[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/Norgetråden/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 318
Thread images: 65
File: 1452524307208.png (266 KB, 466x354) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452524307208.png
266 KB, 466x354
dǿd litterært hvem-utgave

forrige tråd: >>53413682
>>
/balt/
>>
File: johaugetu0101RK_cc.jpg (149 KB, 1024x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
johaugetu0101RK_cc.jpg
149 KB, 1024x624
>you'll never lick Therese's sweaty armpits after a rough competition
>>
>>
File: 1452346959818.jpg (249 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452346959818.jpg
249 KB, 1280x800
Hvem kaffe her?
>>
>>53481554
Er du ikke redd for vaktmeisteren?
>>
>>53481588
Men du ser jo bare litt av tissen hans.
>>
Noen som vil spille Castle Crashers med meg? På Steam.
>>
>>53468560
Jepp, droppet planene om 21:9 1440p skjerm og gikk for en 40" 4K skjerm. Tror jeg skal klare meg med 60hz en god stund ettersom jeg ikke spiller FPS.

https://www.komplett.no/product/827908/datautstyr/skjermer/skjermer/philips-40-4k-led-bdm4065uc00
>>
>>53484123
>40 tommer en halvmeter fra trynet
gg no re
>>
>>53482030
Jeg spiller ikke reddit-spill med autister fra et animebildebrett.
>>
File: 639497.png (165 KB, 1082x1525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
639497.png
165 KB, 1082x1525
>>53484123
Synd jeg ikke kjopte den på Black Friday forresten, kosta nesten 1600kr mer på billigste butikk nå. Folte uansett det var verdt det sammenliknet med prisene på ultrawide.

>>53484220
Pikseltettheten er mer enn god nok til at det går helt greit.
>>
File: Putin.gif (372 KB, 499x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Putin.gif
372 KB, 499x281
>>53484220
>DFN 55" literært en meter foran meg
>DFN sofa PC
>Kan fortsatt spille og sitte komfortabelt uten å være konsollhanrei
>>
>http://bodonu.no/hva-skjer-dersom-loytnanten-om-13-ar-er-kaptein-for-en-tropp-hvor-min-datter-avtjener-sin-samfunnsplikt

>Det er folk som ennå ikke kan la denne saken gå
>>
File: 1449933996847.png (291 KB, 368x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449933996847.png
291 KB, 368x290
Hvem /baconpostei/ her?
>>
>>53484514
>Det nåværende året
>Spiser kjott
>>
>>53484606
*Tipper den ökologiske stråhatten min til deg som et tegn på gjensidig respekt, og tilbyr deg en bit salat*
>>
Hej Norge, er vi stadig venner?
>>
File: 1452435991484.jpg (37 KB, 400x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452435991484.jpg
37 KB, 400x374
>>53484720
Venner med fordeler? ;^)
Det er godt å være norsk i Danmark.
>>
>>53484720
Min firehundreårsnatt.
>>
>>53484841
Oy vey, aldri glem
>>
>>53484720
Kan ikke si jeg liker fortiden vår, men fortiden er fortiden.
>>
File: carrie fisher.jpg (276 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
carrie fisher.jpg
276 KB, 1280x1024
Tips til middag som er relativt sunt og krever minimale ingredienser, og minimalt arbeid?
Jeg har noe kjöttdeig liggende.
>>
Support this general in /int/ Battle of Generals 2016

Vote here: https://poal.me/ma3eim
Thread here: >>53477764
>>
File: feelio.jpg (17 KB, 400x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feelio.jpg
17 KB, 400x449
De fortsetter å skrive om det "blendahvite" håndballaget.

http://www.dagbladet.no/2016/01/12/sport/idrett/fotball/innvandring/roger_finjord/42682716/
>>
>>53485350
Da trenger du bare gronnsaker og noe vomfyll, som f. eks. ris
>>
File: no exit.png (126 KB, 210x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
no exit.png
126 KB, 210x339
>>53485491
Norsk journalistikk er en vits.
Ikke link til sånne saker, det gjör bare at de lager flere fordi det får mye klikk.
>>
>>53485566
Les magasinet i DN Lordag
>>
>>53485566
ok, for å oppsummere, siden de skrev om det hvite håndballaget så skriver de nå om det helhvite fotballaget vårt og hvor usundt det er med bare hvite spillere.. Så slipper folk å åpne linken.
>>
http://www.osloby.no/nyheter/17-aring-pa-arbeidsuke-jobbet-pa-bratt-tak-uten-sikring-8314927.html
Hvem tror dere var "forbipasserende"? Er jeg helt eller hva?
>>
>>53485792
sladrehans
>>
File: 1445653636627.png (269 KB, 499x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445653636627.png
269 KB, 499x497
>>53485792
Bra jobba
>>
>>53485792
Din jækla sladrehank
>>
>>53485792
Tyster får cyster
>>
>>53486199
Tyster fortjener klyster?
>>
>>53486199
Takk for leverposteien i dag
>>
>>53485792
herlig, mann. har du kjennskap til bedriften, eller var det bare helt tilfeldig?
>>
>>53486382
H-hæ?
>>
File: jon lenin.jpg (88 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jon lenin.jpg
88 KB, 600x600
Knasker litt brödskive
Slurper litt saft
>>
>>53486402
>53486402
Det var inne i bygården min, og utgangen det er nærmest går jeg ut gjennom hver gang jeg skal til skolen. Har falt ned fra et hyttetak selv en gang, og brakk et bein i prosessen, så jeg vikke ikke akkurat at stakkaren skulle ramle ned 30m.
>>
>>53485866
>>53485970
>>53486199
>>53486360
tilsnakk til sladrepakk
>>
>>53486544
Takk for leverposteien i dag, det var svært godt egentlig. Spesielt med Vålerenga brod.
>>
File: farger.gif (38 KB, 612x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
farger.gif
38 KB, 612x380
Noen som har noen kule optiske illusjoner å dele?
>>
PRUMP!!! :DDDDDDDD

t. prumpemannen

*prump*
>>
>>53486610
typisk at snobber skal sabotere for arbeidsfolk som bare prover å tjene en skarve krone
>>
>>53486913

