[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 311
Thread images: 72
File: kuba_wojewodzki.jpg (56 KB, 1095x798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kuba_wojewodzki.jpg
56 KB, 1095x798
Edycja króla TVN-u
>>
pirszy za Petru
>>
>>53436848
>głosował na Kukiza
>>
>jaram się skyshitem bo miasto na powierzchni jest obrzydliwe
>>
File: 1452525960414.png (183 KB, 386x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452525960414.png
183 KB, 386x282
>>53436848
>>
>>53436848
za mało prawilny ten thead
>>
>>53437032
mieli chyba umyć jakos ostatnio? obecnie PKiN wygląda obrzydliwie
>>
>>53437107
>>
>>53437060
warszawski skyline też zbyt okazały nie jest żbsz
>>
File: 1448884500780.jpg (17 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448884500780.jpg
17 KB, 400x400
któryśtam za agenta Oskara który trzeciego dnia zmartwychwstanie i wróci z Brukseli by siedzieć po lewicy Balcerowicza aby rozkradać majątek ojczyzny w chwale na wieki wieków amen
>>
>>53437150
już to widzę jak PiS umyje pałac
raczej go zburzą
>>
File: 1452031808244.jpg (2 MB, 850x2079) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452031808244.jpg
2 MB, 850x2079
ANIME
>>
>>53437315
panowie policzmy głosy
>>
>>53437361
chuja zrobią, a nie zburzą

najwyżej usuną z Wiadomości
>>
>>53437226
90% miast szczycących się skylinem jest chujowe na poziomie ulicy
>>
File: 9EfPiXi.jpg (237 KB, 1399x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9EfPiXi.jpg
237 KB, 1399x787
>>53437361
nie zburzą tego nigdy w końcu symbol Warszawy : ^ ) to jest nasz Empire State Building przecież
>>
>>53437428
Jak SLD nie skrewi to przejdzie

https://www.youtube.com/watch?v=yJrOt3wPcxE
>>
>>53437428
>panowie policzmy głosy
dosłownie jedyne co umiał dobrze
>>
a mi to trochę szkoda pekinu
wiem, że pomnik stalina itd, ale cholera bardzo mało takich budynków jest
tak samo nowa huta
jest to ta fajna postać socrealizmu
>>
>>53437441
no wg ciebie to pewnie każde duże miasto jest automatycznie chujowe na poziomie ulicy bo tłok, korki i zanieczyszczone powietrze
>>
>>53437436
>>53437464
jakby mieli więcej władzy to by pewnie rozjebali
>>
File: 1444890089128.png (399 KB, 480x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444890089128.png
399 KB, 480x648
>>53437362
anibe
>>
>>53437540
trafiłeś kurwa
>>
>>53437428
>>53437478
thread theme

https://www.youtube.com/watch?v=Di_pBO9smVA
>>
>>53437565
jakby coś szklanego wybudowali zamiast pekinu to bym się nie obraził żbsz
>>
>>53437540
no bo tak jest
>>
>>53437478
>jak tego nie zrobimy to będziemy mieli duży pasztet
i tak mają tylko że po 24 latach dopiero jak na dobre przejebali wybory
>>
File: 1437688498972.png (353 KB, 558x569) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437688498972.png
353 KB, 558x569
>>53437576
Kukuryku
>>
>>53437531
Zgadzam się, mi się jeszcze na przykład kojarzy z Misiem albo Ekstradycją. No ale ostateczne jednak trzeba zburzyć. W imię zasad, skurwysynu.
>>
File: wyborcy pisu.jpg (22 KB, 302x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wyborcy pisu.jpg
22 KB, 302x395
>>53437315
muh prawica
>>
File: 1369933804500.gif (945 KB, 500x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369933804500.gif
945 KB, 500x279
>>
>>53437362
a jak to sie nazywa
>>
>>53437756
>fejsikowy page
>wyborcy pisu podczas gdy >tylko JKM
>szkalowanie prawicy
1/10, przynajmniej spróbowałeś
>>
>>53437654
>>53437591
t. prowincja wschodnia
>>
tak kurwa
zburzymy jebany pekin
a na jego miejscu postawimy pomnik kurwa wojtyły
z żółtego kurwa materiału
pokazującego srodkowe palce do berlina i moskwy
tak będzie
>>
File: 1441962024319.jpg (270 KB, 512x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441962024319.jpg
270 KB, 512x512
>>53437799
Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz
>>
https://www.google.pl/trends/explore#q=Cuckolding&geo=PL&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT-1
>W*****wiacy
Kurwa ale smród, WSTYD mi że te smiecie pierdolone kurwa robaki warszawiaki jebane kurwa tak bezczeszczą miasto które bronili i za które gineli patrioci prawilni polacy, to jest kurwa wstyd, warszawiacy robacy kurwa do gazu z wami zwierzęta obrzydliwe kurwa ja pierdole.
Kraków najlepsza stolica
>>
>>53437853
krk

inb4 jakies implikacje
>>
>>53437362
Chcę popełnić wykroczenie.
>>
Zburzyłbym każde miasto powyżej 80 tysięcy mieszkańców. To są miasta wypełnione szczurami i jaszczurami, nie ludźmi. To są lochy III RP, a nie królestwa prawdziwej wolnej Polski.
>>
File: Untitled.png (1 MB, 771x6161) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
1 MB, 771x6161
>>53437478
w picrelu kolejny przykład jak wyglądała demokracja w Polsce, gdy rządziły autorytety KODu
>>
File: zx.jpg (37 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zx.jpg
37 KB, 600x400
>>53437821
>>
File: 0a1.jpg (78 KB, 643x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0a1.jpg
78 KB, 643x820
>>53438107
>>
>>53438106
Brawo, i potem to cale bagno przyjdzie do prawdziwych miast i zniszczy je jeszcze bardziej. Slaby masz plan zarządzenia, nie glosowałbym.
>>
zuchy co ja widzę
https://www.youtube.com/watch?v=dPQf4DrXWf8
>>
dead white people
>>
>>53438321
hello muhammad
>>
o chuj chodzi z #fortune?
>>
>>53438271
To przesiedlimy ich wszystkich do Auschwitz.

