[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 311
Thread images: 64
File: grappige_miem.png (111 KB, 350x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grappige_miem.png
111 KB, 350x345
Het is feest editie

welkom: rova, 77 IQ serenaflikker, gaart, allebei de jesse's, extra vlagpalers, dildoflikker/anorexia/168, pesky, robin vos, musicalflikker (letterlijk), engelse miemstudie studen, takbir, nachtdienst anon en de rest van de overige (irrelevante) naam/struikel flikkers

niet welkom: buitenlanders
>>
1ste voor autisme
>>
2e voor autisme
>>
Waarom is 77IQ welkom? Het is één ding om hem te tolereren maar een nieuw heel laag niveau om hem uit te nodigen.
>>
>>53871002
ik ben juist hetero, en het is best storend dat er in elke draad wel een homotje begint over jongens voeten ofzo
>>53871006
ik had 548

trouwens 3de voor WO
>>
>>53871161

3de voor rugkanker
>>
>>53871236
Omdat de nederdraad niks voorstelt en er niet zoveel relevante nederdraders zijn.
>>
>>53871244

>homotje

homootje
>>
>>53871252
homo
>>
strond uit m'n kont in je mond
is gezond
>>
>>53871244
>homotje
V M B O
M
B
O
>>
>>53871267
Ik vind het wel leuk hier, beetje schijtpalen, mensen homo noemen, praten over het leven, grapjes maken en mensen homo noemen.
Fantastisch.
>>
paal eens wat ebische nederdraad miems om mijn nederdraad folder op te vullen jongens
>>
>>53871325
homo
>>
>>53871325
>>
File: dildo_homo.png (2 MB, 1315x2526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dildo_homo.png
2 MB, 1315x2526
>>53871325
Deze is niet echt grappig maar de laatste jaren is er niks waardig gepaald oetz.
>>
>>53871312
homo
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53871325
zelfgemaakt
>>
goeie naand flikkers
>>
>>53871389
>>53871399
nou zeg
>>
>>53871325
Ik heb wel wat anders wat je opvult...
>>
>>53871455
Hé Zuid-Afrikahomo, hoe staat het leven ervoor?
>>
File: IMG_20160120_164748.jpg (364 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160120_164748.jpg
364 KB, 1024x1820
Maak grindr aan en kijk hoeveel mensen je willen neuken.

Tot nu toe 28 oetz.
>>
>>53871572

wie de neuk heet er nou shannon
>>
>>53871572
>"ik doe maar alsof ik homo ben hoor ik wil niet echt geneukt worden!"
Je houd alleen jezelf voor de gek, anon.
>>
>>53871572
Wat een stelletje flikkers zeg.
>>
>>53871543
kan nie kla nie het vandag n nuwe rekenaar gekoop so als is goed.
>>
>>53871572
homo
>>
>>53871267
Bertjuh is toch wel de meest relevante Nederdrader oetz.
>>
File: thinkingman.png (213 KB, 718x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thinkingman.png
213 KB, 718x325
>>53871712

ik heb een miem voor je gemaakt
>>
School
vind
ik
echt
een
hel
Je
ziet
me
pas
lachen
na
de
bel
>>
>>53871572
>M-Maar homo's zijn helemaal geen gedegenereerde beesten!
>Z-Ze zijn gewone mensen, zoals jij en ik!

Laat me niet lachen.
>>
>>53871760
>liegen
>>
>>53871161
What is happening here?!

Is this man eating toast with...chocolate sprinkles?

And why are my feet wet?
>>
>>53871760
pfft. ek doen straight bashing.
>>
>wijf komt me lastig vallen met een petitie in de keuken terwijl ik eten aant maken ben
>teken het snel om van haar af te zijn
>'thanks, and enjoy your meal'
>'yeah, you too'
>zij maakt geen eten en gaat niet eten

godverdomme, waarom zeg ik dit altijd
>>
>>53871785
prachtig
>>
>>53871543
Waarschijnlijk al neergestoken door negers
>>
>>53871828
homo
>>
>>53871838

zij gaat penis eten mijn waarde
>>
>>53871823
>toast with chocolade sprinkels
het is gewoon een bammetje hagelslag
>>
>>53871890

ze had wel van mij mogen eten oetz
>>
>>53871908
Hagelschlag?

Bitte, erzählt mir mehr über die kulinarischen Auswüchse der Niederlande.
>>
File: belg.png (13 KB, 577x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
belg.png
13 KB, 577x199
>>53871869
het nederlands ook die woord belg?
>>
>>53871958
je leert elke dag iets
>>
>>53871312
Alle hollanders zijn homo's
>>
File: hagelslag-girl.jpg (80 KB, 359x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hagelslag-girl.jpg
80 KB, 359x500
>>53871958
>>
>>53871846
hulle probeer al vir 350 jaar... ons is nog steeds hier en stink ryk
>>
File: t1.jpg (884 KB, 950x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t1.jpg
884 KB, 950x799
>dvw geen lief vriendje
>>
>>53872011
Dit oetz.
Holland mag van mij part gewoon onderlopen. Zijn we ook gelijk van het grootste gedeelte van de Randstad af.
>>
File: Hollandrad.jpg (1 MB, 2480x1654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hollandrad.jpg
1 MB, 2480x1654
>>53871979
Ich verstehe dich leider nicht ganz so gut.

Hier, als symbolische Wierdergutmachung.

Ich hoffe das wir trotzdem Freunde bleiben können.
>>
>>53872073
>dvw wel een lief en schattig vossenknuffelvriendje
>>
>>53872122

Hitler ajb
>>
>>53872039
Habt ihr auch andere lustige Gerichte? Dasm einte ich eigentlich.

