[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 311
Thread images: 82
File: abojakiiru.png (481 KB, 698x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
abojakiiru.png
481 KB, 698x329
ihmisrotu on sosiaalinen konstruktio editio
>>
Totean että kun näistä tekee välimuodon, siitä tulee viime langan Tuksu. >>53855655
>>
Aika autistiset setit.
>>
>>53887408
Hyvin todettu.
>>
File: 1446030477605.png (158 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446030477605.png
158 KB, 900x600
Millonkohan Portugali haastaa oikeuteen lipun varastamisesta?
>>
File: menma.png (492 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
menma.png
492 KB, 1024x768
>>53887491
/mämmi/lle perinteistä.
>>
File: nig.webm (1 MB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nig.webm
1 MB, 640x640
monikulttuurisuus on rikkaus
maahanmuuttajat on 2010-luvun nokia
>>
>>53887714
Jospa nekin saadaan myytyä halvalla Jenkkeihin.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6SJNVb0GnPI
>>
>>53887780
tämä

hyvät osingot sijoittajille jahka saatin ruho myytyä ulkomaille
>>
File: 134590271957.png (93 KB, 331x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134590271957.png
93 KB, 331x429
>>53887780
>>
>>53887819

hyi, rassikoita
>>
>>53887408
Tulin toteamaan tätä.
>>
>>53887595
No niin, pitänee yhdistää välille jäävät maat yhdeksi valtioksi, jottei tule riitaa lipun käytöstä.
>>
>>53887714
>jonne vittuilee
>saa turpaan

Onko tässä jotain ihmeellistä? Jos roolit olisivat toisin päin hommat puolustaisivat jonnea koska dindu provosoi.
>>
File: SALAD.png (305 KB, 608x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SALAD.png
305 KB, 608x380
>>53887819
hahaha lol this! fuck yeah! when can we reclaim rowdesia? what race (measure your cranium right now) i'm a half europid half irish
>>
>>53887819
>>
File: rango.png (707 KB, 584x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rango.png
707 KB, 584x463
who /rango/ hhere?
>>
>mene kanta.fi
>katso omat setit
>F32.1 Keskivaikea masennustila

No mitähän vittua nyt taas. Sanoin lekurille että ei kiinnosta mikään niin nyt on sitten "keskivaikea masennus" ikusiesti tietokannassa. Tais olla viimenen kerta kun avaan suuni
>>
>>53888158
zezima im ur biggest fan

please suck my tits
>>
File: 1444911662710.png (9 KB, 401x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444911662710.png
9 KB, 401x367
>>53888794
ei viddu, rune muistot aktivoitu
olispa takas yläasteella
vois vaan dataa 24/7 runea sillo kun se oli vielä hyvä
>>
>>53888915
pelaa 07
>>
>>53888915

Ensikosketukseni Run-escapeen oli kun luin telkkarichattiä vuonna 2001 ja siellä puhuttiin ihmeellisestä uudesta maailmasta. Nykyiset pelaajat eivät olleet edes syntyneet silloin, sitä on kivä miettiä.
>>
miten sairasta on nauttia siitä kun saa kuulla että yläasteaikaisella koulukiusaajalla on syöpä? Tieto kulkeutui sadan mutkan kautta enkä ole koko miehen kanssa 8 vuoteen ollut missään tekemisissä.
>>
>>53888915
Ite pelaan vieläkin välillä sitä Old schoolia. En edes tiedä miksi nautin siitä, on vaa nii nostalögiset fiilikset.

t. 24v
>>
>>53889295
ei muakaan haittais jos joku jammu sais kiveskiertymän
>>
>>53889295

Toivottavasti kaverisi paranee
>>
>>53889575
Kiitos oikeutuksesta.

>>53889578
Tuskin saan koskaan tietää edes miten sille kävi kun asuu 400km täältä, lapsuuden kaveri vaan tuli käymään ja tyyliin ensimmäisten asioiden joukossa "muistaks sen maken? sil on muuten syöpä palleissa, luin sosiaalisesta mediasta".
>>
File: kiira7.jpg (125 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kiira7.jpg
125 KB, 1024x576
>>53887305
hyvä painos mut aattelin ite tehä sen afrikka anime-painoksen mut olit nopeempi
>>
File: anime.jpg (79 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime.jpg
79 KB, 720x540
>>53889994
>>
>>53890051
tee se seuraavaks
>>
File: kiira5.jpg (116 KB, 752x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kiira5.jpg
116 KB, 752x659
>>53887819
Täähän on totta ja kaikkienha tää pitäs tietää, mut kun ei oo PC ja rassismi ja tasa-arvoisuus, rikkaus, tienaus ja mitähä vielä. :DD
>>
File: bebsi.png (172 KB, 293x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bebsi.png
172 KB, 293x336
ketä tää pepsi huora on
>>
File: bebsitötö.jpg (360 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bebsitötö.jpg
360 KB, 900x1200
>>53890330
se on se bebsitötö
>>
>>53890547
no siis joo mut ketä niinq
>>
>>53890051
>Se tunne kun työni ei mennyt hukkaan.
Kirjoitan kyllä tämän saavutuksen CV:hen ja yritän päästä pääministeriksi!
>>
File: 1450334237462.png (96 KB, 300x213) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450334237462.png
96 KB, 300x213
>>53890823
Kjeh kjeh jos oisin sun työnantaja ja näkisin sen sun CV:ssä niin palkkaisit sut.
>>
>>53890823
Mikä työ? Eikö tuo ookaan alkuperänen?
>>
Ois kyl siistii ku jaksais mennä nukkuu ajois ja herää aina pirteenä :pp vittuku ei saa ikinä unta ellei vedä päätä täyteen viinaa tai valvo seittemään
>>
>>53891030
Joo, ois vitun siistii. Onneks en juonu pulloa rommia ja paria kaljaa päälle ja mene nukkumaan joskus aamu ysiltä.

