[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolita polska/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 316
Thread images: 98
File: Klassiki.jpg (194 KB, 1238x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Klassiki.jpg
194 KB, 1238x733
Edycja socjalistyczna

thread theme
https://www.youtube.com/watch?v=r2PWvh2NvBE
>>
>>54064154
pierwszy za kpop
>>
cisza, spokój
>>
pierwszy za wykpop

xD
>>
przypominam
>>>/pol/61899710
>>
>rzeczpospolita

siema wykop!
>>
File: rom.jpg (55 KB, 400x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rom.jpg
55 KB, 400x630
ANIME
>>
>>54064154
W końcu prawilna edycja towarzysze!
>>
File: 1453441039098.jpg (520 KB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453441039098.jpg
520 KB, 2000x2000
>>
Muszę lecieć załatwić jedną sprawę w urzędzie mirasy, będę wieczorkiem. Niech któryś zapostuje na jakimś multi przewodnik jak tu się dostać dla tych co jeszcze postują na mirko. Na razie tępienie lewackiego/kodowego spamu idzie dobrze, ale jak będzie nas 400 jak na wykopie to przejmiemy cały ten portal.
>>
File: 1453431957529.png (191 KB, 955x740) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453431957529.png
191 KB, 955x740
>>
https://www.youtube.com/watch?v=76O8U96qIgk
>>
File: 1453431897726.jpg (574 KB, 1350x1210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453431897726.jpg
574 KB, 1350x1210
>>
a co to za rak?
>>
Beka z wieśniaków w threadzie na /pol/, którzy piszą po polsku miedzy sobą, a po angielsku tylko jak obcokrajowiec coś zapyta. Nie każdy board to /int/, taki protip.
>>
ehh anoni dziewczyny nie mam i na kara tez wejsc nie moge
>>
>>54064459
robią wiochę jak espanyole.
>>
>>54064459
żryj gruz śmieciu
>>
>>54064459
Pewnie im wypierdolą i znowu tu wrócą. Dlaczego głupota /pol/aków musi sprawiać, że cierpią inni?
>>
>>54064342

Da się chyba coś zrobić, popytam ludzi na slacku czy ktoś ma jeszcze jakieś niepobanowane multi o dobrym zasięgu, wieczorem albo jutro powinniśmy wytępić stąd lewaków z kodu i neuropy
>>
>>54064459
o co chodzi z tym wykopkami
>>
Typowe. Uciekają zamiast dyskutować na poziomie.
>>
kurwa, ile zaplutych tripciot atencji
>>
blackerror#wykoppl
>>54064342
Jesteś jeszcze sporting? Bo mam jedno pytanie.
>>
wypierdalajcie z ta migracja na /pol/ co za debil to wymyslil
>>
nowy tred
>>>/pol/61899710
>>>/pol/61899710
>>>/pol/61899710
>>
File: 1446286902170.jpg (27 KB, 240x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446286902170.jpg
27 KB, 240x320
co to jest kurwa neuropa

czego tu chcą ci podludzie z tym swoim zjebanym slangiem
>>
>>54064560
Kurwa jak tu się usuwa komentarze? Mirki pomóżcie.
>>
>>54064571
t. korab śmieć cebulak
>>
>>54064574
NO WLASNIE WYPIERDALAJ STAD JEBANY RAKU
>>
>>54064606
Za późno.
>>
jak mogę dostać tu opa?
>>
dajcie admina
>>
KURWA ZAMIAST JEDNEGO ZJEBA KORABA MAMY TERAZ TAKICH SZESCIU. ZA CO TA KARA
>>
Czemu lenny face jest tutaj zbanowany, mireczki?
>>
>>54064668
nie mozesz
>>
>>54064604
reakcja obronna wykopków
poczuli opór to rozpoczęli raczenie na pełnej mocy

wykurwiam, wrócę za parę godzin jak atak autyzmu minie
>>
>>54064571
>>54064630

To ty FilozofującaCwelka? Wypierdalaj stąd neuropku. To jest teraz teren 4konserwy
>>
>>54064689
abandon ship
>>
File: 1444311915515.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444311915515.png
1 MB, 912x905
>>54064630
>NO WLASNIE WYPIERDALAJ STAD JEBANY RAKU
>Kor*b
>>
>>54064689
a skad oni sie w ogole wzieli?
>>
>>54064481
Tyś ten gej który robił "AMA"sy gdzieś pod koniec 2015 - początku 2016?

>>54064488
Bo ci inni to też Polacy, a wiadomo że każdy Polak pójdzie do nieba, bo ma zasrane życie w którym musi cierpieć.