Her er din (Du)
>>
>>53486610
>muh traume
>muh redde liv
>>
File: 1451917019068.jpg (66 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451917019068.jpg
66 KB, 720x960
Hvorfor er tråden så död gutta?
>>
File: 1451637279177.jpg (145 KB, 670x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451637279177.jpg
145 KB, 670x424
>>53487554
>>
File: img_0789.jpg (3 MB, 3021x3358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_0789.jpg
3 MB, 3021x3358
>>53481512
I never asked for these feels, Mikko.
>>
Hvis jeg går og legger meg nå.. hva sier det om meg egentlig?
>>
>>53487554
SPILL CASTLE CRASHERS ME MÆ Æ HAR IKKE VÆNNA
>>
>>53487662
At du er enten 8 eller 80.
>>
>>53487605
Hvem er spermfarmeren på venstre? Ny jente på landslaget?
>>
File: København.jpg (428 KB, 2048x1365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
København.jpg
428 KB, 2048x1365
>>53484809
Det er deilig å være norsk i Danmark.
>>
>>53487662
Du lever et fritt liv, uhindret av samfunnets normer og tabuer.
>>
Lite sporsmål gutta. Jeg er 20 år og får cirka 30 lyse hårstrå på haka, ellers ikke noe ordentlig kjegg. Er jeg lav test? Burde jeg bare gi opp livet? Er også 190 og tynn som en flis.
>>
>>53487814
Det er Ida Eide, hun er langrennsloper, men har ikke slått igjennom enda.

https://www.instagram.com/idaeide1
>>
>>53488518
>190
jeg foreslår at du sjekker ditt privilegium istedenfor å sutre
>>
>>53488637
Jeg foler med alle mannletter, bare så det er sagt. Å være hoy har aldri ordnet meg samleie eller lignende. Bare "så hoy du er" kommentarer.
>>
>>53488518
>kjegg
>>
File: laughing idi amin.gif (2 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laughing idi amin.gif
2 MB, 200x150
>>53488518
>kjegg
>>
>>53488518
Hvor lenge har du spart? Må jo minst gi det tre-fire måneder i den alderen för du gir opp.
>>
File: kjegg.jpg (51 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kjegg.jpg
51 KB, 720x720
>>53488518
>kjegg
>>
>>53488518
Skjegg kan bli bedre selv i 20-årene. Med tiden til gode kan du til og med lære deg å stave skjegg. Og det at du er tynn som en flis har kun med livsstil og (mangel på) fysisk aktivitet å gjore.
>>
Hva tenker dere om dette, gode nordmenn?

http://www.nrk.no/natur/xl/historien-om-et-hiuttak-1.12693717
>>
>>53488898
Herregud hva vi bruker tid og penger på
>>
På bussen tilbake, til Hovik.

Så satt det seg, en neger, på setet, rett bak mitt.

(Selv om det var mange andre seter, som også var ledige).

Og han negeren, lukta så vondt, at jeg bytta sete, (husker jeg).

Så sånn var det.

Bare noe jeg tenkte på.

Men men.
>>
>>53488898
>Omtrent 340 jerv holder til i Norge. Det er mer enn 25 % av den europeiske bestanden.
Dæsken, det var jeg ikke klar over.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=aG7xpjqt3Yc
>>
File: DSC00457.jpg (97 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC00457.jpg
97 KB, 768x1024
hallo /r/norgetråden

hva syns dere om den nye fumoen min?
>>
>>53489001
Hei, Ribba, kan du huske om du noen gang har sett en pen rullestoljente?
>>
>>53489057
>anime
>demokratene
hvorfor er jeg ikke overrasket
>>
>>53489001
hva skjer med denne karen? er han tilbake i norge? bloggen er uoversiktlig.
>>
>>53489025
>dfn min far jobber i Statens Naturoppsyn
>dfn han har en utstoppet jerv over trappa og en utstoppet gaupe i stua
>>
>>53489057
Skjer med nakkeskjegg og alltid ha svett, krollete hår?
>>
>>53488898
Jeg kan forstå de som eier dyr og som er lei av at jerv gnager på dem. Men samtidig er det så teit at man liksom skal fjerne rovdyr fra villmarka, villmarka skal tross alt være vill. Er ikke dyra sin skyld at folk vil ha hele Norge som beitemark.
>>
>>53489115

Ja, han bor i Bærum nå tror jeg. Anbefaler å lese alle bloggpostene som heter "Mer fra Norge". Skjer alltid noe rart når han er på butikken og det har ofte med negere å gjore.

http://johncons-mirror.blogspot.no/2016/01/mer-fra-norge_12.html
http://johncons-mirror.blogspot.no/2016/01/mer-fra-norge_10.html
>>
>>53488886
Er på telefon gutta, ikke mobb meg. Men jeg ser drittunger med ordentlig skjegg om dagen. Sårer meg å se slikt. Spiser som en hest og, samtidig som jeg er tomrer. Skjonner ikke hvordan jeg ennå kan være så tynn og babby fjes. Livet har ikke vært ålreit mot meg.
>>
>>53489057
Jeg kan sverge på at jeg har sett deg for...
>>
File: blini8.png (511 KB, 1280x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blini8.png
511 KB, 1280x800
>>53489057
Ta deg en dusj, og napp öyenbrynet ditt.
>>
>>53489057
Tyrker!
>>
>>53489211
>sen skjeggvekst
>"livet har ikke vært ålreit mot meg"
Forste verden, gutta
>>
>>53489211
>Spiser som en hest og, samtidig som jeg er tomrer. Skjonner ikke hvordan jeg ennå kan være så tynn
det skjonner ikke jeg heller, du får bare bære så mye materialer som mulig og ta i hardt når du får mulighet, eventuelt gå helt ut og ta opp trening på fritida
>>
>>53489200
>Så jeg spurte, om jeg kunne få kvitteringa.
>'Vil du ha meg og', spurte kassereren da.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=k2_RXzENExg

