[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/ex-yu/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 297
Thread images: 43
File: šolta.jpg (157 KB, 1024x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
šolta.jpg
157 KB, 1024x681
1200 otoka a ja sam posjetio samo 2
>>
>Daily reminder:

Hrvatski nacionalni identitet se svodi na mržnju ka Srbima

>wew
>>
>>53627652
eh, da posjetim svaki dan jedan trebalo bi mi 3,28 godina
>>
1200
I
S
U
Ć
U

I

D
V
I
J
E
S
T
O
>>
>>53627652
>1200
https://hr.wikipedia.org/wiki/Popis_otoka_Hrvatske
>>
>>53627714
>>Daily reminder:
nemate ovo >>53627652
>>
>>53627762
Zemlju koju smo prodali strancima za sitan novac? Imamo. Ne kao vi, ali imamo.
>>
File: orci.jpg (211 KB, 750x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
orci.jpg
211 KB, 750x500
>>53627714
Tebe treba kamenom u lice i razbiti ti naočari i gađati te cipelom.
>>
@53627714
a ja mislio da "ne troluješ"..

šta je bilo u GET REKTzzz eniwejs???

hshahahshaha SERVI
>>
>>53627742
>broje svaki kamen
>1200
haahhahah topcucks
>>
>>53627718
koji ćeš kurac na otočićima doslovno nema ničeg
>>
>>53627837
hshahahsah taj guzobol jer nemaju more i otokezzzz

DO MICMIC NA CIJA
>>
>>53627837
>kupaju se u morrrukraći
>fuuujjj
>broje svaki piš-piš

www.telegraf.rs/vesti/1680895-alarmantno-srbi-se-kupaju-u-mokraci-200-000-litara-urina-pomokre-kupaci-za-vikend-u-adu-ciganliju-i-u-bazene
>>
servi su u hrvatskoj, slično kao i slovenci, tema sprdnje i zajebavanja

tipa kao što slovence zajebavamo jer su toliko mali a opet toliko grizu, vas zajebavamo jer ste em izgubili rat protiv svih zemalja sa JNA na leđima i više ljudi, em jer ste npr. bili pod turcima (dok mi nismo), itd..

kužim što probaš reć, ali na kraju tvoj post se sveo na "mi servi smo guzobolni na više naroda jer smo od svih izgubili, dok ste vi samo na nas lelzzz", ali to je glupost, bar ovaj drugi dio, jer ste vi gubitnici i jedini hrvati koji vas mrze su edgy klinci sa sela, ostali vas sprdaju i gledaju kao "niže"

...


OVOVOVOVOVO
>>
>>53627935
>vas zajebavamo jer ste em izgubili rat protiv svih zemalja sa JNA na leđima i više ljudi, em jer ste npr. bili pod turcima (dok mi nismo), itd..
kekzz ovooo

ja VOLIM srbe, ali jebote da su sprdačina sprdačina su.. ne kužim zaš srbi misle da ih automatski mrzimo ???
>>
>>53627742
>https://hr.wikipedia.org/wiki/Popis_otoka_Hrvatske
Sve je to Jugoslavensko majku vam izdajnicku

>>53627656
>ne zna razliku izmedju tzv kosova i tzv bosne
>>
>>53627929
>kad su kamenovali vučića na kosovu?

Brate, to je Vučić sve iscenirao da bi se ušlihtao EU, iz aviona se videlo. Uradiće istu scenu i na Kosovu. Onu dimnu bombu je garant neko njegov plaćenik odradio.

Podmukli smrad.
>>
File: bros.jpg (47 KB, 450x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bros.jpg
47 KB, 450x320
>>53627992
>jugoslavija
doslovno HRVATINA vlada servima koji mu puše 45 godina dok nije (laka mu zemlja) umro

hahahaha "služavački narod koji se pokorava svakome ko hoće" dobro je AStarčević reka.......
>>
>>53627935
>stalno pominjete srbe u predizbornoj kampanji
>stalno isticete kako ste vi bozemoj europski civilizirani i kao nemate nista sa bivsom jugoslavijom i balkanom
>stalno isticite kako je hrvatski kao razliciti jezik od srpskom
>i stalno morate strancima da pricate W-we are not Serbs

Tko je ovde guzobolan dečko? Moj grad ima naroda koliko pola tvoje """države""""
>>
>>53627992
>Sve je to Jugoslavensko
more jeste bre, malo morgen
ko i krajna

https://www.youtube.com/watch?v=iLsOVm_ZTe8
evo ti malo oračkog kmečanje na @6:22
da te podsjeti na slavne dane
>>
>>53628010
Brijem da te stvari ne idu tako.
Brijem da lik samo treba dovesti 5 zaštitara manje i to je to ili reći :"Ma ne treba udaljiti gledaoce 40 metara nego može i 15 metara"
Ne treba ništa on direktno nego samo olakšati.
Ali sumnjam da bi koji političar htio dobit kamenom u glavu.
>>
>>53628046
>>53628046

OVO

>>53627935
>>53627935

>tipa kao što slovence zajebavamo jer su toliko mali a opet toliko grizu, vas zajebavamo jer ste em izgubili rat protiv svih zemalja sa JNA na leđima i više ljudi, em jer ste npr. bili pod turcima (dok mi nismo), itd..

OVOVOVO
>>
>>53627891
>>53627916
Kolko ih je lako triggerovati hahahh pa ovo je nemoguce koliki su crvati kompleksasi
TOPKEKS
O
P
C
U
C
K
S
>>
>>53628010
>Brate, to je Vučić sve iscenirao
To je pampers degeneral mladić pripremio za njega.

usput, gotovina šeta po dalmaciji dok mladić mijenja pelene u prdekani.

ma top cec bajo moj
>>
>>53628118
>Ali sumnjam da bi koji političar htio dobit kamenom u glavu.

Ma to. Suviše je on pičketina da rizikuje da redovno dobije po pički. On je postavio tog poltrona tamo da ga gađa šljunkom kao dete i onda "op sjebaše mi se naočare. Zovi novinare".

A ujedno ovi novinari su pod njegovim palcem a masa u Briselu se nasisala vesla i svi poverovali pa će nas taj magarac još jahati.
>>
>>53628046
>>53628046
>>53628046
OVO
hahahaha

jbt, pa TITO HRVATINA ih je silovao 45 godina.. sve dok nije umro hahahahaha

>>53627935
>>53627935

>tipa kao što slovence zajebavamo jer su toliko mali a opet toliko grizu, vas zajebavamo jer ste em izgubili rat protiv svih zemalja sa JNA na leđima i više ljudi, em jer ste npr. bili pod turcima (dok mi nismo), itd..

KEK
E
K

hahahahahaha
>>
>>53628066
>>stalno pominjete srbe u predizbornoj kampanji
to ne radi niti HDSSB, ozbiljno
neznam kaj vam mediji futraju kod vas

>Tko je ovde guzobolan dečko? Moj grad ima naroda koliko pola tvoje """države""""
nema
i nezam kakav je to ponos na to što vas je toliko nasrano na jedno mjesto
i zagreb je prevelik sa svojih 778k stanovnika
>>
Neka neko posta gif nikolića u bolnici dok gleda proslavu traktorijade da se mogu ići stručno posrati.
>>
>>53627935
OVO

servima su Hrvati znak dominiranja i pobijede

jebote pa svi servi su obilježeni Hrvatinama kroz povijest, bile to Ustaše u ww2, ili HRvatska pobijeda i svoto kmečanje koje je iz toga nastalo nakon 1995...

lmaozzz
>>
>>53628284
OVO
V
O
>>
File: stronk2.jpg (29 KB, 346x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stronk2.jpg
29 KB, 346x311
>13 583 yбијeнo или нecтaлo (Хp)
>8 039 yбијeнo или нecтaлo (PC)
>63.2% mobilizovano (Хp)
>14.5% мoбилизoвaнo (Cp)

Čestitam na """"pobedi"""" dečki
>>
>>53628308
>>53628308

>jebote pa svi servi su obilježeni Hrvatinama kroz povijest, bile to Ustaše u ww2, ili HRvatska pobijeda i svoto kmečanje koje je iz toga nastalo nakon 1995...
ovo keekkkk

jbt.. pa svi poznati servi su bili IZDOMINIRANI od hrvata na neki način ..

tipa ratko mladić, njemu starog ubile ustaše! lelzzzz

il vučić protjeran od dominatne EN DE HA ...

hahahaha
>>
>>53628386
hahahaha
al dobro daj tog bi se hrvati kao trebali ""sramit""...
i ako, nismo mi cuckovi ko njemci da se sramimo DOMINACIJE ...

