[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/norgetråden/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 387
Thread images: 108
File: torsk.jpg (74 KB, 679x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
torsk.jpg
74 KB, 679x455
Kuldeutgaven

Forrige: >>53875855
>>
File: WWQWQ.png (345 KB, 729x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WWQWQ.png
345 KB, 729x410
Litt OC för jeg tar kvelden
>>
File: wqwqeqw.png (332 KB, 729x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wqwqeqw.png
332 KB, 729x410
>>53893724
God natt
>>
nei helvette
akkurat i det jeg var ferdig å mekke banner
>>
Hva skal vi prate om da?
Stormfront?
Rullestoler?
Burgere?
Lahlum?
Eller kansje Espen?
>>
>>53893781
Brev det så det kan brukes i neste tråd
>>
Jeg går ALL IN på at tråden dor ila natten.
>>
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/utrolige-historier/stjal-bil-i-agder-eier-hang-paa-taket-i-90-km-t/a/23599783/
>>
>>53893972
Total råtass han der.
>>
File: somali.jpg (28 KB, 523x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
somali.jpg
28 KB, 523x240
... Vet ikke helt hva jeg skal si jeg. Ser ut som at den afrikanske stereotypen har svært dype samtaler når jeg trodde de bare lagde rare lyder
>>
>>53893972
rene aksjonfilmen jo

>Det er en viss risiko forbundet med å gjore sånne ting, sier Hægeland til VG.
dagens underdrivelse
>>
File: Plugsuit.jpg (34 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Plugsuit.jpg
34 KB, 500x500
>>53894251
>/int/
>Saber booty
Vet ikke om dette er riktig sted for slikt no.
>>
File: 1440013991986.gif (491 KB, 500x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440013991986.gif
491 KB, 500x290
>>53894086
>ostlig "animasjon"
>>
File: 1448258125341.png (105 KB, 594x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448258125341.png
105 KB, 594x483
>>53894313
Joda anon, bare kjor på
>>
File: 1451542791838.png (405 KB, 855x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451542791838.png
405 KB, 855x470
>>53894379
>>
File: 1379256677850.gif (965 KB, 300x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379256677850.gif
965 KB, 300x297
>>53894379
>han liker ikke ostlig animasjon
>>
>>53894471
ostlig "animasjon" er generisk masseprodusert soppel, uten respekt for animasjonskunsten
>>
File: 1453182720823.jpg (566 KB, 1098x1776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453182720823.jpg
566 KB, 1098x1776
>>53894708
>Tok bare det forste jeg så, beklager anon.
>>
>>53894745
Nåja, skal ikke generalisere. Mye av den beste animasjonen kommer fra Japan, men tror ikke disse karene ser lenger enn konefu'ene sine.
>>
File: 1450324224184.jpg (48 KB, 489x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450324224184.jpg
48 KB, 489x441
>>53894843
>>
>>53894758
Er det en usensurert variant av denne ennå?
>>
Hvorfor har ikke Norge et nasjonalistparti?
>>
>>53894998
KrF :^)
>>
>>53894843
Jeg har sett mye japansk animasjonsfilm, og la meg oppsummere: preiking, preiking, preiking. Eksposisjonsfilm, snarere enn animasjonsfilm. I animasjonsfilm kan man gjore omtrent hva man vil visuelt (innenfor visse rammer), og de velger altså å la de samme gamle designene stå og snakke til hverandre i hele jævla filmen istedenfor å la DET VISUELLE, SOM JO ER KJERNEN I ANIMASJONSFILM FOR FAEN fortelle historien. Mulig det er noen bra animerte action-scener her og der, men karakteranimasjon er japansk animasjonsfilm fullstendig blottet for. Dorgende kjedelig lat historiefortelling som ikke utnytter den fantastiske animasjonskunsten i det hele tatt. Akira, Paprika, Ghost in the Shell, Wolf Children, alt av Studio Ghibli, nevn hva faen du vil, når ikke til kneet på vestlig animasjonskunst. Takk for meg, ta gjerne en brosjyre ved doren.
>>
>>53895127
Lyst til å peke til noen eksempler på denne fantastiske vestlige animasjonen du runker så hard til?
>>
>>53895127
Tviler på at du faktisk har sett mye om dette er hva du tenker, eller i det hele tatt gått forbi selve overflaten av japansk animasjon. Men fra måten du presenterer brevet ditt, kommer jeg bare til å anta du ikke er interessert i å gjöre det heller. Takk for meg, ta deg gjerne en bolle ved döra.
>>
>>53895389
Filmene jeg listet er noen av de hoyest ansette japanske animasjonsfilmene. Hvis du sitter på noen som kan toppe disse, som de færreste vet om av en eller annen grunn, så lytter jeg ore.
>>
File: the dream.jpg (349 KB, 1024x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the dream.jpg
349 KB, 1024x788
>>53893679
Norwegian girls need to be dicked by Strong Anglo Men
>>
File: asfgf.png (213 KB, 500x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asfgf.png
213 KB, 500x478
>>53895655
You can't handle our women
>>
File: me in the red tbh.jpg (314 KB, 1349x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
me in the red tbh.jpg
314 KB, 1349x1800
>>53895740
Mountie=Candian men
Horse=European women
>>
File: 1450090127311.jpg (12 KB, 241x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450090127311.jpg
12 KB, 241x187
>>53895655
>Canada
>Strong Anglo Men
>>
>>53895835
Nå greier det seg, lille venn.
>>
>>53895825
So you're sayin' you would fuck a horse? I dunno man, that doesn't seem like a good idea.
>>
>>
>>53896467
But it's day in Japan. Isn't it too early to sleep?
>>
>>53893930
Ser ut som du får rett!
>>
Denne er til nattskiftet.
Skriv inn på Damp:
ZI2KW-D765N-0GP?? ??=20+9
>>
File: 1413749323681.png (279 KB, 560x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413749323681.png
279 KB, 560x463
>>53898871
Tusen takk kompis.
>>
>>53898871
>>53898961
Hvilket spill var det?
>>
>>53898994
Town of salem, ikke testa for men så da sott ut.
>>
>>53899029
Trodde det var et gratis nettspill jeg.
>>
EN SKYGGE

DA FALT

OVER SKOGEN

EN SKIKKELSENS SJEL VISNET BORT

FOR SKIKKELSENS SJEL VAR EN SKYGGE

VAR EN SKYGGE

AV

VONSKAPENS

MAAAAAAAAAKKKKKKKKTT!!!!
>>
>>53899195
Råkk ånn kompis
>>
>>53899195
HUH...WOW
>>
File: eidsvaagbjoern.jpg (50 KB, 300x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eidsvaagbjoern.jpg
50 KB, 300x371
Bjorn Eidsvåg onsker dere en god morgen.
>>
File: kjerringa mi.jpg (122 KB, 1024x1766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kjerringa mi.jpg
122 KB, 1024x1766
God morgen! Brev jenter dere vil pule i fitta med pikken deres!
>>
File: Ingrid-chan 2.jpg (31 KB, 450x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ingrid-chan 2.jpg
31 KB, 450x599
Bare fire år igjen gutta.
>>
>>53893972

>I 01-tiden natt til onsdag våknet den 25-årige bileieren av en lyd fra utsiden av leiligheten, som ligger i et boligområde like utenfor Kristiansand. Da han tittet ut av vinduet så han en mann som forsokte å ta seg inn i bilen hans.

