[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 304
Thread images: 88
MÄMMI :D
>>
File: 1453355116803.png (225 KB, 500x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453355116803.png
225 KB, 500x377
upseerikokelaat tulee tänä yönä
mitä pitäis odottaa
>>
File: 1446852115021.png (152 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446852115021.png
152 KB, 1024x1024
Muistutus että Nico on ihanin tyttö maailmankaikkeudessa.
>>
>>53929146
>Kiuruvesi on Suomen suurin naudanlihan tuottaja
Jännää. Eiks se oo aikalailla keskellä suomea?
>>
>>53929259
Ei ne ole alikkeja pahempia.
>>
>>53929259
mulkkuja
>>
why are fins such weebs?

LMAOing @ your pathetic lives
>>
>>53929259
Beenistä pebaan. Perinteiesti koksut on ihan vitun homoja :DD
>>
>>53929259
Ihan vitun väsynyttä ja turhanpäivästä egoilua kun joku koulukiusattu yrittää esittää olevansa parempi kuin alikki.

En tiedä miksi mutta ainakin puolet kaikista kokelaista joiden kanssa olin tekemisissä alokkaana tai alikkina oli ihan vitun uskomattoman idiootteja ihmisperseitä tai aivan täysin mulkkuja/riman alittajia.
>>
>>53929413
Koska ER UU KOO
>>
>>53929407
Can asian be a weeb?
>>
>>53929413
Jännä, kaikki tuntemani ER UU KOO miehet ovat huomattavasti mukavampia kuin ne vitun elämäänsä kyllästyneet alikit. Enemmän näkyi semmoista tarpeetonta kadehdintaa alikkien seassa mihin ei ollut mitään aihetta.
>>
File: 1405004246151.jpg (334 KB, 734x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405004246151.jpg
334 KB, 734x842
tää on ainoo animekuva mun koneella

t. tyä äijä
>>
File: 1450493519578.jpg (129 KB, 500x706) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450493519578.jpg
129 KB, 500x706
>>53929833
Ota toinen. Tässä on kissa
>>
>>53929596
En tiedä tuosta kun en itse koskaan kouluttanut alokkaita ja olin aika vähän muiden alikkienkin kanssa tekemisistä. Ainoat kokelaat jotka ei ollut kyrpäotsassa tai idiootteja oli spollejen koksut ainaki ne mitä itse tapasin.

Hyvä esimerkki mun kokemuksesta kokelaiden kanssa on se kun majuri käski harjoituksen aikana pitämään kahdelle kokelaalle koulutusta johlaan ja viestipäivystyksestä ja ne kokelaat yritti sen koko helvetin opetuksen ajan alleviivata sitä kuinka he ovat ylempi arvoisia vaikka sillä ei ole vittuakaan väliä. Asennevammasia mulkeroita oli ne kummatki.
>>
File: 1448548584257.png (360 KB, 753x870) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448548584257.png
360 KB, 753x870
>>53929833
mulla olis se ~3300 kuvaa
t: tyä tön
>>
>>53929887
onko lisää tästä huorulista >>53929833
>>
File: 1390499671204.png (210 KB, 719x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390499671204.png
210 KB, 719x585
>>53930075
Ei. Painu helvettiin
>>
File: sadspurdo.png (43 KB, 564x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sadspurdo.png
43 KB, 564x419
>>53930151
okei
>>
File: kisset.png (2 MB, 1280x1026) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kisset.png
2 MB, 1280x1026
Onks tää semmone animelanku?
>>
>>53929127
rootsi
>>53929259
soome
>>
>>53930280
vergi viin
>>
File: 1404838220057.jpg (133 KB, 684x801) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404838220057.jpg
133 KB, 684x801
>>
>>53930005
Spollejen koksut oli minun aikanani ainakin ihan helvetin kusipäitä. Ja tämä on ihan omakohtaista kokemusta kun itse olin komentopaikkaviestimies ja jaettiin spollejen kanssa tilat.
>>
File: questions.jpg (59 KB, 640x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
questions.jpg
59 KB, 640x560
Siis täh, hommasin uuden puhelinliittymän DNA:lta mut kun yritän aktivoida nii pukkaa erroria. Sendiiks ne eka jonku uuden sim-kortin tai jotain ennenku sen voi aktivoida vai pitääkö sitä sim-korttia edes vaihtaa?

Ekaa kertaa vaihan liittymää.
>>
File: keho.jpg (38 KB, 452x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
keho.jpg
38 KB, 452x719
vitun anime hikky looserit saatana

t. make "chad" ukkoskyrpä
>>
>>53930573
Ole sinä tikkumuna hiljaa.

t. Jorma Isomela
>>
>>53930480
Vaihdat siis operaattoria toiseen? Jos näin, niin saat uuden SIM-kortin, mikä ei toimi ihan heti. Siinä puljaamisessa kestää jonkin aikaa, minkä jälkeen DNA:lta tulee viestiä "juuh elikkäs wanha liittymä sulkeutuu about nyt, lyö uusi SIM sisälle" ja siinä kohdassa vaihdat sitten korttia. Vittu tadaa
>>
>>53930005
Mullakin täysin päinvastaiset kokemukset. Spollekokelaat oli pahimpia kusipäitä, mutta muuten koksut oli mukavia ja asiallisia. Alikeiksi oli sitten keskittynyt kaikenlaisia mulkkuja, jotka pyrkivät joka tilanteessa korostamaan omaa ylempiarvoisuuttaan. Puhumattakaan koulutushaaramarssista, jolloin ryhmän kolmesta alikista yksi lopetti kesken alkumatkasta ja toinen vinkui jatkuvasti
>>
>>53930573
>>53930684
Eikös nyt ala olla pikkupoikien nukkumaanmenoaika
t. Sale Salamaslerba
>>
>>53930573
>>53930684
>>53930838
Eikös tää sivu oo K18?