ZA DOM!!!!! gsssss
>>
>>53628369
Ahahahaahah, sada sam još naišao i na činjenicu da je isti postotak važio za sve ratove u bivšoj jugi, o moj bože, vas je sjebao bukvalno jedan gradski kvart, bukvalno Zemun vs Hrvatske, ahahaha.
>>
File: image.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 3264x2448
Kada sam isaao na rehab. Vozim se bre meckom v6 kao boss!! Zivim kao sef najbolja kola i destinacije!
>>
>>53628451
>degenerate
>Živim kao šef

I am laffin
>>
>>53628386
hahaha ovo, svaki serve osjeti dominaciju hrvata, bilo to iz 90ih ili 40ih.. a neki čak i iz prvog svjetskog pamte Hrvatsku silu

>>53627935
>tipa kao što slovence zajebavamo jer su toliko mali a opet toliko grizu, vas zajebavamo jer ste em izgubili rat protiv svih zemalja sa JNA na leđima i više ljudi, em jer ste npr. bili pod turcima (dok mi nismo), itd..

OVOVO
pa jbt, vi počeli rat i dali nam izgovor da BTFOamo sve serve koji su živili u hrvatskoj STOLJEČIMA.. bili ste preko 20% stanovništva RH i mi smo vas zgazili..

to je grozno za reć al jbgzz takvi smo shhahsah
>>
File: image.jpg (688 KB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
688 KB, 2448x2448
Vracam se
>>
na koga fappate, ja na foxy di
uf kako bih je odvalio od kurca u tu njenu slatku guzu

ali dosadio mi sav porn imate neki predlog
>ne zelim ni govna ni zivotinje ni decu, zelim normalan pronz

jel ima ko od vas da je kupio analni vibrator za gf? razmisljam da uzmem ovo
http://www.srecniljudi.com/Analne-kuglice/Cheerful-Bead-analne-kuglice-sa-zeka-masazerom-NMC0001655.html
>>
>>53628451
>>53628566
>le vidim se ja sam serve ali ne slugujem već vozim autooo vidi meeeeeeeeee
ma prekul si lelzzzzz
..bahahahahahaha
>>
>>53628566
ne preporučam....
>>
File: image.jpg (759 KB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
759 KB, 2448x2448
Vracam see
>>
>>53628451
kako je bilo
>>
>Z-4 plan
Plan je predlagao reintegraciju Republike Srpske Krajine u hrvatski državni sastav putem davanja široke autonomije većini srpskih teritorija. Takođe, plan je pozivao na povratak hrvatskih izbeglica u opštine koje su držali Srbi. Plan je zahtevao da se produži mandat UNPROFOR-a kako bi omogućio primenu sporazuma, i amandmane na hrvatski ustav, kojima bi se omogućila autonomija. Plan je uključivao sledeće aspekte autonomije za Srbe:
-potpunu monetarnu nezavisnost, koja bi uključivala fiskalnu politiku i zasebnu monetu;
-Krajina bi bila zona slobodne trgovine bez carina, čime bi se ohrabrio ekonomski rast;
-elementi državnosti bi uključivali grb, zastavu, himnu i policiju;
-11 opština u kojima su Srbi imali većinu prema poslednjem jugoslovenskom popisu iz -1981. godine imale bi poseban status i činile bi „Srpsku Krajinu“;
-Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem ne bi bili uključeni u autonomnu Krajinu, ali bi -imali odvojene procese reintegracije uz prisustvo međunarodnih mirovnih snaga;
-Ustav i zakoni Republike Hrvatske bi važili na teritoriji Krajine, ali bi prethodno morali biti odobreni od predstavnika Krajine;
-Krajina bi imala izbore za predsednika Krajine;
-Krajina bi bila demilitarizovana, a hrvatska vojska bi mogla ući samo na poziv predsednika Krajine;
-Nijedan zvaničnik Krajine ne bi bio odgovoran nijednom zvaničniku Hrvatske.

Zbog čega ovo nije prihvaćeno? Ovo su samo idioti mogli odbiti dbi familijo.
>>
>>53628702
tl;dr

bombe su vas prisilile na pregovore, stoko genocidna
>>
File: predaja.jpg (65 KB, 600x409) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
predaja.jpg
65 KB, 600x409
>>53628702
znači čak je i zapad bio da 20% serva u HR dobe autonomiju kao što bi u normalnom svijetu dobili jer ih je toliko bilo.....

ali ne, mi smo vas ISKARALI i dobili ste traktore i kartu za serviju! a mi našu svetu zemlju OČIŠČENU od serva gdje ste vi stolječima živjeli ...
...
i onda mi servi kažu da nisu spušili rat..
hahahahahahahahahahahaha

DO
MI
NA
CIJA
>>
>>53628623
>vozi mečku
>iđe na egz-yu
>orci
>>
>>53628817
FOTOŠOP! REEEEEEEEE!!!!

VATIKANSKA NACI AMERIČKA KONSPIRACIJA BRRRRREEEE!!!!
>>
Hrvati imaju isti stav prema Srbima koji i Vijetnamci imaju ka Amerikancima.

Došli, sravne im sve sa zemljom i ostave im nacionalni identitet.

Nema na čemu.
>>
File: image.jpg (734 KB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
734 KB, 2448x2448
>>53628600
Nije ti dobro zato sto cu da svratim u mek i da se ozderem sada. Priznaj!!!!!
>>
>>53628800
>crvat
>zove nekoga genocidnim
http://www.jasenovac.org/whatwasjasenovac.php
>>
>>53628891
lmaozzzzzzzz

>>53628817
hahah

DOMINACIJA
>>
>>53628910
top cec jebote eheheh
>>
>>53628918
beograd svijetli kao las vegas a u zagrebu gej parada svaki dan
>>
JEL ONAJ SERVE SADA USPOREDIO SERVIJU SA AMERIKOM I HRVATSKU SA VJETNAMOM HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAA

aj barem je prizno da su izgubili rat ali AHAHAHAHHAHA neeee
>>
>>53628658
Hvala, bilo je dobro, uradili mi detox neki kratki, deli mi lekove, bio na razgovoru sa psihoterapeutom itd...evo sada rucam malo i idem kuci kasnije da igram poker i da odmaram. Mozda uzmem neku knjigu da citam
>>
>>53629018
OVO DBI DESU SENPAI SENPAI SENPAI DESU
>>
>>53629018
Ne baš, samo da su vam identitet konstruisali ljudi koji su vam se propisno izjebali keve.

Poyy
>>
>>53629018
daa hahah

servi toliko IZDOMINIRANI da žele mislit da su kao amerikanci sravnili Svetu Hrvatsku Zemlju pa onda tek izgubili n shet....

ahahahaha
je, zar su amerikanci bili 20+% populacije servije? pa su je napali i spušili em rat em svo stanovništvo?

lmaozzzz... servi su em izgubili rat em su oduvijek bili izdominirani od strane hrvatna i sada nešto seru

njihov cijeli identitet se temelji na "we wuz klani and shet" od hrvata! lelzzzzzz
>>
>>53629093
/ex-yu/ heroj!!1 ali zajebi knjigu budi na ex-yu kad si vec raspala narkomancina
>>
>>53629141
>njihov cijeli identitet se temelji na "we wuz klani and shet" od hrvata! lelzzzzzz
KEKD
bahahaahah
>>
>>53629179
Tippity to kek
>>
>>53629141
>njihov cijeli identitet se temelji na "we wuz klani and shet" od hrvata! lelzzzzzz
TOP ČEČ

ali dobro, dominacija u ww1 i ww2 je bila nešto što nije bilo potrebno dbi....

ovo devedesetih su jebiga sami krivi, ali ta silovanja, dominiranja, i sileđija 40ih je bila pretjerana

pozzzzbhahahahaha
>>
>>53629141
>njihov cijeli identitet se temelji na "we wuz klani and shet" od hrvata! lelzzzzzz
ovo hahaha

cak im je i premijer obiljezen Ustaskim dominiranjem

i "general" mladic isto!

