[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
SVERIGETRÅDEN
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 384
Thread images: 124
hihi ja e tillbaka :PPpPpPp
>>
File: 34672345345.jpg (101 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34672345345.jpg
101 KB, 450x600
>>
>>54089386
97 herreras desu (favä) :P
>>
men neeeeejjj

http://webmshare.com/play/ZNRDq
>>
File: image.png (24 KB, 781x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
24 KB, 781x708
Polisen har gång på gång avslöjats med grova lögner, bland annat då man mörklade sexuella massövergrepp i Stockholm förra sommaren för att man såg som sin främsta uppgift av bekämpa politiska motståndare och invandringskritiker. Att media väljer att tro på denna maffia av kriminella mytomaner, när sanningen dessutom är så uppenbar, är skrämmande.

Ett oberoende vittne berättar att han ”hörde polisen ropa ‘provokation’ och sedan själva rusa och slå. Demonstranterna var då tysta, och lugna.”

Alla media, inklusive Fria Tider, påstår att det var Motståndsrörelsen som attackerade polisen. Men påståendet är så absurt att inte ens Anna-Lena Lodenius tror på det.

http://nationell.nu
/2016/01/24/organiserad-valdtaktsmaffia-angrep-motstandsrorelsen/

https://twitter.com/Martinreintz/status/690916492611817472
>>
Get your collective shit together, cucks
>>
>>54089530
Hur känns det att oavsett hur många gånger du spammar bilder på henne, så kommer hon ALDRIG NÅGONSIN att ha sex med dig?

Hon kommer bli tillsammans med någon icke-autist alfahane, och tillsammans kommer de skratta åt hur patetisk du är som spammar massa bilder på henne
>>
>>54089588
>”Kamerorna stals trots att journalisterna som fotade och filmade inte greps eller begick något brott.”
Detta är ett brott mot grundlagen. Polisen har begått grovt tjänstefel om det stämmer då HD slog fast så sent som förra året att det står i strid med den grundlagsskyddade anskaffarfriheten att beslagta kameror/minneskort som innehöll material avsett för publicering. I det fallet var det tryckfrihetsförordningen eftersom det gällde en DN-fotograf som fotograferat skyddsobjekt.
>>
>>54089588

Varför brevar du det i tråden?

Du är bokstavligen ensam i att bry dig om detta.
>>
File: 1452965640214.png (17 KB, 418x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452965640214.png
17 KB, 418x359
>swedepoop
>>
File: 1447787170604.jpg (31 KB, 339x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447787170604.jpg
31 KB, 339x600
>>54089610
ok
>>
File: 1453321276855.jpg (14 KB, 251x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453321276855.jpg
14 KB, 251x242
>>54089588
När invandrare käbblar och gör upplopp var och varannan dag är det typ knäpptyst i media. Nu var det visst några stormbögar som har demonstrerat och då får alla i hela landet panik
>>
>>54089599
Med tanke på vad polisen låter bli att säga för att inte "mörka krafter" ska vinna på det, så kan man ju undra vad de är beredda att säga för att skada "mörka krafter". Polisen har fan lägre trovärdighet än nazisterna.
>>
>>54089651
Nej och trodde bättre om dig än att säga så
>>
>idioter som fortfarande inte insett att det är en bot som spammar tidigare brev
>>
>>54089800
>bot
haha mm
>>
Uttrycket "olaglig demonstration" är ganska konstigt egentligen. Blir det stökigt kanske man kan kalla det olagligt men en demonstration utan tillstånd är helt laglig att hålla enligt grundlagen. Så att säga att demonstrationer från början är "olagliga" innan ordningsstörningar uppstått för att legitimera polistrakasserier är väldigt fult gjort
>>
File: 1447958733474.png (36 KB, 997x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447958733474.png
36 KB, 997x880
Fy fan vad jag önskar att jag kunde NEETa igen.

Har banne mig bara gått en vecka sen jag började studera och det har hittills bara lett till en massa grov ångest. Bara tanken på att jag måste asa mig till skolan imorgon gör mig illamående.
>>
>>54089800
vem?
>>
>>54089829
Det är inte olagligt att ha en demonstration utan demonstrationstillstånd. Däremot är det mot grundlagen att stoppa en demonstration, använda övervåld och beslagta kamerautrustning från journalister som arbetar för en tidning med utgivningsbevis. Polisen har alltså begått allvarliga brott och inte respekterat grundlagen.

>>54089651
Jag vill ha en så liten stat som möjligt men med en stark grundlag som följs. Vill inte du det?
>>
>>54089823
I annat fall är det någon med pass och det där bild-dumpnings programmet
>>
>>54089851
Saknar nästan ångest. Inte känt det på evigheter. Hur känns ångest, anon?
>>
File: image.png (66 KB, 767x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
66 KB, 767x288
Polisen har blivit en kriminell organisation som inte längre bryr sig om att upprätthålla lagen.

>Wikipedia definierar en maffia som ”en organisation eller globalt nätverk av kriminella organisationer … ofta blandad med lagliga affärsområden”, där ”infiltration av samhällsapparaten och särskilt rättsväsendet” är åtgärder som syftar till att skydda brottslighet.

>Polisen: Vi döljer signalement – när gärningsmannen är invandrare
http://www.svd.se/internt-polisbrev-stoppar-signalement

>Kriminell polismaffia mörklade sexuella massövergrepp i Stockholm
http://www.friatider.se/myndigheterna-k-nde-till-sexbrotten-valde-samtidigt-att-locka-ovetande-svenska-tjejer-till-we-are
http://nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande-sexovergrepp-i-centrala-stockholm/

>Polisen fick order låta extremvänstern attackera nationalister
https://www.youtube.com/watch?time_continue=303&v=P-uaSkteX48

>Polisen hemligstämplar asylsökarnas brott
http://www.vf.se/nyheter/allman/brott-som-beror-flyktingar-hemligstamplas

>Kod 291
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-hemlighaller-fakta-om-sitt-flyktingarbete/
>>
File: 1440868603941.jpg (27 KB, 600x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440868603941.jpg
27 KB, 600x750
>>54089874
>Jag är libertarian
>>
Bottarna har tråden, ta min istället.
>>
>>54089543
SÅ JÄVLA SANT STUDENTENTE NU KÖR VIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!
>>
>>54089853
90% utav breven i förra tråden är av en bot/snubbe med autism som kopierar bilder/text från desustorage
>>
Sverige är ett obehagligt land att leva i. Sovjet-media ljuger och sopar under mattan Polisen tystar det lilla motstånd som finns.
>>
File: 1425058686985.jpg (485 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425058686985.jpg
485 KB, 1000x1000
ÄR NI REDO FÖR DEN HETASTE FUKTIGASTE NYHETSSIDAN DETTA DECENNIUM

https://www.youtube.com/watch?v=uo7xJE2jJTk
>>
>>54089800
>>54089882
>>54089951
ja e ingen bot ja gör allt manuellt lol :D ja har sabbat typ fem trådar nu :PPppPpPPpP
>>
>>54089892
Stark känsla av obehag i magen, avsaknad av aptit, hyperventilering etc etc.

