[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden för Svenskar samt Brödrafolk
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 463
Thread images: 151
File: Trådstart-tan.png (966 KB, 700x914) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trådstart-tan.png
966 KB, 700x914
>>
denna tar vi
>>
Söööömnig~
>>
SUG MIN RÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖV
>>
>>53922705
nej tack
>>
Blattar ska ut
>>
>>53922731
HELL SEGER
>>
>>53922564
>>53922671
>>53922705
>>53922722
>>53922731
>>53922790
https://www.youtube.com/watch?v=9yxIl8d9D00
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda de bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för de dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
File: 1413181761498.jpg (120 KB, 768x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413181761498.jpg
120 KB, 768x960
>>53922731
>dkn käkade på Max och handlade på systemet med en blattepolare idag

Han är schysst, stormbögar kan dra åt helvete.
>>
Taggade på Opinion Live?
Drevet mot Margot Wallström och Kommunal-skandalen med Elisabeth Höglund, Kommunal-medlemmar, Inga-Britt Ahlenius med flera. Ståuppkomikern Kristoffer Appelquist och dramatikern Susanne Osten om Guldbaggegalan..
>>
>>53922813
╔═╦╗╔╦╗╔═╦═╦╦╦╦╗╔═╗
║╚╣║║║╚╣╚╣╔╣╔╣║╚╣═╣
╠╗║╚╝║║╠╗║╚╣║║║║║═╣
╚═╩══╩═╩═╩═╩╝╚╩═╩═╝
>>
Jag har anlag för åsklår som man, är det konstruktivt för mig att börja Styrkelyft 5x5 eller Börjarstyrka 5x3 om jag bryr mig en del om estetik?

Är 180 cm, så det ser ut som fan med köttiga ben på min korta längd.
>>
>>53922859
>jag träffade en schysst blatte så alla är vänliga

Haha aa
>>
>>53922917
Är man kort om man är 180? Isf kan jag lika gärna ta livet av mig...
>>
>>53922972
nej det är bara /fit/ gyckel
>>
>>53922972
Nej, sluta gnälla när dvärgar existerar
>>
>>53922859
Det kan du väl göra ifall du vill. Ingen har förbjudit det där. Ifall han kan bete sig, tycka illa om sina landsmän när de våldtar och i allmänhet tycker illa om kriminella så är han redan ett par steg över din generiske stormbög med rätt att bära torshammare runt halsen.
>>
>>53922917
Calle hälsar att du kommer bli stor och stark och snygg oavsett.
>>
>>53922705
mm strax
>>
File: 1449334545171.jpg (322 KB, 531x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449334545171.jpg
322 KB, 531x471
>>53922859
Misaka?
>>
>>
>>53922870
>Ståuppkomikern Kristoffer Appelquist och dramatikern Susanne Osten om Guldbaggegalan.

vadå, vad ska de ta upp? för få kvinnor/icke-vita som fick pris, eller vad?
>>
File: 1411202143609.jpg (337 KB, 840x630) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411202143609.jpg
337 KB, 840x630
>>53923064
>blåsa mitt täcke så där

Ja, ja, du fick mig.
>>
>>53922859
>skräpmat och gift
hehe mm
>>
File: 1444768566223.jpg (969 B, 125x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444768566223.jpg
969 B, 125x125
>>53922835
>Hell fucking Seger
varje gång
>>
>>53923133
Tänk _OM_ det var någon annan, skulle varit topp roligt
>>
File: buffalo.jpg (85 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
buffalo.jpg
85 KB, 800x800
Betygsätt mina jagjagchips.
>>
>>53923133
>>53922859
är han söt
har du haft nått mer bögknul än
>>
File: 1452620524565.png (83 KB, 156x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620524565.png
83 KB, 156x268
>>53922859
hehe jag ser vad du implikerar
>>
>>53923209
Avliva dig själv blatte-tier
>>
>Veckans viktigaste samhällsfrågor debatteras och fördjupas. Del 2 av 19. Drevet mot Margot Wallström och Kommunal-skandalen med Elisabeth Höglund, Kommunal-medlemmar, Inga-Britt Ahlenius m fl. Ståuppkomikern Kristoffer Appelquist och dramatikern Susanne Osten om Guldbaggegalan.

Vad ska man ha för chips till Opinion lajv?
>>
File: 1399200799326.png (303 KB, 462x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399200799326.png
303 KB, 462x566
>>53923184
Vad är oddsen för att det finns en till brevare som gick på systemet, käkade på Max, har en blattepolare, och dessutom gillar att breva söta soldater?

Jag skulle inte sätta några pengar på det, men jag är ingen spelande man.

>>53923237
>sexualisera sverigepolare
>>
>>53923343
Elisabeth höglund är "ok", Inga-Britt Ahlenius brukar vara väldigt bra. Jag fattar inte vad kulturtormtarna har där att göra dock, känns som sliding eller disinfo.
>>
>>53923209
ät med mjölk
>>
>>53923343
ostbollar favä.

tråkiga ämnen idag också men men
>>
File: Barb shrug.gif (2 MB, 400x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Barb shrug.gif
2 MB, 400x287
>>53923341
Jag är inte blatte bror. :3

>>53923428
Det brinner i min mun. 10/10
>>
>>53922966
>jag träffade en elak blatte så alla är elaka

Haha aa
>>
>>53923357
Det var ingen kalkylerad risk
>>
File: 1448808016133.jpg (13 KB, 450x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448808016133.jpg
13 KB, 450x355
>>53923343
>>
>donken när Martina blir nästa hitler
http://webmshare.com/play/MnxmB
>>
>>53923480
Vem bryr sig. Du beter dig som en och har samma politiska åsikter.
>>
>>53923546
Minns första gången jag hörde henne röst, hade inte förväntat mig att hon lät sådär. Men fan vad söt hon är ;_;
>>
>>53923495
Tillräckligt många blattar är lågpannade sandnegrer för att det inte ska anses vara en profit för nationen att slänga in nya vinstlotter och pensionsräddare.
>>
>>53923677
läste inte tyvärr
>>
>>53923495
Ärligt dock, så är det mer korkat att anta att alla är snälla än att alla är elaka

För det första så kan de som faktiskt har ont uppsåt gömma sig bland de som egentligen inte är så illa och så självklart är inte alla öppna med att vara invaderande jihadister
>>
>>53923691
Det är okej, mdongo. Att läsa är inte för alla.
>>
>>53923610
>oironiskt vara såhär rövsmärtad
>>
File: 1431376089129.png (521 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431376089129.png
521 KB, 600x600
>>53923357
>antyder
du gröntextade ju ditt första homoäventyr, blir nyfiken på fler
>>
>>53923664
jävligt hes fan. men så går det när man djup halsar ST SV
>>
>>53923717
Det är ok. Jag kan spamma litet nyheter från MSM om hur negrer och kommunister beter sig. Så låter vi udda vara jämnt med ett stormbögsavsnitt varenda dag tills midsommar.
>>
>>53923710
läste inte tyvärr
tack för (You)et iaf svenne :)
>>
>>53923717
Det är såhär du svarar på all kritik

