[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - Nattupplagan
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 346
Thread images: 151
File: mjölk.webm (258 KB, 464x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mjölk.webm
258 KB, 464x346
>>
File: 1453671257428.jpg (14 KB, 384x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453671257428.jpg
14 KB, 384x508
>Hear a knock at the door
>See this
What do you do?
>>
>>54098234
offer him coffe and smörgås
>>
>>54098234
invite him in out of the cold and snow
>>
File: 43285232.jpg (549 KB, 1200x1737) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43285232.jpg
549 KB, 1200x1737
Jag lyckades grabbar
fan nyuus doujins är alltid bra
sov gott
>>
>>54098234
Shake his hand and offer him some swedish food
>>
>>54098233
Jag brukar sova dygnet runt när jag är sjuk.

>>54098264
jvdk anon
>>
>>54098234
https://www.youtube.com/watch?v=dARJJxMjqwc
>>
>>54098158
Fanny?
>>
>>54098158

source
>>
>>54098408
>Jag brukar sova dygnet runt när jag är sjuk.
jag får bara sjuka drömmar och vaknar efter några få timmar
>>
>>54098382
tror jag drar mig nu också, grod natt grabbar ses imorn

>>54098320
>>54098380
>>54098384
bra ts grabbar, stolt över er
>>
File: Kämpfer.jpg (352 KB, 1100x1399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kämpfer.jpg
352 KB, 1100x1399
>>54098190
har tidig föreläsning så, ska försöka kriga mig genom dagen till 14:00 då jag kollapsar i min egna säng
>>
File: 1453144761114.gif (2 MB, 294x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453144761114.gif
2 MB, 294x362
>>54098428
nej

>>54098460
imsoff on twitch
>>
>>54098581
o-okej, hon ser _väldigt_ lik ut en kort fanny som gick i min grundskoleklass
>>
>>54098634
breva bilder
>>
https://www.youtube.com/watch?v=fA6XcyXsxXU

prova detta i Sverige?
>>
>>54098464
Det låter ju inte trevligt alls. Feberdrömmar är väl en riktigt grej antar jag.

>>54098513
Lycka till, anon. Jag går och lägger mig nu.
>>
File: nordens skald.gif (1002 KB, 493x263) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordens skald.gif
1002 KB, 493x263
>>54098786
Nej kan däremot prova detta i Sverige.

https://no.wikipedia.org/wiki/Fantoft_stavkirke
>>
>>54098428

Barafanny?
>>
File: 1453603894525.jpg (191 KB, 1560x930) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453603894525.jpg
191 KB, 1560x930
>>54098234
>"NO PLEASE, MISTER SANDERS I DON'T EVEN OWN ANY KEKOLD PORN WHAT DO YOU WANT PLEASE DO NOT HURT ME"
>>
>>54098753
kom på att jag gjorde det för lätt för er när jag gav förnamnet på henne, nästa gång
>>54098979
va?
>>
File: 1449224950045.jpg (99 KB, 908x714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449224950045.jpg
99 KB, 908x714
>dkn neet och ingen tid att passa eller skola/jobb att ha ångest över imorgon
>>
File: 1451711094404.jpg (384 KB, 1750x2500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451711094404.jpg
384 KB, 1750x2500
>I DON'T EVEN OWN ANY KEKOLD PORN
>>
Jag har ingen flickvän.
>>
>>54099267
Hur kändes det att ha en?
>>
Investera i företag som forskar i botemedel mot cancer? J/N
>>
>>54099357
N, cancer är tyvärr obotligt vilket alla välorganisationsjudar inte vill berätta för dig. Om de satsar på förebyggande och sånt som får cancerpatienten att leva längre så kör på.
>>
>>54099357
Läste nånstans att cancer är fundamentalt obotligt. Det är så djupt rotat att så länge det finns liv, så finns cancer.
>>
File: misaka hotar folk.jpg (43 KB, 498x226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
misaka hotar folk.jpg
43 KB, 498x226
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22143092.ab

MISAKA DIN ABSOLUTA GALNING
>>
File: 1433397105949.jpg (6 KB, 196x185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433397105949.jpg
6 KB, 196x185
>hör tip-tappande ute vid hallen
>det är bara duschhandtaget som droppar
>>
>>54099681
Det var en tonårsflicka den här gången. Så polisen skrev typ "vi ser inte på detta som särskilt allvarligt för att hennes mamma ringde och berättade".

Vilken diskriminering alltså. Stackars jodelanon.
>>
>>54099744
det var dock för örebro, detta är gävle
>>
>>54099772
Oj. Så en tredje alltså?
>>
>>54099681
Egentligen är bombhot ett rätt konstigt fenomen. Varför vill de varna folk? Hur ofta resulterar hoten i faktiska detonationer eller att polisen hittar explosiva manicker? Känns som att man egentligen borde vara mer skrajsen om man inte hör talas om bombhot mot sin skola.
>>
Hur illa ställt ni hopplösa neets än har det så kan ni alltid finna ro i att ni aldrig kommer vara Andreas Peahc.

https://www.youtube.com/watch?v=qdhYQJrXlDg
>>
File: 1403458345342.png (906 KB, 811x659) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403458345342.png
906 KB, 811x659
https://www.youtube.com/watch?v=2jjd-fM0KuU

