[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/nederdraad/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 315
Thread images: 85
File: 1452620795555.gif (1 MB, 245x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620795555.gif
1 MB, 245x200
dans editie

welkom:

emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon (met de europese vlag), die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, vriendje/ottertje/vosje van rova, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen, anoniempjes die er nu 5x in staan, anoniempjes die in polen en togo zijn, nachtfabriek anon, postkaartanon / anon in peru, anoniempje met een schattig lammetje in zijn vlag, den bosch anoniempje en jarige job paler editie

niet welkom:

moffen enzo
>>
eerste
>>
>>53821748
hallo oekraïne
>>
>niet welkom: moffen

Dit vind ik nou een goede editie, duimpje omhoog
>>
>>53821807
zoek je fittie kkkaaskop
>>
Wat zal ik doen, lieve jongens?

Waarschijnlijk denkt hij dat ik autistisch ben aangezien ik 2 dagen niet heb gereageerd.
>>
>>53821835
ja
>>
>>53821807
hallo amerika, waar zijn je sterren?
>>
>>53821846
dildoanon aub
>>
>>53821846

Hier kan je nare ziektes van krijgen
>>
>>53821846
iel homo
>>
>>53821896
OH NEGER KANKER IK WIST NIET DAT DAT EEN MAN WAS
>>
>>53821939
stiekem wil je wel de piemel
>>
>>53821939
.t paardenneuker
>>
>>53821985
>.t
loer meer
>>
File: theedoek3.png (264 KB, 550x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
theedoek3.png
264 KB, 550x505
>>53821939
>homo zijn
>>
>>53821846
Gadver, vuile homo ga je gewoon een vreemdeling neuken vanaf een app?
>>
>>53822003
t. mierenneuker
>>
>>53821939
smoesjes

flikker
>>
Best wel eng dat iemand die >20 jaar ouder is seks met je wilt hebben.

Dit moet strafbaar zijn oetz.
>>
File: dNVvntX.gif (133 KB, 311x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dNVvntX.gif
133 KB, 311x366
>>53822006
cis degeneraat zijn
>>
ik ga slapen oetz
lekker genieten van m'n NOOT leven
>>
>>53822068
Volgens mij zitten daar alleen maar enge vieze oude mannen die strakke 16 jarige jongenskutjes willen neuken.
>>
>>53822068

Ik wil continu seks hebben met oudere vrouwen, niets erg aan
>>
I have much hunger
>>
>>53822179
*ontritselt piemel*
>>
>>53822179
ga naar de mcdonalds dan
>>
Paalt hier iemand op FOK?
>>
Ik moet wel zeggen er staan een paar lekkere bij helaas heb ik nog bij niemand gereageerd.

Grindr lijkt me niet echt een veilige dienst.
>>
>>53822177
ik ook, maar heb enkel maar 1x oudere vrouw kunnen vingeren.
>>
Ik heb een grote penis
>>
>>53822135
Slapeloze bso noot zyn das bas egt erg
>>
http://www.omroepbrabant.nl/?news/243019782/%E2%80%98Ik+heb+geen+woorden%E2%80%99,+Meester+Bart+raakt+duizenden+met+Facebook-bericht+over+demonstratie+Heesch.aspx

De facebook comments zijn hilarisch.
>>
>>53822287
ga je nog iemand neuken of niet?
>>
>>53822287

Heeuuumeeeuhhh
>>
>>53822307
Ik kan die nietmeer lezen als Belg. Geen account hierzo.
>>
>>53822237
I'm afraid I'll get shot
>>
>>53822349
shoot everyone on sight so they can't shoot you
except for the employees of mcdonalds of course
>>
>>53822291

Ik heb wel eens een Russische vrouw van 2x mijn leeftijd gepakt.

Alsook bijna een Ierse dame van 40, ze was getrouwd. Maar haar vriendinnen kwamen ertussen. Rare nacht.
>>
>>53822343
www(punt)facebook(punt)com/meesterbartschrijft/posts/642657609206760?_rdr=p

Kan je wel de neusboek zien? Een kerel is echt zo'n hoorndrager en iedereen applaudisseert hem.
>>
>>53822490
lekker lekker
>>
>>53821846
Gatver.

Waarom zou je een snikkel in je anus willen hebben?
>>
>>53822496
beter bekend als westerse cultuur
>>
File: image.jpg (57 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
57 KB, 535x577
>>53822644

