[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 325
Thread images: 82
edycja Kraśki
>>
dude polityka lmao
dude pis lmao
>>
jebać frajera
>>
poolska

HAHAHAHAHAHAH
>>
>>53448519

jebany komuch pedofil
>>
What do you cunts even talk about in your generals?
>>
po lewo - obleśny zwierz
po prawo - alfa pyszność

>>53448713
sexy men
>>
>>53448519
chciałbym mieć taką formę w jego wieku
>>
>>53448519
wygląd dziennikarzy
>Lis - alkoholik
>Max Kolonko - tłusty alkoholik
>Kraśko - 10/10 /fit/, /fa/ i nienaganne maniery
>>
pierwszy za Polskę Ludową
https://www.youtube.com/watch?v=L47J4I522og
>>
>"Tomek zacznij jeść normalnie, biegaj, podnoś ciężary, kurwa żal patrzeć"
>>
Proposal for a Polish referendum: Split the country to each neighbouring country and ban the polish language in each division.
>>
>>53448730
Ja bym chciał mieć taką w moim.
>>
>>53448826
the monkey is trying to talk just like humans, how cute
>>
>>53448826
espanol, amigo? tequilla por favor
>>
chłodny skurwiel i jego beta orbiter
>>
File: kurwa.jpg (41 KB, 530x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kurwa.jpg
41 KB, 530x437
could any of you translate this for me,
proszę?
>>
File: 2.jpg (14 KB, 127x93) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
14 KB, 127x93
zadam trochę pedalskie pytanie: walczyliście kiedyś z porami na twarzy? jeśli tak, to jak? niby nie dbam tak bardzo o swój wygląd, ale mój nos już wygląda jak truskawka, kurwa mać
>>
jaka jest szansa na to, że Kraśko jebał ci matkę?

podpowiedź - powyżej 60%
>>
>>53448898
aiaiaiai papy que pasa como anda que onda wey, vamos bailar cabron iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih
>>
>>53448903
Mnie się wydaje tylko czy Kraśko i Hiena to manleciki?
>>
>>53448945
polish hools are bigger threat to out women than the immigrants form middle east
idiot of the year gold medal
>>
>>53448988
morde ma jak upośledzone dziecko z zezem desu
>>
>>53449040
huehuehuehuehue
>>
nakurwiamy ex-yu kamraci
do boju
>>
poljska je slaba i beznačajna država
>>
File: 244464984.jpg (22 KB, 650x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
244464984.jpg
22 KB, 650x511
>>53449057
thank you :3
>>
>>53449082
>>53449053
co tam piszczycie
>>
>>53448713
PiS, hanging communists and other fucked up stuff
>>
>>53448963
ziaja z liściami manuka, bracie. można też wyciskać po gorącej kąpieli, gdy są rozszerzone
>>
>>53449099
JAJAJAJAJAJA
>>
>>53449082
>wysportowany
>z ogładą
>mąż żony z wyższych sfer
>właściciel stadniny koni
>wyjebane na telewizję
to jest król życia
>>
>>53448945
she's right desu
>>
File: 1443289812069.jpg (66 KB, 600x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443289812069.jpg
66 KB, 600x705
>>53449057
>from middle east
No debil roku panie i panowie
>>
>tug gówna próbują
>>
>>53444309
>Nawet i 300+.
wiem o tym słowackim 310 m ale nic jeszcze nie potwierdzone więc podchodzę z rezerwą
>>53444444
za 50 lat
>>
File: 1452420192983.gif (1 MB, 468x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452420192983.gif
1 MB, 468x271
>>53449278
i więcej ode mnie nie dostaniesz
>>
>>53449236
well, happily I don't know the polish hools then
>>
>>53449233
>manlet z upośledzoną mordą
król ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych chyba
>>
File: 1416152015619.png (8 KB, 450x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416152015619.png
8 KB, 450x401
>>53449335
korab dlaczego hanguki się obrzezują
>>
ja duble to nie fapuję już dziś
>>
hey poland!

hahahahahaha
>>
>>53449408
jak duble to nie fapujesz juz nigdy
>>
File: 1310560518561.jpg (19 KB, 341x487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1310560518561.jpg
19 KB, 341x487
>>53449131
>Kurvatska

shouldn't you be fucking a goat or something?
>>
bieda mnie brzydzi
>>
>>53449472

buk jednak istnieję
>>
>>53449465
gotovina i stepinac su silovali malu djecu
>>
>>53449505
>okularnik
gorszy sort genów potwierdzony
>>
my ex-gf was polish and we
>>
>>53449595
ciekawy punkt widzenia
>>
>>53449565
jak wasz papiež
>>
>>53449667
>bratni narodi potvrdeni
>>
>>53449394
bo ameryka :/
>>
>>53449717
>bratni narodi

gtfo cuck
Croats are literally UPA tier
>>
>>53449751
nadadzą się na pogranicze wojskowe międzymorza
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>>53449664
i do tego łysieje
>>
>>53449190
dzięki za odp
>>
>>53449639
granate na hrvate
>>
>>53449786
nawet łysy będzie jebał miliard razy tyle co ty
>>
>>53449874
kwadratowa glowa
>>
co oni maja do tego krasko?
>>
>>53449874
wygląda jak taki mały pedałek
>>
>>53449874
w przypadku tamtego zucha to i tak zero
>>
>>53449919
Dobrze się ubiera, jest wysportowany i nie smierdzi.
>>
>>53449639
and we sex and shet haha
>>
File: 227c.jpg (66 KB, 500x808) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
227c.jpg
66 KB, 500x808
>>53449898
>>53449932

miej ty szacunek i godność człowieka
>>
>>53449964
towarzysz andrej nie wplywa pozytywnie na moj szacunek
>>
>>53449957
no ale chyba wylecial tak
>>
>>53450006
weźcie stąd tę gorącą głowę
>>
File: 175249.jpg (134 KB, 446x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
175249.jpg
134 KB, 446x400
>manlet
>wygląda jak pedał
>okularnik
>łysieje
>kwadratwa głowa jak z kreskówki
>zez
>upośledzony wyraz twarzy
>żydzi nos
co najwyżej jakiegoś Biedronia wyrucha
>>
File: 1452297868200.gif (1 MB, 290x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452297868200.gif
1 MB, 290x189
>„Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” podał ostatnio do informacji, że komisarze unijni zdecydowali o wszczęciu procedury wobec Polski 6 stycznia, podczas specjalnego spotkania. Według gazety obecny na naradzie węgierski komisarz nie wyraził sprzeciwu.
>>
File: Kraśko-1.jpg (49 KB, 625x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kraśko-1.jpg
49 KB, 625x350
>>53450061
jebem ti mater

t. kraśko
>>
>>53450077
>Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
czemu oni maja takie autystyczne nazwy
>>
>>53450077
t. Tomasz Lis

