[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 303
Thread images: 43
File: 1534381.png (171 KB, 500x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1534381.png
171 KB, 500x379
Heil de Duitse overheersers editie

welkom: Nederlandstaligen, moffen
niet welkom: al de rest
>>
3ds
>>
Zweite für Deutschland über alles
>>
>>53698332
>nederdraad
>gemaakt door een belg
>>
File: image.jpg (168 KB, 1018x1382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
168 KB, 1018x1382
>>53698436
Pokemon XY of ORAS.
>>
JONGENS IK BEN JARIG
FELICITATIES OF GEEN KAARTJES MEER
>>
File: NLvsBE.png (477 KB, 1010x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NLvsBE.png
477 KB, 1010x832
>welkom: moffen

kanker
>>
File: baby.png (874 KB, 634x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baby.png
874 KB, 634x799
xde voor emily
>>
>>53698482
gefeliciteert
>>
>>53698482
nu begint het een beetje zielig te worden uezs
>>
>>53698554
mgw ik de billenfoto laats heb gezien buiten 4kin
>>
peace out, wohnmobilbros
>>
>>53698555
EN NU JUIST GESPELD GRAAG
>>
>>53698482
Ben jij een relevante Bekende Nederdrader?
Ik denk het niet, nee.
>>
File: 192287.jpg (13 KB, 350x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
192287.jpg
13 KB, 350x249
>>53698582
>uezs

Holy shit, its habbening
>>
>>53698612
fucking kek..never change
>>
>>53698634
de echte lijst

emilyflikker, stan, rova, bourgondier, rodevans, arab, marginaalst, 77iq serenaflikker, ponyflikker, noord-brabant flikker, gaart, antwerpflikker, amsterdam flikker, braziliaanse kat-paler flikker, allebei de jesse’s, cringegalore gast, dildoflikker/anorexia/168, mensen die ontdozingen houden, die gast uit zuid-afrika, robin vos, andere hamsterpalers, sjinese tekenfilm palers, RANDSTAD paler, die ene gast met velzen met de z als achter naam, anoniempje uit baarn, musicalflikker (letterlijk), anon die niet durft te bellen, vluchtelingen, caraflikker en die homo die altijd draden maakt als ik ze wil maken, awoe paler, sinterklaas, engelse miemstudie student, dronken belg die zijn naam niet wil vertellen, bangalijst anoniempje, draadmaakslet, zoetermeer en katwijk anoniempjes, boze belg die naaktfoto’s maakt met zijn hand in zijn reet, takbir, nachtdienst anon (met de europese vlag), die ene anon die een vrouwenstem na doet en dan masturbeert op zijn eigen stem, bangalijstanon, PK, vriendje/ottertje/vosje van rova, sinterklaas naamflikker, K naamflikker, zal ik een iphone kopen anon, anon uit polen, anoniempjes die er nu 5x in staan, anoniempjes die in polen en togo zijn, nachtfabriek anon, postkaartanon / anon in peru, anoniempje met een schattig lammetje in zijn vlag

(niet welkom: neuk mijn schijt omhoog vlaggen (volendam)
>>
>>53698582
HET IS MIJN VERJAARDAG IK DOE WAT IK WIL

>>53698612
KIJK DIE EERSTE REACTIE BEN IK

>>53698634
TOCH WEL EN EEN OUDFLIKKER OOK
>>
>>53698478
bedankt maar NEEN want die kan ik gewoon lenen en ze zijn bovendien makkelijk en hebben een kankerslecht extra type en daarnaast is het competitief gezien Iedereen Hetzelfde Team: De Meta.

Wonderruil is letterlijk het enige goede aspect van de nieuwe generatie en daarvoor ga ik geen 40 euro neerleggen
>>
>>53698620
ik heb dyslectie!
laat me met rust!
>>
>>53698554
wew
>>
File: >EEN LAMMETJE.png (51 KB, 320x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>EEN LAMMETJE.png
51 KB, 320x367
>>53698554
>EEN LAMMETJE
DIT VERZIN JE NIET
>>
>>53698724
koek toch niet 12k zeker, dat telt niet zenne
>>
>>53698849
Nee, ik ben hier al veel langer.
>>
File: theedoek3.png (264 KB, 550x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
theedoek3.png
264 KB, 550x505
>>53698824
>EEN FUCKING THEEDOEK

WHAHAHAHHAHAHAHAHAHGAHAHAHA TOP KOEK
>>
>>53699043
>fucking
V E L S E N
E
L
S
E
N
>>
>>53698554
Is de duimnagel kinderporno? Daar lijkt het een beetje op oetz.
>>
>>53698478
b-beide
>>
http://instasync.com/r/CringeGalore1

Kom videootjes kijken en ouwehoeren!
Account maken kan zonder email en dan mag je meteen toevoegen.

