[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden! :)
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 528
Thread images: 151
File: 140934545643.jpg (46 KB, 500x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140934545643.jpg
46 KB, 500x381
>>
>>53321112
Intressant. Är det Hanoi, Vientiane, Phnom Penh och Bangkok som gäller? Är Burma, Malaysia och Singapore värt att besöka? Borneo och Filippinerna är för långt borta att anstränga sig med antar jag? Funderar på om jag ens ska besöka sydostasien i sommaren eller om det blir för mycket då jag redan planerat att besöka Australien och Nya Zealand för att sedan åka till Chile och besöka den västra delen av Sydamerika innan jag åker hemåt typ. Tror jag kan hinna men då kanske jag får begränsa mig till olika delar av Sydostasien.

Får man fråga vilka delar av världen du besökt? Alla världsdelar?
>>
>>53321337
>kantiga 1337-upplagan
>>
File: 1450881025033.jpg (48 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450881025033.jpg
48 KB, 450x600
>>53321337
>breva den lite innan vi fallar till sidan 10e
>>
>>53321384

Kina och Sämsta Korea cuckar resten av Asien favä

Hong Kong är min favoritstad i världen
>>
File: image.png (33 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
33 KB, 256x256
>>53321337
>1337
J O N T 3 ^
>>
>>53321422
Funderar på att besöka Hong Kong och Macau också typ under en mellanlandning.

Kina och Sydkorea får jag ta någon annan gång. Har redan varit i Japan.
>>
File: spergsquad2.png (11 KB, 310x97) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spergsquad2.png
11 KB, 310x97
>>53320901
ja ryska brudar är skit, alla vet det

det roliga på ip är alla jävla koreaboos
Där var en kille i /culturepals/ som hade en fejk koreansk profil på IP och hade betat flera hundratals tjejer på nudes

sen så bjöd han in alla brudar han någonsin hade betat till samma skypechat lel
>>
>>53321384
Ge mig en minut ska byta till datorn blev lite mycket nu
>>
File: 1336.png (386 KB, 714x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1336.png
386 KB, 714x486
>>53321337
>1337

faktiskt helt sjukt att jag gjorde just denna tråd då jag också PRECIS är påväg att droppa 1337 total
>>
>>53321337
Leete nyfiken på vad för film/serie det är från favä.
>>
>>53321564
Vad är google bildsök?

I alla fall är That 70s Show
>>
>>53321564
70 tals showen är du 12 eller nått?
>>
>>53321593
Ah, det är en bra serie det. Åtminstone när jag såg den, men det var ju evigheter sen.
>>
>>53321424
>>
File: jag_på_bilden.jpg (52 KB, 600x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jag_på_bilden.jpg
52 KB, 600x588
Breva hur ni sitter vid dattan
>jag (170cm)
>>
>>53321502
Hur fan har jag missat det där? Det är ju fan bortom episkt favä. Finns det bilder? Screenshots? (av happeningen inte av nakenbilderna).
>>
>>53321653
SUKA BLYAT FAK DIS SHIT TEAM REPROT DIS SHITES DROP ME AVP RASH B FAKINK KNOP TIM GO LONK RETARRD BLYAT
>>
>>53321653
at which time?
>>
>>53321653
Memes
>>
File: 1452350832138.png (41 KB, 1356x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452350832138.png
41 KB, 1356x736
>>53321384
favä
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
Hur känns det att ha en flickvän?
>>
>>53321708
Idi nahuy, schollboy
>>
File: image.jpg (167 KB, 746x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
167 KB, 746x806
Vegetarianer på självmordsvakt
>>
File: frog.jpg (11 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frog.jpg
11 KB, 251x242
>>53321724
Varför vill du åka till Indien?
>>
>>53321689
Nää, det är väl din bebis? Det är bra. Ska börjas i tid. Kommer bli proffs och dänga koreanerna i Stjärn Krig på nolltid.
>>
>>53321337
>>53321424
Basically a cucked communist getting BTFO by a nazi. Literally nobody cares outside of their spergfest.
>>
>>53321718
4-5 min
>>
>>53321758
le episk bacon xD
>>
File: Indien.png (2 MB, 1480x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Indien.png
2 MB, 1480x842
>>53321724
>>
>>53321784
>skita på gatan
>inte var mans dröm
>>
>>53321724
Berätta mer om din bajsfetish.
>>
>>53321384
kan du breva en bättre karta? går inte att fylla i på ett bra sätt favä
>>
>>53321736
Förälskelse är typ ganska likt extacy fast mindre intensivt men håller i sig kroniskt under mycket längre tid.

Men det har ju den stora fördelen att det är 100% lagligt och din mamma inte behöver skämmas över dig om du blir påkommen.
>>
File: 1450844592199.webm (134 KB, 782x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450844592199.webm
134 KB, 782x718
http://www.kanyewest.com/

Blir hypnotiserad av instrumentalen favä

Madlib en Gud
>>
>>53321885
>lyssna på negrer
>>
File: 1448641710550.jpg (489 KB, 1920x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448641710550.jpg
489 KB, 1920x1280
>>53321784
Skulle vara en rätt välplanerad resa i så fall till turistvänliga/vita/överklass-orter. Precis som jag inte åkte till bild relaterad i Kina.
>>
>>53321854
Vad är problemet? Du kan fylla i alla länder du vill lätt med paint favä.
>>
>>53321839
Den existerar nog mest för att driva med nyfikna jävlar som dig. :)
>>
>>53321903
Inte du igen
>>
File: 1451013012855.png (24 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451013012855.png
24 KB, 645x773
>swipar vänster med högertummen
>det blir en super-gilla
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
Båndet har blitt kuttet
Jeg kan ikke stå, eller snakke
Jeg kan ikke krype, eller tenke
Jeg forsoker igjen
Og igjen
Og igjen!
>>
File: 1434677338263.png (187 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434677338263.png
187 KB, 500x375
https://www.youtube.com/watch?v=wS0pn3kbAsA
>>
>>53321941
försökte med fotoaffär där gick det inte favä
>>
File: 1452350832138.png (41 KB, 1356x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452350832138.png
41 KB, 1356x736
>>53321384

Vi /trv/ nu? :3
>>
>>53322063
>Oman
?

Intressant hur du lyckats besöka alla länder i Balkanområdet. Får man fråga hur det gick till?
>>
>>53321384
>>
File: 1447363252843.jpg (370 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447363252843.jpg
370 KB, 1080x720
>>53322063
>han har rest längre bort än danmark och tyskland men ändå inte varit i storbritannien
>>
>>53322171
t. Jonte

Spendera inte alla pengar på CS-utrustning så ska du se att du har råd. xDDD
>>
>>53321502
Ja allt finns på skype, men det var länge sedan så orkar inte sitta och leta upp det
>>
>>53322171
Är detta på riktigt?
>>
File: checkem.png (42 KB, 256x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
checkem.png
42 KB, 256x192
>>53322222
spanar
>>
File: 1441244158151.jpg (1 MB, 1800x3827) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441244158151.jpg
1 MB, 1800x3827
Gett bort mina prylar(förutom laptoppen jag använder nu) har planerat att dricka mig full och lägga mig i skogen, förhoppningsvis så hinner ingen mig.

Ha ett bra allesammans!
>>
>all denna romantisering över australien och nya zealand

vad finns där förutom bajsbrevarnas egen högborg?
>>
>>53321384

det här blev ett jävligt långt brev så 1/2

>Hanoi
ja
>Vientiane
var inte där, var typ i laos i 2 veckor och spenderade mesta tiden med att vandra runt i bergen och i vang vieng
>Phnom Penh
Ja, för Tuol sleng (S-21) och dödsfälten vid Choeung Ek, försök bli polare med en tuktukförare dom kan fixa bra deals på typ restauranger och grejer. Blev medbjuden till att ha middag med en snubbe jag lärde känna som bjöd med mig på middag på ett ställe utanför stan. Hade tjejer i söta klänningar som stod och vaktade upp oss hela tiden, varje gång jag drack lite öl så var dom framme och fyllde på och öste i is.

Besök även Sihanoukville för festande och Siem Reap för Angkor Wat

>Bangkok
en av mina favoritplatser i hela sydostasien favä, finns så jävla mycket att göra men typ 3 dagar räcker innan man tröttnar. Skit i att åka runt till alla templen utan strosa ner genom Khaosan rd och Rambuttri och ta in turistkänslan, seriöst se början på the beach och det är typ exakt så hetsigt men ändå kul
>>
File: 715517.jpg (9 KB, 284x177) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
715517.jpg
9 KB, 284x177
>>53322222
>>
>>53322286
kan du ta det där en gång till på svenska
>>
>>53322301
Glöm inte att fylla i denna mann1

>>53321384
>>
>>53322286
;_;7 vif
>>
>>53322230
skulle citera >>53321703
>>
>>53322189
Är mer intresserad av Östeuropa favä, så det har liksom aldrig blivit av.

