[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Kärleksupplagan
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 489
Thread images: 136
File: KrK7kkb.jpg (295 KB, 1500x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KrK7kkb.jpg
295 KB, 1500x1125
>>
>>53142671
Bra tråd, kapitalistfittorna får ju alltid ha sina jävla trådar
>>
BBC
>>
File: 1394974916063.png (256 KB, 429x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394974916063.png
256 KB, 429x333
>bögar
>>
>dkn hela familjens framtid ligger i ens värdelösa händer
>>
>>53142629
Men det är inte så att de du träffar utanför hemmet kommer ha tillgång till det
>>
File: E0wb_OaK.jpg (179 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
E0wb_OaK.jpg
179 KB, 1252x1252
>>
>>53142808
Hur så?
>>
File: 1409345834958.png (368 KB, 505x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409345834958.png
368 KB, 505x547
>>53142852
I'm an artist, a performance artist.

AAAAAAAAAAAAHHHH gachiGASM
>>
File: 1366309477315.gif (2 MB, 209x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366309477315.gif
2 MB, 209x184
>dkn metroid prime snart på AGDQ
>>
File: 1451953187290.jpg (77 KB, 600x803) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451953187290.jpg
77 KB, 600x803
>>
>farbror drar en historia om hur en "kille av utländsk härkomst stått och försökt egga sina vänner om att gå före kön på ett lunchställe för att ingen skulle göra nåt ändå
>helt omedveten om jagjag säger han hur det kändes som om en eld höll på att stiga inom honom (jag skojar inte) och om hur han bara ville nita honom
>>
>>53142827
Alla register läcker förr eller senare. Bara att du vänjer dig vid tanken så blir din kraschlandning lite mjukare när det händer dig.
>>
File: 1449593722388.jpg (55 KB, 903x835) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449593722388.jpg
55 KB, 903x835
Ta sitt liv innan semester slut J/N?
>>
>>53142964
JJJJJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>
>>53142999
good post
nice digits
>>
>>53143026
>metroid prime/AGDQ
>jonte
hehe
>>
File: EeJ0soM.gif (676 KB, 500x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EeJ0soM.gif
676 KB, 500x335
>>53143017
N.

Gör det inte söta lilla anon.
>>
>>53143031
Så synd att hennes bröst är säkert riktigt hängiga med pepperonivårtor dock. Stora bröst ser aldrig bra ut utan kläder.
>>
File: jag på bilden.png (316 KB, 500x654) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jag på bilden.png
316 KB, 500x654
packet måste fan börja rensas ut snart. Och med rensas måste man inte göra en machtübernahme a la stormbög, utan det räcker helt enkelt att som högermänniska få ha sina argument tagna på allvar och att socialistidioterna tas på betydligt mindre allvar än idag. Dvs att debatten och lösningarna på problemen når en slags balans mellan vänster och höger och inriktar sig mer på långvariga och seriösa lösningar än att upprätthålla en slags 68-vänster-fasad för lättlurade väljare.
>>
File: 1451191200038.png (141 KB, 535x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451191200038.png
141 KB, 535x528
>dkn man läste tyska i årskurs 7-9 men slutade sedan trots att jag var bra på det

komma ikapp med tyska eller lära sig ryska?
>>
File: 3BiZkhK.gif (2 MB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3BiZkhK.gif
2 MB, 300x300
>>53143031
>>
>>53143001
Alla nazister tror att det är de vita som kommer få stryk och ligga på gatan och blöda. Jag har sett in i framtiden. De allra mest härdade psykopaterna bland nazisterna kommer att bli som de frommaste lamm efter repets dag. Alla svenssons kommer att bli alkisar över alla massgravar de grävt med blattar i. Sverige kommer 2050 vara som Finland var 1950. Man söp och grät hemma på grund av alla äckligt vidriga saker man gjort emot människor. Alla höll käft. Tills Väinö Linna skrev Tuntematon sotilas.
>>
>>53143185
vem bryr sig om hudfärgen?
ärligt talat
ett blandrasbarn har bättre immunförsvar än en vit person, alltså är det en bättre människa.
>stormsnorrar
>>
File: 20140311_195916.jpg (102 KB, 404x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20140311_195916.jpg
102 KB, 404x330
>>53143017
N favä drick lite cola istället
>>
>>53143110
Censored pussy. LOL!
>>
>>53143137
hennes läckta bilder var helt okej faktiskt inte det häng man kunde tro
>>
>>53143185
>har jag blivit ett jagjag
>t. moderatanon
>>
>>53143247
Ryska är svårare än Tyska. Nederländska mycket lättare med Engelska, Svenska och Tyska som förkunskaper om du vill börja med ngt lättare. Om du inte är typ invandrad slav, då kanske ryska kan vara lättare.
>>
>>53143247
Finns böcker och ljudband på nätet. Bara att sätta sig med det anon.
>>
>>53143092
>spela tv-spel
>inte en jonte

skit ner dig
>>
>>53143247
Det beror på varför. Jag var i princip flytande tack vare skolan och regelbundna resor till tyskland men det var länge sedan. Har börjat lära mig ryska nyligen i hopp om att det kan leda till jobb plus att det är ett intressant språk. Mycket svårt dock, ta tyska om du inte vill ligga i som en jävel. Tro mig tyska är lätt.
>>
breva muskelpajer
>>
File: 1450284403358.jpg (121 KB, 774x817) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450284403358.jpg
121 KB, 774x817
>>53143110
hmm kan ju lida ett år till antar jag
>>53143277
trocadero favä
>>
>>53143375
>han är på 4kanalen
>han gillar inte vidya
Du gillar väll inte ens 2D heller
>>
>>53143379
Ryska leder till jobb i tyskland och finland. Det leder inte till jobb i Sverige.
>>
>>53143398
livet handlar inte om att undvika lidande, det handlar om att lära sig navigera igenom det.
>>
>>53143375
>datorspel är jonte

Farfar har ni verkligen internet på hemmet?
>>
>>53143379
Lak gå sug av din brud innan jag japp sönder henne i mc toan (dig sj, för du har ingen gäriiiii) Jalla nu gå sov snabbt innan jag får dig att halta, fkn barn
>>
>>53143031
http://a.pomf.cat/elzldh.webm

;>
>>
Let me guess OP Pic:

Neither human is illegal?
>>
>>53143489
>dkn förortssvenskan är så oförståelig att den inte ens är rolig
>>
File: 1427446787695.png (45 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427446787695.png
45 KB, 200x200
JAG VILL HA ETT JÄVLA INTRESSE
ÄR SÅ JÄVLA TRÖTT PÅ ATT SITTA OCH SURFA DAG IN OCH DAG UT
VILL HA ETT PRODUKTIVT INTRESSE
SÅ JÄÄÄVLAAAAA TRÖÖÖTT PÅ MIG SJÄLV
AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH
>>
>>53143517
It's Czech or Slovak or some shit but yeah "No human is illegal"
>>
>>53143517
I think it's no human is illegal, but my knowledge of western slavic is shit at best.
>>
>>53143461
Det är typ det jag söker, vill helst jobba utomlands eller inom försvaret om det finns möjlighet med utlandstjänst osv. Drömmen är att flytta till USA och bli snuskigt rik men det går nog inte. Tänker om jag siktar mot stjärnorna kanske jag når trädtopparna.
>>
>>53143550
Varje gång du känner sådär går du ut och går och lyssnar på musik du gillar. Gör det bara din jävla fängelsebög.
>>
>>53143418
Nej, gillar inte 2D heller helt rätt min Jonte-snubblare.
>>53143486
Är det inte läggdags för dig än, ditt mansbarn?
>>
>>53143550
Några alternativ

1) lär dig ett språk
2) lär dig programmera
3) lär dig ett hantverk
4) lär dig laga mat
5) res
6) läs skönlitteratur
7) börja med en sport / styrketräning
8) gå med i en fritids-klubb av något slag.
>>
File: 1442512751979.jpg (75 KB, 456x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442512751979.jpg
75 KB, 456x810
>>53143275
>mindre till växten
>lider av utaveldepression
>lägre IQ
>mer trolig att drabbas av psykiska störningar
>bidrar till utraderingen av genetisk mångfald
>kan möjligtvis vara något mer resistent mot vissa Afrika-specifika sjukdomar
"bättre människa"
>>
File: 1449698840048.jpg (216 KB, 638x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449698840048.jpg
216 KB, 638x600
>>53143550
jvdk

det är nog det som enkom stör mig mest


är ju rätt haj på programmering, men det blir också att jag bara sitter och petar sysslolös då gnistan inte finns där.


skulle gärna börja med träsniderier eller något annat kult favä
>>
>>53143656
Svenska, Finska och Ryska så kan du få vilket jävla jobb som helst nästan som rör människor i Finland. Min svaga punkt är finskan, men de andra är fullkomligt habila och att jag kan dem på papper.
>>
>>53143502
>>
okej barn, allihopa nu
på 1 och 2 och 3
http://vocaroo.com/i/s05WY0IYZYOt
>>
>>53143656

Varför skulle du bli snuskigt rik bara för att du flyttar till USA?
>>
>>53143718
>blandras
>bidrar till utraderingen av genetisk mångfald
haha aa
>>
>>53143489
din horunge din morsa e så uttöjd så doktorn behövde ej ta ut dig. hon ba bajsade ut dig
>>
>>53143739
>skulle gärna börja med träsniderier eller något annat kult favä

börja med figurer, paneler att hänga på väggar/kistlock och liknande och sedan blir mitt magnum opus en skelettgungstol att gunga sig till den sista vilan i
>>
>>53143701
>gillar inte 2d
>gillar inte spel
>är på 4kanalen
>skapat för 2d
>är på internet ö.h.t.
Fan gör du ens här? Bland det mest patetiska jag hört
>>
>>53143739
ja gör inget som är för bra om du inte får betalt för det, frånsett om du släpper det open source dårå.
>>
>>53143764
>dkn bild extremt relaterad