Kom i stemning med litt inspirerende acapella-musikk.
>>
>>53489272
Idiot.
>>
>>53489237
ærlig talt nappe oyenbryn er for kvinnfolk
jeg håper seriost ikke dere napper oyenbryn, "gutta"
>>
>>53489402
Åh? Jeg er en idiot for å mene at du blåser opp bagateller?
>>
>>53489423
Om jeg har fått monobryn så hadde jeg gjort det.
>>
>>53489376
lad opp til russetiden i stedet

https://www.youtube.com/watch?v=ggeQf0cBhkw
>>
>>53489475
Dette. Det går en grense, og den er nådd når man ser ut som en huleboer.
>>
>>53489376
>acapella
>trommer og bass
Velg en og bare en.
>>
File: cringe.gif (2 MB, 380x285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cringe.gif
2 MB, 380x285
>>53489376
Klarer du å höre på den ostete musikken der uironisk?
>>
>>53489523
alt for tidlig, vent til Mai
>>
>>53489423
Pleier å rive ut hår mellom oyebrynene når de blir lange nok, prov å stopp meg a kompis
>>
>>53489523
>Russ
>I 2016
Drittunger ut av tråden pls
>>
>>53489461
Ja, selvhatende cuck.
>>
>>53489523
>antyder at russetiden er en god ting
>>
>>53489523
Har ikke disse menneskene hort om autotune?
>>
>>53489376
Musikkens svar på kleine selvhjelpsboker

Direkte depressivt at folk må ty til det der for å holde hodet over vannet
>>
>>53489635
du må være 18 for å breve på 4kanalen
>>
>>53489550
Fortsatt bedre enn metall.
>>
>>53489523
Jævlig god vokalist
>>
>>53489700
Der satt du meg på plass, lille mammapuler.
>>
>>53489635
Er det noen som er unodig selvhatende her, så er det vel deg med skjeggkompleksene dine

Men jeg lar det ligge her, er for sent på kvelden til å kverulere med anonsen
>>
>>53489731
Hva mener du med "metall"?
Heavy metal?
Black metal?
Death metal?
Trash metal?
>>
>>53489742
>blant stjerneer
>plAneEEeter
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6g5KfYD9vfk
>norwegian """"""""""""culture"""""""""""""
>>
>>53489805
ODIN GA OSS
SUTTUNG SITT MJOD
DET MAGISKE MJOD
DET DAGLIGE BROD
>>
>>53489731
Mesteparten av Metall er soppel, men det finnes jo bra sortmetall da kompis.
https://www.youtube.com/watch?v=B0zx-J4VW2k
>>
Om du fortsatt går på videregående så hörer du ikke hjemme i tråden.
Snörrvalper ut.
>>
File: 1449511263302.jpg (12 KB, 240x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449511263302.jpg
12 KB, 240x196
>>53489897
Stay obsessed, Pingu.
>>
>>53489805
Ja.

https://www.youtube.com/watch?v=lExW80sXsHs
>>
>>53489523
>"Det er på tide å få deg til å klikke"
Funket meget bra
>>
File: ok .gif (2 MB, 412x229) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ok .gif
2 MB, 412x229
>>53490054
Kleine greier fåvæ.
>>
File: fåvæ.png (271 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fåvæ.png
271 KB, 500x375
>>53489910
Dette
>>
>>53490015
stay muslim, Abu'l-Fath Jalal ud-din Muhammad Akbar.
>>
http://www.nrk.no/urix/politiet-meiner-etnistet-ikkje-er-viktig-1.12746523
>vi kommer ikke til å gå ut med etnisitet
Hvorfor det?
Er ikke informasjon bare positivt, og folkets rett, såfremt det ikke er indentifiserende?
Er det OK for politiet å være politiske, gutta?
Er sverige et drittland, gutta?
>>
>>53489900
de er bra live
relatert norsk metall
https://www.youtube.com/watch?v=2P3yRyPL2-w
>>
>>53490132
Hva med Ylvis?

https://www.youtube.com/watch?v=SQ8HNeYLEe4
>>
>>53489910

Hva om jeg går på ungdomskole?
>>
>>53490299
Det går fint.
>>
>>53490299
Helt greit, så lenge du er villig til å stille anuset ditt til trådens frie disposisjon
>>
>>53490251
Sangen der er også maksimalt klein.
Klarte meg ikke lengre enn "little boy lift your head and carry on"
Spyr av sånne tekster fåvæ
>>
File: Pepe.jpg (67 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pepe.jpg
67 KB, 709x765
>dfn lever på 1000kcal om dagen
>dfn har ikke råd til noe mer
>dfn livet går til helvette
Noen som veit hvor jeg får kjopt "Som Hjemmelaget Brun Lapskaus" på boks? Har ikke råd til noe annet snart.
>>
>>53490299
synes det burde gå hvis du har skriftlig tillatelse fra foreldrene dine
>>
>India

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/india/tyv-tvangsf-ret-med-48-bananer/a/23594558/
>>
>>53490218
I quit metal quite some time ago :P
Thanks, though. <3
>>
>>53490218
fy faen så bedriten musikk

er du ikke ferdig med tenåringsopproret ditt enda? syntes du fortsatt mamma og pappa er urettferdige og teite?
>>
>>53490412
>dfn ingen tyrkisk benkpress-jv
>>
>>53490299
Brev bilder av morra og söstrene dine her så går det nok helt greit.
>>
>>53490431
Jeg bryr meg aldri om hva anons på 4chan synes om metall.
>>
File: snurring.jpg (92 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snurring.jpg
92 KB, 400x300
>>53490369
Alt du trenger
>>
>>53490516
Död mann på boks
>>
>>53490462

