[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 312
Thread images: 83
File: kiirat.jpg (100 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kiirat.jpg
100 KB, 1080x1080
oispa tyty-yde painos
>>
ei oo
>>
File: sauna.jpg (66 KB, 550x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sauna.jpg
66 KB, 550x344
>>52978149
sauna
>>
>>52978149

mitkä vitun "kiirat" siinä on yks kiira ja joku toinen MITÄ VITTUA SÄ HAET TAKAA ?!?! OOTKO JOTENKI KEHITYS_VAMANEN ÄLÄ TEE NÄITÄ LANKOJA JOS OOT TOLLANEN ÄÄLIÖ

VITTU
>>
>>52978315
siinä on selvästikkin kiira ja sisko-kiira
>>
>>52978315
toi on sen mutsi
>>
File: CW3FAU7VAAAPh1L.jpg (25 KB, 599x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CW3FAU7VAAAPh1L.jpg
25 KB, 599x337
>>52978315
Se on etukiiira ja takakiira vitun dille.
>>
En nukkunu lainkaan
>>
How can I become more Finnish?
>>
File: Finnish hobby.png (31 KB, 349x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Finnish hobby.png
31 KB, 349x441
>>52978862
Tapa itsesi vähintäin kerran päivässä, se auttaa.
>>
>>52978862

doublemacfeast ja isot ranet + sprite mukaan kiitti
>>
>>52978862
mee töihi
>>
>>5297886
yksi tollanen double quarter bounder ja ranet spritellä

pistä myös tollaset mcchicken nugetit
>>
Ketä /macross/ täällä?
https://www.youtube.com/watch?v=jgS_AZSxS0w
>>
>>52979110
tapa ittes
>>
File: 1450622081595.gif (164 KB, 494x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450622081595.gif
164 KB, 494x332
>>52978149
>tfw no finnish gf
>>
File: 1432211647482.jpg (118 KB, 406x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432211647482.jpg
118 KB, 406x364
>tule tälle laudalle
>etsi /mämmi/
>/mämmi/ löytyi
>Ei voi luoda laatu/mämmi/ä

Saatanan lestan takas vittuun juntattaama jälkiabortti rööri-Roope AP vittu
>>
>>52979726
voi pilu
>>
>>52979726
Parempi tämäkin, kuin ne erään hurrin pakottamat kpop huorat.
>>
File: no allah hiäär.jpg (25 KB, 413x484) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
no allah hiäär.jpg
25 KB, 413x484
>>52979726
Ei ole Allahia täällä, mene muualle sitä etsimään.
>>
ostin pullon kossua
>>
>>52979822
Hyvää PR:ää tälle langalle
>>
File: öglöö.jpg (63 KB, 473x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
öglöö.jpg
63 KB, 473x346
mulla o paha olo. öglöttää...
:(
>>
>>52979898
nyt menny puoltoista litraa viinaa ja sixi lonkeroa since UV
>>
mul on tollane iha pieni spotti tollanen arpi tossa mun kyrvän päässä, onko syytä huolestua vai meneekö se pois itsestään
>>
>>52978149
>>52978419
En oo varmaa ainoo jonka mielestä etukiira on paree. Takakiira näyttää vähä bimbolta.
>>
File: kiiraaaa.jpg (90 KB, 768x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kiiraaaa.jpg
90 KB, 768x432
>>52980291
>>52980291
Kummatki on top tier
>>
>>52979110
Toivottavasti Macrossissa onnistuu tuo tyttöbändijuttu paremmin kuin yleensä, vaikka en nyt AKB0048:n jälkeen oikein osaa mitään odottaa.
>>
>>52980291
Mietiskelin juuri samaa. Mutta, ei Kiira mielestäni bimbolta vaikuta. Tuo Petran hymy on kyllä aivan vitun ihana.
>>
File: 1382047465700.jpg (66 KB, 504x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382047465700.jpg
66 KB, 504x520
>>52978149
>stk ruma ali-ihminen
>>
>>52978149
How did you spend New Year, guys?