Mer. Bara mer för fan.
>>
>>53143765
Möjligheternas land. Att bli miljonär vet jag inte riktigt om jag inte har tur men leva gott det kan man säkerligen.
>>
>>53143807
>bara mansbarn kan vistas i 4kanal

hehe mm på med dödskallebältet
>>
File: 600full.jpg (143 KB, 600x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
600full.jpg
143 KB, 600x402
>>53143550
Välkommen till klubben.
>>
>>53143764
f1
>>
>>53143860
Ja? De som vistas på 4kanalen utan att spela spel eller kolla på 2d är ju de största mansbarnen av de alla
>>
>>53143841
>>53143764
>dkn jag är ett luder och glömde bild givetvis.
>>
>>53143849
>möjligheternas land

lmao tror du på gammal 60tals blaska?
>>
>>53143870
gå med i slagsmålsklubb och lära sig heema andra

j/n
>>
File: 1450398860299.jpg (112 KB, 736x957) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450398860299.jpg
112 KB, 736x957
hur får jag en sån här kropp
>>
>>53143893
>De som vistas på 4kanalen utan att spela spel eller kolla på 2d är ju de största mansbarnen av de alla

Projicera inte, du kan bättre än så.
>>
>>53143808
Man kan släppa det open source och ha det på sin github som ett CV.
>>
>>53143909
Börja med boxning, det är topp skoj favä
>>
>>53143893
>mansbarn
mensbarn
>>
>>53143764
Det där är inte svenska.
>>
>>53143902
Absolut. I vilket fall som helst har jag bättre möjligheter där än i hemlandet. Vad finns här som inte finns där? Lägre skatt dessutom.
>>
>>53143764
snälla mer. jag är hård.
>>
>>53143927
Disciplin.
>>
File: 1449916876841.png (147 KB, 445x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449916876841.png
147 KB, 445x412
>>53143950
>j-ja, det här är mitt 4kanalsscript som räknar antalet (You)s i varje tråd
>>
>>53143951

>Tvungen att sluta 20 år senare pga ackumulativa hjärnskakningar

Haha aa episkt.
>>
>>53143902
>sorgen som infinner sig när man sakta inser att varje generation kommer nya värderingar och synsätt gälla.

>även jag kommer sakta bli utdaterad och omodern
>>
>>53143927
Steroider
>>
>>53143973
Beror på vad du har för skills så klart.
>>
>>53143943
>jag vill sitta på ett internet forum och prata med andra människor, men jag gillar inte 2d eller spel, vilket forum ska jag ta?
>Jag vet! Jag tar ett forum skapat för 2d och spel!

>>53144008
>antyder att bli heemad tär mindre på kroppen
>>
>>53143973
>Trump - lägre skatt och mindre socialism
>Bernie/Shillary - högre skatt och mer socialism

Välj en
>>
>>53143951
Puckosport. Börja med Jiu Jitsu i så fall.
>>
>>53144003
nä men små praktiska program. inget som är för bra, utan mest små smakprov på vad man kan.
>>
File: liberal economics.jpg (191 KB, 955x713) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
liberal economics.jpg
191 KB, 955x713
>>53143973

roflmao

>den amerikanska drömmen
>>
tänk att ha carls kroppsbyggnad men vara 190 cm
>>
File: 1431640006885.jpg (39 KB, 255x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431640006885.jpg
39 KB, 255x340
>>53143673
får göra det imorgon påväg till gymmet, ska förnya mitt kort.

>>53143712
>1) lär dig ett språk
försökt, tappade intresset efter en vecka
>2) lär dig programmera
intresserad men vet inte vart jag ska börja
>3) lär dig ett hantverk
har inte tillgång till någon snickarbod
>4) lär dig laga mat
bra tips jag skriver upp det på whiteboarden
>5) res
kostar pengar
>6) läs skönlitteratur
skummar bara igenom texten tills jag blir trött på att läsa
>7) börja med en sport / styrketräning
jag springer på gym och det räcker för mig, vill inte bli bitig.
>8) gå med i en fritids-klubb av något slag.
tveksamt

>>53143739
vilket språk ska jag börja med som är lätt för nybörjare? jag har försökt mig på python men tappade bara intresset för det.
>>
>>53144014
Han ser inte så jävla onaturlig ut.
>>
>>53144061
Man ska inte söka bekräftelse för sina gamla synsätt utan ifrågasätta dem. Det är så man utvecklas som människa.
>>
>>53144116
Lär dig bränna god sprit hemma. Googla "plastbrännaren".
>>
>>53143550
börja rita, sen kan du rita all sorts porr
>>
>>53144116
Mizaki, sug en massa snoppar. Tror det kan vara en en rätt tidskrävande hobby för dig. :^)
>>
File: 1451773637917.png (176 KB, 441x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451773637917.png
176 KB, 441x421
>>53144116
>>2) lär dig programmera
>intresserad men vet inte vart jag ska börja
S I C P
>>
>>53144038
Ja det stämmer. Jag hade säkert haft det lättare om jag blivit ingenjör eller liknande men jag börjar med språket så får jag se var jag hamnar, kan tänka mig det mesta.
>>53144068
Det kommande valet kommer att bli intressant. Är emot Bernie, bara som person verkar han svag och ointressant, politiken är jag inte heller imponerad av. Inte för att Trump är något geni direkt.
>>
>>53144061
>sverigetråden
>skapat för 2d och tv-spel

märks att du är fortfarnde rätt ny
>>
>>53144116
>intresserad men vet inte vart jag ska börja
Prova olika språk på codecademy och se vad du gillar, många språk har systrar som liknar men kan göra mycket annat än just det språket. Så om du hittar ett språk men vill göra annat med det, så finns det möjligheter.
t.ex. så kanske du gillar PHP men vill göra skit, så kan du börja kolla in språk så som C++ som liknar PHP väldigt mycket men kan göra mycket annat med, så som spel.
>>
File: Duran4.jpg (51 KB, 493x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Duran4.jpg
51 KB, 493x720
>>53144081
>puckosport
EYY VAD SÄGER HAN
>>
>>53144084
har du en sådan github? l1ka favä

jag har mest åstadkommit opraktiskt skit
>>
>>53142671
översättning?
>>
File: 1441220402171.jpg (19 KB, 253x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441220402171.jpg
19 KB, 253x296
>>53143769
Är du ironisk eller förstår du faktiskt inte konceptet? Du är väl inte seriöst så efterbliven att du tror att vi faktiskt blir genetiskt 'berikade' av blandning med Afrikaner? Du vet, man har ett visst antal gener. Man får inte dubbelt så många av att blanda upp. De förra ersätts, efter en tid i princip totalt, av den grupp som blandar upp och producerar flest barn. Med andra ord vi utrotar den vita genetiken och ersätter den med den Afrikanska. Om det från början fanns två (2) genetiska uppsättningar, och vi tar bort en (1), så blir det en (1) kvar. Det är alltså en (1) mindre än från början.
>>
File: swecpi.jpg (37 KB, 600x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swecpi.jpg
37 KB, 600x321
BARA
>>
>>53142671
And, let me guess, it was sprayed on (what appears to be a) church's facade.

No wonder why you host some of the writers for farc's "press" agency, its website, and used to host a lot of our leftist terrorist under the figure of polítical assylum.

I hope muslims start beheading you soon
>>
>>53144224
Jag trodde det var carl favä.
>>
>>53144116
Programmering : finns källor överallt, wikipedia, online-forum, gratisböcker, gratiskurser open course-ware, öppna (gratis) kompilatorer m.m.
>>
>>53144309
ingen människa är illegal
>>
File: 1449658472608.jpg (152 KB, 1031x882) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449658472608.jpg
152 KB, 1031x882
S I C P
>>
>>53144331
Colombia, if I could I would grip an FN FAL and remove bolivar and gommieshits from your country. Communists and CIA and their bullshit is basically what fucked your continent.
>>
>>53143764
Svagaste rösten jag har hört. Låter som du stönar feminint om man slår dig eller kör upp något i röven på dig.
>>
>>53144285
kan ju fortfarande vara värt att visa upp om du kan få det att se coolt / snyggt / imponerande ut.
>>
File: 1448667711345.jpg (94 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448667711345.jpg
94 KB, 900x900
>>53144213
försökt
insåg att jag var värdelös på att rita

>>53144236
kan inte läsa böcker

>>53144263
jag har klarat alla möjliga kurser på codecademy och lärde mig verkligen ingenting, kurserna skedmatade bara mig.
>>
>>53144246
Alla är emot Bernie. Trump kanske inte är många IQ över 110, men att räkna ut han som pucko tror jag är att grovt underskatta honom.
>>
File: 1436902453017.gif (465 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436902453017.gif
465 KB, 400x400
>Colombia, if I could I would grip an FN FAL and remove bolivar and gommieshits from your country. Communists and CIA and their bullshit is basically what fucked your continent.
>>
>>53144381
läst en Lisp-kurs där hela SICP var kursinnehållet samt ytterligare två kurser


veritabel Lispmästare favä
>>
>>53144444
>insåg att jag var värdelös på att rita
Ja? Varför tror du man lär sig saker? Inte är det för att man redan är bra på dem.
>>
>>53143764
Kul som halvtysk att höra ditt uttal
>>
>>53144331
not sweden my white friend
>>
>>53144444
Klart, de är bara en introduktion till programmering, de är inte till för att lägga en grund, det går inte. Du ska använda det för att bli bekant med språket så du kan enklare börja programmera via t.ex. böcker
>>
>>53144444
Om du inte gillar skedmatning så prova dig fram själv.
>>
>>53144456
CIA har legat bakom ett antal massmord och kupper.

Kommunister har legat bakom ett antal massmord och kupper.

Du är bokstavligen ett jävla mongo.
>>
>>53144116
Javascript är oerhört enkelt att börja med och syntaxen liknar C till viss del.
>>
File: smile.gif (546 KB, 255x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smile.gif
546 KB, 255x255
>“We will explain our Carnival much better to people who come from other cultures,” she said, “so there won’t be any confusion about what constitutes celebratory behavior in Cologne, which has nothing to do with a sexual frankness.”
>>
File: 1444724455059.jpg (19 KB, 309x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444724455059.jpg
19 KB, 309x284
>CIA har legat bakom ett antal massmord och kupper.

>Kommunister har legat bakom ett antal massmord och kupper.