>STORMSNORRAR
>>
File: 1451338662571.png (104 KB, 500x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451338662571.png
104 KB, 500x596
>>54100308
https://www.youtube.com/watch?v=SlkxyKeX5Ho

Han är ju fan bokstavligen jag
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>54100498
börja gör dutube-videos och tjäna pengar :^)
>>
>>54100498
>spela in dutubvideos och tigga patreonpengar

Han kan ju lika gärna skaffa ett jobb vid det här laget favä.
>>
>>54100184
kanske vill minimera dödsantalet typ
10 döda är en tragedi men kan användas för ett syfte tex rädsla
200 döda och varenda jävel kommer att vilja mörda dig oavsett ditt budskap
ingen aning
>>
>>54101018
Om man som 20-25-åring dödar 100 personer, kommer man då ut om 25-30 år?
>>
>>54100957
>patreon
Det värsta jag vet. Jag kanske har för mycket empati men det ser så patetiskt ut när en person tror att det han eller hon producerar är värt pengar och det visar sig att bara några stycken ställer upp på att skänka pengar till en summa av en sisådär 50 dollar per månad.
>>
>>54101138
25 är väl max längden på straff i sverige? så ja
>>
>>54101138
Finns ju en garanti på att du aldrig kommer komma ut, ungefär som med Breivik.
>>
File: 1453310180891.gif (993 KB, 924x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453310180891.gif
993 KB, 924x507
>>54100498
>"well what are you going to do when you're 25?"
>when i'm 25, i'll probably just fucking kill myself then
>i would rather die than be a wagecuck

>dkn samme folelse
Er det autisme?
>>
>>54101190
Nej. Vi har livstid i Sverige, men efter 20-25 år kan man få straffet tidsbestämt.
>>
>>54101251
Jag vet inte. Men han har rätt i att dessa normies tar livet alldeles för seriöst. Så blir dem helt chockade när man inte vill leva som dem.
>>
>>54101260
så han kan sitta 25 och sedan få en tidsbestämmelse på 50 år och komma ut som typ 90 åring?
>>
>>54101306
Vet inte hur det fungerar med hur många år som tidsbestämmelsen kan ange, men vanligtvis får man ett tidsbestämt straff efter 20-25 år. Dock är det ingen rättighet. Så frågan är vad som sker om man begår massmord med 100 personer, om man aldrig kommer få ett tidsbestämt straff.
>>
>>54101377
I vilket fall som helst tror jag inte han behöver lite allt för mycket under den tiden. Visst det lär väl inte bli öppen anstalt för en massmördare men ändå. Slipper ju sitta i något slaviskt eller amerikanskt skithål. Förr kunde man ju bli dömd till livstids straffarbete.
>>
File: 1451342340915s.jpg (3 KB, 117x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451342340915s.jpg
3 KB, 117x125
>>54101301
>Tar livet av sig vid 25 för att man har totalt misslyckats med livet

>normies tar livet alldeles för seriöst
>>
>>54101562
Det är ju sant?
>Anon du måste plugga och läsa högskola och skaffa jobb och ha vänner och supa och knarka och sen skaffa barn med en tjej du måste!!!!
Nej jag tänker spendera min korta tid på jorden hur jag vill.

https://www.youtube.com/watch?v=8Y750kFIcaA
>>
File: NEET KARTA!.png (518 KB, 2000x4552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NEET KARTA!.png
518 KB, 2000x4552
För alla neets i tråden:
>ladda ner bild
>öppna den i MS måla
>välj sprejflaskan och största storleken
>sätt en röd prick i närheten till där du befinner dig
>spara som PNG
>breva
>upptäck om det finns andra neets nära dig
>????????????
>>
>>54101493
Ja om man ska sitta i fängelse så är väl Sverige det man ska föredra. Fast man sitter inlåst så får man ju ändå promenader, god mat, kiosk att handla i, allrum (vet inte hur det är i säkerhetsklass 1). Men inte så att man vill leva det livet resten av sitt liv.
>>
File: 1452782106384.jpg (1 MB, 2048x3072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452782106384.jpg
1 MB, 2048x3072
>>54101301
>Så blir dem helt chockade när man inte vill leva som dem.
>"hvornår skal du ha dig et job, anon?"
>"hvad anon, du har bare siddet derhjemme og lavet 'ingenting'? lol er det ikke kedeligt?"
GU FANDEN ER DET KEDELIGT
Forhåbentligt kan jeg få lavet noget under studietiden/mens jeg arbejder efter studietiden som kan få mig til sige wagecucking op for evigt.
>>
Alla är inte patetiska misantroper grabbar, jävla dyster ekokammare ni har här inatt.
>>
>>54101627
största på sprayflaskan är ju bokstavligen jätteliten på den stora kartan
>>
>>54101684
får sån där säsongsdepression
på sommaren är jag inte ledsen bara förbannad på att det är så jävla varmt hela tiden
men solljuset njuter jag av
>>
File: NEET KARTA!.png (451 KB, 2000x4552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NEET KARTA!.png
451 KB, 2000x4552
>>54101627
>>
>>54101704
Täcker lätt en stad på över 100k. Behöver inte sätta den exakt över ditt hus, man1.
>>
File: 141020096.png (857 KB, 1036x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141020096.png
857 KB, 1036x716
>>54101613
>och sen skaffa barn med en tjej du måste!!!!