Als je een video niet leuk vindt moet wachten of de skipknop drukken (om te stemmen voor het overslaan).
>>
File: baldman.jpg (112 KB, 634x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baldman.jpg
112 KB, 634x799
>>53699225
nee oetz het is een kale man die de baby kust oetz
>>53699169
gemeen
>>
>>53699225
Ligt er aan wat je definitie van kinderporno is, maar dit ziet er niet uit als kinderporno.
>>
>>53699334
Ik dacht dat het iemands kontgat was oetz
>>
>>53699431
dat is de grap
MBO
>>
>>53699480
ooooooh
>>
Ik mis Jesse oetz senpai
>>
File: jesse.jpg (803 KB, 1280x1714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jesse.jpg
803 KB, 1280x1714
>>53699688
ik ook
>>
File: dildo_homo.png (2 MB, 1315x2526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dildo_homo.png
2 MB, 1315x2526
>>53699688
Ik mis 168 oetz.

Ik denk dat we hem hebben weggejaagd.
>>
>>53699743
Wat de neuk, is dat hem nu?
>>
>>53699815
Waarom blijf je dit plaatje de hele tijd palen
Hij is niet eens leuk
>>
was für ein schwuler Faden
nur Schwuchtel hier
Hurensöhne uezs
>>
>>53699908
Omdat er de afgelopen dagen niks anders gebeurd is.

Behalve dan dat er iemand jarig is geweest.
>>
>>53699743
ok ik heb het een en het ander gemist heb ik het gevoel
Dit is toch gewoon een geforceerde miem, of niet, dit is toch niet Jesse aka Dave (?) van Lonneke?
>>
>>53699982
Jawel. Helaas.
>>
>>53699743

foeilelijk
>>
>>53700008
Wat? Godverdomme, ik ben te lang offline geweest. Vertel!
>>
>>53700008
Hoe?
En hoe weet ge het zeker?
>>
>>53700097
>>53700103
Hij postte dit op /fa/, lang verhaal en ben een beetje dromken
>>
>>53700008
>>53700140
HEILIGE SCHIJT WAT
Neuk dronkenschap, vertellen aub
>>
>>53700140
Paal toch maar.
>>
>>53700201
Hast du schon Geschenke bekommen?
>>
>>53700249
ja, in peru
>>
>>53700008
>Helaas
ze is nu tantoe spang g
>>
>>53700140
beetje dronken is reden temeer om het verhaal te vertellen, doe nu maar, hoe in de neuk is jesse een vrouw geworden, en wat denkt lonneke ervan?
>>
>>53700097
>>53700103
Jesse zeikte al tijden over hoe hij een grill wilde worden, , hij paalt ook al een tijdje op /fa/ en hij heeft het daar ook bevestigd. Ik heb alleen gen bewijs, sorrie
>>
>>53700453
Dit oetz
>>
>>53700553
bewijs is hier >>53699743
je ziet duidelijk dat dat jesse is
>>
>>53700249
Nein, gar nichts uezs. ;_;
>>
KOM HIER NAARTOE VIEZE KK ZEMMELS
https://instasync.com/r/cringegalore1
(mbo'ertjes niet welkom)
>>
>>53700764
Krijg de kanker, kankermongool
>>
>>53700918
mbo'er gedetecteerd
>>
>>53700764
Welke relevante Bekende Nederdraders zitten daar?
>>
>>53700764
Hou je bek we hebben het over meisjes met piemels
>>
>>53700954
was ik maar mbo'er, dan had ik meer versies van kanker
>>
>>53700962
Ik ben een relevante bekende nederdrader, maar ik ben er niet bij.
>>
ik zie het niet meer zitten jongens
>>
>>53700012
Proleet
>>
>>53701036
Moet je je ogen open doen
>>
>>53701010
't is gewoon samenbuizen voor nieuwflikkers
>>
Mijn Opa was een nsb'er oetz.
>>
Heeft iemand Jesses nummer opgeslagen? Dan kunnnen we hem morgen even bellen.
>>
>>53701073