Nå begynner dette bare å bli ekkelt.
>>
>>53490491
fint, for dersom du hadde det så tror jeg du hadde tatt livet ditt for lenge siden
>>
File: Suicide.jpg (31 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Suicide.jpg
31 KB, 600x450
>>53490516
Snurring er jo forferdelig, sulter heller i hjel enn å spise det.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=X3iwZ3Ym2BE

PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
>>53490516
det er tragisk nok ikke så veldig billig
med tanke på smaken er den overprisa, funker bare som turmat
>>
>>53490592
https://www.youtube.com/watch?v=6RGcb7alSk0

VÅR GUD DEN ENESTÅENDE
>>
http://www.newsinenglish.no/2015/06/08/more-norwegians-convert-to-islam/
>>
>>53490592
Takk for at du påminnet meg om hvor mye jeg hater acapella.
>>
Norsk kristenmusikk på sitt mest guddommelige.
https://www.youtube.com/watch?v=9r2PS3W1eYc
>>
File: jan-hanvold.jpg (163 KB, 710x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jan-hanvold.jpg
163 KB, 710x395
>>53490592
https://www.youtube.com/watch?v=iLcJAdN26y4

HALLELUJAH
>>
>>53490663

Post gronnland-sotpaier.
>>
>>53490663
Go kill yourself, emo
>>
>>53490533
Hva mener du?
>>
>>53490752
>du har tatt bolig inne i meg
disse tekstene ass
>>
>>53490646
Som fodt og oppvokst i en pinsemenighet, så må jeg bare si at akkurt den låta der skaper helt rå stemning i et lokale når alle deltar i allsang
>>
>>53490769
>emo
m8 im pretty sure you have a thing called Norwegian black metal. you cant call me emo
>>
>>53490705
>>53490705
Seth Rogan spiller gitar??
>>
>>53490369
Hvordan i alle dager kan du bare ha råd til 1000kcal? Hvis det er tilfellet må du begynne å kjǿpe mat basert på kcal/kr, ellers så sulter du jo ihjel med mindre du har en stor reserve.
>>
>>53490369
Spis havregryn/tunfisk din jævla pleb
>>
File: selfie.jpg (70 KB, 379x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
selfie.jpg
70 KB, 379x513
Hvordan skrur jeg av facebook spam?
Jeg får minst 10 notifikasjoner på mobilen om dagen om alt mulig piss som jeg gir maksimalt faen i, f.eks: "Bob Olav has updated his status", eller "Do you know Henrik Rinnan?"
Er mökk lei det pisset der, får ikke med meg når folk faktisk skriver til meg fordi det drukner bort i alt det andre oksedritten.

Skulle önske jeg kunne slette facebook uten å gå glipp av ting.
>>
>>53490705
Jeg gråter

Herren har tatt bolig i meg og fylt mitt sinn med hellig latter
>>
>>53490769
>emo
er du >>53490299 ?
>>
>>53490869
>tunfisk
det er ikke alle som klarer å dytte i seg kattemat
>>
>>53490854
Kan leve på rundt 60kr dagen når det gjelder mat.

Har spist karbonader, potetmos og brokkoli mix de siste ukene som blir rundt 1060kcal.

Har du noen tips til noe kalori rikt jeg kan spise til under 60kr pr dag og ikke tar livet av meg i det lange lǿpet?

>>53490869
>tunfisk
Som med snurringen, tar heller livet av meg.
>>
>>53490874
>Bob Olav
>Henrik Rinnan
>>
>>53490925
Nei, jeg er han som reddet ungdomsskoleeleven fra å falle ned fra taket
>>
>>53490874
Slett driten. Du går ikke glipp av like mye som du tror.
>>
>>53490810

At deformerte damer er ekkelt.

På tide å kutte ut dette rullestoltullet og heller fokusere på naturlige sunne norske damer.
>>
Nå skal sannelig Herren prises, gutta!

https://www.youtube.com/watch?v=9MFy6n4Fd7c

PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
>>53490989
Bruker chatten der regelmessig, så jeg er nok så fanget av den evige fjesjöden.
>>
>>53491058
Dette rullestoltullet er en del av Norgetrådens historie og sjel. Det er kommet for å bli.
>>
>>53491109
Nedtur. Glad jeg kom meg av toget for chatten virkelig ble "viktig".
>>
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/sverige/internt-brev-i-svensk-politi-faar-ikke-oppgi-hudfarge-hoeyde-og-etnisitet/a/23595031/

>Svensk politi får ikke lenger lov til å oppgi signalement på gjerningspersoner i hverdagskriminalitet, fordi det kan oppfattes som rasistisk

>«Kritikk fores iblant mot politiets rapportering omkring menneskers hudfarge. Det oppfattes som rasistisk. Da politiet ikke er rasistisk og heller ikke skal oppfattes slik, så gjelder fra og med nå instruksjonenene under»

>Dette er et omt punkt, noen ganger tor vi ikke å si det som det er, fordi vi tror at det tjener Sverigedemokraternas sak. Dette må vi ta innover oss her i politiet, sa politisjef Peter Ågren til DN

Dævver snart
>>
>>53489523
hallo autotune eksisterer av en grunn!
>>
>>53491185
Stakkars, stakkars Sverige.