Eikä onneks huomenna ois luentoa klo 8!
>>
>>53891116
kivat darrat tulee, muista tasottavat sit ennen luentoo. mut ei liikaa itseselvistä syistä. sit suuvesi on hyvä kans. tai sit jätät menemättä.
>>
File: FILE821.jpg (352 KB, 1920x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FILE821.jpg
352 KB, 1920x1280
oispa tyty
>>
Hyvä lanka
>>
>>53891332
Et tietäis mitä tehä semmosella joten mitä turhia.
>>
Mietin tänään töissä iltapaskaa selatessa että aika hiton optimistisia noi meidän päättäjät noiden turvapaikanhakijoiden työllistämisen ja integroinnin suhteen. Suomessa on kuitenkin työttömyys kohtapuolin ennätyslukemissa, enkä keksi kovin montaa työpaikkaa jossa työnantaja ottaisi Ahmed Al-Tahirin Janne Virtasen ohi.

Ainakin meidän firmassa tuntuu kaikkien omasta esimiehestä ylöspäin olevan melko kyllästyneitä tohon pakolaiskriisiin, sen verran olen sitä niiden kahvitaukokeskustelua kuunnellut. Muutenkin kun miettii aikasempia työpaikkoja niin pomot yleensä ollut sellasia tyyppejä joita en ihan heti mieltäisi palkkaamaan jengiä jotka olisi profiloitunut nyt tämänhetkisten turvapaikanhakijoiden malliin. Tässä ei ole edes kyse vain kielitaidottomuudesta (moni noista ukoista ei puhu edes englantia), vaan siitä että siinä missä suomalainen vaan tulee duuniin ja pitää omat ongelmat omana tietonaan, on muslimien aina saatava erityiskohtelua kaikenmaailman rukoilujen, paastojen ja pukeutumisten suhteen. Tämä kyllä tuntuu vaan ghettojen maahantuonnilta.
>>
>>53891470
no on mulla ollu tyty ennenki
mut ehkä oot silti oikeessa
>>
>>53891490
http://www.liveleak.com/view?i=c4a_1453307140
>>
>>53891227
en aatellu mennä sinne.
>>
>>53891490
Hyvä posti itse asiassa.
>>
>>53891332
Minkähän lie takia aina kun nään söpön tytön en voi olla kuvittelematta miltä niiden luut ja lihakset näyttää ihon alla...
>>
>>53891490
Ehkä ne ei ookkaan optimistisia sen suhteen vaan ne tietää sen haitan mut ne kato niiden omien sanojensa mukaan tienaa sillä.
>>
>>53891332
Oispa taniatyty
>>
>>53890996
Jesh! Nyt pitää vain toivoa, että olet Säätö-Sauli!

>>53891015
Niillä oli jäänyt pieni valuvika kirjaan ja tarkensin kakka-sanan animeksi. Helppo korjata.
>>
File: 1441374483431.jpg (40 KB, 550x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441374483431.jpg
40 KB, 550x512
>>53891490
>muslimit EI raiskaa.jpg
DIN DU NUFFIN! DIN DU NUFFIN! ::DD:D
>>
>>53891332
Slaavin näkönen tuo tötö
>>
File: tania2.jpg (423 KB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tania2.jpg
423 KB, 2048x1365
>>53892470
aika monet suomalaiset on
>>
Alan nyt kattomaan x-files alusta asti että voin kattoo ne uudet. Näin jotain vanhoja kauan sitten mut en oo muuten kattonu. Toivottavasti on hyvä sarja.
>>
>>53892975
Se on ihan ok, ei mikään mahtava mutta ok.
>>
>>53891332
>>53892741
Tää kävi samaa koulua kui mieki :DD
>>
>>53891490
itehä en oo saanu duunia koska pitka letti. :D
voin vaa kuvitella ne mudslimit
>>
my heritage is mainly italian and irish
>>
>>53893162
lihapullat spaketilla ja tota... viskiikö ne juo? viskii
>>
>>5389326
i don't speak that language
>>
>>53893302
this post was meant to reply to the finnish lad above, my bad
>>
>>53893162

yks big macci ja tollaset kananugetit siitä
>>
>>53893352
lihabulla burgeri viskillä ja pitsa siihe välii ja valkosipulikastike rulla.
>>
>>53893357
>>53893401
>burger meme
fuck off. probably just mad yuropoor who can't afford to buy food lol
>>
File: 1401019312632.png (197 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401019312632.png
197 KB, 1000x1000
>>53893483
I was trying to ask for italian and irish meals but you cant deliver...
>>
File: image.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 3264x2448
>>53893519
genuine italian shit here
>>
File: 1430514939575.jpg (1 MB, 2982x1677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430514939575.jpg
1 MB, 2982x1677
>>53893483
No vittu pistetään vielä iso satsi niitä rasvaisia ja härän paskasta tehtyjä kebab-nugetteja, iso laitti kokis ja seittämän pientä neekeripoikaa. Ja mukaan tietenkin, eihän täällä nyt 16-vuotias sotalapsikaan söisi. Höhö!
AINIIN ja pistä puuroo saatana myös mukaan!
>>
>>53893623
onks tää se suomalaine jonne joka muutti jenkkeihi. josta se jenkki joskus ragetti?
>>
>>53893623
speak english you piece of shit immigrant
>>
>>53893697
Juu sehän se on. Pärisi peeveellään pitkin päivää ja jollain meni majoneesit pyllyvakoon.
>>
>>53893727
Well fuck is injected still a big batch of them greasy and made the bull shit kebab nuggets, large light Coke and seven little nigger boys. And that, of course, right here now 16-year-old war child not eat. Hoho!
Oh yes, and thrust porridge Satan also included!