>Du är bokstavligen ett jävla mongo.
>>
>>53144479
Har också läst sån kurs. Den var rolig. När man var ung på livet naivt optimistisk om allt och så väldans ivrig att visa sig duktig inför allt och alla.
>>
>>53144324
>dkn man inte köpte ett hus under 90-talet

Även om jag var en bebis då så är det mitt livs största misstag
>>
>>53144310
Genetisk mångfald innebär inte att det finns ett fåtal distinkta genetiskt homogena grupper, idiot.
>>
>>
>>53144628
Där sa du något. Borde jag fan lära mig. Om det är ngt jag saknar lite smått så är det exponering mot webb-programmering.
>>
>>53144652
Vilket sammanträffande att du klippte grafen för bopriser precis vid störtdykningen.

Bostads-kraschen med 500% i ränta var i färskt minne hos folk på 90-talet. Inte många som litade på att köpa bostäder då. Själv tänker jag inte vara med på det tåget.
>>
>>53144690
Jo. Lilla gubben. Det är precis det som definierar genetisk mångfald. Blanda upp=ersätta=radera.

Om en epidemi drabbar jorden med nån ny sjukdom, är risken större att mänskligheten dör ut om
A: Alla är afrikaner med samma väldigt små spår av Europeiska gener
eller
B: Det finns en jävla massa genetiska variationer i en regnbåge av olika genetiska grupperingar som inte blev bortavlade av massproducerade afrikaner

Om du blandar en färgpalett så får du en färg till slut. Hos människor ersätts dessutom färgerna så ovan nämnda metafor är alldeles för snäll mot ditt idiotiska tankesätt, eftersom att det skulle vara mer passande att man introducerade en färg till färgpaletten som det bara blev mer och mer av som reagerade kemiskt och ersatte de andra färgerna så att det till slut bara blir den kvar.

Här: Tänk dig att du har 10 halvsterila kaniner och ett kontinuerligt flöde svarta kaniner som ökar exponentiellt från 3:e part varje generation. Tro det eller ej, om säg 10 generationer kommer det finnas noll (0) vita kaniner kvar, och det kommer vara ett genetiskt homogent negerkaninsamhälle, punkt. Visst, om du menar uteslutande i Sverige uteslutande EN generation framöver så bidrar ju negerbastarder med genetisk variation så länge de är den minsta minoriteten, men det är ett väldigt specifikt och kortsiktigt resonemang.
>>
>>53143598
It's slovene.
>>
File: Medieval feels.jpg (128 KB, 596x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Medieval feels.jpg
128 KB, 596x641
>>53144630
>Var är hästen och ryttaren?
>Var är hornet som blåste?
>De har försvunnit som regn på bergen,
>som vind på ängen.
>Dagarna har gått ned i väst,
>bakom kullarna...till skugga.

Hur blev det såhär?
>>
vem utav er är autisten som brevar våra träffbilder konstant?
>>
>>53145015
> lilla gubben

Inte han, men slutade läsa där.
>>
>>53145015
men det finns väl inget virus/bakterie eller har funnits ett som bara drabbar en folkgrupp?
>>
>>53145064
länka tråd
gillar när anonyma personer på internet validerar mig
>>
>>53145078
så kränkt av den nedsättande tonen att argumentet inte behöver tas ifråga.

Är vi på SvT eller?
>>
>>53145015
inte han men vadå blandas inte den afrikanska och europeiska genetiken 50/50?

t. inte biolog
>>
File: 1369691178458.jpg (99 KB, 612x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369691178458.jpg
99 KB, 612x591
https://youtu.be/vKPaeAYeqZ0?t=147

Europas_Framtid.mp4
>>
File: bvmyR.jpg (46 KB, 500x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bvmyR.jpg
46 KB, 500x350
>>53145133
antar att han syftar på detta eller dylikt
>>
>>53145064
Länka.
>>
>>53145015
>Blanda upp
Å bara oooooooo
>>
>>53144409
http://vocaroo.com/i/s08VKECSeIlE
:^)
>>
>>53145131
Argumentet är inte värt min tid om personen inte kan hålla sig lugn och sansad utan måste ta till såna lågmärken.
>>
File: 1448384747439.jpg (76 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448384747439.jpg
76 KB, 800x533
>Men DAMN.
>>
>>53145064
Lägger ni ut dem i tråden får ni fan skylla er själva.
>>
>>53145059
>citera Tolkien, en känd anti-rasist

skärp dig
>>
File: 1408303935183.jpg (10 KB, 205x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408303935183.jpg
10 KB, 205x246
>>53145059
>Jag har sett saker ni inte skulle tro på
>Brinnande attack skepp på axlarna av Orion
>Jag har sett C-strålar glittra i mörkret nära Tannhäuserporten
>Alla dessa ögonblick kommer bli förlorade i tiden, som tårar... i... regn
>Dags att dö
>>
>>53145217
Är du en söt pojke? Skulle låta dig knula min sö ru om du sjöng för mig innan.
>>
>>53145209
>>53143385
>>
>>53145023
And the photo was taken here https://www.google.com/maps/@46.5599917,15.6493341,3a,75y,91.35h,84.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_NsJ2cot3hcfosGZ5I-GSw!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
>>
>>53145294
fast jag är också antirasist. Tycker bara inte om att västvärlden går mot sin död på detta sättet
>>
>>53142999
>dkn ingen fv
>>
>>53145119
Vafan säger du? Olika genetiska uppsättningar är olika sårbara för diverse sjukdomar. Ju mer homogen en art är, desto större är risken att hela arten utrotas av en enda sjukdom. Detta har hänt med t.ex. banansorter, som är i princip genetiskt identiska och således utrotas väldigt lätt av pandemiska sjukdomar.

>>53145133
Men du, vet du något om fertilitet, totala populationer osv? Om Afrikaner får många fler barn, och dessa migrerar till Sverige kontinuerligt medans Svenskar får väldigt få barn, kommer det ju bli mer och mer afrikanska gener. Sedan brukar grupper som utsatts för evolutionär stress nyligen ha fler recessiva gener, vilket européer har, så en neger som har sex med en vit ger en barn som är mer likt negern genetiskt för det mesta.
>>
>>53145015
>afrikaner är en genetiskt homogen grupp
>alla afrikanska gener är dominanta
>antyder ingen längre kommer att föredra sin egen ras bara för att det inte är katastrofalt med rasblandning
>antyder att genspridningen är homogen
Det värsta (och samtidigt roligaste) med ras"realister" är att de på riktigt tror att de är mer intelligenta och har tillgång till information som, om bara andra hade den, omedelbart hade övertygat dem om deras sak.
>>
>>53145217
mer tack.
>>
File: 1452026984399.jpg (8 KB, 250x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452026984399.jpg
8 KB, 250x240
>>53145363
Hoppas folk brevar fler träffbilder bara för stjärtsmärtan
>>
File: hipnose-brutal.gif (765 KB, 499x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hipnose-brutal.gif
765 KB, 499x649
>>53145225
hehe mm
>>
File: 1440439746323.jpg (77 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440439746323.jpg
77 KB, 960x960
>>53145217
Låter som du bokstavligt sitter på en qk medans du sjunger. Mest hanrejade jag har hört.

Hade tänkt mig typ rammstein-röst eller
https://www.youtube.com/watch?v=d4WlqxPzQ28
>>
File: 1441491016041.jpg (48 KB, 415x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441491016041.jpg
48 KB, 415x510
>Argumentet är inte värt min tid om personen inte kan hålla sig lugn och sansad utan måste ta till såna lågmärken.
>>
>>53145220
>jag blev triggad
>jag behöver inte lyssna
hej tumblr

>>53145294
Han var inspirerad av Wagner, völkish-rörelsen, Europeisk nationalism och nationalromanticism. Vist kanske inte rasist men definitivt etnopluralist med moderna mått.
>>
>>53145469
Finns en skillnad mellan medfödda sjukdomar och epidemier som du beskrev min man. Vet du förresten om att subsahariska Afrika har störst genetisk och fenotypisk variation i världen? Om något berikar afrikaner oironiskt våran genbas.
>>
File: kekkerino.png (3 KB, 440x63) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kekkerino.png
3 KB, 440x63
>>
>>53145549
>dkn hålled med 100%
>dkn mina sidor vif varje gång någon autist gör det här
>>
>>53145294
Västvärldens förfall är inte en rasbiologisk fråga utan en fråga om förlorade värderingar.

Det har mindre med att utom-européer bosatt sig här och mer med rörelser som 68-vänstern.
>>
bork
>>
>>53145682
>"I have the hatred of apartheid in my bones; and most of all I detest the segregation or separation of Language and Literature. I do not care which of them you think White." - Tolkien
>men definitivt etnopluralist med moderna mått.

Vad?
>>
>>53145784
>rörelser som 68-vänstern
Som är sprungna ur frankfurtskolan som skapades av samma krafter som orsakade massinvandringen. Allt är sammankopplat.
>>
File: DTRUMP.jpg (303 KB, 1271x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DTRUMP.jpg
303 KB, 1271x1600
>>53145801
>>
File: aloha_beaches.webm (3 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aloha_beaches.webm
3 MB, 1280x720
>vad tycker du om min nya topp anon? :3
>>
>>53145801
burk
>>
File: 1451505950135.gif (3 MB, 200x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451505950135.gif
3 MB, 200x150
>>53145698
>>53145826
>IDT: stormbögar som blir bortblåsta
>>
>>53145944
för stora favä
>>
>>53145682
Är inte tillräckligt normal för att "triggas".
>>
>>53145884
>muh judar

Om ni slutade se judar i varje vrå och istället försökte vinna över vänsterns propagandakrig kanske ni hade haft en chans.