>Han loper ut av soverommet og ned til personen som sitter i bilen. Han prover å åpne dora, vedkommende kjorer og eieren henger seg fast i dora - i trusa og i 17 minusgrader

>Han står med beina nede i snoen og blir dratt bakover. Da han moter asfalt under beina blir det ekstra vondt, så da karrer han seg opp på taket av bilen

>Ifolge politiet fortsatte ferden videre i store hastigheter, mens biltyven forsokte å kvitte seg med mannen på taket. – Han forsokte å kjore i sikksakk, ned i grofter og snofonner, for han fortsatte i full fart på E18. 25-åringen har fortalt politiet at han anslo hastigheten til å være rundt 90 kilometer i timen.

>Han klarer å fire seg bakover mens han holder fast, for han knuser bakruta med kneet. Han karrer seg inn, kommer seg frem i bilen og tvinger forer til å stoppe ved å ta et tak rundt halsen hans.

>Tyven forsokte å stikke av, men 25-åringen holdt ham igjen. Et vitne som kom til stedet kort tid senere, kontaktet politiet, for vedkommende hjalp til med å få kontroll på gjerningsmannen.

Sykeste jeg har lest på lenge, legendarisk fyr.
>>
2/10 morgenskift
>>
File: 478585.png (34 KB, 866x162) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
478585.png
34 KB, 866x162
>>53899195
You cheeky cunt.
>>
Jag gillar norsk hip-hop.
>>
>>53904412

Det finnes bare én bra norsk rapper.

https://www.youtube.com/watch?v=xCaPFdGwDfs
>>
>>53904412
>""""""""""norsk""""""""""""""hip-hop""""""""""""""""""
haha aa
>>
KollegaAnon1 og 3 er på plass i kontoret.

Noen foresporsler?
>>
>>53904627
Post tissen din
>>
File: tac288a4_0.jpg (1 MB, 5184x3456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tac288a4_0.jpg
1 MB, 5184x3456
>>53902337
Grattis med dagen, Ingrid-chan :3
>>
>>53902337
Som om ikke DKP stopper en autist.
>>
>>53904453
https://www.youtube.com/watch?v=JqeghM8syic

https://soundcloud.com/oskar-horrem/oskar-montana-kaldt-land
>>
/b/ prater om Nordmenn! Hva skjeeer'a?

>>>/b/664547680
>>
File: 1453362203171.jpg (882 KB, 2052x1720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453362203171.jpg
882 KB, 2052x1720
>>53905890
Er han her norsk?? Fy fader, det ante jeg ikke. Har sett det trynet - mye -
>>
Can we have one of your mountains lads?
Just dig it out and put it down somewhere up north.
>>
>>53906355
I got phimosis desu lad
>>
File: hvorfor.jpg (111 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hvorfor.jpg
111 KB, 640x480
>>53906440
>>
File: 1446123466203.jpg (410 KB, 1750x2500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446123466203.jpg
410 KB, 1750x2500
Vil du lære meg å drikke ol anon?
>>
>>53907276
>>>/tv/
>>
>>53907313
Hæ?
>>
>>53907407
>>>/out/
>>
File: 1425652031785.png (154 KB, 314x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425652031785.png
154 KB, 314x364
Jag köpte en grandiosapizza (biff bearnaise) och det ska inte vara chili eller något starkt på den, men när jag åt den så bet jag på något otroligt starkt, kändes typ som om någon har lagt chilipulver på pizzan

vem är ansvarig för det här?
>>
>>53907662
>grandiosapizza (biff bearnaise)
Aldri hört om, må være en svensk greie.
>>
>>53907706

Svensk Grandiosa er noe helt annet enn norsk.
>>
>>53907706
>>53907765
men det är ni som gör pizzorna va?
>>
>>53907785
Er ikke sikker. Var den god da? Er ikke så glad i sterke ting selv, men supper som er sterke er digg.
>>
>>53907785
Tror söta svenne lager egen grandis. Den er helt annerledes enn den Norske grandisen.
>>
File: Biff-Bearnaise.png (751 KB, 550x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Biff-Bearnaise.png
751 KB, 550x695
>>53907785
>stenugnsbakad i Sverige
>>
>>53907828
ja resten av pizzan var jävligt god
>>
>>53907834
Dette

http://grandiosa.se/vara-pizzor/
http://www.grandiosa.no/Produkter
>>
File: 716316.jpg (45 KB, 752x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
716316.jpg
45 KB, 752x622
>>53907785
Det er han her som er skyld i gandiosafiaskoen din
>>
>>53907836
åh fan, slängde kartongen innan jag hann läsa den
>>
>>53907838
Det er godt å hore. Lenge siden har spist grandis er mer glad i BigOne om jeg skal ha kjope pizza.
>>
>>53907878
Samme eiere
>>
Grandiosa er for plebeiere. Det er kun pizza fra fastlegen som gjelder.
>>
>>53908001
Nazipizza fåvæ

http://www.bbc.com/news/world-europe-24580073
>>
>>53908035
Eksperimenterte de smakene på joder? Uff dette hores verre ut en mengele fåvæ.
>>
>>53908095
De tidligste utgavene av Dr Oetker-pizza brukte jodekjott
>>
File: sze60e15.jpg (41 KB, 960x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sze60e15.jpg
41 KB, 960x480
>>53908001
>det finnes frossenpizzaer for patrisiere
>>
>>53908188
Selvsagt
>>
File: trump frog.png (158 KB, 489x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trump frog.png
158 KB, 489x501
>>53895655
Trump will make this happen again.
>>
>>53908188
Ja, men den er ikke nevnt her enda. Frossenpizza som ikke smaker frossenpizza!
>>
File: fråsenpisa.jpg (109 KB, 826x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fråsenpisa.jpg
109 KB, 826x550
De nye til hoyre på bildet her er ganske bra fåvæ!
>>
File: neger hva.jpg (46 KB, 663x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
neger hva.jpg
46 KB, 663x350
>>53908284
>betale like mye som for en fersk Pizzabaker for en frossenpizza
>>
>>53908376

