[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 417
Thread images: 137
File: blandaupp.jpg (177 KB, 672x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp.jpg
177 KB, 672x672
Kärleksupplagan
>>
>rasblandning
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
Kom ihåg, ingen politik.
>>
>dkn ingen söt och blyg fv
>>
File: yop.jpg (79 KB, 750x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yop.jpg
79 KB, 750x709
>>53987109
Ja Sverige! Kärlek vinner !
>>
File: 140345908343.jpg (14 KB, 472x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140345908343.jpg
14 KB, 472x645
>detta är allt som blir
>>
File: 1449176206654.jpg (2 MB, 2000x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449176206654.jpg
2 MB, 2000x1334
>usch vad kallt, om jag bara hade en kille att värma mig med
>>
>>53987258
eyy jonte kolla in det här, någon jävla bög gröntextar som om han vore bruden i bilden
>>
>>53987258
Eller ett par byxor
>>
>>53987258
>dkn ensamma fredagen blev ännu mer ensam
t-tack ;__;
>>
>>53987179
HELL SEGER BLATTESVIN SKA STAMPA IN DITT HUVUD OCH FÅ KUKEN HÅRD
>>
File: 1451740454172.jpg (43 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451740454172.jpg
43 KB, 640x480
>>53987184
>dkn ingen stark, ond, stor och sadistisk fv
jag vill bli straffad
>>
Gilla om du gråter varje gång.

https://www.youtube.com/watch?v=d0YK8sLphgU&feature=youtu.be&t=9m30s
>>
File: 1446336042194.jpg (25 KB, 662x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446336042194.jpg
25 KB, 662x486
>stormbögar vill hindra mig från att rasblanda
>>
File: 1415660822009.jpg (55 KB, 468x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415660822009.jpg
55 KB, 468x540
>>53987302
Men jag är ju svensk
>>
File: araber.png (381 KB, 510x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
araber.png
381 KB, 510x524
>>
>>53987377
Rätt vittskräpigt, om jag ska vara helt ärlig.
>>
>>53987419
Hur kan en vuxen svensk man vara så mycket cuck att man inte ingriper i en sån situation, patetiskt favä.
>>
File: Stalin full up.jpg (55 KB, 630x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stalin full up.jpg
55 KB, 630x720
>>53987343
https://youtu.be/M5hwypHonzw[/embed]
>>
>>53987222
den bilden beskrev mig perfekt
>>
>>53987508
Tror inte det handlar om att inte framstå som rasist längre, utan att man är rädd för sitt välbefinnande
>>
>>53987547
Du är en tysk liten stjärtgosse som tyckte det skulle va sååå coolt att kriga men sen insåg att krig suger?
>>
>>53987384
Du är säkert "passbärare". Ska doxxa dig till NMR.
>>
File: Lord Vader.jpg (8 KB, 180x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lord Vader.jpg
8 KB, 180x320
>>53987659
Rapportera mig till nästechefen Carl
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>53987734
Vem fan är den där pekkan på bilden egentligen?
>>
File: socialism.jpg (204 KB, 813x1097) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
socialism.jpg
204 KB, 813x1097
>socialister
>>
File: 1447137582087.jpg (347 KB, 1936x1936) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447137582087.jpg
347 KB, 1936x1936
>dkn ingen fv att stycka
>>
>>53988025
Hej Norge-anon! Vad gör du? :3
>>
File: Aiko12.png (309 KB, 704x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aiko12.png
309 KB, 704x459
>>53986217
Det återstår ju att se, det är ju det jag ska plugga
>>
>>53988123
Jeg har hatt influensa! :((((

Gi meg en klem.
>>
>>53988099
Rannsaka dig själv
>>
>>53988190
Ööh

Nej tack
>>
>>53988095
Får du nog reda på tids nog. Först planterar de, sen måste det rota sig i skallen på dig ett tag, sen när det fastnat ordentligt i myllan, då kan det få blomma och tiggelura dig.
>>
>>53988190
klem :3
>>
>>53988190
Vi har haft en jobbig dansk i tråden istället
>>
>>53988238
Vad fan dillar du om, din efterblivna jävel?
>>
File: 1445615355822.jpg (35 KB, 400x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445615355822.jpg
35 KB, 400x583
>>53988190
>krama någon som kan vara smittsam

Nejtack.
>>
>>53988242
klämklämkläm.

oj shiiiat du var ju inte söte norskanon :O
>>
File: mera kärnkraft.jpg (104 KB, 610x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mera kärnkraft.jpg
104 KB, 610x545
Den här gubben är inte så dum favä
>>
>>53988190
>Jeg har hatt influensa! :((((
Ojdå :(
Vad har du gjort medan du har varit sjuk?
>>
>>53988332
Dessutom var det två klämmar för mycket hördudu. Nu står du faktiskt två klämmar i skuld.
>>
File: Adolf-Hitler[1].jpg (81 KB, 615x870) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Adolf-Hitler[1].jpg
81 KB, 615x870
https://youtu.be/8eydDN55Vyc?t=1878

HELL SEGER!
>>
File: 1421585671048.png (41 KB, 500x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421585671048.png
41 KB, 500x461
>>53988242
Takk.

>>53988282
Dansker kan ikke stoles på!

>>53988320
Skjonner den fåvæ. Men er frisk igjen nå fåvæ.

>>53988351
Lest noen krimboker fåvæ.
>>
>>53988346
han har nog tagit rätt val här i livet om han får sitta där och säga så.
>>
HAHAHA BROR KOLLA MIN INSTA NU
>>
>>53988403
Någon ring klämfogden, vi har en skuld att rapportera in.
>>
>>53988474
LÄNKA JONTE
>>
>>53988436
Ska vi bestämma datum och plats för fjälltur i sommar? :3
>>
>>53988489
Jaaa hej det är klämfogden! Oj! TVÅ för mycket säger du. Det var allvarligt. Då får vi lägga på indrivningsavgift och skatt på det. Sammantaget 3 komma 6 kläm blir det då. Glöm inte att du kan få hjälp av lokala kommunens socialkontor om din skuld blir ohanterlig.
>>
File: 341132.jpg (505 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
341132.jpg
505 KB, 1920x1200
En sötpaj fv att mysa med just nu hade inte varit helt dumt favä ;___;

>dkn ensam
>>
File: image.jpg (31 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 306x306
>>53988450
>får