t. Erkki Etumoukari
>>
>>53930691
Siis vaihdoin operaattoria Saunalahdesta DNA:han. Toivottavasti lähettävän oikean kokoisen sim-kortin, kun noitahan on eri kokoisia?
>>
>>53931018

oho niimpä onkin

t. pera pystyjölli
>>
>>53929127
Loppuu nyt se vitun riisipillujen postailu saatanan svantte!
>>
>>53931152
Puhelinhan se määrää minkä kokonen kortti sinne menee. Eli jos ne tietää mikä öuuri sulla on niin pitäs tulla oikee
>>
>>53930255
kyl
>>
File: finnish culture.jpg (51 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finnish culture.jpg
51 KB, 450x600
>this is considered high culture in finlan
>>
File: 1452976566378.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452976566378.webm
3 MB, 1280x720
>>53931261
>>
>>53931292
Emmä tiiä et tietääkö. Joku "trio-sim" sieltä tulee, varmaan meinaa että kaikkia eri kokoja yksi tai emmä vittu tiiä.

Soitan huomena sinne asiakaspalveluun.
>>
>>53931372
Side effect of being under Swedish rule for too long
>>
File: 141915527430.jpg (127 KB, 573x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141915527430.jpg
127 KB, 573x548
>>53931372
>this is considered high culture in anywhere except finlan
ftfy homo
>>
>>53929127
I'm no expert on she-gooks but any webm of a live performance like that they look drugged out of their minds. c/d?
>>
File: 1419152521010.gif (2 MB, 373x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419152521010.gif
2 MB, 373x270
>>53931442
Ei nuo oo ees varsinaisesti nättejä.
>>
>>53930573
Haha vittu mikä siima :D:D::D:D:D:

t. Repe Rupikulli
>>
File: 1452196976792.webm (2 MB, 608x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452196976792.webm
2 MB, 608x1080
>>53931577
jaa
>>
Sammi?
>>
File: suomi_on_paras.png (23 KB, 753x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suomi_on_paras.png
23 KB, 753x632
anime on paskaa
saatana perkele
>>
File: anime.jpg (79 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime.jpg
79 KB, 720x540
>>53931797
tää :D
>>
>>53930573
>>53930684
>>53930838
>>53931018
>>53931247
>>53931586
Lisää hassuja nimiä XD

t. Lauri Lemmenheinä
>>
>>53931988
Toivottavasti mua ei mainita

t. Ville Vaniljakulli
>>
>>53931728
Tän näköistä nuorta naista kun pääsis kerran nussimaan niin vois kuolla vaikka sydäriin saman tien.
>>
>>53931783
Ottaisin tupla pekonaattorin extra majoneesilla. Lisäksi dietti kokis, en halua lihoa
>>
ei vittu nyt ku o laihuttanu ni pitäskö alkaa käymää salilla
vittu emmä sinne uskalla mennä
>>
>>53932131
Ei tommoset 8/10 tytyt maksa ku jotain parisataa tunnilta. Siitä vaan ostamaan.
>>
>>53932374
Huhhuh.
>>
>>53931988
>>53932117
Korjataanpas tätä vääristynyttä sukupuolijakaumaa.

T. Viivi Visvavittu
>>
Cйck
>>
>>53932318
>vittu emmä sinne uskalla mennä

Mikä vittu siinä on ettei jengi uskalla mennä salille? Kuinka vitun burgeri täytyy olla?

Ei siellä ketään kiinnosta jos teet jotain hassusti
>>
>>53932489
>Kuinka vitun burgeri täytyy olla
Missä luulet meidän olevan
>>
>>53932459
ottaisin poutinia vaahterasiirapilla kiitos
>>
>>53932457
o-ootko tötö?
>>
File: 1453222564488.png (148 KB, 388x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453222564488.png
148 KB, 388x344
>>53932645
Mitäs lottoot, autisti.
>>
>>53932645
Ei se oo.

t. Anna Pillukka
>>
>>53932645
On se

t. Piia Pikkupimppi
>>
>>53932489
en osaa käyttää niitä laitteita ja oon siima roidimakeihin verrattun
>>
>>53932457
Tämä, hirveän misogynistä touhua taas.

t. Leena Liukaslortto
>>
>>53933117
jostain ne roidimaketkin on alottanu

osta vaikka sitten omat laitteet tai käsipainot jos on niin vaikeeta
>>
File: 1449953217657.png (1 MB, 900x949) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449953217657.png
1 MB, 900x949
HALUUN HARRASTAA SEKSIÄ NICON KANSSA ;_;
>>
>>
>>53933477
Ai haluat harrastaa seksiö Nikon kanssa?
Aika homo meininki etten sanoisi.
>>
>>53933623
Ei ole

t. Niko Mahtinakki
>>
>>53933117
kato netistä jotain ohjeita
>>
anime:
paskaa
paskaa
paskaa
>>
>>53933680
On se aika.

t.Tiina Tiukkavärkki
>>
>>53933750
Moldova: pretty much a non-country
>>
File: byte junkie.jpg (84 KB, 401x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
byte junkie.jpg
84 KB, 401x403
Vittu tilillä 10 euroa.

Kai tällä selviää loppukuukauden? Vittu kun olisi niin kaljea tehnyt mieli

T. Oskari Osakesijoittaja
>>
>>53933623
Eiku Nicon!

t. Eroottinen Erkki
>>
>>53933750
Mannet vittuun
>>
>>53933896
No ne latinot on kyll aika eroottisia.

