[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 310
Thread images: 132
File: 1453335358028[1].png (109 KB, 550x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453335358028[1].png
109 KB, 550x285
Edycja ćpunów kodeinowych, antysemitów i internautów.

https://www.youtube.com/watch?v=sE-sCEvJ4eQ
>>
File: 1441710096942.gif (2 MB, 420x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441710096942.gif
2 MB, 420x380
>>
File: 1450039707852.gif (1023 KB, 500x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450039707852.gif
1023 KB, 500x252
pierwszy za walkę z antysemityzmem
>>
>>53894426
no nie wiedziałem, że mój screenshot się spodoba
>>
File: 1399757999605.gif (2 MB, 600x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399757999605.gif
2 MB, 600x335
>>53894485
>>
Piąty za rozpieprzony środek piramidki
Czy czujesz się kochany? Czy czujesz, że gdzieś należysz?
ech
>>
hehehe araby
https://www.youtube.com/watch?v=uApMnzNytyo
>>
File: 1453064617608.jpg (143 KB, 960x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453064617608.jpg
143 KB, 960x641
hello, where is juicy fertile polish girl?
>>
File: 1411665479649.jpg (181 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411665479649.jpg
181 KB, 600x450
>>53894597
>>
File: 1452613527742.gif (350 KB, 428x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452613527742.gif
350 KB, 428x587
>>
NORMIKI RAUS
https://www.youtube.com/watch?v=JCeOf2q6_TA
>>
ma ktoś może Tomasza Lisa przerobionego na JUST FUCK MY SHIT UP?
>>
>>53894597
ja pierdole XD
dawaj wiecej
>>
File: masłow.png (19 KB, 666x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
masłow.png
19 KB, 666x376
>>53894586
Jestem na górze.
>>
File: 1452100369334.gif (916 KB, 1200x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452100369334.gif
916 KB, 1200x745
>>
>>53894667
>matka-normik tego jednego w tle
rozsądny chichot
>>
OBUDŹ MNIE
>>
>>53894794
>>53894739
masz kotki :3
https://www.youtube.com/watch?v=I_MXZjZeflU
>>
>>53894794
zajmij sie czyms konstruktywnym
https://www.youtube.com/watch?v=siKW9uO441A
>>
File: 1453234639956.jpg (12 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453234639956.jpg
12 KB, 400x400
>>53894794
https://www.youtube.com/watch?v=ZY77zDzNmYw
>>
najebalem sie pomocy
>>
>>53894794
(obudź mnie w środku)
>>
>>53894597
>ITS A PRANK BRO XDDD

do gazu
>>
>>53894979
nie obsraj sie
>>
>>53894957
>tug nie lubisz smaku alkoholu więc nie możesz się nawet znieczulić na egzystencjalny kryzys
NIE MOGĘ SIĘ OBUDZIĆ
>>
File: 1449085875910.jpg (34 KB, 600x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449085875910.jpg
34 KB, 600x619
>>53895075
>>
>>53895075
wyjebalem 8 litrow cydru najtanszego na trzech a mam rano zajecia

prosze OBUDZIĆ MNIE rano
>>
>>53895075
To tylko wóda, jak wychylisz kielona albo trzy to już możesz wszystko wypić, a sama wóda wchodzi raczej gładko, bo można popić i po sprawie.
>>
>>53895146
Da się w ogóle cydrem najebać jakoś sensownie? Ja mogę go walić szklankami i ledwo czuję, a głowę mam raczej słabą.
>>
>>53895075
>mamusiu, bo ja mam kryzys egzystencjalny, ale ten alkohol jest taki fuj niedobry
>>
>>53894426
didier??
>>
>>53895223
pamiętajmy o kontekscie
kontekst jest najważniejszy
>>
>>53894586
>Maslow
Spierdolnij stąd z takimi memami.
>>
>>
File: 4.png (622 KB, 500x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.png
622 KB, 500x773
K P O P
P
O
P
>>
>>53895203
najtanszy a studentscierwo musi na hajs patrzec

ten cydr jest chujowy jak chuj z bomblami i tylko maja cydr jablkowy

jest taki cydr nazywa sie """dzik""" i jest z gruszek, jak masz jakis sklep specjalizujacy sie w piwach itp to polecam zajrzec bo jest bardzo dobry
>>
>>53895211
Ech anon już nawet nie chcę mi się kłócić z osobami z internetów
Nie lubię i tyle
>>
>>53895203
Polski cydr to gowno. Angielski cydr to jak Jabol w Polandii
>>
>>53895331
zawsze można się najebać piwem, winem, likierem, nalewką, drinkami lista się ciągnie zuchu
>>
>>53895365
to

