[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 433
Thread images: 151
File: fredagsmys.jpg (155 KB, 700x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fredagsmys.jpg
155 KB, 700x457
Mys?
>>
denna tar vi
>>
Den här var vid gränsen
>>
File: fredagsfest.png (274 KB, 475x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fredagsfest.png
274 KB, 475x325
ÄTA?
DRICKA?
SPELA?
KOLLA PÅ?
LYSSNA PÅ?
LÄSA (lmao nördar...)?
>>
File: 1452201723240.gif (1 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452201723240.gif
1 MB, 320x240
FYLL ERA HJÄRTAN MED ÄLGFIX, INTE SNUBBELHAT ALTERNATIVT SNUBBELDYRKERI!

LÅT INTE ALLT CIRKULERA KRING SNUBBLANDET/ICKE SNUBBLANDET

NJUT AV TRÅDEN!
>>
>>53277605
>ÄTA?
Ostbågar
>DRICKA?
vatten
>SPELA?
inget
>KOLLA PÅ?
2d
>LYSSNA PÅ?
inget
>LÄSA (lmao nördar...)?
haha aa
>>
>>53277605
(You)
>>
>>53277517
Hade visst sparat den
>>
File: 1450228424242.jpg (51 KB, 400x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450228424242.jpg
51 KB, 400x323
>>53277523
>bokstavligen två brev på hela dagen
>spammar sönder

Det där var inte min tråd, förövrigt
>>
>>53277652
(You)
>>
File: tabben.jpg (12 KB, 216x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tabben.jpg
12 KB, 216x195
På Spåret ikväll lads, är ni hajp?
>>
>>53277605
Meningen att tråden ska innehålla detta men.. Nybögarna har intagit vårat fort.

>ÄTA?
räknas snus?
>DRICKA?
JD, lite absolut hallon
>SPELA?
tröttnat på allt favä
>KOLLA PÅ?
svt
>LYSSNA PÅ?
hårdsten som bara pappor gillar
>LÄSA (lmao nördar...)?
svt
>>
>>53277680
du hade kanske sparat men definitivt inte brevat att du gjort det. Detta gjorde du ENBART för det var en snubblare som brevade bilden
>>
File: Therese Johaug.jpg (971 KB, 3140x1984) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Therese Johaug.jpg
971 KB, 3140x1984
Lader de svenske jentene opp til neste langrennslop?
>>
>>
>>53277746
Dagens andra sanning (trots att det är en uppreprning)
>>
File: L.F..png (489 KB, 624x806) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
L.F..png
489 KB, 624x806
>>53277746
Har du några bevis för detta?

Eller jobbar du från egna antaganden som förmodligen är gravt vinklade?
>>
>>53277605
>ÄTA?
Indiskt till middag
chips efteråt
>DRICKA?
pmax
>SPELA?
ffxiv
>KOLLA PÅ?
shanghai major kvalen
>LYSSNA PÅ?
haha
>LÄSA (lmao nördar...)?
aa
>>
>>53277605
>ÄTA?
Någon märklig kebabgryta som har stått i frysen i typ 6 månader.
>DRICKA?
Vatten.
>SPELA?
Inget.
>KOLLA PÅ?
Blir nog att kolla på På Spåret.
>LYSSNA PÅ?
Inget.
>LÄSA (lmao nördar...)?
Plugg ;_;
>>
Anons, snubblare och namnbögar mina bröder

Jag ser i era ögon samma rädsla om att tråden är nu skit som förskräcker mig

Dagen kanske kommer då tråden är skit, bortom räddning

När vi lämnar våra vänner

Och bryter alla band av gemenskap

Men inte idag.

En timme av stormbögar och klagoanons
när #vårår är kommen och över

Men inte idag.

IDAG SÅ KÄMPAR VI
FÖR ALLT DU ÄLSKAR OM TRÅDEN
JAG BER ER ATT STÅ,
MÄN AV SVERIGETRÅDEN!
>>
>>53277746
>denna stjärtsmärta
>>
>>53276849
>den här bilden

Bästa saken som har hänt mig i år. Tack senpai.
>>
>>53277675
>undvik plast
går bokstavligen inte att undvika. Plast i allt idag. Men att börja styrketräna får jag väl göra då.
>>
>>53277829
Ta bort snubblare och namnbögar från den texten.
>>
>>53277746
Hade jag visst har alltid givit (You)s till anons eller snubblare som gör OC jag sparar/gillar.
>>
>>53277707
Tillbaka med snubblet
>>
File: H-Neun3.png (357 KB, 502x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
H-Neun3.png
357 KB, 502x493
>>53277829
>snubbelkungens återkomst
>brevar Falki
>>
File: 1443885192882.png (67 KB, 616x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443885192882.png
67 KB, 616x596
Imorgon flyttar jag tillbaka hem till Stockholm.

För att göra livet spännande för nästa boende så har jag gömt 50 meddelanden i bostaden (ala 20 kvm).

Hoppas de gillar det.
>>
File: ko-jpg.jpg (40 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ko-jpg.jpg
40 KB, 650x366
>dkn inget jordbruksamhälle
>>
>>53277820
bara att läsa tråd1 så ser du det själv. Dra med cirkelrunkandet
>>
File: Vänsterdrägg.jpg (161 KB, 600x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Vänsterdrägg.jpg
161 KB, 600x799
>dkn inga lättfotade tjejer att supa med och knulla i Vitabergsparken
>>
>>53277570
>>53277879
>>
File: 1394449555.jpg (54 KB, 508x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394449555.jpg
54 KB, 508x512
>han har inga vänner
>han har inga intressen
>han har inget att breva om
>han är en gnällig mes
>han är bitter
>han brevar flera brev om dagen om hur snubblarna förstör tråden
>han gör detta helt gratis utan någon sorts ersättning
>han kommer ursinnet svara på det här brevet om att jag är någon "snubbeldyrkare"
>>
>>53277477
Cucktråden
>>
>>53277605
>ÄTA?
Vet inte favä
>DRICKA?
Te
>SPELA?
Inget
>KOLLA PÅ?
Gudfadern 2
>LYSSNA PÅ?
Motgift fredagspub
>LÄSA (lmao nördar...)?
>>
>>53277895
Vad för meddelanden?
>>
>53277918
inget (du) för dig
>>
File: 1451921963654.jpg (217 KB, 980x980) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451921963654.jpg
217 KB, 980x980
>>53277918
JAG ÄR EN TJEJ
>>
File: breh.webm (2 MB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
breh.webm
2 MB, 640x640
Så, vad era planer för ikväll?
>>
>>53278015
>ljuga på 4kanalen
>>
>>53277605
>ÄTA?
Karré i tomatsås
>DRICKA?
Zlatopramen
>SPELA?
XKOM: Okänd Motståndare/Antagonisten på Insidan
>KOLLA PÅ?
P Å

S
P
Å
R
E
T
>LYSSNA PÅ?
Green Day - American Idiot, ett par kapitel ur Stolthet & Fördom
>LÄSA (lmao nördar...)?
#Cologne på Kvitter
>>
>>53277605
>ÄTA?
Pizza
>DRICKA?
Pmax
>SPELA?
XIV
>KOLLA PÅ?
På Spåret
>LYSSNA PÅ?
Hardcore History
>LÄSA (lmao nördar...)?
Kanske någon mango desu
>>
File: image.jpg (96 KB, 360x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
96 KB, 360x270
>dkn har precis inhandlat godis och ska ligga och mysa med fv medans snöstormen vrålar utanför
>>
>>53277895
Vart i Stockholm flyttar du till?
>>
>>53277865
Plastbunkar vs metallbunkar, plaststekspadar vs metallstekspadar, micromatlådor i plast vs glas, aluminiumburkar o glasflaskor vs plastflaskor, förkokta produkter i plastförpackning vs färska produkter, vakuumpackade produkter som har pastöriserats vs färska du fryser in själv osv...

