[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - SkidT-upplagan #1
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 536
Thread images: 151
File: DSC_0089.jpg (3 MB, 2592x3872) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0089.jpg
3 MB, 2592x3872
VAR: Bydalen
NÄR: Några dagar i Vecka 6
VEM: SvP
KOSTAR: Troligtvis mindre än 1.5k
>>
>>53996319
>inte ens någon skitbrevare som försöker sno första
Sannerligen en död nattråd.
Nåväl. Först för HA SPÖ då.
>>
File: 1447282181501.png (373 KB, 771x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447282181501.png
373 KB, 771x740
hallå
>>
P L U R
>>
File: Sportig halvspöke.jpg (648 KB, 708x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sportig halvspöke.jpg
648 KB, 708x1000
>>53996557
Haha mm
Jag ska nog begå en säng nu. Grod natt.
>>
>Googla Bydalen
>Långt uppåt helvete tusen mil från civilizationen
Är det här ett planerat massmord?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=s2YiUTh9dj4
/3 på natten musik/
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1918trenchknife.jpg (75 KB, 792x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1918trenchknife.jpg
75 KB, 792x345
En kompis vill sälja den här kockkniven Ska jag köpa den?
>>
File: 1452436609280.jpg (185 KB, 640x924) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452436609280.jpg
185 KB, 640x924
Hur kommer 2018 se ut tror ni?
>>
>>53997546
Betydligt värre än idag.
>>
>>53996717
Mmm grod natt, fast jag vaknade just. Men det är ju en lämplig sak att säga iom att det fortf är natt och natten är ganska grod.
>>
>dkn ingenting att göra men vill inte sova
detta är hemskt
>>
File: groode_niiight.gif (2 MB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
groode_niiight.gif
2 MB, 640x480
>>53998178
> Grooode naaaajt.
>>
>>53998237
No I'm afraid the last position was filled several months ago!

>hela kontoret gapflabbar.
>>
>>53998223
Du kan ju läsa om något slumpmässigt. Lära dig programmera något nytt. Om du gillar att programmera dvs. Tjuv lära dig nytt språk kanske.
>>
>>53998335
>språk

>iets kantoori gapflabbski
>>
>>53998441
ja det var väl typ rätt på den magiskt ostressade vokalen där i mitten, annars liknade det mest en parodi. typ som från en humor-sketch eller nåt sånt.
>>
>>53997460
är det verkligen en kockkniv? seriöst? ser ut som knogjärn kombinerat med kniv. typ som nåt som en milis eller paramilitär organisation använt.
>>
>>53998223
Nu är jag också ganska uttråkad favä. Är inte ens du kvar i tråden, herr snubblorski?
>>
>>53998335
Försökt på lite Latin, det fastnar inte riktigt.
>>53998672
Har tankat Morran och Tobias, kändes som att det är dags att kolla på det. Hoppas jag somnar medans jag kollar bara ;_;
>>
File: fam.jpg (14 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fam.jpg
14 KB, 251x242
>Kollar metros viralgranskare
>Fortfarande ingenting som skulle kunna uppfattas som anti asylsökande
Oj vilken överraskning
>>
>>53998625
Jag har en känsla av att du blev gycklad.
>>
>>53998949
Latin verkar svårt och inte så användbart. Men kanske är det skoj och stimulerande för hjärnan.
>>
>>53999083
Kanske jag blev. Men trist att gycklarn gick och somnade då. Fick jag inte ens respons på gycklet.
>>
>>53998949
om du vill bli sömnig, prova att trigga dig själv. funkar för mig varje gång. bara lägga sig i sängen på samma sätt som man gjorde när man var liten och så leker man att man var liten och det inte fanns minsta bekymmer. fast det funkar nog bara om du var väldigt trygg när du var liten.
>>
File: MMJgO.gif (881 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MMJgO.gif
881 KB, 480x270
Precis kollat färdigt den första Indiana Jones filmen. Inte lika bra som man kom ihåg den ojsvä. Vet inte om jag ska se de 2 andra eller preservera mitt barndomsminne.

//recension över
>>
hello silly willes. it is m,e bvucks, you new best friend. i love you, i LOVE you, i love scandinavia and i love sucking fannies. what abouy ou ialso love loadsbut fr now ill just mention some things so you arent scared off. im a bit of a normie but i love things loads im a veryborad minded figure anmd i want to love ypu
>>
>>53999665
hahaha the thyme on the pizza has evaporated and created a new atmosphere made out of candy cheese and delicious homemade icing hahaha there is nothing to be scared my child amen
>>
>>53999665
Maisie
>>
>>53999764
belfast you fucking plum you just ake the crazy posts its like im on old pokeon channel or whjatever it was clalled and pikachu wants to look at the weird channels and i look atit and its just you init ahahhaha

>>53999796
spifftastic post... spafftastic post cos if i had spaff id spunk to this post because it ssays maisie and ioLOVE maisie... if essexs was here he would agreee, wher eis esseex.,.m if sverigeswededn ca reply id be very hapy, please thanks.. i love you
>>
>>53999831
my heads in the shed hahah
>>
Slow in here, isn't it.
>>
>>53999900
swedish weather
>>
>>53999912
yeah and everyone asleep or drunk or puking in a bowl.
>>
>>53999967
Here in england we puke in our beds like good people
>>
>>53999967
luv a good puke but i do it in the toilet ffsfuckign uncivilised swededes and i DONT mean tht evegetable ahahaha please mr swede reply to me i ened the init
>>
>>53999995
woow that many nines is sick brooooh.
>>
>>54000035
thanks im a big fan of nines
>>
>>54000058
Me too, hey we should havce drink to that. At least if I had a chance to keep it in.
>>
>>54000229
Im all out but I shall retrospectively dedicate a drink to it
>>
>>54000035
reply to me you fuckign cunt thanks i love you
>>
>>54000024
>>54000258
>>
>>54000024
hey yeah i usually puke in the toilet too when I get the chance. but this time we went full barbaric. i wondered if someone even brought a full roasted pig although I can't remember for sure and I don't have any evidence.
>>
>>54000307
sounds pretty fucking crazy. regale me with tales of swedish christmas please ahhaah i qwish to b roasden my horizons all im usually in is brit and i enjoya good old fuicking story init
>>
>>54000307
It's GRILLED pig you retard. The wording is important you know.
>>
>>54000399
>GRILLs

Oh, shiaaat, major karma patrol, keep out of sight good folks. Now I'm gonna go have a big satisfying shit. At least I hope to.
>>
>>53999796
Maisie belongs to us
>>
>>54000339
init
>>
>>54000538
disputing tis ahahhh
>>
>>54000538
hey girls can you check my python for me? does it look alrite?

from stack import ant;
>>
>>54000885
ant-stack jokes only work in swedish, it's called an ant Colony in english.

*sigh* excuse me my retarded swedebro girls.
>>
>>54000936
heey, mister important. haah you get it? import ant? hehe. hey these fumes were good I think. mostly funny thoughts without too much health drawbacks.
>>
>>54000974
I guess you could say it was a successful experim-ant then, haha. Wait a minnit >>54000936 Colony in that image context is fuckin' awful. Go apologize to them grills now.
>>
>>54000885
honestly, this would probably seem a bit creepy to someone not 100% computer programming nerd.
>>
Wow I should probably go sleep a bit. I am a tad high right now ( in case you haven't noticed ).
>>
File: 1451970072162.jpg (15 KB, 229x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451970072162.jpg
15 KB, 229x377
Vad i helvete har ni gjort med tråden?
>>
File: 1431786841853s.jpg (8 KB, 188x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431786841853s.jpg
8 KB, 188x250
Zara Larsson frågade efter dokumentärer på sin twitter så jag länkade en dokumentär om förintelseförnekelse och hon kollade på den.

