[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Northug er kongen-utgaven
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 432
Thread images: 72
Northug er kongen-utgaven

Forrige: >>53481406
>>
File: Bare.jpg (36 KB, 524x443) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bare.jpg
36 KB, 524x443
BARE
>>
What the fuck lads.
>>
Flesk og duppe, gutta. Flesk og duppe
>>
>>53505702
The fug am I looking at?
>>
>>53505651

Hæ. Denne må du nesten forklare, Anonsen.
>>
>>53506019
Tok en elite clue scroll (en scroll med forskjellige utfordringer du må gjore) og fikk noe av det verst tenkelige lootet fra den.

Noen planker og en dragonstone ring for faen, var så vidt verdt over 100k.

Måtte til og med skaffe 63 hunter som tok meg et par timer.
>>
>>53506254

Dette blir for dypt for meg.
>>
>går til danmark i dag
Hva burde jeg gjore?
>>
>>53506404

Det er en lang gåtur.
>>
File: url.jpg (172 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
url.jpg
172 KB, 600x600
>>53506436
>gåtur
Anon vær så snill
>>
>>53506404
Suge stor dansk kjottpolse
>>
>>53506404
Se på eskimoer
>>
>>53506404
Synes runde tårn var artig da jeg var der som barn.
>>
>>53506546
Kunne jeg suge din, anon?
>>53506646
Ville bli flott, men jeg gå ikke til Copenhagen
>>
File: 5.jpg (64 KB, 333x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.jpg
64 KB, 333x469
Vittig! Lo nesten på meg brokk
>>
dod
>>
https://www.youtube.com/watch?v=cZXkDuIwGfc
Bare 90talls unger kan huske
>>
File: 1444202501058.png (45 KB, 527x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444202501058.png
45 KB, 527x487
Folkens.. Kollegaanon 1 her. Kom nettopp over noen hårreisende avsloringer om kollegaanon 3.. Han har faen meg Bieber i en av spillelistene sine på spotify. Han har skrevet under på kontrakt så vi er ihvertfall stuck med han i tre måneder nå..
>>
http://www.nrk.no/nordland/trusler-mot-skoler_-_-_laererne-skal-fa-svi_-1.12747343
hvem av dere var det?
>>
>>53511427
>ingen klausul angående dette
>>
>>53512218

Man forventer liksom ikke slikt. Har heller ingen klausul om at han ikke for lov til å drite på gulvet på kontoret.
>>
>>53512100
Kringle
>>
Kan man ha med seg stasjonær pc når man skal i militæret?
>>
>>53512246
Ikke akkurat en normal ansettelsesprosess da, kan jo umulig holde med en normal arbeidskontrakt
>>
>>53512390
Om du skal i hæren kan du berre glemme det, dessuten trenger du ikke pc i rekrutten uansett siden du vil ikke noe særlig fritid.

Kos deg med HKen din.
>>
>>53512390
Nei i 99.99% av tilfellene.
Personlige effekter skal til en hver tid når det ikke er i bruk inn i fellesskap eller en annen losning for personlige ting som ikke er militært.

Det eneste som brukes å tillates på rom der det er mulighet, er TV plus en DVD/konsoll det eneste som får stå fremme.
Resten skal vekk.

Bare skaff deg en laptop, blir ikke så særlig mye mer å gjore enn internett surfing uannsett.

Gjor som >>53512806
sier, kos deg med HKen din, jeg gjor i hvertfall det så ofte jeg kan.
>>
>"Men hva er farligere for en ung pikes hjerte enn medlidenhet? Den vekker en uimotståelig trang til å "redde", til å omvende, gjenreise, vise vei mot hoyere, edlere mål, mot nytt liv og ny virksomhet - hva man der kan fantasere seg til, er kjent nok"

Fjodors syn på dagens politiske situasjon
>>
>>53512416


Hehe.. Snakket ganske mye per mail for han kom på intervju så var ingen andre overaskelser egentlig. Men det er klart... Bieber på spillelista er en ting jeg skal sporre om langt tidligere i ansettelsesprosessen.
>>
>>53513588
Fjodor var en smart mann. Hvilken bok er det fra?
>>
>>53513965
Veldig, det er fra Forbrytelse og straff
>>
You Norwegians drink too much milk. All that Estrogen is obviously harming you.
>>
>>53514104
That's not how hormones work.
>>
File: Agreed-1427772569.gif (1 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Agreed-1427772569.gif
1 MB, 500x281
>>53513630
>>
>>53514138
>some norsk weebfag trying to tell me something about endocrinology
*kiss*
>>
>>53513359
Noen hort om dette?
>>
File: kungpetter.jpg (228 KB, 990x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kungpetter.jpg
228 KB, 990x990
>>53505487
>>
>>53514298
Var i Stavanger, var på VG i går.
>>
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/etterforsker-mulig-voldtekt-av-liten-gutt-paa-asylmottak-i-stavanger/a/23594827/
>>
>>53514049
Den er på leselista mi. Har du lest Kjellermennesket?
>>
>>53514282
>implying I watch anime
DYEL?
>>
>>53514501
>LDIDM?
fdfd
>>
File: feelio.jpg (17 KB, 400x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelio.jpg
17 KB, 400x449
>det er en "sivilforsvaret tester varslingsanlegget" episode
faen gutta, jeg som slappet av i senga
>>
>>53514484
Det er nok den beste boka jeg har lest. Nei, men ble den anbefalt i /rus/ for en stund siden, skal lånes på neste bibliotekstur.
>>
>>53514570
I det minste er det ikke "håndverker med slagbor starter arbeid på murveggen du sover ved kl. 0800 presis når du ikke skulle opp fǿr 1000".
>>
>>53514731
huff, den har jeg sett alt for mange ganger

bor i et gammelt bygg, naboene pusser opp titt og ofte
>>
>>53514760
Kjop hus i stedet.
>>
>>53514801
>bare kjop et hus
>>
>>53514820
>vær deg selv
>kjop et hus
>?????
>fortjeneste
>>
>>53514820
Fikk du ikke hus som sosialbolig? Du bor forsoke å true med kniv da får du ofte det du behover.
>>
>>53514820
Det er ikke bare-bare, men det er jo ikke så veldig hokus-pokus heller. Jeg gjorde det, du må jo bare få satt opp et lån med banken din. Såklart hvis du er neet uten fast jobb og inntekt, så må det bli et mer langtidsmål.
>>
>>53514933
Kan også være en stor ǿkonomisk risiko å kjǿpe hus i med dagens priser, hvis man ikke nǿdvendigvis skal bo der på lang sikt. Man sitter virkelig i saksa hvis prisene faller, renta stiger, og man plutselig må selge huset for mindre enn lånet er på.
>>
>>53514933
Problemet for de fleste er vel egenkapitalkravene med dagens prisnivå. Er ikke alle som har vært flinke nok til å spare opp >200 000 kr.

>>53515005
Forsåvidt dette også. Mye som tyder på at vi er i en boligprisboble.
>>
>>53514933
jeg har som langtidsmål å kjope meg hus faktisk

det er bare ikke noe jeg kan gå ut og gjore i nærmeste fremtid
>>
>>53514572
Anbefales på det sterkeste. Forste halvdel av boka kan være litt tunglest (men interessant) filosofi, mens andre halvdel er fantastisk underholdende.

