[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 509
Thread images: 151
File: 1451527883101.jpg (277 KB, 1024x1392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451527883101.jpg
277 KB, 1024x1392
hell
>>
kärlek
>>
Ny tråd tack.
>>
File: 1433714843362.jpg (70 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433714843362.jpg
70 KB, 540x960
Kommer Calle göra tråden bra igen?
>>
>>53283464
Gör en själv om du frivilligt vill starta trådkrig.

Varför skulle en ny tråd komma dock?
>>
>>53283464
>trådkriga

wow svp är verkligen tillbaka
>>
>>53283504
Nasseskräp hör inte hemma här, Anton :)
>>
>>53283475
En manskulting kan inte göra tråden bra.
>>
File: 1447787170608.jpg (79 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170608.jpg
79 KB, 339x600
>>
File: 1375564707508.gif (2 MB, 389x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375564707508.gif
2 MB, 389x279
>man Smögen dampar när någon svara SIDF
>>
>>53283371
Det är ju inte genrerna det är fel på, men jag vet i min själv att när du t.ex. säger "metal" så menar du Sabaton och Raubtier, som det lantisdrägg du är.
>>53283384
På med snubblet.
>>53283457
Dra åt helvete din megacuck.
>>53283475
>manskulting som bögar ur så fort han druckit ett par folköl
>>
https://twitter.com/dagensnyheter/status/685495540650512384?lang=en

>den här twittertråden
Vilken jävla cuck han är.

Sen:
http://prio.dn.se/prio/2016-01-08/kvall/kultur/hanna-fahl-den-gemensamma-namnaren-vid-overgreppen-ar-kon-inte

>Hanna Fahl: Den gemensamma nämnaren vid övergreppen är kön, inte etnicitet

Återigen tråden, jag hoppas verkligen att ni inte försöker skydda dessa kvinnor som spottar på er.
>>
File: 1409323275990.jpg (27 KB, 240x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409323275990.jpg
27 KB, 240x196
>>53283570
>de anon
rannsaka dig själv mann1
>>
File: 1 Månad.jpg (183 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1 Månad.jpg
183 KB, 900x900
http://www.tapmusic.net/

Breva dem
>>
File: 1447787170604.jpg (31 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170604.jpg
31 KB, 339x600
mjukt ansikte
>>
File: 1446860381978.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446860381978.jpg
14 KB, 480x360
>>53283570
x)))
>>
Hur orkar folk ens snabbspringa ett spel som är så mycket RNG som Pokemon? Speciellt när det är 2 timmar långt.
>>
>>53283614
wow du lyssnar verkligen på allt som /mu/ lyssnar på fan vad bra jobbat ^^ :D
>>
>>53283533
Håller med. #inganazisterpåvåragator #refugeeswelcome
>>
>>53283570
>>53283570
>när du t.ex. säger "metal" så menar du Sabaton och Raubtier

lol ne, men det är mycket mainstream metal, typ In Flames, Rammstein osv. Vissa av Sabatons låtar är rätt mysiga dock :-)

>>53283570
>Dra åt helvete din megacuck.
fan va du e arg då
>>
File: 1451922595904.jpg (105 KB, 836x727) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451922595904.jpg
105 KB, 836x727
>>53283570
>Bitterdampcucken
>>
>>53283614
>bokstavligen aldrig hört talas om
hej /mu/
>>
>>53283570
>megacuck
Jävlar vad han fick anstränga sig för att koka fram den där alltså. Vad kommer du att hitta på härnäst?
Supercuck?
>>
File: collage.jpg (142 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
collage.jpg
142 KB, 900x900
>>53283614
>>
File: collage.jpg (299 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
collage.jpg
299 KB, 900x900
>>53283614
lmeo
>>
File: 1449533381352.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449533381352.jpg
20 KB, 306x306
>date-anon
>>
>>53283663
Verkar som att du har bra mycket mer koll på vad /mu/ lyssnar på än vad jag har, men visst fortsätt projicera
>>
>>53283734
Det är lungan man1, jag ska gå om någon minut eller så ändå.
>>
>>53283614
enda jag känner till är Sufjan Stevens favä, men han är ju rätt bra. The Only Thing är mycket mysig
>>
>>53283755
3/10 bete
>>
File: 1407618281142.png (186 KB, 300x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407618281142.png
186 KB, 300x358
>>53283691
Herrejisses vilket jävla fbanoncucksvar, skärp till dig
>>
File: Datecucken.jpg (216 KB, 875x946) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Datecucken.jpg
216 KB, 875x946
>>53283761
Kom inte tillbaka.
>>
UP WITH YOUR HEAD
DANCE TIL YOURE DEAD
HEADS WILL ROLL
>>
File: 1452034231581.png (282 KB, 801x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452034231581.png
282 KB, 801x800
Kan ni sluta vitknekta om tyskorna som fick vad de förtjänade, jag orkar verkligen inte med alla vitknektar
>>
>>53283808
Fuck off ungjävel
Date-anon är värd 1337 sånna som dig
>>
File: collage.php.jpg (184 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
collage.php.jpg
184 KB, 900x900
>>53283614
>>
hej, /sverigetråden/. dere er egentlig ikke så ille som folk skal ha det til. trenger litt advice.

drar til 7eleven for å kjöpe snacks. jeg og en jente + to andre. relativt steine. hva skal vi kjöpe?
>>
File: 3.jpg (69 KB, 750x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
69 KB, 750x366
>>53283794
haha tack xp
>>
>>53283827
Fast ingen i tråden har gjort det.
>>
>>53283827
Detta.
>>
>>53283848
pepsi max och salt och vinägerchips
>>
>>53283808
Anon, jag...
>>
File: jasonblaha.png (502 KB, 1279x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jasonblaha.png
502 KB, 1279x714
>>53283734
>>53283808
>damp-anon
>>
File: 1451115901927.jpg (41 KB, 392x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451115901927.jpg
41 KB, 392x604
>>53283860
Kommer snart nu när någon länkat till någon twitterskit om det
>>
>>53283834
Vem är du, då?
Någon överviktig självupptagen skallig tjugoplussare, kanske?
Hehe, kanske dags för dig att gå och lägga dig farfar :^)
>>
>>53283663
Det enda på den där bilden som kan anses /mu/-core är Sufjan Stevens och Julia Holter, väl bajsbrevat
>>
>>53283914
Se hur du beter dig mot andra människor. Inte konstigt att du sitter där hemma ensam och vänlös med självmordsbrevet färdigskrivet
>>
File: collage.php.jpg (245 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
collage.php.jpg
245 KB, 900x900
>>53283614
>>
>>53283906
GOLEM GET YE GONE
>>
>>53283932
Två till.
>>
File: Roberto Duran1.jpg (12 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roberto Duran1.jpg
12 KB, 480x360
>det är ett snubbelhataranon mot snubblarna avsnitt
>>
>date-anon
>sidf
>misaka
>musen
Trodde bögtimmen var efter midnatt
>>
>>53283968
Haha okej morfar, ta dina piller nu >:^)
>>
>bråka på en fredag
vem orkar
>>
File: 1370032886001.jpg (51 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370032886001.jpg
51 KB, 720x540
Jag vill ha en fv!
>>
>>53283848
Notti Frutti, Freia Fruktnott och Gaardsgull. Bpom, kvällen räddad.
>>
File: 1451962457452.webm (759 KB, 1280x544) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451962457452.webm
759 KB, 1280x544
>>53283714
>>53283729
>>53283838
>>53283975
Hur kommer det sig att Sverigetråden har så bra musiksmak?
>>
>>53284047
haha åh nej det lilla barnet antydde att jag är vuxen
>>
File: 1381727753426.jpg (141 KB, 680x1020) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381727753426.jpg
141 KB, 680x1020
Varför är ni inne på en fredagkväll?
>>
>>53283968
Höhö jag är faktiskt på fest just nu med massor av tjejer, medans du sitter hemma på pojkrummet och tittar på bögfotboll
Hur är det fatt? Ångrar du att du inte sprang runt och sparkade boll som alla andra, och nu är du så fet att du bara kan kolla på det på TV istälket?
>>
>>53284133
>"jag är på fest, men istället för att umgås med dom där så sitter jag på 4chan och skriver"
haha jävla cool du är anon. Och nej jag är inte barn som du så jag bor inte hemma hos mina föräldrar
>>
>>53284121
Du må vara typ 40, men mentalt är du ett barn.
>>
>>
File: magiker.png (295 KB, 700x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
magiker.png
295 KB, 700x480
*gör så att alla i tråden får en fv*
>>
File: 1451338662571.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451338662571.png
104 KB, 500x596
>>53284126
Har inga vänner (förutom tråden)
>>
>>53284121
RÖV
SPRÄNGD
>>
>>53284184
>hen börjar sin mening med "och"
Pinsamt, favä.
>>
>>53284214
eyyy min fv har snorre jag vill ha pengarna tillbacks
>>
File: 1451667302395.png (258 KB, 540x467) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451667302395.png
258 KB, 540x467
>>53284113
För att vi inte är nbögar
>>
File: 1450473742742.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450473742742.webm
3 MB, 1280x720
>>53284126
Introvert och blyg, så har inget regelbundet socialt umgänge