Är det nu Robban kommer och knackar på min dörr?

https://twitter.com/D0perid3r/status/690782411626536960
>>
Tror ni att Zara Larsson har blivit bannad från Israel efter hennes senaste Twitter-uttalande?
>>
File: 1452955180831.jpg (126 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452955180831.jpg
126 KB, 540x960
>>54003250
\brit\
>>
Grod morgon kväkare
>inte ens 50 brev avverkade sedan man gick och lade sig
vad gör dom?
>>
File: glad tecknare.jpg (59 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
glad tecknare.jpg
59 KB, 1280x720
>mail om nytt tentaresultat trillar in
>det är den svåra (dvs den "enkla") tentan
>inkasserade högskolepoäng: 7.5
nämen ser man på. det ska nog bli en morgon av det här ändå.
>>
>>54004213
>hen går inte livets hårda skola och blir en gatusmart rasifierad kvinna
>>
>>53996832
Solkors klarade inte av att göra jobbet på BT så nu får Dakka försöka

>>54004007
Grod morgon. Det här med SkidT låter intressant favä. Jag ska kolla upp om jag ens har kvar mina gamla skidor under dagen, annars kan jag säkert låna av någon
>>
File: 1433026391320.jpg (85 KB, 454x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433026391320.jpg
85 KB, 454x453
>man nån stolle ringde och väckte mig denna lördag morgon i tron om att jag var hans läkare
>>
Varför är tråden så död? Sover folk efter att ha festat hela natten? Har ni fått ligga?
>>
>ska precis öppna ölkorven och börja fira tentan
>syrran ringer
>håller mig i luren i tio minuter
>dkn man äntligen lägger på och tar första tuggan

jävla
gott
favä
>>
File: godmorgon.jpg (62 KB, 699x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godmorgon.jpg
62 KB, 699x679
God morgon alla rara.
>>
>>54004896
Låter stadigt fám. Har du körkort?

Jag funderar på detaljkommunikation, känns som att det smidigaste är att sätta upp en temporär IRC eller hijacka en mummel/tskanal för planeringen. Kommer mera när jag fått några svar från boendebokning.
>>
https://youtu.be/nxWyAtA7-OY
Mjölk och rostat bröd och honung grabbar.
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>54005578
Läste du inte trådstarten Håkon?
>>
>>54005475
>Har du körkort?
Inte än tyvärr. Jag skulle fixat det förra året men myndigheterna knulade upp med papprena så jag ska försöka igen nu till våren

>detaljkommunikation
Ja, det vore nog bra om vi hade ett sätt att kommunicera utanför tråden som inte är Skajp eller Ånga för folk som är nojiga över doxxning
>>
>>54005622
För att skajp är så jäkla tvättsäkert.
>>
>>54005638
Det är ju det han menar.

Jag tar och sätter upp en IRC eller något fáms
>>
>>54005614
Bydalen?
>>
>>54005638
Det var ju det jag sa. Det känns onödigt om de personerna ska behöva göra ett separat konto bara för det här
>>
>>54005671
Bor du nära jämtland så kanske du kan svänga med också :^)

IRC är uppsatt på rizon, #svtskidt.
>>
>>54005359
Fan vad sugen på ölkorv jag blev nu plötsligt. Vad är det för sort? Ridderheim?
>>
>>54005775
Jag har en stor förkärlek för Willys/Hemköps egna ölkorv Original. Den är alldeles perfekt torr och så.
>>
>>54005727
Er det skiresortet det er snakk om? :D
>>
>>54005850
Jajamensan min vän :^)
>>
>>54005870
Nærmeste flyplass?
>>
>>54005695
Ja ursäkta mig, hade varken rensat ut skrotet i ögonen eller tagit på mig glasögonen. Inte ens på första koppen kaffe.
>>
God morgon tråden!
>>
>>54005953
Östersund, därefter buss över isvägen till Hallen om jag inte har fel.
Men vi kommer troligen att åka bil upp i stor regi. Gå in i IRCen om du är intresserad!

>>53996319
IRC finns nu för kommunikation om fjällträffen, gå in på #svtskidt på rizon!
>>
Hur ska jag fråga henne?
>Ska vi kolla på film?
>>
Fjällträff? Berätta mer.
>>
>>54006064
gå in i IRCen!
>>
>>54006009
Kolla på film är kodsnack för att knulla bara så du vet
>>
>>54006094
Detta fám
"netflix och chilla" osv
>>
>>54005975
Ingen fara senpai

>>54005982
God morgon!
>>
>>54005427

fy fan sluta breva den där degenererade fällan
>>
>>54006150
Du får mig att vilja breva den mer, du måste nog ändra anfallsplan.
>>
För er som inte hittar till IRCen: irc.rizon.net är det ni letar efter
>>
>>54006094
Så vad ska jag säga för att inte det inte ska vara så avslöjande?
>>
File: xXhQXvj.jpg (10 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xXhQXvj.jpg
10 KB, 240x240
>>54005427
Snälla breva mer
>dkn kommer aldrig strypa och knulla "henne" hårt
>>
>>54006217
Det finns en bild då man ser hennes fina bröst men den är för farlig för ett blått bräde.
>>
>>54006064
>>54006079
Med detta sagt så finns det inte så mycket mer än vad som står i OPn just nu. Vi väntar på fler polare till planeringskanalen så vi kan prata ihop oss.

Vi har åtminstone en anon med tillgång till bil.
>>
>>53996319
>Bydalen
I Jämtland eller Västernorrlan d?
>>
>>54006237
ladda upp på imgur och länka skiten famlij
>>
File: kaffe.jpg (33 KB, 700x465) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kaffe.jpg
33 KB, 700x465
Inleder morgonen med lite skön musik och kaffe

https://www.youtube.com/watch?v=QPZn339c1V4
>>
File: 1453492353124.jpg (285 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453492353124.jpg
285 KB, 616x596
>>54006191
>>
>>54006326
Den i västernorrland är väl ingen skidort precis så ja, vad tror du?
>>
>>54006207
jus b urself
>>
>>54006334
http://i.imgur.com/dSEQFNf.jpg
Typ
>>
>>54006352
Jag tror "vem fan har koll på Västernorrland".
>>
>>54006408
>han har inte koll på västernorrland
Vad för slags gyckelsvensk är du?
>>
>>54006396
EN SÖT
>>
1-3: Matte
4-6: Kladda
7-9: Historia
0: Mat och sen omrullning
>>
>>54006419
Jag vet att det finns och att det inte tillhör Norrland, vad mer behöver man veta?
>>
>>54006458
åh skit neger vad gör du
>>
>>54006450
1-3: Matte
4-6: Kladda
7-9: Historia
0: Mer mat och sen omrullning
>>
>>54006458
le äkta norrlänning
>>
>>53996319
Kom IRC fjällträffare
irc://irc.rizon.net/svtskidt
>>
>>54006507
Gråt mer, Martin.
>>
>>54003517
>Misery Machine
>på allvar gilla Marilyn Manson
>tittar på när killar spelar dattaspel
>återkvittrar Donald Trump
>>
Får man komma om man har brun hudfärg?
>>
Hejsan!
Jag kommen från Tyskland.
Knullar knullar?? :*}
>>
>>54006693
Heil Hitler
>>
>>54006693
*kommer desu
>>
>>54006662
Det behövs nästan så polisen och räddningstjänsten hittar er i snön när Dakka lett er vilse.
>>
>>54006587
fan ta dig, vad är det för fel på Marilyn Manson?
>>
>>54006844
Men polisen får ju inte se skillnad på hudfärg
>>
>>54006846
t. Jonte p12
(det är egentligen ingenting fel på MM, men han har överexponerats av kantiga fjortisar)
>>
>>54006997
Då är vi vänner igen.
>>
död
tråd
>>
File: 20iq.jpg (25 KB, 225x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20iq.jpg
25 KB, 225x350
Fan vad jag vill våldta/mörda Setouchi
>>
File: knatte3.png (763 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
knatte3.png
763 KB, 885x1075
denna tråd är nu dödsförklarad
>>
>>54007551
Tog en dusch favä.
>>
File: M5I2NTB.jpg (111 KB, 1242x2208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
M5I2NTB.jpg
111 KB, 1242x2208
DÖD TRÅD
Ö
D