Går rätt bra att undvika det värsta. Svårast är egentligen papperspaket för typ ALLA har bytt ut vaximpregneringen på insidan mot plastfilm.
>>
File: 1451528967972.jpg (995 KB, 1280x1711) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451528967972.jpg
995 KB, 1280x1711
>>53277605
>ÄTA?
Thaimat

DRICKA?
Julmust
Vatten

SPELA?
Ingenting favä, kanske någon match mobaskit

KOLLA PÅ?
På Spåret
Narcos
Hibike! Euphonium

LYSSNA PÅ?
Have You In My Wilderness - Julia Holter (för femtioelfte gången)

LÄSA (lmao nördar...)?
4kanalen
>>
>>53277642
>dkn ingen fv med stora kanoner
>>
>>53278063
Palla bry sig
>>
File: blod.jpg (166 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blod.jpg
166 KB, 960x960
>>53277605

>ÄTA?

Stoppade precis in en fransk kyckling i ugnen, får se vad det blir till efterrätt.

>DRICKA?

Pepsi MAX och öl

>SPELA?

Dotes, Arma 3

>KOLLA PÅ?

Mitch om han strömmar

>LYSSNA PÅ?

Birdy

>LÄSA (lmao nördar...)?

Sowell/Schiff
>>
File: Ursvenskt barbari.jpg (54 KB, 810x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ursvenskt barbari.jpg
54 KB, 810x640
>>53277954
HELL SEGER
>>
>>53278063
>dkn dags att börja köpa mjölk på glasflaska
finns det fortfarande?
>>
File: Barnledig pappa.png (4 MB, 1520x2352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Barnledig pappa.png
4 MB, 1520x2352
>>53277746
Alltså Arne förnekar du att det var en ut-ur-denna-värld fantastisk bild?
>>
>>53277914
Vad är pastöriserat förutom mjölk och ost? Tror du verkligen mineralvatten är pastöriserat? Men då borde jag rimligtvis sluta köpa frysta grönsaker och köpa färska eftersom de absorberar mindre plast? Vill du göra en rangordnad lista på de viktigaste sakerna att tänka på? Jag har själv matlådor i glas och finns en produkt att välja på i plastförpackning och glasförpackning väljer jag alltid det sistnämnda, men det är typ det enda jag gör.
>>
>>53278130
tuttar cancer gråtmild deprimerad konstant trött osv

kan ju vara värt ändå
>>
File: 1447629513557.png (43 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447629513557.png
43 KB, 177x215
>>53277954

Skumt skit som:

>De lever
>Titta inte under sängen när det är mörkt
>Alla vet din hemlighet
>WLSTHN
>Ge upp
>Jag vet vad du gjorde
>Ingen tror dig

Typ sånt. Jag har gömt alla meddelanden så att de inte går att se från början men i och med att nästa boende utforskar lägenheten så kommer de få uppleva en psychodrama utan dess like.

>>53278057

Suburbia
>>
>>53278040
gå för 10% av (you)sen i tråden (lyckades förra tråden trots att jag kom in sent

Ligger bra till nu också favä.
>>
>>53278186
Undvik mjölk helt och hållet massa östrogen i skitet, det är så svarta har mer test de tår inte mjölk
>>
>>53277930
>stormbögar
killen i OPs bild ser ju trevlig ut
>>
File: 1338312266891.jpg (165 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1338312266891.jpg
165 KB, 480x640
>>53277887
haha vad sägs om nej

>Kristin Kruk

Ta en rasblandad rismänniska

>>53278049
>Hårdkärnad Historia
>Det är ett "Dan ber om ursäkt för att han är vit" avsnitt

Bra skit i övrigt dock
>>
>>53278245
>han vågar inte knulla med orten
bli bra familia
>>
>>53278149
JAG SVARAR PÅ DETTA EFTERSOM JAG DYRKAR SNUBBLARE (oironiskt, jag älskar dig på riktigt och kommer skicka ett brev till dig)
>>
File: arierpaj.png (351 KB, 444x489) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arierpaj.png
351 KB, 444x489
Raskriget börjar snart. Är ni redo?
>>
>dkn bärs
>>
>>53277605
>ÄTA?
fryspizza
>DRICKA?
julmust
>SPELA?
inget
>KOLLA PÅ?
smutsiga spel gjorda smutssnabbt
>LYSSNA PÅ?
inget
>LÄSA (lmao nördar...)?
kursmaterial till analys av biomolekyler så jag inte förlorar tentan och blir utkastad ur min lägenhet
>>
>>53278245
>de där meddelanden
Top lel, antingen blir de rädda eller tycker att det är kul. Skulle uppskatta sånt.

>>53278288
Fast KK är ju blandad rismänniska, kines och nederländare.
>>
>>53278245
Hur lämnade du dessa?
>>
>>53278245
De lever
>Titta inte under sängen när det är mörkt
>Alla vet din hemlighet
>WLSTHN
>Ge upp
>Jag vet vad du gjorde
>Ingen tror dig
kekade

tyvärr inte för att det var roligt, bara autistiskt och de kommer få reda på att det är du och hata dig.
>>
File: 1408370733413.gif (2 MB, 352x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408370733413.gif
2 MB, 352x288
>>53278261
>det är så svarta har mer test de tår inte mjölk

Vilken jävla lirare. Slå upp ett tält i skogen din jävla tomte
>>
>>53278076
>Glömmer sätta jagjagpilar på de andra citaten

lol
>>
File: biogas_artikel.jpg (68 KB, 560x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
biogas_artikel.jpg
68 KB, 560x326
*lyfter på högra låret*
PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRT
>>
>>53278308
HELL SEGER!!!

Känner mig så jävla barbarisk i afton. Ska nog dela ut lite propaganda senare när jag blivit full
>>
File: 1426254605339.jpg (572 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426254605339.jpg
572 KB, 1920x1080
>>53278308
Denna bild existerar av en anledning.
>>
>>53278319
>>53278282
bra där
>>
>>53278376
S U G N E
U
G
N
E
>>
File: 1338311665421.jpg (92 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1338311665421.jpg
92 KB, 480x640
>>53278352
>Fast KK är ju blandad rismänniska

Framgick det inte i mitt brev att jag är medveten om det? Eller tror du att jag av en slump bara råkade bestämma mig för att breva halvris efter att du hade gjort det?
>>
File: dummy.jpg (38 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dummy.jpg
38 KB, 1280x720
>>53278308
>antyder det inte kommer bli en kamp mellan vita som försvagar oss så vi tillslut inte har en chans mot alla rasifierade
>>
>>53278288
>>53278352
>bara svara på snubblare
ni är gri vi
>>
>>53277605
>ÄTA?
Chilinötter
>DRICKA?
Blågul
>SPELA?
berg blad: krigband
>KOLLA PÅ?
Nåt med jared taylor på youtube
>LYSSNA PÅ?
BABYMETAL
>LÄSA (lmao nördar...)?
>>
>>53278421
Varför har hon inga byxor på sig?
>>
>>53278380
>du kommer aldrig vara lika redo som myskakan
h-hoppas bunkeranon släpper in mig
>>
File: 1411821503443.png (29 KB, 751x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411821503443.png
29 KB, 751x902
>>53278353

Postit-lappar, gömda i varje skrymsle och vrå.
>>
File: 1450396437460.gif (3 MB, 917x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450396437460.gif
3 MB, 917x528
>Conor v RDA

Hype
>>
File: 1444933721452.jpg (23 KB, 600x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444933721452.jpg
23 KB, 600x337
>dkn ingen sjuk Mdongo-v att ta hand om medan han sakta driver in i perma-HEEM

>>53278433
Jag svarar dig nu Anon :3
>>
>>53278466
hon är en flicka
>>
>>53278288
>>Det är ett "Dan ber om ursäkt för att han är vit" avsnitt

Kan inte komma på att jag har hört så mycket vit skuld från honom. Men jag har bara tagit mig igenom Republikens Dödryckningarr, Kungarnas Kung, Khanernas Vrede, och Puniska Mardrömmar.