T. Erkki Eripostaaja
>>
File: yakub.jpg (13 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yakub.jpg
13 KB, 320x320
vittusaatana
t.yakub
>>
>>53934000
tama ola rasismi

t. mahmud mustamakkara
>>
File: 1453216609887.png (159 KB, 241x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453216609887.png
159 KB, 241x351
>>53934122
>>
File: papu.jpg (1 MB, 2560x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papu.jpg
1 MB, 2560x1536
Söin just tän. t. Kake Karppaaja
>>
File: 1448269359554.gif (2 MB, 206x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448269359554.gif
2 MB, 206x223
>>53934451
vois laittaa pitsan uunii
>>
>>53934451
Viileet setit.

t. Ville Vauhtiviiva
>>
File: 1437471235255.png (144 KB, 379x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437471235255.png
144 KB, 379x392
Tulee fyysisesti huono olo tästä langasta
>>
>>53935005
Oot raskaana
>>
Why are Fingols so obsessed with a dish of food?
>>
File: en kerro.gif (7 KB, 142x142) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
en kerro.gif
7 KB, 142x142
>>53935100
>>
>>53935100
With finns it is either obsession or ignoring, nothing in between.
>>
Piti vissiin joskus iltapäivällä alkaa tekee hommia valmiiks. Saa arvata oonko alottanu ja juonu vaa kaljaa ja runkannu ja selannu internettiä?
>>
File: osaka partyhard.gif (25 KB, 300x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
osaka partyhard.gif
25 KB, 300x291
Kuka muu täällä käy salilla keskellä yötä kun ei ole muita ja soittaa mankasta täysillä animemusaa?
>>
>>53934451

>karppaaja
>papuja

Ootko joku 50g-karppaaja?
>>
>>53935647
Ittellä piti vissii hoitaa keskeneräset kurssit kaks vuotta sit. Saa arvata oonko kehdannu mennä kysymään miten ne hoidettais.
>>
>>53936036
20-50g
>>
>>53936451
Okei voitit. Mut en silti alottanu hommiani vaa meen nyt nukkuu humalaani pois.
>>
>>53936708

Miksi karppaat?
>>
>>53937081
Heikko itsetunto ja maaginen ratkaisu.

Se perus
>>
>>53937885

Hyvän valinnan teit. Ite vedin -1,5kg/viikko vauhdilla kun karppasin 10-20g ja liikkusin aktiivisesti
>>
>>53935100
Tobleroone vaikka kebabilla rullaan valkosipulikastike ja kokis (ei se pepsi)
>>
File: 1453251483043.jpg (112 KB, 720x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453251483043.jpg
112 KB, 720x528
Huomenna vitusti pakkasta niin ei tarvii mennä työ ukkoilemaan, työ ukko nauttii.

t. Jorkki Kyrpäjojo
>>
>>53938974
Huomenna vitusti pakkasta niin taidan jäähän kotiin makaamaan kun ei huvita kävellä koululle.

t. Joni Läskipaska
>>
>>53935750
>stk yliopiston sali menee kiinni kello 20
>joutuu nostaa rautaa normojen kanssa
>välillä näkee jonkun samasta oppiaineesta, mutta ei tunneta ja ei puhuta mitään, vilkuillaan vaan vaivaantuneina

hirveää paskaa jtp
olispa 24h sali
>>
>>53937081
Laihutan.
>>
Hyi vittu -23C maksimissaan huomenna siis tänään kun on jo perjantai.
>>
mitenkös tuo karppaus sitten toimii
>>
>>53940752
Keho menee extra läskinpoltto-tilaan kun ei saa hiilihydraateista tarpeeksi energiaa.
>>
>>53940752
Ideana että hiilarit poistetaan elimistöstö jotta kroppa alkaisi käyttämään rasvaa pääasiallisena energianlähteenä.
>>
>>53940856
>>53940905
eikö niitä hiilihydraatteja ole kuitenkin lähes kaikessa? mitä silloin voi edes syödä?
t. en osallistunut terveystietoon
>>
>>53940949
Älä karppaa, vaan pidä energiavajetta yllä syömällä sellaiset 1200-1600kCal/pvä.
Jos laihduttaa haluat, siis.
>>
>>53941033
tuota olen suunnitellut, ei tällä hetkellä mahdollista mutta toivottavasti tulevaisuudessa
>>
>>53940949
sillon voi syödä kasviksia, kaikkea lihaa, juustoa (muistaakseni) ja muuta kyllä netistä löytyy

mut pastat, leivät ym. pitää jättää pois

ite söin kalorivaje + karppaus. tehokasta
>>
>>53941185
>on mahdotonta syödä vähemmän
minkäköhänlainen elämäntilanne sinulla on?
t. en meinaa uskoa
>>
>>53941280
syön jo vähemmän kuin aiemmin, mutta on vaikea arvioida vaikutusta jos en pysty tarkemmin laskemaan kaloreja
asun faijani luona koska helsingissä on mahdotonta löytää asuntoa, ja hän laittaa ehkä 50% aterioista silloin kun on paikalla. ilman keittiövaakaa on vaikeaa arvioida paljonko annoksessa on ruokaa, ja ellen ala tarkastamaan jokaista ruoka-ainetta ennen kuin se menee ruokaan en voi tietää tarkkoja kalorimääriä.
olen jo jonkin aikaa valmistellut ruokalistoja ja taulukkoja joilla luulen selviäväni kunhan pääsen tilanteeseen jossa laitan 100% syömistäni ruoista itse.
olen myös lopettanut pikaruoat, limut tms lukuunottamatta niitä n. kerran kuussa kertoja jolloin käyn elokuvissa.
>>
>>53941033
Karppaamisella on hyötynsä.
+ vähentää insuliniin tuotantoa niin on vähemmän nälkä kuin hiilareita syödessä
+ laihtuu tosi tehokkaasti
- ei voi syödä pastaa, leipää jne
>>
>>53941415
Viljojen, perunan ja sokerin vähentäminen ruokavaliossa on laihduttajalle melko lailla pakollista joka tapauksessa
>>
>>53929259

Kill 'em all.