Rannsaka dig själv och inse VARFÖR ingen i tråden gillar dig
>>
en jävla böklek med pojkar och mansbarn som rollspelar män
>>
IMMMM NUUUUUCLEEEAAAR


HEART OF BROKEN GLASS!!!!!
>>
>>53923710
>negerbabianer
>läsa

välj en och välj den med omsorg
>>
garanteradesvar.jpg

Vad lyssnar ni på, mammaknullare?

https://www.youtube.com/watch?v=1ygdAiDxKfI
>>
File: image.jpg (31 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
31 KB, 306x306
>>53923826
Jag är ordentligt trött på din ettriga skit
>>
File: 1404302411432.gif (2 MB, 312x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404302411432.gif
2 MB, 312x250
>Det är ok. Jag kan spamma litet nyheter från MSM om hur negrer och kommunister beter sig. Så låter vi udda vara jämnt med ett stormbögsavsnitt varenda dag tills midsommar.
>>
File: 1431791112230.jpg (93 KB, 950x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431791112230.jpg
93 KB, 950x676
>>53923826
h1
>>
>>53923814
Har du någonsin sett en blatte eller kommunist argumentera på ett logiskt vis?
>>
>>53923841
Tack för att du repeterade vad jag skrev.
>>
File: disgruntled man.jpg (65 KB, 405x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
disgruntled man.jpg
65 KB, 405x504
>>53923814
>antyder att jag inte är trådens mest populära kvalitetsbrevare

Du måste vara ny här. :3
>>
>>53923890
Zola avliva dig själv.
>>
>>53923898
Nej, bara en massa känsloargument, anekdoter och hot om våld
>>
hahahah säg "jag" 2 gånger snabbt
>>
Är ni kristna?
>>
File: 144043280222.jpg (9 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144043280222.jpg
9 KB, 480x360
>Nej, bara en massa känsloargument, anekdoter och hot om våld
>>
>>53923997
aa
>>
>>53923997
tänker inte tillbe någon jävla demiurge
>>
>tmn det finns personer IDT som oironiskt stormbögar
>>
>>53923996
lmao bra där anon xD
>>
File: 1440927123435.jpg (6 KB, 151x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440927123435.jpg
6 KB, 151x200
>>53923898
>argumentera på ett logiskt vis?
>på fyrkanalen
>>
>Zola
>kvalitetsbrevare
>mitt ansikte när
>>
>>53923997
vet inte än
kanske är buddist
>>
>>
>dkn ingen pv
>>
>>53924045
>jag kan inte diskutera så ingen annan kan det heller

Nybög, gå tillbaka till var du än kom ifrån
>>
>>53924080
>antyder att skojbrevning inte är kvalitetsbrevning

:^3
>>
File: 1451895954230.jpg (12 KB, 320x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451895954230.jpg
12 KB, 320x449
>>53924037
>>
File: mfw6.jpg (8 KB, 250x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mfw6.jpg
8 KB, 250x197
>>53924037
>inte stormböga
jävla blatte
>>
>>53923997
nej, men attraheras av kristendomen
>>
File: amanda.jpg (10 KB, 218x273) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amanda.jpg
10 KB, 218x273
>Amanda, 20, dog när hon knuffades framför tunnelbanetåget

Glad att hon inte var vit. Hell Seger.
>>
File: image.png (440 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
440 KB, 640x480
>>53924130
Om dina brev faktiskt var roliga så hade du haft en poäng
>>
>>53924130
dina brev är ju inte skoj
>>
File: 1452333060752.png (244 KB, 295x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452333060752.png
244 KB, 295x353
>>53924128
men
du
>>
>>53924130
antyder att något av dina brev är skoj
>>
File: rad.png (7 KB, 652x811) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rad.png
7 KB, 652x811
>dkn pv
>>
>>53924195
>>53924209
>>53924221
>denna oironiska avundsjuka
>>
>>53924221
det gör ont, men... detta
>>
File: Anders-Borg.jpg (81 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anders-Borg.jpg
81 KB, 800x533
>Zola framhärdar att han är kvalitetsmedveten
>mitt ansikte när alla hatar honom och han är ren skitpostare
>>
>>53924263
denna självblinda förnekelse
>>
File: 1453397392644.jpg (77 KB, 600x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453397392644.jpg
77 KB, 600x677
>tänker inte tillbe någon jävla demiurge
>
>>
>handlar mat
>kollar ser i ögonvrån att jag har ett nytt litet sår på fingret som bloar ner
Jävla skit, brukar man inte känna när man får sår? Detta händer nästan regelbundet och det blir fula märken efteråt. Om jag visste hur jag fick dem så skulle jag kunna undvika det.
>>
File: 1437876560467.jpg (52 KB, 646x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437876560467.jpg
52 KB, 646x485
jag gillar zola
>>
File: tunnelbaneattack1.jpg (74 KB, 640x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tunnelbaneattack1.jpg
74 KB, 640x440
>>53924323
Zola på med snubblet och lämna in dig själv.
>>
File: 1452541934021.png (391 KB, 542x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452541934021.png
391 KB, 542x540
>>53923717
>Snubblare

De har ett dåligt rykte för en anledning
>>
File: capitalism.jpg (98 KB, 750x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
capitalism.jpg
98 KB, 750x563
>>53924323
Kvrkor på Väg Ut Väst skaffa hajp!
>>
>när tom sidf tycker zola är en skitpostare
>>
File: siddysicks.jpg (55 KB, 571x506) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
siddysicks.jpg
55 KB, 571x506
>>53922917
>Är 180 cm, så det ser ut som fan med köttiga ben på min korta längd
>>
>>53923546
Minns när jag runkade till denna video favä.
Så hett när hon försöker dra ner tröjan lite i början för att slampa sig och visa cleavage.
>>
>>53924311
Att du fedorabrevar på det där är minst lika fedora-aktigt, favä
>>
-33 ute
måste gå och köpa snus
KVÄÄ
>>
File: 1443389029386.jpg (42 KB, 358x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443389029386.jpg
42 KB, 358x332
>>53924389
ses där :3
>>
File: lutar2.jpg (10 KB, 320x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lutar2.jpg
10 KB, 320x180
>jag gillar zola
>>
>>53924371
Vad har ödlan gjort nu?
>>
>>53924317
>handlar mat
>kollar ser i ögonvrån att jag har ett nytt litet sår på fingret som bloar ner
sprider du din aids i matbutiker?

