[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 325
Thread images: 111
uus
>>
eka animelle ketä kinostaa joku urheilu
>>
File: Oespa sitä.jpg (143 KB, 1018x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Oespa sitä.jpg
143 KB, 1018x577
>>53147868
>>
File: 1451601550234.gif (498 KB, 360x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451601550234.gif
498 KB, 360x360
>mosat astu palvelukseen tänään
>omat mosat nyt alikkeja
Hajotkaa. Hajotkaa ihan jokainen.
>>
>>53147956
Eilen
>>
File: gd8qewpy.jpg (217 KB, 650x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gd8qewpy.jpg
217 KB, 650x434
säätösale alotuspostaus 5/5
>>
File: 1451601561165.jpg (91 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451601561165.jpg
91 KB, 1280x720
>>53147977
Ai. No hajoavatpa kuitenkin.
>>
>>53147868
>ei Kultapainos
Yksi tehtävä
>>
File: läski.jpg (30 KB, 480x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
läski.jpg
30 KB, 480x617
>>53147951
Molemmat kiinnostaa

SUOMI
U
O
M
I
>>
File: 1451881328196.png (968 KB, 1172x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451881328196.png
968 KB, 1172x1080
En niinku tajua että miten tyttöystävä saadaan. Riittääkö se että meen johonki opiskelemaan ja bileisiin ja koitan saada uusia kavereita?
>>
File: 1451178929916.png (106 KB, 683x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451178929916.png
106 KB, 683x470
>>53148052
>>
>>53148052
Ei
>>
File: 1402419418068.gif (13 KB, 250x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402419418068.gif
13 KB, 250x194
>>53147868
Särmit punkat
>>
>>53148052
oot vaan pitkä ja komee ja sosiaalisesti lahjakas ja sit oot oma ittes.
>>
File: 1362005031409.png (236 KB, 688x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362005031409.png
236 KB, 688x832
>>53148052
Eikö joku söpö 2D waifu kelpaa?
>>
File: 1451612036305.jpg (58 KB, 591x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451612036305.jpg
58 KB, 591x672
>>53148125
Waifut ei oo aitoi.
>>
File: KALIAA.jpg (121 KB, 1009x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KALIAA.jpg
121 KB, 1009x568
>>53147952
>>
>>53148052
Yritin tätä, ei toimi
>>
>>53148112
>pitkä
188cm

>komee
joo kai

>sosiaalisesti lahjakas ja sit oot oma ittes
oma itteni on sellanen että vittuilen koko ajan silleen nenäkkäästi tai oon hiljaa, tytöt ei varmaan tykkää sellasista
>>
File: spurdonis.gif (40 KB, 620x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spurdonis.gif
40 KB, 620x626
>>53148052
Jos vaikka ensiksi vaikkapa puhuisit jollekkin vastakkaisen (tai minkä nyt tahdot) sukupuolen edustajalle
Ei ne spontaanisti syliisi ilmesty jos seisot ryyppäämässä jossain nurkassa
>>
File: kallljjaa.jpg (197 KB, 1017x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kallljjaa.jpg
197 KB, 1017x566
>>53147868
>>
>>53148152
Ainoa asia joka tässä maailmassa on aitoa on mun tunteet jtp.
>>
File: oma arpani.jpg (113 KB, 473x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oma arpani.jpg
113 KB, 473x430
>>53148052

Joko sellaisen saa tai ei. Arpapeliä 50/50 todennäköisyyksillä siis.
>>
File: 1440706778242.gif (53 KB, 600x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440706778242.gif
53 KB, 600x480
>>53148249
Oon ylpee meiän pressasta.
>>
File: kiljua.jpg (12 KB, 399x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kiljua.jpg
12 KB, 399x189
Jano
>>
>>53148205
Oon yrittäny, mutta tuntuu aina jotenki et ne kokee mut vitun betaksi. Koitin paijata yhtä tytyä ja kun olin just päässyt hieromaan sen pimppua niin se vaihto asentoa ja piti lopettaa.
>>
File: voisinpa herätä.jpg (434 KB, 1280x1556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
voisinpa herätä.jpg
434 KB, 1280x1556
>>53148101

>ilmeeni kun aukissa eräs tupakaveri välttyi johonkin ihotautiinsa vedoten aamulenkeiltä ja hänellä oli joka aamu n. 15 minuuttia ylimääräistä aikaa leipoa punkastansa täysin rypytön tiiliskivi tyyny ainoana kohoumana
>saa itse huitasta kasaan kahdessa minuutissa joku punkaa muistuttava pallo, joka sitten arvostellaan ylempänä mainitun kaverin punkkaan verraten, kuin minullakin muka olisi aikaa nussia sitä samalla intensiteelillä
>>
File: 1451838141179.jpg (121 KB, 884x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451838141179.jpg
121 KB, 884x704
>>53148418
kuule, sä oot koko elämäs ihan täys nolla, ja sä oot aina yksin.
>>
>>53148642
Nico Nico nii~
>>
File: Jaa.png (205 KB, 506x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jaa.png
205 KB, 506x476
Ja sitten räppineekerit tekee jotain... jotain.
"OSAAN SANOA PERKELE JA SAUNA OLEN SUOMALAINEN MUTABAGA RUGHRUGMGAR!! TORILLE!"

Oman "isänmaallinen" pönköttäminen kuulostaa vain niin fakin feikiltä. Varsinkin näiltä herrasmiehiltä, jostain kumman geeniperimän syystä.
>>
>>53148831
En kai oo ainoa, jonka mielestä "suomalainen" tarkotta nimenomaan etnisiä suomalaisia?
>>
File: häpeäisit.jpg (8 KB, 107x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
häpeäisit.jpg
8 KB, 107x150
>>53148831

>fakin feikiltä
>>
File: 1412525460798.png (190 KB, 800x786) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412525460798.png
190 KB, 800x786
>>53148901
Saamelaisia?
>>
http://www.hs.fi/urheilu/a1451976667888
>jee lätkävoitto on voitto rasismia ja vihapuhetta vastaan

mikä vittu näitä toimittajia vaivaa
miks siitä että 100% etniset valkoiset suomalaismiehet voittaa lätkässä pitää vääntää jotain pro-mamu propagandaa
sairasta
>>
>>53149009
Onhan ne etnisesti suomalaisia.
>>
>>53148901
Voi sun passissa olla mitä vain kansalaisuutena. Sanoinhan jo "geeniperimästä".