Opettele käyttämään sitä saatanan google transulaattoria! Ihme mäkättäjä. ::DD:d
>>
>>53893803
fuck you irrelevent europoor. i don't even fucking know where finland is on a map. everyone knows usa though
>>
File: 837069.jpg (63 KB, 423x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
837069.jpg
63 KB, 423x528
>>53893932
i dont
>>
>>53893932
gay homo sexuel faggot oboe playing bitch queen tranny
>>
File: 1403430534381.jpg (36 KB, 329x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403430534381.jpg
36 KB, 329x304
>>53893932
I can only point out Finland, Sweden, Russia and Japan on the map
>>
god i fucking hate finland so much. fuck you
>>
File: 1436639010156.jpg (61 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436639010156.jpg
61 KB, 480x360
>>53894209
same here :D
>>
Miksköhän toi tuli tänne öykkäröimään?
>>
>>53894209

pistäpä vielä quarter pounder ekstrajustolla kiitos
>>
>>53894287
Jenkit luulee vähä liikoja maastaan ja itestään.
>>
>>53894209
hellou tyrone t-mart rodriguez what is best model of mopility scooter i am very fat almost american style and i need to got to work pls resbond
>>
i like finland
>>
>>53894588
yeah nah mate bloody crikey something something on the barbie :D
>>
File: 1450483749161.jpg (120 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450483749161.jpg
120 KB, 1920x1080
>>53894588
me 2! what a coincidence!
>>
>>53893932
>>53894209
Juu menes takaisin viidakkoon siitä, siellä sinun jälkeläiset jo odottaa keihäät tanassa.
Tuo sieltä sitten tuliaisia! Esimerkiksi albiino afrikkalaisen esinahkatakki ja tuusannuuskamuikkuja.
>>
>>53894588
Pistäppä sellaine kengurufilee hämähäkillä höystettynä.
>>
>>53887305
Noniin ja Suomi tulee maksamaan vielä enemmän tulevana vuotena ja ... Noh, ensi vuonna räjähtää.
>>
>>53894588
yksi rajatarkastus anustutkinnalla kiitos!
>>
jk fuck finland
>>
>>53895045
that's a fake
>>
>>53894588
>>53895045
Musta tuntuu että tää jäbä on myös >>53894209
>>
pitääkö toi lihalämpömittari olla tuolla kinkun kanssa samaan aikaa uunissa vai mittaanko lämmön vasta kinkun uunista otettuani?
>>
>>53895534
Samaan aikaan tietysti pöhkö.
>>
>>53895534
Mistä vitusta sinä tiedät koska se kinkku on valmis jos et pidä sitä siellä sisällä ja katso koska rupeaa lämmöt olemaan kohdillaan?
>>
>>53895588
ottamalla kinkun uunista ulos ja tökkäämällä siihen lämpömittarin
>>
File: 1449469097107.jpg (116 KB, 866x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449469097107.jpg
116 KB, 866x719
>>53895679
Se ei nyt vaa toimi noin ystävä rakas.

Elä kolise kovaa sit tai naapuris herää kun kello kuitenkin on jo kolme
>>
>>53895809
kolisin aika kovaa täytyy kyl myöntää
>>
VOLGA, VOLGA, RAKKAUS TAI KUOLEMA
PELKOA JA VAINOA
OHHOHHOHHOHHOHHH, HEI
>>
millä vois korvata lisätyn suolan?
>>
File: 1452271749034.jpg (35 KB, 644x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452271749034.jpg
35 KB, 644x611
Oispa edes yksi ystävä.
>>
>>53898780
Mul on montaki, mut silti mielummi useimmiten nykyään oon yksin ja en vastaa puhuluihin yms. :^)
>>
>>53898966
Juu about tää, ystävät on nörteille
PS. meen töihin
>>
>>53898780
Kuitenkin yrittäisit vain raiskata sen.
>>
File: FILE1327.jpg (5 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FILE1327.jpg
5 KB, 250x250
>>53900848
>ystävät on nörteille
>>
File: 1452536685168.jpg (8 KB, 242x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452536685168.jpg
8 KB, 242x251
Lyönkö?
>>
File: jghgj.jpg (26 KB, 448x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jghgj.jpg
26 KB, 448x545
>>53902043
>>
File: 1449766229581.gif (3 MB, 445x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449766229581.gif
3 MB, 445x247
>hihihi
>hahahaha
>kjeh kjeh
>reps xD
ne nauraa sulle ::--D
>>
>>53898966
>en vastaa puhuluihin yms
ei tuu olemaan kauaa.
>>
File: yo_etu2110TL_uu.jpg (122 KB, 1024x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yo_etu2110TL_uu.jpg
122 KB, 1024x624
-33 huoh. Onneks kohta hellittää. Onneks saa olla töissä lämpöisessä.
>>
>>53903011
Totta mut onneks on myös pari läheistä kaveria joiden kanssa oon yhteydessä paljonkin. Kyllä mä aina välillä vastaan että "en voi tulla ei oo rahaa yms." tai sit välillä meen viettää iltaa.