Men ja, bra skit.
>>
>>53278373
jag gjorde bokstavligen detta precis innan jag lyfte på låret. typ 1-2 sekunder. läste brevet när jasg var påv'g ner
>>
>>53277605
>ÄTA?
Pizza, clementiner, kanske köper en påse chips
>DRICKA?
Vatten, öl
>SPELA?
Dota 2, Garfield Kart, Mega Man Network Transmission, Heroes 3
>KOLLA PÅ?
Det beror på om någon strömmar
>LYSSNA PÅ?
Diverse musik/ström
>LÄSA (lmao nördar...)?
Pojkar på språng, ev. Tärningsmannen
>>
File: DET.jpg (3 KB, 294x23) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DET.jpg
3 KB, 294x23
>>
Gör gatan fri
för bruna kämpaleden
S.A. kan dö
men aldrig vända om!

Nu höjas hakkorsfanorna
och frihetseden
Ur nordisk stam
all världens öde kom!
>>
>>53278423
mm enormt mycket vita på de ickevitas sida/sidor.
>>
File: 17mxbzibwnlfmjpg.jpg (30 KB, 500x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
17mxbzibwnlfmjpg.jpg
30 KB, 500x324
>>53278421
T-trodde du f-föredrog blandade över h-helris
>>
Är Sugne och SIDF samma person?
>>
>>53278524
>Förklarar hur ett samhälle genom mångkulturella krafter blir sprängt åt helvete
>Måste sedan förklara hur han själv är tolerant och mångkulturell för att ingen ska kalla honom rasist
>>
Tjena grabbar!
>>
>>53278580
Ja, han står också för Misaka, Mus1, SNSD, och Sallad
>>
File: 1443924725551.png (247 KB, 419x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443924725551.png
247 KB, 419x506
>“Vi har uppfattats som verklighetsfrånvända”, skriver Miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustav Fridolin i en debattartikel publicerad hos Dagens Nyheter.
>>
>>53278580
Smögen-SIDF-Mdongo-Viktor-Mizaki-Carl-SNSD är alla samma person
>>
>>53278580
Nej
>>
>>53277477
Bara jag som blir förbannad när jag ser den där bilden?
>>
>>53278580
Sugne/SIDF/Sallad/SNSD
>>
>>53278221
Det mesta du köper i förslutna förpackningar är värmebehandlat på ett eller annat sätt för att göra det steriliserat/pastöriserat. I princip allt där bäst före skiljer sig mycket vs. öppnad förpackning. Vet ej om just loka är pastöriserat men väldigt mycket försluts och hettas upp till typ 80 grader så att inga bakterier följer med. Får jag gissa blint skulle jag definitivt säga att kranvatten har mindre xenoöstrogener, definitivt mindre bisfenol iaf, än loka på plastflaska.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pasteurization

Vet ej om frysta grönsaker är det men tror de är säkra för det mesta med tanke på att A: det skulle förstöra konsistensen på dem och B: livsmedelsverket rekommenderar att du hettar upp rätt många av dem. Däremot såna där sliskiga baby-morötter och dylikt verkar ju rätt kokta men jag köper aldrig sådana ändå...

Låter annars som du gör allt rätt... Finns ju dom som tinar saker i mikron i plastförpackning osv. Är ju mer sånt som bidrar framför allt. Är ingen expert på detta, får det mesta från min syster (läkare) och hennes pojkvän (pluggar nåt om livsmedel)... Googla vettja
>>
>>53278633
>t. negerhataranon
>>
File: 1451526319452.jpg (66 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451526319452.jpg
66 KB, 800x533
>>53278559
Kan inte påstå att jag har en preferens
>>
>>53278603
och vem är du?
>>
>>53278611
länk desu
>>
>>53277895
guds fart Dala.
>>
File: 14543214438.gif (2 MB, 300x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543214438.gif
2 MB, 300x241
>>53278494
Förhoppningsvis med en fight mot Frankie efteråt.

Mot RDA är väl vad man förväntade sig. Kommer bli stort om han vinner.
>>
>>53278633
Kvinnan ser ju inget vidare ut å andra sidan.
>>
>>53278662
samböga såhär hårt. Är så genomskinligt.
>>
File: 1452034441525.jpg (29 KB, 500x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452034441525.jpg
29 KB, 500x379
>>53278611
kek
>>
>>53278433
Ja haha bra bete där (You)

>>53278646
Inte stormbög men jag föredrar icke-bruna ögon som blandade brukar ha
>>
>>53278580
Jag var Sugne från början och jag brevar aldrig stormskit längre, så nej. Sugne är nu bara en person i era autistiska huvuden.
>>
>>53278603
vem
>>
>>53278598
Vilket samhälle?
>>
Kan man filtrera anon på samma sätt man filtrerar snubblare?

går det att filtrera en speciell anon?
>>
File: 1452201087882.jpg (3 MB, 3376x3760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452201087882.jpg
3 MB, 3376x3760
Why is he so perfect
>>
File: danricufc.jpg (38 KB, 487x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
danricufc.jpg
38 KB, 487x595
Ricciardo till UFC när?
>>
>>53278261
Eh, mjölk har fått mer östrogener sen vaximpregneringen i pappförpackningarna byttes mot plast, och sedan kor började bio-ackumulera preventivmedel och fick androgen-injektioner.

Gjort rätt innehåller mjölk saker som liknar HGH och gör dig stor och stark. Mjölk kan vara en av anledningarna till att vita västeuropeer kunde utvecklas till att bli biffigast och längst i snitt.
>>
>>53278695
Det är Mdongo ditt jävla offer.
>>
>>53278633
aa bara du din jävla rasist
>>
>>53278703
sugne är ett samlingsnamn för folk som brevar storm typ som SIDF är för folk som skitbrevar i allmänhet
>>
>>53278735
Nä, det är allt eller inget
>>
>>53278736
6/10 at best m8
>>
File: 1438385244523.jpg (245 KB, 929x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438385244523.jpg
245 KB, 929x960
>>53278699
Skaffa en finsk fv

>>53278719
Det svenska ;^)
>>
Och ni påstår att snubblare inte skitbrevare? är gri vi.
>>
>>53278641
Tack mann1, finns en dokumentär som heter Bag it som handlar om plast och bland annat detta. Rekommenderas.
>>
>>53278798
Jävligt tråkigt. Men visst finns det något på 4chanx som gör något liknande?

t. aldrig testat 4chanx
>>
>>53278633
nej jag med anon, vi kan vara dödsknarkarnazistrasister tillsammans om du vill
>>
>>53278699
>föredrar icke-bruna ögon som blandade brukar ha

Blandade asiater får nästan aldrig annat än bruna ögon. Så de brukar inte ha det alls. Misstänker att hennes asiatiska förälder var själv blandad.
>>
File: 1446095107823.jpg (479 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446095107823.jpg
479 KB, 1280x1920
>Jag tror att Sverige har en av världens starkaste yttrandefriheter. I dag är det enda vi diskuterar just de där åsikterna som folk säger att de inte får diskutera, säger Anders Lindberg.