oslo nie obrazaj polskich bo craftowe sa zajebiste
>>
File: 1449327603260.jpg (24 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449327603260.jpg
24 KB, 500x500
>>53894944
https://www.youtube.com/watch?v=3utg2TLv5Rk
>>
>>53895379
albo mlekiem, bawarką, kawą, herbatą
>>
>>53895365
No to przepraszam za moje plebejskie podniebienie, ale dla mnie to jest jedyny alkohol który mi naprawdę smakuje.
>>
>>53895331
>mój kryzys egzystencjalny wymaga specjalnego traktowania >:c
>>
>>53895331
pizdus zes plastus
>>
File: 1445523009106.jpg (50 KB, 512x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445523009106.jpg
50 KB, 512x397
dobra zuchy ide spac 5 dla prawdziwych elo
>>
>>53893779
Ech, znam to uczucie anonku. Chyba pierwszy raz w życiu czuję się jakby nie miał żadnego sensu, tak w 100%. Nawet jak człowiek spadł niżej na chwilę, nawet jak było te przygniatające poczucie beznadziei i bezsensu, to zawsze było coś w perspektywie, jakaś nawet iskierka nadziei w Tobie, wiesz, że przejdzie, że się odbijesz i będziesz 'pracował' ku temu sensowi. I tak było. I udawało się. I było dobrze. Ale już nie czuję się jakby to miało się więcej powtórzyć..
>>
File: 1343871226.jpg (163 KB, 950x713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1343871226.jpg
163 KB, 950x713
>tfw you'll never see Poland and Russia combine and make a great superpower
>>
File: Jozef_Pilsudski1.jpg (42 KB, 442x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jozef_Pilsudski1.jpg
42 KB, 442x660
>>53895611
>Poland and Russia combine

stopped reading there
>>
File: 1413633759907.jpg (14 KB, 444x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413633759907.jpg
14 KB, 444x444
>>53895495
>>
File: 1413283251401.jpg (21 KB, 472x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413283251401.jpg
21 KB, 472x472
>>
cute
>>
triple i idę spać
>>
no, to zaczyna się festiwal spierdolenia, z główną spierdoliną na czele
>>
File: 1404996097486.jpg (24 KB, 377x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404996097486.jpg
24 KB, 377x351
>>53895773
>>
>>53895773
kurwa jak słabo
i tak idę spać
>>
File: 1404992055184.jpg (42 KB, 421x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404992055184.jpg
42 KB, 421x369
>>53895800
>>
File: 1451759933690.gif (331 KB, 240x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451759933690.gif
331 KB, 240x360
>>
File: 1453337890265.webm (2 MB, 400x222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453337890265.webm
2 MB, 400x222
>>53895739
use webm
>>
>>53895806
nie obudzisz się już
>>
File: 1452819536488.jpg (3 MB, 1500x2250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452819536488.jpg
3 MB, 1500x2250
>>53895739
KPOP
>>
>>53895846
no
>>
>>53895858
Tańcz jebana kurwo i w końcu zdechnij.
>>
>>53895611
they had their chance but prefered to continue oppressive feudalism just to be fucked by commies
>>
TEST
>>
test 2
>>
File: 1420124590644.webm (3 MB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420124590644.webm
3 MB, 600x338
Postujemy losowe webmy z naszych folderów, start
>>
File: 1451553868245.jpg (10 KB, 236x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451553868245.jpg
10 KB, 236x204
>>53895411
https://www.youtube.com/watch?v=g2o_vLV0FrE
>>
>>53895936
>>53895985
chyba nie ten trip
>>
File: f.jpg (51 KB, 498x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f.jpg
51 KB, 498x500
It's 2:00. Is it time to post qts?
>>
>Idziesz chodnikiem przez miasto
>Wczoraj padał śnieg
>Na przeciwko zauważasz dziewczynę która ci się podoba
>Próbujesz zwrócić na siebie uwagę, ciągle patrząc na nią
>Nagle poślizgasz się
>Uderzasz głową o chodnik, który lekko się trzęsie wydając dosyć mocny dźwięk
>Ból jest zbyt ostry i nie możesz powstrzymać pierdzenia
>Wszyscy patrzą się na ciebie, dziewczyna też
>Leżąc na krwawym chodniku, umierając, spędzasz ostatnie sekundy życia patrząc na niebo kiedy piosenka zaczyna grac
>"Guess I got what I deserved..."
>>
File: 0217_12b5_600.png (361 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0217_12b5_600.png
361 KB, 600x450
>>53896066
how about you actually post qties then, alexandr
>>
File: 1436808133659.webm (1 MB, 450x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436808133659.webm
1 MB, 450x472
>>53896023
>>
>>53896067
zapomniałes o
>spaghetti wypada ci z kieszeni