I was drinking and feeling crippling loneliness.
>>
>>52981038
Being sick and feeling crippling loneliness
>>
>>52981038
Drinking and feeling crippling loneliness...
Only one of those has stopped, take a wild guess which.
>>
>>52981038
I was crippled and drinking lonely feelings
>>
>>52981038
Drinking with all-male engineering buddis bonding over >tfw no gf
Was fun tho.
>>
>>52981038
I turned of my phone becaue I knew that bunch of relatives and friends would try to call me non-stop.
>>
>>52981038
Tein musaa, join olutta ja pelasin spelejä.
Vitun ebin 5/5!11
>>
>>52981038
I talked with a bunch of steam-friends in mumble so we wouldn't be too cripplingly lonely.
>>
>>52982022
Oon miettiny et vois alkaa tehä musaa.
Miten sä päädyit tekee musaa? Millä softalla?
>>
File: 1443977710692.jpg (98 KB, 987x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443977710692.jpg
98 KB, 987x609
>>52982207
Enemmänkin että mitä musaa >>52982022
tekee, vai ookko taas joku Suomi HopHippari #524?
>>
0-4 juon kaljaa
5-9 en juo
>>
oon 16
>>
File: 1438384480639.jpg (220 KB, 620x1393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438384480639.jpg
220 KB, 620x1393
>>52982207
Aloitin penskana isän landolalla, siirryin sitten tekemään trackerillä kun sain ekan pentiumin vuonna 95. Sitten on tullut vastaan ohjelma jos toinenkin. Nykyään alla Cubasen 7.5 fartsisti ja Reason, jolla saan nopsaan ja kevyesti tehtyä runkoa ja ideaa kasaan. Cubasella sitten setit messiin ja tulille. Etc. blablabla.

Aloita jostain.
>>
File: 1424197713544.jpg (60 KB, 620x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424197713544.jpg
60 KB, 620x460
can someone post how did ES became such a meme?
i think there was a vid with some kid dancing that started it but i cant remember.
>>
>>52983702
https://www.youtube.com/watch?v=5IIeYvfdOjE
>>
Pitäskö juua tänään
>>
Edes suvakit eivät voi paeta suomalaisen korkeakulttuurin meemejä.

http://195.10.163.148/r-kioski/galleria.php
>>
File: 0ggpjnmc.jpg (7 KB, 192x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0ggpjnmc.jpg
7 KB, 192x182
>stk kiihotun vieläkin ansoista vaikka sain oikeaa tytyä
Ooks mää homo
>>
>>52986635
eeppistä
>>
>>52986635
siis tää koko kisa on vitunmoista mädätystä
nää "ei rasismille" ja "kolmas, neljäs, viidestuhannes sukupuoli" -mukit on täyttä syöpää

mut kuka teistä teki nää mukit
>>
>>52987337
ja nää
>>
Väänsin isot animet, huhhuh tuntuu kuin peräreikä olis venyny pari metriä
>>
Joo käyn ostaa kaljaa
>>
File: :3.jpg (59 KB, 640x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
:3.jpg
59 KB, 640x705
>>52986933
Ei auta muu kuin kokeilla :3
>>
File: 1388679486411.jpg (298 KB, 1462x1462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388679486411.jpg
298 KB, 1462x1462
>>52986635
>suvaitsevaisuuskuppi
>>
ketkäs aikoo kattoo junnujen pelin kjeh kjeh
>>
File: sad dog.jpg (75 KB, 440x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad dog.jpg
75 KB, 440x660
Onko täällä tytyjä? Jos on niin aikaleimalla kuvaa?

Ihan vaan että piristyisin...
>>
>>52988631
Mä :3
>>
>>52988631
Eikös me kaikki olla pikkutytyjä
>>
>>52988631
tässä taiteilun lopputulos
>>
Hyvää yötä ystäväni Suomessa
>>
>>52989380
Hyvää yötä, suloinen prinssi
>>
File: kitty.png (84 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kitty.png
84 KB, 500x500
>>52989380
Oyasumi
>>
File: haha HOMO.png (201 KB, 447x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
haha HOMO.png
201 KB, 447x483
>>52988631
Tässois.
>>
Muistan että Iltalehden etusuvilla oli linkki Iltalehden foorumeille. Mitä tapahtui, ettei linkkiä enää ole? Kuoliko foorumit?
>>
>>52990613

se suljettiin
>>
>>52990731
mitä syynä
>>
>>52990801

ei jaksettu moderoida
>>
>>52990881
millaista kiellettyä sisältöä tuli postattua ettei pystytty moderoimaan? en ymmärrä. siellä keskusteltiin vain.
>>
>>52990952

varmaan liittyy neekereihin. tässä on linkki sulkemisilmoitukseen

http://www.iltalehti.fi/uutiset/201511170105334_uu.shtml
>>
>>52991044
>keskustelu on kuitenkin siirtynyt juttujen yhteyteen