Könnte die Kleine schon anknabbern, sieht gut aus auch wenn sie etwas stark geschminkt ist.
>>
>>53872105
wat is oetz? normale belgenehtero hier
>>
>>53872073
ikdv.
>>53872122
>Holocycle goed denken te maken met één enkele fiets
Vuile mof
>>
>>53872122
fijn dat ik hem terug krijg, mijn opa was hem al zoek.

daarom oefenen we ook door te praten, ik versta jou ook beter nu.
>>
>>53872073
als die nou een vacht en een staart had was het wel een schattig plaatje.
>>
>>53872178
oetz = tb(q)h
>>
>>53872073
STOP MET DIE HOMOFIELE SHIT GVD
>>
>>53872122
Jullie hebben de fiets van mijn opa nog. Geef die maar eens terug.
>>
>>53872257
bedankt oetz familie
>>
>>53872178
>belgenehtero
*belghomo
Onbewust kon je het niet eens goed schrijven.
>>
>>53872274
De nederdraad zit vol met homo's.
>>
>>53872058
normal day in SA
>>
File: 1444745436335.gif (979 KB, 400x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444745436335.gif
979 KB, 400x200
E M I L Y
M
I
L
Y
>>
File: studies.jpg (190 KB, 1070x898) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
studies.jpg
190 KB, 1070x898
http://strawpoll.me/6592796
http://strawpoll.me/6592796
http://strawpoll.me/6592796
>>
>ga soep halen
>qt supermarkt meisje staat te spiegelen bij de blikken soep
Ik eet morgen wel soep oetz
>>
>>53872457
Leuke miemlijst man.
>>
>>53872457
>bedrijfskunde en economie in laag rij
haha nee
>>
>>53872467
Hoe oud schat jij dat ze is?
>>
>>53872566
15
>>
>>53872172
>Niederlande
>lustige Gerichte

neger, bitte
>>
>>53872562

Die studies zijn niet geweldig nee, daar ben ik het met je eens maar ze horen niet in schijt, laag past beter.
>>
>>53872334
je moeder, ze krijgt toch niet genoeg attentie van een homozoon
>>53872457
waarom is economie laag? Ook ik ben handelsingenier waar zit ik dan oetz
>>
>>53872457
Bitte Altorientalistik ganz oben eintragen.

t. angehender Elamologe.
>>
>>53872599
>handelsingenier
rare manier om homo te schrijven.
>>
>>53872592
Naja, war ja auch in Engeland und das brittische Frühstuck war ganz nett.

Dicke Scheiben Speck und Ingwer Bier sowie (Fleisch)Pasteten sind was feines.

Als Niederländer muss man doch irgendwelche komischen Dinge mit Kartoffeln oder Fisch veranstalten.

Im Endeffekt all die Dinge die nicht gerade Sterneküche sind, mit denen man sich aber gerne vollstopft.
>>
>>53872599
>waarom is economie laag
Het is een miemstudie vanjewelste
>>53872617
>Altorientalistik
>Elamologe

Alter willst du mich verarschen?
>>
>>53872635
veel beter dan jouw noot bestaan
>>
>>53872582
Kankerpedo.
>>
>>53872593
Er is niks mis met bedrijfskunde en economie, miem koning. Behoren allebei in de top rij oetz. Maar de amerikaanse maatschappij zit anders in elkaar, misschien dat deze lijst voor hen wel klopt.
>>
>>53872704
hangt ervan af, bachelor ja, maar master zijn tenminste top tier.
>>
File: Tübingen.png (209 KB, 900x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tübingen.png
209 KB, 900x250
>>53872704
Es gibt nur zwei (2) Stellen in ganz Deutshcland für den Spaß und man muss promovieren weil man sonst gar keinen Platz bekommt.

Hachja.

Dafür ist die umgebung ziemlich toll.
>>
>>53872778
Beide zijn miemstudies. Econometrie daarentegen zou wel bij de betere studies horen.
>>
>>53872704
>le 'iedere-studie-die-niet-mijn-studie-is-ook-al-doe-ik-een-letterlijke-miemstudie-is-een-miemstudie'-miem

Ebisch
>>
>>53871236
Snap ook niet waarom ze dat doen, ben niet eens een van hun.
>>
>>53872864
77IQ is gebaseerd.
Ik moet altijd lachen om zijn palen.
>>
>>53872702

niederlande hast nur wurst mit Kartoffelpüree, und das is ziemlich lecker
>>
>>53872864
Wsl om je af en toe uit te lachen en je uit te schelden.
>>
>>53872831
>Beide zijn miemstudies.
waarom?
>>
File: fuck iit.jpg (104 KB, 803x688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck iit.jpg
104 KB, 803x688
m-maar internationale relaties dan? Dat is geen miemstudie toch?
>>
File: Bregen.jpg (84 KB, 580x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bregen.jpg
84 KB, 580x360
>>53872921
Lecker, erinnert mich an bregenwurst mit Grünkohl.

>Ptorip: Bregen steht für Hirn.
>>
>>53872864
verduidelik die 77IQ miem asb. praat julle van belgiers?
>>
>>53872968
Omdat >>53872838.
>>
>>53872838
Nou hier gaan we hoor
>>
>>53872778
In Nederland beschouwt niemand bedrijfskunde en/of economie als een topstudie, beide zijn echt enorm in prestige gedaald in de afgelopen tien jaar.

Zoals >>53872831 zegt is econometrie nog wel top (alhoewel de miemwaarde daarvan ook aan het stijgen is).
>>
>dvw je 8 uur lang diarree hebt ingehouden
>>
>>53872457
>dgw je een god tier studie doet op HBO niveau

Hoeveel tiers ga ik omlaag? Overigens durf ik wel te stellen dat in mijn vakgebied een HBO'er meer gewild is dan iemand met een bachelor van de uni. Meer praktijkkennis, meer projectervaring en minder autistisch.
>>
>>53872998
Nee wij zijn hetero's dus kunnen wij onmogelijk onder 77 IQ zitten
>>
>>53872998
Verduidelijk jouw taalgebruik ook eens domme Afrikaanpaler.
77IQ is een domme Nederdrader die veel avatarpaalt en /pol/-miems eruitblèrt.
>>
>>53873088
>Overigens durf ik wel te stellen dat in mijn vakgebied een HBO'er meer gewild is dan iemand met een bachelor van de uni. Meer praktijkkennis, meer projectervaring en minder autistisch.
Dit vind ik altijd zo'n leuk excuus van HBO'ers die zich schamen dat ze te dom zijn om een universitaire studie te doen. Tevens doet bijna iedereen in Nederland een master na zijn universitaire bachelor.
>>
>>53872991

senden mir bitte manche deutsche bratwursten, englische wurst schmeckt mir nicht
>>
>>53873088
HBO is overigens niet zo simpel, natuurlijk is de universiteit een veel grotere uitdaging maar er zitten veel ex-universiteit studenten in mijn studie en ze doen nog steeds veel vakken over dus zo makkelijk is HBO toch niet.
Dat is ook niet gek omdat universiteit studenten gewoon een stuk van hun studie HBO doen alleen sneller.
>>
>>53872981
miemste van het miemste
>>
File: wage gap.jpg (141 KB, 1440x908) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wage gap.jpg
141 KB, 1440x908
>>53872457
Herinnering dat je maar beter NEET kan zijn als je onder mid tier zit.
>>
File: 311754.jpg (41 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
311754.jpg
41 KB, 500x375
>>53873115
natuurlike is julle nie dom nie...
>>
File: Merguez.jpg (18 KB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Merguez.jpg
18 KB, 250x188
>>53873161
Also, wenn du jemals im Saarland vorbeikommst, versuch mal mergues.