bögar allihopa
>>
File: 3drumpa.jpg (89 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3drumpa.jpg
89 KB, 1024x683
>>53924371
önskar jag vore en zigenare/arab/neger så jag kunde råna, hota, antasta, våldta, misshandla vita svenska luder...
>>
>när hon tar av trosorna
>>
>>53924442
>tobakscucken
>>
>>53924434
haha okej /r/atheismplus xD
>>
File: trumpspin.gif (51 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trumpspin.gif
51 KB, 480x360
>>53924402
lol ta ditt liv halvlängdsman
>>
>>53924475
Zola på med snubblet
>>
File: eb48e1a.jpg (5 KB, 200x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eb48e1a.jpg
5 KB, 200x192
>>53924485
>när hon inte är rakad
>>
File: 1438013085927.jpg (26 KB, 448x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438013085927.jpg
26 KB, 448x327
>>
>>53924493
Verkligen. Tobaksjuden fick mig.
>>
>>53924551
Nu tycker jag att du inte ska vara så elak emot autister utan humor.
>>
File: 1452893571719.jpg (27 KB, 348x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452893571719.jpg
27 KB, 348x347
>jag gillar [snubblare]
>>
File: 1453180671413.png (769 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453180671413.png
769 KB, 800x800
>>53924607
episkt
>>
Kom tillbaka, Zola <3
>>
>>53924607
>dkn feta läppar
>>
>>53924607
????
>>
>>53924512
>atheism+
Lol, jag kommer ihåg vilken skitstorm det orsakade bland faktiska ateister
>>
File: 1381624105960.jpg (62 KB, 496x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381624105960.jpg
62 KB, 496x501
>Kom tillbaka, Zola <3
>>
File: fedora26.jpg (63 KB, 425x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fedora26.jpg
63 KB, 425x960
>>53924551
Ta det själv min man

>>53924655
>
>>
File: arpi.jpg (600 KB, 1024x1596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arpi.jpg
600 KB, 1024x1596
https://twitter.com/Ivarpi/status/690190659484016640

http://www.svd.se/pixla-inte-i-onodan

I V A R
V
A
R
>>
>>53924700
De flesta ateister skiter ifall någon går i kyrkan eller vill be vid matbordet. Det är verkligen bara i USA det är en grej bland redditpack.
>>
File: Barb sötar sig 2.webm (298 KB, 684x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Barb sötar sig 2.webm
298 KB, 684x500
>>53924683
J-jag är här. :3

>dkn kollar ikapp Person of Interest
>>
>>53923997
Ja.
>>
Har ni funderat på att delta i Taharrush?
>>
>>53924825
>svt pixlar
>aftonbladet pixlar inte
>>
>>53924839
du lurar ingen
>>
>>53924871
Jag har vit hud och skandinavisk kultur. Bara blattar håller på med sådan där skit.
>>
File: 1452628855052.png (440 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452628855052.png
440 KB, 633x758
>>53922859
>Tänkte gå till systemet
>Vaknade halv sju
>>
File: 011915.jpg (112 KB, 590x787) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
011915.jpg
112 KB, 590x787
>dkn ingen fv
>>
>>53924833
Argumenten jag läste om det menar att det är helt meningslöst att försöka koppla en moralitet till ateismen, för då skulle det inte finns några konkreta skillnader alls mellan ateism och en "riktig" religion.

Kort sagt är det komplett efterblivet och det är du med
>>
>>53924839
wow vilken söt flicka!!! dkn hon kmr aldrig va din flickvän
tack för brevet
>>
File: so numb.jpg (110 KB, 930x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
so numb.jpg
110 KB, 930x452
>Du kommer aldrig vara lika cool som SIDF
>>
http://strawpoll.me/6601825
>>
File: tunnelbaneattack1.jpg (19 KB, 371x274) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tunnelbaneattack1.jpg
19 KB, 371x274
Ser ut som Jack Werner favä
>>
>>53924902
>Aftonbladet pixlar inte
>Aftonbladet publicerar ledare om att kulturell bakgrund faktiskt spelar roll ibland
ursäkt för dålig svensk

när var du när Aftonbladet gick fullt dödsknarkarnazist?

Jag satt hemma drack cuba libre när che ring

"Helin är svt"

"nej"

och du?????
>>
Hur hade man sex förr i tiden?
>>
>>53925021
Det är helt meningslöst att koppla sin moralitet till ateism. Jag kopplar den till skandinavien där jag växt upp och godtar att jag agerar i enlighet med den prostantiska katekesen. Man måste inte gå runt med en fedora bara för att man inte tror på gud brush.
>>
>>53925013
Berätta vad du har för känsla
>>
>>53925013
>hon
>fv material
välj en

det där är en pump å dump tjej
>>
Någon som har mer webbumar av Martina? Tänkt runka åt henne.
>>
File: 1403564221758.png (616 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403564221758.png
616 KB, 1080x1080
>>53925087
han fick nog av normalbögeriet
>>
File: carell.gif (499 KB, 500x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
carell.gif
499 KB, 500x200
>>53925101
Hell seger.
>>
File: image.png (265 KB, 334x393) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
265 KB, 334x393
>>53925101
>faktiskt gå på Aftonbladets skadekontroll

De sket i det blå skåpet och nu försöker de spraya parfym på det istället för att städa upp det
>>
>>53925226
>Tänkt runka åt henne.
men neeeej! hon är 15
http://webmshare.com/play/ZNRDq
>>
>>53925087
Historien?
>>
>>53925226
Daglig påminnelse om att Martina är halvturk
>>
Har du någonsin funderat på att heema en tjej?
>>
>>53925267
>görrrra

Hur hanterar jag dkn ingen göteborgs-fv någonsin?
>>
File: 1453327514224.jpg (153 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453327514224.jpg
153 KB, 1080x1080
Jaq vill smiska Martinas lilla rumpa favä
>>
>>53925151
Samlag i missionären för att skapa barn som skall hjälpa till på gården, försörja en i framtiden.
>>
>>53925287
En kaosblatte ska stjäla nedanför en kamera (ja redan där är det ju efterblivet) och får en tillsägelse av någon borgarbrud i sällskap av sina borgaryngel varpå han matar några örfilar på henne för han blir frustrerad av att folk klagar på hans ökenbeteende.
>>
>>53925087
Precis min tänke när jag såg bilden
>>
>>53925287
Kvinnan var nazist som hyllade folkmordet av den stackars snubbens familj, sedan drog hon kniv och hotade att offra mannen till den vite mannens härskare - Jimmie.

