[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråd
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 499
Thread images: 143
File: 1200x1200.jpg (156 KB, 1200x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1200x1200.jpg
156 KB, 1200x1200
PEACE NAD LOVE UPPLAGAN
>>
File: 1435076940892.jpg (55 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435076940892.jpg
55 KB, 640x640
>>
Första för Burgarelandet.
>>
File: women.webm (3 MB, 496x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
women.webm
3 MB, 496x280
>kvinnor
>>
File: 2.jpg (58 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
58 KB, 616x596
>>53979411
>när en bortskämd talanglös liten slyna ska ge sig in i en av de mest debatterade konflikterna i mänsklighetens historia...
>>
På riktigt dock. Varför ger inte Israel bara tillbaka all mark de har stulit från Palestina?
>>
>>53979507
HAHAHAHHA ASSÅ JONTE MIN BROR LEN ERU DUM
>>
File: 1437627549469.jpg (26 KB, 448x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437627549469.jpg
26 KB, 448x327
>>
Köksal
>>
>>53979563
Ställ frågan på /pol/ så lär du få svar.
>>
värde = värdighet

t. alla svenska kvinnor
>>
>>53979507
jag fattar inte favä
>>
>>53979630
Inte det svar jag är ute efter.
>>
>>53979563
>Palestina
>Ett land
välj en
>>
File: rolfbot1337.png (1 MB, 1552x1642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rolfbot1337.png
1 MB, 1552x1642
Lyssna, Anon. Vi kan ta den Svenska drömmen tillbaka. Det kan jag säga. Vi fixar det. Okej? Och jag förstår vad du säger "värsta landet för heterosexuella män?" Och jag får höra det så ofta. "Är den Svenska drömmen död?" De frågar mig den frågan. Den Svenska drömmen är i trubbel. Det kan jag berätta för dig. Okej? Den är i trubbel. Men vi kommer att få det tillbaka den och göra Sverige svenskt igen! HELL SEGER! HELL SEGER!!
>>
>>53979507
Gör landets normalbögar såna här jävla fuktiga jagjags? Anon snälla breva mer nbögsjagjag
>>
På riktigt dock. Varför ger inte Sverige bara tillbaka all mark de har stulit från Danmark?
>>
File: 1452451897644.png (844 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452451897644.png
844 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53979411
>israel med litet i
>palestina inte palestine
>punkt istället för kolon
>börjar med liten bokstav
Är anti-israel och hatar sionister som fan men den här kvinnan är ju bara pinsam.
>>
File: 4238949823.jpg (83 KB, 1080x1350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4238949823.jpg
83 KB, 1080x1350
clara
>>
>>53979738
finns en bild på hennes instagram där hon står med magtröja och tights
den har man runkat mycket till : - )
>>
>>53979738
är hon ren
>>
>>53979713
Inte ens Danmark vill ha tillbaka bajshalvön som även kallas för Skåne. Fråga dansken i tråden.
>>
>>53979798
Gotland då?
>>
>>53979704
Glöm inte att rösta på Hitlervännernas Ariska Nationalsocialistiska Räddare från Eviga Judar! HELL SEGER
>>
File: klas.jpg (215 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klas.jpg
215 KB, 616x596
>>53979290
>>53979328
Ved ikke helt hvordan logo+ansigt skal hænge sammen. Og "raskrigsbakgrund" giver ikke rigtig noget brugtbart på google favä.
>>
File: Lindholm.jpg (78 KB, 515x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lindholm.jpg
78 KB, 515x703
>>53979558
Bra brev. Stormen^tm stödjer detta.
>>
Kolla på Skavlan just nu. Skavlan likställer rumäner med zigenare.
>>
Hur får man ligga med en gift kvinna?
>>
>>53979783
Post det din nod.
>>
>>53979873
Sparad favä. Danskar är ett bra folk trots allt.
>>
>>53979730
Men palla Stina då.

Och du nämner inte ens colon:et ditt äckel.
>>
>>53979948
nej den är min
>>
>>53979954
Velbekomme min ven.
>>
>>53979936
Hur får man ligga med en kvinna?
>>
File: 1451685197457.jpg (206 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451685197457.jpg
206 KB, 1024x1024
>>53979563
Varför skulle de göra det? Landet tillhör erövraren
>>
Borde man köpa en slagmålspinne inför gatuslag 5?
>>
>>53980011
>nämner inte ens colon:et

haa haa, svenne är avis för han inte vart erbjuden röva av pigen hans. xD
>>
>>53980022
Hvad vil du ha for billedet?
>>
File: 1442895645304.webm (3 MB, 852x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442895645304.webm
3 MB, 852x480
>>53980049
>stjäla mina bilder
>>
>>53980034
införskaffa en svart kuk
>>
>>53980101
gå och köp en kitkat så får du den
>>
>>53980034
Seriöst... Av alla ställen på internet så frågar du denna fråga här inte?

HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHA.
>>
File: jewgirl.jpg (100 KB, 725x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jewgirl.jpg
100 KB, 725x966
Tänk att smeka hennes mage och smaka på hannes läppar.
>>
>>53979563
Förlorar man krig så blir man cuckad, Israel borde ha tagit en massa lera när de vann över alla grannar förut
>>
Hur får man en rumpafv?
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
Under tiden, hemma hos Narcissus...
>>
>>53980144
jag vill också heema en neger

kommer smr legalisera heemning av somalier?
>>
File: .DDDDDD.jpg (94 KB, 960x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
.DDDDDD.jpg
94 KB, 960x717
>>53979613

based
>>
File: kitkat.png (220 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kitkat.png
220 KB, 600x400
>>53980148
Værsgo
>>
>>53980223
nej du måste gå och köpa en, ta en tugga eller två, ta kort med den framför tråden så får du bilden. :)
>>
File: 1434059609449.jpg (20 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434059609449.jpg
20 KB, 400x400
>>53980169
>den blicken medans hennes pv spänner på dig
>>
File: 177729400.gif (60 KB, 500x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
177729400.gif
60 KB, 500x200
>>53980263
Men til den tid jeg kommer hjem igen er tråden dod.
Jævla dig.
>>
File: 1425789406856.gif (1 MB, 300x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425789406856.gif
1 MB, 300x200
>dkn jag inte har ätit eller druckit något på nästan ett dygn för det är gäster på nedervåningen, så jag får sitta här gömd på mitt rum med kurrande mage och torr mun
>>
>dkn inga coola svenska vänner att spela dota med
>>
File: 1448573555323.jpg (8 KB, 169x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448573555323.jpg
8 KB, 169x232
>>53980144
D-dog han?
>>
>>53980180
CIRNO ANON BLI MIN CIRNO :3c
>>
File: 1450228424552.jpg (51 KB, 400x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450228424552.jpg
51 KB, 400x323
>>53980144
Har brevat blinierkatten i flera månader, ät skit
>>
File: 1407847981451.jpg (10 KB, 600x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407847981451.jpg
10 KB, 600x434
>>53980144
>Vänskaplig boxningsmatch
>Råkar döda personen man slåss mot
Blir depp av bara tanken
>>
>>53980349
hur skulle vi kunna spela?
>>
>>53980338
ingen kitkat ingen tight och söt claramage
>>
>>53980293
Jag stiger av här tack.
>>
>>53980347
vet den känslan
>>
En kompis till mig säger att jag låter EXAKT som Varg Vikernes

