[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

> Holger-danske rejs jer! og kom herind....

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 245
Thread images: 56

File: images.png (323B, 135x90px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.png
323B, 135x90px
> Holger-danske rejs jer! og kom herind....
>>
Hold din kæft luder
>>
>>603991291
Jeg vidste du var derude...
Fortæl om din lorte danske liv
>>
Ths is the denmarkian king, right?
>>
File: imagae2.jpg (99KB, 612x325px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imagae2.jpg
99KB, 612x325px
Hvad har I med på jeres madpakke?
>>
>>603992609
Hvad rager det dig? Er du fra politiet? Trine Bramsen??
>>
Going to visit Copenhagen coming may. What should I do and what should I avoid?
>>
>>603993124
do come, avoid Copenhagen
>>
>>603993124
Avoid police.
They tend to be very aggressive and do harm anyone looking wrong or coming too close.
>>
Choke on a pølse, danskjävel!
>>
>>603993232
Also visiting Arhus and Aalborg. Worth the trip?
>>
>>603993124
Visit a burger place called Halifax. They have restaurants spread all over Copenhagen.

Do avoid the area called "Nørrebro". It's mostly a ghetto filled with sand niggers and shit-tier society things like only kebab and dirty "tax-free" stores.
>>
>>603993571
Sure, if you have a car.
>>
Don't listen to these fuckfaces.. Copenhagen is vonderfull, just avoid traveling in the rushours, 7-9am and 15-17 pm! Do use public transportation, it's very reliable, don't use cabs, expensive as fuck!.. Also avoid buy expensive crap at tivoli.. it used to be a fun place, now its only Kapitalist fun fare, trying to sell you expensive trash souveniers. Go to Studiestræde or larsbjørns stræde or other smaller streets, thats where you see what denmark is really about. Avoid istedgade, thats just for hookers and drugdealers, same goes for christania. You should also go see dyrehaven, a large protected forest/plains area which used to be the kings hunting grounds. Very beautifull. You should also go see the Nationalmuseet, as it has a large collection of the famous national treasures of the viking era etc...
>>
Nå. Hvem har så viborg mappen?
>>
Avoid Jylland
>>
>>603993124
To clarify something for you

>>603993232
>>603993313
These guys either don't know shit or is lying.

>>603993640
Yes, try Halifax. They also have vegan or vegetarian options if someone you are travelling with prefer that.

Nørrebro isn't that bad a place. Yes, there is a lot of imigrants, but also a lot of places to eat good and cheap food, and cheap bars as well.
>>
jeg har den ikke men se en gang på https://instagram.com/bornholmerbabes
>>
>>603994455
Thanks bro. Also, since I'm a student, what are the bars and cafes studends tend to go to?
>>
>>603995149
At Nørebro I would go for det rene glas, karusellen, nørre bodega, understellet and Lygtens kro.. Lygtens Kro is on the border of Nørrebro. They serve cheap beers, german weissbeer, also have good cheap food in the daytime, and mainly play metal or punk in the evening.

The Studiestræde and Larsbjørns stræde "district" that another one was talking about is also a nice place for median prices second hand stores and there's also a bar called Floss where you can't get any cheaper beer in all of town. Most of the weekdays they got 2 "Gyldne damer" for the price one, which is a strong beer.
>>
ffs
>>
>>603994367
alle. spild af fucking tid at hente det lort
>>
>>603994367
>2015
>Har stadig ikke Viborg mappen
>>
File: bornholm.jpg (79KB, 1024x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bornholm.jpg
79KB, 1024x640px
>>603995054
Dafuq... Og hvorfor kender jeg ingen af dem...
>>
>>603997362
>alle

Hvorfor skriver danskere på /b/ som om de bruger google translate?
>>
>>603997700
Det er nok en perker skal du se
>>
>>603997700
fuck fyldord
>>
>>603997959
Hælder mere til, at det er en lettere retarderet æmoniuz, der lige kan kapere at sende en post afsted herinde.
>>
>>603994284
> Studiestræde or larsbjørns stræde

Tag tibage til fucking jylland
>>
>>603998331
Touché
>>
>>603998331
Wow, "kapere". Hvordan går 1. g for dig?
>>
>>603997692
det ved jeg da ikke det er lækker her over på solskinds øen
>>
>>603998624
fuck der skulle jo fyldes alle de gode ord på dengang
>>
>>603998661
>solskinds
>>
>>603998661
*solskin

I know... Er sgu selv herfra ;)
>>
>>603994284
>going to copenhagen
>not going to christiania
Pick one
>>
>>603998624
1.g er skam overstået. Hvad er din pointe?