>Han poster ikke engang riktig Casa di Mama
>>
Ekte patrisiere spiser pizza med furueple
>>
File: SRSPY lead.jpg (162 KB, 2048x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SRSPY lead.jpg
162 KB, 2048x1152
>>53908524
Fy faen. At det er mulig.
>>
File: o.jpg (128 KB, 1000x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
o.jpg
128 KB, 1000x747
>>53908660
Forventet ikke at proletariatet skulle dele min mening, nei
>>
>>53908524
>>53908711

Jeg liker de fleste typer frukt og gronnsaker, men ananas smaker bokstavelig talt verre enn kreft.
>>
File: 1306789160757.jpg (48 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1306789160757.jpg
48 KB, 500x500
>>53908748
Beste snacksen i eksistens
>>
File: 140400456345.png (18 KB, 120x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140400456345.png
18 KB, 120x120
>Norrmän diskuterar sin enda """""kultur"""""
Allt är i sin ordning
>>
>>53908961
Det smalt jommen meg fra rett kjeft, Klaes-Mohammed
>>
>>53908131
Du kan ikke nekte for at det höres litt eksotisk ut
>>
>>53908461
Denne pizzaen er "gange bja!" som amerigos sier
>>
File: k.jpg (73 KB, 620x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
k.jpg
73 KB, 620x413
Denne pizzaen gjor kuken min hard gutta
>>
>>53908748
Ananas er sinnsykt godt hva snakker du om? Har det i taco til og med. Eneste som er kjipt er at man blir så sår i munnen.
>>
>>53909215
Ananas er metall
>>
>>53909199
BigOne, min pigmenterte venn!
>>
File: utstøtte.jpg (253 KB, 850x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
utstøtte.jpg
253 KB, 850x1024
>>53909215
Ananas er godt, men hörer faen ikke hjemme på en pizza.
>>
>>53909262

De lager ikke engang tidenes beste Big One lenger (Hot Mexican).
>>
>>53909271
Spors hva slags pizza, anon. Akkurat som cashew notter og rucola er Er sinnsykt godt på kylling pizza, men sikkert ikke godt på noe med pepperoni.
>>
>>53909350
Tror jeg ikke har fått glede av å smake den :/
>>
>>53909409
>cashew notter
>kylling pizza
>>
File: check em.jpg (189 KB, 980x665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
check em.jpg
189 KB, 980x665
>>53909409
Söte ting på en pizza er haram. Ferdig med det.
>>
File: yr.png (17 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yr.png
17 KB, 900x900
Finnes det noen faktisk politisk noytrale aviser i Norge som ser på tingene objektivt?

Altså ikke "politisk uavhengige" aviser som gir 98% av spalteplassen til folk på den radikale venstresiden og ikke Frie Ord lignende naziblekker som bare svartmaler negre (heh) og innvandrere.
>>
>>53909440

Den var veldig god, og det fulgte med et skikkelig godt og sterkt krydder, så du kunne justere styrken selv. Pleide å spare halvparten av krydderet og bruke i andre ting.
>>
>>53909482
Det er i praksis umulig å se noe objektivt, selv for aviser. Alt en person gjor og lager blir påvirket av hans/hennes subjektive meninger og oppfatninger.
>>
File: image.jpg (540 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
540 KB, 2048x1536
>>53909479
>ikke like kylling pizza
>>
File: hendene i fjeset.png (5 KB, 283x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hendene i fjeset.png
5 KB, 283x178
>>53909599
>>
er ikke noen fan av ananas, men denne var ganske god..
>>
>>53909526
Hores godt ut fåvæ.
>>
>>53909482
Et bedre sporsmål er "hvilken norsk avis er mest objektiv/noytral

kort sagt, dette>>53909550
>>
>>53909628

>Nettovekt 665 gram

Så nært.
>>
Ostepizza er digg fåvæ
>>
>>53909736
Tror det er meningen, men de kunne nok ikke ha 666g fordi kristenkonservative ville ha gått bananas og ærklært evangeliekorstog mot produsenten
>>
>>53909758
Æsj

Hold deg til tegneseriene dine, du
>>
>>53909774
Kjeks fåvæ familie
>>
>>53909758
Dette
>>
>>53909758

denne pizzaen er jo bare halvferdig
>>
>>53909758
Blir kvalm av ostepizza fåvæ.
>>
>>53909809
Glemte bilde
>>
File: Chris_hansen.png (85 KB, 427x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Chris_hansen.png
85 KB, 427x640
>>53909758
>>53909838
>>
File: solidaritet.png (657 KB, 474x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
solidaritet.png
657 KB, 474x693
Når skal vi slutte å være egoister folkens?
>>
>>53909949
Når negre og muslimer er utslettet fra jordens overflate.
>>
>>53909758
>>53909838
>>53909894
>>
>>53909991
Som om man ikke bare finner en ny fiende dersom det en gang skulle skje
>>
>>53909991
Dette
>>
File: tipp.jpg (317 KB, 1024x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tipp.jpg
317 KB, 1024x512
>>53909991
>>
Hi norway how are you?
>>
>>53909838
>>53910002
Gutta, dropp det a...
>>
>>53910002
Hvor var du når Norgetråden gjorde meg pedofil?
>>
File: 1627828 (1).jpg (127 KB, 990x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1627828 (1).jpg
127 KB, 990x723
>>53910074
I Holmenkollen
>>
>>53910138
Hvor var du når Oddbjorn Stå brakk pinnen?
>>
>>53910178
I Norgetråden
>>
>>53910044
>>53910074
post@pst.politiet.no
>>
File: 1429323603538.png (191 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429323603538.png
191 KB, 500x500
>>53910015
Ja, altså.
Forst negerne og muslimene, så jodene og slaverne.

Til slutt er det bare sote 2D er igjen.
>>
>>53910044
Ka??
>>53910074
Her!
>>
>>53910225
Drit i å breve småbarn. Dere har /b/ dersom dere på dod og liv må
>>
>>53910031
Fine thank you
>>
>>53910210
Takker, sendte dem en bekymringmelding.
>>
>>53910031
Really good. Yesterday was quite bad, but I'm feeling confident that today will be an amazing day.
>>
>>53910031
I'm cold. Come warm me up.
>>
File: snufs.jpg (10 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snufs.jpg
10 KB, 400x300
>>53910244
>>
File: resize.jpg (88 KB, 610x794) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
resize.jpg
88 KB, 610x794
>>53910244
Må da få lov til å feire at Ingrid snart er stor jente.
>>
>>53910339
jag är också kall, skicka lite olja till mig så jag kan värma huset
>>
>>53910436
Hogg ned et tre eller brenn en innvandrer fåvæ
>>
>>53910424
FDFD
>>
File: Aylan-big-tits.jpg (49 KB, 520x782) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aylan-big-tits.jpg
49 KB, 520x782
>>53910496
Hva står det for?
>>
>>53910312
That's good to hear