>>53148933
Spordro mene takaisin autismitubeen.
>>
>>53149017

ehkä siinä vihjaillaan että ainoa tapa millä suomi nousee on vetää ulkomaalaisia pataan
>>
>>53149017

Kaikesta pitää. Ihan sama mikä aihe ja miten vähän sen voi liittyäkkään mamuihin ja yleisen rikastuttamiseen, ne jotenkin kaivetaan esiin ja liimataan päälle vaikka väkisin vain jotta päästäisiin sanomaan "Kahtokee kui hienoo on kun meil on vitusti näit lakupekkoi:DDDD".
>>
File: 1450552288935.png (543 KB, 2820x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450552288935.png
543 KB, 2820x1500
Miksi et ole jo vaihtanut puolta?
>>
>>53149283
Oletko se sinä joka meni silpomaan oman kyrpänsä pois, koska oli vähän "yhyy miksi en ole todella erityinen lumihiutale" -surua puserossa?
>>
>>53149283
koska neekerit ja rikastus.
>>
>>53148192
>vittuilen koko ajan silleen nenäkkäästi
Tämän takia sulla ei oo kavereita vitun H-O-M-O !!

Opettele kans pukeutuun. Kuvittelisin sun kaltasen burgerin kulkevan hupparifarkuissa tai sit farkut ja joku vitun burgeri kauluspaita ja farkut tietty mallia isän_työ_housut.
>>
Mullon vain 15 senttinen kyrpä. Kelpaanko koskaan yhdellekkään naiselle?
>>
File: 1450117098230.jpg (108 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450117098230.jpg
108 KB, 1024x576
>>53149600
>>
>>53149283

Syystä siitä että arvoni on tulla toimeen sillä minkä saan. Sain kullin. Se riittäääääääää!
>>
>>53149653
;(
>>
File: 1451683022704.jpg (49 KB, 847x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451683022704.jpg
49 KB, 847x476
>>53149600
No et VITUSSA. Kannattasko TAPPAA ittes vitun millimuna??
>>
>>53149600
Olen kaksi senttiä edelläsi. Eli et saa koskaan mitään, koska Hitler!
>>
File: 1451766114472.jpg (190 KB, 601x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451766114472.jpg
190 KB, 601x667
>>53148642
Vittu mä haluun nussii tota Nicoo hellästi pimppaan samalla ku se hokee Nikko nii.
>>
>>53149017
En nähnyt jutussa mitään pro-mamuilua
>>
File: 1405868876132.png (11 KB, 211x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405868876132.png
11 KB, 211x246
>>53149600

Alle metrin penistä kutsutaan kyllä klitorikseksi.
>>
>>53149017
>savolaiset
>valkoisia
>>
File: takbiiir.jpg (347 KB, 1019x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
takbiiir.jpg
347 KB, 1019x569
>>53150027
>A wild hese appears.
>>
File: kiliu.jpg (1 MB, 1536x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kiliu.jpg
1 MB, 1536x2560
täs mun kiljut
ja biisi joka liitty ku olin amsterdamis:
https://www.youtube.com/watch?v=_swivbEsD50
>>
>>53149911
Itteni halusin puristella nozomin jättimäisiä tissejä
>>
Maki on paras love live tötö
>>
File: 1450343831971.png (140 KB, 254x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450343831971.png
140 KB, 254x467
>>53150225
Ite haluisin puristella Nicon ei niin jättimäisiä tissejä. Meitä on moneen junaan.

Toki siis Nicon luvalla!
>>
File: 1451882097066.jpg (87 KB, 582x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451882097066.jpg
87 KB, 582x580
mun kulli on 18cm
>>
File: 12.jpg (1 MB, 1116x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.jpg
1 MB, 1116x1600
Oisinpa lesbo 2D tötö
>>
>>53150415
hahaha pikku-pippeli :D
>>
>>53150415
mun 15cm ja silti oon saanu enemmä ku sä animeluuseri
>>
File: 863321335.jpg (92 KB, 1060x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
863321335.jpg
92 KB, 1060x404
16cm
>>
>>53150415
ihana pikku kulli
>>
File: Chigur.png (457 KB, 1004x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chigur.png
457 KB, 1004x567
>stk kun pieret koiran pois punkaltasi
>>
Mun kulli on 22cm, mutta vain vähän paksumpi kuin nuudeli.
>>
>>53150177
https://www.youtube.com/watch?v=jG7IGiBJU4c
siitä psykemusaa
>>
>stk kiero kulli koska kohta n. parinkymmenen vuoden kokemus vasemmalla hakkaamisesta.
>>
>>53150876
mulla samat
oikee kätinen muuten, mut jotenki oppinu runkkaa vasemmalla
sinäänsä vino penishän on paras, tuntuu paksummalta ja osuu jännemmin vaginassa
v-vai mitä? ei sillä että olisin pillua saanut.
>>
>>53150876
>>53150983
Meil samat
>>
En saa kunnon erektioita näkemättä omaa penistäni. Olenko homo?
>>
>>53151054

Et välttämättä. Narsisti ehkä.
>>
File: 1451074988239.jpg (116 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451074988239.jpg
116 KB, 1920x1080
>>53150876
>kiero kulli
haha
>>
AAMUJA
>>
>>53152033
Niin hyviä aamuja.
>>
>>53152033
Ihan perus mosaleiri-kelihän tuo on.
>>
>>53152033
Eihän ne p-mortit mitään tee ulkona. Sisällä riehuvat ja tutkivat paikkoja viikon ja toisen viikon viettävät luennoilla että missä tehdään mitäkin ja aijai kun ryssät tulee ja muistakaa ryömiä ja leivotaan miehiä mutta no-homo perusanaali meiningillä.
>>
>>53152033

Torstaiaamuna vaikuttaisi olevan ihan perus porttivartio sää.

Johon silloin sinne ja samaiseen säähän jouduin kaikessa ironiassaan juurikin siksi koska tuoreita mosia ei sinne voitu laittaa.
>>
>>53152436
>porttivartio sää.
Eikö teillä oo spolleja?
>>
>>53152468
Mikä estää kyseistä postaajaa olemasta spolle?
>>
>>53152468

Oli siellä. Kaivamassa persettään lämpimässä kopissa samalla kun sen hetkisestä VAO-porukasta joku onneton nakkiryhmä perinteisesti vahtii porttia säässä kuin säässä.