Förstår inte riktigt vad det är du saknar?
>>
>>54089984
obehagligt desu
var är dakka? jag är rädd ;__;
>>
Jag vill ha en flickvän med feta lår!!!!!!!!!!
>>
>>54090072
jag är en pojke med feta lår
duger jag? :3
>>
File: sik haj.jpg (17 KB, 333x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sik haj.jpg
17 KB, 333x333
https://twitter.com/nya_moderaterna/status/691356545217630208

*asg*
>>
>>54090033
Jag tycker uppriktigt synd om dig
>>
>>54090051
http://desustorage.org/int/search/image/F2EsmI2iYw0lAYggjVkPiA/

sverigetråden e fast i en tidsloop xD alla brev upprepas om å om igen
>>
>>54090035
Får du det för att du måste gå till skolan? Eller är det något annat bakomliggande?
>>
File: 1442277026472.jpg (16 KB, 221x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442277026472.jpg
16 KB, 221x246
>politisk identitet
>>
>>54090098
usch

nej

tyvärr anon jag är inte bög
>>
>>54090117
Detta, inte ens på ett drygt sätt. Jag vill bara ta en bira och spela tv-spel med autist-anon
>>
File: spoons rattling.jpg (44 KB, 639x628) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spoons rattling.jpg
44 KB, 639x628
http://www.friatider.se/lokaltidning-censurerade-ann-sofie

>Östersundsposten censurerade en artikel om hur Ann-Sofie Hallin förra helgen sexofredades på Storsjöbadet i Östersund, trots att Ann-Sofie redan läst och godkänt artikeln.

>De flesta referenser till att förövarna var nyanlända invandrare försvann före publicering.
>>
>>54090119
oj då kanske jag måste gå och göra något annat i någon dag tills sven-olle tröttnar jävlar sverigetråden går under
>>
Jodelanon slår till igen

http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/orebro-universitet-haller-stangt-efter-hot/
>>
>>54090135
Jag har inga problem att ta mig utanför dörren ifall jag har en konkret orsak så det är nog hela idén med skolan, studier och studenter jag inte varken kan eller vill identifiera mig med. Har väldigt svårt för det.
>>
>>54090119
Fy va läskigt ;__;
>>
>>54090035
Saknar det väl inte egentligen. Mer att jag är orolig om det är nåt fel på mig om jag nästan aldrig upplever det. Det verkar så vanligt nu för tiden.
>>
>>54090301
Du lever inte längre. Du är död inuti.
>>
File: image.jpg (66 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 540x540
>>54090106
>>
VI ÄR INNE I EN LOOP SOM BARA FORTSÄTTER OCH FORTSÄTTER

SAMMA BREV DAG UT OCH DAG IN

AHHH JAG VILL AV DENNA ÅKTUR
>>
>>54089610
Jag är inte han som spammar henne, men det känns helt ok att veta favä. Skulle vara skitskraj att klassas som peddo om jag ens kramade henne.
>>
>>54090448
mm strax
>>
ja ska sova nu för de e skola imorrn å mamma tjatar lol :PppPpPP
>>
File: image.jpg (245 KB, 863x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
245 KB, 863x752
>>54090448
>>
>>54090357
Njäeh, jag kan glädja mig åt saker och folk. Bara inte känna rädsla och ilska.
>>
File: Order 66.png (333 KB, 436x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Order 66.png
333 KB, 436x614
>>54090559
Sov gott mannen
>>
>>54090168
>dkn söker på den bilden i arkivet
>>
File: 4t34t.jpg (164 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4t34t.jpg
164 KB, 650x366
Allahu akbar
>>
>>54090596
Jaha, då är det bara jag då.
>>
Tyskland desu
>>
>>54090652
hej pontus
läget?
>>
>>54090247
Men vad fan. Om vi låter oss skrämmas så vinner ju terroristerna.
>>
>>54090596
Hehe mm
>>
>>54090168
>>54090629
Han har bokstavligen förstört fem trådar.
FEM
JÄVLA
TRÅDAR
https://desustorage.org/int/search/image/Ip3m7trj797Ca3IPxtW4tQ/

>>54090559
Hoppas du inte vaknar igen.
>>
>>54090699
Vem är Pontus?
>>
>>54090723
>”Jag kommer att göra vissa av er väldigt illa och olyckliga”, står det i hotet.
Läskigt favä.
>>
>>54090772
det är ju du, dummer
>>
File: 1452554728344.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452554728344.png
1 MB, 912x905
>>54090119
>8 trådar
>alla brevade den 24 januari
>han har suttit hela dagen och brevat samma saker om och om igen
Du behöver hjälp gubben. Be dina föräldrar fixa psykolog eller något.
>>
>>54090851
Nej, jag hetter Hans. :^)
I don't get your memes. ;_;
>>
>>54090800
Finns såååå många avancerade sätt att jävlas med folk mentalt eller på andra sätt och om vi låter oss skrämmas av såndär primitiv skit så är det fan tragiskt.
>>
File: 1449243154712.jpg (24 KB, 480x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449243154712.jpg
24 KB, 480x471
Verkar som att det slutade precis innan jag bestämde mig för att filtrera anon
>>
File: 1453080170409.gif (892 KB, 435x545) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453080170409.gif
892 KB, 435x545
https://www.youtube.com/watch?v=wOiW-0rmglE
Detta är tråden
>>
>>54090873
Du tror inte han är en dator-robot då. Är ju lätt att göra ett datorprogram som spammar samma skit om och om igen.
>>
>>54090968
>filtrera
Rannsaka dig själv.
>>
>>54090972
varför sitter hon sådär?
>>
File: 1412374400186.jpg (55 KB, 497x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412374400186.jpg
55 KB, 497x344
>>54090968
>filtrera anon
vilken JÄ HO
>>
File: 1452150866759.jpg (77 KB, 538x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452150866759.jpg
77 KB, 538x960
>>
>>54090873
>>54090972
>åtta trådar
>oändliga åtta
Krukmakeri
>>
>>54090968
Går väl inte ens filtrera anon.
>>
>>54090968
>Spam har fortsatt under hela dagen
>Carl har inte varit närvarande
>Spam försvinner när Carl är närvarande
DET ÄR DU. DET ÄR DU SOM HAR ORSAKAT ALLT DETTA MISÄR
>>
>>54090972
bra brev