>>53322169
Jag åkte dit och gillade det. Sen åkte jag dit sommaren efter, och sommaren efter. Har 2 turer dit planerade i år. Baserat.
>>
>>53322341
Någon ska ta livet av sig genom att ligga i skogen och frysa ihjäl. Är det -10 kan det seriöst gå.
>>
>>53322286
>anon ångrar sig i sista minuten
>fingrar och tår är redan vif av kölden
>>
>>53322383
Är dock inte området lite osäkert nu med alla "flyktingar" som härjar eller har det avtagit?
>>
>>53322381
Äsch skit i bevisen. Berätta mer vad som hände istället?
>>
>>53322301

2/2

>Burma
svårt att ta sig in i, jag fick bara åka till en liten stad några mil in i landet med thailändska vakter. vet inte hur det är idag dock.
>Malaysia
Kuala lumpur var väl rätt skoj, fick fotat mig framför den där stora skyskrapan och lite annat.
>Borneo
asså det är drygt att ta sig dit, jag var i indonesien så åkte jag Jakarta > Bali > Gili Air >Gili T > Gili Meno > Gili T > Lombok > Gili Air > Bali > Bangkok, vi skulle träffa en resevän vi träffat några år tidigare i spanien på bali annars hade jag nog skitit i det helt och dragit över sumatra och borneo istället. Men Gili Air är en av de bästa platserna på planeten i mitt tycke. Lombok var också skitnajs, men det är typ helt obebyggt över hela ön för att stränderna har stora rev långt ut så båtar inte kan ta sig in och man kan liksom inte bada vid dom även om dom är helt sjukt fina.

Har inte vart i nästan något land i Afrika, bara marocko och egypten. Har vart i Pakistan, Israel inga andra västasiatiska länder.

Har inte heller vart i stora delar av sydamerika, bara typ västkusten upp genom chile och peru, flyg till mexico upp till usa.


>>53321320
Åkte transsibiriska och stannade i Mongoliet, fick tips om att inte lämna vandrarhemmet på kvällen och bära mössa/solglajjor på dagarna för att dölja att jag var blond då en tysk turist hade blivit ihjälslagen två veckor innan jag var där just för att han var blond

>>53322361
har gjort det förut, blir så jävla förvirrad när jag tittar på kartor haha,

>tog mig runt i 4 veckor i kina där bokstavligen ingen kan engelska förutom nån enstaka värd på vandrarhemmen i de största städerna
>de kan bara säga "thank you" och "youre welcome"
>måste använda konstiga jävla handsymboler för att berätta hur många yuan saker kostar
>dkn jag inte ens kan läsa en jävla karta
>>
>>53322441

Näe, tror jag inte. Lokalbefolkningen är inte så förtjust i dem som vi är här, så de håller sig nog på bekvämt avstånd.
>>
File: 8867.jpg (43 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8867.jpg
43 KB, 540x720
>>53322239
Är det verkligen så konstigt?
Vi har segelbåt så föräldrarna kände nog aldrig suget att sticka utomlands.
>>
>>53322298
Australien är relativt homogent för att vara ett västerland och som dessutom har varmt och soligt väder och exotisk natur. Jag är inte särskilt intresserad av att besöka skithudar och uppleva deras "kultur" favä.
>>
>>53322543
Jag tycker det är väldigt märkligt. Vart kommer du ifrån? Jag kommer från västsverige och även de fattigaste och mest okreativa familjerna har åtminstone tagit bilen ner till Danmark.
>>
>>53322492
>en tysk turist hade blivit ihjälslagen två veckor innan jag var där just för att han var blond
Lätt värre än valfritt dinduland helt ärligt.
>>
File: 1452194992001.png (45 KB, 429x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452194992001.png
45 KB, 429x410
>>53320956
>antyder att det hela inte bara var ett stort gyckel
Za dom spremni osv.
>>
>Australien är relativt homogent för att vara ett västerland

Vad menade han med detta?
>>
>>53322569
Dessutom massa rispajer att göra sake i fittan på med le big howaito dicku.
>>
File: 541.jpg (180 KB, 758x914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
541.jpg
180 KB, 758x914
>>53322630
Har bott nära stockholm hela livet. vi har faktiskt åkt till kanarieöarna(om du missade det) annars drog farsan ut oss till samma naturhamn i 10~ år.
>>
>>53322569
>Australien är relativt homogent
neger du har aldrig varit i australien
>>
Det är väl inget farligt med att äta köttfärs som har blivit lite grå/brun va

bra
>>
>>53322492
>Åkte transsibiriska och stannade i Mongoliet, fick tips om att inte lämna vandrarhemmet på kvällen och bära mössa/solglajjor på dagarna för att dölja att jag var blond då en tysk turist hade blivit ihjälslagen två veckor innan jag var där just för att han var blond
Du skämtar? Vilket jävla rövhål.

>Har inte heller vart i stora delar av sydamerika, bara typ västkusten upp genom chile och peru, flyg till mexico upp till usa.
Intressant. Åkte du buss från Santiago till Lima? Är nämligen den rutten jag planerar också innan jag åker hem. Vill så gärna uppleva Atacamaöknen med den klaraste himlen i världen(?). Hur tyckte du det var, såg man många stjärnor?

Sedan lär ju även Bolivia var trevligt som backpacker med billiga priser och Peru med Machu Pichu. Gick du inkaleden eller något liknande?

Hur tog du dig till Chile? Från Östasien över stilla havet?

Får man fråga hur gammal du är förresten?
>>
File: fff.jpg (142 KB, 1356x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fff.jpg
142 KB, 1356x736
>>53321384
E-En dag kommer jag nog iväg ;__;
>>
File: 1440626437736.jpg (304 KB, 1024x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440626437736.jpg
304 KB, 1024x800
>>53322802
>inte vegan
skäms du inte?
>>
>>53322492
>då en tysk turist hade blivit ihjälslagen två veckor innan jag var där just för att han var blond
Varför? Är de rövsmärtade över ryssarna?
>>
>>53322361
>dkn måste välja vägskyltar för att textcaptchan helt kukat ur

skrev nog fel 30 gånger innan jag fick byta till nya igen, detta händer när jag brevar från det trådlösa med min mobil och byter till datorn av nån jävla anledning

inte helt 100% på att denna stämmer är rätt kass på kartor men jag tror det stämmer, blev krångligt med småländerna i östra europa
>>
File: 1446482314945.jpg (189 KB, 1163x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446482314945.jpg
189 KB, 1163x1024
>>53322880
Grönsaker och bönor är gott senpai men kött är godare
>>
>>53322872
don't go to London
come to comfy Edinburgh :)
>>
Hur långa är ni?
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>don't go to London
>come to comfy Edinburgh :)
>>
>>53322772
Jag behöver inte ha varit i Australien för att påpeka fakta. Australien är långt mer homogent än Sverige, Frankrike, USA eller något annat västerland. Finns abbos och gulingar men inte alls i samma utsträckning som vi har babbar.
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Australia#Ancestry_of_Australian_population
>>
File: min-fv-på-bilden.gif (3 MB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
min-fv-på-bilden.gif
3 MB, 960x540
Hur känns det?
>>
>>53322918
Saudiarabien..?
>>
>>53322918
>jag ljuger på internet
>>
File: 1452352476947.jpg (34 KB, 403x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452352476947.jpg
34 KB, 403x386
>dkn ingen igelkott
>>
>>53322991
Varför gör du de här gifflarna? Det är ine så >dkn ingen fv fungerar. Man känner inte den känslan pga bristande sexliv.
>>
File: 13543930553.jpg (41 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13543930553.jpg
41 KB, 500x667
>>53319814
Det var det också.

>när man går åt samma håll i 10-15 minuter och bara tänker svänga runt lite och gå hem men man gör den vildaste u-svängen istället så promenaden blev 1,5h lång istället

Var dock inte så kallt ute så takbir det var mys.
>>
>>53322918
>varit i afrika, nord-sydamerika och nästan hela euroasien
>aldrig varit i Norge

??
>>
File: 1451529040133.jpg (224 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451529040133.jpg
224 KB, 1136x640
Breva träffbilder.
>>
>>53322802
Nånting ska man dö av också, anon.
>>
>>53322918
Trevligt anon. Har du några mysiga bilder att dela med dig av? :3

>>53323037
>någon har varit på mer platser än mig
>ljuger
men du
>>
>>53323065
Detta, ingen vill ha en hora som visar brösten till fv. Jävla nybögar.
>>
Mitt syskon är vegan. Jag vill bli jägare. Ingen av oss bor hos föräldrarna längre. Ska jag bara köra hårt och skita i veganens känslor?

trips bestämmer roligaste sättet att berätta mina planer för veganen.
>>
>>53323065
ge mig idéer då
>>
>>53322918
Jävlar mann1 den var inte dålig. Fett avundsjuk. Vilken var det sämsta respektive bästa landet av dessa? Något land som förvånade dig, båda bra och dåligt?

