[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 317
Thread images: 44
File: S1xOwH1.jpg (49 KB, 1278x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
S1xOwH1.jpg
49 KB, 1278x721
emily editie

welkom:

emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon (met de europese vlag), die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, vriendje/ottertje/vosje van rova, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen, anoniempjes die er nu 5x in staan, anoniempjes die in polen en togo zijn, nachtfabriek anon, postkaartanon / anon in peru, anoniempje met een schattig lammetje in zijn vlag, den bosch anoniempje en jarige job paler editie

niet welkom:
mensen die patat "friet" noemen
>>
EERSTE VOOR MAROKKO
>>
>>53798387
KANKER IK BEDOELDE /nederdraad/
>>
>>53798245
Wanneer heb je tentamen?
>>
>>53798342
vandaag :^)

>>53798382
schuld valt wel mee oetz, ik woon lekker thuis. bovendien is de rente .12%
>>
>>53798550
DAT HEB IK VERDOMME NET OOK AL GELEZEN
>>
>>53798550
Heaugeschool zeker?
Pffft, ga slapen.
>>
File: 1452277734714.jpg (110 KB, 552x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452277734714.jpg
110 KB, 552x364
zoveelste voor ik zie het niet meer zitten
>>
>>53798452
Fantastisch. Hoe lang was je daar? Iets aan te raden tussen Arequipa en Bogotá waar ik misschien niet op zou komen (wat dus niet in de meeste reisgidsen staat)?

Ik verblijf niet in 'backpacker hostels'.
>>
>>53798609
altijd een beetje ongemakkelijk als je net paalt voordat de draad doodgaat
>>53798612
>hogeschool
haha, nee
>>
>>53798550
Succes pik
>>
>>53798719
Welke ROC, sahbi
>>
>>53796518
Mijn computer sloeg telkens uit als ik op Ramen spelletjes speelde. Ik dacht dat het misschien door malle waren kwam maar het gebeurde net ook op Linux. Ik heb een nieuwe harde schijf besteld dus als ik die ga instaleren ga ik ook gelijk de kast schoon maken om te zien of het daar aan ligt.
>>
File: slaap.png (168 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
slaap.png
168 KB, 600x513
ik ga maar naar mijn nest toe

welterusten /neder/ en laat mijn draad niet in de nacht dood gaan :3
>>
>>53798751
dankjewel, maar ik hou op met palen. mss dat ik dan nog een paar uurtjes kan slapen.

>>53798764
de ROC genaamd UvT, kahbe
>>
>>53798870
Slaap zacht.
>>
Ik zat daarnet met zo'n ongelooflijk geil wijf in de trein.
Tegen dat we aankwamen in het station stond ze recht en begon ze zich 'op te maken' in de spiegel, wat ook betekende haar borsten kalibreren, rok rechttrekken, haar doen, lippen etc. Alles vrij schaamteloos, ik kon mijn ogen er niet van af houden

Ben vrij zeker dat ze mijn steenharde stijve door mijn broek zag oetz

wordt weer hard door er aan terug te denken
tijd om te jossen
>>
>>53798669
Secret garden in Ecuador. En doe de trek naar de top van de ruminiahui (of hoe je het ook spelt), een berg naast de cotopaxi. Bizar mooie omgeving en comfy plek van waaruit allerlei trektochten weggaan.

Wel van tevoren reserveren want er zijn een beperkt aantal plekken en je moet ergens opgepikt worden met een jeep
>>
>>53798870
>word wakker
>maak draad
>ga weer slapen
govderomme doe jij nog iets anders dan slapen
>>
>>53798897
masa'allah abi, wollah jij gaat goede toekomst krijge. Ik geloof in jou sahbi

kus, achmed
>>
>>53798870
Truste Emily :3
>>
>>53798387
>patat
kanker editie
>>
>>53798897
>UvT
Ben jij die bedrijfseconomieflikker
>>
>>53798939
*hardt
>>
>>53799086
als ge mikt op de t in wordt, doe geen moeite, die wordt slaat namelijk niet op mij maar op mijn lul, als in 'hij wordt'

in het geval ge daar niet op doelde: amai, niveau
>>
>>53798790
ik gok oververhitting
>>
>>53799155
Mag je je lul wel zomaar weglaten?
>>
Zie nu pas de foto van Geraldine, godverdomme zeg.
>>
>>53799199
Denk het wel. Dacht ook alleen maar rotzooi omdat het eerst alleen on windows gebeurde.
>>
>dvw saténoedels

Redelijke voel, maar het smaakt niet naar sjinese tekenfilm
>>
Jongens ik ga dit jaar uit huis en in amsterdam wonen met twee vrienden :333
>>
>>53798939
>borsten kalibreren
kkgeil

