[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 312
Thread images: 94
File: homu.jpg (102 KB, 800x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
homu.jpg
102 KB, 800x566
Animeme lanka
>>
balt/
>>
Teine Eestile
>>
>Saksan poliisi selvittää uudenvuodenaaton tapahtumia Kölnissä, jossa jopa tuhannen miehen humaltuneen joukon epäillään syyllistyneen kymmeniin rikoksiin.

>Miehet olivat Saksan yleisradiokanavan Deutsche Wellen mukaan kokoontuneet rautatieaseman ja Kölnin tuomiokirkon väliselle aukiolle. Kaupungin poliisipäällikön Wolfgang Albersin mukaan he olivat 15–35-vuotiaita miehiä Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta.

mitä mitä tämä on ... RAZZZIIIIISSSSMUUUUSSS!!1!
>>
>>53118746
>Tieto tapahtumista julkaistaan vasta viikon päästä
ayyyy vapaa riippumaton media lmao.
>>
>>53118892
Onneksi on MV lehti, julkaisivat totuuden jo seuraavana aamuna.
>>
Tuli nukkuessa etiäinen jossa jouduin selittelemään hullujen huoneelle joutuneen siskon haluamisia hoitajalle.
Pitäisköhän ennakoida ja olettaa että tulee siskolle reissua pöpilään.
>>
oon turri
>>
>>53120484
Oletko myös hurri?
>>
>>53120399
Mitä se halus? D:tä?
>>
>>53121166
Olivat olettaneet että se haluaisi siirtyä jonnekin hevonkuuseen mutta tarkempi oma tulkinta oli läheltä löytyvä suuntaa jossa etiäisen mukaan oli aikaisemmin tullut toimeen.
>>
>>53118092
Its time.
>>
File: animet pönttöön.png (138 KB, 819x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
animet pönttöön.png
138 KB, 819x460
tulkaa nuolee animet pois mun pöntöst :3
>>
>>53118092
TAAKBIIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRDEEEMIIICC!!!!
>>
ennemmin sharia ku anime jtp perhe
>>
File: ebinbost.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebinbost.jpg
96 KB, 792x558
istun jonossa puhelimessa yhteen juttuun ja kokoajan soi baywatchin teema biisi
>>
>>53118746
Pitää ymmärtää
>>
>>53118746
http://www.hs.fi/ulkomaat/a1451962290216
Hesarin kommenttiosiokin on täynnä rasisteja
>>
vittu melkeen puoli tuntia kuunnellu tätä baywatchia
taitaa tulla mun uudeksi puhelimen tunnariksi
>>
File: mornings.png (169 KB, 640x739) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mornings.png
169 KB, 640x739
>>53118092
>ei aamuja-painos
>>
http://www.teraasekeskus.com/tuotteet.asp?osasto=perhosveitset&offset=all&lan=fin
Mikä ois paras halpa balisongi tuolta. Budjetti 30e.
>>
File: 32.jpg (41 KB, 600x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32.jpg
41 KB, 600x477
>ole töissä varastossa
>paljon neekereitä töissä
>radiosta alkaa soimaan Afrikka, sarvikuonojen maa
>>
> Good game, well played
>>
File: eivittuburger.gif (2 MB, 165x115) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eivittuburger.gif
2 MB, 165x115
Ei vittu. Vaihtoehdot on muuttaa johonkin ihan perseeseen aikuiskoulutusta varten ja mulla ois jo oma hyvä asunto valmiiksi täällä tai sitten toinen vaihtoehto on mennä amikseen jonnejen sekaan. Ja yhteishaku alkaa tuota pikaa. En tiedä mitä tehdä.

Ikää on päälle 20 niin oon nyt tässä aika puun ja kuoran välissä.
>>
>>53125165
>>53125223
Mene sinne amikseen. Siellä on aina porukka sinun kaltaisia kyllästyneitä burgereita.
>>
File: rassismi.png (16 KB, 679x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rassismi.png
16 KB, 679x236
>>53123319
epin
>>
Kääbik pillub pisut kortsus kulli :DDDDDD
>>
Postaan kaupasta, siinä päivällinen.
Mitä muuta ottais näiden kanssa?
>>
>>53125854
Hyi vittu. Kuka vittu syö tuota paskaa? Löydät sen kaupan biojätteistä parempaa tavaraa.

T.dyykkari
>>
>>53125639
Tuo on totta, maahanmuuttopolitiikka on ajautunut kahden ääripään käsiin niin pahasti että jos ei ole halukas hirttämään jokaista jolla on ulkomaalainen tausta ni on "KEK SJW, MAANPETTURI, ETTEKÖ TE AJATTELE VETERAANEJA, VIHERVASSARI, KUKKAHATTUTÄTI". Ja jos taas haluaa nostaa esiin sen tosiasian että tämän lysti ikävä kyllä on kallista, se maksetaan verovaroista, jotka ovat rajallisia ja nyt jo vedetty äärimmilleen niin on heti "RASISTI, NATSISIKA, ÄÄRIOIKEISTO, HOLOKAUSTIN KANNATTAJA".
Eli tilanne missä normaalit ihmiset eivät voi nähtävästi voittaa koska eivät uskalla ottaa kantaa kumpaakaan suuntaan.
>>
File: nihilism face of.png (61 KB, 519x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nihilism face of.png
61 KB, 519x597
>>53125975
Meikä on lopettanut välittämisen. Mielummin vain heitän bensaa liekkeihin jos jotakin.

Vittu millään ole kuitenkaan väliä.
>>
>>53125877
Vois kyl alkaa dyykkaa, mistä löytäys helppoja roskiksia, eiks ne kaikki kauppojen roskikset oo nykyään lukossa.
>>
japanilaiset kulttuuri on AIDS
>>
hey guys
>>
>>53126097
sup cunt, yeah dw us finns are fluent at english
>>
>>53126097
nigger
>>
>>53126097

juuh yks big mäkki kolalla ja isoilla ranskalaisilla
>>
>>53125975
Tyypillinen suvakki. Syyttelee muita ja projisoi omaa käytöstään. Koska ei voi kieltää faktoja, taytyy yrittää mustamaalata eri mieltä olevat yhtä pahoiksi. Älä huolehdi, kyllä ne normaalit uskalletaan esittää kantamme, emme tarvitse teitä valkoisia ritareita kertomaan miten ajattelemme.
>>
>>53125975
>maahanmuuttopolitiikka on ajautunut kahden ääripään käsiin niin pahasti

Hauskaa miten kaikki kannoista riippumatta tuntuu toistavan juuri tätä. Joku virallinen myytti nykyään. Itse kyllä koen suurimman osan edustavan jotain "siltä väliltä". Lähipiirissä ei ole yhtään supersuvakkia ja turborasistia.
>>
>>53126097
onkse sydäninfrakti-ateria vieläkin listalla?
no yks semmone kummiski ja saaks laittikolalla?
tänks
>>
>>53126243
Juuri tästä minä puhun, en ottanut kantakaan kumpaakaan suuntaan mutta heti syytetään äärimmäisyyksistä.