>>603998487
Eh...må indrømme at det kan være ret hipster-præget derinde, men synes ikke det er ligeså slemt som andre bydele kan være. Vesterbro f.eks. Studiestræde er mere end blanding af flere forskellige subkulturer.
>>
Danske teens. hvor er de?
>>
>>603999131
hehe :D
>>
>>603998624
Forstår ikke helt problemet
>>
>>603999587
https://instagram.com/bornholmerbabes


her :D
>>
hej danskjävlar,

minns ni freden i roskilde?

peace out negers
>>
Nå.. Nu har jeg siddet og kikket lidt med her på tråden, og jeg må sige at jeg er målløs og perpleks. Sådan en flok imbecile røvhuller. Ingen af jer har modtaget den tilstrækkelige undervisning i de danskfaglige kundskaber.. Tag en EUD uddannelse og gør noget nytte i samfundet. I skal slet ikke prøve kræfter med gymnasiet eller universitetet.
Det her er grunden til, at "dansker tråde" altid er så pisse kedelige...
>>
File: 1412268500657.jpg (62KB, 600x799px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412268500657.jpg
62KB, 600x799px
>>603991210
Gillar ni danskar muslimer som vi svenskar?
https://www.youtube.com/watch?v=w7J2h4D7SSU
>>
Jeg kan ikke finde ud af mine lektier på HG, er der nogen der ved hvordan man ryger en pakke rød LA?
>>
>>604000418
Ad! Væk med sig!
>>
danmark er tysklands blindtarm
>>
>>604000321
Hold da kæft. Hvad fanden er det med folk herinde, der prøver at lyde som de er på en fucking latin skole i 1750. "Kundskaber". Fuck dig dit fede lortesvin. Jeg håber du dør i en brand.
>>
>>604000321
Jeg ved ikke hvor længe du har været her. Men tro det eller lad være, så er "dansker-tråde" rent faktisk blevet meget bedre. I forhold til et par år siden, hvor det kun var..

>huurr
>4000 reporting in
>nogen der har noget tjald
>duurrrr
>>
>>604000418
Bor i ghettoen, så hard knaldet nogle muslimske piger
>>
>>604000807
>Jeg håber du dør i en brand

Stadig bedre end de folk, der oversætter direkte fra engelske termer.
>>
>>604001102
>2015
>Skriver stadig random d på har
>>
>>604001333
>333
Du er jo halv satanist!
>>
>>604001333
Tastefejl er bare for grineren.
>>
>>604000463
Haha den var sgu god.
Men forfanden.. Ryger da selv en pakke røde Cecil om dagen og jeg er godt i gang med sjette semester på AU..
>>
>>604000834
Har været her siden ultimo juli 2011 og der har ALDRIG været gode tråde omhandlende danskere..
>>
>>604000807
Så har vi fået Randers herind også. Velkommen til! Vi har Nike Shox og røde LM på tilbud.
>Du er en parasit for samfundet
>>
>>604001952
> Går på AU
> Bruger ord som "ultimo" og "omhandlende"
>>
Er der ikke nogle der ryger tjald herinde, hvad ryger i paa?
>>
>>604002203
8900 repræsenterer! pikfjæs..
>>
>>604001952
Jeg påstod ikke at de nogensinde har været gode.
>>
>>604002310
Kan ikke se problemet? Er det akademiske sprog for højtaksonomisk for dig lille ven?
>>
>>603993313
>>604000321
>>604001102

Denne her tråd er med til at cementere min overbevisning, at 99.999% af alle herinde er autister, narkomaner og alt elendigt der imellem. Om man som kronisk hovedrystende iagttager per automatik bliver trukket med ned forholder jeg mig neutralt til.
>>
Drop det nu, og post billeder af piger i stedet for!!
>>
>>604002765
Post et billede af dit eksamensbevis.
>>
rawww
>>
Lækkert
>>
:D
>>
>>603995054
>>603997692
Fordi det er fake ?
>>
stef
>>
>>604003197
More !
>>
>>604003297
kender en del af dem :D
>>
>>604003418
facebook dem så vi kan se de er danske (y)
>>
det er lækkert
>>
>>604003649
Hvad han siger!!
>>
>>604002944
Sætter pris på den anonymitet som sitet giver mulighed for, så det kommer aldrig til at ske! :)