>Både Birro och Lindberg kunde dock enas om att det finns en ton på nätet som slår mot både höger- och vänsterdebattörer och som är ett hot mot demokratin. – Näthatet gör att många människor tystnar, säger Anders Lindberg.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/nathatet-gor-att-manga-manniskor-tystnar
>>
>>53278699
>Inte stormbög men
Oss lurar du inte
>>
>>53278699
>>53278861
????
Hon har ju förfan bruna ögon
>>
>>53278830
det är ju det vi gör. Bara snubblarna som tycker om sig själva favä.
>>
>>53278736
Fuccboi desu
>>
>>53278849
Nja, man kan ju filtrera olika ord eller bilder.
>>
File: blåmes med fv.jpg (143 KB, 1000x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blåmes med fv.jpg
143 KB, 1000x666
bästa fågeln favä
>>
>>53278871
>näthatet tystar folk
men det är ju enbart på nätet vi kan vara ärliga och öppna...det är ju överallt annars som vi stängs ner helt och hållet
är detta en parallell värld jag fallit in i?
>>
Varför har hon slangen i näsan?
>>
File: dc.jpg (17 KB, 250x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dc.jpg
17 KB, 250x260
>>53278288
>>53278524
>det är ett Dan tar upp förintelsen och hur synd det är om judarna avsnitt
>>
File: 1409668126323.gif (259 KB, 240x127) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409668126323.gif
259 KB, 240x127
>>53278832
skaffa HÖ TE-vinsterna anon
>>
>>53278890
Tror han menar bajsbruna inte "Hazel" eller vad amerikanare kallar ljusare bruna ögon.
>>
>>53278912
>vara plebej
endast kråkan är acceptabel
>>
>>53278906
Kan man filtrera varje bild hash och varje filnamn? Isåfall är ju fedoracuckarna inget problem längre ta i trä att jag inte återupplivade dem.
>>
>>53277605
>ÄTA?
mat favä
>DRICKA?
fanta, eventuellt ett glas vin
>SPELA?
Splinter Cell Chaos Theory
>KOLLA PÅ?
Anomalisa kanske
>LYSSNA PÅ?
Jai Paul
>LÄSA (lmao nördar...)?
ingen nörd så inget :^)
>>
Vad fan hände? Snubblare vaknar en efter en upp från sina dvalor. Musen, Badboll, Qringlan, SNSD... vilka mer? Varför nu? Har ni varit här hela tiden eller bara lurpassat?
>>
File: 1450065865627.jpg (84 KB, 570x909) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450065865627.jpg
84 KB, 570x909
>>53278871
Det är okej att "diskutera", så länge man står på den "goda" sidan

>Näthatet tystar folk

På nätet skriver folk vad de egentligen tycker, utan politiskt korrekta-krusiduller. Kanske är skrämmande för de som blivit indoktrinerade
>>
>>53278952
Hon dricker lite mjölk, MUMS!
>>
>>53278952
tror hon håller på att dö, rövcancer. 2-3 år kvar att leva.
>>
File: 1379268383777s.jpg (4 KB, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379268383777s.jpg
4 KB, 125x125
>>53277477
disney sjov!
>>
>>
>>53279001
De är ju bara oroliga för på nätet finns det folk som inte tycker som dem.
>>
>>53278871
krig är fred, frihet är slaveri, ignorans är styrka.

[stjälper fedoran]
>>
>>53278981
skiter ner tråden. äckligt cirkelrunkande
>>
File: 1452028268876.jpg (18 KB, 408x408) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028268876.jpg
18 KB, 408x408
Breva donkar

>donken sjuk och rispad hornhinna
>>
>>53278952
>internet explorer

jag gillade henne fram tills nu favä
>>
>>53279025
Detta

t. inte ens kantig
>>
File: 1448393427413.webm (2 MB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448393427413.webm
2 MB, 720x720
>>53278953
>det är ett "Dan talar om hemskheter som ickevita har begått men måste sedan dra paralleller till vita/kristna för att belysa hur de är värre" avsnitt
>>
File: dfh.jpg (90 KB, 799x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dfh.jpg
90 KB, 799x543
>>53278912
>>53278966
Folk som inte säger korpen är hanrejar.

I höstas såg jag två korpar, varav en höll i en orm, jagade av kråkor. Vad menar gudarna med detta?
>>
>>53279041
repad*
>>
>>53278969
Kollade nyss, man kan göra både och senpai
>>
>donken tog nyss min sista snus
orkar inte gå till turken och är fett hungrig, men vill inte slösa snusen
>>
File: 14404302420.jpg (229 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14404302420.jpg
229 KB, 1080x720
>>53279044
>jag gillade henne fram tills nu favä

Hon gråter väl om detta
>>
>>53279044
>flickor
>kunna något om datta
>>
>>53279089
Så man ska ladda ned 4chanx? vilken webläsare använder du? själv är man kråm mästerras
>>
File: Bäst djur.jpg (47 KB, 390x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bäst djur.jpg
47 KB, 390x310
>>53278966
>>53279077
Fina siffror grabbar, men det här är mästarrasen

Övriga korpfåglar är acceptabla men får underordna sig NaEvLa
>>
>>53279092
#justnbögthings
>>
>>53279041
>donken ingen europeisk man som marscherar som en
https://www.youtube.com/watch?v=QgE8CIjg5vA
>>
File: SVARTA.jpg (140 KB, 846x662) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SVARTA.jpg
140 KB, 846x662
>>53279077
STORA
>>
File: image.png (679 KB, 707x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
679 KB, 707x683
>>53279041
>rispad hornhinna

Aj, ögonskador avtrycker mig
>>
File: blackbird.jpg (89 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blackbird.jpg
89 KB, 500x375
>>
>>53279150
Är det verkligen nbögigt att snusa?

t. ursvensk barbar
>>
>>53279138
Googla favä, det är svinenkelt
>>
File: 1452024747463.jpg (131 KB, 485x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452024747463.jpg
131 KB, 485x458
>>53279041
Hur länge har du kvar innan HEEM in i oändligheten?
>>
>det är ett fågelautism-avsnitt
>>
>donken vet inte vad som skiljer sig mellan donken och dkn
>>
File: STORA.jpg (11 KB, 272x185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
STORA.jpg
11 KB, 272x185
>>53279168
SVARTA
>>
>>53279041
se
>>53278494

Kommentar?
>>
>>53279197
Snus är för bönder och bögar. Cigg är för normala män med framtid.
>>
2D är rätt h1 endå
>>
>>53279204
Jag vet hur man googlar, tack. Men jag frågade vilken browser du använder.
>>
File: inca feels.png (106 KB, 922x882) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
inca feels.png
106 KB, 922x882
>>53279074
>det är ett Dan snöar in sig på något insignifikant event under ett större event och autismar loss i trettio min om det avsnitt
>>
>>53279245
Man kan köpa big mac på ena
>>
>>53278912
>>53279077
>inte törnskator

Moderknullarna sätter sitt byte på pålar efter de dödat det.

Blir inte mycket mer hårdkärna. Asätare är för övrigt topp plebej, bokstavligen djurvärldens välfärdsparasiter.
>>
>>53279246
RADER DETTA
>>
>>53279245
Samma sak din nybög
>>
>>53278826
Synd att finskor hatar svenskar förutom enstaka finlandssvenskor

;_;

>>53278861
Mjo du har nog rätt, men helris kan inte ha det så de är per automatik sämre

>>53278890
Nej hon har någon blandning mellan amber, grön och lite gnutta blå typ
>>
>>53279261
Stämmer detta verkligen?

t. snusar
>>
>>53279279
Eldräv, har använt båda och det gör ingen skillnad favä
>>
>>53279294
Det där är dåligröv
>>
File: 145220757452.jpg (878 KB, 696x1383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145220757452.jpg
878 KB, 696x1383
>>53279286
>det är ett "mänskligt lidande och misär" avsnitt
>>
>>53279304
men varför skriver man donken och inte dkn då?

