[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 316
Thread images: 96
File: 14138612406444.jpg (7 KB, 251x201) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14138612406444.jpg
7 KB, 251x201
edycja misia uszatka
>>
polacy
>>
>>53387748
madagaskar wypierdalaj
>>
File: 1452111971813.jpg (142 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452111971813.jpg
142 KB, 1080x1080
hello
>>
jebią
>>
File: julian[1].jpg (7 KB, 189x267) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
julian[1].jpg
7 KB, 189x267
>>53387748
wypierdalaj w podskokach
>>
>>53387771
>>53387822
pretty rude, I thought we were senpai.s
>>
Any /polska/ bros want to help me out?

>>53386620
>>
>>53387878
no fuck off
>>
File: 421.jpg (28 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
421.jpg
28 KB, 480x360
wy jebane lewaki
>>
SAY YOU'LL REMEMBER ME
>>
Chris Hansen I know you are in here.

I'll leave the light on for you.

Catch me if you can! XD
>>
PiS STRONG!
>>
File: 1452106171803.gif (254 KB, 274x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452106171803.gif
254 KB, 274x200
>>53388626
>>53387931
>>
File: Tired frog.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tired frog.jpg
20 KB, 306x306
https://youtu.be/21z0Wb83jxE
>p****y
>>
>>53389051
czemu ty to na pol tez postneles
>>
>>53389169
Z /pol/ to ja to ukradłem zuszku.
>>
>>53389199
to po co to tu postujesz zbsz, zazdroscisz normika?
>>
File: 6b6n547n4basd4.jpg (96 KB, 506x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6b6n547n4basd4.jpg
96 KB, 506x511
>>53389004
Problem?
>>
File: screencap.png (214 KB, 1538x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
214 KB, 1538x500
Który to kurwa Żyd?
>>
>>53389306
owsiaka nie poznajesz?
>>
http://zalukaj.tv/zalukaj-film/22830/czesci_zamienne_spare_parts_2015_.html

wzruszający film ;C
>>
>typowa polska nitka
>chuj wie kto chuj wie czemu wrzuca linki do chuj wie czego i sie spodziewa rozmowy o tym
>>
można tu postować?
>>
>>53389918
A nie zamordujesz naszych rodzin? Jeżeli chodzi o tamten samochód który zniknął to to jakiś Słowak był, serio
>>
>>53389918
adoptowales juz jakiegos alfa uchodzce cu cku?
>>
>>53390039
Spoko.
>>53390449
Tak, my w dżermani jesteśmy bardzo pomocni.
>>
>>53390633
kiedy myslisz znajda merkel powieszona w domu albo ktos ja zabije?
>>
>>53390678
cyjanek, tradycyjnie po niemiecku
>>
>>53390678
Nigdy. Merkel jest jedynym dla niemców zdatnym dowódcą. Kiedy ona zginie, zginią niemcy.
>>
>>53390908
to macie przejebane
>>
>>53389051
zajebiste
>>
>>53390908
>Kiedy ona zginie, zginią niemcy.
Okej, ale gdzie tu jakikolwiek negatyw.
>>
>>53389051
czy to jest ten słynny polski hardbass?
>>
>>53390998
Ale ja nie jestem niemcem
>>
>>53391127
no ale żyjesz tam.
>>
File: 1450362082064.jpg (125 KB, 625x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450362082064.jpg
125 KB, 625x517
co tam zuchy?

dlaczego gadacie z piaskowymi murzynami?

pewnie sesja się zbliża i normiki się uczą do egzaminu i dlatego tu tak martwo
>>
>>53391247
oby nie zdali
>>
>>53391513
oby wszystko im się zjebało żbsz
>>
I po łikendzie
Ktoś był w Rosji? Jak tam jest?
>>
File: 1452455185428.jpg (141 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455185428.jpg
141 KB, 1920x1080
>to jest Japońska Polka
>>
>>53391588
prawda
>>
>>53391658
jak w polsce, tylko dwa razy biedniej
z wyjątkiem moskwy, która jest warszawą na sterydach i petersburga, który jest najbardziej zachodnim miastem wschodu
>>
>>53391786
bardzo ładna
>>
>>53391786
MY ANIME TERAZ
>>
>>53391786
Nie jest zła
>>
>niepokorni
>>
>>53391870
Niby jak "Krzasińska" zostało przetłumaczone na Japoński?
>>
シルヴィア クシャシンスカ moja waifu
>>
>>53392142
シルヴィア・クシャシンスカ
>>
>>53392142
Nie wypowiedzieli jeszcze jej nazwiska, ale - czytajac z run na dole - cos w stylu 'Kusiasinsuka'
>>
sylwia krzasińska królową /polski/
>>
>>53387728
GDZIE KLAPNIĘTE USZKO?
>>
File: 1441738945826.png (325 KB, 638x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441738945826.png
325 KB, 638x720
>>53392309
>koronowane używane dobra
>>
kto /undertale/ tutaj?
https://u.pomf.is/ptfuko.png
>>
>>53387878
eat whatever. everything is good
>>
File: 1448147629860.jpg (20 KB, 402x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448147629860.jpg
20 KB, 402x432
mangozjeby proszę wyjść
>>
File: pachnie jak suszi.png (318 KB, 726x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pachnie jak suszi.png
318 KB, 726x900
>>53392398
ja
>>
>>53392398
>undertale
Ale proszę cię wyjdź
>>
>>53392398
>podchuj
>>
>underszmaty

mówiłem już że LISA musztarda
>>
http://www.tesco.com/groceries/product/search/default.aspx?searchBox=sausage&icid=tescohp_sws-1_sausage&N=4294796074