>>54064510
Nie wiem, w poprzedniej nitce padła mowa o tym jak /polska/ dawniej gardziła polityka i partiami, a teraz leci shilling, i nagle wzięły się te RP pedały zakładając nitkę na /pol/ i pierdoląc głupoty.
>>
>>54064729
z dupy od murzyna synek
>>
>>54064732
żryj gruz grekucyganie
>>
>>54064732
>Nie wiem, w poprzedniej nitce padła mowa o tym jak /polska/ dawniej gardziła polityka i partiami
kiedy?
>>
File: 112312312.png (286 KB, 1613x928) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
112312312.png
286 KB, 1613x928
dobra udalo mi sie wejsc na kara, o wiele lepsze niz tutaj
nara frajery
>>
File: asd.jpg (12 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asd.jpg
12 KB, 400x400
>moja matka gdy mem o zorganizowanych wykopkach srających w /polsce/ wcale nie był memem
>ktoś naprawdę poświęcił swój czas na """"""infiltrację"""""" generała z dwudziestoma aktywnymi użytkownikami na forum o mongolskich drzeworytach
w głowie mi się nie mieści, jak ktoś może być tak spierdolony
>>
Czemu na tym forum tych spamu o pedałach i ciapatych. Trzeba będzie to całe gówno prostować. Proponuję zacząć od tych "wzbogaconych kulturowo" szwedów i niemców ich tematy to chyba /deuch/ i sveringe czy jakoś tak, ale ciężko znaleźć na tej ich głownej bo ciągle wszystko się przesuwa
>>
>>
>>54064871
anonie spierdalamy na /pol/ dopóki ferie się nie skończą albo korab wszystkich nie zagryzie
>>
>>54064154
>>
ide srać, a jak wróce to ma was tu kurwa nie być zjebane tripcioty
>>
dlaczego pr*wicowe kaleczniaki wszędzie widzą internacjonalnego żyda, muzułmanina czyhającego na """ich""" kobiety czy innego lewaka

dosłownie syndrom oblężonego niedojebania
>>
>>54064806
Jesteś guzem nowotworowym złośliwym.
>>54064813
Tak zostało napisane.
>>
>>54065004
no ta ale nigdy tak nie bylo jakis kretyn to sobie wymyslil
>>
File: da54_o.jpg (165 KB, 1273x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
da54_o.jpg
165 KB, 1273x1500
>>54064965

Wypierdalaj #neuropku. Pewnie byś chciał, żeby twoja kobieta została wzbogacona kulturowo. A nie ty pewnie żadnej nie masz. Na szczęście (lub dla ciebie nieszczęście) mamy rząd i prezydenta, który przeciwstawi się tej hołocie z UE.
>>
>>54065056
ale nigdy też nie było takiego chamskiego shillowania
>>
File: 1452947565237.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947565237.webm
3 MB, 640x360
Robaki nie wytrzymują tempa polityczki.
>>
Mirki napiszcie jak wy robicie te kody zabezpieczające za nickiem
>>
http://www.youtube.com/watch?v=KEljM0OzCEs
>>
>>54065196
>bordośmieć #26 w rankingu stulejarstwa
>>
>>54065115
ee nie kiedys bylo tak samo bo pamietam ze sam narzekalem
>>
>>54065163
Az niewiarygodne że człowiek ten miał i dalej ma jakakolwiek władzę, przecież to czysta karykatura.
>>
Czy sa bardziej spierdolone narody niz poludniowi slowianie?
>>
>>54065238
https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE
>>
>>54065196
wpierw musisz przejac kontrole nad systemem, inaczej w bardzo latwy sposob mozna wykrasc twoje haslo

wejdz w command prompt i wpisz

takeown /f C:\Windows\System32\

pozniej musisz je zabezpieczyc, wystarczy systemowe szyfrowanie

cacls C:\Windows\System32\ /G <Nazwa_uzytkownika>:F (bez nawiasow <>)

powinno ci wyswietlic twoje wygenerowane haslo ktore przeklejasz do pola options
>>
>>54065261
gówno prawda koriab
w złotej erze zdarzały się całe dni bez polityczki
teraz cudem jest godzina dyskusji bez jakiegoś śmiecia rozpoczynającego polityczne pierdolenie od nowa
>>
>>54065380
to wypierdalaj
>>
>>54065380
>w złotej erze zdarzały się całe dni bez polityczki
a kiedy ta "złota era" była?
>>
>>54065380
ja pierdole jak polityczna zaraza zaraz zacznie postować to znowu będzie wiocha u obcokrajowców, że polaczki butthurt..
>>
>>54065444
nie, to ty wypierdalaj na wykop albo swoje fejsbukowe grupeczki nastoletnich fanatyków polityki
>>
>>54065465
kiedy mama ci odcięła internet, bo matury wkrótce były
>>
>>54065477
https://www.youtube.com/watch?v=pr1t2GtvA2E
>>
poza tym komu tak bardzo przeszkadza ta polityczka, general powinien byc naturalny i dyskusja powinna byc na tematy ktore sa popularne w danej chwili a nie jakies ustalanie gdzie i co

przenoszenie dyskusji politycznej na /pol/ jest kretynskie bo generaly na /int/ moga sobie i tak dyskutowac na kazdy temat jaki chca a /pol/ jest po angielsku i nie mozna tam miec nie anglojezycznych generalow
>>
>>54065476
kogo obchodzi zdanie zagraniczne

dosłownie syndrom murzyna z kolonii
>>
a w ogole jak nie polityczka to co

animki?
>>
>>54065519
Po co oni robią te wideo z angielskimi napisami, przecież nikt oprócz Polaków się tym nie interesuje.
>>
wykop to gowno
>>
>>54065528
>nie mozna tam miec nie anglojezycznych generalow
nieprawda...
niemieckie na przyklad przewijaja sie co jakis czas.

z resztą tak wyląda inwazja wykopków że polityka poleciała na /pol/
baw się dobrze
>>
>>54065528
no nie wierze, korab napisal post z ktory trzeba sie zgodzic
>>
>>54065562
cokolwiek żbsz
może być nawet skyline warszawy
>>
>>54065548
nie podszywaj sie pedale
>>
>>54065528
>general powinien byc naturalny
no tak, generał powinien być naturalny
paru spierdonów walczących o dobry wizerunek pana kaczki w internecie nie jest żbsz zbyt naturalne
>>
>>54065609
no to nie wiem ja tam nie wchodze zbyt czesto prawie w ogole
>>
>>54065645
bo co, otagujesz mnie i wkleisz na #4konserwy że hurr durr szkalujo bojownika o wielko poncke katolicko?
>>
>>54065587
to typowy syndrom polackiego murzyna