T
R
Å
D
>>
SD över 30% när?
>>
File: fettot.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
9 KB, 480x360
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
File: gör det gratis.jpg (59 KB, 330x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gör det gratis.jpg
59 KB, 330x480
Vad håller han på med?
>>
File: god morgon.png (2 MB, 1080x1384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
god morgon.png
2 MB, 1080x1384
>>54005427
god morgon
>>
>>54007828
Skulle gärna kunna tänka mig att knacka några negrer gratis
>>
File: unnamed_0.png (158 KB, 510x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed_0.png
158 KB, 510x287
>>54007828
Hoppas att de rekryterar nyanlända för att hjälpa intergrationen
>>
>>54007828
Vad ska man göra om man inte har något val då? Om man är utestängd och inte kan få betalt för det någonstans?
>>
>>54007828
Aboo jag skall bli aina och knulla upp svennar xDDD
>>
>>54008178
Du vad?
Man undrar ju främst hur de skulle rekrytera sina informanter.
>>
>>54008178
Ja har du blivit utsedd till en sån syndabock då är du ju fuckad. Bara att gå och lägga sig och dö då.
>>
>>54008238
De som är utsvultna på socialt inflytande och satta i utanförskap har väl inget att förlora på det då kan jag tänka mig.
>>
File: 1404201211813.jpg (46 KB, 720x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404201211813.jpg
46 KB, 720x620
Är det bara jag eller när man blir hög så inser an hur löjliga alla är. Kan knappt ha kul när man plötsligt inser hur falska personer är, i tråden med.

Allt är ett enda stort rollspel.
>>
Så för att sätta igång tråden, varför är _ALLA_ kvinnor/tjejer slyniga horor?
>>
>>54008730
kanske var du bara hög
>>
File: 1449588108615.png (864 KB, 1439x1074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449588108615.png
864 KB, 1439x1074
>>54008761
för att de är gjorda för kuk
>>
>>54008730
Varför är frisören neger?
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>mamma ringer för att "snabbt kolla hur jag har det"
>det blir en 40 min lång konversation om hur mycket hon saknar mig
Var inte beredd för dessa känslor
>>
>>54008761
Hej cirno anon, när skall du bli trådens sädesdemon?
>>
>>54008730
Vet den känslan senpai. Därför jag har så svårt att ta religiösa personer seriöst.
>>
>>54008826
>dkn ens mamma måste ringa mig varje dag för att inte bli orolig
Lämna i fred för fan.
>>
File: 1453388386330.png (246 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453388386330.png
246 KB, 550x535
>>54008826
>dkn familjen hatar mig
>dkn ingen utav dem vill tala med mig eller veta av mig
Samma här... var inte beredd för dessa känslor
>>
>Vaknar upp
>Känner mig inte bakis
>>
>>54008896
Fick du ligga?
>>
File: 145543676882.jpg (66 KB, 612x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145543676882.jpg
66 KB, 612x574
>de håller fortfarande på med "Fångarna på fortet"
>>
>>54008921
Haha mm
>>
>>54008730
Ja. Livet är ett enda stort rollspel. Som en teater. Ingen är verkligen sig själv 100% av tiden utan man måste ändra på sig litegranna i varje situation. Antingen för sin egen skull, eller för andras skull eller både och. Ibland blir man så illamående av det att man bara vill spy.
>>
>igår klockan 20:00
>"Det här är den sista gången som jag äter snacks och läsk"
>idag klockan 12:00
>*går till Willy:s för att köpa snacks och läsk till filmen ikväll

breva nyttiga snacks och vätskor, eller ni kanske till och med har några tips på hur man tittar på film utan snacks?
>>
File: 145543676882.png (612 KB, 612x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145543676882.png
612 KB, 612x574
>det finns folk som fortfarande tittar på "Fångarna på fortet"
>>
>>54008926
Är Gunde med?
>>
>>54008826
>>54008873
Lite ambvivalent för min del. Förstås skönt att de verkar bry sig, men jäkla trist att min livsstil troligen oroar dem och får dem att skämmas.
>>
File: aus.jpg (113 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aus.jpg
113 KB, 960x720
Hur ska du fira förintelsens minnesdag den 27 januari?
>>
>>54008950
Vatten/Kaffe/Te som dryckval
Morötter/Selleri/Äpplen som snask.
>>
>de håller fortfarande på med idol
>>
>>54008977
Ja.

Undrar om det är samma gubbe som håller på med gåtorna, verkar även vara samma dvärg som springer runt med dem.
>>
>>54008977
aa
>>
>>54008991

titta på Schindler's List
>>
>>54008730
>hög
okej, jonte
>>
>>54009010
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stig_Ossian_Ericson

>han dog 2012
>>
>>54008950
Rannsaka dig själv.
>>
>>54008950
Morötter att dippa med istället för chips är ju gott.

Men dippen är ju fortfarande ganska onyttigt.
>>
>>54008828
F-för dig
>>
>>54009222
Varför låter det som du är en sötnos men vill inte vara oanständig irl med anons~
>>
File: cirno01.jpg (111 KB, 1024x1473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cirno01.jpg
111 KB, 1024x1473
>>54009222
>>
File: 145543678891.png (52 KB, 994x1044) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145543678891.png
52 KB, 994x1044
http://newobserveronline.com/help-the-boers-send-a-delegation-to-hungary/

Fascinerande.
>>
>>54008950

försök att äta dig mätt mann1

om du äter mat klockan 18:00 så sätt på filmen 18:30, för då kommer du inte orka med att äta onyttigt

som många andra har sagt så ska du även testa kaffe eller varm choklad

försök att vänja dig med vanligt vatten också. För några månader sedan drack jag i princip aldrig vatten, för jag tyckte inte om att dricka det för nöjets skull. Nu dricker jag det i princip hela tiden. Jag vänjde mig och dricket det för smakens skull numera
>>
>>54008730
Du vet. Jag är inte ens turk egentligen.
Mitt namn är Jack Werner och det här har varit ett socialt experiment för att dokumentera näthatare
>>
>>54009354
Kan inte bestämma mig om mest läskigt eller charmigt. Wow är lilla jag så viktig?
>>
>>54009419
Men jack du kan ju ingenting om internet! Hur ska du någonsin göra en rättvis dokumentation?
>>
>>54009419
Har de hatat tillräckligt än då eller måste vi jobba lite hårdare för att få dem att hata lite mer?
>>
File: 1436691469978.png (316 KB, 527x548) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436691469978.png
316 KB, 527x548
>>54009266
>sno mina bilder
>>
Varför får jag så ont i magen av chips?
>>
>>54009454
Jag vet. Släng in lite fler hon sjungande feministhjältinnan vad hon heter. Som fick äran att sparras med Günther. Då borde de bli gaalna av ilska. :P
>>
File: 1400738587440.png (39 KB, 914x1091) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400738587440.png
39 KB, 914x1091
>dkn väckt med knul från HONOM
>>
>>54009489
>Som fick äran att sparras med Günther.