http://vocaroo.com/i/s0mQoL0kLVd8

Betygsätt min imitation
>>
File: 1450883887859.png (499 KB, 619x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450883887859.png
499 KB, 619x708
>>53980413
>>
Om Zara Larsson sitter och bajsbrevar på Twitter en Fredags kväll, gör det mig mindre patetisk?
>>
>>53980405
>neger
>""""""""""""""""""""""""""person""""""""""""""""""""""""""""
>>
File: 1452818374529.jpg (47 KB, 720x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452818374529.jpg
47 KB, 720x576
>>53979563
Varför lämnar inte USA tillbaka all mark de har stulit från indianstammarna?
>>
>>53980347
Fy fan jag vet precis hur det är, håll ut Anon!
>>
>>53980144
Är det såhär en äkta "heem" går till?
>>
>>53980398
Om du är en flicka med glasögon visst
>>
File: 1442160353135.gif (2 MB, 391x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442160353135.gif
2 MB, 391x220
>>53980457
rätt bra
>>
>>53980405
Skulle ju fan va jävligaste practical joket.. Ever.

Fejka att motståndarn råkar bli dödligt skadad och spela in reaktionen.
>>
>>53980408
jag kan spelar på EUW/EUE servers men jag ska ha 350 ping
>>
File: 1453030588716.png (137 KB, 526x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453030588716.png
137 KB, 526x436
>>53980347
>hemma hos föräldrarna
>mitt rum ligger i anslutning till köket
>det är främmande
>måste ligga i sängen hungrig, kissnödig och törstig
>>
>>53980532
Nej är en pojke med glasögon.
>>
File: lel.png (130 KB, 518x154) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lel.png
130 KB, 518x154
>>53980349
>>
>>53980465
Att du håller koll på vad hon brevar för att du är en Arg Ung Man. Seriöst förstår du inte att du ger dem precis det de vill ha? Suck...
>>
>>53980457
9/10, men du har en aningen för stark svensk brytning som Varg saknar
>>
File: fniss.gif (454 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fniss.gif
454 KB, 500x282
Låt oss påbörja detta:

>HV4-1
>>
>>53980580
Är du SÖ PO och står ut med fascistoida åsikter och generell autism så visst
>>
File: 146546445644.jpg (90 KB, 523x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
146546445644.jpg
90 KB, 523x720
>>53980347
>>53980572
det är väl för fan bara att gå ut och få det gjort fast det känns obekvämt
>>
>>53980465
>Om Zara Larsson sitter och bajsbrevar på Twitter en Fredags kväll, gör det mig mindre patetisk?

>du sidder og bajsbrevar en fredag aften
>lige pludselig eksploderer væggen foran dig og Zara hopper ud mens https://www.youtube.com/watch?v=tD4HCZe-tew spiller
>musikken er så hoj dine orer begynder at blode
>zara bliver ved med at danse og ignorerer dig
>du tager fat om hende og ber hende om at stoppe
>hun slår dig ned med et bat og du vågner op 36 timer senere uden underbukser på og en om rov
hvad gor du?
>>
>>53979563
Israeler är mer värda än smutsiga ökenapor. Frågar du mig skulle Israel få lov att bomba, stycka och mörda varenda jävla sandneger som vill dem något. Jag skulle bokstavligen bara köpa ölkorv med griskött i och öl att dricka till fyrverkerierna och sandnegrer som dör.
>>
>>53980623
Fast jag tror det är en tant ur matriarkatet som falskflagg-brevar som arg ung man favä... :)
>>
>>53980676
Påminn mig igen varför Zola snubblar
>>
>>53980678
Nej är en vanlig kille bryr mig inte så mycket om vad för åsikter du har eller autism. Bara om du är söt och mysbar samt gillar att göra roliga saker i livet.
>>
>>53980676
Hockey är en jagjag sport
>>
File: 1346418405414.jpg (302 KB, 600x823) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1346418405414.jpg
302 KB, 600x823
>>53980726
Därför att idioter ger (du) för det.
>>
>>53980726
Så att alla kan se namnet och veta att det är ett kvalitetsbrev som väntar.
>>
>>53980726
Bokstavligen vem vet. Hans brev är precis som hans personlighet helt utan innehåll.
>>
File: blandaupp4.gif (557 KB, 500x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp4.gif
557 KB, 500x235
Den svarta kvinnan, människoartens moder
Den vita mannen, människocivilisationens fader
Tillsammans, oövervinnerliga
>>
>>53980762
>gillar att göra roliga saker i livet
Tappad desu
t. gillar att sitta inne hela dagarna
>>
>>53980819
>kvalitetsbrev
haha aa
>>
På tal om Cirno, varför är det så svårt att hitta bra remixer av hennes tema? Själva originalet är ju ganska bra så man tycker ju att fler borde ha gjort remixer av det

https://www.youtube.com/watch?v=ZwkQfeVa038
>>
File: Skärmklipp.png (301 KB, 440x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skärmklipp.png
301 KB, 440x371
HELL SEGER
>>
>>53979815
>gotland
>rättmätig dansk lera
>

Välj en
>>
>>53980819
Zola försvinn inte igen, jag gillar dig fast du är kommunistjävel, skulle låtsas vara kommunist bara för att hänga med dig och jagjaga om kommunist saker
>>
>>53980944
Ja men Halland då?
>>
File: D9bWJke.webm (587 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
D9bWJke.webm
587 KB, 320x320
STORA
>>
File: 1449688475424.jpg (53 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449688475424.jpg
53 KB, 720x960
>>53980869
>>
>>53980877
synd, jag är trött på att sitta inne hela dagarna

t.en som suttit hela livet inne.
>>
>>53980034
Man är sig själv
>>
>>53980535
>>53980635
Tack så mycket :> Gjorde en på klippet där han snackar norska också, fast jag e fett dålig