t. res vänr
>>
"Esimerkiksi Oikotiellä Helsingin Laajasalossa sijaitseva 28,5 neliön yksiö maksaa tällä hetkellä 660 euroa kuukaudessa."
Ei vittu, mul on vuokra samanverran ja asun 62 neliön kämpässä.
>>
>>53943688
Oisko toi sijainti?
>>
>>53943918
Tiiän kyllä. Mut asun silti PKS 64m2.
>>
File: nog2.jpg (13 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nog2.jpg
13 KB, 240x240
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016012120995063_ul.shtml
"Suomalainen"
>>
>>53943918
Laajasalohan on ihan perseessä.
t. Kallio, 550/kk
>>
>>53944034
Ois kyllä haskaa lukea kun iltalehdet repis otsikoita somalian suomalaisen presidentin lausunnoista
>>
>>53944272
Neliöitä toki vain 24
>>
>>53944309
Itel Vantaa ja 64m2. Liian turhanki iso kun ei ole tytyä tai muita kämppiksiä.
>>
En oo vaihtanu peittoa tai lakanoita yli vuoteen.
>>
File: 1453367304723.gif (902 KB, 500x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453367304723.gif
902 KB, 500x283
oispa sellane tyty yde joka on anime tai poju
>>
Ei saatana mikä flunssa. Kolmas päivä starttaa 37,5 asteen ruumiinlämmöillä heti aamusta.

Onneks on teetä.
>>
File: macgyver.jpg (43 KB, 642x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
macgyver.jpg
43 KB, 642x380
Vittu, oon lähössä kauppaan ja siel on -26 astetta lämmintä, en löytänyt yhtiäkään pitkiä kalsareita (ties minne kaikki kadonnu) niin pistin t-paidan jalkoihin sillee et jalat tulee hihoista ulos ja hyvin pysyy jaloissa kun on vyö päällä.
>>
>>53947549
Eli siis animetytypoju?
>>
>>53948385
Kyllä sä selviät. Sinne vaan vällyjen väliin teetä sipittelemään!
>>
>melkein 30 astetta pakkasta
>pitäs kävellä semmonen 9km paikasta toiseen
tuntuu pahalta mies
T:läski
>>
File: 1450136063282.jpg (84 KB, 460x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450136063282.jpg
84 KB, 460x664
>>53949205
Kuva liittyy.

>>53949365
Joo kyl tää tästä, on parempi kuin eilinen jo kun jaksoi laittaa sitä teetä. Eilen ei ois tullu kysymykseenkää et ois jaksanu kaapille asti.
>>
>>53949450
Itel oli samat tos pari pv sitten. Meno oli aika salkkareitten tunnarit kun pukeutuu sillee ettei tule kylmä, niin vittu minkä hien pukkaa päälle kun on nii lihava.
>>
>>53929127
Miksi olette lihavia (jos siis olette) mämmiläiset?
>>
>>53949606
Tykkään ruuasta ja oon helvetin laiska. Sen lisäksi mt-puoli sitä luokkaa että ei jaksa välittää mitä muut (etenkään internetissä) ulkonäöstäni ajattelevat.
>>
File: 1452290425172.jpg (25 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452290425172.jpg
25 KB, 650x650
>>53949205
Hyvin ajateltu. Susta tulee vielä jotain.
>>
Tuliko kenellekään yllätyksenä? http://www.iltalehti.fi/pakolaiskriisi/2016012220995889_cm.shtml
>>
>>53949909
Itellä masennus manifestoitui sillä että lopetin syömisen melkein kokonaan ja aloin liikkumaan hullun lailla. Nyt ei harmita katsoa peiliin, mutta olo on silti paska.
>>
Voi vittujen kevät taas
>>
File: 1452256635243.gif (589 KB, 270x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452256635243.gif
589 KB, 270x310
>>53951022
No mitä nyt?
>>
>>53951060
hassu gifu
>>
File: 1452875396657.gif (227 KB, 160x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452875396657.gif
227 KB, 160x224
>>53951530
Ei yhtä hassu ku tää!
>>
raavin mun puskaa, koska se kutiaa
>>
File: 1452259429807.jpg (53 KB, 507x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452259429807.jpg
53 KB, 507x558
>>53951795
Saanko mä raapia sun puskaa?
>>
>>53951958
Miks vitussa ton hatussa lukee COCK?
>>
TÖIHIN
>>
File: top_cock.jpeg.jpg (6 KB, 261x193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
top_cock.jpeg.jpg
6 KB, 261x193
>>53951988
Koska anime.
>>
File: 1353299229665.png (11 KB, 211x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1353299229665.png
11 KB, 211x246
>>53931455
translate pls
>>
>>53952036
>"lay down and don't move so the bear wont hurt you" they said
>>
File: 069 - mKJ3LHs.jpg (9 KB, 249x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
069 - mKJ3LHs.jpg
9 KB, 249x212
>>53952054
Finnish humor is fascinating
>>
väänsin just vetiset animet pönttöön haha lälläslää
>>
File: spurdolicious.png (384 KB, 2144x1005) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spurdolicious.png
384 KB, 2144x1005
>>53952117
This picture is older than most of the posters here and most likely not finnish, someone just translated it for uneducated apes. I am pretty sure I saw it first time like 15 years ago. Maybe it is the ultimate ancestor of spurdo.
>>
File: 1442671511182.png (165 KB, 996x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442671511182.png
165 KB, 996x832
>>53952252
You guys really like Donald duck related stuff
>>
>>53952252
I'm 21. Is it older than me?
>>
>>53952439
Jäbä valehtelee internetis. NO LOO!
>>
>>53952496
No minkä ikänen sit oon?
>>
Tänään pitsua
>>
>>53952550
1000-vuotias muinaishaltija
>>
File: samitsaatana.jpg (43 KB, 517x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
samitsaatana.jpg
43 KB, 517x640
>>53952624
Ei vittu meil sama, suoraan pakastimesta uuniin!
>>
>>53929127
Lähtiskö joku täältä mun kanssa elokuviin?
>>
>>53953468

mikä leffa
>>
>>53953468
No en
>>
meen nyt nukkuu
>>
paska op tapa ittes
>>
File: 1447294540999.jpg (2 MB, 1923x2600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447294540999.jpg
2 MB, 1923x2600
Mystisesti tämä haastattelu on kadonnut yle areenasta. Löytyy kuitenkin kirjaimellisesti kaikki muut aamuteeveet kahden viikon ajalta.