Robalska jest postkolonialna nawet w mentalności
>>
File: mechanicy_03.jpg (75 KB, 940x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mechanicy_03.jpg
75 KB, 940x646
>>
>>54065679
tak naprawdę to nie ma znaczenia.
>>
File: 137493504134.jpg (106 KB, 618x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137493504134.jpg
106 KB, 618x411
https://twitter.com/SamPereira_/status/691242346650951683
>>
O kurwa danony, wczoraj miałem iść do wujka zeby dla niego zainstalowac tzw windows. Jak przyszedłem to była tylko ciotka i ich gówniak który patrzył co ja tam robie przy tym ich komputerze, ciotka poszła gdzieś tam od kuchni i po instalacji chciałem pokazać pare gierek ale włożyłem mój live linux i chciałem sprawdzić co tam na kara i wtedy wszedł wujek i zobaczył że zrobiłem im koło kompe i tak siadł na chwile i mówi co to za strona i zaczął czytać nitke na /v8/ bo anon mechanik here xD i tak siedzieli z tym gówniakiem i czytali aż zrobiłem zdjęcie
>>
>>54065836
nie rozumiem co pani miala na mysli
>>
File: image_0.jpg (340 KB, 1672x2533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image_0.jpg
340 KB, 1672x2533
Czemu używacie takiego wulgarnego języka, anony?

Ostatni raz z czymś takim miałem styczność idąc przez trójkąt bermudzki we Wrocku
>>
>>54065836
sam kwiat narodu
>>
>>54065858
żądam memów
>>
>>54065858
fake, to nie linux
>>
bohater i wybitny Polak
>>
>>54065836
https://twitter.com/cyberprawy/status/691227102239137792
>>
File: 1450632826877.png (379 KB, 765x709) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450632826877.png
379 KB, 765x709
>>54065528
>przenoszenie dyskusji politycznej na /pol/ jest kretyńskie bo większość postujących tu polityczkę nie zna angielskiego
fixd'
>>
File: A.jpg (22 KB, 299x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A.jpg
22 KB, 299x411
>>54065858
Czy da się być bardziej w Białymstoku?
>>
>>54065891
nie może być kurwa tak, że w Polsce rządzą patrioci, goju
>>
>>54066013
te kurwy mnie tak triggeruja, wez sie utop
>>
>>54065898
Bo jestem człowiekiem prawdziwym i wulgarny język ma swoje sposoby użycia i zalety, jeśli tylko stosujesz go poprawnie, a nie 24/7 żeby się popisać. Co to za pojebane pytanie?
>>
>>54066013
a było disko pogo na głośniku
>>
File: 1366541098144.jpg (42 KB, 362x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366541098144.jpg
42 KB, 362x358
https://hyperreal.info/talk/spiaczka-po-przedawkowaniu-morfiny-i-benzo-t46406.html
SKISLEM XD
>>
DZIEN DOBRY ANONY
Wróciłem z roboty.
który to mówił o grze w Minecrafta wczoraj?
Ponoć mamy jakis polski 4chanowy server.
>>
>>54066144
haha! przeklejam tematy z kara! ale EPIC!
>>
>>54066004
mow za siebie podwieku
>>
File: B.jpg (21 KB, 342x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B.jpg
21 KB, 342x409
>>54066096
Chyba ty!
>>
>>54066181
jest serwer /int/ ale przygotowuja nastepna edycje
>>
>>54066183
no w chuj i co zrobisz kurwiu xDDD
>>
>>54066251
gówno
>>
File: 1452494632955.jpg (44 KB, 599x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452494632955.jpg
44 KB, 599x435
Ron Paul 2012
>>
KEK
U
C
K
>>
Z nim będziesz szczęśliwsza...
Ze mną można tylko w dali znikać cicho.
>>
File: 1443022566206.jpg (51 KB, 567x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443022566206.jpg
51 KB, 567x567
>>54066369
>>
Wypierdalać pedały. Nie pisać tu komentarzy z tymi pedalskimi lewackimi obrazeczkami. Was powinno się wysłać do niemiec na wzbogacanie kulturowe. Pewnie byście jeszcze byli zadowoleni.
>>
no przeciez te kara zajebista
http://karachan.org/b/res/10409472.html
>>
>>54066458
mireczek mechanik z ożełem w profilu XD

cała Polska się z was śmieje
>>
Dobra, co tu się odpierdala
>>>/pol/61899710
Jesteśmy jak /brit/ i gównopostujemy na dwóch tablicach jednocześnie?
>>
>>54066554
przyszedł wykop i anonom odjebało
>>
>>54066554
Jestesmy wielcy.
>>
Anony są jacys patrioci lub fani ASG?