Mitä tällä tarkoitetaan?
>>
>>52991136

voi kommentoida vain iltalehden uutisia, eikä niitäkään varmaan kaikkia
>>
>>52991230
tää on homoutta
mämmi langut ovat nyt ainoa paikka jossa saa vapaasti paskapostailla
>>
File: 012.png (792 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
012.png
792 KB, 640x960
>stk ei tötöä
>>
>>52991681
Mikset tilaa jotain postimyynti töttödöötä?
>>
File: pb.jpg (86 KB, 789x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pb.jpg
86 KB, 789x960
>>52990801
>>52990952
>>52991375
for brazillians is really that hard to learn that fucked up language?
>>
>>52991877
Probably not.

t. became fluent in Finnish in a few years without even trying particularly hard
>>
>>52992072
sweeden flag
>tu e br?
>>
>>52992133
No. That's why I said "probably".
>>
>>52992187
ok then
i hope i got my third dubs
>>
paska lanka imo
>>
>>52994570
Joo, puolet mämmistä taisi tehdä itsarin tässä joulu-uv aikana.
Pitäskö käydä rekryämästä ylikseltä lisää postaajia.
>>
>>52994570
Älä vastaa mun lankaan jollet mitenkään ota osaa keskusteluun.
>>
File: 1342946378741441.png (71 KB, 640x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1342946378741441.png
71 KB, 640x586
Talvisota
>>
Heja Finland!
>>
Ei juma, oon ollu nyt 2 päivää polttamatta röökiä ja olo on mainio ja ilma kulkee saatanan paljon paremmin jo nyt. Koko ajan tekis mieli polttaa mutta siihen tapaan ja mielihaluun, eli addiktioon ne negatiiviset tuntemukset sit jääkin.
t. 16 vuotta tupakointia takana
>>
>>52995303
HEJ PÅ DIG
>>
>>52995303
Skiigge bö, Sven.

Yritin just äsken kirjoittaa ruotsia ja ei jumalauta edes yhtä lausetta saa aikaseksi ilman sanakirjaa vaikka täällä on jo puolitoista vuotta asunut.
>>
>>52995408
Kokeile sähköröökiä tai nikotiinipurkkaa jos addiktio meinaa voittaa.
Ite poltin kaks vuotta ja vaihdoin sähkötupakkaan, paljon parempi fiilis ja voi silti polttaa esim. Kavereiden kanssa baarissa.
>>
>>52995588
I'm cheering for you mong face. Aren't you watching the hockey game?
>>
>>52995695
Kävi mielessä mutta taidan lopettaa nikotiinin kertaheitolla kokonaan. Isä lopetti röökin joskus ajat sitten ja tilalle tuli nicorette, ja sitä se jauhaa jatkuvasti ja joskus aina ratkee polttamaan. Vois ihan vittuilumielessä näyttää ukolle et oon kovempi jätkä ku se :D
>>
File: tips science.gif (1 MB, 292x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tips science.gif
1 MB, 292x278
>poltan tupakkaa
>>
>>52995829
I don't watch hockey.
>>
File: 1451357557776.jpg (242 KB, 540x610) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451357557776.jpg
242 KB, 540x610
tylsää. mitä mämmi tekee? ps. maanantaina inttiin
>>
File: intti_hud.jpg (105 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
intti_hud.jpg
105 KB, 720x540
>>52996316
1/16 ei kotiudu koskaan t. 2/15
>>
>>52996557
ainakin on jotain tekemistä
>>
mitäpä jos suomes olis kouluissa univormut
enhän mää koulua varsinaisesti ole käynyt vuosiin enää mut silti
>>
>>52996923
Tällaisesta olen itsekin haaveillut. Tytöillä pitäisi ainakin olla hameet.
>>
File: disappointing.png (807 KB, 811x627) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
disappointing.png
807 KB, 811x627
>tfw parents are going on winter vacation to Lapland and I can't go
>>
File: PULJU.png (208 KB, 599x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PULJU.png
208 KB, 599x337
>>52997011
it's not that fun of a place unless you happen to love snow
>>
>>52997221
they're going to one of those ice hotel things. looks comfy desu

fun game btw, congrats on knocking Canada out
>>
eiks tääl oo ketää?
>>
>>52998021
ei
>>
>>52998021
Ei.
>>
>>52998060
>>52998064
alan sit runkkaa... 3d
>>
File: disapproval.gif (3 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
disapproval.gif
3 MB, 320x240
>>52998148
>3d
>>
File: 1442148208354.gif (1 MB, 236x161) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442148208354.gif
1 MB, 236x161
>>52998177
>>
File: CcWw2.gif (474 KB, 456x266) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CcWw2.gif
474 KB, 456x266
>>52996316
Maanantaina vekaralle
>>
File: 1451206930499.png (192 KB, 540x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451206930499.png
192 KB, 540x394
>>52998294
meil samat
>>
File: binns.jpg (114 KB, 486x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
binns.jpg
114 KB, 486x604
>>52979409