>>53126306
Tietenkin suurin osa edustaa sitä, mutta nämä ääripäät ovat hyvin äännekkäitä tämän suhteen, oli se sitten punavuoren teetä litkivä kuvataiteen opiskelija joka näkee maailman pinkkienlasien takaa, taikka Kuhmolainen mettämiäs joka näkee oman olemassa olonsa jotenkin jumalallisena lahjana maailmalla ja muut huonompana.

Itse haluaisin että alettaisiin pikkuhiljaa käyttää dataa mukana näissä päätöksissä, kuitenkaan ryhtymättä apinamaiseksi paskanheittely kisaksi.
En tiedä mitä suvakkisjwcuckisämmaapetturuutta siinä on että jos tuomitsee toisten uhkailun.
>>
>>53125877
Harmi vaan kun kaikki roskikset on lukittu täälläpäin.
>>53125379
No onneks oon sentää hyvännäköne. Jos sielt viimein sais uuden tötön. :3
>>
>>53126306
Koska silloin vastapuolen varoitusten mahdollisesti käydessä todeksi voidaan todeta, ettei näitä varoituksia voinut ottaa tosissaan ääripään meuhkaamiseen vedoten. Esimerkkinä >>53125639
>>
>>53126745
Tein vain johtopäätökset huomioista, nytkin jatkat vain syyttelyä varmistaen hypoteesini.
>>
>>53127007
Mitkä johtopäätökset? En ole tietääkseni syyttäny sinua mistään. Totensin vain täällä /mämmi/ langoissakin saa hyvin helposti rassismi kortista tai sjw-kortista kun sanoo jotain.
>>
>>53126073
Pari protippiä:

1. Etsi pieniä kauppoja. Suuret kauppakeskukset pitää roskiksina isoja puristimia, jotka murskaa kaiken mitä niihin heittää tilan säästämiseksi. Yleensä semmoisia melkein laivakontin kokoisia isoja vehkeitä. Ne on muutenkin aika vaarallisia kömpiä sisään niin kannattaa välttää. Pienemmillä kaupoilla ei ole tällaisia. Jos roskikset onkin lukittuja niin niissä on yleensä joku halpa munalukko jonka saa helposti auki. Kato youtubesta parit ohjeet miten ne aukaistaan jos on tarvis.

2.Pienet paikkakunnat on kultakaivoksia dyykkarille. Yleensäkin mitä pienempi paikka niin vähemmän kilpailua ja välittämistä roskiksista. Omalla paikkakunnalla yksi siwa heitti aina kaiken ulos pieneen biojäteroskikseen ja sieltä sai poimia aika vapaasti ihan hyviä juttuja. Parhaimmin tuntuvat nuo vihannekset säilyvän siellä, mutta olen kyllä kantanut ulos pihvejäkin.

3.Kysele rastatukilta parhaat paikat. Mitä hitaammin käyvä ja haisevampi hippi on minkä löydät sen varmemmin siltä saa selville parhaat roskikset. Tämä on ehkä paras vinkki minkä voin antaa.

7chanin /jew/ ja 4kaanin /diy/:ssä on useasti lankoja dyykkaamisesta. Kannatta tsekata tjs. Vielä vois pikkuvinkkinä heittää, että jos lähistölläsi on peliliike kannattaa katella niitten roskista. Niistä julisteista voi saada ebayssä 15 euroa kipale.
>>
>>53127145
Kiitti protipeistä.
>>
>>53127145
Tässä vielä kuva millaselta se biojäteroskis näyttää yleensä, koska porukka luulee, että sieltä saa kaivaa märkää mullansekaista ja homeista paskaa vain ulos. Totuus on tarua ihmeellisempää.
>>
>>53126306
Ite tunnen lähinnä vaan niitä jotka ovat jyrkästi tätä mamutusta vastaan. Lopputuloshan on totaali Suomen tuhoutuminen jos jatketaan samaa rataa.
>>
Makarooni sopii kumman hyvin tortillatäytteeksi.
>>
>>53126903

Enemmän se tuntuu siltä että luodaan hypoteettiset ryhmät joiden yli koitetaan nousta älyllisesti. "Minä en ole muukalaisvastainen mutta en myöskään naiivi", "olen järkevä mutta muut ei ole" jne.
>>
>>53127367

Näyttää kyl melko saastaiselta yrjöpaskalta :D
>>
>>53127533
Emt.. Vihannekset ihan puhtaita ja leipäkin ihan kelpoista. Jos oisi vähemmän tärähtänyt näyttäisi varmaan paremmalta, mutta ei nyt muuta sattunut olemaan.

Näkysköhän tässä vähän paremmin millasta tavaraa poimin.
>>
>>53125975

Tai sitten on kyse vaan siitä että internet antaa ihmisille joilla on äärimielipiteitä mesoamisalustan. Internetin kautta näiden ihmisten on myös helpompi rekrytoida uusia ihmisiä pelon avulla.
>>
>piti olla alunperin koko viikko duunissa
>tänään pomo soitti että ke&to vapaa
ae ae, korkkaisko sitä oluen
>>
>>53127637

Syöt vanhoja kebakoita, epämäärästä lisäainepullaa ja kritisoit jonkun kananugetteja...?

Kasvikset näyttää ihan syötäviltä
>>
>>53127684
Aina ei saa sitä parasta, mutta oli sentään ilmaista.

Pullat lähinnä vieraita varten jos tulee sukulaiset kahville käymään.
>>
>>53127420
>Lopputuloshan on totaali Suomen tuhoutuminen jos jatketaan samaa rataa.