HAHAHA. Det är rätta takter det.
>>
File: 1400738587440.png (26 KB, 914x1091) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400738587440.png
26 KB, 914x1091
>dkn väckt med knul från HENNE
>>
>>54009571
Snopp i rumpan är mycket skönare, särskilt när den är från HONOM
>>
>>54009473
Frågan är varför vissa inte får ont i magen av chips med tanke på skiten den görs av
>>
>>54009473
Du käkar potatis doppade i olja, tänk...
>>
File: 1392101316188.jpg (377 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392101316188.jpg
377 KB, 1366x768
>spenderar min fredagkväll med att dricka vin och titta på På Spåret
>vaknar bakfull

När blev jag så här gammal?
>>
>>54009710
I år
>>
>>54009710
Hej Misaka
>>
>>54009764
Hej anon.

Varför brevar du bilder på Dango med "winter coat" i filnamnet?
>>
>>54009805
vänta lite nu, du e väl inte knatte!
>>
http://www.liveleak.com/view?i=632_1453494379
>>
>>54009805
Är på mobilen så den har typ samma namn som vem som brevade den och ta det lugnt, snart går du väl i pension :3c
>>
>>54009880
Är du inte äldre än honom?
>>
Webm på mannen som attackerar morsan tack.
>>
>>54010073
Va vem fan attackerar en morsa.
>>
>>54010167
JONTEEEE
>>
File: JONTE.jpg (64 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JONTE.jpg
64 KB, 720x960
Jag till vänster
>>
>>54010167
Blattar
>>
File: 1432820566208.png (9 KB, 401x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432820566208.png
9 KB, 401x367
fan vad skönt att det går bra för alla högerpopulister i hela världen
>>
>>54010276
De borde bli fällor favä
>>
>>54010279
blatte här, vi slår inte våra föräldrar, det tycks vara en svensk grej att attackera föräldrar så fort man inte tycker om dem.
>>
File: 1443389879986.jpg (8 KB, 250x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443389879986.jpg
8 KB, 250x238
>>54010338
>blatte här, vi slår inte våra föräldrar, det tycks vara en svensk grej att attackera föräldrar så fort man inte tycker om dem.
>>
File: 1443389879986.png (90 KB, 250x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443389879986.png
90 KB, 250x238
>han tål inte sanningen
>>
>>54009971
J-jo förstör inte
>>
>>54010401
o-okej, men berätta när din pf är redo för pumpning.
>>
>>54010338
Haha aa han på videon var ju absolut inte en svartskalle
>>
>>54010338
Nej ni slår svenskars föräldrar, ingen sa något annat.
>>
File: 1453391141617.jpg (28 KB, 450x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453391141617.jpg
28 KB, 450x362
>>54010437
>>54010445
>>
Hjälp jag kan inte sluta runka till futor
>>
File: 1428339969128.png (279 KB, 670x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428339969128.png
279 KB, 670x515
>>54010426
Jag åt nyss så nu är pf farlig
>>
>>54010486
vad är problemet?
>>
File: 1452900889285.gif (733 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900889285.gif
733 KB, 500x500
>>54010486
Samma här, vill så gärna ha en futa fv. Vet att de inte finns irl, men en transa eller fälla är också helt inte fel för mig. Så får hoppas någon här i tråden är fälla/transa och vill köra på ;)
>>
>>54010514
Vill inte bli en bög
>>
>>54010543
tjejer med snopp är inte bögit anon, de är fortfarande tjejer
>>
>>54010506
Nyfiken fråga, har du lekt med din pf?
>>
File: 1451582347479.jpg (7 KB, 205x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451582347479.jpg
7 KB, 205x246
>H-har ni ett bord för en?
>>
File: 1453220944316.gif (531 KB, 800x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453220944316.gif
531 KB, 800x450
>>54010562
hehe mm
>>
>>54010615
Har du? Snälla berätta~~
>>
>dkn pf läcker fisar helt okontrollerat efter att ha blivit pumpad
>>
är mikrosprickningar inget jagjag?
>>
File: 1452900833023.jpg (457 KB, 805x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452900833023.jpg
457 KB, 805x714
>>54010637
B-berätta mer
>>
>>54010654
Öh om du trycker in saker som är förstor och utan träning samt glidmedel, mm.
>>
>>54010574
Är det patetiskt att sitta ensam på restaurang?
>>
Det luktar skit i tråden av alla jävla bögjävlar
>>
File: mardrömsbågar.png (134 KB, 722x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mardrömsbågar.png
134 KB, 722x349
>Inte varit i sverigetråden på 3 månader
>Den består fortfarande endast av rasister och överkåta homosexuella anime-brevare
>>
Hur ska vi bli av med blattarna? Deportering eller avrättning?
>>
File: 1453333427859.jpg (10 KB, 199x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453333427859.jpg
10 KB, 199x243
>>54010637
>>54010662
Rannsaka er själva
>>
File: odin.jpg (175 KB, 840x853) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
odin.jpg
175 KB, 840x853
>soldiers of odin
Det är fan som om de aktivt försöker minimera sin trovärdighet.
>>
>>54010724
precis som vanligt alltså?
>>
>>54010699
Nej. Kan finnas flera olika anledningar varför.
>>
Anon, mat!!

t. morsan
>>
>>54010754
en bök :D
>>
>>54010699
Jag vet inte, men det känns så. Särskilt på en fullsatt restaurang.
>>
Hahnenkamm-rennen pågår just nu:
http://www.svt.se/sport/video/videoEpisod-5579474/
En åkare blev just blåst åt helvete
>>
>>54010816
Jukka?
>>
>>54010754
Ska du bli en soldat av oden?
>>
File: 1422542509626.jpg (12 KB, 178x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422542509626.jpg
12 KB, 178x169
Breva bra dutub-kanaler! Jag börjar:

>ICEnJAM
>>
File: KÄTTERI.png (21 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KÄTTERI.png
21 KB, 160x160
>>54010754
>antyder att Allfaderns namn inte inspirerar trovärdighet
Är det kätteri som luktar eller bara dina skitbrev?
>>
>>54010849
en oo. suk min kuk böklord
jag kan inte talar svenska
>>
>>54010865
>pewdiepie
>>
>>54010865
GradeAunderA
>>
>>54010865
CGP Grey och Vsauce
>>
>>54010654
Tror inte det. Det är väl jagjagmästarnas sätt att säga att röven är känslig. Även anledningen till att sjukdomar lätt sprids där bak och att man behöver använda kondom för att undvika det.
t. bök
>>
File: image.png (179 KB, 288x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
179 KB, 288x432
>du kommer aldrig få suga av henne
>>
>>54010662
>>54009507

>>54010753
Snart. Jag trodde jag blev rak efter mitt förra ligg men HAN gjorde mig bög igen.
>>
Inser ni blattar hur mycket hatet hos etniska svenskar växer mot er dag för dag? Inte en dag går förbi utan att man får höra om en etnisk svenskt som blivit berikade av er bajshudar.
>>
>>54010629
haha aa drakdildos erryday
>>
>>54010338
Är du inte från europa så vet du vad tråden tycker om dig. Nu är du medveten om det.
>>
>>54010836
>blåst åt helvete
Du har ju helt klart inga standarder för detta. Han ramlade ju med förberedelse in i nätet och hade inte ens superhög fart.
>dkn man åkt snabbare än sådär
>>
File: 1453408815712.png (733 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453408815712.png
733 KB, 885x1075
>>54010869
>icke-dogmatisk religion
>heretiker

