[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 333
Thread images: 114
File: yr9nJ9k.jpg (817 KB, 3000x1987) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yr9nJ9k.jpg
817 KB, 3000x1987
SA-kuva editio
>>
File: finland.jpg (32 KB, 323x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finland.jpg
32 KB, 323x301
>>
File: jsdia023.jpg (78 KB, 368x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jsdia023.jpg
78 KB, 368x614
piippujäbä :DD
>>
File: 1452189906960.gif (2 MB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452189906960.gif
2 MB, 400x225
Awoo~
>>
File: dreaming kot.jpg (98 KB, 418x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dreaming kot.jpg
98 KB, 418x434
>yritä etsiä SA-kuvista siistejä kuvia kotipaikkakunnasta
>vain parista saksalaisten räjäyttämästä pikkusillasta kuvia

Vituttaa hieman.
>>
File: 345354.jpg (2 MB, 2560x1830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
345354.jpg
2 MB, 2560x1830
>>
File: Sofia.jpg (173 KB, 1230x923) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sofia.jpg
173 KB, 1230x923
>>53969074
>naiset ennen

Sofia.jpg
>naiset nykyään
>>
Käynkö ostaa kaljaa?
>>
File: jatkosota_2_1_0.jpg (228 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jatkosota_2_1_0.jpg
228 KB, 1920x1080
>>
File: libe.png (832 KB, 800x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
libe.png
832 KB, 800x596
Hi guys. So, how r u doin? What's going on in Finland?
Btw, ur tourist has been crashed down the bridge in St.Petersburg (he was drunk and tried to fly).
>>
>>53969378
Pakko se on.
>>
>>53969378
Jos tuot mullekki muutaman.
>>
>>53969484
Are you sure he wasn't "taken care" by the FSB?
>>
>>53969493
tipaton tami kuu eli tippaakaan en jätä :----DDDDDD kjeh kjeh
>>
File: war_never_change.jpg (40 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
war_never_change.jpg
40 KB, 480x360
>>53969552
Yeah. He is in a hospital now. Had some traumas at head but nothing serious.
>>
VITTU TILILLÄ 10 EUROA MUTTA TAHDON KALJAAAAAA!!


SAATANAN VITTU TÄÄ ROTTAILU ON PERSEESTÄ!
>>
File: 1288682145182.jpg (152 KB, 978x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1288682145182.jpg
152 KB, 978x649
>>
>>53969484
Why Russian media makes bogus stories about Finns abducting Russian children? Don't you have better things to worry about? Surely you can't say you are afraid of us.
>>
File: not drunk.jpg (30 KB, 714x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
not drunk.jpg
30 KB, 714x396
Have u seen "Kukushka", guys?
http://www.youtube.com/watch?v=34qTK6KJZqg
>>
>>53969640
MEE TÖIHI
>>
Nyt kun meillä on langassa ryssiä ja sotafanaatikkoja niin tehdääs kysely.

http://poal.me/tc940a
>Jos Venäjä hyökkäisi tänään Suomeen, mitä tekisit?
>>
>>53969724
Well.. Drunk finns not jumping from the bridge everyday.
Btw,
>Don't you have better things to worry about?
yeah. But i didn't see anything wrong in this kind of news.
>>
>>53969802
Kanada kutsuu!
>>
>>53969640
10 eurolla saa 10 kaliaa.
tai sit 3e tarjousristeily viroon, ja 7 eurolla 14 nelos-olut-kaliaa
>>
File: 1453403528346.jpg (142 KB, 1214x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453403528346.jpg
142 KB, 1214x1000
intti on paskaa haluun jo kotiin
>>
>>53969724
We worry about everything
>>
>>53969834
I wasn't talking about the bridge story, but I've heard your papers write about Finnish government taking away Russian babies, even if they are tourists.
>>
>>53969969
Nah, didn't hear about that.
>>
File: 1048s.jpg (808 KB, 1489x1069) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1048s.jpg
808 KB, 1489x1069
>>53969749
I liked it. Ville makes a ton of shows about travelling in Russia nowadays.
>>
File: 1420225270345.jpg (629 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420225270345.jpg
629 KB, 2448x3264
Kenen sisko tää on? Paljasta ittes
>>
>>53969951
onko neitsyys jo lähteny pojupillusta?
>>
>>53969969
That was a media spectacle over nothing. If I remember right, it was just a media outlet failing at media criticism towards some Russian paper.
>>
>>53970089
Yup! He's a nice guy, really nice.
>>
>>53970092
Mun, istuu tossa vieressä parhaillaa, mitä haluut kysyä?
>>
>>53970092
Kuka postas mun kuvan?? Miks?
>>
>>53969650
what weapon is that?
>>
File: dECfneE.jpg (213 KB, 1200x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dECfneE.jpg
213 KB, 1200x600
>>
File: 1451527525475.jpg (959 KB, 2149x3035) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451527525475.jpg
959 KB, 2149x3035
HALUAN PANNA TÄTÄ RAIBUA PIMPPIIN!
>>
>>53970188
Kysy haluaako meisseliä