>>53910339
can't afford the plane ticket tbqh
>>
>>53910590
How do feel about south east asians?
>>
>>53910631

idk
>>
>>53910587
Fikset det for deg
>>
>>53910587
Fusel derfra fanden drar
>>
>>53910496
That little girl has a really pretty dress. And the little coat thing compliments it so well. :3
>>
File: 1398056657010.jpg (190 KB, 621x621) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398056657010.jpg
190 KB, 621x621
>>53910587
Vedder på at de silikonbefengte puppene hennes kjennes ut som sekker med grus
>>
>>53910587
Kan noen breve lille Aylar bildet?
>>
File: lille aylar.jpg (527 KB, 2500x2059) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lille aylar.jpg
527 KB, 2500x2059
>>53910843
>>
>>53910890
Tenkte mer på Norgetrådens redigerte versjon med >>53910587
>>
File: tørst.jpg (23 KB, 349x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tørst.jpg
23 KB, 349x480
>>53910799
Er vel med silikonpupper som med ananas på pizza.
Selv har jeg absolutt en greie for silikonpupper! De er hardere en naturlige, men ikke så harde som man kanskje skulle tro.
>>
File: 1453315030505.jpg (303 KB, 960x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453315030505.jpg
303 KB, 960x723
>>53910890
>>
>>53911028
æsj
>>
>>53911028
>bilde
Vennligst aldri brev i Norgetråden igjen. Takk.
>>
File: SE.jpg (111 KB, 800x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SE.jpg
111 KB, 800x722
>>53911225
Ikke vær så slemme mot meg da. Om man kan breve rullestoljver kan man vel breve plastikkjver?
>>
>>53911282
Det der var i hvert fall en smule bedre. Fortsett sånn.
>>
>>53911028
Synes bare det ser unaturlig og rart ut fåvæ

>>53910890
haha litt av en galmann, lurer på hvorfor han ligger i sjokanten haha, når det finnes 1000 andre steder å ligge LOL
>>
>>53911352
Kjeks
>>
File: Ingrid-chan.jpg (52 KB, 807x537) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ingrid-chan.jpg
52 KB, 807x537
>>53910244

Hva med store barn?
>>
>>53911352
>lurer på hvorfor han ligger i sjokanten haha, når det finnes 1000 andre steder å ligge LOL
>>
>>53911028

Silikon kan være greit, men her er det ikke bare silikonen som er problemet.
>>
>>53911384
Er Ingrid vår nye Johaug?
>>
>>53911340
Dette da?
>>53911413
Kan si mæ eni i det.
>>
>>53911484
Det var helt perfekt. Du lærer fort.
>>
>>53911519
tykje.. Glomt bildet :)
>>
>>53911600
Norgetråden var en tabbe.
>>
>>53911600

Det blir for falskt og kjedelig. Foretrekker naturlig skjonnhet over tilpynta modell-utseende.
>>
File: andr.jpg (82 KB, 597x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
andr.jpg
82 KB, 597x451
>>53911665
Det har den alltid vært!
>>53911702
Poh! Litt barbie er bare najs.
>>
Nei når driter vi i småjenter og barbiedokker!

Her snakker vi jvmateriale!
>>
>>53912110
>>
>>53912110

Digg ass. Hadde sexpult henne midt i fitta.
>>
File: 1445092241242.jpg (145 KB, 1080x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445092241242.jpg
145 KB, 1080x650
>>53912140
Likner på en norsk Rykk strömmer
>>
Faen må folk være så inni helvete naive og dumme!?!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/flyktningkrisen-i-europa/merete-kjoerte-asylsoekere-bort-fra-mottaket-kunne-ikke-sitte-og-se-paa/a/23600228/
>>
>>53912237
>oversetter nettsidenavnet "twitch" som "rykk"
joda, beste oversettelsen, men er det nodvendig å oversette navn på nettsider?
>>
>>53912344
Ja, Jöderöret har kommet for å bli.
>>
File: 54176.jpg (113 KB, 499x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54176.jpg
113 KB, 499x564
>>53912289
>Medlem av gruppen "refugees welcome to the arctic"
>/refugeeswelcometothearctic/ på Fb

Hva forventer du?
>>
>>53912344
JA
A
>>
Saya eller Hotaru gutta?
>>
>>53912720
Foretrekker soyasaus fåvæ
>>
>>53912720
I Norgetråden skriver vi på norsk.
>>
Får svenskar söka asyl i erat fina land?
Trött på alla negrar
>>
>>53912824

Hvis du er trott på negere så er ikke akkurat Norge det beste valget.
>>
>>53912824
Så lenge du underkaster deg til vår fantastiske kultur og brunost.
>>
>>53912720
Seppuku fåvæ!
>>
>>53912919
Begå sudoku! Suzuki! Subaru! Sashimi!
>>
>>53912824
Beklager, vi tar bare imot militante muslimer, kjeltringer og voldtektsmenn.
>>
>>53895870
he's used to canadian women, so he probably would
>>
>>53912995
Kjeks igjen. Blir torr i munnen av all kjeksen som har vært i tråden i dag fåvæ.
>>
Hvem /mus/ her?

Har ei fersk ei liggende på postkontoret
Blir deilig å prǿvekjǿre den i morgen
>>
>>53913180
Pc mus, flesh light, mus til kjæle slangen din? Hva slags mus er dette?
>>
File: fjoner.jpg (51 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fjoner.jpg
51 KB, 480x480
Hvem royker rev her gutta?
>>
>>53913225
Den med de beste glideevnene
>>
>>53913228

royker bare ulv og gaupe
>>
File: akkurat.jpg (57 KB, 640x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
akkurat.jpg
57 KB, 640x800
>>53913269
>>
>>53913228
Spiste en cannabis muffin i går. Foltes ut som jeg smelta i sofaen. Våkna i dag tidlig og folte at alt var mulig.
>>
>>53913269
:)))
>>
>>53913269
Min type humor
>>
>>53913269
H Y S T E R I S K

A S T E R I S K***
>>
File: 1452626934199.jpg (98 KB, 544x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452626934199.jpg
98 KB, 544x626
>>53913228
>>53913269
>>
alle dere er tapere.ALLE!!!
>>
>>53914375
Hva gjör det deg til, du som henger med tapere?
>>
>>53914375
Glad i deg også sotnos ;^)
>>
roser er rode, himmelen er brun, vannet i snoen...den er gul
>>
>>53914375
Er det noe galt med å være taper nå plutselig...
>>
File: labbis.jpg (40 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
labbis.jpg
40 KB, 500x500
>>53914375
HA! Ser jeg ut som en taper liksom??
>>
ser ut som du kommer fra bærum..FAG
>>
>>53914375
slemming
>>
File: littsånnbadboy.jpg (25 KB, 314x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
littsånnbadboy.jpg
25 KB, 314x407
>>53914509
Roser er rode, en vakker blomstereng, ikke dra på nachspiel med Julio Kopseng.
>>
File: dwqdqwdqw.jpg (212 KB, 1080x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dwqdqwdqw.jpg
212 KB, 1080x650
>>53912237
>>
>>53914821
10/10
>>
>>53914637
Fag? Hvilke fag?
>>
>>53914821
Hvem?
>>
>>53914944
Fin fotokjop, anonsen.
>>
>>53915042
Google navnet, din late sjarlatan
>>
>>53915095
>Google
h-hæ?
>>
>>53915095
Enda en innvandrer som voldtar, ikke overraskende.
>>
Mystisk dampgave

MG?MI-TR44Q-57VXC

?=4+4
>>
>>53915165
Kvasir*
>>
>>53913401
Var du vant med vanlig joint for?
Hvordan ellers var det annerledes fra vanlig?

