[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/NEDERDRAAD/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 302
Thread images: 58
File: anime.png (117 KB, 372x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime.png
117 KB, 372x351
english edition

2d welcome
>>
eerste voor WO
>>
hoorndragers editie


ECHTE NIEUWE

>>53883598
>>53883598
>>53883598
>>
>>53883632
als je steeds het zelfde plaatje wil palen ga je maar naar /brit/
>>
>>53883632
Deze was een minuut eerder, ik doe HBO elektrotechniek dus dat heb ik berekent.
>>
>>53883694
>berekent
>>
>>53883694
>berekent
HBO
B
O
>>
File: 1445461330912.jpg (81 KB, 1024x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445461330912.jpg
81 KB, 1024x733
ik ga nog een biertje pakken
>>
>>53883694
MBO monteur elektrotechniek niveau 2 gedetecteerd
>>
File: 1453312601097.jpg (121 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453312601097.jpg
121 KB, 633x758
>>53883732
>>53883747
i-ik hoef de dt regels niet te kennen voor mijn tentamens ok.
>>
File: 1452384198819.jpg (26 KB, 300x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452384198819.jpg
26 KB, 300x419
>>53883632
>ne mutten up je vlage en
>>
File: lidwoorden.png (25 KB, 882x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lidwoorden.png
25 KB, 882x289
KANKER

Na 4 keer achterelkaar 0 fout te hebben.

Kan net zo goed zelfmoord plegen oetz.

https://www.welklidwoord.nl/1/oefenen
>>
>>53883864
Dit is basisschoolkennis.
>>
>>53883811
wat weet je toch veel van het MBO af. Ben je zelf een MBO'er toevallig?
>>
>>53883864
heb het ook even gedaan
is het altijd zo makkelijk?
Letterlijk hoe kun je hier fouten krijgen?
>>
>>53883864
Vertel me alsjeblieft dat Nederlands niet je moedertaal is.
>>
Oh schijt de 53888888 is dichterbij dan je denkt.
>>
>>53883549
>english edition
Jes! nou we kan taluk Englisj!
So hou was joer dai?
>>
>>53884023
nee hoor, het is precies zo dichtbij als ik denk
>>
>>53884045
it was prittie wel
i wook up et ee normol taim, instet of 3 pee-em
>>
>>53883864
ewa faka wat is deze
>>
File: jantine.png (7 KB, 560x171) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jantine.png
7 KB, 560x171
>>53884045
>>53884139
godverdomme Jantine
>>
File: 1452348191044.jpg (853 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452348191044.jpg
853 KB, 1024x1820
Paal uw eten
>>
>>53883940
>wat weet je ergens veel vanaf
>je bent vast een MBO-er
Computeert niet
>>
File: Yog.jpg (893 KB, 1024x1820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Yog.jpg
893 KB, 1024x1820
>>53884342
oetz
>>
i make that face when i smell my fingers after rubbing it against me bum
>>
>>53884560
RANDSTAD
>>
>>53884560
Wat wai woelt joe doe tat? tat's groos!
>>
Waarom heb jij geen vod of lief vriendje Anon?
>>
File: t1.jpg (884 KB, 950x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t1.jpg
884 KB, 950x799
>>53884805
>dvw geen lief vriendje
>>
>>53884805
maar die heb ik wel, mijn vriendje is de allerliefste jongen op de hele wereld :3
>>
>>53884805
>weet nog steeds niet waar vod voor staat
>>
>>53884934
>Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-den), oude lap, gescheurd doek; [figuurlijk] prul, werk zonder waarde; zedeloos vrouwspersoon, slons.
>>
File: hammysip.png (85 KB, 294x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysip.png
85 KB, 294x258
Vertel eens een leuk verhaal
>>
>>53885108
ik heb net een biertje gepakt
einde
>>
>>53885133
>Hij pakt niet meteen 2 biertjes
HOMO
O
M
O
>>
>>53885166
Zodat de tweede koud is als je er aan begint?
Hoorndragergedrag oetz
>>
>>53885133
>>53885166
>bier drinken

Water of melk is voldoende oetz.
>>
gelukkig thread
>>
>>53885108
ik moet deze week nog twee tentamens maken en volgende week nog eentje herkansen maar zo lastig word dat niet. de hel is bijna voorbij dus
>>
>>53885198
AHAHAHA DRINK JE ZO LANGZAAM DAT IE KOUD KAN WORDEN? HOMOOOOOOOOO

>>53885200
Check deze flikker eens!
>>
>>53885198
>zodat de tweede koud is als je er aan begint
woon jij soms op de noordpool, zonder verwarming?
>>
File: 15456654354.jpg (184 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15456654354.jpg
184 KB, 1600x1200
>>53885166
>het biertje warm laten worden terwijl die ook koud kan blijven
ik hoop dat je dat niet echt doet
>>
School
Vind ik na de bel
Je ziet mij pas lachen
Echt een hel
>>
>>53885259
>check
R A N D S T A D
A
N
D
S
T
A
D
>>
>>53885260
Ik bedoelde natuurlijk warm.