Själv då?
>>
>>53284126
Vi bytte ut veckans fredagsrutin mot brädspel och öl imorgon istället.
>>
File: 5FF8qqH.jpg (940 KB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5FF8qqH.jpg
940 KB, 2560x1920
>>53284121
>faktiskt svara
>bli SÅ HÄR stjärtsmärtad
Kom igen, Mus1.
>>
File: 1451929848723.jpg (24 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451929848723.jpg
24 KB, 400x400
>>53284214
man tackar
>>
>>53284113
>någon säger att jag har bra musiksmak
Udda känsla.

>>53284126
För att jag jobbar.
>>
File: 1451953506553.jpg (133 KB, 494x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451953506553.jpg
133 KB, 494x640
>404: Ingen pojkvän hittades
>>
>>53283996
toe och Jamie xx?

t. besöker inte /mu/
>>
File: Mein+Kampf.jpg (354 KB, 988x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mein+Kampf.jpg
354 KB, 988x1500
>>
>>53284261
Vem har vi här då, någon böghora som förnekar att ingen kvinna vill ha honom, som dricker sig full och tar nakenbilder för uppmärksamheten?
>>
>>53284126
För att jag är svensk och därmed kollar på På Spåret
>>
>>53284214
deito på söndag favä senpai trolla lite lycka min väg
>>
File: 1451153380092.webm (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451153380092.webm
2 MB, 1920x1080
>>53284267
Visste du att japaner injicerar fett i brösten istället för silikon?

Det lärde jag mig på /gif/
>>
>sverigetrådenärerna är bara dryga mot varandra
Vad håller ni på med?
>>
>>53283914
Se upp med att mobba honom. Han är oftast väldigt snäll men retar du upp honom så blir han elak. Man skulle kunna säga att han har två personligheter

>dkn västtrafik räknade fel med sin app och jag måste vänta fem till minuter i kylan
Inte bättre blir det av att man exponerar fingrarna genom mobilanvändandet heller
>>
>>53284365
Du sitter ju här, ditt fläskberg.
>>
>>53284261
Lyssnade du enbart på Steve Aoki och Avicii under din ärkenbögiga period? (eller vad det nu är nbögar lyssnar på)
>>
File: 1447363252843.jpg (370 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447363252843.jpg
370 KB, 1080x720
>>53284307
>du delar tråd med dessa """människor""""
>>
>>53284433
>han vet inte när På Spåret går på TV
>han har inte möjlighet att se TV vid sin dator
haha alltså är det verkligen så här illa på flyktingförläggningarna?
>>
File: Cus.jpg (34 KB, 435x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cus.jpg
34 KB, 435x599
>>53284448
Mann1, är det du som tränar på allstars?
>>
>>53284401
"Buhu det e kallt :("
Välkommen till Sverige, vekling.
>>
File: 1450860059453.jpg (254 KB, 853x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450860059453.jpg
254 KB, 853x1280
>>53284379
Någon anledning till varför man inte gör det överallt?

Japanernas plastik ser ju 1000ggr bättre ut än ärren och ballongtuttarna som jänkarna producerar
>>
File: starwarstrilogy_0.jpg (709 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
starwarstrilogy_0.jpg
709 KB, 1280x720
>>
>>53283834
Nej det är han inte.
>>
Varför blir vita pojkar så arga över det faktum att vita kvinnor älskar svarta män?
>>
>>53284307
Det är ju inte ens kallt ute, helt vindstilla
>megacucken
>>
>>53284364
100% rätt

>>53284448
Klart jag inte gjorde, jag gick på deras konserter istället.

>>53284530
Någonting någonting cancer, vet inte om judarna i USA vill det eller om det faktiskt stämmer
>>
>>53284492
Till skillnad från dig din stockholmare så får vi riktig kyla här i Göteborg utan skydd mot vinden.
>>
File: 1451589794525.jpg (25 KB, 400x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451589794525.jpg
25 KB, 400x438
>>53284490
Du vad?

N-Nej...
>>
>>53284584
>>53284577
Kom precis in efter en promenix, det är ju helt vindstilla här
>>
>>53284382
Jag bara skatta favä. Det här är roligt.
>>
>>53284577
>han har inte varit ute idag vid två-snåret
Haha aa
>>
>>53284382
Det är tyvärr för sent för dem desu. Inbördeskriget har redan börjat desu. Spänningarna här går att skära i med kniv om man så vill, det känns som att saker och ting kan spåra ur vid minsta lilla nu desu.
>>
>>53284565
Vi borde vara tacksamma.
>>
>>53284552
https://www.youtube.com/watch?v=hN74bOubUug
>>
File: 1449232499267.png (7 KB, 309x105) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449232499267.png
7 KB, 309x105
>>53284126
Ska upp tidigt imorgon, så jag tar mig bara några groggar framför dattan ikväll
>>
>>53284584
>Göteborg
>kyla
Neger snälla. Du bor praktiskt taget i Afrika.
>>
>dkn åkte precis förbi carlanderska
>>
>>53284635
Så du vill att vagnen skall komma i tid nu för att det var blåsigt vid två-snåret?
>>
>>53284382
Berätta för oss om /mämmi/ snälla Pekka :3
>>
File: 1451771376340.jpg (35 KB, 550x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451771376340.jpg
35 KB, 550x286
Breva låtar som gör dig hajpad.

https://www.youtube.com/watch?v=TS-G4UQTfUo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eNoDyfvABHc

Inte så jävla dåliga helt ärligt.
>>
>>53284584
Aaaahahahhahahahahahahahahahahhahaha.

Kallt om pungen där runt nollstrecket Glenn?
>>
>>53284730
lol. Vad vill du veta?
>>
>>53284733
https://youtu.be/rz-_mstXfr0
>>
>>53284681
Hur går det med lyftandet?