http://vocaroo.com/i/s1zwHxhSen90
>>
>>53980685
Har en historik av att bli mobbad av en av kärringarna. Alla hennes ungar är läkare av olika slag, medans jag är 24 och neet. Ligger hela tiden på gränsen till självheem, så jag kan helt enkelt inte hantera hennes sarkastiska och spydiga passiv-aggressivitet. Får stickiga svettutbrytningar över hela kroppen och blir röd som en tomat varje gång.
>>
>>53981028
>>53981028
>inte vara NEET i 4 år och fortsätta sitta inne när man börjat studera
>>
File: lydia graham3.jpg (69 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lydia graham3.jpg
69 KB, 640x640
>dkn ingen ""anständig"" fv á la 1950-talet
>>
>>53981120
Be henne att dra åt helvete då? Vad ska hon göra?
>>
>>53981126
Men jag har varit NEET i 8 år...Jag vill förändras, men skulle gärna ha en vän eller pv att göra saker med.
>>
>>53981152
>säger I B I Z A pojken
>>
File: svensk groda.jpg (11 KB, 148x153) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svensk groda.jpg
11 KB, 148x153
>en tjej från Sthlm(100+mil bort lmao) gillar min bild och skickar en flört
>hon är vegan och vill inte bli kontaktad av högerorienterade alt. sverigedemokrater
>hon är miljöpartist
>>
>>53980221
>Trabzonspor
heem
>>
>>53980819
har nog aldrig sett ett bra brev ifrån dig
>>
>>53981171
Klarar inte av sådana situationer. Jag är den sortens person som inte säger något om nån tränger sig före i kön.
>>
>>53981228
Giv hende noget kod hvis du forstår hvad jeg mener.
>>
>>53981228
A-ha, så någon från OkCupid med andra ord?
>>
>>53981254
Ungefär som 99% av tråden då?
>>
File: CYsc3iLWwAQM3zJ.jpg (128 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYsc3iLWwAQM3zJ.jpg
128 KB, 960x960
När tänker ni flytta till Japan?
>>
Fan vad jag saknar lägenhetscucken... han förde tråden tillbaka till sin högglans
>>
File: 1452690721907.png (206 KB, 310x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452690721907.png
206 KB, 310x293
>>53981313
kalla mig en kvalitetsbrevare
det gör mig hård
>>
>>53981217
Suspekt bild favä. Du brevar väl inga oanständiga bilder nu va?
>>
File: 1425590387493.jpg (93 KB, 550x796) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425590387493.jpg
93 KB, 550x796
https://www.youtube.com/watch?v=P7eI8i6AssY
Min kuk är så hård just nu alltså
>>
>>53981313
tråden brevar bra brev. På med snubblet
>>
File: 139494324571.gif (3 MB, 368x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
139494324571.gif
3 MB, 368x349
https://privilegegrant.com/
>>
>>53981206
Att göra saker är överskattat
t. varit på festivaler och rest med gymnasiekompisar
>>
>>53981295
Nej.

>>53981292
Ska ge henne en Sverigekarta favä.
>>
Vad skulle ni egentligen vilja få ut av ett förhållande?
Ligg ner på britsen och berätta för doktor Pekka.
>>
>>53980974
Förlåt. Jag kan inte låta bli att garva när stackars hunden kommer där. Spelar ingen roll hur nedstämd jag är.
>>
>>53981404
Så du har gjort saker jag har aldrig gjort samt har du haft vänner :(
>>
>>53981367
Nej, jag lovar jag är en skötsam pojke
>>53981442
Mm till och med haft fv, allt sådant skit är överskattat och bara jobbigt
>>
>>53981397
Helvete vad snygg milo har blivit på senare tid.
Minns när jag såg honom för länge sedan i den första legendariska big questions debatten, då så han ut som skräp.
Nu ser han ut som en grekisk gud, enda som saknas är att han lyfter vikter lite passivt.
>>
>>53981279
Finns där inget sätt du kan öva upp den förmågan? Där finns självhjälpsböcker, terapi osv att tillgå trots allt.

Att inte säga ifrån = du värderar din egna upplevelse mindre än andras = du hatar dig själv
>>
>>53981442
Jag kan vara din vän om du vill.
>>
File: 1447229700001.jpg (84 KB, 846x846) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447229700001.jpg
84 KB, 846x846
>>53981103
post-strokeanfall Vikernes/10

du är ok anon
>>
>>53981421
>Vad skulle ni egentligen vilja få ut av ett förhållande?
Inget. Vill bara ha en söt fv att prata med :3
>>
>>53981442
Det är fel reaktion. Inte bli nedstämd när du blir påmind om sånt. Tänk "å vad skoj det låter, undrar hur jag kan göra för att göra det?"
>>
File: 41350f7.png (105 KB, 624x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
41350f7.png
105 KB, 624x528
>>53981536
>Mm till och med haft fv, allt sådant skit är överskattat och bara jobbigt
Så du kommer aldrig förstå hur folk som har aldrig haft något känner sig :(
Aja, det var bra att vi inte blev vänner eller något alls.
>>
>>53981217
Att ha varit på Ibiza är inget nbögigt i sig självt
>>
>>53981560
>du hatar dig själv

Det där är nog århundradets underskattning.
>>
File: 1443881292138.png (221 KB, 400x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443881292138.png
221 KB, 400x424
>>53981673
>>
>>53981673
Hur är Ibiza? Är det så sjukt som folk säger? Ser man folk ha sex ute i det öppna? Mycket negrer?
>>
>>53981647
Nä, vet bara att allt sådant är överskattat och dränerar en på energi, särskilt fv för kvinnor är psyksjuka
>>
>>53981673
Haha aa
>>
tråden var så mycket bättre utan """""smak"""""anon
>>
File: 1453487825557.jpg (124 KB, 720x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453487825557.jpg
124 KB, 720x810
>>53981575
V-visst!
>>
>>53980974
>dkn ingen fv att smiska
>>
File: TsiXK2T.png (31 KB, 586x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TsiXK2T.png
31 KB, 586x256
lul
>>
>>53981429

>dkn kommer aldrig vara en hund som är så bortskämd att jag har en matte med sådana raveballar.
>>
File: 1445795942176.jpg (26 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445795942176.jpg
26 KB, 400x300
>>53980955
Oroa dig inte, min autism kommer hålla mig fången länge till. :^3
>>
>>53981875
>me-n-u
fan va smart FAN VA SMART
HAR NI SETT GRABBAR? SÅ JÄVLA KLIPSKT ASSÅ
>>
File: 1453289678589.png (780 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453289678589.png
780 KB, 720x720
>>53981875
>dkn sparade just den bilden från /g/
>>53981942
Tack :3c
>>
Vill dra i qken till ngn brud med piercad tunga. Förslag?
>>
>>53981875
Söt bild anon
>>
>>53981560
fast det behöver faktiskt inte betyda att man hatar sig själv. men tyvärr betyder det ofta att man får ganska lite respekt av sin omgivning ( åtminstone om man är man ).
>>
>dkn kollar på Demolition D's arkiverade Dragons Dogma ström
M Y S
>>
/deutsch/ stand with you, now stand with us, lets be honest, we stand together, we fall together
>>
File: girl tumblr.png (2 MB, 1024x1387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
girl tumblr.png
2 MB, 1024x1387
>dkn ingen tumblr fv
>>
>>53982055
>demo kommer aldrig mer göra regelbundna dutub-videos
>>
>>53981875
>>
>>53982007
Ja det är just konsekvenserna av Ingen Respekt som kan vara riktigt skadligt för hälsan om man är man.
>>
File: q.jpg (127 KB, 831x981) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
q.jpg
127 KB, 831x981
>>53982055
Ska nog också göra det, tqck för förslaget!
>>
>dkn ska till /gif/ för att leta efter runkmaterial
Ses
>>
>>53982132
Jo, det är just därför man måste prova. Annars vet man ju inte hur det känns.
>>
File: 1453369410927.jpg (67 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453369410927.jpg
67 KB, 1080x1080
>>53982082
tack gud
>dkn ingen /fit/ fv
>>
>>53981579
haha nåja tar vad jag kan få
>>
>>53982182
>dkn pornsocket
>>
Så vad för film ska man kolla på?
>>
>>53982190
>>dkn ingen /fit/ fv
Altså en manlet homosexuel?
>>
>>53982117
jvdk allt för väl
>>53982134
:3
>>
File: 1443262891088.jpg (89 KB, 406x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443262891088.jpg
89 KB, 406x371
>>53982214
>man söker "mare" på porruttag
>>
>>53982214
>99% tidelag
ok
>>
>demolition d
Haha aa vem /r/anime här
>>
>>53982338
Du?
>>
>>53982323
Du, det är tyvärr inga "stränga damer" på tanke-polisen. Men jag gillar hur du tänker.
>>
>>53982452
Stränga märrar menar du? :)

