[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 468
Thread images: 151
File: 145262695458.png (210 KB, 937x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145262695458.png
210 KB, 937x681
Hemmasittar-upplagan
>>
cuckbög
>>
ut med blattarna hell seger favä
>>
>>53931005
Men om man söker hjälp, då erkänner man ju ett allvarligt brott man åker i fängelse för.

Allt började med en bild på /b/ för några år sen, bokstavligen enda gången i min internetkarriär där min kuk oberört blivit diamant. den ledde till en hemsida med ännu mer diamantmaterial. Sen är man fast.
>>
>>53931209
blattar finns inte
>>
>>
Persuoma kekksikki et maamäinös
>>
>>53931237
Fan vad poetiskt
>>
>brukar alltid hälsa på bekanta (i min ålder) med fyndiga fraser som "tjenis penis" och liknande


lägga till "hell seger" till min arsenal,

j/n


>hell seger broder
>>
>>53931237
Sant asså.
Fyfan va sant asså.
>>
File: 1453328629049.png (1014 KB, 1039x747) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453328629049.png
1014 KB, 1039x747
Varje dag gratulerar jag mig själv över min ypperliga smak i allt
men jag har ändå ingen fv
varför är detta?
>>
>>53931213
Sluta breva martina fbanon
>>
>>53931293
lista gärna flera hälsningsfraser, tyckte det var riktigt kul faktiskt

J om du vill vara rolig
N om du har pk kompisar som ringer polisen
>>
>>53931293
brukar säga det till polare när vi möts favä hell seger
>>
>>53931293
Gör det bara.
>>
File: 1453328096614.jpg (44 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453328096614.jpg
44 KB, 450x600
>oironiskt vara pedofil
>>
File: 1452536782690.jpg (40 KB, 588x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452536782690.jpg
40 KB, 588x611
>>53931340
>>
File: 1366582958515.jpg (79 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366582958515.jpg
79 KB, 409x409
>>53930230
>en flicka sa att hon älskade mig minst en gång om dagen under högstadiet
>hon menade det inte en enda gång men använde det för att hålla mig, en betahanrej kvar runt om henne
>hon krossade mig senare och jag var tvungen att vakna upp ur betahanrejvärlden
>dkn
>>
>>53931330
Jag brevar inte martina. detta är första gången jag ens nämner något om cp under mina typ 2,5 år här.
>>
File: americga.jpg (447 KB, 1748x1816) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
americga.jpg
447 KB, 1748x1816
https://www.youtube.com/watch?v=4-WnaL4Kv_E

>usa
>>
File: Stra.png (31 KB, 720x141) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stra.png
31 KB, 720x141
lol
>>
>>53931380
nej men hon är ju laglig här xD
>>
https://www.youtube.com/watch?v=SrsmQpMX5bg
>>
>>53931340
och enablers
>>
File: ryssland.jpg (102 KB, 672x581) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ryssland.jpg
102 KB, 672x581
>de är förtrupper skickade av Ivan
Stäng gränsen. Minera allt.
>>
>>53931490
tycker som om stackars köksal favä
>>
>>53931293
Jag gör detta med 5 av mina vänner favä
>>
>dkn läser familjerätt

Orkar inte med sånt här tråkig skit. Varför är det krav på att ha läst det för att ta examen? Åtminstone det räcker med att skriva "män har inga rättigheter" för att svara rätt på mer än hälften av frågorna.
>>
File: 1421182356304.png (36 KB, 645x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421182356304.png
36 KB, 645x699
>>53931317
samma favä
livet vara hårt
>>
File: n24slyna.jpg (74 KB, 1080x734) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
n24slyna.jpg
74 KB, 1080x734
>>53931237
>>
>>53931695
tuttar
>>
File: unnamed_0.png (158 KB, 510x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed_0.png
158 KB, 510x287
Debatt snart bois
>>
Är sjukt sugen på att klämma lite på stora härliga bröst just nu.
>>
>>53931815
jvdk så hårt
>>
>>53931790
opinion live suger ju
>>
File: 1448030098456.jpg (505 KB, 1920x1440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448030098456.jpg
505 KB, 1920x1440
>>53931815
j v d k
>>
>>
File: milana8.png (668 KB, 598x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
milana8.png
668 KB, 598x455
>>53931815
>>53931867
Om ni bara inte vore sådana jävla förlorare kanske ni kunde göra det
>>
>>53931419
Finns det någon svensk version av detta program? Skulle fan titta
>>
>>53931928
k e k
e k e
k e k
>>
>>53931951
jävla mobbare
>>
>>53931951
Det har du alldeles rätt i
>>
>>53931951
Okej. Bara för att du fixar brudar varje dag... För oss andra är 1 per månad riktigt lyckat.
>>
>>53931951
om din exfv inte sög av Sebbe/Ibrahim just nu kanske du kunde göra det
>>
File: 4rReLX8zJS4.jpg (133 KB, 613x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4rReLX8zJS4.jpg
133 KB, 613x1024
>>53931655
>stormbögar tror faktiskt detta
>>
>>53931975
>stor skara kompletta pajsare
debatt i riksdagen, svt2 runt tolvtiden
>>
File: 1452136357128.png (514 KB, 584x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452136357128.png
514 KB, 584x602
>föll för TLJ runt 18
>vaknar nu
>tröttare nu
Judiska trick styr allt runt mig
>>
två dagar in i icke-runk
>>
>>53932152
Jag ska knula en potatis
>>
>>53932152
>falla för den sovande semiten

Vgh desu senpai
>>
File: 1420662588434.jpg (78 KB, 627x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420662588434.jpg
78 KB, 627x719
>>53932152
>ha samkväm med den thuppe luerende semithen
>>
>>53932104
Köksal misshandlar ett barn:

https://www.youtube.com/watch?v=efM0Gcx6P7U
>>
File: 1452909678257.jpg (72 KB, 440x406) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452909678257.jpg
72 KB, 440x406
>man det finns folk som tror att det finns icke-horiga tjejer
>>
File: 5iBLL8D[1].jpg (634 KB, 1901x2460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5iBLL8D[1].jpg
634 KB, 1901x2460
>>53930937
>anon hävdade att detta brevet var ett skämt
>>
>>53932306
Hvorfor får ikke svensk presse gjennomgå mer?

hvorfor er dere så jævlig cucka?
>>
>>53932325
Tur att jag blir inte hård utav se nakna tjejer. Blir bara hård när de suger kuk eller blir knullade.
>>
>>53932325
>breva porr på en blå bräda
ha kul med din bann
>>
>>53932325
det där biter inte på mig, men det kanske gör det på städaren :^)
>>
Är det manligt att våldta?
>>
File: dmitrijknattov.png (71 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dmitrijknattov.png
71 KB, 885x1075
>>53932325
>breva utan ljud
>>
>>53932304
>säger han och brevar den största slynan i Rälsvapen
>>
>>53932385
hon blev knullad...
>>
>>53932325
bra brev smögen
>>
File: korståg knatte.png (733 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
korståg knatte.png
733 KB, 885x1075
>>53932454
>>
Snackar med brunstig flicka just nu
Hur får man naket
>>
File: BjojKVFIQAAGLas.gif (549 KB, 500x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BjojKVFIQAAGLas.gif
549 KB, 500x293
>>53932356
>>
>>53932545
le netflix o chill mém
>>
>>53932466
>säger att alla slyndjur är slynor
>brevar slyna
Hur motsäger det mitt brev?
>>
>>53932575
nei helt seriost liksom
>>
>>53932582
tack
>>
File: 1452373169875.jpg (183 KB, 599x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452373169875.jpg
183 KB, 599x514
>dkn bannad
>>
>>53932325
>inget ljud
>qken i rumpan istället för fittan
>>
File: baraavlsutamig.gif (20 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baraavlsutamig.gif
20 KB, 633x758
Där var det slut pågar.

