[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

POLSKI FRED Tutaj wrzucajcie zdjęcia fajnych dup Tutaj rozmawiajcie

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 268
Thread images: 92

File: pl-big.png (1KB, 413x260px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pl-big.png
1KB, 413x260px
POLSKI FRED

Tutaj wrzucajcie zdjęcia fajnych dup

Tutaj rozmawiajcie

Bez wyzywania, może w końcu wyjdzie
>>
Przeciez polskie dupeczki wszystkie fajne
>>
>>610905032
>Bez wyzywania
Pojebało cię?
>>
>>610905485
b8 xD
>>
co kurwa
>>
Na kogo głosujecie?

I tak wiem że na korwina, gimbusy
>>
op to pedał confirmed
>>
spierdalaj
>>
Polski fred z rana jak śmietana
>>
korwin krul
>>
>>610907223
>z rana
pozdrowienia do Australii
>>
Przynajmniej raz fred zrobiony o normalnej godzinie
>Captcha - fresu
>>
File: HPIM1894.jpg (2MB, 2576x1920px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HPIM1894.jpg
2MB, 2576x1920px
jazda
>>
>>610908689
z ryja trochę ziemniak, ale dajesz więcej
>>
File: HPIM1896.jpg (2MB, 1920x2576px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
HPIM1896.jpg
2MB, 1920x2576px
>>610909113
>>
>>610909578
https://www.youtube.com/watch?v=QiqqC_fbP1c
>>
>>610908689
>>610909578
MODS?
>>
>>610909971
cancer
>>
>>610909862
piękne ;_;
>>
>>610910040
anon, nice to meet you cancer
>>
>>610910403
weź spierdalaj
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5fe8Je9Dk28
>>
File: c8f5d0f07eac.gif (198KB, 368x310px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c8f5d0f07eac.gif
198KB, 368x310px
teraz to jest papaj thread
>>
>>610910586
kurva
>>
chuj wam w dupe gimbusiary
>>
>>610905032
lepiej daj papieża, ciulu
>>
File: 1428870736537.jpg (13KB, 250x315px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428870736537.jpg
13KB, 250x315px
wincyj dup
>>
File: image.jpg (625KB, 884x1200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
625KB, 884x1200px
>>
>>610911151
o, tutaj
>>
Hey guys

I wanted to go to Przemysl in holidays cause it is pretty cool. You know if I can travel with train without vaild passport (expired in dec)?
>>
wykurwiaj śmieciu
fuck off trash
>>
>>610905032
gdzie też papież? czekam i czekam
>>
no postujcie dupy, bo nam fred umiera.

A jak nie to spierdalajcie na karahana, czyli strone dla zjebuw
>>
File: 1426711699241.jpg (46KB, 620x427px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426711699241.jpg
46KB, 620x427px
>>
>>610911383
We re in UE fuck the passport?
>>
Jak wejść na karachan?
>>
>>610912832
nie wchodź tam, to jest strona dla uposledzonych gimbusów z autyzmem. Ponoć można złapać tam extra chromosom
>>
Proszę zostawcie 4chan w spokoju i idźcie gdziekolwiek indziej
>>
>>610912832
Musisz usunąć zabezpieczenia ze swojego komputera. Znajdują się one w folderze system32, najlepiej usunąć cały ten folder.
>>
>>610912657
i mean travel passport i travel from switzerland
>>
>>610912832
Normalnie bym nie powiedział bo to /b/, ale skoro chcesz być smieciem droga wolna, Darwin to przewidział
Usuwasz system32, poszukaj go na dysku z zainstalowanym windowsem
>>
>>610913246
You can, no one actually gives a fuck whether you've got it or not
>>
File: i.jpg (92KB, 500x637px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i.jpg
92KB, 500x637px
Anonki kto chce się spotkać na browara dzisiaj pod pałacem kultury, spokojny ze mnie gość a nudno i nie ma z kim wypić.
>>
>>610913645
thanks