"Märrar utan spärrar" kanske.
>>
File: 1479827269235.gif (922 KB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1479827269235.gif
922 KB, 400x225
>>53982334
>>53982323
>>
File: d_00016151218.png (660 KB, 998x1053) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d_00016151218.png
660 KB, 998x1053
undra om det är sekretess på det här.

läcka j/n? tripletter bestämmer
>>
File: ortenpaj.png (1 MB, 982x823) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ortenpaj.png
1 MB, 982x823
>>53981735
>>53981826
Ja

>>53981791
EXAKT såhär

https://www.youtube.com/watch?v=9f347m914gY

Nej men jag tror det blivit mindre poppis med tiden och dragit till sig fler smutsiga britter och så.

Men i övrigt är det rätt fett. Droger går att få tag på runt varje hörn, såg inte folk ha sex i det öppna men det är väldigt många promiskuösa omkring.

>negrer
Nej inte vad jag märkte, det mörkaste är väl sydeuropéer generellt sett.
>>
>>53982523
n
>>
>>53982523
n
>>
>>53982523
Ja och ja
>>
>>53982523
Självklart ska du det.
>>
>>53982523
J J J
>>
File: dr pepe.jpg (62 KB, 500x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dr pepe.jpg
62 KB, 500x648
>dkn ens handledare uppmanar en att söka doktoranttjänsten

jävligt osäker på vad jag ska göra favä, hade tänkt hoppa forskningen ett tag och satsa på usmle istället. läkare i usa är ju ändå bra mer lukrativt än md-phd i sverige.
>>
>>53982523
j
>>
>>53982495
Hah, dedär titlarna kunde du göra parodifilmer med. Skulle fan lagt några hundralappar på en kickstarter.
>>
>>53982553
Vad händer Pontus? :3
>>
>dkn man inte föddes i ett bättre land än Sverige
>>
>>53982523
Är ingen sekretess, läck skiten nu
>>
>>53982625
dricker öl och äter jordnötssmör och clementiner
>>
>>53982523
bara gör det
>>
>>53982523

n favä, respektera staten
>>
File: 1319461129518.jpg (60 KB, 600x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1319461129518.jpg
60 KB, 600x598
>>53982523
Gör det.
>>
>>53982323
>dkn ännu en sida för mina tidelagsbehov
Tack anon
>>
>>53982523
J
>>
>>53982452
Tur det kanske. De måste nog isåfall fått mentala besvär av alla knasbollar det finns xD
>>
>>53982631
du får gärna dra till något annat
>>
>>53981333
>antyder att islam är det enda problemet i världen
https://en.wikipedia.org/wiki/Aum_Shinrikyo
>>
>>53982577
>>53982588
>>53982655
så många fina siffror

>>53982667
så nära.

J
>>
>>53982631
Men du har iaf möjligheten att flytta, vilket du kanske inte haft om du fötts annanstans.
>>
File: d_00016151218_2.png (305 KB, 1139x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d_00016151218_2.png
305 KB, 1139x246
Vad har vi här då?
>>
>>53981919
Gad Saad är bästa onkel tom favä
>>
File: 1451854767550.webm (3 MB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451854767550.webm
3 MB, 720x405
>dkn man misslyckades med allt i livet
>>
>>53982523
777
>>
>>53982757
LÄCK
>>
>>53982583
Bli NEET istället
>>
File: 1452197094482.jpg (24 KB, 348x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452197094482.jpg
24 KB, 348x276
>>53982757
>>
>>53982757
Oj, sån här rasistisk propaganda kan vi inte ha på kanalen. GRATISARBETARE
>>
File: 1419776045181.jpg (77 KB, 384x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419776045181.jpg
77 KB, 384x313
>>53982631
>ett bättre land än Sverige
>>
>>53982523
>>53982757
J
>>
Någon i GBG som vill dra till andra lång eller så?
>>
>>53982523
spring o köp lite chips till mig tack
>>
>>53982523
Ja för fan
>>
>>53982549
Intressant. Anledningen att jag frågar om negrer är för att de verkar dyka upp i massor över allt där det pågår festande. Var i östeuropeiska städer i stort sett tomma av svarta män, men så fort man gick in i en klubb så fanns dyker horden upp. Muh vita kvinnor som de säger.
>>
>>53982757
L Ä C K
Ä
C
K
>>
>>53982757
TABORT DETTA
>>
>vinägerchips
>>
>>53982757
MANNEN FAKKIN LÄKK SKITEN MANNN1111!!
>>
>>53982757
Här har du ditt (du). Läck skiten nu
>>
>>53979563
>Ett till västerländskt land
>En till muslimsk skithåla

Valet är ganska enkelt
>>
File: d_00016151218_3.png (111 KB, 1320x95) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d_00016151218_3.png
111 KB, 1320x95
farliga tankar här
>>
File: 999.png (999 KB, 999x999) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
999.png
999 KB, 999x999
>>53982667
Ett försök till, gör det.
>>
>>53981579
du är ändå en ful manlet jävla stormsnorre
>>
>>53982523
>tripletter bestämmer
läck
lite vatten i ett glas till mig, tack
>>
>>53982757
Läck
>>
>>53982875
Såg inga svarta i Gdansk heller

Var är det du går egentligen?
>>
>>53982757
Lär väl inte komma som någon överraskning.
>>
File: 141020096.png (857 KB, 1036x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141020096.png
857 KB, 1036x716
>>53982757
>>
>>53982991
Mann1 hur kom du över det här?
>>
>>53982991
>(du)

Så, släpp skiten nu för helvete.
>>
>>53982649
Låter gott, favä. Gör du något annat än att äta och dricka? :3
>>
>>53983015
Var i Budapest.
>>
>>53982523
j
>>
>>53982991
(du). läck nu
>>
File: d_00016151218_4.png (148 KB, 1379x123) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d_00016151218_4.png
148 KB, 1379x123
Ni är ta mig satan riktigt dåliga på siffror favä
>>
>>53982772
Men håll käften med din skit.
>>
>>53982996
>den där kvaliten
Använd Waifu2x i framtiden
>>53982523
Gör det bög
>>
>>53982991
(VÄCK MIG UPP INUTI)
>>
File: OHY9dKW.png (205 KB, 645x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OHY9dKW.png
205 KB, 645x433
Va heter jagjagturken som är dvärg och slåss mot allt och alla favä familj?
>>
>>53983111
Anon bästa brevaren.