Fegis
>>
>>53988644
>ha sötpaj att gosa med
>kunna fisa fritt när man vill

Jag vet vad jag väljer.
>>
File: 1428013878745.jpg (71 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428013878745.jpg
71 KB, 540x720
>>53988201
>dkn ingen jättinna fv att lemlästa mig och bära mig mellan hennes enorma bröst i ett halsband sammanlänkat med mina armstumpar medans hon krossar små fredliga byar med en ekklubba
>dkn man aldrig kommer att livnära sig på det överblivna blodet och köttslamsorna som rinner ned från hennes mungipor och täcker hela hennes framsida med intorkat blod, fett och hjärnsubstans
>dkn man aldrig kommer skrika sig hes på uppmanande kamprop till orkestern av skallar som knäcks som bubbelplast under hennes hårda fotsulor
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: roy.jpg (75 KB, 512x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
roy.jpg
75 KB, 512x1152
>>
>>53988644
EN DAG, ANON. EN DAG SÅ SKA VI FÅ FV OCH VI SKA LEVA VÅRA DAGAR LYCKLIGA, UTANFÖR VÅRA DYSTRA, DIMMIGA RUM.
>>
>>53988644
Tjejer är överskattade, speciellt blonda tjejer
Män är också överskattade
>>
>>53988628
Anons skuld blev till slut alltför grov. Så mycket som 6 klämmar i skuld kom han upp i innan han till slut lyckades bli rentvådd. Han lever idag ett klämfritt liv, men de tydliga minnena av sina ungdoms klämmeri har han kvar.
>>
File: dkn cosplay.jpg (82 KB, 522x721) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dkn cosplay.jpg
82 KB, 522x721
>>
>dkn ingen fv
>>
File: 1451338662571.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451338662571.png
104 KB, 500x596
>>53988769
vill tro
>>
>>53988785
Att spendera varje helg ensam på sitt rum är definitivt inte överskattat, favä
>>
>>53988729
Detta är så fantasirikt att du får ett (du) av mig. Du har inte funderat på att producera barbar-filmer?
>>
>>53988561
Hvor som helst(men ikke på ostlandet), når som helst for min del
>>
File: NYDYCYJ.jpg (61 KB, 500x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NYDYCYJ.jpg
61 KB, 500x320
Vilket parti tror ni kungen röstar på?
>>
>>53988831
Ojdå. Så det är så här den vanliga "Sverigepolaren" ser ut?
>>
File: 1446993550845.jpg (934 KB, 3072x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446993550845.jpg
934 KB, 3072x2304
>>53988769
https://www.youtube.com/watch?v=TnkjOHVK-H4
>>
>>53988814
Han hamnade i "klämmeri" med rättvisan kan man säga. Hihihi.
>>
File: STOR.jpg (191 KB, 913x754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
STOR.jpg
191 KB, 913x754
>>53988858
;__;
>>
>>53988858
>>
>>53988931
Röstar han?
>>
>>53988924
Ja det skulle bli typ som Conan, fast definitivt ännu brutalare.
>>
>>53988924
Nej, men jag har funderat på att bli bra på att rita så jag kan skapa nihilistisk, grotesk pornografi.
>>
File: CZIG2joUAAA6q_B.jpg (66 KB, 600x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CZIG2joUAAA6q_B.jpg
66 KB, 600x751
>>
>>53988931
Det kvinnliga höftpartiet. HÖ hö höö :]
>>
File: startpack1.png (632 KB, 1200x825) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
startpack1.png
632 KB, 1200x825
>>53989027
-.-
>>
File: blandaupp2.jpg (125 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blandaupp2.jpg
125 KB, 540x720
>>53987206
ja :3

kram
>>
>>53988931
Får kungen ens rösta? Ska inte han vara politiskt oberoende?
>>
>>53987109
What a waste of white genes, this is sad
>>
>>53988925
Kanske lite för tidigt att bestämma tid och plats. Vi skulle väl vänta till sommaren?

Har du lust att breva lite sötpajer? :3
>>
File: 1452987219490.png (300 KB, 382x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452987219490.png
300 KB, 382x442
>>53988924
>>53989052
vill ni göra lite bra läsning på conan
http://www.barbariankeep.com/ctbds.html
kör
>>
>>
>>53987167
>>
File: blanda upp 3.gif (2 MB, 400x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blanda upp 3.gif
2 MB, 400x200
>>53989142
ne
>>
>>53988983
https://www.youtube.com/watch?v=CZXLLMbJdZ4
>>
>>53989034
>>53989138
han har all rätt att rösta men tror inte han gör det
>>
>>53988999
>dkn kommer aldrig vara häst och ha en ung kvinnas ben klämda runt mig, ivrigt gnuggandes sitt saftiga underrede mot min rygg där jag skuttar fram över ängarna.
>>
>>53989175
tack david "miss" foster wallace-anon, du är min största allierade
>>
>>53987109
Blannda Uppp
>>
>>53989142
what a waste of black goddess' genes, wasted for a guy that looks like a borderline retard
>>
>dkn fixat så min arch lappis ser fin ut
Snart så är man nöjd :3c
>>
>>53989069
jag har också funderat på det. fast jag är för kass på att rita att det till att börja med nog inte är värt det. däremot kunde jag kanske hjälpa till att programmera något dylikt.
>>
>>
>>53989295
Jag är halv-okej på att metikulöst kopiera vad jag ser framför mig, men jag borde verkligen göra något åt min penn-kontroll. Mina linjer är som gjorde av en spetälsk epeleptiker.
>>
>>53989070

>dkn kommer aldrig vara ett gulligt kram-får som en ung kvinna kramar medans hon för första gången nyfiket utforskar livets glädjande små mysterier.
>>
File: PAJJ1.png (756 KB, 899x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PAJJ1.png
756 KB, 899x774
snälla ge mig en fv
>>
>>53989095
Detta var så orimligt och olämpligt att jag skrattade lite favä.
>>
>dkn tråden är en kopia av sweddit
>kan inte någon börja bajsbreva om nazism eller socialismhat istället?
>>
>>53989413
mm strax
>>
File: 1423.jpg (137 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423.jpg
137 KB, 800x1200
>>53989149
Sommeren, ja.:)

sotpai
>>
>>53989413
fv är inte något man får. Det är något man kämpar sig till anon.
>>
File: 1452666212915.jpg (1 MB, 2000x1246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452666212915.jpg
1 MB, 2000x1246
>>
File: socialist.jpg (52 KB, 467x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
socialist.jpg
52 KB, 467x395
Socialism är det största hotet mot Sverige.
>>
File: aaaas.gif (2 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaaas.gif
2 MB, 200x200
>>53989443
är det vi eller sweddit som har förändrats?
>>
>>53988831
Vem är han utklädd till dock?
>>
Breva kärlekslåtar som får det att pirra i pungkulorna :33
>>
>>53989413
Blir lite nyfiken vad hon tänker på där på bilden favä.
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
werf
>>
>>53989514
du har sagt det nu
>>
>>53989492
>kämpa för en horfv
haha aa
>>
>>53989492
vissa har det mycket lättare än andra
>>
>>53989443
Det är fredag. Lungna ner dig. Behöver inte alltid rödpillra varandra om socialism, kommunism och degeneration :3
>>
>>53988858
dkn?
>>
>>53989581
du som tar bilden eller din fula guling?
>>
>>53989537
Sweddit är fortfarande en bajsnödig jävla sossebroilerstuga. Grejen är bara den att sossebroilers har gått och blivit SD light. Verkligheten har trängt sig på för mycket.

Tråden däremot svänger väl hit och dit beroende på vilka som är i den och orkar tjafsa med motståndarsidan.
>>
File: 1384539361955.jpg (896 KB, 2222x1667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384539361955.jpg
896 KB, 2222x1667
Vem hade du valt?
>>
>>53989597
Ordvitsar på en fjortonårings nivå och fyllekläm är bara tradigt. Då lyssnar jag hellre på SNSDs redogörelse om ryck drama från veckan som gått favä.
>>
>>53989697
Hehe brb xd
>>
>>53989697
Det är bara negrer i varierande vithetsgrad så nej tack men tack ändå.
>>
Läsa Äldreomsorgen I Övre Kågedalen av Nikanor Teratologen när jag är klar med Dumskallarnas Sammansvärjning?
>>
>>53989697
13. synd att alla är svarta förresten.
>>
>>53989707
Ordvitsar i tråden?
>>
>>53989697
>dkn kommer aldrig vara...

äh vafan du har inga djur på dendär bilden som jag kan låtsas-sympatisera med.
>>
File: P4010053.jpg (4 MB, 3648x2736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P4010053.jpg
4 MB, 3648x2736
OKEJ ERA BÖGBÖGAR

VEM VILL UPP TILL FJÄLLEN OCH ÅKA SKIDOR MED SVERIGEPOLARNA?