lista nr. 59, by the way
>>
File: suicide-gun1.jpg (62 KB, 426x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suicide-gun1.jpg
62 KB, 426x282
>mtg zrobiłem sobie przerwe od newsów i polityki na tydzień żeby odpocząć od tego syfu
>mtg pierwsze co dzisiaj wyczytałem na mejnstrim media to że Polska przyjmie kurwa 7,000 ciapatych

pierwsze gwałty kiedy
>>
>>53438305
Już niedługo będzie pisał dla W Sieci albo Do Rzeczy.
>>
File: 1445814503837.jpg (138 KB, 639x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445814503837.jpg
138 KB, 639x359
>>53438305
prawdziwy miller zdech po wyborach

to co jest teraz z tv to jakiś jego skrajnie prawicowy brat bliźniak
>>
>>53438462
przecież miały być tylko wdowy z dziećmi

i tylko 100-150
>>
>>53437956
>krk
>większy brud niż w warszawie
>najbardziej zanieczyszczone powietrze w polsce
no zajebiste miasto nie ma co
>>
>>53437858
co tydzień wieszajcie innego komunistę
na przykład:
Wałęsa
Olejnik
Tusk
Holland
>>
>>53438525

>miały być

100-150 to tylko pierwszy rzut
>>
File: karaluchy.png (268 KB, 2718x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
karaluchy.png
268 KB, 2718x960
e polaki a gdzie są te wasze osiągnięcia :D ?
>>
>>53438599
COOOOOO KURWA

niemożliwe, dawaj mi te źródła
>>
>>53438106
>prawdziwi Polacy mieszkają w lesie i na polach
>>
>>53438553
no lepsze od wawy
a na memy o powietrzu żadnego krakusa nie złowisz
>>
>>53438639
>nie umiem czytać ze zrozumieniem
>>
>>53438628

masz, mejnstrim media żeby nie było że jakieś gazety z /pol/

http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,title,PiS-zmienia-zdanie-ws-uchodzcow-Nie-mamy-mozliwosci-sie-wycofac,wid,18084353,wiadomosc.html
>>
>>53438617
podaj jeszcze że PKB per capita jest wyższe w Korei niż w Polsce
>>
>>53438617
codzienne przypomnienie że nie jestes koreańcem i nigdy nim nie będziesz
a ja nie muszę żyć w miescie o zaludnieniu 5 ludzi na metr kwadrat i pisać listów do wujka żyjącego pod pojebanym totalitarnym reżimem
>>
>>53438748
A Dania jakoś się wycofała w takim samym kontekście, Polscy murzyni i zdrajcy narodu.
>>
>>53438748
to już od dwóch miesięcy wiadomo

Kopacz podpisała więc nic już się nie da zrobić
>>
>>53438702
widzę uważasz że wiesniaki to jedyni Polacy
>>
>>53438849
>kopacz podpisała )))))
następny rok rządów pisu to będzie zwalanie wszystkiego na poprzedni rząd
>>
>>53438840
>>53438849

po tylko aktach terroru i aferze w kolonii mogli odmówić

"Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznaje w odpowiedzi na interpelację posła Roberta Winnickiego, iż można było odmówić przyjęcia uchodźców, wykazując, iż stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Tego jednak nie uczyniono, potwierdzając decyzje poprzedniego rządu.
„W myśl art. 5 ust. 7 Decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. istnieje możliwość odmowy relokacji wnioskodawcy, w przypadku wystąpienia uzasadnionych powodów wskazujących, że dana osoba może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego. Analogiczny przepis prawa został zawarty również w Decyzji Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r.” napisał przedstawiciel resortu w odpowiedzi na interpelację Winnickiego."
>>
>>53438849
mów tak sobie dalej, pisiorski pachole
>>
>>53438943
>)))))
po pierwsze: kacap wykryty
po drugie: tak kopacz podpisała i nie ma znaczenia kto wygrał później
>>
>>53438820
>a ja nie muszę żyć w miescie o zaludnieniu 5 ludzi na metr kwadra
nie ma takiego miasta na swiecie
>>
>>53438305
Miller wasz jeszcze wyrucha to stary komuch z KGB takich prawackich smarków to zjadał na sniadanie za Stalina
>>
>>53439027
pierdu pierdu
wasz wielki prezio Kaczyński ma obsraną dupę przed unią i tyle z twardej polityki wobec unii
>>
mendia guzik wiedzą, szydło zaledwie pare dni temu mówiła, że są w stanie przyjąc tylko 100 osób i tylko kobiety, co w sumie jest nawet lepszym rozwiązaniem niż całkowite zrywanie podpisanych przez poprzedni rząd umów, bo UE wtedy mogłaby też sobie robić co che i tłumaczyć, że Polska pierwsze przestała realizować złożone obietnice
>>
>>53438970
To była najlepsza okazja do odmówienia. Po zamachach w Paryżu, po gwałtach w Niemczech, po odmowie Danii, po podziałach w UE, po takim mocnym sprzeciwie społeczeństwa. Ale nieeeeeeeeeee, bo lepiej być szmaciarzami, zdrajcami i lawirantami działającymi wbrew woli społeczeństwa i na korzyść tylko innych krajów, przy okazji rozpierdalając dobrą cywilizację i krzywdząc niewinnych ludzi. Tak, to jest dobry pomysł. No po prostu PiS zbawił Polskę.
>>
>>53438305