https://www.youtube.com/watch?v=igyuLA6-0ws

Haastateltavana siis LOLRIEDS OF ODIN.
>>
>>53953577
Se Tarantinon uusin kuva ois kiva nähdä.
>>
>>53954054
Ei sama, mutta missä asut? Jos Helsinki niin lähden vaikka heti.
>>
>>53954141
Sori, en asu lähelläkään Helsinkiä, muuten olisin tullutkin.
>>
>>53953941
Oon töis voitko heittää tldw
>>
File: ei helvetti.jpg (53 KB, 700x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ei helvetti.jpg
53 KB, 700x686
>>53950601

Ei tuo nyt kenellekkään varmaan yllätyksenä tullut.

Lähinnä ihmettelen kuinka aivan selvästä valehtelusta ei voida vetää paskapuheta.jpg:tä suoraan naamalle, vaan pitää odottaa että henkilö itse myöntää tekonsa.
>>
>>53931797
Wow are you the one who created this pic?
>>
>>53954701
yes
is it a meme yet
>>
>>53954509
Vitun rasittava lauma niitä loldiers of odin vasuripellejä (siis kirjaimellisesti pellejä punaisine nenineen) ylen studiossa haastateltavana, toimittajat näyttää niin tuskastuneilta pelleilyyn. Lyövät aivan läskiksi joka kysymyksen, vastauksen tasoa pieruääniä.

Yllättäen tämä haastattelu on kadonnut ylen sivulta vaikka sen pitäisi olla esillä 2 viikkoa esityksestä niinkuin kaikki muutkin aamu teeveen lähetykset.

Ei tainnut olla tarpeeksi hyvää imagoa monikulttuurisuudelle.
>>
File: 1418598365949.png (1 MB, 759x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418598365949.png
1 MB, 759x1075
Olen raivohulluuden partaalla kun tänne postataan jatkuvasti Love Livestä noita tytyjä ja jostain vitun syystä te autisti-apinat ette osaa postata sarjan parasta tyttöä ei sitten millään.
>>
File: 1450733357030.jpg (72 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450733357030.jpg
72 KB, 1280x720
>>53955773
Pervo se on. Ehdottomasti silti top 9 tytöissä!
>>
>>53955773
μ's Final liveのチケットが抽選に外れてしまいました……。
>>
>>53953941
Tähänkö on tultu?
>>
>>53953941
Kiitti vitusti, sain naamasyövän tosta.
>>
File: 1437825547306.jpg (152 KB, 847x771) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437825547306.jpg
152 KB, 847x771
>>53955773
te Love Live-fanit ootte kyllä ihan sekaisin..
>>
>get friends with qt finn girl from university
>we start to hang out with each other even outside of college
>one day she sends me a message
>"Anon, I need help moving my bed....do you have time tomorrow evening?"
>Sure
>next evening I show up at her place
>since it must be a heavy bed if she needs help to move it I bring a friend with me
>she looks pretty shocked when she opens the door
>bed wasn´t heavy at all and we moved it maybe like 10 cm
>strange awkward atmosphere the whole time
>leave her place
>she never messaged me again
>now, after 6 months I suddenly realized what actually happened
>>
>>53956268
You didn't bring the toys fuckwit
>>
>>53956268
That's some finland tier autism.
Too bad the women dont like it.
>>
File: 1452534668370.jpg (84 KB, 435x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452534668370.jpg
84 KB, 435x720
MIKSI INTISSÄ ON KIIRE JOKA PAIKKAAN VITTU KUN JOUDUTAAN VIELÄ SEN JÄLKEEN ODOTTAMAAN KOLKYT MINUUTTIA ASENNOSSA KOLMENKYMMENEN VITUN ASTEEN PAKKASESSA JONKUN HELVETIN NAISALIKIN KOMENTAMANA VITTU
>>
>>53956268
>I suddenly realized what actually happened
That she realized you were a total retard for thinking that you need three people to move one bed?
>>
>>53956482
Miten vitussa teillä nykymosilla on mahdollista postata 4chaniin kesken inttipäivän?
>>
>>53956518
>tauko
>vedä kännykkä esiin
>paskapostaa
Ei se vaikeaa ole
>>
>>53929259
Riippuu. Jos joukkuees koksu on paskantärkeä mulkku nii valmistaudu häsläykseen.

Itse ku olin kuninkaallisessa Kalussa niin saatiin varmaan lööbein koksu koko tuloerästä. Meno erittäin jepa.
>>
>>53956482
Ootko missä?

kaveri on karjalan prikaatissa tällä hetkellä
>>
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016012220996668_uu.shtml
Missä vaiheessa tästä kyydistä pääsee pois?
>>
>>53956547
Mikä vitun tauko? Onko teillä aina puhelimet mukana ja heti kun tulee joku hengähdystauko niin jokanen vetää kännykän taskusta? Tämän maan tulevaisuus on menetetty
>>
>>53956482
Oot kyl siisti tyyppi. Jos olisin sun tupakaveri nuolisin sun pojupillua.
>>
>>53956482
Koska haista vittu
Ja sitä helvetin kännykkää ei käytetä palvelusaikana saatanan tunari
>>
>>53956482
Miten niillä ei olis? Ota kännykkä käteen ja postaa kun ei tapahdu mitään.