Is that you lying in a train bed going north to find a lapp wife?
>>
File: 1.jpg (25 KB, 673x423) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
25 KB, 673x423
What should I say to her m9s, pls help

Will deliver.
>>
File: medals off honours.jpg (182 KB, 738x722) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
medals off honours.jpg
182 KB, 738x722
>>52998294
>>52998327

Pitäkää hauskaa Suomen suurimmassa tivolissa:D

Toivoo II/10
>>
>>52998364
i am penis
21 cm
>>
>>52998364
Alkulukuja paskova karhu.
>>
>>52998364
-> >>52998600
>>
>>52998364
Kaikki kebab kaikki pitsa 6e. Erikoistarjous vain tänään!
>>
>>52998600
I need something in Finnish m8, pls no memes
>>
>>52978149
me on the right
>>
>>52998841
"Laitetaanko valkosibale?"
>>
>>52998841
>onko äitis simpukka ku oot noin pulska?
vai mite se meni se paras iskurepliikki?
>>
>>52998939
Ok I'm going with this, hope this is not something fucked up
>>
>>52998364
Kebab ranskalaisilla
>>
>>52998979
Remember to answer with "ma laitoin jo" if she responds.
>>
>>52999016
I'll post here if she responds
>>
>>52998841
"Tulinen vai mieto kastike?"
>>
>>52999016
quaranteed new year pussy right here.
>>
File: 2.jpg (21 KB, 667x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
21 KB, 667x345
she went online
>>
>>52999297
offline*
>>
File: 1331393335792.png (31 KB, 448x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1331393335792.png
31 KB, 448x357
>>52999359
What a bitch.
>>
>>52999297
You threatened to rape her after all.
>>
File: 1435533384821.png (139 KB, 570x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435533384821.png
139 KB, 570x284
>>52999442
T-thanks assholes
>>
>>52998364
tell you that you are descended from timur and want to re-ignite the Turko-Mongol synthesis
>>
>>52999999
ČEKED
FIRST
>>
>>52999999
fugg
>>
File: sadspurdo.png (43 KB, 564x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sadspurdo.png
43 KB, 564x419
>>52991681
>>
>>52999999
CHECA
>>
>>52999999
Tšekked fourth.
>>
>>52999999

derailed
>>
>>52999999
kek'em
>>
>>52999999
garbage get
>>
>>52999999
EBIN :-{DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>>
>>52999999
nein nein nein nein nein nein
>>
>>53000236
anime
>>
>>53000236
how is mämmi formed
>>
>>52999999
>>53000000
>>53000001
>>
>>53000000
>>
>>53000236
DUDE
>>
File: ei helvetti.jpg (53 KB, 700x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ei helvetti.jpg
53 KB, 700x686
>kaikenmaailman neekerimaiden savikiulun valajat kyttäävät kulli suorana gettejä /mämmi/ssä
>>
>>53000317
WEED
>>
>>53000236
I'm not a foreigner, all European Asians are brothers.
>>
File: 1340458248004.png (155 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340458248004.png
155 KB, 512x384
>>53000325
perkele
>>
>>52999999
Check'd
>>
>>52999999
Wasted
>>53000000
How about this one...
>>
File: 50099922_p0.png (890 KB, 770x1109) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
50099922_p0.png
890 KB, 770x1109
>>53000345
53000002 here, I agree with 53000005
>>
File: 1363546078646.gif (497 KB, 245x182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1363546078646.gif
497 KB, 245x182
>>52999999
czech'ed
>>
File: 1408164986637.jpg (3 MB, 1920x1607) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408164986637.jpg
3 MB, 1920x1607
FOREIGNERS LEEEEAVEEEEEEEEEE

RÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
File: 1390676771490.jpg (47 KB, 346x516) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390676771490.jpg
47 KB, 346x516
>>53000435
42999995 here, I agree with the both of yous.
>>
>>52999999
>NINE NINE NINE NINE NINE NINE
NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN!
>>
>>53000528
I would let him give me the dick to be desu.
>>
Onkos sitten joku kendopeli ruotsia vastaan maanantaina häh