Den modige mannen kämpade för sitt liv och lyckades med nöd och näppe komma undan denna satanistiska rasistnazist.

t. Politism.se
>>
>dkn man aldrig kommer att träffa en ökenfröken och bli kära och inte få gifta mig med henne om jag inte konverterar till islam och så gör man det till hennes och hennes föräldrars lycka men så tar man det mycket mer allvarligt än dem och blir extremt religös och tvingar henne att bära burka och går med i ISIS och kämpar sig upp i rankerna och slutar upp som ledare för det nya kalifatet
>>
File: 1401462721839.png (189 KB, 788x784) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401462721839.png
189 KB, 788x784
>>53924253
TA BORT
>>
skan fan göra en trolltråd nu lmao
>>
>>53925377
Den setningen her minte meg på hvorfor svensk er så forbanna episk språk.
>>
>>53925419
Sluta, du skämmer ut oss
>>
>>53925398
asså man blir så irriterad på det här jävla rasselandet!!
>>
>>53925405
Måste man skära på kuken för att bli muslim?
>>
>>53925419
haha nice länka
>>
>>53925267
MEEEEEEEEEEEEN NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJ
>>
>>53925419
Gör femton. Det är bara kul nä nybögar, troll, redditäckel och annat pack kommer hit. Då stormar man för fullt så de blir ledsna.
>>
File: 1449160975539.jpg (58 KB, 540x531) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449160975539.jpg
58 KB, 540x531
>dkn risar laptop
>>
>>53925419
LMAO länka
>>
>>53925478
haha oke här är den kingen >>53925514
>>
>>53925463
mm vet hattar d!! >>:(((
>>
File: 1404050512548.jpg (43 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404050512548.jpg
43 KB, 409x409
>det finns folk i tråden _JUST_ _NU_ som inte är /mys/
>>
File: borgny.jpg (10 KB, 400x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
borgny.jpg
10 KB, 400x500
>>53925398
Ifall hon knivhuggit blatten hade det varit årets mest lyckade nedskärning av välfärden.

t. Anders Borg
>>
>>53925471
jävlar, då tar jag tillbaks allt
>>
File: Heh, hund.jpg (95 KB, 500x493) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Heh, hund.jpg
95 KB, 500x493
>>53925564
>>
Min lägenhet ser ut som en förlossningssal.
>>
>>53925564
lol
>>
>>53925548
>dkn kallt i lägenheten
>dkn ingen varm oboy
>dkn ingen cola
>dkn inga chips
>dkn ingen alkohol
varför ens leva?
>>
File: nordic culture.png (209 KB, 800x8000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nordic culture.png
209 KB, 800x8000
>>53925564
>>
File: 1452457635520.png (40 KB, 362x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452457635520.png
40 KB, 362x362
>>53925548
>dkn var dusch efter jobbet
>nu kaffe och kaka
>>
File: image.jpg (96 KB, 360x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
96 KB, 360x270
>>53925548
>småfull
>ligger i sängen och myser med min höggravida fv
>Tittar film
>ska snart ut och röka (men säg inget, hon vet inte)
>>
>>53925548
Filmmys?
>>
File: toplel6.gif (986 KB, 245x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
toplel6.gif
986 KB, 245x370
>>53925546
>hattar
Dog. Av. Garv
>>
File: ahegao.png (186 KB, 569x501) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ahegao.png
186 KB, 569x501
>>53925548
>dkn Chimay
>>
File: fniss.gif (454 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fniss.gif
454 KB, 500x282
>>53925564
>>
>>53925657
För du ska knega imorgon och tjäna pengar åt kommunen.
>>
File: OT_151644.jpg (89 KB, 647x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OT_151644.jpg
89 KB, 647x431
>>53925617
Har du också en gungstol?
>>
File: sweden finland.jpg (131 KB, 1180x760) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sweden finland.jpg
131 KB, 1180x760
I think my cousin has lost his mind. His sister is just as bad.
>>
Måste man fucking döda en neger för att bli av med sin stämpel
>>
>>53925690
>>ska snart ut och röka (men säg inget, hon vet inte)
>(men säg inget, hon vet inte)
jag ska skvallra
>>
>>53925725
Jag hade inte haft något emot ett förstahandskontrakt på en förlossningssal. Ingår kokvrå?
>>
>>53925754
R O N N Y
>>
File: 1443243378.jpg (26 KB, 238x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443243378.jpg
26 KB, 238x357
>>53922859
Knula2d är en ren arisk norditalienare som kämpar för ett starkt Lombardia.

Forza Milan, inte Napoli. Okej?
>>
>>53925267
ni vet väl att hon svarar på frågan om hon nånsin skulle ligga med en vit kille i den här?
>>
File: 1429389931294.png (13 KB, 676x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429389931294.png
13 KB, 676x615
>>53925754
>mfw shit people have children who will almost invariably turn into shit like them
>>
File: image.jpg (245 KB, 863x752) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
245 KB, 863x752
>>53925792
>han tror han blir av med den trots det
>>
File: blimysig.png (222 KB, 409x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blimysig.png
222 KB, 409x409
>>53925548
>>
>>53925754
>>
>>53925792
????
>>53925754
Surkea kansa. Vittun hurrit. Osanottoni.
>>
File: image.jpg (75 KB, 780x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
75 KB, 780x589
>>53925803
Varför gör du såhär mot mig?
Vi kunde ha varit bröder i ett annat liv
>>
>>53925754
>steffe

lost from the get go
>>
>>53925927
Han är mina nya idol. Knula ordningsmakten.
>>
>>53925939
Son eller Dotter?
>>
File: 1400031547216.jpg (13 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400031547216.jpg
13 KB, 320x320
>dkn tummen är längre än sin slaka kuk
Pf till salu, pf till salu!
>>
File: image.jpg (66 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
66 KB, 540x540
>>53925850
Fl;li

Vad sa hon?

Jag antar nej
>>
>>53925617
min ser ut som en cell på öppen anstalt favä

kalt, trist, bokstavligen grått och 100% IKEA
>>
>>53925939
Er fv'en din hvit i huden anon? Jeg håper ikke du får barn med en sotskalle.
>>
File: ping läkare.jpg (19 KB, 203x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ping läkare.jpg
19 KB, 203x455
Det pulsar/bankar där jag ringat in 10-30 gånger/dag. På höger sida precis under revbenen.

