[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 108
Thread images: 26
yaramı yii edişın
>>
KAMAAAAAAAAAAAAAL YETEEEEEEEEEEEEER
>>
File: image.jpg (147 KB, 884x907) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
147 KB, 884x907
Downfall'daki Gerda Christian'ın ayaklarına secde eder miydiniz?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=b2xs4G83TWk
>>
File: fetva_m.jpg (62 KB, 510x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fetva_m.jpg
62 KB, 510x330
>[Bu yıl]
>Müslüman olmak
>>
>>53693836
>>53694343

misyoner pozisyonu
>>
Bu epik memeci hanginiz?
>>
>>53695150
Meme de severim ama göt benim için vazgeçilmezdir. Bide reddit'te ne işin var mk.
>>
File: zihin.png (22 KB, 979x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zihin.png
22 KB, 979x335
>>53695348

>redit de kurt trollememek
>>
reddit'in gitmesini istiyorum
>>
ledditi sikem sokam
>>
>>53695629
>kürt ol
>kürtlerden nefret et
neden?
>>
>>53695875
>self-loathing nedir
>>
>>53695629
Gardaş iki-üç k*rdü trolleyecem diye yazdığım klavyeye yazık. Oralarda memnuna benziyorsun, kal redditte sen.
>>
>>53695875
>>kürt ol
>>kürt ol
>>kürt ol
>>kürt ol
>>kürt ol
bilerek yapiyon dimi
>>
>>53696007
>kürt ol
>>
>>53696007
kürt olmadığına dair kanıt?
>>
dubs raid hedefini belirler.

/ita/
>>
>>53696226
ananın amı
>>
>>53696226
/deutsch/
>>
>>53696173
nerde okursan oku, yazilirki zazalar etnik kurt degil, ama kurtler tarafindan asimile edilmis


kanit? aleviyim, shafi subhuman degilim :^)
>>
>>53696226
/deutsch/
>>
>>53696226

tabiiki de en büyük ally /balt/
>>
>>53696305
>kürt ol
>>
>>53696333

winrar
>>
>>53696226
siktir git, not your personal army.
Türkçesini bilemedim.
>>
File: 1442783681256.jpg (16 KB, 307x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442783681256.jpg
16 KB, 307x371
>>53696333
>>
>>53696333

hadi dalalım :D
>>
>>53696305
Burada kaç aleviyiz beyler? Yakmayacam korkmayın.
>>
>>53696491
benden baska kimse pek alevi takilmiyo t.bh

bi b.c. anon vardi o da gelmeyeli bayaa oldu

https://www.youtube.com/watch?v=X7LvNv2XOxI
>>
File: image.jpg (82 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
82 KB, 960x640
İyi geceler orospu çocukları. Umarım uykumuzda ölürüz hepimiz.
>>
I'M IN LOVE WITH THE CO-CO
>>
>>53697483

MJ GONE OUR NIGGA DEAD
>>
>>53697106
Neden internet üzerinde olan herhanig bir konuşmamızda sürekli küfretme ihtiyacı duyuyoruz? Neden bu "edgy"lik? Youtube'da da, burada da.
Küfür sevmeyen biri değilim, normal hayatımda da küfretmeye bayılırım yakın arkadaşlar arasında olacaksa. Ama burada biraz zorlama geliyor. Çocukların kendini büyük göstermeleri için ettikleri gibi amunagoyum. Sikecem artık biriniz düzgün konuşun.
>>
turks have interesting culture
all that ottomans, turan ataturk,omg i wish i was a turk omg turkish soldiers are strong erdogan is cool haha
>>
>>53697627
how do you like your plane senpai?
>>
>>53697531
Anen
>>
>>53697697
Medium-rare.
>>
>>53697531
Bende tam tersi. Reelde en ufak bir küfür/hakaret çıkmaz ağzımdan ama İnternette kendimi kaybedebiliyorum. Özür dilerim anoncuğum, sarılalım mı? İstersen postumu da silebilirim.
>>
Yav beyler, bi dakka ciddi bi soru soracam


nasil oluyorda Osmanli son anlarinda 5k vs. 40k savaslarda kaybediyor?

montonegro savaslarinda NASIL 5k kafir 40k osmanli ordusunu yeniyor?
>>
>>53697796
shit
sorry i burned it a little bit i hope thats ok?
>>
>>53697828
Because i don't know hahahhaaha suleiman was cool guy hahahah fatih 1453 :D
>>
>>53697828
Kırmızı ilaç zamanı mı?
>>
>>53697828
eu iv bunu anlatiyo xocam, bati'nin military tech filan daha iyi oluyo ya.
>>
>>53697881
No-meme question
How much is your salary?
>>
>>53697828
Quality != Quantity
>>
ÖFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF AMINAKODUĞUM GOREPOSTERİ YÜZÜNDEN BAN YEDİM AMQ ORÇOSU
acaba aynı apt'damı oturuyoruz?
>>
hi there turkbros
could you wish him a happy bday
>>53695455
>>53695455
>>53695455
>>
>>53697953
source'un guzelse at pls


>>53697970
yav tech'in amina koyam

onlar silah biz ok mu kullaniyorduk?
5000 vs 40000 lan
bu 40k'nde 16000 olmus lan
komutanlar da yakalanip diri diri yakilmislar
>>
>>53698047
nee kanker op

>>53698042
kek meet up yapin sikisin :Dd
>>
>>53698042
alt katımdaki velet karanlık köşeli bir tip uzun saçlı siyah giyiniyor felan,acaba o'Mu?
>>
>>53698126
Ahmet abi sen misin?
>>
File: Panic.jpg (6 KB, 200x291) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Panic.jpg
6 KB, 200x291
>>53698126
ve ayrıca bana 4chan'de takıldığını itiraf etmişti
>>
>>53697106
bu karıya bitiyom
>>
>>53698126
>ohk uzun saç
>ohk koyu renkli kıyafetler