veliki utisak su hrvatine napravile vidim hshahsha
>>
momci cujemo se poslije pola 9 kada autisti odo na spavanje

>operi zubice i poljubi medu
>>
servija je doslovno slabija verzija hrvatske

moglo bi ju se poistovijetit sa silovanim dijetetom! hrvati su veliki bully koji uvijek DOMINIRA serve, bilo to u ww1, ww2, drugoj jugi, ili pak 90ih...

jebiga, tako je to kada ste niža rasa, biti dominiran je vaša stvar, ali ne morate biti guzobolni zbog toga!

lmaozzzzz
>>
>>53629374
>moglo bi ju se poistovijetit sa silovanim dijetetom! hrvati su veliki bully koji uvijek DOMINIRA serve, bilo to u ww1, ww2, drugoj jugi, ili pak 90ih...
jebeno OVO
hahahaha
>>
File: TOP.jpg (30 KB, 720x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TOP.jpg
30 KB, 720x438
>>53629374
>>53629374

>moglo bi ju se poistovijetit sa silovanim dijetetom! hrvati su veliki bully koji uvijek DOMINIRA serve, bilo to u ww1, ww2, drugoj jugi, ili pak 90ih...

mfw hahahahahahaha, moje lice kada gssss
>>
>>53628910
au jebote
saved
>>
File: kkhkhkhkhk.jpg (12 KB, 552x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kkhkhkhkhk.jpg
12 KB, 552x232
>servski ""jezik""
>servska """nacija"""
>servski """običaji"""
>>
File: SvetiSavaTemple.jpg (275 KB, 900x1414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
SvetiSavaTemple.jpg
275 KB, 900x1414
Hocete li vi retardirani hrvati da prestanete da smarate vise sa vasim sranjima i kompleksima jebem mu mater. Ima i Srba koji to rade ali ste vi to podigli na olimpijski nivo, znaci takmicite se u shitpostu oko tog ratovanja i sranja.
Koja gomila debila jebote, kada god upalim ovo sranje gledam armiju guzobolnih Hrvata koji samo seru nesto kroz top cec cuc kek internet meme.
Auuu u kurac vise, kako ne dosadi jebote.
Jel to toliko jebeno kada zivite u podrumu i nemate sa kim da provedete vreme nego da kucate ovde o tome.
Nemam nista protiv 4china ali vi ste toliko jebeno cringe da ste usrali ovaj exyu majke mi!
Internet pacovi, cringe klinci i matori wizzardi koji picke videli nisu i idu pognute glave ulicom a ovde nadoknadjuju to tako sto postuju neke cuvene Hrvatske "herojske" ratne podvige iz 90tih.
Veliko herojstvo vase nacije.
Priklonili se i naguzili svakom vecem osvajacu kao kurve, ubijali neduzne srbe, zene i decu, pobili nenormalno mnogo ljudi u Jasenovcu gde ste se i nacistima zgadili koliko ste besramni i kukavicki nemoralni.
Bili ste jebeni nacisti, kukavice a ne ratnici.
Hvalite se time sto ste 90tih oterali mucene Srbe koji su mirno ziveli u svojim kucama, digli se na oruzje i oterali babe, dede, zene i decu i od toga pravite meme kao "TRAKTORCE KEK CEC CUC LUL".
Srbija ratovala sa celim Balkanom i pritisao je ceo zapad jebeni poput sila kao sto su USA, Nemacka, Francuska, NATO u globalu.
Bravo Croati, sjajna istorija, sjajan narod, pogotvo junacki, muski i ponosan.
Koj kurac vise sa tim vasim glupostima jebote kada god dodjem ovde.
Kako sami sebe niste smorili, sitni pederski internet ratnici koji se trigeruju na svako sranje koje vide??
Ja i znam neke Hrvate ovako uzivo a ne preko 4china, zaba meme sranja i momci su do jaja, ovo ovde jad i beda.
Cast izuzetcima, ima vas gotivnih i dobrih.
Kao sto mi je neko rekao od Hrvata izgleda da to samo jedan vas debil ne prestaje da smara.
Decko bukvalno idi ubij se ali bukvalno. Nisi dostojan zivota retarde
>>
kakva pušiona ovaj ex-yu
>>
File: 1450746436439.gif (45 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450746436439.gif
45 KB, 499x499
>>53629374
>moglo bi ju se poistovijetit sa silovanim dijetetom! hrvati su veliki bully koji uvijek DOMINIRA serve, bilo to u ww1, ww2, drugoj jugi, ili pak 90ih...
hah..

ali razumij, mi smo njih "dominirali" iz časnih razloga"

to što smo iz rejpali u ww1 je bila njihova krivica

to što smo ih, ajmo reć, "klali nd shet" je bilo jer su bila prijetnja HR državi

a devedesetih smo ih morali BTFO'at i uništit im identitet u Hr jer su htjeli otet svete hrvatske zemlje i spojit ih serviji!!

za dom bračo.. sa tvrdim Č
>>53629755
guzobol
>>
glupi ljudi: vole vucica
malo pametniji ljudi: mrze vucica
pametni ljudi: nit vole nit mrze vucica, imaju razumevanja prema njegovom radu i ophodjenju prema narodu i drzavi.
>>
>>53629874
Pomaže bot.
>>
>>53629874
ovo dbi
nama je potrebna čvrsta ruka
https://www.youtube.com/watch?v=MHZswn0GyOc
>>
>>53629874
pametni ljudi: odlaze iz balkanskih vukojebina i dolaze u domovinu samo na ljetovanje/preko praznika

pzt (popravljeno za tebe)
>>
File: dominacija.jpg (173 KB, 777x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dominacija.jpg
173 KB, 777x437
>>53629854
>>53629854

OVOVO

naša dominacija je opravdana!
pa jbt, npr. devedesetih smo, da nije bilo NATO'a napravil oluju i republici servskoj i bilo bi opravdano! to što su oni kmečali NATOu je druga priča, posrečilo im se dudlanje stranih kurčeva, kad ih već rusi nisu šljivili

a ovo za ww2, to je bilo nužno
ali nismo ih mi sad "klali nd shet" na tisuće kao što oni o tome kmeče, ali DOMINIRANJE JE BILO OPRAVDANO i da nije bilo židova nikog nebi šljivio jasenovac ni pol posta

aj pozz braćo.. ZDS
>>
>>53627709
>ook sam gledao vampire diaries samo zbog nje i elene
>>
>>53629969
>t. pička
>>
>>53630014
>t. ubermensch

pzt (popravljeno za tebe)
>>
>>53628702
kek, znači servi su činili večinu i u HR okupiranim područjima i u BIH i zapad je odobrio da dobe svoje države tamo ALI SVEJEDNO STE IZGUBILI?

hahahahahaha

>servi
>ratovanje

GSSSSSS
>>
>>53630012
kurac mi je ko stjena...hvala anone
>>
File: IMG_3374.jpg (208 KB, 1013x939) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_3374.jpg
208 KB, 1013x939
>>53629179
Rado druze rado ali stvarno pogledaj samo postove pod Hrvatskom zastavom i reci mi da li je ovo mesto na kom treba da se provede vreme??
Ajde ozbiljno, jel ti ovo kao zanimljivo ili sta?
Pa bilo sta da se postuje je ok, neka sprdnja, nesto samo, ali ovaj morbidni guzobol i opterecenost Srbima od Hrvata je uzas.
Koja kolicina fedora bednika, bukvalno i mogu da zamislim koliko su jadni i kako izgledaju i kakvi su im zivoti, jad i beda.
Kao sto sam rekao juce ili pre neki dan:
"nadam se da ste jako mladi i da je zivot pred vama" ali zaista se nadam!!
Koja jebena fedora/fagot/cringe oluja sranja, bukvalno pece oci dok citam sve ovo.
Procitajte, pic related.
>>
>>53630127
ti si onaj smrdljivi taksista ti si još gori od njega jer si licemjeran

pozz gasim ex-yu
>>
>>53630127
poslije 9-10 sati njih nema anone...zaspali,a tada pravi ex-yu autisti mogu da uzivaju u chill razgovorima
>>
>18 godina
>ćelavim