Oudere vrouwen zijn makkelijk. Jonge vrouwen daarentegen..
>>
>>53822647
dat is lekker hoor :3
>>
>>53822490
en jij zegt dat jij geen normaaltje bent
>>
>>53822720
Moet je anders aanpakken gewoon. Weet wel niet hoe het is als arabier, lastiger denk ik oetz.
>>
File: 1444846379631.jpg (214 KB, 444x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444846379631.jpg
214 KB, 444x467
>>53822720
>Mgw laatst een 19 jarige gepakt door mezelf te zijn.
>>
File: xDDDD.png (2 MB, 1884x1413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xDDDD.png
2 MB, 1884x1413
paal gekrompen gezichten
>>
File: pépé.jpg (99 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pépé.jpg
99 KB, 600x800
Gewoon jezelf zijn man.
>>
File: geertje.png (228 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
geertje.png
228 KB, 640x480
>>
>>53822720
Omdat ze oud zijn en hun vrouwelijke waarde hebben verloren.
>>53822725
Dat is taqiyya on het vertrouwen van de kuffar te krijgen.
>>
>>53822784
Lastiger om een Nederlandse vrouw te pakken, makkelijker om een Turk iof Marokkaan te pakken
>>
>>53822846
>>53822892
>>
>>53822963
Turkse of marrokaanse vrouw met nederlander/belg zie je niet zoveel eigelijk. Mag dit?
>>
What's your opinon about this?

https://a.pomf.cat/pteyfe.mp4
>>
File: 157333016.jpg (97 KB, 359x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
157333016.jpg
97 KB, 359x478
>>53822938

oude wijven zijn wanhopig, en soms best wel geil

foto gerelateerd, het is niet het beste wat er rond loopt maar het is goed doenbaar
>>
>>53823247
fuking fake
cyka blyat blyat idi nahui
>>
>>53823247
op't werk, ga geen vage russische mp4 link openen.
>>
>>53823247
Bunch of sissies with shit equipment.
>>
>>53823242

>Mag dit

Ligt aan de familie, met halfbloedjes kan je het proberen, die gaan meestal voor Nederlanders.

Turkse wijven zijn vaak nog wel goed, maar Marokkaanse vrouwen moet je niet willen.
>>
File: t1.jpg (884 KB, 950x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t1.jpg
884 KB, 950x799
>dvw geen lief vriendje
>>
>>53823247
>https://a.pomf.cat/pteyfe.mp4

My opinion is that they need to drench the flag in the flammable liquid, as flags don't burn very easily. They're retarded.
>>
>>53823247
word ik nu gezocht door de aivd nu ik dit heb gekeken?
>>
>>53823247
> een paar dikzakken met bivakmutsen die nog niet eens een vlag kunnen verbranden

ja, nu hebben we echt bang
>>
>>53822293
bewijs en timestamp?
>>
>>53823818
>geen proxie gebruiken
Ik zal je wel bezoeken in den bak oetz.
>>
Wat heeft Nederland Oekraïne misdaan?
>>
File: mOnvOJG.png (298 KB, 2271x2380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mOnvOJG.png
298 KB, 2271x2380
>>53823927
i-ik maakte maar een grapje h-hoor haha
>>
>>53823492
Wow wat een flikker zeg.
>>
>>53824051
Dat was de azov brigade oftewel wij zijn domme nazi marginalen
>>
>>53824051

waarschijnlijk met die onderzoeksmissie naar dat vliegtuig dat werd neergehaald. nationalisten kunnen daar niet tegen want dat gaat in tegen de nationale soevereiniteit (zo begon WWI)
>>
>>53824147
>>53824165
Heeft het niet gewoon te maken met het Oekraïne referendum?
>>
>>53823492
Ik ben net zo dun :3
alleen niet zo knap ;_;
>>
>>53824259
Homo
>>
Hey Anon, hoeveel pandapunten heb jij? Haha
>>
>>53824252
>>53824165
>>53824147
>>53824051
het is nep oetz

https://www.youtube.com/watch?v=OEQxJlPhqaw
>>
>>53822307
>Meester Bart, die regelmatig gevraagd wordt om ergens te spreken, wordt overladen met duizenden positieve reacties. “Goed verhaal, lekker kort”, schrijft iemand.
lmao
>>
>>53824289
Je bent zelf een homo, homo.

>>53823492
Ik wil wel aan zijn lul zuigen oetz.
>>
>>53823247
Multicam confirmed as camo for faggots.
>>
Wie /Brabant/ hier?

Als je niet in West-Brabant woont ben je echt een fucking loser, hahahaha!
>>
>>53824511
kanker braboos

letterlijk ultieme kanker
>>
>>53824511
Meierij meesterras, buig neer voor de hoofdstad van Brabant.
>>
>>53824511
ik
>>
>>53824511
>fucking
>loser
Opkankeren, stomme reservebelg.
>>
>>53823247
>https://a.pomf.cat/pteyfe.mp4