7,5/10
>>
File: Lay On Hands.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lay On Hands.webm
2 MB, 1280x720
>>
File: 1442050107961.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442050107961.webm
3 MB, 1280x720
>>53896023
>>
File: REKT1.webm (3 MB, 482x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
REKT1.webm
3 MB, 482x434
>>53896023
szkoda ze nie ma dzwieku na int
>>
File: 1421089470041.webm (2 MB, 720x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421089470041.webm
2 MB, 720x1280
>>
File: BmoB4agIAAAW74P.jpg (70 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BmoB4agIAAAW74P.jpg
70 KB, 768x1024
>>53896109
Sorry I don't find most Asians qt really.
>>
File: WHY.jpg (16 KB, 288x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WHY.jpg
16 KB, 288x499
>>53896023
>wygoniłem psa jak to włączyłem
>>
>>53896023
Link bo /int/ nie pozwala postowania z dźwiękiem.

https://u.pomf.is/gshgyj.webm
>>
testtt
>>
File: 1421175652717.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421175652717.webm
3 MB, 1280x720
>>
File: 1443559660693.webm (233 KB, 699x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443559660693.webm
233 KB, 699x386
>>53896023
Mam tylko jeden.
>>
File: 1436473566222.webm (1 MB, 720x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436473566222.webm
1 MB, 720x404
>>53896145
>>
zmieniam tripa bo podszyw
>>
File: 1436642176142.webm (889 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436642176142.webm
889 KB, 320x240
>>53896023
>>
File: 1419716111811.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419716111811.webm
2 MB, 1280x720
>>53896290
miał być ten
>>
ttest
>>
>>53896287
Me on the right
>>
>>53896338
>losowy
>>
>>53896317
no zabawne kurwa, ale koreaboo jest tylko jeden i jestem nim ja, więc skończ się podszywać ty, co
>>
>>53896375
>spierdalaj
>>
>>53896398
haha tumblr
>>
>>53896401
haha xD
>>
File: 1423512108652.webm (761 KB, 854x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423512108652.webm
761 KB, 854x480
>>53896023
>>
co myślicie o skyline warszawy?
>>
>>53896451
xDDDDDDDD
>>
>>53896455
ABLizm to choroba psychiczna.
>>
>>53896455
UUUUUUU GERRARD GERRARD

HE SLIPPED ON HIS FUCKING ARSE
>>
ten po lewej nigdy nie powstal
>>
>>53896465
>lilium obok marriotta
przecież toto na 100% nie powstanie
>>
tańcz jebana kurwo
>>
File: 1446432230698.jpg (6 KB, 166x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446432230698.jpg
6 KB, 166x231
>słuchaj piosenki
>jedyne o czym myslisz to jak lepsza by byla bez chujowego wokalu jakiegos stuleja
>nie ma instrumentala
>>
>>53896765
>instrumental
tips
>>
>>53896919
>koriab

a pomijając to już lepszy instrumental niż wycie jakiegos cwela, nie sadzisz?
tak zjebac dobry podklad, az sie wkurwilem ide spać
>>
Chwała wielkiemu Cenckiewiczowi
>>
kto jest prawdziwym korabsem niech to udowodni
>>53897227
co z bolkiem
>>
>>53897248
wkrótce
>>
Zuchy pomocy. Stary akwarysta wyjebal w podroz sluzbowa i zlecil zeby mu pilnowac ryb. Prad wyjebal na calej ulicy. Ile mam czasu zanim sie te pletwiaste kurwy podusza?
>>
>>53897745
Ryby do życia potrzebują bąbelków, jak nie ma elektroniki do bąbelków to musisz się łapać za słomkę i robić sam.
>>
File: 123.jpg (746 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123.jpg
746 KB, 1920x1080
https://www.youtube.com/watch?v=c17k4LfLkaE

G*erki
>>
File: 1430577664409.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430577664409.png
108 KB, 400x381
>spanie
>>
File: 23.png (119 KB, 598x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23.png
119 KB, 598x447
http://420.moe
przegapiłem
>>
File: mid_40080.jpg (137 KB, 565x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mid_40080.jpg
137 KB, 565x334
>>53899999
gardzę nie tylko widzami telewizji, ale gardzę też internautami - Tomasz Lis
>>
Nie spac
>>
File: 1311704000383.png (128 KB, 435x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1311704000383.png
128 KB, 435x419
>>53900536
>>
>>53896023
co to kurwa jest
>>
>>53896465
>demotywatory
jak ja dawno tego nie widziałem