>dkn ingen haruhi s3 ;_;
>>
File: 1452151800675.jpg (75 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452151800675.jpg
75 KB, 540x960
>>54091129
>>
File: 1453631977601.jpg (19 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453631977601.jpg
19 KB, 306x306
>>54091160
Hade inte förvånat mig ett dugg. Snubblarna i allmänhet har varit ovanligt tysta hela dagen.
>>
File: I'm out.gif (1 MB, 375x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I'm out.gif
1 MB, 375x283
>Donken när jag hittade HON på Fnöske
V-vågar senpai inte ens svepa grabbar
>>
File: 1452204789714.jpg (87 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452204789714.jpg
87 KB, 640x640
>>54091190
>>
>>54091183
Tack anon-kun~ och jvdk
>>54091229
>ha en HON
>som använder fnöske
Jag förstår inte er som går på 3D-jagjaget
>>
>>54091129
>dkn ingen strikt religiös fv som hellre tar emot mig bakvägen än att vanhelga äktenskapet.
>>
Gjorde Knektor något fel?
>>
>>54091249
h-hennes beskrivning sa att hon bara letar homo vänner...
>>
File: 1452497198013.jpg (68 KB, 642x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452497198013.jpg
68 KB, 642x1136
>>54091243
>>
>>54091229
DU BARA KÖR. DU BARA LÄGGER FINGRET PÅ SKÄRMEN O DRAR DEN MOT HÖGER SIDA. DU HAR DET HÄR. DU ÄR MAN. KOM IGEN NUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
>>
>dkn ens vänner alltid går till en när de ska bygga datorer
>den sköna känslan när de kommer tillbaka senare och säger att datorn blev jättebra och de bjuder på pizza som tack
Gött alltså att man kan vara bra till nånting.

Fick nyligen en ordentlig utmaning då en ville ha en ny burk på väldigt begränsad budget, under fem tusen. Det var knepigt.
>>
File: 1440432084432.png (2 MB, 1164x647) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440432084432.png
2 MB, 1164x647
>>54091286
>>
>>54091160
Men snälla du. Varför tolkar du det som Misär?
>>
File: 1447539572932.jpg (205 KB, 750x1334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447539572932.jpg
205 KB, 750x1334
>>54091017
>>54091080
Jag har filtrerat en (1) gång, och det var när vi blev rädade av främlingar

>>54091151
Jodå

>>54091160
Eller så är det jag som är trådens strålbehandling
>>
>>54091340
Och du tar naturligtvis inget betalt för ditt arbete av dina snyltande "vänner"
>>
>>54091340
> Men om vi försöker detta dååå :'(
>>
File: 1431095350706.jpg (75 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431095350706.jpg
75 KB, 601x601
>dkn feberhög
få det att sluta
jävla skitipren fungera då
>>
File: 1452104867969.jpg (110 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452104867969.jpg
110 KB, 852x1136
>>54091308
>>
Det var ju likadant sist när tråden blev sönderspammad av fedorabrevare. Efter det så kom snubblarna tillbaka men de var helt knäpptysta medans spammet pågick.
>>
>>54091360
radera detta
>>
>>54091301
>lita på deras lögner
hehe mm hon använder knullapp för att leta vänner
>>
File: 1450020070389.png (209 KB, 264x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450020070389.png
209 KB, 264x418
När ska anon spela spel med tråden igen?
>>
>duschat med Barnängens Honung & Vanilj och har en nybäddad säng
Ni kan inte ha det skönare just nu
>>
File: 1433416633716.jpg (32 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433416633716.jpg
32 KB, 720x480
Min skit är så JÄVLA KNULLADDDDDDDDDDDDDDDD
>>
File: 1449833556967.jpg (75 KB, 400x737) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449833556967.jpg
75 KB, 400x737
>>54091467
>>
File: 1445461200174.jpg (29 KB, 720x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445461200174.jpg
29 KB, 720x538
>>54091517
>>
>>54091506
>bögspel
inte ens en (1) gång
>>
>>54091405
Pizza är rätt bra betalt.

>>54091462
Märker att det blir ofta dyrare i slutändan för de flesta vill så gärna fläska på lite extra...
>>
>>54091329
saken är att om jag inte matchar blir jag seriöst nedstämd. Om jag matchar skulle jag inte kunna hålla igång en konvo med henne. bokstavligen enda tjejen på Tinder som jag känner så för.

har inte haft problem att snacka/eller träffa ändra men med henne känns det som man bara har en chans. Riktig 10/10
>>
>>54091472
Jaha. Det kanske är mig de vill bli av med då. Jag kan vara lite efterbliven och fattar inte sånt så fort.
>>
>>54091472
Det är för att normala människor inte pallar spendera tid i tråden då, anon
>>
>>54091467
>>54091544
ge
sås
>>
>>54091506
Det finns ju inga mer bra spel kvar att spela.
>>
>>54091517
Var det kul att spamma tråden?
>>
>>54091517
>Ni kan inte ha det skönare just nu
Skulle kunna ha min qk i din lena, nyduschade ru din jävla bök.
>>
>>54091496
håll käften! jag har haft skiten i över 1 år å aldrig sett henne där förut
>>
>>54091557
Mmm pizza borde svidit extra där tycker jag eftersom han gillar det så mycket. ;)
>>
File: 1374518511813.gif (817 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1374518511813.gif
817 KB, 200x200
>snubblare med deras blogguppdateringar
varför
>>
File: 1452583334820.jpg (123 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452583334820.jpg
123 KB, 768x1024
>>54091544
>>
>>54091593
Har ni redan spelat klart allt? Finns väl 2Dbögspel som anon pratade om?
>>
>>54091626
Vafan säger du
>>
dkn post sex cigg
>>
>>54091472
se >>54091590

Jag har läst alla trådar, men orka breva när allt bara är skit
>>
>>54091537
Oj han ser lite sliten ut alltså.
>>
>>54091652
Orkar inte köra det, man tröttnade ganska snabbt. Någon annan i tråden kan ju få plocka upp det däremot.
>>
>>54091612
>vara såhär naiv
>>
File: 1449592477824.jpg (83 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449592477824.jpg
83 KB, 640x640
>>54091648
>>
Jag är rätt säker att 30% eller mer utav tråden är babbar, och att ungefär 50% av alla etniska svenskar i tråden snubblar redan.
>>
>>54091595
Se >>54091590
Varför skulle man breva i tråden när den är skit för?