Var det stress å lage?
>>
File: 1448993476052.gif (993 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448993476052.gif
993 KB, 250x250
>>53915221
>Kvasir
>>
>>53915200
Nei
>>
>>53915221
åja
>>
>>53915234
Nei hadde allerede royket tre joints tidligere på dagen. Jeg lagde ikke, men kjopte den av sosteren til kompisen min.
>>
>>53914944
Pent, hvem er dette?
>>
>>53915362
Stormeranon
>>
>>53915042
>>53915168
er det folk IDT som ikke leser nyheter eller?
>>
>>53915573
Det fins folk som ikke sitter og loker på dagbladet 24/7 ja, om du kan fatte det.
>>
File: gjendekjeks.jpg (151 KB, 508x349) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gjendekjeks.jpg
151 KB, 508x349
>>53915519
Heit
>>
>Det er folk i denne tråden som er yngre enn internett

helt forkastelig.bildefil
>>
>>53915668

>Dagbladet
>Nyheter
>>
>>53915668
beklager kompis men om du ikke har hort om Julio Kopseng innen nå så leder det meg til å tro at du lever under en stein, det har vært skrevet veldig mye om denne saken

sier det bare fordi det er bra for din egen del å være nogenlunde informert og oppdatert på nyhetsbildet
>>
>>53915907
Internettet kom til norske hus omkring 1990
De du snakker om kan allerede være 25 år

På tide å godta at tidene kommer til å forrandre seg
>>
Hva skjer her?
>>
File: pakke.jpg (47 KB, 1253x174) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pakke.jpg
47 KB, 1253x174
Ny mobil ankommet, takk for tipset Norgetråden.
>>
http://www.dagbladet.no/2016/01/21/kultur/snopenis/gteborg/sverige/kunst/42839019/

Sverige. Bokstavelig talt et megmegland.
>>
>>53916008
Det skjer voldtekter og drap daglig, av hvilken grunn skal jeg være så opptatt av akkurat denne saken? Jeg sitter ikke og ser på tv utenom Dagsrevyen heller.
>>
>>53916305
>Snöpenis
Patriarkiet har gått for langt, skal liksom snöen tilhöre menn også nå da eller?
Usedvanlig frekt å lage den i snö også, skal bare hvite peniser bli representert?
>>
>>53916187
LG G4? Kjopte den samme selv fåvæ
>>
>>53916471
Jepp

http://cdon.no/elektronikk/lg-g4-hvit-p33505629
>>
File: 1449688264001.gif (3 MB, 294x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449688264001.gif
3 MB, 294x238
>>53916305
>Noen brydde seg nok til å få den fjernet
>Noen brydde seg nok til å få den tilbake
Sverige hva faen.
>>
>>53916356
det handler ikke engang om Julio Kopseng, det er bare tydelig at du ikke leser nyheter

jeg er heller ikke engasjert i denne saken men det er umulig å ikke se at han preger overskriftene
>>
>>53916912
Jeg vet heller ikke hvem faen det er for noen.
Er det deg? Det kan virke slik.
>>
>>53916912
Jeg holder meg oppdatert og har aldri hort navnet.
>>
>>53916912
Så jeg antar at du så han på Norske Talenter og ble med en gang betatt av kukken hans? Skjonner ikke hvorfor du er så opptatt av denne fyren.
>>
>>53916951
>>53916982
Jeg leser skjelden mer enn innledningen til slike avisartikler og selv jeg har fått med meg at han er kongen av stevnemǿtevoldtekt.
>>
>>53916912
Aldri hort om.
>>
>>53916912

>Julio Kopseng
>Kopseng

Det går faktisk an å hete dette.
>>
>>53916951
>>53916982
>>53917086
det har vært skrevet utallige saker om han

jeg er f. eks. ikke interessert i håndball, men allikevel vet jeg at kvinnelandslaget vant VM
Hvordan vet jeg det? jo fordi media skriver det i store blokkbokstaver så alle kan se. Og Kopseng har vært i overskriftene flere ganger.
>>
>>53917100
Som jeg sa, folk flest loker ikke på VG/Dagbladet 24/7 for å kunne prumpe rundt om hvor mye de vet om Kopsengs kukk.

>>53917176
Problemet ditt er at du gir en skit i medias overskrifter om banale hendelser.
>>
>>53917176
Kjenner til saken, men har aldri hört navnet. Ser ikke viktigheten av å huske det heller.
>>
>>53917176
Du burde finjustere nyhetsfilteret ditt sdm
>>
>>53909482
DAG OG TID
A
G

O
G

T
I
D

Seriost, her får du knallgode analyser av Jon Hustad og Therese Sollien som gir tallbaserte tilstandrapporter om Norge (hint: skummel lesning).
>>
File: dibs.jpg (78 KB, 640x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dibs.jpg
78 KB, 640x533
>>53917258
>>53917268
>>53917271
>det eneste jeg leser er E24 og dagens nærligsliv
>>
Er Toyen-Cola en megmeg cola?
>>
>>53909949
Du bare vet...
>>
Er mongistralleanon dod, gutta?
>>
File: 1449458573160.gif (2 MB, 154x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449458573160.gif
2 MB, 154x273
>>53917313
>megmeg tekst
>krever abbonement
>>
>>53910587
>>53910799
>>53911028
>>53911282
>>53911600

>dfn nå ingen kroppsdysmorfisk silikonjv
>>
>>53916142
hvor mye tror dere den krabaten sprellet i hendene mens bildet ble tatt?
>>
VI VA VIKINA Å DRITT
>>
>>53914944
OMG, er det serr så fine jenter i norgetråden?!?
>>
File: 1451531519044.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451531519044.gif
2 MB, 312x250
>>53917360
>dfn
>>
>>53917452
>god journalistikk er gratis
>>
>>53915168
Hysj med deg anon, ellers vekker du de selvhatende venstreraddisene
>>
>>53917431
Han er med Lars Monsen & co og filmer en ny sesong med Ingen Grenser hvor de tar oss gjennom den harde ferden fra Syria til Norge.
>>
File: 1449775274422.gif (973 KB, 350x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449775274422.gif
973 KB, 350x260
>>53917535
>>
>>53917596
Våre nye landsmenn var dritt? Ikke si sånt, det er raisistisk, anonsen.
>>
>>53916305
>«For oss som vil gjenskape det göteborgske kulturikonet til dets svunne prakt. For den frie folkelige kunsten. 18/1 2016, vi glemmer aldri!»
>kuk er göteborgs kulturikon
Wow
Og hvorfor skal det bli så mye rabalder rundt det at man har tråkket et monster i snöen?
hadde det blitt samme reaksjon om det var en snöfitte?
>>
>>53917693
>du vil aldri se mongistralleanon og Lars Monsen spille lynsjakk i leiren mens de venter på at en gjeng mongiser skal komme fram
>>
>>53917644
Gratis å lese på nettet, ikke gratis for dem å rapportere. De kan bruke reklame på siden sin om det trengs. Ser ikke for meg at de rapporterer noe jeg ikke kan finne andre steder uansett.
>>
>>53893679
Gutta jeg trenger hjelp.