>Tibor Navracsics w rozmowie z Polskim Radiem zdementował doniesienia niemieckiej gazety "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Jej dziennikarze informowali, że decyzja w sprawie rozpoczęcia procedury już zapadła i że węgierski komisarz w środę, podczas posiedzenia Komisji Europejskiej, nie zablokuje postępowania. - To są absolutnie fałszywe informacje - powiedział Navracsics.
>>
>>53450149
Frankfurcka Powszechna Gazeta Niedzielna
>>
File: 1443622459630.jpg (33 KB, 313x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443622459630.jpg
33 KB, 313x313
>>53450176
Mam nadzieję, że jak byłes młodszy to często dostawałes w pizdę za psucie innym zabawy.
>>
jeśli kraśko jest taki zajebisty, to czemu wyleciał z telewizji?
>>
>>53450260
bo będzie kandydował na papieża
>>
>>53450238
nie pozwolę na szkalowanie bratniego narodu węgierskiego
>>
w bitwie generalow ma byc /polska/ czy /rzeczpospolita polska/
>>
>>53450336
jebie mnie to.
>>
>>53450336
>/rzeczpospolita polska/
jedyna prawilna nazwa
>>
>>53450280
papiestwo powinno być dziedziczone jak w średniowieczu
>>
>>53450336
jebie mnie to.
>>
>>53450306
Orban nas niezle wyruchal, a wlasciwie Kaczynskiego bo ten teraz szczuje berlin wlasnym krajem podczas gdy orban dobija handel z moskwa i putinem
tak byc ogranym
>>
>>53450396
>dobija handel z moskwa i putinem
a Berlin to niby nie dobija ty kurwa robaku głupi
>>
>>53450336
a gdzie to masz
>>
File: 1410170059_301767.jpg (127 KB, 882x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410170059_301767.jpg
127 KB, 882x1000
>>53450396
pucyn gówno znaczy

jego kraik trafił do 10 najgorszych gospodarek świata, moralnie są zupełnym zerem, biologicznie wypierają ich kaukaskie brudasy
>>
>>53450336
tylko tym razem mamy wygrać. a koniec /balta/ ma wyglądać na wypadek

>>53450396
>tug orban nie przywiózł nawet flaszki tokaju żeby nawilżyć jara
>>
>>53450426
no wlasnie w tym problem ty spierdolino
tylko my mamy tak zakompleksiony narod ze nie chcemy z kims handlowac i prowadzic dyplomacji z powodow historycznych
>>
>>53450474
zacieśnianie stosunków dyplomatycznych z haiti na pewno wyjdzie nam na dobre
>>
>>53450474
no i gdzie tu wyruchanie przez Orbana?
>>
>>53450474
To jest honor, coś brakuje w dzisiejszej polityce zagranicznej, teraz egoizm i sprzedanie nawet własnej matki w zamian za korzyści uzasadnia się "realpolitik"
>>
>>53450454
>tylko tym razem mamy wygrać. a koniec /balta/ ma wyglądać na wypadek
sami zepsuliscie
>>
Jaka kurwa bitwa generałów, o co chodzi?
>>
>>53450590
tylko narody biedne i zakompleksione wierzą w honor
>>
File: 1441794756660.jpg (99 KB, 640x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441794756660.jpg
99 KB, 640x427
>>53450590
>h*nor
>>
>>53450655
autyzm koriaba, można spokojnie ignorować
>>
>>53450655
jesteś młody
świat był dla ciebie łaskawy
nauczysz się
>>
>>53450590
Poczytaj co powiedziały władze na wegrzech gdy Hitler zaproponował im cześć polskich ziemi jeśli dołączą do ataku na Polskę w 1939.

A później porównaj to z dzisiejszymi czasami, tak dziś brak honoru
>>
>>53450590
>muh honor
oto dlaczego polska jest ruchana na kazdym froncie od wiekow, taka jebana robacka mentalnosc ktora probuje sie bronic jakims wymyslem
>>
>>53450735
No fajno, z historycznego punktu widzenia. Ale czy to cos zmienilo? Tak czy siak Wegry zostaly wyruchane przez zachod tak jak my.
>>
File: 960.jpg (34 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
960.jpg
34 KB, 960x540
>>53450735
Czy te czasy kiedyś wrócą?
>>
File: 1451522239184.jpg (27 KB, 482x271) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451522239184.jpg
27 KB, 482x271
>>53450590
eh anonie, bezbożny motłoch nie zrozumie, ale ważne, że naczelnik rozumie
>>
>>53450770
Dzięki naszej rycerskosci i ideologii katolickiej, moralnie nie ma polakom niczego do zarzucenia.
W historii dokonywalismy tylko dobrych rzeczy. Nie mamy czego się wstydzić, nie nosimy tez żadnej winy, jak kraje kolonialne czy ludobojcy
>>
>>53450853
Gdy polska jest ruchana przez niemcow? Wrocily.
>>
e chuj mam tylko 27 generalow, potrzeba 32
>>
>>53450901
póki co to niemcy są ruchane przez mehmeta
>>
>>53450176
t. Semka