Aikuisiässä mulle laukes joku super ahistus ja masennus niin siitä tää lähinnä johtuu jtp. Tätä ennen olin normo.
>>
File: 1452442064838.gif (183 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452442064838.gif
183 KB, 480x270
>>53903097
>stk vmtl vielä tämä päivä ja huominen on rento päivä
>>
>>53903097
Onpas iso otsa.
>>
Is finnish just the creolized form of toki pona?
>>
>>53903097
Onneks "vaan" -17 täällä eikä ikinä mene paljon sen 20 yli. Hyi vittu seki tuntuu jo niin vitun karseelta että ei mitään rajaa. En voi kuvitella yli -30 pakkasia.

Onneksi ihan kohta menee + puolelle taas.
>>
File: 150038.jpg (804 B, 6x13) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
150038.jpg
804 B, 6x13
isn't so cute? i like these dots
>>
File: 1452922606787.gif (866 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452922606787.gif
866 KB, 450x450
>tfw no finnish bf
>>
File: kiira8.jpg (51 KB, 820x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kiira8.jpg
51 KB, 820x500
>>53903300
How can letters be cute? I find foreign letters fucking ugly.
>>
File: 1449562107564.jpg (363 KB, 1280x1707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449562107564.jpg
363 KB, 1280x1707
Fuck all you foreigners sucking our cocks! I wish to travel to a 3rd world country and be killed there. I don't want to live in this planet anymore!
>>
>>53903376

i can't explain it but that's cute to me
>>
Tulipa tässä 4chanin aasialaisia, afrikkalaisia ja amerikkalaisia katsellessa mieleen:

Millon ootte viimeksi todellisen elämän puolella nähneet niin vitun ruman ihmisen että inhottaa?
Semmoisen joka ei ole vanha tai väärällä kromosomimäärällä tjsp.

En muista yhtään fyysistä inhoreaktiota aiheuttanutta naamaa joka ei olisi rupsahtanut 40++ tai selvä CP.

Yks mitä vittua? naama tuli joskus 5v sitten vastaan, kun romuttamolla oli töissä vesipää viidakosta, jolla oli semmonen vauvan kokonen naama alhaalla ja kunnon alienipallo otsana.
Mutta sehän oli varmaan joku tauti.
>>
File: image.jpg (96 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
96 KB, 450x450
http://www.fingrid.fi/fi/sahkomarkkinat/voimajarjestelman-tila/Sivut/default.aspx

199.96 EUR/MWh

Klo 9.00 jälkeen kallimpaa ja myös klo 16.00 jälkeen.

http://www.talouselama.fi/uutiset/sahkosaunojille-aamulla-tayskielto-kannykkalaturitkin-kiinni-iltapaivalla-6246520


Tunti sähkösaunaa klo 9.00 jälkeen noin 120 euroa
>>
File: nog3.jpg (48 KB, 534x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nog3.jpg
48 KB, 534x502
>>53903535
herrarotu
>>
File: mark webber likes.jpg (52 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mark webber likes.jpg
52 KB, 640x360
>>53887305
Who the fuck is that blonde semen demon people keep posting?
>>
File: kiirat.jpg (102 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kiirat.jpg
102 KB, 1080x1080
>>53903639
>being this new
>>
>>53903618
Melkein tuo, mutta naama jotenkin tippui teräväksi minileuaksi kaulaa vasten.
>>
>>53903618
pää ku aku ankalla
>>
>>53903651
Come on, don't be a gay cunt. Just tell me.
>>
>>53903733
>right click any Kiira
>search by image
>receive million links to Kiira
>most pics are even named Kiirasomething
Poor Strayan, he must be drunk.
>>
File: kiira4.jpg (75 KB, 533x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kiira4.jpg
75 KB, 533x574
>>53903733
Kiira Korpi, a Finnish figure skater
>>
Jee, pakkasrajat

duuniin vasta lauantaina
>>
>>53903793
Thank you, you're alright.
>>53903776
You can get fucked though.
>>
Huomenta nyymit
>>
>>53903832
TÖIHI
>>
>>53903832
Aattelin ite kohta mennä nukkumaan.
>>
>>53903832
Hyvää huomenta, kohta pyöräilemään kampukselle HELVETIN VITUN PERKELE
>>
>>53903853
meil samit
>>
>>53903844
Oon jo
>>
>>53903832
Huomenia
>18 tuntia hereillä ja 13 pitäis vielä jaksaa
>>
>>53887714
>>53888009
Mistä tiedät että vittuilee kallu
>>
>>53903892
Ei paha, amfea tai muuta stimulanttia vaan koneistoon.
>>
>>53903911
Mullon vain kahvia ja jotain keksejä.
>>
>>53903895
No eihän noi tummaihoset oo ollenkaan tunnettu niiden väkivältaisesta ym. käytöksestä niin tietenkin koko tilanne oli ton Suomalaisen pojan syy joka varmasti alisti sitä syytöntä Afrikkalais raukkaa.
>>
>>53903535
Lukiossa oli yks thick likantumppi jolla oli kirjaimellisesti suupielet aina alaspäin, se näytti 24/7 vittuuntuneelta/vihaiselta. Kavereiden kanssa kutsuttiin sitä bulldogiksi.
Sinällään sääli ku perse ja ryntäät oli hyvät mutta se hemmetin naama pilas kaiken.
>>
>>53888363
mitä vitun väliä???
>>
File: 1448733466755.jpg (273 KB, 1600x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448733466755.jpg
273 KB, 1600x960
How accurate is this?
>>
>>53902987
ei vittu hei, luuletsä että mua kiinnostaa mitä tommoset pikkuhuorulit ajattelee?
>>
oon alaikä
>>
>>53904299
jag är bög
>>
>>53903800
Mites noi pakkasrajat toimii raksalla?
t. utelias
>>
>>53904789
työmaakohtasesti, meillä useimmiten about -25 asteen pakkasella ulkohommat on seis