Kommt aus Algerien über Frankreich.

Werden scherzeshalber als Tunesierpenise bezeichnet, sind aber echt lecker.

50% Rind,50%Lamm ist die beste Variante, oder auch nur Lamm. Ebenfalls klasse.
>>
>>53873219
GEBASEERDE MOEDER SLAAT NOGMAALS TOE
>>
>>53872968
Studies worden vaak beoordeeld door mensen op hun (verwachte) moeilijkheidsgraad. Omdat veel mensen wiskunde een moeilijk vak vinden staan studies waarbij veel (moeilijke) wiskundige aspecten aan bod komen hoog in de rangorde.

>>53873175
Als je denkt dat een universitaire bachelor verlijkbaar is met een van HBO niveau heb je het toch goed mis. Als je daadwerkelijk zo onzeker bent dat je jezelf moet aanpraten dat je studie gelijkwaardig is raad ik je aan om na je HBO nog een universitaire master te doen.
>>
>>53873088
>HBO
>goden rij studie
Haha, dit is wat domme mensen daadwerkelijk geloven.

>HBO is meer gewild dan een bachelor van de uni.
Niemand bij niemand houdt op met studeren na zijn bachelor. Straks ga je ook nog stoer lopen te doen over het feit dat iemand met een HBO diploma meer gewild is dan iemand met een VWO diploma.
>>53873012
Wat zijn dan de top studies met prestige in nederland, naast geneeskunde? En hoe definieer je "top studie"?
>>
>>53873294
>Iemands capaciteiten baseren op hun uiterlijk
Als dit het geval was dan zouden alle Zuid-Afrikanen zo lelijk moeten zijn omdat ze zo op achteruit zijn gegaan sinds enkele decennia.
>>
>>53873487
>aanpraten dat je studie gelijkwaardig is
Dat heb ik nooit gezegd, misschien moet jij een studie lezen gaan volgen of zoiets.
Het feit blijft gewoon dat bachelor een onderdeel is van een master, dat is vrij duidelijk en ik vermeld ook nog eens dat je het op de universiteit gewoon sneller doen wat gewoon een uitdaging is ik vind het HBO al lastig laat staan dat je het veel sneller moet doen.
>>
File: 1439561463298.png (162 KB, 350x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439561463298.png
162 KB, 350x450
Wat zullen we koken vanavond?
>>
>>53873805
Frieten vant frietkot zijn lekker hetero
>>
>>53873674
>Het feit blijft gewoon dat bachelor een onderdeel is van een master, dat is vrij duidelijk en ik vermeld ook nog eens dat je het op de universiteit gewoon sneller doen wat gewoon een uitdaging is
Hier leid ik dus uit af dat je denkt dat een bachelor op hbo niveau gelijkwaardig is aan een bachelor op universitair niveau. Er is een reden dat hbo studenten eerst een schakeljaar dienen te volgen voordat zij toegelaten worden op een universitaire master.
>>
>>53873856
nieuwvriend aub, 't is al goed
>>
File: 1430659065017.gif (901 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430659065017.gif
901 KB, 250x250
Hebben jullie de enige echte godin al geapprecieerd vandaag?
>>
>>53873879
Hou je niet van frieten?
>>
Ik ben aan vakantie toe jongens
>>
File: g18zWyM.jpg (42 KB, 680x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
g18zWyM.jpg
42 KB, 680x684
>>53873904
Ja, zie
>>53873219

>dvw je geen qt 3.14 feministische vd hebt die voor je op komt tegen irritantere feministen
>>
>>53873904

Gibt viele blonde Mädchen die ihre Haare schwarz färben.

Verstehe ich echt nicht, sieht doch echt bescheiden aus.
>>
>>53873148
Nee, het is soms letterlijk zo. Ik heb VWO gedaan en heb bewust gekozen voor HBO, om daarna te gaan werken en een deeltijd master te gaan doen. Hierdoor ben ik 1) sneller aan het werk en 2) heb ik veel meer specifieke vakkennis eenmaal ik de deeltijd master heb afgerond.

>>53873872
In mijn geval kon ik dat "schakeljaar" tijdens de minor doen en betrof het maar iets van 4 vakken (wiskunde en mechanica). Iedereen die daarvoor koos had het gehaald.
>>
>>53873946
Tis bekant carnavalsvakantie al!
>>
File: 1370353643427.gif (3 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370353643427.gif
3 MB, 320x240
>>53873674
>ik vind het HBO al lastig
>>
>>53872457
Fysica meesterras rapporteert
>>
File: 1440094750730.jpg (52 KB, 601x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440094750730.jpg
52 KB, 601x604
>>53873984
Ich denke nicht dass sie ihr Haar färbt eigentlich
>>
>>53874154
Ah , achso.

Grundsätzlich stehe ich dennoch zu der Aussage.

Übrigens, ich bin hier weil ich nur die Hälfte verstehe und somit vor dem ganzen Krebs geschützt bin der in Deutsch herummwuselt.
>>
>>53873318
merguez haben wir hier auch in alle Geschâfte und Metzger
Habe darauf jetzt auch recht Lust bekommen.
Kann man die in ein Eintopf kochen, zusammen mit Reis und Tomaten usw?
>>
>>53873988
Dat is dus dom want je hebt nu in vier jaar minder geleerd dan je in drie jaar op een universiteit had kunnen doen.