Kurwa dziwne to jest. Miller to arcylewak i kurwa, ale mimo wszystko nawet go lubię.
>>
>>53439180

dokładnie, ja już nawet nie jestem zły tylko zmartwiony

po chuj sie ten PiS tak stawiał tyle miesięcy żeby na końcu i tak dać dupy?

tylko dają amunicje kodowi etc. bo nawet lemingi nie chcą ciapatych tutaj
>>
>>53439361
bo miller to porządny lewak starej daty i ma niewiele wspólnego z tą dzisiejszą lewicą, która zajmuje się tylko uchodźcami, prawami lgbtq-chujciwdupe, ekologią i ścieżkami rowerowymi
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>>53438305
>czerwony komuch, który jebał Polaków w dupę przez dekadę i rozkradł Polskę, rozjebał TVP, przyczynił się do powstania nord stream i generalnie jest ojciem wielu obecnych patologi w kraju
>napisał kilka pozytywnych tweetów i pojawił się w prawicowej tv
>"nawet go lubię", "spoko jest ten miller", "dobry ziomek"
kek nigdy się nie zmieniajcie polaki robaki
>>
>>53439616
jeśli naprawde myślałeś, że pis to jakieś objawienie i nadzieja na """odrodzenie polski""", to musiałby być twoje pierwsze wybory
>>
>>53439689

Mówię nawet go lubię, ale jak trzeba rozstrzelałbym. Naucz się mysleć po stalinowsku naiwniaczku.
>>
File: 4ce38bfc51d1d_o.jpg (155 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4ce38bfc51d1d_o.jpg
155 KB, 1000x750
>>53437624
A dlaczego go nie odrestaurować do oryginalnej bieli (może nawet i oszklić) a potem zabudować dookoła nowoczesną architekturą?
>>
RUSKA KURWA ALEOLEOLOELOAO ALEOEOELOELOELALOELOA
ALOELOELOELOEALOELOEOLEO

RUSKA KURWA ALOELOELOELOEE
ALOEOLEOELELOELOALOA
ALOELOELOEOLELOELEOLA
>>
>>53439820
wyborca pisu, panie i panowie
>>
>>53437361
póki co warszawą rządzi po a nie pis
>>
>>53439944
AUSCHWITZ BIRKENAU

SIA LA LA LA LA
>>
File: 1430766887223.jpg (193 KB, 1013x825) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430766887223.jpg
193 KB, 1013x825
>>53438970
WINA TUSKA
>>
Co jest kurwa pedały? Siedzicie na 4chanach i opierdalacie chuja w domu? Ja właśnie wróciłem od jednej z moich koleżanek i opierdoliła mi laskę. Spuściłem się na koniec między jej cycki. A Wy co, kurwa, robaki pierdolone? Kiedy ostatnio się ruchaliście? W poprzednim wcieleniu czy może za stosunek seksualny liczycie moment, w którym wychodziliście z pizdy swojej matki?
>>
>>53440082
dzień dobry. jest suchy chleb?
na zanętę
>>
File: 1452363184994.jpg (10 KB, 239x211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452363184994.jpg
10 KB, 239x211
>>53440082
>seks
ale kisnę z jebanego zwierzęcia
>>
>>53439731

>pis to jakieś objawienie i nadzieja

bez przesady, ale liczyłem na więcej niż na "bo kopacz podpisała" w sprawie ciapatych
>>
File: 1452486542746.jpg (35 KB, 420x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452486542746.jpg
35 KB, 420x313
>>53440082
>seks oralny
>jakikolwiek segz przed ślubem

WYPIERDALAJ NIECZYSTA KURWO
>>
>>53440210
oni już przed wyborami chodzili na paluchach wokół tego problemu
>>
>>53440210
ale to przecież idealna wymówka. nie dość, że odsuwasz winę, to jeszcze zwiększasz hejt na platformę
>>
>>53440341
Chujowa jak ludzie widzą, że inni odmówili i że można odmówić. Jeśli to nie będzie tylko najwyżej ta mała grupka wdów z dziećmi, to skończy się bardzo źle dla PiS-u.
>>
>>53440341

>zwiększasz hejt na platformę

no to się PiS grubo zdziwi
>>
>>53440444
ładne cyferki

>>53440444
>>53440454
idealnie
>>
File: 71f.jpg (25 KB, 500x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
71f.jpg
25 KB, 500x433
>>53440444
sprawdzam
>>
>>53439796
jak na razie to oni go eksponują wątpię żeby go kiedykolwiek zabudowali
>>
>>53440597

Jeżeli dubsy, to żaden z Was robali nie porucha nic w tym roku, ani przez 8 następnych lat - chyba, że za poruchanie liczyć odbyt waszych kolegów.
>>
File: OrigCash.jpg (42 KB, 242x251) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OrigCash.jpg
42 KB, 242x251
>>53440082
Zapomniałeś o pic related.
>>
>>53440702

Dobra, to może chociaż przez rok. To samo, ale przez rok.
>>
File: god-damnit-o.gif (1 MB, 320x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
god-damnit-o.gif
1 MB, 320x214
>>53440702
chyba zapominasz gdzie jesteś. my tu wszyscy nosimy pierścienie czystości
>>
>>53440444