-20 taitaa olla aika perus
>>
>>53903535
Neekerit mitä täällä näkyy tuppaa olemaan niin saatanan rumia
>>
>>53904960
Silti vie meidän naiset
>>
Despite what Swedes say Finland is better at hockey than Sweden.

Laine and Puju not Nylander and Karlssom
>>
>>53905195

Despite what you say, that is objectively false because we have less olympic gold medals in ice hockey than UK.
>>
>>53903300
It is rather cute, actually. Also nice dubs
>>
>>53904299
Looks good 1000000,5/10
>>
>>53905111
vittu ne on mun naisia, kaikki on mun naisia vittu! kädet irti nyt! vittu ne on luvatttu mulle, kaikki naisen on mun vittuuuuu!
>>
>>53903281
Missä asut
>>
>>53905111
tyhmä meemi. vaan tosi pieni osa on hiilenpolttajia
>>
>>53905442
Niin etelässä kuin voi, PKS
>>
>>53897135
kourallisella sokeria
>>
>>53905195
>lel
>lmao

Junior hockey boys dont matter ngl (not gonna lie)
>>
>>53905442
täl hetkel vaan -12
>>
>>53905542
valkoinen ritari hoi!
>>
>>53905658
no oon mäki nähny noit hiilenpolttajia ja ne on vitun ällöttäviä niitte mutias lapsien kaa, kerran näin jopa 9/10 hiilarin
mut nii
>>
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016012120991065_uu.shtml

aamu alkaa unelmalla
>>
>>53904924
Meillä on 25, mutta kylläpä tuntui hyvältä kun puhelin pirahtaa klo 6 aamulla "joo ei tarvii tulla täällä on vitun kylmä".

t. eri
>>
Onks täällä tyttöjä (3D siis)
>>
File: 1452537119127.gif (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452537119127.gif
3 MB, 640x360
>>53906336
joo mä
mitä kuuluu hihihi
>>
File: image.jpg (36 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
36 KB, 450x450
>>53906489
>joo mä
>mitä kuuluu hihihi
>>
>>53906336
jeccumeister varmaa lurkkaa tääl välil
>inb4 ei tyttö
>>
http://www.gotoquiz.com/how_much_of_a_cuck_are_you_1
>>
>>53906763
Ainakin hurreilla ja norjan pojilla näyttäis olevan huoruleita träädeissään
>>
File: 1451659155335.png (428 KB, 607x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451659155335.png
428 KB, 607x719
>>53906730
???!
joo sori en tykkää läskeist
>>
>>53906811
ketä vittu niitä jaksaa selaa?
kaikki huorulit suomesta on melkeenpä yliksen puolella
>>
File: level_5.gif (1009 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
level_5.gif
1009 KB, 320x240
ompa kawaii aamu tänään ^o^
>>
>>53906336
Onko yhtään todistettua tapausta että mämmistä olis bongattu tötö-rönttö?
>>
>>53907096
No siis ite oon tötö
>>
>>53903565
Aika kuumotus, mulla on pörssisähkö, nyt jos suomen sähköverkko ei kestä mun lasku kasvaa 10e->100e
Fugg:D näin käy kun yrittää keinotella juutalaisia vastaan.
>>
>>53907096
Aika uskomatonta jos mämmin noin 50 semi-aktiivisesta käyttäjästä yksikään ei ole tötö.
Toisaalta eipä tytyillä ole mitään hyvää syytä todistella sukupuoltaan mämmissä, paitsi huomihuoraus. Sitä kyllä irtoais paljon.
>>
Ketä muu alottanut perjantain vieton jo nyt
>>
>>53907855
MEE TÖIHI
>>
>>53907916
Oon jo. Eipä se menoa haittaa
>>
>>53908094
TÖIHIN SIITÄ NYT