RAZJEBI MI SRANJE GORE

kako još uvijek nema lijeka za to ;;___;;
>>
>>53629969
da su tako tvoji preci razmisljali, sada ti ne bi postojao. srami se uplaseno govedo
>>
>>53630326
sisaj se na 0 imbecilu
>>
File: 1131.jpg (42 KB, 500x592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1131.jpg
42 KB, 500x592
>>53630240
Ajde bre pali debilu gastrabajterski u picku materinu!
Jeste ja sam.
Samo mi reci jednu stvar zbog cega sam ja licemeran?
Ali samo jednu!!
Cak mi reci i jednu stvar u cemu i zbog cega sam ja los, budi iskren.
Ako nista drugo ja sam bar iskren.
Pisem ono sta mislim i radim zaista.
>>
>>53630375
moram se onda nabildat
>>
>>53630063
>ubermensch

>Nemam pojma šta ova reč znači ali je koristim: the post
>>
>>53630326
Šišaj se na keca/nulu. Ako ne to, ima sranja koji promovišu rast kose. Drug mi primer. Šljaka.
>>
>>53630326
počni koristiti ricinusovo ulje za rast kose
>>
>>53630476
ne moras...reci da imas neku racinu...mozda ti neka dadne i u prkno iz sazaljenja
>>
File: ja trenutno.jpg (51 KB, 540x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ja trenutno.jpg
51 KB, 540x405
>>53630085
i meni
>>
Dnevni podsetnik da su crvati genocidni varvarski narod, a ne nacija.

http://www.jasenovac.org/whatwasjasenovac.php
>>
Zabluda: Vukovar je oduvijek bio hrvatski grad.

Istina: Vukovar nikad nije bio hrvatski grad. Do 18. stoljeća Srbi su u Vukovaru bili apsolutna većina, a onda Austro-Ugarska počinje doseljavati stanovništvo iz cijele Monarhije. Broj Srba se dodatno smanjio nakon ustaških pokolja iz 1941., a nastavio se smanjivati i u desetljećima poslije drugog svjetskog rata kada su komunističke vlasti masovno doseljavale Hrvate, pogotovo iz Dalmacije i Hrecegovine. Unatoč svemu, Vukovar je ostao multi-etnička sredina, gdje je osim Srba i Hrvata živjelo i jako puno Mađara, Nijemaca, Rusina, Slovaka, Ukrajinaca i dr. … Na posljednjem predratnom popisu stanovnništva (1981.) čak se 21.2 posto stanovnika Vukovara izjasnilo kao Jugoslaveni, najviše u cijeloj Hrvatskoj, dok je Hrvata bilo samo 37 posto.
>>
>>53630655
ja bi ovo oopet jebo
>>
Zabluda: Rat u Vukovaru su počeli Srbi.

Istina: Prije bilo kakvih sukoba, još u rano proljeće 1991., Hrvati su počeli otimati i ubijati srpske civile, tako da su do početka direktnog ratnog sukoba hrvatske paravojne jedinice ubile najmanje 126 civila srpske nacionalnosti prema hrvatskih izvorima ( šef Tuđmanove obavještajne službe, SUZUP-a u Vukovaru, Ferdinand Jukić navodi tu brojku, dok JNA navodi i do 400). Pripadnici hrvatskih paravojnih jedinica nisu bili samo iz Vukovara, već su tamo smišljeno poslani iz cijele Hrvatske, pa su i mnogi vukovarski Hrvati bili u strahu. Prije bilo kakvog rata i sukoba, hrvatske vlasti u Vukovaru prestale su Srbima isplaćivati penzije i počele otpuštati Srbe sa posla. Prije bilo kakvog rata i sukoba pripadnici hrvatskih paravojnih jedinica digli su u zrak srpske kafiće: “Krajišnik” (15. 4.), “Sarajka” (3. 5.), “Tufo” (3. 5.), “Brdo” (6. 5.), “Mali raj” (28. 6.), “Popaj” (2. 7.), “Točak” (21. 7.), “Čokot bar” (24. 7.), “Šid” (30. 7).
>>
Zabluda: Ovčara je najveći zločin u ratu u Hrvatskoj.

Istina: Na Ovčari je streljano oko 200 ratnih zarobljenika, a mnogi od njih bili su optuženi od vukovarskih civila, i Srba i Hrvata, za najteže zločine (među njima su najmanje 130 ubijena srpska civila prije početka direktnog ratnog sukoba), a među streljanim je bilo i stranih plaćenika, poput francuskog fašista Jean-Michel Nicoliera, jer su sve vrijeme rata u Vukovaru, a i u Hrvatskoj, Hrvati imali pomoć brojnih fašističkih i ultra-nacionalističkih organizcija iz zapadne Europe, pa se stotine stranih plaćenika i fašista nalazilo u hrvatskim paravojnim jedinicama, najviše u HOS-u, neoustaškoj organizaciji čiji je cilj bio Hrvatska sa granicom na Drini koja bi uključivala i pola Vojvodine i Sandžak. Postoje indicije da je streljanje na Ovčari izvršeno na temelju dogovora Tuđman – Aleksandar Vasiljković (šef KOS-a i američki agent), a da je tih 200 pripadnika hrvatskih paravojnih jedinica koji su bili streljani izabrali Vesna Bosanac i povjerenik hrvatske vlade Marin Vidić Bili. Po broju ubijenih – 200 streljanjih pripadnika hrvatskih paravojnih jedinica, Ovčara je najveći srpski zločin u Hrvatskoj. Za usporedbu, u Oluji je Hrvatska vojska ubila između 1 000 (po hrvatskim izvorima) do 2 000 (po srpskim) civila, uglavnom starijih od 80 godina koji su bili preslabi da pobjegnu. Samo u Oluji Hrvati su napravili najmanje 5 do 10 Ovčara, ali ne ratnih zarobljenika, nego civila.
>>
>>53630795
>>53630850
si svjestan ti da ovo niko ne cita
>>
>>53630947
bukvalno, nikoga ne boli kurac
>>
>serviju bi se moglo poistovijetit sa silovanim dijetetom! a hrvati sa velikim bullyem koji uvijek DOMINIRA serve, bilo to u ww1, ww2, drugoj jugi, ili pak 90ih...
gsssssssssssssssssssssssssssssss
>>
>>53631179
ajde u krpe kmico
>>
>>53631179

kad vidim ovakav post u glavi mi scena kao klinac za kompom a njegovi se deru GASI TO SRANJE...a on kao JOS SAMO MALO MAMAA
>>
File: 1447470684008.jpg (18 KB, 250x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447470684008.jpg
18 KB, 250x249
kako ste dosadni isuse
>>
>>53631336
ovo dbi familijo
nema mu spasa.
>>
>>53631179
fef
>>
File: 1452318095607.png (1 MB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452318095607.png
1 MB, 1920x1200
kako to da je svemir tako veliki?
>>
>>53631466
>univerzum se uvijek siri
kako znate majku vam jebem americku
>>
>>53631466
u poredjenju sa hrvatskim guzobolom i krizom identiteta je nista
>>
>>53631553
keknuh potajno
>>
>>53631179
>>53631179

servske guzice #ukljucene hhhhh
>>
File: 1452668855340.jpg (338 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452668855340.jpg
338 KB, 1920x1200
>>53631466
a mi tu sjedimo i sitpostamo
>>
File: lonely_boy.jpg (37 KB, 900x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lonely_boy.jpg
37 KB, 900x433
SADA SAM TAKO SIGURAN DA JE ŽIVOT SAMO SAN
ČEMU ZIVOT UČI ME, ZASTO TAKO MUČI ME,
ŠTO JE ZIVOT TAKO ZAJEBAN?!
SVE ŠTO ŽELIM JE DA BUDEM JA SVAKOG DANA NASMEJAN...
MOJA DUŠA BOLI ME, DA LI NEKO VOLI ME,
DA L' SAM IKOM OVDE JA POTREBAN
>>
>>53631750
>lonely_boy.jpg
>>
sklanjam te oblake jer suza dosta je

srce odustaje, al jos uvek cujem tvoje korake

jer nisam ja nisi ni kriv ti

sinoc grad reko je nama da krivi smo oboje.
>>
Ok napravih Nostalrius acc.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MxM1vnCLNkM
>>
Kad dan prodje,suze lagano niz lice moje slete,
kad san prodje,ja sam ko ranjene ptice koje nikad ne polete...
>>
>>53632123
si narkoman?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=1W0L-v2NlRk