>>53799367
waarom zou je computer dan uitvallen, dat is toch echt een hardware probleem
>>
File: 1444661704780.png (312 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444661704780.png
312 KB, 600x800
>>53799475
Hoorde ik daar sjinese tekenfilm?
>>
File: t1.jpg (884 KB, 950x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t1.jpg
884 KB, 950x799
>dvw geen lief vriendje
>>
>>53799678
>amsterdam

Ahahahahaha
>>
>>53798939
ben vandaag verliefd geworden op een meisje in de metro
zo'n mooi gezicht
keek haar per ongeluk aan en toen durfde ik niks meer
>>53791868
>>
File: 1453075815593.png (94 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453075815593.png
94 KB, 600x513
weltrustn
>>
>>53799678
Gaan jullie elkaar in de kont neuken?

>>53799702
Misschien omdat die slechte waren te veel grondstoffen gebruiken en zo hitte veroorzaken wat te veel is met nog een spel erbij. Has namelijk gehoord over slechte waren die een kontmunt mijner op je computer instaleren.
>>
>dvw geen pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53799920
ikdv
>>
>>53799920
>dvw ottertje vos halsband yiffen
>>
File: beste0.jpg (156 KB, 600x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
beste0.jpg
156 KB, 600x513
>>53799888
slaap lekker baarn

ik ga ook, bijna
>>
File: ebina veins.png (195 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebina veins.png
195 KB, 600x800
>>53799725
>>
potverdikkie
>>
>>53799901
>Has namelijk gehoord over slechte waren die een kontmunt mijner op je computer instaleren.
dannog regelt je besturingssysteem de lading op de cpu/gpu
>>
File: 1452462913493.jpg (110 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452462913493.jpg
110 KB, 640x640
>>53799920
>>53799939
>>53799990
weinig emily in een emilydraad oetz
>>
File: 1434729467049.gif (979 KB, 400x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434729467049.gif
979 KB, 400x200
>>53800694
Omdat Velsen naar z'n nest is.

Het vuile normaaltje dat ie is.
>>
File: 1.jpg (47 KB, 1000x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
47 KB, 1000x499
E
M
>>
File: Oskho5p.jpg (88 KB, 1000x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Oskho5p.jpg
88 KB, 1000x501
I
L
>>
File: 1403274032403242.png (763 KB, 771x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403274032403242.png
763 KB, 771x724
>>53801010
Nee
>>
File: 3.jpg (104 KB, 1000x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
104 KB, 1000x502
Y
>>
>>53801022
je bent een held
>>
>>53801022
KRIJG KANKER KANKWIEB
>>
>>53800771
kom naar de babbel dan
>>
Nederdraadmiet in Eindhoven morgen

18 septemberplein (banken bij de Bijenkorf)
15:00
>>
draad moet de nacht halen
>>
wordt wakker kankerflikkers
>>
>>53802980
>wordt
Beter is dit een grapje.
>>
>>53803023
het voortbestaan van onze draad is niet om mee te grappen anon
>>
>>53803191
Dan zou je toch moeten weten dat de gebiedende wijs zonder -t is.
>>
>>53803295
ik zal jou wijs eens gebieden
>>
*kalibreert borsten*
>>
File: CM36cVKWgAAPZdA.jpg (76 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CM36cVKWgAAPZdA.jpg
76 KB, 600x900
KANKERSKYPE KANKER
N
N
K
E
R
>>
File: 1451937899562.png (1 MB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451937899562.png
1 MB, 1200x900
Slaaplekker sgatjes
>>
>>53804090
slaaplekker bosscheanon
>>
>>53804090
kankerwieb
>>
>>53798387
Het is friet ze.
>>
File: file.png (1 MB, 1280x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
1 MB, 1280x820
>>
a
>>
b
>>
het julle na aruba gegaan
>>
>>53804796
Ik ben nooit naar Aruba geweest oetz
>>
>>53804871
ok seuntjie. dankjewel
>>
>>53804913
Geen probleem :)
>>
Wow that girl looks significantly worse than I thought. She looked like an 8 or a 9 then u saw the pics in this thread now she's like a 6 or so.
>>
File: 1452621933423.jpg (366 KB, 1280x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452621933423.jpg
366 KB, 1280x853
>>
>>53805606
>Tfw she's not as pretty as I thought.