tai vaihtoehtoisesti anna lisää kuvia, mieluiten aikaleimalla
>>
File: 1453372591560.jpg (65 KB, 470x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453372591560.jpg
65 KB, 470x535
>>53970106
ei ole, olispa
en tunne ihmisiä joten tämä on mahdotonta
>>
Pitäskö kaljakauppaan
>>
>>53969074
>>
>>53970423
Hö. Ota tommonen hyvän mielen Nico!
>>
File: 1451683022704.jpg (49 KB, 847x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451683022704.jpg
49 KB, 847x476
vittu että vihaan tätä inttipaskaa mitä jonnet pakottaa
>>
File: 10.jpg (79 KB, 368x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
79 KB, 368x614
Nyt loppu se animen suoltaminen saatana
>>
File: 1452722632741.gif (237 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452722632741.gif
237 KB, 500x281
>>53971199
toimin aivan yksin
>>
>>53970280
The Famas intercontinental ballistic man-portable fire-and-forget anti-tank guided missile and anti-personnel missile with a tandem-charged HEATDP warhead.
>>
>>53970357
No, mikä kestää saatana???
>>
File: 45745687.jpg (29 KB, 400x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
45745687.jpg
29 KB, 400x267
Söin liikaa pitsua ja nyt pitää väkisin juoda kaljaa ku ei meinaa jaksaa. Nyt vituttaa.
>>
>>53971565
>Postaa hikisille, ylipainoisille ja karvaisille miehille pikkusiskoa
Luuletko että olen ihan tymä?
>>
>>53971199
Vittu jos joku on intissä ja haluaa välillä postata tänne niin mitä ongelmaa siinä on? Sitäpaitsi tuolla on nyt se ehdottomasti vittumaisin aika olla intissä kun on niin saatanan kylmä ja pimeä, anna animeukon olla. Intissä ei ollut talvella mitään muuta tekemistä kuin puntilla käynti ja netin selaaminen.
>>
File: 13268205173.png (78 KB, 499x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13268205173.png
78 KB, 499x549
Taidanpa hakea kaljaa ja mättöä
>>
File: 1430354332312.jpg (588 KB, 957x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430354332312.jpg
588 KB, 957x1300
>>53971496
>>
>>53971199
Sinulla vituttaa koska olet
a) vässykkä
b) c-babers
c) epäonnistuja
d) rimanalittaja

Olet katkera ja kateellinen koska nämä intistä postailevat jonnet ovat ylväitä ja jaloja isäm maam puolustajia jotka ovat hyödyksi yhteis_kunnalle.
>>
>>53971997
Vituttaaku jotkut ihmiset on luonnostaa sellaisia skellingtoneja jotka voi vetää mättöä ilman pelkoa.
>>
kuka /lomalla intistä/ täällä?
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
werf
>>
On tämä vain säälittävää kun innostuin jo siitä, että vilahdin yhden cossausvideon taustalla. Kai se on pakko hakea kaljaa.
>>
>>53972963
Ootko se Finn cossaaja?
>>
>>53972570
kuka /c-babrut herrarotu/ täällä?
>>
>>53972963
ANONYYMI MENTIONED

linkkiä videoon?
>>
Nautin juuri ammattilaisen leipäartesaanin valmistaman subway-aterian. Nyt on vatsa täynnä ja hyvä mieli. Voisi vaikka katsoa animea.
>>
>>53973120
Täällä. Tuntuu hyvältä olla vapaaherra. Antaa koirien taistella.
>>
>>53969951
No mikset mennyt sivariin VITUN HINTTI
>>
File: YEEEAAAH.gif (1 MB, 500x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
YEEEAAAH.gif
1 MB, 500x269
>>53969603
oikee asenne
>>
>>53969640
>10 euroa
noh.. lupaan juoda sunkin puolesta
>>
File: 1453399400317.png (124 KB, 243x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453399400317.png
124 KB, 243x272
>>53973284
ei vanhemmat antanu
>>
File: pepe.jpg (12 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe.jpg
12 KB, 251x242
>>53973717
varmaan päättää mihin meet opiskelemaan kans vai?
>>
>>53973284
hintti nimenomaan pitää olla että kehtaa mennä jonnekin saatanan sivariin
>>
File: 1452584354383.jpg (84 KB, 460x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452584354383.jpg
84 KB, 460x664
>>53973833
sen saan päättää itse
>>
>>53974129
no onneks vittu olkoon
>>
postatkaa musaa
https://www.youtube.com/watch?v=DSlL9kb2B38
>>
File: cute (2916).jpg (78 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cute (2916).jpg
78 KB, 1280x720
finns are nice people
>>
>>53974346
https://www.youtube.com/watch?v=uT4lWIqlU1A
>>
>>53969074
et koskaa jyystä blondia lottasvärd tytyä korsun lattialla
>>
File: muikea sammakko.png (256 KB, 507x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
muikea sammakko.png
256 KB, 507x348
Tänään tuli kahden viikon palkka 1800 €. Työukkoilu keikkahommissa on ihan kivaa.
>>
>>53974346
Sinä ensin
>>
>>53969108
>those delts

either nigger genetics or roids

/fit/ common knowledge
>>
File: blackit.jpg (141 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blackit.jpg
141 KB, 1024x576
Tosimies on täyskieltäytyjä ja rakentelee ydinpommeja vapaa-aikana.
>>
File: sully.jpg (29 KB, 705x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sully.jpg
29 KB, 705x326
>>53974457
you're a funny guy sully
>>
>>53974405
https://www.youtube.com/watch?v=sJQ32q2k8Uo
Aloittakaa tunnin kohalt
>>
>>53974426
mitäs töitä teet?
>>
>>53974426

ite tienasin kuukaudessa 4k verojen jälkeen. oli mukavaa hommaa
>>
>>53974578
https://www.youtube.com/watch?v=00PdHIPjaWQ
>>
>>53974600
Automaatioasentaja

>>53974638
Löytyykö autotallista lämpölamppujen alta kasvillisuutta?
>>
>>53973157
>>53973087
Siis en tehnyt muuta kuin vilahtanut videon taustalla kun oli menossa tupakkipaikalta pelisaliin. Vittuako sitä on järkeä edes näyttää.
>>
>>53974920
Enkä edes cossannut. Normivaatteissa cäppi päässä vaan menin.
>>
>>53974907

oliski autotalli, auto ja kortti. Mutta ei, ruottissa käväsin tekemässä hommia yhelle suomalaiselle firmalle, tuli kuukaudessa jo yli tonni verottomana tuosta ulkomaanpäivärahasta.