Dere har mine dypeste kondolanser, svenskjævler.
>>
>>53491075
Utfordrer deg til å hore på hele sulamitten

https://www.youtube.com/watch?v=Ue3o4q_rwlw
>>
Noen her som har en 21:9-skjerm? Syns dette med 3 skjermer blir litt mye, så jeg har lyst på en ultrawide en. Noen som har noe tips? Spor her fordi det virker som ingen av de kan shippes til Norge
>>
>>53491368
Utfordringen anses som mottatt, akseptert og påbegynt, forutsatt at du ser hele videoen i brevet du siterer.
>>
File: the goyim know.jpg (74 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the goyim know.jpg
74 KB, 640x360
>>53491185
Jeg trodde alt snakket om at folk kom til å ta til gatene som reinspikka tull för.
Jeg begynner å tro mer og mer på det nå.
Merkel AKA Satan har godkjent rundt 10 millioner nye som er på vei, dette kommer ikke til å ende bra.
Svenskene er allerede mer radikalisert på grunn av den helt absurde politikken dems, og motreaksjonen kan være like grusom som det som provoserte den.

Da har plutselig myndighetene en unnskyldning for masseovervåkning og totalitært styre.
Europa går i dass, tredje verdenskrig er på vei, garantert.
Takk Merkel.
>>
>>53491185
>neste uke i svensk avis
>"etnisk svensk cis man har förgrepan seg på Lilli-Ankas kjenslor"
>>
>>53491468
Forutsetning godtatt; sitert video påbegynt
>>
>>53491557
Tre minutter inn i Nordreisas salighet, jeg frydes i min sjel.
>>
Faen meg gull

https://www.youtube.com/watch?v=XmmkJ-Y5Y_I
>>
File: 978x.jpg (91 KB, 978x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
978x.jpg
91 KB, 978x550
>Du vil aldri sprute sæden din i öyet til Sophie Elise

Hvorfor i det hele tatt leve?
>>
>>53489057
Jeg liker Flandre fåvæ
>>
File: lube up.png (237 KB, 737x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lube up.png
237 KB, 737x464
>>53491645
>er amerikansk
>omskjært
>>
>>53491368
>>53491603
>dfn jeg ble Tromsmester i feltskyting i Nordreisa for mange år siden
>>
>>53491780
>dfn hybridpenis
>>
>>53490299
Ta bilde av den hårlose kroppen din i jenteklær så tror jeg det skal gå fint.
>>
>>53491378
Finnes drossevis av 21:9 skjermer i Norge, både i form av 3440x1440 og 2560x1080, men selv 60hz versjonene i 1440p er latterlig overpriset.

Alle ultrawideskjermene har sine problemer, så du må velge din gift. LG og Dell sine IPS skjermer har de flotteste fargene og beste innsynsvinklene, men sliter med IPS-glöd og bakgrunnsblödning. Samsungs VA skjerner har dårligere farger og innsynsvinkel, men til gjengjeld höyere kontrast og sortnivå. Så har du jo Acer og Asus sine sinnssyke 100hz skjermer med G sync til 12-14K, men de deler også problemer med andre IPS panel.

http://www.prisjakt.no/category.php?l=s254543859#rparams=l=s254543960
>>
>>53490953
Billige frossenpizza er faktisk noe av det billigste du kan få kalorimessig. Eks. Rema 1000 sin Modena Pepperoni som jeg fant på en kvittering jeg hadde koster 32kr og gir 967kcal. Og da har du 28 kr igjen å kjǿpe noe annet med. Ris er f.eks kjempebillig i store kvantum. Hvis du er på utkikk etter salg kan du også få kjǿttdeig, kylling og laks til en billig penge.
>>
>>53492082
Kjopte inn 10+ pakker med sånn Uncle Ben ris for noen måneder siden,har fortsatt plenty igjen.

Har du noe jeg kan kombinere med ris da? Foler at bare kylling og ris blir for tamt.
>>
>>53491368
17 minutter inn. Det fryder meg at alle disse ulike menneskene samles i Guds hus for å prise Herren.
>>
>>53492281
Sot chilisaus er bra til ris og kylling eller magert kjott.
>>
>>53492074
Har du en å ambefale?
>>
>>53492330
Hm, takk. Skal se på det.
>>
File: 1436654027439.gif (754 KB, 400x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436654027439.gif
754 KB, 400x358
>>53492348
>ambefale
>>
>>53492287
Stå på, anonsen! La din sjel bli salvet i Vår Herres åsyn
>>
File: pepeartsy.gif (1 MB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepeartsy.gif
1 MB, 499x499
>>53492348
>ambefale
Småbarn UUUUT
>>
>>53492408
Han der ligner litt på en kjent herremann med rutete vest.
>>
>>53492281
du kan også steke kyllingkjottet sammen med gronnsaker (bare hakk alt jævelskapet i biter) og så legger du til ris og blander det
>>
>>53492281
posler
>>
File: 113 - 7WIyNLO.png (47 KB, 318x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
113 - 7WIyNLO.png
47 KB, 318x317
>>53492408
>>53492471
SORRY JEG BOR I OSLO
>>
>>53492541
Takk, hvilke gronnsaker ville du ha "rekommendert" ?

>>53492583
Spiste polse og potetmos sånn 2 måneder i strekk, ligger fortsatt rundt 1000 kcal hvis jeg ikke spiser en hel pakke om dagen.
>>
>>53492611

Kondolerer.
>>
>>53492611
er å være osloborger en unnskyldning for analfabetisme?
>>
>>53492611
Ja da skal jeg ikke gjöre narr av deg, det blir som å banke en handicappet person.
>>
>>53492614
Aubergine, sölvlök, artisjokk og kapers
>>
>>53492701
JA
>>
>>53492614
Brokkoli, sopp, paprika, lok, generelt hva enn du måtte finne fristende. Har du aldri måttet lage mat for eller hva er greia?
>>
>>53492836
Har da laget mat siden jeg var sånn 10 år, men har liksom aldri "utforsket". Har holdt meg til oppskrifter.