>In your bedroom

LEWD
>>
>>53824511
Waarom moeten Brabanders zo seperatistisch doen? Jullie proberen Nederland nog erger te neuken dan NAVO Joegoslavië heeft in de kont heeft geneukt.
>>
/rookworstvandemarkt/
>>
>>53824674
Omdat Brabant Vlaamse klei is en niet bij Holland hoort.
>>
>>53824707
Brabant weer eens bevestigd voor mislukte Belgen.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6E5m_XtCX3c
>>
File: 1434230347357.jpg (148 KB, 1111x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434230347357.jpg
148 KB, 1111x597
>>53824574
>EEN FOKKING LAMMETJE
>>
Zou 77 IQ een goede conciërge zijn?
>>
>>53823247
>>
>>53824826
Nee, hij zou palen van mensen die besmet zijn met de Engelsche ziekte niet verwijderen.
>>
File: ROBBEN.jpg (1 KB, 89x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ROBBEN.jpg
1 KB, 89x125
>>53824792
>EEN BOOM
>NIKS ANDERS
>EEN BOOM
>>
>>53824792
>fokking

RANDSTAD
>>
File: 20160119_161644.jpg (1 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160119_161644.jpg
1 MB, 2448x3264
>>53824698

wou ik net gaan eten

paal avondeten, ik heb speciaal een gelderse rookworst naar hier laten overkomen, en dat kostte me godverdomme 8 pond. Met samurai natuurlijk
>>
Waarom heb jij geen iPhone? Ben je arm of zo?
>>
dradelijkse herinnering dat negerinnen van nature kort haar hebben
>>
>>53824918

ik heb een samsung want ik zit nekdiep in de schulden (12.5k£)
>>
File: image.png (748 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
748 KB, 640x1136
>>53824918
ik heb wel een iphone :3
>>
>>53824950
koek, tegen welke leeftijd zoek je een huis te kunnen kopen?
>>
>>53824918
ja
>>
>>53824950
12.5k pond? Oei. Sterkte man.
>>
>>53825000
Maar je hebt wel trips, das ook al iets.
>>
File: image.jpg (61 KB, 563x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
61 KB, 563x542
>>53824950

Maar ik neem aan dat die kosten zijn verbonden aan een goede studie waarmee je snel een baan krijgt. Toch?
>>
>>53824877
>een edele gouden boom met een elegant rood-wit streeppatroon
>letterlijk Oekraïne met een lammetje
Toch wel duidelijk wie er beter is hier hè

Alsook
>hoofdstad van Noord-Brabant vs een irrelevant dropje in de randstad

Lach mijn reet eraf
>>
>>53824756
goede smaak
>>
File: fuck iit.jpg (104 KB, 803x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck iit.jpg
104 KB, 803x688
>>53824998

30-40? ik ben waarschijnlijk in de kont geneukt door de prijzen hier

>>53825001
>mgw ik een leencontract heb afgesloten waarbij ik beloof alles terug te betalen in 3 jaar om mijn rente laag te houden, maar ik nooit zoveel geld ga verdienen
>>
>>53825095
en als je niet tijdig terug betaald?
>>
File: 1438715612108.png (42 KB, 386x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438715612108.png
42 KB, 386x269
>>53825054
>goede studie
>>
>>53825095
Je kan altijd nog oude mannen zuigen voor geld.
>>
>>53825121

dan zijn mijn ouders geneukt, want hun huis is het onderpand :3
>>
File: image.jpg (92 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
92 KB, 640x1136
>>53825130
toch?
>>
>>53825143
Zo oud zijn ze vaak niet eens, meer rond de 25-40.
>>
>>53825143

zuigen ga ik nooit doen, maar misschien mijn kontje verhuren
>>
>>53825167
Lekker gezonde druk op je schouders
>>
>>53825066
>zijn vlag zal nooit een lief lammetje op zijn vlag hebben
>>
>>53825248
>Hij houdt niet van lange pikken zuigen
FLIKKEEEEEEEEEER
>>
zal ik voor altijd /noot/ blijven?
kan ik mijn leven herstellen of moet ik de bittere noot slikken?
ik ben een mankind zonder zelfvertrouwen.
>>
>>53825248
Zuigen is makkelijker en kan je vaker doen.

In je kont nemen kan pijnlijk zijn als die gast onervaren is en geen glijmiddel of speeksel gebruikt.
Ook heeft je anus was rust nodig na een beurtje.
>>
>>53825250
>mgw ik niet kan falen of ik heb niets voor al dat geld
>mgw ze hier geen herexamens hebben en je 65% moet halen
>mgw ook al haal ik het ben ik nog geneukt
>>
>>53825378
hoe moet ik dat nou weten
>>
>>53825402
is hier dan niemand die ooit noot was maar nu terug een leuk leven heeft?
>>
>>53825378
>ik ben een mankind zonder zelfvertrouwen
En waarom heb je geen zelfvertrouwen? Ben je lelijk? Heb je geen geld? Ook al ben je middelmatig is het makkelijk zat om iemand te vinden, de meeste mensen gaan gewoon niet uit hun weg om het te proberen.
>>
Sta op het station, jongens.
>>
>>53825530
kom es naar de koisk
>>
>>53825458
Ik was ooit noot maar was het na een tijdje gewoon zat. Ging weer leren, kwam een leuk normaal meisje tegen en ben nu al weer 6 jaar verder en 5 jaar samen.
>>
>>53825458
>>53825378

Ik was een echte NOOT, ik speelde minstens 6-7 uur per dag world of warcraft. Op het einde vond ik het zelfs niet meer leuk, maar ik had niets anders (geen vd, geen vriendin, geen werk, geen school). Ik bleef alleen spelen omdat je niets anders hebt dan je spel, en je probeert daarmee je innerlijke leegte te vullen.