Åssen kan jeg få mer selvtillit?
>>
>>53917789
>hadde det blitt samme reaksjon om det var en snöfitte?

Nei, da hadde det blitt grining om feminisme, diskriminering og undertrykking av kvinner.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LCHPKdaLQsk

Anders loe for statsminister
>>
File: 1434887669351.gif (3 MB, 300x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434887669351.gif
3 MB, 300x236
>>53917629
Nyhomser ut
>>
>>53917874
Det gjor de absolutt. Men det er mer en debatt- og dybdeanalyseavis enn en nyhetsavis.
>>
ER DERE KLARE?!

https://www.youtube.com/watch?v=iM6X1FOq4-I
>>
File: 1447114607404.gif (1 MB, 500x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447114607404.gif
1 MB, 500x365
>>53917890
>>
>>53917890
Få mer selvtillit
>>
>>53917898
Men om det viste seg å være en kvinne som tegnet ut det der, da hadde folk ombestemt seg og sagt at "det styrker feminismen" eller hva?
>>
Hvorfor er du ikke medlem av VG+? Altså sånn helt seriost nå gutter. Finnes jo ikke noe norsk media som har peiling på noe, kun VG+ hvor de beste reportere jobber. Koster jo bare en voss i måneden og, du kan vel avse en flaske mindre for kvalitetsinformasjon? Kansje du kan være litt mer utdannet på temaer og istedefor å ape etter venstrepiss eller /pol/tov
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Pt0_M_56-Ik

Russelåt! HELT SINNSYKT PHETT ALTZÅ
>>
File: 1451329201037.png (48 KB, 996x1194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451329201037.png
48 KB, 996x1194
>>53917868
>>
>>53917991

Ja, da hadde hun blitt hyllet og bildet hadde ~gått verden rundt~.
>>
>>53917991
GG /v/tard, ikke nå. Gå og kjemp for 8ch's overlevelse, okay?
>>
>>53917890
kokain
>>
File: 1453140623239.jpg (38 KB, 345x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453140623239.jpg
38 KB, 345x343
>>53918002
>VG+/DB+
>Betale for söppel og propaganda
>>
>>53917932
>debatt- og dybdeanalyseavis
De får inn eksperter for å kommentere på saker?
>>
>>53918010
KJÖRE PÅH, KJÖRE PÅH, K-KJÖRE PÅH.. PÅH
>>
>>53918002
Leser papiraviser
>>
>>53917948
>>53918010
>>>/trash/
>>
>>53918082
>faller for ekspertmegmeget
Hold deg til VG og DB, du
>>
>>53918075
Dette. Marxister har odelagt hvit media og korruptet den med falsk sorghistorier om brune mokkafolk og selvhatsmekanismer for hvite. I det minste ikke betale for dette.
>>
>>53918046
Du vet at det hadde hendt i Sverige av alle steder.
>>
>>53917890
Bli flink til noe nytt. Lǿft vekter, lær et instrument etc. Helst noe som ikke tar 5 år å bli minimalt kompetent i da.
>>
>>53917874
>De kan bruke reklame på siden sin om det trengs
>t. bestefar som tror han har forstått nettet
Hva er ad block som 80% av befolkningen bruker?
>>
>>53918187
Nei faktisk så tror jeg "av alle steder", så ville det hendt i USA hvor majoriteten av tumblr feitingene holder base. Svenske feminister kan ikke sammenlignes med anglofeminister. Men folk tror jo at alle feminister er 100% like over hele verden fordi kognitiv bias gjor en alltid rett
>>
>>53917890
Det å ha kjæreste hjelper med selvtilliten.
>>
Hvem /smashbros/ her?
Kjöpte det for noen dager siden, jeg får ræva mi servert på tallerken når jeg spiller online.
Hvordan blir jeg god?
>>
Alle som skal etterligne en rusmisbruker hores slik ut

https://www.youtube.com/watch?v=_0_urWhtR-k
>>
>>53917991
Det kan nok hende, ja. Men husk at feminisme ikke bare er én ting. Mange feminister ville nok ombestemt seg og lovprist tiltaket og hennes mot, men det finnes også feminister som ville sendt henne drapstrusler og kalt henne kvinneundertrykker og sagt at hun går i patriarkatets tjeneste for å undertrykke kvinner.
>>
>>53918220
>80% av befolkningen
>>
>>53918287
Melee eller ingenting fåvæ
>>
>>53918288
Kleint
>>
>>53918286
Ikke hor på denne hanreien. Kvinnfolk er kun ute etter å knuse den uskyldige mann ved å stjele alt fra dem. Jeg pleier ikke å generalisere, men i dette tilfelle er det hard fakta at de er organisert for å ruinere mannfolk på alle mulige måter. Hort om #wastehistime2016? Et plot for å knuse all selvtilitt og selvrespekt en mann kan ha.
>>
>>53918220
>80% av befolkningen
Lurer på hvor du fikk det nummeret fra kompis. Personlig så har ikke en eneste person jeg har sett med en PC brukt adblock, tydeligvis bare jeg som hater reklame nok til å gjore det. Disse folka satt og leste VG i tillegg.

>>53918270
Når statsansatte i Sverige griner fordi de må sende ut innvandrere så tror jeg de har et problem.
>>
>>53918287
Spill Melee, eller Project M om du finner noen å spille med. Ikke spill den sopla Sm4sh.
>>
>>53918287
Ǿv i hundrevis av timer.