Har du lest noen andre boker av Fjodor?
>>
File: jens.jpg (127 KB, 437x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jens.jpg
127 KB, 437x500
Jens Stoltendult
>>
File: mujaffa.jpg (153 KB, 698x732) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mujaffa.jpg
153 KB, 698x732
>>53512100
Hvordan kan du si noe sånt om oss?
Noen som faktisk er villig til å komme med slike trusler må da være både underaldrende, ha liten forståelse for samfunnet og dets konsekvenser, og ha masse undertrykt aggression
...
glem at jeg sa noe...
>>
hvem her /sniffesprittusj/?
>>
>>53516741
Mammaen din.. Når hun var gravid med deg.
>>
File: huffing.jpg (71 KB, 600x656) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
huffing.jpg
71 KB, 600x656
>>53516741
Foretrekker maling
>>
>>53517053
he-he-he

du er en kreativ vittigper, du
>>
File: auroraPier.jpg (104 KB, 1250x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
auroraPier.jpg
104 KB, 1250x820
>dfn ingen semiautistisk jv
>>
>>53517243
Du kan ikke ha to semiautister i et forhold. Summen blir full autisme.
>>
>>53517296
Men forutsatt at en semiautist også er seminormal, og at to halve utgjor en hel, så blir summen også full normalitet

Paradoksalt nok
>>
>>53517296
Tror ikke jeg hadde taklet å være i et forhold med en normiss-jente fåvæ. Jenter som Aurora er det nærmeste man kommer "rene" jenter i dag.
>>
>>53517380
>Tror ikke jeg hadde taklet å være i et forhold med en normiss-jente fåvæ
Hvorfor ikke?
>>
>>53517380
>antyder at kvinnelige kjendiser ikke har tatt milevis med pikk
>>
File: Aurora315.jpg (66 KB, 615x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aurora315.jpg
66 KB, 615x723
>>53517434
Hadde nok ikke klart å komme over tanken på at hun kommer til å være utro, da jeg anser meg som en veldig hanreibar person. Det kunne nok Aurora aldri funnet på å gjore.

>>53517480
Ikke Aurora.
>>
>>53517616
snakk om å idealisere noen du har null kjennskap til..
>>
>>53506254
Trym?
>>
>>53517616
>my-myn konefu
>>
>>53517919
André?
>>
>>53518216
Niet.
>>
>>53518513
Hans-Martin?
>>
File: BRA BREV.jpg (124 KB, 877x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BRA BREV.jpg
124 KB, 877x751
originalt innhold
>>
Storste problem dere har gutta?

>Skal dele mitt tilbake i bytte
>>
>>53518776
Jeg er ekstremt lat
>>
>>53518776
>Storste problem dere har gutta?

Sitter på opplæring med kollegaanon 3
>>
>>53518580
thomas toget?
>>
>>53518921
Har dere det moro?
>>
>>53518776
Jeg knuser alt for mye vagina.
>>
>>53519093
Har venner med samme problem. Har du vurdert om du er sexavhengig?
>>
>>53518975

Nja... nå lærer jeg han bare basic stuff for han skal sette igang på egenhånd. Men det er artig med tre stk på samme kontor som roper ut fuktige megmeger og /norgetråden/ lingo
>>
>>53518776
Mangel på evne til å sosialisere ordentlig
med normisser blir det bare crap, fordi de alltid skal snakke om ting jeg ikke engang forstår at er det minste interesant

og med ikke-normisser som jeg faktisk greier å kobles med, blir det ofte også kleint fordi jeg er en treghjernet tomsing som blander hele tiden hva folk sier med noe annet, eller til og med mine egne ord med noe annet jeg mente å si
>>
>>53519178
Unnskylder du deg når det blir kleint?
>>
>>53519156
>tre stk på samme kontor som roper ut fuktige megmeger
kringler litt
>>
>>53519252
nei, det blir mere "ah, right, fuck, det var det du mente ja...opps...Uansett, som jeg sa..."
>>
>>53519372
Fint. Har vært borti kleine mennesker som unnskylder seg når de er kleine, og det er regelrett det kleineste jeg vet om.
>>
>>53505487
>Northug er kongen
Sundby er uenig.
>>
>>53520879
Lukter doping lang vei
>>
>>53521390
okonomisk doping
vi tar skisporten mye mer seriost enn de andre landa
>>
>>53519363
LE BAOT IS!! Hohoho
*Prumpeprumpe*
Fiselureprumpbæsjprump
>>
>>53519156
Se om dere ikke får til å ansette en sekretær-rullestoljv.
>>
>>53522954
Vi har håndtak på dassen og heis, så det er absolutt mulig.
>>
File: photo.php.jpg (70 KB, 851x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
photo.php.jpg
70 KB, 851x315
>>53522991
Ja til et inkluderende arbeidsliv!
>>
File: hqdefault.jpg (11 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
11 KB, 480x360
>>53523214
>>
>>53523320
Hva skal dette forestille?
>>
>>53523362
KollegaAnon3
>>
File: TOMHA_NORTHUG_186.jpg (32 KB, 960x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TOMHA_NORTHUG_186.jpg
32 KB, 960x480
>>53520879
>null individuelle VM og OL-gull
>aldri vunnet en sprint
>alltid syk eller ute av form når det gjelder
>konge
Tipp topp kjeks
>>
jeg er fortsatt overbevist om at kollegaanon 1, 2 og 3 bare er én enslig anon som rollespiller på et kongolesisk kontor for kartkoordinater.
>>
>>53525206
Samme her. Venter fremdeles på beviset de skulle presentere oss med.
>>
>>53525206
Samme her fåvæ
>>
Har ni ens kebabpizza i Norge?
>>
File: kebabpizza.jpg (673 KB, 3920x1960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kebabpizza.jpg
673 KB, 3920x1960
>>53525344
Ja, du kan kjope det fra kebabsjapper eller frossen variant.
>>
>>53525344
Tror Grandiosa sluttet å selge frossenpizzavarianten, men man finner den jo overalt i pizzeriaene drevet av utlendinger.
>>
>>53525710
>>53525722
Den hadde nok vært mer suksessrik med mindre mais fåvæ.
>>
>>53525344
>>53526898
er det akkurat som kebab, at du kun synes den er god når du er på fylla?
jeg har aldri vært fristet til å prove
>>
>>53525206
>>53525239

Hva slags bevis vil dere ha?
>>
>>53528002
Brev bilde av tissefantene deres i ring rundt en lapp med tidsstempel og /Norgetråden/ skrevet pent i kursiv.
>>
how to learn this meme language?
>>
>>53528205
Study it.
>>
>>53528239
how close is to danish?
>>
>>53528205
Not sure why you'd want to, but Duolingo + using the language as much as possible, and also having it around you as much as possible. Listening to music, reading books, watching movies, conversing with Norwegians etc. should eventually do the trick.
>>
>>53528310
like, closer than italian at least
>>
>>53528310
Similar when written, much different when spoken.
>>
Why are there so many of you on osrs?
>>
File: image.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 3264x2448
Hilsen fra KollegaAnonene.
>>
>>53528666
>neglbiter
Det må være nr 3
>>
>>53528666
Gratulerer, dere forteller sannheten og det er nesten mer patetisk.
>>
>>53528666
Det var noen rare tissefanter, men bevis akseptert. Blir det mye jobbing, eller driver dere bare å henger i tråden dagen lang?
>>
>>53528666
ka3 bites his hairy fingers
hahahahaaaahaa
>>
>>53528335
>>53528342
>>53528383
GIB KID BACK
>>
>>53528892

Fuck off gypsy
>>
>>53528892
Mmm yeah baby, I want to have your children
>>
>ingen tittel
kan ikke klandre meg fåvæ
>>
>>53528829

En fin mix
>>
>>53528811

Vil påstå at det er langt fra patetisk at /norgetråden/ har resultert i at kollegaanon 3 fikk landa en bra jobb
>>
>>53505487
aaaaaaaaaaaa snap dawg!
Det er to Norgetråder!
>>53529224
>>
>>53530277
Det var jeg som ikke fant denne pga manglende tittel
Bare la den andre do
>>
nice flag
>>
>>53530302
Nei nå skal jeg faen meg holde den i live bare for å irritere deg
>>
>>53530302
>tråden mangler tittel
kan ikke tro jeg ikke la merke til dette
trådautismen min har virkelig gått helt ut vinduet..
>>
>>53530350
Ne~i
>>
>>53530365
vi får bare la dem lære av sine egne feil

nå ser de hva som skjer.. når du glemmer tittel
>>
>>53530381
Jo
>>
>>53518776
>svarer på en fem timer gammel post
Jeg er jævlig klein i sosiale sammenkomster, fordi jeg vet da faen hvordan man prater med folk. Alkohol hjelper bare tidvis. Har derfor få venner og moderat sosial angst.

Også bor jeg i fökkings Libanon, luh
>>
>>53528529
on what
>>
>>53530767

Hvorfor bor du i Libanon?
>>
File: pepe.png (94 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe.png
94 KB, 396x385
>>53530767
>luh
folk som sier dette fortjener konsekvenser av den smertefulle typen
>>
>>53531226
Brev bilde? Du er sikkert ikke så ille. Om Anonsen skaffet seg jobb her, så kanskje du kan skaffe jv.
>>
>>53531157
For lenge siden fikk jeg det for meg at jeg skulle lære meg arabisk, og lang historie kort: Nå er jeg her. Det går ikke så bra fåvæ. Dere kan spörre meg hvis dere lurer på noe, men internettet her er det mest bedritne i verden, så kan ikke garantere svar.
>>
>>53531622
>jeg skulle lære meg arabisk, og lang historie kort: Nå er jeg her.