Der er rigeligt med fag på højniveau og mit gennemsnit er to-cifret. Men eftersom jeg aldrig har brugt det til noget fornuftigt, er det nok ikke ligefrem noget at prale med.
>>
>>604003707
>hvad der sker når fotografens vandbad til diarré er lige ved siden af fotosættet.
>>
Har fri i næste uge.
Søndag aften. Kunne virkelig godt bruge noget fedt MDMA. Nogen der ved hvordan man får fat i noget god nakkeost i 8200?
>>
>>604004290
SKAL HAVE NOGET NARKOTIKA FORHELVEDE. SÅ HJÆLP MIG DA
>>
>>603996320
hipster
>>
>>603995149
Go to Sunday, Hive or Jupiter - students only.
>>
>>
>>604004128
Good one
Det ser jo herrens ud!
>>
>>604004290
Har du NOGENSINDE haft held med at skaffe narko på den her måde, eller er du generelt bare fuldstændig retarderet, og tænker at det her er vejen frem?

Prøv at ring på det her nummer og spørg 87311448.
>>
>>604003815
gal, streg fucking navn med mere ud din newfag.
>>
>>604004563
bygger du ud fra?
>>
>>604004821
Sgu da nummer på æ politi då
>>
>>604004964
>Nørrebro
>Only drink beer
>beta or hipster
>>
>>604004681
dansker?
>>
>>603999131
>>603998661

vart är ni ifrån? jag brukar vara i nexö. har ni nudes från nexö området?
>>
File: 1424704323802.jpg (86KB, 816x931px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424704323802.jpg
86KB, 816x931px
>>604005149
er det nu også blevet hipster at drikke øl?
>>
>>604004290
Hvis du er for dum til at skaffe mdma burde du nok ikke brænde flere hjeneceller af.
>>
File: image.jpg (304KB, 821x2330px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
304KB, 821x2330px
Fantastisk. Endnu en danskertråd der er gået i knuder! Nogen burde lave en version med jylland, fyn, sjælland og deres under-områder med den her.
>>
>>604004821
http://118.dk/?what=87311448


hahaha
>>
:D
>>
>>604005303
Nexø. Desværre ingen nudes
>>
File: index.jpg (6KB, 231x218px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
index.jpg
6KB, 231x218px
>>604004821
>>
>>604001294
Brænd døden er den bedste

https://www.youtube.com/watch?v=OOzfq9Egxeo
>>
>>604005303
Gå på instagram og søg efter "bornholmerbabes"
>>
>>604000146
Kender adskillelige indavlede individer fra Bornholm, specifikt Aarsdale området.
Er det en Møller skal man gå i en stor bue udenom.
>>
File: Ukzy0.jpg (82KB, 933x700px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ukzy0.jpg
82KB, 933x700px
>>603991210
Furfags vi mødes igen?
>>
>>
>>604006444
jo men står där nexö och sånt? jag vill ha specifikt..fast jag har varit ute någon gång i nexö, där är bara gamla kärringar och troll :( vart är alla brudar? flyttar dom till köpenhamn när dom ska studera eller?
>>
>>604007219
Nej. De flytter for at komme væk fra folk som dig.
>>
>>604007219
Hele øen er jo en cancer central. I må gerne få den tilbage.
>>
>>604007078
Det tager jeg som et nej. Så skal jeg bare poste kedeligt hetro shit...
>>
>>604007834
Hhahaha. Det er fucking sjovt.
>>
Hvem stemmer DF?