>>53284599
Ah, finns en snubbe på /sp/ som tränar på allstars, undrade bara om han hängde här också.
>>
File: Winland!.jpg (58 KB, 525x532) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Winland!.jpg
58 KB, 525x532
>>53284730
Det smakar skit, testa inte det.

t. urpo
>>
>>53284487
>Blah blah blattar
lol, rasist
>>53284584
>h-hen sa elaka saker till mig! Det måste vara en S-Stockholmare! Haha Götet!
Fullständigt jävla patetiskt. Jag kommer heema ihjäl dig på nästa träff.
>>
File: 1442097798169.jpg (132 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442097798169.jpg
132 KB, 768x1024
Hur känns det att ha en fv?
>>
>>53284784
Vad pratar ni om? Vilka är era senaste jagjags? Hur är det jämfört med svt?
>>
File: 1451508355947.jpg (481 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451508355947.jpg
481 KB, 1920x1080
>dkn man får fv
>dkn hon har blivit ARABAD innan
hehe mm
in i soptunnan
>>
>>53284733
https://youtu.be/6DyPbvXkwP8?t=10s
>>
>inte ens luftfuktighets-argumentet funkar längre
http://www.aftonbladet.se/vader/article12107024.ab

Vi är åtminstone norr om Skåne ;_;
>>
File: 120809alf1.jpg (20 KB, 350x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
120809alf1.jpg
20 KB, 350x262
>>
>>53284878
Hur känns det att ha en dominatrix som naglar fast en till vardagsrumsväggen och piskar ens bröstvårtor med cyckellåskedjor?
>>
>dkn date-anon kommer aldrig bli heemad av ett gäng bergsjöbabbar
>>
>>53284878
blöta cigarettfimpar och tegelsten
>>
File: 1422940941255.gif (1020 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422940941255.gif
1020 KB, 500x282
>>53284733
https://www.youtube.com/watch?v=4jlhMhA5ll0
>>
>>53284919
>mkn när fv
>mkn när hon sötpaj från mena
>>
>>53284875
Stockholmaren tog åt sig av lite gô jargong. Du är ingen go gubbe du inte
>>
>>53284878
Det vet ju du jä nbög
>>
>>53284902
Elden stiger, folk är anonyma brevare oftast och det är nästan som krukmakeri att folk i /mämmi/ ä så dåliga på svenska att det enda de kan från sina pakkoruotsidagar är jag är bög. De brukar ofta breva det när någon svensk flagga brevar.
>>
File: 209.png (367 KB, 600x398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
209.png
367 KB, 600x398
>>53284980
Vad är den värsta förorten i Göteborg?
>>
File: 1451373159300.gif (1 MB, 371x209) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451373159300.gif
1 MB, 371x209
>>53284696
>dkn någon säger att de ska in i Carlanderska

>>53284822
Ganska bra. Blir starkare för varje dag
Sj?
>>
File: 1449439616664.jpg (166 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449439616664.jpg
166 KB, 640x640
>>53284733
https://www.youtube.com/watch?v=aIDrEvJ8zq8
https://www.youtube.com/watch?v=Q4wkgL9CEdk

Brukar gymma till Two Steps From Hell och dylikt, fedoravarning på det kanske
>>
so is sweden a free for all fuck whatever you can like germany is? cause I'm itching to stick it to a swedish milf
>>
>>53285000
Jag bor i Grums din horunge. Vet du ens vart det ligger? Nä, trodde inte det.
>>
>Ocarina of Time-filnamnet som leder är Narcissa
ej lemao
>>
>>53284980
Han om någon hade väl bara gillat att bli svartad.
>>
File: 114305.1441097841.jpg (175 KB, 572x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
114305.1441097841.jpg
175 KB, 572x576
>>53285036
Yes, please come over and give our women they want
>>
>>53285025
Brukar variera, just nu verkar Bergsjön vara mest islamistisk och Biskopsgården mest drabbat av gängkriminalitet
>>
>>53284957
Har ingen erfarenhet av att bli naglad fast i vardagsrummet, däremot har jag blivit bunden på ett kors under en Dekadance-fest, och sedan smiskad av tjejen och hennes kompis. Fick råbånge framför typ 100 pers.
>>
>>53285033
Vad bänkar du smög1?
>>
>>53285074
im not black nor brown skinned though, that still good? just a swiss-jew trying to make his way in the world
>>
>>53285031
>dkn man aldrig kommer åka in i Carlanderska
>>
>>53285033
>folk som tränar till någonting annat än Work Harder
https://www.youtube.com/watch?v=ckZlj2p8W9M
Bli bra, eller förbli små.
>>
>>53284126
köper steroider på nätet

undrar om tullen tar dem, de kommer ju hit hela vägen från burgarlandet
>>
>>53284878
Som att man måste tvätta kuken oftare för att den inte ska lukta så illa.
>>
>>53285106
Did you watch the PBS documentary abour your bibi?
>>
>>53285049
Den springningen går väl mitt i natten? Väldigt otaggad på det.
Du hörde den donationen som frågade om Cosmo var där? Det var lite kul
>>
File: fag.jpg (36 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fag.jpg
36 KB, 200x200
>>53285049
>narcissa
>>
File: 1449775315433.jpg (249 KB, 742x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449775315433.jpg
249 KB, 742x660
>>53284733
https://www.youtube.com/watch?v=Zqf0P2KKJAY
t. smak
>>
File: 1421519223802.jpg (353 KB, 835x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421519223802.jpg
353 KB, 835x716
>>53285133
>köpa steroider från hamburgarna
haha mannen vad gör du haha bara blunda
>>
>>53285146
whoa, what, and why should I care about bibi

give me the tl;dr I'll confirm if it's true or false
>>
>>53285140
>oftare

Vi vet att du inte tagit en dusch sen '06.
>>
>>53285153
Fy fan, han var ju grotesk redan innan han missbildade sin kropp med hormoner.
Varför måste alla transpersoner vara sjuka i huvudet?
>>
>>53285031
>Sj?
Har inte gymmat på ett bra tag. Knullat upp axeln från boxningen och nu är man sjuk
>>
File: 1451427617114.jpg (20 KB, 323x297) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451427617114.jpg
20 KB, 323x297
>>53285033
>gymma
>inte vara en sö po
>>
>>53285234
>Varför måste alla transpersoner vara sjuka i huvudet?
Vad fan tror du själv? Vad tror du grunden till skiten är?
>>
>>53285208
Isf är jag ett vandrande bevis för att man inte behöver lukta gott för att ligga.
>>
>>53285197
>bibi born in murrikah
>bibi elitesoldier (knew this desu famiglia)
>bibi interfered in american elections because of obama
>bibi angry at burgers for outjewing jews with iran deal

Also I have no clue if the iran deal was good or not. I don't really trust the iranian regime so more curious if they are going to hold their end of the bargain.
>>
>>53284584
>dkn det var -8 i Göteborg när det redan hade nått -24 här

kliva upp min man
>>
File: temp2.0x0.jpg (66 KB, 900x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
temp2.0x0.jpg
66 KB, 900x600
>>
File: 1443629456449.png (498 KB, 410x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443629456449.png
498 KB, 410x604
>inte spela Arma 3
>>
>>53285301
Nä, chloroform stinker ju rätt mycket favä.
>>
File: 1452280150266.jpg (63 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452280150266.jpg
63 KB, 640x640
>>53285345
>knulla en bit plast och gummi
Känner endast avsky gentemot er favä
>>
>>53285381

Vad är grejen med dessa halsband? Sett ganska många r1 heta kvinnor med dem.
>>
>>53285381
f1 skönt material
>>
>>53285371
Har du en rolig fredagkväll, kompis? :3
>>
>>53283597
1. nej jag tycker det är roligt att dom blir våldtagna. Som man bäddar får man ligga (haha)
2. Är det inte Oisin Judewell som sa att "vi" svenskar har dåliga gener?
>>
File: 1447533112247.jpg (31 KB, 400x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447533112247.jpg
31 KB, 400x302
>>53285258
Skador är fan det värsta