> Jeśli to nie będzie tylko najwyżej ta mała grupka wdów z dziećmi, to skończy się bardzo źle dla PiS-u.

to będzie koniec PiSu, i wątpie czy znajdziemy 7 tysięcy wdów z dziećmi w bandzie 20 letnich brudasów
>>
ahahhaha to jednak te kurwy pisowskie przyjmuja uchodzcow ?

i co pojeby?
>>
>>53441012
Ta sprawa jest bardzo poważna, przestańcie myśleć ciągłe tylko o ruchaniu.
>>
>>53441012
>>53440444
>koniec PiSu z powodu uchodźców
jestem tylko ciekaw czy ich głosy pójdą raczej w stronę Ciastka czy Zandberga
>>
>>53441218

proxy?

jak nie to powiedz co sie tam teraz dzieje z naszymi kochanymi "uchodzcami"
>>
>>53441218

Ale pomysl, co taka syryjka mogłaby zrobić za dach nad głową.
>>
>>53439796
albo najlepiej zburzyć ten archaizm i zbudować nowoczesny pałac?
>>
>>53441213
Premier mówiła, że są w stanie maks. 100 osób przyjąć, ale co ona tam wie, lepszym źródłem informacji jest Anonymous na 4chinie.
>>
>>53441012
to proste
>zabij brudasów
>automatycznie twórz wdowy
dwie pieczenie, jeden ogień
>>
File: 1449074960697.jpg (31 KB, 293x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449074960697.jpg
31 KB, 293x394
>>53441012
>wdów z dziećmi
>dziećmi

zamiast "ruchaj a nie gierkuj" kampania "zostań piaskowym rogaczem za pieniądze z UE" nie tak się umawialiśmy panie Dudełe
>>
>>53441329

nowe dzieci z muhamadem. Dach nad głową ma opłacony
>>
>>53441315
Przychodzą do Grecji -> Siedzą trochę tu zanim obczają co i jak -> Jadą dalej do Szwecji, Niemiec, Polski
>>
>>53441415
lepiej zburzyć całą wa******we imo
>>
>>53441474
nie trzeba :^)
>>
>>53441288
wygra Marian z Winnickim
>>
>>53441417

>Premier mówiła
hahahahaha

> lepszym źródłem informacji jest Anonymous na 4chinie.
masz linki we fredzie
>>
Dobra to skoro tak pan Kaczka spierdolił w najważniejszej sprawie (po TK i media to tam chuj) to musimy wybrać nową partię do wspierania. Kogo wspierać teraz?

Kto nie wyrucha nas w dupę muhammadami?
>>
>>53441546
>prawdziwi narodowcy
byłoby zajebiście

cały zachód miałby największy ból dupska w dziejach ludzkości
>>
>>53441629
>cały zachód
pisałby "literally who?" raczej
>>
>>53436848
Lis, Krasko, lewicka, wojewódzki polecą niedługo na zbity ryj... i dobrze.
>>
>>53439796
nie zrobisz z gówna diamentu
>>
>>53441784
>wojewódzki
przecież on w prywatnej tv pracuje. czemu miałby lecieć, dopóki kasę przynosi?
>>
>>53441784
>lewicka
poleciała jakieś 30 minut temu :^)
>>
>>53441834
prawak nie myśli, tylko wymienia nazwiska
byle tylko głowy leciały
>>
File: VqSd81N9o2.jpg (254 KB, 720x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VqSd81N9o2.jpg
254 KB, 720x699
>>53441784
>>53441867
>Dziennikarka TVP Info Karolina Lewicka złożyła wymówienie
>20:22
>>
>>53441784
spokojnie

wszyscy znajdą robotę jak nie w gazetce to w tusk vision network
>>
>>53441834
Prywatna telewizja... w polsce...
To niech kupią prywatną satelitę, wystrzelą i niech z nią nadają. Powinno się ich wyjebać z multipleksu i całej polskiej kablówki, tak jak polsat, chcesz oglądać kupujesz dekoder cyfrowego polsatu, a jesli nie potrzebujesz chujowych zagranicznych mediów to oglądasz polską kablówkę.
>>
>>53441991
wszystkich nie zatrudnią :^)
>>
>>53441946
>>53441867

No dobra, to pierwszy trafiony zatopiony.
Co z lisem, krasko i wojewódzkim?
>>
>>53442180
tych wymienionych na 100% zatrudnią bo przyciągają lewicowo-liberalną część społeczeństwa która nie lubi pana Kaczki
>>
>>53442104
w sumie dobra zanęta, bo odpisuję
jasne, wyjebmy wszystkie nieprawomyślne telewizje z multipleksu. zostanie tylko narodowa, republika i trwam. no może telezakupy mango, bo jakoś trzeba się utrzymać

>>53442192
>krasko
wyleciał z grafiku wiadomości
>>
>>53442192
kraśko też podobno dzisiaj wyleciał
>>
>>53442192
Lis na pewno do Michinka

Wojewódzki sobie siedzi w tvn i mu tam dobrze

Kraśko niewiadmo co zrobi... w TV był od kiedy byłem mały - w ogóle chyba poza TVP nie pracował
>>
>>53442256
lewactwo i tak ogląda tvn i nie potrzebują do tego 3 ligowej lewackiej
>>
>>53442267
No dobra, to dwóch z głowy.
Co z lisem i wojewódzkim?

btw i tak PiS jest wspaniałomyślny w USA lub u Ruskich tacy dziennikarze "mieliby wypadek samochodowy", lub po prostu "zawał" lub cos innego.
Albo dostaliby wilczy bilet i musieliby spierdalac z kraju, bo tu by na nich polowano.