>>53983130
Läck nu. ^
>>
>>53982523
j
>>53982757
läck!
>>
>>53983111
(du)
>>
File: 1450733816652.jpg (45 KB, 728x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450733816652.jpg
45 KB, 728x728
>>53982991
Vilket jävla skämt.

Genusperspektiv försämrar demokratin. Mer splittring i samhället leder ju enbart till ostabil demokrati.
>>
File: fjjfyj.jpg (58 KB, 514x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fjjfyj.jpg
58 KB, 514x524
>>53983111
VI GJORDE DET
>>
File: 1452825569322.gif (16 KB, 205x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452825569322.gif
16 KB, 205x274
does any1 want 2 b my frend ?
>>
>>53983111
Najs.

>>53983144
Den där bilden är en gammal klassiker, tala inte om sådant du inte förstår.
>>
>>53983111
>>53983130
fakkin läkk mannen
>>
>>53983167
mdongo
>>
>>53983076
Inte just nu nej, funderar på att läsa något eller kolla på något
>>
>>53983167
Köksal Baba

https://www.youtube.com/watch?v=vg_kXqZF4ow
Hans youtubekanal.
>>
File: 1445288173579.gif (2 MB, 425x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445288173579.gif
2 MB, 425x481
>>53982523
>>53982757
>>53982991
>>53983130
>>
File: IMG_1117b.gif (1 MB, 162x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1117b.gif
1 MB, 162x225
>dkn spenderat hela kvällen med att glo på tuttar
>>
>>53983214
>funderar på att läsa något
Som vadå?
>>
>>53983264
hehe jag me jerry fett nice med stora rattar aså
>>
>>53983239
The absolute madman
>>
>>53983264
Har du fintuttar? Fan jag får slumpen?
>>
>>53983268
Antingen avslutar jag boken jag läser eller 20th century boys
Boken heter De goda soldaterna på svenska och handlar om den amerikanska plutonen 2-16 som fanns i Irak under 07-08
>>
>man de faktiskt gick på läckargycklet
Hej och välkomna till SÄPO-registret pojkar.
>>
>>53982583
gör det mann1, för le vetenskapen
>>
>>53983334
Coolt. Läser du mycket?
>>
>>53983393
>antyder att vi alla inte redan är med där
>>
File: 1450732805817.jpg (33 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450732805817.jpg
33 KB, 396x385
>>53983393
>>
File: 1453227299341.jpg (338 KB, 1444x1539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453227299341.jpg
338 KB, 1444x1539
>dkn ingen Sayafru
>>

c
k
>>
>>53982862
Kolla om påg1 är ute och rör på sig. :3
>>
>>53983401
På senare tid ja, brukar läsa på t-banan till och från skolan och ibland på raster
>>
>>53983393
Fanns det något register jag inte är med i vid detta laget så vore de troligtvis amatörer.
>>
>>53983452
Varför har mdongo befruktat henne?
>>
>>53983393
>>53983411
>antyder att vi inte alla varit övervakade sen jodelgate
>>
Jag insåg varför Martina ser så konstig ut.
Hon ser ut som sengångaren från Ice Age.
>>
>>53983481
De skulle väl på någon inflyttningsfest?
>>
>>53982991
jag ogillar uttrycket "x i ett nötskal" men fan om det där inte är sverige i ett jävla nötskal
>>
File: for what purpose.jpg (25 KB, 323x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
for what purpose.jpg
25 KB, 323x454
>>53982991
>genusperspektiv i arbete mot extremister
>>
>>53983485
>på t-banan till och från skolan
Vad pluggar du? Apropå skola och att läsa, vad fick du på högskoleprovet? :3
>>
>>53983556
Nu borde han fan va lite snurri i bollen alltså :o)
>>
>>53983505
Men det är ju jag som har gjort det
>>
>>53983393
SÄPO har varit i tråden länge, kompis.
>>
>>53983452
>förstöra en vacker flicka med glasögon och fula tuttar
>>
File: 1448158127860.jpg (19 KB, 341x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448158127860.jpg
19 KB, 341x248
>>53982862
Hade gärna ställt upp, men kan inte ikväll
>>
>>53983631
Tyska på DID Berlin, det är bara en språkskola
Har inte gjort högskoleprovet men jag borde nog ha gjort det. Vet du om det är svårt att komma in på bara betyg?
>>
>>53983687
>53983687
Rader detta>>53983687
>>
>>53983652
haha aa
>>
Påminnelse att feminism är cancer som måste utrotas, precis som socialismen måste utrotas.
>>
>>53983909
mm vet
>>
>>53983821
>Vet du om det är svårt att komma in på bara betyg?
Öh, beror ju på vad du vill söka :)

>Tyska på DID Berlin, det är bara en språkskola
Ah, jobbar du som något särskilt där nere? :3
>>
>>53983909
Aj, skar mig nästan på din kant
>>
File: capitalism.jpg (98 KB, 750x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
capitalism.jpg
98 KB, 750x563
>>53983909
>detta jagjag

Snälla nej
>>
>>53983985

Ja gud vad kantigt att vara emot direkt skadliga ideologier.
>>
>>53983909
>feminism är cancer
>precis som socialismen
rödpillra mig :3
>>
>>53983985
>>53983996
Är detta värnandet av demokratin genom genusperspektiv som man hört talas om?
>>
LÄCK SKITEN KVÄÄÄÄ
>>
>>53983958
Nej jag åkte bara hit för att undkomma Sverige ett tag och kände att jag kunde lika gärna göra något av tiden
Tänker lärare med engelska som huvudämne i Gävle
>>
File: 1453491025269.png (526 KB, 764x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453491025269.png
526 KB, 764x705
>>53983909
vet att du oironiskt tror detta
det gör mig lite ledsen inombords

en sådan grundläggande förståelse av politiska problem att man nästan vill spy lite favä
>>
>>53984029
Ja gud förbanne rösträtt för kvinnor
>>
>>53983909
Är ju omöjligt. Socialism kommer alltid tilltala en viss procent av de som har det ofördelaktigt. Att utrota socialismen skulle därför kräva att socialismens krav uppfylls i någon mening. Dvs att den "klass" eller de som tilltalas av den försvann. Om det uppnås så är ju det klasslösa samhället uppnått vilket är precis målet med socialismen.
>>
File: ideologi.jpg (92 KB, 523x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ideologi.jpg
92 KB, 523x592
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-18/wef-boss-schwab-warns-commodities-rout-could-spur-more-migration

>As the crash in commodities prices spreads economic woe across the developing world, Europe could face a wave of migration that will eclipse today's refugee crisis, says Klaus Schwab, executive chairman of the World Economic Forum.