Begin klein, maak kleine doelstellingen zoals 'vandaag ga ik X of Y doen'. na een tijd komt het dan wel in orde zolang je maar doelstellingen blijft maken en halen
>>
>>53825494
lelijk, geen vrienden, pleinvrees, depressie, bang voor sociale contacten

zal ik me gehandicapt laten verklaren?
>>
File: grappige_miem.png (111 KB, 350x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grappige_miem.png
111 KB, 350x345
>>53825143
>mgw er minimaal 1 nederdrader hier paalt die mannen zuigt voor geld
>>
>>53825582
Er is hier geen Kiosk.
>>
>>53825626
>Lelijk
Hoe lelijk? Sommige mensen vinden zichzelf lelijk maar voor anderen lijken ze gewoon gemiddeld. Ook al ben je lelijk zijn er zat wijven die nog depressiever zijn dan jij en zich nog lelijker voelen van binnen.
>>
>>53825626
Ga naar een psychiater, na mijn examens plan ik ook
>>
File: 426.jpg (291 KB, 670x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
426.jpg
291 KB, 670x756
>>53825650
> dvw jij dat bent
>>
>>53825658
jammer oetz
>>
>>53825680
bel mijn moeder
>>
>>53825626
>lelijk, geen vrienden, pleinvrees, depressie, bang voor sociale contacten

ga heffen, het lost bijna al die problemen op.

Het geeft je een doel, het zorgt voor sociale contacten, je komt buiten, je krijgt meer zelfvertrouwen. Echt, ik was anorexia dun totdat ik begon te heffen, en ik had dezelfde problemen. Je zelfbeeld/depressie/pleinvrees is verbonden aan je laag zelfbeeld
>>
>>53825588

Ik snap niet wat kankernormaaltjes hier te zoeken hebben.

Paal lekker op joodboek
>>
>>53825759
Geef me haar nummer dan.
>>
>>53822287
ga nu eens weg homo
>>
>>53825782
Ben jij die 77IQ flikker? Ik was ooit NOOT en zat daarom dus op 4kanaal en ben gewoon nooit weggegaan omdat het leuk is om hier te palen.

MUH EXCLUSIEVE GEHEIME CLUB
Bestaat niet meer, 10 jarigen weten wat 4kanaal is
>>
>verkrachting
>>
>>53825588
Ik had me eens ingeschreven voor een cursus maar ik zat de hele tijd vol angst dat iemand mij zou aanspreken. Of samenwerken in een groep. Al snel opgegeven.

>>53825592
Wat voor doelstellingen?

>>53825680
Zo'n typische roodharige brillert. Het soort figuur die je bij pony of 4chan meets verwacht. Ik kleed me wel vrij normaal vergeleken met hun.

>>53825687
Ik heb al jaren geen dokter meer gesproken, kan ik zomaar naar een psychiater stappen?
>>
>>53825782
Ik ben hier gewoon tijdens men werk hoor.
>>
>>53825851

Het geen natuurlijk niet om exclusiviteit, ik snap gewoon niet waarom je hier paalt als je normaaltje bent.

Maar oke
>>
>>53825934
Thuiscursus, ogen laseren en een perm (raad ik bijna nooit aan bij mannen maar rood haar is pure kanker)
>>
>>53825934
>Wat voor doelstellingen?

Naar evenementen gaan, naar een uitzendbureau gaan, bij een vereniging gaan, gaan heffen, etc etc

begin klein, de rest komt vanzelf. als je nu niks doet ben je geneukt voor de rest van je leven
>>
>>53826012
Ik ben misschien wel een normaaltje nu maar dat betekent toch niet dat mijn leven zo drastisch is verandert dat ik niet meer mijn favoriete sites kan browsen? Ja nu werk ik en zit er grotendeels van de dag een mokkel naast me, maar verder is er niet veel verschil.
>>
File: gtfo.jpg (61 KB, 800x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gtfo.jpg
61 KB, 800x505
>>53826021
>rood haar is pure kanker
>>
File: file.png (37 KB, 464x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
37 KB, 464x508
>
>>
File: image.jpg (86 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
86 KB, 633x758
>>53826085

>een mokkel naast me
>>
>>53826105
Ga weg zielloze gember
>>
>>53826169

je moeder, zeg dat in mijn gezicht en ik verneuk je kont kankerlijer
>>
>>53826239
Kom dan

LONDON
O
N
D
O
N
>>
>>53826239
das bestwel gay oetz
>>
File: CRYING WOJAK.jpg (63 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CRYING WOJAK.jpg
63 KB, 633x758
>>53826150
STOP DEZE MIEM
RIEEEEEEEEEE
>>
>>53826239
Wat is dit? JijBuis?
>>
>>53826270