Näin siis Kurjalan prikaatissa ainakin viellä viisi vuotta sitten.
>>
>>53152562
Tuo mosa-osa tosta lauseesta viittaa siihen, että muut kuin spollet seisoo portilla.
>>
File: 1450878904650.png (321 KB, 561x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450878904650.png
321 KB, 561x800
>>53152468
me god-tier spollet kyllä oltiin lämmitetyssä kopissa.

t. god-tier spolle
>>
>>53152745
>>53152620
Jaa. Kajaanissa spollet oli portilla, eikä kukaan muu.
>>
File: 1439169069222.png (507 KB, 605x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439169069222.png
507 KB, 605x385
Mä HALUAN ihan VITUSTI tyttöystävän
>>
File: 1341264346224866.png (46 KB, 301x172) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1341264346224866.png
46 KB, 301x172
>>53152866
Iteltä PÄÄS ihan VITUN pahan hajunen pieru just
>>
>>53152866

Jaa, itseasiassa itsekkin haluasin vaikka mitä, mutta saamatta taitaa jäädä niin kauan kun en halua niitä tarpeeksi tehdäksäni jotain niiden hankkimiseksi.
>>
>stk liian autisti menemään torille
>runkkaan yksin kotona
jee hyvä suomi
>>
>>53153100
jännä lause
>>
>>53152866
Haluatko minun tumblur-ameeban? Ei ole käyttöä, koska ei sitä kiinnosta.
>>
>>53153250
Onks sillä hyvä peppu?
>>
File: 1451813792742.jpg (2 MB, 2272x3170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451813792742.jpg
2 MB, 2272x3170
>>53153205
Kyseessä on itseasiassa virke.
>>
>>53152866
Mä HALUAN ihan VITUSTI olla 2d animetyttö
>>
>>53153295
On. Ja isot tissit. Ja helvetin söpö.
Ihan oikeasti.

Mutta kun ei vain toimi niin ei toimi. Kiitos 10 vuotta turhaan, kiitos.
>>
File: viiskauttaviis.png (38 KB, 695x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
viiskauttaviis.png
38 KB, 695x507
>>53153361

Tos on kyl aika hyvä pylly.
>>
>>53153514
No mitä jos huumaat sen ja sit tuun vaikka raiskaamaan sen?
>>
>>53153361
Mä haluisin olla Maki nii sit Nico antais mulle varmaa pimppaa.
>>
File: ....gif (2 MB, 212x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
....gif
2 MB, 212x199
>>53153673
...Nyt meni ohi että paukkui.

Jää vain runkkaamaan sinne omaan kahvikuppiisi.
>>
>>53153327
Arkikielessä erolla ei ole niin väliä
>>
>>53154136
Mitä teet kuvalaudalla?
>>
Munasinko nyt pahasti kun en mennyt torille?
>>
>>53154559
Joo, nuollu jo kahen muijan kaa.
Tänään tulee pesää.
>>
File: ei helvetti.png (77 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ei helvetti.png
77 KB, 400x400
>stk juuri nyt ei kakata mutta kohta tai myöhemmin saattaa kakattaa, joten ei uskalla mennä nukkumaan kun ei tiedä tuleeko yöllää kakkaa
>>
>>53154878
Itellä sama virtsan kanssa. Pakko juoda lasi vettä ennen nukkumaanmenoa tai tulee vitunmoinen jano, mut sit aina välillä joutuu heräämään öisin kuselle.
>>
What's the % of Finns with brown hair/brown eyes? I saw a lot of them in the crowds during the JWC. I thought you had the highest % of blondes in the world Funland
>>
>>53155162
Idk, Finnish girls are ugly mongols anyways
>>
>>53155373
>being this much of a bitter virgin
>>
>>53155446
Are you implying that Finnish girls with their chink eyes look better in general than for example Swedes?
>>
>>53155373
I've found that the blonde Finns are often very beautiful but I guess they are Fennoswedes since there's such a difference between they way they look and the common Pekka-Finn
>>
Öitä
:-)
>>
File: 1451791341355.jpg (56 KB, 443x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451791341355.jpg
56 KB, 443x853
>>53155845
Hyvää yötä.
>>
Parruja B-)
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ImyU654znR8
>>
Söin kuppinuudelipurkin johon olin pistänyt raa'an kananmunan mausteeksi kuten olin mangasta oppinut. Oli oikeastaan ihan jees.

Nyt juon pirkkakokista.
>>
File: 1449081072332.png (453 KB, 597x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449081072332.png
453 KB, 597x720
>>53158019
Syön välillä raakaa munaa riisin seassa+soijaa, koska anime. Ihan hyvää jtp.
>>
>>53158247
>>53158019
Itekki välillä vedän teidän tyylii pökäleet lautaselle ja sit syön ne vaan lusikalla.
>>
>>53158342
Hyvähyvä, säästää rahaa ja luontoa.
>>
>>53158019
Eiks tost saa sen lohinellan?
>>
File: 1452010551980.gif (5 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452010551980.gif
5 KB, 500x500
Haittaako jos jauheliha on tollasta vähän harmahtavaa? Viimenen käyttöpäivä tänään
>>
File: 1451601528443.jpg (113 KB, 450x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451601528443.jpg
113 KB, 450x570
>>53158582
Suomalaisesta kananamunasta ei muistaakseni ole oikeastaan ikinä löytyny salmonellaa. Niitä voi ihan hyvin syödä raakana.
>>
>>53158675
Liha on syötävää kunnes se vihertää ja silloinkin pitää vain lisätä mausteita.

t: keskiaika
>>
>>53158675
Ei se mitään haittaa jos löysä kakka ei oo ongelma.
>>
kiljut porisee ihanasti tuolla vessassa <3
>>
File: 1451045857433.png (29 KB, 210x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451045857433.png
29 KB, 210x180
>>53158906
Kohta se räjähtää.
>>
File: lällä.jpg (70 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lällä.jpg
70 KB, 1280x720
>>53158983
ei hätää, vesilukko on paikoillaan haha
>>
Voi jumankauta kun ei osaa päättää mitä tekis. Lähdin vapaaehtoisesti töistä hankkimaan ammattikorkeatutkintoa kun firmalla ei kuulemma ollut varaa enää pitää töissä ja itselläni kummitellut mielessä että pitäs tutkinto hankkia.
No nyt ne ovat joulun jälkeen olleet yhteyksissä että minun ammattitaitoani kuulemma tarvitaankin kriittisesti firmassa ja ottaisivat takaisin jopa hieman aikaisempaa paremmalla palkalla.
Toisaalta taas haluaisin tämän tutkinnon kyllä hankkia kun mahdollistaisi hieman kiinnostavammat hommat kuin vanha paikka tarjoaisi.
Kun taas vielä toisaalta ajateltuna, vituttaa kun kaikki muut vuosiryhmässä vaikuttavat olevan vitun idioottikakaroita.

