[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 466
Thread images: 151
File: FREEEDAG.jpg (10 KB, 250x171) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FREEEDAG.jpg
10 KB, 250x171
ÄTA?
DRICKA?
LYSSNA PÅ?
SPELA?
ANNAT KUL SOM HÄNDER?
LÄSA? lmao@ur life
>>
jagjag
>>
>>53972336
Kolla på gymmet? Har aldrig pratat med en men har sett en, hon såg lite arg ut dock så blev skygg.
>>
File: 1453304832141.jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453304832141.jpg
15 KB, 480x360
>även mdongo
ord kan göra ont bror
>>
Först för feta flickor
>>
>>53972349
Vad är det med dig och den där turken
>>
File: 1416356028633.jpg (79 KB, 940x969) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416356028633.jpg
79 KB, 940x969
>>
File: 1443892005008.jpg (14 KB, 307x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443892005008.jpg
14 KB, 307x454
https://www.youtube.com/watch?v=p51PGX-PrqQ

>amerikansk polis
kul hur de fortfarande förnekar att de lever i en fasciststat
>>
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD sprölö
>>
File: 1452921340598.jpg (59 KB, 769x697) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452921340598.jpg
59 KB, 769x697
>>53972341
>ÄTA?
Mat
>DRICKA?
Kaffe
>LYSSNA PÅ?
Inget
>SPELA?
Inget
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
Kollar på esport
>LÄSA? lmao@ur life
tråden ;)
>>
UT
ME
BL
>>
>>53972391
Tänk om hon blir äcklad av ens svaga närvaro och slutar komma dit?
>>
>ÄTA?
Havregrynsgröt med vatten
>DRICKA?
Kaffe och vatten
>LYSSNA PÅ?
Förbundet av bröder-ljudspåret
>SPELA?
Mörkaste Hålan
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
Det är helg så slipper oroa mig för att jag är neet.
>LÄSA?
Lagbok tror jag
>>
>>53972446
Tänk om hon blir äcklad av ens svaga närvaro och slår ned en och stampar på en?
>>
File: yung smoke.png (251 KB, 352x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yung smoke.png
251 KB, 352x381
>>53972341
>ÄTA?
chirre och godis
>DRICKA?
läsk
>LYSSNA PÅ?
chill musik bara peace and love boys :>
>SPELA?
LoL, spela mina promos
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
hehe mm bra försök säpo
>LÄSA? lmao@ur life
lol
>>
>>53972392
Men gubben du säger att du kan heema folk. Vi får väl "tro" dig då.
>>
bork
>>
>>53972341
>ÄTA?
Baconinlindade lammjärpar, Kettel vinäger chips
>DRICKA?
Pmax
>LYSSNA PÅ?
Swans
>SPELA?
>spela dattaspel
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
Programmera skit i Java och fundera på att begå självmord
>LÄSA? lmao@ur life
>
>>
Varför är "heema" veckans ord?
>>
>>53972446
>>53972509
Tänk om hon sliter tag i ditt hår och viskar i ditt öra att nu fan ska du inte skrika för då dör du medan hon knäpper upp dina byxor.
>>
File: 1427663870783.jpg (83 KB, 500x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427663870783.jpg
83 KB, 500x758
>>53972534
börk!! :3
>>
File: 30jävlaprocent.png (245 KB, 589x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
30jävlaprocent.png
245 KB, 589x551
>>
>>53972417
>ameriburgers
I AM A FREE INHABITANT, YOU CANNOT ARREST ME
Og er det der Yung Lean jeg ser?
>>
Jag lever min dag som om de vore min sista
Jag lever min dag som om dåtiden ej fanns
Gör det hela natten, hela sommaren
Gör det så som jag vill
>>
>>53972552
men för helvete, jag runkade precis och min snopp gör ont
>>
File: snigel3.gif (303 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snigel3.gif
303 KB, 1024x576
>>53972341
>ÄTA?
Completos, VKC med HotHol
>DRICKA?
Pmax
>LYSSNA PÅ?
GZA
>SPELA?
Dotes
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
P Å S P Å R E T
Å
S
P
Å
R
E
T
>LÄSA? lmao@ur life
?
>>
>>53972341
>ÄTA?
Jag kanske äter chips om jag blir sugen på det vid ett senare tillfälle.
>DRICKA?
All saft är slut så det blir vatten dessvärre.
>LYSSNA PÅ?
Dansband, kanske Vikingarna.
>SPELA?
Nej, jag har tröttnat på alla mina spel.
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
Funderar på bingolotto.
>LÄSA? lmao@ur life
Jag skulle vilja läsa en mango, men vet inte vilken. Även om jag hittar någon så kommer jag aldrig till skott med att börja läsa.
>>
Varför är robotar så lätta att trolla?

>>>/r9k/25939524
>>
File: Stockton.jpg (704 KB, 1748x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stockton.jpg
704 KB, 1748x1280
>>53972523
Klart jag kan

e-ett t-t-t-två sju
>>
File: julia.jpg (28 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
julia.jpg
28 KB, 480x360
>Sven fantiserar om att bli våldtagen av en stark kvinna
>>
>>53972341
>ÄTA?
Gratis middag (snart)
>DRICKA?
Ingen aning kek.
>LYSSNA PÅ?
https://www.youtube.com/watch?v=badZ4rIRHo0 samt annat GS-relaterat
>SPELA?
Nej fám
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
Kollar på esport men det är slut på det nu, ska åka tåg
>LÄSA?
Haha aa
>dkn ingen bok att läsa för de har tagit slut för man läser för snabbt
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>>53972642
Bokstavligen alla ser att det är bete dock?
>>
>>53972557
:3
>>
>>53972541
>Meme-snacks och meme-dricka
Nice mannen
>>
>>53972541
>bilden
MIN
KUK
>>
>>53972745
aa de är han som är på 4 benen ellerhur bli räkad
>>
File: 5507890.jpg (63 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5507890.jpg
63 KB, 633x758
JAG VILL UTSÄTTA KVINNOR FÖR HÖGEFFEKTIVT SEXUELLT VÅLD FAVÄ
>>
>>53972730
Starka kvinnor är ett av universums mirakel!
Och då menar jag inte "titta på mig jag har byxor och betalar hyra" sortens starka kvinnor utan rent av brutalt starka kvinnor med stora muskler.
>>
File: 1446766263237.gif (4 MB, 298x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446766263237.gif
4 MB, 298x150
>>53972341
>ÄTA?
HVID CHOKOLADE https://www.youtube.com/watch?v=J-QCb3E0NRQ
>DRICKA?
Kaffe
>LYSSNA PÅ?
Intet
>SPELA?
TW Medieval 2
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
Færdig med lorte eksamener for semesteret, alle bestået.
>LÄSA? lmao@ur life
Annals and Histories af Tacitus
>>
LOL
>>
File: 1453485366628.png (119 KB, 640x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453485366628.png
119 KB, 640x434
>>53972341
>ÄTA?
Inget. Åt tacos förut
>DRICKA?
Har vodka kvar till en grogg, sen blir det öl
>LYSSNA PÅ?
Tåhåmusik
>SPELA?
Åldern av mytologi
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
hehe mm
>LÄSA?
/jp/
>>
>>53972642
Inte säker om... row-boat eller bro-bot.
>>
>>53972861
XD SÅ SANT HAAH XDXDX
>>
>>53972341
>ÄTA?
hamburgare
>DRICKA?
cola
>LYSSNA PÅ?
film
>SPELA?
inget
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
netflix chill och knul
>LÄSA? lmao@ur life
mm
>>
File: amandalau.gif (3 MB, 458x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amandalau.gif
3 MB, 458x339
>>53972829
jvdk
>>
>>53972861
helvete, det här slog lite för nära
>>
>>53972730
Ja tänkt dig ligga ner passivt vid sängkanten och bli stå-knullad av en sånt vilddjur.
>>
>>53972341
>ÄTA?
Får som vad som blir till fyllekäk. :^)

>DRICKA?
Vodka, öl.

