[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverigetråden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 538
Thread images: 150
Lidande upplagan
>>
>upplagan i brevet
men du
>>
>>53501061
käft jag heemar skiten ur dig
>>
>>53501061
Det gör ju inget. Fast det är onödigt mär man inte ens har "för svenskarna samt brödrafolk" i titeln.
>>
>>53501061
finns ingen regel för detta längre favä, alla gör olika och ingen bryr sig
>>
>>53501023
Varför lider upplagan?
>>
>dkn hungrig
>dkn ingen lätt tillgängligt i kylskåpet
>>
>>53501110
Standardförfarande är att ha det i namnet.
>>
>>53501129
Koka ägg.
>>
>>53501161
Håller inte med här favä.

t. trådstartsautist
>>
File: hemma i Sverige.jpg (83 KB, 442x319) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hemma i Sverige.jpg
83 KB, 442x319
>>53501129
>dkn hungrig
>dkn fil och müsli
>>
Godnatt grabbar.
>>
>>53501189
Så har det varit i alla tider favä.

t. vän av ordning
>>
File: 1448580627886.gif (824 KB, 500x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448580627886.gif
824 KB, 500x250
Breva donkar

>influensa
>pajat axeln
>ska egentligen jobba imorgon
>>
>>53501239
Godnatt grabben.
>>
>>53501245
Det har det verkligen inte ens varit.
>>
File: 1452640404490.jpg (195 KB, 804x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452640404490.jpg
195 KB, 804x720
>>53501278
>föll för tupplursjuden i 5 timmar
>ska upp 7
Pizza imorgon dock
>>
File: 1451552725461.jpg (23 KB, 460x345) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451552725461.jpg
23 KB, 460x345
>The conversation

Sett 75% men tycker inte den är bra favä, fattar inte hajpet
>>
File: 1451921346441.jpg (40 KB, 550x512) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451921346441.jpg
40 KB, 550x512
>>53501278
Donken man har lågtest och lär sig en massa om sterioder och förbereder köp
>>
File: fettot.jpg (34 KB, 476x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fettot.jpg
34 KB, 476x357
>>53501278

JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FUCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅTT MER
>>
File: 295.jpg (87 KB, 1000x651) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
295.jpg
87 KB, 1000x651
ett meddelande till alla stormsnorrar och kinesiska barnprogramstöntar
>>
>>53501930
>töntar

>uppe 03 på en onsdag
>>
>>53501930
nej du
>>
>>53501930
lågtest bete

bättre kan du
>>
File: 5c8.jpg (17 KB, 440x308) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5c8.jpg
17 KB, 440x308
>>53501930
>till alla stormsnorrar och kinesiska barnprogramstöntar
Dessa är plural, din bild talar till någon i singular. Detta är fel.
>>
>dkn onanerade precis
>dkn lyckades hitta en video där en svensk tjej talar svenska och tar på sig
>dkn satt på inkognito
>dkn tappade videon
:/
>>
>>53502165
Varför satt du på ikognito? Bokstavligen endast bra för delade datorer.
>>
>>53502273
Inte han, men då slipper man få panik varje gång man har gäster och de vill dra fram nåt youtubeklipp eller kolla när bussen går.
>>
>>53501278
>dkn jobbet ringde vid midnatt om en körning
>visar sig vara i lodisknull ingenstans
>kommer hem vid 3

Bara döda mig senpai
>>
>>53501488
Är du anon som planerade bli tagen av tullen? Vad har du lärt dig?
>>
File: sigh.gif (860 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sigh.gif
860 KB, 225x225
>Du kommer aldrig bli adopterad av en miljardär som ser dig som sonen som han aldrig hade
>>
>>53502413
>lodisknull ingenstans
bumfuck nowhere?
>>
File: Dodger.gif (1019 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dodger.gif
1019 KB, 500x281
>>53502591
Korrekt, fick det i ett.
>>
>>53502516
du får nöja dig med att du blir utkastad av dina föräldrar som ser dig som sonen de aldrig ville ha.
>>
>>53501278
>dkn inte tränat på ett tag
>dkn planerade träna idag/går
>dkn vaknade 23
>>
>>53501023
>mfw decided to study in finland for four years of my life
>spend four years getting a meme degree and learning this shitty, useless language only sorta
minun pitäisi painaa liipaisinta lads?
>>
File: 1444009917746.jpg (100 KB, 800x568) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444009917746.jpg
100 KB, 800x568
>>53502735
>this happened
>>
File: 1452010379557.png (37 KB, 299x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452010379557.png
37 KB, 299x450
>>53502721
Fast det är ju inte sant, sluta projicera.
>>
File: 1451073550747.jpg (121 KB, 531x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451073550747.jpg
121 KB, 531x471
>>53502764
>the girl in that image
>>
God afton grabbar. Vad gör ni uppe så här sent?
>>
File: 1451858517487.jpg (36 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451858517487.jpg
36 KB, 640x360
>>53502413
Hjälper du till att lasta på döingarna och så eller kör du bara? Är det verkligen nödvändigt att hämta upp lik mitt i natten? Hur jobbigt är det?