Men da hiver jeg med noe lok, paprika og gulerot.
>>
>>53492614
er ikke så mange begrensninger på gronnsaker, ta det du liker og det du har tilgjengelig
jeg er veldig glad i lök, paprika, mais, tomat.. men du kan eksperimentere litt, er ikke så nöye
>>
>>53492905
>gulerot
Men det var da som faen.. Gjor du det her med vilje?
>>
>>53492944
Takker anon.

>>53492961
Hva faen er galt med gulerot?
>>
>>53492996
babbynivå gronnsak fåvæ
>>
Gutta, jeg pusta CS i dag, ikke goy.
>>
>>53492996
>>
>>53493081
>gulrot
Jeg har skrevet det feil hele mitt liv, satan.
>>
>>53492768
Ville du gått inn i en brytekamp med en handicappet person?

https://www.youtube.com/watch?v=8iZGBqAQHQs
>>
>>53491368
37 minutter inn. Jeg fylles med fred.
>>
>>53492614
Hvor mye har du gått ned i vekt hvis du har ligget på 1000kcal/dagen ofte over lengre tid? Er du sulten hele tiden? Selv trenger jeg 2800 bare for å holde vekta, selv om jeg riktignok trener.
>>
File: yes.webm (1 MB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yes.webm
1 MB, 800x800
>>53493196
>>
File: AD4INza.jpg (86 KB, 1259x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AD4INza.jpg
86 KB, 1259x712
>>53492348
Hat ikke sett på annet enn 3440x1440 skjermer, men jeg undersökte dette i evigheter og kom til konklusjonen at en stor 4K skjerm passet meg bedre og var mer valuta for pengene (men det avhenger jo selvsagt av at skjermkortet ditt faktisk drar spill i [email protected]). Skal sies at jeg senest i går satt jeg klar til å bestille Samsungs S34E790C, men den selger så bra for öyeblikket at den ikke er ikke på lager för midten av februar. Det er vel et godt tegn.

Det kommer ellers veldig an på hvor kresen du er når det gjelder bakgrunnslyslekkasje, jeg hadde personlig ikke engang tatt sjansen på lotteriet som IPS-skjermene er for tiden, kan ende opp med bilde relatert hvis man er uheldig.

Beste 60hz gamingskjermen for tiden er nok enda Samsungs modell med klassens laveste responstid og etterslep, men den begynner jo å dra på årene, så å vente to-tre måneder er nok det beste.

LG-skjermene har nok de flotteste panelene til bilderedigering og liknende, men prisen er deretter.

100hz+ skjermene hadde jeg aldri vurdert engang på dette tidspunktet med mindre du driter penger.
>>
>>53493201
Har ikke vekt så har ikke muligheten til å veie meg, men ut i fra det jeg ser i speilet så har jeg ikke forandret meg stort.
Er ikke sulten i det heletatt, men dette kan være fordi at jeg drikker sånn 10+ liter vann om dagen
>>
Tror dere vi rekker å melde oss ut av EÖS för EU blir det fjerde riket?
Er seriöst redd for utviklingen som har skjedd de siste månedene.
>>
>>53493342
Hadde rekt det dersom det var politisk velvilje, noe som er totalt fraværende.
>>
>>53493386
"Rukket", din analfabete fjompenisse.
>>
>>53493421
"Å rekke, rekt, har rekki" sier vi der jeg er fra

Gjett hvor jeg er fra?
>>
>>53493477
Ǿstlandet.
>>
>>53493528
Kan avkrefte at dette er akseptert på ostlandet.
>>
>>53491368
Der var det over. Nå skal jeg hǿre litt mer på Bǿ Gospelkor fǿr jeg legger meg.
>>
>>53493528
For generelt til at jeg kan akseptere det som et svar - selv om det er riktig.

>>53493621
Joda, for vi snakker så klart bare én dialekt på hele ostlandet.
>>
>>53493663
Foler du at sjelen din har blitt renset?
>>
>>53493697
Ǿstlandet er presist nok, spǿr du meg.
>>
>>53493817
Min sjel har alltid vært ren.
>>
>>53493927
HAN ER OPPSTANDEN, HALLELUJA!
>>
>>53493340
>10+ liter vann om dagen
Dette er vel en overdrivelse. Der ville vært direkte farlig å drikke så mye. ~4 kan jeg derimot skjǿnne. Hvis du selv ikke ser forskjell, og du virkelig ikke har spist mer enn 1000kcal/dag burde du få noen til å vurdere deg om du ikke var flerfoldige kilo overvektig til å begynne med. Kan vanskelig se for meg at en voksen person trenger noe mindre en minimum 1700kcal per dag for ikke tape vekt, selv med ingen aktivitet (med mindre du er 145cm og 40kg eller noe), hvilket gir vekttap på ~1,5kg i uka. Hvis du startet som veldig tynn kan det være farlig.
>>
>>53490874
Kek, jeg får stadig denne
>*person* is interested in an event near you
Gjerne 3 ganger om dagen av samme person.
Men tidligere har det funket å skru av det meste. Er ikke vanskeligere enn å gå på nettsiden på Settings og så Notifications, resten sier seg selv.
>>
http://www.dagbladet.no/2016/01/12/kultur/meninger/kronikk/kln/politiet/42724894/
Her har skadekontrollen satt seg fast i sjette gir, gutta
Er det håp for dagbladet, gutta?
Er det bare å slette bokmerket, gutta?
>>
>>53494565
>ha bokmerket dagbladet noensinne
hvorfor vil du utsette deg selv for det?
>>
>>53494449
Rettelse pga. regenfeil. Det skal være ~0,7kg uka, hvilket fremdeles er mye hvis personen er slank fra fǿr.
>>
>>53494449
>>53494763
Er 178cm og var 76kg sist jeg veide meg for noen måneder siden.