>dkn fattar fortfarande inte skillnaden mellan donken och dkn
>>
>han snusar inte det enda patristiska snuset
>>
>>53279371
>han hänger inte på existenz
Topp plebej
>>
File: 1450227604527.jpg (35 KB, 400x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450227604527.jpg
35 KB, 400x583
>>53279371
Varför skriver man brev istället för post?

Det är ett jagjag din dipp
>>
>>53279168
Jaha, lappuggla då.
>>
File: 13853347434.jpg (127 KB, 504x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13853347434.jpg
127 KB, 504x470
>>53279371
Något memebrev från tråden om julmust och mamma din jävla hora hamnade på fjortissidan exitenz.

I kommentarerna där så undrade någon om vad "dkn" betyder. Ett svar var "donken?".
>>
File: 1445409963545.jpg (220 KB, 1200x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445409963545.jpg
220 KB, 1200x900
>>53279210
Vem vet bror. Kan jag inte sparras längre så kan du lika väl permaheema mig mann1
>>
>>53279394
Stick proxyjonte
>>
>>53279246
Bor vid kusten. Vi har typ bara vattensnokar. Dom är grå.
>>
File: gen_wh.jpg (11 KB, 300x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gen_wh.jpg
11 KB, 300x214
>dkn snusade detta.
>>
File: nej.jpg (566 KB, 5000x6027) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nej.jpg
566 KB, 5000x6027
>>53279318
>finskor hatar svenskar

vifi
>>
>>53279390
>det enda patristiska snuset
har 45 lakan investerade i swedish match. Jag snusar vad jag vill av sm.

>dkn de gick upp 1.27% idag, känns bra favä.
>>
>>53279428
>skedmata nybögar
>>
File: 1451515232117.png (259 KB, 638x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451515232117.png
259 KB, 638x740
>>53279247
Conor tar RDA, det vill säga om det inte går till marken.
>>
>>53279506
Hur börjar man med finanser egentligen?
>>
>>53279428
Tack. lyssna inte på >>53279520, det är tack vare honom som tråden dör.
>>
>>53277642
WHo the fuck is this bitch that I have plenty of gifs but no name?

Also, whats up with scandis in general and weightlifting. Even the girls are ripped as hell.
>>
>>53279390
Detta måste ju vara sjukaste namnet på engelska.

"Vill du bli våldtagen i göteborg av en stor vit kuk?"
>>
>>53279494
>dkn ingen finlandssvenskafv som älskar ens pursvenska dialekt
>>
File: 1454057656591.jpg (94 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454057656591.jpg
94 KB, 960x960
>>53279533
Jag kommer nog aldrig tvivla på Conor, tills han blir heemad favä.
>>
>>53279537
Börja med ett spel, som http://www.tradevenue.se/ för att lära dig lite, ta det seriöst. ta det som om det vore riktiga pengar. Skala ner en miljon till 10 000 (dela med 100 och se det som ören) om det får dig att hålla hårdare i dina pengar.

Efter det kan du börja köpa/sälja aktier på riktigt. Akta dig dock för courtage-juden, tradevenue säger 39kr slätt, men det är mer om du köper på riktigt.
>>
File: GTAV-Review.jpg (602 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GTAV-Review.jpg
602 KB, 1280x720
>>
>>53279654
>snatch

tack anon nu vet jag vad det blir för film ikväll
>>
Stockholmare

Var åkte ni skidor i skolan? Jag glömde vilket ställe jag skidedade i.
>>
File: 1433516559118.jpg (49 KB, 816x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433516559118.jpg
49 KB, 816x704
>>53279649
>>
>>53279077
Den där bilden är fan absoluta apex av "vi var vikingar och skit." Laddningsskärm från ett datorspel som Jonte såg och tänkte att den här ska jag fan breva vidare på mitt Geocities forum tillsammans med en utläggning om hur i min taniga lilla kropp flyter blodet från råbarkade nordmän som lamslog Europa och betvingade Atlanten. Varje gång någon brevar den så är det någon bokstavlig runstensrunkare som utan en strimma ironi kallar kristendomen för "semitisk ockupationsreligion" och äger minst tre dryckeshorn som ligger bakom. Jag är den förste att medge att man alltid ska respektera historien men just den där jävla bilden avtrycker mig så in i helvete.
>>
>>53279537
Om du behöver ett tips att investera i skulle jag säga nordea.

t. börsmäklaranon som får ungefär 3-4k stadigt från aktier/fonder i månaden
>>
File: 1452258590250[1].jpg (26 KB, 612x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452258590250[1].jpg
26 KB, 612x359
>>
File: Alphys.png (323 KB, 834x958) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Alphys.png
323 KB, 834x958
>>53279269
Jajamän.
>>
>>53279746
Utmärkt val

[spoiler]Lock stock > Snatch[/spoiler]
>>
>>53279686
>>53279764
Tack senpaitachi
>>
>>53279750
vemdalen? idre? de enda skol-resorterna jag kan komma på
>>
File: Jose Aldo.jpg (73 KB, 600x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jose Aldo.jpg
73 KB, 600x399
>>53279654
Hoppas Aldo kommer tillbaka och blåser knullet ur han.
>>
File: 1451505955135.gif (3 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451505955135.gif
3 MB, 200x150
>>53279753
Skrattade favä
>>
File: 1451543544443.jpg (16 KB, 476x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451543544443.jpg
16 KB, 476x275
>>53279753
Lugna ner dig lite. Låt Jonte leka av sig,
>>
>>53279753
>överanalys: brevet
det är en fin bild favä, inte mer
>>
>>53279750
Ingenstans.

Åre är riktigt bra dock
>>
>>53279750
Det var Romme
>>
>>53279800
Ta dock inte mitt ord för sanning, men jag har ungefär 20% av hela mitt kapital i nordea nu. De har fått ned idag och jag köpte mer idag innan de gick ner. Så det suger. Men jag är rätt säker på att det vänder inom en vecka iallafall.
>>
>>53279789
Tänkte inte argumentera detta om du trodde det, alla vet väl att det går
lock stock > snatch > rocknrolla
>>
>>53279269
>dkn har breda lår
inte najs favä
>>
File: 142343230462.jpg (150 KB, 782x670) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142343230462.jpg
150 KB, 782x670
>>53279814
>who say all dough
>någonsin komma tillbaka

Han hade en legendarisk titelrun. Men nu är det över.
>>
>>53279750
Kungsberget, Rome, sen dom där småbackarna i stockholm typ hammarbybacken och dylikt.

På fritiden åkte socialister till Sälen och moderater till Åre. Själv åker jag typ bara i Åre i Sverige. Störst, bra offpist, mysig by att kröka i, massa söta flickor.
>>
>>53279750
>dkn jag aldrig åkt skidor
>>
>>53279753
Mann1 det är bara Sugne som gycklar. Lugna ner dig och ta inte hans bete.
>>
>>53279878
Var glad att du inte är en manskulting som carl iallafall.
>>
>>53279753
det är en fin bild
>>
>>53279922
>carl
>manskulting

haha aa
>>
>>53279922
Vem?
>>
File: 1452019888107.jpg (8 KB, 246x121) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452019888107.jpg
8 KB, 246x121
>>53279887
Han är 29 bast mann1, lite hopp får man ju ha.
>>
>>53279847
åre är topp mys favä
>ta natttåget
>somna till det rytmiska dunkande av tåghjul mot räls
>vakna till snötäckta landkskap
väcker många goda minnen
>>
>>53279971
Han är ju seriöst runt 160cm.
>>
>>53279911
Du missar något!
>>
>>53279972
Carlanderska. snubblare som brevar muskelpajer och >dkn manskulting
>>
>>53279750
Romme Alpin varje vinter i grundskolan.