Is she Dutch?
>>
Nederlands vrouwen zijn dus mooi. Ik wil trouwen op een Nederlandse vrouw een beetje tijd in de toekomst.
>>
Weer niet in mijn slaap gestorven
>>
school
vind ik echt een hel
je ziet mij pas lachen
na de bel
>>
File: image.jpg (308 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
308 KB, 1000x1500
>>53800771
RIE STOP IK BEN GEEN NORMAALTHE

>>53802738
bedankt voor het niet dood laten gaan van de draad :3
>>
Goedemorgen jongens!
>>
>>53809060
>>53809157
ik wil niet naar school
>>
http://www.nu.nl/algemeen/4200017/liam-en-emma-populairste-kindernamen-in-2015.html
Wat is "Sem" nou weer voor kankernaam?
>>
>>53809206
waarom niet
>>
>>53809230
>Devyntreashure-Jahaily en X'Jeàneyshá-Treángelys behoren tot de top drie langste kindernamen van vorig jaar

>Devyntreashure-Jahaily

> X'Jeàneyshá-Treángelys

w-wat?
>>
>>53809257
Die wilde eigenlijk geen kinderen dus hebben ze die namen uitgekozen uit haat.
>>
>>53809324
Of het zijn negers
>>
vind
hel ik echt een school
na ziet mij pas na
de bel lachen
>>
m͙̟̓͌ͅi͖͔͗̍ͥͪ̓̌j̞̠̺͓͔̈́
͙̝̼̯̻̒͑z̺̼̤ͣ͊ͩͭ̽̔͑i̓ͭ̀ͯ͂͊̈́ė͉̠̯͖̪̩̥̒̔͗͊̊̂t̻͓̩̺̭̘̫ͭ̏ͤ ̟̣͇͍̙̦̏h̳̯͎͕̱̑̑e̞ḻ͆ͅ ̣̜̺͖ͭͫͥ̿̓ͨͅp̱̥͕̲ͬ͗̅̈ͦ̃̐a̖̼̒̉̒͗͊ͭ̾s̙̰̪͗͂͂ͤ ̫̩̞̪̰̤̋̑̔̓̽ͬ̇d̘̓̔ͨ͂ͥ͆ͬe̩̳͔̎ͣͬ̑ ̆̓ͨͨv̥̩̼̺̳͚̊̀̂̈̎ì͈̝̜̎̍n̍̄ͤď̰͚̝̮̳̓
̠̲͙̪̣̟̈i̲͍̱k̪̩͑͛ͮͮ̐ͤ ̭͕̞͖͛͊͊̅ͪš̲̯̤c̝̤͈̈̈̔̃̒͆ḥ̯͓͎͔͎̐ö̯͔̭̜̻̰ͪ̅̇ͥͧͭo̱̤͚͖͔̗͖lͭͩ̈ͬͬ̽ͨ ͈̞͇ͤ̎̍̾ͦn͑̈ͪ̐̅͌ͯǎ̘̩̪̺̯̜̬̉̊ͯ̍ ̗̔n͇̙͉̠̐̔̔̅̚ǎ͓͉̳̲͑ ͇̺̈́͋ͯ͌͗̀̿ë̬̟̣̥ͅe͆͛̌ͭͭ̊ͅn͉͌ͭ́ͭ̅͐
͈̘͕͉̻̜̂̾̆̆b̹͎̫̗̼̔̌͋ͮ̐̌e͖̜̥̗̻l̬̇̌ͫͪ ͚̫̂ͤl̤̻͒̈̆̾ͯ̀ͮa͖̹̣ͪͩ̈̈́ͭc̬̃ͅh͎̟̪̬ͬͤ̑ͅe͚̟̝͖̙ͅͅn̜̤̯͓̅ ̥̟̱̥̇͛e̻̞ͪ̀c̲͒͋h̗̩̻t͈̪͓̰̒͑̂̂ͨ
̳̜̓̂͗
>>
na
lachen een ziet de mij
school ik vind hel pas
echt bel na
>>
Wie /RadioFenriz/ hier?

https://www.youtube.com/watch?v=AKyAOpS3CKg
>>
school is echt leuk
je ziet mij pas lachen
tijdens de les
>>
>>53809230
>Bij de meisjes veranderde er in de top drie alleen iets in de volgorde van de top drie. In 2014 was Sophie met 836 keer nog de populairste meisjesnaam, maar zij daalde vorig jaar met 678 vernoemingen twee plekken. Emma (793) en Julia (687) haalden haar in voor respectievelijk plek één en twee.

valt best nog mee oetz
>>
File: ay3lVvW.jpg (204 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ay3lVvW.jpg
204 KB, 1080x1080
ik wil niet mijn bed uit jongens
>>
>>53810754
Dan blijf je toch liggen?
>>
File: 1394578032222.jpg (174 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394578032222.jpg
174 KB, 720x540
Het is -11 en ik moet nog kanker ver fietsen, Watdoen?
>>
Wat ik ook doe, dit filmpje krijg ik nooit afgespeeld.