Vad kan detta vara? Man känner av det ganska kraftigt att det bultar/bankar i 1-3 sekunder sedan slutar det. Detta sker som sagt 10-30 gånger/dag.
>>
>>53926046
>Slak kuk

Det säger ju ingenting
>>
>>53926045
Son
>>
>>53926076
Kost, motion och dylikt ifall du vill ha en vettig anamnes.
>>
File: 1453053982136.png (989 KB, 1026x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453053982136.png
989 KB, 1026x1536
>dkn min lappis kommer inte bli lika fint risad som de andra autisterna på /g/
>>
>>53926076
vifififififif
>>
File: 4829349823.png (985 KB, 1130x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4829349823.png
985 KB, 1130x639
>>53925754
>nassebarnet
ahahahaha
>>
>>53926076
Du kanske är gravid
>>
>>53926146
Ingen bryr sig
>>
>>53926113
Jag är inte avundsjuk på folk som föder döttrar i detta nu. De kommer nog tyvärr uppleva ett rent helvete ifall de låter sina barn växa upp i Sverige.
>>
Varför kostar AMD APU skiten så mycket...
>>
>>53926145
>kost
vanlig husman

>motion
gymmar 3-4 gånger/vecka

>dylikt
normalviktig och fullt frisk (vad jag vet)

>>53926179
;__;

>>53926188
Är av det manliga könet, som du ser på bilden
>>
>>53926061
>Vad sa hon?
>men neeeee! nejnejnej
http://webmshare.com/play/ZNRDq
>>
>>53926253
>Är av det manliga könet, som du ser på bilden
Men ändå
>>
>>53926253
Antyder du att män inte kan bli gravida?
>>
>>53926076
Betent blindtarm?

Dra til legen asap hvis du begynner å kaldsvette og bli kvalm.
>>
>>53926199
Samma här faktiskt

Jag vill tro att det är inom min kontroll att lära henne att inte göra idiotiska val men jag är ute så säker på det längre.
>>
jag vill ha ett nytt äldre rullar spel
>>
>>53926253
Mer vätska, fibrer och promenader. Det är nog bara ett begynnande magsår ändå i din tarm.
>>
File: tumblrfrogmeme.jpg (25 KB, 400x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tumblrfrogmeme.jpg
25 KB, 400x386
>>53926269
>de faller för det
HAHAHAHAH VARJE GÅNG!! VARJE GÅNG!!!!
VARFÖR ÄR JAG SÅ JÄVLA BRA PÅ ATT TROLLA???
>>
>>53926076
muskel som du överbelastar?
>>
Vem här äter 10 Snickers om dan för att det är billigt på ICA?
>>
File: image.jpg (112 KB, 562x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
112 KB, 562x453
>>53926290
Detta, är du någon sorts sexist, eller

MÄN KAN FAKTISKT GÖRA ALLT KVINNOR KAN OCH TOM BÄTTRE ÄN KVINNOR OCH TROR DU ANNAT SÅ TROR DU INTE PÅ JÄMSTÄLLDHET
>>
>>53926369
vafan skulle ju nt citera xD
>>
>>53926332
Jag hade en diskussion idag om barnuppfostran. Vad diskussionen handlade om är skitsamma egentligen. Det vi kom fram till är en traditionell uppfostran med strama tyglar och disciplin som släpper ju äldre de blir och kan bevisa att de klarar sig själva är vad du ska sikta på ifall du inte vill uppfostra osköna brottslingar till ungar.
>>
>>53926276
>>53926290
Förlåt. Vill ni uppfostra barnet med mig?

>>53926318
Har ingen som helst smärta, utan man känner bara av att det bultar i 1-3 sekunder.

>>53926354
>Mer vätska, fibrer och promenader
tycker jag både dricker, äter och motionerar bra.

>begynnande magsår ändå i din tarm
är det farligt? bör man uppsöka läkare? har som sagt inte ont eller något.
>>
File: 1453298985238.jpg (65 KB, 599x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453298985238.jpg
65 KB, 599x468
https://www.youtube.com/watch?v=6DsG9yQrdD4

>Jihadisterna vill flytta till Muslimien
>Brittiska regeringen håller kvar dem genom att sno deras pass
>När kurderna och jihadisterna börjar skrika på varandra

lmao Europa är så knullat
>>
>>53926369
jag är förvirrad
>>
>>53926427
Även ifall du gycklar blir jag avtryckt.
>>
>>53926464
Att gymma är inte att motionera. Gå ut och gå eller jogga.
>>
File: Anime70.png (176 KB, 499x452) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Anime70.png
176 KB, 499x452
>>53922859
Hell seger
>>
tjejens mage har börjat växa killar

#vårtår
>>
>>53926375
Tror inte det favä känns som det mer kommer från något organ där inne.

>>53926551
Jag kör kondition under mina gympass.


Läste på 1177
>Gallsten
>Smärtan sitter under revbenen på höger sida och kommer i vågor
;_____;
>>
>>53925754
>dessa "människor" förökar sig
>>
https://www.youtube.com/watch?v=zKV5noD-cv8
>>
File: disgusting.jpg (119 KB, 364x457) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
disgusting.jpg
119 KB, 364x457
>>53926470
>that black flag you see there will one day be on ten downing street
>mitt ansikte när sandnegern skriker detta
>>
File: 1384056888217.gif (3 MB, 385x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384056888217.gif
3 MB, 385x530
Brev sötpajer grabbar.
>>
>>53926627
Hur känns det att vara fertil och inseminera en fertil kvinna?
>>
File: thumbsup.jpg (36 KB, 625x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thumbsup.jpg
36 KB, 625x437
nåja, vad är nästa episka trolleritråd jag ska göra? ska jag kanske göra en klassisk atlantistråd?
>>
File: 1453070777429.jpg (178 KB, 750x864) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453070777429.jpg
178 KB, 750x864
>>53926199
>antyder att tjejer inte lever och kommer leva på Väldigt Enkelt-Läge flera år till
>>
>>53926470
Obligatorisk
https://www.youtube.com/watch?v=6gkBr-qvo-4
>>
>>53926830
Något som är relaterat till homosexualitet.
>>
>>53926766

MIN

SNOPP
>>
>>53926627
grattis anon om det var planerat.

hoppas du tar DNA test när ungen är född
>>
File: 1452511527612.webm (3 MB, 504x704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452511527612.webm
3 MB, 504x704
*lyssnar*

https://www.youtube.com/watch?v=VBwkguPND0s
>>
>>53926670
Gallsten är förstås en möjlighet, men man upplever ofta muskelsmärtor i bålen som att de kommer inifrån. Jag gick och var orolig ett tag för bröstsmärtor proximalt och på vänster sida, särskilt när jag ansträngde mig fysiskt, men det visade sig att jag bara hade skadat ett muskelfäste som sedan läkte.
>>
>>53926830
Gör något rasistskt på flashback där du ljuger ihop en historia istället för denna jonteskit.
>>
>>53926830
Man kan nästan känna hur arg den här killen var när han brevade >>53926942
>>
>>53926627
Hur känns det att det inte är din unge?
>>
File: 1452605386078.png (59 KB, 576x507) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452605386078.png
59 KB, 576x507
>>53926627
>han tror att det är hans avkomma
>>
File: h.jpg (71 KB, 683x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
h.jpg
71 KB, 683x683
>>53926766
mm strax
>>
>dkn sår på förhuden
>kan inte sluta runka
>det läker aldrig
tror jag kommer amputera favä
>>
>>53922521
THE MAHDI HAS ARRIVED!!!!!!!!!