wypierdalaj
>>
>>53450939
a co ma Semka do tego, lewaku-robaku
>>
>>53450859
Dzięki anonie, idę spać. Będę kolo od 11
>>
>>53450889
to żbsz
>>
>>53450889
no kisne z debila
w tym momencie myslisz emocjonalnie, jak kobieta. Nic dziwnego ze zawsze sie z nas smiano na zachodzie, ograc latwiej takiego robaka niz dziecko i jeszcze zadowolony bo MUH MORALNOSC
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=JowOCapDO9Y
>>
>>53450992
[uwaga to nie jest satyra, pospólstwo autentycznie ma takie poglądy]
>>
>>53450889
>moralnie nie ma polakom niczego do zarzucenia.
Może nikt nie może nam nic zarzucic, ale sami sobie mozemy. To przez jebana chciwosc nasz kraj rozstal zniszczony, bo ludzie woleli wlasne pieniadze niz jakies tam niezalezne panstwo. Taka mentalnosc jest nasza zguba od wiekow.
>>
>>53450992
Może i mieliśmy przejebane, ale za to patrząc wstecz nie mamy czego się wstydzić, jako naród przed Bogiem mamy czyste sumienia, w porównaniu do innych
>>
>>53451067

no i jest to dosyć smutne
>>
File: intb.png (71 KB, 528x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
intb.png
71 KB, 528x790
help potrzebuje jeszcze 4
>>
>>53448963
http://www.aptekaslonik.pl/prod_info.php?products_id=2974

jedyny srodek zewnetrzny jaki w ogole cos robil w moim przypadku
>>
>>53451284
/wy/, /pier/, /da/ i /laj/
>>
>>53450889
Student historii here.

a-ale zamachy terrorystyczne w XIXw, und zabicie cara lewaka.

Dzienny przypominacz, że teraz gdy mówisz terrorysta, to od razu myslisz o muzułmaninie. Gdy mówiłes "terrorysta" w 19 wieku i na poczatku 20 wieku, kazdy myslal o Polakach.

Nie zeby to byla zla rzecz, ale mielismy taką sławe. :^ )
>>
JAN PAWEŁ II CHRZCIŁ MAŁE DZIECI
>>
>>53451360
>Gdy mówiłes "terrorysta" w 19 wieku i na poczatku 20 wieku, kazdy myslal o Polakach.
DEUS VULT
DEUS VUUUUUUUULT [eksplozje mostów intensyfikują się]
>>
>>53451360
>20 wiek
te slynne terrorystyczne prowokacje niemiec doprowadzily do drugiej wojny a tera jeszcze je powtarzamy
>>
File: 1452025510380.jpg (39 KB, 576x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452025510380.jpg
39 KB, 576x432
ja tu kurwa chce podkrecic speedfanem wentylator od karty graficznej a tu wyjebuje korki w domu, o jak pierdolło zbsz
>>
File: test.png (65 KB, 1219x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
test.png
65 KB, 1219x900
dobra tabela? norgetraden to chuj, wygramy
>>
>/brit/ w drugiej rundzie
na fryzjera to byś się nie nadawał
>>
File: 1450493382686.png (296 KB, 649x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450493382686.png
296 KB, 649x649
https://www.youtube.com/watch?v=uxpDa-c-4Mc
kto /goracaliniablask /tu
>>
>>53452187
brit ostatnio przegral z pierdolonym /balt/

sverigetraden przegral z /desi/ w pierwszej rundzie

to i tak tylko autyzm
>>
>>53452021
jak to ma niby dzialac
>>
>>53452360
strawpoll > farmienie głosów > ból dupy jednej strony
>>
Szkoda, że nie ma więcej odcinków. Tak chociaż z sezon więcej. Fajnie się ogląda w nocy.
>>
>>53452915
zareklamuj to troche, moze ktos tez sie zainteresuje
>>
>>53453207
https://www.youtube.com/watch?v=2e23sIXbAig
>>
File: 1447525997260.jpg (33 KB, 493x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447525997260.jpg
33 KB, 493x386
>lewica
>>
>prawica
>>
>lewica

https://www.youtube.com/watch?v=yJrOt3wPcxE
>>
>miednica
>>
File: kek.jpg (20 KB, 704x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek.jpg
20 KB, 704x396
>macica
>>
>kamica nerkowa
>>
>prawica
>ciemnogród
>paranoja
>brak programu gospodarczego
przyszlosc polski
>>
Szacunek do Ziemkiewicza, tak zostałem wychowany.
>>
https://youtu.be/e2CgxM0l0WA
>>
File: en_01173385_0004.jpg (114 KB, 660x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
en_01173385_0004.jpg
114 KB, 660x420
>>53453853
TEN KTO Z NIMI TRZYMA ZAWSZE JEST PRZEGRANY
>>
>>53453884
dlaczego
>>
>>53454171
biedny komor ; (
>>
To w końcu jak jest z tym trybunałem ilu mamy w końcu sędziów i od kogo?
>>
>>53454587
8 od merkel 7 od putina
>>
co ten thread tak zdechł

postować kurwa
>>
File: 1435027257310.jpg (312 KB, 1230x521) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435027257310.jpg
312 KB, 1230x521
To uczucie gdy wszyscy spią poza kurwa mną i korabem
>>
>>53455173
>wufałte
to ty jeszcze istniejesz?
>>
>>53455256
Rzadko postuję poza codziennym przypominaniem Australom, że mają afrykański internet

A ty w końcu nabrałes oleju w głowie czy nadal jestes tak samo ciężki na umysle jak byłes wczesniej?
>>
>>53455300
>Rzadko postuję poza codziennym przypominaniem Australom, że mają afrykański internet
dobre thready żbsz
>A ty w końcu nabrałes oleju w głowie czy nadal jestes tak samo ciężki na umysle jak byłes wczesniej?
?
>>
>>53455373
no lewak
>>
>>53455672
sam jestes lewak
>>
co was najbardziej wkurwiło co normik powiedzial?
>>
>>53456249
Inteligencjo pełzająca, wypierdalaj gdzieś, gdzie ktoś cię lubi.