Proleet en trots oetz

dood aan de bourgeoisie
>>
>>53701010
Ik zie je niet in de Relevante Bekende Nederdraders-lijst staan oetz

Wat was je naam ook al weer?
>>
>>53701202
>hij zou Jesse niet kankerhard op dat bed neuken

FLIKKER
>>
>>53701257
Dat zeg ik niet, maar ik sta er zeker tussen.
>>
>>53701290

Waarin zou ik xaar moeten neuken? Ik ga mijn piemel niet in een poepgat doen, dat begrijp je natuurlijk wel
>>
>>53701300
Maar jij bent niet relevant
>>
>>53701290
Dit

Je bent echt een kkhomo als je die jongen niet keihard zou doen.
>>
>>53701324
Als ik niet relevant ben, wie dan wel? Ik ben een oudflikker, en ik verstuur toch kaartjes?
>>
>>53701351
Dus.. wanneer kom je uit de kast?
>>
>>53701382
Jij bent een anonieme flikker, niets meer, niets minder
>>
>>53701407
Bijna iedereen is een anonieme flikker. Je wilt struikelen toch niet aanmoedigen?
>>
>>53701492
Waarom zou ik er tegen zijn?
>>
>>53701540
Omdat Tyrone gezegd heeft dat struikels kanker zijn.
>>
Bots, ik ga slapen. Hou de draad levend tot morgenochtend jongens.
>>
>>53701571
Ik luister niet naar hem

>>53701605
Maar ik ging net slapen!
>>
>>53701158
beverwijk 53 of zoiets was het toch he? ben al die mappen kwijt, maar iemand zal het nog wel terug kunnen vinden
>>
>>53701605
Ik zal straks nog wel even botsen.
>>
>>53701724
Zit ge nu niet al gewoon een paar dagen in Peru achter de pc, toch niet gewoon in een veilig hotelletje?
>>
allez, iedereen doet wat hij wilt natuurlijk, maar lijkt me dat er toch nog manieren zijn om u daar te amuseren op manieren dat ge het hier niet kunt
>>
>>53701762
Op mijn gsm. ik ben al 2 maanden in latijns-amerika. Ik heb al een paar keer gepaald vanuit argentinie, paraguay en bolivie, maar vaak heb ik geen wifi. Waarom zou ik niet in een hotel zitten?

>>53701808
Uiteraard, maar op sommige dagen wil ik het rustig aan doen, gisteren was ik de hele dag weg. En wat kun je savonds nou doen?
>>
Zal ik nog een biertje nemen of is het tijd om te pitten?
>>
>>53701905
>En wat kun je savonds nou doen?

Hoeren neuken
Uitgaan
Natte penis
Halfbloedjes maken
Dansen
Drugs gebruiken
Lam worden
>>
>>53701971
>Hoeren neuken
Te duur
>Uitgaan
Niet leuk
>Natte penis
Onrealistisch
>Halfbloedjes maken
Onrealistisch
>Dansen
Niet leuk
>Drugs gebruiken
Gevaarlijk
>Lam worden
Gevaarlijk
>>
>>53701957
MEER MEER MEER!

>>53702068
Wat de neuk doe je dan daar?
>>
>>53702092
Bezichtigen. Hier is veel te zien.
>>
>>53702144
Hoeren kan je ook bezichtigen.
>>
>>53702183
Ik weet niet waar ze zijn.
>>
>>53701905
nee klinkt wel goed op zich, veel plezier daar
>>
>>53702234
Dank.
>>
>>53702220
Overal om je heen
>>
>>53702271
en weet ge, op zich lijkt het mij ook wel grappig om een kaart toegestuurd te krijgen, kan ik u in ruil alsnog een gelukkige verjaardag wensen, aangezien ge daar kennelijk nogal waarde aan hecht