9676A0E
>>
>>53811659
laat iemand voor je fietsen.

>>53811724
geen probleem met die clip hier vriendo
>>
Dit is onze Eurosongkandidaat voor 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=kr8uENNXSYc

Wat vinden jullie er van?

Ook:

>2016
>480p
>reacties uitgeschakeld
>>
>>53812599
>reacties uitgeschakeld

zegt genoeg, niet?

Kut remix van een half dozijn bekende nummers.
>>
Ik hoef helemaal niets vandaag. Wat zal ik doen?
>>
>dvw de sneeuw alweer bijna helemaal weg is
>>
>>53812599
liedje is niet slecht, maar ook niets bijzonders

tevens
>het huidige jaar
>480p
>>
>>53813020
>openbare omroep
>efficiënt
Als ze wat meer subsidies kregen hadden ze vast wel 720p kunnen bereiken.
>>
>>53813057
De NOS heeft haar filmpjes gewoon in 1080p, stelletje armoedzaaiers daar in het zuiden.
>>
>>53798387
>/nederdraad
>poetse vergeten te noemen
>dageraadhomo niet vergeten
nieuwflikker bevestigd
>>
>>53813302
Wie?
>>
>>53813331
met dageraadhomo bedoelt men dawn, ash of serena of hoe je die zandneger ook maar noemen wilt.
>>
>>53813302
>poetse
Dat is toch die ene anon die gehandicapte musicals probeerde te verpesten? Hij staat er gewoon tussen met "musicalflikker", lijkt me.
>>
>>53813302
zie >>53813446
>>
Eerste tentamen ging goed jongens, nog 4 te gaan.
>>
>namen geven aan naamloze internetontmoetingen
>>
mgw op school extensies geblokkeert zijn.
>>
>>53813529
>struikel
>op dinsdagochtend
terug naar >>>>>>>>>/kik/
>>
Jongens ik ben zoveel afgevallen dat als ik mijn buik inhoud ik mijn ribbenkast goed kan zien. Ik vind het er maar eng uit zien maar het betekent wel dat ik niet dik meer ben.
>>
>>53813501

volhouden
>>
Speeltip 17: leg je chocolade niet op je SpeelTreinhalte 4.
>>
>dvw werkende brazzersaccount
>>
>>53813529
Waar is je gezicht dan
>>
>>53813614
dvw hij deelt hem niet
>>
File: shit nigger.png (292 KB, 561x552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shit nigger.png
292 KB, 561x552
>negerin hier die ultra afrikaans is
>draagt oorbellen in de vorm van afrika, en draagt kleren met groen/rood/zwart
>is niet eens van Afrika maar van Haïti
>mgw
>>
>>53813651
Paal dubbels en je krijgt hem als ik gedaan heb.
>>
>>53813673
Aan het rollen
>>
>>53813673
roll
>>
>>53813673
Rol
>>
>>53813673
>>53813687
>>53813701
>>53813710

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>/b/
>>
File: 32571_700b.jpg (54 KB, 560x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32571_700b.jpg
54 KB, 560x500
>>53813663
GEWOON
>>
>>53813701
>roll
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53813673
dubbels
>>
>>53813733
>>53813733
>>53813733
mooie dubbels vriend
>>
>>53813720
ik snap je plaatje niet
>>
File: Naamloos.jpg (137 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos.jpg
137 KB, 1920x1080
>>53813687
>>53813701
>>53813710
>>53813719
>>53813746
Ze maken er echt een film van, tjonge jonge...
>>
>>53813781
Open het plaatje in een nieuwe tab en hou F11 ingedrukt

https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake
>>
File: 1447256856137.jpg (81 KB, 584x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447256856137.jpg
81 KB, 584x712
>>53813501
Goed gedaan, Anoniempje!
>>
>>53813501
4?
amau moet ge alles herkansen
>>
>>53813898
Een toets maar voor mijn propedeuze oetz. Als ik die niet haal ben ik de lul :DDDDDDDDDDDDDD
>>
>>53813733
hmba1234
3800hg
>>
>>53813789
nog een keer dan
rollen
>>
>>53814019
Kijk een paal hoger.
>>
Wie /geslaagd/ hier?
>>
File: suicide.png (406 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suicide.png
406 KB, 601x601
HAHA IK HEB GEWOON GEEN VRIENDEN
IK HEB LETTERLIJK GEEN VRIENDEN
>>
File: 1438008279245.jpg (69 KB, 900x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438008279245.jpg
69 KB, 900x675
>>53814183
Doe er dan iets aan.
>>
>>53814183
Waarom denk je dat je iets mist als je al asociaal genoeg bent om geen vrienden te hebben?
>>
>>53814241
Goed. Ik ga straks naar buiten
en wat touw halen
>>
>>53814266
Omdat ik stiekem toch sociaal ben en praat met mensen.
Ik weet alleen niet wanneer je iemand als vriend beschouwt.
>>
File: 1380697054632.jpg (35 KB, 600x885) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380697054632.jpg
35 KB, 600x885
>>53814298
>>
>>53814357
Dat probleem heb ik ook oetz.
>>
>>53814143
Proficiat beste anoniem.
>>
Ik denk dat mijn spijsvertering is omgekeerd en dat ik alles kan eten wat ik wil zonder aan te komen jongens.
>>
Wat een juweeltje.