Co myslicie o tym kałachu?
Wygląda chujowo, ale jest tani i ma sporą moc no i mocowanie na gear np. kolimator czego nie ma podstawowa wersja.
480 Zł, 3kg, 380FPS, czyli rozwala chińskie hełmy i okulary.

https://www.youtube.com/watch?v=aoxeKqpqpPM
>>
>>54066628
>Anony są jacys patrioci lub fani ASG?
nie
>>
>>54066628
dzięki treningom ASGej jestem lepiej wyszkolony niż niejeden żołnierz
polecam
>>
File: rekin smoleński.gif (981 KB, 290x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rekin smoleński.gif
981 KB, 290x180
>>
>>54066628
>zabaweczki na kulki
ile ty masz lat? 11?
>>
>>54066710
USUŃ TO JEBANY LEWAKU
>>
File: 1442478332576.jpg (75 KB, 600x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442478332576.jpg
75 KB, 600x560
jak bardzo trzeba mieć spierdolone życie rodzinne żeby w liceum zostać zgorzkniałym paleokonserwatystą używającym wyrażeń pokroju sprawa narodowa czy inna sprawiedliwość moralna nieironicznie

już nawet kuce są bardziej ludzkie z tym swoim pryszczatym entuzjazmem do krula Karwasza
>>
>>54066628
>Anony są jacys patrioci lub fani ASG?
ASG wyrabia Ci złe nawyki posługiwania się bronią szm, lepiej uzbieraj te kilka stówek i postrzelaj pod instruktorem na strzelnicy jak człowiek.
>>
>>54066710
>tug pomagałeś robić tego gifa lata temu
ehh zuchony
>>
File: 1453516048826.jpg (785 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453516048826.jpg
785 KB, 1920x1080
Opinie na temat Kurarin?
>>
>>54066710

Zgłoszone do moderacji - tutaj napewno jest bardziej prawilna niż te komuchy z wykopu. Miłej banicji lewku.

@moderacja wołam - działajcie
>>
File: kurwas kurwing.jpg (54 KB, 800x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kurwas kurwing.jpg
54 KB, 800x592
>>54066769

nie usunę :D
>>
>>54066712
JEST RÓŻNICA MIĘDZY straganowymi pistoletami na kulki, które mają 80-120FPS.
A pistolecikami do ASG które mają 200-350FPS, które tłuką butelki i robią wgniecenia w stalowych płytkach.
>>
>>54066802
ty chyba nie wiesz co to znaczy paleokonserwatysta
>>
hehe no mówie ci kurwa, zapłacili nam po dwie stóweczki zebysmy robili trzode na necie, że niby takie pisowcy jestesmy i robimi maniane i wiesz jakas odwrócona psychologia, że ludzie bardziej poleco na nowocxzesną XD
>>
>>54066881
nie ma zadnej roznicy
>>
File: pobrane (2).jpg (7 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pobrane (2).jpg
7 KB, 259x194
/pol/ przyszedł robić rewolucje jebać animozjebów GACHIMUCHI TO JEST TO
>>
>>54066818
W sensie że jakie złe nawyki?
Że biegniesz na kamikadze na tyły z dwoma P90 i rozpierdalasz całą drużynę przeciwną? :D

>>54066702
W jakim sensie?
>>
>>54066905
kurwa, złe okno, jak sie kasuje?
>>
File: 1452893587536.png (758 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452893587536.png
758 KB, 900x900
>>54066881
Nie, nie ma.
>>
File: pobrane.jpg (3 KB, 147x147) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pobrane.jpg
3 KB, 147x147
TAKE IT BOY
>>
>>54066229
A zuchy tutaj grają jeszcze w cos?
mamy jakas grupę do gierek?

Kiedy ma byc server inta? W ciągu paru dni?
Bo za tydzień wyjeżdżam do holandii.
>>
tak żbsz zuchy to już trochę za meta się ta dyskusja zrobiła o polityczce
gupi jestem i się pogubiłem
>>
>>54066881
zabawka to zabawka, ja sie takimi strzelałem jak miałem 11 lat, ale maciek dostał w palec i jego stary nam połamał pistolety. Potem strzelałem na strzelnicy z prawdziwej broni i róznica jest kolosna. Miłego marnowania czasu.
A...w podchody też sie bawiłem jak miałem jakies 10 lat, bo chyba to własnie robicie z tymi zabawkami po lasach.
>>
>>54066945
>W sensie że jakie złe nawyki?
Brak trigger discipline, złe postawy, zły sposób trzymania broni, wszystko.