Rahat sitten meni kyllä hetkessä.
>>
>>53974987
Itse pyörin ihan Suomen maaperällä mutta ylityöt ja päiväraha nostaa kyllä palkkaa kivasti. Jokin aika sitten vietin vähän aikaa Saksassa töissä ja ulkomaankeikoilta tulee kyllä mukavasti tota paalua
>>
File: 1452536764745.jpg (79 KB, 478x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452536764745.jpg
79 KB, 478x600
>>53974402
ikr
>>
File: 012.jpg (63 KB, 547x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
012.jpg
63 KB, 547x514
kuka haluaa kyrpää saatana
>>
Miksei olutta saa tilattua kotiin enää?
>>
>>53976332
Tulli päätti että täähän on laitonta ja paketit rupes mystisesti jäämään tulliin ja sit firmat tietty oli sillee mitäs vittua ja lopettivat toimitukset suomeen kunnes tilanne selviää. Eli ei ikinä.
>>
>>53976325
Pitäiskö kasvattaa semipitkä letti taas?
>>
File: Olispa kaljaaaaaa.jpg (173 KB, 1024x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Olispa kaljaaaaaa.jpg
173 KB, 1024x624
Ei ole ei. Viinaakin ehkä tilkka ja viinit ei maistu. Kämpässä veto, kylmä hohtaa sisään ja joku ulisee naamakirjassa. Aikamoisia ongelmia.
>>
File: tunnenäyttö.jpg (5 KB, 250x219) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tunnenäyttö.jpg
5 KB, 250x219
Heräsin liian myöhään niin en ehtiny kavereiden kanssa mukaan viettämään iltaa.
>>
>>53976332
Tulli kieltää.
Vituttaa ihan valtavasti että kaiken hauskan tilaaminen ulkomailta on kielletty.
Esim se kun joku jätkä tilas melatoniinia ja sai lääkerikostuomion, vaikka samaa melatoniinia saa luontaistuotekaupoista.
>>
>>53976511
ei sulla mitään kavereita ole
>>
>>53974983
>cäppi päässä vaan menin

>>>/ylilauta/
>>
Kuunteleeko kukaan muu täällä Ylex:än perjantai iltoja (Parasta Ennen ja Dj Orion)?
>>
File: serveimage.jpg (230 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serveimage.jpg
230 KB, 1000x1000
>>53976672
Niin siis sori. En tarkoittanut jonnecäppiä vaan autismicäppiä.
>>
>>53976645
Onneks on. En voisi kuvitella teidän elämää ilman kavereita.
>>
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1453357167194.html
Shokkipaljastus
>>
>>53976884
>En voisi kuvitella teidän elämää ilman kavereita
Oletko mamu kun ei vittuilu suomenkielellä onnistu?
>>
>>53977095
Tama olla rassismi.
>>
>>53977099
suomen kielellä vitun neekeri
>>
>>53976807
juu joka toine viikko abaut
>>
To my man Ill Will god bless your life
To my people in Queens god bless your life
>>
>>53977246
Yks tollanen iskender ilman valkosibaleribaletta ja light cola mukaan kiitos
>>
>>53977095
>Pian sen jälkeen kun Al-Nuaimi näkyi monessa suomalaisessa mediassa puhumassa pääministerille hän alkoi saada kahdenlaista postia Facebook-tililleen: vihapostia, tappouhkauksia ja viestejä naisilta ympäri Suomen.
>viestejä naisilta ympäri Suomen

vittu nää suvakit heti haarat auki, ei vittu tää maa menee päin vittua
>>
>>53977095
Parempaa englantia puhuu tuo meemipakolainen kun toi haastattelija
>>
>>53977352

Want ayran or pepsi?
>>
>>53977246
kebab ranskalaisilla
kokakolalla
mukaan
>>
>>53977476
le cola pls
>>
File: 1417271646736.png (156 KB, 330x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417271646736.png
156 KB, 330x319
>>53977214
mieluummin neekeri kuin tuollainen hyödytön yksilö
>>
They give us guns and drugs, call us thugs
Make it they promise to fuck with you
No condom, they fuck with you,Obama say, "What it do?"
>>
>>53977099
Menenkin huomenna, klubille tai jonnekkin illanistujaisiin, kun sinä jäät runkkaamaan animelle. :)
>>
File: 1451114508236.jpg (93 KB, 595x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451114508236.jpg
93 KB, 595x708
mistä saisin tyty yden
>>
>>53977401
Onko se vihaposti ja tappouhkaukset sitten parempi? Itse en oikeen pysty samaistumaan alun alkaenkaan siihen, että alkaa jonkun vitun facebookin kautta ottamaan yhteyttä johonkin turhanpäiväiseen mamuun, oli se tarkoitusperä sitten mikä tahansa.
>>
>>53977596
mikset tänään? Eikö huolittu mukaan perjantai-illan viettoon?
>>
>>53977770
Heäsin n. tunti sitten ja kaupat on jo kiinni eikä sa juotavaa. Autoakaan en omista ja kyydit on jo menny, kukaan ei enää selvinpäi.
>>
File: wow_rude_much.gif (506 KB, 304x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wow_rude_much.gif
506 KB, 304x253
>>53977596
>>
>>53977535
kannattaisiko palata äidinkielentunneille, ettet enää nolaisi itseäsi yrittäessäsi valistaa muita
>>
>>53977823
kerro vaan netissä jengille tota niin helpottaa :DDD
>>
>>53977715
>"Moi. Et varmasti ole 16/17-vuotias."
Jaa?
>"Moi. Et varmasti ole 16/17-vuotias. Homo."
VIHAPOSTIA! VIIHAAAPOOSTTIIAAAA RASSSISSMMIII NAATTSSSIII!!!
>>
>>53969640
no mutta sillähän sais lavan kaljaa täällä
>>
>>53978028
>pieni alkukirjain
tota...
>>
File: 1450405810440.jpg (38 KB, 416x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450405810440.jpg
38 KB, 416x253
>Laitan parkkirahaa automaattiin
>Kakkonen kilisee alas, ei onnistu
>Sehän on joku vitun turkkilainen feikki-raha.