Og nei, den 10+ liter om dagen er ikke overdrivelse, det varierer, men de fleste dagene er det 6-ish liter. Veit at å drikke mer enn 1liter i timen kan fore til problemer.
>>
>dfn ingen norsk dub av Ringenes Herre
>>
>>53494874
Du spiser mer enn 1000 kcal om dagen.
>>
>>53495223
Nei det gjor jeg ikke, spiser bare karbisen, potetmos og gronnsakene. Ellers drikker jeg bare vann.
>>
>>53494874
I så fall er du ganske sammenlignbar med meg med unntak av trening (går ut i fra at du ikke har energi til det uansett på 1000kcal dagen). Du hadde nok en del fett å ta av fra fǿr (kunne selv tålt å miste 5-7 kg fett) med mindre du var veldig muskulǿs. Gitt at du ikke hadde mer muskelmasse enn en gjennomsnittlig utrent person har du nok mistet et sted mellom 7 og 12 kg på 2 mnd. En del av det vil være muskel, som du absolutt bǿr prǿve å erstatte i fremtiden hvis du vil være sunn.
>>
>>53494990
"Frodo! Pælm den jævla ringen i suppa, for faen!"
>>
>>53495328
Trener da 3-4 ganger i uken samt at jeg har gym 2 ganger i uken på skolen.
>>
>>53495419
Da går jeg ut i fra at du har samme energibehov som meg. I så fall kan du ha mistet så mye som 15kg på 2 måneder. Da kan det være på tide å snakke med legen om kroppsvekt, mat og trening.
>>
>>53495692
Shieet.
>>
>>53489364
>Så sånn var det, for å si det sånn
>>
File: 1429514503893.png (39 KB, 844x1157) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429514503893.png
39 KB, 844x1157
>>53495760
>du vil aldri ha Ribbas litterære evner
>>
>>53494990
Jeg liker boka på norsk fåvæ
>>
File: 1(1).png (74 KB, 1219x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1(1).png
74 KB, 1219x900
/Norgetråden/ has just advanced to the 2nd round of /int/ Battle of Generals 2016, winning 199:149 with /rzeczpospolita polska/. Congratz.
>>
>>53495363
>alle hobbitene prater sǿrlandsdialekt
>alvene er vestlendinger
>dvergene er nordlendinger
>menneskene prater ǿstlandsdialekt
>>
>>53496008
Gonna need to explain the rules of this one
>>
>>53496129
Korr e tronderan?
Vent, orkene.
>>
>>53496215
it's just a poll and whoever gets more votes until the thread gets archived wins

here was the poll for that one https://poal.me/ma3eim

don't vote anymore it won't count anyway
>>
>>53495363
>>53495998
>>53496129
>>53496217
>I den nynorske omsetjinga nyttar Myhren spennviddene i det nynorske målet for å illustrere spennet i den verda bokene har henta handlinga frå. Boka er skriven i moderne nynorsk ut frå eit klassisk språkideal. Alvane talar landsmål etter Aasen si norm, slik vi finn han i Norsk Grammatik. Midlandsnormalen er nytta som kongemål, entane talar etter rettskrivinga av 1917, medan dvergane talar etter læreboknormalen av 1959. I tillegg lèt omsetjaren hobbitane, som er hovudpersonar i handlinga, tale meir eller mindre hallingmål, medan orkane talar eit blandingsmål som i somt peikar mot nynorsk og i somt mot vikamål.
>>
>>53496365
>>
>>53496365
>orkene er nynorske
Dette kan jeg gå med på
>>
>>53496627
>Det latar til at kjott er tilbake på menyen, gutar
>>
File: images.jpg (8 KB, 255x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
8 KB, 255x198
https://www.youtube.com/watch?v=Y075LuOk3_k
>>
>>53497455
er jeg kommet til hilo latino?
>>
>>53497536
Jeg spurte etter fuktige megmegs så ga de meg den.
>>
Hvem /black metal/ her?

https://www.youtube.com/watch?v=cwpFiAVfV8U
>>
Hva er egentlig greia med Norgetråden og rullestoler?
>>
>>53498041

Det er en autist som synes det er sykt episk eller noe.
>>
>>53498041
Hva er egentlig greia med 4chan og memer?
>>
>>53498192

Det er forskjell på memer og spamming/autisme.
>>
>>53498328
Kommer an på oyet som ser.
>>
>>53498328
>forskjell på megmeger og autisme
Dette blir artig
>>
>>53491479
Kanskje det er bra. Det kan jo snu, slik. Om man tar til våpen. Jeg vil ikke bli med, vil bare se det skje, og håper at det ender med at alt pakket som har rent inn de siste 30 årene blir sendt ut i lenker og sluppet fri i miljoet de horer hjemme.
>>
>>53498653
Det er veldig ekstremt igjen
>>
Hvem /Mellom bakker og berg/ her?