Det er ganske langt mellom ville lære seg arabisk og s ende opp med aa bo i Libanon
>>
File: nigga_what.jpg (17 KB, 228x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nigga_what.jpg
17 KB, 228x355
>>53531622
>hele denne historien
>>
File: 1452533593105.png (25 KB, 494x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452533593105.png
25 KB, 494x400
>>53531622

Gronntekst fåvæ
>>
>>53531795
Ikke egentlig. Å flytte utenlands er ganske enkelt så lenge du ikke har fast jobb eller eier hus. Ukrainanon i fjor sommer gjorde det jo bare for moro skyld.
>>
>>53525206
Det var jo allerede bekreftet i en annen tråd, han/de dreit seg ut med screencaps og (you)s.
>>
>>53532047
Fökk grönntekst. Jeg har bestandig vært veldig interessert i Midtösten, så av mangel på andre fornuftige ting å foreta meg, begynte jeg å studere arabisk. Etter å ha fullfört det höyeste nivået man kan studere i Norge, kunne jeg fremdeles ikke snakke språket overhodet (som du kanskje kan se for deg, er det jævlig vanskelig), så jeg bestemte meg for å dra utenlands for å bli flytende. Hadde vært i Libanon för og visste det var et jævlig fint sted, så jeg dro dit.

Men ja, det har egentlig vært ganske helvete her nede. Masse problemer med leilighetene jeg har bodd i, mangel på studieprogresjon og dårlig med sosialisering både med de lokale og andre studenter, for å nevne noe.
>>
>>53532507
Hvor bor du? Har du noen bilder å meddele? Selv om du kanskje ikke lyktes i det du håpet, virker det fortsatt som en ganske interessant ferde du har påtatt deg.
>>
>>53532434

se: >>53528666
>>
>>53532507
Denne sandnegeren ville nok bare oppleve hjemlandet foreldrene kom fra
>>
>norway
literally a meme country
>>
Skjer her a?
>>
hallo dumminger!
jeg har lyst til å soke nytt studium til hosten, men vet ikke hva jeg vil lenger
send hjelp
>>
>>53532908
I know thats you iceland go away
>>
>>53532746
Bor i Beirut. Skulle gjerne delt bilder, men som sagt: Internett fra helvete. Av og til får jeg ikke postet fordi jeg ikke klarer å laste catchpaen...

>>53532841
Etnisk norsk i gud veit hvor mange generasjoner. Ikke konvertitt heller. Skulle lastet opp timestamp med pass og hånd, men 1) se over, og 2) jeg driter egentlig i om du tror meg eller ikke fåvæ.
>>
>>53532950
Drit i studier. Sǿk jobb sammen med disse fuktige karene >>53528666.
>>
>>53532929

Er du han /carib/ fyren fra Asker?
>>
>>53532839
Ja, greit, det der er litt overbevisende - men ikke overbevisende. På dette punktet lar jeg det bare gå fordi jeg egentlig aldri brydde meg om det var sant eller ei. Men hvis jeg var den anon som satt og koddet, så ville jeg ikke hatt noe problemer med å få et par kompiser til å poste hendene foran kamera for å kodde litt med dere.
>>
>>53533515
Ja, skjer a?
>>
>>53517919
Hvilken Trym da?

Kjenner faktisk en Trym som spiller RS
>>
File: 1431886667097.jpg (466 KB, 1082x1119) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431886667097.jpg
466 KB, 1082x1119
>dfn det ikke er fredag i morgen heller
faen gutta
>>
>>53533662

Felles Askeranon her. Ikke noe nytt som skjer bortsett fra den samme gamle
>>
>>53533526

Hva hadde vært bevis godt nok for deg da? Se om vi kan levere i morgen.

t. kollegaanon 1
>>
>>53534926
>det blir fredag
>fǿr du vet ordet av det er hælja over
Tiden flyr og tiden spyr
>>
>>53535383
Slurker litt apecum og simlepiss fåvæ
>>
File: 288386_large.jpg (312 KB, 2048x1368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
288386_large.jpg
312 KB, 2048x1368
>>53528666
Vik fra meg, Satan.

PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
EG MÅ DRITE
G MÅ DRITE
MÅ DRITE
MÅ DRITE
Å DRITE
DRITE
DRITE
RITE
ITE
TE
E
>>
>>53535320
Jeg vet ikke riktig. Men jeg tar det med en klype salt og hvis det er sant så er det ganske artig (ikke hor på han anon som sa det var patetisk)
>>
>>53535466
Legger merke til at vi ofte får mange 666-tripletter i tråden. Hva kan det bety?
>>
File: pistolbjartis.png (495 KB, 619x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pistolbjartis.png
495 KB, 619x456
>>53535420
Foretrekker nå cock cheese ta ei jǿde fåvæ
>>
>>53535589
Sånn går det når 90% av nordmenn snur ryggen til lyset fåvæ. Sandnegerene er vår syndeflod.
>>
>>53535628
Djevelen selv er blant oss. Det er da ganske åpenbart.

Det jeg lurer på er hvordan vi kan drive ham ut av tråden.
>>
>>53535708
Ment til >>53535628
>>
>>53535034
Faktisk litt ubehagelig å vite at du bor så nærme fåvæ, har sikkert sett deg i sentrum flere ganger
>>
EG SITTER Å DRITER
>>
>>53535589

Det er faktisk helt sant og ganske sprott egentlig.

Jeg og kollegaanon 2 har jobbet sammen i ganske mange år. Kollegaanon 3 leita etter jobb i tråden mest på kodd tror jeg. Jeg satt og kjeda meg så jeg lagde en kastvekk mail og fikk han til å maile meg der. Han hadde faktisk relevant utdannelse og noe tilsvarende erfaring som i seg selv er veldig sykt og ikke noe jeg hadde regnet med. Etter litt mailing frem og tilbake så sendte han meg CV'n sin. og jeg fiksa intervju og sorget for at jeg var en av to som hadde intervjuet og vips så var /norgetråden/ skyldig i korrupsjon og han landet jobben.
>>
>>53535822

Bor på Hvalstad fåvæ. Sjelden jeg er i sentrum. Pendler stort sett mellom hjemme og Oslo
>>
>>53535906
Hvilken jobb er det? Telefonselger eller noe?
>>
>David Bowie er död
>forsidestoff i flere uker fremmover
Det kan da ærlig talt ikke være noen som bryr seg noe spesielt?
Finnes vel knapt nok et menneske i Norge som kjente kisen
>>
>>53535985

nope
>>
>>53536085
Han er en nok så ikonisk musiker, tror det er ganske mange som bryr seg uansett.
>>
>>53535906
Som sagt, ganske artig hvis sant. Jeg har ingen grunn til å ikke tro deg, men jeg tar uansett det meste her inne med en klype salt uansett.