POLES GET OUT REEEE
>>
File: 1441035366554.png (125 KB, 344x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441035366554.png
125 KB, 344x341
>>53392478
Stul dupe smrodzie.
>>
>>53392607
shut the fuck up and get taught what proper meat is
gobble up that BIG POLISH SAUSAGE
>>
Ile mieliście lat jak wyrośliście z wośp?
Ja? 12
>>
>>53387728
Znalazłem fajny film, kurwa sam bym na to nie wpadł

https://www.youtube.com/watch?v=VR1A6bSh46c
>>
File: 1452356889178.jpg (36 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452356889178.jpg
36 KB, 480x360
>>
>>53392549
>>53392596
>>53392604
>hejtowanie jedynej dobrej gry z 2015
>>
>>53392694
Ja nigdy się nie bawiłem w WOSP, ani się tym za bardzo nie przejmowałem ale to dlatego, że ja jestem chujem, a nie, że nie lubię Owsiaka.
>>
>>53392682
Nah m8 our sausages are GOAT
>>
>>53392746
spierdalaj Toby
>>
>>53392746
>dobrej gry
Przestałem cię brać na poważnie
>>
>>53392746
>dobrej
>gry
>>
>>53392746
>hejtowanie dobrego gustu

wypierdalaj na wykopki
>>
File: 1446047126203.gif (115 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446047126203.gif
115 KB, 400x400
>>53392607
You can't fight the Polish sausage hegemony. Just accept it.
>>
File: 1452446965897.png (1 MB, 928x1129) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452446965897.png
1 MB, 928x1129
>>53392779
>>53392791
>>53392810
>>53392824
boże jaki smrut
>>
File: 1452356889178.jpg (35 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452356889178.jpg
35 KB, 480x360
>>53392771
>>
HAHA BEDE MÓWIŁ ŻE TA GRA SSIE TO NAZBIERAM WIĘCEJ HIPSTER PUNKTÓW CO NIE MA TI XD MÓJ GUST TAKI DOBRY HA HA GOTY FALLOUT 4 XDDD
>>
jebac polske i polakuw
>>
File: oah.png (1 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oah.png
1 MB, 1920x1080
>>53392946
>>
File: 1452384382891.gif (906 KB, 295x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452384382891.gif
906 KB, 295x305
Jak uposledzonym trzeba być, żeby dawać się cynglować Undertale...
>>
>>53392966
haha pikselowa grafika ale artystyczne i oryginalne i działa na komputerze mamy :D ide zapytać kolegów z /v/ w jakie inne gry indie zagrać :D
>>
>>53392966
>indyk praktycznie bez gejmpleja
>nie maksymalne hipsterstwo
>>
>>53392966
Fallout 4 jest skokiem na kase wykorzystującym popularnosc calej serii...
Miał byc fallout w klimacie blade runnera i cos im nie wyszlo, niby są syntki i łowcy sytetyków, bohater zostaje szefem instytutu, ale tak naprawde nic z tym nie może zrobić, ani zlecić opracowania nowej broni, ani zarzadzać bazą np. dobudować cos, ani kurwa niczego nie moze robic
>>
>>53393105
>>53393118
Przecież to oczywisty bejt
co mu odpowiadacie gówniaki
>>
Sagujcie poddebili
Dobre gry to takie, które sprawiają ci najwięcej radości
W ostatnich latach takie nie wchodzą żbsz
Kiedyś poprzechodzę moje gry z ps2 i ps1
>>
UNDERTALE RZONĆI CHUOPAGI XDD
>>
File: KODziasz.jpg (78 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KODziasz.jpg
78 KB, 600x600
Gardze dziadami z Kodu
>>
File: 1380547254253.gif (3 MB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380547254253.gif
3 MB, 400x225
>nauczyli się już sagować animo
>wspomnienie Podpowieści nadal wywołuje ogromny ból pizdy
>>
>>53393235
nos wie
>>
File: 1444497234225.png (439 KB, 900x917) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444497234225.png
439 KB, 900x917
>>53393050
A licencja na cirnopostowanie jest?
>>
File: smug_tomato_561.png (415 KB, 654x702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug_tomato_561.png
415 KB, 654x702
>>53393243
>>
File: 1410170059_301767.jpg (127 KB, 882x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410170059_301767.jpg
127 KB, 882x1000
>>53393235
>zimny redaktor ma wyjebane
>>
>>53393118
Dostaje tylko kitel swojego syna który ma chujowe staty i chujowo wygląda. A NPC i tak zwracają się do niego tak samo "Ojciec jest zadowolony ze do nas przybyłes", nawet po tym jak on kurwa umiera a ty jestes nowym ojcem....
ja jebie, no trzeba było czesto savy robic bo bugi psuły zabawę, np. wjebałes sie w szczeline i nie mogles wyjsc lub rozmawiasz z npc a on nie ma opcji dialogowych no i nie mozesz wyjsc z rozmowy..
>>
File: 1009905_.jpg (65 KB, 600x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1009905_.jpg
65 KB, 600x480
>>53393235
>>
>>53392249
>>53392257
>Kuszaszinsuka
>każde polskie imię żeńskie kończy się na "suka" w japońskim
Ale +1 szacunpojnt za polską literkę w anibe
>>
>>53393409
Czyli w każdym kraju rządzą komuchy, a tylko u nas jest wyspa normalnosci i u władzy jest katolicka prawica?
>>
XD
https://www.youtube.com/watch?v=q-E--S9DAb8
>>
Jaki był najlepszy film 2015 roku, anony?
>>
>>53393465
nie, sa to reprezentacje komunistycznych partii
a tylko jedni debile ich wybrali podczas wyborow
>>
>>53393465
To już wiadomo, czemu tylko u nas tak chujowo.
>>
>>53393465
dokładnie tak, mój mały lemingu
>>
File: 1449854681658.jpg (76 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449854681658.jpg
76 KB, 640x640
>>53393235
>skończył pan już?
>>
>>53393491
SICARIO
I
C
A
R
I
O
kazdy kto mowi cos innego to jebany cwel
>>
>>53393243
>wspomnienie Podpowieści nadal wywołuje ogromny ból pizdy
Że jak?
>>
File: 1437306185648.jpg (14 KB, 318x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437306185648.jpg
14 KB, 318x284
oj ale się boję o swoją dupę anony