lubie polska, polska jest piekna!
>>
>>610913246
in the train the only thing they check is the fucking ticket you can even have tons of drugs they dont care about nothing in trains...
>>
>>610913769
It's gonna be in like 20 years or so. Come here and leave your money anon, we will do use out of it
>>
>>610906251
Duda where it's at. Ale poważnie, to chyba na żadnego.
>>
>>610912832
Adblock
>>
>>610914206
Nie głosowanie na nikogo jest gorsze niż głosowanie na Dudę
>>
>>610914596
To głosuję na Dudę. Dzięki za słowa rozsądku.
>>
>>610906251
No wiadomo, że na Komorowskiego. ZGODA I BEZPIECZEŃSTWO!
>>
>>610914596
wieczne dziewictwo jest lepsze niż bycie ruchanym w dupę przez czarnuchów, więc nie zgodzę się z twoją tezą
>>
>>610914887
No popatrz jaki smieszek z Ciebie, głosuj na kogo chcesz, wszyscy poza Internetem mają wyjebane
>>
>>610915057
>Sugerowanie że funkcja prezydenta ma jakies znaczenie poza reprezentowaniem i wetowaniem tego co chce partia
>>
>>610915332
>poza reprezentowaniem
Też ważne. Jak się wyskakuje z szogunami za granicą, to trochę siara.
>>
>>610915332
>sugerowanie, że nie robi mi różnicy, czy reprezentuje mnie facet z wazeliny na czarnej dupie, czy ktos inny
>>
>>610915554
wmówili wam dzieci, że na krzesło wlazł, a wy jak te pelikaniki rybkę...

>captcha
>debbl
>>
File: 639978.jpg (125KB, 466x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
639978.jpg
125KB, 466x640px
>>
>>610915779
Nie mówiłem nic o włażeniu na krzesło.
>>
>>610915554
Chuj z Szogunem. Z częscia programu Korwina się zgadzam, z częscią nie, zagłosowałbym na niego jako na partię spoza bloku popis, ale nigdy na prezydenta. Korwin nie spisałby się w tej roli, podobnie jak Duda, podobnie jak Ogórek, a choć Komor też się nie spisuje, i tak jest lepszym wyborem niż pozostali (oczywiscie biorąc pod uwagę tych którzy mają jakiekolwiek znaczenie w tych wyborach)
>>
>>610905367
Gdzie ty mieszkasz? 1 na 10 polek jest ladna
>>
>>610916448
Też tak niestety myslę, mieszkam w Małopolsce, a Ty?
>>
>>610913122
Sluchaj sie go, on dobrze gada
>>
>>610916448
Ja mieszkam na podlasiu/lubelszczyznie i ładna jest prawie każda. I bliżej niemiec tym gorzej, jak mniemam.
>>
>>610916691
UK haha
>>
>>610910744
no i ja się pytam człowieku dumny ty jesteś z siebie zdajesz sobie sprawę z tego co robisz?masz ty wogóle rozum i godnośc człowieka?ja nie wiem ale żałosny typek z ciebie ,chyba nie pomyślałes nawet co robisz i kogo obrażasz ,możesz sobie obrażac tych co na to zasłużyli sobie ale nie naszego papieża polaka naszego rodaka wielką osobę ,i tak wyjątkowa i ważną bo to nie jest ktoś tam taki sobie że możesz go sobie wyśmiać bo tak ci się podoba nie wiem w jakiej ty się wychowałes rodzinie ale chyba ty nie wiem nie rozumiesz co to jest wiara .jeśli myslisz że jestes wspaniały to jestes zwykłym czubkiem którego ktoś nie odizolował jeszcze od społeczeństwa ,nie wiem co w tym jest takie śmieszne ale czepcie się stalina albo hitlera albo innych zwyrodnialców a nie czepiacie się takiej świętej osoby jak papież jan paweł 2 .jak można wogóle publicznie zamieszczac takie zdięcia na forach internetowych?ja się pytam kto powinien za to odpowiedziec bo chyba widac że do koscioła nie chodzi jak jestes nie wiem ateistą albo wierzysz w jakies sekty czy wogóle jestes może ty sługą szatana a nie będziesz z papieża robił takiego ,to ty chyba jestes jakis nie wiem co sie jarasz pomiotami szatana .wez pomyśl sobie ile papież zrobił ,on był kimś a ty kim jestes żeby z niego sobie robić kpiny co? kto dał ci prawo obrażac wogóle papieża naszego ?pomyślałes wogóle nad tym że to nie jest osoba taka sobie że ją wyśmieje i mnie będa wszyscy chwalic? wez dziecko naprawdę jestes jakis psycholek bo w przeciwieństwie do ciebie to papież jest autorytetem dla mnie a ty to nie wiem czyim możesz być autorytetem chyba takich samych jakiś głupków jak ty którzy nie wiedza co to kosciół i religia ,widac że się nie modlisz i nie chodzisz na religie do szkoły ,widac nie szanujesz religii to nie wiem jak chcesz to sobie wez swoje zdięcie wstaw ciekawe czy byś sie odważył .
>>
>>610917009
naprawdę wezta się dzieci zastanówcie co wy roicie bo nie macie widac pojęcia o tym kim był papież jan paweł2 jak nie jestescie w pełni rozwinięte umysłowo to się nie zabierajcie za taką osobę jak ojciec swięty bo to świadczy o tym że nie macie chyba w domu krzyża ani jednego obraza świętego nie chodzi tutaj o kosciół mnie ale wogóle ogólnie o zasady wiary żeby mieć jakąs godnosc bo papież nikogo nie obrażał a ty za co go obrażasz co? no powiedz za co obrażasz taką osobę jak ojciec święty ?brak mnie słów ale jakbyś miał pojęcie chociaz i sięgnął po pismo święte i poczytał sobie to może byś się odmienił .nie wiem idz do kościoła bo widac już dawno szatan jest w tobie człowieku ,nie lubisz kościoła to chociaż siedz cicho i nie obrażaj innych ludzi
>>
>>610916412
Jaki kurwa program?
https://korwin-mikke.pl/strony/wolnosc_i_praworzadnosc_zarys_programu
Ta strona jest pusta! Ten idiota nie wie co robi a inni idioci na niego glosuja
>>
File: e9d[1].jpg (16KB, 600x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
e9d[1].jpg
16KB, 600x600px
>>610917009