>>54091601
Smått homo där kompis
>>
>>54091472
>majoriteten av snubblare är välanpassade individer med andra intressen än ett bildbräde för tibetanska hällristningar
>förstår inte varför vi lämnar när tråden är skit
>>
>>54091731
Jag är 100% säker på att du är bög
>>
>>54091731
>dkn inte etnisk svensk
>>
>>54091634
>förstör tråden
>kommer tillbaka och bloggar som om inget hade hänt
Snubblarna är verkligen kvalitetsbrevare.

>>54091590
>>54091693
Ingen köper det.
>>
File: 1452065018468.jpg (42 KB, 426x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452065018468.jpg
42 KB, 426x568
>>54091729
>>
>>54091740
>dyker upp direkt efter spammet slutar
hmm
>>
>>54091656
Tragiskt... Jaja. Jag ska sova nu. Sov så gott.
>>
>>54091712
>dkn det aldrig blir bökspel med tråden igen

vif
>>
>>54091740
>med andra intressen än ett bildbräde
Och ändå visste ni exakt när spammet slutade. Skärp er för fan. Det är så uppenbart att det var ni som höll på.
>>
>>54091731
jag är babbe

ama
>>
File: 1451999155135.jpg (77 KB, 658x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451999155135.jpg
77 KB, 658x1136
>>54091784
>>
>>54091731
är inte 100% svenne om det säger dig ngt
>>
File: 1453151880825.png (177 KB, 367x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453151880825.png
177 KB, 367x321
>>54091466
JÄVLA SKIIIIT
>>
Ok vilken kusin i raden var detta då? Eller är vi inne på tremänningar nu?
>>
>>54091734
>Smått homo där kompis

Kalla inte mig homo, homo. Det är bara bögigt om man får ku i ru.
>>
>>54091731
>misaka
>etniskt svensk
hehe ok
>>
>>54091800
>>54091840
>bevisligen mitt första brev i tråden
>jag hålls ändå ansvarig

Skärp er, ni är mer patetiska än Kringlans försök till att tanka.
>>
>>54091472
hej sherlock
Vad ska du komma på härnäst, att bara en cancer spammas i tråden åt gången?
>>
File: 1450165411167.jpg (34 KB, 512x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450165411167.jpg
34 KB, 512x640
>>54091845
>>
>>54091716
jag är inte det vanligen men med henne tror jag fan på det. Hon är 10/10 hon behöver inte fitt tinder
>>
File: 1418976205895.jpg (55 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418976205895.jpg
55 KB, 600x800
>>54091910
>>
>>54091772
Tack gud, eller hur divi?

>>54091776
>>54091800
>>54091840
>kolla tråden någon gång i timmen
>är den skit J/N?
>breva/eller inte breva

>>54091888
Hora
>>
>>54091888
Spammaren använde ju flera olika IPn så det är knappast något bevis. Det här är lika patetiskt som när Kringlan lurade hit Mira igen.
>>
>>54091910
>>54091977
sås
>>
>>54092008
horhuset
>>
File: 1416165998583.jpg (114 KB, 528x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416165998583.jpg
114 KB, 528x600
>>54091977
>>
File: 4123512341.jpg (64 KB, 486x309) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4123512341.jpg
64 KB, 486x309
>majoriteten av snubblare är välanpassade individer

>folk som skriker efter uppmärksamhet på ett anonymt bildbräde
>>
>>54091872
Vi är inne på grodmänningar. Det är en i det närmaste outsinlig källa. Och man vet inte hur man fick detta telefonnummeret heller.
>>
File: 1452032282362.jpg (50 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452032282362.jpg
50 KB, 600x600
>>54092042
>>
>>54091876
Bevisat svensk släkt sedan 1492 kompis. Försök hårdare.

>>54091992
Lär dig tanka istället. Skaffa Provoke.

>>54092003
>antyder att jag kan sådan IT-magi som att byta IP

Vad tar du mig för? En nörd eller?
>>
>Spam hela dagen
>Slutar klockan 2300
>Knektor får inte vara uppe längre än 2300
Hmm
>>
>>54092117
>vara såhär defensiv
Du stärker bara min misstanke.
>>
File: hand-emoji.png (30 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hand-emoji.png
30 KB, 256x256
Vilka är det bästa programmen jag kan titta på SVT? På Spåret är ganska bra men vad andra är bra?Tack

(ursäkta min dåling svenska)
>>
File: 1452065758514.jpg (94 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452065758514.jpg
94 KB, 852x1136
>>54092105
>>
>>54092153
blå ögon, finns på netflix
>>
>>54092117
Åneeej va läskigt. Virvelvind i skallen!! AAAAH. Skojade bara. Hihi. Vinner vi? :)
>>
>>54092153
*dålig, fuck
>>
File: 1452065758513.jpg (82 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452065758513.jpg
82 KB, 640x640
>>54092164
>>
>>54092124
shh ;) lurpassar bara
>>
>>54092153
Blå ögon, finns på thepiratebay då SVT tog ner den.
>>
File: skitbreva.png (130 KB, 534x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skitbreva.png
130 KB, 534x400
>>54092196
>>
>>54092220
Du är min hjälte
>>
File: norwayally.jpg (23 KB, 236x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norwayally.jpg
23 KB, 236x340
>>54089461
>>
File: 1452455884593.jpg (124 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452455884593.jpg
124 KB, 640x640
>>54092216
>>
>>54092234
Det är väl nån halv-dansk hora typ. Fast inte officiellt förstås. Lugnt, jag är inte den som dömer.
>>
>>54092178
>>54092235
tack, kommer jag att tittar på det
>>
File: 1422541645744.png (12 KB, 467x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422541645744.png
12 KB, 467x316
>>54092260
Och du är min hjälte, snälla anon
>>
File: 1452277245218.jpg (161 KB, 600x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452277245218.jpg
161 KB, 600x799
>>54092263
>>
>>54092003
Hon bekräftade det själv att det inte var jag