>>53632217
samo vikendom
feelujem prije izlaska
>>
>>53632289
sta trosis?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=sKGoBLG6lfs

>>53632325
ono kaj se nudi
>>
>>53632432
lepak?
>>
>>53627652
>1200 otoka
on imaju 0

>ayy nemao
>>
>dopisujem se sa nekom curum sinoc
>razgovor fino tece
>zavrsimo spiku i pozelimo jedno drugom laku noc
>fast forward do danas
>nisam siguran da li da joj se javim
>hocu li da ju smorim?
>anon help!
>>
srpski eminem

https://www.youtube.com/watch?v=qc41KAFfwwQ
>>
>>53628451
https://www.youtube.com/watch?v=zdvOqVbCXog
>>
Ja pijan cekam dan,a sutra ista prica,sreco moja,
ti sa njim,ja sam plivam u talasima bola
>>
Sve bi prodao zbog tebe
moja persijska princezo
Dana ne mogu bez tebe
e kamo srece da tu si mi dovece

Sve bih razbio jedina
da te poljubim princezo
dusa umire bez tebe
e kamo srece da tu si mi dovece
>>
vidimo se u ranu zoru

pozz
>>
Glasajte, važno je. Odlučuje se šta poslati crnkinji iz Gane. http://strawpoll.me/6545337/
>>
File: IMG_4126.jpg (1 MB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4126.jpg
1 MB, 2448x2448
Anoni da li ste realno ljubomorni na ovu poslasticu?
>>
>>53633561
bio bi da se malo prije nisam ubio u napolitankama
>>
>>53632922
Nemoj joj se javiti nikad više u životu. Kurva.
>>
>>53633742
ali scepane imam osjecaj da bi mogao da nabodem
>>
>>53633804
Je li to sve čemu ti stremiš u životu? Da nabodeš neku nebitnu kurvu koja je klinka ko i ti što si klinac i nemate pojma šta vas još čeka u životu, sačuvaj svoje i dostojanstvo svojin predaka i nemoj slučajno da joj se javiš jesičuo!
>>
>>53633561
Bajo moj imas kakvu ukrajinku za mene?
>>
>>53633804
preko mobitela? de molim it, il pričaj s njom uživo ili se prestani prosipat. cure se dopisuju s 10 ljudi dnevno.
>>
>>53632922
moras nam dat vise detalja d tog
tko je ta?
kak ste se uopce poceli dopisivat?
>>
>>53633998
upoznala nas zajednicka drugarica
>>
Žene su predatorska bića, kao i ljudi, ali žene su ambush predatori. Još u paleolitu je razvijena ta taktika, jer kad su shvatile da nemaju snagu i agresiju muškaraca, okrenule su se onome što su jedino imale i što ih nikad nije iznevjerilo: pički. Austhralophitec i njegove savremene vrste prije genusa Homo su imale odličan njuh i mogli su da nanjuše vaginu napaljene ženke sa daljine od preko 1,7 km. Međutim, ženke su počele uviđati povezanost između lučenja vaginalnog sekreta i nasrtaja muškaraca, te su razvile tehniku psihološkog ambush predatora. Budući da su bile i do 50% lakše i okretnije od jakog, ali teškog Australopithecusa, obično bi se penjale na višu okomitu stijenu na koju se mužjak nije mogao popeti, a onda počinjale da luče vaginalne sekrete, a u neolitu čak i da se potpomažu drugim tehnikama, iz čega je rođeno prvo masturbiranje, ali to je druga priča. Mužjak, u nemogućnosti da dosegne ženku, izluđen od količine estrogena i ostalih hormona u zraku, obično bi se bacao u smrt sa najbliže pogodne litice (masturbacija tada još nije bila poznata, pa nije postojao način da se olakša seksualna tenzija.) I to je sve, moj bošnjo što ću ti ja reći u vezi toga da li da se javiš toj kurvi ili ne.
>>
>>53634393
svaka cast njegose!
>>
>>53634393
sve je to lijepo i fino, ali kad ćete vi nama vratit Sutorinu nazad, krvi vam se napijem?
>>
>>53634393
vidim ti jos nisi preboleo onu mariju
>>
>>53633713
Uhhh bas mi je leglo do jaja. Postao sam prase jebeno, moram na dijetu i trening. Jel si jeo one americke palacinke debele, koji je to fazon, jel su ukusne? Deluje mi bezveze totalno, kao pogaca neka.
>>53632922
Sacekaj malo, nemoj da budes navalentan previse i nemoj NIKADA po svaku cenu da forsiras razgovor jer ce ti se desiti da i sam ne znas sta da pricas i da se zbunjujes a od tebe se ocekuje da vodis taj razgovor, ipak si musko.
Ako ste se dopisivali lepo i ako je kucakala dosta i rekla ti laku noc naravno da treba da nastavis, kakvo je to pitanje?
Sacekaj malo, ispitaj teren, vidi kakva je itd, realno uvek trebas malo da lazes da delujes ozbiljnije i bolje nego sto jesi. Ne pricaj previse o sebi nikada veruj mi, samo pusti razgovor da ide svojim tokom i zapamti neku sitnicu koja spomene i kasnije joj to provuci negde kroz razgovor tako ces ostaviti utisak da si je slusao i da si pazljiv. Naravno nemoj nikako da provlacis sex kroz razgovor i da se trudis da budes nesto sto nisi (ok je malo da slazes ali ako pumpas pricu koja ti ne stoji samo ces da napravis budalu od sebe). U principu iskrenost i duhovitost uvek dobro prolazi. Budi fin cak iako ona psuje ili ako je vulgarna veruj mi.
Nemoj da kuckas previse i da postavljas dosadna pitanja ako ne znas sta da pitas jer tako samo smoris pricu. Jebem li ga ne postoje univerzalni saveti kako da jebes ili smuvas ribu ali me poslusaj barem za ovo a za ostalo se vec potrudi da sam izvuces sta ces i kako ces. Gledaj da skratis tu agoniju i da se uzivo vidite sto pre, opet nemoj da preterujes sa navaljivanjem ali dok se ne vidite sve drugo je cisto sranje.
>>53633975
Sto ukrajinku bajo? Imate do jaja riba tamo i ovde na balkanu realno.
>>
>>53634605
U novu godinu sa novom Marijom.
>>
>>53634703
Htio sam reć starom. Starom Marijom. Ali svakako, nisam ti ja taj, ja sam onaj narkoman.
>>
>>53634674
Jesam. Bio sam u Americi i tam sam ih jeo.
Dobre su, izgledaju ogromne, kaloricne,a opet nisu zasitne uopce..nije ni cudo da su debili svi tam..trebas im vidjet porcije za sve
takoder
>>
Anonymous 01/15/16(Fri)19:28:24 No.53631179 ▶>>53631246 >>53631336 >>53631454 >>53631666

>serviju bi se moglo poistovijetit sa silovanim dijetetom! a hrvati sa velikim bullyem koji uvijek DOMINIRA serve, bilo to u ww1, ww2, drugoj jugi, ili pak 90ih...
gsssssssssssssssssssssssssssssss

xDDDDDDD
>>
>>53634804
narkogorac?
>>
>>53634804
Mislio sam da si se predozirao narkogorac
Kaj ima di si bio za novu
>>
>>53634868
Ja Narkogorac jesam, i to priznajem. A ti, di si bia 91?
>>
>>53632923
marčelo je liberali cuck feget dbi
ali ima dobre pesme (uglavnom starije)
>>
>>53634905
Bo sam kod nove banje u Igalu, to ti je kad ideš od Marijine picerije jedno 500 metara naprijed.
>>
File: Untitled.png (56 KB, 584x762) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
56 KB, 584x762
>>53627652
>1200 """"""""otoka""""""""
>Broj otoka, otočića, hridi i grebena Republike Hrvatske je 1244. Od toga je 78 otoka, 524 otočića i 642 hridi i grebena.
>>
Da ne zaboravim grbić.
>>
samo nam je jos ovaj komunist falio
>>
>>53635155
Pa i vrijeme je da vam falim...nije me bilo 6 mjeseci.
>>
>>53634674
hvala bracala...sve sam to vec primjenjivao i obicno se upecaju..ne uvijek ali navata se po koja ali uvijek sam imao problem kada da se javim opet
>>
>>53635220
bio sam sarkastican
>>
>>53635220
činilo se puno kraće dbi
>>
>>53633561
jel to mama napravila za svoga ćosavog četnika?
>>
>>53635220
jeri duvas lepak
>>
>>53635310
ma jede govna
bio ovdje neki dan ja ga vidio
>>
>>53635220
Koliko Crnogoraca ima na 4chanu? Mislim da sam video samo dva različita postera.
>>
>>53635344
duva on šupak
>>
>>53635403
onaj garavi crnogorski
>>
>>53635372
od toga su tri sigurno srbi
>>
>>53635349
Pa to je bio dan mog povratka. Prije par dana. Samo se nisam puno zadržao, jer mi je opala tolerancija na vas klinačke nazi pizde.
>>
osjeti se guzobol s hrvatske strane

molimo te da se smiriš, u protivnom ćemo te morati blokirati sa ove stranice, tkz. "sigurnog prostora"
>>
>>53635463
stavi trip da te mogu filtrirati
>>
File: images.jpg (4 KB, 160x160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
4 KB, 160x160
>>53631466
to je sve uža svbija. postoje i pavalelne svbije koje su mnogo vašivenije od ove naše (svpske) tvenutne pvadedovine svbije.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=FxVrYMupdJs
t. edo čajka
>>
>>53635343
lel
>>
>>53635571
Jebi se Domagoje. To nije lijepo zahtjevati od nekoga.
>>
>>53635611
kako mu cuci fino ova kornjaca na glauci
>>
File: zg.jpg (134 KB, 717x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zg.jpg
134 KB, 717x960
dajte mi jedan dobar razlog zakaj upravo sada niste vani opijate se i jebete drolje nego postate žabe po internetu
ajde
>>
>>53635874
gledam they live i redpillam se
zabe lijepim tek oko ponoci
>>
>>53635874
ruzan sam
>>
>>53635874
Zato jer imam black belt adventist 7 dan u njujaši i tamagochi stilu, a traniram i ubikai.

aj dođi
>>
>>53635949
znamo
>>
>>53635874
Jebanje drolja je precenjeno.

t. jebač kvalitetnih klinki
>>
>>53635874
sutra se budim u 5 ujutro...
>>
jel neko uzeo kujama nevinos ovde? i da li je to precjenjeno
>>
>>53635874
U ime Allaha milostivog samilosnog,

Pozivam za svjedoka mastionicu i pero i ono što se perom piše;
Pozivam za svjedoka nesigurnu tamu sumraka i noć i sve što ona oživi;
Pozivam za svjedoka sudnji dan, i dušu što sama sebe kori;
Pozivam za svjedoka vrijeme, početak i svršetak svega da je svaki čovjek uvijek na gubitku.
>>
>>53636137
ja sam sebi oduzeo nevinost haha :D
>>
File: njezni.jpg (2 MB, 2150x3350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
njezni.jpg
2 MB, 2150x3350
>>53635980
>>
https://www.youtube.com/watch?v=35nw9Su5pG0
Za sve moje Jugoslovene. :^)
>>
>>53636170
>milostivog samilosnog
[bombing globally]
>>
>u zadnja 24 sata su mi se javile 2 bicarke
>potpuno neocekivano
>mislim da su slike moje ogrome kurcine procurile u javnost
>ocekujem veliku navalu napaljenih kuji
>/blog
>>
>>53636360
mrš bre sotono u mordor! jedva smo vas se riješili!
>>
>>53636360
udri brate!
>>
File: cetnici.jpg (41 KB, 470x312) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cetnici.jpg
41 KB, 470x312
>>53636460
>ocekujem veliku navalu napaljenih kuji
>>
>>53636505
t. hrvoje hrvatnić
>>
>>53636592
t. brm
>>
>>53636589
jel legalno u hrvatskoj imati ove slike na kompu?
>>
gladna sam nesto
>>
>>53636665
je ali je i sramota. zato ih samo prosljedim (blaženi script) u ovaj zahod koji se zove ex-yu
>>
>>53636646
>brm
XDDDD LE EPSKA MEMA
>>
>>53636792
>XDDDD

valjda BRRRM

Pitaj staroga kako je stručno bježao pred povampirenim nato-vatikanskim-nacističkim-alijanskim-ustašama na drogama.

ah da, mrtav je
>>
>>53636673
mrs pedercino
>>
>>53636764
ma bole te kurac i onako vam je na celu drzave kurva...imate vecih problema od par cetnici.jpg-ova
>>
>>53636764
Anone zelim znati vise o tebi
Znaci studiras pravo i zivis u zagrebu
Kako izgledas,kada si poceo dolaziti na ex-yu,kako se zoves?
>>
>>53636919
a vi imate četnike u državi lel
>>
>>53630947
Ahahahaha
>>
@53636947
@53636947
@53636947
@53636947
Z A M K A
>>
>>53636947
završio sam fax, živim u dalmaciji, dolazim zajebavati srbe, izgledam prosječno i zovem se čMarko mada me neki zovu i čMario.
>>
>>53636961
HEHEHEHEHEHEHEHE
>>
>>53636888
>mrtav
>moj ćale je bio pilot major u JNA i bombardovao je crvatske separatiste
feels good man
>crvati
xaxaxaxa xDDD :-DDD
>>
>>53633561
Što si taktički okrenuo "Budžet-Krem" etiketu?

E pička ti materina siromašna.
>>
>>53637091
malo morgen.

ti si smrdljiva traktor-beba

ko ti dade interweb, serem mu se u usta bradata
>>
>>53637044
čuj ti ovo
tovar i cigan iz španskog se ujedinili i ratuju protiv srba na internetu

komedija
>>
>>53637044
Zasto si onda imao sve ono bookmarkano na onom screencapu
>>
>>53637178
>ratuju protiv srba
ti živiš u prošlosti. rat je gotov.
>>
>>53637200
aj me podsjeti...
>>
>>53637091
Pilot major traktora....
>>
>>53637159
>>53637091
O najebem vam se više majke balave, iskulirajte. Prošlo je 9.
>>
>>53637091
Pilot Babo
https://www.youtube.com/watch?v=rz8dtY1qUDY

Vasionskog brodaaa svemirom što lutaaa, pilot lično to sam jaaaaa...


kek
>>
>>53637388
OVO
V
O

#rekt
>>
>>53637388
>AL OD RODNE KRAJNE, ŽENE I SINA, DELI ME EGZAKTNO SVETLOSNA GODINAAAAAAAA...


traktor-beba confirmed
>>
>>53636961
ja sam cetnik hehe sah mat
>>
>>53637388
SADA TUZNO JECA BABO DOK SLOBINA GLEDA SLIKA
SA NADGROBNOG SPOMENIKA
>>
>>53631179
>>53631179
>>53631179

LELZZZZZZZZ
>>
>>53637748
zato i jesi van hrvatske hehe
>>
>>53637362
petak je vecers mog da ostanu malo duze hehe
>>
http://www.021.rs/story/2/126522/Za-javno-vreanje-politiara-kazna-via-od-hiljadu-evra.html

Iznabadaću nekog za sitan novac.
>>
>>53637859
nabijem te ko srbina na traktor
>>
File: Ustaška Drina.jpg (23 KB, 571x646) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ustaška Drina.jpg
23 KB, 571x646
servi su kao silovano dijete HAHAHAHAHHA....
a HRVATINE su kao veliki BULLY koji ih JEBE (ww1, ww2, druga juga, 95a...) hahahahahaha....

servi doslovno hrvatski psihološki pokus, koljemo i DOMINIRAMO ih cijelu povijest i sada gledamo rezultate!! ......

hshahaha lmaozz
>>
>>53637934
>>53637934

hahahaha profesor #objasnio
aj živili legende hahaha.. looooo
>>
>>53637934
>>53637934
>>53637934

>servi doslovno hrvatski psihološki pokus, koljemo i DOMINIRAMO ih cijelu povijest i sada gledamo rezultate!! ......

the TOP KEK... in the ČEČ!!!....

bahahhshaha
>>
>>53637920
dobra mema
>poljubi medu i operi zubice pozz
>>
>>53638062
Ignoriši.
>>
>>53638102
zajebavam se BOLAN
>>
>>53637934
Profesore što ti radiš doma u petak navećer? šta nebi ti triba bit vani jebat ito.. ?
>>
>>53638123
Nisam bolan, ništa me ne boli.
>>
filteri proradili hehe
>>
File: žurka 1915.jpg (12 KB, 378x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
žurka 1915.jpg
12 KB, 378x200
>>53638145
ma nešto me viroza ufatila, da pa no pa naravnoinače bi bio ja VANI i JEBO bi jer.. to je ono šta ja le radim ??? haha.. junferzi na aparatima lmaozz

>>53638102
>>53638123
inače obrati pažnju na ove haha
toliko ih gusca boli da si govore "ignorisi" kao ono. ""dont pej atenšn end d pejn wil go awey" hahahahaha
>>
>>53638249
>toliko ih gusca boli da si govore "ignorisi" kao ono. ""dont pej atenšn end d pejn wil go awey" hahahahaha
hahahahahahahahahahaha
>>
>>53638306
>>53638249
>>53638050
>>53637993
>>53637934
mrs istopederu
>>
Ako Vučić/Nikolić ne završe kao Čaučesku do 2020 ja se selim u UK da prodajem belu tehniku i govoriću da sam bosanac.
>>
>>53638472
bolje odi u norvešku kakva mrtva uk
>>
ovo i dalje traje... au jebote poremecen lik
>>
>>53638472
>>53638512
nista od toga nece postojati do 2020
>>
https://www.youtube.com/watch?v=pSBEOY8lrsY

koji smijeh
>>
>>53638512
U UK barem mogu preko mađarskog pasoša i imam tamo prijatelje i ujedno znam jezik.

Ako neću ići u UK, onda idem negde u Aziju kod žutaća koji će barem vrednovati moju visinu/kožu.

Poznajem jednu zgutikuraču koja živi u Hong Kongu i živi lepo, a ovde bila parizerka.
>>
>>53638754
Šta je tu smiješno pederčiću?

HRVATINU TITA su svi obožavali, svi u svijetu ga poštivali.. a servi i ostali inži narodi mu se klanjali

ZA TITA
ZA DOM SPREMNI
>>
File: hqdefault.jpg (20 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
20 KB, 480x360
>>53638833
OVO

dobro je Tuđman reko, POMIRIT USTAŠE I PARTIZANE

JER SU SVE TO HRVATSKI BORCI

Za DOM ...
>>
jel postojala više based država od NDH ?
https://www.youtube.com/watch?v=Q6cJyruPcy8

za dom ...
>>
>"""""""""""servski""""""""""" """""jezik"""""
>"servska" """
"""""""""""""""nacija""""""""""""""""""
>servski """"""""""""običaji"""""""""
>>
>>53638909
>dobro je Tuđman reko, POMIRIT USTAŠE I PARTIZANE
>JER SU SVE TO HRVATSKI BORCI
OVO
OVO
OVO
>>
u ovaj tred dodjes samo da se nasladis kad ga napustis lel
>>
>>53638754
dao bi milijardu dolara za njihov nukelarni program da mi taj zbor otpijeva čavoglave
>>
>>53639553
ovo
v
o
>>
Koje još dredove lurkujete izuzev /ex-yu/? Da li se iko cima oko onog /balk/ klupka punog Bugara i dijaspore?
>>
>>53639791
na int dolazim manje vise samo zbog ovog kancera
>>
>>53639791
ni jedan
previše mi je nekad i ovaj
>>
>>53639791
Fit, nekad g zbog satova il kad sjebem komp
>>
>>53639850
Tamo ima ista scena Grci/Makedonci, Srbi/Bugari, Srbi/Albanci, Svi/Dijaspora. Mada ima mnogo veći broj ljudi tako da je shitpostovanje razređenije.

>>53639939
Mislio sam na /int/, ali skontao sam da jedan hrvat ide na /fit/ zbog onog sa debelim ljudima.
>>
JEBEM VAM TURSKE SERIJE JEL SU NAM SE PRECI BORILI DA MORAM OVA GOVNA GLEDATI MAJKU VAM JEBEMMM
>>
>>53640187
Znaš šta ja ne kapiram, zašto vi dopuštate cajke kod vas? Jebeš mi sve, skroz bi razumeo da ih na krv i nož branite da se oglase u Hrvatskoj.

ffs ja sam za da ih i na krv i nož branimo i ovde. Jebene raspale i prodane kurve.
>>
>>53640402
>zašto vi dopuštate cajke kod vas
zato jer oni koji su najveći protiv srba i cajki svaki vikend su na njima
svatko tko sluša thompsona sluša i cajke
>>
ITT
Očajan bantz.

Ljudi, zajebite zajebanciju, šta ćemo sa ruljama šitskinsa koji će da nagrnu na proleće?!
>>
>>53640402
srbi su izmislili narodnjake?
>>
>>53640523
nis. pustit ih da odu u zapadnu Europu

zasto da vodimo bitke zapadnjaka s njima
>>
File: ulbosjq5j0zu.jpg (1 MB, 2550x3797) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ulbosjq5j0zu.jpg
1 MB, 2550x3797
jebemu mater

dosao sa posla, oprao sudje i pocistio po kuhinji, evo pola 11, i toliko me ledja i ramena bole da necu na kraju da izadjem uopste veceras

ook nemas gf
>>
>>53640453
Kada sam u Dubrovniku čuo u centru grada kako ide ona kurva Ceca, hteo sam da odem da se udavim.

>>53640601
Turbo-folk estrada sa ovih prostora se zagnojila u Beogradu.

>>53640523
Ma oće kurac, ne raste taj shit ovde. Po prvi put smo ispali pametni sa njima, prodavali im pileće belo za 5 evra i slali ih u Mađarsku da ih dave po hladnjačama i da najašu Merkelovu. Boli nas jaje za njih, boli njih jaje za nas. Zašto da se cimamo?
>>
>>53640647
Zato što će zatvoriti granice i dići žice i zidove.
A ostatak će vratiti nama.

Also, ima neko iz Splita?
>>
>>53640719
Ne znam da li si svestan koliki broj "ljudi" je u pitanju.
>>
Probudim se jutros, nesto sam sa sobom prisan
navrsilo se sedam dana kako nista nisam

primice ga neka valjda, pa nije gubav
da ne zamaram desnicu, moju prvu ljubav!
>>
>>53640752
nema sanse da tu ostanu kad im se ne nude stvari koje im se nude u njemackoj, svedskoj... hah uvijek ce se radit nove rute. Ako nece kroz ex-yu vise, onda ce kroz bugarsku i rumunjsku, ako ni to nece onda do Albanije pa morem do Italije
>>
>>53640923
UJEBEMTIŽIVOT!
>>
>>53640914
Ma kapiram brate šta je to horde, ali neće oni ostajati baš "tu" ako im mađari zatvore granicu. Ako ne mogu da idu u EU ićiće u Tursku u najgorem slučaju. Koji će kurac ostajati ovde gde će uvek biti samo "cigani" koji ne znaju jezik.

Jebote, pa čak i gore no cigani. Nema teorije da će to zaživeti tu.
>>
File: isis_youtube.jpg (157 KB, 940x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
isis_youtube.jpg
157 KB, 940x529
>>53640523
>>53640647
>>53640752
>>53640914

Nama bi bilo pametno da ostanemo neutralni što je duže moguće.
Kad više to ne bude mogućnost, da zatvorimo granicu i da ih preusmeravamo na Albaniju ili Bugarsku ili nazad.
Da ih pobijemo u krajnjem slučaju ako postanu agresivni ovde.

>ljudi su se smejali ovim mapama i pričali kako je nemoguće da uopšte dođu do Evrope
>>
>>53640969
>>53641067
Ja bih brda voleo da ste u pravu, ali znajući kako Švaba zna da zakuva papicu, nešto mi se čini da će nas još jedan rat dočekati spuštenih gaća.