Krya på dig min man
>>
>>53285181
har inget annat val favä antingen det (HGH, tren, test) eller equipoise från flugsvamp
>>
File: The Vaginal Jew.gif (9 KB, 448x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
The Vaginal Jew.gif
9 KB, 448x539
>>53285437
Det är en choker, det betyder att dom gillar strypsex.
>>
File: Röding.jpg (91 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Röding.jpg
91 KB, 640x640
>>53285437
Chokers är topp söta.
>>
File: Ruh roh.jpg (80 KB, 500x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ruh roh.jpg
80 KB, 500x348
>>53285444
Lite bättre nu när jag såg dina trips favä.
>>
>>53285479

Känns r1 otroligt, sett de mest blyga pajerna med sådant
>>
>>53285479
Hur används den? Ser fan inte ett skit på bilden.
>>
Har i många år känt en längtan att få uppleva den riktiga amerikanska drömmen. Inspirerad av filmer som Into the wild, Easy rider och andra liknande filmer. Känner att livet i Sverige börjar bli allt för inrutat. Sparar nu och planerar att ge mig av någon gång mot slutet av året. Köpa en van alt pickup och utgå från New york för att sedan köra runt på den amerikanska kontinenten och leva spartanskt, tänk billiga motel alt tält eller i färdmedlet.

Resan kommer inte innehålla lyx utan mer äventyr både inom lagens ramar samt i dess utkanter. Tänk att bränna runt i södern med en flaska whiskey i knät, marlboro och ett baseballträ till hands, sunkiga strippklubbar. Är inte heller främmande för att pröva droger som crystal meth eller crack t ex. Besöka musikfestivaler träffa rednecks, åka till Lake Michigan och festa, finns inga begränsningar. Sova under bar himmel i Nevada, träffa riktiga hippies och mc knuttar och leva rövare i största allmänhet.

Söker dig som är öppensinnad och inte har massa moraliska begränsningar, din bakgrund och annat struntar jag i så länge vi backar upp varandra och går in helhjärtat för att uppleva den sanna amerikanska drömmen.

Egna förslag och synpunkter uppskattas givetvis.
>>
File: 68601.jpg (158 KB, 1500x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
68601.jpg
158 KB, 1500x1500
>>53285534
Det är bara ett halsband.
>>
>>53285437
Chokers
Var mycket populärt hos tonårsflickor på 90-talet men nu har massa tumblr-/twitterslynor börjat använda dem igen
>>
>>53285465
>har inget annat val favä antingen det (HGH, tren, test) eller equipoise från flugsvamp
Hur dåligt påläst är du egentligen? Jag skulle kunna ge dig -sidan- men den borde du redan veta om du gjort din hemläxa och jag orkar inte vara ansvarig för när du sysslar med skit du inte förstår dig på. Tullen kommer garanterat ta det.
Ledtråd: blixtbak
>>
>På Spåret

Sverige
Ja
>>
>>53285534
Man har den runt halsen.

Jävla spån.
>>
File: noose.gif (2 MB, 504x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
noose.gif
2 MB, 504x279
>>53285479
>dkn ingen sötpaj med ankelkedja på sidan av
>>
>>53285575
det är en dröm av en anledning
>>
>>53285577
>bara ett halsband
>han har aldrig tryckt en paj bakifrån medan du drar i hennes halsband
>>
>>53285606
Man har ett skärp runt halsen men man måste dra i det när man kukar slynan och har strypsex med henne.
>>
>>53285636
>dra i halsbandet
>inte dra i håret
>>
File: Blixtkrieg.jpg (16 KB, 250x206) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Blixtkrieg.jpg
16 KB, 250x206
>>53285590
>Ledtråd: blixtbak

Vad fan pratar ni om?
>>
>>53285636
Vill inte att den går sönder. Har dragit i ett koppel medans jag knullar en tjej bakifrån dock.
>>
>>53285677
hur ny
>>
File: stellan.jpg (77 KB, 643x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stellan.jpg
77 KB, 643x474
>man stora svarta flyktingkukar i tyska kvinnor
>>
Är ni ateister?
>>
>>53285682
ug
nu
>>
>>53285590
Läste några sidor bara nyligen, men gräver väl runt på fb då.
>>
>>
>>53284733
var är fedoranon när man behöver honom
>>
>>53285658
>2016
>inte använda händerna

anon vad håller du på med
>>
>>53285591
>Malmö
>arabiska
Krukmakeri
>>
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/aldrig-har-sa-manga-lamnat-sverige

50000 per år.
>>
Jag tror de flesta av trådens killar är oskulder.
>>
File: SIDF.jpg (471 KB, 1428x2372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SIDF.jpg
471 KB, 1428x2372
Vad gör ni ikväll grabbar?
>>
>>53285713
haha aa
>>
>>53285723
Duktig idiot, steroider leker man inte med.
>>
File: rogains.webm (167 KB, 376x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rogains.webm
167 KB, 376x334
>det är ett 'Joe Rogan kan inte sluta prata om STORA SVARTA' avsnitt
>>
>>53285734
Jag är ett degenererat as.
>>
>>53285745

lel, tänkte inte ens på det
>>
>>53285747
Hur vågar du?

JÄ HO
>>
>>53285733
De har ju slängt på sig sina snubbel nu.
>>
>>53285751
Ska på demonstration mot rasistiska vita (usch) män (kräks) imorgon.

t. vit man
>>
>>53285771
Retas är väl lite onödigt anon
>>
>>53285746
90% är slynor som åker till London och blir svartade.
>>
>>53285725
>>
>>53285747
Ptja, här har du en av dem iallafall.
>>53285751
>>
File: bateman.png (311 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bateman.png
311 KB, 400x400
>>53285734
>strypa bruden med händerna när man knullar henne bakifrån

vgd
>>
>>53285826
Inte så onödigt som att leka med sin hälsa
>>
>>53285575
Mann1 jag har roadtrippat genom USA. Det är f1 överskattat. Amerikaner som folk är generellt skittråkiga. USA är inte som i i Hollywood-filmer. De flesta städerna ser likadana ut. Maten är tråkig.

Dessutom kommer du aldrig kunna genomföra det där du snackar om men det kanske du fattar själv. USA är inget billigt land.
>>
>>53285822
På med snubblet date-anon.
>>
>>53285746
Jag om 1.5 år

Aldrig för att återvända.
>>
Finns det en lista över kända svenska kvinnor som konfirmerat blivit svartade?
>>
>>53284226
Inte ens en (You)

Godnatt favä
>>
>>53285797
Det är man först när man leker fälla och slukar anonym gubbkuk på löpande band en vanlig fredagkväll
>>
>>53285575
Låter jävligt skoj favä, vill själv göra något liknande.
Har en kusin som både har åkt roadtrip i Australien i 2-3 månader samt åkt runt en massa i Sydamerika.
>>
>>53285905
Varför bryr du dig? Inte som om du skulle dejta dem till att börja med...
>>
>>53284490
Känner du en indier som tränar på allstars?
>>
>>53285859
Jag kallar det 'den arga minuten'.
>>
Donken drog på Zürich på 8 poäng

BARA
>>
>>53285955
>roadtrip i Australien

Ursäkta men var i Australien åker man då? Är väl bara östkusten som är intressant?
>>
>>53285962
det e ju f1 h1 man1
>>
>>53285862
Såsom jag har fötstått kan man minimera risken rätt enormt med PCT och annat. HGH är väl relativt ofarligt med. Inte som jag tänker skjuta in hinkar av AAS i röven precis
>>
>>53285859
strypa med armen är r1 h1, eller dra i håret
>>
Träffade en kompis i går som kommer flytta till Portugal snart. Han berättade om alla hens bekanta som dragit ner dit för njuta sina sista år i solen. Men hens kommentar satte sig faktiskt...