Jaa. Itelle se kuulostaa lähinnä siltä, että lähiöihin tungetaan parikymmentätuhatta työtöntä enemmän.
>>
>>53127637
Pienenä löydettiin aina niitä kemikaali pommi minikorvapuusteja noista roskiksista. Muuutaman kerran löydetty kokonaisia vesimeloneita mitä ollaan sitten kanniskeltu ympäriimme.
>>
>>53127814
lyhyellä tähtäimellä joo, mutta katellaas about vuosikymmenen päästä kun niitä on vähän enemmän.
>>
>>53127814
Meitä on vaan 5 miljoonaa Suomalaista suomessa muista se.
>>
>>53127906
Yleensä juuri nuo kovakuoriset vihannekset säilyy hyvin. Vesimelonit varsinkin. Vitun loistava välipala jos totta puhutaan. Poiminut itsekki monesti mukaan niitä.
>>
File: 1409111439971.png (567 KB, 799x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409111439971.png
567 KB, 799x892
Pls, be in Saint Petersburg, cute boys :3
>>
>>53127926

Jos nyt jotain Ranskaa, Belgiaa tai Ruotsia katotaan niin se tarkottaa vähän enemmän työttömiä ja muutama junassa ammuskeleva durka.
Ei se nyt toivottavaa ole, mutta ei tuo ole mikään maailmanloppu.
>>
>>53127420
>Lopputuloshan on totaali Suomen tuhoutuminen jos jatketaan samaa rataa
Tämä on tätä ihme pelottelu taktiikkaa, ei millään pahalla. En itsekkään pidä 30k (vaikka 20k palautettaisinkin) näin pienessä aikavälissä mitenkään järkevänä. Mutta väittää että tässä se nyt sit oli, lopputuli jos me ei päästä noista eroon, niin ikävä kyllä ei auta viemään keskustelua mihinkään järkevään suuntaan.
Se on samaa tasoa kuin SDP:n talouskeskustelu: mistään ei saa leikata, veroja ei saa korottaa, ja meidän valtiontalous ei ole liian iso... niin ja velkaantuminen pitää taittaa!
>>
>>53128036
Isn't homosexuality haram in Russia
>>
Muistaako kukaan että Nyt-liite oli joskus hauska lehti? Nyt kaikki otsikot tyyliä "lässynlää - internet räjähti!" ja sisältö kopioitu suoraan somefeedeistä. Sulkivat kommentoinninkin että saavat vapaasti rinkirunkata. Kai sitä joku vielä lukee että kannattaa maksella palkkoja.
>>
File: everytimeusethis.jpg (103 KB, 966x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
everytimeusethis.jpg
103 KB, 966x750
>>53128036
>friend a russian guy in steam because he likes the same games as me
>always talks about cutting himself
>cries without a warning
>weirdly obsessed with me
>always ask personal stuff from me
>weirdly scared about pedophiles
>jokingly say to him that I'm really a 50 year old dude
>starts crying and calling he's mom
>tells me he's going to kill himself
>doesn't believe me when I say that I was joking and that he needs to chill out a bit
>de-friends me hour later

Ruskies; never again.
>>
>>53128125

Meni kaikki arvostus siltä julkaisulta kun jossain baariarvostelussa toimittaja kirjoitti "taustalla soi Pink Floydin We don't need no education".
>>
>>53128193
aika jännä tapaus, itse olen kuullut että ryssät on parhaita nettikavereita
>>
>>53128047
On se, kun noi mamut lisääntyy moninkertaisesti nopeemmin kuin kantaväestö ja kantaväestö vaan pienenee + kaikki murhat, hiilenpolttajat jne.

Tämä on paha juttu varsinkin Suomelle joka on ottamassa paljon mamuja vastaan.

Valkoset on myös tällä hetkellä 8% maailmasta.
https://youtu.be/02FE0j0RSCQ?t=81
>>
ei vittu hytönen lopetti bloggaamisen
>>
>>53128047
Esim. ranskassa vastasyntyneistä n. 30%:lla on EU:n ulkopuolisia sukujuuria (lue: neekereitä tai muslimeita). Vaikka ranska lopettais maahanmuuton kokonaan ja mutiaisten syntyvyys laskis kantaväestön tasolle niin joka tapauksessa tää vähemmistö tulee olemaan valtava. Ei se nyt varmaan ranska tuhoudu mut kyllä se tulee muuttumaan, ja kun kattoo ton jengin lähtömaita ni muutos ei välttämättä oo parempaan päin
>>
>>53128743
>>53128806

>>>>>>>>>>>>>>>>>/pol/
>>
>>53128785
Voi ei. Soita poliisille! Sillä on varmasti itsemurhaisia ajatuksia!
>>
>>53128879
>>
File: polcard.jpg (99 KB, 566x943) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polcard.jpg
99 KB, 566x943
>>53128879
Vasta argumentteja ei taida löytyö sulta. Mutta yrittäsit käyttää nyt sitä omaa järkeäs vähäsen.

ps. en edes selaa /pol/
>>
File: 1422918882276.png (58 KB, 239x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422918882276.png
58 KB, 239x209
Vittu se näyttis on viikon myöhässä
>>
File: jaksaa.jpg (66 KB, 405x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jaksaa.jpg
66 KB, 405x422
Kannustavaa markkinointia
>>
kävin kävelyllä, en muista millon ois viimeks nenäkarvat jäätynyt
>>
File: stubido[1].jpg (78 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stubido[1].jpg
78 KB, 600x600
>>53118746
Monikulttuuri on rikkaus. Ei mulla muuta.
>>
>>53131655
miks käyt aina lenkillä/kävelyllä? kunnon vuoksi? laihdutuksen vuoksi?
>>
>>53132937

mitä vittua hessu?
>>
>>53133010
Sori oon autisti mut haluan sosialisoida.
>>
>>53133010
niin, kävelyllä ilman seuraa tai määränpäätä käyminen on ainakin mielestäni ihan helvetin tylsää. Laihdutus tai kunnon ylläpito on sitten asia erikseen.
>>
>>53132937
Itselle se on ihan fiiliksen takia kun ei kerran työviikolla voi olla pää sekasin niin jostain niitä fiiliksiä tarvii hakea
>>
>>53133139

Onhan se tylsää mut parempi fiilis ku vähä liikkuu. En omista suksiakaan et vois teeskennellä harrastavansa jotain.
>>
>>53133362
>>53133366
itekkin tein sairaana ihan kävelylenkkejä kun ei muuta voinut
>>
>>53133362
>>53133366
Miten pitkiä lenkkejä yleensä teette? Hölkkäättekö vai kävelettekö? Miten se parantaa fiilistä? Vois alkaa kokeilla tota koska yleensä on niin tylsää ja välillä masentaa.
>inb4 tyhmiä kysymyksiä
Tiedän, mutta silti.
>>
Missä harjoittelutyttöystävä /r9k/sta?
>>
>>53133675

En ite mittaa matkaa mut 45 min reippaasti nii aika hyvä olo jää. Normaalisti hölkäten mut nyt talvel kävelyä ku ei vaatteet oikeen taivu.