Detta är nu en SvTFjällT-tråd.
>>
File: f1h1.jpg (118 KB, 683x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
f1h1.jpg
118 KB, 683x1024
>dkn man inser att tråden säkert inte ens vet vem gudinnan Chelsie Aryn är
>>
File: 1425858885475.png (107 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425858885475.png
107 KB, 499x499
>>53987258
>Du kommer aldrig mysa upp i soffan och hålla om din flickvän
Livet är smärtsamt
>>
File: ketu62.jpg (28 KB, 634x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ketu62.jpg
28 KB, 634x416
>>53989648
yiff yiff
>>
>>53989790
>icke-vit
tappad
>>
>>53989697
Alla. En sak att vara kritisk mot massinvandring, en annan att vara rasist.
>>
File: 1443027838458.jpg (68 KB, 500x707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443027838458.jpg
68 KB, 500x707
>>53989697
Tredje från vänster, andra raden
>>
>>53989790
Ja jävlar du. Hon var rätt het faktiskt.
>>
>>53989811
ooo titta, hej räfen :)
>>
File: P3dcCUW.jpg (97 KB, 640x635) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P3dcCUW.jpg
97 KB, 640x635
>>53989843
mycket vacker =)
>>
>>53989890
va säger räfen? någon som vet, någon som vet?
>>
>>53989810
Breva dyster musik ;__;
>>
>>53989779
Åkte förra helgen i vemdalen, -33c.
>>
>>53989790
BRB EN SNABBIS BARA
>>
File: P4010036.jpg (4 MB, 3648x2736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P4010036.jpg
4 MB, 3648x2736
>>53989779
Initialplan:
Några dagar eller helgen innan högsäsong dvs senast vecka 6
Någonstans företrädesvis norrland
Boende+Liftkort+Reseomkostnader/Bensin+ev. skidhyra
>>
I would fuck her.
>>
>>53989750
Om du tycker incest och norrlänsk depression låter intressant så visst. Jag fann den mer snårig än intressant. Kalix-skellefteå-vadfandetnuär-dialekten blir tröttsam efter 10 sidor.
>>
>>53989931
sentenced är väldigt dystert. men de hade världens bästa gitarrist. tills han gick och typ söp sönder hjärtat sitt.
>>
>>53989940
Surt senpai. Vemdalen är inte så jävla hajp heller som jag minns det.

Tänker om vi gör det precis innan högsäsong drar igång med sportlov å skit så kanske vi kan få skapliga temperaturer och snölägen.
>>
File: 1407265527625.jpg (111 KB, 490x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407265527625.jpg
111 KB, 490x643
>>
File: 1424378186839.png (98 KB, 397x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424378186839.png
98 KB, 397x384
>>53989931
https://www.youtube.com/watch?v=vt1Pwfnh5pc
>>
File: 1442696933435.jpg (29 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442696933435.jpg
29 KB, 177x215
>>53989915
Måste ju fan vara 30 slak för den där
>>
>>53990006
Mm, Miika Tenkulla eller vad han hette va. Tror hans familj sa det var en genetisk hjärtsjukdom, men det skulle nog inte triggats så tidigt om han inte supit så mkt.
>>
>>53989961
Skidor med sverigepolarna hade kunnat bli kul. Jag hade totalt skitit i skidorna och åkt pulka och fjällvandrat med dakka i snön. Sedan supit mig fördärvad på bastun.
>>
>>53990042
Bra låt, favä. Har du hört originalet?
https://www.youtube.com/watch?v=AvJKVKglIRs
>>
File: 1433638456029-0.jpg (518 KB, 1200x1514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433638456029-0.jpg
518 KB, 1200x1514
snygg tjej va?
>>
File: 145306674415.jpg (60 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145306674415.jpg
60 KB, 640x960
>>53990029
OY
A
FUCKING
LEAF
EH?
>>
File: heyy.jpg (66 KB, 575x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heyy.jpg
66 KB, 575x523
>dkn för berusad för blodbårne
>>
>>53989961
>Boende+Liftkort+Reseomkostnader/Bensin+ev. skidhyra
>antyder att folk har råd
jag kommer dock gärna, men då stannar jag i fjällstugan och super
>>
File: freakboar.jpg (35 KB, 500x621) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
freakboar.jpg
35 KB, 500x621
>>53989890
https://www.youtube.com/watch?v=ZL5ab3u6T_k
>>
>>53990025
Var okej, hade fyra lager på mig så könde inte av allt för mycket. Nybögsvänner hyrde stuga, vi var 22 pers, kostade 1300 per skalle.

>dkn bara jag och en annan utan fv
>>
File: seshgroda.jpg (20 KB, 418x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seshgroda.jpg
20 KB, 418x359
>>53990116
>dkn för hög för LoL
kan spela men vill lira ranked och är i promos
>>
File: 1452718942061.png (289 KB, 435x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452718942061.png
289 KB, 435x438
>>53989750
hoppas du läste mina informativa brev om den i tråden på /lit/
Nikanor är norrländska Nietzsche
sen är det så nära högkultur man kommer i norr
>>
File: J.jpg (112 KB, 650x1156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
J.jpg
112 KB, 650x1156
>>53990097
Vill knulla henne hårt bakifrån samtidigt som jag knådar hennes tuttar och tjocka mage favä
>>
File: 1450793384672.png (1 MB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450793384672.png
1 MB, 1280x1280
>>53990097
skulle ha varit snyggare om hon var svart
>>
File: 1403742344260.jpg (69 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403742344260.jpg
69 KB, 600x600
>>53990111
Sweden, Yes!
>>
>>53990151
Vad heter du på Liga?
>>
Käkar bakchoklad. Smakar mjölkchoklad. Billigare dessutom. Marajew sprängda åt helvete.
>>
File: 1441566356217.jpg (21 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441566356217.jpg
21 KB, 540x540
>>53990190
>Canacuck

Dude Weed LMAO
>>
>>53990186
Jo, men tjejor är beroendeframkallande. Tänk om man blir fast. Alla ens planer bara POFF, nä nu äre bebis o volvo som gäller typ.
>>
>>53990151
knektor ta livet av dig ditt jävla avskum
>>
File: P4010030.jpg (4 MB, 3648x2736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P4010030.jpg
4 MB, 3648x2736
>>53989961
EXEMPEL:
Bydalsfjällen 11-14 FEB
Transportkostnader: ca 600kr per person och väg med tåg, ca 600kr per bil och väg med bil, dyrt som fan med flyg
Boende: kostar 3k5 för en 6manslägenhet och hela vecka 6, lär kunna förhandlas ner till något lägre för kortare vistelse
Liftkort kostar 900kr för 3 dagar
Skidhyra är dyrt, ha skidor för fan
EXEMPELKOSTNAD Med bil och egna skidor: 1450SEK
>>
>>53990151
>Platinum II förra säsongen
>Går 6-4 i promos
>Silver I

Jahopp... Knappt att jag orkar klättra favä
>>
File: image.jpg (81 KB, 526x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
81 KB, 526x820
Vad fan är 4kanals /j/ bräde för nåt?
>>
>>53990133
Jag älskar dig karel. :3
>>
>>53990157
faktiskt, spökigt favä
säger det igen: >>53989251
har varit intresserad av teratologen sen vetskapen att han översatte zarathustra mötte minnet av "ernst arselhål var faktiskt rätt så illa tilltygat"

för övrigt, när vi ändå talar om nietzsche: deleuze, J/N?
>>
>>53990157
>"mannen, gräs"-kvalitet på de """filosofiska""" dialogerna
>norrländska Nietzsche
hihi *asg*
>>
File: wmbfcouple2.gif (523 KB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wmbfcouple2.gif
523 KB, 200x150
>>53987109
such a cute couple to be honest.