Men nu är det nog bara dags att stämma fiolen.
>>
>dkn slickade med min chipsandedräkt på kuvertet till arbetsförmedlingen
vem /busfrö/ här
>>
>>53145944
f1 h1 favä
>>
>>53145944
>>
File: 1450133157484.webm (1 MB, 360x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450133157484.webm
1 MB, 360x640
>>53146000
nu förstår jag inte
>>
>>53146101
jag är väl lite av busfrö, men jag brevar inte till arbetsförmedlingen.
>>
>>53146049
Att 68-vänstern växte fram ur frankfurtskolan är ingen konspirationsteori och att frankfurtskolan var fylld med judar är ingen dold kunskap. Ska vi bara ignorera orsaken till förfallet och titta på resultatet? Om vi ser en jude bakom stenen så är det klart att vi säger det. Det betyder inte att alla judar är onda monster.
>>
>>53146143
Ser kanske acceptabelt ut med kläder på men det är också allt.
>>
>>53146143
>dkn du kommer aldrig vara 12 och få leka med din kusins stora bröst
Om VR bara kunde komma lite snabbare
>>
>>53146049
>Om ni slutade se judar i varje vrå och istället försökte vinna över vänsterns propagandakrig kanske ni hade haft en chans.

De kommer aldrig sluta se judar bakom varje vrå och skåpslucka. Det är själva grejen med natsoc och varför de allra flesta normativa personer håller sig borta från den. Vem fan orkar med en massa jävla konspirationsteorier som är helt jävla onödiga att hålla på med.
>>
>>53146143
>negerjuver
haha nä
>>
>tmn tjänar 372k och fortfarande lagar samma mat som under studenttiden
>>
>>53146237
Börja kolla upp vilka det är som står bakom saker så kommer du också se judar överallt.
>>
File: 1418761303789.gif (977 KB, 220x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418761303789.gif
977 KB, 220x296
>>53146246
vilken ras föredrar du på dina juver?
>>
>>53146180
Läs frankfurtskolan ditt jälva stolpskott istället för att lyssna på /pol/ jagjag
huvudjuden har bostavligt talat skrivit en essä om hur jazz är degenererat
och en massa annan skit om kulturindustrin dominerar samhället
snubbarna är fan mer "rödpillrade" än vad du är
de är knappast någon sorts konspiration för västvärldens förfall

hur jävla kukad i skallen kan man vara
>>
File: 1436876419317.png (1 MB, 1278x954) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436876419317.png
1 MB, 1278x954
>dkn ingen tuttko fv
>>
File: XVFRA8zexk8.jpg (163 KB, 656x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
XVFRA8zexk8.jpg
163 KB, 656x1024
>dygna
>lägga sig 14
>ställa in brandlarmsväckarklockan på 20 men glömma aktivera larmet
>vakna nu
Groooood morgon!
>>
>>53146180
När fan ska ni jävla antisemiter lära er att det är skillnad på barbara spectre och den vanliga israeliska skytteslusken som hatar araber och vänsteräckel med en passion? Snacka om att sila mygg och svälja kameler. Spectre, marx och de andra äckeljudarna är helt öppna med sin politiska gärning, de ska och kommer att bekämpas till siste juden. Den vanliga juden som inte ens vet vem karl marx är kan ni väl för fan låta vara.
>>
>>53146258
Bra grej det. Slipper du troligen gå upp i vikt och skaffa ölmage ofrivilligt. Men å andra sidan... vad ska du då använda alla dina pengar till?
>>
File: 1452028076736.png (721 KB, 748x895) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028076736.png
721 KB, 748x895
>>53146321
>>
File: 1427812004807.jpg (329 KB, 1257x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427812004807.jpg
329 KB, 1257x960
>När fan ska ni jävla antisemiter lära er att det är skillnad på barbara spectre och den vanliga israeliska skytteslusken som hatar araber och vänsteräckel med en passion? Snacka om att sila mygg och svälja kameler. Spectre, marx och de andra äckeljudarna är helt öppna med sin politiska gärning, de ska och kommer att bekämpas till siste juden. Den vanliga juden som inte ens vet vem karl marx är kan ni väl för fan låta vara.
>>
>>53146378
>Den vanliga juden som inte ens vet vem karl marx är kan ni väl för fan låta vara.
Är väl ingen som har sagt nåt annat?
>>
>>53146359
Men du, schysst kisse!
>>
>>53146384
En snabb bil!!
>>
>>53146389
Den där skiten skall bekämpas. Vanliga judar är inte för den där jävla degenererade skiten.
>>
File: Pbhk-DMCkVM.jpg (432 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pbhk-DMCkVM.jpg
432 KB, 1920x1080
>>53146478
kot
>>
File: 1449881144582.jpg (42 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449881144582.jpg
42 KB, 480x640
>Den där skiten skall bekämpas. Vanliga judar är inte för den där jävla degenererade skiten.
>>
>>53146258
Vad lagar du för mat?
>>
>>53146389
DET ÄR ETT FAKKING
JAGJAG
LÄÄÄÄS
BÖCKERNA
DET ÄR SOM ATT DU TROR ATT DE FINNS NÅGON SANNING I EN JÄVLA PIXLIG JPG
SKA FAN HITTA DIG OCH KNULLA IN DINA JÄVLA ÖGONGLOBER

KOLLAR DU PÅ KÄLLORNA PÅ BILDEN ELLER?
LÅTER DET OVINKLADE OCH SOM SNUBBAR SOM FATTAR VAD DE LÄSER???????

DU ÄR ETT JÄVLA JAGJAG
INGET MER
HUR
HUUUUUR
KAN DU TA DEN DÄR SKITEN SERIÖST
>>
File: 1437551145858.webm (2 MB, 848x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437551145858.webm
2 MB, 848x480
>>53146327
>du kommer aldrig komma hem till en glad tuttkofru
>>
>>53146496
Det är ju inte judar alls ju. Mer typ decentraliserade nätverk av tight sammanknutna "herrklubbar".
>>
File: 5[1].jpg (6 KB, 191x234) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5[1].jpg
6 KB, 191x234
På tal om kärleksupplaga friade min fv eller snarare fästmö precis till mig
>>
File: 0018.jpg (13 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0018.jpg
13 KB, 306x306
FIN-RUS 4-3
>>
>>53146569
haha aa
>>
>>53146538
Avslöja din källa av fuktiga fedoror.

t. frågar åt en vän
>>
>>53146496
Hälften av världens judar bor i USA och de röstar typ 80% demokratiskt och är väldigt insatta i den liberal politiska rörelsen
>>
File: 1427471039160.jpg (32 KB, 500x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427471039160.jpg
32 KB, 500x587
>På tal om kärleksupplaga friade min fv eller snarare fästmö precis till mig
>>
>>53146384
Hus, bil, dyr fru från Ryssland.
>>
>>53146615
Breva fitta
>>
>>53146551
Köttbullar och makaroner.
Eller så kör jag tärnad kycklingfile stekt i curry och creme freiche med ris till.
Det är grisvidrigt men sitter i ryggmärgen.
>>
>>53146496
Det finns judar som kämpar mot sionism. Det har du rätt i.

>>53146603
Sionister kallas de. Många sionister är inte ens judar själva.
>>
>>53146615
>fv friar till pv
hanrej
>>
>>53146619
link me up with stream you nigger. I want to see great borstjtj removal from rink
>>
>>53146673
Ja huslån i dagens nivåer och bil, då förstår jag att det kostar på. Fast frun från Ryssland var en bluff va? x)
>>
>>53146615
>kvinnor som friar till män

Västvärldens förfall osv.
>>
>>53146615
>Damen friar

S A M H Ä L L E T S
A
M
H
Ä
L
L
E
T
S

F Ö R F A L L
Ö
R
F
A
L
L

Grattis ändå, anon!
>>
/^>[A-ZÅÄÖ].+\.$/

kan någon komma på en bättre filtrering för fedorabrevandet än det här?
>>
File: 1443837255319.jpg (44 KB, 464x325) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443837255319.jpg
44 KB, 464x325
>>53146796
>>
>>53146837
/(.)*/
>>
>>53146796
>donken ingen salsasås
>>
>>53146733
Vill du lära dig att laga mat eller skiter du i det?

t. kan lära dig och samtidigt visa hur du ska träffa brudar
>>
>>53146837
Bara var dig själv
>>
File: 1451654777414.jpg (27 KB, 323x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451654777414.jpg
27 KB, 323x431
>/^>[A-ZÅÄÖ].+\.$/

>/(.)*/
>>
>>53146636
DET ÄR JU FAN RENT JÄLVA EFTERBLIVET
TROR NI AT UTÖVER HELA VÄSTVÄRLDEN SITTER DET EN MASSA SEKULÄRA DJÄVULSDRYKANDE PEDOFILJUDAR I RÖKIGA RUM OCH LÄGGER PLANER FÖR HUR JUST DE KAN RIVA NER VÄSTVÄRLDENS KULTUR BIT FÖR BIT??????

NI TROR INTE ATT DETTA ÄR EN MYCKET MER ADVANCERAD PROCESS???????????

DET ÄR NÅGOT SOM KAN STOPPAS OCH SKYLLAS PÅ EN KONSPIRATION AV INDIVIDER?????

VAD TRROOOOR NI PÅ EGENTLIGEN???

NI VEEEEET INTE SJÄLVA FÖR FAN
UTBILDA
DIG
>>
>>53146837
lmao, bara kliv bort från skärmen
>>
>>53146895
hehe mm ;-) /^>[A-ZÅÄÖ]*$/ kanske räcker så länge
>>53146914
du med
>>
>>53146837
Filtrerar du inte alla med jagjagpilar nurå?
>>
>>53146941
hehe mm
>>
File: 212348.jpg (522 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
212348.jpg
522 KB, 1024x768
Jag på bliden
>>
>>53146965
Nej, bara jagjagpilar från nybögar som skriver med stor bokstav efter pil samt fedorabrevande
>>
>>53146837
Kan jag nog om jag lägger ner mig lite, men då måste jag allt begära betalt av dig.
>>
File: 1421144163758.jpg (35 KB, 400x751) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421144163758.jpg
35 KB, 400x751
>Nej, bara jagjagpilar från nybögar som skriver med stor bokstav efter pil
>>
>>53147010
Snälla bli min fv Celia
>>
>>53147044
Men du, /^>[A-ZÅÄÖ]*$/ funkar helt okej ändå
>>
>>53146615
Grattis :3 lite beta att låta brud1 fria, men grattis :3
>>
>>53146748
>>53146810
>>53146816
Ser inte problemet, vi har varit tillsammans bra länge nu och vi vet båda att det här är något vi vill. Hon var bara först med att fråga.
>>
File: 1420841613141.jpg (87 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420841613141.jpg
87 KB, 1280x960
>nej, bara jagjagpilar från nybögar som skriver med stor bokstav efter pil samt fedorabrevande
>>
>>53145475
>afrikaner är en genetiskt homogen grupp
Var det ingen som sa. Spelar det stor roll om det är en eller två eller tio grupper som avlar bort en till? (Nordiska/Svenska i det här fallet).