>>610917087
still baited
>>
>>610916837
Cos nie chcę w to wierzyć żeby mieszkać w UK i mówić, że Polski są brzydkie. Byłes tam kiedykolwiek? Choć w Polszy 1 na 10 jest ładna, to jak tam pojechałem nie wierzyłem własnym oczom
>>
Can polish fags triforce?
▲
▲ ▲
>>
>>610916412
Zgadzam sie

NIE MA KURWA NA KOGO GŁOSOWAĆ!
Bronek jest w tym wypadku najmniejszym złem. Poza tym jest taki jaki jakis swój.

Korwin ma pare fajnych pomysłów, z którymi sie zgadzam, np niefinansowanie wiezien, natomiast wiekszosc jego pogladów jest całkowicie bez sensu. A najwieksza beke mam z jego kampanii wyborczej i lansowaniem sie u małolatów...
>>
>>610917508
>Implying we can not
▲
▲ ▲
>>
  ▲
▲ ▲

>fags
>>
oczywiscie ze na pania Ogórek
>>
>>610917508
>gada

Nope

   ▲
▲  ▲
>>
A na Kukiza już nikt nie chce głosować?
>>
>>610917009
To są typki z karachana. Takie ranty to woda na ich młyn. Bryndzlują się do twojego gniewu.
>>
Kto w Warszawie niech da lajka
>>
>>610918202
A ktokolwiek chciał?
>>
>>610918268

No aktualnie ma większe poparcie niż "krul"
>>
>>610918247
Jaki debil ja nie wierzę, własnie odpisałes typkowi z karachana przy okazji zostałes pierwszym człowiekiem który wziął pastę na serio. Gratulacje
>>
Ludzie... Mówicie o reprezentowaniu Polski na arenie międzynarodowej i do tej roli najlepszy będzie Bronek? Serio? Wyscie się chyba z koniem przez telefon widzieli. Bronek to największa hańba dla Polski. Jest wiele lepszych kandydatów.
>>
>>610918247

Ty kurwa debilu to też jest typek z karachana i to jest copypasta xD
>>
>>610917571
>Poza tym jest taki jaki jakis swój.
Taki wieśniak, nie? Jak dżordż deblju. Ale od prezydenta należałoby wymagać czegoś więcej, niż żeby był swojak.
>>
>>610918202
Kukiz ma całkiem spoko nawet te swoje postulaty, jakby chciał do sejmu to bym go może nawet zakreslił...