Tu pan Kaczka jest wspaniałomyślny albo po prostu chce widziec jak staczają się na samo dno.
>>
>>53442104
>chcesz oglądać kupujesz dekoder cyfrowego polsatu, a jesli nie potrzebujesz chujowych zagranicznych mediów to oglądasz polską kablówkę
Bo każdy Polak ma polski żołądek!
>>
>>53440688
Przecież już od dawna są plany zabudowy placu defilad. Tylko projekty zostawały ciągle odrzucane lub ignorowane od lat 90, aż do tej pory. Teraz miasto szykuję się do inwestycji tak na poważnie i zamówił projekt.
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,ruszy-zabudowa-placu-defilad-na-poczatek-porzadki-pod-ziemia,164163.html
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,8-milionow-zlotych-za-projekt-br-placu-przed-palacem-kultury,190494.html
>>
>>53442424
no przecież mówimy z drugim anonem, że wojewódzkiemu chuja mogą, bo siedzi w niepaństwowej telewizji. to tak jakby pan kaczka chciał clarksona wywalić z top gear
>>
>>53442390

>muh ale dopierdoliła Glińskiemu wtedy w TVP, pamiętasz Mati?
na pewno ktoś ją weźmie
>>
>>53442660
nie łatwiej zbombardować?
>>
>>53442741
>to tak jakby pan kaczka chciał clarksona wywalić z top gear
nie do końca bo Wojewódzki jest mimo wszystko obywatelem Polski i król Jaro może wrzucić go po prostu do pierdla jak za mocno będzie fikał (ale tego nie zrobi bo Kaczyński wbrew temu co mówią nie jest dyktatorem)
>>
>>53442741
No dobra a czemu nie można udupić calego tvnu ?
Co niby ich ogranicza?
Każdą zagraniczną firmę da się udupić mając władzę we własnym kraju i swoich ministrów.
>>
>>53441816
Wyczyścić...
>>
>>53442424
towarzysz Lisieńko chyba właśnie dzisiaj ma ostatni program i wypad, a Wojewódzki w ogóle jakiś program w telewizji publicznej ma?
>>
>>53442846
Za same szydzenie z lecha kaczyńskiego i piosenki w stylu "jarek jarek przyjaciól ma wielu, kazdy chce lezeć, na wawelu".
Dałoby się go udupić bo miał już kilka procesów za to.
>>
>>53442976
>jarek jarek przyjaciól ma wielu
https://www.youtube.com/watch?v=eEeg6SHKcAg
>>
>>53442846
no tak, zgoda

>>53442875
bo to nie jest państwowa firma. możesz dowalić podatki (ale też całemu sektorowi, a nie tej jednej jedynej stacji)
zanim wyskoczysz z nacjonalizacją stacji - dyktatura
>>
File: toplmao.jpg (5 KB, 190x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
toplmao.jpg
5 KB, 190x265
hello
>>
>>53442660
no, kurwa nareszcie ...
>>
File: 1451076480931.png (539 KB, 594x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451076480931.png
539 KB, 594x517
https://www.youtube.com/watch?v=TEhuDaWIGUY

koniec demokracji
>>
File: 234816.jpg (113 KB, 783x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
234816.jpg
113 KB, 783x900
>>53442935
...zabudować i będzie cacy.
https://www.youtube.com/watch?v=SoHh34Cm51w
>>
>>53443063
zdravo
>>
>>53443061
>możesz dowalić podatki (ale też całemu sektorowi, a nie tej jednej jedynej stacji
O to !
Jakieś cła im dojebać, czy inne podatki.
I wprowadzić oflagowanie każdej gazety ze względu na kraj najwiekszego udziałowca.
Jesli zwykły jogurt może mieć etykiete "dobre bo polskie" to czemu nie gazeta?
Ludzie by wiedzieli czy to niemiecka gazeta czy polska i wiedzieliby co kupować.
>>
File: toplmao.jpg (14 KB, 190x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
toplmao.jpg
14 KB, 190x265
>>53443248
jak się masz
>>
https://www.youtube.com/watch?v=yq5SdiBux7Q
>>
>>53442757
Już było...
>>
>>53443061
>>53442976
>>53442846
>>53442875

panowie a nie możnaby pozwolić wolnemu rynkowi zadecydować

wiadomo tylko bydło tv ogląda, ale skoro ogląda to niech ogląda

jak tvn stanie się propagandowym antyrządowym gównem to sam z siebie zdechnie

kiepsko się słucha bez przerwy przez 8 lat wiadomości typu a rząd zjebał to a tamto - żyć się odechciewa

ps. dlatego nie oglądam tv już z 10 lat
>>
File: 421.jpg (28 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
421.jpg
28 KB, 480x360
>>53436900
>>
>>53443325
piję rakiję i pracuję. a ty?
>>
>>53443200
>>53442660
to są oczywiscie jakies wstepne wizualizacje nie majace nic wspolnego z rzeczywistoscia

ale cztery z tych wieżowców są wyższe do dachu niż pkin jest z iglicą ... będziemy mieli 250+ metrowe wieże w Warszawie?
>>
>>53443359
tylko, że już się dawno stało