>>alla afrikanska gener är dominanta
Nej men de afrikanska "raserna" är de äldsta relativt oförändrade (pga att de inte bytt klimat), vilket ökar chansen att deras gener ersatts av dominanta. Dessutom brukar en population i mer fördelaktigt klimat ha fler dominanta gener (där dessa kan spridas utan att orsaka stora skador på gruppen). Statistiskt, ja, Afrikaner har mer dominanta gener i snitt.

>>antyder ingen längre kommer att föredra sin egen ras bara för att det inte är katastrofalt med rasblandning
Nej? Det är katastrofalt i det att det utrotar mångfald, orsakar utavel, och utrotar vissa 'ras'-specifika karaktärsdrag hos de 'raser' som är mindre fertila (t.ex. kognitiva egenskaper).

>>antyder att genspridningen är homogen
Varför skulle den behöva vara det? Allt den behöver är att ge ett resultat som är mindre heterogent än en serie isolerat utvecklade underarter/'raser', vilket all genuppblandning per definition är.

Det värsta (och samtidigt roligaste) med konformistcuckar är att de är blint övertygade om att vad som är politiskt korrekt och får talas om per definition alltid är korrekt, och att allt tabu, ej rumsrent etc. per definition alltid är helt fel, även om det är rätt. Varenda jävla studie som gjorts på området konstaterar att det finns markanta kognitiva skillnader mellan människogrupper. Detta är dock inte comme il faut att prata om. Betyder det att alla studier har fel då, enligt dig?
>>
>>53146941
>>53146949
>>
>>53147025
Om det är ett citat då? Orkar ärligt talat inte filtrera något, dock så är jag för ADHD för att inte titta på vad det är som är filtrerat.
>>
>stjärtsmärtade negrer som kommer behöva ändra första bokstaven i sina fedorabrev till gemener eftersom att alla i tråden filtrerar dem

lel
>>
File: 1451501119366.png (727 KB, 736x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451501119366.png
727 KB, 736x1050
>dkn ingen fixad martina
>>
>>53147025
Smart, använder då ditt filter min man
>>
>>53147078
ok, så bra för dig då.
>>
>>53146941
DU ÄR EN EFTERBLIVEN LITEN FITTA SOM INTE FATTAT ATT DEN EVIGE STYRA HELA VÄRLDEN SKA FAN SLÅ SÖNDER DIG OCH DIN MAMMA DIN JÄVLA NEGER
>>
>>53146816
>>53147092
Ni bidrar till trådens förfall
>>
File: 1436379588769.jpg (23 KB, 373x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436379588769.jpg
23 KB, 373x500
>ok, så bra för dig då.
>>
>>53147109
V Ä S T V Ä R L D E N S
F Ö R F A L L
>>
>>53147109
>ser inte problemet
KEK
>>
>>53147109
Invandrarna är ditt fel
>>
ARBETE
GER
FRIHET
>>
What's this Silvana girl I keep hearing about?
>>
>>53146615
>fria
Så dekadent, menar du att era familjer inte haft planer på att ni ska gifta er för att styrka er alla ekonomiskt och politiskt?
>>
>>53147301
https://www.youtube.com/watch?v=BfvXLOcUtUI
all you need to know
>>
>>53147301
It's no joke for her, man!
>>
File: 1428517954521.jpg (431 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428517954521.jpg
431 KB, 2048x1536
>dkn ingen fv
>>
>>53147301
Half Lithuanian half arab batshit insane feminist rapper who is mentally ill
>>
>>53147300
>vad som kunde ha varit
Fäller en tår.
>>
File: the squad.jpg (81 KB, 460x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
the squad.jpg
81 KB, 460x345
>EY CHILLA LÄN
*ser förbannad ut hela tiden*
>EY TARE SAKTA BRUSHAN
*hoppar av gymnasiet*
>EY VA FAN SA DU VA
*ber mot mekka*
>SA DU ATT VI VAR
*går i gäng och ropar skit åt tjejer*
>ATT VI VAR
*slår ner en förbicyklande svenne*
>CHILLA JA BAZZA DEJ
*2 månaders skyddstillsyn*
>ATT VI VAR PROFETER OCH SKIT?
>>
>>53147025
men ibland citerar man ju på riktigt
>>
>>53147396
Was just about to post literally this
>>
>>53145698
>Finns en skillnad mellan medfödda sjukdomar och epidemier
Ja precis. Och epidemier är mer troliga att utrota fler om de är mer homogena, vilket minskar chansen till partiell resistens mot diverse virus bakterier mm.

Angående bananerna så är det en invasiv svampsjukdom som utrotade den förra 'dollar-bananen' då dess population var för genetiskt homogen, vilket innebar att svampsjukdomen kunde utrota i princip hela arten då den var så homogen att en nisch kunde utrota alla plantor.

>Vet du förresten om att subsahariska Afrika har störst genetisk och fenotypisk variation i världen? Om något berikar afrikaner oironiskt våran genbas.
Men är du dum i huvudet? Om vi har två genuppsättningar och tar bort en, så har vi förlorat en genuppsättning. Om vi har hundra genuppsättningar och tar bort en, så har vi förlorat en genuppsättning. Jag menar alltså att vi (människor, homo sapiens), blir mer homogena. Inte Sverige. Världen. Och oavsett, vad är det slutgiltiga resultatet av uppblandning? Alla blir likadana. Till slut. Svårt att förstå när man bara har lyssnat på SVT och magistern i cuckologi kanske.

Ditt argument är bokstavligt att du skiter i mänskligheten och gör det som är bäst enbart en kort tid för enbart Sverige genom att hanreja bort den nordiska genuppsättningen. Rannsaka dig själv mann1.
>>
>>53147138
>dkn det där är jag

ångrar detta favä, gick med i filtergänget
>>
File: 1442070717481.jpg (1 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442070717481.jpg
1 MB, 2048x1536
>Half Lithuanian half arab batshit insane feminist rapper who is mentally ill
>>
>>53147414
>ibland
Du får välja mellan att kunna läsa dessa sällsynta riktiga citat och fedorabrev som brevas varannan minut då, tills de har avtagit.
>>
>>53147459
fin bild favä
sparade den
>>
>>53147494
jag har ett annat sätt men vågar inte säga
>>
>>53147352
>>53147396
I know too much now, good bye.
>>
Vad tror ni om den?
http://ledarsidorna.se/2016/01/ro-ro-till-fiskeskar/
>>
>>53147301
>>53147352
Homos...
>>
>>53147516
vill du ge en ledtråd till en som kan regex?
>>
>>53147446
>Ja precis. Och epidemier är mer troliga att utrota fler om de är mer homogena, vilket minskar chansen till partiell resistens mot diverse virus bakterier mm.

Finns ju inte, och har aldrig funnits (så vitt mänskligheten vet) någon bakterie/virus som bara påverkar en ras av människor är ju min poäng.
>>
>>53147401
väl jagjagat
>>
musen pajar sig
>>
>>53145826
>i princip allt han skrev baserat på rasistisk nationalistisk vit makt negerslakt, eurocentrisk historieförfalskning och nationalromantik
>han var emot separation av språk och literatur
>därför var han för blanda upp och definitivt inte etnopluralist
Min poäng var, vilket du uppenbarligen inte förstog, att den tidens sk 'anti-rasister', förmodligen skulle definieras som etnopluralister åtmistone idag.

>>53145951
de sambög
>>
File: 1431169758069.jpg (101 KB, 513x486) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431169758069.jpg
101 KB, 513x486
>>53147138
>de har hållit på i nästan 1 månad
>>
>>53147446
>>53147119

Du vet väl att mänskligheten har redan en av de minsta genetiska mångfald i djurriket, va? Ser inget problem med sjukdomar eller annat som utrotar oss.
>>
>>53147397
RIP
>>
>>53147380
vem är det?
>>
>>53147119
>genetiskt mångfald minskar inte om folkslag under flera generationer bara avlar inom sin egen ras
>Var det ingen som sa
Nej, men ditt "argument" bygger i stort på det antagandet. Afrikaner har störst genetisk mångfald bland alla raser. Att blanda det med t.ex. "Svenska gener" skulle vara en netto vinst sett från en mångfaldssynpunkt. Därmed inte sagt att det följer även om ALLA Svenskar skulle blanda upp. Sådant är givetvis inte fallet och inte heller är någon så jävla dum att de skulle antyda något annat.
>Afrikaner har mer dominanta gener i snitt.
dibs bedora
>Nej? Det är katastrofalt i det att de bla bla bla
Det jag försökte få fram var att oavsett om det är ett par som rasblandar, så kommer majoriteten inte att göra det. Det är alltså ett oväsentligt icke-problem om stormbögarna har rätt (det har de i stort inte) eller ej.
>Varför skulle den behöva vara det?
För att i längden så kommer en genspridning som ändras konstant att öka genetiskt diversitet.

>Varenda jävla studie som gjorts på området konstaterar att det finns markanta kognitiva skillnader mellan människogrupper.
Jag är väl medveten om att det skiljer sig i kognitiv förmåga mellan raserna, men det hör inte "diskussionen" till.