>>53456269
Nic. Ja jestem ponad normiki.
>>
>>53456392
jestes chujem zbsz
>>
>>53456392
nie i tak nitka zdechła
>>
>>53456424
Ano jestem, taki się urodziłem i tak już zostało.
>>
bedziecie grac w blade and soul? w piatek wychodzi f2p ale chyba p2w
>>
File: Bez tytułu.png (65 KB, 1219x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bez tytułu.png
65 KB, 1219x900
no co za pech

trzeci raz nie będę resetował
>>
co tu się odpierdala
>>
none of you will care but one of your countrymen just made a great play in the college football national championship
>>
>>53458915
>handegg
Gay shit desu senpai baka.
>>
dzień dobry zuszki
https://www.youtube.com/watch?v=Jn22brfPE9Y
>>
>>53458915
>football
Game, where you carry egg in hands.
>>
>>53459740
J-jeszcze pięć minut!
>>
Że tak powiem, bump.
>>
>>53458915
>college football
>relevant here
rugby, fool
>>
>Akcyza na lżejsze alkohole może wzrosnąć. Plany takie przedstawia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W efekcie półlitrowa butelka piwa może kosztować tyle, co setka czystej - informuje "Dziennik gazeta Prawna" w artykule "Piwo w cenie wódki".
>Agencja chce wzrostu akcyzy, ponieważ alkohol staje się coraz bardziej popularny wśród młodzieży. Zdaniem pracowników agencji, by temu zapobiec ceny alkoholu powinny wzrosnąć. Akcyza miałaby zostać ujednolicona w przeliczeniu na litr 100-proc. alkoholu.
>Według obliczeń agencji PARPA podawanych przez "Dziennik Gazetę Prawną" cena litra wina wzrosłaby o ponad 5 zł. Ponad 90 groszy podrożałoby także pół litra piwa. Wzrost akcyzy przyniósłby polskiemu budżetowi od 5 do 7,5 miliarda złotych.
dobra zmiana, panie i panowie. jak po podniosło akcyzę, to same straty były
>>
>>53461097
swoją drogą, próbowałem w zeszłym roku obejrzeć superbowl, bo i tak nie spałem
>cyferka, cyferka, cyferka, podanie piłki do tyłu
>biegną
>jebut, wszyscy na glebie
>zawodnicy do linii
>kołczu, co robić?
>2 minuty reklam
>wracamy na stadion, opowiedzmy o zawodniku zanim wznowią grę
>wznowienie na 30 sekund
>2 minuty reklam
a ludzie się śmieją, że na polsacie reklamy są przerywane filmami
>>
zaczyna sie
chuj wie co postowanie chuj wie czego i chuj to kogo ma interesowac
>>
>>53463156
>szony poważna dyskusja
>>
File: 1437138529081.png (49 KB, 1128x943) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437138529081.png
49 KB, 1128x943
Od kiedy Korab stał się normalny?
>>
File: 1451913687278.jpg (24 KB, 289x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451913687278.jpg
24 KB, 289x340
>>53462918
Przesadzasz ziomek
>>
>>53463415
w sumie to był pierwszy i jedyny mecz futbolu jaki widziałem. ale pamiętam, że dużo tych przerw było
>>
File: 934847-heracles.jpg (134 KB, 1222x1376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
934847-heracles.jpg
134 KB, 1222x1376
>>53463156
A chciałbyś wpierdol?
>>
>>53463478
A to nie jest przypadkiem tak jak z tym blokiem mikołajkowym w Polsce ze te pieniądze z reklam idą na dzieci albo coś ?
>>
>>53463600
niestety zuchu, za pięknie by było, wszystko idzie do telewizji (ostatnia linijka, reszta to ile kosztuje taka reklama)

>One of the larger numbers is $4.5 million, or the cost of a 30-second ad spot during Sunday’s game. That record price is up 12.5% from $4 million last year, and a staggering 11,900% from the $37,500 paid in 1967 for an ad spot during Super Bowl I. You might think that $150,000 per second is an outrageous price to pay just for air time, but it turns out that, given the game’s enormous audience, Super Bowl ads are actually a bargain for advertisers. In fact, the average Super Bowl commercial could generate as much as $10 million in ad value.
>That ad spending goes to NBC
>>
>muh honor

czy to ten słynny wyborca pisu
>>
Co to jest to ze zdjęcia ?
>>
>>53464134
sticky
>>
pokazac wam co wasza stara odpisala jak jej zdjecie z kutasem wyslalem
>>
O KURWA xxxdd

>„Sumliński, "Czego nie powie Masa o polskiej mafii" str. 21
powiedziałem do kierowcy:
- Na Okęcie.
Ruszyliśmy. Ale nie ruszyliśmy sami. Przy pierwszych światłach, o kilometr od mojego mieszkania na Bielanach, spojrzałem przez tylne okno. Szara toyota zatrzymała się kilka wozów za mną i rozpoznałem ją, jako tę, którą w ostatnim czasie już kilka razy spostrzegałem w zasięgu mojego wzroku.
Ale mógł to być zbieg okoliczności. Światła zmieniły się na zielone i ruszyliśmy dalej ulica Marymoncką. To samo zrobiła toyota. Dotknąłem ramienia kierowcy.
- Proszę się tu zatrzymać, chcę kupić gazetę.
Wysiadłem.
Toyota, która jechała za nami, zatrzymała się także. Nikt do niej nie wsiadł, nikt z niej nie wysiadł. Wszedłem do kiosku, kupiłem gazetę, której nie potrzebowałem, i wyszedłem. Toyota nadal tam stała. Ruszyliśmy ponownie i po paru chwilach powiedziałem do kierowcy:"