na jakiej planecie ty żyjesz
>>
>>53443359
co wy chcecie od tego tvnu

ja w sumie nie wiem bo oglądam głównie tvn24 i no nic normalne informacje
>>
papieżuję walenia
>>
>>53442660
to kiedy tak ma bedzie?
>>
>>53443723
co
>>
>>53443723
nigdy, projekty się robi żeby napchać kieszeń firmie szwagra, a nie po to żeby coś tam budować
>>
>>53443659
>tvn24
wyborca Petru panie i panowie
>>
>>53443723
nie wczesniej niz w 2021
>>
>>53443771
GÓWNO
>>
File: 1433481747157.gif (499 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433481747157.gif
499 KB, 500x281
>tfw masz wyjebane na tvn i inne gówna i zależy ci tylko na tym, żeby zrobili telewi*ję w której leciałyby hińskie bajki
>>
File: nowy krol.jpg (81 KB, 960x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nowy krol.jpg
81 KB, 960x622
Co sądzicie o Petru
Jesli duble to wygra nastepne wybory
>>
>>53443524
>tylko, że już się dawno stało
tvn już zdech?

to sorry
>>
>>53443812
nawet nie wiem jakie ten petru ma poglady ale słyszałem że ekonomicznie mocno liberalne tak więc raczej nie popieram
>>
>>53443866
: /
>>53443850
na hyperze chyba kiedys lecialy

anime sa generalnie chujowe jest kilka tytulow ktore warto obejrzec reszta to chlam
>>
>>53443850
internetu nie masz?
>>
>>53443866
niech się ekspert lewicy na ten temat wypowie
https://www.youtube.com/watch?v=0LmrY1PbJRg
>>
>>53443866
Wspaniały człowiek i bohater.
>>
>>53443900
>mocno liberalne
on nie ma poglądów

to teczkowy Balcerowicza i doradca gospodarczy Tuska

spodobałby ci się żbsz
>>
File: .d.jpg (56 KB, 472x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
.d.jpg
56 KB, 472x560
>>53443900
>mocno liberalne tak więc raczej nie popieram
dlaczego?
>>
File: 1450052173462.jpg (35 KB, 572x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450052173462.jpg
35 KB, 572x380
>>53443900
>słyszałem że ekonomicznie mocno liberalne
tak jak PO w 2005
czy polaki-robaki to manlety polityki i nigdy w życiu się nie nauczą?
>>
>>53444026
>doradca gospodarczy Tuska
Tusk sobie dobrze radził gospodarczo : ^ )
>>
>>53442660
>te komenty
>Totalna bzdura. A Co z pakiem naokoło Pałacu Kultury. Co z przepiękną architekturą budynków w Centrum Warszawy? Szklane krzywe monumenty kompletnie nie pasują do historycznego wizerunku Warszawy.
Co za pierdolone cebulaki. Historyczny wizerunek Warszawy poszedl z dymem w 44.
>>
File: z7730633Q.jpg (93 KB, 562x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z7730633Q.jpg
93 KB, 562x620
>>53443446
>to są oczywiscie jakies wstepne wizualizacje
Tak, już mają ponad 6 lat. Ale to jest generalny założenie/plan zabudowy miasta.
>>53442660
>Teraz miasto szykuję się do inwestycji tak na poważnie i zamówił projekt.

>>53443446
>będziemy mieli 250+ metrowe wieże w Warszawie?
Nawet i 300+.
http://eurobuildcee.com/?page=news&id=20807

P.S. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1817567
>>
>>53443850

anime jest haram więc nie masz na co liczyć
>>
>>53444309
>Nawet i 300+.
bez kozery powiem pińcet+
>>
>>53444444
checked

Faggot get desu
>>
>>53444444
noice
i have no idea what you said
>>
>>53444444
plumber get
>>
>>53444444
Fuck off
>>
>>53444444
well done kurrrwa
>>
File: 1352200696040.png (524 KB, 779x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1352200696040.png
524 KB, 779x588
>>53444444
some appealing repeating digits you got there Marek
>>
File: 1439226088067.jpg (56 KB, 400x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439226088067.jpg
56 KB, 400x531
>>53444444
>>
File: 1447618145844.png (573 KB, 728x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447618145844.png
573 KB, 728x740
KRASKO WYJEBAŁ Z TVP
MAGIA NITKI DZIAŁA
>>
>>53444444
Zmarnowany get żbsz.
>>
>>53444278
>Co za pierdolone cebulaki. Historyczny wizerunek Warszawy poszedl z dymem w 44.
:/
>>
>>53444444
Polska strong
>>
>>53444444
tak zjebać
>>
>>53444444
fuck off subhman scrub my shit
>>
>>53444444

