[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden - för alla svenskar samt...
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 350
Thread images: 118
File: CZRhl8oXEAECYd0.jpg (27 KB, 340x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CZRhl8oXEAECYd0.jpg
27 KB, 340x453
>>
Hell Seger 1488
>>
>>53937919
Häng där med dina nbögiga gelikar då

>>53937939
h1 men jag tror du bara ser vad du vill se
>>
Bara titta här, ännu en tråd förstörd av rostbiff
>>25918032
>>
File: 1565462465.webm (2 MB, 853x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1565462465.webm
2 MB, 853x480
>>
File: Asif-Raza-Rana-3.png (1 MB, 828x723) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Asif-Raza-Rana-3.png
1 MB, 828x723
>>53938111
>>
File: _molly_o_malia_11.jpg (40 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_molly_o_malia_11.jpg
40 KB, 600x600
Skulle du en 14åring?
>>
>>53938348
>A

>FUCKING

nej vänta
>>
File: lydia graham.jpg (38 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lydia graham.jpg
38 KB, 640x640
Skulle ni den här pojkkroppen?
>>
>>53938348
Skulle springa fram och ge henne en SMR blankett fy fan det var det värsta jag sätt, en guling och en viting... usch.
>>
Funderar på allvar att flytta till Sydamerika efter examen, typ Chile, Argentina eller kanske Brasilien. Har 2.5 år kvar på teknisk fysik så arbete ska inte vara så svårt att fixa.

Varmt väder, söta tjejer, glad kultur och kriminaliteten påverkar inte dig som rik. Dessutom älskar alla där västerlänningar. Vad finns att förlora?
>>
File: 1441193339315.png (223 KB, 981x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441193339315.png
223 KB, 981x719
>>53937815
>spela total krig spel
Bokstavligen varför antingen spela något riktigt RTS eller gå hela vägen och börja spela /gsg/mapmålarsimulatorer som riktiga övermänniskor
>>
Funderar på att köpa Macs tröja. Vad tycker ni?
>>
File: 145313664731.png (52 KB, 994x1044) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145313664731.png
52 KB, 994x1044
Godnatt!
>>
File: kompis.jpg (405 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kompis.jpg
405 KB, 2048x1536
>>53938410
jag ÄLSKAR pojkkroppar
>>
File: 43535.png (140 KB, 633x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
43535.png
140 KB, 633x900
>>53938348
RADERA DETTA!!!!!
>>
>>53938453
>t-shirt med tryck

jiggedi-jonte
>>
>>53938406
Nej, SÄPO. Det skulle jag inte.

>>53938410
>>53938322
fortsätt breva kristin kuk istället, hon är iallafall söt.
>>
File: miri_549.jpg (626 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
miri_549.jpg
626 KB, 800x1200
Bögtimman är inställd idag favä
>>
File: 1446794161738.png (17 KB, 612x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446794161738.png
17 KB, 612x567
>>53938471
>tmn är ensam hemma i ett par timmar till
>>
File: 1432617811113.jpg (299 KB, 739x1081) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432617811113.jpg
299 KB, 739x1081
http://www.caltech.edu/news/caltech-researchers-find-evidence-real-ninth-planet-49523

Var var du när niburu bokstavligen var verklig?

Jagjagsmagin är verklig, vakna sheeple, vi /magiker/ nu
>>
File: 14543667756.jpg (24 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14543667756.jpg
24 KB, 600x600
>donken börjar bli mer intresserad av andra ämnen av vad jag studerar just nu

Hur låser man in sig?
Bara 2 år till på nuvarande utbildningen.
>>
File: 1099007265.gif (347 KB, 160x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1099007265.gif
347 KB, 160x120
>>53938428
>rts
Dodt
>/gsg/mapmålarsimulatorer
Fuld autisme
>>
>>53938408
jag tyckte det var väldigt roligt. Bara så du vet :3
>>
>>53938348
Många frågor.
Varför stirrar de två vita gubbarna?
Varför tänder den vita tjejen på en asiat?
Hur lyckas en guling få en så snygg vit tjej?
>>
>>53938541
>niburu
Berätta mer Dala-gubben
>>
File: 1423567453552.png (216 KB, 482x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423567453552.png
216 KB, 482x436
>frenulum svider efter flera dagars intensivt runkande
>ser ut att vara ett hack i det när jag drar bak förhuden
>>
>>53938522
Du gjorde mig nästan bög med den där bilden
>>
>>53938541
detta är det mest trovärdig claimet på en nionde planet än, ingen aning om vad niburu är men kan ett och annant om astronomi
>>
rensa historiken grabbar

t.
gjorde det precis
>>
>>53938699
vrf
>>
File: image.jpg (685 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
685 KB, 1024x1024
Hur gammal är hon på bilden?
>>
>>53938522
Fina siffror men stavas inte timme med e?
>>
>>53938630
Runka mindre favä
>>
>>53938572
>snygg

literally allt hon har är en smal midja
>>
File: 0611.jpg (162 KB, 812x889) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0611.jpg
162 KB, 812x889
>vad tycker du om mitt nagellack anon?
>>
it is the most planet-y of the planets in the whole solar system.
>>
>>53938959
stop med at poste den her gamle heks
>>
https://www.youtube.com/watch?v=fJdA7dwx6-4
>>
>>53938406

Ganska fina läppar.

t. inte pedo
>>
Jag är besatt. Jag kunde inte sluta titta. Jag vet inte om det är det sämsta jag någonsin sett eller det bästa. Dialekterna. Armbanden. Hönsen. Allt kommer till mig. Att det avslöjas att det man trodde faktiskt var öl (om än glutenfritt eller dylikt) och skulle fungera som den enda länken till vardagsmänniskan istället var nåt slags fermenterat te gör mig både galen, ledsen och glad. Men när en av pojkvännerna, okommenterat, tar fram någon slags bongotrumma i slutet så brister det för mig totalt. Jag skriker av både gråt och skratt samtidigt. Jag hatar, jag älskar. Vem är jag? Var är jag på väg? Jag går upp i kosmos. Jag är Thomas Di Leva. Jag slår min fru. Jag äter barnet. Jag är ett med allt. Rymdkram.
>>
>>53938541
Jag vill jobba med att leta efter planeter,

hur går jag tillväga?
>>
>>53938406
slicka fitta/röven såklart
>>
>>53939276
är det här baitat från stream of consciousness-tråden på /lit/
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3yaagFKaq50
>>
Hur i helvete skall de få mej som sänker en hel Lingbolimpa med en hel fet jävla prästost, och starkt jävla kaffe till frukost. Samt en balja rotmos och ett halvt grisarsle till middag att bli vegetarian?
>>
>>53939401

Jaså, det är inte bara jag som märkt av all denna satans vegetarianpropaganda som cirkulerat på sistone?
>>
>>53939401
FÖR
FET
FÖR
ETT
FUCK
>>
File: JJ Kojima.jpg (231 KB, 1012x790) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JJ Kojima.jpg
231 KB, 1012x790
>Det är en "Mdongo försöker låtsas som om han inte också spammar fedoror" tråd