Jag blir så jävla stressad när jag ser sånt här då jag inte reser tillräckligt mycket. :(

Vad gjorde du i Saudiarabien, Iran, Pakistan, Bangladesh och Nepal? Känns spontant som svåra länder att ta sig till och kanske inte så turistvänliga.
>>
>>53322991
snygg men min fv är snyggare... och högre test.
>>
>>53323066
söt bild favä.
>>
>>53323122
Skit i veganen.
>>
>>53322990
>In the 2011 census, 60.2% of Australia's population declared European ancestry.

???

Det där är ju långt värre än Sverige.
>>
>>53323122
>när veganer är emot att normala människor jagar
Skrattar varje gång.
>>
File: 140324593845.png (271 KB, 393x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
140324593845.png
271 KB, 393x383
>>53323122
>Mitt syskon
Är det en "hen"? Varför skriver man så där annars?
>>
>oironiskt bli utspelade av Örebro
>>
File: 1452334817843.jpg (147 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452334817843.jpg
147 KB, 1080x1080
Min fv på bilden
>>
File: 14543214323.jpg (16 KB, 476x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543214323.jpg
16 KB, 476x275
>>53321337
>det var 300 år sen man satt och kollade på 70-show framför tv:n med brorsan och skrattade röven av oss
>>
>>53323170
vi fick se en liten fight i alla fall
>>
>>53323158
Jag kommer jaga ändå, frågan är ifall jag ska smyga med det eller inte.
>le gillar att skjuta vapen på en tavla XD SOM I CS FAST IVL

>>53323163
Jag med. Veganer och miljöpartister är psykiskt sjuka.

>>53323164
Skulle inte förvåna mig ifall hen trollar här ibland.
>>
>>53323098
Bevisa att du har varit i länder som Pakistan, Iran, Bangladesh, Burma, Iran och Saudiarabien. Tillåt mig tvivla.
>>
http://www.expressen.se/nyheter/hm-ber-om-ursakt-for-sjal-efter-kritik/
>>
File: 1443137032234.jpg (52 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443137032234.jpg
52 KB, 1024x576
>>53323203
inte labil eller så men skulle inte banga på en 12-13 åring.
>>
>>53323164
För att man använder kass automatisk översättningsprogramvara.
>>
>>53323264
Känner du henne?
>>
File: 1452028268876.jpg (18 KB, 408x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028268876.jpg
18 KB, 408x408
>>53323264
Rannsaka dig själv pedo
>>
>>53322956
I want to rent a car and explore the Scottish highlands
>>
>>53323256
du vad? Jag är inte anon som brevade varken karten eller sin historia om länderna. Jag ser bara inte mening med att någon skulle orka sitta och ljuga så mycket i SvT. Frågade istället efter någon mysig bild.
>>
>>53323244
Säg åt veganen att du ska jaga. Säg det lite så där casual.
>>
>>53323293
>könsmogen tjej
>pedofili
Nu får du allt ta fram SAOL.
>>
File: 1452333668259.jpg (61 KB, 575x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452333668259.jpg
61 KB, 575x1024
Fast hon är snart 16 så det är ok.
>>
>>53323264
Hejjjj, Murat
>>
File: 1438925762952.jpg (17 KB, 237x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438925762952.jpg
17 KB, 237x250
Ett dåligt första ligg är inte bra för en.
Känns fedora men jävlar vad man inte vill ha med kärlek eller sånt nått mer.
Nån som känner denna känsla? Är helt förstörd favä.
>>
>>53323335
Så nära, men ändå cuckad av en femma. Jag har funderat på att starta en instagram ifall det blir av och sedan säga åt hela släkten att ni kan få min instagrram där jag är ute i skogen.
>>
>dkn jag drömmer att en vegan eller annan mupp ska börja jiddra när jag är ute och jagar
>dkn jag har gått igenom alla argument i mitt huvud och är ett slipat krigshuvud
>>
>>53323162
Först och främst stämmer det inte, många vita svarar "American" och "Australian" på såna frågor. Dessutom är det inte alls långt värre än Sverige. Skulle gissa på att Sverige är ungefär 60% svenskt. Inom några år är det ju beräknat att vita 0-35 år kommer vara minoritet i Sverige. Notera att svensk statistik på invandring endast räknar invandrare och INTE deras barn, därför missvisande statistisk när det gäller homogenitet.
>>
>>53323370
Herregud, rannsaka dig själv.

Skitmånga som har helt värdelösa första ligg. Det är bokstavligen nu man går "det kan ju inte bli sämre".

Jävla ickekommacuck.
>>
File: I8MAqyr.jpg (65 KB, 736x1104) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I8MAqyr.jpg
65 KB, 736x1104
>>53323148
Det här är min påhittade fv
>>
>>53323370
Ja.
>>
>>53323370
Sluta grina om det tycker jag, vill du ha kärlek så skaffa en hund.
>>
>>53323370
Sluta vara en sån mes anon.
>>
File: 1439256193793.jpg (540 KB, 1024x689) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439256193793.jpg
540 KB, 1024x689
>>53323370
mitt första ligg var gränsfall till våldtäkt men jag sa att jag älskade henne så hon förlät mig. Vi var tillsammans i 9 månader efteråt sen hittade jag en annan.
>>
>>53323403
>Sverige är 60% svenskt idag

Tror inte på detta favä
>>
File: 20140723_112849.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20140723_112849.jpg
2 MB, 3264x2448
>>53323021
:^) glömde fylla i Kuwait också ser jag nu

Kompisar i byggbranschen som haft jobb där, passade på medans jag var i närheten

>>53323098
Tar nästan aldrig bilder, sist jag var ute hade jag bara min slitna galaxy s2 med mig men här är en bild jag tog på en ödla som bodde utanför min bungalow på gili air i Indonesien

den jagade höns som bodde på bakgården

>>53323256
kan inte bevisa det, besökte pakistanska gränsen när jag var i indien. Burma är inte så ovanligt, man får inte åka överallt. Jag ville åka in i Tibet också men två tjejer som bodde i min dorm i Beijing hade blivit av med sina pass och sina 10 lök per skalle dom betalt för visumet och inte sett ett skymt av en biljett så jag sket i det. Bangladesh kan jag breva bild ifrån. Iran blev jag tipsad att åka till av en kille jag träffade i kina, var bara där i några dagar när jag hälsade på min kompis i kuwait men det var jättefint
>>
>>53323410
Själva grejen är fan inget men så många saker runt om det som förstör allt.
>>
>>53323385
Veganers naturliga habitat är bland hipsters på södermalm. De rör sig _aldrig_ ute i skogen.
>>
>>53323452
Hur blir man såhär fet? Måste vara någon allvarlig störning
>>
>>53323452
Achmed snälla
>>
>>53323464
Vi är majoritet om man räknar alla svenskar oavsett ålder men kollar man på barn mellan 0 och 16 så är vi i klar minoritet.
>>
>>53323464
Nej, jag tror det är mindre.
>>
>>53323464
75% svenskt skulle jag tro. Ganska mycket om man tänker efter, om 4 personer var i ett rum så skulle en av dem vara utlänning. Mångkulturen är ett faktum.
>>
>>53323370
Sånt är livet. Man är kass på saker till en början. Om man inte tränar så blir man knappast bättre. Det viktigaste är att lära sig att det inte är en katastrof om det blir lite knas ibland.
>>
>>53323403
>stämmer det inte

Din källa favä, vad sägs om att du backar upp dina ord med något konkret istället.
>>
>>53323476
Kliv inte på mina drömmar, jag kan tänka mig ett gäng miljöaktivister klafsa runt i en myr med sina bästa skor i jakt på en jägare att konfrontera. Jag vill vara den jägaren.
>>
>>53323452
Ä du vit? Hur våldtog du henne? Berätta mer.

*unzips*
>>
>tro att det kommer finnas helvita skolklasser kvar i Sverige om cirka 10 år

Kom igen nu.
>>
File: 1448220576113.gif (2 MB, 368x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448220576113.gif
2 MB, 368x340
>>53323505
Snälla ni, är det någon som börjar på komvux på mondag??

På Jensen i sthlm :3
>>
>>53323493
Skulle vi inte bli minoritet inom ålderna 0 -16 om några år om flyktingströmmen fortsatte senast jag hörde några månader sedan?

