[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/ex-yu/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 305
Thread images: 72
File: srbi.jpg (108 KB, 640x889) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
srbi.jpg
108 KB, 640x889
pimpek joža edicija lolzzz
>>
prvi za le žblj gssss
>>
GSSS hsahsaha
>>
mda
>>
File: 1452369808060.jpg (69 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452369808060.jpg
69 KB, 540x540
>"""servski""" """jezik""""
>"""servska""" """""""nacija""""""""
>"servska" """""""povijest""""""
>""""""""""""""""servski"""""""""""""" """"običaji""""
>>
jebo vam mrtvu pas mater da vam jebo krv mater mutavu pičke krampusovelelzzzz
>>
MEMANJE I MEMERSKO MEMENJARANJE :-----------D
>>
ku kluks klan
>>
>>53607827
Skaži te kaj na zagorskom, Joža.
>>
>>53607827
ku cuck klan.
>>
Igrajte na nostalriusu bajovi
>>
>>53608717
>wow
>2016
šta radiš bajo moj
>>
>>53609061
Pa igram WoW :-------DDDDD
>>
http://www.index.hr/mobile/clanak.aspx?category=black&id=868312
>>
>>53611516
>index

odmah sam ugasio. kak to mozes citat ?
>>
Smvt izdajnicima dbi
>>
>>53611630
članak piše o sisama, nije loš dbi faм
>>
Jutarnji podsetnik da su hrvati genocidan narod, narod a ne nacija

http://www.jasenovac.org/whatwasjasenovac.php
>>
Čime sa bavite vi za život jebovampasmater?

>dijaspora stop
>>
https://poal.me/3dkewy

Znači pobedili smo cigane?

>opet
>>
Hrvatska je zbilja jebački sretna po pitanju ekonomije.
Ne napravimo niti jednu reformu i dođemo do rasta.

Da Grčka nije u kaosu s divljanjem po ulicama, da Italija nije prepljavljena afrikancima, da Španjolska nije u kanti s ekonomijom, dodajmo još i Charlie Hebdo u Parizu, i veselje blizu Turske, veselje u sjevernoj Africi i slično ne bi baš ostvarili tako dobre rezultate u turizmu.

I još smo druga zemlja po ekonomskoj ovisnosti o cijeni nafte a nafta trenutno na oko 30$/barell

Koliko dugo ćemo se ovako krumpirat?
>>
>>53613578
kolko losus kosta kod vas?
>>
>>53613578
dok hdz opet ne pokrade
>>
>>53613578
ovo dbi>>53614058
>>
>kupim burek
>zaboravim jogurt
Hoće li ovaj mučni život više završiti
>>
>>53614745
burek smesom
>>
>>53614745
Boli te kurac, ja sam doručkovao kafu.
>>
>>53614058
Kako se zoves na redditu?
>>
You're now chatting with a random stranger. Say hi!

You both speak the same language. (Select "English" from the menu in the corner to disable.)

Stranger: Cao!!!!!!!!!!!

Stranger: Seksi sam

Stranger: uh vlazna

You: english?

You: what language

Stranger: I am hotny

Stranger: horny

Stranger: i want my pussy fucked

You: where u from babby

Stranger: Serbia

You: serbia wher e is that

Stranger: looking for a nice juicy cook

Stranger: cock

Stranger: damn you're stupid

You: why

Stranger: Nevermind, fuck me babe

You: i want to fuck you with my muslim arab dick make lots of babby for allah army

You: are serbia muslim

You: hey

Stranger: Fuck meeee

You: ajde bezi pederu odvratni

Stranger: Lol, e jesi glup dete :D

You: šta ti radim ahahah

Stranger: Hahaha. Nesto si edgy

You: mrš nazad na 4chan govno neetarsko

Stranger: Normie, vrati se u kafanu i slusaj balasevica dok padas ispite

You: haha glupi neet kmeči

Stranger: Dete, ja imam 40 godina.

Stranger: Odlican kurac imam.

You: u je imaš 40 godina a i dalje ti keva briše bulju

You: ubi se

Stranger: Salim se, imam 11 godina

Stranger: Znas kako kazu once you go ging you never go back

Stranger: Evo:

Stranger: hinge of a ginge

Stranger: 15 bodova max

Stranger: pa gle

Stranger has disconnected.
>>
>>53615464
OVO dbi
Ja mrzim HDZ ali jebote ovi na redditu su odvratni s tim shillanjem protiv HDZ-a.
Ali ja mrzim i SDP jer je im je modus operandi isti - lagat o reformama, garantirat reforme, doć na vlast ne radit ništa osm uhljebljivanja
>>
>>53612592
>tarzanija

rokni se
>>
File: 10.jpg (7 KB, 160x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
7 KB, 160x240
>>53615554
>edgy
>normie
>neet

Nisam bio spreman.
>>
>muh sad picture
>muh lets stop
>muh no war
>muh they are the good guys, we bad
>>
>>53615464
činjenica je da je hdz uništio hrvatsku i ne možeš protiv toga
>>
File: irak.jpg (14 KB, 275x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
irak.jpg
14 KB, 275x183
>>53615646
>muh sad picture
>muh lets stop
>muh no war
>muh they are the good guys, we bad
>>
>>53615661
plan 21 = garantna kartica
>>
File: žohar.jpg (9 KB, 299x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
žohar.jpg
9 KB, 299x168
>>53615668
>muh sad picture
>muh lets ask them to come
>muh giv them bunch
>muh they are the good guys, we bad
>muh engineers, doctors
>>
>>53615554
Cecnuo sam dbi
>>
>nikada necete ic u latino ameriku
>nikada necete fiestati
>nikada necete jebat neku latinu
Zasto uopce zivjet...
>>
>>53615661
Pa znam hocu ti le upboat dati
Kada idemo u prosvjed protiv crkve?
Jebeni katotalibani vidjetu ce oni jos
>>
>>53615832
uvek je tu rumunija
>>
File: samo_daj.jpg (17 KB, 275x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
samo_daj.jpg
17 KB, 275x184
>>53615832
latino amerika je kurac
ozbiljno, nasilje, zločini, sve cigani naokolo (ne pravi cigani nego indijanci)
ne biti duže od tjedan dana tamo
>>
>>53615864
Hvala na Keku
trebao mi je
>>
>>53615934
ne, hvala tebi na (Vi)
>>
>>53615864
Jebeni Rumuni, trebamo im granatirati onaj reljef Decebalusa. To provokacija ako sam ikada video jednu!