>>>/b/664199815
>>
File: image.jpg (37 KB, 380x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
37 KB, 380x371
>>
>>53814372
wat een stomme mongool zou die afbeelding handmatig 138XXXXXXXXXX noemen, wanneer die kloterij pas voor het eerst op /tv/ gepaald werd rond 142XXXXXXXXXX
wat de neuk man

gij zijt zeker die /b/flikker
>>53814814
ga weg aub
>>
File: 1453195736144.jpg (108 KB, 634x428) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453195736144.jpg
108 KB, 634x428
>>53814896
>>53814876
>>
>>53814876
Dankje. Ik zie jullie in de volgende generatie.
>>
>>53815187
Geloof je echt dat het allemaal beter gaat worden?
>>
Lekker schijtpalen onder het genot van een chocolade gallette en een vifit.
>>
>>53815236
Ja, maar ik geef mijzelf eerst nog een paar jaar op hoop tot herstel.
>>
>>53814896
Uwe chocomelk vergeten te drinken deze morgen?
>>
Iedereen hier is sowieso een /b/flikker
>>
>>53815473
Ik vermoed dat hier ook enkele /mlp/ flikkers tussen zitten
>>
>>53815551
Ja sowieso. Die moeten echt opkankeren. Vieze paardenneukers/fappers
>>
File: 1452375268465.png (153 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452375268465.png
153 KB, 1920x1080
>>53815473
Ik niet.
>>
Beste schijtpaal 2015:

"

>in de auto met een vriend
>pak per ongeluk zijn been ipv de pook
>we lachen beide terwijl ik z'n broek open rits
>parkeer de auto terwijl ik met zijn ballen speel
>hij lacht zich kapot omdat hij weet dat het een grap is
>zuig zijn lul op een lege parkeerplaats
>stik bijna door zijn lul omdat ik zo hard moet lachen
>mijn vriend lacht zich ook kapot
>hij gaat ineens trein geluiden maken terwijl hij "BROJOB BROJOB! CHOO CHOO" roept
>hij komt en ik slik het door als een of andere stomme fagget
>zoen hem en noem hem lachend een homo.

Ik houd er echt van om grappen uit te halen bij mijn vrienden


"
>>
>>53815412
want?
>>
"
spatie
spatie
spatie
spatie
spatie
spatie
"
>>
>>53815596
>vertaalde schijtpaal
/b/ ga weg aub
>>
>>53815621

>niet welkom:
>mensen die patat "friet" noemen
>>
>>53815473
>>53815551

>jezelf met flikker aanduiden

Stelletje kankerflikkers
>>
>>53815687

Wat wil je dan, Jood.
Met je kankervlag.
>>
>>53815645
>nooit welkom
>naamflikkers
allez, filteren dan maar
>>
>>53815729

Je bent zelf aan namflikker. Kankerbelg.
> Niet welkom
>>
>>53815687
> jezelf met een struikel aanduiden.

Onzekere aandachtshoer
>>
Wie is emily?
>>
>>53815766

Kon je alle Belgen maar filteren, ze moeten maar lekker ergens anders palen
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53815837
Ik zal jouw moeder eens palen.
>>
File: emily_rudd.png (880 KB, 642x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd.png
880 KB, 642x1243
>>53815816
Dat ben ik.
>>
>>53815816

> Wie is emily?
>>
>>53815816
Hoertje van het seizoen.
>>
>>53815916

oh oke,

Ik ben nieuw


hier
>>
Jezus
Wat heb ik godverdomme een kankerhekel aan mensen die naast je gaan zitten in de trein en dan gaan lopen eten.
>>
>>53816186

Schuldig
>>
Jezus
Wat heb ik godverdomme een kankerhekel aan mensen die naast mij gaan zitten terwijl ik aan het eten ben.
>>
Jezus
Wat heb ik godverdomme een kankerhekel aan mensen.
>>
>>53816304