Hon hatar ju mig så det är ju inte en opålitlig källa
>>
>spammet slutar
>snubblarna kommer tillbaka
är bara pinsamt. misaka och qringlan är bara gri vi
>>
>>54092322
Detta är varför jag hatar snubblare.
>>
File: 1452279323068.jpg (85 KB, 765x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452279323068.jpg
85 KB, 765x1136
>>54092310
>>
>>54092322
>spammet slutar
Nja, se >>54092234
>>
>>54092297
Helveteee. Mina chanser att skriva om historien glider mig ur händerna :'(
>>
File: 3871273817823.jpg (55 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3871273817823.jpg
55 KB, 400x400
>>54092310
>>
File: Hyun-ae.jpg (79 KB, 500x707) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hyun-ae.jpg
79 KB, 500x707
>>54092346
Ä-älskar d-dig också Anon!
>>
Det var ju två personer som spammade. En som brevade långa texter och en som kopierade gamla brev. Kringlan och Misaka?
>>
>>54092401
Hej Misaka. Vad fick du på Högskoleprovet? Lust att hjälpa mig plugga? :3
>>
File: 1453241902259.jpg (105 KB, 852x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453241902259.jpg
105 KB, 852x1136
>>54092360
>>
File: 1423476971721.png (509 KB, 586x883) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476971721.png
509 KB, 586x883
>jag hatar snubblare
>>
File: 1453576210073.jpg (142 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453576210073.jpg
142 KB, 800x800
>>54092453
>>
>>54092401
Avsluta dig själv. Att förstöra tråden är inte kul.
>>
File: 4392848234823.jpg (68 KB, 525x934) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4392848234823.jpg
68 KB, 525x934
>>54092453
>>
>>54092401
Trodde du bara älskade småpojkar, jävla pedofil
>>
>>54092429
>anon vet

Oy vey, stäng ner det!

>>54092439
1.4

>plugga för HP
lmao
>>
vilken är er favoritregissör?
>>
>>54092429
detta
>>
File: 1452621382485.jpg (147 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452621382485.jpg
147 KB, 1136x640
>>54092499
>>
File: 1452388373656.png (246 KB, 550x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452388373656.png
246 KB, 550x535
>>54092429
>detta är vad snubblare gör för att ha roligt
Jag visste att de var autistiska men inte på den här nivån
>>
>>54092524
Leone eller kurosawa
>>
>>54092524
Den där snubben som gjorde den där asgrymma filmserien och de där andra grymma filmerna
>>
>>54092522
>plugga för HP
Men om jag ska ta över landet måste jag ju komma in på en bra skola och vid nuläget har jag bara 0.5 på högskoleprovet ;___;

Hur ska jag komma upp i ditt resultat utan att plugga?
>>
>>54092524
Mel Brooks, oy veyyyy
>>
File: 1452277608133.jpg (39 KB, 700x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452277608133.jpg
39 KB, 700x393
>>54092557
>>
>>54091992
Mmm så jävla skönt att bara ha mongolska gener, aja natti måste upp tidigt och ha 12 timmars dag i stockholm
>>
>>54092524
ser för lite filmer för att ha nån. borde se mer.
>>
File: image.png (138 KB, 364x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
138 KB, 364x360
>>54092466
>jag hatar anonyma hjärnspöken på ett Kazakstanskt anteckningsblock om indonesiska träsniderier
>>
File: 58943583485.jpg (41 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
58943583485.jpg
41 KB, 400x400
>>54092607
>>
File: 1451989010589.jpg (146 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451989010589.jpg
146 KB, 1136x640
>>54092607
>>
>>54092522
1,6 utan att plugga, kliv upp kompis

hade fått mycket högre om inte matte/statistik sinkat mig så
>>
>>54092576
>aasagrym

Minns den reaktionen. Den var rolig. :)
>>
File: 589435893485534.jpg (115 KB, 959x711) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
589435893485534.jpg
115 KB, 959x711
>>54092663
>>
>>54092594
Allmänbildning och kunna simpel logik gällande matte
>>
File: 1452547835491.jpg (45 KB, 426x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452547835491.jpg
45 KB, 426x568
>>54092663
>>
>>54092721
snälla fortsätt, slipper se snubblarbreven
>>
>>54092680
mvh
asgeirx
>>
File: 1449472643713.png (972 KB, 728x978) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449472643713.png
972 KB, 728x978
>>54092665
>1,6
>säga åt någon att stiga upp
>>
File: 49832489239842.jpg (70 KB, 675x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
49832489239842.jpg
70 KB, 675x1024
>>54092721
>>
>>54092594
Jag gjorde mitt genom att bokstavligen bara vara mig själv.

Så kolla på lite gamla prov, läs lite böcker är väl typ de enda råd jag kan ge egentligen.

>>54092665
>hade fått mycket högre om inte matte/statistik sinkat mig så

Jvdk

1.9 på verbal 0.9 på vad nu mattedelen heter.
>>
>>54092702
>så här dålig på läsförståelse
Men hur gör man detta utan att plugga? :(
>>
File: 1452280229330.jpg (63 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452280229330.jpg
63 KB, 640x640
>>54092721
>>
Jag vill raskriga i ditt anus anon! *klämmer*
>>
>>54092768
sluta snubbla du är gri vi
>>
>>54092752
>>54092665
Ni grabbar verkar ju vara riktigt smarta. Hur är ni så duktiga på att göra högskoleprovet? :3
>>
File: 4092389023.jpg (105 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4092389023.jpg
105 KB, 768x1024
>>54092774
>>
File: 1452552915254.jpg (867 KB, 1244x1244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452552915254.jpg
867 KB, 1244x1244
>>54092774
>>
>>54092616
natti natti ginghis. vi tycker om er i smyg, fast vi döljer det bakom en våg av märkliga ironiska brevningar över skånska katthalsduk-stickningsbräden.
>>
File: St._DFW.jpg (83 KB, 460x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
St._DFW.jpg
83 KB, 460x538
>>54092772
Läs böcker istället för att runka till barnprogram dum dum
>>
>>54092768
>Jag gjorde mitt genom att bokstavligen bara vara mig själv.
Skrattade favä
>>
File: 9482389429384.jpg (72 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9482389429384.jpg
72 KB, 960x960
>>54092825
>>
>>54092360
>>54092453
>>54092499
>>54092557
>>54092607
>>54092721
Vill se henne bli SVARTAD och förnedrad favä
>>
>>54092889
>henne
mm
>>
File: 1449954377618.jpg (184 KB, 1000x695) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449954377618.jpg
184 KB, 1000x695
0-6: Spela lite trillut
7-9: Läs en bok tills jag somnar
>>
>>54092818
Vet inte, man snappar ju upp saker genom åren liksom!
>>
File: 1442412418020.jpg (105 KB, 639x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442412418020.jpg
105 KB, 639x720
Folk som inte får 2.0/2.0 på HP borde tvangs steriliseras favä
>>
>>54092768
> slut på talibaner.
Aj då. Då får du väl bubbla fler gummor istället.
>>
>>54092955
Mysling snälla
>>
>>54092955
Fick 0.5 men jag är riktigt smart anon!
>>
>>54092947
Men liksom hur?
>>
>>54092955
Inte ens skrivit det. Hade för bra gymnasiebetyg för att behöva.
>>
File: 94321487124.jpg (121 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
94321487124.jpg
121 KB, 1024x683
>>54092870
>>
>>54093074
Har alltid haft lätt för att ta till mig och bearbeta information typ?