>živeli Marko Ulpije Nerva Trajan i Tit Flavije Domicijan!
>>
>>53615912
pa to važi za manje više bilo koji deo sveta, osim Antarktika
>>
>>53615863
a u kurac
nisi valjda ti hdzovac? ako jesi onda si sličnji ovom SDP smradu gore nego što misliš uhljebu socijalistički
>muh Homeland
>muh Veterans
>muh subsidies
>muh amry
>muh church
>muh protection against the west and the capitalists
>muh hercegovina and dalmacija
>>
>>53615966
polako, prvo šiptari i bugari, pa onda ostali nesrbi
>>
>>53615996
osim Europe
Europa je do jaja... i bit će takva sve dok ne uvezu nekih 19 milijuna shitskina i rapsodijele i po getima diljem europe
>>
>>53616050
>i bit će takva sve dok ne uvezu nekih 19 milijuna shitskina

Uvezli su ih dovoljno, sada im samo daj dve generacije da se namnože.
>>
File: s300.jpg (72 KB, 702x468) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s300.jpg
72 KB, 702x468
hrvati vidite šta imamo, jeste se usrali? hehe
>>
>>53616000
Anone ja sam mod na r/croatia i r/gaming
Molim te da me ne optuzujes da sam katotaliban seljak iz hrvatistana
Ban ces pokupiti veoma brzo
Nemoj se saliti samnom
>>
>>53616091
Imamo pederčinu za premijera i podgrejan leš za predsednika.
>>
>>53616091
>smugvucic.jpg
>>
File: kineski vozic.jpg (82 KB, 660x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kineski vozic.jpg
82 KB, 660x330
>>53616113
ali zato kidamo kakve makete imamo mogu da nam zavide dušmani
>>
I'm addicted to you
>>
>>53616181
Porque es un vicio tu piel
>>
>>53616162
Dobro de, to mu priznajem. Vidi se da ne pazari maketice kod Kineza kao mi ostali pleb.

>makete hleba when?
>>
>>53616199
Baby I'm addicted to you!!
>>
>>53616225
Quiero que te dejes querer!
>>
>>53616113
ali vučić, kakva mu god prošlost bila u hrvato-mrzcima, me je impresionirao sa svojom retorikom o tržištu, kapitalizmu, štednji, otkazima u javnoj upravi...
neznam je li IŠTA od tog napravio ili jeišao na onu hrvatsku foru - KUNEM VAM SE, REFROMEEE!! i onda rekao da nema vremena, i otišao u katar, usa i ruijsu žicat investiore da dođu bez da je napravio povoljan ekonomski okoliš za to i dobili svi kurac u zube
>>
>>53616280
ma daj, ta njegova """retorika""" prolazi samo kod njegovog biračkog tela koje se u 97.85% slučajeva sastoji od dementnih baba i deda i nepismene krezube sirotinje, dakle ološ sa dna kace, a ko ima barem pola vijuge provaljuje da mu je spika šuplja kao truli dulek i tera ga u pičku materinu
>>
ovaj thread nema dosta Bosanaca
>>
>>53616398
samo si još ti falio samire
>>
File: 353257-dpz3myab-48.jpg (192 KB, 816x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
353257-dpz3myab-48.jpg
192 KB, 816x1000
Mmmm cigančice.....
>>
Poranili ste danas sa krindz maratonom.

Gde da igram WoW? Najvise kontam TBC ali ovaj corecraft izgleda nece nikad izaci. Da li samo krenuti WOTLK na warmane-u i nek se tera u kurac.
>>
>>53616280
Taj lik je bukvalno najveća gnjida koja se ikada ugrabila autoriteta I K A D A. Da on stvarno mrzi hrvate/šiptare/muslimane/amerikance/zapad kao što je pričao dok je bio pajtos sa Šešeljem, onda bi BAREM bio dosledan, ali ne, čak nije dosledan ni u sranjima koje mrzi.

Sada je on odjednom evropski orijentisan i stremi eurointegracijama kroz sporazume sa Šiptarima i titranjem muda EU i slično.

A ujedno prodaje priču kako "ga je sramota koliko nam je dobro", a nezaposlenih 792.888, skresao penzije, cenzura medija, pratijski nepotizam, partijsko zapošljavanje, korumpiranost na svim nivoima i ako se "zakleo da stane na put korumpiranosti".

Lik je dno dna, i stvarno samo partijski poltroni/botovi i ljudi koji su mrtvi od grla na gore glasaju za njega/njih. To što on prosipa kroz medije (koje kontroliše) je baljezganje i bukvalno nula (0) toga je istina.

Zapravo, jedino veće dno od njega je ovaj naš leš od """"predsednika"""" koji drži bosanski crni pojas u džudou.

Sve to treba podaviti na radost naroda.
>>
>>53616683
>oh geez politicar menja misljenja i strane
>ma nemoguce
>>
>>53616677
>sere drugima o krindzu
>prica o wowu
>>
>>53616736
Pomaže bot
>>
>>53616783
koko si glup
>>
>>53616683
toma diploma je samo retardirani ljakse
pičkousti je retardirani zli egomanijak
>>
>>53616649
Udelio bi joj koji dinar u prolazu.
>>
>>53616865
Kažem, podaviti to pa dati kerovima da izjedu leševe, onda i te kerove podaviti i sve komplet u pljeskavice pa da se prodaju Britancima na EXITu za 250 dinara komad.
>>
>>53616398
vaša vojska ima 750+ komada artiljerije i višecijevnih raketnih bacača a naša samo 330
doduše, imate 300 komada lakih oklopnih vozila naspram naših 570...(tenkove ne računam jer tko zna u kakvom su stanju vaši... mi ćemo ih uskoro imati samo 48, vi ih imate nekih 120 ako svi rade još)
>>
>>53616894
ma mnogo si mi ti opasan
Sto ne krenes da radis nesto povodom toga? A da ne mozes jer si picketina neetarska i cekas samo drzavu da ti sve odradi dok istovremeno seres po njoj ahahhah kakav mali degen pickasti.
>>
>>53616942
Pošto bulja botčino?

>Sto ne krenes da radis nesto povodom toga?
I radim. Idem da postanem dijaspora i da se izjašnjavam kao bunjevac i glasaću za savez vojvođanskih mađara.
>>
>slušati sinana i đusa
>biti djevac
>živjeti na selu
>>
File: 1448369430967.jpg (34 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448369430967.jpg
34 KB, 500x500
Imam 22 godine i još uvek nisam jebao. Studiram već dve godine, čak i više od toga, i još uvek nisam jebao. Veoma je mučno. Ovo je period u kome svako iskusi te stvari kao što su seks, zabava i zadovoljstvo. Tokom ovih godina, ja trunem u samoći. Nije fer. Vama devojkama nisam privlačan. Ne znam zašto vam nisam privlačan, ali kazniću vas sve zbog toga. To je nepravda i zločin zato što ne znam šta vi to ne vidite u meni. Ja sam savršen, a vi se pored toga bacate u naručje nepodnošljivim fegetima.