po to chociaż musiało rzucać mięso młodym wykształconym, pis ma kompletnie kurwa wyjebane bo u władzy utrzymują ich rolnicy i stare dziady

wróżę biedę jak sam skurwesyn, zwłaszcza po zaznajomieniu się z programem """gospodarczym""" szydło
>>
>>53393491
https://www.youtube.com/watch?v=VR1A6bSh46c
>>
>>53393491
nie ukrywam że ten rok był bardzo dobry i mam problem
>>
>>53393654
Oni nie byli ani młodzi ani wykształceni, ani z wielkich miast.
To były zwykłe komuchy i aparatczyki, które od PO dostali podtrzymanie posadek wzamian za uległosc
>>
>>53393707
to podaj kilka
>>
>>53393707
to jestes jebanym cwelem zbsz
>>
>>53393654
>po to chociaż musiało rzucać mięso młodym wykształconym
To gdzie mój kurwa schaboszczak??????????
>>
>>53393491
Mad Max
The Big Short
Sicario
TFA
Revenant
>>
File: 1442874594350.jpg (75 KB, 602x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442874594350.jpg
75 KB, 602x609
>>
>>53393979
>mad max
XD O JAK KURWA KISNE
JAKIE TO CHUJOWE BYLO
>>
>>53393517
fajna propaganda
>>
>>53394091
no i po co komentujesz jak masz chujowy gust?
>>
>>53392276
>suka
O WY CHUJE
WPIERDOL ŻÓŁTKOM KIEDY?
>>
>>53391786
dezerter i zdrajca, bedzie gównoburza o to anime
>>
>>53394177
ty przegrywie jebany na chujach a nie na gustach sie znasz
>>
File: 1452444705638.jpg (466 KB, 1280x1348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452444705638.jpg
466 KB, 1280x1348
KUPOWAĆ
>>
>>53394320
kupiłem za dziesięć euro

no były heheszki raz czy dwa mi się smutno zrobiło i muzyka przyjemna

ogółem trochę hajs w błoto
>>
LEGIA WARSZAWA TO NAJLEPSZY KLUB
>>
>>53394320
Spiraciłem
Nawet miałem czucia
Ale czterech kebabów to to nie jest warte
>>
>>53394364
DO DYMANIA
>>
File: 1452455023575.jpg (114 KB, 599x621) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455023575.jpg
114 KB, 599x621
>>53394349
Dobrze, zostaniesz sprawiedliwie osądzony kiedy nadejdzie pora.
>>
File: 1378317644105.png (19 KB, 674x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378317644105.png
19 KB, 674x432
>>53394349
40 ZLOTY KURWA DAC NA TAKIE CHUJSTWO ZROBIONE W EDYTORZE GIER NA TELEFON
HAHAHAHAHAHAHA
JEBANY DEBIL KURWA
JAKI KURWA
ZJEB
PATRZCIE
>>
>>53394434
>DOBRA GRA MUSI BYĆ ZROBIONA ZA 100 MILIONÓW I MIEĆ NAHYPOWANĄ GRAFIKĘ, KTÓRA OSTATECZNIE WYGLĄDA JAK Z 2010 C'NIE? XDDD
ile godzin wygrane w cock of doody? :^)
>>
>undertale
>nie bait
Miejcie godność anona
>>
File: 1202422168359.png (132 KB, 274x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1202422168359.png
132 KB, 274x238
>>53394598
0 cioto bo nie ma juz alterIWnet
>KUPOWAC GRY
O JAK CI PLUJE W TWARZ TY KURWISZONIE SPOLECZNY
USUN SIE Z PULI GENOWEJ
>>
mam licencje na rpg maker xp, czy to oznacza ze kolorujac pare pikseli moge zdobyc rynek hipsterow?
>>
>>53394780
dokladnie tak, i wielorybów z tumblr
no i nie zapomnijmy
TAKICH JEBANYCH DEBILI CO KURWA GRY KUPUJA XDDDDD
NO JAKIM KURWA NIEDOROWOZWOJEM TRZEBA BYC XDD
>>
>>53394780
Pewnie
Zrób "klasycznego jrpga" w Polsce i zarabiaj miliony
>>
>>53394780
Na warezie masz to samo w wersji premium za friko