Jezus
Wat heb ik godverdomme een kankerhekel aan belgen.
>>
>>53816315
begrijpelijk
>>
Krijg ze zowaar de frietkanker van.
>>
het leven kan mooi zijn
>>
>>53816382

Behalve als je een kankerbelg bent. En patat friet noemt.
>>
Zolang je geen Belg bent, kan het altijd erger
>>
>>53798387
Examen ging goed, maatjes. En een qt vroeg me net of ik naar de bib ging komen.
Waarom gaan jullie vandaag geen zelmoord plegen?
>>
>>53816434
omdat ik belg ben
>>
Jongens mijn verwarming is uitgevallen alsook geen warm water . En het kan pas ten vroegste maandag weer werken.
Wat doen? Ik bibber zo hard.
Moet ik mezelf bezatten?
>>
>>53816434
Ben ik te lui voor oetz
>>
>>53816477
>het kan pas ten vroegste maandag weer werken
tegen dan kunt ge zelf leren om uw verwarming te repareren
>>
>>53816477

Ga direct even dood als het kan.
kankerbelg
>>
>>53816434
Hoe groot ben je? Neuk.
>>
>>53816539
K is prota in 'Het Proces' van Franz Kafka, een Jood.

Ik heb prak. tips nodig.
>>
>>53816541
1m96
>>
>>53816434
Flikker op
>>
File: image.jpg (205 KB, 1222x1376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
205 KB, 1222x1376
>allemaal Belgen hier
>>
>>53816911
Ah dat verklaart alles.
Lengteprivilege is het enigste dat echt bestaat.
>>
>>53816956
Waarom heb je een proxy?
>>
>>53816960
Enige*
>>
>>53816960
Shekelprivilege ook oetz
>>
>>53816956
Niks mis mee, maar ik vrees dat Arabieren hier niet thuis horen.
>>
>>53816538
Das voor het werkvolk, dat ik nu niet kan bet. of overtuig. Neuk
>>
>>53817066
>alle joden zijn rijk of krijgen geld van hun ouders
Leuke miem

We MOETEN soms lijden.
>>
>>53817101

Dan heb je pech
>>
>>53817110
Koopt een elektrische kachel.
>>53817159
Ga naar Israel
>>
>>53817110
ga naar een openbare plek en warm daar op.

snachts vries je nog altijd dood, tenzij je registreerd als syrische vlugteling en een tent/slaapzak krijgt.
>>
>>53817209
Koopkoopkoop. Denkt ge dak geld teveel heb?
Ik denk dat ik gewoon naar de bieb ga, zoals een dakloze zou doen.
>>
>>53817257
voor 30 euro hebt ge al een degelijk vuur. Daar geraakt ge toch aan?
>>
>>53817223
Ik heb wel donker krullend/golvend haar, maar mijn huid is te blank en bleek. Ik kan mezelf niet als een vluchteling voordoen....
>>
>>53817257
amai steekt gewoon een fikske aan in uwen huuskamer he, allez
>>
File: image.jpg (92 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
92 KB, 640x1136
>>53817257

Stap anders in een oven
>>
>>53817303
Maar dan heb ik geen eten.

Ik kan geen treinrit bet, nu. Familiehuis eveneens dus geen optie.
En vrienden heb ik niet (meer). Neuk.
>>
https://youtu.be/7ddMFI--pNI
de gevoelens
>>
File: 1452691019315.png (64 KB, 331x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452691019315.png
64 KB, 331x286
>>53816434
Jij gaat het maken, Anoniempje!
>>
>>53816416
>>53804186

Ben ik de enige die patat bestelt, maar de losse gefrituurde aardappelreepjes frietjes noemt?

>Een patat met aub.
>Er liggen nog wat frietjes op mijn bord.
>>
>friet "patat" noemen
RANDSTAD
A
N
D
S
T
A
D
>>
Elke grote Germaan zou mij 5 euro moeten opsturen als straf voor hun daden.
>>
>>53817429
Waar woon je knul?

>>53817549
luider wenen, ze kunnen je niet horen door draden heen.
>>
>>53817429
Bel uw mammie dan ofzo.
Ge Kunt duidelijk niet voor uwzelf zorgen
>>
File: 1447538812037.png (234 KB, 2496x3680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447538812037.png
234 KB, 2496x3680
>>
>>53817613
1. Dat de verwarming niet meer werkt is mijn fout niet.
2. Ik wil niet uit de gratie vallen bij mijn ouders.