en kan me inderdaad moeilijk in beelden dat hoeren daar niet te vinden zijn
>>
>>53702350
Paal dan je mailadres.
En mijn verjaardag kan me gestolen worden, ook kerst en nieuwjaar. Ik ben blij dat ik aan al die zever ontsnapt ben dit jaar. Het leek me gewoon grappig om voor de draad even alsof te doen.
>>
>>53702493
>ik deed maar alsof
>>
>>53702562
Nee echt, ik vond het wel grappig.
>>
>>53702493
maar je verjaardag, kerst, en nieuw jaar zijn allemaal legitieme excuses om te drinken, zonder dat mensen denken dat je een alcoholist bent
>>
>>53702660
Maar ik drink helemaal niet graag.
>>
>>53702493
pispotmail@gmail.com

zie dat het een mooie kaart is he
>>
>>53702755
wat saai
>>
>>53702795
Geen zorgen, bleekgezicht.
>>
als zuid amerika anon op de terugweg bij alle adresjes persoonlijk langs gaat en iedereen snachts verkracht dan ben ik degene die het zag aankomen
>>
>>53702887
oke
>>
File: 32615642.jpg (38 KB, 500x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
32615642.jpg
38 KB, 500x333
>draad dood
>>
>>53703321
het is dan ook al 3 uur. helaas houden die kanker welvaartseconomen me wakker en kan ik niet naar bed
>>
>>53703384
>naar bed willen om 3 uur
bent u een normaaltje of wat?
>>
>dvw zin in koffie
>dvw ik zal moeten wachten tot morgen
>>
>>53703404
moah, half normaaltje
>>
Wordt hier al gewapend verzet georganiseerd.

Zo niet dan pas ik maar weer.

Nederdraden zijn altijd kanker.
>>
>>53703512
ga maar. mbo is hier toch niet welkom
>>
>>53703431
wat let je?

>>53703456
waarom is de vlag van tilburg net niet die van zweden?
laten jullie zo veel vluchtelingen toe?
>>
>>53703544
Wat is mbo
>>
>>53703571
Marginale Basis Opleiding
>>
>>53703550
>wat let je?
't is na 3 uur 's nachts, lijkt me geen bijster idee
>>
File: 14454654354654.jpg (128 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14454654354654.jpg
128 KB, 500x375
>>53703596
Ben jij ook een half-normaaltje?
>>
>>53703591
Het onderwijs? Wat, zijn jullie een zooitje scholieren bij elkaar of wat
>>
>>53703550
hou je kk bek over tilburg voordat ik jou eentje geef
>>
>>53703648
>ik geef je een tilburg
nee dank u ik krijg niet graag schijt cadeau
>>
>>53703571
>mbo'ertje is zo dom dat hij niet eens weet wat mbo is
haha, nog nooit meegemaakt
>>
>>53703648
>hou je kk bek
dus ik had gelijk
>>
>>53703701
Sorry jochie.
Schooltje heb ik al jaren niet meer gespeeld, waarom zou ik nu meteen aan een opleiding moeten denken?
Die D66 kankerliberalen hebben het onderwijs al zo vaak overhoop gehaald, over een x aantal jaar heet het toch weer anders.
>>
Nederland is een doodse saaie plek, haar inwoners zijn vies, asociaal en kleinzielig.

Een plak modder aan de Noordzee.

Het is het niet waard om ervoor te vechten.

Dan maar hopen dat de moffen ons annexeren.
>>
>>53703794
dus je was al voor 1990 van de middelbare school af. ben je dan niet een beetje te oud voor 4kanaal?
>>
>>53689409
>>
>>53702795
BREKEND NIEUWS
DEZE ANON BEHOORT NIET TOT HET GROEPJE COOLE KINDEREN DIE EEN KAARTJE ONTVANGEN
>>
>>53703920
hoorndrager en slechte aas
>>
>>53689409