wtedy głównym memem dla normików były obrazki z napisem na czarnej ramce
teraz, obrazki z grubym tekstem na górze i na dole
co będzie następne?
>>
File: 1445914198129.jpg (221 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445914198129.jpg
221 KB, 700x700
8 lekcji za mniej niz godzine.
>>
>bądź 7:10 na przystanku
>kierowca łachudra przyjechał 2 minuty wcześniej i nie otworzył mi drzwi
>czekaj na 7:30
>korki bo napizgało śniegu od metra
>spóźnisz się 15 minut na kolosa
I tak nie umiałem.
>>
Co było pierwsze?
"To uczucie gdy" na polskich internetach czy >tfw na szonach?
>>
>>53905365
jestem całkiempewny, że >tfwmoimzdaniem
>>
>>53905365
Zdecydowanie tfw, polskie szony tylko januszga wyforsowały
>>
>>53903435
jebany gimb do szkoly chodzic xDD
>>
Jakiego smartfona sobie kupić anony? szajsung s4 już mi się rozlatuje i gps nawala
>>
File: 1417471400697.jpg (337 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417471400697.jpg
337 KB, 1920x1080
>>53905365
>>53905414
>>53906357
kurwa idioci jebani "to uczucie gdy" i wojak to polski mem XD
>Image resolution is too high
Hiroshima ty kurwo
http://puu kropk sh/mDTWd/f114d00f6f.png
>>
>>53906966
>smartfon
jedyna słuszna odpowiedź żbsz
https://www.youtube.com/watch?v=Gm5kKvQMc1E
>>
>>53907092
uwaga wirus
>>
>>53907369
le hehehhe groźny watykańczyk XDDD
>>
>>53907092
>Hiroshima ty kurwo
Masz na myśli Hiroyuki Nishimurę?
>>
File: 1.jpg (390 KB, 1200x1687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
390 KB, 1200x1687
>>53907537
Zawsze mi się Nishimura kojarzył z Ishimurą.
Może to ta sama osoba?
>>
>>53906966
windows fona jakiegoś
>>
>>53907577
W sensie, że rysuje pornole? Wolno mu, zwłaszcza że uczciwie zarabia na chleb. Dla ciebie to jest nie halo?
>>
File: 5PnxIt.png (1 MB, 711x784) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5PnxIt.png
1 MB, 711x784
>>53907844
degeneracja
>>
File: B3gjcBMCcAEUtsl.jpg (122 KB, 600x847) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B3gjcBMCcAEUtsl.jpg
122 KB, 600x847
Ja to bym zajebał wszystkich rysowników dwuwymiarowego porno
RUCHAĆ, NIE KONIA WALIĆ
>>
>>53907945
Uczciwe rzemiosło i wymagające. Tylko nie rozumiem, co ma do tego nasz szef wszystkich szefów, poza tym, że tobie się kojarzy tak, a nie inaczej.
>>
>>53908238
>>53907945
TAŃCZ KURWO, TAŃCZ
>>
File: eeeeeeeee.jpg (61 KB, 513x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eeeeeeeee.jpg
61 KB, 513x379
>>53908302
Zapraszasz? Bardzo chętnie zatańczę z takim młodym dżentelmenem o tak nienagannej kulturze osobistej.
>>
File: 12.jpg (61 KB, 401x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.jpg
61 KB, 401x569
Ale zamulacie dzisiaj coś
>>
File: 1373801806196.jpg (311 KB, 850x1720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373801806196.jpg
311 KB, 850x1720
>>
a odwarzycie sie postnac zdjecie laski co wam sie podoba z facebooka?
>>
>>53910200
nie mam facebooka
>>
karachan zajebisty, pamietam jak zrobili filter ze kazdy post to cytat z bibli
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
PiS TO GÓWNO
>>
>>53910394
>Kurvatska
>>
>>53910492
ale nie obrażaj pan co
>>
File: 14532215846103.jpg (306 KB, 1365x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14532215846103.jpg
306 KB, 1365x2048
>>
File: 1421095884684.jpg (167 KB, 677x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421095884684.jpg
167 KB, 677x1024
>>53910985
>>
File: 1453344456933.png (50 KB, 231x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453344456933.png
50 KB, 231x277
Jak Goburin pachnie z rana?
>>
>>53911221
jak oddech na ciężkim kacu
>>
>>53894426
who's that phzhshfghshdhshshshshssh jentleman?
>>
File: 1413575782399.jpg (306 KB, 848x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413575782399.jpg
306 KB, 848x612
>>53911221
Fasolką
>>
>>53910985
14-16 lat? powinna ładnie wyrosnąć

>>53911062
>czarny stanik pod taką bluzkę
>>
File: screencap.png (592 KB, 637x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
592 KB, 637x850
>>53897227
>>53897522
Kek, kocham pana Sławka.
>>
>>53911221
Jak wujek Janusz na poprawinach.
>>
>>53911233