Nu ska jag skjuta Tyskar, adjö.
>>
>>53147693
>han var emot separation av språk och literatur

Är du efterbliven eller besitter du inte förmågan att läsa? Läs om citatet igen och säg till om du fortfarande är förvirrad.
>>
>>53147720
>hos samerna
som om någon bryr sig ett dugg om dem
>>
File: 4239482384.jpg (18 KB, 342x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4239482384.jpg
18 KB, 342x476
>>53147711
>Ser inget problem med sjukdomar eller annat som utrotar oss.
>>
>>53147720
bra spel favä
>>
>>53147720
Rasbiologiska institutet gjorde inget fel.
>>
File: xjh15.jpg (726 KB, 3844x4596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xjh15.jpg
726 KB, 3844x4596
>>
>>53147817
Ja? Om något börjar vi bli för många.
>>
>>53147917
>utrota
>>
>>53147825
Sköj att politiken gjort rasforskning helt förbjuden. Ifall folk vill hata varandra kommer de fortsätta hata varandra.
>>
>>53148009
?
>>
>dkn 18 och rädd för att bli gammal
>>
>rasbiologi följer den vetenskapliga metoden
jag hoppas inte ni grabbar tycker detta
>>
>>53148121
när jag var arton trodde jag att jag skulle förlora oskulden när jag var 19 typ jag menar jag är ju rätt normal lite sen kan man väl vara vad gör det

är 25 nu
>>
>>53148121
Varför? Jag är 18 och har skittråkigt.
>>
>>53147623
Rätt säker på att det funnits mindre märkvärdiga infektioner som endast påverkar ras-specifika gener men mer aktuellt är väl partiell resistens, inte total, och där finns det många exempel på 'raser' som är mer och mindre sårbara för diverse åkommor som till exempel malaria, smittkoppor osv.

Skulle en sjukdom uppstå, t.ex. upptinad ur permafrost, framtagen av terrorister, muterad hos antibiotikaresistenta kolonier i djur osv, är detta en av de största farorna för mänsklighetens överlevnad. Oddsen för att en sådan pandemi skulle kunna slå ut större delen av vår art ökar ju mer homogen arten är, eller t.om. bara om fler har en viss dominant gen som kanske sprids via rasblandning. Med andra ord, en regnbåge av 'raser' ökar chansen för att några av dessa överlever en hypotetisk framtida superböldpest, medans en homogen massa av medelbruna halvafrikaner skulle kunna bli i princip utrotade av en sjukdom som kanske bara är skadlig för folk med en enda allel.

Som sagt, exemplet med bananerna som blev i princip utrotade av en mögelsvamp för att det inte fanns någon genetisk variation i vilken vissa kunde vara mer resistenta mot den.
>>
nån som har sveket bilden och valborgs bilden?
>>
>>53148167
Ingen ljus framtid :)
>>
>>53148164
>jvdk
är idag 22 och har förlorat hoppet. VId 16-18 tänkte man nästa år i alla fall
>>
>>53148121
är 24 och ser fram emot att bli gubbe favä (om jag inte hinner ta livet om mig innan)
>>
>>53148164
Vadå trodde? Har du blivit skedmatad och beskyddad hela uppväxten eller? Du är vuxen nu. Lär dig att ta för dig av det du ska ha och sluta räkna med att allting magiskt ska ordna sig av sig självt.
>>
>>53148209
h1 bild
>>
>>53148121
>dkn äldre än 18
>har kompisar som är >30
>De säger att de tycker det är nice att bli äldre
>Efter 25 börjar växlingen mellan mannens och kvinnans värde på köttmarknaden
>mannens högsta värde inträffar mellan 30 och 50.
>>
>>53148284
jag trodde att jag skulle göra det :^)
>>
>>53148178
>och där finns det många exempel på 'raser' som är mer och mindre sårbara för diverse åkommor som till exempel malaria, smittkoppor osv.

Källa?
>>
>>53147711
>Du vet väl att mänskligheten har redan en av de minsta genetiska mångfald i djurriket, va
Vad säger du? Citering krävs. Människor är en rätt genetiskt varierad art vad jag vet. Däremot citeras ofta och flitigt att vi är mindre genetiskt varierade än våra närmsta släktingar chimpanser, som har en extrem mångfald av 'raser'. Men detta innebär knappast att människor inte skulle vara relativt genetiskt varierade. Hela SvT leker papegojor med anti-rasist-gycklet de fick höra på lågstadiet verkar det som. Fråga riktiga genforskare istället för politiserade lågstadiefröknar nästa gång.
>>
File: 1451832268796.jpg (250 KB, 1024x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832268796.jpg
250 KB, 1024x622
>dkn man inte är jätteduktig på att rita så man kan rita fetischporr som tillfredsställer en
>>
>>53148291
missade, vadfan var det?
>>
Är 27 och har i princip betat av alla mina livsdrömmar utom att resa en massa och skaffa familj. Ge mig tips vad jag mer för coola saker jag kan sikta på, tråden.
>>
>>53148395
bli en fälla
>>
File: diggy.jpg (159 KB, 325x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
diggy.jpg
159 KB, 325x639
>>53148395
Bli heemad
>>
>>53148395
Koka sprit i någon bergsby i serbien och anordna stor fest med dragspel och farliga kvinnor
>>
File: 1452029078312.png (112 KB, 782x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029078312.png
112 KB, 782x577
>dkn ryssä fick stryk
>>
>>53148343
>citering krävs
>The theory was based on geological evidence of sudden climate change and on coalescence evidence of some genes (including mitochondrial DNA, Y-chromosome and some nuclear genes)[4] and the relatively low level of genetic variation in humans.
>and the relatively low level of genetic variation in humans.
https://en.wikipedia.org/wiki/Population_bottleneck#Humans

Här senpai.
>>
>>53148395
Franska Främlingslegionen
>>
>>53148319
Vadå trodde. Det är bara att göra. När jag var 19 bestämde jag mig för att jag ska va med en tjej före jag är 20 och sen gick jag in för det. Var ju inte så svårt om man väl försökte. Du måste jobba på att saker ska ske om de är viktiga för dig nu när du är vuxen.
>>
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/mayor-of-cologne-says-women-should-have-code-of-conduct-to-prevent-future-assault-a6798186.html

Kom ihåg hur ni ska vara nu kvinnor för att inte bli våldtagna utav "flyktingar" :^)
>>
>>53148395
Bli rik
>>
>>53147778
>Nej, men ditt "argument" bygger i stort på det antagandet.
Nej verkligen inte. Det kan vara 100 genetiska grupper som raderar en, eller 2. Spelar ingen roll. Faktum kvarstår att det försvinner en grupp från mänskligheten pga ersättningsmigration och rasblandning där den ena rasen är markant mer fertil.

>Afrikaner har störst genetisk mångfald bland alla raser
Fel iförsig... Rent tekniskt är inte 'raser' en biologisk term. Skulle det vara det skulle 'Afrikaner' vara flera olika raser.

>Att blanda det med t.ex. "Svenska gener" skulle vara en netto vinst sett från en mångfaldssynpunkt
Om du tittar på enbart Sverige och förutsätter att de utländska genpoolerna inte tränger ut någon annan genpool vilket de gör. Ja kortsiktigt i bara Sverige skulle vi bli mer genetiskt varierade av utavel. Om du alltså bara bryr dig om Sverige och anser att det är din plikt mot fosterlandet att hanreja med negrer och således i längden offra världens genetiska mångfald för att det är viktigare att Sverige är genetiskt spritt de närmaste åren.

>dibs bedora
Dominanta gener är inte det samma som dominanta individer anon.

>oavsett om det är ett par som rasblandar, så kommer majoriteten inte att göra det
Du vet den där lite kittlande irriterande känslan när man inser att man måste förklara något komplext som borde vara uppenbart. 1 blandar med 2. Får barn 3. barn 3 blandar med annan vit förälder osv osv osv osv. Över tid kommer vi bli mer och mer homogent neger. Snälla använd hjärnan. Eller menar du att det kommer bildas två samhällen, ett renrasigt nordiskt och ett med alla mulatter, kvartsnegrer, osv?
>>
VARFÖR ÄR DET SÅ JÄVLA KALLT I LÄGENHETEN JAG HAR JU TEPJAT ÖVER VÄDRINGSVENTILEN OCH ALLT KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>53148440
Ja, fan något sånt måste jag göra.

>>53148462
Fast det är väl ganska definitivt. Går knappast backa ur. Och så kan jag ingen franska heller. Och så är min fysiska form värdelöst kass.
>>
>>53148490
>"flyktingar"
Du menar män. Kontrollera ditt privilegium, bajsherre.
>>
Villken låt går såhär

du dudududu duddun dududun dudududududu

brukar spelas på piano
>>
>>53148442
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa
>>
File: foryou.png (50 KB, 153x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
foryou.png
50 KB, 153x183
>man någon nära mig oironiskt påstår att Sverige är rikt och mår bra
>>
>>53147792
J.R.R. Tolkien, "Valedictory Address to the University of Oxford," June 5, 1959, reprinted in Christopher Tolkien (ed.), The Monsters and the Critics, London: Harper Collins (2006), p. 238. ISBN 026110263X A native of South Africa, Tolkien had been a professor at Oxford since 1925. Earlier in his address he explained his objection to what he considered the "false" separation of "Language" and "Literature" in the study of English.
>>
>>53148514
Varför då?
>>
>>53148639
Det är bara 5 år mannen, och man behöver inte kunna franska
>>
>>53148634
>inte ha fönstret öppet
vekling desu
>>
>>53148666
>666
UT UR TRÅDEN, DITT DJÄVULSKAP
>>
>>53148666
https://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w

hitta favä
>>
>>53148645
detta, fast oironiskt
>>
File: 1452028303165.png (60 KB, 800x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028303165.png
60 KB, 800x565
>dkn sverige inte ens fick medalj i hockey
>>
>>53148327
Källa på vad?
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_resistance_to_malaria

https://www.google.se/search?q=genetic+resistance+to+smallpox&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=kjyMVqjWMsWrsQH507II

och sen allt indianer fortfarande är försvagade mot osv... Googla man1. Några amrisar gav ju filtar med koppor åt indianerna under någon belägring för dom visste att indianer var mycket mindre resistenta mot sjukdomen än amerikanerna var. Hade mänskligheten varit homogena indianer och sen fått någon europeisk sjukdom hade hela vår art kanske dött ut, vilket var mitt tidigare argument.
>>
>>53148698
>I have the hatred of apartheid in my bones; >and most of all I detest the segregation or separation of Language and Literature.
>I do not care which of them you think White."