last.fm/user/st0rmetom
>>
>>53703967
heeft hij u gekwetst
>>
>>53703953
>last.fm
is dat net zoiets als ask.fm?
>>
>>53704048
Nee
>>
>>53703991
Last.fm/user/baetter
>>
>>53704071
wat is het dan?
>>
>>53704037
Hij eist een foto van mijn piemel in ruil voor zijn adres, maar zo makkelijk laat ik me niet overtuigen.
>>
>>53704037
Hij vroeg een foto van mijn kontje, maar dat kost wel wat meer dan gewoon een postkaart
>>
>>53704097
Het houdt bij naar welke muziekjes je hebt geluisterd. Je kan ook nieuwe muziekjes ontdekken en zo.
>>
>>53704100
amai zenne
>>
>>53704134
klinkt nutteloos
als je niet ontzettend dom bent, tenminste
>>
>>53704134
kan je het linken met spotify ofzo
>>
>>53704137
Kom op man. Je hoeft niet bang te zijn. Mail me je adres nu maar.
>>
File: Knipsel.jpg (69 KB, 1144x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Knipsel.jpg
69 KB, 1144x641
>>53704240
Een lege brievenbus is een kleine prijs voor waardigheid.
>>
>>53704134
haha oh wacht ik had al een account
hij heeft sinds ik een nieuwe computer heb niet alles geupdate
heb het weer ingesteld nu
http://www.last.fm/user/Seviathan
>>
>>53704174
je moét het linken met iets van spotify
>>
>>53704322
Fotosjoppen? Ha maar dat kan ik ook! Wacht maar tot ik morgen een internetcafe vind, want ik zit nu op mijn gsm.

Nou ja, jij je zin. Dan niet.
>>
>>53704417
>>53704134
oke cool, ik kijk er morgen wel naar.

wholla welvaartseconomen zijn vieze kk zemmels met hun kk marktfalen en kk pareto-efficiëntie. ik ga loessoe, challas.
>>
>>53704499
>dubbele dubbels
>een mongool zijn die praat als een slecht ingeburgerde zandneger
>met een net-niet vlag van zweden

blijf maar weg
>>
>>53704499
Ik vind het tof om te zien welke muziek ik allemaal luister over de jaren. Daarvoor gebruik ik het met name. Ook was ik gewoon benieuwd naar hoeveel muziek ik luister in een bepaalde tijd. Tja en de muzikale schat aan informatie op de website is natuurlijk leuk voor het een ontdekken van het een of ander.
>>
>>53704432
fotowinkel? ja man
>>
File: 2016-01-17_00001.jpg (266 KB, 1600x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2016-01-17_00001.jpg
266 KB, 1600x1024
>dvw wanneer spooklevel
>>
>>53704929
welk spel
>>
File: 1450649162205.jpg (117 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450649162205.jpg
117 KB, 800x600
Ik wil slapen, maar eigenlijk ook niet, snap je.
>>
File: 165695162131651.jpg (108 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
165695162131651.jpg
108 KB, 480x360
>>53704950
he, dat heb ik nu ook
>>
>>53704950
Gaat Geert anime echt maken?
>>
>>53704949
Sterren Oorlog Republiekke Commandos
>>
>>53705049
niks voor mij
>>
Ik heb een droge keel oetz
>>
>>53705102
drink een biertje
>>
wat een ellende
>>
File: 1450634077638.png (295 KB, 664x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450634077638.png
295 KB, 664x442
>>53705013
Dat kan hij alleen doen als je hem steunt.
>>
Het leven moet toch zoveel eenvoudiger zijn als zwerver, soms denk ik zelfs bijna aangenamer
of toch wanneer het niet zo koud is
>>
>>53705387
Misschien in België wel, ja
>>
>>53705116
Genotsmiddelen zijn voor plebejers
>>
>>53705737
plebejer represent
>>
>>53705773
>represent
>>
>dvw toch maar gaan slapen, meer uit verveling dan uit moeheid
>>
>>53705846
Slaap zacht
>>
>>53705904
hmm misschien toch nog een kwartiertje
>>
>>53705784
ja, als plebejer moet je wel zo praten, hè?
>>
>dvw kan niet slapen door zweterige voeten
>>
bots

xx
>>
Stoot
>>
goeiemorgen !!
>>
Jesse is schattig oetz
>>
>>53705001

deze kat....tjonge jonge
>>
>>53703967
>belgen
>>
ALLES IS WIT, KUT!
>>
Allejezus ik ging gister vroeg naar bed, kom ik vandaag op /int/ ben ik internationaal door +- 80 mensen gefeliciteerd.