Aspergers-hjärna favä
>>
File: 1430749509937.png (116 KB, 800x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430749509937.png
116 KB, 800x388
>>54092955
>dkn bara 1,8
>>
File: 4932498234823.jpg (195 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4932498234823.jpg
195 KB, 768x1024
>>54093120
>>
>>54093136
Wow. Jag önskar att jag hade aspergers!
>>
>>54093074
Man snoppar upp saker genom håren liskom.
>>
File: TarkinB8.png (349 KB, 448x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TarkinB8.png
349 KB, 448x436
>>54093023
Du vet att jag har rätt
>>
>>54092955
>första försöket
>1,3

h-hur b-bra är detta?
>>
>>54093183
Jobbar du hårt så kan du få ännu bättre resultat än mig anon. Plugga bara och använd de resurser som finns för att förbereda dig.
>>
>>54093245
0.9 är snitt så du kan lista ut det själv anon
>>
>>54093245
Okej, om dina päron var syskon och kusiner
>>
>>54089461
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article22142870.ab

>till exempel genom att potta galet

ok där kom tecknet på att jag borde sova. natti natti tråden.
>>
>Göra högskoleprovet
Hanrejar
>>
File: Aiko12.png (309 KB, 704x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aiko12.png
309 KB, 704x459
Glad ny vecka
>>
>>54092310
Ser ut som estet horungar
>>
>>54093316
Fast snitt säger ju inget om spridning. Du behöver fler moment än medel för att få en bra bild.

t. hobby-statistik-nööörd.
>>
File: 1416024440636(2).jpg (2 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416024440636(2).jpg
2 MB, 3840x2160
Kommer någon ihåg detta?
>>
File: 1453674014496.jpg (973 KB, 1411x884) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453674014496.jpg
973 KB, 1411x884
>veganer
>>
>>54093185
>genom håren

Genom hålen ska det stå förstås, det du skrev var ju helt ologiskt, HAHAHA va knasigt de kan bli xD
>>
>>54093183
Fast aspergers ger en del nackdelar också. T.ex. kan man bli lite mer känslomässigt och socialt efterbliven.
>>
>>54093245
jag fick 1.35 och pluggar till civilingenjör, så länge du är motiverad och anstränger dig i livet spelar jagjag testet ingen roll
>>
File: 1450144009917.png (356 KB, 654x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450144009917.png
356 KB, 654x790
>>54093548
detta är ett jävligt bra brev
>>
>>54093489
...Hon dödade sin mamma
>>
>>54093489
Måste ju vara påhittat. Kan ju inte vara riktigt.
>>
File: 1442958293518.jpg (96 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442958293518.jpg
96 KB, 720x960
Hur lång tid tog det för er att inse att ni aldrig kommer få en fv?
>>
Var ni mobbade eller mobbare?
>>
>>54093826
13 år.
>>
>>54093332

"toppa laget" != "potta galet"

Det tror jag även vår java-anon håller med om.
>>
>>54093826
Hade fv när jag gick på dagis, innan jag ens viste om konceptet av fv
>>
>>54093826
har redan en fv
>>
>>54093826
Varför skålar hon en drink gjord på sköldpaddssoppa? Stackars Turtles :'( Vem ska nu besegra Shredder??
>>
>>54093582
bekräftat
jag fick 1,8 och hoppade av min ingenjörsutbildning, flummade runt och är nu nackskägg neet
>>
>>54093862
varken eller, i min skola var vi faktiskt trevliga mot varandra

Jag vet att det här konceptet är svårt att greppa för vissa
>>
>>54093826
Men du har ju haft fv
>>
>>54093862
Vi var dem som var så socialt efterblivna att vi inte ens fattade när folk försökte mobba oss eller inte, men vi var tysta och försiktiga så oftast gick det bra ändå.
>>
>>54093862
Varken eller
>>
>>54093930
Hmm... April Oneill kan ju alltid ta typ ninja-lektioner eller lära sig feministiskt självförsvar.
>>
>>54093862
Både och.
>>
>>54093981
Vänta lite nu... Vilka av dina personligheter gäller detta svaret för?
>>
>>54093582
men du behöver väl mer än 1,3 för att komma in på civilingenjör
>>
>>54094029
>varken eller
>en av trådens största mobbare
haha aa
>>
File: Punpun32.png (475 KB, 695x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun32.png
475 KB, 695x652
>>54093489
Va i helvete
>>
>>54094108
>>54093930

De här killarna har nog störst chans på ett tv-spels-konvent eller nåt sånt i varje fall. xD
>>
File: Barb skrattar.gif (677 KB, 400x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Barb skrattar.gif
677 KB, 400x224
>Chokedy
>Pats
>18-1
>>
>>54093862
Mobbad i 2-4 och 7-9
>>
>>54094339
Måste ju vara påhittat, eller vad säger du.
>>
File: 4ad.jpg (48 KB, 500x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4ad.jpg
48 KB, 500x367
>>54094468
det är antagligen fejk

I vilket fall vill jag väldigt gärna tro det
>>
>>54094325
Jo högre på fina skolorna typ chalmers KTH osv, men det svåra på civing utbildningar är i regel inte att komma in utan att bli skicklig och uthållig nog att ta examen. Åtminstone när jag pluggade.
>>
File: Aiko25.png (645 KB, 687x1188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aiko25.png
645 KB, 687x1188
>>54094468
Det skriker ju det, men det får mig att tänka att det är något man inte skulle kunna hitta på
>>
>>54094331
Anon frågade om man _var_ det eller inte