http://vocaroo.com/i/s0h1f6n6Ecvu
>>
File: Elliot Rogers.jpg (29 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Elliot Rogers.jpg
29 KB, 480x640
>>53617209
>>
>>53617209
Ti nemas pametnijeg posla roki?
>>
>>53616683
>skresao penzije, cenzura medija, pratijski nepotizam, partijsko zapošljavanje, korumpiranost na svim nivoima i ako se "zakleo da stane na put korumpiranosti".

od kuda mi je ovo poznato, hmmmm
>>
>>53617102
>savez vojvođanskih mađara
izdajniče roda svog! pu!

http://www.sbb.org.rs/
>>
File: IMG_4085.jpg (358 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4085.jpg
358 KB, 1280x960
Ode vam danas vas brat taxista na rehabilitaciju.
Pozelite mi uspesno lecenje i lep zivot posle toga.
Malo sam preterao sa zajebancijama vec 4-5meseci i salje me cela familija, ortaci, riba i svi zivi na lecenje ili ti rehab ako cemo zapadno.
>ne trolam
>ne lazem
>uostalom znate sve vec, postovao sam milion puta moje gluposti
Na slici ja, zenice i oci mi ko tepsije od krize majku ti jebem....hahahaahaa, sva sreca pa se nekako uvek iscupam i svako lecenje mi bude kao setnja po parku. Para vrti sve nalazolst mada treba biti jak mnogo u glavi.
>ne kazem da sam jak
>cak sta sam i slab, predajem se svim porocima i zadovoljstvima
Kazite mi nesto lepo, znaci mi
>>
>>53617710
rekao bih ti nešto lepo da nisi taksista, ovako mogu samo da ti poručim da mi se napaseš muda ovih znojavih
>>
>>53617710
ahaha turek
>>
>>53617710
>rehab

Winners never quit, brate.
>>
>>53617710
Eh taksista moj eh eh
>>
File: DSC_0025.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0025.jpg
3 MB, 3840x2160
>zagreb
>>
>>53617710
posto je lepak?
>>
>>53618125
Jel to pokraj heinzlove?
>>
>>53618125
87% siguran da je ovo uskoro trgovački centar
11 u zagrebu...
>>
File: rutina.jpg (208 KB, 700x1006) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rutina.jpg
208 KB, 700x1006
S V A K I J E B E N I D A N
>>
File: DSC_0026.jpg (4 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0026.jpg
4 MB, 3840x2160
>>53618232
Kod slavonske
>>
>>53617710
oces da kupis ove olovke od kojih ja zivim
>>
File: DSC_0025.jpg (4 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0025.jpg
4 MB, 3840x2160
Zagrebacki djevci hehe
>>
>>53618608
Slikaj noge
>>
File: DSC_0026.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0026.jpg
3 MB, 3840x2160
Da ga prebijem?
>>
File: int.jpg (149 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
int.jpg
149 KB, 960x720
>>53617781
>>53617818
>>53617859
>>53617994
>>53618158
>>53618232
>>53618485
Posto sam dobio toliko youova hvala momci, krecem za 45 minuta me ceka ortak kolim i vracam se kasnije veceras kuci.
>winners never quit
hehehehehehe do jaja, jebiga mora nekada kocnica u zivotu
>lepak
ne znam idi u radnju pa kupi, inace sam duvao lepak kao dete i cudan je fazon, klinacki, nema nekog zadovoljstva stvarno
>olovke
Kakve olovke?
>turek
GTFO
>rekao bih ti nesto lepo da nisi.....
Pa i nisam taxista jebote, to mi je nadimak. Ili me ne gotivis odavde sa 4chena? Sto?
>Eh taxista moj eh eh
Simpa mi je delovao ovaj reply ne znam zasto, ljubi te drug taxista.
Bez trolovanja momci, jel zna neko kako da nalog u igrici sa apple telefona prebacim na android, jel moguce uopste, googlam naravno ali je sve corsokak, nista ne postizem zaista. Jel moze clas of clans da se igra na kompu?
>>
File: DSC_0025.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0025.jpg
3 MB, 3840x2160
>>53618726
Ostani jak tebra, najjaci kvart u zagrebu je uz tebe
>>
>>53618726
Skini Heroes of Might and Magic 3/4/5 (ja volim 4) i pikaj to. To ti utopi sate jer je sporo ko kurac, a ujedno dovoljno komplikovano da te okupira.

Javi se kada izađeš pa da odemo da se našmrkamo kao goveda.
>>
>>53617710
cekaj od cega se rehabilitujes i gdje ides uopste?
>>
>>53618726
jebeni bogatas ide da se skida sa svog skupog hobija
Nadam se da ces umreti uskoro parazitsko beskorisno govno. Ti si subhuman.
>>
File: DSC_0025.jpg (2 MB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0025.jpg
2 MB, 2048x1536
Prejaka mi kamera za 4chan
>>
File: 1448213218857.png (462 KB, 450x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448213218857.png
462 KB, 450x556
>>53618841
Hvala druze!
>>53618860
Ma ne igraju se meni vise igrice, samo igram ovo preko mob-a, tu imam neke ortake i tipa 50% je riba u klanu, ide nam lepo....vise zezanje a zaludeo se malo sa igricom.
Jel postoji nacin da nekim programom windows lazira smrdiljivi ios i tako da pristupim svom apple nalogu? Bas mi znaci jebote igrica, totalno mi je trulo da je nemam vise
>>
Moje džibersko pseto >>>> tvoje džibersko pseto.
>>
>>53619108
Pojma neam, nikada nisam koristio apple sranja, ali možda ima neki bugarski emulator ili nešto.

Mada brate, možda je vreme da prestaneš da zavisiš od stvari, kako dopčine tako i igrica.
>>
File: DSC_0025.jpg (3 MB, 3840x2160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DSC_0025.jpg
3 MB, 3840x2160
Legendarne limenke
>>
>>53618989
Pa alkohol, heroin, opijati poput bupa, meta i ostalog, volim i da popijem nesto za smirenje, pijem alkohola dosta itd...na kraju vodim jedan los zivot, nije mi prvi put da radim ovo. Iskreno nisam slabic neki, kada prelomim budem musko i odradim kako treba
>>53618993
Nisam bogatas ali za razliku od tebe sam optimista koji se skolovao, trudio i borio kroz zivot, pokusavao mnogo i mnogo gubio. Imam petlje (ono sto ti nemas) da nekada rizikujem i blago ilegalnim poslovima zaradim nesto extra para. Nikada nikome stetu nisam napravio!!!
Davao vise puta onima koji nemaju i uvek bio u humanitarnim akcijama.
Uostalom struka kojom cu se sutra baviti, medicina i zahteva humanost kao ljudsku osobinu.
Moji su imali nekada da me podupru, danas vise ne.
Borim se koliko mogu i nekako odrzavam sve to.