>der er "folk" som får born "bare fordi"
De næste 20 år af ens liv går på at prove at skabe et menneske, og hvis man fejler bliver det til et af de rovhuller man hader og i sidste ende kan man kun give sig selv skylden for at man valgte(medmindre kæresten ved et uheld blev gravid og besluttede at beholde det) at have lorte ungen.

>>54101684
>jävla dyster ekokammare ni har här inatt.
Noget lidt anderledes en gang imellem gor godt.
>>
File: karta.png (33 KB, 242x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
karta.png
33 KB, 242x560
>>54101627
>>
File: 1453689578823.png (550 KB, 2000x4552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453689578823.png
550 KB, 2000x4552
>>54101627
>>
File: 1408394598345.jpg (12 KB, 200x189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408394598345.jpg
12 KB, 200x189
>>54101806
>>54101823
>>
>>54101627
Snyggt försök SÄPO.
>>
>>54101806
>>54101823
läskigt favä
>>
>>54101627
Har vi inte redan en karta på zeemaps för Sverigetråden och SvP?
>>
>>54101859
Denna ska vara ren från löneslavar och nbögar.
>>
>>54101806
>>54101823
KNULLAR
N
U
L
L
A
R
>>
>>54101884
Är det inte enklare att vi gör en till zeemap i så fall? Vi kan ju ta en fuktig skärmbild att breva i tråden om vi tvunget måste breva kartan alltså.
>>
>>54101806
tar nästa buss till råne anon
vi ses bakom torggrillen
>>
>>54101923
Haha du som är Piteåbonnläppen ju? Jag är i Luleå :o
>>
>>54101923
det är såhär anon dör. VIFIF
>>
File: 1453689821384.png (552 KB, 2000x4552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453689821384.png
552 KB, 2000x4552
vifif jag
>>
File: Säpo bete.png (550 KB, 2000x4552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Säpo bete.png
550 KB, 2000x4552
>>54101627
>>
>>54101754
är det där halmstad broder? *tippar på hatten*
>>
>>54101993
Å R B O L
R
B
O
L
>>
File: 1453689578823.png (553 KB, 2000x4552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453689578823.png
553 KB, 2000x4552
>>54101940
Luleå är där jag stoppade, kolla en karta nästa gång
piteå är längre ner.
>>
>>54101988
är det där halmstad broder? *tippar på hatten*
>>
Någon sätt en prick på Umeå.
Gonatt.
>>
>>54102041
Götlaborg ditt okulturerade anus
>>
>>54102041
tillbaka till geografilektionen med dig
>>
File: 1452959766890.jpg (15 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452959766890.jpg
15 KB, 300x300
>>54102051
n-nej familj
>>
File: 1435247506117.png (552 KB, 2000x4552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435247506117.png
552 KB, 2000x4552
>>54101993
:D
>>
>>54102062
>halmstad

Jäkla 08or.
>>
>>54102057
där ser man

alltid trott vi var udden där

>kolla en karta nästa gång
Okej jag kommer heema dig. kom uni
>>
>>54102057
Kan det där vara halmstad måntro min blåögda broder? *tippar på ...*
>>
File: 1437786632123.jpg (102 KB, 624x624) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437786632123.jpg
102 KB, 624x624
>>54098234
>mrw
https://youtu.be/4--cG8h52Ps?t=63
>>
>>54102100
en av de där prickarna måste ju vara halmstad om man går efter trolighetsprincipen vill säga, den kan väl du min broder? *tippar på hattten*
>>
>>54102100
>glömma årbol-anon
ta även bort pricken längst ner i kanten min autism stör sig på den
>>
>>54102114
du vad?
>>
>>54102156
befinner du dig i halmstad blåögda broder av min, va sägs som lite ta tillbaka sverige och chill?
>>
>average swedish int poster
>>
File: 1453662499063.jpg (827 KB, 1365x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453662499063.jpg
827 KB, 1365x2048
>>54101922
Det var ju fan vad du ska vara teknologisk då!