Ale na prezydenta to on sie nie nadaje.
>>
>>610918438
Czekaj, to Ty w to wierzysz?
>>
File: 1413902301129.gif (109KB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413902301129.gif
109KB, 200x200px
>>610918504
>>
>>610918562
>>610918504
>karachany detected
Przeczytałem niecałe jedno zdanie.
>>
>>610918533
Są lepsi i nikt temu nie przeczy, tylko prócz tego że są lepsi są również niewidoczni z racji na brak jakiekolwiek zaplecza - partyjnego, medialnego itd
>>
File: 1.jpg (69KB, 540x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
69KB, 540x960px
>>610905032
nienawidze cie za to ze w ogole zyjesz
>>
>>610917087
Nie robimy spacji przed znakami interpunkcyjnymi.
>>
ej weszłem na karachana i powiedzieli, że moje ip jest przekazane policji co teraz???
>>
>>610908689
> fajnych
>>
>>610918933
Bedziesz miał przypał.
>>
>>610918933
Kurwa co za matoł, wszedłes na kurachena bez proxy albo tora?
>>
>>610918933
Czekaj na sukę. Jutro rano przyjadą.
>>
>>610918643
Tak. W sumie to każdy ma większe poparcie od krula.
>>610918585
On właśnie najlepiej by się nadawał na prezydenta, gadane ma, rozpoznawalna twarz, w miarę ogarnięty, czego chcieć więcej jak na nasze warunki?
>>
>>610918933
Bagiety dostaniesz.
>>
>>610919119
Twarz może i rozpoznawalna, ale za to jaka przepita...
>>
>>610919119
Tego, że startuje 20 lat za wczesnie, to nie jego czasy przepadnie i nikt o nim nie usłyszy
>>
File: STB_81142.jpg (35KB, 259x486px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
STB_81142.jpg
35KB, 259x486px
>>610918933
Areszt sledczy, do wyjasnienia. Formatuj dyski magnesem
>>
File: snake.webm (2MB, 400x266px)
snake.webm
2MB, 400x266px
Macie nacieszcie sie cebulaki biedaki.
>>
File: McMurphy-Chef.jpg (25KB, 450x338px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
McMurphy-Chef.jpg
25KB, 450x338px
>>610908689
miałtem taką tapetę, mogę do tego jechać
>>
>>610919688
Teraz widziałem już wszystko, a po 2 latach na /b/ i deepwebie myslalem ze nic mnie nie zaskoczy
>>
>>610919354
Jak by chciał wygrać to by się postarał i wygrał, ale on zarabiał na tym, że jest kontrowersyjny. Wygrana nigdy go nie interesowała.
>>
File: images.jpg (5KB, 259x194px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
5KB, 259x194px
> op pedał confirmed

captcha: zakaz skretu w lewo.


spierdalaj lewaku jebany
>>
>>610920128
Nie bądź debilem i nie głos nigdy więcej, że wystarczy być znanym i się 'postarać' żeby wygrać wybory gdzie połowa twardy elektorat głosuje na PiS bo to rzekomo konserwatysci i bronią Koscioła, a druga połowa głosuje na PO żeby PiS nie doszło do władzy
>>
zdechło
>>
>>610920641
Jakby tak bylo to by ogorek wygrala


A caly chuj ma nie prezydenture
>>
>>610921168
Jednak jestes ciężkim debilem, raczej nie ma sensu z tym walczyć
>>
>>610921609
Wspomnisz moje slowa jak jebany kaczor wygra, oj wpomnisz

TVN ci sito z mozgo zrobil, a Max olonkopowiedzial jak jest
>>
G Ó W N O O
G N
Ó W
W Ó
N G
O N W Ó G O G Ó W N O
G G
Ó Ó
W W
N N
O O G Ó W N O
>>
>>610905032
why do all polish people steal other peoples things? Are you all criminal or only the ones living in Scandinavia?
>>
Jak być szczesliwym?
>>
mozecie sobie zwalic do nóżek mojej siostry
>>
File: 1429454742411.jpg (90KB, 533x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429454742411.jpg
90KB, 533x600px
Polnische kurwy
>>
>>610922861
>>
>>610922422
Only few of us. Generally we are much better and nicer than gypsies etc. We are hardworkers, nad have a lot of skills. Generally there were a lot of shitheads, that moved to the "west" to steal or live without working, but most of us are good lads. Come to Poland for a weekend, and meet true poles ;)
>>
i am an american from polish decent what do i need to know about poland?
>>
>>610923013
>>
>>610922701
Polish people stole my brothers car and some other polish broke into a friends house. Also a colleague got robbed by polishfag. coincidence?
>>
>>610921982
>kaczor
>>
>>610923031
First of all, we do have complexes that we are worse than West, that's why never ask about Poland on the Internet, you will always hear worst and untrue things, sadly most of them said by Poles
>>
>>610923031
never ever do not come here
>>
>>610923026
actually I have heard only good things about Poland (escpecialy Krakow) but only bad things about polish people living in west...
>>
>>610908689
>>610909578
RZYGŁEM
>>
>>610923031
We hav one of the most fucked up localisations in europe, so every war between east and west took place on our grounds, We love to party, we can drink a lot, we hate when someone call us russians, and we have nice looking girls, so your daughter can be a nice hottie
>>
>>610923184
>no
>you are next
>>
>>610923184
Out of curiosity, where do you live?
>>
File: 1429402744809.jpg (1MB, 3072x1728px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429402744809.jpg
1MB, 3072x1728px
>>
zróbmy z /b/ drugiego kara
>>
>>610922422
Stealing other peoples is a stereotype. Basically, we steal your job because we are better educated and harder working than you.