Ik was eventjes in de war omdat ik al enkele maanden in Antartica ben voor mijn werk. Bij mij zou het inderdaad bevriezen. Ik bewaar mijn eten in een verwarmde kast in plaats van een koelkast.
>>
>>53885256
>word
tentamens op het MBO zijn idd niet lastig nee
>>
>>53885320
prachtig
>>
>>53885398
Als jij in Antarctica bent, waarom heb jij dan een nederlandse vlag? Ben jij soms aan het liegen?
>>
>>53885602
Antarctica is Nederlands grondgebied.
>>
>>53885602
Proxy. Geen zin om telkens RARE te horen.
>>
>>53885602
hij is in het nederlandse deel
>>
>>53885896
>RARE
RANDSTAD
>>
>>53885896
RARE jongen
>>
>>53885398
Wat voor werk doe je daar? Wetenschappelijk onderzoek? Zo ja, wat dan.
>>
File: school.png (29 KB, 1710x890) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
school.png
29 KB, 1710x890
Ik probeerde zo'n mooi plaatje te maken met kaliegrafies lettertype, om in te lijsten en aan de muur te hangen.
Het lukte niet echt ;_;
>>
>>53886136
Ik onderzoek het gedrag van penguins.
>>
>>53886423
en wat doen ze zoal?
>>
pipi
kaka
drol

stront = gezond
>>
>>53886423
Welk aspect van het gedrag, specifiek? Welke soort? Ben je gebonden?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=iswgQUQRc4U

godverdomme Jozef
>>
File: 34589132058132.png (473 KB, 832x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34589132058132.png
473 KB, 832x506
>>53886240
Heb jij al een ander lettertype geprobeerd?
>>
>>53886649
jawel van alles maar dan moest ik steeds de grootte aanpassen
>>
>>53886492
leuk bericht mvg Japie
>>
>>53886506
slik nog een paar bollen jefke
>>
Jongens, ik heb gister voor het eerst seks gehad. Alleen nu moet ik condooms kopen voor de volgende keer. Kan je aan de verpakking zien of het de juiste grootte en dikte is? Of is er maar een enkele maat?
>>
File: geek-vs-nerd.jpg (902 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
geek-vs-nerd.jpg
902 KB, 1000x1500
>>53886492
Kaka drol en stront zijn synoniemen. Pipi niet. Pipi is urine. Urine is steriek wanneer deze het lichaam verlaat. Dit kan je drinken. Maar gezond is dit niet. Feces eten is zoiezo niet gezond. Of gaat het erom dat een regelmatige stoelgang gezond is?
>Hoe dan ook, poepen is gezond. Maar wel veilig dan.
>>
File: 165465465465732.jpg (90 KB, 453x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
165465465465732.jpg
90 KB, 453x604
Ik ga nog maar eens een biertje pakken
Als ik daarnet een tweede had gepakt, was die nu warm. Nu heb ik een lekker koud biertje.
>>
pies kak

spaanse spetter

sproeipoep
>>
>>53886757
Neem gewoon normale, die passen op zo'n beetje iedereen behalve dan de kleinste piemels.
>>
>>53886822
Het eerste biertje is bij mij binnen een minuut weg. :^)
>>
>>53886856

Kan je ze gewoon bij de AH kopen? Of moet ik ervoor naar de apotheek?

>Het gaat echt vreemd worden om ze te halen
>>
>>53886728
Bloembollen? Zoals in de hongerwinter? Zijde gij een facist of wa?
> (Godwin's Law)
Zo weer aan de wet gehouden.
>>
>>53886906
maar dat was mijn eerste biertje ook niet toen ik het daarstraks paalde.
>>
File: Comfy_guy.jpg (41 KB, 600x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Comfy_guy.jpg
41 KB, 600x579
>>53886822
>>
>>53886911
Geen idee als het gaat om AH, mijn vod heeft de spiraal dus heb geen condooms nodig. Alle drogisterijen hebben condooms.
>>
>>53886822
>dvw super veel bier gekocht met een waardebon voor de Dirk
Wat een mooie dag was dat.
>>
>>53886822
vind ik leuk
>>
>>53886480
Rondlopen. Eten. Nesten bouwen.
Soms zwemmen ze. Zijn ze erg goed in.

>>53886506
>Welk aspect van het gedrag, specifiek?
Alles. Moet alles bijhouden om te kijken of er patronen in hun gedrag zijn waar we nog niet vanaf weten.