>MacLean, „Lalka na łańcuchu” str. 61
"Powiedziałem mu: "Na lotnisko Schiphol" - i wsiadłem do samochodu. Ruszyliśmy. Ale
nie ruszyliśmy sami. Przy pierwszych światłach, o dwadzieścia jardów od hotelu, spojrzałem przez tylne okienko. Taksówka marki Mercedes w żółte pasy zatrzymała się o dwa wozy za nami i rozpoznałem ją jako tę, która zazwyczaj stała na postoju niedaleko hotelu. Ale mógł to być zbieg okoliczności. Światła zmieniły się na zielone i ruszyliśmy w
Vijzelstraat. To samo zrobił mercedes w żółte pasy.
Dotknąłem ramienia kierowcy. - Proszę się tu zatrzymać, chcę kupić papierosy.
Wysiadłem.
Mercedes jechał tuż za nami i zatrzymał się także. Nikt do niego nie wsiadł, nikt nie wysiadał. Wszedłem do hallu jakiegoś hotelu, kupiłem papierosy, których nie potrzebowałem, i wyszedłem. Mercedes nadal tam stał. Ruszyliśmy i po paru chwilach powiedziałem do kierowcy:"
>>
File: 20090811221035[1].jpg (32 KB, 523x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20090811221035[1].jpg
32 KB, 523x388
czy pudzian to totalny debil ze wsi?
>>
File: 1451034096964.jpg (83 KB, 750x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451034096964.jpg
83 KB, 750x563
>>53464542
>>53464621
ten sam poster
>>
>>53464589
didint read wez wykurwiaj szwabie
>>
>>53464634
o ty hakerze jebany, a skiny do cs'a tez potrafic hackowac??//
>>
>>53464589
gość od lat przepisuje cudze teksty. broni się tym, że jak się przeczytało tyle książek co on, to można się "zainspirować"
prawicowy publicysta, panie i panowie
>>
>>53464672
>hakerze

debil odkopuje martwą nić dwoma sewer baitami jeden po drugim

najpewniej to ten sam debil

elementarne watsonie
>>
File: 1417260882216.png (260 KB, 563x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417260882216.png
260 KB, 563x542
>tug scena pocięcia sobie żyletkami łap w kościele w "Niebezpiecznych związkach" to jebany plagiat
>>
>>53464696
piszesz jak taki niedojeb z sadistica
wypierdalaj znaczy nie mam piwa xD
>>
File: 136510609652.png (201 KB, 500x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136510609652.png
201 KB, 500x321
>>53464829
zapomniałeś wkleić zabawnego papieża
>>
>>53464871
chujowa jakosc, nie zapisze
>>
>>53464871
dowód, że pan bóg stworzył walenie i się z nimi bawi
>>
>>53464621
Tak kurwa
>>
>>53464759
rozwiń mysl
>>
>dziennikarze GW
>nie działają na szkodę państwa
http://czuchnowski.blox.pl/2016/01/Macierewiczowi-posluszenstwo-wypowiedziec.html
>>
>>53466738
z nimi to się nie można nudzić
>>
>trybunał konstytucyjny to liberum veto
>KOD to Targowica
>Merkel to Katarzyna

Rozbiory niedługo anony ;_;
>>
File: 0754 - UaBpIId.png (133 KB, 354x363) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0754 - UaBpIId.png
133 KB, 354x363
>Wstań o 7 rano
>Przypomnij sobie że wykład odwołany
>Jeb na jeszcze 3 godziny
>Wstań o 10
>Autobusem na uczelnie
>Profesor z którym miałeś mieć ćwiczenia wychodzi z budynku
>"No przepraszam ale coś mi wypadło, muszę iść, przekaż innym co w środku siedzą że zajęcia odwołane"
>Wejdź do środka
>Nikogo nie ma
>Chuj na autobus
>Podjedź 3 przystanki żeby się przesiąść
>Słyszysz telefon
>Siostra
>Halo
>"Spójrz w prawo"
>Jej samochód
>Darmowa podwózka pod sam dom
Czuje dobrze żaba
>>
File: 6f7712578f74.jpg (23 KB, 241x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6f7712578f74.jpg
23 KB, 241x409
>Mamy w Polsce partie zachodnio-europejskie: PO, Razem, Nowoczesna, SLD; mamy partie polskie: PSL, Ruch Narodowy, KORWiN. I mamy partię rosyjską: Prawo i Sprawiedliwość.
Mieszkając obok Rosjan i Ukraińców częściowo przejmuje się ich geny i sposób myślenia. Decydujący jest jednak czynnik kulturowy: przecież na Ziemiach Zachodnich mieszkają przesiedleńcy zza Buga – a jednak PiS nie ma tam takich wpływów, jak w Rzeszowie; ma je natomiast w Krakowie, choć był to zabór austriacki. I nie przypadkiem w Wielkopolsce popularne jest powiedzenie: "Na wschód od Konina - Azja się zaczyna!".
>>
>>53467815
>kurwin
>>
>>53467766
echhh anonie, trochę zazdroszczę
>>
File: 1421153146696.png (254 KB, 640x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421153146696.png
254 KB, 640x464
>>53467815
Jak to był powiedział śp.Fryderyk A. von Hayek: „Nic tak nie irytuje ludzi, jak pokazanie im prawdziwych źródeł ich poglądów”
>>
>>53468310
A nie Łynston Czerczil?
>>
>>53467815
>PSL
>partia polska

brechłem

no tak. przecież to takie polskie sprzedawać stołki i grać na szkodę państwa
>>
>http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1638735,2,jakiego-jezyka-uzywaja-skrajni-prawicowcy-do-sporow-z-lewica.read