Mitä tekis...
>>
>>53158675

sit se kannattaa syyä raaempana ku se on niinku ollu monta päivää tosi viilees uunis paistumas

varsinki jos siin on jo jotai kasvustoo, ne vitamiinit homesienes hävii jos paistat liikaa
>>
File: mannerheim.png (107 KB, 535x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mannerheim.png
107 KB, 535x487
An artificial intelligence does not deem your masalka mannerheim to be very attractive. Will you declare war on it?
>>
File: Lauri_torni.jpg (34 KB, 357x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lauri_torni.jpg
34 KB, 357x546
>>53160100
He would be decent without those mustaches tbqh

Törni is the most attractive war hero of ours though
>>
4 tuntii nii saa lisää alkoholii!!!!!!!!
>>
>>53160811
JEE JEE!!!! hjeeheheehehehehHEHEHE AGAGAGAGAGAGAGAGA HEEEE
>>
File: 1451611872666.png (126 KB, 398x685) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451611872666.png
126 KB, 398x685
Onkos väki vielä hereillä?
>>
>>53161266
oon. miksei toi kilju vois valmistuu nopeemmin
>>
File: 1443363070988.jpg (57 KB, 640x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443363070988.jpg
57 KB, 640x430
>>53161605
Koska oot köyhä paska.
>>
>>53161266
juuh... kiitz vaan ku pilasit mu elmään X(
>>
>>53161658
mut jore1961 tekee sitä ja se on rikkaampi ku sä
>>
>>53161266
en tuu KOSKAAN. EN koskaan antamaan ANTEEKSI. EN IKINÄÄN!!!!!!! BYHÄÄÄÄÄÄÄÄÄHHHH *NUOLEE KYYNELEET POIS poskilta* *osoittaa aseella päähän* senkin vamuuuuuuuuh :((((
>>
File: 1451928721868.jpg (106 KB, 560x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451928721868.jpg
106 KB, 560x510
>>53161702
Ole nyt vittu hiljaa. Käyttäydyt kun mikäki pissa-Liisa.
>>
>>53161771
aha vai niin?? ootko jotenki racisti mulle??? haluuts turpaan hä? mul on sit iso jengii... kannattaa varautuu.....
>>
File: 1451618339010.png (56 KB, 321x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451618339010.png
56 KB, 321x248
>>53161736
Sen kilju onki jo valmista.
>>
File: VOMIT.gif (495 KB, 499x233) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VOMIT.gif
495 KB, 499x233
>>53161598
pls kill him
>>
>>53161900
Please rephrase that in Finnish. I do not understand.
>>
>>53161900
that looks nice tho
>>
>>53161995
if you mean the vomit, yes, that's nicer than that cancer he just baked.
>>
Moi kaikki! Oon teidän lempianonyymi: minänyymi! Eiks niin?
>>
>>53162096
i would eat the shit out of that cancer f4m
>>
>>53162142
it looks like ribul FÄÄM
>>
>>53162342
i don't care fäm
>>
File: 1451792423071.jpg (65 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451792423071.jpg
65 KB, 1280x720
Mämmiä! Etusivulla!
>>
Onko tätä lankaa seuraavat keskimäärin n. 17-29-vuotiaitaisin ja äidin kanssa eläviä häviäjiä?
>>
meen nukkuu, öitä
>>
En oo nukkunu ja pitäs kirjottaa 1000 sanan essee valmiiks :D :D :D :D
>>
>>53165256
Uni on heikoille.
>>
File: suomenluonto.jpg (54 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suomenluonto.jpg
54 KB, 960x640
>suomen maailmanmestaruus nuorten jääkiekossa
>juhlitaan alasti torilla pakkasessa

Meanwhile in Finland ja silleen.

-27 täällä Rovaniemellä ja huomiseks näyttäs vielä kiristyvän jonkun verran.
>>
File: aku.png (186 KB, 555x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aku.png
186 KB, 555x600
>>53165256

Kopioit vain tekstiä tästä langusta kunnes saat sen 1000 sanaa täyteen.
>>
Vähän viileää. Ensimmäistä kertaa tälle vuosikymmenelle housut ja paita koko päivän päällä.
>>
Päiva minu suomi sõbrad, minä än puhu suomi hästi
>>
Vittu saatana piti muuttaa tänään, mutta auto ei lähde käyntiin koska yöllä oli melkein -30 astetta pakkasta. Saatanan saatana!!!!
>>
>>53168915
Mis auto?
>>
>>53168856
Sibul XDDD
>>
>>53168996
Sibul on hüva.
Minä soovima puhuda suomi
>>
>>53168995
Nissan primera
>>
Vittu pitäis tehä ratkasuja miten jatkaa elämää mutkun ei kiinnosta opiskella mitään, töitä ei ole ja tekis mieli vaa dokaa kiljua.
>>
>>53169063
Haluut puhua suomea?
>>
File: rangerit.gif (428 KB, 200x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rangerit.gif
428 KB, 200x183
>>53148901
Omasta mielestä Suomen kansalaisuuden voi ansaita, jtp.
>>
Rakastaa
>>
File: 1451950344407.png (296 KB, 649x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451950344407.png
296 KB, 649x649
>>53150177
Et kai ollu yks niistä rastapäisistä ja hippivaatteisista suomalaisista runkkareista, jotka huus punasten lyhtyjen alueella, et "vittu tää on paras mesta" pajautellessaan?

t. ex-amsterdamhomo
>>
>>53148901
Mutta jos vanhemmat ovat ulkomaalaisia, niin onko niiden lapsi joka syntyy Suomessa mikä sitten?
>>
>>53164326
eiku me ollaan äidin kanssa eläviä hävittäjiä.
>>
>>53169611
Mamu.
>>
>>53169611