Alperna under gymnasiet.
>>
File: 324768234423.png (4 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
324768234423.png
4 MB, 1920x1080
>donken
>>
>>53279980
Bara åkt dit med buss. Tåg verkar mycket najsare.
>>
>>53279750
Jag är nästan stockholmare. Vi skulle åka till romme men jag blev sjuk några dagar innan. Har aldrig åkt skidor i hela mitt liv.
>>
>>53279785
h2
breva mer
>>
File: 1452265419994[1].png (53 KB, 600x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452265419994[1].png
53 KB, 600x333
>>
>>53279972
>dkn inga svenska mods som kan bannlysa nybögar eller folk som låssas vara nybögar
>>
>>53280022
>Alperna under gymnasiet.
donken man gillade skidor men var för beta för att följa med på kröksemester till alperna
>>
File: 14404320320.png (919 KB, 601x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14404320320.png
919 KB, 601x600
>hata på Calle

skäms liksom
>>
File: 180.jpg (90 KB, 600x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
180.jpg
90 KB, 600x399
>>53280034
>lvl 50
Nööööööörd
>>
>>53280034
Är 50 max lvl eller?
>>
>>53278308

who is this
>>
File: 3754354534.png (327 KB, 352x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3754354534.png
327 KB, 352x509
>>53280099
Ja, utan expansion.
60 med.
>>
>>53280097
där ser ni. snubblare svarar enbart på snubblares brev. gri vi beteende.
>>
>>53280088
>>53280018
Har sett honom tidigare, visste bara inte att han hette Carl favä
>>
>>53280128
Konstigt att jag svara på honom när han är en xivlad
>>
>>53280127
Hur är combaten? Är det stel tab-combat eller?
>>
>>53280088
bokstavligen inget fel med att vara semi-nybög. under 2-3 veckor eller så är dock under min tröskel för min "NYBÖG LÄMNA KVÄÄÄÄÄÄÄ"
>>
>>53280172
jag är också ffxiv spelare, men jag får inga (you)s för det för att jag inte brevar i tråden.
>>
>>53280006
Blir lätt så när man bor i landets plattaste och minst snöiga län och när morsan var för snål för ens en enda jävla skidsemester. Får nöja mig med skridskor istället.
>>
>>53280172
hade jag börjat spelat och brevat hade du INTE svarat på mitt brev.
>>
>>53280034
Grymt jobbat senpai
>>
>dkn man inte är bra på att rita så man kan rita porr
>>
>donken när gymmets tak är för lågt för axelpress

#manskultingprivilegium
>>
>dkn VR-porr kommer säkert ha snubbens kropp och penis med i vyn
Riktigt hemskt favä
>>
>>53280378
>donken är för lång för att kunna gå i dörrar utan att böja mig lite

Känns inte bra att vara såhär lång favä
>>
>>53280356
>>53280418
Hahahahah kolla dessa jävla nördar som skriver dkn
>>
File: 1326137004481.jpg (749 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1326137004481.jpg
749 KB, 1920x1080
>>53280215
>Är det stel tab-combat eller?
Ja.

>>53280128
>jag
>snubblare
>>
>>53280460
>en minut mellan breven
Rannsaka dig själv mann1
>>
>>53280128
Fast Kirino är anon lad
>>
>>53280506
Det är alltid 1 minut och minst en sekund (2 oftast) när man kör med auto. rannsaka dig själv för att du inte vet detta.
>>
test
>>
>>53280580
tvivlar på det
>>
File: 134543575677.jpg (63 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134543575677.jpg
63 KB, 1280x720
>det sitter seriöst folk i Sverigetråden och klagar på att folk känner igen varandra

Ni inser väl att Sverigetråden är bokstavligen en gruppchatt?
Lämna den här tråden och utforska andra trådar på /int/ eller 4chan istället. Så slösar du inte din tid.

Sen, vad ska jag kolla på medan jag äter min kyckling med ris och currysås?
>>
>>53280426
>donken på gränsen till för lång så det går oftast men ibland slår man i
rysk roulette
>>
>>53277605
>ÄTA?
pasta carbonara
>DRICKA?
barolo
>SPELA?
ffxiv, doto2
>KOLLA PÅ?
doto2, P Å S P Å R E T
>LYSSNA PÅ?
kung karmosin
>LÄSA (lmao nördar...)?
?
>>
>>53280695
Spana nyaste Alltid Soligt
>>
Påminnelse om att tråden är tillbaka
>>
File: CYAsPYGWkaATZfy.jpg (73 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYAsPYGWkaATZfy.jpg
73 KB, 600x800
>>53280747
Borde ta upp den serien från där jag låg sist, säsong 2.
>>
Vilka här är med i +190cm-klubben?
>>
>>53280809

Donken exakt 190cm
>>
File: 135434366550.jpg (118 KB, 376x741) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135434366550.jpg
118 KB, 376x741
Vad lyssnar ni på?

https://www.youtube.com/watch?v=AZjwCmJrnlY
>>
>>53280747
underskattat avsnitt favä tyckte det var roligt
>>
>>53280747
bokstavligen kiss & bajs humor
>>
>>53280851
https://www.youtube.com/watch?v=dV8wdoQKKvM
>>
>>53280802
Väldigt bra serie, kanske faller av lite vid säsong 6 men blir bra fort
>>53280855
Håller med, det var riktigt roligt. Om alla andra avsnitt är "bättre" så kommer säsongen vara väldigt bra.
>>
>>53280919
man måste lyssna noga på allt dom säger, det dyker upp små guldkorn i typ varje konversation

>kick the jew
>>
>>53280809
175 här
":)"
>>
>>53281003
Jag hoppas att de utvecklar Franks karaktär mot nazisthållet, så har alla i gruppen en "sak"
>>
>>53281051
Kan jag få bära runt dig om vi träffas på krogen?
>>
>>53281091
jag är inte utomhus pga min längd så nej
>>
>>53281126
Ta de lugnt mann1, skoja ju bara
>>
File: pilot.webm (169 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pilot.webm
169 KB, 1280x720
>>53280809
>han kan inte bli stridspilot
>>
>>53280840
>dkn heter edin i efternamn och är precis 190 också
>>
File: Naseem.png (561 KB, 654x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Naseem.png
561 KB, 654x669
>>53280809
Kom mot mig långskank
>>
File: 1449685790091.jpg (8 KB, 205x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449685790091.jpg
8 KB, 205x246
>>53281180
visst
>>
>>53281197

Min neger
>>
File: gråtmongo.jpg (5 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gråtmongo.jpg
5 KB, 259x194
När man upptäcker att man har en vän mindre på facebook och man letade igenom sin vänlista för att se vem det var.
>>
>>53280851
https://youtu.be/Pl_GuX26uns
>>
File: af63.jpg (574 KB, 900x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
af63.jpg
574 KB, 900x800
>>53280851
https://www.youtube.com/watch?v=yQEDygzhpJQ
>>
>>53281197
>införe doxx
>>
>>53280809
Alla över 190cm bör avrättas, spökliga mutanter favä

t. 181cm
>>
File: 1388842233534.png (44 KB, 1246x838) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388842233534.png
44 KB, 1246x838
>>53281051
Du och jag, vi vet alldeles för väl innebörden av lidande.
>>
Besöker Jack "Hanrejen" Werner tråd1 fortfarande?
>>
>dkn ens land är så irrelevant att man blir glad när det nämns i en berömd sång