Ehh sada da si bio pametan a ne autista pa da si me pitao kao coveka pored onolikog posta o pokeru i berzi, do sada si za ove 2godine koliko dolazim ovde (mada nisam u pocetku gotivio exyu pa me nije ni bilo) mogao da naucis barem jebeni poker da igras i da na njemu imas oko 600-700evra mesecno.
Radio bi nesto, umorilo bi te i imao bi nesto para.
Ako si sposobniji imao bi i vise, pogotovo ako si disciplinovan (sto ja nisam).
Ovako samo seres, hejtujes, uvlacis se u Srbi VS Hrvati gluposti, kenjas, ubacis neki komentar i to je to druze.
Ja koji trolujem poprilicno i budem neprijatan nikada nisam tako ruzan komentar poput tvog ostavio:
>Nadam se da ces umreti uskoro parazitsko beskorisno govno. Ti si subhuman.
Za tebe sam cove/doktor/magistar/ime i institucija u svakom pogledu veruj mi.
Mnogo zivotinja sa ulice sam udomio, od toga ja imam dve.
Studiram najzajebanije studije i cesto ucestvujem u humanitarnom radu.
Zaradjujem i snalazim se kroz zivot bez obzira sto sam NEKADA imao mocne roditelje.
Imam devojku i mnogo drugova kojima sam odan do srzi.
Dovoljno sam nacitan i obrazovan da ne mogu ispasti glup, budala i prost gde god da se nadjem.
Ukratko o meni
>>
Gde igrate WoW?
>>
>>53619214
SLIKAJ NOGE KRETENU GLUPIIIIIII
>>
>>53619505
>uh taj trigger
>implying implications
tl dr
>>
>>53619505
>skinuti se sa dopa je lako uradio sam to 12 puta do sada
>>
File: 1452149346076.jpg (44 KB, 458x257) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452149346076.jpg
44 KB, 458x257
>>53619505
Usput nisam ego manijak, narcis i nesto jer bi ti to bio odgovor na ovo moje.
Normalan lik od krvi i mesa koji i gresi i cini dobro.
Znam da je anonimna tabla pa mogu da pisem sta hocu.
Zato i nema razloga da te lazem.
Ok sam covek u skoro svakom pogledu, nisam supermen ali daleko od toga da sam subhuman.
Napisao sam mnogo pa cu ispasti neki "pametnjakovic" ali da me upoznas mislio bi drugacije.
To sto se palite na postove poput BMW, iPhone i raznih materijalnih sranja, to je vise odraz tvog besnila i nezadovoljstva. Te postove sam pravio za sopstveni lulz ali ajde sada sam stvarno iskren pa danas pisem sve sto zaista i mislim.
Bolje ne odgovaraj nego da pises
Trigered, kek, budala, bait i sranja poput
>2016 jos mi ne pusis kitu
Ako nemas sta da kazes pogledaj malo svoj zivot.
Pozzzz momci!
>>
>>53619080
>dolje yusipović

keknuh
>>
Dolazi mi bugarka sada u kucu
>>
>>53619505
sto se bolan drogiras sta ti to ljeba trazi
>>
>>53619814
Vadi dedinu pusku
>>
>>53619505
>>53619745
>narkoman prosipa mudrosti na internetu
logicno jer si u stvarnom zivotu, gde je jedino bitno, sljam drustva pa se nenormalno trudis da nama objasnis kako nisi sa tim zidom narkomanskog besmislenog teksta koji ima smisla u tvom trulom i propalom mozgu
MA TOP CEC BRE MAMU VAM JEBEM hahahah
>>
File: thumbnail.ashx.jpg (52 KB, 625x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thumbnail.ashx.jpg
52 KB, 625x380
Signature Touch for Bentley je uređaj proistekao iz višegodišnjeg partnerstva sa proizvođačem luksuznih automobila. Stoga ne čudi podatak kako je uređaj presvučen najfinijom kožom, najčešće u dvobojnoj kombinaciji. Kupac uređaj može individualizirati putem osam dostupnih tipova kože i 16 različitih prošiva. Bentleyev 3D logo je dio standardne ponude.

S tehnološke strane kupac može računati na 5.2-inčni zaslon razlučivosti 1.080 x 1920 px ispod safirnog stakla i Android 5.1 operativni sustav. Za kvalitetu zvuka zadužen je Dolby Digital Plus virtualni surround zvuk. Uređaj ima Qualcomm Snapdragon 810 okta-core procesor, 4 GB radne memorije i 64 GB interne flash memorije. Kamera je razlučivosti 21 MP, a postoji i prednja od 2.1 MP.

Nama najzanimljiviji podatak ipak je fiksna baterija kapaciteta 3.160 mAh kao garancija dugog trajanja. Mjere uređaja su 155 x 74 x 10.8 mm, a masa oko 225 g.
>>
>>53619814
Skloni srebro u šupu.
>>
>>53619928
daj onaj vocaroo kad kaze MA CEC BER CEC hahah
>>
File: IMG_4076.png (441 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4076.png
441 KB, 640x1136
>>53619928
Ako baitujes ok, ako ne zeleo bih da te spustim na zemlju tako sto cu da te izvedem negde da sednes na pice sa mojim drugarima i sa mnom. Cisto da me upoznas. Nije to fora kao sada hocu da te prebijem i gluposti jer sam trigerovan, koliki sam debil cak sam i pozive i poruke slikao kao sinoc da odgovorim nekome koje je rekao da sam u stvarnom zivotu luzer, pa sam uradio printscreen telefona da vidi da sam dosta socijalno bogat, da ti prevedem: "imam dosta drugova i druzim se sa njima, devojku, familiju i posao koji mi zavisi od kontakta sa ljudima, posto serendam i pricljiv sam zato i radim posao da bi ta retorika i ajde da kazemo elokventonst mogla da se naplati".
>>53619838
Debil sam jebiga, gresim sta ces, veruj mi da se kajem za mnogo stvari a ovo je jedna od najvecih!
>>
>>53620152
>on se OVOLIKO trudi i vadi da nije sljam i propalitet
>doslovno ide na rehab dok drugi ljudi imaju porodice,posao,dostignuca...
>>
>>53620152
Ostavi mail anone ako si iz beograda pa cemo da idemo negde da sednemo, ako zelis druzenje. Nemas cega da se plasis ili da ti bude cudne.
Jedino ako je tebi nenormalno da se ljudi druze u stvarnosti, posecuju kafane, restorane, setaju, idu jedni kod drugih i slicno. Ako mislis da je ceo svet na ovom sajtu i internetu u globalu onda jadan ti. Ali cim to top cec pod caps lokom pises znaci da me sprdas ili da su budala>>53619928
>>
ocu i ja da se druzim sa anonom narkomanom da idemo u kafanu u Beograd
>>
http://www.blic.rs/zabava/vesti/ekskluzivno-ceca-raznatovic-u-vezi-sa-manekenom/e0z7med