>>53918338
Også dette. Selv om jeg skal innrǿmme at jeg sier det fordi jeg har utallige timer ǿvelse i det fra da jeg var yngre, så jeg vinner mye mer enn i de nye spillene som jeg ikke eier engang.
>>
>>53918406
>Når statsansatte i Sverige griner fordi de må sende ut innvandrere så tror jeg de har et problem.
Ja, tro er lett. Vet dette kommer som et sjokk til deg, lille gg stormer, men selv statsansatte kan ha meninger og være sympatisk til utlendinger. Var jo nok av amerikanske myndighetsfolk som tok til tårer og raseri fordi homser får legge en ring på fingern til værandre.
>>
File: blini7.jpg (209 KB, 1024x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blini7.jpg
209 KB, 1024x688
>>53918381
t. permanent jomfru
Pröv å ta deg en tur ut, dritt som den hashtaggen der eksisterer kun på nettet.
>>
>>53918406
Han har et poeng i at amerikanske feminister er en rase for seg.
Det finnes en del gift i norske feministiske miljoer også, og sikkert en del mer i svenske, men det er i USA at feministene virkelig er fæle.

Bekymrer meg litt for den norske feministiske tradisjonen, er redd for at dagens ungdom ser mer til den amerikanske feminismen enn den norske, blant annet på Tumblr og sånt, og at vi kan få amerikanske tilstander her i Norge også
>>
File: old nan.png (183 KB, 353x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
old nan.png
183 KB, 353x399
>>53918493
>værandre
>>
>>53918318
sant nok
dette er ting jeg allerede vet, men alltid greit med en påminnelse
>>
>>53918563
>den hashtaggen der eksisterer kun på nettet.
>Bare fordi folk oppmunter til drap på nett, så betyr det ikke at noen går og dreper andre i virkeligheten!
>>
>>53918563
sarkasmen hans gikk over hodet ditt tydeligvis
>>
>>53918644
Gi meg en screenshot av ei norsk dame som bruker den hashtaggen.
>>
>>53918620
Dialekter er mer norsk enn hanreimålet denne tråden bruker. Savner du dansk kuk så mye?
>>
>>53918659
Jeg var ikke sarkastisk. Det er jeg aldri. Jeg bare opplyser naive mennesker fra skuffelsen kjent som "kvinner"
>>
>>53918688
Skrivefeil er ikke dialekt.
>>
>>53918597
Det er ikke bare bekymringsverdig at amerikansk feminisme kan smitte til norge, dette gjelder amerikansk politikk generelt. Har diskutert med enkelte som får all sin politikkunnskap fra anglo-amerikanske nettsider, og fǿlgelig ikke har peiling på norske forhold i det hele tatt, men likevel oppfǿrer seg som om de har peiling.
>>
>>53918688
>skadekontroll
>>
File: waste.jpg (101 KB, 726x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waste.jpg
101 KB, 726x634
>>53918686
Vær så godt. 2 sekunder på google.
>for du sier at å retweet ikke er det samme
>>
>>53918737
>Dialekter er ikke språk
Okay, Ragnur Logdkjodd
>>
>>53918811
Retweet er ikke det samme.
>>
>>53918688
>>53918857
"Værandre" kan da for faen ikke unnskyldes som "dialekt", det er direkte skrivefeil. Hadde du sagt "væsjainna" eller lignende, så kunne du ha spilt dialektkortet. Ikke bare det, men du er faen meg for höy på pæra til å bare innrömme det når det blir påpekt. Nakkeskudd burde vært standard prosedyre for slike som deg.
>>
>>53918934
Dette. Selv om jeg hater nynazister og pediga, så retweeter jeg alle deres ytringer uten å være enig
>>
>>53918857
>det eneste ordet jeg velger å skrive på """"""dialekt"""""" er "værandre"
>>
>>53918979
Dette.
>>
>>53918979
Nå veit jeg ikke hvor utbredt dette er, men i Trondheim's litt finere strok skriver folk ofte "værandre" på sms og sånt. Trondheim trondersk er ikke som trondersk.
>>
>>53918982
>nynazister og pediga er det samme
du er del av problemet som hindrer vanlige mennesker å være kritisk til innvandring fra afrika og midtosten
>>
Nice, nå ser jeg en ny strat for og trolle autister på natta. """"Dialekt"""""
>>
>>53919083
Pediga står ikke for nynazisme, men nynazister står med Pediga. Sånt skjer når ekstreme sider finner et "taleror" de kan benytte, så og si.
>>
>>53919104
>og trolle
Det funker
>>
File: 1413972244420.jpg (8 KB, 364x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413972244420.jpg
8 KB, 364x264
>>53919104
>for og trolle
>>
>>53919173
>>53919183
Gramatisk rett det der :^)
>>
>>53918740
Ja, det finnes en del av det. Og det er ikke bare den direkte, men den subtile propagandaen vi konstant bombarderes med er også skadelig. Disse subtile greiene vi får servert gjennom medier. Jeg skylder på USA for at det ikke lenger er normalt å være naken blant fremmede.

Blir flau når jeg ser norske MRA klage på undertrykkinga feminister står for, når ting overhodet ikke gjelder i Norge. I Norge har faktisk menn adgang til krisesenter for vold, som et av bare noen få land i verden, sett dere litt inn i hvordan stoda faktisk er for dere langer ut mot feminister. Norge er ikke USA.
>>
>>53907836
I fucking love Grandiosa
>>
File: cryingbaldeagle.gif (74 KB, 384x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cryingbaldeagle.gif
74 KB, 384x288
>>53919258
dog bless :DD
>>
>>53919152
så lenge de ikke står for nazisme så er det det eneste som har noe å si
hvis en nynazist har begynt å stotte en med moderat organisasjon så får det bare være, det er ikke deres feil
>>
>>53907836
Hvorfor får sverige alt det beste? Fra billy's til grandis. Til og med norske produkter hanreier den norske konsumer til fordel for svensker.
>>
>>53919358
Vi har bedre:
Kjöttdeig
Potetgull
Kylling
Bacon
Svensk kjött er utvanna som faen.
>>
>>53919358
frister ikke med bærnes på pizza fåvæ
>>
>>53919358
Större antall forbrukere bidrar naturligvis til et större utvalg.
>>
File: Untitled.png (511 KB, 612x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
511 KB, 612x431
>>53919309
dog bless
Thank you for the pizza
>>
>>53919353
Blir alt for simpelt å tenke sånn.
La oss si at du har en moderat gruppe, som har meninger nazister/kommunister/anarkister/etc etc stotter. Etter som tiden går vil flere og flere nazister (la oss holde oss til en gruppe for forenkling) åpentlyst stotte denne gruppen som igjen tiltrekker flere med like holdninger. Etter et vist tidstrom så vil nazistene mulig ende som majoriteten, og derså diktere hva gruppen står for.