>LYSSNA PÅ?
Vet inte, kanske lite vitdunk eller designerat gatuslagsmål.

>SPELA?
Tidsålder av mytologi

>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
Ingenting.

>LÄSA? lmao@ur life
Tråden.
>>
>>53972861

>körsbärsplockande

Orka.
>>
>>53972861
skriver B^U svenska serier nu
>>
File: 1453178591218.jpg (210 KB, 1128x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453178591218.jpg
210 KB, 1128x752
>>53972783
Jag pluggar också en memetubildning och lyssnar mememusik varje dag, något problem med det?
>>
feminismindoktrineringen jobbar på bra

http://www.brookings.edu/research/reports/2015/03/24-gender-gap-loveless

Sverige 3:a i störst skillnad på killar/tjejer i betyg
>>
File: 1452169211495.jpg (68 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452169211495.jpg
68 KB, 400x400
>>53972861
mitt i prick
>>
File: 1453463029211.png (582 KB, 922x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453463029211.png
582 KB, 922x378
Påminnelse.
>>
>>53972861
>>
>>53973016
bättre version lyl
>>
File: 1453435480005.webm (3 MB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453435480005.webm
3 MB, 640x480
Vad menade de med detta?
>>
File: 1453484881826.png (124 KB, 1358x1428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453484881826.png
124 KB, 1358x1428
>>53972642
Njae ett antal av dem skiver typ att du är full av skit.

Denna historia som brevades i din tråd har jag svårt att tro på. Inte ens folk som är autismus maximus kan misslyckas såhär hårt med livet.
>>
>>53972982
Fin memeknätopp
>>
https://www.youtube.com/watch?v=UIw7dV8IFWM
>11
>>
>>53972986
Detta beror på män och mansrollen.
>>
>>53972986
Det beror på att svenska killar är korkade och vill hellre tjuvröka i sina epa-traktorer och tafsa på tjejerna än att faktiskt lära sig saker.
>>
File: 1445927325833.jpg (339 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445927325833.jpg
339 KB, 1462x1462
>tågcucken
>busscucken
>>
File: 1453265176784.jpg (189 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453265176784.jpg
189 KB, 720x720
>>53972986
Vi har då kommit långt på vägen till ett jämställt samhälle, bara 2 platser kvar
>>
>>53972825
varför då?
>>
>>53973045
De skojar ju med en anime grej.
>>
>>53973045
det ser ut som en metafor för någonting
>>
File: 1453268391830.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453268391830.png
2 MB, 1920x1080
>>53973048
D-du med
>>
>HBO's Rome
Hade högre förväntningar favä
>>
>>53973058
>Det beror på att bilal, mohammed och james är korkade och vill hellre röka hasch bakom gympasalen och tafsa på tjejerna än att faktiskt lära sig saker.

FDÅD
>>
File: 1452451897644.png (844 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451897644.png
844 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53973151
En skitserie av rang. Fast gillar du skitserier ska du verkligen se The Pacific
>>
>>53973140
varför har flickan ett får på huvudet
vet hon om det
>>
File: favä.png (473 KB, 922x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
favä.png
473 KB, 922x378
>>53973016
fddåd
>>
>>53973178
>antyder att svenska pojkar pluggar
TOPP SKRATT
>>
>>53973084
Å herre min gud. Har inte blivit så hård sen jag sist kompilerade en linux-binär av c-kod. Diamant! Vilket är lite komiskt eftersom C dessutom är grundämnet kol som ju bygger upp diamant, huehuehue.
>>
>>53973047
>det billede
Fy for helvede, han skulle bare være blevet en troldman i stedet for det her pis.

>>53973084
>""""dyb"""" """"abstrakt"""" "tribal" trekant tatovering
AHAAHAHAHAHAHAHHAHAAAA
>>
File: 1447177910944.jpg (56 KB, 722x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447177910944.jpg
56 KB, 722x349
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2964833-har-ar-bebisnamnen-som-toppar-i-goteborg
>william
>oscar
>lucas
>elias

Helvete vilka Jonte-namn. Framtiden ser rätt dyster ut
>>
>>53972982
>snigel i bakgrunden
Har du fler figurer? Breva bild favä
>>
>>53973230
Tror anon just fick en nörd-orgasm. Kan någon ringa hans styv-syrra att komma och torka upp efter han.
>>
>>53973236
Jag har nog aldrig ens flörtat med 500 kvinnor i mitt liv och ändå legat med kanske 15 eller något. Jag funderar seriöst på vad som är fel på den snubben och kan knappt tro på det.
>>
>>53973274
Är bara en memebild från /g/ baka
>dkn föddes som vit mongol
>dkn kommer aldrig kunna se ut som Keith Ape
>>
>>53973265
>listan på bebisnamnen som toppar i Malmö
>Bilal
>Mohammed
>mehmet
>Mdongo
>>
File: Stalin lol.jpg (11 KB, 212x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stalin lol.jpg
11 KB, 212x220
>>53971705
>man känner en av killarna i bilden
>>
>>53973371
Oj, jag tänkte inte ens på att den hade kanalfilnamn

#pin
>>
>>53973265
aa fan, varför döper inte folk sina barn till
Hassan, Abdullah, Muhammed, Ali och Mehmet. De är ju berikande namn trotsallt!
>>
>>53973318
Tror inte heller det stämmer. Kanske om han är missbildad på något extremt sätt.
>>
>>53973318
Skal også tænke på han så på PUA videoer og provet at efterligne det. Han var jo sikkert en total autist der ikke kunne mærke om han gjorde pigen ubehageligt til mode eller ej. Og selvfolgelig det om han egentlig var så hæslig som han siger.
>>
>>53973411
Heter hellre Mehmet än Lucas eller Elias favä
>>
>>53973406
Alla gör nybögsmisstag ibland
>>
>>53973411
Ööööh, kulturell appropriering, hallå!?
>>
>>53973376
Alla som är med i ung vänster är idioter favä.
>>
File: 42384893248932.jpg (82 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
42384893248932.jpg
82 KB, 1080x1080
>>53971608
Beundrar denna killen och hans twitter, cuckig kristen revisionist som tänder på Bernstein. Ganska ful och tjock också, men klok.

https://twitter.com/thompaam

Synd att han gjorde den privat.
>>
>>53973473
bli min cirno anon ;___;
>>
File: 1453217353705.jpg (9 KB, 251x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453217353705.jpg
9 KB, 251x240
>>53973471
>Heter hellre Mehmet än Lucas eller Elias favä
Kom nu
>>
>dkn HON från barndomen gillade en artikel om SDs fortsatt tillväxt
Elden stiger
>>
>>53973471
Babbe avliva dig själv
>>
>dkn det kommer en rysspaj på samma mindre fest jag ska på imorgon

Vad göra
>>
>>53973529

Judenamn är grisvidriga favä

>dkn spöade en Jesuskuck som heter Zackarias häromveckan

kändes skönt
>>
>>53973501
I vilken värld är han klok?
Han lider av dyslexi, tänker inte längre än näsan räcker och tror att han är smart för att han har last det kommunistiska manifestet.
>>
File: 1452359223223.jpg (9 KB, 262x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452359223223.jpg
9 KB, 262x263
>>53973570
Är du arg, Elias?
>>
>>53973577
Lär sig lite ryska ord och fraser att impa med kanske.
>>
>>53973520
Hehe mm
>>
>>53973602
>dkn spöade en Jesuskuck som heter Zackarias häromveckan
Hvad, med din pik eller?
>>
File: image.jpg (183 KB, 1024x1448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
183 KB, 1024x1448
>>53972730
l-lögner
>>
>>53973626
varför är du så elak ;___;
>>
File: 1452804548001.webm (1 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452804548001.webm
1 MB, 720x404
Fattar fan inte hur SJWs tänker

I mitt gymnasie finns det en vägg med paper på som alla kan fritt rita på (estet-skola) och för två månader sedan var det någon muslim som ritade Davidsstjärna med ett stort kryss över som FORTFARANDE ÄR KVAR PÅ VÄGEN. Varken rektorn eller lärarna har gjort något för det.

m någon hade ritat typ Mohammed med en grisknorr så hade det blivit borttaget efter några timmar och polisen samt alla tidningar skulle ringas.