>Welke soort?
Keizerspenguins

>Ben je gebonden?
Ik ben getrouwd maar niet met een penguin als je dat bedoelt.
>>
>>53886911
Ga naar een Albert Heijn waar je kunt zelfscannen en hoop dat je niet alsnog wordt gecontroleerd.
>>
>>53886911
Bij Etos, kruidvat, etc. Je kunt ze ook op internet bestellen. Kan ook via bol.com, dan kun je je pakketje bij de AH ophalen. Wel zo makkelijk. Je bent wel een baas als je ze gewoon in de winkel koopt trouwens!
>>
>>53886911
>>Het gaat echt vreemd worden om ze te halen
Ik snap dit niet
Je zegt bijna tegen mensen dat je gaat neuken
Dat is toch iets goeds?
>>
>>53886856
vind ik leuk

>>53886911
vind ik leuk

>>53886912
bollen = xtc

>>53886937
vind ik leuk

>>53886939
vind ik leuk

>>53886977
vind ik leuk
>>
>>53887072
+1 haha
>>
>>53887001

Nijs, goede tip.

>>53886958
Is het aanzienlijk beter zonder condoom?

>ik vond het wel oke, maar ik kon niet komen doordat ik altijd 10 minuten op godsnelheid in wurghouding fap en dit gewoon echt langzaam ging
>>
>>53886986
Gebonden bedoelde verbonden aan een instituut/universiteit. Klinkt leuk.
>>
>>53887145
Ja, VEEL beter. Ga nooit meer terug. En volgens mij heb je wat mensen "death grip" noemen, je masturbeert normaal zo hard en snel dat een vagina niet veel voor je doet. Gewoon stoppen met veel/hard rukken en komt alles goed!
>>
>>53887061

Nee, ik heb heel lang mn power level weten te verbegergen. Iedereen denkt dat ik een normaaltje ben, wat dus niet het geval is. Ze was redelijk versbaasd dat ik het nog nooit had gedaan
>>
>>53887072
Noem je dat echt zo? Wij zeggen altijd xtc.
>>
>>53887219
Maar er is niks ergs aan een normaaltje zijn, mensen zijn gewoon jaloers.
>>
>>53887189
Ah, nee. Ik ben een freelance wetenschapper.

Ik vind het ondertussen saai. Ben al zo vaak hier geweest dat het me niet meer boeit. Was liever NOOT om oetz te zijn.
>>
>>53887198

wijven zijn overgewadeerd, rukken kost geen moeite en je rechterhand geeft je geen gezeik
>>
>>53887319
>Wij zeggen altijd xtc.
Ik hoop van niet oetz
>>
>>53887198
Koek, dan fap ik wel niet meer voor de volgende keer.

>>53887333
Normaaltjes zijn saai. Generieke persoon X met generieke hobbies ABC. Het is juist het vreemde/alternatieve wat iemand leuk of interessant maakt.
>>
File: fcbdd.jpg (620 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fcbdd.jpg
620 KB, 1000x750
>>53887333
>REEEEEEEE
NORMAALTJE PAK BUITEN
>>
>>53887319
hangt af van het publiek en het dialect

bollen, menten, xtc, md....
>>
>>53887319
What would ugly and nice be considered
>>
>>53887526
>Wijven zijn overgewaardeerd
De meeste wel ja.

>Rukken kost geen moeite
Nee precies, als je een uurtje of zo bezig ben met neuken en als je dan uiteindelijk klaarkomt is het 10 keer beter en je zaad dump je gewoon in of op haar!

>Je rechterhand geeft je geen gezeik
Muh vod ook niet anders had ik haar allang het huis uit gepleurd.
>>
>>53887319

limburg hier, wij zeggen atlijd schijven of bollen
>>
>>53887627
>md
MD zijn kristallen, bollen zijn pillen
>>
>>53887478
Wie betaald je dan voor je data / papers?
>>
>>53887697
schijven zijn voor wijven en bollen zijn voor snollen jwz
>>
negerscheten zijn per definitie goor
>>
>>53887662
dat went gauw hoor, wacht maar

rukken > wijf
>>
File: nerds-vs-geeks-cut.jpg (124 KB, 640x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nerds-vs-geeks-cut.jpg
124 KB, 640x597
>>53887656
What do you mean?
>>
>>53887793
Scheten zijn per definitie goor, het zijn letterlijk vliegende schijtdeeltjes.
>>
Vanaf hoeveel euro zijn jullie bereid om een lul te zuigen?
>>
>>53887883
Muh vod rukt me van achteren, dat alleen is al beter dan rukken.
>>
File: 1438715612108.png (42 KB, 386x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438715612108.png
42 KB, 386x269
>>53887785

noem je ons snollen en wijven?
>>
>>53887950
Veilig? Met condoom?
20.000 euro.
>>
>>53887776
>Wie betaald je
VMBO
M
B
O
>>
>>53888006
Wat ga je er aan doen dan takkewijf? :^)
>>
>>53887950
met aids, zonder aids, en "?"
>>
>>53887950
Vast vanaf ongeveer 30 euro.