Slechts een paar masters hebben een schakeltraject van slechts een half jaar wat dus niet mogelijk zou zijn tijdens een minor. Bedenk ook dat mensen die ervoor kiezen om zo'n schakeltraject te doen nog een universitaire master willen doen en dat ze het moeten halen anders hebben ze na een half jaar hun minor niet afgerond.
>>
>>53874113
ik ook :(((((
>>
>>53874218
Ich steh auf die vom Grill mit ein bischen Sachissa oder wie auch immer das heisst.

Klasse Sache.

Dazu ein Bier und einen Weck, ein paar Kumpels...

Also versuchs ruhig, aber ich finde den besten Geschmakc entwickelt es beim Grillen/Braten.

Gut gewürzte Mettwurst, am besten etwas fester, bevorzuge ich in meinen Eintöpfen.

Sollte wirklich besser niederländisch lernen.
>>
File: 1434447862479.jpg (464 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434447862479.jpg
464 KB, 1920x1200
>dvw geen emily vd
>>
File: 1448476583826.gif (2 MB, 384x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448476583826.gif
2 MB, 384x216
2D
>>
Deze draad zit vol met nederflikkers die het heel belangrijk vinden wat voor opleiding anderen doen en hoe groot de verschillen tussen opleidingen zijn. Dat komt omdat dat het enige is waar jullie je aan kunnen meten. Je opleiding en diploma zijn niet erg significant in verhouding met de rest van de aspecten van het leven. Aspecten die jullie als aspergeheren niet kunnen waarnemen.
>>
>>53873805
> koken
>niet gewoon een blik open trekken en dat eten
>>
>>53874653
m-maar zonder diploma geen goeie baan word mij altijd vertelt en daarom ben ik gaan studeren.
>>
>>53874653
Aspergeheer hier, ik wil niet geassocieerd worden met die flikkers. Laat ze maar weer lekker zeuren over opleidingen en over de juiste schrijfweize van aardappelstokjes.
>>
>>53874255
>minder geleerd

In mijn geval juist niet, aangezien ik bij de HBO studie al in het tweede jaar een specialisatie kon uitkiezen. Bij de WO bachelor zou dat pas in het laatste deel van het derde jaar zijn. Verder is het een afweging of je meer theoriekennis of meer praktijkkennis wilt. Ik heb voor het laatste gekozen.
>>
>>53874653
>denken dat belangrijke organisaties, NGO's en bedrijven zelfs maar je CV willen bekijken of je voor een gesprek uitnodigen zonder diploma

wat ga je zeggen? Ik heb geen reet gedaan op school, maar ik heb veel ervaring opgedaan op de levensuniversiteit?
>>
>>53874653
We vinden da alleen belangrijk als we derover miempalen, voor de rest kan het de meeste weinig schelen. Als we nu zouden beginnen over pastasoorten zoudt ge iets gelijkaardig kunnen gezegd hebben over macaronipalers.

Farfalle meesterras.
>>
>>53874737
frieten
r
i
e
t
e
n

Tevens
>schrijfweize
>weize
>ei
MBO'er aub
>>
>>53874653
>vmbo waargenomen
Vergeet de toiletten niet schoon te maken
>>
>>53874889
>zo autistisch zijn dat ie de opzet niet ziet
Spelfouten corrigeren ok, maar zet jezelf niet voor paal
>>
>>53874653
Nederlanders en Belgen zijn niet enkel """normaaltjes""", maar ook zowat het saaiste volk van Europa.

Veel verschillen zijn er niet betreffende de gespreksonderwerpen en persoonlijkheden hier, op facebook, in een VTM soap serie, of op café. Dit is niet beperkt tot zwammen en lulmeten over een opleiding, of wat we momenteel aan het eten zijn. Zeker niet, de beperktheid van onze volkjes is onbeperkt.
>>
Lekker sporten met radio fenriz oetz
>>
File: 1441103326668s.jpg (4 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441103326668s.jpg
4 KB, 250x250
>>53875082
>>
>dvw verliefd op iemand die ik in de bus zie

KANKER
>>
Waarom zeuren de Belgen hier om alles?
>>
>>53875226
Zeuren, zeiken, zeveren, zagen en zaniken zijn deel van de Zuid-Nederlandse cultuur
>>
>>53875226
Ik haat Arabieren zo godverdomme hard
>>
>>53875226
ey kom vegten dan
>>
>>53874954
>ik deed maar alsof ik een domme MBO'er was
Domme MBO'er.
>>
>>53875290
>Zuid-Nederlandse

Noord-Franse
>>
>>53875290

dit. In België heb je 2 keuzes:
-ofwel klaag je over alles
-ofwel klaag je over de klaagcultuur in België
>>
>>53875300

bizirina dil atarim k*rt
>>
>>53875386

als jullie maar godverdomme wat beter gevochten hadden in 1588
>>
>>53875449
Ik ben ook een theeslurper oetz
>>
File: 1420061734940.jpg (108 KB, 1280x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420061734940.jpg
108 KB, 1280x842
Het moeilijkste aan HBO is dat je zwaar afhankelijk bent van kankernormaaltjes vanwege de nadruk op groepsopdrachten. Dit is een nachtmerrie als je een autist bent die snel overprikkeld is.
>>
File: 1426980519320.png (2 MB, 2052x1728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426980519320.png
2 MB, 2052x1728
>>53875386
>Nederland zal nooit weer deel uitmaken van het glorieuze Eerste Franse Keizerrijk.
>>
MIKU
https://www.youtube.com/watch?v=gDV2Hs2fWiY
>>
>>53874653
(V)MBO aub
>>
File: 441397.jpg (733 KB, 2560x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
441397.jpg
733 KB, 2560x1600
>>53874527
ikdv
>>
>>53875595
AUTISME
>>
>>53875533
>Het moeilijkste aan HBO is dat je zwaar afhankelijk bent van kankernormaaltjes vanwege de nadruk op groepsopdrachten. Dit is een nachtmerrie als je een autist bent die snel overprikkeld is.

waarom vertel je me dit. Nerveus oetz
>>
>>53875912
Ben jij wel 18+?
>>
>>53875533
welke studie?
>>
>>53875082
Iemand hangt hier duidelijk rond met van dat saai jeugdbewegingsvolk, of heeft te weinig met buitenlanders rondgehangen
>>
File: image001.gif (93 KB, 448x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image001.gif
93 KB, 448x526
>>53875574
>België zal nooit meer deel uitmaken van de Zeventien Verenigde Provinciën
>>
File: emily.gif (2 MB, 2560x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily.gif
2 MB, 2560x1600
>>53875714
>>
>>53875082
>denken dat dit typisch Belgisch/Nederlands gedrag