But baby we're in Sweden, how did you get to Sweden
>>
>>53281310
Här har ni en tredje.
Bryr mig inte längre dock favä
>>
>>53281340
Nej. Fortsätt som vanligt.
>>
>>53280262
>för att jag inte brevar i tråden
Konstigt att du inte får några (You)s

>>53280303
Okej försök bevisa detta påstående

>>53280378
Bokstavligen hur

>>53280695
The Expanse

>>53280851
https://www.youtube.com/watch?v=Y-cxevaA-38
>>
>>53281340
ja ja, jag ser dig
>>
>>53281351
>Little girls from Sweden dream of silver screen quotations

Sade han Sverige? Han sade Sverige!
>>
>>53281351
>dkn man inte har hört Sverige talas om i ett positivt ljus på flera år

Hur vill du ha ditt land f@m?
>>
>dkn Drakens Trossats snart
f1 najs
>>
>>53281310
h-hoppas att man växer lite till annars helium
t. 18
>>
>>53281421
>>53281351
HAD A BLAST OUT IN EUROPE, HAD A SWEDISH BITCH LICKIN' TOES
>>
NU HÄNDER DET! Det känns som årets första bajs äntligen är på G!
>>
File: fu u.jpg (84 KB, 360x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fu u.jpg
84 KB, 360x360
>>53281247
>>53281255
>>53281258
>>53281298
>>53281310
>>53281340
>>53281351
>>53281353
>>53281364
>>53281395
>>53281415
>>53281421
>>53281435
>>53281438
>>53281454

Men för helvete vilka ointressanta jävla skitinlägg, snälla, ta livet av er.
>>
>>53281466
>svenska kvinnor älskar den texten
>>
Grabbar, har ni några sidor man kan köpa steroider? Löklänkar godtas

t. inte seppo
>>
File: 133432401048.jpg (6 KB, 148x149) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133432401048.jpg
6 KB, 148x149
>>53281488
>2016-01-08
>>
>>53281488
>inte bajsa varje dag
?
>>
>>53281502
haha aa
>>
File: Jew in space.webm (937 KB, 746x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jew in space.webm
937 KB, 746x902
>>53281502
Bra brev
>>
>>53281502
vad ska man breva då? att alla andras brev suger?

>inlägg
ta ditt liv.
>>
File: 1449928665352.jpg (19 KB, 325x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449928665352.jpg
19 KB, 325x340
>>53281488
>>
Kommer någon ihåg ett jagjag som handlade om Atelier Totori? Har ett svagt minne av det.
>>
File: blue princess4.jpg (65 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blue princess4.jpg
65 KB, 500x500
>dkn ingen blå prinsessfv
>>
>>53281454
Du är automatisk nbög och har inte någon rätt att klaga som 18 årig pojkspoling. Alla som var kortare än mig vid den åldern med upp till ~15 cm växte om mig med stor marginal.

Fattar fan inte varför jag slutade växa vid 14 års ålder.
>>
File: highimpact.jpg (63 KB, 476x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
highimpact.jpg
63 KB, 476x492
>>53281645
?
>>
File: image.jpg (560 KB, 1709x1130) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
560 KB, 1709x1130
>folk som inte har gråsparv som sin favoritfågel

Ut ur tråden!
>>
>>53281700
Hehe mm, inga vänner, ful, kort, spenderar mina dagar inne, ingen utbildning och inga betyg.
Vilken jävla nbög jag är "xD".
>>
>>53281765
Nä, tror att det var som ett svar på flera saker, typ som Boku no Pico.
>>
>>53281064
På vilket sätt har han inte sin sak?
>>
File: HsnyS.jpg (322 KB, 1452x1999) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HsnyS.jpg
322 KB, 1452x1999
>>53281681
Varför nöja sig med prinsessa?

>dkn du aldrig kommer att hanreja kungen av Bhutan
>>
>>53280851
Afrikaaners beter sig dåligt mot hanrej-anglos för att hanrej-anglos:
>försöker knulla upp afrikaaners kontinuerligt med globalism, rasblanding, imperiebyggande
>försöker ta deras hemland
>har iscensatt flera folkmord och koncentrationsläger mot afrikaaners
>försöker radera afrikaaners från planeten, ett folk som är mer Afrikanska än Amerikaner är amerikanska

Inte så konstigt att anglocuckar inte blir kramade av dom.
>>
File: 1449806424949.jpg (35 KB, 317x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449806424949.jpg
35 KB, 317x330
>>53281850
inte den här skiten igen


>>53280851
https://www.youtube.com/watch?v=sVhLe8sqGj0
>>
>>53281395
The expanse är för övrigt jävligt bra.
>>
>>53281454
Nån centimeter till kanske, men mer än så kan du inte räkna med. Du får helt enkelt göra som alla andra korta män i tråden och bygga muskler för att kompensera. (legal disclaimer: det är mycket ovanligt att mer än 5cm kan kompenseras för på detta vis)
>>
File: 1344552031442.jpg (155 KB, 800x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1344552031442.jpg
155 KB, 800x578
>>53281850
Det bara fortsätter hända :DDDDD
>>
>>53281844
Frank har ju inte direkt en sak man tänker på när man nämner honom. Dennis har ju psykopatsaken, Mac är homo, Charlie är sunkig och Dee är äcklig/hatad. Det enda jag kan tänka mig är att han är rik, men det känns inte som detsamma. Och att han är lite som Charlie är inte en egen sak.
>>
Vad tror ni händer när vi uppfinner överljushastighetstransport?
>>
Hur kan alkohol vara så jävla billigt utomlands?
>>
>>53281700
>dkn var kortast i klassen hela mitt liv förutom tvåan och trean i gymnasiet
>växte tills 20
>185cm nu och längre än alla horungarna som mobbade mig för min längd under grundskolan
>>
>>53281911
>>53281945
totalt missat detta jagjag. Förklara?
>>
grabbar vi behöver ett nytt 2016 jagjag
>>
>>53281972
Det är fysiskt omöjligt familj.
>>
>>53281943
Bra smak anon :3
>>
>>53281982
För vi har så jävla många skatter på alkohol här.

Det är inte billigt utomlands, det är dyrt här i Sverige.
>>
>>53281982
hur dyrt tror du det är att jäsa lite skit? klart det blir billigt om man inte skattar det som ett mong
>>
>>53281982
De har inte lika mycket moraliserande straffskatt på skiten.
>>
File: swedish_skiing.png (3 MB, 1776x1364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedish_skiing.png
3 MB, 1776x1364
>>
>>53282013
#GörSverigetrådenBraIgen är ju första mémet för i år.
>>
File: 1452201029760.jpg (1 MB, 2323x3263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452201029760.jpg
1 MB, 2323x3263
>>53281982
Fria marknaden styr utbud och pris istället för en socialistisk översittarstat