I spent most of my career in Madrid, spain on an land engineering contract and all I can tell is that spanish are fuckin gary morons.

Now I am going to Qatar - steal some shit from sand niggers
>>
>>610923611
Sweden
>>
>>610923647
Dlaczego wklejacie same ziemniaki?
>>
File: 1429399577279.jpg (79KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429399577279.jpg
79KB, 480x640px
>>610923860
ty kurwa pedale
>>
elo xD
>>
>>610923457
>>610923463
>>610923546
thanks for the info friends i will try and do some more research

pic semi related the only relevant polish person i know
>>
>>610923611
Damn, it's your politics that made the scum of every nation come to your country and take your money since you give it away so happily. Don't be surprised you meet worst of worst
>>
File: tomasz adamek i jp2.jpg (291KB, 1024x768px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tomasz adamek i jp2.jpg
291KB, 1024x768px
sram wam do ryjca polskie kurwy
>>
>>610923993
No, cycki fajne, ale co z tego skoro ma masło zamiast ryja? Twoja dziewczyna pewnie? Albo raczej Twoja friendzone, bo tylko ciota wkleja zdjęcia znajomych na /b/, taka która nie potrafi zdobyć ładnej dziewczyny
>>
File: 1427156239001.png (1014KB, 705x900px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427156239001.png
1014KB, 705x900px
POLACKEN ESSEN SCHEISS
>>
typical teen from poland
>>
>>610923647
za ładna to nie jest, ale jakbym został olany nad Wisłą i miał parcie, to na noc bym przygarnął i schlapał się do ust
>>
File: papies.gif (1MB, 280x210px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papies.gif
1MB, 280x210px
chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuj :---DDDDDDD
>>
>>610924144
This is respond to this:
>>610923837
>>
>>610924344
nie moja, innego anona który wczoraj sie chwalił
fapłem sobie
>>
File: jp2g.jpg (6KB, 210x240px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jp2g.jpg
6KB, 210x240px
pozdrawiam
>>
File: 1406073876739000359.jpg (792KB, 1496x1796px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406073876739000359.jpg
792KB, 1496x1796px
WITAM
>>
>>610924412
Never seen one with horse face like that
>>
File: 5373b97c32021.jpg (128KB, 800x1173px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5373b97c32021.jpg
128KB, 800x1173px
>>
File: papiesz na kiju.png (443KB, 500x342px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papiesz na kiju.png
443KB, 500x342px
postuje w epikurejskim xDDDDDDDDDDDDDDDD

boland zdrong
>>
File: 142927808617222338.jpg (138KB, 640x358px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
142927808617222338.jpg
138KB, 640x358px
>>
>>610924795
>horse face
wut
>>
>>610925061
No tu już lepiej, takie ujęcie
>>
You're lined up with the runway. Go ahead and land.
>>
bump 4 Boland
>>
File: 136239448872.jpg (89KB, 721x1000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136239448872.jpg
89KB, 721x1000px
>>
>>
File: 13596615861.jpg (163KB, 797x861px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13596615861.jpg
163KB, 797x861px
>>
Na chuj wychwalacie meksyk europy
>>
File: Pod prąd.jpg (30KB, 554x440px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pod prąd.jpg
30KB, 554x440px
chuj wam w dupę, normiki i zjebane polskie raki.
also
>wypierdalaj na karachana
no na pewno tam jest lepiej niż w tym rakowisku!
>>
File: lel.jpg (137KB, 570x855px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lel.jpg
137KB, 570x855px
>>
>>610922861
typowa gówno-anglia
>>
File: 54.gif (837KB, 451x300px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
54.gif
837KB, 451x300px
JANUSZ PEDAŁ DRUGI
SYN POLSKIEJ ZIEMI
>>
>>610922883
zamknij mordę turku
>>
O wy kurwistrzały
>>
File: papież brązowy.png (602KB, 724x894px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papież brązowy.png
602KB, 724x894px
"Niech Jan Paweł Drugi wypierdala"
~Lech Kaczyński, Katyń 2009
>>
File: 545.jpg (5KB, 224x225px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
545.jpg
5KB, 224x225px
POLSKIE KUREWY JAK JA WAMI GARDZE ŚMIECIE TRYHARDY PIERDOLONE ŚMIESZKI Z WYKOPU
>>
Polska to gówno!
>>
>>610924395
>>610926414
>>
File: rq1.png (567KB, 720x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rq1.png
567KB, 720x540px
>>
>>610926260
tez to zauwazylem, naturalnie to ladna cipa a jak sie odpierdoli na angielke to rzygac sie chce xD
>>
File: Jan Pedał II.jpg (38KB, 319x440px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jan Pedał II.jpg
38KB, 319x440px
POLSKIE KURWY!!!
>>
>>
>>610905032
Spierdalaj spierdalaj kurwa.
Dobre piwo.
Tak tak.
>>
File: polska .jpg (40KB, 550x550px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
polska .jpg
40KB, 550x550px
>>
"Zagrożeniem jest Bóg" Jan Paweł II 1988 Wadowice.

TY KURWA JEBANY POLAKU , ZWIERZAKU.
>>
>>610923031
descent*
>>
File: 1399987170812.gif (2KB, 242x253px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399987170812.gif
2KB, 242x253px
I'll be doing an erasmus in Gdansk next semester any advice?
>>
File: 1428163492598.jpg (1MB, 2448x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428163492598.jpg
1MB, 2448x3264px
>>
>>610928115
więcej
>>
>>610927880
kill yourself
>>
File: 1.jpg (62KB, 612x612px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
62KB, 612x612px
"Fuck poland"


> we have the most beautifull girls
go fuck your ogres and leave us the fuck alone
bitches.
>>
>>610924664
wincej, pupa plx
>>
Fucktards from worst of the polish chans took the thread. Time to abandon it

Also
>>610927880
Be open and don't listen to stereotypes, these are not revelant if you're going to live polish student's life for some time
>>
>>610923647
>>610924664
Ja chce taka. Ale strasznie malo gadatliwy jestem.
>>
File: 635432907986040672.jpg (308KB, 960x717px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
635432907986040672.jpg
308KB, 960x717px
>>610928808
kurwa jak na zlosc nie zapisałem fotek dupska jakie tamten anono postował
>>
>>610929027
And vodka, we don't drink that much but we will laugh at you if you don't know how to drink properly
>>
Does anyone in this thread know anything about the village of Ujście?
i found it on some old immigration papers and want to know more
>>
>>610929152
You'll have a big laugh then!
I'm really looking forward to go to poland
>>
>>610929102
Szkoda
>>610929099
Bracia pomozcie..
>>
>>610929223
http://en.wikipedia.org/wiki/Gmina_Ujście
what u wanna know?
>>
>>610929223
http://en.wikipedia.org/wiki/Uj%C5%9Bcie,_Lublin_Voivodeship

In polish version you won't find anything interesting either, it is really small village as I see
>>
File: DSC_5152.jpg (691KB, 1440x1756px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_5152.jpg
691KB, 1440x1756px
>>610929655
>>
Ogarnijcie sobie jaki stulejów
https://www.youtube.com/watch?v=mlpISongPjk

Na kogo głosujecie?
>>
File: DSC_4462.jpg (1MB, 3008x2000px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_4462.jpg
1MB, 3008x2000px
>>610929810
podobno ma 20 lat, wygląda na 13 xD
>>
>>610929651
At first we will, but then you will understand why and be laughing at your past self for not knowing how to drink. Don't worry, if unless you clearly act like a complete moron, ignorant and faggot, you will find best mates here
>>
File: 635438253828451075.jpg (118KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
635438253828451075.jpg
118KB, 480x640px
>>610929997
>>
File: Untitled.jpg (83KB, 349x613px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.jpg
83KB, 349x613px
Potwierdzone 22

niestety
>>
>>610929655
Mało gadatliwy w sensie wstydliwy, niepewny siebie, czy po prostu nie lubisz się odzywać niepytany?
>>
ma ktos komplet>>610929997 ? moze mega?
>>
What's the best way to start learning Polish? Your language looks fun.
>>
>>610930356
Troche wstydliwy tez jestem. Ale nie lubie za duzo mowic/gadac/odzywac sie. Probowalem nie raz cos z tym robic. 23 styknelo. Juz nie probujebo mi z tym okej ale jakas dupcia by sie przydala.
>>
File: 4.jpg (65KB, 720x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.jpg
65KB, 720x960px
>>610930684
Polish is one of most complicated languages in the world.