i want a black gf so bad right now.
dear god please send me one, i beg you.
>>
File: 1445360349001.gif (701 KB, 736x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445360349001.gif
701 KB, 736x547
>>53990258
för dyrt vem fan dror du att jag är?
>>
>>53990285
Jvdk senpai
Diamant 4 -> Guld 1
Knula allt vad rito heter
>>
>>53990285
Ja alltså är det nån jävla bugg eller vad? ska det vara så? En polare var Diamond 3 tror jag, han gick 5-5 och blev guld 4 typ lmao
>>
ugh, please stop this disgusting objectifying of women

JUST LOOK AT THIS THREAD UGHH
>>
>>53990319
why would you ever want a black girlfriend
germany, no
>>
File: 1450096449389.jpg (131 KB, 960x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450096449389.jpg
131 KB, 960x686
>dkn du aldrig kommer att vara en helig krigare och förkämpe för det goda
>>
>>53990321
Jämför du det med att åka till typ sälen eller åre är det grisbilligt fám
>>
File: 1430595475920.png (115 KB, 345x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430595475920.png
115 KB, 345x352
>>53990086
Bra den med favä, föredrar Cashs cover dock

https://www.youtube.com/watch?v=YTXia64BGN0
>>
File: 1452237633436.jpg (13 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452237633436.jpg
13 KB, 640x640
>>53990290
vafan enligt den här bilden så behöver jag hjälp från vården... tur att jag redan träffar en psykolog och får hemmasittarbux och så.
>>
>>53990319
Åk till Sydamerika :3
>>
File: blanda upp.jpg (123 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blanda upp.jpg
123 KB, 612x612
>>53990319
very cute gif, thanks for sharing =)
>>
>>53990300
Jag har läst Deleuze. Förklara för mig varför i helvete du ens skulle vilja ge dig in på D och G? Det är en utav de mest efterblivna poser-genren av kryptokommunism som någonsin skrivits.
>>
>>53990354
>dkn du aldrig kommer att vara en mörk krigare och förkämpe för allt det onda
>>
File: 1422285761813.jpg (179 KB, 960x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422285761813.jpg
179 KB, 960x639
>>53990319
>>
>>53990290
/j/anitor väl?
>>
>>53990258
Har aldrig åkt skidor i hela mitt liv så tror jag skippar det, om det inte är fler som inte tänker åka skidor
>>
>>53989779
>dkn jag aldrig sett ett berg eller kulle högre än 100 meter ELLER stått på ett par skidor

Avsäga mig mitt svenska medborgarskap?
>>
>>53990300
Litar på att han har en del bra saker att säga
Har gjort några försök på anti-Oedipus
men är inte riktigt där ännu favä

>>53990314
ville rimma lite
skaru ha nit eller
>>
>>53990463
Kan påpeka att jag varit i det här fjällområdet flera gånger på somrarna (inte på vintern dock). Det är topp mysigt och finns bra med spår/vandringsleder, om du hellre gör sånt.

Annars är det ju aldrig för sent att lära sig.
>>53990510
Nä, inte om du bokar skidskola och boende omedelbart :^)
>>
>>53990510
njae, håll kvar det tills du skaffat ett annat inom EU åtminstone. helt utan papper kan du ju bli deporterad till typ IS-land eller afrika.
>>
>>53990438
skulle vara coolt att lura ut en svart tjej ute i skolan en kall kväll och tvinga av henne kläderna så hon fryser ihjäl haha
>>
>>53990510
Låter dansk.
>>
File: mitch dick.webm (586 KB, 556x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mitch dick.webm
586 KB, 556x426
>dkn ingen Mitch
>>
>>53990576
>IS-land eller afrika

praktiskt då ökar ju chansen att jag råkar dö av slumpen.
>>
>>53990373
Älskar den låten, favä. Även om kantiga Radiohuvud fantaster ser en som en huvudströmsbög
>>
>>53990579
Så gott som. Bara 30 min biltur därifrån.
>>
File: 1409017984794.png (65 KB, 393x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409017984794.png
65 KB, 393x504
>>53990627
hatar cuckpoppin
>>
>>53990574
>finns bra med spår/vandringsleder, om du hellre gör sånt
ja om någon till vill det så absolut. Sedan att supa i stugan är väl inte helt fel.

>Annars är det ju aldrig för sent att lära sig.
ekonomin tillåter nog inte hyra skidor och liftkort för tillfället
>>
File: DFWknatte.jpg (222 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DFWknatte.jpg
222 KB, 885x1075
>>53990424
Ska jag lita på dig och bara ge upp med D&G eller?
känns bara som att jag hör namnen hela tiden i akademia och det känns onödigt att inge kunna jagjaga om killarna i alla fall
>>
>>53990576
>deporterad till typ IS-land eller afrika
Hade inte varit någon större skillnad favä.
>>
>>53990644
Tycker hans version känns mer favä, mer själ
>>
Kan vi börja ha brädspelsfredagar (D&D, osv) med Sverigepolarna? Kanske hos Dakka? Men blir väl ganska jobbigt att möta hans morsa var 5:e minut. Vad tror ni?
>>
File: 1446643396608.jpg (42 KB, 450x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446643396608.jpg
42 KB, 450x370
>>53990781
>>
>>53990737
Vet inte favä. Tycker akustiska versionen av Radiohuvud är svår att toppa

https://www.youtube.com/watch?v=cd7nehSQVQ0
>>
File: 1449945796443.jpg (23 KB, 600x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449945796443.jpg
23 KB, 600x238
>>53990438
mfw no black gf
pic related

>>53990418
you're welcome

>>53990351
because i find black girls very attractive. here in my city they are very handsome. not hamplanets, not ratchet, smell good ... eye candy
>>
>>53990713
Vad ska du ha det till? Ska du bara jagjaga finns det betydligt mycket bättre litteratur a la Dala som är roligare att läsa.
>>
File: smug.png (190 KB, 621x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug.png
190 KB, 621x374
>>53990781
>spela D&D
>bokstavligen bäbisautistens första PnP
>>
File: 1452608368924.jpg (638 KB, 1541x5406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452608368924.jpg
638 KB, 1541x5406
>>53990781
Jag hade haft brädspelskväll hemma hos Dakka. Bara han inte bakar brownies.
>>
>>53990917
Föreslå något bättre själv då, annars får någon annan husvärd.
>>
File: 1443554572532.png (198 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443554572532.png
198 KB, 550x535
godnatt och sov gott
>>
>folk gillar oironiskt låten CREEP av radiohead

för helvete boys, ska ni lyssna på vulgär gråtrunkarmusik kan ni väl åtminstone välja nåt som kopplas samman med god smak
>>
>>53990853
>here in my city they are very handsome. not hamplanets, not ratchet, smell good ... eye candy

Ah, youre lucky you don't have to deal with the sort of black women we get here
>>
File: vad gör han..png (302 KB, 670x1069) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad gör han..png
302 KB, 670x1069
>>53990803
Har du inga andra bilder i din jagjag mapp?
>>
>>53990438
looks like a white girl in black skin
shes qt tho
>>
>brädspelskväll
Helt OK favä
>hemma hos dakka
Det blir desvärre jävligt trångt tror jag lads, vi får ordna något
>>53990974
Vägfinnare är ju det minsta man kan göra för att rätta felen

Annars är ju en hederlig omgång Mutant i Pyrisamfundets skogar aldrig fel.