Sluta jagjaga mig grabbar
>>
>>53323588
Helt absurt om man tänker efter.
t. helvit uppväxt
>>
>>53323467
Vilket ställe har haft bäst naturliv?
>>
File: 1439093871382.jpg (908 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439093871382.jpg
908 KB, 2448x3264
>>53323490
Hon sov typ och jag var riktigt kåt då jag aldrig legat i samma säng som en tjej, så jag liksom tog av henne kläderna och började smeka hennes nakna kropp... vågade mig till fettan och rörde runt där sen särade hon liksom på bena så började jag pumpa. Hon vaknade upp i mitten av skiten och låg liksom bara där, efter orgasmen så började jag krama och pussa henne och sa att jag älskade henne och att vi var tillsammans. Slutade riktigt bra.
>>
>>53323505
http://www.indexmundi.com/australia/demographics_profile.html
>white 92%, Asian 7%, aboriginal and other 1%
>>
>dkn man knappt hade sett en neger innan man började högstadiet och fick en i sin klass
>>
>>53323575
Självklart

Se
>>53323642
>>
>>53322301
Annan anon. Men värt att nämna att Phenom Penh är rätt litet, så spendera inte allt för mycket tid där imo.
>>
Så länge det finns vita samhällen inom Sverige så är det lugnt. Problemet är ju nu att alla kommuner ska ta sitt "ansvar" och skit.

Så det gäller alltså att bli rik gubbar.
>>
File: 1452169211495.jpg (68 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452169211495.jpg
68 KB, 400x400
>>53323642
>Svennar undrar sen varför varenda kvinna är feminist
>>
File: 145436888857.png (42 KB, 528x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145436888857.png
42 KB, 528x531
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnors-ratt-att-festa-sakert-kan-inte-offras/

>På liknande sätt var det i augusti förra året. Då arrangerades Europas största ungdomsfestival ”We are Sthlm” i Kungsträdgården. I publikhavet framför scenen, där stjärnor som Zara Larsson uppträdde, passade stora killgäng kväll efter kväll på att trycka sig mot unga flickor och stoppa in sina händer innanför tröjor och byxor.

>Polisernas och ordningsvakternas strategi blev att så snabbt som möjligt få bort gärningsmännen med stöd av polislagens trettonde paragraf, som tar fasta på ordningsstörningar, och enbart under en enda kväll avlägsnades ett 90-tal unga män. Att upprätta anmälningar och inleda brottsutredningar fick komma i andra hand. Enligt vad DN erfar har ingen heller hittills dömts.

>En av de poliser som deltog i insatsen, och fick lägga mycket tid på att stötta de drabbade tjejerna, säger att saken betraktades som känslig. Killarna som skickades iväg bedömdes nämligen till övervägande del vara ensamkommande nyanlända.

Som man bäddar får man ligga :DDDD
Feminister, hur ska ni ha det nu? Män från tredjevärlden eller rätt att få festa runt?
>>
>>53323642
Herregud anon, det kunde slutat illa.
>>
>>53323681
hej farfar
>>
Är det fel att vara ihop med någon som är emot SD?
>>
>>53323723
Hur fan kommer allt sånt här fram nu? Vafan brydde sig ingen förut?
>>
>>53323608
Vi kommer bli minoritet åldrarna 0-35 inom några år. Det är okontroversiell statistik du kan söka på om du är intresserad. Varför verkar människor vara så otroligt efterblivna när det gäller demografi? Vi föder knappt några barn och vi har högst invandring i hela världen, ändå kommer det som någon slags chock för människor att vi kommer bli minoritet. Hur fan är ni funtade?
>>
>>53323643
Jaha, tack. Australien låter rätt bra favä
>>
>>53323705
>Svenska kvinnor ogillar sexism och vill inte bli våldtagna
>Förespråkar massimport av hundratusentals kriminalhyade från världens mest bakvända länder där kvinnor utan hijab ses som ogudliga horor man kan våldta

Ja du, det är en jävligt bra fråga
>>
File: 1444771711149.png (64 KB, 395x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444771711149.png
64 KB, 395x578
>>53323681
>dkn man aldrig haft eller har en en neger i sin klass

om nu inte blattar räknas, dock har jag inga blattar i min nuvarande klass
>>
>>53323764
Det är ju inget som tyder på att vi kommer fortsätta ta in lika mycket folk, vi har ju redan börjat bevaka våra gränser.

Det är tragiskt att vi inte kan främja svenskt barnafödande bättre, är så less på att svenska kvinnor slår sig stolt om bröstet och säger "jag ska minsann inte ha några barn!". Fan vi måste ju förlita oss på kvinnorna i den här frågan.
>>
>>53323755
SD är ryggradslösa populister.
>>
>>53323762
Inget nytt favä, har ju varit många förortsbarn som har åkt in till "festivaler" som ung-08 och liknande för att "haffa guzzar" i många år nu.
>>
>>53323755
Varför är hen emot dem?
>>
Hur åtgärdar man fulhet? Hur lever man med det?

t. frågar åt mig
>>
>>53323642
>du däckar i samma säng som en flicka efter en fest
>du började våldta henne
vad sysslar du med?
>>
File: IMG_4379.jpg (2 MB, 3648x2736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4379.jpg
2 MB, 3648x2736
>>53323697
Precis, 3-4 dagar räcker gott och väl innan man tar bussen norr till Siem Reap

rätt fuktigt att gå på kickboxning i phnom penh också, så jag träffade taxisnubben
>>
Hur kan det finnas så jävla mycket män i samhället? Var är alla kvinnor? Föds det inga längre?
>>
File: 1448104524940.jpg (351 KB, 1290x1565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448104524940.jpg
351 KB, 1290x1565
>>53323705
Kvinnodjur tänder på män som tar för sig. Kan man inte slita till sig så blir man utan helt enkelt. Bjud på lite hårdsprit så får du se hur mycket de viftar undan utan att kalla på någon.
>>
File: 1452019888107.jpg (8 KB, 246x121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452019888107.jpg
8 KB, 246x121
>>53323804
t.svennen som skiter i brallan och korsar vägen när han ser en invandrare
>>
File: 2469858.jpg (98 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2469858.jpg
98 KB, 400x400
>>53323550
>på jakt i skogen
>en vild vegan dyker upp från ingenstans och börjar skrika hysteriskt
>lägger vant in en kula i bössan
>skjuter med känslan av kyligt stål som spräcker hud, vener och sliter lös muskler
>på ett rådjur brevid veganen
>flinar litet ansträngt åt veganens ännu mer hysteriska borderline skrikgråt för att bambi nu är skjuten
>bild relaterad
>>
>>53323874
Du är fan inte ful Kringlan, jag tycker att du är fin i varje fall.

>>53323841
Men det känns som att vi nu ska vara upprörda över det, när vi kunde varit upprörda över det förra året och alla andra år dessförinnan.
>>
File: 13543555432.gif (1 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13543555432.gif
1 MB, 200x200
>>53323920
>Men det känns som att vi nu ska vara upprörda över det,
>vi

Ring mig när feministerna inser problemet. Annars bryr jag mig inte.
>>
>>53323887
Haha fuktigt! Tyckte dessutom att Siem reap var mer comfy. Kändes dock väldigt turistiskt, men många fina västerländska tjejer att haffa f,am
>>
Vad fan använder man för att ladda ner oanimerade kinesiska barnprogram?
Så jävla trött på sega lågkvalité vattenmärkesskit och enda nedladdningssajter jag hittar på google tycks ju vara samma skräp speglat.
>>
File: 1409576242908.jpg (135 KB, 942x1094) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409576242908.jpg
135 KB, 942x1094
>>53323908
Blev du avtryckt nu, Achmed?

>negerbantz
>>
>>53323904
Problemet är ju att det känns oärligt att göra kvinnor dyngraka för syftet att ha sex. Det du menar är att man inte ska ha några som helst hämningar när det kommer till att utnyttja folk?
>>
>>53323826
>Det är ju inget som tyder på att vi kommer fortsätta ta in lika mycket folk, vi har ju redan börjat bevaka våra gränser.
Hur tänker du nu? Vår invandring har ju ökat konstant efter varje regering. """"Bevakningen"""" av våra gränser finns ju endast på grund av logistiska skäl samt politiska, regeringen har ju till och med själva sagt att invandringen måste öka när man har ordnat med logistiken. Vakna upp ur koman för helvete.
>>
>>53323887
>kickboxning
thaiboxning ditt jävla mähe
>>
File: ciaf.jpg (84 KB, 768x876) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ciaf.jpg
84 KB, 768x876
>>53323874

Självmord favä
>>
File: 1441495242248.jpg (492 KB, 1200x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441495242248.jpg
492 KB, 1200x1800
>>53323882
Var 14 och kåt mann1. Har du sätt hur 14åringar ser ut?
>>
>>53323996
Men vad sitter du och säger? Du predikar för kören som di säger i amerikatt. Att införa gränskontroller är en ingångsdrog till att minska intaget. Det är vad jag tror i varje fall.
>>
>>53321974
Nej jag är här det där är nån annan.
>>
>>53324029
och? Jag skulle aldrig få för mig att gör på det viset. Kan inte bara börja klä av folk som däckat pga alkohol
>>
File: 1451581164588.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451581164588.gif
2 MB, 500x281
>>53323841
Den enda kvinnan jag någonsin älskat åkte till festival med sina vänninor

Sen fick man se bilder på fb och hon stod alltid brevid en svart..