Hjälper det med läsförståelsen om jag delar upp det på detta vis? Här, ta ett tips har med att göra när han sa [spoiler]"and most of all[/spoiler]

Jag gillar låta folk rätta sig själva men nu får du gnida hjärnknölarna anon.
>>
Jag tror jag har börjat gilla "söpo" som folk i tråden kallar det. Hur ska jag hantera detta?
>>
>>53148927
>I have the hatred of apartheid in my bones
Vad menade han med detta?
>>
>>53148904
Men ingen av de här sjukdomarna påverkar bara en folkgrupp pga deras genetik, och den ena har med att göra att indianerna inte hade blivit utsatta för det viruset i deras uppväxt inte på grund av deras gener och den andra handlar mest om hur vissa tropiska folk utvecklade resistans mot malaria.
>>
>>53142671
Vad är det för intervju med finska hockeyspelaren Björkqvist som alla på Flashback talar om? Hittar bara en video från igår
>>
File: wake me up.png (153 KB, 500x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wake me up.png
153 KB, 500x205
>Året av vår Herre 2016
>Goa Gamla Spel Galax är F O R T F A R A N D E i pfknulande facking kukbeta
>>
>>53148991
ett riktigt mysterium vad de orden betyder kör det igenom translate för mig anon
>>
>>53148450
Men du, citeringen är till en bok av Richard Dawkings, och jag förutsätter att det är relativt till tidigare artfränden chimpansen och inte generellt relativt till andra däggdjur? Vilket är vad jag har hört. Att vi är homogena relativt till chimpanser.

Att vi däremot är heterogena relativt till andra arter, speciellt i kodande DNA, är kanske inte så svårt att utröna mha något simpelt som en okulär inspektion.
>>
>>53148634
Sitter med öppet fönster för att det inte ska lukta pung.

Termometern säger -9
>>
File: 1433104510007.png (81 KB, 247x195) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433104510007.png
81 KB, 247x195
Hon
>enjoy your trip

Jag
>y-you too!!

Nå, har ni gjort bort er idag?
>>
>>53149126
Men vad betyder det? "The hatred of apartheid" kanske är någon sorts nazisuperkraft som han bär inom sig liksom.

Tror du han menade att han rätt och slätt hatade apartheid?
>>
>>53148739
Nej verkligen inte fur elise är
dududududududududunn
dudududunn
dudududunn
dududududududududunn
dudududunn
dudududunn
>>
>>53149236
>carl brevar
>autism som vanligt
>kek
>>
>>53149136
Men du, sitta och klaga på min källa när du inte har givit en enda till att människor är genetiskt diversifierade generellt är rätt drygt. Okulära inspektioner ger inte särskilt mycket.
>Genetic variants affecting superficial anatomical features (such as skin color) – from a genetic perspective, are essentially meaningless – they involve a few hundred of the billions of nucleotides in a person's DNA.
>>
File: 1422712896562.jpg (61 KB, 413x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422712896562.jpg
61 KB, 413x395
>>53148943
DU ÄR EN STOR GRABB
>>
>>53149067
>Men ingen av de här sjukdomarna påverkar bara en folkgrupp pga deras genetik
>om hur vissa tropiska folk utvecklade resistans mot malaria.

Och ang. indianer så fortsatte de vara försvagade tills det att de svaga generna dog ut och indianerna blev hanrejade. Det var inte enbart immunförsvar man1.

Du tror inte att olika folk, som har utvecklat saker som olika näsform för att filtrera kall luft och sand bättre, inte skulle ha utvecklat olika resistens mot olika sjukdomar? Du tror att virus slår mot alla populationer lika mycket? Ge mig en paus.

Tillbaks till bananer i så fall, hur kommer det sig att en homogen sort blev utrotad, medans en annan knappt påverkades?
>>
File: 1449227766488.png (64 KB, 571x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449227766488.png
64 KB, 571x571
>fedoror slutar brevas
>tråden går full autist
>>
File: 1451663896544.jpg (164 KB, 426x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451663896544.jpg
164 KB, 426x306
>>53148943
>faktiskt gå på trådens gyckel
t. sö po brevar
>>
>>53149259
Han sa väl något med "in my bones" efteråt va? Bones är väl ju ben? Kanske är "a part heid" någon bensjukdom han fick i ålderdomen
>>
File: 1451990324725-2.png (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451990324725-2.png
3 MB, 1920x1080
>>
>>53149453
>fedoror upphör
>autism upphör
>vilket sammanträffande
>som krukmakeri
>>
Saknar den gamla goda tiden när alla skitargument bara bemöttes med en glad man i hatt och så var den diskussionen över.
>>
>>53149528
>autism upphör
>sverigetråden

Välj en och endast en
>>
>>53148708
Verkar inte vara så bra betalt och så kan man ju råka dö. Men det lär ju vara en grym upplevelse i varje fall.
>>
>>53149451
>Du tror att virus slår mot alla populationer lika mycket? Ge mig en paus.

Ja? Ta din paus och återkom med källor som stödjer dina idiotier. Inget virus/bakterie tar kål på bara en folkgrupp och inte biter på någon annan.
>>
>>53149572
Jag kommer ihåg en tid då argument bemöttes med argument istället för en bild på en vidrig autist
>>
File: 1443116197032.jpg (235 KB, 1298x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443116197032.jpg
235 KB, 1298x1440
>Koka sprit i någon bergsby i serbien och anordna stor fest med dragspel och farliga kvinnor
>>
>>53149474
Du är nog fan något på spåren. Fast superkraften är väl roligare egentligen.
>>
File: 1451673715917.jpg (156 KB, 548x966) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451673715917.jpg
156 KB, 548x966
>>53149369
Alltid
Underbar
Troligtvis
Intelligent
Säkert
Manlig
>>
File: umodfronk.gif (174 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umodfronk.gif
174 KB, 400x400
>>53149585
>>
>>53149463
Snälla avgyckla mig då. Jag tror det är fängelsebögeri av för mycket fyrkanalande.
>>
>>53149774
du har spenderat för mycket tid i /brit/
>>
File: fettot.jpg (10 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
10 KB, 480x360
JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
EN DYSTER SJEL LÅ DER PÅ BAKKEN
SÅ KALD AT AlLT VANN BLE TIL IIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSS
>>
>>53149638
Typ såna grejer är jag sugen på att göra. Sånt jag borde göra, som skulle vara sjukt kul och utvecklande. Har nördat ner mig i avancerad teknik i massa år men blivit alltför osocial av mig. Borde nog ta några månader eller något år och bara resa runt, leva billigt, lära mig socialisera och skaffa vänner igen.
>>
File: 1416660022847.jpg (80 KB, 465x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416660022847.jpg
80 KB, 465x700
>>53149790
Nej
>>
>>53149774
>vad gör de på de fyra sista stegen nere till höger
>>
File: 1x.png (37 KB, 280x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1x.png
37 KB, 280x280
varför är ska dem prata när dem gör sina lopp?
fan vad jag bajsar ner mig när dem försöker vara roliga.
>>
>>53149453
Han hängde i träfftråden en stund.
>>
>>53149925
Förklara det för mig

Proffsråd: du kan inte
>>
>>53149984
Han är tillbaka nu.
>>
>>53149381
>skin color
>låtsas som att hudfärg är den enda skillnaden
och sen
>kodande gener är poänglösa för att större delen av vårt DNA inte gör ett skit och existerar för att ingen intelligent gud satt där och klippte bort skräpet. Därför är kodande gener oviktiga och icke-kodande "döda" gener som du skulle kunna byta ut med de på en gris är relevanta för att det finns många fler av dessa

Du vet att typ 70% av vårt DNA är det samma som på en fucking planta, och att det inte gör något varken på plantan eller människor? Att säga att gener som faktiskt påverkar är irrelevanta... Man1.

Och nej jag googlade. Förstasidan på google var full med analklåda om 'ras' och rasism, dvs. politiserad skit, och hävdanden som "jämfört med baktierier och växter och de extremt heterogena chimpanserna är människor homogena", vilket uppenbart är ett krystat jämförande för att slå undan argument för 'rasister'. Det jag har fått lära mig är iallafall att jämfört med andra däggdjur (som brukar ha likartad artklassificering) är människor jämförbart genomsnittligt heterogena, vilket google också stödjer till viss del, om än alla linkar jag skulle kunna ge skulle du bara säga "amen det står ju det inte finns raser och vi är mindre heterogena än tulpaner!!!". Du lyckades dock hitta ett av de uppenbart politiserade skitargumenten som har tagits fram för att avsiktligt motverka 'rasism' genom att säga att vi har massa dött DNA som inte gör något som spelar mer roll än det DNA som faktiskt gör något i mätandet av våra skillnader inom arten.
>>
>>53150018
Istället för att bete dig som en 150 cm över havet manlet kan du väl bara erkänna att du blev BTFO.
>>
File: 1432499462375.png (447 KB, 493x655) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432499462375.png
447 KB, 493x655
*smygstartar bögtimmen*
>>
>>53149067
>den ena har med att göra att indianerna inte hade blivit utsatta för det viruset i deras uppväxt inte på grund av deras gener
Du har helt fel. Genom att generation efter generation ha utsatts för sjukdomar som funnits bland boskap och genom mutation kunnat spridas till människor, vissa av dem mycket dödliga, så har människorna i afroeurasien byggt upp god motståndskraft mot sådana. Det är helt enkelt så att med dåliga gener för att överleva influensa, smittkoppor, böldpest eller för den delen vanlig förkylning så har man inte överlevt och kunnat föra sina gener vidare här. Tusentals år av naturligt urval har gett oss en resistens som urbefolkningarna i Amerika saknat då de inte haft den epidemibringande kombinationen boskap i städer på samma sätt som vi. Det handlar inte om att vi har utsatts för ett visst förkylnings- eller influensavirus eller smittkoppor, eller pest under uppväxten, det handlar om att våra förfäder var de som hade anlag för att överleva dessa sjukdomar när andra dog.
>>
>>53146258
Men säg vad du jobbar med din slynrövneger
>>
>>53150128
NEJ DU FÅR FAN TA MIG VÄNTA TILLS 00.00
>>
File: 1373517510451.png (225 KB, 400x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373517510451.png
225 KB, 400x500
>>53149938
haHAA
>>
File: 1401822658263.jpg (79 KB, 610x813) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401822658263.jpg
79 KB, 610x813
>>53149908
Jo.
>>
>>53150128
*säger till på skarpen*
SLUTA OPP
>>
>>53150078
>BTFO
Hade gärna fått mitt knul blåst ur om jag fick veta vad illustratören menade med det där. Vet du? För jag tycker det ser helskumt ut
>>
>>53150128
Ge fan i det, bögjävel! Håll dig inom din karantänszon.
>>
File: 13744534364458.jpg (56 KB, 413x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13744534364458.jpg
56 KB, 413x395
>>53144630
Var ju någon politiker som sade att kvinnorna får se till så männen är med en arms avstånd.
>>
File: 1359036235655.png (580 KB, 707x689) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1359036235655.png
580 KB, 707x689
>>53150078
en 150 cm över havet manlet
>>
>>53150077
>j-judar [eller någon annan spökgrupp antar jag?] la till det där på din citation för a m-motverka rasism d-det är inte sant!
>j-jag skulle ge dig länkar som bevisar min mundiarré är sant m-men du skulle missförstå