Neekeri.
>>
>>53169657
Mutta mamu = maahanmuuttaja, jos lapsi ei ole koskaan muuttanut maasta tai muuttanut maahan niin eihän hän sellainen voi olla.
>>
>>53169611
Ensimmäisen asteen muukalainen.
Toisen ja kolmannen asteen muukalaiset alkaa olemaan jo samaa pataa kansan kanssa.
Siitä eteenpäin vain paranee.
>>
>>53169748
Noh paranee on ehkä vähän huono termi. Onhan meilläkin esim Turkulaisia mitkä on ties kui monen polven kansalaisia mutta ei vieläkään parantunu.
>>
File: 54034505454045.jpg (49 KB, 438x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54034505454045.jpg
49 KB, 438x400
>-33°C
>>
>>53169910
Aika mämmit setit kieltämättä vaikka täällä onkin vain -24
>>
File: 1412154581394.jpg (31 KB, 400x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412154581394.jpg
31 KB, 400x325
>>53169910
>vain -21°C
>>
>>53169842
Mutta eihän niitä voi edes parantaa, koska Turku. Ikuisia peräpukamia.
>>
Mahtaa nekrut jäätyä.
Paitsi että ne asuu hotellissa jossa ilmastoinnit on käännetty maksimille :D
ja ne nauttii lämpimästä porealtaasta :D
ja kaikki veronmaksajien piikkiin
>>
>>53170335
Jospa tää vähän karsis niitä joilla ei ole oikeasti hätä.

Eli jotain 95%.
>>
>>53170335
Samalla kun teinitytöt imee niiden munaa.
>>
File: wea.jpg (74 KB, 687x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wea.jpg
74 KB, 687x358
>>53169910
>>53169965
Wish it was that cold here.
>>
>>53169699
Asian ajattelee helpoiten kun katsoo miten hienosti suomenruotsalaiset ovat suomalaistuneet sadassa vuodessa.

Vasta nyt kun Ruotsi ja Thorsin mölliskö tekivät ruotsalaisuudesta nolon asian, on tasaisesti suomalaisempaa länsirannikon uudempien sukupolvien parissa.

Uusilla maahantunkeutuneilla on enimmäkseen eri usko ja kaukana jossain kauniiksi mielessä kiillotettu ulkolainen kansallisuus, joka siirtyy kulttuuriperimänä vaikka miten olisi ikänsä Suomessa ollut.
Turha näitä on sataa vuotta odotella.
>>
>>53169573
Miks niin vitun moni suomalainen täällä on asunut Amsterdamissa?

t. Amsterdamissa asunut
>>
>>53170548
Pössyttely vähentää jatkossa tarjolla olevaa tekemistä ihmisten ilmoilla ja Amsterit asuttautuvat nettiin keskustelemaan.
>>
File: annasofia2.jpg (389 KB, 708x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
annasofia2.jpg
389 KB, 708x794
Kävin kaupassa hakee tasottavia ja matkalla iski hirveä ripuli. Sitten kaiken päälle huomasin että avaimet jäi sisään. Piti maksaa huoltomiehelle 40e että avaa oven mulle. Että sellainen kallis kauppareissu vittu.
>>
>>53170788
Et sentään housuun paskonu?
>>
>>53170846
En. Juoksin suoraa päätä vessaan ja väänsin semmoset turboanimet että huhhuh. Niistä ei passaa edes puhua.
>>
>>53170788

Jotai hyötyä mulle ollu sentää vatiahommista on se et avainten kanssa tulee oltua vitun neuroottinen. Mikään ovi ei mee kiinni ennen ku o varmistettu et nyklat on messis
>>
>>53170788
>>53170894
Mietin että maksaisko kela tota laskua? Mulla ei kyllä ole mitään todisteita siitä kun maksoin käteisellä... Eli ei varmaan.
>>
>>53148101
https://www.youtube.com/watch?v=y9eBPtbNFns
>>
File: 1300798205362.png (4 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1300798205362.png
4 KB, 400x400
>>53152866
Minkä takia?
Naisista ei ole mitään muuta kuin vaivaa, ja jos et osaa tydyttää omatoimisesti seksuaalisia tarpeitas oot aika spede.
>>
>>53171063
Ei vaa ne on rasittavia. Niitten kaa on kiva joskus kerran vuodessa hieroa mutta jokapäiväinen nainen vaan raastaa hermoja.
>>
>>53171063
Itekseen pällistely alkaa vituttamaan 30v paikkeilla.
Nettipornolla laukominen menee vaikeaksi sitä mukaa kun kaikki on nähty ja ruumis muistuttaa itsestään kipeilyillä.
Ilman naisseuraa on melko rajoittunut valikoima seuraa aikuisena, koska väki olettaa nihkeäksi hikikomeroksi jos et ole parisuhteessa tai siihen hankkiutumassa.
Työllisyys ei tieten ole neloskanavalla suuri tekijä, mutta pariutuneella kaikin puolin paremmat mahdollisuudet jatkaa pidempään jos jotain työtä saa.
Lämmin ruoka ja siivous olisi kiva muttei kuulemma nykyään kuulu asiaan.
>>
>>53171063
Niino jos ei oikeasti halua naista niin eihän sitä tarvii.
Mut selvä enemmistö miehistä on onnellisempia jos niillä on hyvä tytyöde (tai sit vaan vitusti irtoseksiä jos on Chad).
Ei tietysti kannata hankkia paskaa tytyöde, mutta ainakin omakohtaisella kokemuksella enemmistö tytyistä on semmosia perusmukavia.
>>
Kohta yhteishaku. Jee! Pääsen jonnejen kaa samalle luokalle. Kiva kun ne 16-18v apinat vaa riehuu luokassa ku ite yrittää opiskella ja keskittyä. Varsinkin kun mulla on luonnostaan ongelmia keskittyä.
>>
>>53171523

vedät niitä pataan niin tulee rispektiä, sit ei tarvii kun vähän vilkaista luokassa niin ne hiljenee
>>
>>53171523