>In före Martin inte alls jobbar i likhämtarbranschen och jag har drömt igen
>>
>>53502447
Använda inrikes-shoppar
>>
File: 1427854104993.png (115 KB, 345x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427854104993.png
115 KB, 345x352
>>53501278
>Måste upp 11 imorgon för att jag ska till psyk vid 13
Skjut mig, orkar inte med att träffa människor
>>
File: 13230110829.jpg (7 KB, 269x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13230110829.jpg
7 KB, 269x200
>>53502776
>han stal min bild
>>
>>53502825
Hur trött har du blivit på gulingar?
>>
Vad vet ni om Folke Bernadotte? Efter att ha läst Wikipedias artikel blir jag lite skrämd över hur hotfullt Israel ändå verkar vara eller har varit. De verkar bokstavligen ha mördat en av våra diplomater och sedan har media helt tystat ner det, man får iaf aldrig höra om händelsen. Någon som vill rödpillra mig? Tycker det låter sjukt.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Folke_Bernadotte
>>
>>53502918
Man kan inte stjäla bilder favä.

Lika dumt som att man kan stjäla DLC till spel
>>
>>53502880>>53502880
>Hjälper du till att lasta på döingarna och så eller kör du bara?
Jag lastar in dem, men jag kör inte bilen.

>Är det verkligen nödvändigt att hämta upp lik mitt i natten?
Tydligen är det det.

>Hur jobbigt är det?
Föreställ att lyfta en bår med en fullvuxen människa på från golvet, iförd kostym. Så jobbigt är det.
>>
>dkn har 70 timmar i Divinity Original Sin
>dkn fick Enhanced Edition gratis
>dkn bara orkat 2 timmar
>dkn vill orka mer
varför börjar jag tröttna på spel
jag har fan inget annat i mitt liv
>>
File: obehagligt.png (168 KB, 281x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
obehagligt.png
168 KB, 281x346
>>53502880
>>In före Martin inte alls jobbar i likhämtarbranschen och jag har drömt igen

In före han i själva verket jobbar i lik"makar"branschen och håller på att konsolidera sitt grepp om Norrlands undre värld.
>>
File: Kim Euphoric.jpg (84 KB, 1024x1208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kim Euphoric.jpg
84 KB, 1024x1208
>>53503049
Helgalet jobb favä

Men jag menade mer om det är äckligt eller så?
>>
>>53503049
Ta en bild på liket nästa gång
>>
Är några 2d-anons vakna? Jag behöver mer pleb/entry-level 2d. Gillade verkligen Working!!! och Yuru Yuri. Helst i samma stil.
>>
>>53503062
>dkn dattaspel är ens enda riktiga intresse men dattaspel är inte kul längre

Jahopp, dags att hitta en ny hobby. Håller på att lära mig spela piano, några andra förslag?
>>
>>53502883
Duktigt, och vad heter forumet där man hittar alla relevanta sådana här?
>>
>>53503158
Börja med aktier, vinn stort och köp egen golfbana
>>
>>53503099
Inte direkt, lite obehagligt första gångerna men man vänjer sig snabbt. Och sedan tänker man inte på det så mycket för man är för upptagen med att flytta den avlidna.

>>53503141
Även om jag ville, vilket jag inte vill, så kan jag inte. Vi har på oss handskar när vi hanterar dem så man kan inte använda smarta telefoner.
>>
>>53503180
>dkn man faktiskt har ett möte med banken nästa vecka

Har 800k i fonder som knappt har rört sig på ett år, så tänkte flytta över till aktier istället
>>
>>53503224
Flytta in med bunkeranon och inred bunkern
>>
>>53503145
Jag brevade en lista för ett tag sedan med olika nybörjarserier ur olika genrer

>Yuru Yuri
>Clannad
>Code Geass
>Sakurasou no Pet na Kanojo
>Fullmetal Alchemist: Brotherhood
>K-on!
>Non Non Biyori
>Steins;Gate
>KILL la KILL
>Log Horizon
>Seitokai Yakuindomo
>Spice & Wolf
>Fate/Zero
>Chuunibyou demo Koi ga Shitai!

Sök på MAL eller liknande om du vill läsa mer om dem
>>
>>53502945
Inte lika mycket som araber och sossar.
>>
File: 1433455644482.png (32 KB, 506x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433455644482.png
32 KB, 506x615
>>53503145
>incestpedofil-2D
>entry-level

Och det var bara de tre första minutrarna. Vem vet vad som hade dykt upp om hela avsnittet fick fortgå på NT.
>>
>>53503049
Så allt du gör är att hjälpa till att bära? Måste man ha körkort, och vad tjänar du?
>>
>>53503291
kanske någon skulle ha blivit utsparkad i kylan eller någonting lika galen
>>
>>53503413
Ja, nej, 1250 per jourvecka och 400 per körning.

Rätt skitig lön, men det är allmäna sektorn så man kan ju inte förvänta sig underverk. Plus, det är extraknäck och inte heltidsarbete.
>>
>>53503471
Kommer den som kör och hämtar dig?
>>
>>53503500
Ja.
>>
File: 1379715336884.jpg (50 KB, 377x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379715336884.jpg
50 KB, 377x326
Kan inte sova :( vad göra? Ska upp kl 8
>>
Är det lättare eller svårare att somna när man runkat? Upphetsandet släpper ju inte direkt efter man kommit.
>>
File: 1423486245015.jpg (54 KB, 530x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423486245015.jpg
54 KB, 530x530
>Är det lättare eller svårare att somna när man runkat? Upphetsandet släpper ju inte direkt efter man kommit.
>>
>>53503291
Det är ditt eget fel som sexualiserade alla skämt

>>53503533
Skit i det du ska upp till, det är vad jag ska göra
>>
>>53503514
Brukar ni lyssna på den här när ni kör?
https://www.youtube.com/watch?v=ZLMUG33mUyQ
>>
File: 1375029046668.jpg (34 KB, 574x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1375029046668.jpg
34 KB, 574x478
>>53503717
Ska fan klibba dig nästa träff.
>>
>>53503174
Riktigt skitigt att de inte skriver ut länkar.
>>
Breva eran favvokamprapport.

Jag börjar: https://www.youtube.com/watch?v=GtdLdYEnp1g
>>
varför är kvinnliga poliser så jävla sexiga
>>
rumpa rumpa prutt
>>
Skjut mig. Sömn var ett misstag.
>>
File: 1440550859079.png (557 KB, 1013x676) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440550859079.png
557 KB, 1013x676
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte en resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>53504664
Vad är det för kvinnor du umgås med?
>>
>>53504949
Ignorera pastan, breva en bild av vyn utanför fönstret istället.
>>
Grod morgon tråden
>>
GOD NATT TRÅDEN
>>
Sug min kuuhuuuk tråden
>>
File: balkongen.jpg (1 MB, 1456x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
balkongen.jpg
1 MB, 1456x2592
>>53505030
Inte bästa bilden men ganska okej utsikt där jag bor. Bor en bit utanför centrala Saigon men du kan se lite av centrum i bakgrunden.
>>
>>53505866
Vem är du?
>>
>>53505866
Ser riktigt slummigt ut mann1
>>
>>53505684
Okej sötis.
>>
>>53505914
Svensk som flyttat till Vietnam för några år sedan. Själv då?
>>
>>53505914
Det är ju Alex
>>
>>53505942
Från denna sidan av lägenhets huset ja. Andra sidan typ en halv kilometer bort så ser det ut som Singapore typ. Jävligt skum kontrast mellan fattigt och rikt typ.
>>
>>53505972
Någon minns :D
>>
>>53506009
Hört att man blir behandlad som kunglighet i Vietnam som vit. Bekräfta? Också, hur länge planerar du att stanna i Vietnam?
>>
File: 145191032425.jpg (2 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
145191032425.jpg
2 MB, 3264x2448
>>53505866
Fin bild. Kräver tidsstämpel dock.
>>
File: vn girl motobike.jpg (144 KB, 507x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vn girl motobike.jpg
144 KB, 507x338
>>53506076
Lite överdrivet kanske men du blir knappast behandlad illa för att vara vit. Kvinnor är typ besatta av att vara så lite vit som möjligt. Det anses typ hälsosamt att vara vit.