Kingscross in 2 uur, ik zie je daar wel
>>
File: file.png (187 KB, 629x754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
187 KB, 629x754
>>53826295
>>
>>53824511
ik maar wat maakt het uit? er wonen hier alleen mongolen en marokanen
>>
>>53826412
>marokanen
Dus jij behoort tot de categorie mongolen?
>>
File: 435345.jpg (35 KB, 535x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
435345.jpg
35 KB, 535x577
>>53826387
STOP DIT IS NIET MEER GRAPPIG

RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
School
Vind ik echt een hel
Je ziet mij pas lachen
Na de bel
>>
>>53825592
>6-7 uur per dag
>een ECHTE NOOT
dit is haalbaar als je werkt
>>
File: file.png (142 KB, 534x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
142 KB, 534x576
>>53826461
>>
>>53825782
>heeft regelmatig seks
>nee jullie zijn kut normaaltjes xd
kankerdom
>>
File: dommekikker.png (93 KB, 500x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dommekikker.png
93 KB, 500x422
>>53826539
STOP NOU
>>
>>53826507
prachtig
>>
>>53826647
>>53826539
>>53826461
>>53826387
>>53826295
>>53826166
>>53826150
dezelfdehomo kanker op
>>
>>53826460
>proberen een argument te starten
kom op nou we zijn allemaal vrienden hier
>>
>>53826694
machtig mooi oetz
>>
File: file.png (112 KB, 592x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
112 KB, 592x687
>>53826647
>>
File: 1432806271868.png (137 KB, 498x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432806271868.png
137 KB, 498x418
>>53826647
'k heb het geprobeerd.
>>
>>53826700
het zijn drie mensen
>>
File: 1411838151568.jpg (13 KB, 325x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411838151568.jpg
13 KB, 325x273
>>53826744
ja, inderdaad
>>
>>53826700

allemaal ik oetz
>>
https://www.youtube.com/watch?v=X-zzlS6oL1Q
>er zijn hier mensen die dit niet kunnen verstaan
>>
>>53826926
>een boer zijn
>>
>>53826926
Meej gemak oetz.
>>
>>53826772
>>53826756
>>53826539
>>53826387
>>53826150
Ukraine?
>>
>>53827027

kanker nou eens op
>>
File: km.png (142 KB, 415x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
km.png
142 KB, 415x367
>>53827027
THIS IS NOT FUNNY
>>
>>53826926
Idd want heb geen boxen
>>
File: file.png (676 KB, 941x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
676 KB, 941x716
>>53827027
>>
>>53827211
wie is deze bienske
>>
File: 1449584935596.jpg (65 KB, 645x770) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449584935596.jpg
65 KB, 645x770
>>53826926
>dvw dit mijn moedertaal is
>>
File: file.png (231 KB, 1102x907) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
231 KB, 1102x907
>>53827291
>>
>>53827430

Hebt ge wellicht een foto van haar voetekes?
>>
>>53827291
Da's munnen wijf, klauwe af hè.
>>
File: Naamloos3.png (59 KB, 526x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naamloos3.png
59 KB, 526x386
>>53827430
>>
>>53827502
fokkit man wees normaal
u gee nederlanders n slegte naam
>>
File: 1433633695661.jpg (66 KB, 718x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433633695661.jpg
66 KB, 718x325
>>53827569
>nederlanders
>arabier
Nee man, hij is niet een van ons.

>>53827502
Zie plaatje.
>>
>>53827502
>>
File: file.png (23 KB, 1101x756) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
23 KB, 1101x756
>>53827534
>>
>>53827091
>>53827120
>>53827211
Can someone explain?
>>
>>53827569
Wat is er niet normaal aan mijn paal?
>>53827652
dankje
>>
File: lip.png (103 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lip.png
103 KB, 800x600
>>53827658
>>
File: here we go.jpg (27 KB, 362x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
here we go.jpg
27 KB, 362x373
>>53827211
>>
File: thinkingman.png (213 KB, 718x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thinkingman.png
213 KB, 718x325
>>53827640

goeie fotowinkel man, zie hier het origineel
>>
File: file.png (86 KB, 1063x906) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
86 KB, 1063x906
>>53827772
>>
File: as.png (326 KB, 445x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
as.png
326 KB, 445x667
>>53827867
>>
>>53827842
aub ga een geit neuken
>>
File: file.png (45 KB, 1106x910) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
45 KB, 1106x910
>>53828021
>>
>>53828096

Je moeder heeft het nogal druk vandaag
>>
>>53828150
OOOOOOOHHHHHH DISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
>>
>>53828150
gedomineert
>>
>>53828150
maar dat is ze niet
>>
https://www.youtube.com/watch?v=OZ07ALuO5Xc
>>
>>53828150
OOOH KEIHARDE DIS
>>53828096
ey pik je die? pik je die gast? pik je die?
>>
>>53828359
ha en terecht
>>
Bonen Zak Zeerovers is een twee speler spel voor kinderen , waarvan het doel is op te halen van uw schatkist op het centrale eiland en varen veilig terug .