t. 1/12 intti suoritettu ja ei ollut mitään ongelmia paskapostata kokoajan
>>
>>53956705
onks se niinku sellanen persereikä?
>>
>>53953941
Melkein Jussi Niinistö-tason pelleilyä
>>
File: 1451306473708.png (188 KB, 271x527) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451306473708.png
188 KB, 271x527
>>53956262
ite oot iha c8!
>>
>>53955879
joo eli saisko sushia ja sit vaikka paistettua koiraa yhen vartaan kiitoos. ruokajuomaks vaikka lasillinen neitsyttytön kusta kylmänä.
>>
File: 1413966056522.jpg (22 KB, 406x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413966056522.jpg
22 KB, 406x374
>>53944034

Miksi tätä ei vielä linkattu tänne vaikka hiilenpoltosta lukeminen on /int/in pääharrastus?

http://www.hs.fi/sunnuntai/a1439523511614
>>
File: 1436659433442.png (2 MB, 780x1009) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436659433442.png
2 MB, 780x1009
>>53955773
Nozomi a best!
>>
File: 1450807454703.jpg (191 KB, 809x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450807454703.jpg
191 KB, 809x433
>>53953941
Mitä helvettiä?
>>
File: 1438796203199.jpg (48 KB, 706x655) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438796203199.jpg
48 KB, 706x655
>>53956843
Onko tää jonkun noiden äiti vai muutenko vaan näyttää kuus kertaa vanhemmalta?
>>
File: 1436654644312.jpg (44 KB, 300x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436654644312.jpg
44 KB, 300x540
>>53956980
Iha muuten vaa vanhemman näköne.
>>
>>53956833
Koska ei ketään oikeasti kiinnosta.
>>
File: sagreble.png (38 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sagreble.png
38 KB, 500x500
Hello Anons.

I might go live in Helsinki starting next september, and I would like to ask you a few questions first.

1. How easy/difficult is it to get a job when you only speak english ?

2. What is college life like in Helsinki ?

3. Is it an all-around nice place if you enjoy hiking or walking/biking in the open ?

Thank you for your time
>>
File: en tiedä.png (7 KB, 147x147) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
en tiedä.png
7 KB, 147x147
>>53957497

I don't know.
>>
>>53957497
>September
>Your first months will be hell
>>
>>53953941
>Kutsutteko suomalaisia ihmisiä koskaan sanoilla tulva, aalto, virta, ongelma ja kriisi, kuten kutsutte turvapaikanhakijoita
Nyt tuli syöpä
>>
>>53935232
see >>53957497
>>
>>53957497
Yes
>>
>>53957497
>1. How easy/difficult is it to get a job when you only speak english ?
If it's tech-related you might be okay, since in many places they speak only English. Otherwise no.
>2. What is college life like in Helsinki ?
I never even finished secondary education, wouldn't know.
>3. Is it an all-around nice place if you enjoy hiking or walking/biking in the open ?
There's decent amounts of nature around Helsinki, but I don't know how much you'll need for hiking.
>>
>>53957497
Depends on the job
I don't know
Yes, but if you want to hike you'll have to go outside of kehä 3
>>
File: 1453225009252.jpg (72 KB, 1278x825) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453225009252.jpg
72 KB, 1278x825
>>53957635
>>53957651
I was more thinking about "paying-the-bills" kind of job.


>>53957627
>>53957520
:DD
>>
>>53957715
Well a low-end student job would probably be in the service industry, and you'll definitely need to know Finnish for that. I guess you could try cleaning or something.
>>
File: 1426773179202.png (43 KB, 1803x936) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426773179202.png
43 KB, 1803x936
>>53957747
Ok, thanks


Anyone going to the Aalto university?
>>
>>53957854
No
>>
>>53957715
Are you a native Frenchman or do you have immigrant background? Sadly this will be a big factor in your search for work since the refugee crisis has made a lot of people really tired of the antics of muslims and blacks. Also low pay jobs are probably going to be rather scarce after the first refugees start getting accepted and start looking for work, although I could imagine a lot of employers would prefer an european youth over a refugee.

Also about nature, there's lots of really nice areas north of central Helsinki, I used to do a lot of cycling a few years back and know a lot of cool places that I found by pure accident. Lots of areas that are kind of fun to explore, at least during the summer.

Aalto is a huge university and your experience will depend on what you're studying.
>>
File: 1427567291144.jpg (84 KB, 565x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427567291144.jpg
84 KB, 565x600
>>53957854

No
>>
>>53958043
I'm as native as could be, 6'1 bleu-eyed brown-haired.

>Lots of areas that are kind of fun to explore, at least during the summer.
Sweet

Concerning Aalto, are there many lessons taught in English ?
(Especially in the social sciences field)
>>
>>53957854
No
>>
>>53957854
I might apply there next year, what are you studying?
>>
>>53958178
http://www.aalto.fi/en/studies/education/master/
>>
>>53958271
History for the moment, I'd like to get into political sciences

I'm basically following my gf who is studying something completely different, and I would like this year not to be cmpletely lost.

So I'm getting ready for the selection in Science-po masters in Paris, and would enjoy spending a year as a free listener in your amphitheatres.

>>53958304
Yeah, been there
>>
>>53929127
Onko täällä ketään nyymeistä koskaan rakastunut? Itse en koskaan oo kokenut sellaista tunnetta, pelkästään mielihaluja (ks. "Ton kans vois mennä sänkyy").
Voisi vetää lärvit että saa tän paskan pois mielestä.
>>
>>53959674
En ole tuntenut mitään kummempaa kuin "toi on aika nätti"
>>
File: 1428726754482.png (2 MB, 992x1354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428726754482.png
2 MB, 992x1354
>>53959674
Ihmiset rakastuu vaan kerran. Sen jälkeen kun tulee todellisuus vastaan että tuo rakkauden kohde ei tule koskaan antamaan vastakaikua se tunne on niin kamala että ihmismieli mielellään työntää rakkauden tunteena roskakoriin, ettei enää koskaan tarvitse moiseen paskaan osallistua.
>>
>>53959674
Mitäs kauheaa tossakin muka on? Mee töihi.
>>
>>53958402
If you study history and polsci, how come you are coming to aalto?
Aalto only has engineering, business and arts. Social science and humanities are in Helsinki Uni.