Hvilken type arbeid er det?
>>
>>53536106
Hva er det da?
>>
>>53536085
som anonsen sier var han en ikonisk musiker som var godt likt av mange, både folk som for det meste hǿrer på radiopop, og mer eksperimentell musikk.

i tillegg var han på sitt stǿrste på 70-80-tallet, så det er nok mange i avisredaksjoner som hadde et forhold til han. og så skaper nok sakene en del klikk, da.
>>
>>53536194

Vanskelig å gi hint uten å avslore hvem vi er. Vi sitter på et kontor og vi må levere resultatorientert arbeid innen en gitt tidsfrist. Vi styrer mye av dagen selv så lenge vi leverer så derfor kan vi gjore morsomme ting som å poste her i arbeidstiden og drikke ol fra klokka to på fredager hvis vi vil.
>>
>>53536085
Det er ikke sånn at folk flest bryr seg nevneverdig, i den grad at de faktisk blir trist. Men han var jo ikonisk, og "alle" vet jo hvem han er, uansett om de liker musikken hans eller ei. Nå er det jo sånn at VG og DB alltid skriver om kjendisers dodsfall, og de er ikke alltid like store som bowie.
>>
>>53536383
Salg?
>>
File: petrosian is sad.jpg (14 KB, 307x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
petrosian is sad.jpg
14 KB, 307x210
>dfn ingen aviser har skrevet om Ivan Bukavshin og hans bortgang i ung alder
>>
>>53536548
Er ganske sikker på at jeg så en liten artikkel i en norsk avis, men husker ikke hvilken.
>>
>>53536504

nja.. spors hva du definerer som salg egentlig.
>>
>>53536383
Si hvilken type arbeid det er da, er vel flere firma som gjör det samme vel? Eller er det staten?
Om ikke så er det reinspikka oksedrit.
>>
>>53536548
Jeg så det bli nevnt i avisa, men tror det var i går. Kanskje du bare er litt sent ute.
>>
>>53536548
Hvem er han russerjævelen der da?
>>
>>53536610
>>53536663
Virkelig? Det var på sin plass.
>>53536697
Et stortalent innen sjakk.
>>
>>53536548
>söker det opp
>förste jeg ser er Lahlum
Er denne megmeg-mannen overalt?

http://www.sporten.com/nyhet/sjakk-20-ar-gammel-stormester-funnet-dod
>>
-8 grader ute. Hva faen skjedde? Det skulle jo bli mildvær, og var plussgrader på mandag. Jævla drit.
>>
File: sjakk.jpg (142 KB, 808x726) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sjakk.jpg
142 KB, 808x726
>>53536750
>Sjakk
Mening diskvalifisert
>>
>>53536814
Meldt ned mot 20 blå i ostlandet på fredag
>>
>>53536754
Lahlum er allvitende og allestedsnærværende.
>>
>>53536619
Ikke si det er noe sånn retargeting-drit
>>
>>53536849
Uff.. Var -15 her i Trondheim i forrige uke. Det synes jeg er kaldt nok, egentlig.
>>
>>53536838
Hvilke idretter er det du synes er interessante, når du ikke setter pris på sjakk?
>>
>>53536548
Sjakkanon, jeg trenger hjernetrim. Har du noen fine notter?
>>
>>53536954
Svært få, fotball om det er VM for det meste.
>>
>>53536849
>dfn klarte akkurat ikke passere tieren sist uke
Avfyrte autismen min fåvæ. Forventer en skikkelig kald dag på fredag.
>>
>>53536994
Du kan ta for deg denne. Sort har mange trekk som vinner, men ett er veldig pent og på mange måter "siste spikeren i kista".
>>
File: Drake.jpg (625 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Drake.jpg
625 KB, 1280x720
>>53537049
Også
>Sjakk
>Idrett
>>
>>53536649


Sorry at jeg er vag men det kan man skylde på doxxeanon. Jeg syns uansett det var goy at tråden faktisk kom veldig til nytte for anonsen som ble en kollegaanonsen

>>53536892

Nope. aner ikke hva det er engang.
>>
>>53537121

Nå stikker jeg ut for å stable ved så jeg blir borte en stund..
>>
>>53537109
Det er en av våre fremste idretter, men nå må jeg stikke. Har avtalt at jeg skal treffe en ung dame i aften.
Med det er jeg redd jeg ikke kan gi svaret på >>53537077 innen jeg er tilbake.
>>
>>53537202
Å? Er du stottekontakt?
>>
File: Son of liberator.png (481 KB, 561x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Son of liberator.png
481 KB, 561x500
>>53537273
#bantz
>>
File: nettroll.png (74 KB, 262x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nettroll.png
74 KB, 262x345
>>
>>53537202
Sjakk er sport, men det er ikke idrett.
>>
>>53537499
GRATTULERER 'A

Når vi forst er innom temaet, så må jeg bare si at jeg er mokkalei medienes bruk av ordet "troll"
>>
>>53537499
lol i trol u
>>
>>53537661
De skiller ikke lenger mellom trolling og ting som mobbing, trakassering osv.
>>
Bortsett Tiril Eckhoff så är Dag det vackraste Norge har gett världen.
>>
>>53537771
Har ikke sett serien fåvæ.
Burde jeg se den?
>>
>>53537771
>snublekode
Helt motbydelig.
>>
>>53537805
Ja, anbefales på det aller, aller varmeste
>>
>>53537805
Så hvor enn mange sesonger det var ute for sommerferien, og det started fint, men ble litt for mye drama etter hvert. Verdt en titt, men ikke forvent allverdens. Mye svensker i serien også av en eller annen grunn.
>>
File: rub.gif (58 KB, 132x140) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rub.gif
58 KB, 132x140
>>53537921
>>53537963
Hvor finner jeg den uten å betale?
Jeg har netflix.
t. Betaler ikke NRK lisens
>>
>>53537805
Ja den är jätterolig
>>
File: sinneproblemer.jpg (110 KB, 652x1124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sinneproblemer.jpg
110 KB, 652x1124
>>53537771
Sinneproblemene hans er tydeligvis ekte.
https://www.youtube.com/watch?v=rDAZy3Sm0g0
>>
>>53538036
Den er på Netflix, tjommi
>>
Gutta, vi hadde FYFO og HKgym i dag, ikke goy.
>>
>>53538036
Den finns i alla fall på svenska Netflix
>>
>>53538036
Netflix, naturligvis.
>>
File: den evige svenske.jpg (61 KB, 402x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
den evige svenske.jpg
61 KB, 402x599
>>53537963
>Mye svensker i serien også av en eller annen grunn.
>>
File: pepe.jpg (7 KB, 200x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe.jpg
7 KB, 200x195
>>53538036
Du trenger ikke betale lisens for å bruke NRK nett-TV.
>>
>>53538059
Mordhot låter så jävla gulligt på norska
>>
>>53538059
Hvem er den meldingen til?
>>
>>53538059
Kjeks, hva er historien her?
>>
File: tuva.jpg (31 KB, 524x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tuva.jpg
31 KB, 524x295
>>53538121
Tova Novotny är med men hon talar så bra norska att man nog inte anar att hon är svensk.
>>
>>53538211
>>53538226
Han sendte en jævla tirade til Orjan Buroe fordi han synes Orjan er en dårlig komiker. Han hevder han hadde hatt noen glass med alkohol, men allikevel. Han er virkelig ikke en tilhenger av Orjan.
>>
>>53538361
Literært hvem
>>
Hur långt har ni till närmaste skidspår? Idag har det snöat jättemycket så spåren i skogen bredvid såg rätt fina ut. Ska nog köpa valla imorgon och ta en vända.
>>
>>53538404
Jeg husker han hadde et TV program på TV Norge for lenge siden, jeg har heller aldri synes at han var morsom.
>>
>>53538458
Er 15- og ikke en flekk med snö her.
Bare knull vinteren min opp senpai.
>>
>>53538539
>uironisk ikke bo på östlandet
haha aa
så mye snö her at vi ikke vet hvor å putte det hen
>>
>>53538881
Pröv oppi anus först
>>
>>53538881
folk går fader meg på ski i Oslos gater
>>
Kan vi drite i å svare snublehomsen?
>>
>>53538539
Grönn av sjalusi her
-20, faen så mye snö

Du aner ikke hvor godt du har det
>>
>dfn 25 år og busepeller
Troster meg med at jeg hvertfall ikke spiser dem
>>
>>53539483
>Mye snö
>Dårlig ting
Neger vær så snill, jeg vil stå på ski.
>>
File: pizza.gif (1 MB, 392x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pizza.gif
1 MB, 392x400
>>53539588
24 og jeg spiser busene ennå
>>
>>53539588
det folk ikke ser har de ikke vondt av
>>
http://www.nrk.no/sorlandet/sier-klart-ja-til-a-ta-betalt-for-skispor-1.12747098
>betale for å gå på ski
Fullstendig uaktuelt. Går heller i fengsel enn å betale for å gå på tur i skogen. Dette er et ufattelig stort overgrep mot våre 10000 år gamle rettigheter, jeg nekter å finne meg i noe slikt.
>>
>>53539901
Helt enig, det der er forkastelig.
Det heter guds frie natur av en grunn.
>>
>>53539901
>Avgift kan bare vedtas i begrensede områder som er opparbeidet, slik som kunstsnosloyfer i idrettsanlegg.