Neger alsjeblieft, ga eens naar Duitsland, Engeland of Frankrijk. En het zal niet veel beter zijn in de rest van de wereld met lagere opleidingsniveau's
>>
>>53874863
Ik zeg alleen dat het hier vol zit met aspergeheren en dat er meer is in het leven dan zwaaien met een papiertje. Mensen met een diploma kan je inhuren.
>>
>>53875956
Geen. Ik ben meerdere keren gestopt met een opleiding omdat ik me constant gigantisch gestrest voelde, waardoor ik mezelf amper aan het studeren kon zetten. Ik ben er recent pas achter gekomen dat de oorzaak snelle overprikkeling is.
>>
>>53875953
Bijna 21.
Zit niet op het voortgezet oetz
>>
File: 1433176715430.png (176 KB, 1023x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433176715430.png
176 KB, 1023x629
>>53876059
>nederland zal nooit weer groots zijn
>>
File: dommekikker.png (93 KB, 500x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dommekikker.png
93 KB, 500x422
>>53876067
bek houden jij voetjeslikker
>>
>>53876219
Stel je niet zo aan. Het is niet zo dat elke draad constant over het aanzien van je opleiding gaat.
>>
>>53876219

Daar heb je wel gelijk. Maar mensen zonder diploma kan je ook inhuren (en voor minder geld)
>>
>>53876260
Ik voel me alleen gestrest door tentamens oetz. Ik kan me redelijk normaal gedragen dus groepsopdrachten zijn niet zo'n probleem.
ik haat tentamens >:(
>>
>>53876312
Doet niet zo lam, man
>>
File: at.jpg (163 KB, 1093x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
at.jpg
163 KB, 1093x614
Zal ik deze gaan kijken? Of krijg ik daar voels van
>>
File: CRYING WOJAK.jpg (63 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CRYING WOJAK.jpg
63 KB, 633x758
>>53876457
JIJ OOK JE BEK HOUDEN DIT IS NIET MEER GRAPPIG

LAMMETJES ZIJN SCHATTIG
>>
>>53876556

Lamsvlees is lekker
>>
File: vsv.png (953 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vsv.png
953 KB, 1440x1080
>>53875714
>>53874527
amai, deze twee foto's waren vroeger enkele van mijn favoriete >dvw geen vriendin gerelateerde afbeeldingen, zie nu pas dat het dat kind is dat sinds kort voortdurend hier gepaald wordt

>>53875082
>uzelf afspiegelen op een taalgemeenschap van 20 miljoen mensen

>>53876477
Waarom zou ge uzelf dat aandoen? Waarom niet gewoon een goede film kijken? En waarom zou ge geen voels willen?
>>
File: 1430923075700.png (2 MB, 868x858) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430923075700.png
2 MB, 868x858
>dvw geen emily om comfy mee onder een dekentje te zitten
>>
>net twee merguezworsten gaan halen bij de beenhouwer voor €1.17
Is dat relatief duur, of juist voordelig?
>>
>>53876219
VMBO
M
B
O
>>
>>53876260
>te dom voor het HBO
>ook nog eens autistisch
>pleegt geen zelfmoord
>>
File: hello.gif (979 KB, 400x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hello.gif
979 KB, 400x200
>>53876775
>dvw geen emily om jijbuis video's mee te maken
>>
>>53875339
1: nee, dat was ik niet.
2: die anon had wel gelijk ik deed het opzettelijk en je moet echt terug naar het VEE EM BEE EUUUU
>>
>>53876858
Gemeen oetz. Nergens voor nodig.
>>
>>53876712
>Waarom niet gewoon een goede film kijken?
ik heb al besloten The Abandoned the kijken
>>
>>53876858
Volgens mijn psycholoog ben ik intelligent genoeg om in ieder geval comfortabel de moeilijkste HBO-opleidingen te doen, mits ik ondersteuning zoek voor mijn aandoening. Feedback van zowel docenten als medestudenten, sluiten goed aan op dit beeld.
>>
>>53876780
Goedkoper is zelf een varken kopen en zelf slachten.
>>
>>53877127
>ik heb al besloten The Abandoned the kijken
Schrap dat, ik ga voor The Benefactor
>>
File: tipstophat.jpg (7 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tipstophat.jpg
7 KB, 480x360
>>53877183
die psycho loog
>>
File: Dinner 25.png (695 KB, 612x816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dinner 25.png
695 KB, 612x816
>>53874657
>Niet gewoon een simpele magnetron maaltijd maken.
>>
File: 200_s.gif (38 KB, 289x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
200_s.gif
38 KB, 289x200
Serenaflikker krijgt op z'n donder in /vp/
>>
>>53877263
Die regisseur ziet er echt uit als een randdebiel, begrijp ook niet echt zijn dj-verschijning als imdbfoto, maar zie dat hij meegewerkt heeft aan Afterschool, die film was wel oké.
>>
>>53877450
>Hij gaat naar /vp/
>>
>>53877450
link?
>>
>>53874653
Wat ik erger vind is dat er veel bij zitten die HBO hebben gedaan en dan alsnog conformistische geblauwpilde schapen zijn.
>>
school

vind

ik

echt

een hel

je

ziet

mij

pas

lachen

na

de

bel
>>
>>53877544
>>>/vp/25042150
>>
>>53877183

Protip: Als je het advies van een psycholoog nodig hebt om aan je HBO te beginnen kan je beter niet aan HBO beginnen. Sommige mensen zijn gewoon niet geschikt om een opleiding te volgen. Vroeger noemden we mensen dan gewoon 'te dom', nu hebben we er een heleboel andere woorden voor zoals 'overprikkeld' en 'dyslectisch'. Ja leuk voor je dat je een opleiding kan halen met allerlei ondersteuning, dat is alleen nooit het idee geweest van het onderwijssysteem. De praktijk gaat zich later ook niet aan jou aanpassen dus het is beter om het onderwijs ook niet naar jouw persoonlijke kwalen te laten buigen.
Maar goed tegenwoordig moet iedereen maar een opleiding doen, het liefst een 'hogere' opleiding, terwijl als iedereen een hoge opleiding heeft gedaan helemaal niemand dus een hogere opleiding heeft gedaan. Leuk voor mensen die overprikkeld zijn, dyslectisch en wat dan ook dat zij ook een papiertje aan de muur kunnen hangen, als je maar wel weet dat het niet betekend dat je 'intelligent genoeg bent'. Ben je namelijk niet. Je handicap is inherent onderdeel van jezelf.
>>
>>53877618

Begint jouw voornaam toevallig met een H?
>>
>>53877343
shit die is goed, ik zal die line in mijn volgende rap zetten. thanks.