Lamus
>>
Kto vaporwave tutaj
>>
>>53394780
Musiałbys najpierw sam zostać hipsterem, żeby mieć rozeznanie w niepopularnych rzeczach, które są popularne wsród hipsterów.
>>
>>53394780
o ile będą:
>furry
>lgbtqwerty
>memy
to wróżę tobie grube dolarary
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Obda6aiukw4

Gdzie looknąć ten film online?
Wyszedl w 2015 roku...
>>
File: 1446664571892.png (20 KB, 586x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446664571892.png
20 KB, 586x550
>>53394674
>jego nie stać na kupienie sobie g*erki
O JAK JA KISNĘ, NORMALNIE ZAMKNĘ SIĘ W SŁOIKU I ZAMIENIE W OGÓRA. Którego dostajesz kieszonkowe?
>>
File: 1339268131095.png (72 KB, 201x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1339268131095.png
72 KB, 201x266
>>53394941
>looknąć
>>
File: 1449859527601.png (31 KB, 226x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449859527601.png
31 KB, 226x245
przeciez kurwa na kickstarter i gofundme me wszyscy scamuja, najbardziej to mody na /v/
>robia projekt ze zbieraja kase na gre
>uzbieraja miliony
>oglaszaja ze nie moga zrobic gry bo prawa autorskie
>zgarniaja kase zamykaja projekt
>>
File: 1448559302231.jpg (71 KB, 486x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448559302231.jpg
71 KB, 486x409
>>53394872
mam jeszcze vx ace i wszystko na steamie, i co mi zrobisz?
>>
>>53394944
>kieszonkowe
Za moich czasów nie było czegos takiego.
Cieszyles sie ze miales dach nad głową, opierunek i jedzenie.
>>
File: twitter.jpg (206 KB, 625x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
twitter.jpg
206 KB, 625x523
#dobrazmiana
>>
>>53394944
O JAK XDD KURWA KISNELE
DZIEKI ZA OBRAZEK HHEHEHEH JA WYGRALEM
>KUP GRE
>ZAGRAJ
>CHUJOWA
>NIE GRAJ WIECEJ
XD
>ZPIRAC GRE
>CHUJOWA
>SHIFT DELETE
>>
>>53394855
Kupiłem podpowieść. Masz mnie za frajera, Maćku?
>>
>>53395008
Dokładnie, jak nie poszukałes ze znajomymi makulatury lub butelek to nie miałes hajsu na gumy kulki czy czipsy, proste.
Teraz dzieciaki kieszonkowe chcą.. pfff
Dobrze ze nie mam dzieci
>>
>>53395057
Yeah
>>
a wiecie co jest wiosną biedne szmaty

SHARDLIGHT
kupuję pierwszego dnia i co mi zrobicie ps. gówno mi zrobicie
>>
File: 1449856305930.jpg (116 KB, 890x890) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449856305930.jpg
116 KB, 890x890
>>53395093
ZA DEBILA ZBSZ
ZA
DEBILA
pewnie jak wpierdalasz hamburgera z majonezem to sobie nucisz pod glosem
TUTUUTU TU UUTUTUTU
TUTUTUT TUTUTUUTUT
>>
bam

bam

bam

bam
bambam

bam
bambam
>>
>>53395158
dosłownie kurwa co, robaku
>>
>>53395172
>hamburgera z majonezem
Ale kek, jadłem z godzinę temu.
>>
File: UNDERGOWNO.png (37 KB, 1246x761) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
UNDERGOWNO.png
37 KB, 1246x761
UTUTUTUTUTUTUUT
>>
>>53395158
To jakiś zespół k-popowy?
Pierwsze słysze.

Tak w ogóle kim ty kurwa jestes robaku, ze anonów wyzywasz?
>>
>>53395267
nowa giereczka od Wadjetów

miały kurwy niemieckie na święta wydać Devil's Men ale zaliczyli obsuwę, no żeżu
>>
>>53395070
>kupowanie słabych gierek
O KURWA JAKIM NIEDOJEBEM TRZEBA BYĆ BY NIE ROZPOZNAĆ PRZED ZAKUPEM CZY GIERKA JEST DOBRA CZY SŁABA XDD
DOSŁOWNIE. ZERO. GUSTU.
BOŻE RATUJ XD
>>
>>53394941
jest na netflixie
>>
File: IiivHY5.jpg (21 KB, 500x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IiivHY5.jpg
21 KB, 500x355
to co postujemy hehe papiesza?
>>
>>53395358
NO NIE PIERDOL ZE WIEDZMINA KUPILS XD
I KURWA
JAK
KURWA
KISNE
O JEZUNIU JAPIERDOLE
KSIXDDSDKS KISNE KURWA
>>
>>53393455
>>każde polskie imię żeńskie kończy się na "suka" w japońskim
>twoja twarz gdy "suki" znaczy "lubić"
>>
>>53395378
>jest na netflixie
Literalnie czym?
netflix?
net - cos internetowego, flix nie wiem ale z foxem mi sie kojarzy. To jakas alternatywa od firefoxa, w sensie przeglądarka w wersji lajt?
>>
File: etKbspE.png (88 KB, 257x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
etKbspE.png
88 KB, 257x513
Porozmawiajmy o czymś w co warto grać
Kto /Dragon's Dogma PC/ albo /XCOM2/ tutaj?