Mada, kad malo bolje razmislim, mene svakako boli kurac. Idem na Island da pakujem smrznute losose za soma evra mesečno.
Jebiga, 'ladno al' standard.
>>
NOVI VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=XoMMwjI0A8Y
https://www.youtube.com/watch?v=XoMMwjI0A8Y
https://www.youtube.com/watch?v=XoMMwjI0A8Y
https://www.youtube.com/watch?v=XoMMwjI0A8Y

NOVI VIDEO
>>
File: 1221829191.jpg (29 KB, 470x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1221829191.jpg
29 KB, 470x275
>>53641146
Srbi i Hrvati ponovo braca!
Islamski kalifat priblizio posvadane narode! Allah je zaista Velik, a Islam je zaista religija ljubavi i mira!
>>
File: rejkjavik.jpg (2 MB, 2400x1487) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rejkjavik.jpg
2 MB, 2400x1487
>>53641282
I..Island kazes? Ubio bi da tamo odem
Imas li ikakve savjete, iskustva, price, bilo sta?
>>
>>53641282
>Idem na Island da pakujem smrznute losose za soma evra mesečno.
Kako? Sa srpskim pasošem? Deder pričaj! Hoću u tu ledenjaru da ginem za dobar novac!

>>53641282
>>53641146
A inače, pola sveta nas """"hvali"""" kako smo se dobro ophodili prema """"izbeglicama"""" koji su prolazili kroz Srbiju. Bio sam u Kanjiži i tamo su imali cenovnik na engleskom za njih i na srpskom za nas. Kod nas je pica bila maks 800 dinara, a za njih 10 evra. Opljačkali smo ih uz duž i popreko.

Kao što rekoh, bili smo pametni ovaj put, oni će naći rutu do svog cilja. Biće shita, bićemo umešani, ali nećemo biti direktno odgovorni. Podizaće zidove, ali mi ćemo biti po strani dok ne bude kasno.
>>
>>53641146
Ti ne shvaćaš koliko su oni loši ratnici.
Čak i najopakija ekipa u isilu nije u stanju zauzeti bilo što što nije barem većinski sunitsko (dakle njihova ekipa)

Vi ste se čerupali sa Albancima - Albanci su 3x organiziraniji i zajebaniji od ovih
Ovi znaju samo bombama kraj cesta i autobombama
Znaju se zaleteiti iz dva smjera, kad naiđu na otpor - bježe

Zajeb si napravio ako ih napraviš dijelom svoje populacije jer ih onda ne smiješ okupit pa izdevetat po tamburi jer ljudska prava ovo ono
Ako ih nastaniš u geto onda je zajeb - onda kreću sranja s mačetama i bombama a ti im ne smiješ ništa

Osobno - ja ne bih dao niti jednom da se nastani, boli me kurac koliko je on "bio ovdje na studiju ili kršćanin ili ima neke veze sa hrvatskom" (naša vlada je rekla da ćemo takve primat)
Hrvati imaju neke veze sa Sirijom jer je INA tamo uređivala naftna polja godinama (i zadnja se povukla od zapadnih tvrtki zbog prisile USA i EU)
>>
>>53641462
Koga boli kurac ionako su sve to dzihadisti sto su poskidali brade kad su videli da ce da budu rekt.
To je trebalo sve poubijati i spasiti i njih i nas maltretiranja. Sad ce lepo da se probude radikalizam po evropi i onda ce muslimani da najebu.
>>
>>53641605
>Sad ce lepo da se probude radikalizam po evropi i onda ce muslimani da najebu.

Ovo, samo će se lepo zatvoriti krug i možda će i islam da posisa sekularnu kitu.
>>
>>53641557
Mogu oni bukvalno biti bogalji, ali dok ti promeniš šaržer, oni su napravili dvoje dece, od kojih je jedno trudno a drugo prodaje semenke.
>>
>>53641638
ovo
samo zao mi je sto ce se taj novi europski ekstremizam temeljit na rasizmu i islomofobiji

Nisu muslimani krivi sto moraju napustat svoje domove u Siriji. Rijec je o zidovskim i americkim bombama.
Oni i nitko drugi nije kriv! I prema njima se treba budit ekstremizam, a ne prema tim muslimanima
>>
File: 1452875343809.png (677 KB, 1087x1253) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452875343809.png
677 KB, 1087x1253
>>53641146
Tebra... Već su u Bosni

>pic related
Ovako dobijaju pare.
>>
>>53641714
Da, to je ono - "sad smo i mi Hrvati, Allahu Akhbar"
Imam ja dvije obitelji muslimana za susjede
Svi na mjestu, ok ljudi
Neznam kako bi stvari izgledale da roknu dve tri bombe na Rivi u Splitu, u gužvi Dubrovnika ili Zagreba

Neznam kako bi oni reagirali, neznam kako bi mi svi ostali regirali
>>
jel u dredu onaj lik sto sam sa njim juce diskutovao o dovanju lepka
>>
Igra li ko WoW ljudi??
>>
>>53641380
Matori, bukvalno samo da nisi nigger/shitskin i sve je kul.
Mozes da radis neki jednostavan posao za lovu koja bi kod nas bila pristojna.
Mozes i da se iscimas da nadjes nesto ozbiljnije i da kidas.
Oni su ozbiljno kul zemlja.
>>53641462
>Kako? Sa srpskim pasošem? Deder pričaj! Hoću u tu ledenjaru da ginem za dobar novac
>Sa srpskim pasošem?
Pleb
Imam dvojno drzavljanstvo, kao svaki pravi Jugosloven.
Zato i pitam 'el ima neko iz Splita. Idem tamo po waifu za koji mesec.
>>
>>53641739
Stvar je što je mnogo tih "izbeglica" zapravo prebeglice iz okolnih zemalja koji su više ekonomski imigranti. Oni i obični muslimani koji su već 2-3 generacije u Evropi će biti svrstani sa ovim "ratnicima" koji pale jelke za novu godinu i slično.

Kada god se desi neko sranja oma se prvo jave ti vanila muslimani koji se ograđuju od tih sranja i nikada im ne uspe. Muslimani koji žive u Evropi će mic po mic da zađu u sekularizam pa se neće ni primetiti.
>>
>>53641739
Care, da to Japanci ili Česi bježe sumnjmam da bi bilo bombi, sranja i straha
Kurac, da mi netko veli kako u moj kvart sutra dolazi 97 Čeha ne bih imao ama baš nimalo problema jer su oni mirni, kulturni i radišni

Jel to možeš reć za ove?
>>
>>53641915
Tu sam brate, i dalje te volim.
>>
>>53642004
>>53642004
>>53642004
>>53642004
>>53642004

Novo klupko
>>
File: IMG_4128.jpg (553 KB, 2448x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4128.jpg
553 KB, 2448x2448
>>53635343
Ne napravila mi je devojka palacinke
>>53637154
Hahahahah slucajno zaista, pa ja pokazujem i da pusim pall mall na svakoj slici a tu su najjeftinije cigarete, na istoj slici vidis i 5godina star monitor koji kosta sada kao box cigareta realno itd... Ne patim od brendova i "pokazivanja"
Valjda si zakljucio da vise trigerujem ovde sa meckom i slicnim glupostima.
U svakom slucaju ljubi vas puno vas anon/taksi/paprika, odoh da spavam i necu vise da dolazim ovde na ovaj forum.
>inb4 koga boli kurac
>realno koga boli kurac na kraju
>ali ipak sam hteo to da kazem
>isuvise je sranje ovo za mene
Imam 29 god, obaveze, devojku, posao, svoje probleme, zivot i pametnija posla (opet majmuni koji odgovarate samo da bi odgovorili nesto bezobrazno, ne hvalim se, to treba svako da ima na svetu, jebeno je sto je ovo skup ljudi koji ama bas nista od toga nemaju pa je onda svako normalfag i slicno sranje)
Sada znam da zvuci bezveze kao da pametujem po milioniti put ali ko je pametan shvatice da je ovo tesko sranje ovde. Treba doci samo kada covek nema ama bas nista drugo da radi.
Vec 6godina sam na 4chanu mada ga i ne koristim previse (ima periode kada dodjem i samo serem i provedem po 2dana) i iskreno kurarc je zivi od foruma.
Previse neetara i debila, nije za mene dbi.
Pozz anoni
Thread replies: 297
Thread images: 43
Thread DB ID: 443956[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.