Elke speler heeft een gigantische zeilschip als hun belangrijkste wedstrijd stuk . Elk schip heeft een verwijderbare zeil , twee panelen trekker - actie zijde, en een grote veer aangedreven kanon. Spelers om de beurt vooruit langs een voorgeschreven spoor en schieten zitzakken bij hun tegenstander schip. Een hit op een van de zijpanelen zal dwingen tot pop uit en geven de speler een gratis schot aan de andere kant ; een hit dwingt het zeil af stillen het schip voor een bocht .

Om toe te voegen aan de piraat smaak , elke speler heeft ook een ooglapje . Het dragen van deze zal iets beïnvloeden dieptezicht en voeg een marginale beetje van sport aan de schietpartij.

Dit spel detailhandel voor de wat indrukwekkende bedrag van $ 16 terug in 1962. Met zijn enorme plastic schepen (dicht bij een voet lang) , reuze vinyl speelmat , en het oog patches, kan het goed staan als een van de meer overgeproduceerde wedstrijden van de vroege jaren 1960 .

Bonen Zak Zeerovers
>>
>>53828362
WAT GA JE STOKE
WAT GA JE STOKE zOEK JE FITTIE IK BOS JE KK HARD ALS JE FITTIE WIL KKMOGOL IK TJAP JE LEVEND
>>
File: image.jpg (58 KB, 326x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
58 KB, 326x360
>>53828150
>>
File: as.jpg (40 KB, 445x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
as.jpg
40 KB, 445x667
>>53828097
>>
B̸̴̛͈̬̖̻̰̠̯̹͙͊̉̋ͫͭͥͦ́̿̀͘ơ̢̖̗̥̞͙͕͒̎̅̆ͭ̀͛̾̈̐̉̄̉̈̔ͤ̉̂́͠n̨̮̹̼͕̼̮͍͉̟̮̠̣̍͒̉͆̐ͫ̌̿͐̀ͬͪͯ̅̅͗̾͢͢e͕̝̳̯͙͈̤̺̥͕͖̹͔̗̗͙͈͆̈́́͂̈̇̈́̎̒́ͦ̈ͣ̾ͬ́̚͢n̵̒͋̔̑̑̆ͪ̂̚͝͏̷̞̝̖͙͘ ͒̊͆̑ͪ̽̃ͥ̔̅ͮ́҉̜̙͕̝Z̽̏̆̈̎͆ͭͮ̌ͪͧ͋͊͑͒҉̴̢͎͉̳̖͇̬̯̥̲̦͈͎̝̝̺̕ȁ̷̢̠̣͇̹̺̟͕̣̠̤̖̹͙̱͉̝̟͖̎͋̔̏ͨ͗̽͗́ͯ͛̆͆͒ͭ̎̉͐͡k̨̹͕̖̟̼̲̻̙̺͉̦̣̓̌̎̅͛́̌͐̿͑͢ ͩͥ͐̃̇̏̇̈̍̊͒̍ͬ̓͏̧̧̦͎̬̟̲̦͈̰̗̥̯̩͙̙̘͚̫̫̜Z̶̛̩͔̻͇͉̟͖͖̻͚̺͉̯̻͚̜͍̝̫͛̏̈̓̓̋̇̈́͊̀ͣ̂ë̘̭̠̪̗͖̺͔̻͕͚̖̖̭̿͑͡͞͠e̗͔͍̺̯̳͉̭͇̦̙̭ͧͭ̒̐̅̐͟͝͝ͅr̸̨͕̘̠̦̞͙͇̻̳̭͖͕̥̝͙̰͒̾ͨͬ͗̚ö̢̗̮͙̦̦̝͍̗͓̬̳͈̪͓́̇̈́ͫ́̄̎ͪͩ̽̔͋̽́ͧ͌ͮ̂́͘͠v̶̧̢̼̩͚̱͖̬̱̯̭͖̮͇͎̯̣͕̰ͥ͌̈̔ͭ̽͒́̊̇͌ͫ̅̍͛ͩ͜ḙ̵̦͇̬̱̭̳ͤ̌̂̔̿̀̆̑̒̚̚͘͜͢͞ŗ̖̻̪̾͂͆ͣ̈ͯͭ̈̉͑͂̐͘ś̶͈̭̣̜͉̗͚̺̒ͭͮͪͦͧͫ̃͛̃̽͋͝͝.̶̼̗̝͓̥̯̯̼͉̻͙̟̓͐̉̅͐̈́ͬͪ̔ͬͬ̆ͭ͛̓͒̀͜͝ ̨̢̭̥͍̰͓̤͙̖͓̼̐ͤ͋̾̿̌ͪͥ̈́ͧ̋̚
>>
File: file.png (16 KB, 938x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
16 KB, 938x484
>>53828539
>>
>>53828446
wat
>>
>mgw er eerst een curry iets met mij probeerde, daarna een negerin, en nu weer een negerin