>>53395424
A postuj, szatniarz nie patrzy
>>
>>53395473
haha kupujesz gry po co jak mozna ukrasc xD
>>
>>53395473
KISNE XD
I
S
N
E
>>
>>53395473
Dragon's Dogma tutaj
>>
>>53395505
Bo mogę.
I co teraz zrobisz?
>>53395523
Prawilnie anonku
>>
>>53395505
Wiekszosc z tych gier jest za friko, wiem bo tez je mam.

XCOM:EU był za friko na steama
StarMade też
Untuned
Civilization V z DLC
KAMI
Borderlands
/\ te wszystkie gry byly za friko na steama.
>>
>>53395548
>>53395523
utnijcie sobie jaja jak je jeszcze macie z waszym zjebanym gustem
>>>/karachuj/
>>
File: 1311615490276.png (103 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1311615490276.png
103 KB, 400x400
>>53395473
>Borderlands 2
>Dirty Bomb
>Unturned
>The Stanley Parable
>>
>>53395589
Wszystkie darmowe.
B2 nie jest w sumie zła, muszę kiedyś skończyć
DB namówili mnie ludzie z którymi w BF4 gram, i nie żałuje niczego
Unturned w sumie nie wiem po co jeszcze mam, może kiedyś jeszcze pogram
TSP dostałem, pograłem, dupy nie urwało ale jest
>>
File: Przechwytywanie.jpg (46 KB, 252x833) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Przechwytywanie.jpg
46 KB, 252x833
no elo
>>
Hipermarket, przypadkowa sytuacja, przypadkowi ludzie.
- Mamo, kupisz mi tą książkę? (pokazuje okładkę mamie)
- Dziecko! Przecież to napisał Hitler!!! Odłóż to!
- Jaki Hitler?
Matka patrząc na tytuł...
- Myślałam, ze to Mein Kampf!
Niestety... Był to MINECRAFT.
>>
File: 1407972401153.jpg (72 KB, 461x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407972401153.jpg
72 KB, 461x500
GIMBY BEDO TERA SWOJE GRY POSTOWAC XD
TAKI UNIKALNY GUST W GRACH
TAKI DOBRY TEJST
KURWA
KISNE XD ZNOWU
>>
>>53395426
ZA 3 EURO
TRZY EURO KURWA XD
BO POLSKIE TO CHUJOWE CO NIE MA TI XD?
>>
>>53395773
bash.org.pl ->
>>
>>53395773
smieszne w chuj, wez wypierdalaj na sadistic ułomie
>>
postować prawdziwe kolekcje, a nie g*erki na parze które mogą wam w każdej chwili zapierdolić
>>
File: gi_rki.png (1 KB, 133x72) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gi_rki.png
1 KB, 133x72
kto da wincyj
>>
>>53395819
>Głównym celem serwisu jest publikowanie zabawnych cytatów z IRC.

Ale to bylo true story
>>
>>53395862
W całej historii gier komputerowych nie powstało tyle dobrych gier. Gównogust, patrzcie Panie i Panowie.
>>
>>53395862
>twojaliczbachromosomów.jpg
>>
>>53395589
>jechanie po Borderlandsach
idź się w dupsko jebać razem z podpowieść hejterem
>>
mam 240 pare gierek na steamie z czego większość to gówno z bundli i zdublowane badziewia

gierek naprawdę dobrych to mam z 60 może
>>
>>53396026
>>
>>53395473
>RWBY
>>
File: 1336830327277.jpg (157 KB, 491x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1336830327277.jpg
157 KB, 491x491
>>53395431
>daj suki to kochać
>>
>>53396106
i co z tego jak to u jest nieme
>>
ej pajace czemu jesteście tacy zjebani? jak czytam wasze posty po angielsku w innych fredach to aż żal dupsko ściska, nawet Rumuni albo jebani muzułmanie są w stanie pisać jak cywilizowani ludzie tylko polaczki zawsze wyskakują z bólem dupy i nigdy nie mają nic ciekawego do powiedzenia
wasze małe móżdżki nie są w stanie uświadomić sobie, że robicie z siebie klaunów i wszyscy wami za to gardzą?
>>
File: 1439409575314.png (111 KB, 469x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439409575314.png
111 KB, 469x469
>>53396179
bo polacy to gówno i chuj
>>
>>53395744
>Skyrim
>Fallout 3
>Fallout 4

Zabij się.
>>
File: 1446422049545.gif (2 MB, 359x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446422049545.gif
2 MB, 359x202
>>53396075
Niczego nie żałuje.
Jestem w tym wózku do samego końca, nie ważne jak chujowa przejażdżka będzie.
Szczególnie że w końcu zapowiada się nieźle, po zgonie głównego gościa odpowiedzialnego za to, i możliwej zmianie programu do animacji na sezon 4.
>>
File: eumelembro.gif (3 MB, 349x216) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eumelembro.gif
3 MB, 349x216
>>53387728
akuku panie misiu
>>
>>53396026
to. dobra odstresowująca gra z fajnym multi
>a-ale anon, GDZIE MAPA DO POMALOWANIA
>>
>>53396026
>>53396253