Pediga må ta et klart oppgjor mot nynazistene i gruppen om de onsker å skille seg fra merket som nazigruppe de har fått. Men Pediga vet jo at det er strengt tatt selvmord for gruppen da de er veldig avhengig av nynazistene for å holde på storrelsen og derfor innflytelsen. Trist for Pediga, men intil de jager ut ekstreme holdninger fra gruppen, så vil de virke som en ekstrem gruppe for folk i midten (i motsetning til motstandere som vil mislike dem uansett), hvor majoriteten står.
>>
>>53919547
Dette x100
>>
File: pk.png (849 KB, 1059x946) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pk.png
849 KB, 1059x946
>>
>>53919547
>Pediga må ta et klart oppgjor mot nynazistene i gruppen om de onsker å skille seg fra merket som nazigruppe de har fått.
ikke når det merket er gitt av paranoide venstrehanreier
>>
>>53919660
Hva er galt med å stotte steder som tar dyrerettigheter, menneskerettigheter og miljo alvorlig?
Hadde ikke hatt noe i mot å besoke New Delhi om ikke plassen var så forurenset og fylt med utsulta dyr og unger uten framtid.
>>
>>53919731
Kan dere slutte med å stemple alle som er uenig i stormerretorikken deres som venstreX og sosialistY? Blir ganske ensformig, og forer garantert ikke til en god dialog, noe dere virkelig trenger for å få gjennomslag for ideene og tankene deres.

Bare sier det.
>>
>>53919547
Jeg er ikke enig i det her ass.

Pegida har en såkalt "mission-statement". Det er umulig for de å meningsstyre sine egne medlemmer på den måten, annet enn å si at de tar avstand fra rasisme og Nazisme(som de jo gjör).
>>
File: true love.gif (2 MB, 370x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
true love.gif
2 MB, 370x232
>dfn ingen jv
>>
File: 1444009049214.jpg (123 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444009049214.jpg
123 KB, 1000x1000
>>53919821
En vakker dag
>>
>>53919811
kan slutte når dere slutter å stemple folk som nazister over en lav sko
hva skal til for å få nazistempel i dagens politiske miljo? veldig lite, du trenger ikke engang være nazist
>>
>>53919885
Beklager hvis du ikke er en stormer, jeg fikk inntrykk av at du var det.
>>
>>53919821
>dfn dama tok meg med på treningssenteret i går
>en av de som trente der var en halvtrent kar med en t-skjorte som det sto "Buying gf" på

Var det en av dere?
>>
>>53919731
Ja, lurer på hvorfor gitt. De må jobbe med imaget sitt som alle andre. Fri inngang uten kontrol, så får du sinte unge mennesker som vil heller sloss og lage opptoyer enn å politisk og fredlig påvirke landet. Og når de toffer seg på gaten, virker gruppen enda mer tiltrekkende for andre sinte unge mennesker. Det er risikoen de tar på seg med slappe dask på hånda til de mer ytregående medlemmene.

>>53919816
Problemet er at de moderate medlemmene vil fole seg presset ut ettersom mer og mer ekstreme holdninger slår rotfeste i gruppen.

Det trenger ikke å være at alle nazistene kommer, men at alle moderate forlater. Se på amerikansk politikk. For var de fleste republikanere eller demokrater, men ettersom reps og dems blir mer og mer ut på kantene, så forlater flere og flere tidligere stottere partiene og blir moderate, enten for de ikke er enig med den lengden gruppen går, eller fordi de foler seg presset ut/hevet ut av de mer ekstreme.
>>
>>53920035
alle har et lite voldelig element som dukker opp selv om de ikke er onsket
det gjelder for venstresiden også og de blir ikke tvunget til å ta avstand fra Blitz
>>
>>53920035
>pælming av sykler
bra illustrasjonsbilde
>>
>>53920016
Kunne like gjerne vært meg hvis jeg ikke fremdeles var i massekultiveringsmodus for vinteren (og dermed ikke ser halvtrent ut engang).
>>
>>53919885
Er vel like feil som å anklage alle som blir skeptisk for å være venstre. Bare du er moderat så er du jo tydligvis venstrehanrei. Å slenge dritt på moderate fordi du tror alle som er uenig med deg må tilhore den motstridene gruppen hjelper ingen. Så du han stormern i går? Han odelegger for stormfront med sånn "med oss eller mot oss" mentalitet. Ingen som blir med når de foler seg antagonisert.
>>
NY TRÅD

NÅ TRYD

NU TRAD

NG TRPD

FM WRXB
>>
>>53920203
>det gjelder for venstresiden også og de blir ikke tvunget til å ta avstand fra Blitz
Men de blir jo det. Bare se på kommentarfelt når Blitz starter dritt som de ofte gjor. Fult av folk som mener at Blitz = Venstre, og derfor må man hate venstre, uansett om folk fra venstre sier de ikke stotter blitzere.
>>
>>53920035
her er et tips hvis man vil unngå sinte unge menn; ikke ta inn store folkemengder fra mistosten og afrika
>>
>>53920035
Det kan godt hende at du har rett.

Men uansett, det blir jo ganske åpenbart for alle hvis Pegida blir 90% Nazister, så jeg ser liksom ikke problemstillinga.
>>
>>53920361
Har sett flere sinna hoyreekstreme og venstreekstreme enn innvandrere i gata fåvæ
>>
>>53920342
venstre har media på sin side, så det er ganske annerledes behandling
>>
>>53920263
Er vel egentlig ikke sykkelen som er poenget med bildet.

Men uansett så er hærverk ikke noe å unnskylde. Kunne like greit vært noen sin bil eller butikk, som sin sykkel. Ikke lange veien fra å være sint nok til å smadre sykler, til å smadre ruter.
>>
>>53920412
Det der tror du ikke på selv engang.
>>
>>53920468
>>53920468
ny tråd
>>
>>53920361
Hva med sinte unge menn som er sinte fordi de ikke får seg jv? Skal vi hive ut alle kvinnfolk og da?

Eller de sinte unge menn som er sinte fordi noen hadde en skrivefeil i norgetråden? Ta dem opp til veggen og skyte dem?
>>
>>53920396
>hvis Pegida blir 90% Nazister, så jeg ser liksom ikke problemstillinga.
Problemet blir at det odelegger debatt i framtiden. Tror de fleste kan forstå, uten å være enig eller uenig at innvanderpolitikk må taes opp og justeres på. Men om alle grupper som onsker nedjustering blir tatt over av ekstreme og derfor "diskvalifisert", så blir det jo bare en side i debatten, og det frammer ikke samfunnet, men skaper storre splittelse, med hyperliberale som "vinner" uten motstand, og de stadig sintere "taperne" som ikke får et taleror uten å kveles av ekstreme holdninger.
>>
>>53920427
Ser stott og stadig folk som sutrer at VG og andre er hoyre, fordi de gir mye spalteplass til FRP, feilslått venstrepolitikk, kritikk av Jensemann, fremming av kapitalistisk konsumerkultur etc etc.

Dagens media er tydligvis eid av opposisjonen for alle politisk engasjerte.
>>
>>53920427
Norsk kultur har igjennom alle år vært mer lent på venstre enn hoyre da. Norge var og er et av verdens mest liberale land, inkludert under vikingtiden.
Thread replies: 387
Thread images: 108
Thread DB ID: 467999[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.