Russian ambasador in Poland, Hui Sukov. He recently admitted he is mongol alcoholic and his country is officially poorer than Gabon.
>>
w życiu tak paskudnej jajecznicy nie jadłem jak dzisiaj, ehhh
>>
File: 1421084858146.jpg (290 KB, 558x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421084858146.jpg
290 KB, 558x800
>>53911261
Może celowo chciała, żeby był widoczny
>>
File: 4998.jpg (56 KB, 420x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4998.jpg
56 KB, 420x260
>>53911221
jak goblin
>>
>>53911374
jajko bez kurczaka w środku to protip
>>
>lewacy dosłownie udają małe dziewczynki byle ich tylko dopuścili do koryta

Ja pierdolę, czy wy macie jakąś godność człowieka?
>>
michnik przychodzi pod twój dom i ci się oświadcza
twoja odpowiedź?
>>
>>53911594
lewica nie ma z tym nic wspólnego
PO to nie lewica

t. zandberg
>>
File: 14488125495740.jpg (260 KB, 1536x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14488125495740.jpg
260 KB, 1536x2048
>polityka
>>
>>53911654
mogę zrujnować to zdjęcie?
>>
File: Xsud8JkDuha.jpg (91 KB, 450x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Xsud8JkDuha.jpg
91 KB, 450x300
>>53911594
>>
>>53911390
możliwe

>>53911654
najs
>>
File: 1452947565237.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947565237.webm
3 MB, 640x360
>>53911594
>>
>>53911233
Tomasz Lis?

He is main holocaust supporter in Poland - that's why he lost his job in public media.
>>
>>53911829
tak naprawdę śmiał się pewnie z jakiegoś kiepskiego demota

widać że reszta PiSu się śmieje tylko dlatego że nie chcą skończyć w gułagu
>>
SMUKŁE
>>
File: 1453161810617.jpg (107 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453161810617.jpg
107 KB, 1920x1080
Anon, anon. Popatrz.
>>
>>53911900
A wpierdol chcesz?
>>
>>53911959
i wish attractive grills would fug me
>>
File: 1453161875599.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453161875599.png
1 MB, 1920x1080
>>53912008
>>
>>53911221
mam goblina prosto z painta, chcesz zuchu?
>>
File: BAKEMONO.jpg (134 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BAKEMONO.jpg
134 KB, 1920x1080
>>53912047
>>
zaspalem na zajecia i mam kaca

zuchy dumne?
>>
http://www.pudelek.pl/artykul/88267/kinga_duda_zerwala_z_chlopakiem/
WYDARZA SIĘ
>>
File: 1452969501525.jpg (234 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452969501525.jpg
234 KB, 800x1200
K P O P
P
O
P
>>
N O R G E
>>
>>53912233
martwa grupa
>>
>>53912220
Nigdy nie lubiłem kurwy.
>>
File: typowy_norweg.jpg (253 KB, 625x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
typowy_norweg.jpg
253 KB, 625x400
>>53912274
>NORGE
najlepszy kraj żbsz przyja8 desu
>>
>>53912220
doły z wapniem
>>
File: 1309322118803.png (81 KB, 400x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1309322118803.png
81 KB, 400x236
>>53912062
Dajesz.
>>
>>53912233
czemu te koreanki sa takie ladne
>>
>>53912321
>tug nigdy nie zamieszkam na spitsbergenie
po co żyć
>>
>>53912367
Bo im za to płacą.
>>
File: goblin.png (25 KB, 567x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goblin.png
25 KB, 567x624
>>53912361
łap zuchu i zapisuj szybko bo rzadki w chuj.
>>
>>53912401
jak bede ladny to mi tez zaplaca?
>>
File: z.png (52 KB, 203x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z.png
52 KB, 203x209
>>53912403
zesrałem się
>>
File: 1319321682226.png (111 KB, 400x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1319321682226.png
111 KB, 400x236
>>53912403
>>
File: 1447454947360.jpg (191 KB, 615x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447454947360.jpg
191 KB, 615x385
>>53912368
>po co żyć
by mordować lewaków i heretyków przyjacielu krucjaty
>>
>>53912334
wapnia nigdy za dużo
>>
>>53912428
https://youtu.be/M8-vje-bq9c
Niewykluczone.
>>
File: 1447688162203.png (31 KB, 638x911) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447688162203.png
31 KB, 638x911
>>53912403

rozjebałeś zuchu
>>
>>53912220
pewnie chciał seksu przedmałżeńskiego
>>
>>53912467
to sa japonskie runy babo-ya
>>
>>53912527
przecie kinga to jebany nasienoskład wszyscy jej znajomi to wiedza