S-sen kimsin? ;_;
>>
>>53698187
hekkır mı?
>>
>>53698187
Senin interneti çekiyo ozaman pezevenk, sifreyi değiştir.
>>
>>53698244
Sie git anana bit orço
>>
>>53698250
oğlum benim bölgemde bloklu sen olamazsın
>>53698256
ne bileyim
>>53698261
imkanı yok,kendi wi-fi'si var
>>
>>53696491
ben varım
>>
>>53698318
>oğlum benim bölgemde bloklu sen olamazsın
>çenpas almadığımı imbale

Gel abi alt kata ananı inletiyorum şu an :Dd
>>
File: ehehe.jpg (65 KB, 714x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ehehe.jpg
65 KB, 714x679
>facebook normie sayfasinda bunu gor
>46k like

SONRA NIYE NORMIELERI KOTU YA BIRAK ISTEDIKLERI GIBI YASASINLAR HAJUM SANA NE ZARARLARI VAR XDD

YETHEEEEEEEEEEEEER
>>
13 yaşındaki kızların ayaklarını yalamak+emmek+öpmek+koklamak istiyom
>>
>>53698479
bide 70k share almis, allaxim bu kadar mi gerizekali olunur offf
>>
File: Enver Paşa.jpg (2 MB, 1300x3032) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Enver Paşa.jpg
2 MB, 1300x3032
R-Rate OC
>>
hofff engeli nasıl açtıracam? ciddi cevap varmı? çinli moota mail atsam cevap verirmi?
>>
>>53698502
Diyanette iş bul, yardımcı olurlar.
>>
>>53698646
b2ekşi
>>
>>53698670
Yalan mı gardaş?
>>
File: 1417367743620.png (114 KB, 192x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417367743620.png
114 KB, 192x282
>>53698565
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

beğendim
>>
File: Turkey HDI.jpg (226 KB, 1285x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Turkey HDI.jpg
226 KB, 1285x679
>>53698565
>>
>>53698774
hahahahahaahahaha
>>
File: 1439913438551.jpg (42 KB, 346x526) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439913438551.jpg
42 KB, 346x526
>>53698774
teşekkürler hocam
>>
>>53698750
>gardaş

çom çom
>>
File: Enver-Paşa1.jpg (944 KB, 868x2022) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Enver-Paşa1.jpg
944 KB, 868x2022
>>53698565
Fakirler için daha küçük hali
>>
https://www.youtube.com/watch?v=WIKqgE4BwAY

kim burda /babymetal/?
>>
File: tor_678700904_2.jpg (129 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tor_678700904_2.jpg
129 KB, 1280x720
>>53699028
ccc babyreyiz ccc
>>
File: 1415127161576.gif (813 KB, 150x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415127161576.gif
813 KB, 150x150
>>53699028
>>
>>53699028
>betacuck
>>
>>53699267
nice

>>53699327
>>53699269
sie barbarlar
>>
File: eu4_25.png (3 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eu4_25.png
3 MB, 1920x1080
>>
File: 1419332898011.gif (774 KB, 276x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419332898011.gif
774 KB, 276x220
>>53699028
>>
>>53699442
lel
>>
https://www.youtube.com/watch?v=qVdBBOpSoN4

1:45
>>
>>53699410
>beta ol
>alfalara barbar de

ezik
>>
bütün türklerin anasını avradını sikeyim. istisnasız bütün türkler orospu çocuğudur
>>
>>53699442
delete this right now
>>
File: 1q2wwl.jpg (68 KB, 466x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1q2wwl.jpg
68 KB, 466x442
tokyo ülkü ocakları
>>
>>53699442
>kurdistanbul

lel aslında şimki ismi öyle olsa daha doğru olurudu
>>
>>53699845
A N A N
>>
>>53699442
istanbul is beyond repair m8
>>
>>53700211
>>backtoinci
>>
haftasonu diye burdasınız amk yoksa alayınız liseli
>>
>>53700467
turkoposterarin 90% liseli
>>
>>53700467
suan kiz yanimda film bakiyoz
>>
File: atatürk.png (478 KB, 371x953) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
atatürk.png
478 KB, 371x953
alın oc yaptım ben de.
>>
File: 1451943966440.png (308 KB, 813x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451943966440.png
308 KB, 813x298
>>53700644
>>
>>53700785
kiskandin demi
>>
>>53700888
tripslerini kiskandim, zihinini kiskanmadim
>>
>>53700519
>>53700644
>>53700785
>>53700888
>>53700961
Amk şizofreni
>>
>>53701061
kes lan sizolugum bizim sizolugumuz degil mi sana ne ulan
>>
File: 1390749773555.jpg (28 KB, 377x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390749773555.jpg
28 KB, 377x351
>>53701099
Pardon abi.
>>
>>53700715
güzel
>>
File: 6XoQwIb.png (54 KB, 533x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6XoQwIb.png
54 KB, 533x238
>ohk uniye giderken tram yahudi mahallesinden gecsin
>ohk hepsi cirkin olsun
>ohk hepsi sarma ve bismis et koksun
>ohk her yerde asker gezsin onlari korumak icin

tuccar harbiden yenilemez,
>>
File: image.jpg (99 KB, 960x518) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
99 KB, 960x518
LOL
>>
>>53702591
>>
>>53702591
butthurt :D
>>
>>53699442
Kek
Thread replies: 108
Thread images: 26
Thread DB ID: 449046[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.