Ainaki jäykkyys katoo alaselästä / hartioista ja sit on rennompi olo koko illan. Runner's high on sit suorastaan euforinen olo jos jaksaa juosta pitkään.
>>
>>53133716
Harjoittelutyttöystävä on paskin meemi tänä vuonna
>>
Saako noita käymissankoja citymarketeista vai pitääkö lähteä honkkarii ym. ?
>>
>>53133796
Noku pitää harjotella.
>>
>>53133716
Täällä :3
Sulta meni muuten aika kauan eksyä tänne.
Missäpäin asut?
>>
>>53133675
vedän vieressä olevan purkkarin kolme kertaa eli joku 4,5 kilsaa, kyllä siinä on semmoset 45min sen jälkeen semmonen hyvä ja energinen olo ja lopun iltaa ihan mukava olla
>>
>>53133940
Helsingin lähettyvillä. Missä itse?
Piti tehdä vähän juttuja.
>>
Voi vittukun en oo voinu tammikuussa paskapostata mitään ja tänää sit aloin selvittämään mistä vitusta on kyse niin Firefoxilla joku sertifikaattiongelma ja ratkes sit päivittämällä avasti.

Jee.
>>
>>53133975
Lenkkeilyllä on kyllä helvetin suuri placebo efekti henkilön hyvinvointiin. Kun ajattelee että tulipas tehtyä jotai hyvää niin sitä voi jo paremmin, sen sijaa että olis istunu sohvalla kokopäivän.
>>
File: 1413632126352.jpg (19 KB, 324x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413632126352.jpg
19 KB, 324x291
>>53134106
>firefox
kekähdin
>>
>>53119155
Missä kaikki >mv ulisijat nyt on?
>>
>>53134032
Helsinki :3
>>
File: based gods sunday.jpg (47 KB, 500x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
based gods sunday.jpg
47 KB, 500x351
ei vittu 40 asteen ero sisä- ja ulkolämpötilassa
onneks on peittoja
>>
>>53134106

>2015
>firefox ja avast

HUUTO vitun naurua, oletko elämäm kallu vai käytkö windows xp? Koneki varmaa gigantista haettu?
>>
>>53134298

Sun pikku mielikuvitusmaailmassasi.
>>
>>53134308
Okei no miten alotetaan harjottelemaan?
>>
>>53134236
On kyllä paras päihde, harmi että eletään ilmastossa jossa vuoden pimeimpänä aikana on vaikea lenkkeillä
>>
>>53134308
>>53134466
Ootteko animehomoja?
>>
>>53134466
Postaa kuva :#
>>
>harjoittelutyttöystävä
mikä meemi tämä nyt sitten on?
>>
>>53134538
r9k:n uusi meemi
>>
>>53134527
En postaa.
Ootpas paska harjotustyttöystävä.
>>
>>53134611
Älä kiusaa
>>
oon köyhä ja haluun kuolla
>>
File: cumslut.png (171 KB, 374x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cumslut.png
171 KB, 374x347
>>53134596
nyt ei kyllä ollut kauheen tyhjentävä vastaus
>>
Pitäis kävellä alkoon mutta pelkään että palellun
>>
>>53134667
Tosissani koitan ettiä söpöä harjotustöötöpöötötintä ja pitää trollata tolleen tyhmästi. Sähän tässä kiusaat kiusaaja.
>>
>>53133353
Lenkillä/kävelyllä on helvetin hyvä käydä puhdistamassa ajatuksia ja miettiä paskat läpi.
>>
>>53134732
Muuta ei tarvitsekaan tietää, kuin että se on vitun paska meemi
>>
Tiettekö kamut sen tunteen kun vetää nofappia ja herää järkyttävään erektioon ja laukeaa melkeen siitä kun kiki hieroo housuihin?
>>
>>53135077
>nofap
Kirjaimellisesti miksi
>>
>>53135167
1. Hullun hyvän tuntunen ja räjähtävä orgasmi pitkän tauon jälkeen
2. Kehittää itsekuria
3. pippeli pieru
>>
>>53135077
ei
>>
File: 1428692499332.png (71 KB, 800x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428692499332.png
71 KB, 800x750
Meen hakemaan hiivat, sokerit jne setit ässästä ja ison kanisterin vettä ja pistän kiljut porisemaan.
>>
>>53128879
Ja juurikin näin menee keskustelu netissä nykyään. Kun joku esittää maahanmuuttokriittisiä mielipiteitä niin vasta-argumentoinnin sijaan alkaa rassisti /pol/ huutelu ja keskustelu tyssää siihen.
>>
>>53134324
Kaikki oikein.

Harmittaako?
>>
File: 1441299419823.jpg (31 KB, 422x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441299419823.jpg
31 KB, 422x356
Ilmeeni kun tulin töistä kotiin ja käytävällä oli naapurin Abu Bin Dala-Bumdibadum Somaliasta muina miehinä kusemassa nurkkaan.