t. wiem swoje
>>
File: 1448035273677.png (372 KB, 408x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448035273677.png
372 KB, 408x479
>>53912527
prawdę powiem trochę bałbym się wyruchać córkę prezydenta, który wrogów obsmaża nad dołem z wapnem

pewnie było odwrotnie - zerwała z nim bo chciała się ruchać a ten rogaczował i gadał o kościele, cnocie przedmałżeńskiej i miłości do Jezusa Chrystusa

jeżeli dubsy to tak było
>>
chcę umrzeć żbsz
>>
>>53912527
analnego*
>>
>Kinga Duda nie zdecydowała się przeprowadzić z rodzicami do Warszawy i została w ich krakowskim mieszkaniu. Karol często je odwiedzał
>Karol często je odwiedzał
Kinga to jest niewyżyta, potwierdzone info. Zupełnie jak w moich japońskich komiksach.
>>
>>53912744
a Karolek to była beta która myślała, że faktycznie się będą uczyć?
>>
>>53912220
>>53912744
Biedny Karol. On ją odwiedzał, a ta kurwa z nim jeszcze zerwała.
>>
File: momo.jpg (92 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
momo.jpg
92 KB, 500x750
M O M O
O
M
O
>>
>>53912220
>przystojny
>inteligentny
>z dobrej rodziny
>student medycyny
co poszło nie tak?
>>
>>53912367
chirurgia plastyczna
>>
>>53912848
widać kinia leci na badbojów
>>
File: 1414420649455.jpg (7 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414420649455.jpg
7 KB, 184x184
>>53912047
>>
>>53912744
>>53912833
duble potwierdzają
>>
File: z17978930Q.jpg (87 KB, 620x958) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z17978930Q.jpg
87 KB, 620x958
>>53912848
W NAJNOWSZEJ GALI

WYBRAŁAM NAUKĘ

EKSKLUZYWNY WYWIAD Z CÓRKĄ PREZYDENTA
>>
>>53912848
nie chciał się ruchać bo to grzech
>>
I to ma być dół z wapnem? Mały jak twój siurek, tato.
>>
Kaczyński nie żyje
>>
>>53912932
blondynki sa okropne
>>
File: kinga duda.jpg (23 KB, 400x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kinga duda.jpg
23 KB, 400x600
uderzalibyście?
>>
File: 1434564220512.jpg (366 KB, 1116x1680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434564220512.jpg
366 KB, 1116x1680
>>53912842
>>53912998
>najpierw postuje blondynke
>chwile potem pisze, że blondynki są okropne
słaby z ciebie podszyw
>>
>>53912997
uuu, szkoda. ale to już chyba 3. udar był
>>
File: wKEOCDN0_400x400.png (225 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wKEOCDN0_400x400.png
225 KB, 400x400
>>53913043
Tylko prezydenta.
>>
File: 137593505126.jpg (19 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505126.jpg
19 KB, 396x385
>Kinga jest wolna
wreszcie nadeszła moja szansa anony
>>
File: IMG_5573.jpg (264 KB, 800x1156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_5573.jpg
264 KB, 800x1156
>>53913050
Momo to nie blondynka ty jebana polska kurwo
>>
File: 1452778886396.jpg (323 KB, 658x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452778886396.jpg
323 KB, 658x437
>>53912997
>przeczytaj
>zignoruj myśląc, że śmieszny żarcik kosmonaucik
>niezależnie od tego włącz chwilę potem telewizor i tvp info
>Kaczyński nie żyje
>anon nie kłamał
o kurwa
>>
File: 1446599175236.jpg (256 KB, 610x813) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446599175236.jpg
256 KB, 610x813
>>53913373
>malowana blondynka to nie blondynka
malowane jeszcze gorsze
>>
Jak poradzić sobie z ekstremalnym mrozem? Jutro rano będzie -1 stopni, nie wiem czy opłaca się nawet wyjść z domu przy takiej pogodzie.
>>
Korab, a tyś nie miał nowego nejma przypadkiem?
>>
>>53913216
ustaw się w kolejce
>>
>>53913494
włóż pod kurtkę jakieś papiery - papier dobrze izoluje i nie dopuści do tego, że zimny wiatr przebije się przez warstwę ubrań do skóry, dzięki temu się nie wyziębisz. może być cokolwiek: gazety, umowa o pracę, greckie obligacje...
>>
>>53913466
nie bo przynajmniej jak zmyja to gowno to maja normalny kolor wlosow
>>
File: GULAG_IMAGE_02.jpg (199 KB, 600x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GULAG_IMAGE_02.jpg
199 KB, 600x526
>>53913494
Jak jestem w pracy to sobie sikam na dłonie i jem snieg, żeby mieć cały czas spory zapas moczu.
>>
>>53912233
Tyle chirurgii plastycznej, a nie zajęła się włosami w nosie, i na dodatek wygląda jakby miała drugą, niepomalowaną górną wargę.
>>
>>53913601
Jakby jeszcze mieli normalny kształt mordy.
>>
>>53913601
To po co dobrowolnie malują sobie włosy na gównokolor? To świadczy o tym, że są gówniane
>>
>>53913601
>jak zmyja to gowno
hmmm, ciekawe ile kobiet tak robi. praktycznie żadna, jeszcze malują odrosty albo w ogóle tyle kolorów na łeb kładą w życiu, że nie pamiętają naturalnego
>>
>>53913671
Gównokolor to dosłownie brązowy.
Żółty to kolor szczyn. Albo po prostu chujowy.
Tylko /kruczoczarne/.
>>
>>53913734
plebs, panie i panowie
>>
>>53913791
Miło mi. Jestem Anon.
>>
File: 1418414065349.jpg (384 KB, 900x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418414065349.jpg
384 KB, 900x643
>>53913734
>brązowy to gówno
>blond to szczyny
Zatem (oprócz czarnych oczywiście) zostaje jedna opcja.
>>
File: 0154901.jpg (82 KB, 600x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0154901.jpg
82 KB, 600x425
>oni nie biorą pod uwagę czy kolor włosów pasuje do twarzy tylko posługują się absolutami
>>
>>53913734
Chyba nie widziałeś nowej mody na malowanie włosów w kolor srebrny, przypominający starość, ale nie taki naturalny. To prawdziwy gównokolor naszych dni.
>>
>>53913825
Prawdziwy marynarz i przez czerwone przepłynie.
>>
File: hyunyoung.webm (563 KB, 504x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hyunyoung.webm
563 KB, 504x704
>>53913734
>Tylko /kruczoczarne/.
to
>>
>>53913791
Jeszcze powiedz że wolisz śpiącą królewnę od Śnieżki
>>
>>53913852
mój maur
>>
>>53913650
przeciez to japonka jest,pojebane ryje to ich narodowa uroda
>>
TYLKO NIEBIESKIE
>>
File: 1444465313969.jpg (100 KB, 600x425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444465313969.jpg
100 KB, 600x425
>>53913852
>pasuje do twarzy
>nie do koloru oczu
Oczy to zwierciadła duszy są, wiesz?
>>
>>53913884
obie są słabe żbsz
>>
>>53913953
Oni tam noworodki zamiast w rzyć chlastają w ryj?
>>
>>53914033
penisem po twarzach od dziecka smagaja
>>
File: 1452410433156.jpg (9 KB, 194x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452410433156.jpg
9 KB, 194x259
>>53913968
oczywiście, że wiem. mało tego, są częścią twarzy
>>
>>53912997
>>53913072
>>53913409
dobry banter