Onko torijuhlat tulossa häh
>>
>>53000689

o
>>
>>52999999
I'm just here to check those numbers
>>
>>53000768
FUNNY FLAG
>>
File: kultajuhla.jpg (94 KB, 494x729) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kultajuhla.jpg
94 KB, 494x729
>>53000711
VOI JÖSSES
>>
>>52998364
What's her name? I might know her
>>
>>53000768
KATHMANDU
>>
>>53000889
sun mutsis
>>
ketä kännissä?
>>
>>53002017
sun mutsis
>>
File: 655553.jpg (36 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
655553.jpg
36 KB, 400x400
>>53002017
>>
File: 1340456852004.png (6 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340456852004.png
6 KB, 512x384
>>53002017
Ehkä
>>
>>52996316
menisin takasin jos voisi
ehkä yritän mennä sinne takaisin opintojen jälkeen

ps. siviiliin hajoaa
>>
>>52999999
52999998 for Tamerlane descendants

Mughal Empire 2.0
>>
>>53003018
Hyi helvetti itse ainakin yritän välttää kaikki maholliset kertauksetkin
>>
>>53003111
hommat sinänsä maistui koska hyviä hommia (pasi) ja ilmaiset ampät ja adr luvat.

eikä tässä ole tullu mitään parempaa ideaa missä firmassa sitä eläkkeelle/hautaan saakka hajoaa
>>
>>53003236
Nojoo riippuu ehkä hommista mutta mua itteä inhotti se jatkuva väenpaljous ympärillä. Haluan vain rauhassa tehdä hommia. Sen takia varmaan kipinävuorot oli parasta intissä.
>>
pääntin ostaa pullon viinaa.
mitäs sitä nyt syötäisiin?
>>
Intissä iski aina vitunmoiset kuumotukset kovapanosammunnoista ja vemppasin melkein kaikista kun pelkäsin ampuvani jonkun vahingossa
>>
>>53004995
Aikamme vitsaus, tutkijat eivät ole vielä kehittäneet tähän ratkaisua
>>
>>52999999
>/mämmi/ gettaa jälleen
Mikäs siinä
>>
Katson elokuvaa etulinjan edessä. Pidät?
>>
>>53005851

en oo varmaan nähny
>>
File: ebinbost.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ebinbost.jpg
96 KB, 792x558
kävin bentsokänneissä moikkaamassa sukulaisia.
EBIN
>>
>>53006000

tuliko sanomista?
>>
>>53006099
ainoot sanomiset tuli et "mite oon nii pitkä" ja "komee"
>>
>>53006159
Annoitko pippeliä
>>
File: 55.png (38 KB, 695x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
55.png
38 KB, 695x507
>>53006243
eno sukurutsari
olin kyl aika kuoseis mut ei ne mua huomannu
sitä ennemmin kävin faijalla ja juotiin vähä liköörii
>>
>>53006370
>eno sukurutsari
Mutta ne selkrästi halus kikkeliä
>>
elämä ilman päihteitä nykypäivänä on mahdotonta
>>
homoja lanka täynnä jtp
>>
>>53008105
Ei pikkutytöt voi olla homoja
>>
when will duolingo add finnish?
>>
>>53008404
When Finland and Mongolia unite to form the Great Khanate
>>
>>53008404
Hopefully never, although you are always free to join us here at New Mongolia, friend
>>
>>53008404
Never
>>
Jos katsot jääkiekkoa olet valkoroska elämämkoulu bensalenkkari karjalalippis turbosaabi hookoon blöö
>>
>>53008922
>jos teet/olet asiaa/asia x, olet/teet asia/asiaa y koska en itse tee/ole asiaa/asia x

lopettakaa tää vitun vammaset saatana

PERRRKELE
>>
>>53009095
>>
File: 1340456470001.jpg (35 KB, 389x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340456470001.jpg
35 KB, 389x381
https://www.youtube.com/watch?v=C0meyMADr80
>>
File: 1428102240974.gif (160 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428102240974.gif
160 KB, 400x388
Vittu, et vituttaa alakerran naapuri, kun alkaa huutamaan ja hakkaamaan kattoa, kun kuuluu ääniä kämpästäni. Kuolis vittuun.
>>
File: ihana.png (98 KB, 231x231) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ihana.png
98 KB, 231x231
>stk ku Linda Liukas ei tuu ikinä olemaa sun ihana tyty-yde ja höppänäjuttuja hymyillen selitä flegmaattisella äänellä
>>
>>53013657
Linda
>vitun
Liukas
>>
File: linda on paras.jpg (310 KB, 1536x1152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
linda on paras.jpg
310 KB, 1536x1152
>>53013850