top kek zamisli koji cuck je mali Veljko arkanov, keva mu se kara skim stigne
>>
treba nam više ovakvih likova na exyu
>>
>>53620416
on za tebe ne zna da postojis ali ti za njega znas
>>
>>53620263
Lurkujem vec 4 godine, iz ns-a sam, svrati do mene na kafu ako si za chill, verujem da si skroz ok, samo to sa tezim drogama da regulises i na konju si.
>>
>>53620483
apsolutno nerelevantno
>>
trebamo reklamirat exyu po portalima i na fejsbuku
>>
>>53620540
>guzobol:the trigger
>>
https://www.youtube.com/watch?v=eEY0hzaoezE&feature=youtu.be
>>
File: IMG_4089.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4089.jpg
1 MB, 3264x2448
>>53620483
Pa i ja znam da postoje bubasvabe i pacovi a oni mene nisu svesni.
A?
Aj vidimo se kasnije! POZZ
P.S. Drzacu svet na dlanu!
>>
>>53620568
nemoj da te guja ujede
>>
>>53620610
tebi je mozak bas istrunuo jel?
Budali je more do kolena. Vas degenerike boli kurac, svaki dan bleja
>>
jeri narkomancina u dredu...sad sam se vratijo a mrzi me da kopam po govnima
>>
>>53620568
Reklamiraj mamu svoju, znaš?
>>
>>53620483
Ja mog ćaleta mogu nazvati na telefon, on? Ne baš.

Ex-yu: 1
Veljko kreveljko: 0 (nula)

>obljubio bi onu njegovu kurvu od keve dbi
>>
popravilo se klupko
to je to treba nam sadržaj poput ovoga
fredi je otišao, krekre je otišao, šonjo(jel šonjo ili šoljo) je otišao, liberalni bosanac je otišao...
ovo je kvalitetan sadržaj
>>
>>53617710
>>
File: isti_stoklasa.jpg (139 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
isti_stoklasa.jpg
139 KB, 500x500
>>53621711
>>53617710
isti mike stoklasa
samo bez uspjeha na yt i bez rasne djevojke

a kad se udebljaš bit ćete ko jaje jajetu
>>
Ja imam jednu revelaciju za vas ali jos uvek je prerano za to jer ne mislim da idem odavde skorije.
>>
>>53617710
https://www.youtube.com/watch?v=IvWV0ANJqMs
>>
>>53621983
pričaj Allaha ti nemoj me držat na žeravici
>>
>>53622466
>prisiljen da posta bod bosanskom zastavom
večna žeravica bre
>>
>>53621983
Arhitekta velikog projekta?
>>
>>53622527
ti uljezu gledaj svoja posla
>>
>>53622611
Ovo je EX-yu cigane bradati zemljograbežni.
Nabijem ti dodikovu volovsku glavurdu u šupak.
>>
>orci
>>
Da se ponovno rodim..
>>
File: 30.jpg (112 KB, 767x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
30.jpg
112 KB, 767x559
>>53623179
>Da rešimo ovo:

Srpski: jezik
Makedonski: jezik
Hrvatski: varijacija srpskog jezika
Bosanski: dijalekt
Crnogorski: jedva sleng

>ovo nije diskutabilno.
>>
>>53623328
A mozda je srpski varijacija hrvatskog. Ipak su hrvati stariji od vas
>>
>>53623542
>dijaspora

Opinion disgarded.
>>
>>53623328
>Da riješimo ovo:
Orački: rune/hijeroglifi
Makedonski: jezik
Hrvatski: jezik pobjednika
Bosanski: jezik
Crnogorski: lijeni orački

>ovo nije diskutabilno.

mord(orče).avi
>>
File: 2788.jpg (7 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2788.jpg
7 KB, 300x300
>>53623328
Zamisli se za 10 godina.

>postao sam žabe na 4chan

Vreme je da se obesiš dete.
>>
>>53623542
>>53623661
>>53623739

GUZA
O
R
I
>>
>>53623739
tko je taj ljepotan
>>
>>53623606
Problem je sto nije misljenje vec cinjenica hehe srbo moj
>>
>>53623809
srbokarač
>>
File: germany_YES.webm (3 MB, 842x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
germany_YES.webm
3 MB, 842x474
dok se vi prepucavate međusobno - ovo se događa malo sjevernije a vjerovatno i ovdje
>>
>>53623606
>Opinion disgarded.
le zanemari zastavu
kvazidržava dismembered soon

http://www.alo.rs/cela-srbija-u-dometu-hrvatskih-raketa/12962

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=01&dd=08&nav_category=167&nav_id=1083008

Oluja II (traktorijada iz fotelje edicija)
>>
>>53623880
izgleda kao da ćelavi :/
>>
>>53623979
>what is the matter?

PAS MATER!
>>
File: 1451855383818.jpg (93 KB, 1600x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451855383818.jpg
93 KB, 1600x960
>>53623979
>>
>>53623994
>Oluja
>oterali smo svoje zemljake i komšije
>najveće postignuće naše """"nacije""""

I trebaju vam te rakete, skrešite penzioni fond za veterane i fond za razminiranje da bi kupili još koju.

I obavezno lepo Papi pošaljite njegov deo.
>>
File: 1437424333455.jpg (57 KB, 676x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437424333455.jpg
57 KB, 676x960
kae ovo
>>
Sad sam iznenada bubnuo na hladnu solju uhh jebem ti sjeme bozije kad cemo mi na japanski nivo dovi
>>
>>53624117
BRM
>>
>>53623542
a ne najbolje da nije hahsah
>>
>>53624187
>grb je kafanski stolnjak i crnačka ruka kako drži tursku sablju

wew
>>
>>53624187
>>53624187

>"""servski""" ""jezik""
najveća mema 20. stolječa
>>
>>53624230
i takvi da te poraze u tri dana


>jao
>>
>>53624230
lako servu srat kad ste vi """svoju""" "grb" kopirali od gospodara bizantinaca ...
>>
Hej čuj ovo

Turcin vrijeđa turke

Nema sta srbi skidam kapu imate najjače bentze
>>
>>53624131
novi OP
>>
File: 1444421028111.jpg (346 KB, 586x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444421028111.jpg
346 KB, 586x580
>>53624287
>lako servu srat kad ste vi """svoju""" "grb" kopirali od gospodara bizantinaca ...
>>
File: 6.png (154 KB, 498x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.png
154 KB, 498x498
>>53624231
>>53624273
>>53624287
>>53624324
>>53624350


Kaj je bilo dečki?
>>
>>53624187
I u ovom rečniku nema štokavskog govora ili ga ima veoma malo.. šta ti to pokazuje?
Štokavsko narečje je poreklom iz Srbije.
>>
>>53624287
>lako servu srat kad ste vi """svoju""" "grb" kopirali od gospodara bizantinaca ...
hahahaha drito
sluzavacki servi cak i to preuzeli od svojih grckih gospodara lGSSS
>>
File: orci.jpg (42 KB, 500x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
orci.jpg
42 KB, 500x389
Spremte se spremte, očićiii iiii,
velka će traktorijada dabudeee.