Hon sa att inget hände men jag dog på insidan den dagen ;___;
>>
>>53324029
Alla har varit 14 och kåta inte fan våldtar man för det ditt jävla mongo
>>
>>53324029
Magen sticker fan längre ut än brösten.
>>
>>53324090
Rannsaka dig själv.
>>
>>53324090
Var ni ihop min käre cuck?
>>
>>53323993
Småtjejer går på fester med "vuxna" för att få vuxenkuk fattar du väl annars skulle dom aldrig vara där. Oftast behöver man inte ens tvinga i dem alkohol.
>>
>>53324060
hahahahah
>vara såhär naiv
Avsluta dig själv
Du tror säkert makten vill bevara svenska folket och deras etnicitet som dom ständigt förnekar
>>
>>53324093
>Alla har varit 14 och kåta inte fan våldtar man för det ditt jävla mongo
>Ifall babben själv får välja
>rape.jpeg
>>
>>53324137
För grupptryck existerar inte? Vadå, om du inte gör det så kommer någon annan göra det? Fan inte undra på att allt går åt helvete så fort när alla hjälps åt till att degenerera samhället. Vuxna och barn.
>>
File: 1450187594577.jpg (60 KB, 755x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450187594577.jpg
60 KB, 755x760
>>53323920
Snällt anon, men det är problem med min självbild

>>53324006
Det går ju så långt att man faktiskt tycker att det inte skulle vara så farligt att råka ut för en cheeky dödsolycka
>>
File: 1447516989951.jpg (81 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447516989951.jpg
81 KB, 1280x720
>>53324133
Nej, kunde inte se henne i ögonen längre

Tanken på att den vackra blåögda, ariska kvinnan som jag gått med sedan grundskolan har blivit svartad var för mycket för mig
>>
>>53324171
Men hur kul är det att sitta och vara så här bajsnödig? Sätter ord i munnen på folk och bajsbreva som om ditt liv hängde på det.
>>
>>53324060

Skulle kunna ha öppna gränser favä, bara ta bort alla incitament för att ta sig hit och leva som en parasit istället.
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>53324029
>pregnant with somalid baby

Why swearya?
>>
Såg SMR på stan idag, kunde inte hålla mig för skratt när jag tänkte på alla jagjags från tråden
>>
>>53324233
Oj då. Själv brukar jag bara undvika svärtade kvinnor.
>>
>>53324029
>djupa smilgropar så hon ser typ ut att vara 30
>magen sticker ut lika långt som tuttarna
>för små hetbyxor på den pinsamt lilla rumpan
>dinosaurieknän

äckligt favä
>>
>>53324287
Breva bild. Vilken stad?
>>
>>53324243
Vad är det? Det är ju du som hävdar att vi inte kommer bli minoritet för att "snart så tar regeringen tag i det". Du behöver ju inte börja förneka saker om du inte kan ta en diskussion. Tillbaka till kramlådan med dig.
>>
>dkn martina avböjde min följarförfrågan ;_;

Hur gick det för dig badboll?
>>
>>53324323
>"snart så tar regeringen tag i det"
vem citerar du?
>>
Hur tror ni SMR hade reagerat om jag som blatte gick fram till dem och sa att jag sympatiserar med deras agenda.
>>
File: 1451941978310.jpg (499 KB, 1994x1496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451941978310.jpg
499 KB, 1994x1496
>>53324090
>dkn bara älskat en tjej och det gick över ganska snabbt
>>
>>53324372
>"Gå och dränk dig själv, blattejävel."
Något annat är de för fega för.
>>
>>53324137
Jävligt HÖ TE på dom flickorna

>>53324192
Jävla sär. Tjejer tänder på äldre killar. Sluta vara en vit riddare som tror allt feminister hittar på. Om dom kastar fitta på dig och du bara "n-nej min fru jag väntar tills du är 25" så får du fan skylla dig själv.
>>
File: therese.jpg (120 KB, 800x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
therese.jpg
120 KB, 800x534
>>53324249
Skulle hon kunna runka av en med hennes 6 pack?
>>
>>53324372
Du är inte svensk så de hade inte vågat göra något mot dig.
>>
>>53324358
Dig.
>Det är ju inget som tyder på att vi kommer fortsätta ta in lika mycket folk, vi har ju redan börjat bevaka våra gränser.
>Att införa gränskontroller är en ingångsdrog till att minska intaget. Det är vad jag tror i varje fall.
Du tror att regeringen skall ta tag i det. Det är ju precis vad du säger. Eller vill du hellre diskutera semantik?
>>
>>53324406
Vart kan jag hitta såna här tjejer?

>>53324421
Vill hellre diskutera hur jag ska heema dig och sno ditt lördagsgodis.
>>
>>53321384

Om du ska till Vietnam så är HCM bättre än Hanoi, I min mening. Större, mer rikt, coolare. Dra ner till district 1 och vandra omkring, coola grejer överallt. Har du tid att besöka båda så gör det, men HCM vinner pga district 1.
>>
>>53324372
>"lämna vårt land då"
>>
File: misfit.png (444 KB, 581x541) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
misfit.png
444 KB, 581x541
>det är ett bajsnödigt politiksnack avsnitt
>>
>>53324372
Jag hade lätt gått fram till dem och sagt att jag sympatiserar starkt med deras idéer, men att politiska organisationer i allmänhet är efterblivna.
>>
>innan nyår-antastning-saken
"alla som bor i Sverige är Svenskar"
>efter nyår-köln-saken
"handen upp alla som blivit antastade av SVENSKA killar! Det handlar inte om etnicitet!"

kan dom bestämma sig
>>
>>53324476
>"jag bidrar mer till kampen genom att hjälpa er på plats för tillfället"
>>
>>53324506
>dkn jag brukade lyssna på hans podcast för xx år sen
Måste skämmas för det nu.
>>
File: demonstration.jpg (173 KB, 786x522) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
demonstration.jpg
173 KB, 786x522
Du stöter på bild relaterad i parken.
Den bastanta i blå klänning är utan tvekan deras ledare.
>Ta honom flickor!
Vad gör du nu?
>>
>>53324462
*Saigon jävla hanrej
>>
File: 1448319925356.jpg (167 KB, 567x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448319925356.jpg
167 KB, 567x709
>>53324478
detta
>>
>dkn svensk och tysk media, polis och vänsterorganisationer aldrig kommer få hoppa på ett tåg till Auschwitz
>>
>>53323870
För att han är rätt högt uppsatt inom centerpartiet själv antar jag
>>
>>53324547
Lägger mig ned på backen och accepterar mitt öde.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=JsfD8K8FaRI
>>
>>53324558
Paprikachips > allt.