PILKKOMAAN PUITA SAATANA
>>
File: 1453367304723.gif (902 KB, 500x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453367304723.gif
902 KB, 500x283
tänään loppuu VMTL
pitäiskö käydä huomen movettamassa
>>
>>53907096
Oon tyty mut oon 11v
>>
File: makih.jpg (65 KB, 470x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
makih.jpg
65 KB, 470x535
>>53908720
Voi vittu...
>>
>>53908724
just paras ikä
kasvanu naisen mittoihin, mutta ei oo vielä vanhentunut
>>
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016012120991305_uu.shtml
Päivä jatkuu unelmalla
>>
wanting a finnis gf
https://www.youtube.com/watch?v=MwDq3wPeTzM
>>
File: 1436381352902.jpg (56 KB, 418x663) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436381352902.jpg
56 KB, 418x663
>>53908720
Hajoo aamuihis movesankari kjeh kjeh t.2/12
>>
>>53908840
>tfw no latvian bf with his own potato farm
>>
File: 1451940488659.jpg (126 KB, 600x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451940488659.jpg
126 KB, 600x720
>>53907096
Ja mitäköhän sinä sillä tiedolla tekisit jos täällä nyt sattuisikin joku tyttö olemaan? Aina kun naiset alkavat huomiohuorata sukupuolellaan, laskee jokaisen nettisivuston/yhteisön taso ennen näkemättömiin paskasyövereihin.
>>
>>53909071
Tämä
>>
File: 1452587218345.png (231 KB, 500x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452587218345.png
231 KB, 500x587
>>53908853
ei oo kivaa
>>
nyt kauppaan ostaan maitoa
>>
File: 1452449649901.jpg (293 KB, 553x555) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452449649901.jpg
293 KB, 553x555
>>53909880
ykkös maito on paras
>>
File: laktoositon.jpg (143 KB, 370x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laktoositon.jpg
143 KB, 370x1000
>>53909880

Tää on parasta

t. ei laktoosi-intoleranssia
>>
>>53909321
Missä vitun yksikössä olet jos päädyt movettamaan jo tässä vaiheessa?
>>
File: cywrig.png (3 KB, 595x34) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cywrig.png
3 KB, 595x34
>>53888363
onneksi paljoa pahempaa löydy
>>
File: 1449442154431.gif (623 KB, 360x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449442154431.gif
623 KB, 360x263
>>53910221
Tulenjohto-Viesti
>>
File: golden face 2.jpg (18 KB, 249x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
golden face 2.jpg
18 KB, 249x188
>hän äänesti Cuckoomusta tai Persuja
>hän epäironisesti oletti että oikeisto potkii mamut pois
>mfw
>>
>>53909880
Maito on paskakakkaa
>>
>>53887714
Kuka vittu seisoo noi lähellä neekeriä
>>
>>53910282
>tykkimiehet
>>
>>53910332
>cuckoomus

Heh
>>
File: 1452187929755.jpg (39 KB, 409x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187929755.jpg
39 KB, 409x419
>>53910446
aina kun on paska päivä, muistutan itseäni siitä, että en joutunut jääkäriksi
>>
>>53887714
>maahanmuuttajat on 2010-luvun nokia

sanoko joku vittu näin
SANOKO????
>>
>>53910518
Ei näin alkupuolella voi vielä olla paskoja päiviä
>>
>>53910577

valitettavasti tällaisiakin persenaamoja löytyy

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1305984133278
>>
>>53909880
aika hyvät setit
itellä menee varmaan semmonen 1,5L päivässä
>>
File: 1452536970346.gif (957 KB, 500x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452536970346.gif
957 KB, 500x420
>>53910581
mulle ollaan sanottu, että alussa on paskimmat päivät ja jossain vaiheessa sit helpottaa
>>
>>53910642
Ei kyrpä hei nyt oikeesti vittu
>>
>>53910282
Onko tykistössä söpöjä tytyjä
>>
>>53910768
Se kuuluisa alku jatkuu vielä. Vasta P-kauden lopulla homman oikea luonne alkaa selviämään
>>
Kävin työhaastattelussa, sain TÖITÄ. MEEN VITTU TÖIHI!
>>
File: 1452440585257.jpg (69 KB, 306x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452440585257.jpg
69 KB, 306x331
>>53910972
on mut ne kaikki puhuu vain chadeille
>>
>>53911303
NONI SIT TÖIHI
>>
>>53910768
Viimeisen leirin jälkeen helpottaa.
>>
>>53911303
Itellä lomautus eessä. En edes ole vihainen. Toivottavasti jatkuu kuite joskus.
>>
>>53910972
Kaikki tietää, että söpöimmät inttitytyt on viestissä
>>
Minkä takia muuten iltapaskoissa on nykyään jatkuvasti juttuja narsisteista
>>
>>53912962
Koska rasismi on jo ylikäytettyä
>>
>>53912962
Uus meemi.
Henkilö joka ajattelee jonkun mielestä vähänkin liikaa itteään = narsisti
>>
>>53911556
>Memetale: the tumblring
Oli muuten helvetin yliarvostettu peli, mut kyllä sitä jakso 2 iltaa hakata.
>>
vedin 2mg xanori lapun mutta ei tunnu missään
>>
>>53913645
Ota lisää.
>>
>>53913722
kuinka paljon uskaltaa ottaa?
>>
File: täällälukee.jpg (51 KB, 700x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
täällälukee.jpg
51 KB, 700x394
Tein tuhannen kännissä kouluhommia eilen ja koitan selkolukea mitähän vittua mä oon yrittänyt täällä aina kertoa. Taitaa mennä 90% uusiks
>>
>>53913908
Ota fiiliksen mukaan. Otat yhden, pidät taukoa, jos ei vieläkään meinaa tuntua niin taas yks. Kunnos tulee chill olo.
Ite en kyl koskaan vedä bentsoja raakana, tuntuu tuhlaukselta. Kombotan aina joko pirin tai kaljan ja ganjan kanssa.
>>
>>53914188
ymmärtääkseni alkoholilla ja bentsoilla saa kivan vauhtivaihteen päälle mutta miten tuo toimii budin kanssa?
>>
>>53914188
Kannattaako muuten niellä heti vai antaa olla suussa vähän aikaa?
>>
>>53914405
Niellä tottakai, ei nää mitään lappuja ole. Ellei sulla satu olemaan jotain nestemäistä tutkaribentsoa.