>>53877183
oke man, als je er beter van gaat slapen moet je dat zeker geloven.
>>
File: 1396705355657.jpg (268 KB, 1024x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396705355657.jpg
268 KB, 1024x687
>>53877751
>Protip
gestopt met lezen oetz
>>
File: right-angle.jpg (4 KB, 285x185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
right-angle.jpg
4 KB, 285x185
>>53877618
>>
>>53877878
maar wie is die zaaddemoon op de achtergrond links?
(no pedo)
>>
>>53877568
Die zitten er op het WO helaas ook.

>>53877183
Gebruik je ook medcijnen? Slaan deze wel aan?
>>
>>53877953
dat ben ik
>>
>>53873904
blblblblblblblbl
>>
File: 1448367155392.png (2 MB, 1340x1387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448367155392.png
2 MB, 1340x1387
>>53877953
>3D loli
Blijf bij 2D
>>
>>53877953
>no pedo
die is 11 ofzo
>>
>>53877751
Wat hij zegt. Leuk voor jullie MBO'ertjes en autisten dat jullie straks op je dertigste een mooi universitair diploma hebben, maar er is geen werkgever die jullie hebben wil.
>>
File: 1444647647632.jpg (120 KB, 585x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444647647632.jpg
120 KB, 585x1000
>>53878080
Dit!
>>
>>53878130
ja vandaar dat ik no pedo zeg
wees niet zo'n flikker aub
(no homo)
>>
>>53877751
Koek. Dat is niet eens de reden dat ik naar de psycholoog ben gegaan. Je hebt geen idee waar je het over hebt en maakt basisloze aannames. Projecteer harder.
>>
>>53877878
ik rechts
>>
File: fdhsgdgmjshf.jpg (5 KB, 275x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fdhsgdgmjshf.jpg
5 KB, 275x183
>>53878306
>>
>>53878306
Maar ook al zeg je no het is duidelijk yes.
Ze is wel schattig maar zaaddemoon? kom op dat is gewoon smerig, hang jezelf op.
>>
>>53878487

>basisloze

De Nederlandse taal is stervende
>>
>>53878505
Wat is er eigenlijk met die vent gebeurd?
Sinds die pedopartij weg is hoor je nooit meet van hem.
>>
>>53878505
https://www.youtube.com/watch?v=SDXgB8zbvI4
>>
>>53878561
Wil je van hem blijven horen?
>>
>>53877450
onaardig oetz
>>
>>53878561
Hij heeft wel zijn gebit laten doen, waarschijnlijk met de donaties van zijn ontbonden partij waar hij niks meer mee kon. Nu blijft hij uit de media omdat hij toch niks meer kan berijken.
>>
>>53878664
Geen beter vermaak dan gratis vermaak.
>>53878718
best wel jammer oetz
>>
>>53878718

>berijken

Misschien kan hij jouw taal berijken
>>
>>53878718
>berijken
vmbo, aub.
>>
>>53878771
Ik vond hem maar triest en smerig oetz
>>
>>53878540
ongefundeerde*

Nu bij? Dit is wat er gebeurt als je te veel Engels gebruikt.
>>
>>53878718
>berijken
VMBO
M
B
O
>>
>>53878904

ongegrond?
>>
>>53878718
>berijken
bereiken*

>>53878773
>Arabier
arabier*
>>
>>53878994
Dat is een synoniem.
>>
>>53879047

Ja, maar "ongegrond" klinkt puurder
>>
Zo lekker even geslapen na een harde werkdag.

>negerinnen hebben van nature kort haar
Hebben blanke mannen dan ook van nature lang haar? Moeten zij het als enigste laten knippen?
>>
>>53879212
Als man moet je altijd kort haar hebben om het praktisch te houden, een vrouw moet lang haar hebben om haar belangrijkste eigeschap te laten zien: haar schoonheid en tekenen geven van vruchtbaarheid.
>>
vlaggen zijn kanker oetz
>>
File: 1427021295611.gif (91 KB, 489x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427021295611.gif
91 KB, 489x466
Awoe~
>>
File: 1442381098034.png (13 KB, 360x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442381098034.png
13 KB, 360x315
>>53879525
>vlag van eindhoven
>>
File: 1449688395184.png (1 MB, 1200x1028) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449688395184.png
1 MB, 1200x1028
>>53879600
Awoe!
>>
>>53879363
>>53879525
>>53879600

pis kak en schijt
>>
>>53879363
Mee eens, maar als negerinnen van nature kort haar hebben kunnen we er dan ook van uitgaan dat negers ook van nature kort haar hebben en blanken van nature lang haar?
>>
>>53878487
Ik zeg niet dat dat de reden is dat je naar de psycholoog ging. Je bracht het zelf alsof het advies van je psycholoog een belangrijke overweging was om HBO te gaan doen

>Volgens mijn psycholoog ben ik intelligent genoeg om in ieder geval comfortabel de moeilijkste HBO-opleidingen te doen, mits ik ondersteuning zoek voor mijn aandoening. Feedback van zowel docenten als medestudenten, sluiten goed aan op dit beeld.

Als eerst zeg je dat volgens jou psycholoog je intelligent genoeg bent om HBO te doen. Kennelijk was dit nieuws voor je of zocht je bevestiging van een vermoeden. Daarna zeg je dat feedback van docenten en medestudenten aansluiten bij dit beeld, waarbij je wederom aangeeft dat de prioriteit ligt bij het advies van de psycholoog, de rest sluit er immers bij aan.