>Hän hakee taideyliopistoihin

äks dee
>>
>>53170958
Yleensä pitäis tulla kuitti postissa
>>
>>53171523
Oisit menny aikuislukioon, kaveri kävi siel
Paljon asiallisempaa meno
>>
>>53171791
En oo viel hakenu mihinkään. En oikeen tiiä mitä tehdä mut toi amis vaikuttas parhaalta vaihtoehdolta tällä hetkellä.
>>
Alkaa tämä kylmä vituttamaan sen verran että taidan saunoa koko päivän ja yön.
>>
>>53171882
muista sitten, että ammattikoulusta yliopistoon jatkaminen on huomattavasti vaikeempaa
>>
>>53172238
Pääseekö muka aikuislukiosta uliopistoon? Ja vituttas elää jollain pikku ruikku tuilla sen 6v kun opiskelee.
>>
File: Vastarintaliike.jpg (120 KB, 600x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vastarintaliike.jpg
120 KB, 600x327
Kansallissosialismi
>>
>>53172389
Ööh miksei pääsis?
>>
File: hitlerhailaa.jpg (423 KB, 1500x1012) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hitlerhailaa.jpg
423 KB, 1500x1012
>>53172403
On oikea ideologia jos haluaa turvata oman kansansa tulevaisuuden.
>>
>>53172450
En oo ihan perillä noista opiskelujutuista. Olin ennen amiksessa kerran mutta lopetin kesken.
>>
>>53172489
aikuislukiosta hankittu ylioppilastodistus on täysin saman arvoinen lukiosta hankitun kanssa (se on itse asiassa sama)
>>
>>53172489
Siis lukio-opinnot on lukio-opintoja riippumatta siitä millä tavoin niitä suorittaa. Suuri osa yliopistolinjoista painottaa pääsykokeita opiskelijavalinnoissa.
>>
>>53172403
Ei ole pojat tainnu lukea läksyjään ku kattoo kuinka hönöiltä ne näyttää natsien tyylitellyn propagandan rinnalla.
>>
>>53171523
Vittu anna infoo mitä musta tulee isona. En vaan jaksa enää käydä kuuta vuotta jotain vitun korkeakoulua en jaksa en pysty en kykene.
>>
>>53172560
>>53172588
Ok, kiitos selvennyksestä.
>>
File: dealers death.jpg (13 KB, 400x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dealers death.jpg
13 KB, 400x267
KUOLEMA DIILEREILLE!

:3
>>
>>53172618

tsekkaa niilo22, siinä on sun tulevaisuus
>>
>>53172671
Ironista kun nuo pellet ovat suurelta osin piripäitä ja diilereitä
>>
>>53172460
>right
But NS is left wing, family-kun.
>>
>>53172671
Miksi? Etkö halua viinaa tai huumeita enää?
>>
>>53172725
>Ironically when those clowns are largely piripäitä and middle-aged
>translator fucks out at the most crucial word
;__;
>>
>>53172756
No it's not. It's something in between, more right. The "socialism" part in it was originally decided because it would attract more people to vote for them.
>>
>>53172771
>alkoholi
:3

>huume
3:
>>
>>53172794
piri = slang name for street speed
piripää = speedhead
>>53172825
Even if it's not classified as such, even then it's EASILY one of the worst intoxicants/drugs there is.
>>
kaksi koulua jo lopettanut kesken ja taas tota vitun yhteishakua pukkaa päälle
pitäisi vielä kaksi vuotta opiskella jotain turhaa paskaa ja sitten ei enää velvollisuutta hakea opiskelemaan
aikuislukio ja sähkärilinja kokeiltu, mitäs seuraavaks
>>
>>53172886
Kulttuuriantropologiaa vaan
>>
>>53172886
Oispa tyty niin kaikki ois hyvin.
>>
>>53172886
Kuinka laiska autisti täytyy olla että lopettaa koulun kesken
>>
File: m_tyrrunefana.jpg (32 KB, 300x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
m_tyrrunefana.jpg
32 KB, 300x450
>>53172796
>No it's not.
Yes, it is, 2bh.

"The word 'socialism' in national socialism is there for a reason and should be taken seriously"
t. Klas Lund, ex-führer (2015 ;_;7), Swedish resistance movement

:3
>>
>>53172886

voisit vaikka vetää ittes jojoon
>>
>>53172913
ei tartte olla kuin laiska ja mielenterveysongelmainen
>>
>>53172911
ei kyllä tuokaan enää jaksa kiinnostaa, suhteen ajatteleminenkin aiheuttaa vaan stressihikoilua
>>53172902
en ole päässyt lukiosta, en edes pääse mihinkään tommoseen paskaan
>>53172913
aikuislukio jäi koska laiska ja ei mitään motivaatiota tai kiinnostusta, ei myöskään auttanut kun ei niitä siellä kiinnostanut kävinkö tunneilla vai en. amis jäi kun oli 4-5 jonneja vanhempi ja tokana vuonna alkoi asennushommat jotka olivat täyttä paskaa
>>53172943
lupasin itselleni että odotan kunnes täytän 30
>>
File: diversity2.jpg (158 KB, 900x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
diversity2.jpg
158 KB, 900x652
>>53172924
The answer is simple: both.

National Socialism differs from all political doctrines quite simply because it is not an ideology based on what should be but rather how things are. Merely a synchronization with all things natural. Meaning that it is built upon a biological foundation, justified by the inexorable laws of nature.
>>
oon paskantanu tänää kolmesti vaikka söin ihan normaalisti eilen
>>
>>53173130
Mäki. Alkomahooli aiheuttaa ribalia usein mulle.
>>
>>53173068
I like you, Pekkalainen
>>
File: asetuksett.jpg (845 KB, 2560x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asetuksett.jpg
845 KB, 2560x1536
>>53173204
Cheers to that Svenne.
>>
File: 1401108391035.jpg (53 KB, 401x391) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401108391035.jpg
53 KB, 401x391
>>53173068
>>53173204
>National socialism, the idea that my country can do no wrong if I believe strong enough in it.
Whether you are sheep in a national socialistic, democratic capitalistic or oligarchical communism still makes you a sheep. If you need someone to tell you what to do, then you are weak and it makes you exactly what Nazis detested.
Think for yourself, do not let the nation do the thinking for you, we are individuals. If you can't argue your stance on something even to yourself, how else can you convince anyone else.
>>
>>53173327
But as you can probably realize, most people can't think by themselves. They always need someone to tell them what to do, what is wrong and what is right. (like in this world, and it's fucked up).

At least NatSoc tells how things really are and tells and does what's best and natural for the people.
>>
>>53170548
Ite menin koulun ja töiden perässä. :D Mitä vittua sä siellä teit?
>>
>>53170548
Miks helvetissä asut jossain Somaliassa?
>>
File: NRM-Propaganda-1.jpg (599 KB, 1182x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NRM-Propaganda-1.jpg
599 KB, 1182x900
>>53173327
>>National socialism, the idea that my country can do no wrong if I believe strong enough in it.
M8, u wot?
National socialism has nothing to with countries, it's BIOLOGICAL. Race > nation > country. In that order. You might be thinking of patriotism instead.