>raščetvoriti ćemo vap šupke u pet djelova
>>
File: 1441745300744.jpg (49 KB, 330x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441745300744.jpg
49 KB, 330x319
>>53624287
>>53624287
>>53624287

KEK
>>
File: konobarserve.jpg (50 KB, 849x565) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
konobarserve.jpg
50 KB, 849x565
>>53624187
hahahaha 300 GODINA NAKON ...

i to još da su bar svoj izmislili, oni još kopirali naše ... ljene servčine! hahahahaha
>>
vidim opet autizam drma
>>
Fali srba u tredu
>>
au jebote pa ovaj ima ceo folder sa slikama "serva"
koji autizam
>>
čak im.. wait 4 it.. čak im NI GRB...

čak IM NI JEBENI GRB..

NI JEBENI GRB IM NIJE AUTENTIČAN!!
hggahaggahahahagahahahagsahahahahaha
>>
fali dijaspore u koncu
>>
>>53624542
ni grb..

ni jezik..

ni ime "naroda"......
ma lel le lel Le ČHAHAHAHAHA
>>
>>53624523
Srba je uvijek viška.
1 smrdi. A zamisli kad su dvojica.
Smrde ko 3
>>
>"E ćao šta radiš?"
>"Evo primam se kao kreten na jednom kineskom sajtu"

Bukvalno ITT
>>
>>53607641

>>53607641

>>53607641

>>53607641

>>53607641

>>53607641

GSSSSSS ....
hahahahahaha
>>
>>53624621
kurca?
>>
>>53624547
ja sam jedina dijaspora koja vam treba, bejbe
>>
File: herojanezlocinac.jpg (4 KB, 150x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
herojanezlocinac.jpg
4 KB, 150x150
Idem ja jutros na faks, a neki lik pluta u moru.

Promumljam si u bradu, opet onaj "umjetnik" ima neki jebeni performans, jebeni hipiji i Radnička fronta, pun mi ih je kurac.

Taman se vratio kući

http://www.057info.hr/vijesti/2016-01-15/iz-mora-kod-mosta-izvuceno-bezivotno-tijelo-59-godisnjaka

>mfw
>>
ovaj lik je cijeli dan ovdje aaaaaaa wotwotwot
>>
File: serveimage.jpg (274 KB, 1701x1134) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
serveimage.jpg
274 KB, 1701x1134
>>
File: đus.png (1 MB, 1365x578) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
đus.png
1 MB, 1365x578
BOLESNI POGLEDI, OKRETANJE ZA MNOM
ZNAM DA NEMATE KESA, SITUACIJA JE TESKA
AL' TO NIJE MOJ PROBLEM, NAPRAVI SVOJU IGRU
24/7 HUSTLE-UJEM I PRAVIM SVOJU CIGLU
>>
>>53624727
Oduvijek sam zeljeo biti gusar
>>
gss pozab cropat...

gss....

lolzzzzzzzzzzzz GIT DOXD NIGGA.. hahahahahahahaha
>>
>>53624776
>drži u rukama 4000 dinara
ma top cec bre koja sirotinja ovaj đus
>>
jel domar u klupku?
>>
>>53624738
>bukmarkovi
>"hrvatska pravoslavna..."
>>
LE 10000000000000000 DINARA ZA KAFU ...
hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

servska ""valuta"" mala kao i njihova država... hahahaha

>>53624847
2LATE NIGGA... HSHSHSHSHSHSHS
>>
File: 1441844904524s.jpg (7 KB, 249x243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441844904524s.jpg
7 KB, 249x243
>>53624776
ZIVOTINJSKI OPSTANAK, U SKOLU NISAM FUR'O RANAC
ZBOG BESA KOJI GRIZE, MOR'O SAM DA STAVIM LANAC
JA SAM JAKO SVESTAN STANJA I NE PUSIM TA SRANJA
ILI OSTACES BEZ GACA ILI RADI STA TE PLACA
>>
...gssssssssssssssssssssssssssssssssss
>>
File: 1445115967511.jpg (67 KB, 494x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445115967511.jpg
67 KB, 494x681
opet jedete govna
>>
File: 1452873765250.png (187 KB, 1920x1040) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452873765250.png
187 KB, 1920x1040
>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>
https://www.youtube.com/watch?v=HyMm4rJemtI
https://www.youtube.com/watch?v=HyMm4rJemtI
https://www.youtube.com/watch?v=HyMm4rJemtI
https://www.youtube.com/watch?v=HyMm4rJemtI
https://www.youtube.com/watch?v=HyMm4rJemtI
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>

DEJVID
D E J V I D

BOOOOUUUUUUUUUU

UUUUUUUUUUUUUUU

UUUUUUUUUUUUUUU

UUUU

UU ...
>>
File: khan.gif (917 KB, 250x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
khan.gif
917 KB, 250x190
https://www.youtube.com/watch?v=EyxOBHFYVNo

@12:12 evilgasm
>>
File: gsssss.png (244 KB, 1919x1038) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gsssss.png
244 KB, 1919x1038
>>53624877
>2LATE NIGGA
>pic related

Пoздpaв
>>
>>53625025
znao sam da je to onaj cigan sa španskog jebo mu bog mater cigansku
>>
>>53624983
>>53625025
kontekst je bitan

hehehehehehhe
>>
Koji je najbolji vanilla server? Moram ponekad malo da odmorim od rada na kompu tako sto cu da gledam u komp.. kakav debil.. sta cu
>>
>>53624983
>>53625025
GSSSSSS

>south park
GSSSS DIJETE... LELZZZZZZZZ CRTIČI .. sa tvrdo Č hahahahashshs

>pajret bej
le .. LE KRIMINALAC

>postani student/studomat
LEZ DOX HIMZ LELZZZ MALOLJETNIK?? LE X.. le xD...

>INDEKS
KOMUNJARA SPOTED .. lE DERP HErp hahahaha

>kvartovi, heh...
>kvartovi METROPOLE! HAHAHAHAHAHAHA...

>fejs
NORMIJI REEEEEEEE...
hahahahahahaha

suq it niqqaz.. LELZZ GSSS
>>
>>53625080
ODRASO

NA

KUKSI

JEBO VAS

SVE

U

BUKSI

....
hahahahahahahahaha
>>
>>53625194
ubi se cigane i ja bi bio toliko guzobolan da sam odrastao u kvartu s jednom kanalizacijom
>>
File: 1421602944377.gif (3 MB, 420x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421602944377.gif
3 MB, 420x315
>>53625025
>PRAVO
DOX HIM DOX HIM
....
hahahahahahahahahahahahahahahaha

LIK JE PRAVNIK YO... LE Z.. LE Č!!!
hahahahaha rekt ...