Blir så jävla irriterad på detta.
>>
>>53973610
>dyslexi
>läst det kommunistiska manifestet

Vaa? Borde inte det vara svårt att kombinera?
>>
>>53973610
>I vilken värld är han klok?
>Han lider av dyslex
Dummerjöns. De andra punkterna är legitima dock.
>>
Se Stalker med min ryska fv? J/N?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=iiC108zDkB4
Helvete vad man nötte den här när man var i den smälta kärnan cirka 2005-2006.
>>
>>53973647

Nej, med mina knytnävar Mads. Han kom och ville predika om ökenguden och jag var full, han fick på käften. Polisen kom, jag förnekade allt, förundersökning nedlagd pga bristande bevisning. VAR ÄR DIN JÄVLA ÖKENANDE NU, ZACKY?

... det kan föreligga sig så att jag har grova alkoholprolem.....
>>
>>53973696
Man kan läsa med dyslexi, det innebär bara lite svårigheter.
>>53973704
Kolla på hans handstil och hur han stavar, han kan knappt skriva.
>>
>>53973647
Heh
>>
>>53973683
>I mitt gymnasie
>estet-skola
>>
File: 19183828373838.jpg (59 KB, 485x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19183828373838.jpg
59 KB, 485x303
>>53972861
>någon tyckte att detta var en bra idé
>det finns folk som läser Metro
>>
File: 1453306135022.png (765 KB, 698x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453306135022.png
765 KB, 698x840
http://www.liveleak.com/view?i=620_1453080519
>dkn njuter av allt
>>
>>53973779
Jag var inte lika smart när jag var 15 som nu.
>>
File: 1453485756664.jpg (354 KB, 922x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453485756664.jpg
354 KB, 922x378
>>53973204
>>
>>53973683
Haha, lustig film. Du gjorde min dag bättre med den.

De flesta tänker nog inte, utan reagerar på grund av att de blir triggade med känslor.
>>
>>53973049
där har jag varit och bada med mitt fotbolls lag för några år sedan :3
>>
File: ENOUGH.jpg (12 KB, 352x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ENOUGH.jpg
12 KB, 352x352
>dkn jag aldrig var till systemet
>sov istället
>>
En liten stund har gått sedan denna gröntext och är singel nu

>telefonen ringer
>det är fv
>vi pratar litet allmänt
>jag har alltid respekterat hennes åsikter
>aldrig kallat henne dum
>aldrig ens tyckt att hon är dum
>hon börjar gråta
>vadfan.png
>hon berättar för mig hur hon är rädd för att jag ska tycka hon är dum
>förklarar hur jag känner och tycker
>jag har aldrig nedvärderat hennes åsikter eller sätt att vara på
>>
>>53973683
Hvorfor gor du det ikke din nord? Print tegningerne ud og sæt dem op og tegn præcis det samme kryds. Der er ikke kameraer vel? I er ikke SÅ hadet af jeres egne at de overvåger jer?
>>
File: successful-trader.jpg (36 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
successful-trader.jpg
36 KB, 600x400
>dkn det äntligen blev lite fredagsfest på börsen
>>
>>53973882
intressant blogg
>>
>>53973831
Du går fortfarande i gymnasiet så du är knappast smart Jonte.
>>
File: 59438593458934.jpg (91 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
59438593458934.jpg
91 KB, 640x640
>>53973610
Verkar vara väldigt beläst i marxistisk teori - om man nu anser det klokt.
>>
>>53973882
VARNING!

Extrem brist på bry i ditt område
>>
>>53973878
>köpte öl i mataffären på vägen hem
>>
>>53973916
>>53973963
Sluta samböga din äckelautist
>>
>>53973707
patrish af favä

>>53973758
Ikke dårligt.
>... det kan föreligga sig så att jag har grova alkoholprolem.....
Hvis du antastede en pige har du ingen undskyldning såsom brun hud eller lignende, så pas på med drikkeriet.
>>
>det finns bokstavligen folk i tråden som inte kunde rösta i valet 2014
>>
>>53973990
Hehe mm
>>
>>53973961
>den stora texten
:3
>>
>>53973961
>haha kolla på mig så smart jag är när jag äter chips och läser böcker
Jösses vad jag hatar pretentiösa pseudo intellektuella
>>
>>53974018
Alla måste ju vara någonstans och jag skulle bli ännu mer upprörd om det inte existerade någon som inte kunde rösta i valet 2014
>>
>>53973683
Vilket gymnasium familjär? Södra Latin?
>>
>>53974018
>dkn polarn följde med pch röstade fi "på skoj"

han kan glömma 2018
>>
>>53973961
Det är väl vettigt om man är intresserad av att logiskt diskutera resonemangen efteråt. Inte om det bara är för "åh kolla va cool jag e jag har ju läst denna kändisens smartheter".
>>
>>53973830
Saknar du empati?
>>
>>53974071
Det är kul att den är på första sidan med 1% läst. Eller ja, lustigt och lustigt.
>>
File: 144097273.png (966 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144097273.png
966 KB, 800x600
>>53973049
>bare titlen på videoen
JAMEN FOR HELVEDE HVORNÅR FUCK I HELVEDE STOPPER DET HER MARERIDT
>VÆK MIG(KAN IKKE VÅGNE OP)
>>
File: 1453131575868.png (192 KB, 376x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453131575868.png
192 KB, 376x390
>>53973961
marxistisk teori är skoj ibland
https://www.youtube.com/watch?v=7XYc5Fll1pk
>>
>>53974071

Jösses vad jag hatar särskrivare.
>>
>>53974018
då funkar allt som vanligt
:)
>>
>>53972833
>>DRICKA?
>Kaffe
så här dags?
>>
>>53973882
Uppbåtad och gett redditguld till din episka post xDD
>>
>>53973961
Det är rätt klokt att vara bevandrad i marxistisk teori. Det är jag också favä. Dock är man rätt korkad ifall man faktiskt "tror" det stämmer.
>>
>>53974145
Aa gälla sepe barn asså
>>
>>53974104
Märklig gissning. Du vet väl att det finns gymnasium utanför Stockholm va? Jag vet att ni cuckholmare tror att Sverige är Stockholm +några fjällområden men...
>>
>>53973882
Din fv känner sig osäker för du inte är hennes barnvakt och hjälper henne med allt eller så söker hon bekräftelse.
>>
>>53974104
GUC.
>>
File: 1453319984487.webm (2 MB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453319984487.webm
2 MB, 600x338
>>53974119
>>
File: 583495934589.jpg (104 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
583495934589.jpg
104 KB, 640x640
>>53974071
>>53974117
>>53974061
>>
Gick förbi Olof Palmes gata idag när jag var ute och lommade. Tar det inte emot om man är borgare att bo i det området?
>Öh ja, jag bor på Olof Palmes gata 21
>Jaha Olof Palmes gata, den känner jag till. Han var en riktig karl
>Haha ja *lägger nervöst på luren*
>>
>>53974191
Kan ju, KAN JU vara så att Södra Latin är en av de mest kända gymnasieskolorna som också fokuserar på estet och är ovanligt vänster. Gråt mig en flod, Conny.
>>
>>53974177