Ihana nimi
>>
>>53013657
>Liukas

tirsk
>>
ketään hereillä?
>>
>>53017483
ei
>>
>>53017483
NUKKUMAAN
>>
>>53018153
Mee ite
>>
>>53018171
AI HAASTAT RIITAA VAI?!?!?!?
>>
>>52978149
Pitäs kieltää tällaset geenit
>>
>>53018268
oon kivesmonni
>>
onks kukaa hereil? heräsin jostai syyst näi aikasi
>>
>>53019609
en oo varam
>>
te jätkät ootte täyttä paskaa

nii oon minäki mut ajattelin vaa kertoo

ok
>>
menin eilen bentsokänneissä moikkaa sukulaisia ja
en jostain syystä muista oikeen että miten meni mut hyvin se tais mennä :D
>>
>>53019874

nyt mennään vahvasti elämäm kullu urilla
>>
tiietteks sen vituttavan ripulin kun mahaa vääntää vitusti
>>
Explain this Paska, Suomi.
https://www.youtube.com/watch?v=P82u4e0G3S4
>>
>>53022974
the blonde is the cutest
>>
>>53022974

isot nugetit ja suklaapirtelö kiitti moi
>>
masennus
kylmä
raittiusliike
helsingin sanomat
>>
Herätys kultamuruset mussukkaiseni :3
>>
>>53025859
Juon viinaa.
>>
File: 64643.gif (758 KB, 375x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
64643.gif
758 KB, 375x375
Ilmeeni kun aamukahvia ja aamupalaksi eilisen pizzan jämät
>>
File: 1349709321950.jpg (63 KB, 567x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349709321950.jpg
63 KB, 567x273
>>53027481
oispa pitsan jämät
>>
File: 1401038383921.png (64 KB, 560x812) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401038383921.png
64 KB, 560x812
Heips /mämmi/ aamulehteä lukiessani tuli vastaan juttu paikallisista murre-sanoista, ja osa näistä sanoista on itsellekkin ihan outoja, mutta osa sellaisia että luulin niiden olevan ihan perus suomenkieltä. Annan muutaman esimerkin sanoista jotka luulin että kaikki tietää.
Ehtoline, filunki, funteerata, kantiline, kappala, kinttaal, knafti ja ainakin minun mielestä kaikista normaalein sana oli kraana. Onhan noita tuossa vielä.
>>
>>53027711
>Ehtoline
Ehdoton
>filunki
kusetus
>funteerata
Miettiä
>kantiline
en tiedä
>kappala
en tiedä
>kinttaal
Kinttaalla?
>knafti
en tiedä
>>
mul on raivoava seissokki pöksyissä
>>
File: mit.png (33 KB, 150x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mit.png
33 KB, 150x100
>>53027711
Kinttaal ja kraana ainoat mitkä oon muistaakseni joskus kuullu jonkun sanovan
>>
anime?
>>
moi
>>
>>53027796
Ehtoline = Iltaruokailu (ehtoota on sama kun toivottaa hyvää iltaa)

Filunki meni oikein, funteerata meni oikein (suoraan ruotsista nuo), kantillinen = neliskulmainen, kappala = pala (kappale), kinttaal = jokin on kintaalla, eli ihan lähellä, knafti/nafti = tiukka (eikä nyt puhuta pillusta).

Olen käyttänyt noita arkikielessä, kuinkahan monta kertaa olen käyttänyt sanoja mitä muut eivät ymmärrä.
>>
>>53027913
Mitäs meinasit tehdä sille?
>>
http://www.liveleak.com/view?i=058_1451780604
>Hollanti
>Valkea
Höhöhö. :DD:D

Koskahan täälläkin alkaa muslimit/pakit ja afrikkalaiset/neekerit heilumaan keskenään.
>>
Huh tuli taas animet pyttyyn kovalla voimalla
>>
>>53027989
Normaalissa suomessa ne on illallinen,vilunki, fundeerata, neliskanttinen, kappale, lähellä, nafti, raana.
>>
>>53028044
Jotain koulukiusaamista kuvattu ja kiusattu vetelee kiusaajaa pleksiin. Mikä tässä nyt on ihmeellistä oli ihonväri mikä tahansa?