Herregud skärpning, du kan bättre.
>>
File: 1451713330257.jpg (17 KB, 223x295) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451713330257.jpg
17 KB, 223x295
Är jag fortfarande bannad?
>>
>>53150308
haha aa
>>
File: 1450645369467.gif (722 KB, 245x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450645369467.gif
722 KB, 245x245
>>53149622
>alla människor är lika dana
>alla blir lika sjuka av alla virus
>människogrupper kan inte anpassas till plats-specifika sjukdomar även om vi kan anpassas till plats-specifika klimat
>jag kräver källor (som inte är de källorna du uppgav som sa att folk genetiskt anpassade sig för att hantera sjukdomar) som hävdar att folk genetiskt anpassade sig för att hantera sjukdomar
>annars har jag rätt och alla människogrupper är identiska och är identiskt resistenta mot sjukdomar och jag vet inte vad bananer är och har konsekvent ignorerat det faktum att tesen bevisades med en utrotning av en ras som var så homogen att alla bananer sög på att motverka en specifik svampinfektion
>lalalalala jag hör inget
>alla människor är en familj
>en familj
>viiii är eeeen
https://www.youtube.com/watch?v=X1RFKHj8rU4
>>
>>53150216
Det kan inte vara lätt att vara du carl.
>>
File: Gennady_Golovkin.jpg (517 KB, 1760x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Gennady_Golovkin.jpg
517 KB, 1760x2000
>>53150357
>>53150274
>dessa knulpojkar
>>
File: 14234851514.jpg (52 KB, 983x655) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14234851514.jpg
52 KB, 983x655
Är inte bannad längre grabbar.

>5 dagar utan kanalen

hur tror ni det känns?
>>
>>53150403
sluta använda det ordet, det gör mig kåt
>>
>>53150148
Källa för detta? Jag är ganska säker det var inte genetiskt utan kontakt vid uppväxten, wikipedia verkar stödja detta
>I Europa var smittkoppor 1700-talets stora infektionssjukdom. Den drabbade huvudsakligen barn eftersom den äldre befolkningen oftast var immun efter en genomgången infektion.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Smittkoppor
>>
File: 1451524068662.jpg (63 KB, 420x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451524068662.jpg
63 KB, 420x960
>>53150357
>ber anon förklara
>han kan inte

Mediokert
>>
File: 1407936619055.png (91 KB, 274x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407936619055.png
91 KB, 274x256
https://www.youtube.com/watch?v=tTNvRJeFmbE&feature=youtu.be
>>
>>53150275
haha aa
alla antirasister är judar
och du skulle aldrig sila fram skit i timmar om jag länkade, trots att du avsiktligt redan gjort det en gång med ditt eget googlande.

Här är problemet:
allt jag fick fram var typ
"jämför man med andra däggdjur är människor mer heterogena. M-men växter och bakterier och så människor är homogena det finns bara en ras människorasen #stoltantirasist"
varpå du bara skulle läsa del 2 ignorera del 1 bajsa på dig och sen skulle jag få sitta här och torka dig i rumpan i tre timmar till. Googla själv och dra upp citaten om du orkar man1.
>>
File: 1429506757612.jpg (101 KB, 650x975) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429506757612.jpg
101 KB, 650x975
>>53150202
*blir påtänd av din skarpa ton*
>>
File: 1434900012950.png (31 KB, 271x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434900012950.png
31 KB, 271x288
jag irl
>>
>>53150502
Det förklarades för dig förra gången den brevades.
>>
File: 1451249584204.jpg (902 KB, 1300x1733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451249584204.jpg
902 KB, 1300x1733
>>53150488
Rannsaka dig själv
>>
Iv dealt with you antifa cunts before, literally spitting and screaming at my fellow soldiers while they marched on remembrance day parade - attacking old men because they carry a flag on st georges day. Absolute scum. You are a bunch of lefty pricks - you might have a bit of muscle on you but you know damn that the majority of your state funded pc red guard faggots are scrawny unwashed leftist student types who smell and are despised by most people normal folk.
Iv seen the way you behave and I fucking hate antifa. So does everyone else I know. The only place you can thrive is under the auspices of the malicious red academics who act as your programmers and handlers.
>>
>>53150552
Nej, något mångo påstod att det var en överstöt, vilket det absolut inte är lmao
>>
>>53150350
Men dina källor gav ju inga belägg för sjukdomar som bara påverkar en folkgrupp? Det närmsta du trollade upp var vissa afrikaners resistans mot malaria så de fick en blodsjukdom genom naturligt urval.

Människor är inte heller bananer.
>>
>söt flicka som suttit bredvid mig i typ tre månader säger att hon ville testa att sminka mig och fixa mitt hår för att jag är så söt

HAHA! Visste väl att det skulle löna sig att ha ett bebisansikte och knulpojkefysik. De faller som flugor, en efter en.
>>
>>53150668
Inte långt kvar tills hon ber dig sätta på en kjol och peggar dig
>>
>>53150516
>googla själv för att dra fram bevisen för mina påståenden

Första dagen på internet?
>>
File: 14272646214255.jpg (55 KB, 690x490) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14272646214255.jpg
55 KB, 690x490
h-hej anon... vad gör du?
>>
File: screaming monkey.jpg (65 KB, 960x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screaming monkey.jpg
65 KB, 960x712
>>53147352
jag är på riktigt rädd grabbar....nej detta är inte ett skämt, det skrämmer mig att de hurrar och hyllar det där. hon behöver vård

visste inte om att hon gjort något sådant
>>
>>53150494
>han låtsas fortfarande som att malarialänken aldrig var där

Vi säger väl att alla människogrupper mirakulöst har totalt misslyckats med att utveckla bättre resistens/tolerans av det solklart största evolutionära trycket på dem nämligen platsspecifika sjukdomar, och att alla är exakt lika resistenta mot allt oavsett vem som är var eller varför. Vi säger väl att källreferenserna inte finns och aldrig blev brevade.

Vi säger också att allel-specifika pandemier aldrig funnits eller kommer finnas, vi låtsas som att det där med homogena bananer som utrotades för att alla plantor hade för dålig resistens mot en svampinfektion aldrig hände, och vi låtsas som att det inte skulle vara någon skillnad i hotbild om alla människor var kloner, eller om vi var genetiskt väldigt heterogena eftersom att en pandemi som var effektiv med att döda en specifik individ (klonerna) är precis lika effektiv mot att döda allt från afrikanska pygmefolk till nordeuropeiska blondiner till eskimåer till aboriginer till masaier till araber osv osv osv.

Grattis du vann man1
>>
>>53150717
Nä. Jag överraskar henne bakifrån när hon snörar på sig dildon. Jag klarar det här.
>>
>>53150661
>Men dina källor gav ju inga belägg för sjukdomar som bara påverkar en folkgrupp?
Du vad neger? Jag har inte ens gett mig in i eran horrribelt autistiska diskussion... Men du känner väl till att det finns en hel del rasliga skillnader i sjukdomar med mera mellan raserna? Oftast är sjukdomarna nedärvda via vissa extremt specifika gen-grupper.
>>
>>53150777
fotoaffärar ditt ansikte så att jag kan komma till en normal näsa favä
>>
>>53150508
>no genderexpectations
>på rosa bakgrund med honkönstecken på O-na
vad gör hen
>>
>dkn varm choklad
>>
File: 1440267504663.jpg (57 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440267504663.jpg
57 KB, 640x480
>söt flicka som suttit bredvid mig i typ tre månader säger att hon ville testa att sminka mig och fixa mitt hår för att jag är så söt
>>
File: 1452025974916-1.jpg (21 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452025974916-1.jpg
21 KB, 300x300
>>53150658
>>
>>53150809
Nu gör du ett felslut i din text här genom att göra en halmgubbe av mina argument.

Tack jag vet redan att jag vann när du gör så många påståenden utan ett ben att stå på förutom dina väldigt intellektuellt begränsade gissningar.
>>
>>53150668
tror flickor dras mer till maskulinitet, precis som du förmodligen dras till femininitet. att hon vill behandla dig som en lillasyster betyder nog inte att hon vill ligga med dig
>>
File: 1422444105393.jpg (31 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422444105393.jpg
31 KB, 640x480
>Tack jag vet redan att jag vann när du gör så många påståenden utan ett ben att stå på förutom dina väldigt intellektuellt begränsade gissningar.
>>
File: carl.jpg (88 KB, 640x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
carl.jpg
88 KB, 640x634
>donken när killen på bilden ser ut som carl och är kort
>>
>dkn åt macka för en timme sedan
>hungrig igen
är det tecken på cancer? Är inte tjock
>>
>>53150898
Märks att du inte har lägt igenom, när jag säger sjukdomar menar jag det vi pratade om tidigare alltså sjukdomar som kan leda till epidemier virus eller bakterier alltså, inte genetiska sjukdomar.
>>
>>53151040
Nej, jag är sarkastisk. Tror inte heller att hon vill knula mig. ;_;
>>