Owszem w ASG można się bawić, ale dopiero PO TYM jak przejdziesz przynajmniej podstawowy kurs strzelania z broni automatycznej na strzelnicy IMO.
>>
File: images.jpg (9 KB, 194x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
9 KB, 194x259
SPESZJAL EDITION FOR ANIMOZJEBY
>>
>>54066905
>>54066951
lol
>>
File: pobrane (1).jpg (5 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pobrane (1).jpg
5 KB, 259x194
ass we can
>>
File: 1448343801788.jpg (7 KB, 250x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448343801788.jpg
7 KB, 250x236
>tug wyzywalem polaków robaków na czacie forsena
>tug jakis frajer zmutowal mnie na godzine swoimi punktami
>>
>>54066943
>>54066960
Ale... to nie prawda,
ASG jako elitarny sport ekstremalny dla pasjonatów wymaga dobrej kondycji, zrównoważenia psychicznego, odpowiedzialności. Rozwija umiejętności pracy w grupie, pozwala odkryć indywidualne predyspozycje, uczy dyscypliny. Pomaga wytworzyć niezwykle silne więzi międzyludzkie. Nade wszystko zaś uczy pokory, gdy już zobaczysz, że walka toczy się zawsze na trzech płaszczyznach: z przeciwnikiem, z przyrodą i – co najtrudniejsze – ze sobą samym.
>>
>>54067175
asg to dosłownie strzelanie kuleczkami w spierdoliny
>>
>>54067175
dałem okejkę
>>
>>54067175
Widzę, że się starasz więc daję (you) na zachętę do dalszej pracy.
>>
>>54067175
nie wysilaj się anonku
nie warto
fedora gonna fedora
>>
File: 92a.gif (109 KB, 375x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
92a.gif
109 KB, 375x300
>>54067175
>nie prawda
>>
File: 466.jpg (23 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
466.jpg
23 KB, 500x281
>>54067175
>t.
>>
File: hehehe.jpg (85 KB, 595x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hehehe.jpg
85 KB, 595x499
>>54067175
>cały ten post
skisłem w chuj, ten "sport" uczy jak marnowac zycie. Mowi on tyle o wojnie i "szczelaniu" co problemy bohaterów na wspolnej mówią o problemach sebixów.
>elitarny
kurwa jak padłem XD kałach na kuleczki za 5 stów
>elitarny
XD XD XD
>>
File: bait.gif (529 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bait.gif
529 KB, 625x626
>>54067175
>ASG jako elitarny sport ekstremalny
>>
PRZYPOMNIENIE ZE KAZDEMU DAJA DO POBOROWU WOJSKOWEMU A ZEBY SZEDL NA MIESO ARMATNIE
>>
Tutaj chyba nikt już nie został skoro podejmujecie takie marne próby ożywienia nitki.
Pewnie jeszcze jedna osoba sobie w kółko odpisuje.
Bez polityczki jestescie nikim.
>>
>>54067175
> Pomaga wytworzyć niezwykle silne więzi międzyludzkie.
GEEEEEEEEEEEEJ
"Prawdziwi menszczyźni" gonią się po lasach w mundurkach i strzelają z zabawek, "och jaka radocha", a później pod namioty idą i śpią jeden na drugim...
Przyjedź do krakowa tu mamy prawdziwy sport tylko dla prawilniaków, nie jakies asg.
>>
File: 1452726967804.jpg (23 KB, 611x633) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452726967804.jpg
23 KB, 611x633
jak to się dzieje że kuleczkami strzelają wyłącznie spierdolone prawaki, na szczelnicy siedzą także wyłącznie spierdolone prawaki pokroju Najzera
>>
File: 1394194874207.jpg (130 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394194874207.jpg
130 KB, 960x1280
Co tam rakujecie anony ?
>>
>>54067509
skurwiaj wykopku
>>
>>54067119
Z moich kontaktowych doświadczeń wynika na to, że my, Polaki, jesteśmy narodem dosyć autystycznym, który nie może rozpoznać sarkazmu, bierze wszystko na poważnie i uważa, że stanowi centrum świata. Nie wiem dlaczego i jak, ale taka jest prawda.
>>
>>54067520
asg = analny sex gejów.
>>
File: 1367504442396.jpg (32 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367504442396.jpg
32 KB, 400x400
>>54067545
>tug zadna dziewczyna sama do ciebie nie podejdzie i nie zagada pierwsza
>tug TY KURWA MUSISZ ISC PIERWSZY ZEBY CIE TYLKO ODRZUCILA
>>
>>54067541
bo sobie strzelają i wyobrażają siebie jako jakichś żołnierzy jebniętych czy innych posrańców warszawskich
>>
>>54067552
to wszystko wina niedojebanych rodziców, którzy narobili się w chuj całe życie i chuja i tak osiągnęli.
>>
File: 1444773992937.jpg (179 KB, 1024x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444773992937.jpg
179 KB, 1024x708
>>54067596
>posrańcy warszawscy

oj jak kradnę
>>
>>54067590
to tak nie dziala
>>
>>54067545
Tänk er, om man kunde föra ner sin hårda erigerade penis mellan skinkorna för att sedan hårt idka analsex. Innan du kommer så tar du ut penisen, och hon avslutar med att suga av dig tills den blir slak. Kurwa!
>>
>>54067552
>wbij na plac w greckim miescie i wyzywaj wszystkich od darmozjadów, idiotów i turków
>dostan wpierdol po minucie
>hurr durr nie znajo sie na zartach
>>
>>54067590
nie bądź takim spierdoksem kolego. Jak Cie odrzuci to chuj z nią, idź zaraz do kolejnej obok. Problemu nie ma, nauczyć się gadki nie jest trudno ale kurwa pierwszy krok jest najgorszy. Pomaga tez przy tym aparycja. tldr; miej wyjebane a będzie Ci dane.
>>
>>54067590
anonku, ale nie podchodz do losowej dziewczyny, bo fajna z niej dupa i bys zaruchal. podbija sie tylko do tych, ktore zwracaja na ciebie uwage
>>
>>54067223
>>54067234
>>54067245
>>54067271
>>54067326
>>54067338
>>54067398
>>54067447
>>54067468

To nie są zabawki! To są repliki prawdziwej broni.
Jest spora różnica, są wykonane inaczej, wyglądają jak prawdziwe i mają większą moc ;_;

ASG wymaga refleksu, współpracy w grupie, pomagania innym oraz uczy umiejętnego podejmowania szybkich decyzji, lepiej niż gierki bo w realu. Emocje jakie daje gra z użyciem replik prawdziwej broni są nie do osiągnięcia w innych tego typu grach (np paintballu), a oderwanie się od szarej rzeczywistosci, podniesienie poziomu adrenaliny i wyzwolenie (oczywiście pozytywnych) emocji, daje pozytywnego "kopa" do dalszej pracy i życia, powinniscie tego spróbować anony.
>>
File: 1451933042169.jpg (832 KB, 720x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451933042169.jpg
832 KB, 720x1080
>>54067700
masz wyobraźnie kolego.
>>
File: 1444579798791.jpg (54 KB, 640x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444579798791.jpg
54 KB, 640x417
>podbijanie do dup