Jag ser dig din jävla hora
>>
Myten att vegetarianer inte kan bli tjocka har spräckts rätt hårt här ifall..
>>
File: 1448568452148.jpg (23 KB, 696x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448568452148.jpg
23 KB, 696x462
>>53938408
Fnissade ivl
>>
>>53939499
Äh, jag äter inte kött. Men inte fan hoppar jag runt med grönkål i håret och dricker smoothies. Sitter mest vid datorn och heilar eller dricker öl.
>>
>>53939621
INTE JJ ABRAMS

NNNNNEEEEJJJJJJJ
>>
>>53939668
https://www.youtube.com/watch?v=8DF4VK6AYPY

Skulle du en semmelsmoothie?
>>
File: 1453072374525.jpg (65 KB, 1121x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453072374525.jpg
65 KB, 1121x683
>dkn grabben på bilden iklädd fedora är död nu

Spökligt favä
>>
>>53939787
vifif
>>
>>53939787
huhh? Har Dala heema honom med en valk på magen?
>>
File: 1450883887859.png (499 KB, 619x708) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450883887859.png
499 KB, 619x708
>>53939621
>JarJar Abrams
En ægte lort
>>
>>53939787
uppslukad av sin egen självgodhet, förmodar jag?
>>
File: 1423266070873.jpg (210 KB, 991x1110) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423266070873.jpg
210 KB, 991x1110
>>53938522
haha aa
>>
Veckans fråga: Vilken känd person skulle du vilja att Radio Nordfront intervjuade?
Marcus Birro
Jan Tullberg
Karl-Olov Arnstberg
Henrik Arnstad
Gunnar Sandelin
Göran Greider
Robert Gustafsson
Göran Rosenberg
Renzo Aneröd
Emerich Roth
Gustav Kasselstrand och William Hahne
Magnus Betnér
>>
File: 1453417351284.jpg (309 KB, 1200x741) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453417351284.jpg
309 KB, 1200x741
Några frågor?
>>
File: 1453078998763.jpg (46 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453078998763.jpg
46 KB, 480x360
>>53939621
Har 1 fedora gif, försök inte skylla på mig, stjärtgosse.
>>
>>53939822
>>53939835
han har blivit nbög
>>
>>53939822
Han blev bokstavligen hanrejad till döds ;__;
>>
>>53938348
JAG VILL OCKSÅ HA FLICKVÄÄÄÄÄÄN

>>53938406
>Hon
>14
Det borde ärligt talat vara olagligt för småflickor att sminka sig så de ser äldre ut
>>
>>53939868
haha "aa"
>>
>>53939857
Betnér
>>
Finns det fortfarande sköna grabbar här?
>>
>>53939857
åh gud betnér

vilken cirkus
>>
File: realyee.png (272 KB, 500x582) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
realyee.png
272 KB, 500x582
>>53939864
>Han är inte medveten om hur många svarta amerikanska vedbodar det finns
>>
File: Aldo tip.webm (173 KB, 330x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Aldo tip.webm
173 KB, 330x440
>>53939943
>anon som gjorde ett kollag där han försökte sätta dit en
>>
File: 1451952216268.jpg (2 MB, 3391x2360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451952216268.jpg
2 MB, 3391x2360
>>53939977
>>
>>53938537
neger
>>
>>53939977
Nej
>>
>>53939857
Tullberg (lycka till att snacka om judar med honom dock)
Arnstberg
Greider (snacka judar med honom)
Renzo Aneröd
>>
>>53940035
Haha va
>>
>>53939977
Varför försökte du råna kärringen vid gamla stans tbana? Blattejävel.
>>
File: 1435052278283.jpg (2 MB, 3186x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435052278283.jpg
2 MB, 3186x2000
>>53940016

>>53940059
Sno inte mina bilder

>>53940038
Vila i frid du stolta tråd
>>
>>53940105
Om du slutar breva mina Waterhouse så kan jag överväga det favä din niggro
>>
File: 1438229343486.jpg (920 KB, 2204x1469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438229343486.jpg
920 KB, 2204x1469
>>53940100
För att hon inte var stark.

De svaga är endast till som föda för de starka
>>
>>53940105
Sluta breva vita kvinnor rasfrämling där
>>
File: solaris-2.jpg (116 KB, 1600x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
solaris-2.jpg
116 KB, 1600x674
https://www.youtube.com/watch?v=M_vi67SHU4E
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1442065608089.jpg (139 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442065608089.jpg
139 KB, 960x960
>>53939977

*hälsar*
>>
File: 1435052116065.jpg (2 MB, 3903x2603) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435052116065.jpg
2 MB, 3903x2603
>>53940140
sluta lek Israel, /wg/ är inte bara ditt
>>
>>53940149
Jag bara jävlas med dig. Jag tror faktiskt du aldrig skulle göra en sådan sak.
>>
>>53940185
Jag har saknat dig hästcucken.
>>
File: 1438158467775.jpg (1 MB, 2929x1754) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438158467775.jpg
1 MB, 2929x1754
>>53940195
Tjo, sköna grabb.

>>53940171
Tvinga mig, rasfrämling.

>>53940198
Det är lite oschysst att råna en småbarnsmamma favä
>>
Bara jag som vill ha en muskulös fv?
>>
File: 1444603695912.gif (2 MB, 300x236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444603695912.gif
2 MB, 300x236
>>53940198
>Jag tror faktiskt du aldrig skulle göra en sådan sak.

Vad snällt utav dig
>>
File: Skeletrumpet.jpg (13 KB, 210x210) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Skeletrumpet.jpg
13 KB, 210x210
>>53939977
Hejhej

Jämna: Köra genom allt jag tror mig behöva veta för provet imorgon sen spela sc2
Ojämna: spela sc2
>>
File: 1433885423484.png (681 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433885423484.png
681 KB, 640x640
>>53940283
Moosefix är rätt söt favä

bild orelaterad

>>53940305
Kör Zerg favä
>>
File: 1373904787187.jpg (26 KB, 259x259) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1373904787187.jpg
26 KB, 259x259
>>53940324
>>
>>53940286
Är ödlan kriminell?
>>53940267
Babben försökte råna en käring, fick tillsägelse av borgarluder och babben blev arg för han inte kunde jobba så han örfilade upp ludret.
>>
File: 1433892892160.jpg (233 KB, 1176x1065) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433892892160.jpg
233 KB, 1176x1065
>>53940366
Kriminellt sexig

>>53940354
>>
>>53940197
Ok du hade tur den här gången.........pysen
>>
>>53940401
Du släpper lös min inre mdongo när du brevar sådana rövar.
>>
File: 1438256805708.jpg (608 KB, 2000x1189) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438256805708.jpg
608 KB, 2000x1189
>>53940447
inget personligt, unge
>>
>>53940477
DIN JÄVEL! DET DÄR ÄR MIN!!!!
>>
Är Mdongo något folk säger för att antyda blatte?
>>
>>53940477
https://www.youtube.com/watch?v=M0d4qM7gCH8

Breva en turkmusik i utbyte s'il vous plâit.
>>
File: 1433366651416.jpg (89 KB, 456x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433366651416.jpg
89 KB, 456x810
>>53940450
ANONa en brud, anon

>>53940495
Du vet att du snodde den av mig
>>
File: 3452346764.jpg (432 KB, 3504x2336) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3452346764.jpg
432 KB, 3504x2336
>>53940185
Jag håller oironiskt med detta brev favä
t. blatte
>>
>>53940534
oh herre jöses...
>>
File: Screenshot-1.png (19 KB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Screenshot-1.png
19 KB, 640x400
>>53940534
Buu det gjorde jag inte alls
>>
File: 1452928398680.gif (2 MB, 400x303) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452928398680.gif
2 MB, 400x303
>>53940541
every time
>>
>>53940507
Det antyder att någon är neger eller beter sig som en neger. Bilal är för arab på samma sätt.

t. Jag gav upphov till bägge namnen konstigt nog
>>
File: 1391170767938.png (82 KB, 301x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391170767938.png
82 KB, 301x307
>>53940585
>Jag gav upphov till bägge namnen konstigt nog
>>
File: 1438257373154.jpg (643 KB, 2000x1285) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438257373154.jpg
643 KB, 2000x1285
>>53940520
https://www.youtube.com/watch?v=AcPSN-84-7A
Instrumentell, för att alla håller inte med det turkiska språket

>>53940577
Tror att vi hänger i samma trådar på /wg/ favä

Eller så snor du mina bilder i detta ögonblick
>>
File: 1449941455179.jpg (51 KB, 537x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449941455179.jpg
51 KB, 537x720
>>53940585
>Jag gav upphov till bägge namnen
>>
File: 1434893359596.jpg (92 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434893359596.jpg
92 KB, 640x640
>>53940557
Tror att du är rätt högtest
>>
>>53940541
Vilken sorts blatte är du? Du får ett gratis tänker inte förolämpa dig kort.
>>
>>53940653
Vad är det där för jävla mening
>>
>>53940653
portugis
>>
>>53940653
>när svennar försöker sig på svenska
>>
Vad ska jag säga. Började breva mdongo åt alla som betedde sig som jävla negrer. Alla hakade på. Började breva bilal åt allt som verkade arabiskt. Alla hakade på.
>>
File: 1449508430292.jpg (23 KB, 489x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449508430292.jpg
23 KB, 489x488
>>53940650
Den pose er en af de mest cancer der findes. Det er den nye duckface, en stille-stående twerk.
>>
File: 1449350363417.jpg (175 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449350363417.jpg
175 KB, 1600x1200
>>53940704
haha mm ok sebbe
>>
>>53940723
Den har nog lite hjälp utifrån också
>>
>>53940650
>Tror att du är rätt högtest
ja när det gäller tjejer som du precis brevade. Jag är inte /fit/ högtest som gillar feta tjejer. midjan ska vara smal
>>
>>53940683
Jak kår SFI maynen. Sluta hatta xD
>>53940690
Du är europé. Vem orkar ens kalla sydeuropéer blattar. Var ju någon kroat här för ett tag sedan som trodde han skulle bli skjuten och kastad i en grop av NMR under repets dag.
>>
File: 1446643396608.jpg (42 KB, 450x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446643396608.jpg
42 KB, 450x370
>>53940704
Jag gillart
>>
>>53940739
Hell seger favä.
>>
File: Anime23.png (152 KB, 1194x810) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anime23.png
152 KB, 1194x810
>>53940324
>zerg
>>
File: 1429111371720.jpg (605 KB, 1039x1039) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429111371720.jpg
605 KB, 1039x1039
>>53940754
Jag gillar tjejer, gillar du tjejer?

>>53940756
Jävla invandrare, dra tillbaka dit du kom från
>>
>>53940756
>antyder att stormbögar ser skillnad på alberto och ahmed
>>
>>53940785
Vadå? Diggar du inte naturens eviga lagar?
>>
>>53940763
Märkte du hur jag bytte ut arab från ett mänskligt n-neutrum till ett t-neutrum som innebär att de är lägre än djur? ;)
>>
>>53940787
de ska vara smala fast med kurvor
>>
>>53940756
>Var ju någon kroat här för ett tag sedan som trodde han skulle bli skjuten och kastad i en grop av NMR under repets dag
Klart han blir. Blatte som blatte.
>>
File: 1416043628157.jpg (198 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416043628157.jpg
198 KB, 1200x800
>>53940827
Jag gillar tjejer
>>
>>53940797
Det finns ju en anledning till att rasister med universitetsutbildning tycker stormbögar är dumma i huvudet. Det mest imbecilla jag sett på nätet är dock stormbögar som är emot äktenskap mellan Tyskar och Skandinaver.

>>53940787
Förlåt mann1. Ska försvinna tillbaka om en kvart femton minuter.
>>
>>53940864
hon var riktigt söt där
>>
>>53940830
Hell seger stormstein!
>>
>>53940756
>europé
Har ingen betydelse. En turk i västra delen av miklagård är en europé medan hans bror i östra delen är en asiat.
>>
File: 1430689249530.jpg (231 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430689249530.jpg
231 KB, 1200x800
>>53940883
Tycker jag också
>>
>>53940864
För mycket neger och negerröv favä. Du har bra smak ändå så fortsätt breva.
>>
File: 1435134388430.jpg (241 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435134388430.jpg
241 KB, 1280x1280
>>53940935
Istanbul är inte den enda delen som är Europeisk

>>53940946
wallah, hon är typ vit i den bilden
>>
File: jyuuchan.jpg (50 KB, 712x649) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jyuuchan.jpg
50 KB, 712x649
Breva er mest judiska bild
>>
>>53940981
Du slösar på kryptoniten idag. En utomeuropeisk brud med vit hud men neger-gener inympade pga hanrejeri på bomullsplantagen.
>>
>>53940981
>Istanbul är inte den enda delen som är Europeisk
men den finns där! det har du rätt i Ataturk! och vi ska släppa lös den igen!
>>
File: Sipahi.jpg (616 KB, 1227x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sipahi.jpg
616 KB, 1227x1920
Godnatt era ärkefittor
>>
File: 1332876199600.jpg (83 KB, 560x444) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1332876199600.jpg
83 KB, 560x444
>>53941110
heh
>>
>inga bögbilder under gårdagens bögtimme
>en enda bögbild under dagens bögtimme
Låt detta vara en läxa för er bögar. Brevar ni ert bögeri utanför bögtimmen så blir ni rapporterade och bannade.
>>
File: Firebathero.jpg (8 KB, 184x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Firebathero.jpg
8 KB, 184x274
>>53940820
Diggar stål och heder
>>
>>53941170
Jag brukar bara skratta oavsett när skiten brevas. Då tar jag mer illa vid mig om deras jävla sjukdomssnack eller när de håller på och gnäller om sina rövsprickningar för att någon neger körde dem i röven.
>>
File: 1422993325517.jpg (53 KB, 391x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422993325517.jpg
53 KB, 391x301
>>53940995
>>
>>53941259
New York måste vara världens mest judiska stad. Deras lokala mat är ju typ judeinfluerad.
>>
Breva något att runka till
>>
>>53941353
<bild på din mamma>
>>
>>53941353
>>
File: 1452452323314.jpg (100 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452452323314.jpg
100 KB, 640x640
>dkn ingen fröken från öknen fru att avla fem stycken rasblandade kristna barn med

Jag orkar inte, någon som kan bjuda på en heem?
>>
File: image.jpg (53 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
53 KB, 600x600
>>53941353
Typ 95% av internet är porr och du kräver att vi manuellt lägger upp det i den här tråden för att du är för lat för att byta flik?
>>
>>53941448
aa
>>
File: 1453304832141.jpg (15 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453304832141.jpg
15 KB, 480x360
>>53941440
Spring in i min knytnäve
>>
File: 1432526916816.png (62 KB, 412x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432526916816.png
62 KB, 412x351
>dkn man vaknar upp på morgonen och kommer ihåg att det finns andra raser än den vita
J-jag gråter varje gång ;___;'
>>
>>53941691
bra, skulle vara tråkigt annars
>>
>>53941702
Subhariska negroider har inte existensberättigande favä ;~)
>>
>>53941838
Jo i deras egna länder.
>>
>>53941869
helst inte
>>
>>53941895
Alla folk har rätt att vistas, frodas och aidsa sig i sina ursprungliga länder. Din jävla stormbög.
>>
>>53941951
fast i en bättre värld hade de inte funnits till att börja med

du måste inte koppla allt till den slutgiltiga lösningen, stormbög
>>
File: 1436458546301.jpg (36 KB, 625x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436458546301.jpg
36 KB, 625x417
Varför har inte ni en invandrarfv?
>>
Hur mkt kan man max föra över via banken? ska betala tillbaka ett ganska stort lån från morsan
>>
>>53942150
hittar ingen, hur haffar man dem?
>>
>>53942016
En stormbög kallade den andra stormbögen för stormbög. vem var stormbögen?
>>
>>53942200
börja med "Hej"
>>
>>53941691
Börja spela på nostalrius så slipper du tänka på det.
>>
>>53942150
Knullat ett par. Jag skulle aldrig vara ihop med en som i att skaffa barn.
>>
>>53942150
jag är inte för tidelag
>>
>>53942235
vart? Skärholmen?
>>
>>53942172
999 999
>>
>>53942172
fråga din mamma
>>
>dkn uppväxt i en lättafamilj
>>
>>53942255
>om jag brevar det igen så kanske någon tycker det är roligt
men du
>>
File: 1447688257405.gif (24 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447688257405.gif
24 KB, 320x320
>>53942288
>dkn uppväxt i en bregottfamilj
>>
File: 16584636116.jpg (162 KB, 1447x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16584636116.jpg
162 KB, 1447x2048
>jag gillar riktiga tjejer
men ni
>>
File: bregott.png (84 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bregott.png
84 KB, 300x300
>>53942342
bästa smöret favä
>>
>>53942402
>Mellan-allt-cucken
>>
>>53942276
det ska vara en överaskning :3

>>53942266
bra så höga belopp är det ej
>>
>>
>>53942433
original går fan inte att bre med
>>
>>53942464
är detta verkligen bekräftat?! vad händer?!!!
>>
File: maxresdefault (3).jpg (239 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault (3).jpg
239 KB, 1920x1080
>Cause I’m coming at you like a dark horse

Vad menade hon med detta?
>>
bojkotta NetOnNet

>49kr för "expressfrakt" med garanterad leverans inom 1-2 dagar
>tog 3 arbetsdagar för paketet att komma. Ingen sms-avisering heller.
>inte nöjd med produkten och vill nyttja distansköpslagen
>kostar 215kr att skicka tillbaka produkten eftersom att kunden tvingas betala returfrakten (företagspaket)
>pengarna sätts in på kontot snabbt dock, men de 215 kronorna får jag aldrig tillbaka
>1 vecka senare får jag spam från NetOnNet om att jag ska recensera produkten
>får även canino-reklam i mobilen via SMS, exakt samma tidpunkt som NetOnNets email

Asså vad i hela helvete. Någon jävla EU-lag borde det ju finnas för SMS-spam.
>>
>>53942487
ingen jävla aning. låten var riktigt bra dock
>>
File: VÄCK MIG UPP.jpg (57 KB, 858x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VÄCK MIG UPP.jpg
57 KB, 858x429
>>53942483
Ja
http://www.metro.se/nyheter/yougov-mp-far-lagsta-stodet-nagonsin-sd-fortsatt-storsta-parti/EVHpat!tziHetGvKLhiM/
>>
>dkn ingen brun 2d alv-fv med saftiga lår och död blick
;__________________________________;
>>
>>53942511
>dkn det lilla 4,2 skitpartiet MP har förstört sverige
>>
>>53942511
Minns ni när man diskuterade om MP eller SD skulle bli tredje partiet?
>>
File: 1410712446067.gif (924 KB, 300x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410712446067.gif
924 KB, 300x269
>>53942511

>man
>>
>>53942538
sjukt egentlige. har vi tur åker de ut nu.

>donken när man inte gillar KD men inte vill se Ebba åka ut
>>
>>53942466
Man ställer ju för helvete fram skiten strax innan man brer, pucko
>>
File: 7a1.png (224 KB, 365x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7a1.png
224 KB, 365x365
>man inte gillar KD
>>
>>53942588
nej det gör man inte. Man tar fram smöret, brer, ställer tillbaka. Därför är mellan det perfekta
>>
Igår bråkade vi om korkar, idag om smör.
>>
File: memegroda.jpg (125 KB, 934x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
memegroda.jpg
125 KB, 934x597
Har ni känt känslan när beatet bangar men rapparen hatar kvinnor?
>>
File: 196734574758.jpg (389 KB, 701x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
196734574758.jpg
389 KB, 701x1080
Hur få blåpajfv?
>>
File: 1452986364389.png (1 MB, 914x924) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452986364389.png
1 MB, 914x924
>>53942342
jvdk, de körde dock med "Flora" ett tag som är en snarlik billigare variant
>>
haha klart man röstar MP miljön är viktigast
>>
>>53942538
Det ska bli en ärorik dag när jag kan gå runt oironiskt på stan bland äckliga hipsters med tishor där det står "Miljöpartiet bär skulden för att Sverige är skit". Jag kan inte ens börja beskriva hur mycket jag hatar det jävla negerpartiet.
>>
>>53942624
>Igår bråkade vi om korkar
>igår
var väl i förrgår?
>>
File: 1f3.jpg (122 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1f3.jpg
122 KB, 960x540
>>53942637
VR min broder
>>
>>53942624
Korkbråket var ju topp skoj. Låt smörcuckarna bråka medans de går upp till 100 kg.
>>
>>53942624

Bregott är tamejfan det sämsta skitet någonsin i Sverige. Det funkar bara till knäckebröd eftersom det är så jävla hårt att det tar sönder vanligt mjukt bröd.
>>
Godnatt /svt/ hoppas ni inte är uppe hela natten. normal dygnsrytm är viktigt. man måste vara upp senast 8 på vardagar
>>
File: mm.jpg (330 KB, 1288x1072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mm.jpg
330 KB, 1288x1072
>>53942487
>A dark horse is a little-known person or thing that emerges to prominence, especially in a competition of some sort or a contestant that seems unlikely to succeed

Var det verkligen så svårt Anon?
>>
>tmn smörautisten som alltid håller en jämn nivå i smörpaketet
>>
dknipv
>>
File: bregott.png (92 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bregott.png
92 KB, 300x300
>>53942687
därför man ska använda mellan. Är mjukt och fint.
>>
File: mudkipz.jpg (34 KB, 634x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mudkipz.jpg
34 KB, 634x609
>>53942637
Jag hade mudkipz favä
>>
>>53942637
>dkn ingen blåbärsfärgad rymdmilf-fru
>>
File: 1452711743055.jpg (87 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452711743055.jpg
87 KB, 640x640
>>53942634
Det har jag faktiskt, ganska trött på alla dessa obildade negrer som ska snacka skit om poliskåren och andra viktiga delar av vår civilisation. Kan liksom inte sympatisera med dem.
>>
File: 164745636438.gif (533 KB, 146x146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
164745636438.gif
533 KB, 146x146
>>53942672
en god tid att vara vid liv hakis :3
ni får sova så sött ska lägga mig och drömma om en blåpaj
>>
>barbaren som alltid skopar ur smör ur paketet
>>
>>53942723
Är inte det bara saltet?
>>
>>53942738
Brukar inte gilla azns men den där tjejen var topp söt.
>>
>>53942758
nej är en blandning av smör och olja, mer olja i mellan som gör smöret perfekt konsistens att bre en smörgås med.
>>
>kollar i smörpaketet
>det är brödsmulor mitt i hela skiten
:/
>>
breva era skrivbord
>>
>>53942792
Du sexade ju med höstack? Hon såg ju ut som någon äcklig ryssasiatblandning.
>>
>>53938245
>dkn jag träffade Borell en gång i Midsommarkransen och äntligen fick tacka för ET
>>
File: 1447011773419.jpg (153 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447011773419.jpg
153 KB, 960x1280
>>53942867
Du vad? Hon ser slavisk ut.
>>
>dkn kan inte heema en enda utav er
>>
>>53942150
Adoptivkinesiskan som jag varit intresserad av och som ibland visat intresse för mig är inte helt 100% normal och verkar inte vara intresserad av en relation med någon i nuläget.

Någon (sand)negress från en oogaboogakultur är jag inte intresserad av.
>>
JAG
BEHÖVER
EN
2D
FV
FAN
SKA MAN BEHÖVA TA SMS-LÅN FÖR ATT KÖPA EN JÄVLA VIVE
>>
>>53942943
Jag skulle låta dig heema mig som den där dvärgturken får heema folk på weebums.
>>
Waveshine börjat sitta grabbar, snart kommer min Falco krossa alla
>>
>tråden är död
>inget kul att läsa på blixtbak
>inget kul på dutuben
>inte sugen på att runka
>vill inte sova
vad göra?
>>
Idag har jag spelat 16 matcher och gick 8-8, helt okej dag
>>
File: Smör.png (100 KB, 492x299) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Smör.png
100 KB, 492x299
>han har inte riktigt smör på smörgåsen
>>
>>53943181
dotards?
>>53943132
Finns massor med trådar på blixtbak kvar att läsa. Kan reka denna tråd om att starta en pizzeria https://www.flashback.org/t2675133
>>
File: 1446836247174.jpg (9 KB, 211x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446836247174.jpg
9 KB, 211x290
>att läsa denna tråden var et misstag >>53916918
https://www.youtube.com/watch?v=VY3gwaP3MXI
>>
File: 1446564312718.jpg (68 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446564312718.jpg
68 KB, 900x900
>karaokekväll på stans nattklubb
>dkn missade den.. igen
>>
>>53943218
>behöva ställa fram smöret i förväg för att låta det bli mjukt så att man sedan kan bre sin macka
haha aa
>>
File: Firebathero2.jpg (10 KB, 183x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Firebathero2.jpg
10 KB, 183x275
>>53943223
sc2
>>
>>53943255
mellancucken håll käft
>>
>>53943218
>>53943322
det var inte jag favä men jag håller med >>53943255
>>
>>53943255
Planera dina måltider istället för att smälla i dig fyra dubbelmackor med chokladkräm och strössel bara för att du har tråkigt. Det kallas att växa upp.
>>
>>53943430
>Uppväxningscucken
>>
Vilka andra bräden besöker ni dagligen mer än /int/?
>>
>>53943479
/vg/
>>
>>53942511
>MP
>F!
ahahahah
>>
Köpte en bit brunost och smakar så jävla konstig. Hur skulle man äta den här?
>>
>>53943479
r9k pol vg wiz dep casey int 8ch pol 8ch int
>>
>>53943459
>Margarincucken
Njut av dina jävla petrokemikalier och dö i förtid ditt feta as.
>>
>>53943521
bre på macka
>>
>>53943523
>r9k
>pol
V G H
>>
>>53943479
/k/, /pol/ och /tg/
>>
>>53938380
this is Office 2003 I think, pretty sure you can't do word art with those gradients in 2010+
>>
File: 1452398656643.jpg (122 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452398656643.jpg
122 KB, 612x612
>>53943479
/pol/, /tv/, /ck/ och /vg/
>>
>>53943479
/vg/, /k/, (/tv/)
>>
>>53943479
bara /int/ favä
>>
>>53943603
ok thnx
>>
>dkn ingen politiker som säljer en guacamoleskålar
;_;
>>
När vi ändå pratar bräden, vilket bräde är bäst om man vill prata om sina psykiska problem utan att få jagjag-svar?
>>
>>53943619
/ck/? Det var som fan. Faktiskt en utav få bräden som har litet kvalité nu och då änna.
>>53943430
Tjockisar som äter pga depression och som har dålig metabolism, ok. Vem fan äter för att de har tråkigt? De förtjänar fan fetma.
>>
>>53943710
/adv/ men har aldrig satt foten där så YMMV. /k/ ger också en del råd på sånt.

Vore jag du skulle jag nog gå till blixtbak med saker där du behöver väldigt seriösa råd om du inte kan eller vill uppsöka professional hjälp ivl.
>>
>>53943479

/int/, /g/, /pol/, /b/, /wg/

jag lurpassar mest dock
>>
>>53943710

Sverigetråden

berätta dina problem för mig så ska du få se på ett riktigt svar

vi finns här för dig anon
>>
>>53943794
Vad gör du på /b/? Vad finns ens kvar i det pisshavet att pissa på?
>>
>>53943765
>/adv/ men har aldrig satt foten där
jag läser där till och från, men är ganska mycket skit. Föredrar att diskutera mina problem på 4kanalen än på blixtbak. Det stannar inte för evigt här (om man inte räknar arkivet dit vanligt folk inte hittar).
>>
>>53943479
Är monogam favä. Just nu är det bara /int/.
>>
>>53943710
Jag ger dig gärna ett bra svar också. Jag funderade på idag när tråden sprang som mest att erbjuda min hjälp att få andra att rannsaka sig. Som tråden var förr. Man firade att folk lämnade den och blev nbögar.
>>
>>53943825
har brevat om det här i SvT flera gånger, vill inte ödsla mer av er tid. Känner mig bara så ensam.
>>
>>53943902
Kör hårt. Tråden är stendöd, så att hjälpa dig är bättre än att runka till rasism på blixtbak.
>>
>>53943884
>Jag funderade på idag när tråden sprang som mest att erbjuda min hjälp att få andra att rannsaka sig
Går inte att breva allt för mycket kvalité när vi springer igenom en tråd på 1-2 timmar, för mycket onödigt spam favä

>Man firade att folk lämnade den och blev nbögar
ja håller med, är andra tider nu.
>>
>>53943983
Vad väntar du på då?
>>
File: Autism1-2.jpg (962 KB, 1851x1851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Autism1-2.jpg
962 KB, 1851x1851
>>53943951
>runka till rasism på blixtbak
>>
>>53943951
Mitt liv är allmänt värdelös. Hoppade av gymnasiet, inget jobb, knappt några vänner, inget att leva för längre. Den enda anledning att jag lever är för jag inte kan göra min mor ledsen.

Jag har flera gånger försökt ta tag i studerandet via komvux men går inte. Jag måste studera på distans och det går inte för mig. Har haft småjobb men inget speciellt.

Vet inte var jag ska börja längre. Är för mycket att ta igen för att få ett drägligt liv. Är för mycket som gått snett tidigare i livet.

Fortskrider detta är jag nog död inom 2 år.
>>
>>53944041
Mdongo det var ett skämt. Var inte så jävla PK din blatte.
>>
>>53944079
Jag tror det är din attityd som du måste förändra. För att fixa den så bör du nog motivera dig till att fixa sin dygnsrytm, träna så du har en ok kropp som jobbar åt dig och inte emot dig samt att försöka vara så social det går emot folk.
>>
File: shit.jpg (1 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shit.jpg
1 MB, 2048x1536
>dkn man inte har hittat en ny bra storrövsporrstjärna på flera månader
>>
>>53944215
Du är en neger
>>
File: 48f.png (423 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48f.png
423 KB, 600x600
>Mdongo det var ett skämt. Var inte så jävla PK din blatte.
>>
>>53944197
Ja visst måste min attityd och motivationsförmåga bli bättre. Men är svårt när man är i den sits man är. Men alltid när jag börjar få planer och göra saker så är det något som sätter stopp för det hela och jag är tillbaka på ruta ett.

Svårt att motivera att gå och lägga sig 21-23 när man inte ska göra något som helst dagen efter. Har en helt ok kropp. Svårt att vara social mot folk när man inte har några vänner eller liknande.
>>
>>53944247
Och?
>>
>>53944079

Jag är i samma sits, är NEET och har inga vänner. Det enda som stoppar mig från att ta mitt liv är droger. Jag är ingen missbrukare utan tar bara en gång i veckan.

Det du borde göra är att ta kontakt med en privatpsykolog, eftersom att öppenvården i Sverige har ballat ur fullständigt. Visst, det kostar, men det är verkligen värt det.
>>
>>53944346
Inte han men får man fråga vilken typ av psykolog du har? Hur hjälper det?
>>
>>53944321
Ta livet av dig
>>
>>53944308

och när vi ändå pratar om knark

jämna: intag opiater
ojälmna: runka istället (kan inte få orgasm under opiatrus)
dubletter: ta en promenad i skogen
>>
>>53944346
>Det enda som stoppar mig från att ta mitt liv är droger.
den enda drog jag använder är alkohol.

Har inte råd med någon psykolog. Kostar väl 500-1000 kr/h hos en privat? Jag har knappt pengar åt mat varje månad.
>>
>>53944308
Ju mindre motiverad du är i livet och bara låter det rinna igenom fingrarna med dålig hälsa och inget mål i sikte desto tråkigare kommer väntan på dödan vara.

Bra dygsrytm som fungerar som en klocka gör att man mår bättre också. Jag vet då jag har både bra och dålig dygnsrytm som löser av varandra.
>>
Tänk er att vara mellan hennes lår och bara slicka hennes mussla och lillböna...
>>
>>53944471
Ja men finner ingen motivation till något längre. Varken motivation, glädje eller livslust. Ser ingen anledning att leva. Ser ingen anledning att mina anhöriga egentligen skulle bry sig.

Har knappt några pengar att göra något för, har ingen framtidsvision vad jag vill bli (mer än ha ett vanlig jobb 8-17). Orkar nog ett par år till på sin höjd.
>>
>>53944387

Jag gick hos öppenvården i 5 år och fick ingen hjälp alls. Läkare och psykologer byttes ut varannan månad och de bästa tipsen man fick var att sätta sig på bussen för att bota social fobi kek. Flera månaders väntetider på allt dessutom

gick sedan till ett privat ställe och fick mer hjälp på första mötet. Tog typ 10 sessioner och sedan var man fri från social fobi. Kognitiv beteendeterapi är det jag snackar om. Jag får även tid nästa dag om jag ringer och vill boka tid för ett möte (går inte regelbundet nu efter att mina största problem är uppklarade)
>>
>>53944547
Försök att leva livet för dig själv. förbättra vad du har. Man lever inte sitt liv för sina släktingar, men är de positivt involverade i sitt liv är det bonus.
>>
>>53944394
Du sitter klockan 3 på en fredag och gnäller om svarta på 4kanal, du är inte i en bra sits själv mann1
>>
>>53944592
>vara psykolog på dingding-farmen
>kan ge vilka råd som helst
>åk buss där folk inte ska socialisera
>det kommer bota dig
>ge mig lön nu som jag kan lägga på thaihoror
>>
>>53944601
Wey det är fredag! På torsdag äts det ärtsoppa, på lördag är det fest!
>>
>>53944599
>förbättra vad du har
ja får väl försöka med det. Är bara så ledsen att livet blev som det blev.
>>
>>53944592
Hjälpsam. Tack.
>>
File: 1380697092809.jpg (42 KB, 479x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380697092809.jpg
42 KB, 479x720
>att begå självmord är själviskt. Du sviker dina nära och kära
>>
>>53944601
Varför så jävla stjärtsmärtad. Ifall du verkligen är en negerjävel och sitter på kanalen klockan 3 på en fredag morgon vadfan bryr du dig om någon är ens en tesked rasist? Har kanalen verkligen inte härdat dig nog mycket för att inte bry dig. Ifall det är för varmt kan du alltid lämna köket negerjävel.
>>
File: 168.jpg (37 KB, 384x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
168.jpg
37 KB, 384x567
>jag använder Spotify och Netflix
>>
>>53944692
Vad tycker du om att göra?

Ifall allt är skit kan du alltid googla rucka rucka ali https://www.youtube.com/watch?v=Qk1lQQl78pk

Han är bäst. Rasistisk emot allt.
>>
>>53944718
Jag bryr mig inte, men du sitter och gnäller om vad folk runkar till klockan 3 (TRE) på natten och tror dig vara bättre än andra människor.
>>
>>53944547
Du måste ju åtminstone orka dig fram till nästa val för att se stjärtsmärtan när SD blir största parti med 30+ procent och MP hamnar under 4%-spärren. Om inte det är värt att leva för så vet jag inte vad. Dessutom lär ju ditt självmord försvinna bort i statistiken bland alla miljömuppar då.
>>
>>53944779
Ifall du inte bryr dig varför klaga då mdongo? Du är en neger som snackar om att heema alla men är ändå den som lyckas klaga mer än den mest cuckade svenne. Skärp dig. Gå tillbaka till reddit negerjävel.
>>
>>53944714
Själviskt skulle jag inte säga att det är, men att man lämnar många ledsna och frågande anhöriga är det ingen fråga om. En anhörig begick självmord för ett par år sedan.

>>53944768
Datta, 4kanalen, gymma. Gör inte så mycket om dagarna

>rucka rucka ali
det var länge sedan man lyssnade på honom
>>
>>53944849
Visst skulle det vara roligt att stanna på denna jord tills nästa val men osäker om det kommer ske. Över 2 år till med ångest över pengar, skola och livet.
>>
>>53944867
https://www.youtube.com/watch?v=mkrN6TVNo5E

Ta en till rucka. Denna är riktigt gammal.
>>
File: 1452472318182.jpg (69 KB, 720x644) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452472318182.jpg
69 KB, 720x644
>>53944850
Fan vad rövsmärtad du är ditt patetiska fanskap, jag är inte mdongo och jag är inte svart.