https://www.zeemaps.com/map?group=1822832&add=1#
>>
File: jessica-j-smr.jpg (54 KB, 720x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jessica-j-smr.jpg
54 KB, 720x720
5 minuter in i raskrig och chill och hon ger dig denna blick. Vad gör du?
>>
File: 1412357184872.jpg (28 KB, 453x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412357184872.jpg
28 KB, 453x504
>>54102236
>>
>>54102236
>blont hår
>stadig och förtroendeingivande blick
>redigt skägg
>moderna glasögon
10/10 favä
>>
>>54102236
>>54102305
han ser barbarisk ut
>>
>>54102236
Jag gillar hans podcast
>>
Denver Broncos kommer vinna super bowl iår. Skärmskjut detta brev.
>>
>>54102478
vem vinner vad?
>>
File: img22781575.jpg (290 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img22781575.jpg
290 KB, 640x360
>>54102545
Denver Broncos vinner finalen i amerikansk fotboll
>>
>>54102571
>bara negrar
>>
>>54102604
Burde boycotte NFL pga. racisme favä Oscars skal være mere sorte og NFL skal være mere hvidt. Glem ikke Basketball.
>>
>>54102604
>någonsin bry sig
>>
>>54102691
C U C K
>>
>>54102571
BLACKED
>>
Vem är fortfarande här? Känns så hemskt ensamt helt plötsligt.
>>
>>54103224
jag är här senpai
>>
>>54103224
>>54103238
Inte jag! (haha ett skämt för uppenbart är jag här för jag skriver ju detta LOL)
>>
>>54103278
HAHAHA LMAO
>>
File: fls.png (299 KB, 942x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fls.png
299 KB, 942x848
God morgon tråden :3
>>
File: dimma.jpg (34 KB, 854x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dimma.jpg
34 KB, 854x480
>>54103238
>>54103278
Håll om mig.
>>
>>54103373
>vaknar nu
är du en jävla nbög?
>>
>>54103373
dra åt fan
>>
File: 1447683758130.jpg (6 KB, 209x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447683758130.jpg
6 KB, 209x256
>>54103378
nej
>>
File: 148462570552.jpg (6 KB, 245x206) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
148462570552.jpg
6 KB, 245x206
>>54103378
Känner vi känslor inatt, anon?
>>
File: V1T3R[1].gif (985 KB, 250x187) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
V1T3R[1].gif
985 KB, 250x187
>>54103439
jo
>>
File: 1447723983684.jpg (50 KB, 415x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447723983684.jpg
50 KB, 415x332
>>54103496
ne
>>
>>54098158
who's this semen demon?
>>
File: 1446063303160.jpg (85 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446063303160.jpg
85 KB, 800x533
>>54103454
Varje natt är känslonatt, anon.
>>
File: rosp.png (776 KB, 1755x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rosp.png
776 KB, 1755x1080
>>54103389
>>54103397
Ska med ett plan så vaknar nu!
>>
Ooga booga go back to sweden
>>
Swedish is the language of the unsophisticated.
>>
>>54103547
Var bor du? :3

>>54103571
Semester?
>>
File: jo.jpg (35 KB, 682x277) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jo.jpg
35 KB, 682x277
>>54103523
jo
>>
File: 1453689821384.png (552 KB, 2000x4552) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453689821384.png
552 KB, 2000x4552
>>54103611
På någon av prickarna.
>>
File: d9fo.jpg (58 KB, 514x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
d9fo.jpg
58 KB, 514x524
>>54103611
Yes, en vecka i ett soligt land!
>>
>>54103657
tänk om det blir monligt då
>>
>>54103626
blev ingen träff

>>54103657
Ha så trevligt, är du anon eller snubblare som inte snubblar? Var bär det av?
>>
File: kdjdi.jpg (78 KB, 884x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kdjdi.jpg
78 KB, 884x574
>>54103730
Ska det inte bli enligt väderprognosen, men ifall det blir molnigt så får man ta det som det kommer!

>>54103746
Bara anon! Blir en av öarna utanför Nigerias kust.
>>
File: file.jpg (70 KB, 782x581) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.jpg
70 KB, 782x581
>>54103820
Här säger jag nigeria med min felaktiga geografi 5 på morgonen, menade marocko/västra sahara.
>>
>>54103820
>en av öarna utanför Nigerias kust.
>nigerias kust
utan att ha koll på geografi där, men vilka semesteröar är det?

s-säg inte att du ska åka med fv? ;_;
>>
>>54103886
brevade innan jag såg ditt brev. Gran canaria? Gate 07 ifall du skulle glömma :^)

fortfarande, hoppas du inte ska dit med fv ;_;
>>
File: kfifk.jpg (185 KB, 1083x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kfifk.jpg
185 KB, 1083x720
>>54103922
Skrev fel menade kanarieöarna >>54103886
Nej jag åker med familjen
>dkn ingen fv
>>
>>54103980
se >>54103976

>>dkn ingen fv
jvdk, breva gärna under din resa om du får tid över :3 Är du någon anon man känner igen?
>>
File: dll.jpg (461 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dll.jpg
461 KB, 885x1075
>>54104019
Tack nu kommer jag verkligen ihåg min gate :^)
Det enda minnesvärde jag har gjort är månanonbilden och sadboysknatten så inte så igenkännbar.
Ska försöka breva om jag kan få tillgång till internet.
>>
>>54104192
>Tack nu kommer jag verkligen ihåg min gate :^)
Inga problem anon :^)

Aldrig varit på träff? Kanske borde ta en sista minuten ner till gran canaria för semesterT :3

>Ska försöka breva om jag kan få tillgång till internet.
trevligt, gör inget om din mor är med på bild.
>>
X-Files s10e01 har väl sänts för någon timme sedan? Varför är det stört omöjligt att ladda ned?
>>
File: fmdn.png (235 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fmdn.png
235 KB, 1000x1000
>>54104247
Nej har inte varit på någon , du får gärna komma blir säkert jättetrevligt.

>gör inget om din mor är med på bild
Uppfattat blir inget på syrran då :^)
>>
File: 1423655166846.jpg (7 KB, 205x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423655166846.jpg
7 KB, 205x246
>svinhunrig
>mår illa
>har inget att äta
>vill bara sova
>>
>>54104404
>du får gärna komma blir säkert jättetrevligt
f-får jag sova i din säng? :3

>Uppfattat blir inget på syrran då :^)
m-men du nämnde inget om en syster. B-bara hon är över 18 så får du breva om du vill :3

>dkn ingen anon att ta en öl med i solen
>>
>dkn jobb
>>
>>54104468
Klart du får sova i min säng anon ;^)

Syrran är dessvärre inte över 18 men jag har inte sett det stoppa någon här på kanalen.