>>53914330
Vitun chillii, mulle toi piri+benz on se vauhtivaihde, mut alko,benz,ganja sopivan pieninä annoksina on semmonen sosiaalinen chillisetti.
>>
>>53887714
Blåst käpprätt åt helvete
>>
>>53914500
>alko,benz,ganja
>kolmea ainetta sekaisin
>sosiaalinen chillisetti
voi vittu teitä nistejä
>>
>>53914784
Jtp en ole kovinkaan nisti, en oo vetäny överiks koskaan huumeilla, korkeintaan holilla teininä.
Jotkut saa nautintoa animesta, jotkut lapsipornosta, minä päihteistä. Ihan tyytyväinen omiin setteihini.
>>
sddsa
>>
File: 1453311290008.jpg (77 KB, 540x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453311290008.jpg
77 KB, 540x428
en oo homo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9V_PbCLCfv0
>finns
>>
>>53915205
>tfw 185cm just like Ahola
>world's strongest man twice
Makes me feel weak every time.
>>
http://mvlehti.net/2016/01/21/46-vuotiaan-spr-naisen-kihlaama-turvapaikanhakija-on-naimisissa/
Aisa=kannatettu
>>
>>53916415
mehmeteillä ei oo yhden vaimon limittiä
>>
>>53916583
Onko niillä mitään ylärajaa siinä vai ihan vaan kerää koko sarja?
>>
>>53917354
neljä lienee se raja "mainstream"-islamissa mut onhan näitä haaremeita ollut sitten missä on enemmän valinnanvaraa.
>>
>>53917354
Sen verran saa olla vaimoja kun pystyy elättämään.
>>
>>53917354
4.
t./gsg/
>>
File: matu.jpg (87 KB, 921x222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
matu.jpg
87 KB, 921x222
Kauanko kestää, että toinen puoli kansasta tulee järkiinsä?

Kysely tehtiin toisaalta marraskuussa, joten uudenvuoden tapahtumien jälkeen mielipiteet ovat varmaan muuttuneet useammallakin.
>>
>>53918457
Pikkuhiljaa. Tosin se, että onko siitä mitään hyötyä onkin eri asia
>>
Tämä >>53918632
Saksassa viimetapahtumien jälkeen 90%kansasta vastustaa mamutusta, mutta eipä sillä ole väliä kun yksikään merkittävä puolue ei vastustamaahanmuuttoa.
Sama suomessa. Ketä meinasit äänestää että mamutus loppuu? Itsenäisyyspuoluetta?
>>
>>53903482
Ketä on tää mällimonsteri?
>>
>>53919311
Sun mutsi
>>
File: 1442457759591.jpg (54 KB, 450x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442457759591.jpg
54 KB, 450x765
>>53888142
i would still do the human "white"
>>
>>53919774
Kek, the ape looks more attractive than the nigger :DD
>>53919349
Kyllä minä nyt oman äitini tunnistaisin. Ja jos hän tykkää kurlata kullimehulla, niin ei se asia mulle kuulu.
Nyt jonnelle alaikäban
>>
>>53919774
>vastaa 18 tuntia vanhaan postiin
>>
Ruuaksi ryynimakkaraa ja nuudelia.
>>
>>53918632
>>53918794
Ei kansan mielipiteillä ole väliä. Meidän poliitikoille on ohjeet annettu muualta miten tullaan toimimaan eikä sitä muuta mikään.
>>
>>53918794
>kun yksikään merkittävä puolue ei vastustamaahanmuuttoa.
Olisko noi persut?
>>
>>53920089
Ootko nähnyt persujen vastustavan yhtään mitään viimeaikoina? Olis ollut hieno näytön paikka tämän paskamyrskyn tiimoilta mutta ei ne tunnu edes yrittävän.
>>
File: 1452722632741.gif (237 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452722632741.gif
237 KB, 500x281
ostan tyty-yden viiel eurol
ei tarvii olla oikeesti tyty
>>
>>53920280
Ensinnäkin tämä paskahan räjähti käsiin vasta syksyllä, joten persut eivät sitä vielä tienneet hallitusneuvotteluiden aikana. Toiseksi, persut ovat vain 20% äänistä, ja joutuvat toteuttamaan heidän hyväksymäänsä hallituslinjaa.
Ja kolmas mitä tulee maahanmuuttoon, niin asia ei ole niin yksinkertaista kuin sitä uskoisi.
>>
>>53920280
http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/330196-kohuttu-lakiesitys-nurin-pakolaisten-asema-ei-parane-asuntojonoissa