>boredomlands 2
>Cokolwiek poza absolutnym dnem

O kurwa z kim ja tu posuję.
>>
File: Jurek_Owsiak_2011.jpg (3 MB, 1909x2376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jurek_Owsiak_2011.jpg
3 MB, 1909x2376
hej, przystojniaki
>>
>>53396285
z kimś kto ma znajomych do pogrania w co-opa
>>
>>53395862

Tylko 343 tutaj
>>
>>53396292
Potrzebne mi linki do czerwonych piguł na Owsiarza
>>
>>53396179
Nieprawda. Ja własnie dzięki stronie 4chan.org uswiadomiłem sobie, ża poza granicami Polski także jest pełno niedojebów.
>>
File: 1441529951802.jpg (74 KB, 707x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441529951802.jpg
74 KB, 707x682
>>53396292
wypierdalaj owsik

dosłownie przed godziną szedłem sobie koło pałacu i oczywiście wszędzie najebana gimbusiarnia i ci żydzi serduszkowi
>>
File: 1438552664274.jpg (67 KB, 599x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438552664274.jpg
67 KB, 599x337
>>53396178
>i co z tego jak to u jest nieme
https://www.youtube.com/watch?v=yoBsmOVMilk
>>
File: Untitled.jpg (431 KB, 691x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.jpg
431 KB, 691x960
>>53396292
kiedy dragi panie owsik
>>
>>53396292
delet
>>
>>53396292

ale polska morda ochydna
żal straszny
ciekawe ile ukradł tej kasy
>>
>>53396317
A pomyśl ile frajdy sprawaioby granie ze znajomymi w coś co nie jest gównem.
>>
>tfw owsiak sprzedawca uranu czeczenom był lata temu
baka desu senpai
>>
>>53396347
Kiedys jak zbierałem kase dla WOSP to Owsiak chodził i zabierał puszki niby na chwile cos sprawdzić, a później jak oddawał to były tak o połowe lżejsze.
>>
>>53396225
to zarzucaj sprośnymi obrazkami
>>
File: 1431381274637.png (170 KB, 458x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431381274637.png
170 KB, 458x264
>>53396347
>polska
>>
czemu wy nie lubicie ISIS?
https://www.youtube.com/watch?v=x0p7RMwviUY
>>
>>53396292
>>53396410

>>53396463
Nie chce mi się, do kolokwium się uczę.
>>
>>53396394
w dobrym towarzystwie to się grze wybacza. a rzuć przykładem czegoś naprawdę dobrego
>>
File: Untitled.png (186 KB, 945x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
186 KB, 945x442
postujcie gierki
>>
>>53396471
no jak nie? chętnie bym spędził w ISS parę miesięcy
>>
File: 1424071895503.jpg (229 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424071895503.jpg
229 KB, 800x800
>>53396557
>EU4

biedak
>>
>>53396327
ALE MAMY DOBRE SERCA
>>
File: 1452316449737.webm (730 KB, 800x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452316449737.webm
730 KB, 800x1040
>>53396557
I DLATEGO NIE BEDZIECIE MIEC DZIEWCZYN ANI DZIECI
PRZEGRYWY
O JAK KISNE XD
>>
>>53396626
ale sowieckie mordy
>>
>>53396553
W dobrym towarzystwie to z towarzystwa masz przyjemność a nie z chujowej gry.
Naprawdę dobra gra do co-opu to taka, która była z myślą o nim zrobiona, a nie "wrzućmy więcej graczy i dajmy przeciwnikom więcej HP" OOOO KURWA ALE WSPÓŁPRACA ZAJEBISTA
>>
File: Przechwytywanie.jpg (57 KB, 522x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Przechwytywanie.jpg
57 KB, 522x547
no elo hipsterzy
>>
pokazac wam rezultat jak wyslalem kutasa na maila nauczycielce ze szkoly i co odpisala
>>
>>53396800
Spoko stary, dawaj.
>>
>>53396800
no pokazuj
>>
>>53396800
w końcu coś sensownego w nitce będzie
>>
>>53396800
dawaj no poprst beka ziomx XDDDDD :DDD
>>
>>53396800
tak
>>
>>53396800
nic nie widzę, a mikroskop dopiero będę mogła w szkole użyć?
>>
>>53396477
to nie wybaczę
>>
>>53396742
no dobra, ale daj tytuł jakiejś twoim zdaniem dobrej gry. może być i do singla
>>
File: 1446562147345.jpg (136 KB, 867x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446562147345.jpg
136 KB, 867x733
>>53396921
Ech, dobra, masz jednego.
Po więcej możesz iść albo na /co/ albo /aco/
>>
>>53397007
dawaj więcej
ona pragnie kutasa
>>
>>53397007
>jakis losowy koles wysyla zdjecie pindola na poczte
>o nie strace prace