Hon tog mig ut ur min depression och så fort hon lämnade kom den tillbaks mycket hårdare. Skaffa inte en fv, för stunden så är det en skön verklighetsflykt men hon kommer att lämna dig mer trasig än du tidigare varit.
>>
>dkn ser irc judar bakom varje brev
>>
File: i_will_fuck_u_2.gif (531 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
i_will_fuck_u_2.gif
531 KB, 500x281
>>53932639
>dkn blev obannad idag
>>
File: 1453014747264.jpg (279 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453014747264.jpg
279 KB, 960x1280
>>53932690
haha aa OK bra blogg cuckboi
>>
File: yukino.jpg (143 KB, 889x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yukino.jpg
143 KB, 889x899
>>53932690
Kvä osv
>>
File: 1450726424104.png (622 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450726424104.png
622 KB, 1024x1024
>>53932690
>gå på 3D-jagjaget
Du blev varnad favä
>>
>dkn långt hår
>>
File: 1443740694553.jpg (109 KB, 724x844) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443740694553.jpg
109 KB, 724x844
I've been living like a fool
I've been living life with you, yeah
I've been living life so blind
I've been strangled by my own cruel mind
And I can't forget about time
I get on the way from you
>>
File: TOO WEAK TO SEE.png (88 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TOO WEAK TO SEE.png
88 KB, 640x480
>>53932705
finns inga irc israeler här min vän
>>
File: 1448013401073.jpg (231 KB, 1276x1789) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448013401073.jpg
231 KB, 1276x1789
>>53932705
>dkn är på IRC just nu
>>
ånime
>>
File: 1423009707534.jpg (101 KB, 399x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423009707534.jpg
101 KB, 399x388
>>53932639
>dkn vart enda jävla IP på PIA VPN listan är permabannad av folk som brevat BP

Vill ju fan bara kunna bajsbreva lite då och då och undvika 3 dagars bannen.
>>
File: 1427746355299.jpg (417 KB, 1418x934) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427746355299.jpg
417 KB, 1418x934
>>53932949
näe
>>
Jag blir galen, läst så mycket om magi nu att jag börjar undra om det faktiskt är på riktigt. Folk kan ju inte vara så här galna på riktigt? Och om det är rollspel så är de sjukt bra på det.
>>
>>53933007
>han har inte dynamisk ip
>>
File: ozzy.png (575 KB, 540x989) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ozzy.png
575 KB, 540x989
>>53932841
Visst är det fantastiskt :>
>>
>>53933073
ja :3
>>
File: 1452605386078.png (59 KB, 576x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452605386078.png
59 KB, 576x507
>>53933007
>man det var jag som spammade sönder /v/ och /tv/ med cuckporr i somras
>>
>>53932949
2d favä
>>
File: mutar.jpg (17 KB, 950x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mutar.jpg
17 KB, 950x535
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22129014.ab

22-årige Mutar Muthanna Majid har ansökt om ersättning från Justitiekanslern på en miljon kronor.
Enligt hans advokat Peter Ataseven är det främst två faktorer som motiverar ersättningen.
– Han var misstänkt för synnerligen allvarlig brottslighet. Men framför allt för att han har åsamkats massmedialt lidande, eftersom att han blev utmålad som terrorist och fick sitt namn och bild publicerad, säger han.

Enligt advokaten mår Muthanna Majid dåligt efter det som hänt.
– Det är självklart jobbigt för honom att ha varit uthängd i media som terrorist. Han försöker kämpa sig tillbaka till vardagen och ta dag för dag, säger Peter Ataseven och fortsätter:
– Vart han än går så vet ju folk vem han är. Han har blivit uthängd med namn och bild. Han är försatt i en svår situation.
I intervjuer efter friandet sa Muthanna Majid att han förstod polisen och att de bara skötte sitt jobb. Vad har hänt sedan dess?
– Om man har blivit felaktigt frihetsberövad så har man rätt till ersättning från Justitiekanslern och där har staten ett strikt ansvar. Ersättning utgår oavsett om rätt eller fel har gjorts i utredningen.

Peter Ataseven tror att Muthanna Majids chanser att få ersättningen är goda. I ansökan till Justitiekanslern hänvisar han till ett liknande uppmärksammat fall.
– Det är den så kallade 35-åringen, som blev uthängd för mordet på Anna Lindh. Där var det också den massmediala skadan som Justitiekanslern gav ersättning för.
Och enligt Ataseven har hans klient lidit ännu större skada än mannen som misstänktes för Lindh-mordet.
– Där blev ersättningen 150 000 kronor, men hans identitet förblev okänd för de flesta, till skillnad från Muthanna Majids fall. I princip hela den svenska befolkningen vet vem han här, säger han.
>>
>>53933124
kul liv
>>
>>53933055
Har, men teliasvinen har "låst" den till mig router. Kan byta till min gamla router ett par månader, men likt förbannat så blir jag tilldelad samma som innan när jag byter tillbaks.
>>53933124
Tack.
>>
File: 145315434520.webm (995 KB, 484x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145315434520.webm
995 KB, 484x524
>>53933162
Tack Säpo för att ni inte dubbelkollade genom facebook...
>>
>>53933283
Vem fan använder telia.
>>
File: 58934055403.jpg (68 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
58934055403.jpg
68 KB, 900x900
VAR ÄR MINA RÅÅÅÅN

BOKU DAKE GA INAI KOM FAN FÖR FLERA TIMMAR SEN
>>
Är det nåt intressant i Debatt ikv?
>>
O P I N I O N
L
I
V
E
>>
File: CXMKFKpUsAAw9B3.png (581 KB, 748x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CXMKFKpUsAAw9B3.png
581 KB, 748x560
Sötpaj?
>>
File: in innan.png (19 KB, 644x211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
in innan.png
19 KB, 644x211
>>53933395
Jag.
>>
>>53933557
Vem bryr sig, det handlar ju inte om invandring eller raskrig.
>>
>>53933663
Detta
>>
varför ska jag bry mig om den här kommunal-skiten?
>>
>kommunal
>>
>>53933561
Ayylmao öron, för lång näsa och hon verkar ha sminkat över ärrad hy
>>
>>53933162
Fan vilket kap för honom! Det är ju som att vinna på lotto. av de 200 000 som kom hit så blev han utpekad och nu får han 1 mille
>>
>>53933663
invandringen är ju fixad nu ändå. nu tar vi upp riktiga ämnen igen :^)
>>
Hur är cykel-etiketten egentligen? Närmare bestämt ang ringklockan? Jag brukar alltid plinga när jag ska cykla förbi någon som går mot samma riktning som mig, alltså att den inte ser mig. Plingar även om dom inte behöver flytta sig, så dom inte ska bli rädda och så dom ska veta att jag är där.