Ik bedoel, 30 euro is niet zo slecht voor een paar minuutjes werk.
>>
>>53887776
stam + t
>>
>>53887890
Geek betekent letterlijk gek.
>>
>>53888085
Ben je zo goed in piemels zuigen dan? HAHAHAHAHA.
>>
>>53888025
Ugh, klopt.
>Post-HBO
>>
>>53888048

je opzoeken en je kontje verneuken, godverdomme
>>
>>53887776
Degene die me ervoor hebben ingehuurd natuurlijk. Op het moment is dat een universiteit in Amerika.
>>
>>53888210
Ja want ik ben echt bang voor die vrouwelijke snikkel van je.
>>
>>53888152
En wat is de etymologie van nerd dan?
>>
>>53888168
ZO moeilijk lijkt het me ook weer niet.

En de vraag is 'vanaf hoeveel euro'.
Het lijkt me sterk dat iemand pas vanaf 10000 euro bereid is om 2 minuten te zuigen.
>>
>>53888307
Zuigen is moeilijker dan je denkt, moest mijn vod echt trainen om het goed te doen. Je bent als beginner toch wel minstens een uur bezig denk ik, helemaal als hij niet zo gevoelig is.
>>
>>53888245
Welke dan?
>>
>>53888298
>>53887890
Ik begin te denken dat dit me trekkerd oetz
>>
>>53888368
>Je bent als beginner toch wel minstens een uur bezig denk ik
Je kan altijd nog tussendoor je handen gebruiken.
Dan ben je zo klaar.
>>
>>53888394
Oei. Waarom?
>>
>>53888420
Dus nu mogen handen opeens? Misschien een half uurtje dan.
>>
File: folder.jpg (65 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
folder.jpg
65 KB, 500x500
>>53888519
>autistic tendencies
ik moest opeens aan dit album denken daardoor
>>
Ik wil een schattig vriendje wiens kontje ik kan neuken terwijl we samen schijtpalen op 4kanaal.
>>
>>53887950
Vanaf 50 euro lijkt het me wel een goede keuze.
>>
>>53888622
>Dvw niet schattig
SNIJ MIJN LEVEN IN STUKKEN
>>
>>53888085
jij laat voor 30 euro een onbekende in je bek spuiten?
>>
>>53887950
ik doe het voor niks :3
>>53888368
>>53888559
Hoe kan je er nou zo slecht in zijn? Ik speel er gewoon mee met mijn handen en mijn mond en dan duurt het nooit heel lang.
>>
>>53888369
Uni van Tennessee
>>
File: 1439298618412.jpg (134 KB, 433x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439298618412.jpg
134 KB, 433x480
>>53883549
English edition you say?
>>
HBO > WO
>>
>>53888748
Neger, 30 euro voor 0 inspanning is een kanker goede overeenkomst.
>>
>>53888893
Zuigen is niet 0 inspanning als je er niet te lang over wilt doen
>>
>>53888753
>ik doe het voor niks :3
Is dat een uitnodiging?
>>
>>53888774
www.utk.edu/

Deze?
>>
>>53889061
sorry Ik had moeten zeggen, ik doe het voor niks bij mijn vriendje :3
>>
>>53888519
Het is nogal idioot
>>
>>53888964
Mijn punt is dat je redelijk veel geld kan verdienen in een korte tijd voor zéér weinig inspanning.

En nee, wat anoniempjes hier ook beweren, zuigen is niet moeilijk.
>>
>>53888893
en eventuele herpes, gonorrhea of aids neem je erbij?

slik je?

mag ik voor hetzelfde geld anders in je mond rochelen of pissen? veel verschil is er toch niet? geef eens je prijslijst
>>
>>53889095
Ja die ja
>>
File: Evolution-of-Geek.jpg (565 KB, 1000x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Evolution-of-Geek.jpg
565 KB, 1000x2448
>>53889147
Zeg het maar. Dit is een veilige omgeving.
>>
>>53889138
Wat jammer nou
>>
Ranja
Kankerlekkah
>>
>>53889168
ik ken ene, geen zever, die dat ook dacht en die nu hiv+ is
>>
>>53889231
Maar die doen op dit moment alleen microbiologisch onderzoek daar. Is het niet deze: www.zsl.org/conservation/regions/antarctica/penguin-monitoring ?
>>
>>53889205
Natuurlijk zijn er risico's aan verbonen
Die zijn er altijd wat je ook doet, ook al acht ik het risico op het verkrijgen van een SOA zeer klein.