fejsbuka nie macie debile tindera
normiki tylko tak zawierają znajomości, w cztery oczy to od razu widać że spierdol albo zboczeniec
>>
>>54067700
forsen wypierdalaj
>>
File: bait.png (74 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bait.png
74 KB, 625x626
>>54067799
>To nie są zabawki!
>>
>>54067799
>To nie są zabawki! To są repliki prawdziwej broni.
>Jest spora różnica, są wykonane inaczej, wyglądają jak prawdziwe i mają większą moc
masz te (you) i spierdalaj razem ze swoją repliką na kuleczki
>>
>>54067817
>tindera
to, to działa w Polszy ?
>>
File: i zeby nie bylo.png (30 KB, 931x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i zeby nie bylo.png
30 KB, 931x315
>>54067509
>>
>>54067814
Post more, i give stairs as reward
>>
>>54067799
>ASG wymaga refleksu
dział /gif/ też :^)
>>
>>54067817
>fejsbuk tinder
gdzie kurwy nie odpisuja tylko maja beke bo 300 normików do nich podbija i zdjecia lajkuje
>>
>>54067618
Chodzi ci chyba o tak zwanej Generacji X, czy "Baby Boomers", ale musi coś jeszcze być w tej sprawie. Dlaczego na przykład Finowie są w pewnym sensie tak samo autystycznym narodem jak my?
>>54067709
Dobre, ale ja mówię o Nas, Grecy to całkiem inna sprawa.
>>
>>54067967
>dział
>>
File: 1451257688769.png (1 MB, 1080x1074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451257688769.png
1 MB, 1080x1074
>>54067908
Nie mam więcej szwedzki anonku postujący w polskiej nitce bez znania polskiego języka, czy chociażby tłumaczącego sobie za pomocą google translate i brzmienia jak niedojebany mózgowo.
>>
>>54067977
a co byś chciał żeby dobra dupa podskakiwała wokół ciebie, byle śmiecia?

trzeba coś sobą reprezentować
>>
>>54067981
Generacja X to nie Baby Boomers, debilu.
>>
>>54067977
ty to lepiej na grindra spierdalaj, tam będziesz miał większe szanse
>>
>>54068006
pozowac przy aucie wujka i sobie fotke jako profilowe cyknac
kisne
>>
File: 1428095927893.jpg (59 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428095927893.jpg
59 KB, 480x640
>>54067981
>Dlaczego na przykład Finowie są w pewnym sensie tak samo autystycznym narodem jak my?
są ? Może nie zwracam uwagi ale nie widzę co chwile fredów z fińskim atencyjnym kurwieniem. A jak ogólnie masz na myśli, to nie wiem, nie znam ludzi, ale autyzm polaków na /int/ jest gigantyczny.
>>
File: pride of poland.jpg (257 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pride of poland.jpg
257 KB, 800x600
>>54067991
You broked Google translate m8
>>
File: 1450109999876.jpg (114 KB, 820x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450109999876.jpg
114 KB, 820x1200
>>54068101
ale tłumacz sobie co ? Nauczysz się przy okazji jak szeleścić. Bo więcej nie zapostuje.
>>
>>54068016
E tam, nie pokłócimy się o dwie dekady.
>>
>>54068162
Nieuprzejmy
>>
>>54066229
Server intcrafta działa.
nowe ip intcraft.eu:64738
>>
czy można być żydem i polakiem?
>>
File: 1441717065068.png (362 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441717065068.png
362 KB, 700x700
Anony mówią keczup czy keczap?
>>
File: 1449319763073.jpg (259 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449319763073.jpg
259 KB, 1000x1500
>>54068206
brawo
>>
Ej postnijcie ktoś ten komiks o krajowych kwadratach w którym Polska i Niemcy srają na Czechy
>>
>>54068262
krem pomidorowy
>>
>>54068262
keczup musztarda race
>>
>>54068206
Han kommer inte breva mer
Hans första brev fattade jag inte riktigt men nånting om att du ska använda google translate och om brevande i den här tråden utan kunskaper i polska
>>
>>54068218
krasc i klamac oboje potrafia
>>
>>54068218
Tak, możesz byc polakiem urodzonym w polskiej rodzinie w polsce, ale byc obrzezanym i wegetarianinem, który kiwa głową do przodu i do tyłu przy nauce czegos. I w dodatku skąpym.
>>
>>54068267
Trzymać mianowanie
>>
Dlaczego dwarf fortress jest takie chujowe?
>napierdalaj w stado koni a tamte sie nie bronia ani nawet nie uciekaja.
>>
>>54068297
Dåligt. Problemet med polska är att vissa ord inte översetts i Google translate.
>>
>>54068216
intcraft.eu
to jest dobre ip naszego polskiego serwera minecrafta.
>>
File: 13708771sd45517.jpg (27 KB, 826x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13708771sd45517.jpg
27 KB, 826x535
a czego sluchacie? rate moj gust
https://www.youtube.com/watch?v=0CB7Yv5aSGQ
>>
>>54068431
https://www.youtube.com/watch?v=yvAUtX34ZhY
>>
File: 1448622349694.jpg (82 KB, 489x663) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448622349694.jpg
82 KB, 489x663
>>54068337
poradzisz sobie
>>
>>54068480
nie
>>
File: 1450345773844.jpg (87 KB, 453x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450345773844.jpg
87 KB, 453x604
>>54068431
https://www.youtube.com/watch?v=J417T5crtm4
r8te
>>
>>54068218
Krótka odpowiedz, to tak. Możesz nawet zacząć dzisiaj.