>Jvdk
>>
>>54104700
>Klart du får sova i min säng anon ;^)
Tackar, då bokar jag flygresan ner nu :3

>Syrran är dessvärre inte över 18 men jag har inte sett det stoppa någon här på kanalen.
bra försök SÄPO.
>>
>>54104428
>dkn inga saftiga spjäll att sätta tänderna i
>>
File: dmkd.png (824 KB, 1192x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dmkd.png
824 KB, 1192x1080
>>54104760

>Tackar, då bokar jag flygresan ner nu :3
Låter bra syns på LPA :3
>>
God morgon era fina människor :)

Vad ska ni göra idag? Jag ska donera 4,5dl blod
>>
>>54104860
>Låter bra syns på LPA :3
Väntar ni där på mig? :3 jag landar 21:35 ;_;
>>
File: ldkdk.jpg (48 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ldkdk.jpg
48 KB, 1280x720
>>54104947
Det är klart! Står utanför bagageupphämtningen med en ros i munnen.
>>
>>54104881
>donera blod till Alibaba och hans 40 rövare som förlorat blod i nått gäng gräl med nån zigenarfalang
>>
>>54105044

jag undrar om man kan skriva på blodpåsen att den endast får användas till etniska svenskar.

Kan man göra likadant om man är organdonerare?
>>
File: 14182523911455.jpg (372 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14182523911455.jpg
372 KB, 1920x1200
>>54105038
Låter mysigt :3 ses där!
>>
>>54105105
Japp, ses :3
>>
>>54105095
Nej. Det kan jag säga redan nu. Att döma från hur väntrummen ser ut på sjukhusen, så blir det nog ingen svensk du blöder för.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=TPBCwWPKJOE

forklarer dere, svenner. hvor gikk alt så galt?
>>
File: 1431662553144.jpg (74 KB, 400x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431662553144.jpg
74 KB, 400x387
>>54105133
>dkn semesterT händer
:3
>>
File: ehhh.jpg (10 KB, 222x89) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ehhh.jpg
10 KB, 222x89
>>54105177
Folket har talat.
>>
>>54105177
Jävla homofobnorge. DET ÄR INGET SKÄMT FÖR MIIIIG!!!! 1!
>>
File: 1424176113575.jpg (74 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424176113575.jpg
74 KB, 640x640
>>54104840
>dkn ingen saftig rumpa att sätta tänderna i
>>
>>54105177
>säger att SD är rasister
>ut med rasisterna ur riksdagen
>SD har 28.8%
gick inte det
>>
File: 1450021854508.png (24 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450021854508.png
24 KB, 645x773
>>54104840
>hittar pressad potatis med någon gryta fryst i kylen
>värmer upp
>lukten från mikron gör mig spyfärdig
>den blir klar
>stoppar i mig en köttbit
>rusar till toaletten efter jag ätit upp den
>lyckas inte spy efter 5 min av velande
>>
>>54105244
Narcissus har en saftig rumpa.
>>
File: hab ne frage.jpg (171 KB, 1280x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hab ne frage.jpg
171 KB, 1280x1024
Kan man bara slänga ut en 18-åring på gatan? Har man inget ansvar som förälder? Vad händer med denna ynglingen som är utan bostad och pengar sen då? Blir man hemlös eller finns det bostäder som man får?
>>
>dkn ingen fv
>>
>>54105293
soc brukar ha lägenheter när sådant här händer
>>
>>54105293
Vad hade Ebba sagt?
>>
Godnatt grabbar.
>>
>>54105196
Vore skoj om det faktiskt gick att organisera någon gång i framtiden.
>>
>>54105293

gå till Sverigedemokraternas högkvarter i din stad för gratis sovplats

OBS: gäller bara etniska svenskar

http://www.friatider.se/heml-se-lars-67-sd-r-det-enda-parti-som-hj-lper-oss
>>
File: 1369643209237.gif (862 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369643209237.gif
862 KB, 500x500
>>54105263
Hur lyckades du hamna i en sådan knipa, anon?
>>
>>54105413
Vet inte, men det gick bättre att stoppa i sig ett halvt mjölkpaket och lite grönsaker
>>
>>54105325
Känns ändå så jävla illa. När jag väl åker ut vet jag inte hur jag kommer orka något annat än att bara lägga mig i ett dike och dö. Ni neets i tråden anar inte hur jävla bortskämda ni är
>>
File: 1426169325895.jpg (8 KB, 249x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426169325895.jpg
8 KB, 249x202
>>54105469
>Ni neets i tråden anar inte hur jävla bortskämda ni är
hehhe nmmm
>>
>>54105573
Tycker du borde gå och tacka din mor/far som försörjt dig i dessa år trots att du varken pluggat eller jobbat.
>>
>>54105609
fast jag har pluggat
t. semi-neet
>>
>>54105469
Önskar min mamma inte hade varit en sådan möjliggörare för min neet livsstil. Har lite motivation som det är, men när hon är vek och försörjer mig så finner jag absolut ingen motivering att kommer över mina sociala fobier, då jag på en primitiv överlevnads nivå vet att det kommer finnas mat och skydd oavsett.
>>
File: 1336991964161.png (406 KB, 894x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1336991964161.png
406 KB, 894x497
GOD MORGON
>>
File: 1451850754724.jpg (11 KB, 228x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451850754724.jpg
11 KB, 228x221
>>54105778

tja
>>
>>54105778
Tar du över åt mig? Ska gå och lägga mig.