>>53889205
>mag ik voor hetzelfde geld anders in je mond rochelen of pissen
Die vergelijking slaat nergens op.
>>
>>53889286
Dat is niet representatief oetz.
>>
File: 1452016226303.gif (982 KB, 320x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452016226303.gif
982 KB, 320x287
>>53884849
>Als je Dakota White herkent
Godverdomme ik ben een kankerfaggot geworden
>>
>>53889366
Nee het is echt die van Tennesse. Misschien is de site veroudert of zo.
>>
>>53889259
Ik wijs mensen er graag op als ze complete randdebielen zijn, maar aangezien ik de makers van deze plaatjes niet zomaar kan contacteren, kan ik dat dus niet doen.
>>
>>53889459
ben je homo ofzo
>>
>>53889459
dakota white >>>> kyler moss oetz

I heb Kyler nooit echt speciaal gevonden maar Dakota is echt een engel.
>>
Wat is /NEDERDRAAD/s mening over
AANGEWEZEN
DEFECATIE
BOULEVARDS
?
>>
>>53889604
Kyler Moss zegt me niks oetz, maar Dakota + Elijah shots zijn himmels

Ook Jesse Starr
>>
>>53889621
>Boulevards
RIJSEL
I
J
S
E
L

Gebruik Bolwerk aub.
>>
>>53889513
Ok. Ben benieuwd. Zal em later nog eens checken. Altijd tof zulke dingen.
>>
>>53889604
>>53889459
Hij lijkt nogal op een ket uit mijn richting
>>
>english edition
Ik geloof dat we een nieuw dieptepunt bereikt hebben
>>
File: 16546543216.jpg (54 KB, 268x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16546543216.jpg
54 KB, 268x228
>>53889621
>boulevards
>>
>>53889621
Ik wou dat we dat hier hadden, toiletten zijn zo primitief.
>>
>>53888801
goede miem
>>
File: 1437346697501.jpg (74 KB, 526x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437346697501.jpg
74 KB, 526x567
>>53889760
>wou
verdomme, mensen
>>
>>53889729
lijkt een beetje op mij, alleen ben ik minder heaumeau
>>
>>53889760
>Het Jaar God's twee-duizend-en-zes-tiene
>Geen bidet hebben
Waarom kiezen als de tussenweg hemels is
>>
File: hammysmug.jpg (381 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammysmug.jpg
381 KB, 1920x1080
Kamillethee!
>>
>>53889808
Wat is daar fout aan?
>>
>>53889868
kankervies oetz, bijna net zo goor als van die hipster brandnetel-citroengras-schaamhaar thee van zonnatura

Waarom is Zonnatura zo'n kankermerk?
>>
HET IS ME GELUKT, JONGENS

Ik heb eindelijk dat telefoontje gepleegd
>>
>>53889811
>dgw geen ruimte voor een kontgatwasbak
voelt slecht man
>>
>>53889868
Smerig oetz.
>>
>>53889886
eigenlijk helemaal niks
maar het is ernstig informeel, en ziet er in mijn ogen gewoon smerig uit
>>
>>53889384
>>53889434

Onbekende mannen potentieel schadelijk biologisch afval in uw mond laten dumpen voor een rootje is een ronduit achterlijk idee. En urine is vers veel minder gevaarlijk dan sperma, al bij al is het voorbeeld zeer representatief, want het gaat hier überhaupt om het vrijwillig laten dumpen van vreemde lichaamsvloeistoffen in uw mond.
>>
>>53889924
Niemand geeft een neuk, kankermongool.
>>
File: 1452021731520.png (427 KB, 552x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452021731520.png
427 KB, 552x534
>>53889924
Goed gedaan, Anoniempje!
>>
>>53889868
homo
>>
File: image.jpg (329 KB, 627x807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
329 KB, 627x807
>>53889523
Definieer randdebielen? Omdat je zelf geen verschil ziet tussen nerd and geeks?
>>
>>53889967
>formeel zijn
>in een Zeeuws garnalenpeltijdschrift
Kanker op aub
>>
>>53890007
>tijdschrift
waar denk je dat we zijn
>>
>>53889984
Godverdomme als je het zo negatief verwoord.

Het is letterlijk 2 minuten werk.
Als die 2 minuten geen 30 euro voor jouw waard is dat is dan jouw persoonlijke opvatting.
>>
>>53889621

de as Charleroi-Luik
>>
File: 1453240971037.jpg (176 KB, 640x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453240971037.jpg
176 KB, 640x617
>>53889967
Jouw vlag is smerig, het lijkt wel alsof het logo van T-Mobile erop staat.
>>
>>53889810
Ge heet niet toevallig Nathan?
>>
>>53889985
Ik geef een neuk.