Kwestia polega na tym, że ludzie często kojarzą słowo "Żyd" z państwem Izraela i jego mieszkańcami. Natomiast, używane jest ono normalnie w stosunku do religijnych wyznań. Tak wiec, istnieje możliwość bycia Polakiem wyznającym Judaizm.
>>
>>54068431
https://www.youtube.com/watch?v=FGkLj_vYTw0
>>
https://www.youtube.com/watch?v=SrsmQpMX5bg
>>
Wiedzieliście, że jak Czarzasty był młody to był murzynem i grał w kosza?
>>
File: o gurwa.png (30 KB, 623x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
o gurwa.png
30 KB, 623x269
>>
>>54068694
staniszkis bym jebał
>>
>>54068431
https://www.youtube.com/watch?v=2N0T2ghW44o
>>
>>54068695
serio?

nieźle
>>
File: 1451254741231.jpg (84 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451254741231.jpg
84 KB, 1080x1080
>>54068505
Ogarnij język, przyda Ci się jak wyemigrujesz tutaj i będziesz musiał sobie żonę znaleźć.
>>
>>54068669
kek on nawet nie wyglada na karla, po prostu przeskalowany czlowieczek
>>
File: hqdefault.jpg (8 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
8 KB, 480x360
>>54068431
https://youtu.be/HvMr6Pl-W6M
>>
>>54068755
serio.

sam w to nie mogłem uwierzyć
>>
File: z11799980O.jpg (26 KB, 364x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z11799980O.jpg
26 KB, 364x500
>>54068694
Czarzasty jaki kurwa alfa
>>
>>54068695
ile już było tych "ostatnich", 2?
>>
>>54068792
a o ktorej godzinie to to dokladnie jest ?
>>
>>54068218
Polański, Szpilman, Lem są Żydami Polakami
>>
>>54068218
Można, ale wolałbym być tylko żydem, gdybym miał jakis wybór.
>>
>>54068845
>>
>>54068913
polanski tez pedofil
NIE ZAPOMNIEC
>>
>>54068898
>>54068900
nie wiem, nie interesuję się
>>
File: VWZk8XT.jpg (181 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VWZk8XT.jpg
181 KB, 1024x1024
>>54068764
Naprawdę, I będzie przejście do Gdansk
>>
>>54068695
Niesamowite. Same legendy PZPR, SB, WSI.
>>
>>54068977
Czy może jednej osobie przydarzyć się gorsza kumulacja cech negatywnych?
>>
>>54068955
dosłownie zmiennokształtny reptylion
>>
>>54068845
aż sam się zachwycił
>>
>>
File: 1452171527145.jpg (151 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452171527145.jpg
151 KB, 1024x1024
>>54068993
proste, masz tutaj ostatni high test. Ja muszę spadać. Powodzenia
>>
>>54069007
>stosowanie le wsi mejmeja kiedy książeczka sumlińskiego to fantastyka
epic
>>
>>54069034
Niski gruby czarny żyd pedał z zespołem downa
>>
HALO HALO
MIRKI ZGŁOŚCIE SIĘ
>>
>>54069117
>zerżnięcie prozy w narracji niepowiązanej z faktami to fantastyka

epic b8 m8
>>
File: 1451255710149.jpg (69 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451255710149.jpg
69 KB, 640x640
>>54069119
Ciesze się że jestem biały.
>>
>>54069079
>włosy na klacie
przejebane
>>
>>54069104
No, dalej!

także: ””””szwedki””””
https://www.youtube.com/watch?v=2pteDt-JEpk
>>
>>54069182
>bycie low testem
>>
File: 1449665016351.jpg (79 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449665016351.jpg
79 KB, 640x640
>>54069193
>””””szwedki””””
zauważyłem.
>>
>>54069163
>niepowiązanej z faktami
beka
jakaś przytoczona wypowiedź komorowskiego też była zerżnięta z czegoś
>>
File: 1453541538137.png (107 KB, 805x1402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453541538137.png
107 KB, 805x1402
>>54068269
Nieważne, już znalazłem.
>>
>>54069253
https://www.youtube.com/watch?v=_3TElaoQLXI
:^)
>>
>>54069079
>>
File: metal-fatigue-5-1.jpg (131 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
metal-fatigue-5-1.jpg
131 KB, 1024x768
>>54064604
>Nie chcieć być częścią najlepszej frakcji

Neuropa jest miłość
Neuropa jest życie
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dCDMGu-xi30
>>
File: 1448893912043.gif (820 KB, 438x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448893912043.gif
820 KB, 438x500
polaki kto w lolka gra xD ?
>>
>>54069342
TAU i nekroni są najlepsi się wczoraj dowiedziałem
>>
>>54069394
>lolek
>dupypedałów
wypierdalaj
>>
>>54069357
You do realize what "grotesco" is about?
This is the most popular one from them: https://www.youtube.com/watch?v=T1lvMJ-l0_A
>>
File: 1441376920280.jpg (11 KB, 250x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441376920280.jpg
11 KB, 250x241
>>54068695
brakuje jeszcze tylko Kwacha, Tuska i Pawlaka żbsz
>>
>>54069258
Jedna domnienana wypowiedź, robaku. To jest twój cały argument. A jakoś nikt faktów i tezy już nie mógł obalić. Szczególnie z ekipy rządzącej i to w okresie wyborczym. Także spadaj sobie z tymi nędznymi b8ami gdzie indziej.
>>
>>54069405
>TAU
>nekroni