Ta det med ro nå, dette er da ikke noen krise
>>
Jeg er så forbannet etter jeg fant denne artikkelen inne på Reddit etter å ha lest en guide på nettsiden.

http://www.nrk.no/norge/alice-asplund_-_-setter-forsvaret-i-et-darlig-lys-1.12745335

Ho hora er enda ikke ferdig med saken og jeg får PTSD av all det raseriet og hatet jeg hadde siden sist gang når dette ble en agurknyhet.
>>
>>53539901
Det er bare snakk om spor som andre mennesker bruker tid og ressurser på å lage.
Du kan fortsatt gå utenfor spor helt gratis. Jeg hadde bare boikottet det dustete sporet deres. Men jeg skjonner om folk er lei av å lage skispor for andre uten å få betalt.
>>
>>53540097
Er dette fortsatt relevant?
Var ikke dette i 2014 en gang?
>>
File: Jens.jpg (92 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jens.jpg
92 KB, 500x375
>>53540097
>Reddit
>>
>>53540046
Ja, sporsmålet er hva de egentlig krever. Det er nesten greit om det bare er en runde rundt en fotballbane på kunstsno, men om de tar betalt for lysloyper og oppkjorte skispor er det å gå alt for langt, da blokkerer de de stedene som er å gå, og veier man uansett må gå for å komme til de mindre opparbeidede stedene.
>>
>>53540274
Bare le i vei, jeg er forbannet på meg selv at jeg så denne artikkelen.
Jeg ville bare få min PS3-kontroll til å funke på PC og ender opp med å legge meg til å sove fylt med hat.
>>
File: 123.png (118 KB, 270x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123.png
118 KB, 270x288
>norge
>>
>>53540454
det er ikke relevant info at du fant denne lenken på Reddit, det er bare for å gjore oss forbanna
>>
>>53540269
2011!!!!!

AAAAAAARGGGGGGGGGGGGH!!!!!
>>
>>53540097
>dette er generasjonen som skal forsvare oss fra Russerne
>>
>>53540485
Da jeg så bildet håpte jeg inni meg at de skulle være fra Kanada eller Sverige eller noe..
Desverre eksisterer slike folk i Norge også.
>>
>>53540485
>dette er viktig nok til å ligge på toppen av frontsiden til landets fremste avis
>>
>>53540526
Fy flate, tiden flyr
>>
>>53540555
det er jo en spesiell historie
>>
>>53540527
Slapp av annonsen, jeg skal forsvare dere selv om jeg må tvangsbade alle nakne jenter i forsvaret for å klare det.
>>
>>53540527
Verneplikt for kvinnfolk er så latterlig mongo at jeg spyr.
En av ti kvinnfolk duger, resten er bare ekstra kilo å drasse med seg, som i tilleg forventer spesialbehandling.
>>
File: 2192642.jpg (87 KB, 990x658) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2192642.jpg
87 KB, 990x658
>>53540527
De kvinnelige soldatene burde vært på det fysiske nivået til denne "kvinnen" så hadde det ordnet seg.
>>
>>53540738
Forventet rullestol-soldat

Forbannet være deg, rullestolanon
>>
>En ung, dansk jente skal ha vært tatt for provesprengning av sprengstoff.
>15-åringen skal også være siktet for besittelse av sprengstoff og for å stotte terrorhandlinger, ifolge dansk TV 2. Hun skal ha konvertert til islam, og skal fremstilles for avhor torsdag.
>>
>>53541135
Fredens religion slår til igjen
>>
Har denne her artikkelen postet mye på /int/ i det siste?

http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/Stink-from-the-blue-Plane-poop-hurts-woman-on-ground/articleshow/50476552.cms

Den er jo nesten for god
>>
>>53540097
>Jeg er så forbannet etter jeg fant denne artikkelen inne på Reddit

Dette har du bare deg selv å takke for. Nå har du kanskje lært at du ikke bor dra dit.
>>
>>53540938
han er inne i hodet ditt kamerat
>>
>>53540097
>Reddit

Ikke én gang en gang.
>>
Har dere sett på helt perfekt/sykt perfekt eller hva enn programmet på tv2 heter?
>>
>>53540738
Hadde kvinner hatt de samme krav som menn i forsvaret hadde det vært greit.
Nå drar vi inn dårlig motiverte jenter som i tillegg er svakere enn menn rundt.
Håplost!
>>
god kveld, norgetråden
>>
>>53540097
Hun burde aldri vært i militæret. Dette er hvorfor kvinner ikke har noe i forsvaret å gjore. Amerikanske generaler sier det samme, flere prominente folk sier det samme. Man ser jo hvor dårlig det fungerer i praksis verden over. Hvorfor i helvete er den kvinna i forsvaret egentlig? Hun skal adlyde ordre og gjore akkurat det samme som andre. Om hun liker eller ikke liker det er fuckings uinteressant.
>>
>>53541747
det giertsen-programmet på tvnorge? nei, har ikke sett det. visstnok som en norsk versjon av curb, men vet ikke hvor bra det er.
>>
File: carl.jpg (79 KB, 500x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
carl.jpg
79 KB, 500x415
>>53541781
Heier på Bernie fåvæ
>>
>>53541893
Nei TV2. Det handler om hvor kjipt norske jenter har det idag.
>>
>>53541747
har ikke tilgang til TV 2 her men kunne vært interessant om de viser kroppen til noen sötpaier
>>
>>53541936
akkurat, hadde ikke hǿrt om det.

>Modige jenter viser vei.
>Et rystende innblikk i sårbare tenåringers desperate jakt på det fullkomne.
jaha, ja
>>
>>53541894
Hverken Bernie eller Trump kommer til å få noe som helst gjort, men om ikke annet tror jeg Trump kommer til å ta for seg Syria med noe mer intelligens enn Bernie "Bokstavelig talt hele livet mitt er kommunisme" Sanders
>>
>>53542024
Jepp.. Også er det verneplikt for jenter, og vi vet jo alle at det er jævlig latterlig. Og enda har vi jenter idag som kaller seg feminister her i Norge. Man skulle jo tro Norge med vilje tilrettelegger og gjor det mye bedre å være jente.
>>
>>53541894
>Heier på Bernie fåvæ

jeg er også. han er ikke perfekt, men han er konsekvent politiker

>>53542054
Syria og Middle East er en gigantisk clusterfuck
>>
>>53542054
Bernie er fortsatt mer på höyresiden enn de fleste partiene her til lands.
Han er en av de få kandidatene som er i mot store firmaer som voldtar USA med lobbyismen sin, og den korrupte politietaten de har nå.
Syria kommer uansett til å være et rumpehull i minst 40 år til.
>>
>>53540527
Like for jeg trener i ett år og lærer meg litt fransk og verver meg til fremmedlegionen fåvæ. Ville ikke det norske militæret ha meg så kan dem nå bare ha det så godt.
>>
File: 1444392560691.webm (2 MB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444392560691.webm
2 MB, 720x405
>>53542019
Jeg er enig i at det kunne ha vært interessant å se noen vakre kropper på TV2, men vi snakker kanskje ikke om akkurat samme person.
>>
>>53542190
>Do you support the legalization of same sex marriage?
Spör dem om jeg er enig i måten det ble gjort, eller utfallet i seg selv?
Ganske forskjellige spörsmål
>>
>>53537077
Har ingen funnet vinsttrekket? Denne er ganske lett.
>>53537273
Teknisk sett ja, men det er for en annen person som ikke har noe som helst med dette å gjǿre.
>>
>>53542243
Vil du gå innpå hvorfor du fikk avslag?
Hvis ikke, tror du at fremmedlegionen vil ta deg inn?