Onhan vastaavia videoita Suomestaki kun suomalaiset tekee ihan samaa.
>>
>>53027711
>ehtoline
Ehdollinen? Ainaki täällä päin sanotaan ehtottomasti silleen hassusti d -> t
>filunki
Huijaus, huijata
>funteerata, funtsata
Miettiä, ajatella
>kantilinen
Koskaan vittu kuullutkaan
>kinttaal
Viittaa kinttaal? Eli siis vähän sama kuin "älä välitä" "ei kannata"
>knafti
sopiva, tiukka
>kraana
vesihana


Ookko joku helevetin knapsu?
>>
>>53028267
Älä kloppi ny ala, tai tulee tupen rapinat.
>>
>>53028184
rottenings
>>
>>53028267

>ymmärtää böndeä

Huutista
>>
>>53028184
Koska minä haluan nähdä niitä videoita suomesta, senkin piikkinisti. Ei nuiden älämölöstä saa vittukaan selvää. ::DD:D
>>
>>53028496
>Huutista
Onko tämä sitä heseä?
>>
>>53028581
Se on ylistä.
>>
>>53028615
>>53028581
>>
>>53028267
>knapsu
Joko Lappiin on saatu sähköt?
>>
>>53013657
Pääsispä Lindan liukkaille
>>
>>53013657
>>53013961

onkohan tällanen kasvohalvaus kivulias tila
>>
File: kekked.png (525 KB, 713x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kekked.png
525 KB, 713x599
>>53028686
Voeh tokkiinsa. Oliha täällä perämerenpohojukasa sähköt katos kun otimma linjat ruottista ennenku teilä oli rautatieasemalla eres valaastukset kunnosa.
>>
File: keke.gif (2 MB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
keke.gif
2 MB, 500x500
>>53028811
Vittu väärä kuva.
>>
lähen itiksee, toivottakaa onnee
>>
>>53028884
allahu akbar
>>
File: cat_knife.jpg (17 KB, 604x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cat_knife.jpg
17 KB, 604x438
>>53013657
Eikös tuokin ole jo paksuna ja kaiketi jo yhden lapsen pullauttanut?

Käytetty huora en panis
>>
mitä ostan kaupasta kaljan lisäksi?
>>
>>53029101

munia, näkkäriä, voita ja multivitaa

nää kompensoi hyvin olutdieettiä
>>
>>53028800
Mjaa-a, vaikea tuosta ilmeestä huomata.
>>
>>53028184
Noin vanhat ihmiset koulukiusaa kuin kakarat?
>>
>>53028800
Kysäse ulkomaalaisilta. Mietin aina miks jengi irvistelee ku ne hymyilee siel.
>>
TAKBIIIIIR
>>
harmittaa olla näi komee mies
hyvä ulkonäkö menee hukkaan mun autismin takia
>>
>>53029496

iteki oon 10/10 mut ei tytöt kiinnostu autisteista, vitun persoonakeskeiset huorat
>>
>>53029564
>vitun persoonakeskeiset huorat
kek. mut en silti ihan mikää KV ole. joskus ympäripäissään onnistanut
>>
no nyt on aika gentleman meno.... onneks ainaki tunnistatte olevanne autisteja nii ei mee hieronnaks :D
>>
File: 1340457649004.jpg (59 KB, 477x584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1340457649004.jpg
59 KB, 477x584
Ilmeeni kun ruma ko saatana ja autisti
>>
>>53030206
Voiko näillä korteilla edes koittaa
>>
>>53029886
vaikka olenkin autisti niin mulla o silti ollu tyty
>>
>>53030251
Ei, mutta kannattaa voittaa.

>WINNING!
>>
Juku tilasin pitsun ja se tuli 15 minuutissa
>>
oispa pirii
ei oo pitkää aikaa tullu vedettyy kunno poretta
>>
>>53031180
täälki tulee pitsut jossai 15-30min ja on aina priimaa
tosi hyvää asiakaspalvelua kaikinpuolin
>>
>>53031374
>>53031180
Ostitteko edes paikalliselta karvakädeltä?
>>
>>53031486
joo, mut toi mun lafka saattaa olla italialainen
>>
>>53031486
juu
>>
Jos teil ei oo vielkää tyty ydee ni aatelkaa se sillee et suurin osa tytyist seukkaa itteää 10v vanhempien meisten kaa, ni jos ette oo viel 30v ja virgin ni teil ei oo mitää hätää
>>
>>53032760
Minulla on yhdeksän vuotta nuorempi tyytyde.
>>
>>53032760
minulla on vuoden vanhempi tyty
onko minussa jotain vikana
>>
>>53032760
>suurin osa
Paskapuhetta, ehkä joku 10% tytyistä seurustelee yli 5v vanhemman miehen kanssa.
Ja ne miehet jotka seurustelee 10v nuorempien tytyjen kanssa ei oo mitään perus miehiä.
>>
>>53032760
mull oli tyty yde joka kaks vuotta vanhempi
en oo ruma paska voitko kertoo et onks mul tsänsssei
>>
>>53033168
Ei vittu mulla samat.
Muuten jees, mut joskus 35v tulee varmasti vitunmoinen hinku vaihtaa muija 10v nuorempaan.
>>
File: RAAAHHH.gif (405 KB, 400x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
RAAAHHH.gif
405 KB, 400x378
>>53031576
>>53031897
>>
File: Tehtiin mitä piti.jpg (107 KB, 960x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tehtiin mitä piti.jpg
107 KB, 960x773
>>53033233
>>53033168
Katsokaa
>>53033101