Tunnen oloni kulttuurillisesti rikastetuksi tämän kokemuksen johdosta.
>>
>>53134368
Se mv valitus on kyllä vähentynyt viimeaikoina ja syykin lienee selvä.
Tosin kun sen suhteen on ollut hiljaista niin kohtapuoliin on odotettavissa taas team hesarin loanheittoa isolla kädellä kun mv taas kerran osuu kalikalla ja koirat alkaa älähtelemään.
>>
>>53134596
Jotain homostelua taas?
>>
File: P_20160105_184537.jpg (211 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P_20160105_184537.jpg
211 KB, 1600x900
>>53134826
Hei, sori et vastaan myöhässä u_u
Kaikki viestit ton "missä asut" jälkeen on ilkeitä trolleja :*(
Mut lainasin isin bemarin ja oon tulos kylään ;^)
Annatko tarkan osoitteen navia varten?~ω~
Nähään kohta xoxo
P.S. mun nimi on Anastasia mikä sun?:)
>>
>>53135451
paras vaan ymmärtää tai oot rassismi.
kysy vaikka tarviiko se apua ravistamiseen
>>
>>53135273
Kilju on parasta.
>>
>>53135686
Postaa kynnet/käsi
>>
>>53135451
käväsin tukholmassa tossa joulun alla täyttämässä vähän nuuskavarastoa, en nähnyt yhtäkään mutiaista koko "keskustan" kävelyn läpi, pari romanikerjälistä korkeintaan

olinko vain väärissä paikoissa vai onko tilanne hieman liioiteltua
>>
>>53135686
>Anastasia
R O S K I K S E E N
>>
>>53135451
missä läänissä asut
>>
>>53135841
malmössähän ne neekerighetot on
>>
Kävin s-marketissa ja siellä oli vain kuivahiivaa. Mistä pika/turbohiivaa saa? Alkosta?
>>
>>53135686
>Anastasia
Transu, llölölölö. ::DD:D

Kohta alkaa finaalilähetys. Ruotsi otti usalta pataan 3-8. Taisi Suomi murskata nilkkien unelmat ja eivät edes pelanneet tosissaan.
>>
>>53136404
Jokaisessa Prismassa ja Tokmannissa on kotiviinihylly, välillä myös k-cittarissa.
Sieltä löytyy turbohiivat ja muita kivoja juttuja niinku hiivaravinteet, viinihapot, lappo jne.
>>
>>53135841
En ole käynyt Tukholmassa mut asun aika pienes kaupungissa pohjoses ja voin valehtelematta sanoa, että suurin osa tässä koko kaupungin osassa jossa asun, on ulkomaalaisia.
>>
>>53135841
>Räppi/ghettoneekerit ulkona.
>Talvella, eli alle 10 lämpöasteen.
Niiku pits pliiz. :DD
>>
>>53136495
Oliko finaali suomi-ryssä?
Täytyy kyllä katsoa, tiedä vaikka torilla tavattais.
>>
File: Kaikki paskaksi!.png (321 KB, 448x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kaikki paskaksi!.png
321 KB, 448x343
>>53136619
Kyllä vain, kohta rytisee ja saas nähdä jos Putin olisi ladalla katsomossa balalaikkaa soittamassa ja slaavikyykkyillen ripaskaa tanssimassa vodkan voimalla.
>>
File: 1451360605515.jpg (74 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451360605515.jpg
74 KB, 400x400
>>53127007
Mitä vittua minä luen
>>
File: Shitpost.png (100 KB, 1671x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Shitpost.png
100 KB, 1671x679
OC please rate

t. /balt+ausnz/
>>
>>53128360
Joku on kyllä valehdellu sulle silmät ja suut täyteen.
>>
Muistakaahan nyt pojat ettette vaan kritisoi mamuja intternetissä :^)
http://mvlehti.net/2016/01/05/poliisin-ja-oikeuslaitoksen-vaino-junes-lokkaa-kohtaan-jatkuu/
>>
>>53137519
Pistäs parit pitkät pekonit jäillä ja kolme tusinaa lämmintä, puoliksi juotua kaljaa kiitos.
>>
>>53137591
Jokainen joka on laittanut mämmiin vihaviestin on rikollinen. Miettikääs sitä.
>>
>>53137591
Tervetuloa Suomeen! Täällä netissä kirjoittelu on pahempi asia kuin pikkutytön raiskaus.
>>
>>53137591
>mitä
>vittua
>lehti
>>
>>53136542
ostin vaan pikahiivaa enkä mitään hiivaravinteita
tuleeko siitä silti hyvää?
>>
>>53138360
Isoissa turbohiivapaketeissa on yleensä mukana se minimimäärä mitä tarvii.
Mut se ravinne on kyl semitärkeää. Hiivat käyttää kyllä sokeria energiana, mut ne tarvii silti ravinteita.
Kuvittele ihmistä joka elää pelkästään syömällä sokeria, ei se kovin äkkiä kuole mut ei se oo tervettä.
>>
>>53138555
Tästä tuli mieleen hieman outo leffa, Bad Boy Bubby. Varmaan katsomisen arvoinen ellei ole parempaa tekemistä.
>>
>>53138555
Ostin jotain powerpikahiivaa 115g. Sisältö: erikoishiiva, mineraali suolaa, vitamiineja hivenaineita. Ovatko noi vitamiinit ym. niitä hiivaravinteita?
>>
>>53138679
Onjoo
115g puhdasta hiiva ois aika kova :D
>>
katon lätkää ja syön kannaa. mites muilla
>>
File: 1372963679433.jpg (97 KB, 439x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372963679433.jpg
97 KB, 439x457
H O T L I N E B L I N G
>>
>>53138995
Samat paitsi setteinä jalapeno-mozarellatikut
>>
>>53138995
>>53140100