Har faktisk fire kompiser som sa akkurat det samme som du gjor, dem kom aldri inn dem heller.
>>
File: 1439217689448.jpg (42 KB, 465x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439217689448.jpg
42 KB, 465x332
>det er folk i tråden som antyder at Bernie kan vinne presidentvalget, og at det ville betydd noe som helst uansett
>>
>>53542481
Vet ikke hvorfor egentlig. Var i 2012, ble godkjent av legen osv men fikk bare at forstegangstjeneste var mulig men ikke bestemt. Siden har jeg ikke hort noe.
>>
File: shillary.png (312 KB, 685x973) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shillary.png
312 KB, 685x973
>>53542190
I just took the same test lol
>>
File: treningssøtnos.jpg (89 KB, 960x1079) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
treningssøtnos.jpg
89 KB, 960x1079
>>53542019
hoppet litt i gjennom programmet, ingen av de som fǿlges er særlig pene. eneste var hun her, en venninne som var med en liten stund.
>>
>>53542565
Du kan skylde på politikerne som gir for lite penger til Forsvaret, og kvotesystemet som ikke eksisterer for å nå prosentene av jenter i Forsvaret.
>>
>>53542693
dæven, bra nok for meg
>>
>>53542709
Ja, jeg kunne nok gjort teoritesten og sånne ting mye bedre også. Men det er irriterende at vi skal gjore det til en "konkurranse" og tjenestegjore i militæret. Mens det samtidig klages på lite folk, og jenter slipper inn fordi vi må ha jenter inn.
>>
>>53542354
it er spor hvis du tror at homofile skal kunne gifte seg. Det er det, i utgangspunktet. (Remember that the US is JUST legalized it last year, we're still slow on these kinds of simple things)

>>53542611
>shillary.jpg

Hun endrer meninger ofte. Det er vanskelig å forstå Hillary i dag fra Hillary i går
>>
File: rpg.jpg (50 KB, 600x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rpg.jpg
50 KB, 600x424
>>53542565
tror ikke du skal overanalysere forsvarets seleksjon, da jeg var inne var det noen litt tilfeldige faktorer synes jeg, folk ble f. eks. sendt rundt til steder hvor de tydeligvis ikke burde være.
En av kompisene mine som er en lubben datanerd ble sendt på opptak til artillerijegerne.
Fremmedlegionen har jeg også vurdert, selv om jeg vet det er mye pes og harde saker er det litt eventyr og.
>>
>>53542770
>det er irriterende at vi skal gjore det til en "konkurranse" og tjenestegjore i militæret
Jeg kan se at du synes at det er et problem at det blir en konkurranse, men hva er problemet med tjenesten? Er det ikke nettopp det du vil?
>>
>>53542909
Ja. I dag er også fremmedlegionen mye mer en del av den vanlige franske hæren. Vistnok lettere i disse dager også pga terror situasjonene og at dem vil ha okt rekruttering dit. Så en flere år gammel dokumentar, var selv en spinkel liten afrikansk fyr som klarte alt og ble en legionær.
>>
>>53542966
Jo, såklart vil jeg. Men det er jo det som er problemet, det er en konkurranse og jeg synes slik forsvaret styres idag er feil generelt.
>>
>>53512903
>>53512806

Eg kan bekrefte.

Vi fikk ikkje lov til å ha laptop i rekrutten

T. Artbn rekrutt
>>
>>53543068
Hva synes du er irriterende med å tjenestegjǿre i militæret, da?
>>
>>53542873
>Which 2016 presidential candidate’s spouse would make the best first lady?
Does she even have any power whatsoever?
What kind of question even is this.
America pls
>>
File: trening.jpg (137 KB, 1269x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trening.jpg
137 KB, 1269x714
>>53542727
ja, men som sagt hun var bare med et par minutter. hun til venstre er vel den peneste av dem som fǿlges, særlig her under trening når hun ikke er helt ǿdelakt av sminke og annet drit.

men ikke faen om jeg orker å se gjennom hele programmet.
>>
>>53543169
Synes ikke det er irriterende, jeg er ikke i forsvaret og det er det som er irriterende.
>>
>>53542770
>Men det er irriterende at vi skal gjore det til en "konkurranse" og tjenestegjore i militæret.

Nei det er bra.
Tjenestegjoring er ikke en menneskerett og selv om du er tjenestepliktig betyr det ikke at du skal bli plukket ut.
Ett forsvar som streber til enhver tid til å skaffe de beste kandidatene for å gjore jobben, gjor det beste ut av det samfunnet har gitt dem.

Du er enten jævlig uheldig og blir en av dem som blir glemt fordi dem allerede har fullt opp plassene, eller så stilte du dårligere enn andre.

Hvis du synes at det å konkurrere for å få en plass i Forsvaret er dumt, så kan du bare glemme Fremmedlegionen og det militære liv generelt.
>>
Skjonner ikke at folk gidder å kaste bort tiden på den glorifiserte speiderklubben som kalles Forsvaret.

Bli med en airsoftklubb hvis du vil ut og leke i skogen.
>>
>>53543068
Hadde det bare vært konkurranse hadde det vært bra.
>>
>>53543198
min fallos
>>
>>53543222
Jeg ordla meg kanskje litt feil. Jeg er enig i at vi burde ha så bra folk som mulig i forsvaret, og at de som vil inn bor gjore en innsats og virkelig vise at dem vil dette. Men da synes jeg også det er feil at vi samtidig slipper så mange jenter inn, og at det i tillegg er mye lettere får ei jente å komme inn.
>>
>>53543210
Du skriver jo at det er irriterende.
>det er irriterende at vi skal gjǿre det til en konkurranse
>og (det er irriterende at vi skal) tjenestegjǿre i militæret
>>
>>53543240
airsoft er for autister
da er det bedre å melde seg inn i en skyteklubb
drit i å lope rundt og stresse, bare ha det goy på skytebanen
>>
>>53543318
Ja da ordla jeg meg feil. Glem det.
>>
Trådlig påminnelse om at bokstavelig talt de eneste som drar til Fremmedlegionen, er hardbarkede krigsforbrytere. Du har VELDIG lite der å gjore hvis du er for feit og ubrukelig til norsk forstegangstjeneste.

t. vet alt om alt
>>
>>53543380
Hva var det du egentlig mente?
>>
>>53543423
jeg er anon nr. 2 som var en smule interessert i fremmedlegionen
jeg har også hort om de morke sidene, som f. eks. at befalet slår deg og du kan få juling der inne
miljoet kan være utrivelig.. men om man er bestemt nok skal det gå, det er da nordmenn som har tjenestegjort der
vet at det blir noe annet enn forstegangstjenesten min
>>
>>53543643
Jeg kodda kanskje litt, men du burde virkelig lese deg opp på det. FF er spesialstyrker, og hvis du ikke vurderer FSK/MJK så burde du heller ikke vurdere FF. Etter andre verdenskrig gikk andelen tyske soldater plutselig veldig opp, det samme med serbere etter Balkankrigene. De har et veldig frynsete rykte, og du burde seriost vurdere om dette er noe du vil for du eventuelt soker deg inn.

Jeg vil bare ditt beste Anonsen.
>>
Gå og sug kuken til han Moxnes eller noe sånt.

Forsvaret tilbyr ypperlig arbeid, utdanning, og en erfaring ingen andre arbeidsplasser i Norge kan egentlig tilby.

Når min kollega/kompis sluttet i Forsvaret og begynte å studere sykepleie så stoppet han på bachelor og fikk jobb med engang på akutten der han bor.
Noe som ALDRI skjer fordi bachelor ikke er verdt en ting uten erfaring når du soker på stillingen, han fikk den bare på grunn av hans tid i Forsvaret som sanitetssoldat.

Så må det sies at airsoftklubb er for autister som aldri kom inn i forstegangstjenesten men elsker amerikanske filmer som "Black Hawk Down" og "Band of Brothers", og dem som var inne og egentlig elsket det men ikke har viljen til å fortsette.
>>
>>53543643
Det er ingen spesielle "morke" sider der idag. Som sagt er det idag en del av den franske hæren på lik linje med alle andre avdelinger der. Og også like profesjonelt. Så alt gjores ordentlig.
>>
>>53543917
FF er ikke direkte spesialstyrker idag. Se >>53543929
Det er som sagt bare en fransk militær avdeling som hvem som helst kan få være med i uansett hvem du er, hvor du er i fra, også videre. Dem er ikke spesielt hardere å komme inn i enn uansett hvilken vanlig fransk avdeling du provde deg på i franske forsvaret.
>>
>>53543929
Det franske militæret har seriost gode feltrasjoner også. Mye bedre enn den norske frysetorkede.
>>
>>53543917
>FF er spesialstyrker
Det er feil.