>>53889996
Dankjewel, tweedimensionale lesbienne
>>
>>53890089
Victor?
>>
>>53890089
Nee, als hij Nathan zou heten zou hij enorm heaumeau zijn
>>
>>53890113
paal het gesprek
>>
>>53889967
Je hebt gelijk. Maar ja...wat doe je eraan.
>>
>>53890078
>Amsterdam
mening weggemieterd
>>
>>53890006
Hoe kan ik randdebiel definiëren? Het is een beetje zoals een kankermongool of een ongelofelijke idioot, maar toch anders.
Kan je liefde definiëren?
>>
>>53890221
Er is letterlijk niks mis met Amsterdam.
>>
File: 1445027258236.gif (2 MB, 360x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445027258236.gif
2 MB, 360x203
>>53890270
Er is letterlijk alles mis met Amsterdam
>>
>>53889924
>>53890113
oh was jij die autist die opbelde en stotterend een afspraak voor een proefles wou maken?
>>
>>53890221
Wat is mooi aan Zutphen
>>
>>53890125
Nee
Nathan V.?
>>
>>53890238
Top kek. Iets met een klok en een klepel, en ook geluidsgolven maar toch niet helemaal..
>>
>>53890325
Niet stotterend.
>>
>>53890221
>zijn vlag heeft niet minimaal één superkoel Andreaskruis
in de prullenbak

>>53890313
mvg. jaloerse provinciaal
>>
>>53890413
Voorst stronk kanker op
>>
Amsterdam is denk ik wel een gezellige stad maar in Rotterdam lopen er minder rare mensen rond die geld van je willen.
>>
>>53889910
Alles met het woord 'natuur','natura','natuurlijk' in is sowieso sproeipoep. Het impliceert namelijk dat 'natuurlijk' iets goed is (tegenover 'synthetisch', dus slecht), de geitenwollen sokken die dit als vanzelfsprekend aannemen beseffen niet dat de natuur de wreedste vergiften produceert en die dikwijls nog als iets appetijtelijk camoufleert, terwijl we dankzij de synthetische scheikunde levensnoodzakelijke middelen hebben weten ontwikkelen, of ten minste te scheiden van een mengsel met giftige stoffen waarin het in de natuur voorkomt .

Aspirine bv, is een semisynthetische verbinding waarbij de mens een onverteerbare stof uit wilgenbast haalde, die massale maagbloedingen veroorzaakte, en dankzij een synthetische aanpassing en afgewogen dosering (i.t.t. de wilde variaties in de natuur) een revolutionaire, niet-narcotische pijnstiller en bloedverdunner werd.
>>
Ik zou best in Amsterdam willen wonen om eerlijk te zijn.
Niet in het overvolle centrum met al die kankertoeristen, maar gewoon ergens in West tussen mijn Marokkaanse landgenoten.
>>
>>53890326
klik op die vlag en je zult het zien
katwijk is ook niet slecht, oetz
>>
File: hammyupset.gif (957 KB, 500x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammyupset.gif
957 KB, 500x420
https://www.youtube.com/watch?v=3FnY0wZjkzA

AMBTENAREN
AMBTENAREN RIEEEEEEEEEEEE
>>
>>53890648
Kanker waar in Zutphen woon jij
>>
File: hqdefault.jpg (28 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
28 KB, 480x360
>>53890413
>Uitreksel uit het grote geschiedenis boek van Amstersdam.
>>
>>53890656
En dan nog zijn ze nuttiger dan jij.
>>
>>53890656
hoe word ik ambtenaar?
>>
>dvw je collega's lachen over mensen zonder vrienden

PIJNLIJK
>>
>>53890703
>nog een zutphen anon
nou weet ik niet of ik het moet zeggen waar ik precies woon
>>
>>53890815
werkenbijdeoverheid.nl
>>
>>53890558
Rotterdam is berucht als paradijs voor junkies, de heroïne gaat er 10 euro per gram.
>>
>>53890810
We zijn beiden de hele dag aan het kakpalen. Ik krijg er alleen minder geld voor dan hen. Conclusie: ik ben efficienter en daarom dus nuttiger.
>>
>>53890850
Klarenbeek oetz, maar ik identificeer mezelf als een Zutphenaar.

Voorzetsels Zu/Zus/Zutself
>>
>>53890703
Hoe lang gebruik jij die Zutphen vlag al?
ik heb je nooit eerder gezien
en nu ook hier >>53890759
>>
https://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures/system-engineer-storage-back-up-en-recovery-BD-2016-0033
klinkt niet bijzonder moeilijk oetz
>>
>>53890963
Ice skating ben ik, twee dagen geleden ingesteld ofzo
>>
Hoe heten hullie in het echte leven?
>>
>>53890561
Kut. Bedankt. Moet ik weer een nieuwe halen.
>>
File: 148785456523.jpg (108 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
148785456523.jpg
108 KB, 640x427
>>53890937
nee, ik ben daadwerkelijk in Zutphen
heb familie in de Randstad, dus kom wel eens met de trein door klarenbeek
verder kom ik nooit echt buiten de stadsgrenzen
>>
>>53891024
ahmad
>>
File: 144556326546.jpg (56 KB, 498x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144556326546.jpg
56 KB, 498x372
>>53890994
nóg een?
>>
>>53890070
Bij een interimbureau krijg je tenminste nog een risicopremie.