Men idag när jag cyklade förbi en gubbe och plingade innan men när jag cykla förbi så börja han gorma och skrika "fan plingar du för?!"
>>
Dagashikashi när?
>>
>>53933699
kunde inte bry mig mindre favä
>>
kollar ingen på debatt?
>>
>>53933801
Stockholm!!!
>>
>>53933849
nä tråkämne
>>
>>53933801
Ge mig din kik katt
Vill du knulla?
>>
>>53933849
Handlar inte om feminism eller invandring så ingnen bryr sig
>>
>dä do de da de do de walk som amerikanerna brukar säga

va?
>>
>>53933162
>faktiskt inskränka tryckfriheten så här

Sorgligt land vi bor. Tidningarna skrev ju faktiskt inget felaktigt utan han var misstänkt för brottet när uthängningen skedde
>>
>2016
>vara med i facket och betala mer än vad man får ut

Varför inte bara spela på lotto?
>>
>>53933782
Du plingar när det behövs för att kunna ta dig förbi (oftast för att folk är idioter och tror att de har rätt till hela gatan).
>>
>>53933849
jag kollar men det är ganska tråkigt.

är kvinnan som talar nu deprimerad eller bara låg energi?
>>
När ska debatt tala om Taharrush™?
>>
>>53933977
jag är kluven när det gäller fack. visst systemet räddade oss från bokstavligt slavarbete på 17-18 talet men nu för tiden verkar de ganska onödiga

men jag är orolig att utan fack glider vi tillbaka till den tiden när ju....företagen förslavade arbetarna
>>
vad tycker tråden om margot wallström?
>>
File: Punpun8.jpg (104 KB, 728x1036) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Punpun8.jpg
104 KB, 728x1036
>>53933486
Topp serie den favä
>man jänkarpolaren som ville kolla på den tillsammans med mig vägrar dyka upp
>>
>>53934148
skriver som jag svara på Jodel igår.

Det kan vara dåligt att hon skadar våra internationella relationer.

Men å andra sidan skiter jag i våran relation till länder som Saudi Arabien och Israel
>>
File: spökligt.png (661 KB, 967x543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spökligt.png
661 KB, 967x543
Helvete, lever denna kärringen fortfarande?
>>
När ska de svenska hororna hängas ut?
>>
>>53934206
>Men å andra sidan skiter jag i våran relation till länder som Israel

Du inser att alla länder som har dålig relation med Israel förvandlas till skit?
>>
>>53934202
>när ska debatt ta upp mina misogyna fantasier
Fdfd

>>53934218
hon är en dam
>>
>>53934257
Jaha? ska jag känna mig hotad av dom? är du en jävla hanrej? Obama har ju vågat stå upp moot dom. då borde vi också våga göra det. Jag låter inte något land skrämma oss
>>
Hade ni knullat sista shekeln ur naomi abramowicz?
>>
>>53934181
Bra bra faktiskt. Jag trodde det skulle vara typ en detektivserie utifrån sammanfattning men den avvek ju snabbt från det spåret.
>>
De lyckades försämra Debatt.

De sög fan ut all underhållsvärde.
>>
>>53934148
En äcklig sossegris
>>
>>53934325
är tjockisen i röd polkaklänning judinna? Det förklarar ju hennes hat mot Margot
>>
>>53934347
Ja. Vanligt folk som skriker hell seger i studion kan man ju inte ha.
>>
>>53934396
varför är voe iklädd burka?
>>
>>53934347
detta. men SVT har länge insisterat på att Debatt var ett viktigt samhällsprogram. Med denna nya variant hoppas de förgäves att folk ska ta skiten på allvar.

Dumma SVT förstår inte att skälet till att Debatt var poppis var pga underhållningsvärdet
>>
>>53934374
ja hon är verkligen en utav de utvalda. Hon fick sitt jobb på en praoplats som typ skrev en recension på en bok. Det är vansinnigt hu hon spelat på sina kontakter. Jag ska väl bara vara glad att hon är klassiskt liberal som alice.... :/
>>
>>53934449
Eftersom hon respekterar kulturen i länderna hon besöker.
>>
http://strawpoll.me/6603748
>>
>>53934463
Alla jävla debatturkar, kommunistidioter, höger/vänstermuppar och feminister man skrattat åt genom åren.
>>
>>53934449

Hon har konverterat till islam.
>>
Jag på bilden
>>
>hell seger
hvad MENTE han med DET?
>>
>>53934563
det var ett bra spring men all vissnar och dör tillslut
>>
>>53934523
https://strawpoll.me/6603774
>>
>>53934623
HELL SEGER DANSKJÄVEL
>>
File: _20160121_132319.jpg (126 KB, 1080x1068) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_20160121_132319.jpg
126 KB, 1080x1068
>dkn fv
>>
>>53934623

HELL SEGER
DRÄP EN NEGER
>>
Paul Ronge är en riktigt hal jävel.
>>
>>53934683
breva bild
>>
File: 1452825556885.jpg (261 KB, 928x1128) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452825556885.jpg
261 KB, 928x1128
>>53934622
>licks eyebrows and strokes chest hair
Jamen hallojsa ( :^)

>>53934671
>HELL SEGER DANSKJÄVEL
HVAD mente han MED det?
>>
>>53934683
>ha fv
haha aa lycka till när hon dränerar all din livskraft
>>
http://strawpoll.me/6603790
>>
>Wallström
>kompetent
>>
>>53934764
Lär dig svenska, blattejävel.
>>
File: japanskafv.jpg (51 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
japanskafv.jpg
51 KB, 640x1136
>>53934723
>>
File: 1422732241468.png (122 KB, 318x284) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422732241468.png
122 KB, 318x284
>>53934623
HELL SEGER
>>
>>53934768
Ni som röstar rumpa inser väl att ni är negrer?
>>
>>53934786
Förstå då hur illa ställt det är på sveavägen i sossebroiler centrum AB.
>>
Svara!!
v
a
r
a

http://strawpoll.me/6603797
>>
Länka debatt favä
>>
>>53934801
I hope her cunt is tight. She is maybe 3/10 compared to women here where I live.
>>
>>53934801
gri vi ansikte men aja hon är väl gullig
>>
>>53934846
läste inte ens frågan, svarade bara hell seger favä
>>
File: 535569.jpg (13 KB, 212x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
535569.jpg
13 KB, 212x320
>>53934816
haha aa, ha det så kul med din """"""röv""""""

t. mandingo svart
>>
File: 1445808372658.jpg (36 KB, 400x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445808372658.jpg
36 KB, 400x460
>>53934799
>lære svensk
Måske er grunden til at sverige er blevet et kalifat fordi danmark og norge ikke længere kunne forstå sverige.
>>
>>53934896
Bor du hemma fortfarande?
>>
>>53934847

http://www.svtplay.se/video/5935568/opinion-live/opinion-live-sasong-1-21-01-22-00
>>
En resa till Sydafrika är ju inte ens dyrt.
>>
>>53934924
Det där var faktiskt rätt roligt dansken.
>>53934931
Morsan är ännu snyggare än hans japanska uggoflickvän. Jag har inte bott hemma på skitlänge.
>>
hon med strumpbyxor till höger bredvid sandnegern och negern ser söt ut
>>
>SVTs ljudtekniker
>>
Juden saboterar ljudet.
>>
>>53934896
>bo i sverige
>ha snyggare tjejer än nån annan stans