Dankjewel allemaal :3
>>
>>53713144
Gefeliciteerd, je bent eindelijk een normaaltje geworden.
>>
>>53713891
Normaaltjes worden gefeliciteerd door mensen die ze "kennen", niet alleen maar volslagen onbekende.
>>
File: Foxes.webm (538 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Foxes.webm
538 KB, 640x360
>>53703953
http://www.last.fm/user/sdk164
>>
>weer niet overleden in mijn slaap

KANKER
>>
>Week ziek
>Bacteriele infectie
>Aan de antibiotica voor een week
>Genezen
>Twee dagen later
>Symptomen komen terug

Neuk gewoon mijn schijt op
>>
>>53714139
ook goeiemorgen

wordt jullie telefoon ook altijd zo vetttig?
>>
>>53714392
Nee, want ik heb geen vette worsten als vingers
>>
JONGENS, HET HEEFT GESNEEUWD
>>
>>53714412
i-ik ook niet hoor

>>53714434
tis alleen kkkoud hier
>>
>>53714484
>i-ik ook niet hoor

Dan zou je mobiel ook niet zo vet moeten worden
>>
>>53714392
>wordt jullie telefoon ook altijd zo vetttig?


Nee want ik ben geen flikker met een slimme telefoon
>>
>>53714524
Maar jouw mobiel kan ook vet worden, alleen zie jij het minder goed
>>
>>53714562
Nee ik heb geen vette worsten vingers oetz
>>
>>53714139
>ikdv
>>
File: 235634643.png (2 MB, 1405x1390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
235634643.png
2 MB, 1405x1390
test
>>
jonges hoe heet die tekenfilm met dat meisje in dat oranje hamsterpak?
>>
>>53715314
umaru, maar dat weet je best robin
>>
File: dino.jpg (8 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dino.jpg
8 KB, 160x160
>>53714139

>dat gevoel wanneer niet gestorven in slaap
>>
>>53714139
>weer maar 4 uur slaap kunnen krijgen wegens een verneukte bioritme omdat ik toch wat, wat veel, gedronken heb vannacht

ALLE GERMANEN ZIJN HOORNDRAGERS, GEEN UITZONDERINGEN

Mediterraanse/Levantse/etnisch Joodse vrouwen>Germaanse "vrouwen": https://www.youtube.com/watch?v=WwBG45WiyVs
>>
>>53715848
Drinken is niet kosher.
>>
File: 1450650003640.jpg (199 KB, 1024x985) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450650003640.jpg
199 KB, 1024x985
>>53715545
>dat voel wanneer wel gestorven in slaap
>>
>>53715848
Neuk. Mijn zin zit grammaticaal vreemd in elkaar (mijn gevoel). 'Wegens' en 'omdat' liggen niet zover naast elkaar en zonder komma's enzo. Kan een taalkundige mijn zin verbeteren?
>>
Ik was gisteren weer verbannen maar ik ben alweer terug jongens. Hebben jullie me gemist?
>>
Wew jongens
Het heeft gesneeuwd!
>>
File: 1452360121937.gif (782 KB, 500x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452360121937.gif
782 KB, 500x538
>>53716201
ja
>>
>>53716223
>graag sneeuw hebben
Zijt ge een Germaan (of neger) ofzo?
>>
File: 1.jpg (35 KB, 509x179) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
35 KB, 509x179
>dvw iemand uit mijn jaar een bericht met schermschot op neusboek paalde
>dvw dit tussen de bladwijzers staat
't Is een droevige dag voor de mensheid, of toch de mannen, want godverdomme, wat een tieten
>>
>>53706086
>dvw zweterige voeten fetisj
>>
>>53716260
Nee, maar het is een goed excuus om binnen te zitten
>>
>>53716295
>excuus nodig
scholier gedetecteerd
>>
>>53716278
Weet jij wel hoe chronische rugpijn voelt?
>>
File: 1452277042284.jpg (225 KB, 675x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452277042284.jpg
225 KB, 675x1200
>>53716278
Ik snap dit bericht niet.
>>
>>53716346
Mensen met chronisch rugpijn zijn gelukzakken. Die krijgen morfine voorgeschreven en soms bijstandsgeld.
>>
>>53716402
>chronische* rugpijn
>>
>>53716402
Ja, morfine en bijstand krijgen, omdat je niet normaal kan leven, is echt geluk hebben.
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53716444
Ik heb zelf nog nooit opiaten geprobeerd behalve codeine, wat zeer zwak is en redelijk zuigt. Echter, volgens drugskenners is een opiatenhoog pure euforie. Meer euforisch dan dat bestaat blijkbaar niet.
>>
>>53716278
>filmlab
ze heeft een goede smaak
en grote borsten zijn lelijk
klinkt als een goede vrouw
>>
File: 1453022255474.jpg (66 KB, 500x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453022255474.jpg
66 KB, 500x400
zal ik maar een zak chips open trekken?
>>
>>53716493
>dvw halsbandje vossenjongen yiffen brave jongen
>>
>>53716558
Vrijwillig, or tijdelijk zware opiaten gebruiken is geen probleem, haar uitzicht is alleen de komende 60 jaar dat spul gebruiken.