Ik heb zo de indruk dat teveel sperma slikken aan de hersencellen gaat kleven en het beoordelingsvermogen negatief beïnvloedt.
>>
>>53891024
Pietje
>>
Zutphen meetup wanneer
>>
>>53891024
Barend-Koenraad
>>
>>53891085
Daar is geen enkel bewijs voor. Dat sperma lost op in het maagzuur.
>>
Wat vinden jullie ervan dat er zonet op 24 uur tijd 10.000 vluchtelingen zijn aangekomen enkel op het Griekse eiland Lesbos alleen? Geloven Nederlanders werkelijk nog in het officiële 'geschatte' 90.000 voor 2016?
>>
>>53891024
Emmanuel Baets oetz
>>
>>53891085
Je overdrijft man.
>>
>>53891024
Jean-Louis-Michel
>>
File: hammy:{.jpg (100 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammy:{.jpg
100 KB, 1280x720
>>53890989
>€ 3647
Ok leuk.
>36 uur per week
Wat doen normaaltjes zichzelf toch aan
>>
>>53891024
Louis-michel
>>
>>53891143
>meetup
RANDSTAD
>>
>>53891024
Jean-Michel-Jacques
>>
>>53891166
Maak je geen zorgen broer, het is bijna tijd voor de MINDER
http://frontbencher.nl/peilingen/

EEN
E
N

EN
N

VEERTIG
E
E
R
T
I
G
>>
>>53891143
Kom 18 septemberplein mieten
Morgen 15:00 bij de Bijenkorf
>>
File: 1619843219546.jpg (94 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1619843219546.jpg
94 KB, 640x960
>>53891216
>zegt katwijk
>>
>>53891193
40 uur of meer. 36 is voor pussies.
1800 netto in de maand.
>Wie is er jaloers hier?
>>
File: grappigegert[1].jpg (239 KB, 900x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grappigegert[1].jpg
239 KB, 900x508
>>53891191
>>
>>53891024
Ashraf
>>
>>53891301
niet pesten
>>
>>53891024
Martijn
>>
>>53891024

Roderick-Constantijn-Jan

Maar m'n vrienden noemen me vaak gewoon Constantijn-Jan
>>
>>53891295
Hoe gaat hij je herkennen
>>
>>53890238
Koek, lees dit:

www.mastersinit.org/geeks-vs-nerds/

Wat zal ik hem mailen?
>>
>>53891024
Fouad
>>
>>53891424
>>53891149
>>53891243
https://www.youtube.com/watch?v=S9lQfuBJ1ag
>>
File: 1429823426017.webm (529 KB, 804x876) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429823426017.webm
529 KB, 804x876
>>53891334
>40 uur of meer. 36 is voor pussies.
>meer tijd voor jezelf is voor pussies
>loonslaven
>>
File: Autism_newfeatu.jpg (29 KB, 530x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Autism_newfeatu.jpg
29 KB, 530x350
>>53891433
Makkelijk.
>>
>>53891334
>1800 netto in de maand.
Ik hoop toch dat dit een grap is?
>>
>>53891585
Ik krijg minder, oetz
maar ik werk dan ook niet zo veel
>>
Iedereen kom op mijn niveau.
Ik heb vandaag een extra bonus ontvangen van 30 euro van mijn baas voor het goede werk in 2015.
>>
>>53891585
Nee. Ik werk in de zorg.
>>
>>53891662
ik kreeg 31 december m'n fooi oetz, dat werd verdeeld over al het personeel
dat was 100 euro voor mij
>>
>>53891682
Oei!

>>53891662
>30 euro van mijn baas voor het goede werk
>ging net over lullen zuigen voor 30 euro
Hmmm...
>>
File: 1448132464168.jpg (44 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448132464168.jpg
44 KB, 540x960
>>53891662
>30 euro
>>
>>53891491
Ik ben te moe om de unieke mengeling van walging, haat en medelijden die ik ervaar op een bevredigende manier in woorden om te zetten.
Zeg maar waar ge zin in hebt
>>
>>53891839
>>53891842
Aan een gemiddelde van 40 uur per week gedurende een jaar is 30 euro toch een mooie extra bonus?
>>
File: 616461951.jpg (81 KB, 483x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
616461951.jpg
81 KB, 483x433
Ja, tijd voor nog een biertje
Een KOUD biertje.
>>
File: laughing puppet.gif (1 MB, 260x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughing puppet.gif
1 MB, 260x195
>>53892356
>Aan een gemiddelde van 40 uur per week gedurende een jaar is 30 euro toch een mooie extra bonus?
>>
>>53891662
had ie z'n lul goed gewassen, uw baas?
>>
>>53892558
Ik kreeg eergisteren ook een brief thuis dat ik 60 euro per maand zal moeten inleveren vanaf deze maand.
Het doet nogal pijn om eerlijk te zijn.
>>
File: 1450846077239.png (325 KB, 941x1021) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450846077239.png
325 KB, 941x1021
>>53892373
Ik heb mijn bier al opgezopen ;_;
>>
File: izombie-tv-review.jpg (119 KB, 670x377) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
izombie-tv-review.jpg
119 KB, 670x377
>volgende ikZombie aflevering duurt WEER 2 weken

waarom flikken ze dit toch steeds
>>
Loenageng
>>
We hebben een leus nodig oetz
>>
>>53892943
Kanker kanker kanker nederland moet blanker
>>
>de openbare omroep heeft het over de """blanke Oscars""" en of het al dan niet bewust racisme is