Kapitalets innehåll bör vilken fosterlandsvän som helst ta till sig, för att vara helt ärlig. Det kommunistiska manfistet är inte lika lyckat, men Kapitalet, definitivt. Det är ju i stort sett bara ett verk som beskriver vad kapital är, hur det genereras och var mervärdet av det sedan hamnar, och varför detta är dåligt.
>>
File: 1453310180891.gif (993 KB, 924x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453310180891.gif
993 KB, 924x507
>>53974152
Halv 8 er da ikke så sent, drikker nogen gange omkring 9-tiden også.
>>
>>53974214
Varför är känslor så oerhört överdrivna i 2d? Utritade auror osv. Är det för att även autister ska kunna begripa sig på vad som händer?
>>
>>53974134
Guy Debord >> Karl Marx favä.

The society of the spectacle förklarar vår tid oändligt mycket mer än marx kapitalet 1,2,3 någonsin kommer kunna göra.
>>
File: 10900172.jpg (36 KB, 500x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10900172.jpg
36 KB, 500x270
>>53974273
>den der hånd
ayy lmao
>>
File: 1446860381978.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446860381978.jpg
14 KB, 480x360
>>53974273
jagjagkommunister är det värsta som finns fan
>>
>>53974289
Aldrig hört talas om Södra Latin förut. Var tvungen att googla det. Och det är ju knappast så att resten av Sveriges åtta miljoner estetgymnasiskolor inte är vänster.
Typisk cuckholms-hybris
>>
>>53974312
För att det är enklare att rita, man slipper lägga massa pengar på animationsbudget.
>>
>>53972341
>ÄTA?
lasagne

>DRICKA?
vodka, passoa, bacardi

>LYSSNA PÅ?
Vet ej

>SPELA?
inget

>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
Inget speciellt utöver supa för mig själv

>LÄSA? lmao@ur life
tråden
>>
File: image.jpg (66 KB, 368x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 368x425
>>53974273
Asgarvar oironiskt åt personer som dessa
>>
>ÄTA?

Kardemummalängd

>DRICKA?

Pepsi MAX

>LYSSNA PÅ?

Bloomberg/Reckful/Kenny Väst/Folk i skype

>SPELA?

Dotes 2

>ANNAT KUL SOM HÄNDER?

Kanske tar en kvällspromenad med en vän

>LÄSA? lmao@ur life

Kik, wechat och skype
>>
>>53974195
ex-fv, hon var rätt självständig och tjänar nog fortfarande bra med pengar.
>>
https://twitter.com/david_lindh/status/690547438202019840
>Svensk media
>>
File: 1427996733121.jpg (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427996733121.jpg
1 MB, 1920x1080
>>53973961
>marxist
>äter bokstavligen skit
>har säkert aldrig gjort någonting manligt öht i sitt liv
>>
>>53974340

... fast majoriteten av landets befolkning som har någon form av allmänbildning (dvs alla som inte är självupptagna och efterblivna milleniekuckar) känner till Södra Latin.

t. 80-talist från mörkaste Norrbotten
>>
>>53974397
>Kanske tar en kvällspromenad med en vän
>"n-nä jag är inte en normalbög!!"
>>
>>53974460
Essenässde blåst knullet ut
>>
File: 190028.jpg (38 KB, 736x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
190028.jpg
38 KB, 736x629
>>53974434
>>har säkert aldrig gjort någonting manligt öht i sitt liv
Mandlighed er et socialt konstrukt skabt for at holde mænd OG, meget vigtigere, kvinder tilbage favä ok?
>>
>>53974446
Nej. Känner fortfarande inte till det. Och Norrland är bara en stockholmistansk koloni, så att du känner till det förvånar mig inte. Har ni ens egna gymnasium?
>>
>>53974281
bor ovanligt mycket champagnesossar i innerstan faktiskt

t. Uppväxt med sånna
>>
File: 1448721895390.jpg (206 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448721895390.jpg
206 KB, 1024x1024
>>53974018
>dkn syrran röstade på moderaterna för att hon fått för sig att SD är misogynister som vill bannlysa p-piller osv
>>
File: 1444290160908.gif (2 MB, 299x152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444290160908.gif
2 MB, 299x152
>Fackförbundet Kommunal har 42.000 aktier i vårdkoncernen Attendo – trots ett uttalat motstånd mot vinster i välfärden.
>>
>>53974581
Varför får kommunala ta all skit?
>>
File: images.jpg (6 KB, 194x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
6 KB, 194x259
>>53974298
Jag är inte stormbög men kommer väl antagligen vara tvungen att rensa landet på fosterlandsförrädare, kommunistpack och negrer i framtiden.

Jag kommer spara en kula för att döda dig. Du är den förrädaren till nationen som codreanu pratade om. Ditt jävla kommunistsvin.
>>
File: 43298498234.jpg (100 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43298498234.jpg
100 KB, 750x750
Borde söta Thomas komma hit och upplysa er om kommunism?
>>
>>53974635
Hoppas han blir tvingad se de här bilderna om 15 år.
>>
>>53974613
Klart att de inte är de enda som fifflar men rätt ska vara rätt och de där jävla hycklarna förtjänar att hängas ut
>>
>>53974512

>Och Norrland är bara en stockholmistansk koloni

haha "aa"

>>53974512

>Har ni ens egna gymnasium?

"Har ni ens egna gymnasieskolor" hade varit en bättre formulering. Du låter så förbannat obildad (att du sedan försöker slänga dig med "kunskaper" om "Norrland" när jag uttryckligen sa Stockholm säger ju en del det med). Men ja, de flesta kommuner med fler än 10,000 invånare har minst en, den jag gick på var tom. relativt stor, ca 1200 elever.
>>
>>53974581
Det finns folk som vill ha pengar, och lögnare
>>
>>53974613
Någon i kommunals ledning rastade sin hund på Lena Mellins trädgård.
>>
File: 1450395432528.jpg (25 KB, 450x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450395432528.jpg
25 KB, 450x370
>>53974511
>Mandlighed er et socialt konstrukt
t. mads cucksen
>>
>>53974554
Snälla gröntexta om champagnesossar. Jag avskyr dem som nazister hatar negrer.
>>
Vem här /kriminell/? Kom igen, du kan berätta för oss.
>>
File: 1478298.gif (128 KB, 728x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1478298.gif
128 KB, 728x426
>>53974625
>>
>>53974339
Kanske beror på att de är uppfunna för att vilseleda och förvirra, liksom de flesta andra jagjagare är.
>>
>>53974635
Hvor mange karma point tror i han har på reddit?
>>
>>53974512
>Nej. Känner fortfarande inte till det.
Nej precis, för att du är efterbliven och obildad, vilket var hela poängen.
>>
File: fläsk.jpg (37 KB, 494x108) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fläsk.jpg
37 KB, 494x108
Men är det dödsrasism?
>>
>>53974635
Han kan försöka ifall han vill den lilla cucken. Jag skulle nog heema honom i en diskussion om ekonomi favä.
>>
>>53974755
Nej, självklart inte
>>
>>53974746
>alla som inte kan allt om stockholm e obildade :p
Herregud, och ni undrar varför folk i resten av landet hatar er.
>>
>>53974625
>t. moderatextremistanon
>>
>>53974726
Knarkade/snattade när jag var yngre. Nuförtiden är det mest illegal nedladdning jag sysslar med.
>>
File: 1418120989124.png (3 MB, 1328x2148) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418120989124.png
3 MB, 1328x2148
>>53974329
jepp det har inspirerat en hel del bra skit också