ma szczęscie że żaden spambot od reklam viagry jej nie znalazl
>>
File: 1433100218427.png (68 KB, 275x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433100218427.png
68 KB, 275x187
Jutro przejebane, ale przynajmniej teraz jest przyjemnie.
>>
>>53397007
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
>studenciaki robaki
kisne z jebanych przegrywów

t. PAN magister inżynier
>>
>>53397048
to. ona pożąda go.
>>
File: KISNE XD.png (56 KB, 790x684) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KISNE XD.png
56 KB, 790x684
O JAK Z WAS DEBILÓW KISNE XD
WIDAC ZE KURWA ULOMNI JAK GRY KUPUJA
O JAK KISNE BOZE XD
>>
>>53397055
chyba ze anon debil wysłał to ze swojego maila typu
[email protected]
I ona go zna
>>
>>53397007
fajny fejk, kolego
>>
>>53396652
>marnowanie sobie życia dziećmi
czy to ten słynny anon-ojciec z vichuja?
>>
>>53397103
Nie, To JA jestem PAN magister inżynier
>>
>>53397007
>zarzuć trochę przynęty w nitce
>napisz do siebie maila
>zostań bohaterem w swoim chanie
>za odebrane (You) kup golfa dwójkę
jak to jest wygrać życie?
>>
>>53397110
ale z ciebie, ten no, "dziadziuś"
mam no ten, "ból dupy"
>>
>>53397007
zresztą gdzie stopka
kazdy powazny naukowiec na burzliwe czasy taką ma

______
prof. dr. hab. Anon Anonimus
Profesor Memetyki Stosowanej
Instytut Memologii PAN
al. Jana Pawła 2 39
31-010 Krakau
tel. 12 938 33
>>
>>53397231
>al. Jana Pawła 2 39
>nie 21 37
>>
File: 1446329136877.jpg (30 KB, 720x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446329136877.jpg
30 KB, 720x438
>>53397191
no dziekuje bardzo przyjemnie uczucie panie anonie, chcialem pozdrowic jeszcze mame i brata bo znajmoych nie mam
>>
>>53397191
>>za odebrane (You) kup golfa dwójkę
Śmiechłem pod wąsem.
>>
>>53397281
to częsc eksperymentu
ide pisac prace naukową nt. wpływu szkalowania jp2 na obecną młodzież gimnazjalną
>>
File: pic1.jpg (47 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pic1.jpg
47 KB, 500x500
ale że eurokomuchy specjalnie sprowadzają gównoskórych, żeby wywolać wojnę i nową rewolucję to wy wiedzcie, za 10 lat to się nawet nie będziecie mogli wysrać bez pozwolenia od eurokomisarza Mehmeta al-Jihadiego
>>
kiedy w końcu zjawni się ta staraciota co powie, że bred rakotwórczy

gównopostujemy i gównopostujemy, a on nic

zero szacunku
>>
>>53397484
w tych czasach to z ich strony mnie już nic nie zdziwi, anonku
>>
>>53397485
mam was w dupie
>>
>>53397484
>unia będzie istnieć za 10 lat
pfpfpfpf
>>
Ten dzień będzie przejebany
>>
>>53384765
WE
WUZ
>>
>>53387728
http://strawpoll.me/6505396
>>
>>53397642
nie wciskam przycisku, nie jestem krawędziowcem
>>
File: Such lust.jpg (33 KB, 288x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Such lust.jpg
33 KB, 288x432
>>53397484
>twoja twarz kiedy ta cała gównoburza z uchodźcami jest wywołana przez ultraprawicowych nacionalistów którzy specialnie wpuszczają arabów by gwałcily i mordowały, aż populacja się wkurwi i sama zarząda Eurorzeszy i czystki etnicznej
>>
>>53397632
oj będzie. wstaję za 6 godzin, bo prokrastynacja znów mnie w dupę gryzie
>>
>>53397849

Moi "progresywni" znajomi z uniwerka mówili ostatnio, że to na pewno neonaziści się poprzebierali za arabów w nowy rok w Kolonii żeby prowokacje zrobić.
>>
File: 1451919570195.png (296 KB, 450x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451919570195.png
296 KB, 450x583
http://strawpoll.me/6505487
glosujcie
>>
File: 1452026999913.jpg (37 KB, 368x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452026999913.jpg
37 KB, 368x480
czego sluchacie
https://www.youtube.com/watch?v=E2Y-9U3QUxQ
>>
File: 1390325745176.gif (801 KB, 250x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390325745176.gif
801 KB, 250x188
>>53398300
https://www.youtube.com/watch?v=bFRkw1sxBHs
>>
>>53398486
kuc/10
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=RqSGDEpw8cM
>>
ktos tu ma jakies rzadkie papieze?
>>
>>53398864
ja same commony
>>
File: 1426977687395.jpg (69 KB, 605x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426977687395.jpg
69 KB, 605x580
>>53399014
dam ci sredinego za pare kimono ok
>>
>>53399095
no chyba nie
>>
jak duble to sie resocjalizuje
>>
File: safasdgasdfgag.jpg (106 KB, 759x593) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
safasdgasdfgag.jpg
106 KB, 759x593
>>53387728
;^)
>>
>>53399574
ehh
>>
File: 1440456807466.jpg (19 KB, 270x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440456807466.jpg
19 KB, 270x247
>>53397484
>W książce Praktyczny idealizm [Practical Idealism], Kalergi pisze, że mieszkańcami przyszłych „Stanów Zjednoczonych Europy” nie będą narody starego kontynentu, a rodzaj podludzi, produkty mieszania ras. Wyraźnie oświadcza, że narody Europy powinny krzyżować się z azjatycką i kolorowymi rasami, tworząc wielonarodowe stado, bez żadnej jakości i łatwo kontrolowane przez elitę rządzącą. Kalergi głosi zniesienie prawa do samostanowienia, a następnie eliminację narodów przy wykorzystaniu etnicznych ruchów separatystycznych i masowej migracji.
wszystko idzie zgodnie z planem
>>
>>53399633
o tu masz
do roboty zuchu :3
>>
dacie bumpa pls
>>>/pol/60627146
>>
File: 1418818401855.jpg (45 KB, 446x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418818401855.jpg
45 KB, 446x413
>>53399702
>mieszkańcami przyszłych „Stanów Zjednoczonych Europy” nie będą narody starego kontynentu, a rodzaj podludzi, produkty mieszania ras.
Na pewno nic takiego nie napisał, bo po pierwsze sam ożenił się z Żydówką, a po drugie jego stary był Japończykiem.
Po drugie
>wolna-polska.pl
Literalnei picrel.
>>
Dobranoc, zuchy
Z Bogiem
>>
File: 225367.jpg (133 KB, 512x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
225367.jpg
133 KB, 512x799
>>53404673
Dobranoc.