>>53926803
>>53926803
>>53926803
>>
>>53926892
>Något som är relaterat till homosexualitet.
oke här har du >>53927067
>>
>>53926854
Jag lär väl få hela r9k-cirkelrunken emot mig nu. Det bör ändå sägas att maximal easymode är rika föräldrar, man med starka manliga drag, skäggväxt och hårväxt bra, längre än carl, passionerad men lugn, bra utbildning, helt ok jobb som betalar över medel och stor kuk. Att bara vara ett kvinnligt luder är inte direkt easymode.
>>
>>53926775
F1 h1 favä

Långt senare 7kt jobbigt
>>
>>53926990
>men man upplever ofta muskelsmärtor i bålen som att de kommer inifrån
då kanske det bara är det. Detta började för ungefär en vecka sedan och är en konstig känsla. Som sagt så är det som något som pulserar på samma ställe, svårt att förklara.

Avvaktar lite och går det inte över får jag väl kontakta sjukvården.
>>
>>53925810
>>
>>53927075
lika bra va
>>
>>53927075
>herpes-cucken
>>
File: lts2.png (188 KB, 243x407) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lts2.png
188 KB, 243x407
>>53927130
Bra brev, moderatanon
>>
>>53927075
Använd glidmedel i några dagar.
>>
>>53926775
Vi är båda väldigt fertila. Känns bra.
>>
>>53927257
Hej Carl. Mår du bra idag?
>>
File: sug min kuk.png (124 KB, 504x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sug min kuk.png
124 KB, 504x600
>>53927130
Du beskrev kanske 0,0001 av Sveriges manliga befolkning, medan minst hälften av alla unga tjejer i Sverige har det minst lika enkelt
>>
>>53927075
Mann1, sluta runka för 1-2 veckor och applicera bäbisolja dagligen...
>>
>>53927357
Har 10 kronor på kontot. Fan det gör ont när jag inte runkar.
>>
File: korståg knatte.png (733 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
korståg knatte.png
733 KB, 885x1075
>"jag är ateist"
>>
>>
>>53927417
nej, jag är muslim
>>
>>53926766

Kan inte breva, alla mina webbemar har ljud ;_;

Hur fan tar man bort ljudet från en webm?

t. Efterbliven anon
>>
>>53927444
hon är en söt SÖT!
>>
>>53927448
vill du köpa mina systrar?
>>
>>53927130
>tjejer har det inte alls lätt!
>i jämförelse med extremfallens extremfall!
>>
>>53927514
Rapporterad favä
>>
>>53927514
nej, anmäler och fortsätter med mitt liv
>>
>>53927514
ses om 3 dagar
>>
>>53927349
Finns det inte någon graf som visar att kvinnor har det bättre än män mellan 0-15 års ålder, sedan sker ett skifte mellan 15 till 30 års ålder till männens fördel?
>>
>>53927552
>>53927555
>t. triggade hanrejer
>>
File: 1452702248916.jpg (32 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452702248916.jpg
32 KB, 500x750
>>53927444
>>
File: Janoy.jpg (61 KB, 346x517) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Janoy.jpg
61 KB, 346x517
>>53927331
Hade en riktigt sketen dag på jobbet, men efter några öl och skitbrev så känns det genast bättre. Själv då?
>>
Antikrundan hype
>>
Kan man sätta aloe vera på kuken?
>>
File: 1453032253246.jpg (77 KB, 460x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453032253246.jpg
77 KB, 460x415
>>53927448
>>
File: 1452702713423.jpg (73 KB, 500x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452702713423.jpg
73 KB, 500x746
>>53927598
>>
>>53927646
mm strax
>>
>öppnar blade and soul
>3000 pers i kö för att logga in
nä blir nog dibbe istället iquell
>>
>>53927586
Det vore ju konstigt. I och med att det inte stämmer. Men vem vad vad svensk forskning har lyckats trolla fram.
>>
File: wink.gif (4 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wink.gif
4 MB, 640x360
>>53927589
Jag tycker bara inte om kvinnor. Dom ljuger, bedrar och är allmänt äckliga och otrevliga.
>>
File: 1452477052172.jpg (55 KB, 503x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452477052172.jpg
55 KB, 503x623
Tja lads
>>
>>53927632
Ungefär samma. Du råkar inte veta hur mycket gains man förlorar på att dricka en öl efter gymmet? Det känns som att det är marginellt.
>>
>dkn slött vänsteröga
>>
File: 1452820845214.gif (510 KB, 700x827) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452820845214.gif
510 KB, 700x827
>>53927598
>>53927656
Önskar det här var min flickvän favä
>>
>>53927735
När du dricker alkohol så förstör du allt du byggt upp under veckan
>>
>>53927699
hej dala
har du läst jodorowskys serietidningar
verkar som din grej
>>
>>53927669
Kvinnor som är 30-40 och singlar har det inte speciellt roligt på varken köttmarknaden eller arbetsmarknaden kan jag ju säga.
>>
>>53927770
Oavsett mängd? Jag tvivlar väl inte jättehårt på vad du skriver men har du källor?
>>
>>53927735
Jag söp nästan dagligen samtidigt som jag deffade ner ~6kg för ett år sedan, och då blev jag till och med starkare på kuppen. Det är nog ingen större fara
>>
>>53927799
håll käften jävla vitknekt alla kvinnor har de skitbra de e bara jag som har ett svårt liv
>>
>>53927699
Shemitah eller inte?
>>
>>53927770
aa alkohol spränger dina muskler
det är i princip som små molekylära skepp som flyger runt inne i kroppen och pangar sönder allting med lasrar
>>
File: file.png (1 MB, 911x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
1 MB, 911x602
>>53927782
baserade favä
>>
File: 1193786748594.jpg (41 KB, 570x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1193786748594.jpg
41 KB, 570x526
>det är anons i tråden som svarar på snubblares bajsbrev
>>
>>53927770
haha aa, därför folk förr var spinkiga knullpojkar.
>>
>>53927894
>Jag söp nästan dagligen
Jag hoppas du mår bra mann1.
>>
>>53927898
Du kan få ett (you) för att du försökte.
>>
>>53927959
källa? teknopräster var inte i närheten lika snyggt ritat även om det var jävligt snyggt ritat
>>
>>53928038
https://www.goodreads.com/book/show/21279234-metabarons-genesis
>>
>>53927977
avsnitt?
>>
>>53927799
Var hittar man dessa stackars trettionåntingåriga kvinnor med problem på köttmarknaden? Frågar åt en vän.
>>
File: 1452964014729.jpg (198 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452964014729.jpg
198 KB, 650x650
>>53927988
synd o klaga
>>
Hello Finbros,

should I learn Finnish or Swedish?