God natt!
>>
File: image_92889.jpg (122 KB, 850x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_92889.jpg
122 KB, 850x650
God morgon
>>
>>54105778
Grod morgon

>donken man har sovit nästan 14 timmar
>>
File: 1452909678257.jpg (72 KB, 440x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452909678257.jpg
72 KB, 440x406
God morgon tråden! Dags for en produktiv dag
>>
>>54105930
oanständigt
>>
https://www.youtube.com/watch?v=fA6XcyXsxXU
>>
File: 1442380521936.jpg (63 KB, 572x497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442380521936.jpg
63 KB, 572x497
>dkn 80% av swepostarna är gravt autistiska
finns de ingen normal neet som inte är gay o bara söker vänner? plz
>>
>>54106777
>brevar anime
>skriver detta

dra åt helvete.
>>
File: 1447176785931.png (333 KB, 518x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447176785931.png
333 KB, 518x704
>>54106777
>du
>inte autistisk
>>
>>54106777
okej vad vill du göra?
>>
Någon som har nått förslag på dokumentär att somna till?
>>
>>54106777
hej vad har du för intressen
>>
>>54107259
https://www.youtube.com/watch?v=kZmt8ocThqs
>>
File: ko.jpg (85 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ko.jpg
85 KB, 480x640
Rumpa favä
>>
Jag tycker helt ärligt illa om er i tråden ibland
>>
>>54107319
>>54106998
spela spel, se tv serier, har inga vänner längre, va en normie förr. Va är ni för typer
>>
File: 4124125113.jpg (352 KB, 1200x1687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4124125113.jpg
352 KB, 1200x1687
>>54107341
rumpa
>>54107384
varför då?
>>
>>54107413
du verkar f1 ny mann1
lurpassa mer sen kan du bli min vän
>>
File: 11373782.jpg (72 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11373782.jpg
72 KB, 640x640
>>54107384
K lol
>>
>>54107259
Jodorowskys Dune
>>
>» The.XFiles.S10E01
Hell seger
>>
>>54107340
>"The male appears first - they are really just flying sperm machines. The female emerge after the male. These are virgin queens."
>dkn man är en sperma maskin utan vingar eller oskuldsdrottning att inseminera

Den tar vi. God natt, anon.
>>
File: t. kapten barbossa.png (340 KB, 998x424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t. kapten barbossa.png
340 KB, 998x424
>dkn bajsbrevar på jobbet
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ND0XsCmycbQ
>>
https://www.youtube.com/watch?v=_7Tmx-NICjw
>>
>dkn skitfult jävla leende och överbett
om jag biter ihop så döljs mina undre framtänder helt av mina övre, och om jag placerar de så att de är vertikala med varandra så är det ett stort jävla mellanrum mellan alla mina andra tänder
dessutom så har jag extremt tandköttigt leende
trots detta så har tandläkare aldrig någonsin föreslagit tandställning eller något annat

så frågan är: kan jag göra någonting åt det nu och kan jag stämma tandvården för tjänstefel?
>>
File: 1448378798452.jpg (56 KB, 592x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448378798452.jpg
56 KB, 592x492
>>54107726
>stämma
>Sverige
LOL
>>
>>54107726
>så frågan är: kan jag göra någonting åt det nu