De er en konvensjonell styrke og opptaket til spesialstyrker som MJK er mye hardere.

t. har sett og lest en god del om opptak til forskjellige militære styrker
>>
>>53543643
Du kommer til å angre, har man ikke 5 års kontrakt?
De fleste legionærene er veteraner fra diverse drit, og er garantert veldig skeptisk til en norsk ung fyr.
>>
>>53544035
pfft
Forsvarets tropiske menyer er fantastiske.

t. Sersjant som har levd på Royal Thai gjennom hele CR 2011
>>
>>53544076
Så alt i alt er det slik at om en vil være med i FF er det lurt å trene litt i forveien samt prove å lære seg grunnleggende fransk. Og da vil du ellers ha en veldig god sjangse på å komme inn.
>>53544097
Dette er noe som bygges opp i FF, det er en del av "spiriten" at man skal ikke domme andre, dem er et brorskap. Du signerer en 5 årig kontrakt, ja. Men som tidligere nevnt er FF idag en del av det franske militæret. No better, no worse.
>>
>>53544097
jeg er 28 år og ikke akkurat en liten gutt (for deg)
>>
>>53544201
>Bæinh posting
>>
>>53544198
Er de ikke i örkenen lenger?
>>
>>53544023
Kanskje de har bedret seg de siste par årene. Jeg tar ditt ord for det. Men jeg er ganske sikker på at de fremdeles driter i sokers rulleblad, og dermed også tiltrekker seg en del lugubre typer. Poenget mitt er bare at om man ikke kom inn i forstegangstjenesten burde man ikke nodvendigvis soke FF i den tro at det er en slags erstatning.
>>
>>53543240
>>
>>53544286
Atm er ikke franske militæret involvert i noe annet enn "peace keeping" såvidt jeg vet i tidligere franske kolonier. Så nei, siste FF var involvert i var i Afghanistan.
>>
>>53544286
Tenker du Mali eller? Uansett virker det som om de alltid har tilstedeværelse i enkelte afrikanske orkener. Selv fredstid i Afrika har en god del action.
>>
>>53544316
>Men jeg er ganske sikker på at de fremdeles driter i sokers rulleblad, og dermed også tiltrekker seg en del lugubre typer.
Korrekt, men det gjores også sok via interpol osv. Du kommer ikke inn for mord o.l

> Poenget mitt er bare at om man ikke kom inn i forstegangstjenesten burde man ikke nodvendigvis soke FF i den tro at det er en slags erstatning.
Forsåvidt, men det kan jo komme ann på også. Der får du jo en storre sjangse til å få prove å være med. Og om noen år har gått siden du var på sesjon og ikke kom inn, du har trent litt for dette og er mentalt villig så tror jeg forsvarets lille forstegangstjeneste ikke har så mye og si.
>>
>>53544338
De er/var vel i CAR om jeg ikke er helt på bærtur?
>>
>>53544452
CAR?
>>
Ny:

>>53544456
>>53544456
>>53544456
>>
>>53544407
og forovrig, du må uansett til orkenen for orkentrening
det er en del av treningsopplegget
>>
>>53543178
The First Lady holds no official power, moreover they can use their influence to meet with figures of the public to push whatever agenda they have.

For example, Michelle Obama really pushed to have public school lunches made more healthy. (I don't know how it all turned out as I didn't follow the subject but I know this was one thing she worked on)

Basically the First Lady uses their influence and that's about it. A broad, but weak tool
>>
>>53544497
Ignorer tråden, bruk sage, lag ny
>>
>>53544499
Ikke for du offisielt blir en legionær. For dette trenes det på en plass kalt "farm" i frankrike.
>>
Har vært fast brever i Norgetrådene i over et år nå, men jeg vet fortsatt ikke hva "t." betyr. Vet bare at det brukes som "Kilde:"
>>
>>53544576
mvh på finsk
>>
>>53544576
Det er finsk versjon av mvh.
>>
>>53544599
terveisin?
>>
>>53544421
>så tror jeg forsvarets lille forstegangstjeneste ikke har så mye og si
Kanskje. Jeg ser poenget ditt. Jeg ville uansett tenkt meg om to ganger, da en konvensjonell styrke uansett vil være mer serios enn norsk forstegangstjeneste. Jeg husker når jeg var inne så var det veldig mye rart, folk ble dimmitert for brannsår og gud veit hva, tror ikke man opplever samme type nåde hos FF.

>>53544481
Sentralafrikanske republikk (Central African Repblic = CAR). De har et folkemord gående der.
>>
>>53544664
Noe sånt
>>
>>53544763
>>53544599
>>53544630

Hvorfor er det brukt her på Norgestråden?
>>
>>53544799
Jesus kristus, hownew.ru
>>
>>53544799
Det er, som man sier på godt norsk, et megmeg. Brukes over hele /int/
>>
>>53544799
velkommen til 4chan, håper du liker din forste dag her
>>
>>53544799
>>
>>53544753
Alrigth. Ja, en vil nok kanskje ikke få så mye "nåde" for diverse. Men er såklart ikke noe en bor gjore for morroskyld, en bor være serios.
>>
File: 1412446120701.jpg (31 KB, 514x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412446120701.jpg
31 KB, 514x459
>>53544821
>>53544846
>>53544896
>>53544907
>>
Er jeg den ultimate Normien?
>>
>>53545074
bra valg, Hillary-bror
>>
File: puke.jpg (42 KB, 441x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
puke.jpg
42 KB, 441x312
>>53545074
>>53545134
>Shillary
>>
>>53544907
Sporsmål til norgetråden. Hvordan uttaler vi meme. Bruker vi engelsk eller norsk e?
>>
File: 1452466011038.png (291 KB, 600x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452466011038.png
291 KB, 600x512
>>53545074
Shillary og Ben Carson
>>
>>53545074
Min plan om og kjǿpe en 'make america great again cap' literally down the drain.
>>
>>53545198
Nå må du gi deg.
>>
>>53545198
Det rimer på "gen", både på norsk og engelsk. På norsk blir det altså [me:m].
>>
File: 1402997691521.jpg (8 KB, 245x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402997691521.jpg
8 KB, 245x279
>>53545074
>normie
Det heter normhomse din jævla slask.
>>
>>53545299
jeg uttaler deg bare rett fram, some "meme"
>>
>>53545318
normalhomse/bög* faktisk
eller normiss om du vil
>>
>>53545318
*normalhomse

eventuelt normis
>>
Hva synes dere om komplett? Fåvæ liker jeg dem ganske godt, kanskje litt dyrt. Men samtidig er det jævlig rask levering fra dem.
>>
>>53545458
Ikke noe å si som ikke har blitt sagt for. Bra kundeservice, levering, etc. med kanskje litt hoye priser.
>>
>>53545458
De shiller tråden
>>
>>53545458
Foretrekker NetOnNet for en eller annen grunn. For var det pga fri frakt, men nå har Komplett det også. Likevel foretrekker jeg NetOnNet
>>
>>53545458
Jeg liker dem. Har vært fornoyd med leveringa og sånn jeg og, ingen problemer.
>>
>>53545198
Den norske skrivemåten er "mem", og uttalen, som >>53545299 sier.

>>53545440
Liker normis best ^_^
>>
>>53545550
Som om komplett trenger å shille her.
>>
>>53545318
"Her i Norgetråden praktiserer vi islandsk språkpolitikk." -Hitler
>>
>>53545198
Kaller det vanligvis [mi:m], men når jeg bruker det ironisk kaller jeg det [mæ:mæ:] siden jeg er nordlending.
>>
>>53545555
>>53545582
Kjopte disse to igår:
https://www.komplett.no/product/866547/telefoni/mobiltelefon-tilbehoer/multimedia/samsung-gear-vr-consumer-edition

https://www.komplett.no/product/862759/datautstyr/skjermer/skjermer/aoc-27-led-freesync-g2770pf

Gleder meg til det kommer imorgen. Takk hoyere makter for at dem gikk over til postnord istedenfor posten. Postnord er mye raskere.
>>
File: 1452432597819.jpg (24 KB, 469x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452432597819.jpg
24 KB, 469x505
>>53545586
>^_^
>>
>>53545614
Er vel strengt tatt norsk språkpolitikk.
>>
>>53545458
Kjopte en Komplett-PC fra dem og er storfornoyd.
Kjoper også mye annet dem siden dem har bra kundeservice og levering.
Skulle bare onske dem hadde pick-up point i Ålesund siden det ofte gikk raskere en ved vanlig postleveranse når jeg bodde i Bergen.
>>
>>53545375
Det er da altså feil. Men du gjor som du vil, jeg kan bare lede hesten til vannet, men ikke tvinge den til å drikke.