Assuming i Want to teach you:

i have no fucking idea how to do it
>>
Krakowfags, how do your trams work? I never paid a penny when using them. Was I stealing your transport?
>>
>>610930684
Are you english/american?
If yes, you're fucked.
Our grammar is kind of similar to french.
>>
File: 1429401485636.jpg (82KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429401485636.jpg
82KB, 480x640px
>>610930534
>>
>>610931211
Yep, faggot
>>
>>610930925
How do immigrants usually do it? Besides the obvious fact that they're surrounded by Polish everywhere they go.
>>610931260
I'm Dutch, but I have a moderate to good understanding of how french grammar works.
>>
>>610930723
Spraw żeby to przestało być okej, nie bądź wygodnicką ciotą, zdobycie dziewczyny wartej zachodu wymaga potężnej zmiany, a ta choć ciężka i długa, warta jest każdej kropli.
Osobiscie, najlepiej będzie jak uznasz że pierdolisz co ludzie myslą o Tobie. Zacznij od robienia dziwnych rzeczy w publice, a dziewczyna sama przyjdzie i przy okazji będziesz się czuł jak inny człowiek
>>
>>610931436
Don't listen to that faggot, he has no idea what he's talking. Comparing french and polish grammar is like comparing english to hungurian
>>
>>610931436
Dutch language is pretty fucked up.
It's like retarded baby of french, english and german.
btw, i was in Amsterdam last week; bought some shroom plantations and weed seeds.
>>
>>610931512
Nie potrzebuje czuc sie jak inny czlowiek. Bo juz jakis czas temudotarlo do mnie ze to jestem jaijestem soba. Dlatego jest miz tym dobrze. Mam prace, cos tam sobie robie i rozwijam sie w wolnym czasie. Nie kazdy musi byc taki sam.
>>
>>610931436
Do what, exactly?
>>
File: 1409375975356.gif (903KB, 300x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409375975356.gif
903KB, 300x200px
>>610924516

Watching this gif with some good hardcore dnb playing in the background.

Also, I don't know what the fuck is going on in this thread, but POLSKA STRONK!
>>
>>610931436
they use english and few polish words
>>
>>610931436
>How do immigrants usually do it? Besides the obvious fact that they're surrounded by Polish everywhere they go.
They don't give a fuck about polish, as u can communicate with almost everyone in english.
>>
File: DSC00036.jpg (95KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC00036.jpg
95KB, 480x640px
>>610931337
>>
>>610913052
>uposledzonych gimbusów z autyzmem
xD
>złapać
>extra chromosom
kurwa na biologii chyba siedziales na sraczu i trzepałes przez cala lekcje