Jumalauta, kaikki kolikot on lähikaupasta, saatanan mamut hankkii mulle parkkisakkoja.
>>
File: 1446413108064.png (35 KB, 153x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446413108064.png
35 KB, 153x179
>>53978090
Kivat sulle. Byroslaviassa on vaan kaikki vähän kalliimpaa.
>>
>>53978040
Ite sä tän alotit. Ihan sama mulle.
>>
>>53978162
miks sit jäädä sinne?
>>
>>53978478
koska isäm maa sisu suomi perkele!!
>>
>>53978478
Sossu ei maksa vuokraa ulkomailla.
>>
>SA-kuva
>>
>>53978659
Kerrospurilainen ja kokis lasipullossa, kiitos
>>
>>53977476

What's ayran?
>>
>>53978602
sitten on aika tehä duunia rotta

>>53978590
lol
>>
>>53973276
Ilmeenne kun olisin saanut C-paperit, mutta hommasin A:t ja leikin vuoden räjähteillä.
>>
File: 1452271749034.jpg (35 KB, 644x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452271749034.jpg
35 KB, 644x611
Haluaisin edes yhden ystävän.
>>
>>53979159
joo nyt meni avatarhomoilun puolelle.
raportoitu
>>
File: 57665r4.jpg (76 KB, 480x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
57665r4.jpg
76 KB, 480x624
>>53979159
Itel oli nuorempana mut ei ole enää. Melkein tietoisesti ne kyllä hukkasin, en vaan pitänyt yhteyttä ja kieltäydyin kohteliaasti tulemasta kaikkialle 3 vuoden ajan. Ihmeen pitkään ne jaksoivat oikeasti kysellä.
>>
>>53979159
Liikaa vaivaa desu
>>
File: 127852522973.jpg (345 KB, 2288x1712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
127852522973.jpg
345 KB, 2288x1712
>>53979159
Voin olla sun mämmi ystävä :3
>>
File: 1449163255387.png (50 KB, 675x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449163255387.png
50 KB, 675x547
Onneksi on jääkaapissa vielä lihaa. Menin ostamaan kaljaa sillä 10 euron budjetilla. Nyt vain alkoi kaljan vuoksi panettamaan helvetisti.
>>
>>53980517
Runkkaus on ilmaista
>>
Nyt kun on ollut selvinpäin sen pari viikonloppua niin huomaa taas kuinka perseestä mun elämä onkaan.
>>
>>53980729
alkoholi on ihmisen paras ystävä
>>
>>53980656
Kerran kun pillun makuun pääsee sitä on vaikea päästä pois. Tässä tilanteessa kävisi varmaan nämä poikapillun postaajat.
>>
>>53980512
so sexy
>>
voi perkeleen perkele, oisko jollakin tallessa sitä ylen haastettelu pätkää mis ne kyllikin tyttäret pelleillee sen puuhevosen kanssa kuin mitkäki vajukit?
>>
File: psjk_comic_23.jpg (169 KB, 600x859) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
psjk_comic_23.jpg
169 KB, 600x859
;_;
>>
File: 1448614096910.jpg (158 KB, 928x1070) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448614096910.jpg
158 KB, 928x1070
>>53980925
>youtube haku
>kolmas video

https://www.youtube.com/watch?v=igyuLA6-0ws

Ole hyvä silti.
>>
>>53980925
>kyllikin tyttäret
loldiers baka
>>
>>53980925
https://www.youtube.com/watch?v=3QXsI5np_m0
>>
Miten pääsen Suomeen? Täällä on paskottua paskaa.
>>
>>53981727
Kenkälankkia naamaan ja sano, että olet 16 vuotias.
>>
>>53981727
Mitä meinaat päästä Suomeen?
Oletan että et vaan lomailemaan koska sen ei pitäsi olla vaikeaa
>>
>>53981727
Kyllähän sinä, autisti-ystävämme tiedät, että jotenkin. Ja nyt kun euroopan rajat on auki, niin tule pakolaisena. Yli 52 eri kansalaisuutta etsii euroopasta "turvapaikkaa", joten kielitaitoinen ja halukas varmasti saa paikan prkl.
>>
>>53981727
No jos sul on iso kulli nii eiku tuut rajan yli vaa ja kerrot olevas Irakista. Sit sanot viel et oot 17-vuotias ja homma on sillä selvä. Jossei muute turvapaikkaa irtoo nii eti joku baarilortti ja mee sen kaa naimisiin nii ei sua poiskaa heitetä.
>>
>>53981727
"asyl asyl !"
>>
kylläpäs mämmi on monikulttuurinen
>>
File: kyl23.jpg (135 KB, 600x839) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kyl23.jpg
135 KB, 600x839
Postatkaa teidän illan teema musiikki

omat:
https://www.youtube.com/watch?v=gVv1Su8oqvc
>>
File: coffee 5 relaxing.gif (777 KB, 245x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
coffee 5 relaxing.gif
777 KB, 245x300
>>53982377
https://www.youtube.com/watch?v=n9FL9IMr9kg

Varmaan tämä. Oispa poikapillua.
>>
>>53981727
Tuu mun kellariin
>>
File: jekku.png (252 KB, 480x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jekku.png
252 KB, 480x532
>>53982348
ihanaa
>>
https://www.youtube.com/watch?v=m7GFb7KUw6A
Päivittäinen muistutus, että rasisti on reppana
>>
>>53983044
>rasisti on reppana
Kuinkas suvaitsevaista.
>>
File: 1450062193021.jpg (183 KB, 1322x1005) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450062193021.jpg
183 KB, 1322x1005
>>53982377
https://www.youtube.com/watch?v=N52Qm445808

Täähän se ois. En oo ees kännissä ku on vittu kuumetta kolmatta iltaa putkeen. Ja vihreetä ei kehtaa polttaa ku kurkku aivan vitun kuivaa paskaa jo valmiiks.

Enpä tiiä millo oisin ollu ilma mitään kolme vuorokautta.
>>
>tfw Finnish gf wants to try anal tonight

W-what do?
>>
File: 1450558840096.jpg (9 KB, 259x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450558840096.jpg
9 KB, 259x205
>>53984670
>Asking a stupid fucking question like this
You really are American, aren't you, retard.

Painu vittuun langastani, homo.
>>
File: 1279791195067.jpg (59 KB, 734x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1279791195067.jpg
59 KB, 734x700
eikö bisse meinaa maistua
>>
>>53984670
Put on a cute skirt and come over here.
>>
>>53984738
>>53984762
Antaa heittää
>>
>>53984670
Lube up. And when you think it's enough, put twice as much.