But yeah,I study engineering at aalto, ask me anything.
>>
Tää >>53959847
Taino ite rakastuin teininä kolmekin kertaa, mut sit ymmärsin millaisia naiset on ja en oo sen koommin rakastunut.
>>
>>53959674
Kerran. Sitten töttömötö 18v oli sillee reps kops tää amispentti 23v o paljo kivempi ku sä nyymi ja lähti sen kanssa Kanarian reissulle.

Näin neljä vuotta myöhemmin ihmettelen tätä edelleen.
>>
>>53960092
Onko ollu tytyjä sen jälkeenkin vai katkeroiduitko ja hikkyynnyit?
>>
>>53959953
I'm not coming here to study, but I might end up with a lot of free time and would like this year not to go to waste, education-wise.

I mentionned Aalto because it was the first one to pop-up, I looked into Helsinki University as well. I'm interested in lessons in which I could sneak in.


I'm more concerned about finding a job beforehand, while only speaking English.
>>
>>53959953
Also, what the fuck is Yliopisto ?
>>
>>53960239

university jéan-pierre
>>
Mitä ostan kaupasta näin perjantain kunniaksi?
>>
File: 1434104750478.jpg (26 KB, 564x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434104750478.jpg
26 KB, 564x374
>>53960266
Thanks
>>
>>53960339

olutta
>>
>>53960339
Semmone sämpylä
>>
>>53960179
Sneaking in to lectures, kinda cool!
Basic courses have massive lectures, easy to sneak in, but they are most of the time in Finnish.
Masters degree "lectures" tend to be 20-30 people in classrooms, ofter less lecture more interaction and conversing. Those might be weird to crash.

Is your gf finnish?
Anyway here is nice tool:
Helsinki uni: https://weboodi.helsinki.fi/hy/
Aalto: https://oodi.aalto.fi/a/

Weboodi has all the courses, and all the lectures and lecture times and locations. Very usefull if you are being serious. In english ass well.
>>
>>53960469
Thanks for your help man.

Tool for what?

Nope, my gf is French, naive and overhyped
>>
Oh, and another question, more generic.

How expensive/cheap is housing in Helsinki, and where are the best places to live at as a student?
>>
>>53960699Heldinki is the most expensive city in Finland to live in. Rent is on average 18€/m2, but location affects that a lot of course
>>
>>53960575
>Weboodi has all the courses, and all the lectures and lecture times and locations
That tool

>>53960699
Student dorms/shared apartments are 250-330e month.
Student and city owned studio apartments are 500-550e
Private sector studio apartments are 650e month
2 room small family housing is 650e student/city owned, 1000e private market.
>>
>>53960423
Mimmonen sämpylä pitäis ostaa? Käykö pitsa sämpylästä?

>>53960390
Mitkä oluet maistuu hyvälle teistä, omasta mielestä kaikki mitä oon juonu nii maistuu paskalle jonka takia lähinnä vetelen siideriä/lonkeroita.

>>53960699
very fucking expensive, it's even more expensive if you don't want niggers living next to you. I pay 900€ rent for somewhat a small apartment in Meilahti.
>>
>>53960559
>>53960559
>>53960559
>>53960559
..!
>>
>>53960882
That's very nice of you.

Looks like Parisian-tier rents. How are the salaries around here? Minimum wage in France is around 1200€/month
>>
>>53960931
Oletko kokeillut kunnon vehnäolutta? Ehkä parasta kesäjuomaa ikinä, pari vuotta takaperin tilasin Saksasta laatikollisen Schneider Weisseä ja kyllä piristi kummasti 28-asteisessa itsemurhayksiössä istuvan nyymin arkea
>>
>>53961436
>>53960699
giff vocaroo Albert
>>
>>53961779
Ok, vocaroo of what?

French poetry?
>>
>>53961824
Just say "Kalakukko"
>>
>>53961436
3.2k is the median wage in the capital area.

There is no general minimum wage in Finland.
>>
>>53932457
Ootsä se muija joka availee tinderis keskusteluja kirosanoilla?
>>
>>53960149
No en hikkyyntynyt mutta katkeroiduin kyllä kovasti. Pari kertaa pimppaa saanut yliopistojuttujen yhteydessä mutta seurusteluun ei minkäänlaista mielenkiintoa.
>>
>>53961689
Pitänee käydä alkossa kattelin ettei ole ihme juutalais hintoja joten voisin maistella.
>>
>>53961871
What for?

>>53961966
Ok, and around how much should a student expect to earn for a basic job?
>>
>>53962389
If you work full-time it's most likely something like 1500e/month after taxes
>>
>>53962389
I just want to hear your accent, I mean you can say something that comes in to your mind in french or english too.
>>
>>53960000
Tää on aika hyvä koska sait neljä nollaa peräkkäin ja postasit sen 15:00:00, taas neljä nollaa haha
>>
File: 1452634143116.jpg (50 KB, 711x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452634143116.jpg
50 KB, 711x765
>>53960000
>0000
>15:00:00