waarom is het godverdomme nooit foto gerelateerd
>>
BONEN ZAK ZEEROVERS
O
N
E
N

Z
A
K

Z
E
E
R
O
V
E
R
S
>>
>>53829159
Racist
>>
File: qt.jpg (60 KB, 599x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qt.jpg
60 KB, 599x787
>>53829159
>>
>>53829206
zie >>53829202

ik was je 4 seconden voor :3
>>
File: as.png (73 KB, 376x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
as.png
73 KB, 376x285
>>53828899
>>
>>53829260
Uit respect mijn paal verwijderd oetz
>>53829202
Zulke wijven hebben nu eenmaal hogere standaarden dan bruine/zwarte.
>>
Dat is het VK voor je.

Hoe zit het met de verhouding tussen paki's/indiers/chavs?
>>
>>53829159
Niet-witte meisjes zijn assertiever oetz
>>
HALLO KANKERS BERTUS RAPPORTEERT
>>
https://poal.me/cudijb

reminder it was official /brit/ foreign policy to vote for NEDERDRADD

Can you guys return the favour?
>>
File: file.png (35 KB, 1104x911) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
35 KB, 1104x911
>>53829323
>>
>>53829736
Gegroet!
>>
>>53829569

dat is wel waar. behalve de chinezen hier, die durven je nog neit eens in de ogen te kijken
>>
>>53829807
Chinezen zijn sowieso erg verlegen en niet zo sociaal.
>>
>>53829750
gedaan oetz
>>53829807
chinezen moet je ook niet willen he
>>
File: as.png (41 KB, 144x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
as.png
41 KB, 144x160
>>53829778
>>
>>53829894

tegen sommige koreaanse wijven zou ik geen nee zeggen oetz
>>
>>53829807
Niet-chinese aziaten zijn ook best assertief, maar ja chinezen hangen enkel rond met aziaten en lijken schrik te hebben van de rest
>>
File: file.png (33 KB, 1095x907) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
33 KB, 1095x907
>>53829975
>>
>>53829995

Die Koreanen zijn allemaal nep, maar ze zijn soms wel knap. Ik heb gehoord dat ze enorm hoge standaarden hebben. Lijkt me niets.

>dvw ik in Praag met een Koreaans meisje in een herberg zat
>dvw ik per ongeluk haar jas heb meegenomen toen ik dronken was en uitcheckte
>>
>>53829999
gecontroleert
>>
>>53830130
en toen?
>>
File: 216.gif (45 KB, 250x336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
216.gif
45 KB, 250x336
Wie NSB hier?
>>
>>53829173
?
>>
>>53830268
https://www.youtube.com/watch?v=vyMqwXzRoVg

EIGEN VOLK EERST.
>>
>>53830221

En toen kwam ze dus blijkbaar om 2 uur o.i.d. achter me aan rennen (ik liep richting de bus) en gaf ik haar jas terug.

Ik kan me er geen kanker van herinneren want ik was straalbezopen, maar mijn vriend waarmee ik reisde vertelde het me achteraf.
>>
>>53830221
[verklapper]>>53693162[/verklapper]
>>
File: as.png (152 KB, 401x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
as.png
152 KB, 401x463
>>53830119
>>
https://poal.me/cudijb

Kick the /brit/s out my brothers
>>
>>53830742

moffen zijn NIET welkom.

stem allemaal op /brit/ jongens, vergeet WW2 niet
>>
>>53830742
lees de draad, moffen niet welkom
>>
>>53830795
>>53830810
MOFFEN ZIJN WEL WELKOM.

OPKANKEREN

ES LEBE GROSSDEUTSCHLAND
>>
File: moffenhoer.jpg (113 KB, 750x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
moffenhoer.jpg
113 KB, 750x600
>>53830855

KANKERNAZI
>>
File: 1361981182364.png (71 KB, 727x2108) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361981182364.png
71 KB, 727x2108
>>53830795
>>
>>53830956
KANKER AUSLÄNDER
>>
>>53831002
koek oetz
>>
Op welke leeftijd moet je naar de hoeren gaan als je nog steeds maagd bent?
Als het op mijn 25e nog niet gebeurd is dan lijkt me het een goed idee
>>
File: 1431624969253.png (164 KB, 480x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431624969253.png
164 KB, 480x579
>>53831002
>>
>>53831184

20
>>
>>53831184
15 oetz
>>
>>53831002
koek
>>
File: file.png (557 KB, 1101x915) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
557 KB, 1101x915
>>53830604
>>
>>53831184
Niet, of ga gewoon nu
>>
File: as.png (311 KB, 412x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
as.png
311 KB, 412x342
>>53831597
>>
>>53831184
Na je 13de begint het een beetje zielig te worden.
>>
>>53822287
Je bent een homoneger :DD
>>
>>53831184
Als je op je 3e nog maagd ben gaat er toch iets niet goed oetz
>>
>>53831184
een vraag die ik mijzelf ook stelde
totdat ik een melding op Instagram kreeg van een lekker mokkel die mij nu volgt en ik mij realiseerde dat ik knap ben.
>>
>>53822287
mooie statistieken
>>
>Dvw mogelijk vriendin bezwangert en nu kanker erg aan het zweten, hopen dat haar volgende menstruatie komt in een aantal dagen.
>>
>>53831940
misschien wil ze je wel kunnen uitlachen met d'r vriendinnen
>>
>>53821748
Shiet, I'm addicted to that gif...
>>
File: 1382782246725.jpg (862 KB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382782246725.jpg
862 KB, 3840x2160
>>53832054
>hetero's
>>
>>53821748
So when do we get pepperspray bro's? The freedom party said they want to legalize that shit. When I heard about it I was like: finally something useful is getting legalized in Holland. Top kek..
>>
>>53832246

Waar ben je mee bezig?
>>
>>53832246
wat voor een dialect is dit?
>>
>>53832086
go and fix my boiler
>>
>>53832054
neem haar mee op een reisje naar onderaan de trap
>>
File: Pep.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pep.jpg
20 KB, 306x306
>>53822287
>homo's in mijn nederdraad
>>
>>53832062
kwam haar tegen in de rij met het uitgaan
ik hoor vaker van meiden dat ik knap ben maar ben gewoon nogal verlegen en ongemakkelijk.
waarom denk je dat ik hier zit?
>>
File: Gvfy0P9.jpg (73 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gvfy0P9.jpg
73 KB, 750x750
>>53832362
>kikkerpalers in mijn draad
>>
File: file.png (98 KB, 1101x917) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
98 KB, 1101x917
>>53831813
>>
Hello Nederlande!
>>
>>53832305
>>53832314
So you guys aren't excited? I'd vote if I could next election!
>>
>>53832504
wie ben jij?

>>53832437
hallo!
>>
File: as.png (1 MB, 994x1573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
as.png
1 MB, 994x1573
>>53832407
>>
>>53832546
How is weather in Hague?
>>
>>53832504
>>53832246
paal nederlands lul
>>
>>53832504
TOERISTEN NIET WELKOM
>>
>>53832504
jij bent zeker in Amsterdam op vakantie? Wat moeten jullie toeristen nou in Amsterdam?
>>
>>53832546
Anon..., Anon.
>Asking someone on an anonymous image board who they are..2016 yadada..
>>
>>53832246
Ik ga peperspray kopen om me te beschermen tegen normaaltjes.
>>
>>53832773

>Asking someone on an anonymous image board who they are

Je bent een schande voor Nederland met zulk Engels.
>>
>>53832975
Nice b8 m8.
>>
File: file.png (125 KB, 633x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
125 KB, 633x518
>>53832554
>>
File: as.png (66 KB, 127x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
as.png
66 KB, 127x254
>>53833135
>>
best, stoot
>>
>>53830795
Ben WW2 niet vergeten dus heb op die andere gestemt.
>>
>>53833342
>>
Oké dan voor u zeiksnor, kankernormaaltje
>>
stoot
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7eVPXAWTTAg
>>
File: file.png (141 KB, 1069x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
141 KB, 1069x542
>>53833281
>>
>invoordat iemand een nieuwe editie maakt voor de stootlimiet bereikt is
>>
NIEUW
>>53833567
>>53833567
>>53833567
>>
File: 09823640324023.png (763 KB, 887x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
09823640324023.png
763 KB, 887x724
>>53831184
Zo vroeg mogelijk, door je levensstijl kan je al inschatten of je het gaat verliezen of niet. Geen reden om er dus lang mee te wachten.
>>
File: gumbel[1].png (27 KB, 550x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gumbel[1].png
27 KB, 550x344
Tentamen kankerhard verneukt jongens
>>
File: hammy:{.jpg (100 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammy:{.jpg
100 KB, 1280x720
>onironisch werken
>>
>>53833598
hé dat is te vroeg :^)
>>
>>53833848
nu wel :^)
>>
310
>>
laatste paar draden hebben een ernstig hoog schijt-gehalte
in vergelijking met de draden van een maand geleden
>>
File: 1453137141124.jpg (297 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453137141124.jpg
297 KB, 800x600
hebben jullie overigens al voor /norgeträden/ gestemd?

https://poal.me/cudijb
>>
>>53830323

kut, dit vond ik vroeger echt een goed lied
>>
EMILY IS EEN GORE TYFUSHOER

WEET DAT ZIJ AL VAAK GENOEG GENEUKT IS DOOR EEN ALPHA MAN TERWIJL JIJ ZIT TE JANKEN KANKERPOOT
Thread replies: 315
Thread images: 85
Thread DB ID: 453748[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.