This way you shouldn't hurt, sweet thing.
>>
File: 1343484982413448.gif (2 MB, 521x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343484982413448.gif
2 MB, 521x250
>>53984670
RÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

GET OUT NORMIE

GET OOOOOOOOOOOOOOOUT
>>
>>53984859
Muijas on huora.
>>
>>53984881
Thanks, greatest ally.

>>53984927
yritys hyvä kymmenen
>>
>>53983044
Onkos tämäkin nyt sit saanut julkista rahoitusta?

JA NYT VITTU NÄMÄ CAPTCHAT: "SELECT ALL BUSINESS FRONTS"
>>
File: dog2.jpg (111 KB, 1255x941) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dog2.jpg
111 KB, 1255x941
>>53984927
>>
File: poni.jpg (76 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poni.jpg
76 KB, 750x750
kumpaa panisitte jos robotit pakottais
>>
>>53985595
Niin mitkä ne vaihtoehdot on?
>>
>>53985595
*robotti rokki* ja vuos 05
>>
>>53982061
Tyty?
Prahassa?
Pitkäänki Czechiassa?
>>
>>53985682
töttö vai ponilelu
>>
>>53985871
>Tyty?
Onkos tällä väliä ;)
>Prahassa?
Joo,onko täällä muita kohteita edes
>Pitkäänki Czechiassa?
Ei,käymässä vaan
Et haluaisi kuitenkaan nähdä animepostaajaa
Jollet jo nähnyt
>>
>>53986109
> Onkos tällä väliä ;)
< katolilainen
< homostelua
ota yksi

> Joo,onko täällä muita kohteita edes
Eipä oikeastaan, rno ja Ostava on aika helvetillistä betonipainajaista

> Et haluaisi kuitenkaan nähdä animepostaajaa
nää kerettiläiset....
>>
>>53986382
sex me aryan master pls

ja saisko yhen viinersnitselin ja tommosen oluen tosta kiitos
>>
>>53986382
>suomalainen
>katolilainen
Aika harvinaista.
>>
>>53986618
kääntymässä pian, en oo vielä virallisesti

>>53986498
Tut mir leid, ich will nicht ihrn Handreinigermittel probieren. Warum hast du ein Messer in dein Bein?
>>
>>53983044
>mustalainen ja neekeri tippu katolta, kumpi oli maassa eka?
>mitä väliä

ebin :D
>>
File: 1451144165245.jpg (77 KB, 600x1011) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451144165245.jpg
77 KB, 600x1011
me antaisimme toisillemme hiljaisuuteen syyn
>>
File: oispa kaljoo.jpg (142 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oispa kaljoo.jpg
142 KB, 1024x576
>>53969074
>>
>>53986946
Huomenna juhlua.
>>
>>53973284
>tekee töitä ilmaseks
Ja vitut, työharjottelut, sivari sun muut paskat ei ole muuta kuin laillista orjuutta.
>>
File: 1438980334985.jpg (8 KB, 267x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438980334985.jpg
8 KB, 267x189
>>53987635
älä VITUSSA
>>
File: IMG-20151230-WA0005.jpg (568 KB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG-20151230-WA0005.jpg
568 KB, 3264x1836
>>53987479
>>
>>53980925
PUUHEVONEN! Jos studiossa olis ollu ase, ohjelman vetäjät olis 100% varmuudella ampuneet itsensä.
>>
>>53987550
Genau
wo ist deine schwester?
>>
>>53978148
Haltiat ovat _____________ varten.
>>
>>53988024
>>
>>53988204
paijaamista varten?
>>
File: Finngsta.jpg (119 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Finngsta.jpg
119 KB, 1024x576
>>53988024
>>
File: 1342818655992.jpg (134 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1342818655992.jpg
134 KB, 1280x720
>>
File: SA1.jpg (325 KB, 1157x815) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SA1.jpg
325 KB, 1157x815
>>
https://www.youtube.com/watch?v=OczqPptrvMk

:3
>>
File: sakohh.jpg (44 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sakohh.jpg
44 KB, 640x360
>>53988024
Haltijat on haltijoita.
>>
>>53988777
Ärsyttävää kun avaat jugurttipurkin ja se sylkee päälle :S
>>
>>53969108
Misleading. One is a long distance runner, the other a sprinter.
>>
MUN NENÄ VUOTAA EN SAA UNTA PILLU KYRPÄ!
>>
>>53989752
hahaaha
>>
>>53989752
Laita tuppo perseeseen ja juo kunnes sammut.
>>
>>53985595
vasenta
>>
>>53988833
manlet mittarini värähtelee
>>
http://195.10.163.148/r-kioski/galleria.php

fucking lel

how do I submit one and actually have it show up here?
also I want to vote for the ylil one and the american flag how can I do that
>>
>>53991080
what the fug is that
>>
File: uiharuasd.jpg (314 KB, 1133x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uiharuasd.jpg
314 KB, 1133x810
>>53991080
gay
>>
>>53991359
I don't know someone started a thread about it earlier I guess it's like that one mountain dew design competition a while ago.