prawie zawału dostałem żbsz

t. wyborca pisu oczywiście
>>
>>53913866
Plus wszystkie tęczowe kombinacje
>>
File: 1419955369175.jpg (42 KB, 546x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419955369175.jpg
42 KB, 546x567
>>53914069
>są częścią twarzy

PS /r/ proofs polską wersję z orzełkiem i "czy mógłby pan to udowodnić?"
>>
File: 1448487866362.jpg (134 KB, 350x1974) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448487866362.jpg
134 KB, 350x1974
>>53913216
jak nie jesteś murzynem to dużych szans nie masz żbsz

>tug tylko 12-14 cm ;_;
>>
>>53913852
Do twarzy mogą pasować okulary czy tam fryzura, kolor włosów to inna sprawa.
>>
File: 1439396644824.png (11 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439396644824.png
11 KB, 400x400
>>53914158
prosze
>>
>>53914135
Spokojnie anonku, wódz jest nieśmiertelny.
>>
File: CQM6rqgVEAAYEiG.jpg (63 KB, 600x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CQM6rqgVEAAYEiG.jpg
63 KB, 600x885
>>53914201
Dziękuję serdecznie

>>53914182
Suzuya a slut
>>
>>53914135
żadne tam bantsy. boguś naprawdę po 3. udarze trafił do szpitala. a lubiłem jak komentował wydarzenia kulturalne
>>
File: 1449006193000.jpg (79 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449006193000.jpg
79 KB, 1000x1000
>>53914217
zdechnie za naszego życia tak samo jak Korwin, Miller, Urban, Michnik, Komorowski i Wałęsa zuchu