>man försöker dra igång skidT
>anon hijackar och börjar prata rollspel
fan då.
>>
>>53990781
Arkham Horror? :3
>>
File: 1452019888107.jpg (8 KB, 246x121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452019888107.jpg
8 KB, 246x121
>>53991020
Pröva den här
>>
File: jestcover.jpg (30 KB, 250x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jestcover.jpg
30 KB, 250x333
oändligt med lattjolajban-bokklubb i /svt/ NÄR?
>>
ÅTER TILL SKIDTRÄFF

Hur många Skulle en resa i stil med >>53990258 ?
Ser ut som vi skulle kunna få ihop till en full bil åtminstone.
>>
>>53991079
Vi skulle kunna ha en bokklubb. Frågan är bara vad vi skulle läsa. Amerikanska jagjagböcker är inte något jag hade orkat.
>>
>>53990949
Proteinbrunis är ju nyttigare, om jag inte har fel
>>
File: murloc.jpg (32 KB, 444x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
murloc.jpg
32 KB, 444x615
När ska Isgroda ta bort Maelstrom från dotes?
>>
>>53990894
Läser filosofi för att jag gillar att tänka och filosofer ger ofta nya sätt att tänka på saker
men om det bara är jobbiga kryptokommunister utan något nytt så kan jag skippa

sen bra att kunna jagjaga om sådana saker när man umgås med pretentiösa människor favä

>>53991079
har inte läst skiten även fast jag brevar dfw lmaeo
vet inte om jag är jättesugen heller
>>
>>53991151
jag är absolut intresserad, har körkort men ingen bil
>>
File: deleuze-1[1].jpg (60 KB, 330x254) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
deleuze-1[1].jpg
60 KB, 330x254
>>53990424
Oj, missade ditt brev
> Förklara för mig varför i helvete du ens skulle vilja ge dig in på D och G?
ärligt talat, förutom att han pratar om nietzsche, för att jag gillar hans ansikte
>>
>>53991209
Vem vet? Jag spelar inte det jävla skitspelet längre. Det påminner bara om ett jävla pyramidspel.
>>
>>53991151
Får anonyma följa med? Säg inte ja bara så att ni kan mörda och våldta min döda kropp ute på fjällen
>>
>>53991225
Detta är värt att notera, hög andel förare är mycket önskvärt
>>
>>53990844
Hade inte hört deras akustiska version, den var skön.
>>
>>53991215
dfw verkar som en stor jävla yuppie-tönt favä
>>
>>53991215
>>53991242
Jag blir sugen på att ta fram den extremt värdelösa översättningen av tusen platåer jag har i bokhyllan och faktiskt slänga ett getöga i den.

Jag måste se ifall den är så jävla efterbliven som jag kommer ihåg den.
>>
>>53991260
Haha nej anon vad fan tror du att det här är, bara verifierade Inre-Yttre-Inre-Cirkeln-Snubblare som kan det hemliga lösenordet till den hemliga IRCen får vara med

kek
>>
>>53991309
Du borde utforska Radiohuvud favä

https://www.youtube.com/watch?v=Z9IODJdi3GA
https://www.youtube.com/watch?v=z2hZ9CTLICs
>>
im assuming you all are normie olaf-chads
>>
>dkn när man tänker på gamla minnen så känns det som man bara observerar dom
>kan inte komma ihåg tankarna jag hade då, som om jag inte hade något självmedvetande
>>
File: in innan 8gig.png (3 KB, 1019x21) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
in innan 8gig.png
3 KB, 1019x21
Hur är er fredagsnatt upplagd?
>>
>>53991386
i masturbate to cute furry creatures getting dissolved alive into bloody goo
>>
>>53991260
Skämt åsido: anons är välkomna, men det föredras såklart att du kan åsidosätta din autism och folkskygghet under träffen. :^)

Om du är duktig skidåkare och/eller har körkort (eller bil!) är du extra välkommen.
>>
>>53991386

I'm so far from being a normie it's sad.
>>
>>53991336
Men jag har bra humor. Jag skulle kunna ta med mig mat. Gillar du potatissallad? Kan även en del tricks som involverar enkronor.
>>
File: 13831371318.jpg (271 KB, 825x1170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13831371318.jpg
271 KB, 825x1170
>>53991386
https://www.youtube.com/watch?v=-OVHnWyDmdw
>>
>>53991260
#Sveket
#fjällenedition
>>
>>53991421
jag har ringt säpo
>>
>>53991421
Är du jag?
>>
>>53991386
I am a normie but temporarily broke or I would have been in a bar right now.
>>
>"It is a weird thing when you look at fingernails, they are strange"
>>
>>53991541
>normies
>sitta på en jävla bar
LMAO
>>
File: 1453303013808.png (128 KB, 352x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453303013808.png
128 KB, 352x335
>>53991312
jepp
känns som att hans böcker är skrivna för och beskriver just den amerikanska yuppiesfären också
mest därför jag inte läst bögen
men han gör sig bra på bild
>>
>gick och la mig 22:00
>vaknar nu
åt helvete med allt
>>
>>53991421
vad håller du på med? om du ska ladda ner sån kass kvalitet så kan du lika gärna kolla på netflix
>>
>>53991591
Sa att jag skulle gå och lägga mig senast kl 24.00. Men sen valde jag att känna känslor och nu kommer jag vara uppe hela natten.
>>
>>53991484
>första gången i fjällen
>skulle få låna skidor av en annan anon
>han kom inte
>fick hyra för dyra pengar
>kan inte åka skidor
>snubblarna lämnade mig på toppen av liften
>ramlar halvvägs nerför backen, tappar ena skidan och vågar inte hämta den
>sitter och fryser tills backarna stänger och en pistvakt på skoter kommer och hämtar mig
>möter snubblarna nere vid liftarna där de sitter och hånskrattar åt mig
>dakka hade en jävla drönare på mig hela tiden
>filmen ligger uppe i tråden
>ska åka bil med dem allihop i 5 timmar imorgon
>första träffen
>fick inte ens smaka på glöggen
>>
File: 1449994045920.jpg (351 KB, 900x1764) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449994045920.jpg
351 KB, 900x1764
vem /laffoley/ här
>>
File: 1452539152065.png (81 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452539152065.png
81 KB, 300x300
https://youtu.be/SjcqpUwpP1U

>>53990187
makes me wanna do the swirl/10
>>
>>53991479
Varför blir svenska män utstötta i det nya sverige?
>>
>>53991706
>inte göra en ordvits om att snubblare snubblar
>>
>>53991769
För veka favä.
>>
File: men kom då.png (1 KB, 253x16) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
men kom då.png
1 KB, 253x16
>>53991516
Har inget att dölja!
>>53991521
Japp. Minus den konstanta lajv uppdateringen av de tankar "du" blir utsatt för, så är jag mer eller mindre du.
>>53991646
Försökte 47.2 gig varianten, men får bara 11kB/s på den.
>>
>>53991715
pretty bad video, glad I skipped to the end.
>>
>>53991706
>>53991804
>snubblare som snubblar
Åherre, mina sidor
>>
>>53991804
Skulle slängt in en referens till Håkan Hellström också favä
>Enda som spelas i bilen ner är "För Fet För Ett Fuck" och "Ramlar"
>>
File: 1448727612672.jpg (299 KB, 736x1133) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448727612672.jpg
299 KB, 736x1133
>>53991710
gillar mystiska motiv ändå
allt han gjort är hadehängtpåväggen/10
>>
>>53991382
>true love waits
DOOOOOOOONT LEEEEEEEEEEEEAVE
DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTTT LEAAAAAAVE
;___;
>>
How do I destroy the Swedish economy?
>>
>>53991962
A
FUCKING
LEAF
>>
>>53991962
By posting sad, love relavant, songs
;__;
>>
>>53991769
Blir dem verkligen det eller projicerar du bara?
>>
>>53991962
By making swedish radio blast this 24-7.