Teidän kohtalo on tehdä samat.
>Tosin minulla on aina ollut nuorempia ympärillä, babyface kiittää.
Saas nähdä teenkö vielä Deppit.
>>
File: 1401109827304.jpg (17 KB, 316x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401109827304.jpg
17 KB, 316x239
HALUAN TYTY-YDEN
>>
RRRRRÄÄÄÄÄÄÄ
lanka täynnä normoja ylpeilemässä töttö-röntöillään
Menkää takas ylikselle vitun normot
Ja teidät tytöt tod näk pettää teitä koska ette oo mitään aitoja alfoja, pelkkiä beta vässyköitä jotka antaa naisten hyväksikäyttää teitä.
>>
kuulen kun ulkona jokut junnut huutaa "allahu akbra"
onko tämä suomen tulevaisuus ja mitä voin tehdä?
>>
File: mämmiä vetimeen.png (43 KB, 712x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mämmiä vetimeen.png
43 KB, 712x238
>>53034097
>>53034047
4chanistahan niitä saa.

Menkää orjamarkkinoille, sieltä tekin veljet saatte rönttöä! TAKBIR!
>>
>>53034256
Huuda että JALLA JALLA! TAKBIR! JALLAAA! DURKA ISHMAIL MUHAMMAD!
>>
File: Takbir_of_prayer.jpg (646 KB, 1600x1067) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Takbir_of_prayer.jpg
646 KB, 1600x1067
>>53034256

voit löytää uskon, rafiq

wallah
>>
Ootte kaikki homoja
>>
File: herrasmiehet.jpg (103 KB, 633x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
herrasmiehet.jpg
103 KB, 633x400
>>53034443

lopetapa se marmattaminen
>>
>>53034443
En ole homoseksuaali, tykkään pääasiassa tytöistä ja välillä pippelitytyistä.
>>
>>53034256
Voi vittu teitä rasistei. ''Allahu akbar'' tarkoittaa ''Jumala on suurin''. Se on sama kuin kristityn rukous.
>>
File: Höhöh.jpg (78 KB, 978x554) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Höhöh.jpg
78 KB, 978x554
>>53034443
Oleppas poeka hilijoo tai nussin sukusi kuoliaaksi. Höhö!
>>
>>53022623

Joo. Joskus herään siihen yöllä
>>
Fundeerata on deellä vitun barbaarit
>>
toivoisin et mun kämppä palais et pääsis tavarasta eroon ja sais vakuutusrahaa ja pääsis muuttaa ilman kamalaa vaivannäköä
>>
>>53035303
oon monni
>>
>>53035303
Ala majoittamaan sun kämpässä turvapaikanhakijoita. Ne kämpät palaa nopeasti.
>>
>>53028884
Ehkä näin sut
>>
>>53035003
Moi! Kuultiin että täällä dissataan barbaareja? Kuka haluaa kuolla ensimmäisenä tästä rasistisesta dissauksesta? Vedetään pää poikki hienolla kierteellä, jotta kaikilla on hauskaa.
>>
>>53035003
*funtsata
>>
File: hockey.png (251 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hockey.png
251 KB, 1366x768
>>
>>53037676
DELET THIS
>>
>>53037676
delet this.
>>
>>53034537
hähä, jätkä on hintti ja runkkaa miehille
>>
>>53034552
Allahu akbar tarkottaa "ampu tulee" tai "lanka palaa.
>>
>>53037676
delet
>>
File: 1451555809366.png (448 KB, 496x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451555809366.png
448 KB, 496x708
En oo viime aikoina voinut hyvin.
>>
>>53040274
>>53040274
>>53040274
>>53040274
>>53040274
>>
File: 1410881185946.png (256 KB, 684x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410881185946.png
256 KB, 684x477
>>53037676
Thread replies: 312
Thread images: 83
Thread DB ID: 378164[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.