ččččgssss
>>
nove razine sitpostanja
>>
File: U.jpg (340 KB, 1680x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
U.jpg
340 KB, 1680x1050
>>
>>53625270
>orci tupo bulje...
>i tupavo izgledaju..
>>
>>53625270
>nije HIROHITO pozadina već je... errr.. MARIA KURUSA FUKUSA YOKOSHIMA...
ubi se
gssssssssssssss

>>53625243
gubolni pizdek iz centra lelzzzzzzzzz
>>
>>53625025
>>53624983
vvevv profesor legenda je profesor na pravu
??????
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ziOtv-Amoqk
>ook nikada nećeš biti član JUL-a
>>
Jeste li podmazali traktore?
Brinete li se o svojim bežačkim ljubimcima?

Nemoj da opet bude; nismo mi, oni su.

Traktor ne beži sam. Treba dodati srbe.
>>
>>53625432
Boktejebo koja dominacija.
>>
nego .. di smo stali ...

LELZ.. H=U=MORRRRRRR

.....
>>
jel fredi sa španskog?
>>
UNC UNC ...
https://www.youtube.com/watch?v=KT2oAYGkB3c

UNCUNCUNCUNCUNCUNUCNUC
>>
>>53625601
fredi je iz ""novog"" """"""""""""zagreba""""""""""""
x^^^^^^ddddddddddddd
>>
>>53625601
lomnička 25
stalno si mislim da pozvonim kada prolazim pokraj njegove zgrade
>>
>>53625620
Jako želim da ovaj brat pobedi.
>>
>>53625689
i bude mamu ti jebem servsku
>>
File: high pepe.jpg (8 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
high pepe.jpg
8 KB, 225x225
Ispadoh iz takta, ja dolazim iz šahta umesto hromagija, savili smo plakta bela rizla nije cela, zato nove kupuj pušim šita buksnu, radujem se, kuku!
>>
>>53625664
da mi je vidjet kako bi to izgledao

>e-ej... ja sam s eksjua haha jesi ti fredi?
>>
>>53625506
>dominacija
sinko, ti ti tvoje bradate spodobe ste pobjegli sa bojišta.

dominiraš jedino nad ovcama u gudurama smrdije i pušenju ruskog kurca.
>>
>>53625719
Oće kurac pobediti bukvalno je meme, mamu ti jeben crvatsku.
>>
>>53625744
gsssss
>>
>>53625768
ma napuši mi se kurčine... turčine!!!
lelzzzzzzz
>>
File: 20.png (32 KB, 655x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20.png
32 KB, 655x650
>>53625744
>gori mi čmarni kolutić: the post
>>
Moskovsko Бoльшóй pozoriste prije par minuta
>>
>>53625826
>pozna anatomiju čmara
srbin
>>
>>53625852
>kant vijev de pikčer jerbo sam zanemarijo zastavu
>>
File: 1447899446928.png (211 KB, 327x316) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447899446928.png
211 KB, 327x316
>>53625744
Drma me posttraumatski stresni poremećaj zbog rata: the post
>>
hahah vidi ga ovaj crvat dosao iz prve smene iz skolice da malo le shitpostuje ovde
Jesu te i danas sutali u skoli i punili grudvama pa ovde lecis komplekse? cec
>>
>>53625881
qeq.. mora znat kada su im Turci puni čmarne kolutiće njihovim genima i spermijima 500+ godina!!
ahaha ...
>>
>>53625959
Profesor je vjerojatno jedini ovdje koji em jebe em zarađuje velke pare
>>
>>53625945
bolje to nego da me drma traktor
nema leka posle traktorčeta bre
>>
File: topCECbre.png (26 KB, 771x686) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topCECbre.png
26 KB, 771x686
>>53625959
hahaah ovo
CRVAT DOSLOVNO UMIRE OD GUZOBOLA
>>
Top Par > Zoozle > Kek
>>
>>53625959
>cec
brec
brmc
brm
>>
>>53626015
>>53626015
>>53626015
ovo haha

profesor jebač.. jebe the chiks! i jebe serve.. (i ne vadi) hssssssssss.. nemslm GSSSSS
hahahahaha
>>
>>53626085
evolucija breeeeeeee
>>
aj da mi je neko iz španskog ovdje da ga izjebem ??

imal koga jazavca blizu šp?

prebit ću te... pretuči ću te! gss
>>
T O P B A N T Z
>>
Kada će ovaj samefag prestati? Jebem vam sve nenormalno.
>>
>>53626191
Kad hrvati prestanu da budu topcucks. Znaci nikad.
>>
GSSS

LE H00D

LE MADAFAKIN H=U=D

zds.... lolzzz
>>
weedman: šteta što nije pucao u njih,vas novinare treba pobit,,,živite od tuđe patnje i muke,dok čovjek umire vi ga snimate kako bi imali najbolju snimku,dok se djeca pokapaju vi se gurate preko ljudi samo da prodate vijest,vi ste ološ strvinarska bezobrazna,,nadam se da će vam se vratiti sve marvo prokleta...
>>
>>53626183
Ja sam bre iz španskog sela
>>
haha

>serve
>>
>>53626219
od nas ste izgubili rat.


ubijte se

ili se ugradite u ćele kulu 2
>>
File: e dečki moji.jpg (334 KB, 900x1260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
e dečki moji.jpg
334 KB, 900x1260
BOJ SE BIJE BIJE

USTAŠKI SE BARJAK VIJE

ZA SLOBOOOODU I ZA DOM
HRVATSKI DOM!!

...
>>
>>53626337
>od nas ste izgubili rat.

Ali čekaj, ako kod nas bukvalno ni dlaka nije falila, a fama pola stanovništa pomrlo i osakaćeno a kuće granatirane, kako to da ste pobedili?

>a da, niste.
>>
>sergayan wikipedia
>operacija oluja
>screencap sauces
>orci
>>
>>53626427
>>53626427

theServeDominator.đpg
>>
File: image.jpg (1 MB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 2448x2448
Samo da vam se javim iz centra glodari. Ljubi vas taksi paprika!!
>>
>>53626507
gle ovog serva misli da je neki igrač... lolkopter!...
dečko nisi mi ni do koljena keksić.. kladim se da si dijevac!hahahahaha jebeni vrđinzi
>>
>>53626507
zar jos nisi krepao? ajde vise
>>
>>53626507
NISI NI OTIŠAO A VEĆ SE PRIKAČIO NA IGLU

O JEBOTEBOG MILORADE!
>>
>>53626458
>kod nas bukvalno ni dlaka nije falila
samo fali vascela srao krajna sa kompletnim stanovništvom.

uskoro će i vepublika smrdska istim brazdama traktora...


takva vam je sudbina luzeri.

bježanje, samo bježanje...
>>
>servi
>ratovanje

hshahahahhahaha ovo mi je još uvije najjače..

izdominirali ih devedesetih, u prvom svjetskom, u drugom svjetskom...