>do not let the nation do the thinking for you
The people ARE the nation, m8.

Nation =/= country.

>>53173297
Nice flags, m8.
>>
File: 4th Reich - EU.jpg (184 KB, 574x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4th Reich - EU.jpg
184 KB, 574x1024
Personally not into nazies, but cheers and Perkele for strong national identity and roots.
>>
>>53173492
>At least NatSoc tells how things really are and tells and does what's best and natural for the people.
No it doesn't because that would imply there is only one way to world, and as many things are matter of opinions of subjective, you can't have one right answer. Democracy is nice, but is it perfect, no. Even if its imperfect would you give up on democracy merely based on that fact, even if you wouldn't know the alternative. Most people wouldn't.

>>53173766
>National socialism has nothing to with countries, it's BIOLOGICAL
It has everything to do with the nation. Ein reich, ein volk, the idea that every nationality has right to their own nation and this requires absolute faith in the said nation.
>>
File: diversity.jpg (544 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
diversity.jpg
544 KB, 1600x1200
>>53173954
>It has everything to do with the nation. Ein reich, ein volk, the idea that every nationality has right to their own nation and this requires absolute faith in the said nation.
And to preserve their own culture, identity, race etc. no matter who are are the building bricks of National Socialism
Can you see what's happening right now? The whole of Europe is under invasion thanks to those "certain" people who want to destroy us. The ideology might not be perfect, but the current in place ain't either.

Objectively National Socialism is way better option than this current bullshit.

https://www.youtube.com/watch?v=pDLyKSYRqXM
>>
>>53173954
>It has everything to do with the nation.
Exactly. And like I said, a nation is not a country.
The people is the number one priority, whatever it desires in order to exist comes second.
>>
File: good.gif (1 MB, 227x136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
good.gif
1 MB, 227x136
Tilasin juuri Ocarina of Time 3D:n, veljet.
>>
>>53174298
Onko siitä 2D versiokin?
>>
File: 1413949703101.jpg (16 KB, 256x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413949703101.jpg
16 KB, 256x290
>>53174298
Eikö se alkuperäinenkin ollut 3D?
>>
File: ocarinaoftime.jpg (917 KB, 850x1020) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ocarinaoftime.jpg
917 KB, 850x1020
>>53174444
Hienot neloset.
3D tarkoittaa että se on 3DS:lle päivitetyillä graffoilla. Ja jotain sisältöä todnäk muutettukin, mutta sehän selviää kun peli saapuu.
>>
Hemmetti tulisi jo tuo xcom niin pääsisi ihastelemaan kauniita käärmeitä :3
>>
>>53174230
I never mentioned country. I said a nation, and if you let the nation do the thinking for you, you are giving up your freedom and liberty to the masses. And because masses can be controlled you give it to the elite. Enjoy your brain washing. I'd rather enjoy my free, even if degenerate, life.
>>
File: 420.jpg (29 KB, 252x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
420.jpg
29 KB, 252x252
>>53148831
Yhtä Suomalainen ku muutki heseläiset jtp
>>
File: suomi_on_paras.png (23 KB, 753x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suomi_on_paras.png
23 KB, 753x632
sauna
>>
File: perheväkivalta.png (4 KB, 253x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
perheväkivalta.png
4 KB, 253x220
>>53175993
itsemurha
>>
>>53155830
They may look beautiful, but they are lunatics.
>>
File: suomi.jpg (22 KB, 492x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suomi.jpg
22 KB, 492x393
oispa kaljaa
>>
>paras yhteiskunta/valtio järjestelmä on se josta itse hyötyy eniten
Täähän se ois. Sen jälkeen vaan keksitään argumentit jolla tuetaan omaa systeemiä.
>>
>>53175993
>>53176056
>>53176147
r8
>>
Meen ostaa kaljaa jtp
>>
Mahasta raikuu kauhee mekkala mut vaikka kuin pinnistää kakka ei tuu
>>
>>53177170
Juuh elikkäs Wedmd:n mukaan 60 syöpää. Meneppä rustailemaan testamenttias.
>>
>>53176792
Hyi helvetti siellä oli kylmä, pitää varmaan laittaa pitkätkalsarit alle ens kerralla.
>>
>>53176792
Mitä kaljaa ostit? Kui paljo?
Ite kävin just porukoiden kaa ikeas. Oli niin pirun kylmä että auto ei meinannu käynnistyä kylmiltään.
>>
>>53177939
itellä tuntuu jörgenit liian ahdistavilta, en pysty vaikka kuolisin kylmyyteen
>>
>>53178481
6kpl 0.5l koffia
>>53178647
Ne on kyl aika nihkeet alkuun mut niihi tottuu
>>
File: 1395787608435.png (29 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395787608435.png
29 KB, 633x758
>stk ku mosat pääseet kohta sotkuu ja pakko käydä aina aamulla hakemassa koko päivän setit ettei joudu jonottaa joku 2 tuntia
>>
>>53178647
Kannattaisi opetella pitämään niistä, pitkät kalsongit on ihan vitun jepat jos ulkona on se -20 tai pahempi.
>stk jalat pysyy lämpiminä jopa pyöräillessä
>>
File: 1328806526303.jpg (142 KB, 807x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1328806526303.jpg
142 KB, 807x605
>>53178766
Mees vaikka poraamaan nurmea siitä
>>
File: salet.jpg (47 KB, 1026x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
salet.jpg
47 KB, 1026x568
>>53178800
itel alkaa aina kirveleen vitusti jalkoi ku karvat jne... emt vittu se vituttaa
>>
>>53178982
Sheivaa, karvaperse.
ja sitten voitkin tarjota boipucci jtp
>>
>>53178647
Veijjot on kyllä paras keksintö ikinä, pidän niitä keväälläkin niin pitkään päällä kun vain mahdollista, sittenkun alkaa sauna tuoksumaan jaloissa ni otan pois.
>>
>>53178924

En oo menos.

t. kirjuri.
>>
>>
mites muite mämmikourien ilta? ite vetelen viinaa ja lyricoita sekasin! tuntuu euforiselta
>>
>>53179479
Runkkaan ja juon viinaa eli salee toimii kovempaa.
>>
>>53179675
Voin runkata lyriikoissa ja viinoissa. Mitäs sanot tähän haasteeeseen?
>>
>>53179695
ei seiso kuitenkaa :D homo :D
>>
File: 1372056500525.jpg (112 KB, 429x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372056500525.jpg
112 KB, 429x297
>>53179479
juon tasottavia ja tärisen, valtakunta ja prinsessan käsi bentsoista
>>
>>53179795