Det är inte så överraskande favä. Men jag gillar henne genuint så spelar det ju ingen roll.
>>
>Makt korrumperar
Romarna i den romerska republiken förstod det
Under triumfer när man firade segervissa generaler så hade mannen en slav vid sin sida som viskade
>Memento homo
"Kom ihåg du är endast en man"
>>
File: 101.jpg (705 KB, 4212x2122) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
101.jpg
705 KB, 4212x2122
>>53934946
Hvad handler det om?

>>53935009
It comes from a place of love, min ven.
>>
Vilket jävla skämt.
>>
File: Enraged.jpg (68 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Enraged.jpg
68 KB, 700x700
>>53935035
vem av dom tror du hon går hem med efter debatten?
>>
>>53935035
Hade inte favä
>>
>dkn ingen Belinda Olsson fv
>>
>>53931678
>vara så bitter
Är jävligt glad över att vara vit, hetrosexuell man favä
>>
>>53935116
Ny-Svenskeren der sidder ved siden af hende.
>>
Kan någon tala om för mig varför detta är en grej att diskutera på opinion live?

>>53935064
Så länge du gillar henne så är det skitsamma vad jag tycker.
>>
File: Jap.jpg (21 KB, 386x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jap.jpg
21 KB, 386x359
>>53934801
>>53934896
>>53934901
Söt ju, bra jobbat jänkaranon
>>
File: screaming monkey.jpg (65 KB, 960x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screaming monkey.jpg
65 KB, 960x712
>Svenska kvinnor.....
>>
>>53935180
svarta eller araben?
>>
>>53935166
>dkn man haft kuken i hennes slemsocka
>>
>>53935220
>Svenska
>>
File: 144832948854.webm (707 KB, 640x434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144832948854.webm
707 KB, 640x434
Men vilket jävla ickeämne att ta upp.

Vad i hela helvetet?
>>
File: Nate & Nick.png (346 KB, 599x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nate & Nick.png
346 KB, 599x331
Dansken är bättre än 99% utav er
>>
>>53935252
Så ikke den svarta. Begge.
>>
File: TOK KEK.png (946 KB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TOK KEK.png
946 KB, 912x905
>Nej det vet vi inte
>nej men fulla är dom
>>
KAN NÅGON TALA OM FÖR MIG VARFÖR I HELVETE DETTA DISKUTERAS PÅ DEBATT? VAAAAAAAAAAARRRRRFÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖRRRRRRRRR FÅRR DAAAAAAAAAAAAAAMPPPPPPPPPPP
>>
>>53935194
>så är det skitsamma vad jag tycker
Svenska är ju inte min modersmål. Vad menar du?

>>53935209
Tack så mycket familj
>>
>>53935284
varför är svenska tjejer så attraherade av svartingar?
>>
Det här är skvallertv? SKVALLER

HÄNT I VECKAN VADFAN
>>
>>53935320
VAD BETYDER FAVÄ

VAD BETYDER DET
>>
>>53934946
Helvete vad dåligt det är, Jan Helin en skit
>>
>>53935340
>"as long as you like her, who gives a shit what I think"
That's what he said
>>
>>53935284
vilken jävla panna på den mittersta herrejävlar i jesu namn
>>
File: 1452821547873.jpg (32 KB, 360x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452821547873.jpg
32 KB, 360x224
>>53935284
Liberale er ikke rigtige svensk- ikke rigtige mennesker, de kan ikke gore for det, det er en sygdom.
>>
>>53935340
You are happy, keep being happy. Haters gonna hate. Just love the shit out of her and fuck the rice out of her from me.

t. Captain Sweden
>>
Ska faktiskt på studiebesök till SVT. Förslag på frågor att ställa?
>>
File: 4L.png (483 KB, 481x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4L.png
483 KB, 481x611
>>53935220
Vet att svenska kvinnor är skit, men vad är bättre? Vissa ökenfröknar (typ libaneser, perser) är rätt fina, men de är oerhört krävande och materialistiska vad jag har hört. Kristna tjejer från centrala USA kanske?
>>
File: KAN INTE.png (188 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KAN INTE.png
188 KB, 327x316
Varför står snubben och fortsätter ta upp promillehalten
>>
Hade ni knullat alla kulturhoror med en kniv?
>>
>>53935367
Tacka Jan Helin.

Den mannen borde skjutas.
>>
>>53935438
Japanskor

t. Klas Lund
>>
>>53935376
Tack igen bror. Var inte säker vad "skitsamma" betydde.
>>
>>53935077
Du tänker på Pompejus den store, som under en triumf hade en slav bredvid sig med uppgiften att i hans öra viska "memento mori", vilket betyder "kom ihåg att du är dödlig".
>>
>>53935355
Jag har sett typ 6 stycken BMWF par i hela mitt liv, är det en stockholmsgrej eller?
>>
>>53935422
Är ni vänstervridna?

varför nekar ni till att ni är det?
>>
>>53935464
Varför undrar du, SÄPO?
>>
>>53935450
Autism

Förmodligen en blixtbackare
>>
>>53935498
Delvis. I Cuckholm ser man fler BMWF par än WMWF par. Skojar inte ens.
>>
File: yung smoke.png (251 KB, 352x381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
yung smoke.png
251 KB, 352x381
Schlap af en movie
Er du dum et drama
Shufi dit, Shufi Dat
Alle vil være Tony Montana
Kobenhavana, vi ruller chuba cabana
Vi råber: "Fri marijuana"
Puffer kun ganja der lammer
>>
>>53935464
Nä fast med penis favä
>>
File: angry nice.png (53 KB, 254x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
angry nice.png
53 KB, 254x350
>Söker efter Solaris review

>Det är 2002 varianten som kommer upp som förslag
>>
File: 1349101119421.png (646 KB, 667x669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349101119421.png
646 KB, 667x669
>>53935528
>Skojar inte ens

haha mm, ta ditt liv cuckanon
>>
File: 15439848841.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15439848841.webm
3 MB, 640x360
Jävla nöjesbladetskit.

Jävla N24-nivå.