Op de middelbare was er ook een meid die het liet doen, ging terug naar "maar" cup E of DD
>>
>>53716444
En ik heb een familielid gehad die leed aan kanker en er uiteindelijk aan bezweken is. Ik kan je zeggen dat die persoon constant hoog als neuk was dankzij morfine (en toch helder). Pure blijdschap. Echt bizar.
>>
>>53716648
>dat* leed
Familielid is een het-woord. Neuk.
>>
>>53716201
dacht dat je wel wat leukers te doen zou hebben oetz
>>
>>53716564
>goede smaak
och, denk niet dat ze daar echt bij stil staat
>grote borsten zijn lelijk
vind ik op zich ook, maar toch, als ge iemand kent met zo'n memmen, heeft dat toch iets heilig
>klinkt als een goede vrouw
't is een echt kankerwijf eerlijk gezegd
>>
>>53716718
Ouwe ballen die
>>
>>53716648
En jij noemt dat geluk hebben?
>>
>>53716850
Dumpert aub
>>
>2015
>niet naar hardcore luisteren

https://www.youtube.com/watch?v=jY_x6DtxHMA
>>
>>53716864
Er is toch een klein verschil tussen kanker en chronische rug"pijn", niet?
>>
>>53716906
Allebei maakt het je leven klote en zorgt het dat je niet normaal kan leven en aan het eind ga je dood.
>>
>>53716900
>2016
>2015
>>
>>53716900
dat deet ik vorig jaar ja, maar ik ga dit jaar met de tijd mee
>>
>jouw gezicht wanneer je ontdekte dat Wilders indonesische roots heeft
>>
>>53716933
>Allebei maakt het je leven klote
Alsof iemand die compleet hoog als neuk is van morfine nog iets van zijn rugpijn voelt. Je mag nog van geluk spreken. Aan chronische rugpijn sterf je niet, makker.
>>
File: randstad.jpg (74 KB, 620x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
randstad.jpg
74 KB, 620x378
>>53716952
>roots
>>
>>53716952
>Nederlands-Indië
>Indonesië

Belgisch onderwijs, iedereen.
>>
File: 1452641832766.jpg (6 KB, 200x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452641832766.jpg
6 KB, 200x160
Waarom worden normaaltjes altijd zo boos over voetbal?
>>
>>53717011
WAT PRAAT JIJ OVER VOETBAL KKMOGOOL
>>
>>53716893
Het was natuurlijk wachten op zo´n reactie.

Ik weerleg simpelweg even anon´s argument dat grote tieten niet mooi zijn met een voorbeeld dat we allemaal kennen.
>>
>>53716493
>dvw wel super lief en schattig knuffelottertje om mij in mijn strakke vossenjongenskutje te yiffen terwijl hij aan mijn halsbandje trekt en mij een brave jongen noemt
>>53716714
Voor tentamens leren is niet zo leuk oetz
>>
>>53716952
Ik ben ook 1/52 Oost-Indisch. Ben ik dan nog wel blank?
>>
>>53717177
nee
enige rassenvermenging in je directe familie en je bent niet meer blank.
maakt je me niet uit dat je de 100ste generatie bent.
>>
File: 1452862235686.jpg (25 KB, 250x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452862235686.jpg
25 KB, 250x281
>>53717177
Nee, ga terug naar je ijgen land.
>>
>>53717177
IJGEN VOLK EERST

https://www.youtube.com/watch?v=V2h8fKTb_tU
>>
>moet tentamen van vorig jaar herkansen
>dingen die we toen geleerd hebben hebben we geen een keer nodig gehad in vervolgvakken het hele jaar
Ik snap het allemaal wel maar ik vraag me toch af wat het nut ervan is oetz. Vooral omdat het dingen zijn die een goeie rekenmachine ook kunnen oplossen.
>>
File: nooitmeer.jpg (26 KB, 500x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nooitmeer.jpg
26 KB, 500x366
Waarom is het leven zo nutteloos en koud?