Hvem stemmer på socialdemokraterne? Stemmer du rød er du hjernedød. Smid de klamme muslimer ud.
>>
>>604007469
varför säger du så? :(
jag har väl inte varit dum mot dig?
>>
>>604008100
Betragt knægten som aldrig har oplevet verden andet end ferier til gran canaria eller til tyrkiet hvor mor og far betaler det hele. Du' så fin.
>>
>>604008068
Nope, ikke rigtigt...
>>
>>604008100
Haha godt sagt.
Hvis det rimer så er det mere rigtigt.
>>
>>604008372
Du lyder af ældre model, fortæl mig om livet.
>>
Dejligt at I smider nogle lækre billed op
>>
>>604008372
Tyrkiet? Ned til endnu flere muslimske perkere?
rød blok gør ikke en skid godt for dig, så tag dig sammen og stem DF.
>>
>>604009220
Ja, at jeg gør? Har du ikke selv noget?
>>
>>604009459
Dansk national front, er du medlem?
>>
>>604009562
Har det her?
>>
>>604009039
Nej sku da'
Jeg har bare flyttet rundt i verden. Australien, Syd afrika, USA og har oplevet verden på må og få. Folk som ikke forstår integration og sociologiske forskelle skal heller ikke ytre sig om hvad de ikke forstår.

TL;DR Platon havde fat i den lange ende, og jubel-idioter har ikke ret til en platform. Derfor sutter demokrati.

Den er dog det bedste alternativ.

Hva var min pointe? At DF'ere eller for den sags skyld enhedslistens medlemmer er jubel-idioter. politisk og religiøs ekstremisme er menneskets undergang.
>>
>>604009859
Se det var bedre...
>>
Hey b/roder er der nogen af jer der har set min gode ven Putin? Har ikke haft kontakt med ham i et godt stykke tid.. -.-'
>>
File: tn_thumb_1 (30).jpg (5KB, 150x112px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tn_thumb_1 (30).jpg
5KB, 150x112px
>>604009932
Af dine egne penge?
>>
Nogen der har billeder af piger fra Sydfyn?
>>
File: 1426060933792.gif (972KB, 160x123px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426060933792.gif
972KB, 160x123px
>>604010174
Her!
>>
>>604010257
Næh, jeg har en fyr fra Nyborg? En enkelt tøs også, men hun er ikke nøgen.
>>
>>604010231
Om det så ikke var for egne penge, oplever du sku noget ved at leve i andre lande med andre værdier og strukturer. I har det trygt her i DK. Måske lidt for trygt.
>>
Smid det fra Nyborg op /b/ror

>>604010488
>>
>>604004559
topkek fucking narkovrag
>>
>>604010488
Smid det op min ven
>>
>>604010488
Upload begge!
>>
>>604010642
Jeg er glødene tysker. Har også boet i Grønland et 2 år. Ved ikke om det betyder noget her dog.
>>
>>604010678
>>
>>604010926
Tyskerne har en lidt anden velfærdsmodel hvor man passer godt på familien, ret konservativt egentlig.
Prøv at komme ud til steder hvor folk virkelig ikke har et sikkerhedsnet, så ser du hvad det er, som får folk til at handle som de gør i visse situationer.
>>
>>604011133
har du mere af begge?
>>
>>604010882
Ved du hvad, jeg tror jeg beholder min kæreste. Fyren bliver ikke uploade.
>>
>>604011248
Såsom australien, USA og Syd-afrika?
Ja, du har da virkelig været livets skole igennem, hva'?
>>
>>604010642
jeg har taget et par år i
djævle sverige
>>
>>604011248
Skal jeg hoppe på den Trans Siberiske jernbane med en regnbue trøje på. Er det det du siger?
>>
>>604009932
>Antyder at multikulturalismen ikke er en ideologi der hovedsageligt findes i vesten.
>>
>>604011383
hvad hedder han?
>>
>>604011340
Jeg ved sku hellere lade vær. Så bare random drop i stedet, eller ønsk noget andet?
>>
>>604011549
Jeg har boet i de lande, jeg har så rejst rundt til et hav af andre.
Sydafrika, har du hørt om townships, set hvordan de lever der? Har du været I Rwanda og oplevet efterskælvet af '94? Det tror jeg ikke.

USA har et elendigt sikkerhedsnet, samme gælder for Australien, få mig ikke til at begynde på Sydafrika.
>>
>>604011616
Det' sku imponerende at du kom levende 'gennem.

Du får en øl i lufthavnen.
>>
File: 1426452050445.gif (222KB, 902x767px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426452050445.gif
222KB, 902x767px
>>604011694
Det er betyder ikke noget, fyn er jo så lille, at du jo næsten kan gætte det selv. Hvis du nu ikke selv er ham. Her er et clue. (Fur faggs begge to.)
>>
>>604011641
>ekstrapolerer og kan åbenbart ikke dansk.
> Jeg kom hertil som bette' purk og taler nok sproget bedre end dig.
>>
File: 0514007449.jpg (135KB, 912x1280px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0514007449.jpg
135KB, 912x1280px
>>604012029
Furry, faggot, fine kvinder. Hvad vil i have?
>>
>>604009932
Enhedslisten er ekstremistisk?
>>
File: 1386881513243.png (93KB, 230x206px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386881513243.png
93KB, 230x206px
>>604012252
HA!! Nu må du sku styre dig...
>>
>>604012252
Enhedslisten er satans yngel
>alt skal være statsejet
>render rundt med Iphone 6
>spiser i Snapstinget selvom Meyer er i skattely
osv osv
>>
>>604009932
Enhedslisten er nok det der kommer tættest på Platons visioner i Danmark.
>>
fedt man
>>
>>604012628
De eneste partier som er noget værd, er midterpartierne.
...

Men vi skal sku bruge et teknokrati.
>>
>>604012628
Har enhedslisten en iPhone 6? Sådan en dele-telefon?
>>
>>604012664
Høh, 'aer, så siger vi det.

captcha:titut
>>
>>604009932
Luk dog røven dit fjols. Hvad helvede har andre lande med Danmark at gøre? Intet. Forhold dig til Danmark, din socialtaber!

Muslimer er jordens største rotter - udslet de klamme svin.
>>
File: DD47_4D892153.jpg (37KB, 300x487px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DD47_4D892153.jpg
37KB, 300x487px
>>604012395
Mindre proff?
>>
>>603998624
undervurderet post
>>
>>604012764
Teknokrati kommer ikke til at fungere. Det er korruption inc.
Næh du, kommunisme er vejen.
>>
File: Schaumkuss-1.jpg (588KB, 1905x1806px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Schaumkuss-1.jpg
588KB, 1905x1806px
hvad fuck hedder flødeboller på engelsk?
>>
>>604012985
Gå nu i seng Jens-Hansen, du har en bondegård der skal pløjes i morgen. Det er sent og jeg tilgiver dig for det irrationelle møg du lukker ud.
>>
>>604012845
I Ekstra Bladet TV var Enhedslistens Per Clausen og Lars Dohn ude efter et par stykker smørrebrød fra skattelykantinen. Sidstnævnte forklarede sig dog med, at han havde en brækket arm og derfor ikke kunne smøre madpakke. Tidligere samme morgen havde Per Clausen ellers på Twitter skrevet, at »ikke acceptabelt at Folketingets kantine er krøbet i skattely. Jeg tager sagen op i Præsidiet.«
hykleri. Og ja Johanne og Skipper har blandt andet produkter fra kapitalist imperiet Apple.
>>
The danes have got to start breeding more...
What they are down to 200 hot blonde chicks. small country yo.
there gonna have to start sharing/recycling their grills.
>>
>>604013282
Niggerbuns
>>
File: 0009577204.jpg (53KB, 600x498px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0009577204.jpg
53KB, 600x498px
>>604013021
Et langt post bliver skrevet, ellers så døde alle...
capa: inumi
>>
>>604013282
Fedt filname....
>>
>>604013427
>cuckbun
>>
>>604013282
Chocolate-coated marshmallow treats ifølge den britiske kvinde som bosidder sig med mig.
>>
>>604013403
Nope, go to Greenland
>>
>>603991210
http://melissalive18.tumblr.com/

free live
>>
>>604013684
gå i seng Sebastian
>>
>>604013394
Jeg plejer som regel at være pisse ligeglad med hvad individuelle politikere gør og siger.
Elsker når en politiker siger noget dumt og danskerne pludselig finder ud af at det parti ikke er for dem alligevel.
Så ved man at folk ikke giver en skid for valgprogrammer men kun stemmer ud fra hvem de synes er "pæne og sympatiske mennesker".
>>
To danskertråde på en aften!
Den lommeregner afslører det hele
>>604012048
>>
>>604013834
nej
>>
>>604012171
> politisk og religiøs ekstremisme er menneskets undergang.
> men multikulturalisme er åbenbart ok

Medmindre du selvfølgelig ikke mener at DF hovedsageligt er en modstrøm mod indvandringen.