Mitäs täällä tapahtuu
>>
File: 1428422950016.gif (2 MB, 280x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428422950016.gif
2 MB, 280x210
>>53960000
Näppärät numerot, ystävä
>>
Rakastuminen on juutalaisten salajuoni
>>
File: rakkaus.jpg (47 KB, 395x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rakkaus.jpg
47 KB, 395x535
>>53959674
>Onko täällä ketään nyymeistä koskaan rakastunut?
joo. se on ihan hieno tunne mut ehkä kumminki vähän yliarvostettu. rakkauden menettäminen ei myöskään ollu mikään maailman paras fiilis
>>
File: 1422655778796.gif (48 KB, 1048x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422655778796.gif
48 KB, 1048x800
>>53959674
En koskaan. Oishan se ihan kiva varmaan kokea, varsinkin jos saisi vastakaikua.
>>
>>53959674
Kerran ja sen jälkeen katkeroitui niin paljon, että ei edes jaksa ottaa itseään hengiltä.
>>
File: immunity cat.jpg (93 KB, 345x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
immunity cat.jpg
93 KB, 345x1280
>>53962649
http://vocaroo.com/i/s0qxmFxz8Bfl
http://vocaroo.com/i/s0J10NJFNl11
http://vocaroo.com/i/s0fO5ZCuoNAl

Here you go, first is kalakukko, second is English and the last one is French

>>53962472
Ok, thanks to all for the advices !
>>
>>53963777
Onko toisen rakastaminen sitten niinku sen päälle kuseminen?
>>
File: WP_20160122_005.jpg (278 KB, 1473x1456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WP_20160122_005.jpg
278 KB, 1473x1456
>>53929127
Ehkä metsässä asustaminen ei olekkaan loppujen lopuksi niin kamalaa.
Kaunista perjantai-iltaa kaikille nyymeille!
>>
File: nice.jpg (22 KB, 398x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nice.jpg
22 KB, 398x500
>>53964161
Thanks a ton, I hope you have a good time here.
>>
>>
>>53929127
>File: vittua_veivaava_vinosilmä.webm
Repesin.
>>
>>53959674
En tietääkseni
>>
File: 1450215320595.jpg (74 KB, 577x328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450215320595.jpg
74 KB, 577x328
>>53959674
Enpä. Liian autistinen siihenkin.
>>
>>53964579
Ei.

Paitsi jos se haluaa sitä ja on tosi söpö!
>>
>>53964619
asukko kuinka syrjäsä?
>>
is there a link to OP's video?
>>
>>53959674
Kyllä.

Nyt on 2½ v ollut tyty-yde.
>>
>>53966018
Mistä sellasia löytää
>>
>>53960955
voi vitun paska autisti

nyt loppu se we wuz kangz memeily
>>
>>53966430
/v/:ltä.
>>
>>53959674

Tää
ja

>>53959847

tää

En jaksa enää vaivautua.
>>
>>53966430
>>>/soc/
>>>/cgl/
>>>/ylis/
>>
>>53966701
>>
https://www.youtube.com/watch?v=qx8hrhBZJ98
suomi
>>
File: 1391217192162.jpg (65 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391217192162.jpg
65 KB, 450x450
>asu jyväskylässä
>älä näe siellä neekerin neekeriä
>tule käymään turussa
>astu ulos bussista ja näe samantien joka saatanan kadun varressa neekereitä
>tori on pullollaan kerjäläisiä ja mokkakikkeleitä
Siis hyi saatana, kuinka tuolla muka voi ihminen elää? Onneksi en asu turussa.
>>
>>53967441
vitun neekerit
>>
>>53967441
>Jyväskylä
>puhuu ihmisistä

Pysy siellä primitiivisessä monokulttuurissa maitopoika :--)
>>
>>53967597
Neekeri
>>
>>53967597
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1453437782283.html
>>
File: Smug.jpg (99 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Smug.jpg
99 KB, 600x800
>>53967651
Mikä tunnelma? :^)
>>
File: yiss.jpg (72 KB, 469x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yiss.jpg
72 KB, 469x268
>>53967441
>asu <5000 asukkaan kylässä
>ei neekerin neekeriä missään
>>
>>53967761
Miksei suomalaiset tee niin kuin puolalaiset, että kastroidaan raiskarit ali-ihmisen omilla rahoilla?

Kuinka kauan meinaatte antaa naapurin pumpata spermaa naamallenne?
>>
>>53967597
>neekeri
>ihminen
valitse toinen

>primitiivinen kulttuuri
>ei neekereitä
valitse toinen

Nauti elämästäsi apinoiden kanssa.
>>
>>53967931
>Nauti elämästäsi apinoiden kanssa.

Niinpä niin, täällä suomalaisten kanssa :--)
Älkää olko niin rankkoja itseänne kohtaan :DD
>>
>>53967815
>asu ~180 000 asukkaan kaupungissa
>neekereitä kaikkialla
>>
>>53929259
oliko kivat pakkaset :DDDD
>>
Hello, Finland. How's my favorite country doing today?
>>
>>53968671
I hate myself and I want to die.
>>
>>53968671
I have so much fever I can't even drink booze and it is depressing.
>>
>>53967597
http://www.liveleak.com/view?i=d02_1453438205
>>
File: 1444231027840.jpg (54 KB, 508x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444231027840.jpg
54 KB, 508x470
>>53968029
kuulostat aika paljon joltain heseleäiseltä kjeh kjeh :^)
>>
File: 1451849086558.jpg (45 KB, 550x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451849086558.jpg
45 KB, 550x397
>>53968671
I have work tomorrow so I can't drink tonight
>>
>>53968671
Pistetään iso vesi kahdella nakilla, kiitos.
Ja jos löytyy, niin otetaan vielä kymmenen viiden euron tikkaria. Just niitä vitun isoja! Hyvä. Kiitos.
>>
>>53968671
Im going drinking with my friends tomorrow.
But overall I am lost in life, dont know what to study or do in future. I just live on welfare while at the same time hating welfare leeches.

Honestly I dont even know if my life is good or bad, I got some friends and cute gf, but no future and no ambition.
>>
Uusi painos näin valmiiksi

>>53969074
>>53969074
>>53969074
Thread replies: 304
Thread images: 88
Thread DB ID: 468736[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.