Begrijpend lezen ben je niet goed in. Geeft niets maar nog een reden om geen HBO te gaan doen. Zoals ik al zei is niet iedereen geschikt om een opleiding te volgen.

En ja ik wil er graag frietjes bij.
>>
File: 1449340099989.png (635 KB, 700x1010) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449340099989.png
635 KB, 700x1010
>>53879600
>>53879795
Awoooeee~
>>
File: 1453065012668.png (69 KB, 186x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453065012668.png
69 KB, 186x283
>>53880248
Nou, nou, wat zijn we weer aardig vandaag. Geen wonder dat je geen vrienden hebt.
>>
>dvw geen sleutelgat coltrui gardevoir vd
>>
>>53878487

oetz breng water aan op het verbrande gebied
>>
>>53880248
>Zoals ik al zei is niet iedereen geschikt om een opleiding te volgen
Wat gebeurt er met mensen die geen opleiding volgen? Ik heb letterlijk geen idee oetz.
>>
>>53880248
>jou psycholoog
>jou

>heeft dan nog het lef om anderen er op te wijzen dat ze niet slim genoeg zijn om een opleiding te volgen

koek
>>
>>53880419

Die blijven werkloos en daar betalen wij voor
>>
>>53880419
reetkever
>>
>>53880419
Die kom je tegen in een ah pakje of bij de facilitaire dienst in de kelder van je kantoor
>>
File: 1698798765216.jpg (19 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1698798765216.jpg
19 KB, 320x320
hèhè, eindelijk bier
>>
>>53880419
Postnl
Appie
Treinstations opschonen
>>
Wie nog meer hier /demaatschapijpastzichaanjouwaan/?
>>
File: 1407491853723.jpg (21 KB, 400x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407491853723.jpg
21 KB, 400x387
>dvw Het verdriet van België aan het lezen
Ik wou gewoon lachen met Flaminganten jongens
Waarom zijn er zoveel voels
>>
>>53880564
wat is "jou waan" ?
>>
>>53880419
Niet zoveel eigenlijk. De mensen die slim genoeg zijn om een opleiding te volgen maar het niet doen komen ook zonder diploma vaak wel op betere functies terecht. De mensen die niet in staat zijn om een opleiding te doen en het ook niet gedaan hebben doen ongeschoolde arbeid in de categorie kutbaantjes. Schoonmaken, achter de kassa zitten, dat werk. Er is ook nog een deel dat wel in staat is een opleiding te doen, het niet doet en ook in kutbaantjes terecht komt. Maar ik denk dat dat er eigenlijk vrij weinig zijn.

De helft van de bevolking is minder slim dan het gemiddelde. Dat zijn veel mensen. Je hoeft dus niet heel slim te zijn of hard je best te doen om beter terecht te komen dan kutbaantjes.
>>
>>53880629
Afrikaanse naam geloof ik
>>
>>53880674
>De helft van de bevolking is minder slim dan het gemiddelde.
Had je een eureka momentje toen je dat besefte?
>>
>>53880459

typefouten maken en niet elke tekst 100% perfect spellen is natuurlijk 100% tegenbewijs voor mijn argumenten en absoluut 100% bewijs dat ik dom ben en geen opleiding volg. MBO ajb
>>
>>53880674
>De mensen die slim genoeg zijn om een opleiding te volgen maar het niet doen komen ook zonder diploma vaak wel op betere functies terecht
Maar hoe gaat dat dan? Mij is mijn hele leven vertelt, diploma -> goeie baan.
>>
>>53880629
Iemands waanidee denk ik.
>>
>>53880774
Welkom in de nederdraad, waar reacties alleen en volledig gericht zijn op de vormgeving en nooit maar dan ook nooit op de inhoud
>>
>>53879525
had je maar een mooie moeten hebben oetz
>>
>>53880787
>weet niet eens hoe je een woord bezittelijk maakt
>>
>>53880766

Nee ik heb dat ergens gelezen in commentaar op dumpert. Ik vind het nog steeds een mooie tekst omdat mensen het heel moeilijk te accepteren vinden dat ze bij de onderste 50% horen.
>>
>>53880858
>Het punt
>Jouwn hoovt
>>
>>53880780
Goed netwerken, dan kan je nog wel eens ergens hoog komen zonder HBO of hoger diploma.
Maar de makkelijkste manier is natuurlijk ZZPer worden, als dat goed gaat dan kan je binnen een paar jaar een eigen MKB ofzo hebben waar je in feite een functie hebt waar anderen tot hun 25ste voor naar school gaan
>>
>>53880780
Om het heel goed te doen moet ge én een diploma én slim zijn(al zijn der ook uitzonderingen)
Een diploma zonder heel goed te zijn, of gewoon slim zijn zonder goed diploma is meer een garantie tegen drastische mislukking - geen garantie op succes, maar de kans dat het totaal verneukt is veel kleiner.
Als ge geen diploma hebt en ge zijt ne mongool, dan gaat gij bij de Appie Hein achter de kassa zitten en stroopwafels afrekenen.
>>
>>53880921
He wat? Wat voor dialect is dit?
>>
Rotterdam
>>
>>53880946
>Goed netwerken
En de autisten die daar niet goed in zijn dan?
>Maar de makkelijkste manier is natuurlijk ZZPer worden
En als dat mis gaat?
Is dat het punt dat die mensen NOOT worden?
>>53880978
>Een diploma zonder heel goed te zijn, of gewoon slim zijn zonder goed diploma is meer een garantie tegen drastische mislukking
Klinkt goed, dan ga ik maar mijn diploma halen.
>>
>>53880979
Dxlyxiz
>>
Geinige Deuntjes en Vrolijke Melodietjes stellen voor:
Koos Konijn en Gekkie Eend
Knor-Knor en Jeroen de jager
>>
>>53880780

>werken
>ervaring op doen, goede referentie opbouwen
>switchen naar volgende baan, meer salaris en meer verantwoordelijkheid omdat je bij je vorige werk hebt aangetoond dat je dat kan
>interne opleidingen volgen
>etc