The one with the vomit rainbow is clever.
What does that top rated one with the moomin on it mean?
>>
>>53989213
https://www.youtube.com/watch?v=AeggAU8jZu4
>>
File: 1453367304723.gif (902 KB, 500x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453367304723.gif
902 KB, 500x283
vittu kun täällä intissä ei pääse edes runkkaamaan
>>
>>53992225
mitä selität. sen kun meet vaan runkkaamaan.
>>
>>53992225
Koko tupa täynnä pojupillua ja sä haluut runkata yksin?
Vitun autisti.
>>
Meen töihin
>>
>>53993298
mee vittu töihin
>>
File: 1452590966847.png (408 KB, 670x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452590966847.png
408 KB, 670x747
Hyvää yötä /mämmi/
>>
File: 1452441217123.gif (301 KB, 350x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452441217123.gif
301 KB, 350x464
>>53993046
>savolaista poikapillua
s-sitä paitsi olen neitsyt, en uskalla
>>
>>53993451
Nyt alkaa muakin houkuttaa.
>>
Lopettakaa jo. Alkaa homottaan
>>
File: 1452123362333.png (168 KB, 325x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452123362333.png
168 KB, 325x285
>>53993575
>>
>>53992225
Mille aattelit runkata? Iskitkö jo silmäsi söpöön kundiin intissä?
>>
File: 1439036397716.jpg (534 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439036397716.jpg
534 KB, 1920x1080
>>
File: 1429019490680.png (4 KB, 142x153) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429019490680.png
4 KB, 142x153
>pelaa kavereiden kanssa paskoja videopelejä
>yhtäkkiä koneen sisältä alkaa kuulumaan BRRZZZRKRRKSRRKZRRZKSRKRR
>voi vittu joko se kovo on menossa paskaksi
>kylki irti niin saatanan äkkiä ja kuulostelemaan äänen lähdettä
>huh huh ei sentään ollut kovo
>mutta ei perse, prossun tuulettimestahan tuo lähtee
>koeta katsella että kanittaako joku kappale tuulettimen lapoihin, mitään ei näy
>tuulettimen roplaamisella äänen saa selkeästi hiljenemään tai katoamaan hetkellisesti, mutta se ei ikinä lähde kokonaan pois
>voi vittu joko siitä ehti jo laakerit korkata, taasko joutuu tilaamaan uutta ATK:ta
>käytä kokeeksi tuuletinta irti klipseistä
>totuus selviää: yksi jäähyn ja flektin välissä olleista vaimenninkumeista oli päässyt löystymään ja alkoi läpyttämään tuulettimen lapoja vasten
Muistakaa tilata blogini uudet päivitykset suoraan sähköpostiin
>>
VITUN HINTTARIT SAATANA MENKÄÄ TÖIHIN
>>
>>53994863
Mutku duunissa on vielä homompi meiniki kuin /mämmi/ssä.
>>
>>53994965
NYT SAATANA TÖIHIN VITTU IHAN SAMA VAIKKA KELLO ON 4 AAMULLA TEET ITELLES TYÖPAIKAN JA TYÖLLISTÄT ITTES VAIKKA NYT VITTU TÖIHIN SAATANA
>>
Heräsin just.
>>
>>53996674
huomenta huomenta
>>
>>53996880
Huomenta vaan ittelles.
>>
File: 1449633142864.jpg (1 MB, 990x1146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449633142864.jpg
1 MB, 990x1146
>>53976325
>>53980512
>>53985595

This is what actual Finnish people look like? Thank god you all are stuck in cuckland over there.
>>
File: 1443983654602.jpg (65 KB, 700x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443983654602.jpg
65 KB, 700x490
>>53997037
Yeah exactly like that.
>>
>>53997065

Average year in Finland. Must suck to see the sun 2-3 days of the year on average.
>>
File: kriippaus.gif (485 KB, 307x253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kriippaus.gif
485 KB, 307x253
>>53997148
Are you afraid of the dark?
>>
File: 1450071250424.png (205 KB, 364x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450071250424.png
205 KB, 364x519
>>53997232

The only good thing to ever come out of Finland is black metal.

We'll trade you Bernie Sanders for all your underrated black metal bands.
>>
File: elf intensifies.gif (4 MB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elf intensifies.gif
4 MB, 800x800
>>53997563
>listening to crappy metal.
>not authentic elven singing.
https://www.youtube.com/watch?v=OD_TIrX7zu0
>>
>>53998034
Finnish music is gud stuff.
>>
>>53998183
Have some more:
https://www.youtube.com/watch?v=AnH5k-_U2L0
https://www.youtube.com/watch?v=A8UfdehDqm4
https://www.youtube.com/watch?v=Zf9I8CIMOFM
https://www.youtube.com/watch?v=vvxun84kTLI
>>
>>53998209
Noice, much appreciated.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4PMC_vlsvPo

kim

wilde
>>
File: sato.jpg (28 KB, 292x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sato.jpg
28 KB, 292x292
Päätä särkee niin perkeleesti, ei ois pitäny juoda nii paljoo
>>
>>53998369
>be canadian
>get shot
>>
Mitä vittua. Olin jo menny sänkyy ku yhtäkkiä alko vääntää vitusti peräsuolesta. Ensin tuskailin ja kiemurtelin sen pari minuuttia, mutta kun tuntu että jotain on tulossa niin menin sit paskalle.