https://www.youtube.com/watch?v=t05G0983BcI
>>
>loggar in med awesome som WM
>inget funkar, kan inte ens starta terminal
>>
>>53991912
>gillar mystiska motiv ändå
gillar också dessa pseudovetenskapliga diagram
>allt han gjort är hadehängtpåväggen/10
ja inte fan kan man uppskatta det i en sunkig 800x600 jpg där 90% av texten är fan inte ens synlig för att inte tala om läsbar

synd bara att det kostar 400 spänn plus frakt
>>
>>53992051
titta på bilden
>>
>>53992107
>hackerman med hackerproblem
Hehe HEEEEEEEEJ HACKERMAN
>>
>>53992122
Kan man dölja sin kraftnivå är det inga problem.
>>
File: 1449160975539.jpg (58 KB, 540x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449160975539.jpg
58 KB, 540x531
>>53992158
:3c
Måste ha skrivit något grovt fel i config-filen ;_;
>>
Fänrik Ståls sägner är riktigt, riktigt bra.
>>
File: en finnes vardag.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
en finnes vardag.png
2 MB, 1920x1080
>besöker /ck/
>ser detta https://www.youtube.com/watch?v=5K0sFKg7M4s
Har inga ord, vad är detta?
>>
>>53992229
Känns som jag har döljt min kraftnivå lite för mycket. Är omringad av väntermänniskor på skolan, är medlem i ungvänster, lyssnar på Sojvets nationalsång varje dag och jag blir våldtagen (frivilligt) av Gudrun Schyman.
>>
http://www.breitbart.com/sports/2016/01/22/olympics-allow-transsexuals-to-compete-under-gender-they-identify-with/

>kvinnor kan få tävla emot manliga transor i OS
>Jag ger upp, verkligheten = LSD
>>
>>53992289
>Hackerman är tåhå-brevaren
Usch. Äckligt favä
>>
>>53992325
Någon udda finsk man som lagar mat ser det ut som.
>>
>>53992299
rekommendera den på /lit/ tidigare också
varför nämner du den just nu
detta är närmare psykotiskt

dikten Konungen är en av mina absoluta favoriter i svensk poesi favö

"Den skurd, vårt svenska lejon vigt in vid Narwas slag"
>>
>>53992417
Det är Divinator
>>
>>53991962
Vote M
>>
>>53990713
>jag hör namnen hela tiden i akademia
Vilka akademiska cirklar är dessa? Aldrig hört D&G eller ngn utav de andra post-strukturalisterna nämnas (förutom tidigaste Derrida) i den akademiska sfären.
>>
>>53992417
Var inte så tsun tsun anon-chan~
>>
>>53992491
Så kan det gå. Det är fanimej en tragedi att vi inte blir tvingade att läsa den här boken under grundskolan.
>>
>>53992375
Du har inte döljt din kraftnivå min man. Du har vipprat din manlighet och har nu dubbelklass som pojke/hanrej lvl 90.
>>
>>53992505
>säga IRC-namn i tråden
Majoriteten hänger ju inte i IRC favhu
>>
>>53992580
>Det är fanimej en tragedi att vi inte blir tvingade att läsa den här boken under grundskolan.
Inte han du diskuterar med. Vad är detta för bok och varför anser du den vara så viktig? :3
>>
File: Finns.jpg (494 KB, 1442x1304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Finns.jpg
494 KB, 1442x1304
>>53992325
>>
File: 7506DohenyDrive.jpg (10 KB, 301x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7506DohenyDrive.jpg
10 KB, 301x176
vem /en magisk rörelse från kether till malkuth/ här
>>
>>53992617
H-hehe, jag s-skojade bara!! Jag försökte aldrig gömma min kraftnivå xd
>>
>>53992570
Derrida är stor bland postisarna. D och G är mest postmarxistisk fransk skit favä. Jag tog fram den svenska översättningen av tusen platåer, nomadologin och krigsmaskinen av kairos. Det är en sådan där jävla bok som du måste sitta med anteckningar block eller ha en whiteboard som du kan dra länkar till allt hela tiden och se hur det hänger ihop. Ska du bara läsa och tro att du håller allt i huvudet så vippra ditt minne.
>>
>>53992620
Har inte besökt IRC på över ett år, men jag fattar fortfarande att det är du som konstant bloggar om dina universitetsstudier och brevar 2D
>>
>>53992620
Wow, ni är ju nästan som den där hemliga klubben i Robot-serien. Vem är muslimen i eran grupp?
>>
>>53992710
Ifall du är med i ung vänster hoppas jag seriöst NMR slår sönder dig så fort de ser dig.

t. Inte ens stormbög
>>
>>53992770
Är det han som alltid pratar om sin datautbildning?
>>
File: XlbsdPy.png (52 KB, 994x1044) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
XlbsdPy.png
52 KB, 994x1044
>>53992770
>IRC
>ett år
Aepplen?
>>
>>53992570
Varje gång någon namndroppar Derrida brukar Deleuze följa med
har bara anekdoter favä

>>53992580
Skyller på alla arga 60-talister som säkert tvingades läsa den i skolan som gör uppror mot mamma och pappa
>>
>>53992628
Av flera anledningar egentligen.
Det binder Sverige och Finland tillsammans på ett sätt som jag tycker behövs och som just nu inte har särskilt stor fokus i den svenska skolan. Gemensam historia och så vidare.
För det andra så tycker jag att den är riktigt bra på att skildra mod, ära och uppoffringar. Så där lagom glorifierande men samtidigt rätt så nykter (gillar dikten som handlar om en rysk soldats sista ögonblick).
För det tredje så är det behaglig läsning, ser inte varför den skulle vara mindre värd än den skit jag läste i grundskolan och gymnasiet.
>>
>>53992325
Ja kollade på hela videon. Fattigdom och autism är min vadslagning på herra Pasi Vilheraho
>>
>>53992777
>777
Fina siffror.

>Ifall du är med i ung vänster hoppas jag seriöst NMR slår sönder dig så fort de ser dig.
Hehe, aa. Och jag blir våldtagen, dagligen, av Gudrun Schyman.

Sluta vara så jävla kantig :)
>>
>>53992911
>Fattigdom och autism

Finland i ett nötskal.
>>
>>53992830
Ja

>>53992845
Nä, är inte homo
>>
>>53992911
>Fattigdom och autism är min vadslagning på herra Pasi Vilheraho
Mycket möjligt, åtminstone fattigdom. Har kollat flera av hans videos nu, är både äckliga, bra och roliga favä
>>
>>53992920
Varför ska jag sluta vara kantig? Jag HATAR det jävla packet. Ifall nazisterna får utlopps för sin psykopati på kräk som ung vänstrare så skiter jag i det helt. Skulle varken polisanmäla eller ingripa. Skulle bara gå vidare på bättre humör.
>>
File: varför.gif (473 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
varför.gif
473 KB, 320x240
>IRC-homos är i tråden
>>
>>53992899
Min lillebror var tvungen att läsa "Ett öga rött". Den var tydligen skriven av en blatte som påstod att han skrev med blatte-svenska för att ge kultur och berika boken.
>>
Minns ni vad ni läste i skolan?
Vi fick alltid välja som jag minns det
Läste Hemingway i engelskan
ändå gången jag blev utsatt för något som typ kan kallas litteratur på riktigt i skolsystemet
>>
Takk for baserte Hypothermia Sverige :3
>>
Okej lads, det verkar som om det finns en del intresse i FjällT-frågan så jag har skickat ut lite tentakler till diverse boendemöjligheter så får vi se vad vi får för prisförslag.