Tämän sentään estivät.
>>
>>53920880
>pakolaisten
harmi kun noita ei enää saa kutsua muukalaisiksi, siinä vasta hieno sana saatana
>>
>>53921206
rassismi
>>
>>53920880
No jotain hyvää sentään
>>
Tein profiilin nettideittisivustolle, mutten tiedä mitä kirjoittaisin tytyille
>>
>>53923219
"aletaax olee"
>>
>>53923219

anna pillua, mä tiedän et sulla on
>>
>>53923219
Haiseeko tämä kloroformille?
Ei tosin taida toimia netissä
>>
>>53923301
::D:D Ei vittu, vieläkö jonnet käyttää tota lausetta? Mahtaakohan jonnet vielä tanssia hitaita Titanicin teeman tahtiin?
>>
>>53923437
Ei tuota tiiä, jos akalla on huumorintajua saattais toimia hyvin jäänrikkojana.
>>
File: 1451681333653.jpg (141 KB, 557x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451681333653.jpg
141 KB, 557x720
Vittu kuumetta 38 ja risat ja nenä vuotaa vittu mulla menee tunteisiin saatana.
>>
Tein possua ja papuja. Kuinka kauan tollanen 1.2kg possu kun sen syö vähitellen säilyy tuolla jääkaapissa valmiina?
>>
>>53924347
No säilyyhän se nyt kylmässä varmaan viikon ilman mitään ongelmaa.
>>
File: 1450065671325.gif (552 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450065671325.gif
552 KB, 640x360
oisinpa anime oikees elämäs
>>
>>53924752
tää nii paljo
>>
Ei vittu, pitäskö tilata 350/20 netti, 19e/kk? En tiiä kyl et tekeeks tol mitää. On jo 100/10.
>>
>>53924752
>2d tulee oikeaksi
>tule ignoratuksi 2d huorulien toimesta 3d huorulien lisäksi
>>
>>53925542
Tämä. Ei waifutkaan haluaisi muuta kuin Chadia. Miksikäs me suomennettiin toi Chad eilen? Make Ukkosmuna?
>>
File: 1436552901839.png (178 KB, 360x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436552901839.png
178 KB, 360x316
Oon tainnu rakastua.
>>
>>53925308
Totta kai, voit sitten kehuskella internetissä oman yhteytesi paremmuudella. Tuollainen vauhti alkaa tosin jo vaatimaan modeemiltakin kohtuullista suorituskykyä, joku geneerinen halpispaska ei välttämättä anna lähellekään täyttä vauhtia
>>
File: 005.jpg (137 KB, 544x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
005.jpg
137 KB, 544x423
>>53925816
Ai oot?
>>
File: 1451697216017.png (153 KB, 384x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451697216017.png
153 KB, 384x384
tytöt on oikesti poikii mut vaan erimuotoisii
ootte kaikki homoja
>>
>>53926151
Mutkun mä tykkään vain sukupuolettomista roboteista.
>>
>>53925679
Tšad Myrskykukko
>>
>>53925816
Ai muhu vai?
>>
File: Kiira_Korpi_02_01.jpg (133 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kiira_Korpi_02_01.jpg
133 KB, 683x1024
>>53887305
Kiira is so cute it's a crime
>>
>>53925679
Oisko vaan make, tai ehkä salimake?
>>
>>53926151
Iha miten vaan haluut homoudestas selvitä.
>>
>>53887819
tamma on rasismi
>>
>>53925679
Jorma Isojyrä

>captcha hampurilaiset voileipiä gfhghfhgjf
>>
File: tamma.jpg (101 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tamma.jpg
101 KB, 500x333
>>53927713
no onhan ne kieltämättä aika vaaleita liian usein
>>
So I visited my Finnish gf last month in Kiuruvesi and we ended up fucking in a sauna. Shit was sweaty as fuck, famfam.
>>
>>53927929
She probably attempted to kill you through heart-attack. I would watch my back if I were you.
>>
File: 1452447953318.gif (405 KB, 400x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452447953318.gif
405 KB, 400x378
>>53927929
VITUN NORMO MAKE RRRRÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
File: 1428716329668.jpg (142 KB, 1214x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428716329668.jpg
142 KB, 1214x1000
>>53928031
P-perkele
>>
>>53928212
Perkele sounds alot better if you stretch it and shout really loud

PERRRKEELEEEEEEE!!!!

Try it :D
>>
>>53928549
PERKELEEEEEEE!!!

Finnish confirmed as the greatest language man has ever known.
>>
>>53928629
No, no, no. You did it all wrong. Stretching vocals doesn't sound good, you should stretch the R.
>PERRRRRKELE
>>
>>53928808
PERRRKELE SAUNA VITTU MÄMMI
>>
>>53927929
I don't like fugging in a sauna desu, get's too sweaty and the sauna benches are uncomfortable
>>
File: 1441299419823.jpg (31 KB, 422x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441299419823.jpg
31 KB, 422x356
>>53901042
Nyt jätkä vittu. Reviks sä oikeasti reaktiokuvan jostain Joomlan moduulista?

Olen aivan varma että näin tuon kuvan jossain Joomlan sivuilla asiakastietokantamoduulien tjsp seassa.
>>
>>53927929
Please tell us you haven't been through all-kind of embarrassing tiss-is-finländ stuff with her parents.

And how big is the expat community in Kiuruvesi?
>>
>>53927929
>Kiuruvesi

My fucking holy shit balls Kiuruvesi mentioned on /int/.

regards: kiuruvesi professional since 1992
>>
Uusi

>>53929127
>>
>>53929027
ai asiakas tieto kanta moduu lissa?
>>
>>53929311
asi akas tie to kan ta mod uu lis sa senkin ylio pisto hip pi
>>
>>53930430
Tää yh dys sa na me me on pa ras
>>
File: 1450546262576.png (352 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450546262576.png
352 KB, 640x480
>>53928872
I'll vouch for you as an honorary Finn, Ameriburger. You seem alright.
Thread replies: 311
Thread images: 82
Thread DB ID: 467842[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.