Vad fan dillar du om?
>>
>>54010733
Elda dem i en grop för bränsle
>>
File: 1452742553158.jpg (385 KB, 1270x1131) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452742553158.jpg
385 KB, 1270x1131
>>54010887
Hej c-pmip
>>54010865
Applied science är mysigt och computerphile för lätt datorautism
>>
>>54011009
Blev nästan rånad förra veckan. Jag är tvungen att gömma min kraftnivå inför folk som skulle bli arga ifall de visste vad jag tyckte om det där.
>>
File: 1451434768344.jpg (37 KB, 593x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451434768344.jpg
37 KB, 593x325
Jaha, vad ska man göra idag?
>>
>>54011009
Påminnelse att man kan tacka tiggarna för detta. Mdongo på bussen som håller sig tyst för sig själv alternativt gapar lite gör Berit ingenting, medan tiggarna som hoppar på henne varje gång hon går in och ur en affär var droppen.
>>
>>54011009
Haha aa det är därför alla svenskar tillåter sina barn bli berikade i badhus för de hatar svartskallar så mycket
>>
PÅMINNELSE
IRC FÖR SKIDTRÄFFEN
irc.rizon.net #svtskidt
Kom in och planera med oss!
>>
>>54011019
Synd att du inte leker med den, kanske därför du har ingen sö po pv.
>>
>>54011139
Är tiggarna bra för Sverige långsiktigt?

Fråga: låt säga att SD får 30-40% nästa val samt att 2-3 av partierna i sjuklövern åker ur. Vad händer då?

De resterande partierna måste väl antingen gå ihop, annars får SD bilda minoritetsregering och Åkesson blir statsminister. Vad finns det för potentiella scenarion? Kommer sjuklövern fortsätta skita i folkets åsikter?
>>
>>54010991
Hur stor är han? Vart är han ifrån? Bild på han
>>
File: 1452856449298.png (473 KB, 486x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452856449298.png
473 KB, 486x676
>>54011134
>>54011134
Städa lägenheten och sen supa

Tack till anon som svara när jag fråga efter köksal baba på fyllan igår
>>
File: skrattande_loli.jpg (217 KB, 839x1083) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skrattande_loli.jpg
217 KB, 839x1083
>>54011397
>han tror att SD är bra för Sverige
>>
>>54011432
Det är en skillnad på "inte bra" och "helt åt helvete suicidalt", anon.
>>
>>54011459
Precis. Optimalt är om NMR tar makten men det är inte realistiskt. Att åtminstone stoppa massinvandringen av blattar är första steget. Repatriering är nästa men där är väl SD för veka.
>>
File: 1447567940608.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447567940608.jpg
96 KB, 792x558
>>54011536
>Optimalt är om NMR tar makten

Ja, genierna som ser klibbor som produktiv propaganda är bäst lämpad att styra landet.
>>
File: 1450352544128.jpg (64 KB, 554x439) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450352544128.jpg
64 KB, 554x439
>>54011459
Benägen till att hålla med men öppen svenskhet och deras folkhemsvurm får mig att spy
>>
>>54011402
Lagom, lång blond och blåögd med 4 olika namn, Sverige kanske? Haha aa
>>
File: 1442516295677.gif (343 KB, 483x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442516295677.gif
343 KB, 483x303
>dkn när man ser sin förbättring i spel
>>
>>54011671
Breva bild på din pf
>>
>>54011691
Vilken sås ska jag marinera den med inför bilden?
>>
>>54011397
Nä tror tiggarna är ett knep att försöka riva ner EU. Ungefär som shamingen av greker efter USAs bostads-finans-fjasko circus 09.
>>
>>54011628
Det är sådana här brev som får en att tappa allt hopp för svenska folket.
>>
File: marko.png (547 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
marko.png
547 KB, 960x540
är markoolio autism?
>>
File: 1452901013795.jpg (78 KB, 884x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452901013795.jpg
78 KB, 884x574
>>54011729
Baserade Rumänien fixar skiten åt oss
DE VAR JULIUS CAESAR OCH SKIT
>>
>>54011729
Fast tiggarna hjälper väl oppositionen, till skillnad från Mehmet som Sven och Frida har blivit indoktrinerad till att inte ogilla
>>
File: Smug sabel.jpg (356 KB, 774x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Smug sabel.jpg
356 KB, 774x880
>>54011748
>tappar hoppet för att folk inte köper att ett gäng autister som klättrar i berg och sätter upp klisterlappar på lyktstolpar kan rädda Sverige
>>
>>54011765
Nej, det han gör gör han för små barn. De är de vuxna som tar del av det han gör som är autistiska. Samma med 2d
>>
>>54011628
Och genierna i vår riksdag just nu är så mycket bättre? Vår nuvarande statsministers högsta kompetens är svetsning.... Det är dessutom deras politik som spelar roll i slutändan.
>>
>>54011800
Oppositionen mot vadå för nåt?
>>
>>54011765
Mer damp helt äligt
>>
>>54011748
HAHAHAH

SMR och deras gäng är ett enormt skämt.
>>
Har dakka aspergers syndrom?
>>
>>54011823
Jag har träffat barn i grundskolan som visat på högre intelligens än våra nuvarande politiker.
>>
>>54011868
Ja jag fattar inte varför folk började blanda ihop autism med damp. Måste va folk som är ärligt efterblivna eller bara tycker om att förvirra. Gissar på det sistnämnda.
>>
>>54011851
Jag antydde att tiggare värvar sverigevönner medan mdongo inte gör det.
>>
>>54011889
Jag är ganska säker på det.
>>
>>54011748
Att den svenska nationalistiska rörelsen organisatoriskt består av antingen SD eller klistermärkesnazister är vad som får mig att tappa hoppet för svenska folket.
>>
>>54011883
t. Abed
>>
>>54011850
>Vår nuvarande statsministers högsta kompetens är svetsning

Inte (S) internet försvarsstyrka men, han var faktiskt fackombud, inte svetsare.

>>54011899
Att ersätta ett gäng inkompetenta idioter med ett annat gäng inkompetenta idioter verkar ju lysande.
>>
>>54011889
Har du ens sett hur han ser ut?
>>
>>54011889
Jag bryr mig inte vad Dakka har eller inte har. Jag gillar han skarpt ändå.
>>
>>54011850
>Vår nuvarande statsministers högsta kompetens är svetsning
Nej, det är fackpamp.
>>
hell seger
>>
Dakka är en topp Sverigepolare favä
>>
>>54011931
>man är en blatte om man inte tycker om SMR

mm aa hehe hihi lala
>>
File: 1348358164329.jpg (77 KB, 450x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348358164329.jpg
77 KB, 450x518
SMR skulle få min respekt om de började leta upp dömda våldtäktsmän m.m. och misshandla skiten ur dem
>>
>>54011901
Fråga inte mig. Jag vet inte varför anon är en idiot ibland.
>>
File: NS-Rimi.png (134 KB, 480x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NS-Rimi.png
134 KB, 480x531
>>54011965
Hell Seger
>>
>>54011889
Han är väl mer resistent mot grupptänk än vad de flesta är. En del kanske skulle kalla det aspergers eller autism inte vet jag.
>>
>>54011925
Gå med i identitärerna då.
>>
>>54011993
SMR skulle få min respekt om de utvecklade sin samhällskunskapsnivå förbi grundskolans.
>>
>>54011967
Han är en bra kille :3
>>
>>54011943
Ett gäng inkompetenta idioter med vettig politik > Ett annat gäng inkompetenta idioter med efterbliven politik
>>
>>54012059
>SMR
>vettig politik
>>
>>54012010