KOŚCIÓŁ

SZKOŁA

STRZELNICA
>>
>>53444444
POO
LAND

POO LAND

POOLOLAND HAHAHAH
>>
File: 1414147872654.gif (2 MB, 396x304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414147872654.gif
2 MB, 396x304
>>53444444
>te cyferki
>>
>>53444444
Bravo
>>
File: 1396922889279.jpg (17 KB, 382x396) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396922889279.jpg
17 KB, 382x396
>>53444601
+ MENNICA
>>
>>53444499
>>53444509
>>53444518
>>53444523
>>53444535
>>53444537
>>53444553
>>53444576
>>53444584
>>53444587
>>53444592
>>53444601
>>53444608
>>53444611
>>53444613
to niespodziewany sukces. gdybym wiedział, że jestem nominowany, lepiej bym się przygotował
>>
File: 1451665098888.jpg (319 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451665098888.jpg
319 KB, 1280x1024
>>53444444
based bolan
>>
>>53444444
usuń to, dobrze ci radzę
>>
>>53444601
DOM
BIZNES
SYNAGOGA
>>
File: 1443724791195.jpg (218 KB, 677x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443724791195.jpg
218 KB, 677x716
>>53444556
>>
>>53444444
REMOVE
REMOOOVE
>>
>>53444659
I DONT KNOW WHAT YOU ARE SAYING
>>
>"25 lat w TVP, 12 w Wiadomościach, 11 Wieczorów Wyborczych, 2 konklawe, parę wojen, huraganów i trzęsień ziemi, tysiące wyjatkowych zwyczajnych ludzkich historii, tragicznych i radosnych wydarzeń, setki cudownych spotkanych ludzi - szczęście pracy ze świetnym zespołem, 14 prezesów, piętnasty będzie ostatnim. Bardzo, bardzo dziękuje za te niezwykłe lata, wszystkiego dobrego i do zobaczenia:)" - napisał Kraśko wieczorem na Twitterze.
>>
File: 1448400160317.jpg (170 KB, 400x889) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448400160317.jpg
170 KB, 400x889
>>53444795
KONIEC
KURWA
SMIESZKOWANIA
>>
File: 1427074974820.jpg (145 KB, 1111x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427074974820.jpg
145 KB, 1111x597
>>53444717
>Lewacka
>Kraśka
>Lis
>tego samego dnia
3:0 dla Pan Kaczka
>>
File: 1444048215618.png (325 KB, 382x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444048215618.png
325 KB, 382x417
https://twitter.com/AndrzejDuda/status/686663035092602880

czy pan dudeł przesadził?
>>
>>53444787
pic: i've always wanted to become somebody and after years fo tytanic effort and sacrifice i finally became someone. unfrtunatelly, this someone is a huge dick. thank you, academy
post: i didnt even know i was nominated. id do better had i known
>>
File: 1436060893167.jpg (67 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436060893167.jpg
67 KB, 633x758
Is it too late to immigrate to Poland?
>>
>>53445011
Yes
>>
File: 543543.jpg (20 KB, 250x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
543543.jpg
20 KB, 250x265
>>53444934
>Adolf Hitler was one of the first rockstars
>t.David Bowie

bazowany żbsz
>>
>>53445011
It was always to late.
>>
File: b4.jpg (142 KB, 587x715) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b4.jpg
142 KB, 587x715
Co ten tomek
>>
>>53444998
Thanks Poland. I hope you get to beat up lots of refugees.
>>
>>53444934
>David Bowie

dosłownie kto?
>>
>>53445101
usuń to koriab
>>
>>53445011
>immigrate to Poland
dobry mem Alberto
>>
>>53444795

no dobrze, że się nie obsrał i nie zostawił odchodów na odchodnym
>>
>>53445011
https://www.youtube.com/watch?v=Sq6tpiUwhy8
>>
File: 52049ef2b2c5d.jpg (103 KB, 740x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52049ef2b2c5d.jpg
103 KB, 740x493
>>53445149
https://www.youtube.com/watch?v=mWL2B5NF3zQ
>>
File: ja.jpg (21 KB, 400x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ja.jpg
21 KB, 400x364
sram hujem #LisNaZywo
>>
>>53444830
i jeszcze zimowy silent hill za oknem
>>
Tomasz Lis dosłownie zawsze ma racje.
>>
W sumie Orban ładnie wyruchał naszą kaczke
popuscił go na berlin a sam bierze kase od putina
>>
>>53445342
Kill them all Poland.
Kill them all.
>>
>>53445401
Normalnie mnie rozjebałeś.
>>
>>53445429
>muh orab robi biznes z putinem
ale jak berlin robi to samo, to już jakoś lewaczki tracą zainteresowanie
>>
>>53442751
No ja bym ją wziął...
>>
>david bowie wkręcił swojemu synowi, że ten ma na imię zowie
>dzieciak chodził przekonany, że nazywa się zowie bowie
>przejebane w szkole i na podwórku
>david utrzymywał tę szopkę przez lata
CHAOS
>>
>>53445537
*orban
>>
>>53445551
wygląda na feministkę żbsz
>>
>>53445537
>>53445587
>orban
>orab
>korab
wszystko jasne
>>
>>53445342

wow muslims are such fucking cowards
they should be wiped out, sparing no women who could breed such scum
>>
>>53445752
korab to jedyny inteligentny poster na tej nitce żbsz
>>
>>53444934
Mógł chociaż napisać coś o Messim

a tu wpis o jakimś zdechłym piosenkarzu
>>
>>53445989
t. Brajanek, klasa 3b
>>
>>53446007
tak
>>
>>53446007
cenię sobie jego poglądy, choć nie zawsze się z nimi zgadzam
>>
>>53446027
>kopanie świńskiej kiszki
>relewantne
>>
>>53446027
>piłka nożna
czy to ten słynny anon-plebejusz
>>
File: t.jpg (19 KB, 307x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t.jpg
19 KB, 307x395
>>53446007
jesli duble korab to nasz autorytet
>>
>>53446070
nie samociotuj korab
>>
pokazac wam rezultat co odpisała nauczycielka jak jej wyslałem kutasa na maila?
>>
>>53446007
Tez cenie jego pomoc szczególnie na serwerze minecrafta.
>>
>>53446213
wypierdalaj
>>
>>53446213
>za pierwszym razem bawi
>za drugim słabo
>za trzecim denerwuje
ale masz tu (You). może tym razem wystarczy na golfa trójkę
>>
>>53446213
Wiem co odpisała bo jestem w przyszlosci
Prosze przestań, to co robisz ma konsekwencje, nie chce stracic pracy.
>>
File: 4cc153000416e_o.jpg (714 KB, 1500x1247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4cc153000416e_o.jpg
714 KB, 1500x1247
Będziecie tęsknić, anony?
>>
>>53446429
codziennie oglądałem jego raport, szkoda że odchodzi...
>RIP Colbert report
>>
>>53446429
spierdala ze sceny bez wielkiego rozglosu wiec chociaz tyle
a lisek nadal butthurt wpisy na twiterze co piec minut postuje
>>
File: 1444048215678.png (407 KB, 570x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444048215678.png
407 KB, 570x489
>>53446429
debil
komuch
propagandzista