Salt&vinägerhanrejerna är bara stockholmshipsters.
>>
http://mobil.gp.se/nyheter/goteborg/1.2951198-kriminella-barn-blir-fler

Landet

ni

valde
>>
Har ni någonsin heemat någon?
>>
>>53324621
Det verkar vara en helt uppknullad situation, straffen måste skärpas och vi måste ha koll på vilka jävla avskum som ränner runt i vårt land.
>>
>>53324614
Du vad? S&V från västsverige här.
>>
>>53323755
Fel och fel. Hade hon kunnat ta att jag röstade på dem så hade hon varit en keeper. Man måste inte tycka lika i allt.
>>
File: 14543554446.jpg (60 KB, 500x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543554446.jpg
60 KB, 500x371
>>53324506
>det handlar om strukturer! MAN MÅSTE KOLLA PÅ ALLA MÄN
>"men det visar sig ju att ickevita män beter sig i större grad sämre än vita, borde man inte undersöka detta?"
>RASIST RASIST DET GÅR INTE ATT GENERALISERA SÅDÄR

Hur känns det att oavsett hur bra vi gör det, hur jämlika vi är så kommer de alltid klumpa ihop oss med negrerna och araberna?
>>
>>53324558
>>53324614
i <3 eco-chips favä

De är som lantchips fast tjockare och aningen mer smak
>>
>>53324621
håll käften borgarfitta
>>
>>53324614
S&V från västerled här. Jag hatar stockholmae och hipsters-
>>
File: 1452350832138.png (42 KB, 1356x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452350832138.png
42 KB, 1356x736
>>53321384
Sådär ja
>>
File: 1448044940307.jpg (9 KB, 447x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448044940307.jpg
9 KB, 447x456
>>53324626
Nej, och jag är livrädd för vad som kommer ske när det väl gäller
>>
>>53324558
oräfflade västkustchips > räfflade västkustchips
>>
>>53324693
>eco-chips
Bokstavligen den sämre versionen utav lantchips

rannsaka dig själv
>>
>>53324698
l m a o
>>
>>53324317
Det var i Göteborg på kungsgatan, har ingen bild
>>
>>53324736
Se bara till att du gör det i självförsvar. Skulle gärna stå där bredvid dig när det väl bär av, vill se vilken kraft det finns i dina starka armar.
>>
File: Ranch_275g-191x320.png (109 KB, 191x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ranch_275g-191x320.png
109 KB, 191x320
>>53324614
>Paprikachips > allt.
håller till viss del med dig. Bild relaterad är godast favä
>>
>>53324626
Ja

>>53324750
Tagga långt, eco-chips är tjockare och det är fler utav dem
>>
File: 1422542509626.jpg (12 KB, 178x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422542509626.jpg
12 KB, 178x169
Vad ska jag köpa för chips? Ska köpa 3 påsar totalt, min budget är 80 spänn. Funderar på ICA's surkräm och lök, pringles med ostsmak och ICA's egna tacochips med ostsmak. Vad tycker tråden?
>>
>>53324506
>RAS FINNS INTE
>MEN ÄNDÅ HATAR JAG VITA MÄN
>SMUTSHYADE VÅLDTÄKTSGÄNG
>M-MEN EN SVENSK KILLE SNUDDADE VID MIN RUMPA PÅ FYLLAN EN GÅNG
>>
>dkn man tar en ny sorts chips varje gång man köper
Mer smaker tack.

>>53324805
>pringles
Aldrig pringles. aldrig aldrig aldrig
>>
>>53324805
se >>53324778
>>
>>53324730
Sydafrika och Zimbabwe? Var du en kolonisatör i ditt förra liv eller vad gjorde du där ödlan.
>>
File: domsomförsvann.jpg (90 KB, 685x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
domsomförsvann.jpg
90 KB, 685x317
>>53324614
häller ut en julmust till dess minne
>>
>>5332485
Inga pringles favä
>>
>>53323642

Du har ju våldtagit en tjej. Jag märker att du har rationaliserat detta, men du är helt klart en våldtäktsman.
>>
>>53324626
Ja, med klon.
>>
File: 1446667266674.png (205 KB, 403x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446667266674.png
205 KB, 403x471
>räfflade chips
>grillchips
>>
>>53324730
Vart i Finland har du varit Ödlan?
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53324626
flera personer
>>
>>53324830
Ganska säker på att han inte har markerat Zimbabwe...
>>
>dkn man gick på salt och vinäger jagjaget
Sista gången ni lurar mig.
>>
>>53324805
Pringles är motbjudande.
Slopa chips fullkomligt och köp flamin hot cheez crunchers istället.
>>
File: great.gif (2 MB, 300x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
great.gif
2 MB, 300x241
>köpte choklad
>ni snackar nu om chips och gör mig sugen på det istället
>>
>>53324833
>dom
håller med. Den med 50% less fat var guds gåva till folket. Förstår inte varför estrella slutade tillverka dem
>>
>>53324287
>dkn tänkte åka på nazisafari men missade dem
;_;
>>
File: 1450814274988.jpg (9 KB, 476x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450814274988.jpg
9 KB, 476x289
>Se bara till att du gör det i självförsvar. Skulle gärna stå där bredvid dig när det väl bär av, vill se vilken kraft det finns i dina starka armar.
>>
File: fedora19.jpg (48 KB, 495x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora19.jpg
48 KB, 495x378
>>53324772
>Skulle gärna stå där bredvid dig när det väl bär av, vill se vilken kraft det finns i dina starka armar.

Trodde inte jag hade någon småbögig fedora, men här var en
>>
>>53324905
Gå till affären och lämna tillbaks chokladen.

>>53324909
>min neger som slukade 50% less fat
Kul att du alltid är med mig.
>>
>>53323908

Jag gör detta. Ser du det som en svaghet att man är orolig för att bli rånad eller nerslagen av fem blattar? Apors tankesätt...
>>
File: 1452008891608.jpg (124 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452008891608.jpg
124 KB, 720x960
http://www.friatider.se/omringade-och-kissade-p-sju-rig-flicka
Hur vill du ha din dotter senpai?
>>
>>53324830
Sydafrika och Tanzania.

Min brorsa börsnoterade sitt företag och bjöd familjen på roadtripp genom Sydafrika.
Tanzania var med skolan, då Dala gick i samma klass som jag fast året över så har han gjort precis samma resa

>>53324864
Jag skäms för att säga, bara Helsingfors och Åland
>>
>>53324736
Brottning funkar väldigt bra i riktiga slagsmål, försök kasta han i marken.
>>
>>53324730
Din jävla gycklare
>>
>>53324005
fast det är inte muay thai, det är en annan form av boxning utan trummor och skit
>>
File: mlady.png (500 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mlady.png
500 KB, 600x450
>>53324839
>Du har ju våldtagit en tjej. Jag märker att du har rationaliserat detta, men du är helt klart en våldtäktsman.
>>
>>53324968
Under uppsyn favä.
>>
>>53324885
Mitt fel, googlade och det verkar som det där är Tanzania. Kom bara ihåg att Zimbabwe var öster om Sydafrika och nära favä.
>>
File: 142433934324.jpg (146 KB, 962x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142433934324.jpg
146 KB, 962x640
>>53324968
>tro man fortfarande kan släppa ut barn under 10 utan uppsyn i nya Sverige
>>
File: åtveganon.jpg (52 KB, 675x607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
åtveganon.jpg
52 KB, 675x607
>>
>>53324944
Självklart, du är ju rädd för att ens gå på samma gata. Tror fan att du ses som ett lättare mål
>>
>>53324972
Skulle jag någonsin gyckla för dig?
>>
>>53324968
Knullad av stora svarta män.
>>
>>53324943
>Kul att du alltid är med mig.
Kommer alltid vara här. Den dagen estrella börjar tillverka dem igen är den dagen mitt liv blir fulländat.

Folk som inte smakat dem vet inte de missat favä
>>
>snubblarna brevar utan snubbel i tråden igen
ja så långvarigt var det
>>
>>53325046
Ja
>>
File: 1387407638223.gif (2 MB, 310x174) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387407638223.gif
2 MB, 310x174
Varför blir vita pojkar så arga över det faktum att vita kvinnor föredrar svarta män?
>>
>>53325046
>>53324972
Gyckla dig*

Blir det väl?
>>
>>53325082
Tålamod är en dygd.
>>
File: 1445393444798.gif (732 KB, 284x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445393444798.gif
732 KB, 284x288
>>53324970
Jo, antar att jag hade försökt få tag om midjan och slänga jäveln rätt ner i backen. Sedan hade jag väl fått min skit sparkad ur mig
>>
>>53325109
Tillbaka till SFI för dig min vän. Kompizpriz! lovar och svär brush!
>>
>>53325094
Vad tänkte du på den här gången? :^)
>>
>>53325108
För att de måste försörja dem såklart.
>>
>>53324969
Inget större fel på Helsingfors eller Åland, speciellt inte på sommaren.
>>
File: 1444324308.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444324308.jpg
96 KB, 792x558
>Sminkfirman Seoul Secret har lanserat preparatet Snowz som gör huden vitare med en film som hävdar att man ”behöver vara vit för att vinna”.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/ilska-stoppar-reklam-for-ljusare-hud/
>>
>>53325133
Transan hade nog bara våldtagit din pojkfitta favä och inte sparkat dig.
>>
File: 1438181540317.png (113 KB, 247x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438181540317.png
113 KB, 247x274
>>53324090
>>53324233
>hanrejbreva med umaru
detta avtrycker mig

>>53324744
den här anon vet vad han pratar om

t. expert
>>
>>53324970
>försök kasta han i marken
>han
honom favä
>>
>>53325147
Lite kass rumpa för en atlet favä.
>>
File: 1452034475425.jpg (29 KB, 500x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452034475425.jpg
29 KB, 500x379
>>53324968
>De senaste två veckorna

Stiger elden?
>>
File: 1448395486725.jpg (39 KB, 230x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448395486725.jpg
39 KB, 230x250
VI
NI
>>
>>53324968
Var ju säkert etniska svenskar som gjorde det eller iaf kunde lika gärna vara det, Svenskar är minst lika skyldiga till sexualbrott som invandrare då det har att göra med patriarkala strukturer som är lika starka här som i Afghanistan. Skillnaden är att vita män håller makt i samhället de äckliga svinen så det är värre än när en förtryckt rasifierad man gör uppror (om än mot de oskyldiga kvinnorna och inte de vidriga smutsiga vita männen).
>>
File: 3BlzKHR.webm (364 KB, 500x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3BlzKHR.webm
364 KB, 500x346
>>53325166
>företag i Thailand ger vika till sociala krigare på internet
>>
>>53324626
Beror lite på om heema betyder spöa någon i ett rättvist slagsmål eller sugar-slå någon

Ja på det första isf

Impulsiva, aggressiva personer som initierar skit får skylla sig själva
>>
>>53325175
>dkn kan inte äta västkustchips för de är friterade i jordnötsolja
känns dåligt favä
>>
>>53325187
Måste vara galet skönt att vara en invandrare. Du har fria tyglar till att göra vad du vill, polisen är ineffektiv och blir du haffad så är det lugnt för att man är 14 år och omöjligt kan straffas. Våldta, stjäl, misshandla och bajsa på allt svenskt. Sverige betalar dig för det.
>>
>>53325175
Vad heter umaru serien? vill se den
>>
>>53325152
Helsingfors är en pisstråkig stad favä. Kunde ni inte ordna en roligare huvudstad?
>>
>>53324968
Hur får man bara 10k i dagsböter för det där? Jag hade seriöst slagit sönder negerjäveln.
>>
>>53325272
Sök bara runt på Umaru.
>>
>>53325141
Oförskämt

>>53325152
Nej, men det känns lite fel med tanke på att Finland är så nära. Tror att det skulle vara rätt kul att åka runt i Finland
>>
>>53325283
På vilket vis är den tråkigare än andra städer?
>>
>>53325272
Boku No Umaru
>>
>>53324968
>Flyktingbarnet, som är hemmahörande i Angola
Är det krig i Angola?
>>
File: 1449564792814.gif (2 MB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449564792814.gif
2 MB, 500x281
>>53324789
Du har en poäng, coops eco-chips är topp goda

>>53325272
Googla bara på umaru
>>
>>53325320
Vart är eran kungafamilj, familj?
>>
>>53325250
De suger endå dey ändrade receptet för ett år sedan.
>>
File: maxresdefault23.jpg (87 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault23.jpg
87 KB, 1024x768
>dkn man förbereder sig inför hårda tider
Härlig tid att vara vid liv grabbar.
>>
>>53325333
Nej :) Men litet urin är väl ok på din dotter. Du vet hur pojkar är. De växer nog upp.
>>
>>53325333
Nej, Angola suger bara
>>
Fy fan vilket helvete de måste vara som barn att växa upp i dagens "Sverige". Lider med dessa oskyldiga varelser och deras föräldrar som tvunget måste uppfostra sina barn detta framtida kalifatet.
>>
>>53325379
haha jävla rasse ni är minoritet vad fan ska ni ens göra
gå och lägg er bara
>>
File: 1449696124521.jpg (174 KB, 640x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449696124521.jpg
174 KB, 640x556
>>53324968
>Inte ta allt han äger och skicka honom tillbaka till Muslimien

Kommer man till ett land som """flykting""" och väljer att bete sig som avskum så har man inga rättigheter längre favä, borde stå i ett kontrakt de tvingas skriva på
>>
>>53325284
Bästa är ju att negern inte ens arbetar så böterna betalas av staten. De andra aporna blev ju inte ens dömda.

Varför hänger fria tider inte ut namnet på honom? Någon som bor i Sundsvall borde göra ett hembesök.
>>
Okej grabbar. Jag skiter i vad ni gör på era patetiska Asienresor, men här hemma i Sverige får ni fan sköta er.
Sluta åk på pedoresor till Thailand och sluta kolla på 2D. Det här är ohållbart
>>
>>53325379
Vi lever i spännande tider, min vän
>>
>>53325379
Hur förbereder du dig?

Vet ej var jag ska börja favä
>>
File: 1452350832138.png (40 KB, 1356x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452350832138.png
40 KB, 1356x736
>>53321384
>1½ timme senare
>>
Fort! Paxa din frufu!
>>
>>53325447
Har du varit i alla delstater utom Kalifornien?
>>
>>53325410
>framtida kalifatet.
Bokstavligen inga fel
>>
>>53325404
Men hur kan aporna ens släppas in i Sverige till att börja med om det inte är krig i ursprungslandet? Varför inte dra till Porrugal åtminstone då de talar samma språk och är deras förra kolonisatör.
>>
File: IMG_6803_900x1200.jpg (182 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6803_900x1200.jpg
182 KB, 900x1200
jeg til venster
>>
>>53325410
Ifall du trodde tråden var stormbög, vad tror du att framtida ungar kommer bli som är under 10 idag? De kommer helt oironiskt dyrka tredje riket öppet i media och inte bry sig ett piss.
>>
>>53325476
Läs om, läs rätt.
>>
File: 1447529622452.png (33 KB, 625x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447529622452.png
33 KB, 625x566
>>53325333
Dumma rasist, alla folk är precis lika bra bara det att vissa råkar födas i ett land som är kasst (pga den vita mannen, eller något). Det är vår plikt som äkta svenska hanrejer att rädda hela världen undan fattigdom med vår oändliga mängd VÄLFÄRD™, hell Mona Stalin
>>
>>53323723
>Killarna som skickades iväg bedömdes nämligen till övervägande del vara ensamkommande nyanlända.

>första meningen i nästa stycke
>Varför de omfattande sextrakasserierna mitt i centrala Stockholm, med något litet undantag, hamnade i medieskugga är för mig oklart.

vi behöver sherlock
>>
File: 1446806416011.png (764 KB, 637x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446806416011.png
764 KB, 637x622
>>53325511
>dkn dom kommer smaska på stor svart kuk
>>
>>53325514
Fast propagandaministeriet jobbar ju dag och natt med att säga hur coola och bra invandrare är.
>>
>>53325433
Vad har du för resurser?
>>
>>53325433
Träna (gym/kampsport/kondition), förbered dig mentalt, nätverka, införskaffa (lagliga:-) vapen.
>>
>>53323874
snälla någon, du ser normal ut
>>
>>53325333
Alla länder förutom vita är hemska så därför borde ALLA vi komma och bosätta sig här.

Äckliga jävla rasisthora.
>>
File: 1425340245117.jpg (248 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425340245117.jpg
248 KB, 1920x1080
>>53325453

>>53325498
Inte för att jag är expert på Angola, men jag kan föreställa mig att det kanske finns någon animositet mot Portugal, då både Angola och Mozambique stred för sin självständighet. Eller att man hamnar med en massa flyktingar i nordafrika som alla påstår att Sverige är paradis på jorden
>>
Repatriering är den enda lösningen nu. Stänga gränser hjälper inte ett skit längre. Jag hoppas att SD inser detta.
>>
>>53325489
Du kommer inte få dricka öl längre och knulla sötpajer som den sötpajsliberal du är. Istället så får du ett vapen i hand och blir tvingad att vakta kvinnor som är sexslavar till kalifen som han går in och våldtar medans du ser på. Sedan får du inte knulla dem för du är halvkaffir.
>>
>>53325498
Man får inte 10k/månad och gratis vinterkläder av staten i Portugal Anon
>>
>>53325561
Aa alla vita kvinnor som fotograferas bredvid svarta pojkar har sex med dom ^^ Det vet varenda hanrej.
>>
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22063159.ab
>100-tal personer i bråk
>två stora grupperingar som sympatiserar med Djurgården respektive AIK
Bajen bästa klubben
>>
Varför är alla stormbögar besatta av hanrejeri och våldtäkter? Det är alltid "vi blir cuckade" hit och "sverige blir våldtaget av mörkermän" dit. Är detta bevis på att rasism bottnar i sexuell frustration?
>>
>>53325561
>dom
haha, okej abdullah
>>
Kom bara ihåg att enbart använda versaler när du skriver mannens namn.
>>
>>53325603
>ha skitsmak
>>
File: 144326765719.jpg (39 KB, 837x736) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144326765719.jpg
39 KB, 837x736
>dkn sitter och startar undercover stormar på Jodel genom att undvika alla rassebuzzord och endast skriver ut olika scenarion
>dkn får uppbåtar hela tiden
>>
>>53324357
ombrev
>>
>>53325656
Det mesta bottnar nog i något sexuellt.
t. erfaren psykolog
>>
>>53325594
Fast det är ju objektivt fel
>>
>>53325691
Breva några.
>>
>>53325622
Det låter rätt surt. Jag har inga planer på att bli eunuck.