Mobbning i måttlig mängd är nyttigt för självförbättran
>>
>>54094582
Ja. Dock kan jag inte avgöra om det är för att jävlas med tjejen på bilden eller att driva med veganer i allmänhet eller nåt tredje.
>>
>>54094325
detta >>54094609
och jag kom in på betyg istället
>>
>>54094610
Äh, jag skulle lätt kunna hitta på så vrickade saker. Lite fantasi har man väl.
>>
>hade 40% närvaro i gymnasiet och gjorde HP en gång och fick 1.6 som räckte för linjen jag ville gå
Hade tur där.
>>
File: Aiko18.png (167 KB, 259x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aiko18.png
167 KB, 259x509
>>54094799
Tänkte mer i jagjaganda, du kan inte hitta på detta etc
Något som låter så osannolikt att det måste vara sant
>>
>>54091858
hjälp
>>
>>54095139
hur mår du anon?
>>
>>54095119
Ursäkta mig, nu är det visserligen kl mitt i natten och jag är trött, men det låter ju helt efterblivet detdär.
>>
>>54095139
hur är det anon. vill du ha hjälp med något?
>>
File: image.png (12 KB, 707x228) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
12 KB, 707x228
>dkn ska upp 6 timmar
>dkn lägger mig för sent igen

BARA
>>
>>54095234
>>54095316
har 39 feber och ingen alvedon, ulkar magsyra och ingen som kan hjälpa mig
>>
>>54095260
Du kommer vänja dig. Många sånahär jag-jags är jätte-konstiga. Tror det är något internet-jargong att driva med folk som sagt efterblivna saker en gång för länge sen. Men jag är verkligen ingen expert.
>>
File: Aiko19.png (557 KB, 693x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aiko19.png
557 KB, 693x666
>>54095260
Du förstår så småningom
>>
>>54095358
>inte ha flera kilo hordat alvedon i nödfall
alvedon kan fan lösa allt

t. konstant huvudvärk expert
>>
>>54095234
>>54095316
hur hittade jag alvedon? stefan löfven förbjöd säljning av det i pressbyrån som ligger intill mig
>>54095440
jag ångrar allt
>>
>>54095358
Usch Är det kräksjuka? :(

Du har numret 1177 och 112 om du skulle behöva å en telefon va.
>>
>>54095467
nej, tror bara det är illamående från febersnurrigheten
>>
>>54089461
hyvä painos
>>
>>54095358
Var stark
Du klarar det här

Jag hade en gång en magparasit som gjorde att jag var konstant tvungen att sitta på toa i princip tre dagar
Jag svimmade på toan ett antal gånger men jag härdade igenom
Var ingen jäkla mjäkling och gnäll i tråden det finns miljoner människor som har värre smärtor än du JUST NU
>>
Hur agerar ni när vänner/folk i er närhet börjar diskutera USAs presidentval?
>dkn man sympatiserar med Trump men skulle göras i åtlöje om jag sa det högt då alla mina vänner skämtar om hur dålig han är.
>>
>>54095503
Boff voff morrrr. Nu ska jag sova finnanon. Grod natt!
>>
File: du.jpg (68 KB, 1152x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
du.jpg
68 KB, 1152x653
Är det möjligt att kunna uppskatta kinesiska teckningar utan att ha någon form av rumpburgare? Känns som man kollar på barnprogram där allt är löjligt överdrivet för att underlätta för folk som har svårigheter med att förstå subtila interaktioner mellan människor.
>>
>>54095440
Drick mer vatten, många vanliga krämpor har vanliga lösningar
>>
File: 3.jpg (30 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
30 KB, 480x360
>>54095522
>>
>>54095522
tack senpai
>>
>>54095522
Mmm, förutom om det är något farligt på riktigt. Kan vara svårt att veta sånt.
>>
File: Triss.jpg (23 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Triss.jpg
23 KB, 500x282
>>54095349
jvdk, anon. jvdk.

>>54094875
>1.6
>tur
>>
File: 1453658221049.png (1 MB, 1080x940) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453658221049.png
1 MB, 1080x940
>>54095574
Berserk är den enda som går att uppskatta utan rövburgare.
>>
>>54095539
>dkn lackade ur på en kollega när han sa att trump inte borde få ställa upp

Sa åt honom att bara inte rösta på honom då, bland annat

Och det var sagan om hur vi kom överens om att lämna politik hemma innan vi går till jobbet
>>
>>54095539
Jag brukar inte säga så mycket om det kommer på tals. Får ärligt säga att jag var lite entusiastisk för Obama först gång han skulle väljas. Men sen dess har jag börjat se det mest som nån slags knasig teater eller cirkus.
>>
>>54095539
du hade förjtänat det favä, oavsett trumps politik är han en idiot
>>
>>54095628
Med tanke på hur lite jag pluggar så är det tur ja.
>>
>>54095733
Tur att du är så smart kanske, men man kan inte hoppas på ren tur när man går och skriver.
>>
>>54095727
Jo, men politik är mestadels teater ändå så. De viktiga besluten har väldigt lite med själva teater-pjäsen att göra.
>>
>>54095458
alvedon finns bara på apotek nu för tiden
>>
>>54095811
Jag har väldigt hög standard också, anser det som ett misslyckande att jag inte fick åtminstone 1.9. Men jag är inte särskilt frisk i huvudet heller.
>>
File: peperage.png (93 KB, 500x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peperage.png
93 KB, 500x422
>DKN VET FORTFARANDE INTE VAD JAG SKA SKRIVA OM PÅ MITT GYMNASIEARBETE
>>
Varför pratar ni så mycket om högskoleprovet idag? Är ju länge kvar
>>
>>54095832
Politikers jobb är att upprätthålla allmänhetens moral och tilltro till samhället så att de inte blir rebelliska eller apatiska utan känner att det är värt att hugga i och göra sin grej.
>>
>>54095905
Jag skriver om Varför människor går med i Sekter.
Fett intressant favä.
>>
>>54095877
Det är inte många som är friska i skallen som hänger i tråden favä.

>>54095905
du kan ju F:a 250 poäng, gymnasiearbetet är bara 100 poäng

>>54095927
anmälan öppen från 15jan-15feb
>>
>>54095973
Det är intressant ja. Vill minnas vi läste nåt litet kapitel om sekter och destruktiva sekter i gymnasiet. Men det var ju evigheter sen för min del.
>>
>>54095989
>anmälan öppen från 15jan-15feb
ja och? är fortfarande länge kvar och förstår inte allt prat om HP idag.
>>
Om Sverige styrs av judar, varför är då regering så fientlig mot Israel?
>>
File: 1431192189577.jpg (419 KB, 2560x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431192189577.jpg
419 KB, 2560x1600
>>
>>54096033
Vad ska vi prata om istället då?
>>
>>54096043
Därför att judar är smarta.
>>
>>54096043
För att alla judar inte är sionister och även om de vore det så ville de väl inte att det ska vara så över-tydligt.
>>
>>54096051
Perfektion i en simpel man favä.