Het leven is toch hard...
>>
>>53817684
Het is wel uw fout dat ge geen 30 euro kunt missen.
Het is ook uw fout dat een klein beetje geld voor onverwachte kosten uw ouders u laat verstoten
>>
>>53817783
Ge hebt miss gelijk. Wat en waar moet ik dat kopen met die 30 euro?
>>
paal foto's van west-Vlaamse stieren
>>
>>53817654
>dvw complete mongool als het om computers gaat
>dvw zal nooit iets kunnen maken voor de nederdraad
>>
>>53817684

> 1. Dat de verwarming niet meer werkt is mijn fout niet.

Maar wel dat je niet gewoon een reparatiebedrijf belt dat er gewoon dezelfde dag nog kan zijn.
>>
>>53817849
Iedereen kan het leren anoniem.
>in4dat m-maar ik heb geen 'talent'
>>
>>53817832
http://www.blokker(punt)be/nl/convectorkachel-1?previousSearchTerm=ka
Het is zelfs maar fucking 20
>>
>>53817858
Kwas niet zo mondig. En blijkbaar waren ze overstelpt met werk.
>>
>>53817909
Mooi. Ik ga er direct achter, danku anoniem.
>>
>WORD IK VASTGEHOUDEN?
>>
>>53817914
het is natuurlijk wel zo dat iemand met het charisma van een goudvis al snel achteraan op de wachtlijst gezet wordt, omdat ze toch nooit klagen.
>>
jongens, laten we een strip maken die gepubliceert word in een weekblad.
>>
>>53818046
Ik heb wel charisma hoor, maar mijn stem is momenteel zeer hees. Dus via de telefoon verliep dat stroef.
>>
Ik hoop echt dat Trump president van de VS word oetz, dat wordt een vier jaar durend komediespektakel
>>
>>53818164
>>>/pol/
>>
>>53818046
> dvw massas charisma
>>
>>53818190
amai ik zeg toch niet dat ik denk dat hij daadwerkelijk een goede president zal zijn, maar grappig word het zeker
>>
>>53818036
>ik ben niet aan het rijden maar aan het reizen
>>
>>53818240
Dit is de nederdraad dus moet je het hebben over Bartje of Geert.
>>
>>53818290
Maar Geert is nu inmiddels wel grappig geweest.
>>
>moet medicijnen slikken
>penis kan niet meer stijf worden

DIT IS EEN HEL, JONGENS
>>
>>53818420
Waarvoor zijn de medicijnen?
>>
Jongens, de Oekraieners gaan Geenstijl opblazen.
Wat gemeen.
>>
>>53818321
Dan gaat het over dikke politiekman bart.
of de sossen.
>>
>>53818466
anti-psychotica, voor nederdraad standaarden functioneer ik vrij normaal, enkel mijn penis werkt niet meer naar behoren
>>
>>53818593
Ook niet als je viagra erop neemt? Anders moet je proberen:

- Noten eten.
- Bananen eten.
- Rode wijn drinken.
- Sporten.
>>
>>53818466
godslastering en zondering
>>
>>53798505
MIJNE IS MORGEN
KANKER

trweouns
waarom heb ik een verblijfsvergunning duurzaam verblijf nodig voor een creditcard? ik woon hier pas heel mijn leven
bedankt overheidsinstellingen
>>
>>53818814
je kan ook gewoon een prepaid creditcard kopen
>>
Even een herinnering dat 77 IQ denkt dat negerinnen van nature kort haar hebben
>>
>>53818935
Ik kan zijn palen wel waarderen eigenlijk.
>>
>>53818620
Viagra kopen alleen om te jossen is misschien wat extreem, en alcohol mag ik nu niet drinken. Behalve de viagra lijken het een beetje miem-oplossingen

>>53818712
Hoe kom je daar nu weer bij?
>>
>>53819235
je bent nog niet getrouwd dus een erectie is onnodig, anders ben je een zonderling.
>>
>>53819235
uhu, maar noten helpen echt wel oetz.
>>
>>53818593
Waarom neem jij antipsychotica? Ben je schizofreen?
>>
>>53819315
Als je niet katholiek bent, doet je opinie in ieder theologisch of moreel debat er niet toe
>>
>>53819496
ik ben niet de fabrikant van de "medicijnen".
>>
Missen jullie mootje al?
>>
>>53819445
In Nederland krijg je voor van alles anti-psychotica ook al heeft het niks met psychoses te maken.
>>
>>53818903
dat wil ik niet
op den duur is dat te veel moeite
maar ik heb nu dus geen andere keus
>>
nee
>>
Nederlands-Cyrillisch was best mooi geweest.