>"Look how many countries in Africa, for example, depend on the income from oil exports," Schwab said in an interview ahead of the WEF's 46th annual meeting, in the Swiss resort of Davos. "Now imagine 1 billion inhabitants, imagine they all move north."


>dkn imaxversionen av slaget om helms klyfta kommer utspela sig UNDER din livstid
>>
>>53984091
mann1 du blev lurad utav någon som gjorde en "dokument" om skit
>>
>>53984034

Båda är emot frihet och förespråkar vänsterpolitik som är skadlig.
>>
>>53984091
Ganska äckligt att läcka skit favä. Skaffa vuxenblöja först isf.
>>
>>53984091
mm strax
>>
Ibland blir jag förbluffad över hur korkad SNSD verkligen är
Och han skäms ju inte ens
>>
>dkn ingen spermademon cirnofv
>>
>>53984140
Fast det som feminismen kämpade för 100-150 år sen med rösträtt och rätt att vara myndig och att arbeta har ganska lite med dagens mer eller mindre urspårade feminism att göra.
>>
>>53982583
Söker du jobb som md-phd från Sverige (lönen är väl sådär) så är det mycket lättare att få BRA betalda jobb i USA.
>>
File: 1499474394786.gif (3 MB, 200x108) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1499474394786.gif
3 MB, 200x108
>>53984166
>socialismen måste utrotas
Lär dock inte hända i Sverige
>>
>>53984248
ha
ha
aa
>>
File: Order 66.png (333 KB, 436x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Order 66.png
333 KB, 436x614
>kommer hemma
>politik
Breva musik istället era tomtar

https://www.youtube.com/watch?v=FFqb1I-hiHE
>>
>>53984235
Fast att inte skämmas för sig kan vara en bra egenskap. Exempelvis om man har rätt.
>>
>>53984288
webm för myror
>>
>>53984275
>dkn är inte ens svensk phd

de kommer aldrig vilja ha mig.
>>
>>53984245
Så ska man inte tänka om oskyldiga små varelser som henne.
>>
>>53984318
Bara för dig.
https://www.youtube.com/watch?v=4lv8YR68vcA
>>
>>53984196
Nu vet jag faktiskt vad det är för dokument du sitter på. Jag vet också vart du jobbar. Dock sitter du säkert med tanke på att inte en enda jävel där du jobbar skulle ens bry sig ifall du läckte det där.
>>
>>53984417
Hmm?
>>
>>53984115
>Tänker lärare med engelska som huvudämne i Gävle
Om du har godkänt i alla ämnen (~10 poäng) så bör du nog komma in.

>Nej jag åkte bara hit för att undkomma Sverige
Varför vill du undkomma Sverige? Och varför valde du just Tyskland? :3
>>
File: checken.jpg (16 KB, 300x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checken.jpg
16 KB, 300x472
>>53984288
>drömmen finns ändå där att nazister skall få göra vad de vill med landets kommunister och feminister under 3-4 års tid innan allt återgår till det normala.
>>
>>53984337
Att vara korkad är ganska starkt relaterat till att ha fel
som SNSD har
Extremt så
Skäms att dela forum med honom
>>
>>53984402
så dra till rusland å knüla ruskor istället då? :)
>>
>>53984196
L Ä C K
>>
>>53984563
Han har rätt favä. Han bara uttrycker det klumpigt och bortskämt.
>>
File: Hamed.jpg (194 KB, 634x1391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hamed.jpg
194 KB, 634x1391
>>53984449
Bra skit pekka
>>
>>53984485
Du fick mig, anon, jag avslöjar min hemlighet
Jag jobbar på Byrån för Avancerad Jagjaganvändning under SÄPO.

Skit också, mina jobbarkompisar kommer få se vilka dåliga grodor jag brevar
>>
>>53984485
>t. SÄPO som försöker få anon att läcka
>>
File: 1426770715383.gif (999 KB, 500x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426770715383.gif
999 KB, 500x286
>>53984318
https://www.youtube.com/watch?v=lPVBrRd9wCo
>>
>>53984196
L Ä C K
Ä
C
K
>>
>>53984318
https://www.youtube.com/watch?v=NkaZujSr6DM

Här kan du få litet opolitisk musik din jävla blatte.
>>
>>53984449
(du) :3
>>
>>53984540
Orena tankar skadar din själ, var aktsam.
>>
>>53984622
Du kommer säkert inte få ta del av den beslagtagna ostpizzan alls den här månaden
>>
>>53984622
Du jobbar på bahnhof och de ha redan läckt större delet av dokumentet ändå när de pratat med media om filtrering av internet. Du läcker bokstavligen i tredje hand.
>>
Utvisa alla invandrare/med invandrarbakgrund som begått brott.


Ja/Nej?
>>
>>53984707
Kasen är en ful flicka!
>>
>dkn pömsig
>>
>>53984715
>anon med ansvar för att vara detektiv
skicka tillbaka den här kvinnan till Botswana tack, du kanske kan lösa ett fall eller två där xD
>>
>>53984575
> rüskor
inte säker om
> rus-kor som något slags berusat djur
eller
> ruskar som i ruska tupp
>>
File: 1453304832141.jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453304832141.jpg
15 KB, 480x360
>>53984661
>din jävla blatte
Vad otrevlig du är
>>
>>53984757
J. Alla som säger nej är hanrejer eller gycklare.
>>
File: 1440553031588.jpg (161 KB, 420x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440553031588.jpg
161 KB, 420x500
>det finns socialister i tråden
>>
>>53984757
>invandrarbakgrund
Hur långt bakåt i släkten snackar vi här?

>>53984771
Kasen är en vacker och vis människa!
>>
>>53984757
Nej. Vi måste vara tolerenta och vara en förebild för andra länder. Se bara på Bill Gates. Han är ju för mer invandring i USA eftersom Sverige och Tyskland är så duktiga :^)

http://www.bbc.com/news/business-35381129
>>
File: 1453454274134.jpg (101 KB, 454x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453454274134.jpg
101 KB, 454x409
>>53984771
kasen är en oanständig flicka
>>
>>53984637
ä-är du Doktor Ond?
>>
>>53984809
Jag gillar inte ohyra. Vem är trevlig emot ohyra?
>>
>>53984793
>dkn ingen anon att krypa ner under täcket med
>>
>>53984715
Jag tyckte det var tragiskt nog att läcka i första hand (egen hand).
>>
>>53984799
Min andra gissning är att du är en f.d. SDUare som nu sitter som sakkunnig på SDs riksdagskansli.
>>
File: 1443108215131.jpg (125 KB, 1010x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443108215131.jpg
125 KB, 1010x964
>>53984866
Din mamma
>>
>>53984837
>människa
Alla vet vad som döljer sig under de där hårsakerna. Du lurar ingen här
>>
File: image.png (679 KB, 707x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
679 KB, 707x683
>>53984870
>dkn min fv skulle bli sur då
>>
>>53984850
Ja, bara Doktor Ond har en katt som han klappar på på detdär viset.
>>
>>53984912
Gå och lägg dig anon
>>
>>53984612
Om man ska uttrycka sina åsikter borde man spendera tid på att göra det ordentligt
och inte bara kasta ut sig massa kantiga jagjag