De meerderheid van werknemers zijn mentaal niet capabel genoeg, niet geïnteresseerd genoeg en zijn alleen in dienst uit pure noodzaak van de werkgever. Zoals Belbin concludeerde, het grootste probleem bij werken in teamverband is het gebrek aan mentaal vermogen van teamleden. Ligt natuurlijk ook een beetje in welk gebied je aan het werk bent, in het lab van een medicijnenproducent tref je veel slimme mensen aan terwijl je bij het plaatselijke verhuisbedrijf dozenschuivers hebt, maar gemiddeld gezien klopt het aardig. Mensen die wat hersens hebben kunnen zich daar makkelijk van onderscheiden, werkgevers zien in dat je dan op een andere positie waardevoller kan zijn voor het bedrijf en meer geld kan opleveren en zo gaat het dan verder.
>>
>>53881093
>En de autisten die daar niet goed in zijn dan?
die blijven thuis achter hun computer zitten rukken op 2d.
Als je nu nog niet doorhebt dat sociale vaardigheden cruciaal zijn in de wereld dan ben je al kansloos.
>En als dat mis gaat?
dan kom je letterlijk op de bodem van de maatschappij, een minimale uitkering, net genoeg om niet compleet te verhongeren, en een doos om in te slapen
>>
File: 1387719417810.png (146 KB, 268x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387719417810.png
146 KB, 268x269
>poes likt minutenlang aan haar anus en poezenvagina
>begint daarna mijn arm te likken
waarom laat ik dit toe, het voelt ook nog eens als genegenheid terwijl ik het smerig zou moeten vinden
>>
Het ist feest
>>
>>53881353
Katten zijn autistisch Anon, ze weten niet beter.
>>
>>53880978
>Als ge geen diploma hebt en ge zijt ne mongool, dan gaat gij bij de Appie Hein achter de kassa zitten en stroopwafels afrekenen.

Mfw ik letterlijk ben weggestuurd bij de Appie Hein omdat ik mijn impulsiviteit niet kon onderdrukken omdat ik de clipjes van pakjes stroopwafels afhaalde, zakken chips open scheurde etc. toen ik achter de kassa moest.
Ja mensen mijn sociale stageplaats was een groot succes.
>>
>>53881397
>Katten zijn autistisch
t. Tumblr
>>
>>53881250
>een minimale uitkering, net genoeg om niet compleet te verhongeren, en een doos om in te slapen
Als jij dat wilt geloven dan doe ik gewoon mee.
Nou weer aan het werk want videokaarten groeien niet aan de boom.
>>
Moet ik mij schuldig voelen dat ik alleen studeer voor de lol en het gratis geld terwijl anderen ook daadwerkelijk een baan willen later?
>>
>>53881759
Maar als jij kan zien dat je kan studeren zullen ze je geen uitkering geven dus moet je wel werken.
>>
>>53881800
Nee, ze verminderen je uitkering na zoveel jaar als je dan nog geen baan hebt. Vind ik niet zo erg want dan heb ik een paar jaar langer het volledige bedrag, krijg ik gratis geld van DUO en uiteindelijk is de vermindering niet eens zo erg.
>>
kinderen voor kinderen
>>
>>53882388
https://www.youtube.com/watch?v=90BnU4CRUSI
>>
>>53882494
https://www.youtube.com/watch?v=3p3v5ycQaag
>>
>>53881403
>dit is de gemiddelde paler in de nederdraad
>>
>>53881403
>omdat ik de clipjes van pakjes stroopwafels afhaalde, zakken chips open scheurde etc
Waarom kon je je niet beheersen dan?
>>
>>53880780
Haha deze man gaat voor zo'n nare verrassing komen te staan als hij met zijn kersverse diplomaatje thuis op de bank zit

Een beetje droevig oetz
>>
>>53882971
m-maar met HBO elektrotechniek liggen de banen voor het oprapen zeiden ze
>>
>>53882971
de reden waarom je geen dingen moet studeren als rechten
>>
>>53880780
Ten eerste
>Mij is vertelt
VMBO
M
B
O

Ten tweede, als je de op universiteit een master gaat doen word je actief aangespoord om stageplekken te gaan zoeken waardoor je werkervaring opdoet en na je opleiding of verder gaat op je stageplek of je stage op je CV kan zetten zodat je makkelijker een baan vindt. Als je een kanker autist bent die tijdens een sollicitatiegesprek een paniek aanval krijgt, zul je echter nooit een goede baan vinden. Tenzij je echt heel slim/goed bent want dan willen ze je toch hebben.
>>
>>53883203
WO rechten valt nog wel mee oetz. Je kunt redelijk veel kanten op.
>>
>>53883354
>als je de op universiteit een master gaat doen word je actief aangespoord om stageplekken te gaan zoeken waardoor je werkervaring opdoet en na je opleiding of verder gaat op je stageplek of je stage op je CV kan zetten zodat je makkelijker een baan vindt
Dat doen ze bij mij ook, volgend jaar moet ik op stage en daar krijg ik ook lekker voor betaald.
>>
>>53883354
Waarom zo gemeen tegen autisten? Wat hebben die jou ooit aangedaan?
>>
>>53883192
Oh, dan zit je wel goed ja. Beter wel doorstuderen op wo voor easy money. Is maar een advies.

>>53883203
Niet op hbo nee, dat is een eenwegskaartje naar de uitkering oetz
>>
>>53883549
>>53883549
>>53883549
>>
File: DSC06549.jpg (288 KB, 1728x1296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC06549.jpg
288 KB, 1728x1296
>dgw taalkunde
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53877953
>no pedo
>>
>5,8 voor Nederlands tentamen

Gotverdomme ik kan gewoon goed Nederlands
>>
>>53883354
>als je de op universiteit een master gaat doen word je actief aangespoord om stageplekken te gaan zoeken

lolwat, nooit van gehoord. Stage is een HBO dingetje. In ieder geval bij TUD is stage optioneel, actief aangespoord wordt er niet. De optie is er wel en je kan er punten voor krijgen maar dat moet je helemaal zelf gaan regelen.
>>
File: miem.png (202 KB, 1159x828) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miem.png
202 KB, 1159x828
>>53883589

MIEMSTUDIE GEDETECTEERD
>>
>>53885186
>Afstuderen in wetenschap

:^) AHAHAHAHAHAHA. Je bent gewoon religie nodig.
>>
File: newssb[1].jpg (74 KB, 558x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
newssb[1].jpg
74 KB, 558x408
>>53885977
Thread replies: 311
Thread images: 64
Thread DB ID: 454829[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.