>kepi taapelu
>>
File: 1285630387628.gif (643 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1285630387628.gif
643 KB, 320x240
Mistä saa tyty yden vuonna 2016?
>>
>>53138995
katon lätkää enkä edes tiedä miks ja mahan täyttämisen hoitaa keskiolut.
>>
Snälla skicka finsk fv
>>
>>53140629
kötbullar ikea vatten
>>
>>53140254
ei edelleenkään täältä
>>
>>53140672
ei saa peittää
>>
>>53140254
Sinun täytyy ensin hankkia harjoitustyttöystävä ennen kuin voit siirtyä oikeaan tönttörönttöseen
>>
>>53140629
>8-3
>>
>>53140254
>älä ole ruma
>älä ole autisti
>laske vaatimustasoa
Näillä löytyy
>>
>>53140854
>less Olympic gold medals than the UK
>>
>>53141027
Pari vitun isoa mummoa muussina ja nakkimakkarapaketit mikrosta, kiitos.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XPe4Pt_AXgc
>>
>>53140910
>älä ole ruma
;__;
>älä ole autisti
;__;
>laske vaatimustasoa
Aika paljon pitää laskea
>>
greetings suomi, how do I obtain mongolian shekel, I have pledged my undying loyalty to the eternal khan
>>
File: psy.jpg (159 KB, 1300x1235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
psy.jpg
159 KB, 1300x1235
>>53141661
mee töihin
>>
Laitoin 10 litran astiaan 8l vettä, 2kg sokeria ja muut shitit ja täs pikahiiva pussis lukee että alle 28h käymisaika, mutta netistä haettu ohje sanoo että 3-5 päivää?
>>
>>53141734
>paint yourself black
>take boat to finlan
>ask for "asyl asyl"
>get free apartment and 1000 euro welfare every month
Not hard, even niggers can do it.
>>
File: subtomyblog.png (34 KB, 1463x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
subtomyblog.png
34 KB, 1463x350
>>53140910
>älä ole ruma
check
>älä ole autisti
ei check
>laske vaatimustasoa
tätä vois tehä, onhan noita naisia ollu ennenkin mutta ulkonäkö on itellä hyvä mut oon vaa autisti jostain syystä.
pitää varmaan sen takia laskea standardeja
>>
>>53141849
b-but I want to work for my shekel!
>>
File: 23214325.jpg (23 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23214325.jpg
23 KB, 600x400
>Ole poissa mämmistä 24 tuntia
>Yhtäkkiä täällä tykätään lätkästä ja löytyy harjoitustyttöystäviä (????)
Anteeksi mitä vittua nyt?
>>
File: siika haili.png (133 KB, 136x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
siika haili.png
133 KB, 136x446
Vittu kun ei tule maalia.
>>
>>53141817
Kannattaa antaa käydä rauhassa. Voit maistamalla kokeilla, sitten ku ei enää maistu makealta niin sokeri on käyny alkoholiksi.
Ja huoneenlämmön pitäis olla yli 16C tai hiiva nukahtaa.
>>
god this language is so strange

it's not even obscured by a strange writing system like Chinese is, making it "foreign" but recognizable

I can read it and it's just incomprehensible, i see no fucking structure at all

wish I knew it but not enough to actually sink 2000+ hours into it
>>
File: 1451086976977.jpg (17 KB, 166x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451086976977.jpg
17 KB, 166x231
Oispa 2d lätkä tyty yde
>>
>>53142028
I can help ya brah.
>Oispa tyty yde
translates into
>wish I had a gf
Congratulations, now you can translate 50% of this thread!
>>
>>53142028
We butcher our language in this thred so you can't put that into google translator either.
>>
>>53141964
>hän ei ole normo
Jooh juuh vitun burgeri mee pois ellei sul oo panotarinoita tai lätkäanekdootteja.
>>
>>53142023
25-28c lukee hiivapussissa ja ohjeissa niin sillä mennään. Toivon että onnistuu.
>>
>>53142028
Ime lekaa vitun tuplajuustoburgeri.
>>
>>53142168
normot helvettiin rääääää!
>>
>>53142224
Mitä matalampi lämpötila niin sen hitaammin käy, mutta tulee parempi lopputulos. Joku 20C on omat lämmöt mut siinä meneekin sit 2 vikkoa käymisessä. Mut ei nyt oo niin tarkkaa :D
>>
>>53142308

Are you calling me some sort of burger thing
>>
File: uuni.jpg (15 KB, 474x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uuni.jpg
15 KB, 474x341
oispa poju-yde jonka mielessä ei ole siideri, vaahtobileet ja hiusten laittaminen.
>>
File: 1451791059198.jpg (57 KB, 594x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451791059198.jpg
57 KB, 594x598
>>53142451
Aika homoa.
>>
File: feels ystävä man.png (146 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feels ystävä man.png
146 KB, 396x385
>>53142630
ilmeeni
>>
File: Capture.png (431 KB, 655x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Capture.png
431 KB, 655x705
Suomen pelastajat
>>
File: hllier.gif (594 KB, 239x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hllier.gif
594 KB, 239x270
>>53142451
HAhaha mitä vittua nyt?
>>
File: delet.png (29 KB, 722x261) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
delet.png
29 KB, 722x261
Should i post it?
>>
File: 1451601561165.jpg (91 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451601561165.jpg
91 KB, 1280x720
>>53142884
Ai nytkö ne on alkanu hirttämään mamuja lyhtypylväistä, vai liioitteleeko vihervasemmisto taas pikkasen?
>>
File: kyouko_no.gif (382 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kyouko_no.gif
382 KB, 480x270
>>53143004
>>
>>53143004
DELET THIS
>>
File: 1451831224003.png (225 KB, 478x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451831224003.png
225 KB, 478x556
Onko täällä ketään tyttöjä?
>>
>>53143004
what was it...
>>
>>53142884
Mikä on teidän tekosyy olla olematta maahanmuuttokriittisen katupartion jäsen?
Mämmissä on joka päivä jengiä valittamassa mamuista, mut nyt ois mahdollisuutta tehdä asialle jotain. Samalla saisitte kavereita ja sosiaalista elämää, ku lynkkauksen jälkeen kävisitte baarissa kertomassa taistelutarinoita tuopposen äärellä.
>>
>>53142451
itsellähän mielessä on vaan sun kaltaisten VITUN HOMOJEN nussiminen
>>
>>53143134
Kaikkihan me ollaan söpöjä pikkutyttöjä
>>
File: 127852522973.jpg (345 KB, 2288x1712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
127852522973.jpg
345 KB, 2288x1712
>>53142451
Oispa poju yde jonka mielessä siideri, vaahtobileet ja hiusten laittaminen
>>
>>53143151
en tunne ketään joka harrastais tällästä
kaikki kaverit ja suurin osa tuttavapiiristä on täys "rassisteja" niin sanotusti mutta silti fnii
>>
File: 1451915314683.jpg (236 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451915314683.jpg
236 KB, 1920x1080
>>53143151
Aika kivan kuulosta
>>
>>53143151
En ole väkivaltainen juoppo.
>>
>>53143151