Wapen kopen en gewoon de redactie binnenvallen?
>>
>>53893212
Tarik aub
>>
>>53893212
rot op raciest
>>
>>53893229

Ze gebruiken letterlijk termen als "white thinking" en "white dominance".

>>53893316
Kijk nu Canvas en zegt me dat het niet trekkert.
>>
>>53893350
>tv kijken

ga nou met je vriendin whatsappen ofzo normaaltje
>>
>>53893316
Het is net gedaan.
Wat een gekanker.
>>
>>53893212
>de oscars MOETEN divers zijn, ongeacht of de niet-blanken nou kunnen acteren of niet

ik wil dat dit stopt, en gelukkig denkt de academie dit jaar beter dan vorig jaar
>>
>>53889924
je kan niet zomaar een miem eindigen anon
>>
ook de zwedendraad wordt de neuk uit geblazen
https://poal.me/a3xrw3
>>53874661
>>
File: hammycomfy.jpg (61 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hammycomfy.jpg
61 KB, 1280x720
>>
Ik heb weer zin in AoE 2, maar tegen computer is saai.
Wie wilt tegen mij opnemen?
>>
>>53893798
download voobly
>>
>>53894013
wat is die
>>
>>53894058
daar speel ik AoE op oetz
>>
>>53893350
Het hele Amerikaanse SJW gedoe is hier serieus aan het insijpelen.

Overlaatst iets in de krant over een wetswijziging ivm trannierechten.

Zelf kijk ik geen tv meer, maar gisteren was ik bij een maat en 'Familie' stond op, het ging daar de hele tijd over strubbels tussen een homokoppel.

Ze duwen hun heerlijke nieuwe wereld door de mensen hun strot.

Wie had 25 jaar geleden kunnen geloven, dat in de nabije toekomst Oost-Europeanen zouden klagen over "West-Europese propaganda"?
>>
>>53894319
Als jij een probleem hebt met homokoppels ben je even kleingeestig als die booslims die hier toekomen. Onze West-Europese cultuur is zeer open-minded, homo's en valstrikken zijn hier een realiteit. Deel er mee.
>>
>>53894319
jij bent zeker zo'n boze witte man
>>
>>53894550
>>
>>53894625
Geil
>>
>>53894625
Opkankeren krulbroodje
>>
>>53894672
Kanker zelf op stomme noordeling
>>
>>53894498
Weer een stap dichterbij voor mij, de pedo, om als mens te worden behandeld en gezien, bedankt SJWs. Ohnee, ze haten mij toch, net als die LGBTQ+ groepen, kanker hypocrieten.
>>
>>53894691
maakt niet uit waar in nederland je vandaan komt
krulbroodjes zijn NIET welkom in de draad
>>
File: wojak2.gif (44 KB, 208x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wojak2.gif
44 KB, 208x250
racht mijn originele inhoud
>>
File: wojak3.gif (44 KB, 208x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wojak3.gif
44 KB, 208x250
>>53894934
test
>>
>>53894980
je test is mislukt, klojo
>>
>>53895133
>>53895133
>>53895133
>>
>>53894498
>Onze West-Europese cultuur is zeer open-minded

Je bedoelt hetgene we het laatste decennium langs alle kanten geforceerd te vreten krijgen? "Onze" cultuur? Ik denk het niet.

Ik denk over homokoppels wat de meesten denken: hou het in de slaapkamer.

Stap voor stap, geslachtsverandering van een 6-jarige is al ok, dat zal ook "onze" cultuur zijn zeker?

Ik zit er weinig mee in, ik breng geen kinderen op deze wereld, maar zelf voel ik me beter thuis tussen Oost-Europeanen en deel ik hun gezondere moraal. Ik heb er dan ook lang tussen gewoond.

Hier is alles aan het instorten. 3/4 van de huwelijken eindigen binnen de 10 jaar in een scheiding. Ik begrijp een aantal aspecten van de islam wel, en het feit dat het hier zal aanslaan is dat men de riemen kwijt is en collectief naar stabiliteit verlangt. Zo verklaart men "feministes die voor islam kiezen" zoals de schoonzus van Tony Blair.
Thread replies: 302
Thread images: 58
Thread DB ID: 467687[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.