which of these countries was /cuck/ again?
>>
File: 1398582141382.png (404 KB, 904x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398582141382.png
404 KB, 904x596
>när man går runt med sin i teorin 20 cm långa kuk i halv givakt
>>
>>53928174
Tro mig du vill inte gå i närheten av den delen av köttmarknaden.
>>
>>53928224
im cuck
>>
>>53928224
finland got conquered by russia
>>
Svenska kvinnor är inget att ha favä
>>
>>53928224
>Kommer in i Sverigetråden
>Brevar inte på skandinaviska
Inte ok
>>
>>53928342
Beror på vem du hittar och vad de har för värderingar.
>>
File: 1447330718583.png (44 KB, 1024x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447330718583.png
44 KB, 1024x576
>>53928227
>när man dricker mjölk
>>
>>53928342
detta
t. schlomo
>>
>>53927699
tjena och fina siffror
>>
File: 1423043256710.jpg (112 KB, 590x324) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423043256710.jpg
112 KB, 590x324
>>53927782

Nej det har jag inte, kan du ge mig mer info?

>>53927922

Fråga /pol/.
>>
File: 1386302061641.png (163 KB, 500x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386302061641.png
163 KB, 500x364
https://youtu.be/8bCAJ6bg9Xw?t=2m5s

>man 2 min och framåt
>>
>>53928440
läste teknopräster, var fullt med mysticism och balla teckningar
>>
File: oanständigt.jpg (33 KB, 359x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oanständigt.jpg
33 KB, 359x333
>dkn aldrig smakat framstjärt
Varför inte bara begå lufthockey här och nu?
>>
Bokstavligen alla kvinnor är horor
>>
hej jag bara hallå
>>
>>53928739
Ja. Nu behöver du lista ut hur du ska gå vidare för att inte haka upp dig på det.
>>
>>53928726
STOCKHOLM
>>
>>53928739
det är bra med horor
>>
>>53928739
Jag är en kvinnohatare av rang. Men du får fan sansa dig drängstugekarlssoncucken.
>>
>ica basic-godis
har jag nått botten nu?
>>
>>53928739
Hvis alle kvinner er horer, så betyr jo det at du kan få masse gratis fitte da jo anon! Er ikke det en bra ting? :^)
>>
aa mm aa mm precis aa mm aa precis precis aa mm aa
mm
aa precis

aa mm
precis
aa
>>
File: 01c.jpg (4 KB, 165x115) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
01c.jpg
4 KB, 165x115
>>53928916
>horer
>gratis
>>
>>53927699

Tja senpai.
>>
>>53928739
så varför kan jag inte köpa sex av alla kvinnor? schack matt grodbrevare
>>
>>53927862
Om du super dig full så skadar det vad du byggt upp senaste dagarna/veckan. En öl gör inte jättestor skada, bara det inte är varje dag.
>>
>>53928916
Skillnaden är att man inte betalar dessa horor med pengar, utan med hur bra man ser ut och med statussymboler
>>
File: 1452173254674.jpg (103 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452173254674.jpg
103 KB, 650x650
>>53928428
>>53928993

Tja fan
>>
>>53929002
erbjud vilket sliddjur som helst 1 miljon för ett knull så ska du nog se
>>
>>53928876
vad har de ens för utbud?
>>
>>53929110
Men du, jag tror alla skulle vara horer för en miljon
>>
>>53929014
En öl om dagen gör inte heller nämnvärd skada favä, det är mycket värre med en redig fylla (men även då kan man få bra vinningar)
>>
File: 1438582791596.jpg (96 KB, 650x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438582791596.jpg
96 KB, 650x650
>>53929035
>>
>>53929110
Öka det till tio miljoner och du kan nog få dem seriöst stumma ett tag medans de faktiskt överväger det.
>>
>>53929110
erbjud 1 miljon till vilken man som helst så lär de nog också bjuda till, pucko
>>
>>53929182
Hur mycket brukade du supa när du var på det som värst?
>>
File: 1453327871861.jpg (87 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453327871861.jpg
87 KB, 450x600
Martina skulle aldrig knula med någon ful tönt ens för en miljard
>>
>>53929182
>En öl om dagen gör inte heller nämnvärd skada favä
lite alkoholist varning på den där meningen. Man bör absolut inte dricka en starköl om dagen om man vill bygga upp sin kropp
>>
https://minfil.org/sfocl0b3be/Norrt_lje_TR_B_1218-15_Dagboksblad_2016-01-21.pdf

Hur vill du ha ditt land familj?
>>
>>53929352
Traditionella sunda värderingar och mindre blattar tack.
>>
File: 1425237783017.jpg (756 KB, 1335x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425237783017.jpg
756 KB, 1335x2000
>>53929265
>antyder
Det finns fortfarande riktiga män med sunda värderingar, finns ingen kvinna som kan bli lika ädel
>>
>>53929351
Inte för att vara sådan men tror seriöst att 2.8% öl är ungefär som läsk i skada på kroppen, dvs kalorierna är skadligare än alkoholen.
>>
>>53929288
Nej men hon knullade en neger gratis när hon var 14
>>
>>53929434
>Det finns fortfarande riktiga män med sunda värderingar
haha aa
>>
Vänlig påminnelse att läsa minst en bra dikt och meditera på den åtminstone en gång i månaden

Vägen till avslöjande är lång
>>
>>53929473
Du kanske missade att jag skrev starköl? Självklart har lättöl/folköl mindre påverkan än vad en starköl har
>>
>>53929501
Var är bevisen?
>>
>>53929265
Jag gav det faktiskt en fundering och jag är ganska osäker på ifall självhatet det gett upphov till var värt så litet pengar.
>>
>>53929519
Projicera inte dina svagheter på andra, anon
>>
Hur vet man om ens kompis är bög?
>>
>>53929546
>antyder att jag sparar cuckskit
>>
>>53929548
Det beror ju lite på omständigheterna