" När vi flyttat i februari så är det bara du och muslimerna kvar - ha-ha... "
>>
Varför hänger Badboll med oss ens? Han skulle kunna vara ute och ha gruppsex med 10/10or från Tinder med det utseendet han har.
>>
>>53285964
Nej, tränar inte på allstars.
>>
Fan vad jag hatar biffiga (blä), vita (FYFAN), män (KRÄÄKS)
>>
File: vibro pepe.png (177 KB, 367x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vibro pepe.png
177 KB, 367x321
>dkn ens favorit porrskådis vägrar ta svart kuk
>>
>>53284733
https://www.youtube.com/watch?v=5GDuakTG8FI
>>
Tråd1, är skrivna erotiska historier som har med minderråriga deltagare olagligt? Det är ju pornografi väl? Eller faller detta under tryckfriheten?

Om det är så, är muntliga historier om ickebyxmyndiga också olagligt?
>>
File: 1448028162317.jpg (193 KB, 1000x1001) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448028162317.jpg
193 KB, 1000x1001
>>53286018
>Inte som jag tänker skjuta in hinkar av AAS i röven precis

bara gör det

Varför ska du börja trycka?
>>
Någon i Kalmar här? Som känner någon av brudarna som blev fingerknullade av grupper av svennar?
>>
>>53286054
>hen
>>
>>53286066
Varför är svenskar sådana hanrejer?
>>
>>53286055

Har fv mannen, käkar morötter med dipp och kollar På Spåret med henne, kan bajsbreva lite mellan frågorna
>>
>>53286086
Ja jag filmade det och runkade sen

t. vit man
>>
>>53285863
>Amerikaner som folk är generellt skittråkiga
va nej
östkusten typ jude-york till florida är cancer men annars är dom ju väldigt sociala och har humor. Sen när man väl känner dom har dom ju lite för rumsren humor och är inte så djupa, men generellt tycker jag att västra USA och kanada har sjukt mycket mysigare folk om man bara går ut på gatan.
>>
>>53285991
>>53286044
jag menar mest att strypa någon med händer bakifrån är rätt jobbigt och ineffektivt
bättre att köra bälte då ju
>>
File: 1449654835215.jpg (109 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449654835215.jpg
109 KB, 1920x1080
>>53286054
>hen-hanrejen
Det är försent för dig anon-kun
>>
>>53286114
länk?
>>
>>53286106
Vi är mer intellektuella.
Inte för att det är svårt att komma till slutsatsen att svarta män är överlägsna.
>>
>>53285955
>roadtrip i Australien i 2-3 månader
fan vad tråkigt.
>>
>>53286009
"Nej"
>>
>>53286134
Jo, fast då missar man ju känslan när livet rinner ur dem och de sakta blir kallare och stelare.
>>
File: badbollsfv.jpg (72 KB, 958x958) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
badbollsfv.jpg
72 KB, 958x958
>>53286112
vet hon om att du är nazist
>>
>>53286112
Varför anstränga sig med en fv när du kan få vilken tjej du vill när som helst?
>>
>>53286082
känner för det bara
känns låg t
>>
C och E är OS-gren
>>
>>
>>53286228
Badboll är väl lolbertarian (dvs dum i huvudet)?
>>
>>53285996
psst de följer PÅ SP i hemliga chatten
>>
File: new_logo2_small5.png (31 KB, 400x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
new_logo2_small5.png
31 KB, 400x160
>>53286186
>Inte för att det är svårt att komma till slutsatsen att svarta män är överlägsna.
>>
>Halvmanska har ingenting emot steroider
He heh hehehehe
>>
>>53286054
>Han berättade om alla hens bekanta

Om du nu ska använda det där jävla hittepåpronomenet så kan du i alla fall använda det konsekvent.
>>
>>53286231

fv är bättre favä
>>
File: camelblå.jpg (124 KB, 449x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
camelblå.jpg
124 KB, 449x600
>>53286258
>>
File: 132877662.png (150 KB, 400x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132877662.png
150 KB, 400x320
>pajens ben

Någon skärmskjut jag kollar på tvn
>>
>>53286259
Berätta varför lolbertarianer är dumma i huvudet tack.
>>
>>53286077
Trodde inte ens japansk tecknad pornografi var olaglig favä.
>>
>>53286018
>Såsom jag har fötstått kan man minimera risken rätt enormt med PCT och annat. HGH är väl relativt ofarligt med.
Herregud, lycka till.
>>
>>53286134
Men bälte är så forcerat. Känns mer naturligt att bara köra wrestling-stryptag eller dra i håret och smiska lite. Det ska vara lite improviserat i stunden liksom. Hon ska känna att det är en farlig man, inte en autist som planerar i förväg med bälten och andra persedlar.

>>53286186
>Inte för att det är svårt att komma till slutsatsen att svarta män är överlägsna.
Hur fan då? Är det för att dom är korta? Får D-vitaminbrist hela tiden? Inte kan bygga muskler? Eller menar du slow twitch fast twitch typ I/IIb-muskel-cell-mutationen som gör att vissa av dom är in-nischade på antingen explosiv energiineffektiv styrka alt. svag men effektiv förbrukning av energi som gör att dom är bra på antingen att springa kort men fort eller långt men långsamt? För det är bokstavligt det ända dom är bra på.

Att vara biffig och ha en balanserad fysik är bättre i min bok man1
>>
>>53286293
Libertarian och en familjeman. bra jobbat!
>>
File: blunt-11.jpg (155 KB, 700x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blunt-11.jpg
155 KB, 700x580
>>53286258
>>53286298
>>
>>53286354
Fattas bara att han vore gay och bottom så vore han perfekt!
>>
File: 1449588106100.jpg (128 KB, 800x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449588106100.jpg
128 KB, 800x500
>>53286232
Ta det bara försiktigt anon, vi kommer alla klara det

>>53286286
Så länge du inte trycker in dem i min skinka utan mitt godkännande. Bryr mig ganska lite om vad du gör med din egen kropp
>>
>>53286391
Njae, jag trivs mer med att han är hetero favä.
>>
File: 1447016329473.jpg (8 KB, 250x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447016329473.jpg
8 KB, 250x238
>konstfrågor

BOKSTAVLIGEN VEM BRYR SIG
>>
>>53286383
Gräs är värdelöst jämfört med brunt och jävlar vad fult rullad den där var
>>
>>53286218
Jag tror vi pratar om olika saker.

>>53286315
"bara ta bort allt så blir allt bra jag lovar vi kommer inte bli uppätna av monopolföretag xD"
>>
>>53286391
här heter det bög och botten din lille lästdet-spion
>>
>>53286383
marijuana är en grovt överskattad jagjagdrog, bevisa att jag har fel
>>
>>53286318
Va? Det är det väl? Han killen blev ju inte fälld för att det var hans jobb eller något liknande.
>>
>>53286413
trycker du steroider?
>>
>>53286413
>Ta det bara försiktigt anon, vi kommer alla klara det

d-du med
>>
>>53286445
Den är inte rullad. Amrisar brukar köpa billiga cigarrer som är rullade med strimlad löstobak (dyra rullas med hela blad), och sen pillar dom ut tobaken och stoppar in lite grönt.
>>
>>53286448
>"bara ta bort allt så blir allt bra jag lovar vi kommer inte bli uppätna av monopolföretag xD"
Ja den sortens lolbertarianer är dumma i huvudet och lika utopiska som marxister. En övertro på något samhällsfenomen brukar i 100% av fallen straffa sig hårt.
>>
>>53286383
vad är det där för konstig pinne

>>53286429
Jaja, nu talar jag för mig själv.

>>53286448
Vadå, hur gör du för att bli av med bruden efteråt då?

>>53286449
Duly noted.
>>
File: 1448395646601.png (2 MB, 1480x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448395646601.png
2 MB, 1480x842
Har det någonsin funnits en värre fredagsmystråd än denna?
>>
File: bljg.png (320 KB, 379x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bljg.png
320 KB, 379x469
>>53286477
Ser jag ut som om jag gör det
>>
File: blunt-gun-1.jpg (105 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blunt-gun-1.jpg
105 KB, 640x640
>>
File: 1395751597478.gif (2 MB, 300x169) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395751597478.gif
2 MB, 300x169
>>53286531
>duly noted
>>
>>53286462
Rätt ofarlig om man vaporiserar den istället för röker. Skada vs. effekt är väldigt bra på den. Sen som drog i sig är den väl inte världens roligaste men jämfört med risk så...

>>53286515
Riktiga liberaler är ju överlägsna på alla sätt ändå. Libertarian är ju bara en term uppfunnen av amrisar som inte kunde använda "liberal" för att beskriva sin pseudo-anarkism längre för att kommunister hade snott ordet (ultra)liberal. I Sverige har någon slags kristet god höger snott termen istället. Alla försöker sno termen "fria".
>>
Tog Abu Dhabi före cuckarna Filip och Fredrik
>>
>>53286714
>inte ta den på f1-ledtråden

Pinsamt
>>
Emirates är ju inte ens baserat i Abu Dhabi, det finns bara i Dubai. Det är Etihad som har bas i Abu Dhabi. AVGÅ SVT!!!!
>>
>>53286531
Du vet rätt många brudar gillar att få stryptag, men rätt få gillar att bli dödade av tjocka fedora-karlar från SvT
>>
File: DSC_0135.jpg (1 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0135.jpg
1 MB, 3840x2160
Ser ni vem det är?
>>
>>53286515

>monopol på en fri marknad

Men du
>>
>>53286694
Tino Sanandaji är ju klassisk liberal till exempel.
>>
>>53286735

Hårdragning är rätt poppis också.

[spoiler]tror jag, har ingen erfarenhet[/spoiler]
>>
>>53285317
Mostly true yeah.

It's not as bad as Netanyahu makes it sound, but Iran as a whole cannot be trusted with nukes in the present climate, and they cannot be trusted at all to uphold their end of the agreement. [Seriously, don't fucking trust Muslims. Not even racist but lying or cheating isn't as condemned in their culture as it is in western ones]

If they actually get to work on them we'll just blow them like we did to the Syrians and Iraqis.
>>
Saudiarabien och Oman
>>
>>53286576
Gör man en grej av det så skulle sunkturism kunna vara rätt kul. Nån jag känners nån hon känner blev traumatiserad av att hitta ett dött gatubarn första hon gjorde i Indien, men som en fedoraherre från kanal 4 skulle jag nog mest tycka att indisk nivå av sunk var lite nytt och spännande.
>>
File: svullot.jpg (12 KB, 150x212) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
svullot.jpg
12 KB, 150x212
>>53286750
>>
>>53286735
Dagens roligaste brev. Hade jag ägt en fedora hade jag spelat in mig själv tippandes och gjort en webm med den.
>>
File: 1378776555683.jpg (8 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1378776555683.jpg
8 KB, 400x400
>>53286828
>dkn svullo inte var för fet för ett rep
>>
>IRAN
>IRAK
>svt
>>
File: collage.php.jpg (483 KB, 1250x1250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
collage.php.jpg
483 KB, 1250x1250
>>53283614

ena svarta rutan är Hagalaz Runedance och den andra Havayoth (Vintersorg)
>>
>>53286778
In what world does bibi think it's ok to interfere in an election as Israels prime minister? The man is a fool. Albeit very cool trip he has done to the top. And since he wants to BTFO muslims, I sympathize more with him than the currect cucks in our parliament.
>>
>>53286752
I teorin rätt svårt att få på en fri marknad. Men ifall du kunnat din ekonomi så vet du att en 100% fri marknad är en utopi. Då är jag ändå lolbertarian själv, men jag orkar inte tro på ideologier och utopier. Funkar något så funkar det. Marknadsvänliga länder har alltid funkat bättre än länder som inte varit det.
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>>53286952
>>
>>53286960
In the world of politics? Seriously senpai, the U.S support is critical to us, this isn't an election of the Norwegian PM or whatever. Bibi's basically chaotic good. Well from the Israeli perspective I suppose.
>>
>>53286767
Klassisk liberal är väl i princip tron på att man ska reglera staten/storföretag så att individen får så mycket personlig frihet som möjligt. Dvs militant yttrandefrihet osv. Libertarian är att man inte ska reglera någonting egentligen, att staten ska vara pytteliten.

Eller, detta är vad jag har för mig.

>>53286772
Aa, och smisk osv men att använda redskap som bälten osv är väldigt mycket ovanligare att nån uppskattar. Det som tjejer tycker är hett (tror jag) är att killen är lite känslostyrd och passionerad, inte att han planerat börjar lalla runt med diverse mordtekniker för att han tänder på skada. Eller, alltså, en del tänder på det också men det är ju knappast norm.
>>
>>53286940

Saudiarabien är hyfsat stort, 6+ gånger större än Tyskland

Men det är bäst att alla muslimer som vill migrera tar sig till Europa istället
>>
>>53287049
I understand that. I sometimes feel like one of the few swedes who support israel. I don't even have a problem with bibi, I just think he should stay the fuck out of another country's election.
>>
File: 1446773118543.jpg (110 KB, 634x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446773118543.jpg
110 KB, 634x482
>>53286952
Gillar detta kollage, favä.
>>
>>53286940
SVT gjorde inget fel
Mellanöstern vem bryr sig
>>
File: 14543677733.png (17 KB, 418x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543677733.png
17 KB, 418x543
>Nasheedsångare på På Spåret

Takbir SVT mashallah
>>
>>53287023

Utopi i vilket avseende?
>>
>>53287154
ALLAHU AKBAR
>>
>>53286952
Klibbor/10
>>
>>53286778
Tbh no one should trust Israel with nukes either but you people still have plans to eradicate earth with your nuclear arsenal if your state collapses.

If the Iranians do a nationalist revolt or sth giving them nukes would probably make you ppl less dangerous in a way because you'd scare each other off.
>>
>pokemon är snart över

snart blir det lite bättre spel!
>>
>>53287122
Det du beskriver är en little L libertarian som det heter. Typ minimal stat, maximal frihet. Dock kan jag hålla med om att ska man använda stämplar så är klassisk liberal den absolut renaste i svensk politik. Klassiskt liberala partiet kan man argumentera för att de inte är klassiska liberaler dock, men då måste vi ha en invandringsdiskussion och jag vet inte ifall jag orkar det just nu.

Libertarianer med stort L vill egentligen att det inte ska finnas någon lag alls. Kul liv i ett sådant samhälle.
>>
Föredrar ni vanliga Metallica eller nasheed-versionen?
>>
>>53287154

Så länge han tar Filip och Fredrik med sig så
>>
>>53287229
>pokemon
Vad menar du? Ska de sluta göra nya spel?
>>
>>53287147
käft stormbög :^) gå och grilla gulasch.
>>
>>53287237

>Libertarianer med stort L vill egentligen att det inte ska finnas någon lag alls.

Du vad
>>
Sandneger sjunger Enter Sandman :^)))
>>
>>53287229
Det kan knappast bli värre desu
>>
>>53287159
Du menar allvar med din fråga eller är detta bete?

Ifall du är allvar kan du googla market-failures. Jag tycker det är mycket intressant att vänstern inte använder detta mer frekvent som ett slagträ emot frimarknadsförespråkare då argumentet har tyngd.
>>
>>53287306
>Enter Sandman
Ganska dåligt.
Batteri är väl en av de få bra saker de har gjort.
https://www.youtube.com/watch?v=md3B3I7Nmvw
>>
>>53287147
>kunskap
>"vem bryr sig XD"
>>
>>53287316
Tänkte fråga dig vad man ska bli bra på.

Vet du något "snabbt" spel där man behöver otroligt hög reaktionstid/precision som jag kan bli bra på?
>>
Varför gillar ni På Spåret? Vem vet mest är roligare ju.
>>
>>53287023
>Marknadsvänliga länder har alltid funkat bättre än länder som inte varit det.
'Marknadsvänliga' länder är ena jävla bergodalbanor som inte lyckas med några stora framsteg annat än byggandet av många hus och mycket konsumerism.

Sverige på 30-talet var fanimej inte marknadsvänligt och detta bygde stora företag, framsteg inom forskning osv. Sen kom ju marxist-infiltratörer från Sovjet som skulle göra Sverige svagt och allt det där men 30-tals-sossar drev ju fram landet med stormsteg medans marknadsvänliga USA led av dust bowl och great depression. Samma för Tyskland. Som 'marknadsvänligt' var det skit, sen kom nazisterna och ekonomin skjöt i höjden. Små skatteparadis kan sno andras framsteg genom att vara 'marknadsvänliga'. Stora länder kan köpas upp av företag till viss del och vara effektiva om de samtidigt förstör resten av världen ja (typ USA) men annars är det en myt att konsumption och kapitalism skulle leda till framsteg, och inte bara korruption, inkomstskillnader och skyskrapor för oligarkin. SAAB och Volvo byggdes i ett direkt marknadsfientligt land och dog/såldes ut i ett marknadsvänligt klimat. Kapitalism=hanrejeri. hell seger osv
>>
>>53287377

Hur gör market failures en fri ekonomi till en utopi menar du?
>>
>>53287433
Kanske något fps om du vill ha något där du vill pricka huvuden eller dö
>>
>>53287489
Detta bete. Proffsbete också med en bild på hitler från tumblr.
>>
Håll politikdebatten till imorgon, ska gosa med min fv
>>
sverigetråden, mer som skittråden för att vara ärlig
>>
>>53287123
Är ju bara sand. Australien är sjukt stort. Också bara sand.

>>53287147
>persier
>araber
>samma sak
[triggad]

>>53287433
CSGO, SC2
>>
File: 3x3 1 månad.jpg (273 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3x3 1 månad.jpg
273 KB, 900x900
>>53283614
>>
>>53287495
Därför att när marknaden misslyckas med att utföra sin uppgift av olika anledningar är det inte en fri marknad längre.
>>
>>53287600
din mamma, mer som min hora för att vara ärlig
>>
File: 1450589989541.png (21 KB, 357x313) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450589989541.png
21 KB, 357x313
https://www.youtube.com/watch?v=-3MvinY66r0

Jag blir så lessen
>>
>>53287608
>persier
>araber
>samma sak

Ja?
>>
>>53286940
Kek, såg inte ens
>>
>>53287547
Har du spelat något sånt som du tycker är bra? Är intresserad av andra spel än cs, cod (hehe mm) favä.

>>53287608
Vill spela äldre spel (inneföre 1.6)
>>
>>53287584
Ge henne kuk från mig.
>>
>>53287634
Varför är marknaden inte fri nog att få misslyckas?
>>
File: 1446138614528.png (778 KB, 915x1079) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446138614528.png
778 KB, 915x1079
>>53285102
Maxar typ min kroppsvikt plus lite till (120% kanske?) tre tepetitioner, men väger inte särskilt mycket

Snälla mobbas inte
>>
>>53287434
Doobidoo >> På spåret >>>>> Vem vet mest
>>
>>53287703
>men väger inte särskilt mycket
Hur mycket
>>
>>53287649
Varför då?

Kvinnorna säger ju inte ifrån. Är ju dem som står med "refugees welcome"-skyltar osv.
>>
>>53287726
t. cuck
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53287649
Hon röstade förmodligen invandringsvänligt, skrev massa på twitter om refugeeswelcome, och jobbade förmodligen på asylboendet.

Som man bäddar får man ligga. [stjälper fedoran]
>>
>>53287739
Hemligt favä
>>
>>53287741
Hon var nog inte en av dom hororna eftersom hon var oskuld
>>
>>53287774
Håll inte på mann1, hur mycket väger du
>>
>>53287679
Trodde du letade efter spel att fartspringa
Vill du ha "esport"spel så kan du ta dig an sc2 eller scbw, jag gillar strategispel mest
Mitt huvudspel jag fartspringer är dock ett fps https://youtu.be/K8uK3H9ngXM
>>
>>53287649
Jag blir mest trött och hoppas att karma är verkligt.
>>
>>53287741
>>53287767
>>53287772
/r9k/ snälla lämna tråden.
>>
>>53287776
http://www.metro.se/metro-debatt/stangda-granser-ar-inte-ratt-svar-pa-sexuella-trakasserier/EVHpah!68Z4qgTXGKs/

Vart är alla grupper av kvinnor som säger ifrån?

>Stängda gränser är inte rätt svar på sexuella trakasserier
>>
File: 1449343012393.jpg (27 KB, 518x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449343012393.jpg
27 KB, 518x419
>>53285437
Det är i princip en fedora för tumblrkvinnor
>>
File: 1450021434830.png (83 KB, 201x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450021434830.png
83 KB, 201x176
>>53287726
helt fel ordning favä

Vem Vet Mest >>>>>>>>>>>> På Spåret >> Doobidoo
>>
>>53287759
Förlåt, var inte med flit som jag dissade programmet som bjöd in Soran Ismail som tilläts göra om det frågeprogram till sin personliga propagandakanal.
>>
Tycker kvinnor att somaliska män är attraktiva?
>>
>>53287689
<3
>>
>>53287774
Kom igen nu. Vi vet väl inte ens din längd ändå?
>>
>>53287834
På riktigt.

Vart är alla kvinnor som är emot invandringen av feministiska anledningar?
>>
>>53287703
Sugoi desu ne

>dkn smögen inte är en söpo
>>
>>53287649
>Muslim brags about devastating 7-man gang rape of young German virgin girl, "full of dirt and sperm"
Vill inte ens öppna länken. Repets dag när?
>>
>>53287859
vad tror du?
>>
>>53287859
bokstavligt minst attraktiva männ1
t. kvinna
>>
File: Stockholm.jpg (90 KB, 648x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stockholm.jpg
90 KB, 648x371
Det var bisarrt att se svenska unga tjejer stå med skyltar och jublande ta emot "flykting"-män som om de vore rockstjärnor
>>
>>53287834
Detta spam är ju skitroligt. Vem orkar bry sig ifall det är ens verklighetsbaserat eller inte.
>>53287767
>>
>>53287896
Han är ju bara en väldigt stark söpo.
>>
>>53287808
Nej, asså jag letar efter spel att fartspringa. Men vill ha ett spel som t.ex iwbtg där man måste ha otroligt hög precision för att klara det.