>>53282005
>Förklara

Nej
>>
>>53282044
>>53282049
>>53282061
Seriöst, anställda på flygplatser måste se snett på svenskar som storhandlar sprit varje gång de går förbi. Liksom fy fan vad mycket billigare det är.
>>
>>53281972
Lär hitta massa tuffa utomjordingar vid galaxens mitt. Är nog rätt omöjligt att hitta ayyliens längre ut i systemen däremot, annars hade väl någon hälsat på oss redan. Närmsta vi har kommit är väl det där medellandet som förmodligen studsade på någon planet och kom hit av ren olyckshändelse i några sekunder.
>>
>>53282087
vad är bralgen?
>>
>>53281911
Fy fan så värdelöst favä. Gillar den mesta gubbrocken men Mick Jagger måste fan lära sig att inte dra sju linor koks innan inspelningarna.
>>
>>53282148
Är det I eller l?
>>
>>53282087
ja ok men vi behöver ju lite OC i så fall
>>
>lolicons
>i mina dattaspel
>>53281972
Då startar vår anschluss av resten av galaxen under det mänskliga imperiet
deus vult
>>
>>53281779
Exakt samma här + nästan ett årtionde av neetande. Fy fan vad jag skulle göra för att vara i din situation, nbög.
>>
Så ni tycker att staten ska släppa monopolet på alkolol?
>>
File: 1394028618277.jpg (250 KB, 1365x830) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394028618277.jpg
250 KB, 1365x830
>>53282163
>inte gilla rullande stenarna
>>
>>53282184
Ge mig idéer, kan fotoaffära ihop något.
>>
>>53282252
>han tror att hans liv vore annorlunda ifall han var lite längre

kekken
>>
Har ni tänkt på en sak
För 15-20 år sen fanns det bokstavligen INGET laktosfritt i butikerna
Nu finns det typ hur mycket som helst
Vilka är det som behöver laktosfritt?
INVANDRARNA
>>
>>53282284
Kom och slåss.
>>
>>53281488
Uppdatering: Det blev 3 rådjurs lortar med lite blod. Får väl försöka igen om några dar.
>>
>>53282284
>vara född i le fel generation xD all musik nuförtiden är så dum :P
>>
>>53280719
SMUG CUNT
>>
>>53282269
Man borde få alkohol-kort. Typ, måste läsa på och göra ett prov så man vet riskerna och sånt. Sen kan man göra ett längre test för kort i säg år, eller kortare för månader.

Sen kan man köra samma system för massa andra lättare droger, så slaktar man organiserad brottslighet, får in massa skattepengar, ökar personlig frihet, och gör att polisen måste fokusera på seriösa droger som typ heroin och annat sånt. Och om läkare bedömer att man är neralkad så kan man få indraget kort kanske, fast det skulle iförsig höja brottslighet.
>>
>>53282330
>han spenderar en fredagskväll genom att prata om invandrare
slappna av anton
>>
>>53282308
någon träffbild där snubblarna har en trumpkeps fast med "sverigetråden" istället
>>
>>53282323
>han har ingen läsförståelse

Dags av slå av snubblet i skam.
>>
File: 1448201433248.jpg (76 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448201433248.jpg
76 KB, 600x450
>>53282332
>Kom och slåss.
eyyyy vad säger han???
>>
>>53282284
>dkn mitt OC
>dkn jag har inte lyssnat på rullande stenarna än
>>
>>53282199
är flaggscriptet paj?
>>
>>53282415
ni bölar över irrelevant skit som ni hade kunnat fixa ifall ni bara ville

mansbarn allihopa
>>
File: 145334436655.jpg (133 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145334436655.jpg
133 KB, 600x450
>lyssna på Rock'n'Roll från efter 1960
>>
>>53282184
NS2D gjorde en bild förra tråden men jag orkar inte gå tillbaka och länka
>>
File: 1442696933435.jpg (29 KB, 177x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442696933435.jpg
29 KB, 177x215
>>53282425
>jag har inte lyssnat på rullande stenarna än
https://www.youtube.com/watch?v=DyQ7YVXrCk4
>>
>>53282402
Breva kepsträffbilder om det finns, är inte så bra att jag kan affära in 10 kepsar så att det ser bra ut
>>
File: 13934333455.png (84 KB, 250x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13934333455.png
84 KB, 250x256
>forcera fram OC

Inte lika roligt.
>>
>>53282526
tack gode gud för att musik inte är kvar där den var 1972
>>
>>53282496
Fy fan vilket jävla nbög brev. Som taget direkt från ansiktsboken.
>>
>>53282590
Alla OCn är forcerade av personen som kommer på idén.
>>
>dkn det tog en evighet att vispa fram lite vispgrädde utan elvisp
Vem kunde tro det?
>>
>>53282590
då var min motivation slut. hann göra en keps.
>>
File: 1432546777.jpg (483 KB, 1088x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432546777.jpg
483 KB, 1088x768
>>53282593
>han missuppfattade papparockjagjaget
>>
>>53282705
i stort sett tvärtom, det är bara dunkadunka och untzuntz nuförtiden ;_;
>>
File: B0fXQQFIAAAZh2T.jpg (124 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B0fXQQFIAAAZh2T.jpg
124 KB, 1024x1024
>Pokémon Yellow
>glitchless
>EST 2:15
>2:15
>>
File: 1452169211495.jpg (68 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452169211495.jpg
68 KB, 400x400
>>53282705
Detta, vem fan lyssnar på någonting förutom negerdunk
>>
File: 1403770134404.png (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403770134404.png
3 MB, 3840x2160
>>53282654
>cuck-anon så vek att det tar honom lång tid att vispa grädde
KAN
INTE
HITTA

DETTA
>>
File: smugface.jpg (62 KB, 600x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smugface.jpg
62 KB, 600x327
>folk som inte kan uppskatta bra musik oberoende av vilken genrer det är
>>
>>53282828
Jagjaget går ju ut på att snacka skit om de som säger saker som "le wrong generation". Inte själva musiken.
>>
>>53282827
Gltitchade är typ 5 min lång
>>
varför slutade calle snubbla?
>>
File: 1426701027603.jpg (32 KB, 553x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426701027603.jpg
32 KB, 553x442
>>53282832
>EDM
>>
>du kommer aldrig bli din generations röst
>>
>>53282978
hur många gånger ska du breva den här bilden idag?
>>
>>53282832
t. SIDF, som lyssnar på finsk downsrock
>>
>>53282978
>du kommer aldrig bli din degenerations röst*

FDÅD
>>
>>53282370
Detta låter som ett klokt förslag men frågan är om det fungerar i praktiken.
>>
Breva något trevligt att lyssna på?
https://www.youtube.com/watch?v=PbkInTnNQ28
>>
>>53283012
Jag har bara brevat den en gång tidigare i dag, kanske blir en gång till senare i kväll.
>>
>>53282978
Du inser att hon blivit svartad va?
>>
File: äggröraketchup.jpg (17 KB, 350x262) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
äggröraketchup.jpg
17 KB, 350x262
>>53283013
lyssnar på allt favä
EDM, rap, hip hop, rock, metal, folk, massa indieskit, pop osv osv

Inte mitt problem att ni är genreautister
>>
File: 1423543554598.gif (1 MB, 500x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423543554598.gif
1 MB, 500x341
>>53282978
>dkn man kommer bevittna stackars lilla oskyldiga Zaras förfall ner till mörkret för att sen se henne göra en återkomst i Let's Dance 2024 där hon kommer dansa i extremt slampiga kläder för att få lite rubriker men hon kommer inte vara lika fin som hon är nu så det kommer mest bara vara tragiskt, speciellt när man vet att Mdongo jr sitter hemma och kollar på utan någon far
>>
Hey guys greetings from Germany, been watching AGDQ for 4 years, first year donating. Lost my whole family to cancer, donating in hopes of stopping this terrible disease. Let's kill those animals and kick cancers butt!
>>
>>53283123
Var är bevisen?
>>
File: untitled.png (138 KB, 205x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
untitled.png
138 KB, 205x306
>>53282955
Jag är här
>>
>>53283123
anton ta det lugnt
>>
>>53282978
Jävlig tur att hon inte heller blev det, favä
>>
>>53282526
https://www.youtube.com/watch?v=cwh1GAKuilA

>Antyder att det här inte är bästa Rullande Stenar
>>
Breva träffbild för #görsverigetrådenstorigen
>>