om något är det bara direkt skadligt för sin egen fråga
>>
>man det finns """"männoskor"""" i denna tråd som oironiskt tror på socialism och att staten inte är ett instrument för vår förslavning
>>
>>53984947
fan vilken taskig brud. dumpa.
>>
>>53984899
Jag kan för mitt liv inte förstå hur regeringen tror att de med censur ska kunna motverka extremism. Genusperspektiv emot islamistisk extremism är nog en utav de sjukaste kapiteltitlarna jag sett favä. Det kapitlet är nog lika spårat som dalas böcker om alkemi.
>>
File: 1404853457039.jpg (592 KB, 1024x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404853457039.jpg
592 KB, 1024x686
>>53984850
Kanske...
>>
>>53984947
NBÖG KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53984988
>88
Hmm...
>>
Kommer Zara Larsson bli en megastjärna likt Lady Gaga?
https://www.youtube.com/watch?v=GTyN-DB_v5M
>>
>>53984979
Jag håller med dig 100%. Det tar fortfarande inte bort det faktum att han har helt rätt.
>>
>>53984979
Ser inte var han jagjagade

Tror du bara är irriterad för att du inte håller med och försöker därför med personangrepp i ett desperat försök att övertala andra att inte hålla med
>>
>>53984988
>stefan molyneux
inte ens en gång
>>
>>53984808
stressade kontra ostressade vokaler, anon...
>>
File: 1337694692639.jpg (278 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1337694692639.jpg
278 KB, 1000x1000
>>53984941
Vad pratar du för nonsens, de är bara helt typiska tuhu hårprydnader.
Alla flickor i Gensokyo har en.
>>
>>53985088
>88
>88
HMMMMMMMMMMMM........
>>
>>53984995
Ja, du har rätt

Det borde visa henne att inte bli arg när en främmande man kommer och lägger sig emellan oss mitt i natten utan anledning
>>
>>53985074
Vi har ju en del socialister och annat pack i tråden som har en lika hög förmåga att debattera som feminismen är en ideologi sverige behöver.
>>
>>53985057
Nä hon får nog nöja sig med att ha stått i sidan av Günthers stjärnglans en kort stund. :o)
>>
>>53985088
wow
>>53984988
WOWWWWWWWWWWWWWWWW
>>
File: 1453499193038.png (148 KB, 623x691) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453499193038.png
148 KB, 623x691
>>53985114
Hon är en ful flicka med hemska horn!
>>
File: image.jpg (14 KB, 250x218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 250x218
>>53985167
Men vem har rätt?
Någon måste ju ha fel, eller hur?
>>
>>53985074
När han säger att man ska utrota socialismen är det jagjagande på samma sätt när en twittertomte säger krossa kapitalismen
>>
>>53985057
>bokstavligen STORA SVARTA - videon

AAAAAAAA
>>
>>53985021
Menar du hur det skulle gå till rent praktiskt över internet? Seriöst... tekniker för inspektion och ersättning av paket på internet har kommit larvigt långt. Långt nog att adaptivt psyka enstaka individer - om någon är beredd att betala för det.
>>
>>53985232
>>
>>53985138
>en främmande man kommer och lägger sig emellan oss mitt i natten
pssht, vem tror hon att hon är?? tror att hon får vara med i vårat mys?? borde göra en "inget personaligt pojk" på henne
>>
>>53985247
Ja, "utrota" och "krossa" är knappast ord som inbjuder
>>
>>53984545
Jag var lite trött på min situation, sen valde jag Tyskland eftersom det kändes som ett bättre land att leva i än Spanien och Kina. Funderade på spanska och mandarin som språk också
Jag har godkänt i allt så då bör det nog gå
>>
>>53985227
Ung kvinna med visdom och skönhet!
>>
>>53985320
Ska heema henne nu i sömnen så hon lär sig en läxa favä
>>
File: VGH.jpg (37 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VGH.jpg
37 KB, 1280x720
Ha det så kul med ditt skatte-pyramidspel som kräver färskt blatte blod tills samhället slukar sig själv!
>>
>>53985232
>rätt och fel
>faktiska koncept

kasta av dig schackbrädets bojor, anon!
>>
>>53985227
Alltså nog för att hennes arm är lite sisådär men hennes horn är det ju inga fel på
Förhoppningsvis
>>53985340
>ung
Nej nu får du dämpa dig lite va.
>>
>>53985373
det där är en av de hemskaste människorna på planeten favä
>>
Tråden det finns hopp för er än
>>
>>53985373
>blir frivilligt hjärntvättad av en yt-kanal
vet inte ens
>>
>>53985373
ha det så kul med ditt anarko-vakuum som imploderar så fort det skapas din moralistiska stjärtbög
>>
>>53985445
Isåfall antagligen påhittad för att smutskasta någon annan som uttryckt ganska så liknande åsikter.
>>
>>53985451
>"nya" "MODERATERNA"
haha AA mann1
>>
>>53985332
>sen valde jag Tyskland eftersom det kändes som ett bättre land att leva i än Spanien och Kina
Mjo, kanske. Har ingen erfarenhet här. Hade nog valt Portugal eller Sydamerika kanske, men antar att det är personligt.

>Jag har godkänt i allt så då bör det nog gå
Gött. Var vill du undervisa engelska någonstans? Skulle vara rätt coolt att undervisa i Korea eller något liknande. Har för mig att lärare är väldigt respekterade där :3
>>
>>53985445
varför då? han har bara en åsikt? Du behöver verkligen bli litet mindre känslig.
>>
File: 1435140907146.png (768 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435140907146.png
768 KB, 1920x1200
Arch Linux är ett misstag bara så ni vet
>>
>>53985451
>doktor