>dfn du blir skolert av et libanesisk flagg
>>
>>53545650
Her er det noen some skal ligge i sengen og få to animejenter å ligge i armene hans.
>>
>>53545614
Ny her, eller? Dette har alltid vært en ren tråd, fri for sånn motbydelig anglofisering.
>>
>>53545732
Nja jeg har ingen waifu enda fåvæ. Men hores ikke ut som en dum ide det der, takk annonsen.
>>
>>53545720
fåvæ liker jeg å svomme mot strommen og uttale det feil
>>
>>53545759
Hva ellers skal du ha et VR-headset til mobilen din for?
>>
>ser på sykt perfekt på TV2
>ene jenta bruker to timer for jobb på å sminke og ordne seg

Imens nå som det er kaldt går jeg bare i gangen, tar på varme klær, lue på hodet også går jeg ut. Er litt godt å være gutt som på det meste kun trenger å putte voks i håret.
>>
>>53545813
Film, apper osv. Men må vell prove VR porn.
>>
>>53545614
Er ikke så glad i "homse" fåvæ, foles som en direkteoversettelse av engelsk uten at det er tatt hensyn til norsk tradisjon. Syns bare ikke homse er noe godt skjellsord på norsk, virker så rart å si. Problemet er ikke at homofobi trigger meg, problemet er bare at det ikke foles særlig naturlig å bruke det som fornærmelse i norsk språk.

Om man absolutt skal være edgy bor man finne noe som er litt mer fornærmende i norsk, men jeg ser egentlig ikke på engelsk "fag" som særlig fornærmende heller, når det har gått så lang tid, virker mer som en vanlig ending. Så jeg ville egentlig foretrukket at vi bare brukte -is eller andre endinger der det var mulig. Homse hores klonete ut.
>>
>>53545670
Det er ikke norsk språkpolitikk å oversette alle utenlandske ord og utrykk slik som i Island.
>>
>>53545910
Ah sånn sett.
Tviler på at du finner normalfag eller normie der heller da.

Jeg derimot er klar for pitsa og bejken.
>>
>>53545910
>i Island

Og det er norsk språkpolitikk å forsoke å finne norske ord, jo. Det er ikke alltid vellykket, men vi har lange tradisjoner for å prove.
>>
>>53545904
Nja, "homse" har da lenge vært et skjellsord i det norske språk, men kanskje mer i varianter som "soper" for eksempel.
>>
>>53545904
mvh. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
>>
>>53545740
Er du ny her eller? Er bare det siste året eller to at det konstant er en norgetråd på /int/ hvor dere har funnet opp deres egene sære memes som damer i rullestol og norske utrykk for de engelske 'meme'-ene.
>>
>>53546012
Problemet er at Språkrådet er for treige. "Emneknagg" kunne kanskje fått fotfeste istedenfor "hashtag", men de introduserte ordet type halvannet år etter at hashtag allerede var veletablert. Sylfest Lomheim må få ræva i gir fåvæ.
>>
>>53546190
>året eller to
Norgetråden fikk vel strengt talt sin gjenfödsel bare et knapt år siden, men se litt på det som landet vårt da vi ble fri fra Danmark og nasjonalismen vokste i oss alle. Vi er nordmenn, og dermed bruker vi det norske språk.
>>
File: tip.jpg (66 KB, 613x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tip.jpg
66 KB, 613x677
>>53546376
>>
>>53546193
>norsk ordbok 2017
>Vi vil herved gi en stor takk til norgetråden for deres bidrag med flere nye ord
>>
>>53546024
Hvorfor heter det "soper" egentlig? Hva har homofili å gjore med soping? Man soper opp stov med en kost jo.
>>
>>53546190
overdreven norskifisering er bare morro
>>
>>53546193
>Sylfest Lomheim

Han sluttet i Språkrådet for mange år siden.
>>
File: glorious.png (258 KB, 806x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
glorious.png
258 KB, 806x614
>>53546464
>Ståhjuling

Hvorfor er jeg i Norgetråden for de episke megmegene når Statens Vegvesen finnes?
>>
>>53546464
Jeg syns ståhjuling er et godt ord. Muligens er det litt problematisk å bruke "stå" i sammensetninger, på samme måte som jeg vil si at det egentlig strengt tatt er feil å bruke ordet "gå", men ellers er det et veldig fint ord.

>>53546193
Emneknagg syns jeg er et ganske godt ord, og kampen er ikke tapt. Eneste problemet er at det foles litt feil å si "emneknagg eplekake", dette er en ugrammatisk sammensetning som må innarbeides individuelt, mens folk allerede er vant til å bruke den rare forma for det engelske ordet. Men jeg bruker emneknagg, og tror kampen fortsatt kan vinnes.
>>
>>53546526
Jeg dro til fökkings Libanon for å lære meg arabisk, og sitter istedet og poster i Norgetråden halv to på natta. Hva får deg til å tro at jeg vet hvem som jobber i Språkrådet til enhver tid?

Dessuten har han et kult navn fåvæ.
>>
>>53546464
>>53546626
>>53546633
>Ståhjuling
>>
>>53546678
Hva får deg til å tro at jeg vet noe som helst om deg og at du ikke sitter bak en VPN i Libanon fordi du er redd for PST? Er ikke min skyld at du er uinformert.
>>
>>53546678
Hvorfor lære deg röverspråk?
>>
>>53546875
Postet om det tidligere i tråden. Alt som står i den nåværende tråden bor være allmenkunnskap fåvæ.

>>53546889
Virket som en god idé for lenge siden. Se >>53531622
>>
Det er smertefullt å være stygg i Norge. Med så mange fine jenter.
>>
>>53547010
Personlig har jeg ikke så hoye krav, det hjelper. De eneste avtalebryterne er om hun er overvektig eller usedvanlig stygg.
>>
>>53547086
Jaha. Hǿyre eller venstre?
>>
>>53547086
Samme her. Men alle jenter vil jo bare ha en veldig kjekk fyr. Ala Chad. Gutter flest har lave krav, er omvendt kravene er hoy og det suger.
>>
File: sanic.jpg (69 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sanic.jpg
69 KB, 900x900
>>53547167
>Pure lard
>>
>>53547167
I motsetning til deg så har jeg ikke rullestolfetisj, men jeg kunne godt gitt rullestoljenta en sjans til tross for at hun sitter i en.
Jeg hadde ikke klart å bli seksuelt motivert for fleskeberget til hoyre.
>>
>>53547086
Jeg er så fæl at jeg kan ha så hoye krav jeg vil, uten at det påvirker mulighetene for å få noen kjæreste. Er ikke bare galt å være lite tiltrekkende, du slipper å senke krava er du ille nok.
>>
>>53547436
mitt problem er ikke nodvendigvis utseendet men at jeg er beta til tusen

får til og med klare hint fra familien at det går an å importere bruder fra Ukraine og Russland
>>
>>53547565
Mitt problem er heller ikke forst og fremst utseendet, men er generelt meget lite tiltrekkende sånn personlighetsmessig. Om det er et problem, foles ikke riktig å si at det er noe stort problem i livet mitt, fokuserer ikke så mye på å finne kjæreste uansett.
>>
Norske jenter idag har elendig personlighet fåvæ.
>>
>>53547780
t. jomfru
>>
>>53547882
Er ikke jomfru. Men prov å late som jeg ikke har rett. Hvorfor er jenter idag verdt noe oppmerksomhet?
>>
>>53547720
det er bra at du ikke fokuserer på det så hardt.. men etter hvert er det lurt å finne en jente, smell henne på tjukka for du er 40 år gammel liksom
>>
>>53547780
>>53547901
Enten omgås du feil jenter, eller så er det deg det er noe galt med.
>>
>>53547901
Vet ikke hvilke jenter du har snublet over, men det er mange med flotte personligheter.
>>
>>53547956
Jenter som du kunne hengt i timevis med, pratet om alt med osv?
>>
>>53547991
Nå har jeg hatt smertelig lite interaksjon med jenter de siste årene, men ja, jeg ahr mått et par som jeg har pratet lenge med. Heller ikek noe å utsette på de jeg har vært på gruppe med under gruppearbeid i studiet mitt.
Thread replies: 432
Thread images: 72
Thread DB ID: 428985[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.