2D loszki na noc.
>>
https://www.pejsbook.com/peter.celt.9/videos/1669278933338535/
O takie media nic nie robiłem
>>
>>53405070
nie działa
>>
>>53405462
Słynny anon debil?
Zmień pejs na face
>>
File: waiting.jpg (188 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waiting.jpg
188 KB, 750x750
eh anony, dopiero się obudziłem. co przegabiłem?
>>
>>53405805
nic
>>
File: DSC_0454.jpg (160 KB, 680x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0454.jpg
160 KB, 680x1024
>>53406025
>>
brzydkie te twoje holkipolki
>>
>>53406270
a ty co lubisz? pokaż. nie cenzuralne mam ładniejsze, ale to nie tu
>>
>>53406345
to wrzuc na imgur
>>
anime
>>
File: 1011018c56268bb8.gif (1008 KB, 500x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1011018c56268bb8.gif
1008 KB, 500x376
>>53407828
ANIBE
>>
File: 1326968578178.jpg (747 KB, 2088x1488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1326968578178.jpg
747 KB, 2088x1488
>>53407912
ANIKUKU

eh czas spać chyba, kiedyś trzeba?
>>
>>53408083
niedawno się obudziłem wieć raczej jużspaćnie pójdę
>>
>tug gdy zdrajcy narodu

tylko dziewictwo wy nieczyste kurwy
>>
normiki wstają anonki zasypiają
>>
>>53410141
>zasypiają
Dosłownie nawet nie udało mi się usnąć, więc właśnie wróciłem. "Zasypiać" to pobożne życzenie

PS Bym mysz
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6MYAGyZlBY0
>>
jak single to david bowie nie zyje
>>
>>53412459
AHAHAHA REKT
Sting > Bowie
>>
Po co żyć, zuchy.
>>
>>53412797
By grac w stare gry z lat dzieciństwa na emulatorach.
>>
>>53412797
by stanąć twarzą w twarz ze swym największym wrogiem, ujrzeć jego krew wsiąkającą w ziemię i usłyszeć lament jego kobiety
>>
bumping z rana jak śmietana
>>
>>53413528
zwalenie konia z rana jak CMETAHA
>>
>Według opublikowanego niedawno komunikatu Ministerstwa Edukacji "obecnie w MEN nie są prowadzone jakiekolwiek prace związane ze zmianą struktury szkół". Potwierdziła to minister Anna Zalewska.
>Przygotowywane jest natomiast "społeczna debata" o systemie edukacji a w styczniu ma być opublikowany harmonogram tych prac. Zdaniem prof. Mirosława Handke, twórcy gimnazjów, rząd próbuje gorączkowo wybrnąć z tematu "rzuconego zbyt pochopnie przez niektórych polityków".
>W piątek "Gazeta Wyborcza" pisała, że PiS likwidując gimnazja, musiałby zamknąć też te katolickie. Głosy niezadowolenia, które spływają do MEN ze środowisk kościelnych, już wywołały - jak donosii "GW" - pierwsze ruchy urzędników. Resort ma zapytać dyrektorów gimnazjów katolickich, czy mają warunki, by przekształcić się w podstawówki.
>>
Limit przekroczony.
>>
>>53413934
chyba twój na internet. jeszcze 4 posty
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4

GLEBA SKURWYSYNY

W GLEBĘ
>>
>>53414175
>>53414208
>>53414331
>>53414345
i ani jeden dubel nie został dany
>>
>>53414365
widocznie jeszcze nie na mnie pora
bołi iz ded
boże jaki żal
patrz jak foka płacze
>>
>>53414422
no i masz dwa naraz
>>
>>53414490
bogowie cyferej\k są humorzaści
>>
>>53414567
>>53414567
>>53414567
Thread replies: 316
Thread images: 96
Thread DB ID: 413934[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.