>>610923647
pół-żydówka/10

>>610928115
niezły spermo-demon
>>
>>610931836
sram ci do ryja
>>
>>610931906
Źle się nieco wyraziłem mówiąc inny człowiek, a zrobiłem to bo sam miałem straszne problemy ze sobą. Niektóre zaakceptowałem, z innymi postanowiłem walczyć i to było najlepsza decyzja w moim życiu. Teraz jestem sobą, ale sobą w najlepszym wydaniu. Nie jestem idealny, ale taki jaki chciałem być
>>
File: DSC_0107.jpg (738KB, 1037x1364px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0107.jpg
738KB, 1037x1364px
>>610932236
>>
>>610931836
What would you compare it to, then? My cousin, who's lived in the Czech Republic for about two years now, says the polish language is quite similar to theirs.
>>610931871
It is, yeah. I was in Amsterdam just today; it's a fun city to explore. Have fun with your drugs.
>>610932023
Learn your language, of course.
>>610932146
>>610932199
That's just lazy. I don't want to speak English if I'm in Poland.
>>
File: 18042009%28002%29.jpg (284KB, 1200x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18042009%28002%29.jpg
284KB, 1200x1600px
>>610932491
>>
>>610932347
Rucham ci matkę
>>
File: DSC00019.jpg (77KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC00019.jpg
77KB, 480x640px
>>610932600
>>
File: WP_20140407_003.jpg (41KB, 720x405px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
WP_20140407_003.jpg
41KB, 720x405px
>>610928808
>>
>>610932570
Well, yes it is, since those belong to the same language group, as well as slovakian, russian etc.
Polish can not be compared to anything. It is unique, it has saved some language twists that died in every other slavic language centuries ago
>>
File: IMG_0043.jpg (335KB, 1200x1600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0043.jpg
335KB, 1200x1600px
>>610933006
>>
>>610933087
>>
>>610932694
mówiła że masz małego
papież cię jebał
>>
>>610933139
>>
>>610933139
Już wystarczy
>>
>>610932455
To niedo konca dobre okreslenie aleja tez jestem taki jaki chce byc. Chodzi mi tylko o to ze chce dziewczyne/jakas dupeczke. Ale przypuszczam ze z taka osobowoscia to jest niemozliwe. A niebardzo chce cos zmieniac.

>>610932570
Polish is quite hard. I spoke to spanish guy who is in Poland for almost 2 years and he know only few polish words and sentences, he use english.If you wantto learn it you will have to put some effort.

>>610933006
DZIEKI! Pupa super, dawaj wincej
>>
>>610933191
Musiała mnie pomylić z Twoim bratem
>>
File: image.jpg (65KB, 477x606px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
65KB, 477x606px
>>610933238
>>
File: ja%3B%29 %281%29.jpg (80KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ja%3B%29 %281%29.jpg
80KB, 480x640px
>>610933376
>>
File: 635438253807780622.jpg (131KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
635438253807780622.jpg
131KB, 480x640px
>>610933491
ok to wszystko co mam z nią
>>
>>610933072
Would you say that makes it impossible to learn for someone who doesn't know any other slavic languages?
>>610933276
I'm pretty sure I'd be able to learn a bit more than a few words and sentences in two years time.
>>
>>610932236
wincyj
>>
>>
>>
>>610933645
Nothing is impossible with good attitude, bro. But I've seen immigrants living here for 20+ years and still speaking broken polish (not gypsies but well educated people)
Depends also on your language skills
>>
File: STA_8116.jpg (78KB, 324x634px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
STA_8116.jpg
78KB, 324x634px
warszawa
>>
>>610934027
some more of this one. She looks like a kinky one.
>>
>>
>>610934476
she is polish politician
>>
>>610934619
>>
>>610932455
I co jesli czuje sie dobrze ze soba tylko mi brakuje dziewczyny?
>>
>>610934729
>>
>>610934524
awww

nienwidze takich rajstop
>>
>>610934871
>>
No dobra, to gdzie te fajne dupy!?
>>
>>610934766
To czujesz się źle że nie masz dziewczyny. Musisz szukać takiej która sama na Ciebie poleci
>>
>>610935028
any nudes or whatnot?
>>
>>610934065
Damn. Sounds like a fun challenge. I still have no idea where to start, though, but I guess I'll look for some YouTube videos or something.
>>
File: STA_8061.jpg (108KB, 404x636px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
STA_8061.jpg
108KB, 404x636px
>>
>>610935219
nope
>>
>>610923175
więcej tej kurwy
>>
>>610935263
moreeee
>>
>>610935171
Tak! Ale ktora poleci na cichego malo odzywajacego sie goscia ktory w sumie jestmalo towarzyski. Zadna chyba.
>>
What's the worst insult you can tell a Pole?
>>
>>610935240
I've seen a nice guide on YT. Nice, because it was for people like you, from basics but this teacher had nice boobs, look it up cause I don't remember title
>>
MOTHER RUSSIA !!!
>>
File: 2.jpg (1MB, 2112x2816px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
1MB, 2112x2816px
>>610935411
>>
>>610935500
Nie wiem jakim rodzajem człowieka jestes i jakiej dziewczyny szukasz, ale definitywnie powinienes spróbować MDMA. Działa cuda, ale nie próbuj więcej niż kilka razy, badania sugerują że już po 20 razach zaczyna wpływać na serotoninę i kilka innych sfer
>>
>>610935619
Boobs would be a pretty good incentive to keep watching the videos. Must find this.
Thread posts: 268
Thread images: 92[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.