Uppdateringar kommer kanske under helgen, kanske i veckan. Hursomhelst ska jag breva det här igen i icke-nattråd för mer exponering.
>>
File: 1453310724744.png (151 KB, 374x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453310724744.png
151 KB, 374x347
>>53993168
>13 cm
>>
>>53993026
Skulle du kunna hålla en diskussion med en vänsterpartist och bemöta deras argument eller skulle du bara avfärda dem som dumma? Isåfall är du inte mycket bättre än dem.
>>
>>53993164
vi fick läsa en bok om en grabb som blir våldtagen av sin moster, med instruktionerna "meditera över detta" typ
>>
>>53993177
>bjuda in nbögar
förstör inte träffen nu
>>
>>53993097
Hade väl liknande upplevelser under skoltiden, det enda jag faktiskt kommer ihåg att jag läst var ena eddan och några böcker i stil med Dickens. Kom ihåg att jag vart tvungen att läsa om en tjej som blivit våldtagen samt en bok om hur hemska droger är.
>>
>>53993267
Om nbögarna kan åka skidor duktigt och/eller har en bil så är de "välkomna".

Om inte och de kommer ändå, ja, då får de ju bara skylla sig själva :^)
>>
>>53993164
se >>53993097
>>
>>53993309
Jag är nbög fast anonym (ni kommer inte ha någon aning). Kan inte åka skidor och har inte körkort. Jag tror jag kommer ändå :3
>>
>>53993400
se >>53991706 favä :^)
>>
>>53993248
Absolut. På kanalen föredrar jag att hata på dem så att ifall någon jävla vänstertönt läser så vet de att det finns folk där ute som hatar dem så mycket att de verkligen vill hoppa på deras huvud tills de är döda.
>>
>>53993309
ja så länge de har körkort så är de välkomna, eller tar med sig sprit
>>
File: assbörger.jpg (2 MB, 3000x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
assbörger.jpg
2 MB, 3000x4000
>>53993438
"moderat"anon
>>
File: vad globen.png (542 KB, 560x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad globen.png
542 KB, 560x558
>>53993400
För övrigt
>inte ha körkort
>kalla sig själv nbög
Hur tänkte du nu? Är du någon slags permapendlande storstadsråtta?
>>
Det är så deppigt det här med hur skolan ser ut

allmän skolplikt var ett misstag
>>
>>53993438
>ifall någon jävla vänstertönt läser så vet de att det finns folk där ute som hatar dem så mycket att de verkligen vill hoppa på deras huvud tills de är döda.
Gillar f.ö. inte vänsterpartister heller, men tycker du att det är rätt att använda våld på grund av politisk övertygelse? Är ju inte bara vänsterpartister som har degenererat landet, utan även moderater. Hatar du dem lika mycket?
>>
>>53993517
Spela roll nu, halva klassen i nästan alla skolor är väl babbar och annat onödigt folk som skriker och gormar. Ingen kommer lära sig något alls.
>>
>>53993509
>Hur tänkte du nu? Är du någon slags permapendlande storstadsråtta?
Fan. Du fick mig.
>>
Efter att ha tittat efter på mitt eget schema så kan jag göra följande notering: Torsdag 11/2 till Söndag 14/2 vore möjligt, men om man kan joddla ihop till det så vore Fredag 5/2 till Onsdag 10/2 ännu bättre.
>>
Har växjo-nbögarna äntligen lämnat oss i fred?
>>
>>53993617
jag har körkort och bil favä dock vet jag inte hur sugen jag är att ge bort mitt registreringsnummer till 4 andra anons
>>
>>53993548
Ifall du inte fattat det än men hela min grej är att jag hatar alla lika mycket och är nihilist på kanalen. Idioter som >>53993493
har inte fattat än.

Ska jag vara seriös så blir jag som mest irriterad på vänsterfolk eller andra som har en religiös övertygelse vad gäller politik.

Ingen ska behöva få stryk på grund av en åsikt.
>>
>>53993699
Haha "aa"
>>
>>53993699
Vem bryr sig?
>>
File: 1453306826775.jpg (43 KB, 322x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453306826775.jpg
43 KB, 322x605
Har BÖ TI dött ut? Ska vi ersätta det med yuritimme?
>>
>>53993713
Oroa dig inte, man doxar inte polare på träff
Man brevar det åtminstone inte i tråden favä :^)
>>
File: 1384049998590.gif (1 MB, 300x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384049998590.gif
1 MB, 300x225
>>53993735
cool du är
>>
>>53993739
Gabba är lätt snyggast av dem.
>>
>>53993713
Hur stor är din bil för övrigt fám, 5? Har du box till laggen?
>>
>dkn åkte på spö inatt
aldrig mer gå ut
>>
>>53993822
Du förtjänade ett kok stryk favä.
>>
>>53993097
fladderflaggish mannen
>>
>>53993822
Hur full var du anon
Och hur mycket av det var ditt fel
>>
>>53993822
gröntexta
vem spöade dig?
>>
File: 1452917127081.jpg (38 KB, 567x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452917127081.jpg
38 KB, 567x523
>>53993782
Kom då
>>
>>53993822

Varför?
>>
>>53993771
>>53993815
>man doxar inte polare på träff
man vet aldrig vilka som kommer, ett sms bort och man har mitt namn och adress.

Plats för 5 personer, takräcke men ingen takbox
>>
>>53993822
Gröntext
>>
>>53993822
Breva en bild på sår eller så skiter jag i din historia, som då är helt påhittad.
>>
>>53993771
>Oroa dig inte, man doxar inte polare på träff

Jag sparar ju såklart alla uppgifter tills den dag då jag behöver dem.
>>
>>53993878
Jag står här och väntar på dig
>>
>>53993926
Vad tråkig du är, anon. Har du något emot fantasi? God natt, allesammans.
>>
>>53993901
Förvisso. Dock är det ju ganska sällan som någon lägger ut tid och pengar och bara jävlas.

Är du bara tillräckligt härlig själv så ska det nog inte vara några problem :^)
>>
>>53993951
>Jag sparar ju såklart alla uppgifter tills den dag då jag behöver dem.
Jag önskar att jag var så här smart ibland. Ta ett (du) för att (du) är (du) som är väldigt smart:)
>>
>>53993981
Jag ser inga manskultingar här. Det är bara dött mann1.
>>
File: 1449360775549.jpg (244 KB, 563x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449360775549.jpg
244 KB, 563x600
>spindlar
>>
>>53993951
Ja det är ju bra att ha en lista på potentiella säkra hus när DET händer.
Samt en annan lista på ställen där det bor obeväpnade nbögar som inte kan slåss :^)
>>
>>53994001
>dkn anon är infiltrerad antifa och sprider info till sin cirkel
>>
>>53993842
fan vad elakt att säga så

>>53993857
>>53993861
ok men pallar inte gå in på hur jag känner han
>på krogen
>en snubbe jag haft lite otalt med förut dyker upp vid vårt bord
>jag ber han lugnt gå därifrån
>han blir skitförbannad och börjar säga massa skit till tjejen
>ställer mig upp och knuffar bort han och pekar att han ska gå
>han slår mig på käften och jag ramlar bak i soffan
>han går fram och pucklar mig i ansiktet
>jag blundar så ser inte men han blev bortdragen och utkastad
>blodar ner mina kläder
>har nu skitont i ansiktet och tänderna
>massa vittnen så ska anmäla och gå vidare med detta
>ska nu försöka sova
nån sa att han går på steroider eller nåt jävla ryck han fick
>>
File: Baba.jpg (37 KB, 599x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Baba.jpg
37 KB, 599x392
>>53994032
Kolla snett på mig igen bror, se vad som händer.
>>
>>53994101
Låter som att jag är väldigt avundsjuk på din umgängeskrets bestående av babbar och vitt skräp som cyklar tren.
>>
>>53994101
> jag känner han
>och knuffar bort han
haha, ok jamal. sov gott nu.
>>
File: 1453190579507.jpg (62 KB, 620x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453190579507.jpg
62 KB, 620x413
>>53994101
Så gåre om man är nbög
>>
>dkn ingen mysig nackskäggspolare att kompilera min kernel och spela magiska kortspel med
>>
>>53994101
Har du torskat några tänder? Några vidare skador utöver "sveda och värk" dvs köttskador och blåmärken?