Mitään ei tullu, mutta kipeää kävi. Tuntu niinku olisin synnyttänyt jotkut haamukaksoset. Ihan selvästi siellä jotain kuitenki liikku.
>>
File: rave.gif (1 MB, 243x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rave.gif
1 MB, 243x199
kaveri sammu kosvallle
>>
>>53999254
lääkäriin
>>
>>53999552
Raiskaa se.
>>
>>53999595
oon toises pääs pämppää ja kuorsaus kuuluu tänne asti selvästi
>>
>>53999589
Meinaatko? Saanko jonkun metrin putken perseeseen?
>>
>>53999718
Riippuu paljolti lääkäristä, mutta aika harvalla metristä on.
>>
>>53999770
Mut tännehän on rantautunu paljon uusia moniosaajia, kyllä niissä varmaan pari lääkäriäkin on.
>>
Rääää
>>
File: alt-right fans.jpg (258 KB, 680x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alt-right fans.jpg
258 KB, 680x1500
Aikaisemmin ei olisi voinu vähempää kiinnostaa mutta tää alkaa menemään aika viihdyttäväksi
>>
File: 1453411877512.png (369 KB, 536x780) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453411877512.png
369 KB, 536x780
>>54003807
ebin https://twitter.com/hashtag/trumpanime?f=tweets&vertical=default
:D
>>
>>54003807
Ai tuo jenkkien pressa kisa? Joo repeilyt ja peppukivut on taattu, Toivottavasti ennenpitkää loppuu tuo jenkkien ihannointi ja niistä lässytys tässä maassa.
Tuskimpa...
>>
File: 1372413997637.jpg (45 KB, 278x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372413997637.jpg
45 KB, 278x278
xanors
ps.aina kun olen puhelimella niin capctha antaa niitä tienkylttejä eikä ikinä mene läpi mutta kotikoneella tätä ongelmaa ei ole
>>
>>54003897
miks veät xanoreita? pitäskö sun alkaa vähä miettii vastauksia niihin ongelmiis eikä turruttaa kaikkea huumeilla?
>oispa dänkkii
>>
File: 0fucksgiven.jpg (235 KB, 1291x805) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0fucksgiven.jpg
235 KB, 1291x805
>>54003857
>>54003869
absolute madman
>>
>>54003941
>pitäskö sun alkaa vähä miettii vastauksia niihin ongelmiis eikä turruttaa kaikkea huumeilla?
Toi on kyllä totta tuntuu vaan että kaikki vapaa-aika menee nollaamiseen
>>
File: 1439764266004.png (6 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439764266004.png
6 KB, 640x480
>>54004021
>kaikki vapaa-aika menee nollaamiseen
Oon nollannu täs 3 viikkoa, sitä enne meni iha jees.
Jengi soittelee jo perään.
>>
>>54004059
>Jengi soittelee jo perään
kaverit?duunista joku?
>>
File: 1430292603738.gif (426 KB, 363x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430292603738.gif
426 KB, 363x339
>>54004125
Amiksesta soittelee opet jne ja kaike maailma tädit.
Kohta varmaa ovella.
>>
>>54004192
Tai sitten tipahtaa luukusta lappu jossa ilmotetaan ettei tarvii enää tulla.
>>
File: bongima.jpg (133 KB, 530x878) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bongima.jpg
133 KB, 530x878
>>54004227
Voiko niinki käydä?
>>
>>54004192
Itse en käynyt amista mutta eikö niillä ole ainakin nykyään aika nollatoleranssi lintsailulle?
>>
>>54004268
Jos ei jätkää näy eikä kuulu kuukauteen niin saattaavat olettaa että se ei enää halua käydä koulua
>>
File: 14062447.jpg (211 KB, 969x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14062447.jpg
211 KB, 969x1050
>>54004288
>>54004316
No sitä on ollu about 3 viikkoa nyt joulun jälkee ja oon ollu paikalla 2h.
Koulua tosin vaan ke ja pe.
Riippuu vähän tilanteesta ja alasta ne tunnilta pois olemiset mutta kerroin kyl jo alussa niille että oon vitun skutsissa.
>>
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016012220998071_uu.shtml
Miksi stereotyypit käy toteen niin usein?
>>
File: 1396891352382.png (300 KB, 425x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396891352382.png
300 KB, 425x450
>>54004453
Voi vittu omia huudeja rikastetaan...
>>
>>54004453
Pitää vaan hei ymmärtää et toi on niiden kulttuuria ja sehän on vaan rikkaus
>>
>>54004453
yksittäistapaus, ei voi yleistää
>>
>>54004453
>>54004507
>>54004540
>>54004586
KEPPIHEVONEN KEPPIHEVONEN KEPPIHEVONEN KEPPIHEVONEN
KEPPIHEVONEN KEPPIHEVONEN KEPPIHEVONEN KEPPIHEVONEN
KEPPIHEVONEN KEPPIHEVONEN KEPPIHEVONEN KEPPIHEVONEN
>>
>>54005151
kerroppa elämänkoululle että mitä toi meinaa?
>>
>>54005219
https://www.youtube.com/watch?v=3QXsI5np_m0
Piripää suvakkien argumentointia
>>
>>53994751
Mikään ei oo kuumottavampaa kun se että kone temppuilee tai että sieltä kuuluu outo ääni. Okei ehkä ovikellon soiminen ku et odota ketään.
>>
File: 1412625741442.gif (4 MB, 273x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412625741442.gif
4 MB, 273x224
>>54005261
myötähäpeää
>>
How are you all today my Finnish brethren?
>>
File: 1450019091272.jpg (280 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450019091272.jpg
280 KB, 720x720
>>54005261
Kusin melkein housuun kun istuin aamukahvilla ja sitten vittu kolme pelleä alkaa pakottaa vasemmistofantasioita aivan yhtäkkiä pellemeikit naamalla aamjutelevisiossa ja tuli räkäset naurut.

en taas vittu tiedä. Miksi ihmeessä noi esiintyy tollee telkussa?
>>
>>54005261
MITÄ
VITTUA
>>
File: comfy.jpg (53 KB, 197x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy.jpg
53 KB, 197x190
>>54005385
>it's cold outside
>i got my cup of coffee to keep me warm
>no hangover
All in all I'm pretty good atm
>>
>>54005485
Tuo on sitä unelmaa. Hämmästyttävän samanlaiseen touhuun törmää kun yrittää netissä väitellä suvakin kanssa :D
>>
>>54005522
>yrittää netissä väitellä

piipaa piipaa autismipoliisi saapuu ja tiedottaa että netissä asiakeskutelu on aika 2005.
>>
File: 1445329340350.jpg (52 KB, 747x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445329340350.jpg
52 KB, 747x567
>>54005385
I am angry about everything.
>>
>>54005385
Yks tommonen kenguru tosta kiitos ja sit jos kastikkeeks sais jonku myrkyllisen eläimen siemennesteestä jatkettua soosia nii ois kiva.
>>
>>54005499
Sounds pretty damn comfy.
>>54005687
But why anon?
>>54005718
En ymmärrä kaveri
>>
>>54005385
Life is fucks life
>>
File: 1443711775019.jpg (53 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443711775019.jpg
53 KB, 640x480
>>54005807
Because everything is shit.
>>
>>54005807
YKS TOMMONEN KEN GU RU! JA KASTIKE: MYRKYLLISEN ELÄIMEN SIEMENNESTE
>>
Se olis Kaljantai. Mitäs sitä ostais?
>>
>>54006218
Kalaiaa
>>
>>54006218
kali jaa
>>
>>54006218
Mul on vittu vieläki flunssa eikä pysty juomaa älkää jutelko kaljasta ;________________;
>>
>>54006631
Miten flunssassa ei pysty juomaan?
>>
>>54005261
Ei tainnu mennä ihan putkeen nyt.
>>
>>54006218
pu dia
>>
>>54006699
varmaan alaikä
>>
Leivon pizzaa. Mitäs päällisiä laitetaan? Tulee kaks kiekkoa ja toiseen tulee ananas/kinkku, mutta mitä toiseen...?
>>
>>54007185

Feta ja tonnikala
>>
>>54007185
ananas/ananas
>>
>>54007185
pepperooni ja siihe ekaa viel kebab ja majoneesi
>>
File: aniki.png (226 KB, 468x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aniki.png
226 KB, 468x345
Heräsin tossa tunti sitten ja kurkku tuntuu samalta kuin peräaukko tulisten kebabsettien jälkeen, kireältä ja aralta.
Kai se flunssa on hiipimässä omaankin lihaan vaihteeksi.
>>
Vihdoin löysin toimivaa kamaa tähän ikuiseen päähilseilyyn. Öljyhoidolla lähti.
>>
File: 1432391313744.jpg (17 KB, 704x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432391313744.jpg
17 KB, 704x396
>>54007268
Voi vittu kerro miullekkin. Nykyään hilseshampoosta riippuvainen, jos en laita shampoota niin hilseily räjähtää ja hiusraja jopa punoittuu.
>>
>>54007519
Toi XZ:een öljyhoito
>>
>>54006699
Kurkku on ku hiekkapaperia ja olo on aivan perseestä. Koitin mä konjakilla parantaa kipua, ei auttanu.
>>
>>54007640
Kuuma kalja auttaa. Taskulämmin kalia mikroon hetkeks mutta ei niin kuumaks että kuplat häviää.
Pitää kurkkukivun loitolla pari tuntia, ja sitähän voi aina sit juoda lisää.
>>
>>54007519
En oo hippi, mutta tullu pestyä ruokasoodalla hiukset jo pitemmän aikaa. Noin kerran, ehkä kaks kertaa viikossa, muuten ihan vedellä. Ei ärsytä eikä punota.
>>
>>54007703
>Kuuma kalia
Nyt tuli vähä aamupuuroa ylös. Kuka vittua lämmittää kaljaa? Juokaa sit glögiä tai hehkuviiniä muuta vastaavaa. Irish coffee?
>>
>>54007801
Kuuma, ei lämmin. Tulee ihan eri makusta eikä omasta mielestä ollenkaan hassumpi kunhan ei kuumenna liikaa, ja tosiaan auttaa kurkkukipuun
>>
File: 1451920374905.png (344 KB, 340x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451920374905.png
344 KB, 340x523
>>54007703
>kuuma kalja

Mä en vittu enää edes tiedä trollataanko täällä vai onko joku oikeasti kokeillut jotain näin hullua.
>>
File: 1408870500022.gif (116 KB, 228x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408870500022.gif
116 KB, 228x198
>ilmeeni kun ei ikinä hilseilyä
t. pitkätukka
>>
>>54007801
Maistuu uunituoreelta leivältä, helvetin jees.
Kaljan maun hyvyys lämmön funktiona on paraabeli.
>>
File: poikani.jpg (12 KB, 220x229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poikani.jpg
12 KB, 220x229
>>54007867
no eikait siinä xD
>>
>>54008156
Sama. huomas että ei enää hilseilly ku anto fledan kasvaa. Mitäköhän taikaa se mahtaa olla.
Alkuun vaan oli hiukset ihan hiton kuivat ja pörröiset mutta nyt kun pesee vaan kaks kerta viikossa, kerran vesipesun ja kerran kunnolla shampoolla ja hoitoaineella ja kampaa kunnolla nii johan on paremman näkönen.
>>
>>54008157
Alaspäin aukeava paraabeli varmaankin? Elikkäs siis missäs lämmönarvolla paraabeeli sitten on korkeimmillaan?
>>
>>54008643
Ei vaan ylöspäin avautuva paraabeli välillä ]kaljan jäätymispiste, suutapolttava lämpötila[
Jos nyt heitetän vaikka ]-5,45[ niin huonoin maku on 20C ja parhaat -5c ja 45C
>>
>>54008817
Jos on tämmönen kouluttamaton ihmisapina saisko tän saman vielä kuvaajana että vois tajuta missä mennään?
>>
File: 1408171768488.png (41 KB, 158x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408171768488.png
41 KB, 158x250
>>54008883
Voi vittu juurihan se sano kuule ihan selvästi että se maku on y ja x on lämpö, kyllä sie nyt tiedät mikä ylöspäin-avautuva parabeeli on jeesus sentään herra auta.
>>
File: Tässä.png (19 KB, 1383x613) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tässä.png
19 KB, 1383x613
>>54008883
Tässä piirsin excelissä sulle kuule wolframia vähän käytin kyllä tuli nätti näytä hei kavereillekki.
>>
>>54009045
Noni, tämä selvensi kaiken. Kiitos.
>>
File: 1436868891185.png (209 KB, 510x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436868891185.png
209 KB, 510x346
>>54009045
ja jos sie alat kyselemään et "hei miks tää parabeeli menee äxän ali äää äää ää ruikutus ruikutus ei ole paraabeeli" nii vittu se johtuu siitä et tässä vaiheessa olut on niin pahaa kuule et oksennus tulee vaan ulos eli maku menee miinukselle, parabeelin limitti on kato äxän alla juu se on simppeli vitun juttu hei.
>>
>>
File: f26_00005210.jpg (649 KB, 1247x839) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f26_00005210.jpg
649 KB, 1247x839
>>
File: 13902745873.jpg (251 KB, 1440x1141) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13902745873.jpg
251 KB, 1440x1141
>>54009143
>>
File: 6953-2.jpg (632 KB, 1332x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6953-2.jpg
632 KB, 1332x1920
>>54009186
>>
>>54009353
>>54009353
>>54009353

UUSI
U
S
I
>>
Tulipa sekoiltua eilen.
Thread replies: 333
Thread images: 114
Thread DB ID: 470252[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.