älskar situationisterna skit om hur att ta promenader är att slåss mot spektaklet och massa andra slamsiga lösningar

med internet är spektaklet totalt favä
vårt bajsbrevande är en del av det


>>53974625
är det kul att vara jagjagstormis eller?
du är precis som jagjagkristna som sitter och brevar "HÖH DU KOMMER HAMNA I HELVETET" och bibelcitat
sen vet det inget om sin egen skit

eller som din värsta fiende jagjagkommunisterna
>>
>>53974773
Det du sa nu kan liknas med att du skryter om hur många spädbarn du kan spöa upp.
>>
>>53974726
Stormbögarna är kriminella allihop. Kanske 45% av tråden?
>>
>>53974755
Der har ikke været noget tuderi omkring det i nyhederne som jeg har set.
>>
>>53974755
mm här jag bor serverar de kycklingkorv istället för fläskkorv i skolorna.
>>
File: 1452777640358.jpg (379 KB, 832x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452777640358.jpg
379 KB, 832x1200
jag till höjre
>>
>>53974803

Är man det minsta allmänbildad så vet man en hel del om den plats som är Sveriges kulturella, ekonomiska och politiska centrum. Jag vet en hel del om de flesta huvudstäder i vår närhet och som är relevanta inom politiken (exempelvis NYC). Vissa lär sig saker på egen hand, inte för att en lärare sa åt en att lära sig det, du vet.

Efter varje brev du brevar blir det mer och mer uppenbart hur körd i botten milleniegenerationen är.
>>
>>53974726
Stöld
Snatteri
Fildelning
Brott mot vapenlagen
Brott mot miljöbalken
Skatteplanering
Smuggling
Dataintrång
Olovlig körning
etc..

Allt som är kul är olagligt och allt som är gott är onyttigt, livet är hårt.
>>
>>53974803
Dryga slöddermalmsbor och andra personer som ser sig som inte-lektyrär elit är bara snäppet bättre än förortsblattar

t. Lidingöbo
>>
>>53972341
>ÄTA?
baconchips
>DRICKA?
vatten
>LYSSNA PÅ?
inget
>SPELA?
kanske lite insektsprinsessa
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
nej
>LÄSA? lmao@ur life
tråden
>>
>>53974963
>Fildelning
>
>>
>>53974952
Fortsätt för all del. Vänta lite så ska jag hämta popcornen bara.
>>
File: image.jpg (59 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
59 KB, 640x480
Varför är det så många icke-vita i tråden?
>>
Kan man ersätta mjölk med vatten om man bakar bröd?

t. 10-kronor-på-kontot-anon
>>
>>53974952
Bara det att du kallar Stockholm för Sveriges kulturella och ekonomiska centrum bekräftar bara vilken dråpligt stereotypisk stockholmare du är.
>>
Men om man inte bor i en de tre största städerna så borde man faktiskt överväga att begå självmord, eller åtminstone att flytta.
>>
>>53975020
>j-jag bryr mig inte ens, k-kolla hur obrydd jag ä-är grabbar
heh
>>
>>53975023
mann1 äru rasist eller?
>>
>>53975060
> Tredje rikets största stad.
>>
>>53975023
Vilka tänker du på?
>>
>>53975088
nej men han är autistisk
>>
>>53975034
Hur tror du man bakade bröd innan kor fanns?
>>
>>53975060
>Göteborg
Bli skjuten
>Stockholm
Bli bög
>Malmö
Bli invandrare
>>
>>53975049

Det är ju objektivt sant din jävla fjolla.
>>
File: 48324982394.jpg (121 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48324982394.jpg
121 KB, 1080x1080
Thomas har flickvän!

också:

Fascism definierar jag i grunden som en våldsam nationalistisk ideologi som utför organiserat våld mot alla meningsmotståndare (via våldsskvadroner eller statsmakt beroende på hur fascismen i ett givet samhälle är organiserad) och människor som inte anses vara en del av nationen. Den säger sig värna nationen över allt, ibland tar den an en antikapitalistisk retorik (även om detta är helt falskt, i praktiken upprätthåller fascismen kapitalismen med kraftigt sänkta löner för arbetare med mera) men betecknas av motstånd mot demokrati, ett värnande för nationen, starkt ledarskap och folkets underkastning till nationen.

Modern fascism har dock en annan retorik än den grunden till fascism som lades fram av Mussolini och Franco i Italien och Spanien. Identitära rörelser betonar snarare kultur än nation, etnonationalistiska betonar etnicitet och många som kallar sig socialkonservativa, t.ex. Sverigedemokraterna är egentligen fascister eller bär grovt fascistoida drag. Dagens fascism är svårare att definiera utifrån klassiskt fascistiska tecken så som motstånd mot demokrati och ett bejakande av våld mot meningsmotståndare.

Fascism är en svår ideologi att greppa, tycker jag, själv har jag haft en någorlunda acceptabel definition i cirka ett år, den tar sig an många olika former, det är inte konstigt om det tar tid att lära sig känna igen fascistisk retorik och dylikt.
>>
>>53975020
Inget retar mig värre än folk som inte går igång på mina avtryckare! GAAAH. Blir helt galen.
>>
File: IMAG02851.jpg (631 KB, 1632x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG02851.jpg
631 KB, 1632x920
>>53975060
>inte flytta ifrån Stockholm ut till urskogen
>>
>>53975049
De beskattar landet till döds för att göda sina 400 statliga verk. De är inte landets ekonomiska motor, men med hjälp av staten tvingar de nationen till det. Med tanke på att staten stulit alla skattepengar och de regnar över de 400 statliga verken och annat bjäfs som sossarna vill ha strilar de ned på konstnärerna i hufvudstaden som piss strilar ned på ett pissluder i Hamburg.
>>
>>53973186
det är en kanin
t. kan sånt här
>>
>>53975034
Generellt sett, ja.
>>
>>53975060
Okej Machmud
>>
>>53972341
>ÄTA?
Tacopaj
>DRICKA?
Allt.
>LYSSNA PÅ?
8-bitarsmusik pga pv en nörd
>SPELA?
Lol
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
Inflyttningsfest hos folk jag aldrig träffat
>LÄSA? lmao@ur life
>
>>
>du kommer aldrig att heema kungen
>>
>>53975125
> Någon jag inte kan få grepp om med mina vanliga knep
> Jävla autist!!