me
sn
da
>>
>>54012026
Varför måste man vara med i en organisation öht? Jag rör mig hellre bland vanligt folk och pratar med dem och långsamt sakta men säkert radikaliserar dem. Mitt favoritämne är att hata kriminella. Vadfan ska de säga "Nej det är synd om våldtäktsmän och rånare". l m a o.
>>
>>54012031
Så ingen politiker har din respekt.
>>
>>54012089
Jo, många politiker har min respekt.
>>
File: 1452780610237.jpg (434 KB, 1561x3015) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452780610237.jpg
434 KB, 1561x3015
>Han är väl mer resistent mot grupptänk än vad de flesta är. En del kanske skulle kalla det aspergers eller autism inte vet jag.
>>
>>54012089
korrekt, därför röstar jag på populister.
>>
>>54012083
Varför ser du ner på organisationer som SD och SMR om du inte vill röra dig i politiska kretsar?
>>
>>54012074
SMRs mål är att ha en etniskt homogen befolkning, likt Japan, ett av de bäst fungerande samhällen i världen. Ingen kallar Japan för korkade nynazister för att de driver SMR-politik.
>>
File: Kant.jpg (69 KB, 684x342) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kant.jpg
69 KB, 684x342
>>54012112
Detta är fan meta-jagjagande
>>
>>54012083
De behöver inte säkert säga nåt, de kanske tänker saker istället. (oj han fattar inte ens hur folk kan drivas till att begå brott, nog inte lätt att va han)
>>
>>54012026
Varför?
>>
>>54012112
Ska jag vara krass min kära fedorabrevare men ifall man brevar en så fuktig bild på pin kiv som han ändå gjorde visar rman på att man i varje fall har en viss distans till grupptänket. Q E D din jävla neger.
>>
>>54012155
Ett etniskt homogen befolkning är inte allt.

Ska allt bara lösa sig av sig själv efter de har sparkat ut blattarna eller?
>>
File: 54781930_p0.jpg (504 KB, 2480x3507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54781930_p0.jpg
504 KB, 2480x3507
>dkn Mai botade mig från att endast gilla LÅ TE
>>
>>54012152
Jag ser inte ned på dem alls. Jag vill bara vara så långt ifrån politiska organisationr som möjligt då nietzsche trots allt hade rätt.
>>54012169
Ifall de aldrig ändrar sina åsikter absolut. Ifall de fyller i med egna tankar och anekdoter som rör sig i de banorna så vet du att du är hemma.
>>
File: 144202084820.jpg (32 KB, 500x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144202084820.jpg
32 KB, 500x587
>Ska jag vara krass min kära fedorabrevare men ifall man brevar en så fuktig bild på pin kiv som han ändå gjorde visar rman på att man i varje fall har en viss distans till grupptänket. Q E D din jävla neger.
>>
>>54012205
Och fedorabrevare är ju perfekt exempel på folk som försöker etablera eller förstärka grupptänket.
>>
>>54012207
Men skämtar du eller? I princip alla problemen som man läser om idag är en konsekvens av de massinvandrade mörkermännen.
>>
>>54012207
Min plan
1. Sparka ut blattarna
2. Spöa skiten ur alla kriminella
3. Avskaffa inkomstskatten
4. Spöa alla sossar och annat vänsterpack
5. Upprätta en bismarcksk välfärdsstat
6. Ta bort nästintill alla onödiga regleringar och lagar (de kanske inte är så många som vi tror men det finns tillräckligt många som är efterblivna)
7. Färre lagar som betyder mer ifall folk bryter emot dem. Polisen får ett lättare jobb.
8. Hårda straff för brott emot personer, liv och egendom.

HELL SEGER!
>>
File: 1409302411432.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409302411432.gif
2 MB, 312x250
>Och fedorabrevare är ju perfekt exempel på folk som försöker etablera eller förstärka grupptänket.
>>
>>54012273
HA HA HA HA

Snackar SMR om att ha en stor stat som nazisterna?
För du verkar tro att de bara vill kicka ut blattarna sen låta allt sköta sig själv.
>>
File: autism.jpg (89 KB, 711x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
autism.jpg
89 KB, 711x472
>>
>>54012257
Folk som använder taktiken att förnedra och kleta skit på folk istället för att ta debatten är i allra högsta grad grupptänkshoror. Det kan vara knektor också som tror han är rolig.
>>
>>54012302
Men är det inte lite kriminellt att spöa skiten ur kriminella?
>>
>>54010865

Gad Saad
>>
>>54012303
Knektor kom till göteborg så jag kan spöa skiten ur dig och slänga dig blodig i en snödriva. Din lilla 15-åriga fitta.
>>
File: wojak3.jpg (65 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wojak3.jpg
65 KB, 640x640
Tänker på Adolf Hitler
>>
>>54010865
EpicSkillshot

:^)
>>
File: 14554366629.png (71 KB, 728x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14554366629.png
71 KB, 728x676
>SMR vill skicka ut blattarna, därför är de mer skickliga politiker
>>
File: 1314843278421.jpg (32 KB, 600x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1314843278421.jpg
32 KB, 600x649
>Knektor kom till göteborg så jag kan spöa skiten ur dig och slänga dig blodig i en snödriva. Din lilla 15-åriga fitta.
>>
>>54012344
Det är halvt oförenligt med en rättsstat. Men jag orkar inte bry mig längre. Kriminella är pack som förtjänar att användas som prostituerade och sälja sin röv i ryska fängelser för att staten ska tjäna igen pengarna som de kostat.
>>
>>54012303
Så du har inget motargument utan klarar bara av att försöka förlöjliga folk. Okaay.
>>
>>54012397
Han har ju delvis rätt. Sverige skulle kunna bli en kommuniststat och det skulle ändå vara bättre så länge vi slipper alla svartskallar.
>>
>>54012398
kom på träff så jag kan slå sönder dig
>>
omg hej fedorabrevare :3 ha en trevlig lördag!
>>
>>54012333
Ok begreppet knektor kände jag inte till. Men bra att veta.
>>
>>54012422
>Sverige skulle kunna bli en kommuniststat och det skulle ändå vara bättre så länge vi slipper alla svartskallar.

I helvete heller. Det skulle bokstavligen förstöra alla fina områden också.
>>
File: 1444327287281.jpg (62 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444327287281.jpg
62 KB, 500x375
>Så du har inget motargument utan klarar bara av att försöka förlöjliga folk. Okaay.
>>
File: 1440164957278.jpg (87 KB, 582x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440164957278.jpg
87 KB, 582x600
>SMR
>>
>>54012273

>klimatförändringar
>krisen i ukraina
>miljöförstöringen av östersjön
>ökande depression och suicidtendens bland unga män
>sjuksköterskebrist i hela vården
>sociala sönderfall pga liberalism och feminism, kärnfamiljens undergång

om ditt största problem är att höra babbar skrika med sina gutterala språk på bussen så kanske du ska skaffa ett jobb och flytta till ett bättre område?
>>
>>54012422
Jag håller med dig favä. I en kommuniststat så må jag ha noll frihet och vara utlämnad till statens godtycklighet. Jag skulle i varje fall slippa blattarna ifall jag skötte mig och inte förolämpade den stora ledaren.