Кaн јнј мнј вepcтaaн?
>>
>>53819445
>>53819643
Zonder er verder op in te gaan, heb ik wel een psychose gehad

>>53819581
Op de lange termijn moet je langzaam afbouwen, als ik nu ineens stop met medicijnen slikken krijg ik nog een psychose. aluminiumhoedjes zoals jij zorgen ervoor dat veel mensen ieder jaar abrupt met de medicatie stoppen en weer in een crisis terechtkomen.
>>
waar is bourg
>>
>>53819766
geil
>>
>>53819781
we moeten zorgen dat niemand dat vergif in de eerste plaats krijgt.
>>
>>53819766
waarom is je i n m?
>>
>>53819907
Als jij een methode weet om zonder medicijnen een psychose te doen stoppen, dan hoor ik het graag
>invierdat new-age kristalgenezing
>invierdat "Jezus geneest je"
>>
ik ga naar Amerika jongus
>>
>>53819985
heb je gedacht aan zelfmoord?
>>
>>53819781
>heb ik wel een psychose gehad
hoe is dat? Vertel eens.
>>
>>53819985
DMT
>>
ik heb ook een keer een psychose gehad, nu durf ik geen tulpa te maken.
>>
>>53819985
>Hij gelooft niet dat Jezus zijn maat is
Geen wonder dat je hoofd op hol slaat
>>
File: image.jpg (14 KB, 329x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
14 KB, 329x329
>zie elke dag meisje in de tram
>ze is altijd onderweg, vermoedelijk naar school
>niet eens zo knap maar ik begin haar leuk te vinden
>>
File: gay.jpg (25 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gay.jpg
25 KB, 480x360
>>53820574
>>
File: koek.jpg (1 MB, 1920x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
koek.jpg
1 MB, 1920x2560
koek dit werd zojuist binnen geduwd
>>
>Dvw derde keer jossen vandaag
>Dvw alsnog veel zaad
voelt hoge test man
>>
>>53820234
ga studeren daniel
>>
>>53820753
Ga erheen en stop met een
zondigende paardenneuker te zijn.
>>
>>53820604

Is het "gay" dat ik haar haar wil ruiken?
>>
>>53820779
>dvw 6 dagen niet gejost
>>
>>53820753
Ik was ooit vriendelijke een discussie aangegaan met jehovah-getuigen, twee weken later stonden ze weer voor de deur. Blijkbaar konden ze aanvoelen dat ik weinig sociale contacten heb oid en dachten ze een makkelijke prooi te hebben
>>
Dagelijkse herinnering dat de katholieke kerk de enige echte kerk is.
>>
>>53820831
nee

ik kan niet zonder mijn vrouwfu
>>
>>53820911
Je zal jouw wijfu niet zien als je voor eeuwig brandt in de hel.
>>
>>53820855
Ga ernaast zitten?
>>
File: 1451491337572.png (270 KB, 443x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451491337572.png
270 KB, 443x264
>>53817654
>verzorgde jongen aub
>>
>>53820951
Jezus is dood gegaan voor onze zonden
>>
File: image.jpg (852 KB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
852 KB, 3264x2448
Wie /fietsen/ hier?
>>
>>53820963

Ik ben al weer thuis. Ik vandaag wel flink veel oogcontact gemaakt, hopelijk is ze niet bang
>>
>>53821026
>thuis
>>
File: flitsen.jpg (446 KB, 1000x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flitsen.jpg
446 KB, 1000x667
>>53821026
nee, wel flitsen
>>
>>53821066
Doe het!
>>
>>53821066
ja, man gewoon naast gaan zitten en met haar praten.
>>
>>53820367
Waarom komen alle vachtflikkers uit Eindhoven?
>>
>>53821368
ik ben geen vachtflikker
ik ben een paardenneuker
>>
File: image.jpg (43 KB, 600x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 600x579
>>53821139
>>53821292

I-k ga het doen als ik haar weer zie.

Ik denk dat ze Grieks of Spaans is ofzo
>>
>>53821432
Turks dus
>>
biemel
>>
>>53821510
bagina :DDDDDDDD
>>
>>53821423
Eén pot nat.
>>
>>53821544
ik ben een vachtflikker en ik hou niet eens van paarden
>>
>>53821544
waarom ben je zo getrekkerd
>>
>>53821610
omdat jij een paard zou baffen
>>
>>53821486

misschien


Laten we hopen van niet
>>
>>53821630
nee ik masturbeer op technikleuren tekenfilm paardjes
>>
NIEUW

>>53821748
>>53821748

>>53821748
>>
>>53821687
Dit is waarom de westerse civilisatie naar de kloten gaat.
>>
>>53820574
Dvki
Thread replies: 317
Thread images: 44
Thread DB ID: 450486[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.