O jaki piękny tekst.
>>
>>53468693
O jaki słaby bejt.
>>
>>53468727
>wszystko co się ze mną nie zgadza to bejt
tępy fiut
>>
>>53468799
>sugerowanie, że w tym wywiadzie jest cokolwiek z czym się można zgadzać lub nie, a nie sama prawda
>>
>>53468693
>Wykorzystałeś swoją miesięczną pulę 10 tekstów z POLITYKI dostępnych nieodpłatnie w naszym serwisie.
grubo
jeszcze mysla ze za to im zaplace xddd
>>
File: 1451617046844.jpg (201 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451617046844.jpg
201 KB, 800x800
Siema.
>>
>>53468693
Co mają żołnierze wykleci do Niemców terroryzujacych Warszawę i do Lewactwa? Początek rozwinięcie i zakończenie nie łączą się.
>>
>>53468948
Nie ważne, jakieś coś inne mi się wczytalo ale teraz mam artykul
>>
>>53468948
Lewactwo ma obsesję na punkcie Żołnierzy Wyklętych. To tak po przodkach którzy ich ścigali.
>>
>>53468693
>>53468886
Tu jest całość:
http://pis-da.blogspot(kropka)in/2015/11/z-lewakami-nie-ma-przelewek.html
>>
>>53468886
odśwież. kilka paywalli ma ten głupi błąd
>>
>>53469005
Zdrajca. Wypierdalaj do P*znania.
>>
>>53468948
nie uczą tam w uk czytania z zrozumieniem i logicznego rozumowania?
>>
>>53469095
wieśniak
>>
>>53458915
>football
>>
>>53467815
kurwin to partia rosyjska majaca na celu omamic polska mlodziez
>>
File: 0lBXFeW.png (108 KB, 400x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0lBXFeW.png
108 KB, 400x381
>>53469606
>korwin odwiedza okupowany przez Rosjan Krym, podważając naszą solidarność z Ukrainą i krytykę Rosji przez UE, oraz dając argumenty putinowskiej propagandzie
>wykopki z /polski/ myślą, że to "cool" i że korwin utarł nosa "lewakom"
>>
File: 1436889935137.jpg (1 MB, 1000x1230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436889935137.jpg
1 MB, 1000x1230
>>
>>53470018
>naszą solidarność z Ukrainą i krytykę Rosji przez UE
>>
File: 635669628946690500.jpg (115 KB, 1200x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
635669628946690500.jpg
115 KB, 1200x799
CAŁA POLSKA SIĘ Z WAS ŚMIEJE

DEMOKRACJI WY ZŁODZIEJE
>>
>>53470018
wykopki to rak jakis

jak ktos w ogole moze kurwina popierac, ten kretyn sie we wszystkim myli
>>
>>53470203
>hehs jebac ukrainę ))) niech sobie ruskie robią co chcą
niezależnie od hurr uczuć i jakiejś tam gówno znaczącej neobandery trzeba ich wspierać, bo rosja to chuj
>>
File: 1451514686267.webm (3 MB, 592x932) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451514686267.webm
3 MB, 592x932
k-pop
>>
File: wyborcy pisu.jpg (22 KB, 302x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wyborcy pisu.jpg
22 KB, 302x395
>>53470303
imponuje podwiekom swoimi masakrami lewakuw
no i daja sie nabrac na jego wolny prawicowy rynek meme
>>
>>53467766
fajny pep frajerze, sciaglas wraz z inymi z tego .rar fila ?
>>
>>53470328
Jak nas dymają w polityce historycznej i wypraszają z Mińska za zamkniętymi drzwiami, po tym wszystkim co dla nich zrobiliśmy? No chyba ty musisz, chocholski robaczku.
>>
PRZYPOMNIENIE ZE W WOJSKU DAJA KAZDEMU A ZEBY SZEDL NA MIESO ARMATNIE
PRZYPOMNIENIE ZE WSZYSKITE DZIECI POLITYKOW I INNE CHUJE MUJE MAJA ImmUNITET I DO WOJSKA NIE IDA
PRZYPOMNIENIE ZE JAK WOJNA WYBUCHNIE DEZERTEROWAC DO NIEMIEC
ALBO ZGINAC ZA DOSLOWNIE NIC
jebac polske
>>
Kurwa. Zmieniłem pracę na biurową, porobiłem wczoraj cały dzień, dzisiaj 6h i w zasadzie nie mam co robić. Mogę w zasadzie czekać tylko na maile zwrotne od klientów.

Jest tu jakiś ananas pracujący w biurze, który ma podobne problemy?
>>
>>53470408
Może tak, może nie
>>
File: putin-366.jpg (132 KB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
putin-366.jpg
132 KB, 1200x900
>Ukraina zniknie z mapy za twojego życia
>>
>>53470499
gdzie ty masz te wojne
chyba nie dales sie zastraszyc na muh putin argument
>>
>>53470499
>PRZYPOMNIENIE ZE JAK WOJNA WYBUCHNIE DEZERTEROWAC DO NIEMIEC
>ALBO ZGINAC ZA DOSLOWNIE NIC
>Polska w XXI wieku
>>
>>53470510
gówno postuj z pracy
>>
>>53470538
Nie zniknie. Rosja ma wystarczajaca ilosc chujowych oblastow ktore potrzebuje inwestycji. a poza tym to Rosja sie rozsypie za dwa lata.
>>
>>53470499
>on myśli, że granice będą otwarte jak wybuchnie wojna
ty kurwa głupi lewaku robaku, do woja pójdziesz pedale
>>
>>53470510
rob samolocilki z napisem okurwa jak kisne xD i rzucaj przez okno budowniczym
>>
File: Solitaire-Desktop.png (49 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Solitaire-Desktop.png
49 KB, 1024x768
>>53470510
to jest przyszłość którą wybrałeś
>>
>wybuchnie wojna
dobre memy
>>
>>53470608
sobie predzej sam w leb strzele niz dam sie przez ruskich wyruchac
oraz
ciemna skora und gute deutsch kentnise, bede uchodzcem ;+)
>>
>>53470644
Biuro jest dość małe, góra 40 osób. W pokoju oprócz mnie jest tylko 6 osób, nie da rady takich inb odpierdalać. Zostaje mi tylko gównopostowanie.