Idag får jag inte förolämpa den store ledaren. Jag slipper inte blattarna. Och jag är ofri och utsatt för statens godtycklighet.
>>
File: 1451058578662.png (427 KB, 514x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451058578662.png
427 KB, 514x662
>>54012410
>okaay
>>
>>54010865
novajam
thehaddockbanker
crowbcat
mikekob
Jaakko Järvinen
cavalcade of dishonesty
rushnerd
the homosexual bagel
>>
>>54012464
Min kära klassiskt liberala vän. Förstå att endast med vita människor kan vi bygga en fri och klassiskt liberal stat. Skithudingar är för efterblivna för att kunna hantera total frihet.

t. klassisk liberal
>>
>>54012474
Fast staten hindrar dig inte från att söka din lycka på andra ställen. De flesta kommuniststater stängde väl sina gränser så att man inte kunde ta sig ut.
>>
>>54012425
Men tänk om mdongo hade heemat dig då? Har du räknat med det?
>>
>>54012478
Öy Ivan slängeru hit lite blinier till vodkan min.
>>
File: 145450821874.png (258 KB, 267x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145450821874.png
258 KB, 267x396
>kom på träff så jag kan slå sönder dig
>>
>>54012538
Jag försökte vara litet lustig och få folk att tänka till. Jag menade inte på att vara 100% autistiskt riktig med fakta.
>>
>>54012525
Den "vita rasen" har haft århundraden på sig att bygga en fri och klassiskt liberal stat och har inte lyckats. Schack matt liberalstormbög
>>
File: 1451356547749.jpg (93 KB, 620x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451356547749.jpg
93 KB, 620x670
>stormbögar är nu kommunister, så länge de får slippa "blattar"

Helt otroligt
>>
>>54012553
Jag har slagits med negrer förut som "tränat kampsport". Dessutom är han så jävla gnällig att han knappast har den attityden som en riktig fighter har.
>>
File: 1451054054847.jpg (18 KB, 419x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451054054847.jpg
18 KB, 419x249
>>54012566
>antyder att jag inte skulle gett dem till kåten istället
>>
>>54012595
Man måste ju vara mentalt efterbliven om man inte skulle göra allt för att slippa blattarna. De har förvandlat världens bästa samhälle till ett otryggt och förfallet skithål på bara några decennier.
>>
>>54012595
Jag sparar en kula för varje stormbög som hyllar marxism oironiskt.

t. moderatanon
>>
File: 1389584042682.jpg (56 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389584042682.jpg
56 KB, 500x500
>Jag har slagits med negrer förut som "tränat kampsport". Dessutom är han så jävla gnällig att han knappast har den attityden som en riktig fighter har.
>>
>>54012525
Klassisk liberalism är ju typ ännu mer hånad och marginaliserad än typ allt annat i Sverige. Allt från kommunister och miljöslampor och blåballar och konservativa nunnor som sörplar kaffe är emot dem.
>>
>>54012641
Han menar nog på att både blattar och planekonomi är bajs.
>>
ska göra ett ask.fm konto :3
hjälp mig med namn :>
>>
>>54012656
Kort sagt så är vuxna människor emot det.
>>
>>54012655
omg hej sa jag
>>
>>54012572
Ja det var lite lustigt. Men jag ville låtsas att jag inte fattade det.
>>
>>54012656
Ankor (ancaps) och libertarianer absolut. De är hånade och hatade.

Folk som är klassiska liberaler debatterar sakfrågor och aldrig säger att de har den stämpeln utan håller käften finns det många av i Sverige.
>>
>>54012672
Ja det framgick ganska tydligt av mitt brev att det var vad jag tyckte också men att blattar är så skit att till och med planekonomi är att föredra.

>när man delar tråden med Jonte 15 som skolkat från svenskan och aldrig läst en bok
>>
>>54012641
>ayy yo, jag har cancer, bäst att jag skjuter mig själv då
>>
File: 1446683581242.png (353 KB, 454x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446683581242.png
353 KB, 454x539
>Ja det var lite lustigt. Men jag ville låtsas att jag inte fattade det.
>>
>>54012681
Överbeskyddande naiva föräldrar menar du nog främst.
>>
>>54012749
Snälla svara
>>
>>54012575
det har funnits många klassiskt liberala samhällen genom historien som varit vita.

Ifall du inte kan historia utan är en obildad jävla conny eller mohammed kan jag inte hjälpa. Det är ditt eget jävla ansvar att informera dig.
>>
Ett multikulturellt samhälle > kommunism
>>
>>54012726
Jag håller faktiskt med dig. Jag lever hellre i ett fattigt men vitt Sverige där folk bryr sig om varandra och har folkgemenskap än att bo i den skiten vi för tillfället har som är en riktigt urspårad version av folkhemmet.
>>
>>54012769
>det har funnits många klassiskt liberala samhällen genom historien som varit vita men jag orkar inte ens nämna ett för i sanningens namn så vet jag inte vad jag talar om. men hallå, det är ju du som måste bevisa att jag har fel lixåm :p
>>
>>54012741
Ifall du visste hur många självmord som begås i Sverige med gevär på grund av obotliga sjukdomar som är dödsdomar eller att ligga och dreggla i sitt egna bajs..... Om du bara visste anon.
>>
>>54012848
Om du bara visste hur många som inte tycker läget är så illa att de hellre vill döda landet än försöka fixa det.
>>
File: 1443826661391.jpg (195 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443826661391.jpg
195 KB, 1280x720
Ännu en dag som jag inte har gjort något viktigt
>>
>>54012838
Det är ok Mohammed-Conny. Det är helt ok att vara obildad. Jag kommer på minst tre exempel just nu som är på gränsen till eller kan argumenteras för varit minarkistiska stater. Tala om för mig varför jag ska skedmata dig istället för bara förnedra dig och förolämpa dig?
>>
File: 144043280222.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144043280222.jpg
9 KB, 480x360
>Ifall du visste hur många självmord som begås i Sverige med gevär på grund av obotliga sjukdomar som är dödsdomar eller att ligga och dreggla i sitt egna bajs..... Om du bara visste anon.
>>
>>54012848
ok
>>
>>54012901
>Jag kommer på minst tre exempel just nu
Hur svårt är det att nämna dessa? Är du rädd för att folk ska syna din bluff?
>>
>>54012795
Hade jag kunnat ge dig en örfil hade jag.
>>
>>54012901
Nämn de tre då.
>>
File: 144232202020.jpg (57 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144232202020.jpg
57 KB, 500x667
>Det är ok Mohammed-Conny. Det är helt ok att vara obildad. Jag kommer på minst tre exempel just nu som är på gränsen till eller kan argumenteras för varit minarkistiska stater. Tala om för mig varför jag ska skedmata dig istället för bara förnedra dig och förolämpa dig?
>>
>>54012848
du är varmt välkommen att ta livet av dig, stormbög
>>
>>54012926
Nej. Jag tänker bara inte skedmata dig för att du är eller beter dig som en 15-årig SSUare mohammed-conny.
>>
>>54012929
Sug lite röd kuk istället din bakvända idiot.
>>
>>54012838
Det handlar nog mer att om att han inser det är en lönlös diskussion eftersom du inte ens försöker föra en ärlig dialog utan envisas med att switcha till förnedringstaktik i vartannat brev.
>>
>>54012947
Kära blatte. Kom bara. Så kan jag begå självmord på dig och mig samtidigt.
>>
File: 1423476971152.png (562 KB, 473x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971152.png
562 KB, 473x654
>du är varmt välkommen att ta livet av dig, stormbög
>>
File: 1440034204231.jpg (198 KB, 3000x1688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440034204231.jpg
198 KB, 3000x1688
>Nej. Jag tänker bara inte skedmata dig för att du är eller beter dig som en 15-årig SSUare mohammed-conny.
>>
File: tip.jpg (76 KB, 624x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip.jpg
76 KB, 624x587
>Kära blatte. Kom bara. Så kan jag begå självmord på dig och mig samtidigt.
>>
Som misantrop är jag likgiltig till människans överlevnad, ja. Vi är ett gäng svin som bara tvingar varandra till saker och förtrycker varandra medelst skatt, lagar och andra tvång. Vi föder upp och slaktar djur och håller andra djur som fångar i våra hem, som inte kan försvara sig. Svin är vad vi är.
>>
>>54012990
>>54012992
möt mig på plattan om 20 så heemar jag skiten ur er
>>
>>54012988
>88or bekräftar brevet
>>
>>54012901
Du får gärna tipsa mig, jag är ärligt intresserad och har inte orkat bilda mig en uppfattning. Är det typ mest mindre samhällen som typ stats-stater eller kommuner som fått det att fungera eller även större samhällen?
>>
File: 1440404044422.gif (941 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440404044422.gif
941 KB, 480x360
>Kära blatte. Kom bara. Så kan jag begå självmord på dig och mig samtidigt.
>>
>>54012988
Det kanske blir en diskussion om han diskuterar och inte bara säger "det här finns på riktigt! bevisa att det inte gör det!"
>>
>>54012988
Vilken patetisk ursäkt.
>>
>>54013016
Djur är produktionsmedel. De förtjänar att bli bacon och prydnader på väggen.

Människor är vår art och dem skall vi värna.
>>
File: 1452204217946.jpg (63 KB, 914x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452204217946.jpg
63 KB, 914x574
>dkn ska iväg till mormor idag
KVÄÄÄ VILL INTE
>>
>>54013016
https://www.youtube.com/watch?v=3p0sV6QeD6g
>>
>>54013017
Kom bara. Du hade inte kunnat heema en slöjdlärare.
>>
>>54013016
Detta var dagens ärligaste brev. Nu ska jag hämta lite kaffe o programmera nån skit så jag inte känner mig riktigt lika värdelös som igår.
>>
File: WmlCGrR.jpg (140 KB, 408x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WmlCGrR.jpg
140 KB, 408x628
>>
File: 1446336042194.jpg (25 KB, 662x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446336042194.jpg
25 KB, 662x486
>>54013060
Är du jag?
>>
>>54013028
Nej det kommer inte bli någon diskussion full med fedorabrev och folk som hotar med stryk överallt. Då gäller det bara att skitbreva på max, lyssna på bra musik och slänga iväg ett och annat fedorabrev som desinfo. Det gäller att vänta tills autismon och mongon som går på dexamfetamin eller andra droger är på ett annat humör.
>>
File: 1452589667129.png (9 KB, 423x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452589667129.png
9 KB, 423x203
>>54013089
Kanske, är du mongol?
>>54013082
Vaf ska du programmera?
t. Ska göra javaprogram som räknar ut factorial av ett tal, topp "svårt"
>>
>>54013028
Men diskussionen rörde ju saker som eventuellt funnits förr i tiden. Där blir det mycket mer komplicerat eftersom alla möjliga grupper har incitament att förvränga historien på olika sätt.
>>
File: aHEKp1Y.png (1 MB, 894x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aHEKp1Y.png
1 MB, 894x705
>>
Vi är i alla fall inte Storbritannien grabbar
>>
File: 1444234020201.jpg (18 KB, 452x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444234020201.jpg
18 KB, 452x445
>Nej det kommer inte bli någon diskussion full med fedorabrev och folk som hotar med stryk överallt. Då gäller det bara att skitbreva på max, lyssna på bra musik och slänga iväg ett och annat fedorabrev som desinfo. Det gäller att vänta tills autismon och mongon som går på dexamfetamin eller andra droger är på ett annat humör.
>>
>>54013082
är du jag?
Skall jobba med agenter/ai
>>
>>54013039
Som sagt, förnedringen kom där, nästa brev är kanske nåt att ta litegranna på allvar då om mönstret fortsätter.
>>
>>54013153
Så istället för att försvara sin hållning om att det funnits libertarianska vita stater så väljer han att inte ens nämna dessa i hop om att hans världsbild inte ska rämna?
>>
>>54012470
Brist på sjuksköterskor och ökad depression har ju med blattarna att göra. På vilket sätt är krisen i Ukraina relevant för oss?
>>
File: DQCGYnc.jpg (44 KB, 717x717) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DQCGYnc.jpg
44 KB, 717x717
>>
>>54013023
Börja tidigt i den mänskliga historien, kolla på nationer och folk som slängt bort monarker och där kan du hitta många exempel. Låg beskattning är något som varit normen i en stor majoritet av den mänskliga historien.
>>
>>54013196
Vad är då

>en obildad jävla conny eller mohammed

Stig ned från din höga häst.
>>
>>54013060
Önskar ibland att jag hann träffa min mormor, men hon dog innan jag fanns. Åk och säg hej och prata lite med henne. Före det är för sent för då kommer du kanske ångra dig.
>>
File: 1452393615288.gif (2 MB, 263x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452393615288.gif
2 MB, 263x252
>Som sagt, förnedringen kom där, nästa brev är kanske nåt att ta litegranna på allvar då om mönstret fortsätter.
>>
File: 1446593057924.png (13 KB, 530x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446593057924.png
13 KB, 530x492
>>54012470
>miljöförstöringen av östersjön
Tur att man bor på BÄSTKUSTEN då och slipper gyttjebajshavet
>>
>>54013202
Har ju inte funnits några libertarianska stater då det är en pojkrumsdröm för nördar. Varför denna jävla autistideologi ens finns förstår jag inte.

För övrigt borde inte invandring ha med ideologi att göra. Det är dåligt för ens land oavsett vad man tycker om saker.
>>
File: 1442862280008.jpg (19 KB, 274x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442862280008.jpg
19 KB, 274x300
Vad gick fel i stormbögarnas uppväxt?
>>
>>54013202
se >>54013232
>>
>>54012470
Men du, tar man bort blattarna så blir allt bra av sig själv.
>>
>>54013236
Fast det var inte jag utan den andre anon som skrev det. Kanske skulle vart mer tydlig med vem jag var.
>>
File: KLfFuKb.jpg (71 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KLfFuKb.jpg
71 KB, 500x500
>>
>>54013272
Bra sagt. Man måste inte bli stormbög bara för att man tycker illa om invandringspolitiken.
>>
File: 1433530382541.jpg (19 KB, 214x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433530382541.jpg
19 KB, 214x311
>>54012470
>klimatförändringar
>>
>>54013292
Stig ned från din höga häst består favä.
>>
File: BgHrNl1.jpg (42 KB, 408x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BgHrNl1.jpg
42 KB, 408x339
>>
File: 1453227299341.jpg (338 KB, 1444x1539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453227299341.jpg
338 KB, 1444x1539
>>54013255
Har redan begravt gammel mormor, gammelfarmor, morfar, farfar, en barndomskompis pappa osv så jag vet vad det innebär att någon dör men det ändrar inte på faktumet att mormor är topp elak och oförskämd
>dkn ingen Sayafru
>>
>>54013272
>Det är dåligt för ens land oavsett vad man tycker om saker.

Nej, beror ju på vad för sorts invandring det är.
>>
>>54013360
Ja men nu är det ju underförstått att jag syftar på flyktinginvandringen av apor från tredje världen.
>>