Jan Helin borde fängslas.
>>
File: 141020096.png (857 KB, 1036x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141020096.png
857 KB, 1036x716
>>53935528
>I Cuckholm ser man fler BMWF par än WMWF par. Skojar inte ens.
NUKE
U
K
E
>>
>>53935498
Nej, det händer inte i Stockholm heller. Det är några impotenta hanrejer i tråden som runkar till sina fantasier bara.
>>
>>53935481
No prob. it literally translates to "shit the same" but yeah what I wrote is what it means
>>
Absolut sämsta debatt jag sett på. Funderar seriöst på att sluta titta om det inte blir hypat i tråden.
>>
>>53935584
Funderar på att se Solaris och Stalker. Vilken ska jag se först? Diggar 2001 något enormt.
>>
File: 1450641179988.png (177 KB, 367x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450641179988.png
177 KB, 367x321
>ljudproblem
>skvaller
>snösnopp
Men förhelvete Jan Helin ge mig Debatt
>>
File: Muzet_profil_full.png (410 KB, 640x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Muzet_profil_full.png
410 KB, 640x720
>30 dagars ban för en porr webm
f1 kantigt favä, herr gratis
>>
File: 1453397215229.gif (3 MB, 697x458) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453397215229.gif
3 MB, 697x458
>>53935528
mm okej bonnläppen
>>
File: 1453217353705.jpg (9 KB, 251x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453217353705.jpg
9 KB, 251x240
>>53935589
Hvorfor er han altid så helvedes sur.
>>
>>53935528
Ta dina hanrejsfantasier och gå.
>>
>Mdongo
>>
>>53935689
>>53935674
>>53935585
>förneka verkligheten
varför?
>>
Vad skulle ni göra för en rumpafv?
>>
>>53935585
>>53935674
>>53935689
>de cuckholmare
>>
File: 145443298833.webm (945 KB, 628x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145443298833.webm
945 KB, 628x344
>trailern till Mitt Sverige

Jag tror nog jag avgår från resten av landet favä. Jag kommer aldrig passa in.

Allt jag tänkte var
>jaha, någon blöjnazze som nu har hittat ljuset och blivit "snäll"
>jaha, någon pk-kärring som blir livrädd av MÄN I GRUPP SOM SJUNGER
>lmao vilken slyn röv negerunge som är rädd för "huliganerna"
>>
>>53935707
Din fantasi =/= verkligheten
>>
>>53935418
D'aww. Tack.

Min semi-rasistiska ukrainska vän sa att hon ser ut som Mao Zedong...:/
>>
File: 1miljon.jpg (52 KB, 496x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1miljon.jpg
52 KB, 496x401
>dkn man inte kan kräva staten på 1 miljon
>>
>>53935725
Inget

Har liten penis
Skulle ge allt för en kort, glad, söt och lite nördig fv
>>
File: strong wymen.jpg (47 KB, 674x897) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
strong wymen.jpg
47 KB, 674x897
Har flickvän på försök slutat att sändas? v- varför?!

>>53935677
se på honom och hans liv. du skulle också vara sur
>>
>>53935707
>>53935730
Hanrejer, vänligen begå knep och knåp.
>>
>>53935707
Bor i stockholm och du har rätt men bara om du räknar in zigernar/asiater/araber/afghanska. Brukar faktiskt räkna hur många vita par jag ser samt snegla ner i barnvagnen för att se om barnet är vitt.
>>
http://www.metro.se/metro-debatt/flyktingen-ahmad-svenska-asylboenden-ar-inte-manskliga/EVHpat!OUO1sQdU6x7o/

Vad tycker ni om blattens gnäll? Rättfärdigat eller lyx?
>>
File: tjeck.jpg (66 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tjeck.jpg
66 KB, 960x720
>>53935725
>dkn ingen Slutkova fv
>>
File: 1437472844439.jpg (30 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437472844439.jpg
30 KB, 650x366
Är tanken att tjejer föredrar svarta killar en försvarsmekanism för att förklara varför inga tjejer vill dejta en, eller är det bara runkfantasier?
>>
>>53935850
Han kan ju alltid dra här ifrån.
>>
File: Peter-Schiff.jpg (26 KB, 628x418) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Peter-Schiff.jpg
26 KB, 628x418
>Dundee Securities sells retail brokerage with 78 advisers and $3.5 billion in assets to Euro-Pacific
>>
>>53935792
Når du siger det på den måde giver det mening.
Manlets, will they ever learn?
>>
File: 1437681717690.gif (783 KB, 384x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437681717690.gif
783 KB, 384x288
>>53935836
>samt snegla ner i barnvagnen för att se om barnet är vitt
>>
>>53935836
>och du har rätt

Negerhanrej, han är inte rätt. Dra upp din statistik då om du räknar.
>>
File: 1451162087617.jpg (59 KB, 357x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451162087617.jpg
59 KB, 357x611
Varför gillar svenska tjejer gul kuk så mycket?
>>
File: C6cRVNH.jpg (67 KB, 340x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
C6cRVNH.jpg
67 KB, 340x750
>>53935725
>>
När ska ni komma ur förnekelsestadiet?
>>
File: viper.jpg (36 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
viper.jpg
36 KB, 600x600
>Asså alla VITA svenska tjejer älskar stora svarta kukar. De gillar att köra in dessa stora svarta kukar i deras mun och djuphalsa kukarna varje dag och natt, tiotusentals vita svenska kvinnor i Stockholm tar stora svarta kukar varje dag och det finns ingenting ni kan göra åt det

>Nej det gör de inte alls, ta dina fantasier någon annanstans

>LOL KEKHOLMARE HAHAHA KOLLA IN DEN HÄR HANREJEN!!

Varför är /pol/bögar så autistiska?
>>
File: manleets.jpg (157 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
manleets.jpg
157 KB, 640x960
>>53935903
>Manlets, will they ever learn?
never
>>
>>53935880
Hur fan har den bondfångaren fått tag i den mängden guld och silver för att köpa något så dyrt?
>>
>>
>>53935638
solaris, även om jag hade rekommenderat en mjukstart med ivans barndom och/eller andrej rubljov
>>
>>53935853
Både och skulle jag tro. De hatar tjejer och tänder på tanken att tjejerna som inte vill ha dem skulle bli vanhelgade av smutsiga negrer.
>>
>>53935836
>samt snegla ner i barnvagnen för att se om barnet är vitt.
hahahaha herregud. Vad säger din statistik då?
>>
File: 141020093.png (576 KB, 462x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141020093.png
576 KB, 462x517
>>53935951
>mfw