Kuulostaa aika vitun juntilta
>>
>>53143151
En käyny elämän koulua. En sopis joukkoon.
>>
>>53143397
>>53143362
>>53143344
Ainaki nää äijät tekee tän asian eteen jotain, kun suurin osa teistä ei tee yhtikäs mitään muuta kuin valittaa netissä.
>>
>>53093161
>>
>>53143134
mun vieressä on mun tyty-ye, olkaa siivosti, tyttö kattelee tätä lankaa
>>
File: 1451601545372.jpg (103 KB, 723x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451601545372.jpg
103 KB, 723x712
>>53143429
En mä ainakaan oo kuullu niiden vielä tehneen yhtään mitään. Aiheuttaneet vaan pyllykipeyttä vassareissa.
>>
>>53143437
mitä vittua tosta? oletatko että mä osaan hurria?
>>
File: hockey.png (251 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hockey.png
251 KB, 1366x768
>>53143143
DEN - FIN
4 - 1
>>
File: finlandball3.png (55 KB, 680x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finlandball3.png
55 KB, 680x530
1-1
>>
>>53143545
your's fleshlights's and illegal network things's are leaked's :DDDD
>>
>>53143512
No se on jo jotain. Luulenpa myös että mamut ei hirveesti noille myöskään uskalla huudella.
>>
1-1!
1-1!
1-1!
1-1!
SUOMI NOUSEEEEEEEEEEE
Error: Our system thinks your post is spam.
ARVAA KIINNOSTAAKO VITUN KONE
>>
>>53143545
D E L E T E T H I S
>>
File: 1400913974050.jpg (1 MB, 1400x784) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400913974050.jpg
1 MB, 1400x784
>>53143542
>stk ei aseintoilijatyty ydeä
>>
>>53143542
no vittu ei mitää testasin vaan et voiko arkistoituja postauksia lainata >3<
>>
oon huomannu et jos ryyppää vaan kolmen päivän välein niin saa joka pärinästä hyvän. mut jos vetää esim 3-4 joka ilta nii lopussa se on vaa masentavaa paskaa
>>
File: finnish mentality.png (409 KB, 581x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finnish mentality.png
409 KB, 581x387
2-1
>>
>>53143625
Neekerit ei uskalla huudella kenellekkään, joka saattais pikkasenki pistää vastaan, ellei niillä oo koko heimo mukana.
>>
File: cc.jpg (139 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cc.jpg
139 KB, 1920x1080
>>53143459
Kysy sun tytyeltä onko se sinkku?
>>
File: 1450976428372.gif (2 MB, 426x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450976428372.gif
2 MB, 426x239
ihan paska peli en kato enää haistakaa vittu
>>
hei kaikille teille rumille nyymeille, miltä se tuntuu? jos ootte oikeesti siis rumia ettekä vaan sameja yms. vaan kasvonmuodot on päin hevonpersettä jne niin miltä se tuntuu ettei teillä ole hirveen isoja mahdollisuuksia sen suhteen?

entä miten teijän vanhemmat tutustu toisiinne? kaksi helvetin rumaa paskaa tutustuvai? rumat geenithän periintyy, vaikka onhan se mahdollisuus että ne pomppaa pari sukupolvea yli jollekkin epäonnekkaalle nyymille
>>
illan teema musiikki:
https://www.youtube.com/watch?v=CuRwRlicEmw
>>
Are you people kissless virgins or normalfags?
>>
>>53144214
i'm not a kissless virgin but i'm not a normal fag either
it's not all black and white unlike in sweden HAHA
>>
File: 1451750777203.png (616 KB, 1280x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451750777203.png
616 KB, 1280x722
>>53144214
>Swede talking shit
Go home cuck boy
>>
File: 1442766448820.gif (1 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442766448820.gif
1 MB, 640x360
MAALIIIIIIIIIIII
>>
>>53144329
I'm not talking shit.
>>
File: 1387496816431.gif (662 KB, 292x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387496816431.gif
662 KB, 292x300
jes! :)
>>
File: ka.jpg (40 KB, 640x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ka.jpg
40 KB, 640x354
>>
File: Alphamale.jpg (10 KB, 188x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alphamale.jpg
10 KB, 188x230
>>53144214
bby u ust jealus
>>
>>53144411
oikeesti miten tolla vitun korppikotkalla on niin kuuma vaimo
>>
File: Hullu hurri.jpg (90 KB, 475x698) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hullu hurri.jpg
90 KB, 475x698
2-2! SAATTANAA!!!
>>
File: 1451033864947.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451033864947.png
2 MB, 1920x1080
Kellot seisahtuvan tahdon
>>
>>53144045
"ai niinku älpee?"
>>
File: 1451847861913.jpg (24 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451847861913.jpg
24 KB, 480x480
>>53144525
Vittu, rupes soimaan kappale päässä
>>
>>53144264
Did you go to a prostitute or how did you get sex/kiss?
>>
File: old enough.jpg (2 MB, 2560x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
old enough.jpg
2 MB, 2560x1440
>>53144525
Hetki lyö, meille hetki lyö
>>
>>53144561
Lepakko pornoa?
>>
File: ket.jpg (92 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ket.jpg
92 KB, 640x640
>>53144625
i had a girlfriend, i've been to clubs, festivals, parties a lot but i'm also autistic

i'm not ugly either, i believe i inherit my autistic features from my mom and looks from my dad but that is just quesing

atm i feel like i will never be able to score tho so i will just resort to prostitutes from now on because of my autism getting worse

thanks, sub to my blog swefriend

drugs/alcohol help me being "non-autistic"
>>
File: 1451058098648.jpg (56 KB, 852x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451058098648.jpg
56 KB, 852x480
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
>>
>>53144766
miltä vuodelta sä helvetti oot
>>
>>53144214
kissless, handholdless virgin
probably not going to change because relationships are just pointless stress and a waste of time desu
>>
>>53144561
Juuri niinku LP. Pyörittäsin 33 rpm ja kuuntelisin 20 minuuttia korkealaatuista ääntä
>>
>>53145107
sul ei oo mitää ideaa et mitä se missaat, eka kerta ku hierot ja nuolet muijan kanssa ja/tai harrastat seksiä nii oot täysin "euforinen" *tips* moneksi viikoksi eteenpäin

se on uskomaton tunne
>>
>>53145218

Tatin hakkaaminen on kans aika jees. Suosittelen kaikkia kokeilemaan.
>>
>>53145218
haha...

haha
>>
>>53145070
Viime vuosituhannelta
>>
>>53144978
>drugs/alcohol help me being "non-autistic"
oisko joo tää, ilman näitä oisin varmaa jo tappannu itteni
>>
>>53145494

Siltä se vain tuntuu.