Du kan selvfølgelig også bare fortsætte med at svine grammatikken her til. Men det fortæller jo nok bare mest om dig.
>>
>>604013834
Hold dog kæft Jannik.
>>
>>604013932
Man stemmer vel udfra hvem som kan repræsentere de værdier man selv har, men når Enhedslisten skal forstille at være kommunistiske, men i stedet er mainstream hyklere, så det bare trist. Hvad med den regel de havde med at ingen kunne stille op mere end 2 gange? Gad vide om de laver den om så Johanne kan få lidt stemmer ved næste valg.
>>
>>604012764
>Men vi skal sku bruge et teknokrati.

Med alle de kommisioner har vi jo næsten allerede teknokrati. Og dette mener jeg er positivt.
>>
File: 1386794018217.jpg (152KB, 500x648px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386794018217.jpg
152KB, 500x648px
>>604014559
Kommunistiske vil jeg nu ikke kalde dem. De er bare ego faggots.
>>
>>604014023
Hvad har multikulturalisme med politisk og religiøs extremisme at gøre?
>>
>>604014023
Igen, du antyder for meget. Det var ikke din grammatik jeg snakkede om.
Håber du får dig en ordbog snarest og er lidt mere nøgtern i dine antagelser.
>>
>>604014760
Men en hvilkensomhelst idiot kan komme ind i kommisionerne.
>>
få jer et liv
>>
>>604015078
Hvordan vil du vælge teknokraterne?
>>
>>604015078
Sandt...
>>
>>604015242
Sejt sagt
>>
>>604015078
Bedste mulighed er uddannede mennesker, som mindst har brugt halvdelen af livet i bøgerne, den anden halvdel ude og opleve hvordan verden hænger sammen.

Så kan de lægge 2+2 sammen.
>>
>>603993313
Intet i vejen med politiet. Det er alle perkerne og autist autonomerne der ikke kan finde ud af at opføre sig ordenligt.
>For the tourist. Police is not austere, if anything they should be more agressive.
>>
File: Dogboner.jpg (134KB, 800x585px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dogboner.jpg
134KB, 800x585px
>>604015242
Hvad skal jeg så lave?
>>
>>603993640
This.
>>
>>604015486
Det var hvad oplysningtiden handlede om.
Nu skal unge bare igennem skolen hurtigst muligt og i arbejde for at please den mægtige økonomi.
>>
File: 1425377206487.jpg (66KB, 600x800px)
1425377206487.jpg
66KB, 600x800px
>>
>>603994284
This guy gets it.
>>
File: 1372053686021.jpg (50KB, 426x318px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372053686021.jpg
50KB, 426x318px
>>604015520
Stramt.
>>
>>604015619
No, not this.

Go to Sporvejen on Gråbrødre Torv and get a decent burger. Halifax is literally hipster essence funneled to a burger.
>>
File: 1386790596269.png (118KB, 238x282px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386790596269.png
118KB, 238x282px
>>604015728
Bitch please!
>>
Kæft hvor er 4chan fyldt med tabere.....
>>
>>604002203
Lær lige at bruge greentext, m8
>>
>>604016150
Yeps, du er her.
>>
>>604016150

Ja, og du er den største af dem alle
>>
File: 1386878955208.gif (404KB, 353x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386878955208.gif
404KB, 353x500px
>>604016150
Og dig. Hvad er du da så?
>>
>>603999527
Christania er for taberhippier og autonome afskum.
>>
>>604016335
>>604016346
I er nogle seje drenge
I skal i seng nu, så i kan komme i skole i morgen og blive mobbet.
>>
>>604016577

Nope, skal første møde kl. 10 så har massere tid
>>
>>604016577
Fantastisk. Du bruger "Er det ikke lidt over jeres sengetid, børn?" argumentet. Yderst originalt.
>>
>>604016577
Der er vist noget du ikke helt forstår. Det er din egen mangel på selvtillid der får dig ind på et anonymt forum og gør at du nedgør andre.
Løb nu hen til SSP og klag over hvorfor mor og far er lidt vemmelige.
>>
File: leostrutoriginal.jpg (37KB, 400x542px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
leostrutoriginal.jpg
37KB, 400x542px
>>604016464
>>
>>603994388
Jylland er de 2/3 dele af danmark der er godt. fuck resten.
>>
>>604016577
kek
>>
>>604015728
anne?
>>
>>604016783
Du lyder som en person uden venner, som er superhelt på internettet...
>>
>>604014960
Meget antydes når man gives en masse at antyde fra. Forklar hvorfor disse antydninger er forkerte eller hold kæft.
>>
Post flere nøgne danske kællinger!
>>
>>604016783
*tips fedora*
>>
>>604016807
Endeligt en der kan svare mig ordentligt igen
>>
File: 1369514051413.gif (561KB, 240x180px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369514051413.gif
561KB, 240x180px
>>604016852
lel.
>>
https://youtu.be/tzr3djczZ8E
danmark a shit
>>
>>604017029
Yesh yesh.
>>
>>604017029
+1
>>
>>604016852
Har ingen ide om hvorfor vi ikke bare gav Tyskland den lorte mark i sin tid.
Husk at snak pænt til grisen inden du knalder den
>>
>>604017326
>nøgne
>>
>>604006894
det er bare et rygte med det der incest shit, kender møller personligt. pisse flink fyr, bor selv på øen. nexø foresten. ;)
>>
>>604017029
fy for fanden da. fucking bitches.
>>
>>604017029
Én der fatter det. Hvorfor kan vi ikke være venner?
>>
>>604017447
Bornholm skulle bruges til atomsprængninger
lorte ø
>>
>>604017447
Nej. Den ene møller knallede bestemt sin søster. Derudover har de genetisk kortere arme.
>>
>>604017439
Jeg læser hvad jeg vil læse. Fyre er mere min kop the.
>>
>>604017631
Og så kan vinde endte rammer kbh eller skåne.
>>
>>604017574
Fordi de danske tråde bliver altid forvandlet om til en hvor vi spørg om nøgenbilleder. Der kommer aldrig noget godt ud af det.
>>
>>604010355
Du er vidst nok en kantet unge.
>>
File: 1386788390378.png (482KB, 592x633px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386788390378.png
482KB, 592x633px
>>604017523
>>
>>604017804
God ide, så kan vi komme af med de forpulede svenskere.
>>
>>604017823
Og så kommer furfaggen med sine billeder, og fucker alt op.
>>
>>604017981
Tak
>>
>>604014872
Multikulturalisme har jo forhelvede en dyb effekt på samfundets opbygning. At ændre på samfundsstrukturer er et politisk valg, og tilmed et rimelig ekstremt et.

Det er en ideologi hvis man sætter sin tro til at et multikulturalt samfund et bedre end alternativerne.

Jeg påstår ikke at et helt lukket samfund uden indput ude fra er det perfekte. Men jeg påstår at Danmark i dag havde været et bedre land uden den indvandring der har ført til ghetto'erne og parallelsamfundet vi ser i dag.
>>
er i røvhuller klar på overskyet hele næste uge
>>
File: 1417474818340.jpg (69KB, 640x1136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417474818340.jpg
69KB, 640x1136px
>>604017947
Jeg skulle også sove 20:15 jeg er vild, er jeg ikke?
>>
File: 1353108094975.jpg (94KB, 578x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1353108094975.jpg
94KB, 578x960px
>>604018278
Np.
>>
File: 1410721150952.jpg (1MB, 2322x1464px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410721150952.jpg
1MB, 2322x1464px
>>603991210
>>
>>604016852
Gellerups egne er nu godt med til at fucke Aarhus op.
>>
File: 1358511359047.jpg (84KB, 601x434px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358511359047.jpg
84KB, 601x434px
>>604019004
>>
File: 1410443420451.webm (3MB, 638x461px)
1410443420451.webm
3MB, 638x461px
Hvem tror i der vinder i paradise hotel ?
>>
File: 1374432335563.jpg (88KB, 640x480px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374432335563.jpg
88KB, 640x480px
>>604019216
>>
>>604019216
cool.
>>
File: axNzv1L_460sa.gif (2MB, 275x304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
axNzv1L_460sa.gif
2MB, 275x304px
>>604019284
>>
>>604019284
Elskede at se Kongerne i Marienlyst og Jersey Shore, men har seriøst aldrig set Paradise. Et eller andet er gået helt galt
Thread posts: 245
Thread images: 56[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.