Fortsätt böhlen då rå.
>>
>>53975125
Vem är han?
>>
>>53975154
Jag undrar ifall han har feministiskt jämställt sex med henne. Vilken kille. Jag är så avundsjuk på honom och hans marxistiska leverne.
>>
File: 1453333500454.png (482 KB, 485x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453333500454.png
482 KB, 485x864
>>53975191
>>
File: 1445893745760.png (572 KB, 600x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445893745760.png
572 KB, 600x580
>>53975144
>stockholmare
>kallar andra för fjolla
Hah! Okej. Innan du fortsätter vill jag bara påpeka att Lysekil har en större hamn än vad Stockholm har. Jag upprepar, Lysekil exporterar mer än vad hela Stockholms län gör sammanlagt.
>stockholm
>sveriges ekonomiska centrum
Det enda Stockholm är bra på är telefonförsäljning
>>
File: 109b8m773.jpg (67 KB, 540x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
109b8m773.jpg
67 KB, 540x534
>>53975154
>næsepiercing
Hvor meget tor i vædde på hun har pegged ham og han nod det?
>>
>>53974726
NMRarna är ju kriminella avskum hela bunten så ca 40% av tråden plus blattarna som kanske är 10%. Hälften alltså.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=k25_Vo22qy4
>>
File: judar.png (521 KB, 447x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
judar.png
521 KB, 447x519
>>53975247
HELL SEGER
>>
File: i.jpg (28 KB, 468x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i.jpg
28 KB, 468x363
>dkn ska heema min fv med qken när jag kommer hem
>>
File: 1443742202884.gif (1 MB, 250x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443742202884.gif
1 MB, 250x233
>>53975248
Varför vill du heema kungen?
>>
>>53975322
https://www.youtube.com/watch?v=6n3pFFPSlW4
>>
>>53975302
Favä så valde han rätt. Det blev inget vitt Sverige.
>>
>>53975302
5/5 Dags att sätta upp runan.
>>
>>53975350
S-sim hall..?
>>
File: 142117911511.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142117911511.png
198 KB, 550x535
>dkn var kär i en tjej på högstadiet
>15åriga autistiska jag började mobba henne istället för att förklara mina känslor
>hon studerar nu genus på universitetet

vem /autism/ här?
>>
File: 1422923113944.png (302 KB, 828x1403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422923113944.png
302 KB, 828x1403
>>53975060
Att bo på landet är f1 behagligt.
>Inga jävla grannar
>nästan ingen trafik
>mysig natur
>bo i hus
>ha egen trädgård
>billigare
>färre negrer och araber
>>
File: 1444333485296.png (162 KB, 384x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444333485296.png
162 KB, 384x383
>>53975306
>Det enda Stockholm är bra på är telefonförsäljning
>mitt ansikte för det är sant
>>
>>53975401
För att han är en jävla hanrej som låter landet gå i fördärvet
>>
en tjejkompis vill ses men vet inte om jag vill
j/n
>>
>>53972341
>ÄTA?
Wok
>DRICKA?
Vatten
>LYSSNA PÅ?
Diskmaskinens drönande
>SPELA?
skrattar av min röv vid ditt liv
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
Plugg
>LÄSA?
Cuck Boström:s "Superintelligence"
>>
>>53975484
>>hon studerar nu genus på universitetet
>genus
>vem /autism/ här?
Mener du hun er autisten eller dig?
>>
>>53975395
>Smögen har fv
bra jobbat mann1
>>
>>53975491
min saltnivå är över 9000. jag drömmer om det du har.
>>
File: 1445981861478.png (796 KB, 609x613) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445981861478.png
796 KB, 609x613
Kan någon rödpillra mig på tuttfönster?
>>
>>53975526
BILLEDE
I
L
L
E
D
E

Er hun sod?
>>
>>53975557
Jag

Lovar att hennes hat för män är i grund och botten på grund av mig. Skapade bokstavligen ett tumblr monster.
>>
>>53974446
>känna till gymnasieskolor

Varför?
>>
>>53975639
Måske er det rigtigt. Hvorfor mobbede du hende alligevel? Var det sådan rigtig mobning eller? Lyder meget autistisk hvis det var rigtigt, at du kunne lide hende og så gjorde det.
>>
>>53975574
lol moderatböganon
>>
>>53975639
Nej feminism är inte ditt fel. Det är massmedia som hjärntvättar brudarna.
>>
>>53975639
Tack, du är indirekt ansvarig för att Sverige är skit
>>
>>53975721
Ja ja jag ser dig
>>
File: Cal Chuchesta.gif (840 KB, 310x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cal Chuchesta.gif
840 KB, 310x310
>>53972341
>ÄTA?
Ris, bacon och bönor, sen chips
>DRICKA?
Vatten, öl, eldboll
>LYSSNA PÅ?
Wu Tang bland annat
>SPELA?
Allt möjligt
>ANNAT KUL SOM HÄNDER?
Nej
>LÄSA?
20th century boys
>>
File: HAHAAMIRITE.jpg (165 KB, 1491x755) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HAHAAMIRITE.jpg
165 KB, 1491x755
xD
>>
File: 1452358401416.png (13 KB, 736x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452358401416.png
13 KB, 736x547
>vitt ps4 är dyrare än svart
Vad menas med detta?
>>
>>53975936
VITT PS4 ÄR DYRT
>>
>>53975491
du glömde en
>inga jobb
>>
>>53975719
Jag förnekade mina känslor och tog ut det på henne. Det var väl inte riktig mobbning, hon var den tysta typen och jag fick henne att känna sig jävligt obekväm hela tiden.

>>53975734
Jo det är nog mer troligt men jag kan inte låta bli att undra ifall jag var någon influens till att det slutade så för henne.
>>
>>53975936
svart konsol är dyrt
>>
>>53975998
Vad ska man med jobb till om man har nästan inga kostnader?
>>
File: 145324334929.png (71 KB, 728x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145324334929.png
71 KB, 728x676
>>53972861
>man feministerna reagerade mer mot reaktionerna om det som hände i Kön och Zarakonserten än själva händelsen
>>
>>53976075
>hon var den tysta typen och jag fick henne att känna sig jävligt obekväm hela tiden.
Av, den var slem.
>>
>>53976075
Något destruktivt beteende hade det troligtvis blivit ja, men inte säkert feminism.
>>
dkn ensam.
vill ligga med en polsk milf
>>
File: smuginator.jpg (8 KB, 217x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smuginator.jpg
8 KB, 217x250
>dkn det finns 4 tjejer som är bekräftat intresserade av mig som ska på samma fest som mig ikväll
>det är inte ens inräknat alla de andra dussintals som kommer dit och jag kan ragga på

Medan ni bestämmer vilken anime ni ska se på så bestämmer jag vilken tjej jag ska ligga med. Hoppas ni får det kul, NEET-drägg.
>>
File: 594385934895.jpg (68 KB, 525x934) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
594385934895.jpg
68 KB, 525x934
>dkn ingen normbrytande, vänsterpartistisk pojkfitta att knulla
>>
>>53976195
Hoppas verkligen att du tänker gifta dig med tjejen innan du ligger med henne, vem det än blir.
>>
>>53976195
Lycka till senpaitachi. Alla hatar NEETs, även nbögar som inte ska supa ikväll.
>>
>>53976195
>antyder att du inte får för sig saker
>>
>>53976195
>antyder att 2d patricier bryr sig om 3dgv
>>
>>53974511
>mads cucksen
>>
>>53976195
>han lyver
>på internettet
>>
>>53976195
nämen hallå sebbe
>>
>>53976195
(du)
>>
File: image.jpg (28 KB, 480x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
28 KB, 480x336
>>53976272
>>
>>53976272
Nej men 3 av dem är utlänningar (en afroamerikan, en polsk och en japanska) och den sista är en grivi hora ändå. Tror inte jag kan ligga med japanskan men de andra gå nog, särskilt polskan har varit på mig i veckor så hon är ett säkert kort.

>>53976292
Nä iofs ni är väl bögar allihopa men det känns bra för mig ändå. Ska tänka på ert 2D-brevande när jag kommer ikväll.