Jos selvinpäin seuraat kännisten touhuilua ja kuuntelet heidän juttujansa, niin meno on kyllä yleensä ihan vitun 609/5.
>>
>3-3
Vittu saatana
>>
File: 1445290105871.gif (957 KB, 500x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445290105871.gif
957 KB, 500x420
6 vitun sekuntia??
>>
File: WAKEMEUP.jpg (39 KB, 1305x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WAKEMEUP.jpg
39 KB, 1305x315
>>
>>53140910
>laske vaatimustasoa
Nyt jumankauta, pitääkö se "on elossa" tiputtaa viimeinkin listasta?
>>
>>53144978
So you're a full normalfag.
>>
File: 1451074988239.jpg (116 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451074988239.jpg
116 KB, 1920x1080
HILJENTYVÄN LYÖNTIEN
>>
>>53145671
Which game?
>>
>>53145444
miks vitus et sit tiiä LPtä

ja tsekattu
>>
Mitä vittua?

Mitä vittua?!

Voi PERKELE!1

Nyt jos tämä hävitään niin... TOTAL WAR! BLITZKRIEG ANAL THUNDER!
>>
File: 1450471373304.jpg (149 KB, 803x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450471373304.jpg
149 KB, 803x688
>>53145740
>tämänhetkinen vuosi
>ei ole nekrofiili
>>
>>53145742
no im not. im a total autist sitting at home drinking alcohol on state benefits

sometimes attending parties with a coctail of shit but yeah
>>
>>53145797
the one going on at this very moment

voi ei, it's like the winter war all over again
>>
>>53145797
Final
>>
File: 1445240967136.gif (230 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445240967136.gif
230 KB, 480x270
nonii nyt pojat hoitaa homman kotii!!
>>
kuumottaa ihan vitusti
>>
File: fixd.jpg (46 KB, 1026x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fixd.jpg
46 KB, 1026x568
>>53144411
>>
File: finland pepe.png (101 KB, 600x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finland pepe.png
101 KB, 600x578
>>53145956
peli ei ole ohi ennen kuin venakkohuora huutaa
>>
File: 1289751131453.jpg (67 KB, 848x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1289751131453.jpg
67 KB, 848x480
>>53146108
>>
>>53145892
You're not that much of an autist if you got a gf.
>>
File: teem8.jpg (33 KB, 503x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
teem8.jpg
33 KB, 503x643
>>53145798
Se oli vitsi
>>
T O R I L L A T A V A T A A N
O
R
I
L
L
A

T
A
V
A
T
A
A
N
>>
Hyvä pojat!
>>
KALAKUKKO
A
L
A
K
U
K
K
O
>>
File: torilla.jpg (108 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
torilla.jpg
108 KB, 1024x683
>>
>>53145864
>2016
>Necrophobi
2016, aika taistella syrjintää vastaan! Aika särkeä multakatto.
>>
File: NYT ON KALIJAA!.jpg (121 KB, 1009x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NYT ON KALIJAA!.jpg
121 KB, 1009x568
KALJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111
>>
File: cd3.png (47 KB, 683x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cd3.png
47 KB, 683x601
TORILLA
>>
File: 1401045562509.jpg (38 KB, 260x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401045562509.jpg
38 KB, 260x400
>>
>>53146398
had is they keyword
learn to read if you enter our threads stupid ass swede monkey
>>
File: cyka.jpg (240 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cyka.jpg
240 KB, 1024x576
russia...
>>
hetkine misä me ny oikee voitettii?
jääkiekos joo mut onks oikee MM-kisat tjsp
>>
File: 1388955289722.jpg (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388955289722.jpg
1 MB, 1920x1080
>>53146772
Nuorten MM.
>>
>>53146772
Nuorten MM
>>
File: rasmuslångstrump.png (956 KB, 1387x969) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rasmuslångstrump.png
956 KB, 1387x969
>>
File: 1447456937042.jpg (41 KB, 574x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447456937042.jpg
41 KB, 574x351
V O I T T O
O
I
T
T
O

Onneksi olkoon, mongoliystäväni!
>>
ITÄRAJALTA KUULUU YDINASEIDEN LATAUSÄÄNIÄ!
>>
File: Ryssät ryssi!.jpg (368 KB, 1022x572) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ryssät ryssi!.jpg
368 KB, 1022x572
>>53118092
>>
File: 1289679393239.jpg (88 KB, 340x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1289679393239.jpg
88 KB, 340x457
>>53146987
>>
File: kkk-mies.jpg (37 KB, 676x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kkk-mies.jpg
37 KB, 676x451
>>
Kuopion torilla tavataan
>>
>>53147042
>>
Finlandia > Maamme
>>
FORSSA
O
R
S
S
A
>>
>>53146714
>had
Yeah, you were able to get a gf.
>>
File: sibelius.jpg (77 KB, 250x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sibelius.jpg
77 KB, 250x338
>>53147610
tämä

"Maamme" on ruotsalaista mädätystä
>>
>>53147610
On ihan hyväkin, että Finlandia säästetään arvokkaampiin tilaisuuksiin
>>
>>53147868

uus
>>
File: damage_control.jpg (126 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
damage_control.jpg
126 KB, 650x650
>>53146472
>>
File: 1449602296754.gif (410 KB, 154x142) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449602296754.gif
410 KB, 154x142
>>53147712
>'Finlandia' ei ole homointa mitä Suomesta on ikinä tullut
>>
File: Spede609.png (275 KB, 463x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Spede609.png
275 KB, 463x660
>>53148084
Sinkku->älpee oli okei vitsi, mutta älpee->lepakkoporno meni yli hilseen.
>>
>>53148605
lepakkoporno oli eri nyymin
olin se joka sano et sil oli tyty kattomas
>>
File: 1e1b1n.gif (65 KB, 69x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1e1b1n.gif
65 KB, 69x120
Have to wonder if its true, that Estonians celebrate when Finland wins.
Thread replies: 312
Thread images: 94
Thread DB ID: 383329[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.