du kan vara dig själv
>>
File: 1451832268796.jpg (250 KB, 1024x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451832268796.jpg
250 KB, 1024x622
>>54107778
SLUTA
>>
>>54107726
dra ut tänderna så kan du suga kuk bättre
>>
Godmorgon sverigetråden
>>
>>54107832
hej
>>
>dkn kommer aldrig att ha en sexuell relation för att man är ful och autistisk
happ
>>
File: 1432103187161_0.jpg (2 MB, 3000x1987) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432103187161_0.jpg
2 MB, 3000x1987
>>54107726
Var dig själv för fan
>>
File: image.jpg (70 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
70 KB, 640x960
>>54098158
Donken när ingen öken fröken
>>
>dkn grannen håller på med någonting som låter som en gräsklippare
>dkn inte sovit någonting
:/
>>
File: 1443795913161.png (135 KB, 477x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443795913161.png
135 KB, 477x358
>>54108025
Byt lag. Fällor är lätta som fan.
>>
>>54108027
En vidrig autist?
>>
File: grodaledsen.png (10 KB, 450x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
grodaledsen.png
10 KB, 450x401
>>54107462
>>54107468
Förlåt anons jag menade det inte. Ville bara ha lite (Du), har känt mig lite ensam senaste tiden
>>
File: vigflicka.jpg (169 KB, 1077x1147) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vigflicka.jpg
169 KB, 1077x1147
Jag stal den här bilden
>>
>>54108115
>stjäla bilder
hur kan du leva med dig själv?
>>
>>54108115
men det är ju elakt att stjäla saker som inte är ditt anon
>>
File: 1425858885475.png (107 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425858885475.png
107 KB, 499x499
>Funderar på att lägga mig
>Börjar direkt tänka på en människa jag inte pratar med längre
Livet är inget annat än lidande
>>
>>54108058
>antyder att de inte är 1000 ggr sällsyntare och bara knullar bög-chads
>>
>>54108138
Det är etiskt förkastligt och omoraliskt, det anstår inte en medlem av den svenska rasen.
>>
>>54108215
>dkn man undrar om någon av dem någonsin tänker på dig
>>
File: 1453070183936.jpg (52 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453070183936.jpg
52 KB, 576x1024
>>
File: 1452002261606.jpg (104 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452002261606.jpg
104 KB, 640x1136
>>54108303
>>
>>54108215
Mm. När man är vaken är allt skit och när man väl sover så är det mardrömmar för hela slanten. Allt är verkligen skit.
>>
>>54108215
>tänker på hur autisitsk jag var på högstadiet
>kollade alltid på vackra Evelin och var ett creep
>blev konfontrerad och frågad vad det var jag glodde på
>var för autitsitk för att säga något vettigt och blir utskrattad
>tappar kontakt med alla barndoms vänner
>kommer aldrig se henne igen
>>
>>54108326
grisvidrig
>>
>>54108326
>>
File: 1436962131807.jpg (80 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436962131807.jpg
80 KB, 640x1136
>>54108348
>>
Martina favä
>>
File: 1452975721476.gif (2 MB, 333x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452975721476.gif
2 MB, 333x194
>>54108220
>bara knullar bög-chads
>bög-chads
Antyder du att det är bögigt att vilja knulla feminina fällor?
>>
File: 1449837118892.jpg (95 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449837118892.jpg
95 KB, 640x640
>>54108376
>>
>>54108337
Jag försöker fylla varje vaken sekund med någonting som distraherar mig ifrån alla problem. Det finns inget värre än att vara själv med sina tankar.
>>
>>54108390
jag kunde inte sagt det bättre själv
>>
File: 1449837259110.jpg (37 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449837259110.jpg
37 KB, 600x600
>>54108396
>>
>>54108399
jvdk
>>
File: 1452205798242.jpg (91 KB, 659x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452205798242.jpg
91 KB, 659x960
>>54108417
>>
>>54108417
Hvem er hun?
>>
File: 1452452246281.jpg (103 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452452246281.jpg
103 KB, 640x640
>>54108452
>>
File: 1452263102823.jpg (115 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452263102823.jpg
115 KB, 852x1136
>>54108482
>>
>>54108482
det här var det bögigaste jag sett.
>>
File: 1452095105818.jpg (93 KB, 600x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452095105818.jpg
93 KB, 600x719
>>54108513
>>
File: 1449595103425.jpg (114 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449595103425.jpg
114 KB, 852x1136
>>54108534
>>
File: u8uVOBC.jpg (50 KB, 957x557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
u8uVOBC.jpg
50 KB, 957x557
STORA
>>
File: 1453583487093.jpg (93 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453583487093.jpg
93 KB, 640x640
>>54108557
>>
File: 1453242107602.jpg (57 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453242107602.jpg
57 KB, 540x960
>>54108573
>>
>>54108603
>>
God morgon
>>
>>54108624
>>
>>54108643
God morgon anon, vad käkar du till frukost?
>>
Men kan du sluta dumpa bilder på den där pretentiösa feministen?
>>
File: 1452457238717.jpg (112 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452457238717.jpg
112 KB, 852x1136
>>54108646
>>
perfekt
>>
>>54108664
Inget favä, tar penicillin, får inte käka på en timme efter det, tar två koppar kaffe bara.
>>
>>54108684
>>
File: 1448253139311.jpg (54 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448253139311.jpg
54 KB, 640x640
>>54108711
>>
varför brevar ni fula flickor? Breva martina ch kirino istället
>>
>>54108733
>>
>>54108395
Ja
Futa är också bögogt
>>
>>54108756
>Breva martina ch kirino istället
jag trodde inte du ville att vi skulle breva fula flickor
>>
>>54108769
>>
>>54108756
>Martina
>inte ful
>>
>självis
>brudvinkel
>stirrar ut i fjärran med halvöppen mun
>"gud vad snygg jag är"
>laddar upp på sociala medier

Det verkar bara vara jag som känner total avsmak inför detta. Kan inte ens njuta av bilderna.
>>
>>54108796
>>
File: 1451360701595.jpg (124 KB, 600x801) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451360701595.jpg
124 KB, 600x801
vem här /runka på toaletten/ under skoltid här?
>>
>>54108819
>>
>>54108701
Låter förjävligt favä.
>>
>>54108845
>>
>>54108869
>>
>>54098158
who is that?
>>
>>54108868
Så farligt är det inte, har inte käkat frukost på typ ett år, det är för jobbigt att göra en macka på morgonen favä.
>>
>>54108897
>>
>>54108899
see
>>54098581
>>
>>54108920
>>
>>54108934
>>
>>54108906
Vad än som flyter din båt. Själv måste jag käka frukost om jag ska kunna vara produktiv, andra måltider har jag inga problem med att skippa.
>>
>>54108956
>>
>>54108977
>>
>>54108966
Hade gärna ätit frukost om jag hade en 3d frufu favä.
>>
>>54108998
>>
File: 1374058568490.jpg (42 KB, 248x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374058568490.jpg
42 KB, 248x252
>man drömde om att Dala passerade förbi en på gatan och hälsade till en

o fortsätt breva flickorna favä
>>
Varför finns det så mycket amatörporr?
>>
>>54109042
>>
>>54109063
>>
>>54109084
>>
>>54109043
hej dala :3
>>54109047
klagar du eller?
>>
>>54099357
Även om det skulle finnas botemedel så finns det mycket mer pengar i att ge fan i botemedel och istället satsa på att hålla cancern stången och förlänga livet. Som bromsmediciner typ.
>>
>>54109047
för nbögar tycker det är roligt
>>
>>54109111
>>
>>54099709
Lär dig använda öronproppar när du ska sova, grodfanskap.
>>
alla dessa äckel redditörer känner fan av lukten på milsavstånd "vi skriver som r9k fast på svenska ^__^ så fuktiga maymays" Ifall jag ser er på gatan arkebuserar jag er med ett järnrör. Horbögar.
>>
>>54109001
>inte ha en 3D-frufru
Varför begränsa sig?