Najgorsze gówno w całym Warcrafcie.
>>
>>54069451
Słyszałem, że Mazowiecki ma wrócić zza grobu specjalnie na ostatni program.
>>
>oni nie mroczni eldarzy

ale w krawędź to wy umcie
>>
>>54069323
jeszcze
>>
>>54068695
czyli to bedzie taka nostalgiczna rozmowa o dawnych czasach kiedy jego rodzice komuchy mu zalatwialy dobre zycie?
>>
>>54069582
>>
File: 1448130449783.png (864 KB, 763x987) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448130449783.png
864 KB, 763x987
postujcie swoja lolfu
>>
File: le.jpg (83 KB, 960x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le.jpg
83 KB, 960x598
CHAOS !
>>
File: 1439863101233.jpg (132 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439863101233.jpg
132 KB, 480x640
>>54069635
riiben <333
>>
File: Tristana_Render_VU.png (3 MB, 2500x2182) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Tristana_Render_VU.png
3 MB, 2500x2182
>>54069635
>rakven

że gównosmak to mało powiedziane
>>
>>54069633
>>
File: 1453638427139.jpg (163 KB, 1000x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453638427139.jpg
163 KB, 1000x1500
kto /nidalee/ tutaj?
>>
>>54069753
lubie jej video.
>>
>>54069729
>>
File: 1451999624707.jpg (32 KB, 300x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451999624707.jpg
32 KB, 300x400
>>54068695
>ostatni program T. Lis na żywo
>ostatnia minuta programu
>Lis, Belka i Cimoszewicz płaczą i żegnają się z widzami
>publiczność w studiu klaszcze
>kamera pokazuje starszą panią w pierwszym rzędzie która popłakała się ze wzruszenia
>ktoś puszcza Mazurek Dąbrowskiego i potem Odę do Radości
>wszyscy stoją na baczność lub z ręką na sercu i zapłakani razem śpiewają
>Lisek uśmiecha się bo myśli że płaczą bo są razem z nim w obronie wolności słowa i wolności mediów
>ktoś z publiczności zaczyna skandować
>wszyscy się dołączają
>WY-PIER-DALAJ
>WY-PIER-DALAJ
>WY-PIER-DALAJ
>WY-PIER-DALAJ
>Lis nie ucieka ze studia więc zaczynają w niego rzucać pomidorami i gównem
>Cimoszewicz i Belka też dostają kałem w twarz i w garnitury
>Lis zabiera gości i ucieka
>w studiu zostają tylko oklaski i powiewające flagi Rzeczpospolitej Polski
O taki Tomasz Lis na żywo walczyłem
>>
>>54069438
O czym spiewają?

Widzialem film - parodię o tym ze w regionie Skania jebią świnie.
>>
ja bierdole ten młody korwinusz XD
>>
>>54069890
jak bedał, wygląda literalnie jak jacyków.
>>
File: kto to.jpg (99 KB, 607x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kto to.jpg
99 KB, 607x1024
>>54069780
>>
>>54069867
>anon budzi się w swoim łóżku z mięknącą erekcją i zastanawia się, jak tym razem wytłumaczy mamie zabrudzoną piżamkę
>>
File: 1452955777025.png (1 MB, 1920x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452955777025.png
1 MB, 1920x583
>>54069972
czy to Ocelot?
>>
a to kto
>>
>>54070055
revolver ocelot - mam kogos takiego dodanego na steamie, ale nie pamiętam kto to xd
>>
File: Łukasz.jpg (127 KB, 653x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Łukasz.jpg
127 KB, 653x871
>>54070082
>>
>>54070067
gustaw holoubek, znany krakowski aktor

https://www.youtube.com/watch?v=gHN3_nGx33Q
>>
>>54070067
michnik?
>>
>>54070116
To ten co miał depresje i umar?
>>
>>54070067
on >>54070116
>>
File: EN_00907813_5977.jpg (46 KB, 600x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EN_00907813_5977.jpg
46 KB, 600x436
a po prawej nasz ulubiony zwierz drapieżny
>>
>>54069714
>krasnal
>>
>>54070214
PANIE PREZYDENCIE, NIECH NAS PAN RATUJE
>>
znany zoolog specjalista od muchówek Stefan N.
>>
>>54070116
eh nadal nie wiem jak ktoś tak piękny może dzielić ze mną generał
>>
>>54070281
niesiołowski był bazowany do pewnego momentu, dopiero na starość mu odjebało
>>
>>54070281
wygląda jak zdjęcie jakiegos ruska z kartoteki milicyjnej
>>
>>54070330
jak go pis kopnął w dupę
>>
a to kto
>>
Zesrałem się i smierdzi
>>
File: Kukiz.jpg (21 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kukiz.jpg
21 KB, 650x366
co ten paweł
>>
>>54070465
twoja stara xdd
>>
Ilu Polaków potrzeba, żeby wkręcić żarówkę?
>>
File: hqdefault.jpg (13 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
13 KB, 480x360
ziemkiemem u cejrowskiego
>>
>>54070465
Lula Lovegood
>>
>>54070642
>>54070642
>>54070642
>>
>>54070601
A jak ciężki jest dom?
>>
>>54070609
jaki pizdus plastus xddd`
>>
>>54070692
>>54070692
>>54070692
najprawilniejsza
>>
>>54069890
>rurki
>hipsterski melonik
>pedalska broda

Połowa jego dzisiejszych wyborców jakby go spotkała, to by mu chciała dać wpierdol
>>
>>54069874
o tom, że gei są winni we wszystkim złym na świecie
>>
>>54069890
kek xD

wyglądał dokładnie jak jego wyborcy dzisiaj
Thread replies: 316
Thread images: 98
Thread DB ID: 471421[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.