Rannsaka dig själv ditt jävla mansbarn.
>>
>>53944919
Jag skiter väl för fan vem du är. Att du ens ger mig you's är ett mirakel. HELL SEGER!
>>
>>53944713

kom ihåg detta också:

en privatpsykolog måste ha nöjda kunder för att få sin lön i slutet av månaden.

anställda av kommun och landstinget får sin lön garanterat oavsett om dom gör ett bra jobb eller inte
>>
>>53944919
YOUS PLISS YOUS PLISSSS
>>
File: 1440271853128.jpg (79 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440271853128.jpg
79 KB, 480x640
>dkn du aldrig kommer att få mysa med en tjej under täcket medan det regnar utomhus

varför ens leva favä
>>
>>53945003
inte ens kramat en tjej som 24åring
>>
>>53944909
Tack senpai, ger minnen.

Ta en ted gärdestad
https://www.youtube.com/watch?v=NXwRfnN60gU
>>
>>53944961
>>53944992
>>53944961
>>53944992
>>
>>53944974
Speciellt ifall de kan ordinera busstransport som botemedel för sociala problem. Bokstavligen någon som försöker få sparken så hårt de kan.
>>
>>53945039
https://www.youtube.com/watch?v=Ws5se6wLjUY

Denna är faktiskt jävligt rolig.
>>
File: 1447903965547.jpg (33 KB, 475x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447903965547.jpg
33 KB, 475x395
Åh fy fan vad jag hatar smaken av citodontabletter

tror nästan att läkemedelsföretagen inte vill att man ska knarka 5st på en gång. Dom lägger säkert in något så att man ska få kväljningar
>>
>>53944867
>En anhörig begick självmord för ett par år sedan.
jvdk

Min far lämnade ett självmordsbrev, mina syskon och mamma tyckte jag var för liten för att läsa det då. Gått många är sedan dess nu. Hur ska jag ta upp att jag gärna vill läsa det brevet?
>>
File: 1453402091461.jpg (238 KB, 1024x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453402091461.jpg
238 KB, 1024x750
Ta en sötpaj pojkar.
>>
>>53945091
Dessa var roligare förr favä

men ta en som passar in i tråden
https://www.youtube.com/watch?v=fe4vrS1N7Rw
>>
>>53945093
bindemedlet i tabletter brukar smaka röv.
>>
>>53945160

>uppåtnäsa

nää, du kan behålla din inavlade fv
>>
>>53945202
Det är inte så många i tråden som runkar till martina. Jag fattar inte ens tjusningen i en liten brud med FAS.
>>
>>53944907
Ta och prata med någon om det där. Det måste ju finnas hjälp att få.
>>
>>53945211
LItet inavel får man ta kamrat 100% ren ras.
>>
>>53945245
Svårt att få via VC och har inte råd med privatpsykolog. Har ingen förutom er att prata med mina problem om, är tacksam att nattråden tar emot mig i alla fall.
>>
>>53945245
Någon jävel extrapolerade SDs data historiskt till att bli ett valresultat på 44% 2018. Kommer de över 25% kommer jag kunna dricka kommunisttårar i decennium efter 2018.
>>
>dkn inga roliga spel till DS
:/
>>
File: I_4714f0_1095898.jpg (22 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
I_4714f0_1095898.jpg
22 KB, 320x240
>>53945308
Så länge du inte är neger!
>>
>>53945039
Karln kunde verkligen sjunga
>>
>>53945365
>>>/b/
>>
>>53945365
Du kan vara lugn, är vit.

>>53945369
Absolut.

>dkn han hoppade tillslut
>>
File: 1453403594707.jpg (126 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453403594707.jpg
126 KB, 640x640
>>
File: 999.jpg (33 KB, 396x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
999.jpg
33 KB, 396x385
>>53945093

herrejävlar, drack lite kaffe 1 timme innan jag tog kodeinet

fick påslag redan efter en kvart haha

nu jävlar ska det rensas och organiseras i datorn, har 3TB att gå igenom :D
>>
>dkn högsta hastigheten jag får är 2mb/s
>dkn kan inte byta eftersom att hela radhuset är Telia
Telia en skit
>>
>>53945480
gudsfart din knarkare! Må hunter s thompson ande vila över din opiattankade hjärna och själ.
>>
GUAC
BOWL
SALESMAN
>>
>>53945308

Mann1, ibland har öppenvården samarbete med privatpsykologbolag. Det brukar finnas några platser som landstinget betalar för.

min historia nedanför kanske inte hjälper dig något eftersom att du inte har råd att betala själv, men i alla fall:

I mitt fall så ljög öppenvården och sa att det var fullt på det privata stället, inga platser överhuvudtaget. 5 år senare fick jag dock reda på att det inte alls var fullt vid den tidpunkten. Det var bara det att landstingets betalda platser var fulla, men om jag kunde betala själv så fanns det gott om platser. Önskar verkligen att dom hade nämnt detta eftersom jag hade fått hjälp 5 år tidigare då.

1,200kr per session kostar det. 45 minuter, men så extremt jävla värt asså.

Men testa att gå till en annan vårdcentral. Du får gå till andra än den du är skriven på, och du kan även byta vårdcentral permanent till vilken som helst typ. jag gjorde detta när min allmänläkare sedan några månader tillbaka flyttade till en annan VC (för att det behövdes personal där). Tyckte om henne så mycket för att hon verkligen tog tag i saker och utredde dom.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=sx66A57dt7I
>>
>>53945741
Tack för att du tog dig tid att skriva detta.

För en person som inte har det väldigt dåligt med pengar så låter 1200 kr för 45 min ofantligt dyrt. Kan det verkligen göra sådan stor skillnad?

Jag undviker min läkare så gott det går, han pratar dålig svenska och jag har svårt att kommunicera med honom. Jag går dit då jag verkligen måste och inget mer.

Gick 1-2 gånger hos en psykolog för många år sidan via ungdomsmottagningen dock var det innan alla stora problem började.

Har svårt att lita riktigt på folk, speciellt om jag får en psykolog via VC. Är rädd att öppna alla mina hemligheter ifall något av det kommer ut. Vet att tystnadsplikten finns men ändå rädd för det.
>>
>>53945741
>>53945904
Tillägg, hur blir det att gå till en annan VC än där man är skriven? Är det bara att boka en tid där istället för där man hör hemma?
>>
>>53945904
>Jag undviker min läkare så gott det går, han pratar dålig svenska och jag har svårt att kommunicera med honom. Jag går dit då jag verkligen måste och inget mer.
Begär att få byta och ange detta som skäl om de frågar eller gå till en annan vårdcentral.
>>
>>53945935

Vet inte riktigt. Eftersom jag redan hade kontakt med läkaren som flyttade till annan VC så var det bara att fråga henne om jag fick fortsätta att gå till henne.

Du kanske kan testa att antingen gå till några vårdcentraler och fråga eller typ ringa runt. Eller så kanske dina föräldrar har med koll på det typ. Kanske går att googla på det också, jag har inte gjort det i alla fall.

Är du inte skriven på vårdcentralen som du besöker så kostar det typ några hundralappar extra per besök, men om du byter så blir det som vanligt igen.