Annars är det bara ta smällen, leva vidare och slänga ett vidrigt stort skadestånd i hans fula tryne. Förslagsvis kan du använda de pengarna att betala för gymkort eller kampsportslektioner eller nåt.
>>
>>53994101
>nån sa att han går på steroider

Nej, gör inte lyftarsverige såna otjänster.
>>
>>53993097
Kommer ihåg den boken, killen hade en liten tjej som han studdsade på sitt knä, men han var inte pedofil så han gick in och runkade på toaletten
Det var en jävligt konstig bok.
>>
>>53994001
Återstår att se. Ska sova på saken. Kan köra någon annans bil om inte annat
>>
File: Donkey.jpg (62 KB, 650x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Donkey.jpg
62 KB, 650x468
>>53994101
>knuffar bort han
bravo
>>
>>53994117
Jag.... Anon... Du är den manskultigaste manskultingen som existerar på den eurasiatiska plattan.
>>
>Skrev på jodel att det är samma sak att använda tröjor som det står "volvo" på och tröjor som det står "feminist" på
>Inte fått något argt svar än
VAR ÄR MIN FREDAGSUNDERHÅLLNING
>>
>>53994156
Inte vitt skräp, eller jo den snubben är

>>53994197
min kind är helt fuckad kommer vara blå i halva ansiktet för han inte skydda mig förrän efter typ 2-3 slag samt ont i skallen

inga trasiga tänder eller nåt bara ont som fan i käken
>>
>>53994275
Svara på dig själv som du brukar?
>>
File: 1452288052368.webm (1 MB, 460x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452288052368.webm
1 MB, 460x460
>>53994256
vad säger den här suedin
>>
>>53992867
Derrida:s "Signatur, Händelse, Kontext" är väldigt originiell, och det är ärligt talat det enda jag läst av honom. Som författare är han värdelös dock - tog mig 3 genomläsningar innan jag hade ett rimligt grepp om vad texten handlade om.
>>
>>53994251
Om du kan få tag på en så vore det ju finemang för alla inblandade. Hur duktig är du på skidor min vän?
>>53994294
Sluta gnäll och njut av dina gratis pengar, och lär dig slåss till nästa gång fö he.
>>
>>53994197
Ifall någon bara flyger på dig och slår dig är det inte alltid så jävla lätt att returnera slag med slag ifall du faller bakåt. Han gjorde helt rätt tycker jag som täckte ansiktet och bara lät det vara.

Det är inte alltid jättesmart att fight fire with fire på krogen. Nu blev den andra killen utslängd och han kommer få skadestånd med all trolighet. Hade de börjat slåss bägge två hade bägge blivit utslängda och köttskallarna hade hållit på tills en legat ned i en gränd i den här kylan.
>>
>>53994317
>Halfling Brawler lv2 vs 3 Half-Orc Commoners
>>
>>53994333
Vilken anime ser du på för att lära dig feta fighting moves när rödingarna kommer :P
>>
>>53994350
Absolut, men att "kunna slåss" innefattar också att kunna vara på sin vakt, kunna identifiera farliga situationer, och kunna ta ett slag bättre än rätt i ansiktet. Samt att kunna reagera snabbare och blockera fler slag mot ansiktet.

Inte eld mot eld, men väl en redig brandsläckare.
>>
>>53994333
Dakka, inte alla har slagit såpass mycket att deras gard åker upp som en viagrastinn penis på en porrfilmsinspelning.
>>
Tycker vi ska ändra meningen med vitt skräp. Borde kanske börja betona det som att folk som blandar upp och står till vänster är vitt skräp. Vad sägs?
>>
>>53994418
mm strax
>>
>>53994400
Keion favä
jag ska dänga till dem ordentligt med gitarren :^)
>>
File: blanda upp2.jpg (28 KB, 500x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blanda upp2.jpg
28 KB, 500x625
>>53994418
>folk som blandar upp

Då är jag gladeligen vitt skräp :-)
>>
>>53994475
Vilken keion är din favvo?
>>
>>53994517
Samtliga huvudpersoner utom Mio är fan rätt rediga.
>>
File: kensama.gif (667 KB, 482x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kensama.gif
667 KB, 482x359
>>53994400
HOKUTO NO KEN BITCHES. Jag tänkte göra det till ett jävla jagjag vid ett tillfälle. Hela trådjäveln kokade över att jag gröntextade massa slagsmål som om det var hokuto no ken.
>>
>>53994551
Till och med Azu-nyan?
>>
>>53994555
är det här autism? är det moderatanon?
>>
>>53994418
Det är ju typ definitionen av vitt skräp. Folk som beter sig utan klass (rasblandning) och röstar på S för att de tror att svetsarn kommer göra landet bra igen.
>>
>>53994586
Hon spelar jazz favä

Det gjorde jag också en gång i tiden
Fan vad jag hade dödat för en duktig gitarrist då.
>>
>>53994624
Som var en liten söt japansk flicka?
>>
>>53994605
Sluta klaga neger. Fist of the north star är klassisk ost-anime.
>>
>>53994643
Jag skulle ju inte sagt nej av den anledningen. Azu-nyan skulle vara 100% välkommen i mitt band favä.
>>
>>53994624
rejta hokuto no ken
>>
>>53994696
Inte sett/10
Manlig/10
Klassiker/10
Skapliga jagjag/10
>>
File: 1447719834583.gif (3 MB, 286x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447719834583.gif
3 MB, 286x258
>>53994652
>ken-sama
>>
>>53994741
Den är så jävla ostig att jag funderar på att se om den av nostalgiskäl.
>>
File: Halvspöke.jpg (797 KB, 1405x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Halvspöke.jpg
797 KB, 1405x1000
Död tråd.
Breva 2d.
>>
>>53994922
>>
File: vgd.jpg (132 KB, 842x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vgd.jpg
132 KB, 842x720
jag till vänster
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dTDy8XVdRSk
>>
File: Me on the right.jpg (39 KB, 500x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Me on the right.jpg
39 KB, 500x390
>>53995002
Jag till höger
>>
>>53994624
sätter mina siffror på att du var basist
>>
>>53995128
Jag har en keyboard och en klippofon hemma
Keyboarden fick jag i julklapp i år
Gör beräkning1
>>
>>
>>53995179
najs mann1, definitivt bästa jazzinstrument efter trummor

hade svårt att se framför mig en tråd-autist som spelar något annat instrument än kuck-gitarr
>>
>>53995334
haha mm
Med det sagt så är jag en hygglig basist också, det var mer eller mindre en obligatorisk del av min utbildning
>>
>dkn ingen kontrabas-fv
>>
>>53995523
Kontrabas är fan sexigt favä
Cello är dock ett smidigare allätar-stränginstrument.
>>
File: 1443172204245.jpg (110 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443172204245.jpg
110 KB, 768x1024
>dkn ingen fv
>>
File: OKEJ.png (231 KB, 618x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OKEJ.png
231 KB, 618x462
>>53995853
>dkn inget band
>>
File: braavos.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
braavos.webm
2 MB, 1280x720
GoT favä
>>
>>53996319
>>53996319
>>53996319
NY, VI FALLER
Thread replies: 417
Thread images: 137
Thread DB ID: 470599[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains person