[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Extra juicy! | Home]

Random 404 Vi fortsætter sgu drenge Melder selv ind fra Grenaa

The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.

Thread replies: 293
Thread images: 80

Random 404

Vi fortsætter sgu drenge

Melder selv ind fra Grenaa
>>
tror ikke på dig, op du er sku en fag
>>
>>568682529
:(
>>
Hey brormandere
>>
gelm det
>>
mmmmhhhhh
>>
Bøsser
>>
>>568683882
hende i midten ser fandme klam ud, men ellers ville jeg da med glæde munke resten
>>
niggers
>>
>>568684078
ja hvis du endelig SKAL brokke dig over et eller andet...
>>
>>568684338
ville du selv stikke pikken i hende? hun ligner moren til resten
>>
>>568684639
jeg ville stikke pikken i din mor
inb4 din mor er død
>>
>>568684765
min mor er trap
>>
>>568685128
:'(
>>
Øl, fisse og hornmusik!
>>
File: S1060029.jpg (3MB, 4896x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
S1060029.jpg
3MB, 4896x3264px
>>568685496
jeg har engang haft min tissemand inde i hende her
>>
>>568681490
Dansk jävlar
>>
>>568685946
Er hun single?
>>
Aarhus her, sker der noget spændende herinde?
>>
>>568685946
Hun burde rydde op
>>
>>568686338
fuck af svenske bøsserøv
>>
>>568686860
Han er bare sur over at de ikke har en prinsgemal, han er en sand levemand siger jeg dig!
>>
File: S1060023.jpg (3MB, 4896x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
S1060023.jpg
3MB, 4896x3264px
>>568686625
ved det ikke, det var en ung skinke jeg mødte til en 16-års fødselsdag for mange år siden

>>568686637
ja, vi (jeg) poster danske unge damer

et billede mere af hende:
>>
File: S1060027.jpg (3MB, 4896x3264px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
S1060027.jpg
3MB, 4896x3264px
>>568686823
true dat
>>
File: ea63ca90e0.jpg (3KB, 100x151px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ea63ca90e0.jpg
3KB, 100x151px
Jeg ville gøre alt for a piece of that ass
>>
jeg lurer på denne tråd.
>>
Et bump for at holde tråden i live
>>
>>568687957
Jeg har meget mere frækt guf liggende på min hotmail. Også pat- og fissebilleder, men poster ikke uden at få noget retur

faggots
>>
File: TVSmGbH.gif (4MB, 449x281px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TVSmGbH.gif
4MB, 449x281px
>>568688265
beklager, har ikke været lurvet nok til at gemme billeder fra dengang der blev sendt 16 årig fjams over msn.
>>
>>568688265
>>2014
>>hotmail
>>
>>568688571
n00b, jeg brugte hotmail til min personlige The Fappening-database since forever... 2 sek, så finder jeg lige noget snask til jer
>>
>>568688732
this >>568688832
>>
>>568688732
>2014
>kan ikke greentext

sommeren er slut, hvorfor er du her?
>>
File: image (2).jpg (95KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image (2).jpg
95KB, 480x640px
vi starter med blondinen.. hende savner jeg lidt <3
>>
Hej venner :^)
>>
File: image (3).jpg (114KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image (3).jpg
114KB, 480x640px
>>568689339
>>
>>568689404
>4chan
>Venner
Jeg tror du har misforstået noget.
>>
File: image (5).jpg (64KB, 589x589px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image (5).jpg
64KB, 589x589px
>>568689445
OC up in here

Kom så med Ole Wedel-lyden
>>
Random Knaldperlen citat
>>
>>568689195
antyder<
>>
venter altid på at se et billede af en jeg kender i sådan nogle tråde her.
lurer videre..
>>
>>568690121
jeg poster med vilje ikke ansigter - det kan ramme mig som en boomerang, haha

har billeder af en perker, vil I se?
>>
>>568690325
ja for helved
>>
>>568690385
perker coming up. Hende har jeg dog ikke knaldet. Hun er syg i bøtten, men hjernedød krop. slutter af med fissebilleder
>>
>>568690727
jeg håber fandme I river den af
>>
Silke/b/ro her
>>
File: IMG_7013.jpg (201KB, 764x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_7013.jpg
201KB, 764x1024px
>>568690872
tampen brænder
>>
>>568681490
Nice file.name

Aalborg her
>>
>>568681490
Nogen der gider bestille mig en pizza?
>>
syg i låget hvordan? historietid?
>>
File: IMG_8866.jpg (136KB, 764x1024px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_8866.jpg
136KB, 764x1024px
>>568691358
skal der dressing på?
>>
>>568690727
>>568690872
>>568691204
ville sygt gerne ha' en sød arabisk kæreste
>mitansigtnår ingen sød perkerpige i min seng
>tfw no face
>>
>>568691462
historietid: Boede i samme kvarter som hende og hendes brødre da vi var små. Den ældste bror spillede jeg fodbold med i mange år, fin fyr, men stadig en bølle. Hans to mindre brødre er bandemedlemmer - som i hardcore kriminelle perkersvin der har siddet i fængel for knivstikkeri osv. De hilser stadig på mig, men jeg skal fandme ikke stikke pikken i deres lilesøster, det er too risci bro
>>
>>568691556
Nej, det er fanderme en klam vane a komme kold dressing på en varm pizza. Det må da føles som at gurgle tykt sæd. Bare en helt almindelig pizza med pepperoni, champignon, mozzarella og frisk tomat, du
>>
>>568692102
prøvede også bare at være sjov, men du fatter åbenbart ikke en skid, din svans
>>
>>568691961
Hvor i det danske land er du fra?
Jeg har ingen perker-venner.
>Gentofte/Hellerup
>>
>>568692312
Tværtimod :^)
>>
>>568692312
sidder tamponen skævt, bøsse?
>>
Hej drenge, jeg melder ind fra Middelfart, jeg håber I har noget spændende at byde mig på denne gang
>>
File: tell my wife.jpg (41KB, 582x329px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tell my wife.jpg
41KB, 582x329px
>>568691961

på den måde syg i hovedet. nej så kan jeg godt forstå du ikke lige skal prøvekøre ørkenjeepen. i øvrigt kun svanser som bruger våben i danmark. det er sgu en skam
>>
File: DK2025.jpg (17KB, 800x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK2025.jpg
17KB, 800x500px
>>568692898
Jeg har kun fremtidsprognosen hvis i drenge stemmer rødblok
>plebmode
>>
>>568692405
Født og opvokset i nordsjælland, bor i København nu.
>>568693032
Præcis. Fisse er dejligt - men fandme ikke værd at dø for haha
>>
>>568693343
>Nordsjælland
Hvordan kan du ha' opvokset med "hardcore kriminielle perkersvin"?
De eneste perkere jeg ser, hvor jeg bor, er diplomat børn samt perkere med rige forældre.
>>
>>568693727
med nordsjælland mener jeg Frederikssund
>>
Nogle bi fyrer?
>>
>>568693962
Ja, ok.
Når folk siger Nordsjælland tænker jeg kun de steder nord for København med belligenhed til Øresund.

Anyways - Hvordan har du fået fat i de billeder?
>>
>>568694281
>>/mlp/

pls g0
>>
>>568694603
Ikke lige min kop te
>>
>>568694426
Ja, jeg skulle nok have været mere specifik :)

Altså hende den første(med videokameraet) sendte dem efter vi havde knaldet, men vi fik aldrig knaldet igen.. hun var sgu lidt for ung.

Blondinen knaldede jeg henover et par måneder, og det er faktisk rimelig let at få de der unge tøser til at sende dirty pics.

Perkerbillederne har jeg ikke fået tilsendt af hende selv, dem har hun sendt til en af mine venner, som så har sendt dem til mig. Skanky hoe
>>
odense!!! nogle der har nummer på noget grønt??
>>
Grenå represent, nogle af jer bøsser der går på 3d College?
>>
>>568694849
hvorfor? du er jo bøsse
>>
File: image.jpg (485KB, 1463x1525px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
485KB, 1463x1525px
Århus reporting for duty
>>
>>568695270
>3D College
>Ikke jomfru

Vælg selv
>>
File: mongol.png (430KB, 375x637px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mongol.png
430KB, 375x637px
>>568695240
>>568695270
>>568695296
tits or gtfo
>>
>>568691204
godt med noget toiletbesøg
>>
>>568695238
Føler også lidt at nogle af de her 1.g piger er lidt for unge/små - det værste er min lillesøster har veninder på den alder. Nogle gange føler man sku at det er lidt over stregen hvis hun er for ung
>>
>>568695270
GameIT her, hva fuck laver I faggots?
>>
>>568695720
se >>568695504

gælder også for gameit
>>
>>568695270
Er det overhovedet et uni.?
>>
>>568693086
slap af din tudegokker
>madding
>>
Et sted udenfor Kolding: Smut i seng med jer.
>>
>>568695702
Hvor gammel er du? jeg er 24
og ja, jeg har det sværere og sværere ved at føre en samtale med dem, haha

>>568695720
vi snakker om damer, bøsse
>>
>>568696004
Det er bare en uddannelse m8
>>
>>568695296
Ægte bait, hvis du nu var rigtig aarhusianer, ville du vide det ikke hedder Århus
>>
>>568696004
Haha no lie, Gameit og 3d College er fyldt med wierd ass faggots or klamme personer.
>>
>>568696182
rekt

>>568696212
en fucking nørd-uddannelse som kun rummer socialt hæmmede bøsser
>>
File: I8yYHA4[1].png (55KB, 625x626px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I8yYHA4[1].png
55KB, 625x626px
>>568696086
>madding

>>568696318
>>
>>568696212
>Bare en uddannelse
Ja, muligt, men det er sgu ligemet med det rep i GameITere har, lol
>>
>>568696364
>>568696519
dette
>>
>>568696519
True true, går heller lige frem og praler med at jeg går på GameIT
>>
>>568696423
>socialt uhæmmede bøsser
du er selv på 4chans /b/ forum smarte, du klarer det ikke specielt bedre selv
>>
File: 1387616847649.jpg (83KB, 1280x878px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387616847649.jpg
83KB, 1280x878px
>>568695702

når du siger de næsten er for unge, hvor gammel er du så selv?
inde før chris hansen
tillidsøvelse: jeg er selv 27
>>
>>568686860
Jag ska välfärda skiten ur dig
>>
>>568696708
heller ikke*
>>
>>568696731
>antyder at alle på /b/ er socialt hæmmede

er du dum?
>>
>>568696318
Fuck de globaliseringsliderlige svin, der synes selv vores bynavne skal normaliseres. Jeg staver 'Århus' til min død.
>Pro tip: Det er ikke mindre korrekt.
>>
>>568696731
>>568696708
>>568696596
>>568696519
>>568696501
Prøv at hør her, I fucking nørder. Pres jeres bumser og gå i seng - de voksne snakker om fisse.
>>
File: Lpx2x1F[1].png (1001KB, 955x957px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Lpx2x1F[1].png
1001KB, 955x957px
>>568697043
>de voksne
>>
>>568696778
jeg venter også spændt på hans alder
>>
>>568696975
>antyder alle på GameIT er socialt hæmmede
argumentet virker på begge ender, og folk fra GameIT som ikke er sociale spassere fortæller sguda ingen at de er fra GameIT
>>
>>568696182
>>568696778
Jeg er 19. (3.g)
Der er bare nogle af de der 1.g'ere som ligner og agerer som små piger.

Jeg tror jeg er vokset fra det med at bare gerne ville kneppe en pige fordi hun er lækker - Jeg synes også hun skal have en ordenlig personlighed/være sød
>fml
>>
>>568697237
Hørt
>>
HillerødLand her...
>>
>>568697029
Jeg må krybe til korset og indrømme jeg er kommunalt ansat
Løsn lidt op din åndsbolle
>>
File: 1387616904257.jpg (75KB, 602x846px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387616904257.jpg
75KB, 602x846px
>>568697235
så slet ikke der var blevet spurgt. beklager.
men lad os da endelig vende tilbage til tissekonerne frem for alt der her madding snak.

>>568697479
så er du jo højest et par år ældre. ingen problemer i det, hvis du alligevel bare vil kneppe dem.
>>
>>568697237
så vi er enige om at >>568695720 er socialt hæmmet? han indrømmer det
>>
File: alien[1].jpg (6KB, 200x200px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alien[1].jpg
6KB, 200x200px
>>568697687
>programmerings joke
ayy lmao
>>
>>568697479
dont feel sad bro, sex er langt bedre med en man klikker med.
Nogen gange skal man selvfølgelig også bare skyde klatten afsted, og det er trods alt frækkest i ~8'er end i en 3'er ^_^

Du var fra Hellerup, ikk? Tager i meget coke på dit gymnasium?
>>
>>568697479
I 3.g skal du være dedikeret 1.g jæger. For helvede, det er nu du har en easy in til noget let, ung og totalt uforpligtende fisse
>>
>>568697769
Yup, fyren er en tard
>>
>>568697737
Jaja, det er jo ikke socialt-uacceptabelt hvis jeg tager et kært 15-årigt og uskyldigt pigebarn og gennemknepper hende, da jeg er (kun) er 19.
>>
denne tråd tilhører nu prisegemalen
>>
File: 1410693631149.png (18KB, 626x458px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410693631149.png
18KB, 626x458px
>>568681490
Melder ind fra kollegiet i Nørre Nissum
>>
>>568697824
selfølgelig! Hvad fanden skulle jeg ellers bruge min tid på? Venner? Verdenen udenfor? Det er sgu da åndssvagt...
>>
>>568697701
Også jeg. Lige til at blive mavesur over. Over and out.
>>
>>568697914
Ville også gerne have en kæreste, egentlig - tror det ville være rart.

Jo, er fra Hellerup. mht coke tager jeg det ikke selv, men kender folk fra mit gym som gør. Det sker dog ikke til gymfesterne, det sker før&på $$$ MAZE $$$
>>
Aalborg her, what up?
>>
>>
File: 1387617032183.jpg (500KB, 1678x1342px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387617032183.jpg
500KB, 1678x1342px
>>568697957

har selv bollet unge piger, men med alderen synes jeg sgu ikke de er tiltalende mere. og det er jeg egentlig ret glad for.
inde før gammelpik
>>
>>568698216
Enig!
>>
>>568698324
Kender du en tøs der hedder Sofie Kemner?
>>
>>568697916
Ja, har også bare lidt et crush på en pige som jeg kender - fucking hader det.
>>
>>
>>568698425
Jeg er enig. Har dog aldrig været sammen med en der er ældre end mig selv, det ville jeg virkelig gerne prøve. 30-årig feks.
>>
>>568698686
er i færd med noget MIPS assembler. Vi har oversættere så INGEN er skal være i færd med MIPS assembler. Jeg er ikke glad for det.
>>
>>568698702
Ja - har dog aldrig talt med hende
>>
>>568685946
Det har jeg også ... Hun laver fisseprutter når man banker igennem !
>>
>>568698702
>>568699012
Kender du hende....?
>>
>>568699007
aw shiet, sounds pretty bad
>>
>>
>>568698818
Nu er jeg ingen score doktor, men hvis du har et crush, så gør noget ved det. Ryk på den, knep hende hårdt og længe så hun ved hvem der bestemmer, eller beta out. Du skal ikke hade at du har et crush, det er simpelthen for vattet.
>>
>>568699012
Haha, men det har jeg! Er hun 3.g'er nu eller hvordan?

>>568699048
du skylder mig en 20'er
>>
File: IMAG0071.jpg (1013KB, 1488x2304px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG0071.jpg
1013KB, 1488x2304px
>>568699178
det er i det mindste lidt bedre end brugervenlighed... er i gang med et interaktionskursus på universitetet. Det er sgu ligesom at være tilbage på gymnasiet, troede aldrig jeg skulle høre ordet 'problemstilling' igen.
>>
File: GetImage.jpg (45KB, 774x387px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GetImage.jpg
45KB, 774x387px
>>
>>568699610
Software udvikling eller webshizzle?
>>
>>568699296
Hader det fordi på den ene side vil jeg gerne rykke og date hende jeg har et crush på, men på den anden side vil jeg også forfærdeligt gerne kneppe nogle putter.
>emotional wreck
>>
File: image.jpg (22KB, 250x318px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
22KB, 250x318px
>>568698208
Hils på mellemgangen
>>
File: images.jpg (11KB, 169x299px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
11KB, 169x299px
>>
>>568699768
nej, en rigtig uddannelse, datalogi. Webshizzle er en hobby, og software udvikling er slaver.
>>
>>568699310
Hende Sofie lå i vores nabolejr på Roskilde i 2013. De var 20 1.g tøser, vi var 6 drenge. Fucking buffet!
Jeg knaldede hende dog ikke, men hun var den jeg snakkede mest med - faktisk uden overhovedet at flirte, det var lidt random
>>
>>568699296
Hader det fordi på den ene side vil jeg gerne rykke og date hende jeg har et crush på, men på den anden side vil jeg også forfærdeligt gerne kneppe nogle putter.
>emotional wreck

>>568699310
Ja, hun går på Ordrup Gymnasium, 3.e.
Uden at jeg kender hende, er der noget som siger mig hun er lidt af en "high-class-slut" aka. only fucking rich old dudes owning clubs.

I hvilken anledning har du sagt hej til hende?
>>
>>568699769
>>
>>568700000
True true.
Overvejer kraftigt datalogi, men tror jeg hopper på datamatiker på baggrund af flere årsager
>>
>>568700036
Sofie Kemner Aagaard på face, til de nysgerrige
>>
>>568681490
nogen der kan få fat i emma ?
>>
>>568699886
Hellas eller elysium?
>>
>>568700036
Wow, du har været heldig. 20 dejlige damer + Roskilde (næsten ulækkert hvor nemt det er at få fisse der)
>>
>>568700000
Har aldrig mødt en IT-kompetent datalog. Det er jo bare anvendt matematik...
>>
File: 1383352739852.jpg (44KB, 720x540px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383352739852.jpg
44KB, 720x540px
>>568700000
heh, det var da et dejligt postnummer jeg fik dér.
>>
File: prinshenrik.jpg (51KB, 480x357px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
prinshenrik.jpg
51KB, 480x357px
>>
>>568700000
shiiiiet
>>
at blive mindet om de gamle dage med teen fjamser på msn

for filan det var good times
>>
>>568700043
Jeg gjorde begge dele dengang, giv hende et skud, og lad være med at have ondt af dig selv. Knep 1.g'ere på siden
>>
File: stein.jpg (80KB, 960x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stein.jpg
80KB, 960x640px
>>568700043
Jeg tror du har ret i, at hun kun er til rich dudes. Men på Roskilde er alle lige, og når man har taget MDMA kan man snakke med alle!
>>
>>568700000
bedste postnummer i dansktråd længe set!
>>
File: 1401996784482.jpg (218KB, 494x702px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401996784482.jpg
218KB, 494x702px
SD 2018 danskjävlar!
>>
>>
>>568700342
Jeg var lykkelig <3
>>
>>568700043
Men hvis du ikke rykker på en af tingene , så knepper du ingenting og det er kedeligt !
>>
>>568700351
har aldrig mødt en kompetent {indsæt hvad fanden du nu laver}! Vi bliver oftest hyret i banker og den slags services der bruger virkeligt gamle sprog og whatnot, fordi vi kan undervise os selv, og komme i gang omgående. Vi udgør gode it-konsulenter, og gode programmøre. Ikke gode kodeslaver.
>>
>>
>>568700000
OOHHH BABY IT'S A QUINTUPLE
>>
>>568700791
Intet af det du siger er datalog-eksklusivt. Kodeslave jobs findes ikke i Danmark, de opgaver bliver sendt til Afghanistan for 25 kr. i timen.
>>
>>568700789
Ja, det er sku rigtigt!
>>
File: foto (1).jpg (150KB, 640x1136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
foto (1).jpg
150KB, 640x1136px
Fandt et mere
>>
File: image.jpg (70KB, 500x500px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
70KB, 500x500px
>>568700296
Elysium .... Har de stadig nogen gode kælderfester ?
Jeg har kneppet til højre og venstre da jeg gik på hf der 2004-2006
>>
Sker der herinde? Hvorfor sover skolebørnene ikke endnu?
>>
>>568700770
Men fik du kneppet nogle af dem? Ville være sjovt hvis det var nogle som jeg kendte
>>
>>568701061
jo, det vil jeg nok sige det er. Mange software uddannelser tilbyder indlæring i sprog der eksisterer i forvejen, og noget af det fundementale. Datalogi er den mest adspredte IT uddannelse der kan fås. Modsig det, og du er en trold; fakta neger.
>>
>>568701197
Hold kæft hun er sød
>>
>>568681490
>Båd
>Ikke splitflag
Hvad har du gang i?!
>>
>>568701197
>16
>ostepizza
JA TAK!
>>
File: 1387614954531.jpg (403KB, 1247x891px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387614954531.jpg
403KB, 1247x891px
>>568701443
det der har ikke en skid med captain picard at gøre din røvbanan.
>>
>>568701061
og jo, kodeslave jobs findes i Danmark. De bliver bare typisk givet til studerende. En del af mine medstuderende er kodeslaver for at kunne betale husleje.
>>
>>568701309
Kun en fra den lejr, tror de kørte dips. Jeg blev voldtaget af en der hedder Martine...? fra gentofte eller måske charlottenlund, kender du hende?

>>568701325
u have no idea my friend......
>>
File: GetImage (1).jpg (46KB, 774x387px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GetImage (1).jpg
46KB, 774x387px
>>
File: image.jpg (24KB, 320x350px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
24KB, 320x350px
>>568701157
Jeps ...
Medmindre du er sikker på dit crush giver pote , så lad være med at spilde tiden på en hest , det er der masser af tid til når du bliver gammel , trust me !
>>
>>568701197
Hun ser virkelig bekendt ud! Navn? Er hun 20+ i dag?
>>
File: Prins Henrik.jpg (104KB, 900x600px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Prins Henrik.jpg
104KB, 900x600px
>>
File: Nikolejjj.jpg (6KB, 250x147px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nikolejjj.jpg
6KB, 250x147px
hvad søren sker der her
>>
>>568701832
Giver ingen navne, det kan bide mig i røven
>>
>>568701910
jeg tror du har forvekslet dig selv med mig.
>>
>>568697687
please smut HTX'er fra HTX på Carlsbergvej overfor den fantastiske FG
>>
>>
>>568702023
>>
>>568701313
Men at være uddannet datalog er ikke specielt sigende om hvorvidt man kan noget eller ej, lige som at være uddannet alt-muligt-andet-IT ikke siger ret meget om, hvad vedkommende kan. Det, man lærer på studiet, er ret intetsigende i det store hele, læringsprocessen fortsætter hele karrieren
>>
>>568702054
det gav meget lidt mening. Prøv igen.
>>
kom så, flere trunter! :D
>>
>>568701991
Fair enough.. Heller ikke sikkert det havde været en jeg kendte, måske bare en vens veninde eller noget i den dur, så bare bekendt ud, you know
>>
>>568702270
Jeg venter på at nogen ANDRE poster
>>
>>568702270
>>
>>568702235
det er sgu rigtig nok, uddannelserne er hvad man gør ud af dem. Dine kompetencer taler for sig selv på de jobs du har haft.
>>
>>568701620
>>568701620
omg... Ja, jeg kender Martine - største slut på Ordrup Gymnasium. Hun er meget lækker, hvis det er altså er hende jeg tror det er, hvilket det formentlig er.

Bonus point til dig /b/ror - Det er Iben Hjejle's niece!

www facebook com /mhjejle?fref=ts
>>
>>568702357
Yeah, det er også fair nok du spørger :D
>>
>>568702270
>>568702365
Er prinsen ikke nok ?
>>
File: 1382386561585.jpg (15KB, 197x255px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382386561585.jpg
15KB, 197x255px
>>568702237
du går med størst sandsynlighed på HTX i Hillerød
>>
File: niggerpls.jpg (27KB, 449x599px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
niggerpls.jpg
27KB, 449x599px
>>568702365
>>
>>568702365
har desværre mistet alt fra den tid... cam optagelser og billeder :((((
>>
>>568702465
>www facebook com /mhjejle?fref=ts
Så man kan nærmest sige jeg har knaldet Iben Hjejle? Dvs jeg er hulfætter med Casper Christensen? FUUUUUUCK, du har reddet min søndag!
>>
>>568702550
nej din spasser, jeg går på universitetet i københavnstrup. Pis af HTX neger, du er ikke gammel nok til at være her.
>>
>>568702701
ER det hende /b/ror?!
>>
Kongens Lyngby her!
>>
>>568702740
så er det sagt
>>
>>
File: 1386358734575.png (231KB, 500x481px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386358734575.png
231KB, 500x481px
>>568702740
haha det må være dagens joke. jeg går skam ikke på HTX og har aldrig gjort det.
eneste jeg har tilfælles med Hillerød er jeg gik på FG, og ikke mere.
>>
>>568702769
Ja!! Hun er meget mere lækker end jeg lige husker. Men hun er selvfølgelig også blevet lidt ædre (Y)
>>
File: idealet 2.jpg (54KB, 612x612px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
idealet 2.jpg
54KB, 612x612px
>>568702885
>Kongens Lyngby
>poster ikke obligatoriske Asta billede
>kiks
>>
Andre på Vesterbro, som overværede en fedladen gut og hans asiatiske kone gå fuldstændig h.a.m på en prostitueret?
>>
Godnat guys!
>>
>>568681490
Hvordan føles det å være Europas tapere, og hvordan føles det å se Norge, landet som dere eide i 400 år, være rikere, bedre og sterkere enn dere?
>>
>>568703106
Hvem er Asta?!
>>
>>568703161
Nej, men nu bliver du nødt til at fortælle. Historietid!

>>568703167
godnat fuckfjæs
>>
>>568703195
i har ikke prinsegemalen
>>
>>568703195
Hvad skal du give for en fadøl, din fjeldabe?
end of discussion
>>
>>568703195
det kunne være du skulle vente med at poste, til du i det mindste har fået dit hoved kigget på. Kan sgu ikke læse dit mongolske nordmands bræk.
>>
File: qq.jpg (85KB, 717x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
qq.jpg
85KB, 717x960px
>>568703069
Haha, sygt - DK er sku et lille sted.

Var en af de her to piger der også?
>>
>>568703420
han er en balla
>>
>>568703195
Jeg ser jeres åndssvage kællinger på Hive hver weekend!
>>
>>568703195
Bare vent til at de forbandede svenskere kommer og knepper jeg og indfører feministisk marxisme i Norge.
>>
>>568703482
Det kan jeg sgu ikke lige huske. Var skæv konstant jo, og så husker jeg bare hende Sofie bedst, fordi jeg snakkede mest med hende når vi spillede ølbowling feks
>>
>>568702740
Du snakker som en fra Randers. Sikker på du ikke er en bøssekarl fra 9. klasse i Randers der kører på scooter i skole og ryger i frikvarterene?

Elsker at vi danskere altid er så fjendtlige, lykkeligste land i verden!
>>
>>568681490
Who's at Nørreport?
>>
>>568703756
men hvem er de? har du nudes? :D
>>
>>568703772
vi er da kun fjendtlige på nettet. Jeg ville ønske jeg ikke skulle lave andet end at gå i 9. og køre i en scooter skole. Det med Randers kunne jeg sgu godt undvære...
>>
File: IMG_1402.jpg (183KB, 480x640px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1402.jpg
183KB, 480x640px
>>568702365
>>568702270
>>568681490

Jeg gravede lidt rundt i min gamle mail og fandt lidt fra et par år siden. OC, kællinger
>>
>>568703529
>>
>>568703885
du brugte en smiley, det er forbudt. Nu henter jeg en voksen!
>>
>>568703885
Nej - har ikke nudes med dem. De går i klasse med Kemner.

Har nudes af Sophia Roe dog - hvis du har hørt om hende (Hellerup tøs som kun bliver kneppet af klubejerer osv.)
>>
>>568703195
Faktum er at vi knepper jeres kvinder.
>>
>>568704056
fuck hun er dejlig... kom lige med mere info
>>
>>568704180
Undskyld, jeg blev bare lidt opstemt

>>568704225
Ah okay. Og ja, det er sgu en lille verden.
Smid dem op dude!
>>
>>568703826
jeg bor i kbh, dog ikke nørreport
>>
File: Roe2.jpg (12KB, 310x436px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roe2.jpg
12KB, 310x436px
>>568704448
Du kender hende altså?
>>
File: roe3.jpg (26KB, 640x960px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
roe3.jpg
26KB, 640x960px
>>568704610
>>
File: Roe.png (440KB, 533x800px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Roe.png
440KB, 533x800px
>>568704673
>>
File: GetImage (2).jpg (35KB, 773x387px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GetImage (2).jpg
35KB, 773x387px
>>
>>568704047
Jammen det er nok derfor vi er så lykkelige. Alle aggressioner ud på nettet, og så bare pisse fuld i byen som 14-årig.

Vi mangler bare et renere land, så er vi sgu nok det bedst sted på Jorden.
>>
Nogen der kender en Marie Guul? I såfald, nudes?
>>
>>568704610
>>568704673
>>568704757
low res men fuck nu af hun er lækker
>>
File: image.jpg (7KB, 160x160px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
7KB, 160x160px
Sophia?
>>
File: EmmaHolten.jpg (758KB, 1349x2886px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EmmaHolten.jpg
758KB, 1349x2886px
>>568704757
Der er slef også den obligatoriske Emma Holten
>>
>>568704798
er vi ikke ved at nå punktet hvor vi bare får bygget en enorm mur omkring Polen og smider alle vores problemer der hen? Hele verdenen ville kunne bruge den.
>>
>>568704887
Ja, low res - Ikke mig der har taget dem, so don't blame me. Ville dog ønske at det var mig som havde taget dem...

>>568704892
Jaja, dump det du har /b/ror
>>
>>568703553
Hahahahahahaha, det undrer mig virkelig ikke.

>>568704610
>>568704673
>>568704757
Nej, kender hende ikke - men tak!
>>
>>568705081
var ikke en kritik, min pikkemand siger tak! ;)
>>
>>568705045
En mur alene kan ikke holde på sennepgassen, der bør skam være et tag og et vindue hvor vi kan se alle affalds-menneskerne falde i søvn for sidste gang.

Ej der er dog også nogen der er okay, men der burde sgu være ordentlig konsekvens for dårlige gerninger her i landet, i stedet for det der blødsødne bedstemor-pis hvor de får et slag over nalderne og en is som undskyldning for den dårlige behandling.

Jeg er ikke så meget inde i politik, men jeg gætter på at DF er det eneste man kan stemme på hvis man går ind for udsmidning af indvandrere hvis de ikke kan opfører sig ordentligt? Hvis de vil opføre sig som aber må de sgu gøre det i Abe-land og ikke i et civiliseret samfund som Danmark...
>>
>>568705278
Hun har sådan 10k followers på Insta.
Sophiaroe
>>
>>568704930
Jeg elsker sådan noget der...

>>568704892
Kom med det makker
>>
nogen der kender Melanie Bloch Waldorff?
>>
Må jeg neppe din mor i røven, danskjæveln, din mors fisse.
>>
>>568681490

Jeg er også i Grenaa! Hvor arbejder du?
>>
>>568704892
Kom så - Vi har ikke hele dagen!
>>
>>568705907
>>
>>568705824
Jeg føler med dig, jeg ville ligeledes være en bitter mand hvis jeg var nødsaget til at købe hakket oksekød til overpris.
>>
>>568705584
Nej, har du billeder?
>>
File: nasty.png (931KB, 604x774px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nasty.png
931KB, 604x774px
>>568706185
kek
>>
>>568706484
nope, bare hørt hun er en skanky hoe
>>
>>568706592
Dem elsker jeg
>>
File: j882R5O.jpg (79KB, 502x329px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
j882R5O.jpg
79KB, 502x329px
>>
>>568706812
Det gør alle. Man må putte dilleren i dem og det er rart.
>>
File: not today.jpg (224KB, 620x612px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
not today.jpg
224KB, 620x612px
>>568706887
>>
File: 2spooky4me.gif (440KB, 445x325px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2spooky4me.gif
440KB, 445x325px
>>568707085
oh damn
>>
Jeg har billeder af en yderst prominent Paradise deltager. Gæt selv hvem.
>>
File: OHøyer.jpg (677KB, 1424x2136px) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OHøyer.jpg
677KB, 1424x2136px
>>568706812
Nå, smutter i seng - Skole i morgen.
Altid sjovt at lære noget nyt, og finde ud af, gang på gang, at DK er et lille sted.

>pic, tits always relevant
pic = Olivia Høyer hvis nogle af jer er intresseret.
>>
>>568707319
prinsegemalen!!!???+
>>
Signe Amalie Nag, inkarneret arto ho for nogle år siden
>>
>>568707431

Hende arbejder jeg samme med!
>>
>>568707667
Har jeg svært ved at tro på.
>>
>>568707319
kom med dem bror!

>>568707431
Sov godt - og ja, det er et fantastik og dejligt, lille land vi bor i
>>
>>568707748
Du ved nok godt hvor hun arbejdwe. Siger det dog ikke herinde, da det ville være synd. Vi er kolleger, om ikke andet. Vi sælger tøj.
>>
>>568708129
Abercrombie?
>>
>>568708218

Korrekt.
>>
>>568708310
Du lyver. Den er for obvious, det kunne selv JEG læse på hendes facebook profil
>>
schlöp de nudel on de vand spunzt des sperma alrhand
>>
>>568708464
Jeg er da ligeglad om du tror på mig eller ej. /b/ behøver ikke bestå af deforme recluses. Jeg har forelæsning i morgen, godnat boys.
>>
>>568690727
>>568690727
Kan vi ikke få et navn eller facebook, hvis du ikke vil lave hende, så vil jeg fandme gerne, om hendes brødre er kriminelle eller ej.
>>
>>568708810
Glem det
>>
>>568702740
Haha, så har vi ARK sammen. Har du lavet opgave til i morgen?
>>
Godnat
>>
Holy moly bor i chalottelund kender en del af de piger der haha :)
>>
>>568709927
lad os kalde det halvvejs... min holdkammerat har været lidt slap på at holde mig informeret, men vi skal sgu nok få afleveret.
>>
>>568710283
Lækkert nok. Matematiker eller datalog?
>>
>>568710283
>>568709927
måske er i holdkammerater?!

>>568710191
har du noget sladder så`?
>>
>>568710452
datalog, har også HCI, glæder mig til mandagens opgavekataklysme er ovre...
>>
>>568710751
Aner ikke hvad det er, matematiker her.
Jeg har dis ved siden af, det er pænt let
>>
>>568710875
Human Computer Interaction... vær flink og smil, basically. Det er også temmelig let, skal bare både aflevere ARK og HCI i morgen, så der skal deles opgaver op...
>>
>>568711353
Ah, jeg har også dis til i morgen. Var du der til den forlæsning hvor ham den gamle fuckede helt op i binære tal? Det var nærmest pinligt til sidst
>>
>>568711669
Such spændene snak faggots, gift jer og giv hinanden en guffer
>>
>>568711669
Knud har sgu ikke styr på en skid... det øjeblik du beskriver, var sådan han kørte Introduktion til Computergrafik kurset...
>>
>>568711994
man behøver ikke være gift for at guffe :)
>>
>>568712467
Nix, men de passer så godt sammen.
>>
>>568698324
Fucking Maze, har tjekket nogle billeder ud fra det på facebook, ser så lamt ud.
Er selv fra Nærum Gymnasium... Eller var, er lige blevet student.
Thread posts: 293
Thread images: 80[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / bant / biz / c / can / cgl / ck / cm / co / cock / d / diy / e / fa / fap / fit / fitlit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mlpol / mo / mtv / mu / n / news / o / out / outsoc / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / spa / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vint / vip / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Top | Home]
Please support this website by donating Bitcoins to 16mKtbZiwW52BLkibtCr8jUg2KVUMTxVQ5
If a post contains copyrighted or illegal content, please click on that post's [Report] button and fill out a post removal request
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from that site. This means that 4Archive shows an archive of their content. If you need information for a Poster - contact them.