Ursäkta att jag inte har så mycket info om just hur man går tillväga, mina föräldrar har hjälpt till väldigt mycket med att fixa tider och så vidare.

Har du bra kontakt med dina föräldrar förresten? Jag är väldigt öppna med mina och håller dom uppdaterade om mitt psykiska mående etc.

I början när mina problem uppstod så höll jag tyst och sa ingenting till dom. Men när jag sedan öppnade upp så var dom väldigt hjälpsamma
>>
>>53946097
Ja man kanske borde det. För vet inte hur mycket man måste öppna sig om man säg till sin läkare på VC att man vill ha en tid hos en psykolog.

>>53946154
Ingen fara, får ringa och höra efter hur det är.

Skulle bara vara skönt att få någon att prata med, vet inte om det hjälper i det stora hela men ändå.

>föräldrar
farsan är död och har väl kontakt med min mor men inget mer än så. Hon vet väl om att jag tycker det är jobbigt med skola, jobb och liknande. Men hon vet inte om att jag är trött på livet och inte finner glädje i något längre.

Hur är det när man pratar med en psykolog? Vet att de har en viss anmälningsplikt. Men hur är det om man säger att man inte orkar leva längre? Är över 20, men blir det någon kontakt med soc eller liknande?
>>
>>53946300
>Hur är det när man pratar med en psykolog? Vet att de har en viss anmälningsplikt.

Ganska säker på att psykologen enligt svensk lagen måste ringa till polisen om patienten nämner att han/hon vill begå självmord.

Polisen har i alla fall knackat på hos mig efter att jag har sagt till mina psykolger (både på öppenvården och privat) att jag tänker skada mig själv. Då tvingar dom en att åka med till psykakuten också, och det vill du inte eftersom att jag har varit där typ 10 gånger och aldrig fått någon hjälp. Väntetider på 10+ timmar också.

Beror väl på lite på omständigheterna, psykologen kan ju inte ringa polisen om man vill ta tag i sina självmordsbenägenheter typ. Bara om du säger att du tänker ta livet av dig själv efter mötet typ. Dunno asså.

Tror inte att det är någon anmälningsplikt på illegala droger dock. Är väldigt öppen med att jag brukar droger (om än bara 1 gång i veckan). Har bara nämnt detta till personer som jag har förtroende för dock. Läkaren på vårdcentralen och privatpsykologen är okej med detta och har inte ringt till polisen. Har även nämnt detta till andra läkare/psykologer inom VC/privat men inte på första mötet direkt
>>
>>53946509
>Ganska säker på att psykologen enligt svensk lagen måste ringa till polisen om patienten nämner att han/hon vill begå självmord.
>Polisen har i alla fall knackat på hos mig efter att jag har sagt till mina psykolger
Då tänker jag inte uppsöka en psykolog. Lätt hänt att nämna att man är trött på livet och vill begå självmord.

>Tror inte att det är någon anmälningsplikt på illegala droger dock
har för mig det är något att om brottet har fängelse på straffskalan så ska det anmälas, inte säker dock så lämnar det osagt.

Hur är det att få kontakt med en präst istället? Dessa har ju 100% tystnadsplikt och får inte säga till någon. Är med i svenska kyrkan men skulle inte direkt kalla mig kristen.
>>
>>53946588

dunno, är också med i svenska kyrkan. Är väl bara att gå dit och säga att du vill bikta dig typ

angående anmälningspliktgrejen dock, om du bara nämner att du har självmordstankar så ska det typ inte vara några problem, om du är där för att få hjälp att bli av med dom. När polisen knackat på min dörr så har jag sagt att jag verkligen ska ta livet av mig.

under varje möte nu med min psykolog så pratar vi varje gång om jag har haft några självmordstankar under tiden efter det senaste mötet. Oftast så har jag ju haft det men då ringer han inte polisen
>>
>>53946955
>om du bara nämner att du har självmordstankar så ska det typ inte vara några problem
Får hoppas på det. För vill inte ha polisen vid min dörr några timmar efter mötet.

Hur går det för dig på dina möten nu? Känner du att livet blir allt bättre och bättre? Vad gör du till vardags?
>>
>>53947130

Största problemet för mig var allvarlig social fobi. Men det är ju som sagt inget problem just nu, tack vare privatpsykologen.

Har ju lite andra problem dock. Både psykiska och fysiska. vill inte säga för mycket med risk att outa mig själv. Men sociala fobin är inget problem längre. Dock så har ett fysiskt problem som tär på mitt psyke och gör att jag inte kan fungera i det "verkliga livet", som jag håller på att få hjälp med just genom min privatpsykolog. Problemet försvinner när jag tar droger, men det gör jag bara 1 gång i veckan.

Kan inte gå i skolan eller jobba regelbundet. Om jag hade fått knarka varje dag så hade det gått utmärkt. Men det kan jag inte göra, för jag får lite biverkningar och toleransen skulle bli helt brutal. Knarket skulle också ta slut jävligt snabbt. har bara så jag klarar mig att ta 1 gång i veckan.

Ursäkta att jag inte skriver så detaljerat. Men jag har i alla fall rätt så regelbunden kontakt med privatpsykologen. Vi har inga förbestämda tider utan jag ringer när det är dags liksom. Det kanske är 1-2 besök i månaden. Mest för att prata av mig så att säga.

Jag har varit hemma/sjukskriven i några år nu. Och försöker bara att må bra. Jag är intresserad av fotografi och har en häftig kamera, så det håller mig upptagen också. Gör även lite datorfixarjobb på sidan också.

Men helt klart så känner jag mig bättre asså. Förut var det konstanta självmordstankar men nu händer det väldigt sälllan, bara om något väldigt jobbigt händer.

Är mellan 20-23 år och gått klart 1 år i gymnasiet med bra betyg. Slutade där innan jag fick kontakt med privatpsykologen dock. Men eftersom det inte var samhälle eller natur så är det svårt att fortsätta på komvux typ

ah fan sorry för väggtexten mann1
>>
>>53947610
>vill inte säga för mycket med risk att outa mig själv
finns nog fler än du som har problem, så lär inte outa dig.

Bra att du håller drogerna på en fungerande nivå, så det inte tar över helt och hållet. Nu brukar jag inga andra droger än alkohol, men kan inte vara det lättaste att motstå att ta väldigt sällan.

>Jag är intresserad av fotografi och har en häftig kamera, så det håller mig upptagen också
Låter som du gör saker om dagarna trots att du går hemma. Man kanske skulle införskaffa sig en systemkamera när ekonomin har blivit bättre, tyckte det var roligt förr i alla fall.

>eftersom det inte var samhälle eller natur så är det svårt att fortsätta på komvux
Går ju att åtminstone läsa in grundämnen, kan ju hjälpa något om du ska söka jobb i framtiden.

Bor du hemma? Eftersom du är lite rädd att doxxa dig själv så tar jag gärna det vidare någon annanstans favä Om du känner att du vill.
>>
File: 1242620854211.png (46 KB, 651x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1242620854211.png
46 KB, 651x436
God natt, natt-tråden. Vi tar en dag i taget.

https://www.youtube.com/watch?v=KxGRhd_iWuE
>>
>>53948291
Godnatt :3
Thread replies: 350
Thread images: 118
Thread DB ID: 468977[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.