>>54109047
Folk gillar väl tanken på att andra tar på dig själva åt deras knul-tejps.
>>
>>54109139
>>
>dkn hemma själv i 4 timmar
Finns det något bättre sätt att onanera på? Är så jävla trött på att använda handen, och lyckas bara få in ollonet om jag suger av mig själv.
>>
>>54109162
>>
>>54109161
Hur får jag en 3d frufu? var det hon som fotade din ru?
>>
>>54109193
>>
>>54109166
tryck upp en brödkavel i rumpan
>>
File: CKIizoJWEAAlJ4H.jpg (43 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CKIizoJWEAAlJ4H.jpg
43 KB, 600x600
>>54109224
>>
>>54109233
Har inget glidmedel tyvärr
>>
>>54109252
>>
>>54098158
gomorron tråden, envisas ni fortfarande att breva dendär danskfällan?
>>
>>54109272
>>
>>54109210
>hur får jag en 3d frufru
Vet du ens vad en frufru är anon?

>hon som fotade din ru
Det var då ett jävla liv, börjar nästan misstänka att någon har brevat extra rumpa i mitt namn.
>>
>>54109270
Olivolja, favä.
>>
>>54109315
Det kommer nog börja växa saker där inne då
>>
File: 1370523549286.gif (946 KB, 353x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1370523549286.gif
946 KB, 353x200
>dkn ingen 2d fv
>>
>>54109307
>>
File: image.jpg (259 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
259 KB, 640x1136
>dkn ingen bunda fv
>>
File: 1451178607002.png (189 KB, 500x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451178607002.png
189 KB, 500x400
det är nära nu
tror det här sista brevet för mig
önska mig lycka till
>>
>>54109388
Lycka till, broder
>>
>>54109343
>>
>>54109314
>Det var då ett jävla liv, börjar nästan misstänka att någon har brevat extra rumpa i mitt namn.
Försök inte.
http://imgur.com/blrO7Mt
>>
>>54109417
>>
>>54109417
Hon har spelat för mycket Jaina på stormens hjältar.

> Why don't you Chill Out for a bit..?
>>
>>54109444
>>
Att en människa VÄLJER att vara så ful, det är fan helt otroligt
>>
>>54109467
Mmm, finns ingen gratis lunch osv. Man tror underhållningen är gratis, men den är förstås smock-full av triggers för att konsumera.
>>
>>54109471
>>
>>54109491
Nä, kan ju va skadeglädje. Kanske ger den människan massa glädje att se andras miner när de får syn på hur de ser ut.
>>
File: CHJHP1lWMAAocK3.jpg (45 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CHJHP1lWMAAocK3.jpg
45 KB, 600x600
>>54109496
>>
>>54109512
Ha ha det är rätt. Kan de gott ha om de inte lärt sig motstå massmedia-utseendefixerings-juden.
>>
File: CHJHP1lXIAIKPsy.jpg (38 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CHJHP1lXIAIKPsy.jpg
38 KB, 600x600
>>54109520
>>
>>54109443
AYY LMAO
>>
File: CHJHP1oW8AEdCjh.jpg (61 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CHJHP1oW8AEdCjh.jpg
61 KB, 576x1024
>>54109540
>>
>>54109559
>>
>>54109530
Äh denna brud-postnings-densiteten är så hög att inte ens jag orkar skapa fejk-diskussioner med mig själv för att komma igenom dimman.
>>
>>54109582
>>
>>54109607
>>
>>54109591
Går o programmerar nåt skoj istället. Kommer tillbaks när nån skruvat ner luderkranen en smula. Herrååå.
>>
>>54102478
>>54102571
Haha "aa"
>>
File: CHi94ykWUAEZHzJ.jpg (57 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CHi94ykWUAEZHzJ.jpg
57 KB, 600x900
>>54109623
>>
Går det att använda olivolja för rumplek? Är kåt nu och kommer säkert ångra mig om en timme, men jag vill testa ett finger i rumpan.
>>
>>
>>54109654
>>
>>54109639
>luderkran

haha, du är så oförskämd anon. här, ta en kopp kaffe.
>>
File: CG49bXUXIAAKHtC.jpg (41 KB, 600x1065) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CG49bXUXIAAKHtC.jpg
41 KB, 600x1065
>>54109680
>>
>>54109558
>var i samma tråd bara ett par minuter innan
>låtsas som om du inte visste
Hmm...
>>
>>54109671
Det vet jag inte. Men ge Fan i whisky med allt som har med sånt att göra i varje fall.
>>
sexchattat med en brud hela natten min kuk gör ont
>>
>>>54109736
Thread replies: 346
Thread images: 151
Thread DB ID: 471754[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.