>>53935963
>20
>ligner en på 30
Fy faen.
>>
>>53935941
Ja, ja jag ser dig
>>
>>53935963
>söker endast dig som är 180+
Låg standard favä, hon har säkert äcklig personlighet
>>
https://www.youtube.com/watch?v=FiS6a1XE91M

alla 2dstormbögar absolut helt bortblåsta
>>
>>53935850
ja så går det när våra politiker sprider lögner i deras länder om att de kommer få jobb, fv och bostad så fort de kommer hit.
Verkligheten ser inte så ut och de blir besvikna. Jag skulle också vara arg
>>
>>53936054
Men de är ju alltid
>>
>>53936015
Att vita par är i minoritet och att 40%~ av ungarna vita kvinnor bär på är blandade.
>>
File: 1449390347372.jpg (27 KB, 260x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449390347372.jpg
27 KB, 260x264
>>53935951
>39%
>>
>>53936054
>MSNBC
>VGH?
>>
>>53936015
Jag vet inte vad hans statistik säger, men av vad jag har sett så är barnet praktiskt taget aldrig mörkare än modern.
>>
>>53935951
svarar de på om de har stora kukar eller om de legat med dem?
>>
File: jAGBz8X.jpg (76 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jAGBz8X.jpg
76 KB, 500x750
>>53936023
>>
>>53936099
Det är ju det som är grejen som han du svarade inte riktigt ha greppat utan behöver librul jew shills att säga det till honom. Då är man faktiskt rätt jävla stendum.
>>
File: 1436814981686.jpg (120 KB, 890x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436814981686.jpg
120 KB, 890x643
>>53935951
30% av alla pajjer har legat med svarta män. Inte undra på att vi tar in så många från just afrika.
>>
förtkorning bögarna pojkarna från pimparna till rumparna
>>
>>53935749
jvdk
>>
Tycker det är kul hur stort inflytande åttakanalen haft över amerikanska valet. Inte ens jagjag, deras ord som cuckservative, can't stump the trump osv har blivit ord som används i tv och i diskussionen. Trump har retweetat deras jagag bland annat. De har bidragit till att krossa Jeb och lyfta Trump.
>>
>>53936193
>>53936160
>>53936102
>>53936022
STORMBÖGAR BORTBLÅSTA
>>
>>53936193
Hur många manspajer har legat med svarta kvinnor dock?
>>
>>53936160
Tjocka kärringar som röker blend under fläkten medans de vispar bort liams som egentligen är elektrikerns son och inte deras gubbes. En kärring som ingen ens tittar på det där viset på längre.

>representativt
>hanrejfantasi

välj en kamrat, hell seger!
>>
>>53936193
Our trio is down to two :(
>>
>>53936247
Hvordan er det bortblåsta?
>>
>>53936189
>librul jew shills
>icke-svenska
>i min tråd
nej nu drar jag härifrån igen

tänkte komma tillbaka efter ryck.tv fiaskot men ni har ju fan inte ryckt upp er alls.
>>
File: 1451842333576.png (661 KB, 603x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451842333576.png
661 KB, 603x602
>>53936179
>dkn högre t än du
>>
>>53936247
negerhanrejanon snälla. Verkligen är inte /pol/ på cuckchan för fan.
>>
>>53936229
>cuckservative
lel när fan användes det?
>>
File: utanprick.png (749 KB, 1080x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
utanprick.png
749 KB, 1080x720
>>
File: SP6j3SD[1].gif (941 KB, 500x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SP6j3SD[1].gif
941 KB, 500x340
>>53936101
>>
>>53936229
Det är där som gamla /pol/ har migrerat. Gamla /pol/ är en helt annan grej än new/pol/ som du har på cuckchan.
>>
>>53936247
>stormbög
jag är själv svart man1

>>53936353
>no pig disgusting spot
thank you jesus
>>
>>53936259
Inte många som vågar lyfta på burkan favä.
>>
>>53936320
Der var en masse conservatives der blev sure over at cuckservative blev brugt. Det var kort tid efter /pol/ osv. smed ordet rundt. Læste en artikel om det lidt tid efter Trump stillede op til valget.
>>
>>53936290
HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER HELL SEGER
>>
>>53936320
http://www.theguardian.com/us-news/2015/aug/13/cuckservative-republicans-conservatives-jeb-bush

>>53936365
Jodå jag vet. Inte satt min fot på 4kanalens /pol/ sedan 2014.
>>
>>53936259
jag vill men har inte haffat någon
>>
>>53935951
>m-men mina rena, fina svenska tjejer
ST SV
>>
>>53936353
Bara jag som vill andas djupt i hennes armhåla? Alltså hon är ju typ perfekt, sen att hon är tillsammans med en neger är en annan sak.
>>
>>53936193
>Inte undra på att vi tar in så många från just afrika

Men det gör vi ju inte

>Cuckbrevare
>>
File: 1445805738045.jpg (68 KB, 530x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445805738045.jpg
68 KB, 530x600
>>53936375
>jag är själv svart man1
>>
>>53936375
Jag har båda favä
>>
>>53936375
Avliva dig själv eller lämna mitt land. Negerjävel.
>>
>>53935960
Det är ju du som beskriver dina egna fantasier mdongo, sluta projicera
>>
File: sKNWJsm.jpg (62 KB, 500x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sKNWJsm.jpg
62 KB, 500x703
>>53936299
k
>>
>>53936320
https://www.youtube.com/watch?v=QR6DawN7is0
>>
>>53935951
Detta får mig att må dåligt. Varannan svensk tjej har haft sex med en neger. Jag vill inte leva längre.
>>
>>53935951
Tror de svarar på om de tror att svarta män har stora kukar favä.
>>
>>53936259
Legat med en somalier en gång
>>
File: 1453161986785.png (77 KB, 211x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453161986785.png
77 KB, 211x214
>kommer tillbaka till tråden
>stormbögarna snackar cuckporr
>>
>>53936509
Gör de någonsin något annat?
>>
>>53936487
Du är efterbliven ifall du tror på den enkäten
>>
>>53936509
>stormbögarna
>>
>>53935850
>http://www.metro.se/metro-debatt/flyktingen-ahmad-svenska-asylboenden-ar-inte-manskliga/EVHpat!OUO1sQdU6x7o/
>Det låg mitt ute i ingenstans. Närmaste busshållplatsen var två kilometer bort, och till den närmaste staden, Skara, var det nästan två mil.
Välkommen till större delen av Sverige.
>Det jag inte förstår är hur Migrationsverket kan tillåta den här utvecklingen, eftersom de betalar företagen som driver asylboendena en massa pengar.
>Boendenas ägare slarvar med pengarna i stället för att använda dem till det de var avsedda för. De tänjer på lagen för att kunna komma undan med att erbjuda en lägre standard och strunta i de boendes hälsa.
Välkommen till Socialistiskkapitalism.

>Vad tycker ni om blattens gnäll? Rättfärdigat eller lyx?
Hysteriskt kul faktist
>>
Nu är det helg så ska ta och se TGSNT

Inte ens stormbög men alla tjatar ju om den på jobbet så ska få det undanstökat.
>>
File: 1453388196695.jpg (266 KB, 598x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453388196695.jpg
266 KB, 598x600
>>53936509
Bli inte så förvånad. Vi hade idag NEETs, mansbarn, m.m. Gnälla om att alla kvinnor är horror och kolbrännare, sedan grät de om "dkn ingen fv"
>>
>>53936571
Mdongo är neger så hans IQ är därefter.
>>
>>53936393
fantastiskt. Jag såg när de började skrika
>can't stump the trump
det var otroligt. de använde det även på CNN senast igår
>>
>>53931570
Tillbaks med klusterbomber och dumdumkulor!
>>
File: 1260017317313.jpg (7 KB, 269x188) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1260017317313.jpg
7 KB, 269x188
>>53936487
>28%
>varannan
>>
File: 954_1000.jpg (159 KB, 1000x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
954_1000.jpg
159 KB, 1000x750
>>53936478
Tro dig inte
>>
File: 19009726.jpg (29 KB, 512x384) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19009726.jpg
29 KB, 512x384
>>53936480
Jeg forstår ikke hvordan Amerikanere overhovedet er ægte
https://www.youtube.com/watch?v=yNtySt6Fg30
>>
>>53936427
>hon är tillsammans med en neger
>>
>>53936572
Det kan inte vara kul att vara en bortskämd syrian som inte vill kämpa i assads armé och här kommer man till ett kallt land där folk seriöst hatar en och allt man tror på.
>>
>>53936631
Hanrejsmatematik.
>>
File: 1449613243147.jpg (7 KB, 222x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449613243147.jpg
7 KB, 222x227
>>53936509
Jävlar vilket fenomenalt kanonbrev du brevade där Mdongo!
>>
>>53936631
39 om man inkluderar de som vill knulla en neger. Tillräckligt hög andel för att jag ska förlora hoppet över svenska tjejer.
>>
File: 1453228637195.gif (452 KB, 200x153) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453228637195.gif
452 KB, 200x153
>>53936614
Svart som få, prisa jesus
>>
File: me and the gf.jpg (89 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
me and the gf.jpg
89 KB, 720x960
>>53936662
>>
File: averageidfgirls.jpg (32 KB, 492x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
averageidfgirls.jpg
32 KB, 492x331
:(
>>
>>53936495
Men er titlen på tråden ikke
>Har du haft sex med en svart man ?
overst oppe?
>>
>>53936599
Det gjorde de väl inte. De gnällde mest i allmänhet om kvinnor favä.
>>
File: v.jpg (126 KB, 1379x1387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
v.jpg
126 KB, 1379x1387
>>53936636
Nu brevade du ju bara en tjockis
>>
>>53936677
Men lilla gubben, de svara på om de tror att negrer har stora snoppar, inte huruvida de har legat med en neger.
>>
>>53936438
j-jag är ostraffad

>>53936455
är det ok om jag steriliserar mig använder kondom?
>>
>dkn Sarah Palin blir Trump's vp

Vet att de flesta här är jontes som inte minns amerikanska valet 2008 men den här kvinnan är jagjag i levande form.
>>
File: 1453388080159.jpg (265 KB, 598x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453388080159.jpg
265 KB, 598x600
>>53936740
haha aa
>>
>>53936715
Den där negerbesten vid hennes sida är grisäcklig.
>>
>>53936677
>förlora hoppet över
>över
Anon jag börjar tro att du inte har gått i skolan alls.
>>
>>53936721
Och frågan som ställs är "Har de verkligen stora kukar? Är nyfiken"
>>
File: 1453061835269.gif (2 MB, 333x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453061835269.gif
2 MB, 333x512
>>53936752
Säg det då. Här har du mitt trumfkort.
>>
File: h_te.jpg (90 KB, 818x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
h_te.jpg
90 KB, 818x510
för mycket rumpa i denna tråd favä
>>
>>53936506
hur var hon?
hur lyckades du? är inte de ganska kontrollerade?
>>
>>53936766
Åk hem till negerland. Du luktar illa för fan.
>>
>>53936811
"okej" mdongo
>>
File: 1452860714507.gif (1 MB, 300x167) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452860714507.gif
1 MB, 300x167
>>53936676
>man varenda gång jag brevar så svarar den här knulpojken med liknande brev
>>
>>53932877
Vilket spel? The Dig?
>>
File: 1393507953594.gif (2 MB, 170x170) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393507953594.gif
2 MB, 170x170
>man arabgrannen spelar ett bönerop hög som fan ur sin bilstereo kl 23:12
>>
>>53936858
>knulpojken
Hade heemat dig favä
>>
>>53936844
Jag har skrivit upp det som ungdomssynd. Hennes läppar var asäckliga. Hennes föräldrar hade fan ingen koll på vad hon höll på med.
>>
>>53936770
I princip, ja.

Båda är de största jagjagkandidat som har funnits någonsin.
>>
Till alla er som har problem med att sova;

https://www.youtube.com/watch?v=dJ4Z4SYO9-k

orkar max lyssna 10 minuter, sen sover jag som en stock.
>>
File: 1453100531864.jpg (471 KB, 1648x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453100531864.jpg
471 KB, 1648x1050
>>53936907
Det hade nog de flesta i tråden.
>>
>>53936826
>har de verkligen stora kukar
>nej och skulle kunna tänka mig det
Hur tänkte du här då?
>>
>>53936826
Hvis vi siger det passer så, så må de jo alligevel have set et par for at kunne svare?

>>53936838
Why is there no WebM of this? YouTube source or something?
>>
>>53936905
Ring aina din svennehora
>>
>>53936905
Det var inte detta sankt breivik tog 99 kommunister av daga för.
>>
>>53936856
>Du luktar illa för fan.
neger vad? har du inte hört talas om parfym?
>>
File: 1398454209716.jpg (75 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398454209716.jpg
75 KB, 601x601
>dkn /r9k/ är fullt med rostbiffar och törstiga vitknektar nu
>>
>>53936932
Vem ska du rösta på?
>>
>>53936962
>engelska
skäms för fan din danskdjävul. tänkte ge sås men nu fan blev jag skitsur.
>>
>dkn man inte växte upp i usa i mellankrigstiden
https://www.youtube.com/watch?v=6h9PZ7GJ9EU
>>
>>53936905
när fan började han böla? kommer bara ihåg att han satt å smålog
>>
>>53936972
Blatte. Ta livet av dig.
>>
>>53936993
kan någon förklara till mig, varför vitknektar folk, vad är det som sker i deras huvud?
>>
>>53936993
>han brevar fortfarande på /r9k/ efter brädet sabbades när roboten togs bort

Jag fick vara med under Elliot och det är det bästa som kunde hända brädet.
>>
>>53936993
vad är en rostbiff?
>>
>Diskutera svenska kvinnors benägenhet att ligga med negrer baserat på en undersökning med 240 röster från något bajsforum

Men snälla ni, något intressantare samtalsämne måste det väl ändå finnas?
>>
File: 1444902444507.jpg (320 KB, 2000x2046) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444902444507.jpg
320 KB, 2000x2046
>>53936993
>dkn folk blir arg av ens närvaro
>>
>>53936985
Spelar ingen roll hur mycket ni negrer duschar er med per dag. Ni luktar ändå någon lustig variant av stark svett och stekos ändå.
>>
>>53937041
roboten är väl tillagd igen
>>
>>53935951
Innan ni hanrejer får skavsår på kuken så kanske ni ska läsa vad det faktiskt frågas om. Personer som har legat med svarta män uppmanas svara på om dessa har stora snoppar eller ej. Majoriteten svarar att "nej, de har inte stora snoppar".
>>
File: 1451098342839.gif (3 MB, 300x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451098342839.gif
3 MB, 300x411
>>53936947
kom då
>>
>>53936916
>Hennes föräldrar hade fan ingen koll på vad hon höll på med.
Västvärlden kräver ännu ett offer. LEL

var sexet bra då? Någon skillnad från t.ex vita?
>>
>>53936944
>dkn blev jättepigg och jättehypad när jag lyssnade på detta

Kommer inte kunna sova på jättelänge nu..

BARA
>>
>>53937055
Glöm inte anons undersökning på barnvagnar och barnens färg.
>>
File: 1410082633.gif (987 KB, 500x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410082633.gif
987 KB, 500x452
>>53937022
Undskyld, min fejl. Var inde og poste på Engelsk i en anden tråd og glemte det helt.
>>
>>53937056
>dkn man heemar nbögsvennar på stan
>>
>>53937029
När de spelade upp hans "propaganda" film.
>>
>>53936993
>han använder fortfarande /r9k/
Antar att du även sitter på /b/ fortfarande
>>
>>53936993
korslänka till trådar där kvinnor horar ut sina rostbiffar då. I värsta fall kanske jag kan runka till det.
>>
>>53937084
Men är du efterbliven eller? Varför är då ena alternativet, "nej men skulle kunna tänka mig det"?
>>
>>53937069
ingen tjej har klagat hittills ju...
>>
>>53937046
ROASTIES
O
A
S
T
I
E
S
>>
>>53936042
hon är säkert 180cm själv
>>
>>53937099
>lita på kloanon

haha aa
>>
File: 14535430854.jpg (34 KB, 599x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14535430854.jpg
34 KB, 599x387
>lå te betas IDT
>>
>>53937090
Sexet var väl ok. Ingen större skillnad.
>>
>>53937069
detta
>dkn man aldrig glömmer när man satt på en buss fullsatt med svartnegrer och var tvungen att hoppa av på en tidigare hållplats och spy pga lukten
>>
>>53937041
detta. /r9k/ var roligt förr nu är det bokstavligen fyllt av reddit folk som kom under REEE epidemin
>>
>>53937131
"Nej, jag har inte legat med en svart man, så det är egentligen inte mig du frågar, men jag skulle kunna tänka mig att svarta män har stora snoppar"
>>
>>53937024
http://www.imdb.com/title/tt0039631/
Sett? Rekommenderas
>>
>>53937133
Du dejtar oftast rökare va? medans folk som inte röker ens en spliff bara försvinner efter ett tag och slutar svara?
>>
File: 1449343012453.jpg (27 KB, 518x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449343012453.jpg
27 KB, 518x419
>>53936947
kek
>>
>>53937164
Nästan imponerande hur platta den rödas bröst är.
>>
>>53937164
>t. låg test betahanrejneger som leker tuff på ett japanskt textforum för ostpaj
>>
>>53937046
>vad är en rostbiff?
>>
Varför är tråden så fylld av debatt om kvinnor? trodde att svt var stället man gick till för att slippa det. jag orkar inte med skiten


NÅGRA AV ER ÄR OK

KOM INTE TILL JORDEN OM DU LEVER IMORGON
>>
>>53937127
>antyder
Sliddjuren använder brädet som en blogg för att böla ut om hur de blev pumpade och dumpade av Chad för att få uppmärksamhet av törstiga nybögscuckar
>>
>>53937223
>Du dejtar oftast rökare va?
ingen aning favä. sen e jag itne 100% svart heller så det kanske påverkar
>>
>>53937266
ayy lmao
>>
File: 14409192.jpg (418 KB, 1353x1337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14409192.jpg
418 KB, 1353x1337
>>53937266
>NÅGRA AV ER ÄR OK
>KOM INTE TILL JORDEN OM DU LEVER IMORGON
>>
>>53937083
Jaså det hade jag missat. Har kvalitén ökat? Roboten gjorde ju ingenting förutom att hålla iväg dampungar som inte orkade med att skriva blox.

>>53937195
Glöm inte sällsynta pepes

Herregud...
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Blatte. Ta livet av dig.
>>
File: 1453396101493.png (450 KB, 1936x1059) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453396101493.png
450 KB, 1936x1059
>>
>>53937266
Hell seger kamrat. Öppna rostbiffarna så ska du få erik stormkuk till "myskamrat".
>>
File: 1pHgLzY.jpg (251 KB, 1024x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1pHgLzY.jpg
251 KB, 1024x682
>>53937367
Tack, kanske kan knektor rädda tråden från vitknektarna.
>>
>>53937266
>de kan inte diskutera känsliga ämnen cucken
>>
File: 1453400331452.jpg (444 KB, 767x5013) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453400331452.jpg
444 KB, 767x5013
>>53937386
>>
>>53937101
>Glöm inte anons undersökning på barnvagnar och barnens färg.
jag älskar denna tråden1 ibland
>>
>>53937293
hahaha jag blir nästan sugen att läsa.
>>
>>53936993
Inte vart värt att vara där sen senaste skjutningen favä, kom massa nybögar från /b/ osv efter det
>>
>dkn har en väldigt het gif jag vill dela med er
>dkn är på ett sfa-bräde ;_;
>>
>>53937468
länka från ett annat bräde eller från en annan sida, nyvän
>>
>>53937346
>Glöm inte sällsynta pepes
Hvil i fred, pepe.
>>
Nä, nu går jag och lägger mig. Sakna mig.
>>
>>53937425
Knektor är ju vitknekt själv
>>
>>53937386
Inte förvånad
>>
>>53937468
Breva och radera efter 2 min, brukar jag göra
>>
File: Order 66.png (333 KB, 436x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Order 66.png
333 KB, 436x614
>>53937386
>hudfärg spelar ingen roll
oj vad kontroversiellt, värt att sätta in i ett kollage
>>
File: 1451797516371.jpg (7 KB, 250x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451797516371.jpg
7 KB, 250x243
>dkn tvungen att byta psykolog efter jag avslöjade min kraftnivå om just normalbögar
>>
https://www.youtube.com/watch?v=m5UX38J1UoU

|D|
|E|
[DEUS |U| VULT]
|S|
| |
|V|
|U|
|L |
|T |
>>
>>53937114
Lel vilken sjuk jävel
>>
>>53937522
fina siffror mdongo
>>
Man hade ju kunnat fixa /r9k/ på 5 sekunder genom att banna kvinnor eller bara moderera skiten och skicka /soc/ och /adv/ dit de ska vara men man gör ju inte det.
>>
>>53937346
>Glöm inte sällsynta pepes
fyfan. Det var rätt sjukt å se hur fort brädet gick åt helvete när Reddit intresserade sig för det
>>
>dkn har aldrig blivit citerad av fedoraanon
>>
>>53937346
>Glöm inte sällsynta pepes
fyfan. Det var rätt sjukt å se hur fort brädet gick åt helvete när Reddit intresserade sig för det

>>53937533
vad sa du då?
>>
File: 1425907962084.png (53 KB, 751x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425907962084.png
53 KB, 751x507
kiss kiss bajs bajs nu måste mamma byta mig
>>