luta trigga mig då :'(
>>
Varför ska man "läka" något som är en del av ens personlighet, bär er autism med stolthet
>>
>>53985520
Näh säger du det.
>>
>>53985439
Kasen är inte ens 500!
>>
>>53985547
hehe mm att vara ett stort efterblivet jävla miffo är en del av min personlighet så vrf ska jag försöka ändra på det
>>
>>53985570
>är en oni
>vågar inte visa sina horn
Topp patetiskt
>>
>>53985389
Haha aa
>>
>>53985451
nya moderaterna sponsrar det där? lmao
>>
File: dina tårar.jpg (41 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dina tårar.jpg
41 KB, 1280x720
>>53985445
>>53985477
>>53985479
Inte ett argument.
>>
>>53985520
vad är så dåligt med det då?
>>
>>53985615
Det är ju en charmpunkt favä
>d-d-det är inte som om jag blir generad av att visa dem eller något, okej!?
>>
>>53985479
Blir du såhär jävla avtryckt av någon som bara har en åsikt kanske jag ska börja spamma tråden med allt möjligt skit som kommunism, anarkism, thomas sowell, buckley jr m.m.
>>
File: Richard-Stallman.jpg (3 MB, 3504x2336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Richard-Stallman.jpg
3 MB, 3504x2336
GNU+Linux var ett misstag
>>
>>53985695
Ja, hon är ganska söt
>>
>>53985707
>detta resentiment
>>
>>53985614
"Efterbliven"? Jag föredrar "inte lika känslomässigt lättprogrammerad".
>>
>>53985693
Det har den mest autistiska och elitistiska användarbasen av alla GNU+Linux-distributioner
>>
>>53985615
>>är en oni
Du har inga bevis.
>>
>>53985693
Jobbigt och meckigt som fan
>>
>>53985707
Spamma Buckley, han är mys :3
>>
File: hej.jpg (68 KB, 1291x1291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hej.jpg
68 KB, 1291x1291
breva knattar
>>
>>53985741
Din anglicism gör min penis hård
>>
>>53985766
Ok låter jobbigt. Jag gillar ubuntu & mint ganska så bra. Finns lätt-tillgänglig hjälp på dem. Men vore säkert bra för linux-kunskaperna att lära sig använda Arch eller till och med Gentoo.
>>
>>53985547
Detta. Tänk vad mycket fantastiskt vi har autister att tacka för. 2D! E-sport! Stormbögeri...
...vid nämare eftertanke så kanske världen är bättre utan dem
>>
>>53985828
ressentiment är franska
>>
File: happy frog 3.jpg (17 KB, 160x155) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
happy frog 3.jpg
17 KB, 160x155
>dkn man betar av toppfilm efter toppfilm
nu är The Bridge on the River Kwai sedd
>>
>>53985819
jag har varit ganska nedstämd och illamående ikväll, men den var riktigt rolig faktiskt.
>>
>>53985886
kul! vad står på tur?
>>
>>53985886
Vilka är dina topp 3 filmer någonsin?
>>
>>53983452
Är den här serien värd att se om jag har en fetisch för gravida tjejer?
>>
>>53985804
Han har en mycket skum bakgrund som gör att jag inte riktigt litar helt på honom.
>>
Jag älskar den fuktiga luften i mitt hem som ofta finns i berg som mitt. Inatt fick jag bättre sömn än vanligtvis, andarna måste ha sett till det. Jag hade sovit bra på min improviserade säng om det inte var för att andarna kallade på mig som deras budbärare. Min säng gjorde jag genom att sätta tusentals stora blad i en gigantisk stock som jag själv urholkade med min stora yxa. Jag sätter på mig min gamla halmklänning som jag gjorde när jag hittade mitt hem. En dag i veckan så går jag ut och jagar efter mat som min syster har placerat ut med helikoptrar i skogen. Jag kliver ut ur min grotta, känner den brännande solen på mig och startar upp min lastbil som min familj skickade hit med de första burgarna. Jag kör ned mot den stora exotiska regnskogen.

När jag närmar mig de stora andarnas skog känner jag lukten av mina McDonalds burgare som min familj har släppt ned i små paket så att jag kan känna mig som en jägare som ska söka upp min mat. Jag ylar upp mot solen och ber till andarna för maten de har skänkt mig. Den första lådan är säkert nära. Jag borde söka efter den omedelbart. Jag använder doften för att spåra mig till lådorna. Lukten av McDonalds kommer jag aldrig glömma bort, det har blivit en överlevnadsinstinkt att lukta mig till maten.

Jakten börjar, jag kan redan känna smaken av burgare i min mun. Jag springer som en blodtörstig hund efter den underbara doften, Och desto närmare jag kommer ju mer adrenalin pumpar ut genom kroppen, jag springer allt vad jag har genom den täta regnskogen även fast jag inte ser så mycket och kraschar in i någon taggig växtlighet på vägen. Jag låter det inte stoppa mig, jag är så nära nu. Jag hinner inte stanna innan jag glider förbi vagnen full med min delikata föda på marken, gör en U-sväng genom snåren, fångar upp handtaget i min mun när jag drar förbi och följer mitt spår tillbaka genom skogen mot mitt berg.
>>
>>53985884
Samma ord i stort sett på franska och engelska. Anglicism är ordet för dagen anon. Din språkliga förmåga är skit favä.
>>
>>53985955
Vadå? Skull and Bones och CIA? Pssh. Sånt trams? Han var ju en go gubbe :3
>>
>>53985963
Efter alla dessa oräkneliga gånger då jag har hämtat upp mat har jag fortfarande inte stött på en enda levande varelse förutom andarna och mig själv. Utan andarna skulle jag inte klara mig här ute, alldeles ensam.


När jag väl är hemma lämnar jag av maten och så bestämmer jag mig för att utforska skogen längre än jag någonsin gjort. Jag tar ett par blad från min säng och bygger som en liten ryggsäck av dem, stoppar in mina ny jagade hamburgare i den och ger mig av för en lång vandring. Efter ungefär en halvtimme kommer jag lika långt som jag någonsin gått.

Jag stöter på en liten sjö. Jag tittar på min spegelbild och beskådar mig själv. Jag är kort som få, ganska tjock och känner mig som en stolt Amerikan. Jag smakar på sjön, det smakar honung med vatten, inte så gott. Jag fortsätter utåt, jag kan inte ens tänka mig vad som kan finnas här ute. Var jag än tittar så ser jag bara tät regnskog buskar och andra grönsaker.

Efter tio minuter till av oändlig växtlighet så tar skogen slut helt. Hela marken går från den mjuka skogen till något som mer liknar ett trägolv, och tittar jag upp så ser jag ett gigantiskt ansikte. Det är en gigantisk version av mig själv.

Hela min värld vänds upp och ned, jag inser att jag bara är en liten klon av Jeb bushes fru.
>>
File: citizen-kane.jpg (232 KB, 1282x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
citizen-kane.jpg
232 KB, 1282x1600
Rosebud var hans kälke som han hade som barn
>>
>>53985509
Möjligtvis Östeuropa fast helst Asien tror jag, jag tänker välja det eftersom det öppnar upp möjligheter runt om i världe och för att jag är rätt bra på språk
I portugal talar man f.ö. portugisiska
>>
är det normalt att säga högt hur man känner för exakt ingen alls

t. tror jag har hjärnspöken
>>
>>53985953
Det är fotoaffär anon.

Men den är värd att se ändå.
>>
>>53985993
>Din språkliga förmåga är skit favä.
t. "franska är engelska"-dumbögen

gå och ät en eld
>>
>>53985963
>>53986001
Kan du ha någon titel innan du spambrevar din berättelse? Orkar inte läsa på grund av ointresse..
>>
>>53985955
Har du tillräckligt med information kan du få vem fan som helst att se lite "skum" ut.
>>
>>53985915
Funderar på Mr. Smith Goes to Washington, El secreto de sus ojos eller Smultronstället. Har 60 filmer kvar från imdb top 250.

>>53985926
Jättesvår fråga. Gillar verkligen 2001. Minns att jag tyckte väldigt mycket om Sunset Blvd också, kanske inte om jag ser om den dock.
>>