>>53976316
Inte så ovanligt egentligen, gäller bara att vara lite kaxig, ta hand om dig själv och våga. När du väl har en tjej intresserad av dig så blir nästa lättare och det är en dominoeffekt som till slut exploderar. Har du 2 tjejer på dig så kommer resten dras till dig.
>>
>>53976292
>2D
>patricier

Välj en och sen rannsaka dig själv
>>
File: image.jpg (47 KB, 640x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
47 KB, 640x479
>>53976272
>dkn inte en enda tjej över 18 i Sverige är oskuld
>>
File: file.png (186 KB, 372x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
186 KB, 372x411
säsong elva var ett misstag
>>
>>53976354
Jag heter Sebastian
>>
>>53976515
Ok men hvor ved du fra at de her 4 toser er interesseret i dig?
>>
File: lglass.jpg (15 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lglass.jpg
15 KB, 250x250
>dkn ingen mjukglass
>>
File: 1449339928353.jpg (562 KB, 1280x1666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449339928353.jpg
562 KB, 1280x1666
Grim Fandango eller Darkest Dungeon?
>>
pling lägenhetscucken: nacka dig själv min man
>>
File: 1488263082037.png (5 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1488263082037.png
5 KB, 645x773
>>53976631
jvdk
>>
>>53976515
Cool blogg, vad sägs som att dra tillbaka till /soc/ där sådana nbögsfasoner uppmuntras?
>>
>>53976591
Önsketänk och arrogans

En livsfarlig kombination
>>
>>53976550
Jo men du behöver bara leta jävligt noga och sänka din standard
>>
File: 1452452476830.jpg (48 KB, 460x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452452476830.jpg
48 KB, 460x281
>>53975479
HELL SEGER BBQ!!!
HELL SEGER!!!
>>
>>53976591
>Japanska tjejen
Ögonknullade mig från första gången vi sågs och har träffats på fest förut. Hon vill jämt vara nära mig och vi kommer bra överens. Hånglade senaste gången vi sågs.

>Polska
Galen i mig, trycker alltid sig upp mot mig och dansar, sitter vid mig och har även hånglat med mig ett par gånger, ville ligga sist men jag skulle ligga med...

>svenska tjejen
gammal korridorskompis, knullat väldigt ofta

>afroamerikanska tjejen
Inte lika säker här men hennes beteende tyder på att det finns intresse
>>
File: 1446503678674.png (171 KB, 803x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446503678674.png
171 KB, 803x688
https://www.youtube.com/watch?v=mNN8Z0utiY8
https://www.youtube.com/watch?v=5nk6btPGjfk
Hader virkelig det her program men for helvede de her born får mig til at grine.
>>
Idag dricker Johan öl!
>>
>>53976540
Jag väljer båda, äckliga normalbög.
>>
>>53976659
I have no mouth and I must scream
>>
>>53976693
Livet är livsfarligt. Det är inte direkt så att någon överlever det.
>>
>>53976753
Er de alle 4 lækre eller hvad?
>>
>dkn ingen kirinofv
>>
File: 1426859136018.jpg (34 KB, 171x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426859136018.jpg
34 KB, 171x200
>>53976776
>6cl 114:-
>>
File: 1450115889716.jpg (61 KB, 442x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450115889716.jpg
61 KB, 442x390
>svenska tjejer
>>
>>53976893
haha jag skvallrar!
>>
>kornmaltscucken
skrattar stjärten av mig min man, köp en stout eller nacka dig själv jävla fjant.
>>
Trött på mina gamla spellistor. Breva bra album jag kan njuta till :3
>>
>>53976821
Ok, hitta-sitt-öde-för-tidigt-farligt

Nöjd nu?
>>
File: Tjosan.jpg (24 KB, 599x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tjosan.jpg
24 KB, 599x338
>>53976757
Vad är poängen med de videorna?
>>
File: 006n_0.jpg (575 KB, 777x1195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
006n_0.jpg
575 KB, 777x1195
>>53976953
Haha aa
>>
>>53976982
Men vilken genre gillar du, anon?
>>
File: 1436268209227.jpg (16 KB, 228x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436268209227.jpg
16 KB, 228x243
>svenska tjejor
>>
>>53976988
nej jag är sällan nöjd. det är kanske därför så få människor står ut med mig.
>>
>>53976982
Little Sweet Dolores
>>
>dkn flickvännen ska ta med sina barn på dejten ikväll
>dkn hennes dotter är en riktig sötpaj (14 år, mulattpaj, ser ut lite some Rachel i suits)

Vad göra? Vi ska ha filmkväll och sen middag.
>>
>>53976982
Arja Saijonmaa - Tango Jalousie
>>
>>53977014
Få born til at læse ekstrabladet kommentarer op. Ekstrabladets kommentar sektion er 100% shitposting.
>>
>>53977082
>detta bete
>>
File: 954389534.jpg (71 KB, 696x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
954389534.jpg
71 KB, 696x382
>2d
>>
>>53977080
Att sträva efter perfektion är en bra egenskap

De förstår bara inte
>>
File: mlady.png (46 KB, 288x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mlady.png
46 KB, 288x236
>svenska sliddjur
>>
>>53977082
;)
>>
>>53977042
Spelar ingen roll. Breva det senaste albumet du diggade :3
>>
>>53977082
Usch, jobbig situation. Hur skulle man kunna bete sig normalt under de omständigheterna.
>>
File: 1360955987299.gif (352 KB, 768x860) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1360955987299.gif
352 KB, 768x860
>>53977082
Min 2dporr har lärt mig att det i denna situation bara är att droga mor och dotter så att de ej kan göra motstånd och sedan göra dem beroende av din kuk.
>>
File: peperage.png (93 KB, 500x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peperage.png
93 KB, 500x422
>dkn mamma inte gör chili con carnen stark för att syrran inte gillar stark mat
>>
File: 1449387005340.jpg (100 KB, 393x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449387005340.jpg
100 KB, 393x391
>svenska kukfickor
>>
>>53976982
https://www.youtube.com/watch?v=7AVJ8riL7NY

>>53977135
>avsnitt 3 är ute
Tack för påminnelsen anon
>>
File: Tonnin Seteli.png (185 KB, 628x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tonnin Seteli.png
185 KB, 628x466
>>53977082
>Skaffa barn
>>
>>53977199
Detta favä
>>
>dkn man pratar finska med någon i 15 minuter innan man inser att han också är svenskspråkig
>>
File: lol.png (203 KB, 1075x1095) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol.png
203 KB, 1075x1095
>>53977082
>>
Funderar på att ta flickvännens lillgrabb till bion imorgon. Vet någon om Insidan Ut är bra?
>>
>>53977253
KVÄÄÄÄÄÄÄ det är min bild din tjuv
>>
File: image.png (265 KB, 334x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
265 KB, 334x393
>>53977221
>2016
>inte vara pro-vit natalist
>>
File: 1452742553158.jpg (385 KB, 1270x1131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452742553158.jpg
385 KB, 1270x1131
>>53977218
Vsg var ute och köpte chips till det
>>
>>53977291
V Ä S T E R Å S
>>
>>53977274
haha så kul med cuckjagjaget älskar't anon du vet allt ! :D ^^
>>
File: ILMCF_pg1.jpg (490 KB, 781x949) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ILMCF_pg1.jpg
490 KB, 781x949
/aco/ är ett bra bräde favä
>>
>>53977291
Hentera det
>>
File: The face of Autism.jpg (107 KB, 750x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
The face of Autism.jpg
107 KB, 750x578
>>53977160
>22 gb fedoror.
>>
File: image.png (138 KB, 364x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
138 KB, 364x360
>>53977465
>Jag tror den där bilden är riktig
>>
>>53977465
hade favä
>>
File: 3iBsp6C.png (67 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3iBsp6C.png
67 KB, 616x596
>>53977082
>Hanrej
>Kolbrännare
Topp bete
>>
File: 1444656181695.jpg (56 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444656181695.jpg
56 KB, 616x596
>visade henne bilder på hur ohyggligt vidirigt indien
>"men anon, var hittar du alla sånt här?"
>>
>vill ha chips
>flickvännen har lånat min bil över natten för att köra sitt ex till Göteborg