nie mój przyjaciel
>>
>>53446429
Szkoda mi go jako czlowieka, straci robotę i sie juz nie nigdzie nie odnajdzie bo z 20 lat pracowal tylko w TVP.

Z drugiej strony mógł nie włazić w dupę PO lub chociaż nie oczerniać opozycji, bo wiadomo polska jest jak wahadło nigdy nie rządzi ta sama partia.
Musi teraz sobie odpowiedziec na pytanie, czy bylo warto?
>>
>>53446429
a kto to jest?
>>
jest siedemset milionów wystarczającą rozpocząć produkcja samochodów?
>>
>>53446602
*się nigdzie
Szczególnie ze nie działał tak zajadle jak lis czy lewicka.
I pewnie czytał to co mu pokazywali na teleprompterze
>>
File: okel.jpg (112 KB, 630x821) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
okel.jpg
112 KB, 630x821
>>53446429
>>
>>53446661
Mam siedemset milinów, to wystarczy na rozpoczęcie produkcji samochodów.
>>
>>53446661
Ty nobie jebany.
>Czy siedemset milionów wystarczy by rozpocząć produkcję samochodów?
Kurwa!
>>
File: poland.jpg (483 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poland.jpg
483 KB, 1200x1600
>>53444444
Nice
>>
>>53446661

co kurwa?
wypierdalaj pajacu
>>
>>53446661
nie
ale jak masz to pożycz k
>>
>>53446043

Brajanek to się twój stary nazywa, cwelu xD
>>
>>53446870
>>53446918
po stylu pisania rozpoznaję koraba
>>
>>53446937
>korab
>cwelu
>xD
no chyba nie
>>
>>53446739

Przejechałem na właściwym miejscu.

>>53446892

ok. jeśli wygram.
>>
>>53447149
no to mamy umowę
przy okazji
>poprawić*
>>
>>53447149
dużo losów wysłałeś na powerball?
>>
>Spotkaj biznesmena
>Mówi, że odda Ci milion złotych, jeżeli oddasz mu pokłon.

Czy biorąc pod uwagę kontekst biblijny tego zwrotu, oddalibyście ten pokłon?
>>
>>53447416
nie wiem
>>
File: 1443807386268.jpg (65 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443807386268.jpg
65 KB, 600x600
>>53447416
obciągnąłbym mu za mniej żbsz
może nawet za darmo
>>
>>53447235

ty myślisz że żartowam. nie lubię wszyscy tutaj ale dałbym ci to.

>>53447241

meh. tylko sny.
>>
>>53447416
możesz powtózyć pytanie?
>>
>>53447486
>sny
marzenia. sny kiedy śpisz
>>
>>53447416
tak
elo
>>
>>53447416

nasrałbym mu na stopy
>>
File: 1452351851576.png (84 KB, 219x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452351851576.png
84 KB, 219x245
>>
>>53447416
Dupy bym mu dała.
>>
>>53447416
Dałbym mu w mordę i powiedział że jestem Alpharius
>>
>>53447563
Co artysta miał na myśli?
>>
>>53447490

Mogę.

>Spotkaj biznesmena
>Mówi, że odda Ci milion złotych, jeżeli oddasz mu pokłon.

Czy biorąc pod uwagę kontekst biblijny tego zwrotu, oddalibyście ten pokłon?
>>
>>53447638

że to Jurek Owsiak
>>
>>53447671
nie jesteś moim szefem teraz
>>
>>53447680
>Jurek Owsiak
kto? to ten co zbiera pieniądze na narkotyki dla dzieci?
>>
>>53447563
>>
>>53446850
stanlej, debilu, nie wygłupiaj się
>>
File: 1449327603260.jpg (24 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449327603260.jpg
24 KB, 500x500
>>53447859
hop siup i od nowa
https://www.youtube.com/watch?v=L47J4I522og
>>
>>53441690
>>53441690
>>53441690
zapraszam do rajdu zuchy
>>
>>53448077
PROWOKACjA
>>
>>53448077
mic mic mic >>53442399

hahahahahah
>>
mówcie co chcecie krasko jest autentycznie przystojny
>>
>>53448303
ano jest. i ładnie się starzeje
>>
>>53448364
hnggg
>>
File: fug.jpg (22 KB, 367x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fug.jpg
22 KB, 367x202
>>53448051
>rzeczywistość praktycznie nieodróżnialna od filmów Barei
>>
>>53448519
>>53448519
>>
>>53448440
no i na co mu telewizja jak może sobie teraz maratony albo katorżniki biegać
>>
>>53447732

tak, Jurek "Żydek" Owsikiak we własnej osobie
>>
>>53448051
drugi raz widzę i drugi raz kisnę z ich ekspresji
>>
>>53448538
słusznie dziennikarze robią trenując bieganie, oj słusznie
>>
>>53448586
kek
Thread replies: 311
Thread images: 72
Thread DB ID: 427944[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.