kiedyś dzieci będą się nas pytać kim byli Ci ludzie - odpowiesz wtedy że bolszewickimi kurwami a kacapów trzeba gonić - to jest sens naszego życia zuchu
>>
dosłownie kto
>>
>>53914337
nie zuchu. sensem naszego życia jest zdobycie kinii i zapostowanie jej sprośności tutaj, żeby ściągnąć jej ojca na szą i ustanowić jednym z nas
>>
>>53914337
W sumie to masz rację żbsz.
>>
File: 1453233752542.jpg (128 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453233752542.jpg
128 KB, 1280x720
>>
File: 1441303217638.png (219 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441303217638.png
219 KB, 550x535
>>53914404
Kinia wybrała już Erasmus

wycofaj się zanim serce Ci pęknie zuchu

zobaczysz tylko filmik na pornhubie - young presidental daughter pussy destroyed by big black cock - i jedyne co to sobie będziesz mógł sfapić lub strzelić w łeb

tak będzie
>>
File: 1329090906526.png (826 KB, 777x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1329090906526.png
826 KB, 777x1200
>>53914505
>>
>>53914397
>on nigdy nie oglądał noworocznego koncertu filharmoników wiedeńskich z komentarzem pana Bogusława
jednak trochę mi ciebie żal
>>
>>53914570
>sfapić lub strzelić w łeb
jedno nie wyklucza drugiego, szczególnie przy dochodzeniu z siłą tysiąca słońc
>>
>>53914276
Animu z japońskim ryjem? Nie spodziewałem się.
>>
File: 1453251120739.jpg (107 KB, 522x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453251120739.jpg
107 KB, 522x579
>Poland is a central European country
>>
>>53914734
European?
>>
>>53914734
country?
>>
>>53914570
na erasmusy sie jezdzi do portugalii, tam czarnuchow nie ma - to nie jest szwecja
>>
>>53914734
R A R E
A
R
E
>>
>>53914734
Poland?
>>
>>53914800
>tam czarnuchow nie ma
ale za to są same Alberto Barbosy
>>
>>53914734
central?
>>
I got ban on sosach's /po only because I wrote "Jescze Polska nie zginęła" in rouble thread.
You know what to do.
>>
Zuchy, pograłbym w Terrarię na multi, ktoś chętny?
>>
POLACY ROBACY
>>
File: moon.png (420 KB, 3977x2291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moon.png
420 KB, 3977x2291
https://www.youtube.com/watch?v=c1vIEJdhA4E
>>
kto tutaj /Zuch Kazik/?
https://www.youtube.com/watch?v=SG-zHBf5A08&index=2&list=PLreiAI76Lbsu8KdqQpMZywBejqcMqFe9r
>>
>>53914909
SIERPEM I MŁOTEM RUSKĄ HOŁOTĘ
>>
>>53915036
Grałem kiedys w taką grę Godzilla Colour na podróbę pegasusa fajna była, pierwsza gra strategiczna w jaką grałem.
>>
File: Ide_okl_FRONT.jpg (227 KB, 725x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ide_okl_FRONT.jpg
227 KB, 725x1024
Kto /Idę tam gdzie idę/ tutaj?
>>
File: 1441692529610.gif (923 KB, 464x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441692529610.gif
923 KB, 464x407
https://youtu.be/4cYMDc7SFAI
>>
>>53915148
Kazik to pijak i degenerat.
Idź pan w chuj
>>
>>53915175
weeby do gazu
>>
>>53914734
is ?
>>
>>53915187
DAWAJ MOJE STO MILIONÓW. BOLEK
>>
File: 1453063027068.png (732 KB, 724x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453063027068.png
732 KB, 724x714
>>53915196
łupkowego.
>>
>>53915271
Masz tutaj 12 groszy tylko nie płacz...
>>
>>53915196
WYMORDOWAC WSZYSTKIE WEEBY
>>
>>53915351
>pisze podróbka podróbki gorszo-koreańca
>>
File: 1411050360019.gif (8 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411050360019.gif
8 KB, 645x773
>tamta twarz kiedy nie polski przyjaciółka
>>
File: Urban.jpg (120 KB, 602x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Urban.jpg
120 KB, 602x388
>>53915312
NOICE
>>
>>53915496
>nawet brzmi jak mokabe uga-buga
>>
>>53915496
ch-ch-chkhk-mkle-klech-ch-cha mokebe?
>>
File: 1373180183953.jpg (83 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373180183953.jpg
83 KB, 540x720
>>
>>53915496
AJAJAJAJJAJA
>>
>>53915731
duzy ma ten pokrowiec na penora
>>
>>53915865
>>53915865
>>53915865
>>
File: awe_space.jpg (109 KB, 900x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
awe_space.jpg
109 KB, 900x635
>>53915731
>czapki z ziemi
kurwa genialne
>>
>>53914800
w portugalii to tacy bardziej cafe au lait
>>
>>53894597
dobre, powinni robić takie pranki na zgrupowaniach lewaków.
Thread replies: 310
Thread images: 132
Thread DB ID: 468045[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.