jel bilo "perioda", da se tako izrazim kekss.. kada Hrvati nisu DoMiNiRaLi serve?

lmaozzz... rekt i kekt
ali dominacija ne prestaje
>>
>>53626701
gss ovovovozzz

dominiramo ih oduvijk i zauvijek! zdom
>>
pun kurac zamagljenih ananas zastavica ?!?!
>>
File: crvi.jpg (86 KB, 1427x959) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crvi.jpg
86 KB, 1427x959
>>53626701
RVATI
>>
>>53626701
>jel bilo "perioda", da se tako izrazim kekss.. kada Hrvati nisu DoMiNiRaLi serve?
gssszzz nops..

uvijek ih jebemo, i za uvijek ćemo ih jebati..

jer servi su slaba nacija, to su služavački robovski narod koji nije ni do koljena HRVATINAMA

hsahahsha

>>53626767
le guzobol..
le guzobolčina.... hshsh
>>
>>53626772
gledaj ti te DOMINATORE ....

kladim se da je svaki od njih pokosio bar 4 serva... hehss

ZA DOM!!
>>
>>53626458
>pola stanovništa pomrlo i osakaćeno a kuće granatirane

ovo mi smrdi na priznavanje genocida

SRBI SU GENOCIDAN NAROD

>srbin šutira mrtvu ženu.jpg
>trudnica srebrenica.jpg
>>
>>53626697
Brate, u svoj zbilji, to su bile vaše komšije, ne naši sugrađani.

Naši su svi kao i pre rata.
>>
>>53626900
>SRBI SU GENOCIDAN NAROD

Ako je tebi tako lakše, furaj. Meni isti kurac.
>>
>>53626912
ma teraj bre tu stoku bre preko drine bre pa nek se tamo izrakijaju i bacaju balvane. breeee
>>
File: topserve.jpg (72 KB, 468x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
topserve.jpg
72 KB, 468x600
>>53626912
>komšije
to su bili servi koji su postali neposlušni

ista spika ko i u ww2zz, neposlušni servi na jednoj strani i HRVATINE koje kao kažnjeničkabojna, das tako izrazim, kažnjava neposluh serva

gsss...
>>
>>53626963
Meni je lakše bez srba.
Ali mi se čini da vi još sanjate veliku srbiju.
Znam, teško je...
>>
>>53627053
Teško je izgubiti 10.000 km2 u tri dana i biti protjeran na traktorima, ali jebiga, ko balvane baca, o traktor mu se obijaju.

>bacaj balvane, rekli su
>imat ćeš državu, rekli su
>>
>>53626991
>>53626991


gsss'dddd zzzzz
objasnio zbivanja na balkanskoj peninsuli u jednom postu kkkkhshsh
>>
File: NDHRVATSKA.jpg (91 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NDHRVATSKA.jpg
91 KB, 1440x1080
servi ZREKT.. i ZŠREKT again.. lelzzzzzzz

samodominacijabajomoj
>>
>>53627053
Bio sam u Hrvatskoj prošlo leto, 3 lika su na random krenuli spiku o ratu sa mnom. Bukvalno na zicer. Jedan, pošto smo šetali, mi pokazivao nazive ulica tipa "3 udarna brigada" nešto i krenuo mi pričati kako su oni pali u odbrani ovog ili onog.

I skontao sam nešto, a to je da je rat devedesetih postao deo hrvatskog nacionalnog identiteta. I srbi imaju to isto, ali mi imamo i ratove sa bugarima, sa vama, bosnu, pa i sa šiptarima sada. Tako da sam zaključio zbog čega nas toliko mrzite.

Ne trolujem.
>>
>>53627239
I bombardovanje 99. Zaboravio sam na to.
>>
sutra dolazim u špansko
>>
>>53627239
nitko vas ne mrzi. samo stojte ISTOČNO od drine.
u suprotnom - traktori
>>
>>53627365
Drina je kičma BRE
>>
>>53627365
>nitko vas ne mrzi

Aham.
>>
>>53627239
servi su u hrvatskoj, slično kao i slovenci, tema sprdnje i zajebavanja

tipa kao što slovence zajebavamo jer su toliko mali a opet toliko grizu, vas zajebavamo jer ste em izgubili rat protiv svih zemalja sa JNA na leđima i više ljudi, em jer ste npr. bili pod turcima (dok mi nismo), itd..

kužim što probaš reć, ali na kraju tvoj post se sveo na "mi servi smo guzobolni na više naroda jer smo od svih izgubili, dok ste vi samo na nas lelzzz", ali to je glupost, bar ovaj drugi dio, jer ste vi gubitnici i jedini hrvati koji vas mrze su edgy klinci sa sela, ostali vas sprdaju i gledaju kao "niže"

...
>>
File: fire.jpg (43 KB, 652x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fire.jpg
43 KB, 652x326
>>53627400
razbit ćemo mu naočari i u srbiji
(bonus, kamen u lice)
>>
>>53627419
Bukvalno ništa od toga nisam rekao, ali hvala ti što si potvrdio moju pretpostavku.

Valjda ćete jednom uspeti da izgradite identitet koji nije zasnovan na nama.

Poyy
>>
>>53627419
ovo

ja volim srbe, to što ih zajebavamo nije isto kao da vas mrzimo

mislim jebote oni su ti koji glasaju za bivše četnike, kod nas uvijek pobijedi onaj koji valja "srbi su braća" spiku.. ma e
>>
>>53627577
>ja volim srbe
sad si pretjerao mamu ti cajkersku
gubi se

je ih ne mrzim ali koji kurac ih ti voliš bosančugo
>>
File: 1452307800731.jpg (35 KB, 702x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452307800731.jpg
35 KB, 702x673
>>53627419
>tipa kao što slovence zajebavamo jer su toliko mali a opet toliko grizu, vas zajebavamo jer ste em izgubili rat protiv svih zemalja sa JNA na leđima i više ljudi, em jer ste npr. bili pod turcima (dok mi nismo), itd..

kek, lijepo objašnjeno
>>
File: kamen-1.jpg (54 KB, 640x343) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kamen-1.jpg
54 KB, 640x343
>premjer ide u posjet susjednoj državi
>biva kamenovan

jebeni srbi su sramota za jebeni planet
>>
NOVI!!!!!!!

>>53627652
>>53627652
>>53627652
>>
>>53627621
jelda, pretjero je lik totalno
al whatevzzzz ahaha
>>
>>53627656
>ne zna razliku izmedju zastave tzv. kosova i tzv. bosne
>>
>>53620531
Hocu anone. Volim ns. Tesko kucam primam neki koktel infuzije....kuckam kasnije kada dodjem kuci
>>
>>53627656
ček, ozb?
kad su kamenovali vučića na kosovu? nisam čuo za to
Thread replies: 305
Thread images: 72
Thread DB ID: 441318[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.