>>53325677
Min smak är fantastisk och jag smakar även bättre ;*
>>
>>53325729
fast nä
>>
File: 130543556665.jpg (32 KB, 184x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
130543556665.jpg
32 KB, 184x184
>>53325656
>antyder inte ALLA olika ideologier har en stor del som handlar om sex

Vi alla är sexuella varelser.
>>
File: 1441380770708.jpg (98 KB, 555x475) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441380770708.jpg
98 KB, 555x475
>>53324621
>I lördags rånades en man på Mölndalsbros pendeltågsstation. Enligt polisrapporten omringades han av ett 15-tal ungdomar.

>dkn jag pendlar där regelbundet
>>
>>53324969
Fick ni åka till Tanzania med skolan? Jag fick bara åka till Bornholm i Danmark tidigt på våren så det var kallt som fan.

PS Bornholm har samma berggrund som fastlandet så det såg inte ut som typ Gotland utan snara som nån håla i skåne.
>>
>>53325754
Din "frufu" är en slampa.
>>
>går in på sweddit för första gången
>det är bokstavligen bara SD

Finns det någonstans på internet vi inte dominerar? Varför ser det inte likadana ut i verkliga livet och vilka fan är fittorna som inte röstar SD eller något mer radikalt?
>>
File: kristin.jpg (110 KB, 800x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kristin.jpg
110 KB, 800x1125
>>53325759
ummmm

jo
>>
>>53325784
>dkn när det väl händer så kommer man vara ensam och fienden kommer vara mångfaldigt fler
Kan bara hoppas om att dö i strid.
>>
Ping Badboll

har du börjat följa martina?
>>
>>53325561
Nämen hej mdongo!
>>
>>53325809
Vanliga blåpillrade nbögar håller väl sig på ansiktsbok och kvitter
>>
>>53325809
>Finns det någonstans på internet vi inte dominerar?
Tja... Här! Här är det stormisar.
>>
>>53325819
ehh.. nej?
>>
>>53325562
På sovjets tid fanns samizdat som är en slags billig uppkopierad tidning som bara spreds vind för våg. Den spreds effektivt och innehöll extremt subversiva grejer trots att det knappt gick att sprida sånt i forna sovjet.

Idag finns internet. Det är den mest effektiva samizdatmaskinen världen skådat. Den har komplett förstört staters och medias järngrepp om propagandaspridande och tycka-synd-om-dindusnacket.

Den som bäst beskriver verkligheten är den som kommer vinna i slutändan. De inkompetenta sossarna på propagandaministeriet kan dra åt helvete.
>>
>>53325809
Här i tråden dominerar SMR.
>>
File: 1452209831842gif.gif (3 MB, 493x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452209831842gif.gif
3 MB, 493x277
>>53325561
>dom

omg hej negeranon, härligt bajsbrev du x)
>>
>>53325819
Asså vemär denna sädesframlockare? det är det enda du brevar
>>
>>53325797
fick åka till EU-parlamentet när jag gick på gymnasiet favä, rätt fränt

>>53325821
blev rånad förra lucia av en snubbe med kniv, han frågade efter mobil men min kompis som är typ 195 lång började bara kuta och dum som idioten var så sprang han efter honom istället för att fortsätta råna mig så jag började springa åt motsatt håll och ringde snuten kek
>>
>>53325858
kul mem kompis
>>
>>53325809
Här är det ju bara stormbögar
>>
>>53325797
Gammal svensk lera iaf :3

Jag gick på gymnasium ute i Danderyd, så skolan hade pengar. Fast vi bodde på ett vandrar hem och under tre nätter på skolor runt om staden
>>
>>53325613
Efter att moderaterna har gått med på typ hela sds partiprogram är repatriering på agendan. SD har redan börjat strama åt en hel del.
>>
File: 1367665249460.jpg (9 KB, 252x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367665249460.jpg
9 KB, 252x244
>donken brorsan blev polisanmäld för att ha slagits i skolan
>man han är 13 bast
>>
>>53325822
Jag tror inte Martina är intresserad av en gammal gubbe som Badboll
>>
>>53325656
>t. hanrejanon
Falskflagga hårdare
>>
>>53325858
>>53325881
>>53325908
Stormbögar är okej, syftade på de som röstar på sjuklövern.
>>
File: 1407633224529.jpg (86 KB, 595x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407633224529.jpg
86 KB, 595x700
>>53325883
Kristin Kreuk, känd från Smallville

qringlis nya frufru och spamobjekt
>>
>>53325867
haha mm du vet bäst okej

>>53325883
Min frufu
>>
>>53325656
Rasism bottnar i sexuell frustration
t. ekonom
>>
>>53325166
>dkn tänker köpa det

Hur mycket kostar det?
>>
File: maxresdefault.jpg (50 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
50 KB, 1280x720
>chipscuckarna
Låt mig åter igen sätta er på plats.
>>
>>53325953
Hon du spammar är ganska fin också. Hade gärna klämt här och där.
>>
>>53325691
BREVA DIN JÄVLA GYCKLANDE HANREJ
>>
Finns det någon nationell rörelse i Sverige som inte är feminim och passiv som SMR? Mesigt att sitta och vänta på att elden stiger när man själv kan starta den.
>>
File: 1452543132497.gif (2 MB, 441x329) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452543132497.gif
2 MB, 441x329
>>53325941
>dkn de bara fortsätter feminisera alla pojkar
>>
>>53325959
>haha mm du vet bäst okej
uhm kanske, har träffat dig typ 10 gånger, kompis
>>
>>53325959
Går hon under ett annat namn senpaj?
>>
Vad tror ni Martinas pruttar luktar som?
>>
>>53325941
Curlingsamhället en skit
>>
>>53325993
>
>>
>>53326018
Legion Wasa
>>
>>53326039
Beror väl på vad hon har ätit.
>>
>>53325993
>inte Kettles S&V

haha ok
>>
>>53326029
du är inte min kompis, vän

>>53326031
>såhär efterbliven

Se smögens brev tack >>53325953
>>
>>53326039
anala gaser
>>
>>53326071
>kettle
Hanrejens egna val.
>>
>>53325941
din mobbarfitta till bror borde fått skadestånd favä
>>
Jag kommer åka och köpa chips om ungefär en timme. Jag kommer ta förslag på vilka chips jag kommer köpa. De första 5 som svarar på detta brev med unika chipspåsar kommer jag köpa och betygsätta 1-10 med en detaljerad recension.
>>
File: 1450845013242.jpg (327 KB, 731x1491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450845013242.jpg
327 KB, 731x1491
>>53325997
Visst är hon

jvdk förövrigt
>>
>>53326018
Vi är väl snart där då en gnista kan tända en skogsbrand? Då bör SMR ta sak i hand och typ gå och döda någon våldäktsblatte eller liknande och spika upp aset på ett kors mitt i stan. Blattarna blir arga och slår tillbaka och svenskarna har inget val förutom att också gå med, raskriget är ett faktum.

Rent hypotetiska spekulationer alltså, uppviglar inte till något SÄPO.
>>
>>53326071
Farfar du borde sluta äta chips favä. Du kommer ju bli ballongfet annars.
>>
>>53325953
>qringlis nya frufru
Vad är det med pojk1 och vassa hakor?
>>
File: fuck4mb.gif (908 KB, 245x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck4mb.gif
908 KB, 245x273
Breva eran frufru
>>
När tjejer åker till Jamaica, är det för att bli knullade av svarta män då? Bokstavligen hela Jamaica består ju bara av negrer.
>>
File: 1452264632165.jpg (160 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452264632165.jpg
160 KB, 1080x720
>>53326101
Jag såg filnamnet, bara så du vet.

>>53326166
Älgfixa <3
>>
>stormbögar som inte röstar på SD

bortslösad röst favä även om ni är radikalare normaliserar SD rasismen så häng med
>>
>>53326166
Tog bort alla mina frufu-bilder när jag var full sist. Fan jag gör det nästan varje gång jag blir riktigt full.
>>
>>53326018
>>53326141
Det heter väl inte ens SMR längre utan NMR
>>
>>53325993
>>53326134
detta favä, köp dessa med gräddfilssmak

>>53326051
>>53326071
>haha jag äter jagjag
>>
>>53326141
Det är ok, vi vet vart din brevlåda bor.

t. SÄPO
>>
>>53326141
Du måste nog förklara varför svenskarna MÅSTE gå med SMR först.
>>