A Captcha do odstrzału dzisiaj jest.
>>
>>53470695
żebyś się kurwa nie zdziwił jeszcze
>>
>>53470698
ale schizofreniku zrozum, że wojny nie będzie
>>
File: 1443844169274.gif (4 MB, 400x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443844169274.gif
4 MB, 400x348
>Tug wybucha wojna
>Polacy spierdalają do UE
>W UE zaczynają stawiać płoty antypolakowe na granicach
>>
kurwaw
>>
File: Putin-327596.jpg (25 KB, 590x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Putin-327596.jpg
25 KB, 590x393
>>53470596
Cokolwiek pomaga Ci zasnąć, mój mały chochole.
>>
Mam paranoję, powiedz co cie zapytali
Jedno słowo tylko powiem i cie zakopali
PiS chce mnie zabić, my złe nowiny
Odsuń się chuju kiedy uciekam do Ukrainy
>>
File: 1450220362194.jpg (535 KB, 1000x625) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450220362194.jpg
535 KB, 1000x625
>>53470771
>na ochotnika wstąpię do oddziału SS-Macierewicz i będę polował na dezerterujących lewaków-robaków
>>
>>53470596
>a poza tym to Rosja sie rozsypie za dwa lata.
no chyba nie
>>
>>53470770
TAKI CHUJ ZYDZIE JEBANY , PIERWSZE CO SPIERDALAM DO BERLINA
kazdy kto ma troche rozumu i godnosci czlowieka zrobi to samo, NO CHYBA ZE BUK CHONOR OJCIEC CHRZESTNY XD hehe za polske bede walczyl
>>
>>53470807
Gdyby Putin chcial aneksować Ukraine to zrobiłby to miesiące temu, woli status quo żeby nie być odpowiedzialnym za pomoc odbudowania jakiegoś ługańska czy innego wypizdowa.
Nawet na Krymie nie było prądu od dłuższego czasu Myślisz ze maja kasę na odbudowanie takich ruin? A tak to Ukraina jest technicznie w konflikcie i ma zawiązane ręce.
>>
File: nuke2.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nuke2.webm
3 MB, 1280x720
>>53470852
bomba kiedy
>>
>>53470852
Musimy ich zabić. Musimy ich spalić. Świnia po świni. Krowa po krowie. Wioska po wiosce. Armia po armii.
>>
>>53470698
Niemcy cię nie wpuszczą w rewanżu za to, że nie przyjelismy uchodźców
>>
>nie lub kawy
>kupuj ją tylko dla kofeiny żeby rano nie być trupem
>idź rano do sklepu i kup kawę
> w domu zauważ '' cafeinevrij''
> kupiłem słoik bezkofeinowej
;_;
>>
>>53470771

Wystarczy że każdy Polski żołnierz zabije kilku Rosyjskich. Potem jak już im wypalimy żołnierzy, zostaje już tylko inwazja i zajęcie Białorusi i Rosji zachodniej i centrum. A Chińczycy mogą sobie południowo wschodnią część wziąć. Rosja nie walnie Polski atomówką bo po tym już nikt nie będzie chciał z Rosją gadać.
>>
>>53471014
Mnie wpuszczą jak im pokażę wyciąg z internetów poswiadczający, że zawsze byłem Refugees Welcome i ogólnie lewicujacy
>>
>>53471014
ale ja jestem uchodzcem, bitte frau merkel helfen sie mir ;(((
ficki ficki kurwa znaczy allahu akbar
>>
File: 1427634022971.png (297 KB, 444x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427634022971.png
297 KB, 444x467
>>53471041
Wystarczy że każdy Polski żołnierz zabije kilku Rosyjskich.
>>
>>53470863
Ruscy się rozsypują bo nie maja żadnej ideologi. Zawsze tak było ze te chujowe cesarstwo sklejał jakiś plan, a to unifikacja rusi, panslawizm, komunizm, internatiolizm i chuj wie co jeszcze. A teraz próbują wepchnąć jakiś euroasianizm który ma na celu zwrócenie na siebie uwagi senpaja chińskiego ale jest chujowy, nie przejdzie ani wśród populacji ani polityki. Nie potrafią wykorzystać swoich naturalnych bogactw, korupcja jest wszędzie, nie maja żadnych reformatorów ani nie chcą dać sobie spokóju z imperium, ekonomie się kurczą do poziomu takich państw jak włochy i dyplomatycznie są odizolowani od każdego poza china która wcześniej czy później ich zacznie ruchać na froncie syberyjskim którego już zresztą kolonizują.

Tak umierają cesarstwa, nie od miecza tylko od braku jakiegokolwiek pomysłu jak dalej kontynuować który by ich unifikował.
>>
>>53471041
Hehe, pierwszy warunek nie do spełnienia, ruskie wajaki już ćwiczą na Ukrainie i w Syrii
>>
>>53471113
>Ruscy się rozsypują bo nie maja żadnej ideologi
Czyli jak ludzie się robią zbyt inteligentni to państwa przestają działać?
>>
>>53471102
to łatwe, wystarczy pójść na pierwszą lepszą manifestację szkodników
>>
>>53470911
Ablublublu. Zaanektujemy Ukrainę, a potem przyjdziemy po twoją wyszczekaną mordę, Paljaku robjaku.
>>
>>53471113
ale Rosja nie jest żadnym cesarstwem tylko państwem narodowym

na co niby ma się kurwa rozsypać jak prawie wszyscy tam mówią po rosyjsku?
>>
>>53470895
>godnosci czlowieka
>mowi robak co by spierdalał
Umrzyj żbsz.
>>
>>53471040
Współczuję anonku.
>>
File: bez tytułu.png (17 KB, 410x461) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bez tytułu.png
17 KB, 410x461
ACHTUNG

mój laptop biurowy
>>
File: 1452555570055.jpg (82 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452555570055.jpg
82 KB, 720x960
>wędzona makrela na obiad
>>
>>53471040
>żeby rano nie być trupem