https://www.youtube.com/watch?v=wny1ojJli8k
>>
>>53717976
Omdat je zielige kikkertjes paalt
>>
File: 1452924741697.gif (709 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452924741697.gif
709 KB, 500x375
>>53717976
>ikdv
>>
>>53717976
Omdat jouw leven kut is
>>
>>53716850
Ik begrijp niet waarom die op #1 van dumpert staat. 't is niet eens zo'n lekker wijf.
>>
File: 1452893133181.jpg (190 KB, 778x1003) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452893133181.jpg
190 KB, 778x1003
>>53717976
Het leven is nou eenmaal zo. Er is geen reden voor al dit lijden.
>>
>>53718387
>er zal nooit een figuur als Misaki in jouw leven zijn

;_;
>>
File: riv.jpg (28 KB, 500x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
riv.jpg
28 KB, 500x284
>>
delet this
>>53719557
>>
File: 1438117083277.jpg (38 KB, 570x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438117083277.jpg
38 KB, 570x550
>>53718460
>Anime zal nooit werkelijkheid worden ;_;
>>
Wat vinden jullie het meest prachtigste, schoonste, woord uit het Nederlands woordenboek?
>>
>>53719910
Het woord 'hoorndrager', belichamend ook perfect de Germaanse geest.
>>
>>53719910
kanker
>>
>>53719910
Randstad
>>
>>53719960
belichaamt*
>>
>>53719910
>meest prachtigste
>meest schoonste
a.u.b.
>>
>>53719910
piemel
>>
>>53719910
"vriendin" vind ik toch wel een magisch woord
>>
File: image.jpg (43 KB, 600x579) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
43 KB, 600x579
>>
>>53720210
ik kan de fout niet herkennen oetz
>>
>>53720615
(V)MBO
>>
>>53720615
mvg. MBO
>>
>>53720657
>>53720665
mooiemi.em
>>
>>53720615
>Prachtig Prachtiger Prachtigst
>Meest

>Meest Prachtigste
>>
>>53720657
>>53720665

Er is niets mis met domme mensen
>>
>>53720615
Ik denk dat het een onjuiste herhaling is.

Formuleringsfout.
>>
>>53720615
B S O
S
O
>>
>>53720852
Buitenschoolse opvang?
>>
>>53720852
Bijstand ontvanger?
>>
File: engelsche ziekte.jpg (262 KB, 2234x1586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
engelsche ziekte.jpg
262 KB, 2234x1586
>>53720937
>bijstand ontvanger
>niet bijstandsontvanger
>>
http://www.dumpert.nl/mediabase/6712215/e37578da/hitler_vs_wilders.html
XDDDDDDDD
>>
>>53720905
>>53720937
Beroeps Secundair Onderwijs, ik denk zowat het equivalent van jullie MBO
>>
>>53721649
EIND
>>
>koop spel op stoom
>druk op start
>gebeurt niets
>startknop verschijnt weer
>druk weer
>hetzelfde verhaal

b-bedankt
>>
>>53721649
>dumpert
>>
>>53722171
Je kan nu spellen die je minder als drie uur gespeeld heb terugbrengen hè.
>>
>>53722228
>wat is aas
>>
File: Yy0YHa7.jpg (40 KB, 305x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Yy0YHa7.jpg
40 KB, 305x333
>>>/b/663832192
>>
ik ga iphone 6s kope jongus
>>
>>53722149
HO
>>
>>53722323
kanker op dit was mijn miem
>>
>>53722239
>minder als

Vmbo, a.u.b.
>>
>>53722323
was jij dat dan de hele tijd?
>>
>>53722559
nee
>>
>>53722285
Waarom zit er een ananas op je vlag?
>>
>>53722600
Waarom geeft ge zelfs aandacht aan een /b/flikker?
>>
>>53722641
Iedereen verdient aandacht.
>>
hallo waar zijn de frikandel
>>
>>53722812
je hoeft geen foto van jezelf te palen oetz
>>
>>53722812
in de afvalbak
>>
>>53723047
>>53723047
>>
>>53722171
dus? raporteer het!, herinstaleer het vraag aan mensen op discussie van dat spel wat je moet doen want je bent waarschijnlijk niet de enige.
>>
>>53723063
deze is te vroeg killberg
Thread replies: 303
Thread images: 43
Thread DB ID: 449080[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.