kvää det är så kall ute
>>
>>53972341
Ungefär hur stor andel av befolkningen behöver man få in en runda på psyket innan man får dem som man vill ha dem?
>>
File: Anime36.gif (700 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anime36.gif
700 KB, 480x270
>>53977625
>>53977661
MOOOOOOOOOOOOOOK
>>
File: 1449571711766.jpg (22 KB, 605x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449571711766.jpg
22 KB, 605x454
>>53977625
>>53977661
>>
File: 1403916481325.jpg (94 KB, 620x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403916481325.jpg
94 KB, 620x465
>haha du anon varför kollar du på oss hela tiden?
>>
File: image.jpg (31 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 306x306
>>53977668
>>
>>53977687
Kan du inte bara gå till affären? :3
>>
>>53977211
>barn som inte kan krydda själva
>>
>>53977734
>dkn ingen tuttko fv

vill inte leva
>>
>>53977734
Begge er yuck favä
>>
>>53977734
>wow, talande bröst
>>
>>53977734
Förlåt, yrkesvana

Jag är professionell valjägare nämligen
>>
Varför ljuger alla om att ha fv idag?
>>
>>53977177
Lyssnar inte på album per se, mest bara på blandat skit
>>
File: 1444656181695.png (161 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444656181695.png
161 KB, 616x596
>a-alla kvinnor är inte slynor
>alla män begår inte våldtäkter, men män våldtar
>>
>>53977750
Ja social fobi borde han nog ha vid detta laget tycker jag. Inte sant?
>>
>>53977832
Ah, brukar vara så. Någon bra låt som du har hört på sistone då? :)
>>
File: 1417806557804.png (13 KB, 638x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417806557804.png
13 KB, 638x561
>>53977820
Skadeglädjen kommer fram när nbögarna får i sig alkohol
>>
File: 1419995330530.png (125 KB, 197x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419995330530.png
125 KB, 197x225
>>53977668
>för att köra sitt ex
>över natten
vgh?
>>
>>53977840
Lol. Borde du haft för minst 10 år sen om du varit någorlunda normal och kommit ihåg åtminstone en liten procent av alla små vinkar retroaktivt.
>>
>>53977668
dåligt bete
>>
File: 232.jpg (59 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
232.jpg
59 KB, 616x596
sluta breva den här bilden
>>
>>53977895
hur mår du anon? :(
>>
File: 1.jpg (59 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
59 KB, 616x596
>>53977734
>>
File: 232.png (177 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
232.png
177 KB, 616x596
>han brevar bilden
>han bölar om andra brevar den
>>
>>53977931

>Förstå allt detta retroaktivt.
>Utan att ens få psykos.
>Bara lägga en liten pizza.

Helt jävla otroligt.
>>
Tjejen arbetar nattpass, dags att se TGSTN och käka chips.

Vad gör ni ikv?
>>
>>53974919
rapporterad till städarN
>>
>>53978021
Vad vinner jag?

Rum med extra lyxigt mjuk säng på psyket?
>>
File: 2.jpg (59 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
59 KB, 616x596
>zara larsson brevar grodor på sin insta
>när jagjags når nbögarna
kväääääää

https://www.instagram.com/zaralarsson/
>>
File: image.jpg (63 KB, 497x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
63 KB, 497x604
>>53977971
Mår rätt dkn ingen fv nu favä
>>
File: vänlös_groda.jpg (103 KB, 725x713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vänlös_groda.jpg
103 KB, 725x713
min är mer sällsynt dock
>>
>>53978124
>>när jagjags når nbögarna
nbögar har ju börjat använda det för länge sedan
>>
File: 2.png (191 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.png
191 KB, 616x596
>tråden just nu
>>
File: 2.jpg (59 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
59 KB, 616x596
Kollar ingen På Spåret?
>>
>dkn när bannad
>>
File: blastwave.jpg (157 KB, 620x877) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blastwave.jpg
157 KB, 620x877
>någon av grannarna spelar Sovjets nationalsång på hög volym
>>
File: image.jpg (197 KB, 425x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
197 KB, 425x567
>>53978124
Jag ogillar henne starkt
>>
File: 1444387104285.jpg (572 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444387104285.jpg
572 KB, 1920x1080
Är DU redo?
>>
>>53978251
skönt att äntligen få vara ifred? eller vilken känsla menar du?
>>
>>53978233
>På Spåret
Finns där något mer deprimerande?
>>
>>53978271
>GWBW

Topp smak
>>
>>53978311
Missakka?
>>
>>53978271
Gör vad du måste.

https://www.youtube.com/watch?v=Mb5MjWZ7kxk
>>
>>53978271
du skulle gått över och frågat om de hade vodka att bjuda på.
>>
>>53978366
Näää familj.
>>
Mamma gick till flyktingförläggningen för att hjälpa till och städa efter fredagsmiddagen så tänkte dra en runk. Tips?
>>
>>53972861
?? stämmer ganska bra med tråden ju
>>
File: hund är mord.webm (3 MB, 1138x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hund är mord.webm
3 MB, 1138x640
hah
>>
>>53978311
Nej

Det är omöjligt att ha en chans med alla vapen och mannar våra fiender har så varför ens försöka?
>>
>>53978448
breva bild på mor
>>
>>53978448
Varför är alla i tråden hanrejer idag?
>>
>>53978469
usch fyfan. har han råkat fått i sig nåt giftigt?
>>
>>53978448
Dina gyckel är inte särskilt roliga och väldigt uppenbara
>>
>>53978489
För att vi är för fega för att ta självmord och tvingar vi någon annan döda oss så blir vi av med skiten.
>>
>>53978538
Chad och hans vänner tyckte att det vore kul att mata hunden med gräsbrownies
>>
>dkn flickvännen åker till Gambia ikväll för sitt examensarbete
>>
>>53978609
du är inte en av oss
>>
>>53978700
Va? Hon kommer få så jävla mycket negerkuk. Hur kan du vara OK med detta?
>>
Är man hanrej om ens fv vill ha gruppsex med en annan kille? Jag kommer ju trots allt vara med i akten.
>>
anon du är en så himla gullig kille ;* synd att du inte e här :)
>>
>>53978700
S V A R T A D
V
A
R
T
A
D
>>
>>53978735
Du har rätt. Men jag skulle gärna varit frivillig kanonmat i ert krig.
>>
File: 2.jpg (58 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
58 KB, 616x596
>det är ett "all i tråden är hanrejer"-avsnitt
>>
>>53978773
xD
>>
File: holly.webm (941 KB, 970x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
holly.webm
941 KB, 970x720
>23 år
>>
>>53978775
Du är hanrej om du inte tar honom bakifrån
>>
>dkn flickvännen och jag ligger och ser straight out of compton och hon blir kåt
>>
>>53978640
Jävla Chads. Faktiskt.
>>
>>53978775
Såvitt jag förstår är det bara hanrej om man blir aktivt bortvald till förmån för någon annan så jag skulle säga att nej det är man inte om hon frågar dig.
>>
>>53978700
Ha så kul med aids i framtiden. Jag hade seriöst fan gjort slut.
>>
>>53978773
Tror han är ganska OK med det bara han får se porren i high definition i efterhand och om snubbarna har brittisk accent och hu