Jag skulle absolut inte bli dominerad av en sadistisk negerbög för en miljon t.ex

Däremot en medelålders sockermamma skulle jag nog göra det
>>
>>53929654
man frågar
>>
>>53929654
Fråga honom om han gillar futa.
>>
>>53929665
>dkn man haft sex med en medelålders sockermamma
>>
File: 1446833838438.jpg (157 KB, 992x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446833838438.jpg
157 KB, 992x880
>>53929570
du menar vad du gör när du använder uttrycket
>sunda värderingar
>>
Är Martina verkligen negerknullare?
>>
>>53929665
>Däremot en medelålders sockermamma skulle jag nog göra det
det skulle jag göra gratis
>>
>>53929268
Det varierade, men i snitt två glas vin och 6dl starksprit fem-sex kvällar i veckan. Jag var inte så luttrad och vägde/väger inte mycket, så det var typ en fylla

>>53929265
Fan, 10k hade inte suttit fel

>>53929351
Det är nog värre om man vill bygga volym, men för styrka är det inga problem
>>
>>53929757
aa
>>
>>53929757
Ja, och hennes pappa är invandrare
>>
>>53929757
Ja
t. mdongo
>>
>>53929757
Ja, herr lindholm. Gå och spamma din skit på blixtbakåt nu.
>>
File: 1412415183034.png (366 KB, 500x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412415183034.png
366 KB, 500x594
>>
>>53929803
>i snitt två glas vin och 6dl starksprit fem-sex kvällar i veckan
60 cl starksprit 5-6 gånger/vecka? helvete. Det är vad jag dricker på 1-2 veckor.
Satt du ensam och uggla med din flaska explorer?
>>
>>53929803
Det är på gränsen men jag tror att onsdag + fredag + lördag tokfylla är värre än den konsumtion du brevar.
>>
>>53929654
>dkn en kompis frågade om jag var bög en gång
>>
Brevar Herr Lindholm här?
>>
>>53929894
Jag blir seriöst äcklad. Kvinnor som står för det dock är värda mer respekt än kvinnor som inte står för det.
>>
>>53929894
Vem tog den undre bilden?
>>
>>53929915
>dkn en bekant trodde att jag var jude en gång
>>
File: 1452456192452.jpg (312 KB, 1223x1570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452456192452.jpg
312 KB, 1223x1570
>>53929894
>>
>>53929925
Ja, han är fbanon. Han var här för ett tag sedan eller så skyller jag på carlanderska.
>>
File: 1428072284562.jpg (27 KB, 353x459) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428072284562.jpg
27 KB, 353x459
>>53929976
Hennes pv
>>
>>53929972
Håller inte med
>>
>>53930059
Att stå för skit man gjort i livet är värt mer respekt än folk som hymlar, ljuger och smusslar om det.
>>
>>53929894
>bittra oskulder som blev mobbade i skolan
>>
File: 1448044940307.jpg (9 KB, 447x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448044940307.jpg
9 KB, 447x456
>>53929895
Jag var inte 20, så jag snodde ur mina föräldrars spritskåp

>>53929912
Absolut

>>53929915
>dkn en tjej frågade om jag var bög en gång
>>
>>53930053
Så araber är värsta hanrejerna?

Det visste vi iofs redan
>>
>>53929895
>>i snitt två glas vin och 6dl starksprit fem-sex kvällar i veckan
>60 cl starksprit 5-6 gånger/vecka? helvete. Det är vad jag dricker på 1-2 veckor.
>/vecka
>Det är vad jag dricker på 1-2 veckor
>helvete.
Du verkar också ha något av ett problem anon
>>
File: 2.jpg (58 KB, 580x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
58 KB, 580x679
>det är ett tertiär polare läser ut högt alla episka redditméms han hittar i gruppsamtalet
>>
>>53930112
>Hanrej som leker vitknekt på internet
>>
>>53930112
Både män och kvinnor beter sig som as. Kvinnor får utan straff klaga offentligt på saker som de finner problematiskt hos män. Män har rätt att klaga också. Extrem slampighet är ett problem favä.
>>
>>53930136
Men du är ju bög?
>>
File: 1452854415833.png (73 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452854415833.png
73 KB, 500x500
>>53929894
>dkn folk går på 3D-jagjaget
>>
>dkn en flicka sa att hon älskar mig en gång men jag var för autistisk för att hantera det
>>
>http://www.dailymail.co.uk/news/article-3410575/Shocking-moment-thief-PUNCHES-mother-face-spits-young-children-stops-stealing-elderly-woman.html

Dags att förbereda sig på sverige ja
>>
>>53930110
Att vara stolt över degenererad skit är ganska dumt, favä
>>
>>53930145
2 glas vin och en grogg är inte vad jag skulle kalla ett problem. Snarare ett mer sydländskt drickande.
>>
N-någon som vill börja spela något spel som ff14 nördarna? typ poe eller nåt, kom gärna med förslag.
>>
>>53930219
Var är bevisen??
>>
>>53930261
Jag har varit i en del slagsmål i mitt liv. Jag är inte stolt över det. Jag äger däremot att jag gjort det och så gott jag kunnat tagit ansvar för det i efterhand, speciellt när jag blivit äldre.

Ser du skillnaden?
>>
File: 1453155791506.png (215 KB, 885x1075) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453155791506.png
215 KB, 885x1075
>>53930230
>dkn man har älskat en flicka endast en gång men det var fel
>>
>>53930286
6dl är två normalstora dricksglas.
>>
File: 1411222246422.jpg (462 KB, 694x1175) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411222246422.jpg
462 KB, 694x1175
>kommer in
>första jag ser är detta
>>53930197
>>53930191
>>53929972
>vänder

Lycka till med livet grabbar
>>
>>53930406
Drack han verkligen 6dl om dagen som ungdom? Det tror jag inte på. Jag läste det som cl. Han slant nog bara med c och d favä.
>>
>>53930440
?????
>>
File: Order 66.png (333 KB, 436x614) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Order 66.png
333 KB, 436x614
>kollar tråden
>/r9k/ är i full fart
>>
>tack för att du bjöd mig på lunch anon
>>
>>53930297
TIBIA!
>>
File: feminazi2.jpg (34 KB, 599x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feminazi2.jpg
34 KB, 599x337
>>53930440

Du kan det här.
>>
>>53929716
Var hittar man sockermammor?

t. en hetreosexuel SÖ PO
>>
File: 1452243924730.jpg (25 KB, 680x383) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452243924730.jpg
25 KB, 680x383
>>53930440
Kommer inte sakna dig
>>