>uzależnienie od kofeinowego żyda
Pepijn proszę cie.
>>
>>53471145
Wystarczy pójść na każdą miesięcznicę smoleńską.
>>
>>53471168
nie zdziwilbym sie gdyby sami sie zbalkanizowali
>>
>>53471195
mowi robak co dostanie order za odwage i worek na cialo
zgin za nic a twoja matke i siostry beda gwalcic
>>
>>53471207
srogie parametry
>>
>>53471207
tibia pojdzie
>>
>>53471276
>zgin
Giną na wojnie tylko chujowi żbsz, na wojnie się zabija a nie ginie gnido.
Matka by była dawno za granicą a siostry nie mam.
>>
>>53471255
>miesięcznicę smoleńską.
ale takich to ja szanuję, patriotyczny kwiat narodu
>>
>>53471244
nie każdego od rana wita greckie słońce Papadopoulos
>>
>>53471209
halibut master ryż tu.
ale makrele też szanuję.
pozdrawiam
>>
File: t.jpg (19 KB, 307x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t.jpg
19 KB, 307x395
chcielibyscie zyc jak krol tomek co
neetowac caly dzien szitpostujac na twiterze i z tego miec kase
>>
>>53471316
wypierdalaj w swoje g*erki grac pierdolony gimbie, pierwszego killa zgarniesz na wojne bedziesz nosil tytul miesiaczka
>matka za granica
by ja tam zarzneli bo za stara
>>
Wyjedźmy wszyscy zagranicę i udawajmy wielkom yntelygencję polską przy kawce która udaje, że pomaga Polsce. Muh symboliczne gesty.
>>
>>53471209
sama wędzona makrela? czy jakies inne ambitne danie?
ja dzis łosos z ziemniakami :3
>>
czy w waszej rodzinie jest przekonanie ze żurek to świąteczne danie?
>>
>>53471209
świeżutki łosoś i makrela najlepsze żbsz
>>
>>53471463
spytaj jakiegos wlocha czy ci sie nie spusci w te ziemniaki ty pierdolona pederasto
>>
>>53471268
nie ma żadnych podstaw żeby się Rosja balkanizowała i raczej nie będzie

gdyby się miała zbalkanizować to by się to już wydarzyło w przeszłości, gdy carat upadał
>>
>>53471490
Pojebało Cię?
>>
>>53471113
>>53471140
>Ruscy
Rosjanie*

Bo jebani Moskale to nie Ruscy
>>
>>53471532
* Ruscy

bo wszystkie zwierzęta to Ruscy
>>
>>53471441
to żbsz
>>
>>53471441
Ale czemu wszyscy? Ty możesz zostać i się tłuc jak ci to sprawia radosc.
>>
chciałbym żeby Polska przyjaciela uchodźców
>>
>>53471430
wolę króla piotrka
>>
>>53471519
>pierdolonA
żeńska końcówka
>pederastia-termin wywodzący się z języka greckiego (dosł. miłość do chłopców)
Czy ten Anon nazwał mnie Femką?
>>
>>53471439
>zesrałby się gdyby miał walczyć, więc wyzywa od "pierdolonych gimbów"
Kisne zuszku.
Mam nadzieje że jak dojdzie do wojny to będę mógł legalnie tchórzom i zdrajcom strzelać w plecy.
>>
>rosja putina
>cokolwiek

weźcie się pierdolnijcie w dekiel
internacjonałka ich jebie w dupę bez wazeliny, Moskwa to miasto kaukaskie
>>
>>53471690
>on nie wie kiedy jest szitposting

witam nowociotę
>>
>>53471551
Ruscy to nazwa Ruteni rządzonej przez Wikingów.

Rosjanie, biali rosjanie i czerwoni rosjanie to wymysł Katarzyny.
>>
>>53471666
przynajmniej na cyferkach wygrales bo na wojnie jestes przegrany
idz zgin za tego obronce z azkabanu antonia ja bede turycznki w niemczech ruchal
>>
>>53471825
a jak wojna sie przeniesie do niemiec to gdzie spierdolisz
>>
File: 421.jpg (28 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
421.jpg
28 KB, 480x360
Jeśli lewica jest taka zła to czemu lewicowe lub liberałowe kraje są bogatsze od prawicowej polski no kurwa czemu
>>
>>53471858
będzie srał pod siebie pod słowacką granicą niedojeb
>>
>>53471858
do us i a, moja maszyna napedzana optymizmem
>>
File: b02019c1f247.jpg (42 KB, 600x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b02019c1f247.jpg
42 KB, 600x459
>>53471884
Dobra zanęta. Może ktos zlapie.
>>
File: 1437306185648.jpg (14 KB, 318x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437306185648.jpg
14 KB, 318x284
>>53471906
>wojna na dwa fronty
>on liczy na samoloty do USraju
>on liczy na ruch bezwizowy
>on liczy na litość wuja Dżona
>>
>>53471858
do kanady
>>
>>53471666
>Mam nadzieje że jak dojdzie do wojny to będę mógł legalnie tchórzom i zdrajcom strzelać w plecy.
Jedz gówno stalinowski szczurze.
>>
>>53471946
Trzeba obserwować sytuacje geopolityczną i wykonywać ruchy z wyprzedzeniem.
Jak się za bardzo pospieszysz to najwyżej będziesz mieszkał w fajnym kraju.
>>
>>53471947
WEED
E
E
D
>>
>>53472024
>>53472024
>>53472024
>>
>>53471884
>prawica
>lewica
>w odniesieniu do gospodarki
czemu ludzie to robią
>>
File: 1009905_.jpg (65 KB, 600x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1009905_.jpg
65 KB, 600x480
>>53471918
>>
Istnieją dwa typy muzułmanów (radykalni i umiarkowani). Radykalni chcą ściąć ci głowę, a umiarkowani chcą, aby radykalni ścieli ci głowę.
>>
>>53472071
>>53472071
>>53472071
>>
>>53472047
wez kurwa wypierdalaj
>>
File: 138962_3.jpg (25 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138962_3.jpg
25 KB, 300x300
>>53471325
>kwiat narodu
Thread replies: 325
Thread images: 82
Thread DB ID: 428132[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.