Tasottelu on paras tunne ikinä. Se kun hytinät vaihtuu nousuhumalaan, toki se on vain suhteellista kurjuuden katoamista. Mutta joskus siitäkin kyydistä on hypättävä pois.
>>
File: kettu5.jpg (179 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kettu5.jpg
179 KB, 900x900
>>53179781
lyriikat pistää pippelin pystyyn kuin eiffel torni!

oot aliarvioinu niiden voiman
>>53179795
parempi sekin kuin ilman tasottavia. rukoilen sun puolesta, veli.
>>
>>53148006
rasta/10
>>
File: 4asc finstack.jpg (422 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4asc finstack.jpg
422 KB, 1000x1000
>>53179479

Energiajuomaa ja Dotaa

Based Stark tulee voittaa open qualit jtp
>>
>>53152866
FWB is better desu
>>
>>53179947
ketä kettu?
>>
Heräsin just. Tämä paha?
>>
File: 1450305735995.jpg (575 KB, 1169x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450305735995.jpg
575 KB, 1169x1920
>>53180250
tää
>>
File: stitches.jpg (87 KB, 634x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stitches.jpg
87 KB, 634x638
>>53180036
hyvä meidän joukkue
>>
>>53180231
Miten sellaisia saa?
>>
>>53180384
>Kävelee päin puskia
On ne naiset ihme olentoja
>>
File: kettu6.jpg (106 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kettu6.jpg
106 KB, 640x640
>>53180704
>>
Subhaanak-Allaahumma, wa bihamdik, wa tabaarakasmuk, wa ta'aalaa jadduk, wa laa ilaaha ghayruk

jtp perhe
>>
Miksi hitossa minusta ovat kiinnostuneet vain muut miehet? Jumalauta kun laittanut parille deittisivulle ja interpaliin pärstääni niin ainoat jotka käyvät katsomassa ja laittamassa viestiä ovat olleet miehiä.
>>
>>53181142

oot tommonen fuccboi
>>
>>53181071
Mites päin tota nyt sit pitäis lukea?
>>
>>53181142
Oot söpö :3
>>
>>53181171
>>53181314
Auttaisiko tukan ajaminen lyhyemmäksi?
>>
>>53181384

suosittelen alkoholismia ja nyrkkeilyä
>>
>>53181384
Emt, jengi sanoo et pitkät hiukset on naisellisia, mut en oikein usko. Yleensä vaan miehet joilla on pitkä tukka on laihoja ja muutenkin herkkiä ja feminiinisiä.
>>
>>53181384
Koita näyttää vähemmän hintille
>>
My cousin married a Finnish girl and they want to move there to raise a kid. How do I stop them?
>>
>>53183632
He'll understand his mistake sooner or later.
>>
File: 001.jpg (199 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
001.jpg
199 KB, 1200x1600
>>53183632
RRRRÄÄÄÄÄÄÄ
fucking immigrants stealing our women, i hate all you niggers
>>
File: suomi.jpg (531 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suomi.jpg
531 KB, 1024x768
>>53183632

show pictures of finns and tell them there's nothing but pain and misery awaiting
>>
File: fobba.jpg (104 KB, 1135x964) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fobba.jpg
104 KB, 1135x964
hei mämmin luuserit, jos tuntuu paskalta (niinkuin aina) niin kokeilkaa lyriokoita. <3

tulee itsevarma ja euforinen olo mielen ja kehoon,

ite en käytä mut kaverit on niitten käyttäjiä ku niil o resepti

ps. tuplat
>>
File: kettu.jpg (326 KB, 918x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kettu.jpg
326 KB, 918x1200
>>53183632
There is a meme that all Finns badmouth so that niggerrs dont come here (wow 4chin herois)

I'm gonna break it right now to you FInland is probably the best country in world ATM,. Also in general our population is red pilled. Not all tho.
>>
EEEI VITTU MIKÄ UUTINEN KJEH :D::D:D
>>
File: 3 - KNCqhZq.jpg (140 KB, 680x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3 - KNCqhZq.jpg
140 KB, 680x680
>>53184362
>>
>>53183835
>Schwarzmann
>mustat kädet
Kukahan tämän taustalla voisi olla
>>
>>53183908
Whenever he goes to Finland his wife's family loves him and wants him to move to Finland. He won't listen to me desu.
>>
>>53184250
Minkälaista viinaa tuo lyriikka on?
>>
>>53183632
She is going to steal his money and she is going to eat the baby. Finnish women are savages. Finnish women are dangerous. She is going to rape your cousin. Finnish women do forget. They do not have feelings. Let that demon go by herself.
>>
>>53184742
miks mä
>>
>>53183632
It's his choice. If he wants to be depressed for the rest of his life, let him
>>
File: lyrtsi.jpg (72 KB, 640x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lyrtsi.jpg
72 KB, 640x491
>>53184742
tää
>>
>>53184362
>FInland is probably the best country in world ATM
Agree with this, but our American friend must understand that this place is also very boring for foreigners. Many people are disappointed when Finland doesn't live up to the expectations they have in their heads
>>
>>53185447
Foreign people are just idiots. Why do something stupid shit when you have the best entertaiment in the world: internet?
>>
>>53185535
Tämä desu. Miksi mennä mihinkään kun on netti
>>
I'm watching a Hungarian twitch stream out of curiosity
To an untrained ear, it sounds like Finnish but a lot less Swedishness to it
It has tge bouncy, sing-song sound I associate with Finnish
Do Finns notice this too? Do all uralic languages sound like this?
>>
>>53185713
give me an example, never heard hungarian
>>
>>53185713
>bouncy, sing-song sound I associate with Finnish
I don't desu
>>
>>53185713
You have some weird ass associations m8, Finnish is pretty fucking monotone
>>
>>53186080
not when it's spoken by 14-year olds
>>
>>53185713
>bouncy, sing-song sound
You just described Swedish
>>
Mitä muita essentiaalisia /mämmi/-core artisteja on kuin kotiteollisuus
>>
>>53185954
Törpöröpödöröpöröttö röpödöpötöröpörödöt hupikek
>>
>>53186510
Varmaa toi zen cafee
>>
näköjään ääliö AP ei linkannut uutta lankaansa

>>53186264
>>53186264
>>53186264
Thread replies: 325
Thread images: 111
Thread DB ID: 385398[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.