>dkn föddes inte med bra gener
>>
>>54096043
världen är inte en lätt plats där något kan förklaras med juddar
>>
>>54096043
I konspirationsteorins anda så är det inte särskilt roligt att judar direkt styr Sverige, däremot så kan man argumentera att judarna ligger bakom den moderna vänsterrörelsen med feminism och SJW's som har smugit sig in på den högsta politiska arenan
>>
>>54095905
Vad går du för linje?
>>
>>54096396
>roligt

troligt*
>>
>>54095973
>>54096440
går naturvetenskap

>>54095989
>du kan ju F:a 250 poäng, gymnasiearbetet är bara 100 poäng
man får inte ta studenten utan godkänt gymnasiearbete
>>
>>54095989
>du kan ju F:a 250 poäng, gymnasiearbetet är bara 100 poäng

Godkänt på gymnasiearbetet är ett krav för att få examen
>>
>Du kommer aldrig leva i ett universum där Napoleon vann

>Du kommer aldrig leva i ett universum där Kubrick hann göra sin Napoleon film
>>
File: 1453406470135.jpg (35 KB, 599x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453406470135.jpg
35 KB, 599x337
>>54096487
>>54096521
mitt fel, visste inte om detta
>>
>>54096487
Det brukar ju vara så att gymnasiearbetet är ett utökat projekt man har gjort/påbörjat i någon av sina kurser... för mig var det så iaf.
>>
File: 1453676672704.jpg (12 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453676672704.jpg
12 KB, 480x360
>>54096569
bara döda mig man1
>>
>>54096665
Näe, ska bara välja ett ämne och skriva om det

Kanske kärnkraftens påverkan på miljön? Vill helst ha något simpelt liksom
>>
File: janitor.jpg (72 KB, 643x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
janitor.jpg
72 KB, 643x642
>>54096487
>>54096521
>dkn man inte gjorde projektarbet1
>>
Hur fan gör man när man borde sova men inte klarar av att runka klart? Försökt i en halvtimme nu
>>
>>54096959
nej för du får väl ett par miljoner av mor och far så du behöver ingen utbildning
>>
>>54097023
köper en hudlampa till nästa gång
>>
>>54097023
du går in på valfri porrhemsida med riktiga tjejer.
>>
>>54097023
>halvtimme
>länge

vem /6 timmar/ här
>>
>>54096911
Utvärdering av evolutionärpsykologi utifrån den vetenskapliga metoden.

Varför rasism inte stämmer enligt forskning.

Memetikens validitet.
>>
File: 1444628503536s.jpg (10 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444628503536s.jpg
10 KB, 250x250
>svensk mor, neger till far (oftast försvunnen efter födseln)

inget gör mig lika förbannad
>>
>>54097153
Du ser i världen vad du bär i ditt hjärta anon

meditera på detta
>>
File: 1425312390375.png (166 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425312390375.png
166 KB, 540x540
>>54097153
>neger till far (oftast försvunnen efter födseln)
>>
>>54097135
>runkar länge
>han superrunkar inte

seiröst, det är bara att ta tag i kuken och försöka trycka så hårt du kan på ollonet, tillslut kommer du, jag är inte ens hård när jag runkar nuförtiden ;_;
>>
>>54097153
Du råkar inte bo i Västra Götaland?
>>
>>54097118
funderat på det
>>54097124
3D funkar aldrig för mig så det kanske är ett bra tips. Blir man slak kan man ju sova gott iallafall
>>54097135
Brukar bli längre men ibland har man saker man måste vakna till
>>
>>54097271
att en grisig snubbe med bånge skrev detta brev gör det ganska roligt
>>
>>54097271
genuin fråga här, runkar du till bilder som brevas i tråden som denna eller bara oanständiga bilder? har aldrig fallit för att runka till 2d, kan dock vara rätt sött. Bilden du brevade är rätt het, men skulle aldrig kunna runka till det.

>>54097317
>faktiskt personifiera anon
RA DI SJ anon
>>
>Jodelanon var en brud
http://www.expressen.se/nyheter/orebro-universitet-haller-stangt-efter-hot/
>>
>>54097152
Nu i eftertanke borde du nog ta inte dessa tips, alldeles för stora områden att skriva om. Kärnkraft låter helt okej.
>>
>>54097384
>22
>Tonårsflicka
Va?
>>
>>54097380
förut kunde jag runka till enskilda bilder, men nu funkar mest bara oanständiga manga med en faktiskt handling och allt.
>>
>>54097640
läs igen anon, och sen gå och lägg dig
>>
>>54097645
Var glad att det inte gått så långt att du bara kan runka till VNs där du riktigt lär känna karaktärerna.
>>
>>54097683
Fan.
Du har nog rätt, borde sova.
>>
>>54097153
jvdk fast min far är blatte, som tur är blev jag vit
>>
>>54097685
vad är en VN?

>dkn mat får köttbits captchan och blir jätte_____hungrig
>>
>>54097747
Mestadels porr"spel".
>>
>>54097153
varför gör det dig arg
>>
bajsade nyss men glömde att ta med telefonen in på toaletten så det blir tyvärr inget bajsbrev idag

mvh bb
>>
>>54097747
visual novel
>>
File: wojak.png (9 KB, 645x773) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wojak.png
9 KB, 645x773
Du var ett barn
Kröp på knäna mot det
Gjorde mamma så stolt
Men din röst är för högljudd
Vi gillar att se när du skrattar
Du plockar insekter från blommor
Ingen tid att tänka på konsekvenser
>>
File: 1430776985666.jpg (107 KB, 900x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430776985666.jpg
107 KB, 900x650
Varför är ni vakna fortfarande favä?
>>
>>54098190
feberanon här, jag anser det omöjligt
>>
File: 1453236749986.jpg (17 KB, 405x421) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453236749986.jpg
17 KB, 405x421
>>54098158
>>54098158
>>54098158
>>54098158

Ny
Ny
Ny
>>
>>54098190
har inget planerat imorn så har ingen ork att lägga mig favä
Thread replies: 384
Thread images: 124
Thread DB ID: 471696[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.