Har redan tröttnat på cs, lol och alla andra jonte-mémsspel
>>
File: 1452252011698.jpg (172 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452252011698.jpg
172 KB, 1600x900
>>53287834
>antyder att han har fel
>>
File: 1390516296628.png (149 KB, 480x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390516296628.png
149 KB, 480x480
>>53287961
>>53287896
>kan ta sin egen kroppsvikt
>väldigt stark
>>
>>53287941
>svenska unga tjejer
>ratade hipsters

välj en.
>>
>>53287859
Senast jag var ute i Göteborg såg jag ett svenskt tjejgäng i 18 årsåldern gå med ett gäng äldre somalier hem. Så ja.
>>
File: 1444660269963.jpg (94 KB, 600x836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444660269963.jpg
94 KB, 600x836
>>53286714
Tog Abu Dhabi (Arabland + Grand Prix) och Lausanne (Franska, klockor, USA i namnet) på 8 favä

>dkn man aldrig kan de svenska resmålen

Förövrigt, vem fan gillar ens oironiskt Filip och Fredrik? Står inte ut med dem
>>
File: 1452118409581.jpg (20 KB, 397x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452118409581.jpg
20 KB, 397x371
http://vocaroo.com/i/s0UjfwZFfgat

Yeezy säsongen närmar sig
>>
>>53288005
Skojar du med mig? VAD I HELVETE!!!
>>
>>53287986
>antyder att en ung oskuld skulle vara vänsterhippie
>>
>brösthåldare
>tillbringare

You call this a language?
>>
>>53287941
Det är ju fan bara mörka fula kvinnor som stödjer detta. Det borde vara lag att kvinnor under hårfärg mörkblont inte får ta del av eller rösta i politik.

Bortsett från höte paula bieler.
>>
Jag gillar dig starkt pontus!

Fin kille
med fin "musik"smak!
>>
>>53287961
>väldigt stark

Överdriv inte, jag är amatör
>>
File: 14271485658814.jpg (31 KB, 456x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14271485658814.jpg
31 KB, 456x320
>>53288026
>Bra Fredagar
>på vintern istället för hösten

Låten var meh
>>
>>53288005
Somalier? De ser ju ut som mumifierade vita män doppade i choklad. Hur fan är det snyggt. Om jag dog, mumifierades och smetades in i nutella skulle ingen vilja knulla mig.
>>
>>53287641
sluta nu abdullah
>>
>>53288045
breast-holder
to-bringer
p much same thing in english
>>
>>53288078
När flyktingströmmen var som störst i höstas kunde man se vanliga söta blonda svenska flickor som stod och jublade när skithudarna klev av tåget
>>
>>53288005
>>
>>53288165
Okej kvinnor generellt borde inte få ta del av eller rösta i politik. Utom paula bieler och SD-flickorna. Erkänn inget av värde skulle gå förlorat.
>>
File: misshandel.jpg (113 KB, 600x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
misshandel.jpg
113 KB, 600x538
TRYGGARE ÄN NÅGONSIN
http://www.jp.se/article/bibliotekarie-slogs-i-huvudet/
>>
>>53288165
Vart då?
>>
>>53288208
Korrekt
>>
>>53287972
>Men vill ha ett spel som t.ex iwbtg där man måste ha otroligt hög precision för att klara det
Malapspel, kräver bara att du spelar det jävligt mycket och det finns ingen rum eller inget behov av improvisation eller att hitta på lösningar on the go mitt i en run
Om du tror att det är något du gillar så kan du ju ge det ett försök, jag gillar att ibland kunna behöva improvisera
Vad för typ av spel gillar du?

>>53288084
Det är kul ju
>>
File: 1452278820095.gif (688 KB, 480x294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452278820095.gif
688 KB, 480x294
>>53288108
Har bara hunnit lyssna en gång men gillar den redan.
>>
>>53288084
>>53287972
D-du har inte missat mina brev va?
>>
>>53288219
Att folk ogillar kunskap till denna milda grad. Kvinnor som jobbar i bibliotek är nog helt seriöst stormbögar allihop.
>>
>>53287138
Used to be a lot more of you guys in the 70s and 80s, left a pretty good impression of Swedes in the country. Before the dark times. Before leftists.
>>
>>53287859
Some somali/ethiopian men are I guess "nice looking", but not most, and not in a way that I find appealing romantically/sexually. Not sure that makes sense.

I really only find white or the occasional asian male appealing favä.

Too lazy to try and write that accurately in Swedish, fight me, but don't worry about replying in English. I can read swedish fine.
>>
>>53288268
hitta riktik version nu https://soundcloud.com/kanyewest/real-friends-no-more-parties-in-la-snipped
>>
>>53288286
On second thought, I think I'm thinking only of Ethiopians, but I don't always know which is which.
>>
>>53288029
Nej. Jag var påväg hem när jag såg det ske vid drottningtorget.
>>53288129
Ja somalier såg dom ut som, som du beskrev.
>>
File: 1449504800593-0.png (1 MB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449504800593-0.png
1 MB, 800x600
Bild på smögen. Jag behöver inga (you) som tack favä.
>>
>>53288264
ignorera >>53288271


Gillar båda två favä. har klarat iwbtg och är rätt bra på alla nivåer, men det är typ det enda spel jag verkligen spelat inom "snabbspringsgrenren".

Jag gillar väl att kunna improvisera, men RNG är verkligen det jag hatar mest i hela världen.

och vad fan är ett malapspel?
>>
>>53288283
It's because of all the muslim immigation and a couple of leftist journalists who thought it was horrible you bombed arabs in the seventies, so it became a thing they had to agree with to fit in with the communist circlejerk. I think you are fighting the good fight personally and a dead muzzie is a good muzzie in my book.
>>
>>53288286
Aren't you a biological male though?
>>
File: wtf is happening.gif (3 MB, 218x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wtf is happening.gif
3 MB, 218x168
>>53288370
>>
File: 1448566033644.jpg (23 KB, 696x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448566033644.jpg
23 KB, 696x462
>>53288370
Det där är spetsiga revben
>>
>>53288286
Who are you?
>>
File: 144993349324.jpg (424 KB, 888x1076) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144993349324.jpg
424 KB, 888x1076
http://www.vice.com/read/rape-culture-germany-cologne-new-years-2016-876

Skit i det som hände i Köln, vita är ändå värre.
>>
>>53288436
>this meme
>every time I post here
>>
>>53288268
>>53288108
>>53288026
>>53288307
>neger med irriterande ljus nasal röst som skriker om sig själv ackompanjerat av jude-producenters instrumentalmix och lite samplat mys från 40-80-talet
Folk lyssnar på detta varför?
>>
>>53288461
Aa, Smögen är inte så stark än vettu.
>>
Jag pallar typ inte breva något längre om jag vet att jag inte kommer få några (you)s.
>>
File: 1423320431647.jpg (100 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423320431647.jpg
100 KB, 1024x768
>>53288307
Bättre än "JEEZYJEEZYJEEZYJEEZYJEEZYJEEZYJEEZYJEEZYJEEZYJEEZYJEEZYJEEZY" iaf
>>
>>53288484
Vem e du?
>>
>>53288322
theyre basically the same people genetically I think, ethio-somali component
>>
>>53288370
t.smögen som letat upp någon bög för (you)
>>
>>53288536
vem E du?
>>
>>53288370
Har typ likadana revben favä
Om jag drar in tröjan så ser min underkropp riktigt kvinnlig ut
>>
File: 1446571544093.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446571544093.webm
3 MB, 1280x720
>>53288487
>Vice
>""""""""""""""Rape Culture""""""""""""""

Tillräckligt avtryckt bara från rubriken, repets dag kan inte komma snart nog
>>
>>53288543
I don't even really know. Basically NE africans with more european facial structures look "okay" but not sexually attractive.

>Post in English one time
>explicitly say that I read Swedish fine
>everyone replies in English

Dang, the colony of new new england is established.

>>53288584
Kan du inte se namnen jag brevar med?
>>
>>53288614
Vem är du favä? Breva revben.
>>
File: 1450312507026.png (199 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450312507026.png
199 KB, 800x600
>>53288504
Föreslår att du återgår till att lyssna på Carolus Rex för miljonte gången och lossar ett snäpp på döskallebältet Conny
>>
L U L E Å
>>