https://www.youtube.com/watch?v=L-qbyWKPj5g
>>
>>53498961
Sangen heter Nordmannen.
>>
>>53498875
Det som har skjedd med landet, og skjer fortere nå enn for, var ekstremt. Hardt mot hardt er helt ok. Kan gjores med lite tap av liv, om viljen er til stede.
>>
>>53498961
Til kamp mot den fare som truer fra ost,
mot den pest som vil herje vårt land,
går vi syngende fram og gir hjemmene trost.
Vi har korstogets glod alle mann.
>>
>>53499009
Og du er autist.
>>
dragons dogma, förbeställa, j/n?
>>
File: GNUcar.jpg (54 KB, 576x382) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GNUcar.jpg
54 KB, 576x382
>Han bruker Linux
>>
>>53499438
Hva er dette for noe tull?
>>
>>53499522
Lettvekter Linuxvarianter er jo vesentlig raskere enn andre OS. Kjorer det på laptopen og forlenger sikkert livet dens noen år bare ved det.
>>
>>53499535
Ingen tull på spel man köper på steam, vännen. :^)
>>
>>53499438
>forhåndsbestille spill
>i 2016
Sverige, vær så snill
>>
>>53499695
Man får ju med lite dlc!! och 30 euro är inte så farligt
>>
>>53499665
Tulling.
>>
>>53499658
Ville bare breve bildet fåvæ
>>
>>53499438
Ja, det er bra, spilt det på PS3, kommer til å kjöpe det på steam når det kommer ut
>>
>>53499808
Är det typ japanskt skyrim eller?
>>
>>53499836
Mye bedre enn skyrim, det er som en blanding av Monster Hunter og Dark Souls.
>>
http://lichess.org/DkV2JX2F
>>
>>53499995
Trykker ikke shitten der.
>>
>>53500024
Det er bare et parti sjakk. Hvis du skynder deg, kan det hende at du er den heldige som får spille mot meg.
>>
>>53499907
Det låter ju alldeles förträffligt.

Men jag är redan nöjd med Nuclear Throne, så jag väntar nog med inköp av fler spel.
>>
>>53500095
Er Nuclear Throne like bra som Binding of Isaac?
>>
>>53499995
Er det virkelig ingen som gidder å spille et parti sjakk med meg?
>>
GÅ Å LEGG DERE GUTTA FAEN HELLER
>>
>>53500192
Kanskje litt sent for sjakk, pluss at jeg ikke tror så mange her egentlig vet hvordan spille.
>>
>>53500192
Er du Lahlum?
>>
>>53500162
Svårt att jämföra, båda är riktigt bra.

Det sköna med Nuclear Throne är blandningen av slumpmässiga saker och saker som man själv har kontroll över, ibland med begränsad information. Man dör mycket, men man skyller aldrig på spelet utan på sig själv. Jag brukar svära rätt jävla mycket åt det men jag fortsätter försöka och börjar om gång på gång. Det är kul och omväxlande. Och vapnen och kontrollerna är solida, spelet känns jävligt gediget helt enkelt. Väl värt.
>>
>>53500244
Det er aldri for sent for et parti sjakk.
>>53500247
Jeg er ikke Lahlum, men det hadde vært fint å være ham. Han virker som en usedvanlig vellykket mann på mange områder.
>>
>>53500320
>>53500247
Hva er så spesielt med Lahlum? Hvorfor har han blitt Norges riksnerd? Er det fordi han ser og hores så absolutt latterlig ut, eller er det fordi den oppmerksomhetssyke norden skal blande nesa si opp alt?
>>
>>53500431
En god blanding. Jævlig irriterende type spor du meg.
>>
>>53500431
Det meste med Lahlum er spesielt, eller kanskje heller fremragende.
>>53500468
Det er din personlige mening, og det er heldigvis ikke alle som deler den.
>>
File: Rei Smile.jpg (60 KB, 450x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rei Smile.jpg
60 KB, 450x557
300 for Ayanami-chan
>>
>>53500526
Du skulle hatt no Jantelov dunka inn i det stogge trynet ditt, Hans Olav.
>>
>>53500526
>Det meste med Lahlum er spesielt, eller kanskje heller fremragende.
Spesielt latterlig ja.

Tror nok folk flest synes synd på Lahlum. De tenker nok "Se på den stakkaren med asperger som prover å uttale seg i media. Jeg synes så synd på han". De er virkelig ingen som faktisk liker Lahlum sånn personlig, og eneste grunn til at han blir tolerert er medlidenhet. Hvis du liker Lahlum tror jeg nok du er av den typen som faller av stoler og sånt.
>>
>>53500794
>Rei
Brenn
>>
File: asuka1.jpg (474 KB, 1619x1725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asuka1.jpg
474 KB, 1619x1725
>>53500794
a shit
>>
File: Rei.png (1009 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rei.png
1009 KB, 1280x720
>>53500823

Det var slæmt sagt :(
>>
>>53500807
Jeg er ikke Hans Olav Lahlum, og jeg klarer ikke å forstå hvorfor noen ser ut til å tro at han har vært her i tråden.
>>53500818
Jeg er i alle fall av typen som leser romanene hans og setter pris på ham som sjakkommentator på TV.
>>
>>53500876
>Han leser kioskromaner skrevet av Fjas Olav Blahblahlum
>Han bryr seg om en sjakkkommentator som ikke er topp 50 i Norge engang
>>
Jeg så det rekord-intervjuet med Lahlum og han fremstod litt som en dick fåvæ.
>>
File: 1449686143282.jpg (132 KB, 1164x1116) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449686143282.jpg
132 KB, 1164x1116
>dfn ingen japansk jådd ve
>>
>>53501852
Han ga bort skattepenga sine til trengende da, det var jo litt snilt.
>>
Go mor gen No rge trå den

Dfn innrykk reaksjoner
>>
>har bare sittet foran datamaskina i hele dag
>spiste marsipan og drakk sjokomelk for en time sida
>vondt i brystet og forhoyet hjerterytme, kjennes ut som om jeg har vært på joggetur nettopp

Gutta jeg dor
>>
File: bucarest_copy.jpg (168 KB, 990x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bucarest_copy.jpg
168 KB, 990x743
Dult
>>
>>53505373
Åja, var jo over dultegrensen allerede. Hif.
>>
>>53505373
Er ikke noe å dulte når tråden er over dultegrense.
>>
>>53505422
Nei, var bare en automatisk reaksjon når jeg så side 10, har ikke brevet her på fem timer.
>>
Ny tråd

>>53505487
>>53505487
>>53505487
Thread replies: 318
Thread images: 65
Thread DB ID: 428643[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.