Bild relaterad en tjej som aktar sig för solen.
>>
>dkn försöker lära mig kodning
>dkn vill ge upp vid booleans
hur fan klarar folk detta
>>
>>53506217
Är grymt trött. Kvinnor vill vara så vita som möjligt menar jag.
>>
>>53506217
>>53506272
Förstod, tack för svaren.
>>
File: stämpelfan.jpg (995 KB, 1456x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stämpelfan.jpg
995 KB, 1456x2592
>>53506145
Sådär
>>
>>53506481
Vad är det där för MC-gäng därnere
>>
>>53506699
se
>>53506217
>>
>>53506699
Det vanligaste sättet att ta sig runt här är med motorcykel.

https://www.youtube.com/watch?v=3z2QpfGxXaw
>>
>>53506481
Vilken vidrig stad. Hur kan deras standarder vara så låga?
>>
~~~~~~~
>>
File: 1451582347479.jpg (7 KB, 205x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451582347479.jpg
7 KB, 205x246
>>
>>53506821
Som jag sa innan, jag bor utanför stan en bit. Staden i sig är inte så illa när du ser den. Men visst finns det ju problem så som smog och massa avgaser på sina håll. Knappast en perfekt stad men atmosfären och folket gör det väldigt behagligt att bo här.

Åker man några timmar härifrån så kan man se väldigt vackra stränder.
>>
File: 1440478089916.gif (890 KB, 305x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440478089916.gif
890 KB, 305x320
>tenta om 1 timme 50 min
önska mig lycka till
>>
>>53507010
Bättre/sämre än Sverige att leva i enligt dig?
>>
File: 1452577095647.png (170 KB, 443x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452577095647.png
170 KB, 443x450
>>53507036
Gå inte dit.
>>
>>53507063
varför inte
>>
>>53507104
Om det ger dig ångest så borde du inte göra det.
>>
>>53507163
ångesten är ju för att jag har en chans att misslyckas
>>
Jävla Hitlerfasoner på vänstern som indelar folk i "raser" för att fördöma racism favä, det är individer som har en äcklig hudfärg, annorlunda kroppsdrag med tveksamma beteenden.
>>
>dkn måste åka iväg för att en göra en tenta om tio minuter

Borde vara olagligt att ha tentor så här tidigt!
>>
File: a6HR2WR.png (221 KB, 605x865) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a6HR2WR.png
221 KB, 605x865
VRÄKT
>>
>>53507818
ta bort det här rasist
>>
File: gege.jpg (25 KB, 273x348) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gege.jpg
25 KB, 273x348
>>53501278
>tidigt
>mörkt
>kallt

Men fan vad tufft det är med arbetsbyxor, kängor och skinnjacka
>>
>>53508522
Hur gick tävlingen i lördags?
>>
en dansk på jobbet fick en flis på snoppen hahhh

>idag var en bra dag
>>
File: 1447930562486.png (167 KB, 636x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447930562486.png
167 KB, 636x426
Grod morgon
>dkn varm dusch efter kallt ute
>>
>>53508563
Söndags*

Det gick okej, antar jag. Det var ingen sanktionerad tävling, men jag kommer nu få tävla för klubbens lag i elitserien
>>
hahah
>>
Snubblare är inte mänskliga varelser. Snubblare är vidriga, äckliga, värdelösa parasiter och en plåga i våra storslagna trådar som vi anons har byggt. Snubblare är kackerlackor och måste bli utrotade som kackerlackor. Den enda bra snubblaren är en död snubblare. Det finns ingen tvekan inom mig att anons snart inte har ett val utan att resa sig och avlägsna snubbelplågan en gång för alltid. När väckelsen av anon börjar kommer snubblarna att erfara den fulla kraften av anons vrede för alla år av parasitism, spam och generella snubbleri de har utsatt oss för. De djuriska snubblarna - genom sina biologiska drifter - kommer utan tvivel att starta trådkriget själva genom fortsätta att engagera sig i snubblande och spam som vilda australiensare. Men till slut kommer de att gå för långt mot anons. Det finns bara så mycket som dessa motbjudande snubblarsvin utsätter oss för vi kan tolerera utan att ge igen. Förr eller senare - och jag hoppar på förr - kommer VI att slå tillbaks mot snubblarna med den fulla kraften av vår ädla anonymitet, lett av våra Svenska förfäder i den rättfärdiga vreden mot denna barbadiska hord som nu plågar våra trådar tack vare subversiva verksamheten av /int/s moderatorer. På den härliga dagen, kommer vi äntligen få se anons rätteliga dominans av tråden. Den dagen kommer snart, anon, är du redo?
>>
File: godmorgon.jpg (62 KB, 699x679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godmorgon.jpg
62 KB, 699x679
God morgon alla söta.
>>
>>53508689
Tomat, tomat.

Gratis!
>>
morgon skit när allt flushar ut... bästa som finns
>>
>>53508773
God morgon

>dkn ingen söt mjölkmamma med kotuttar
>>
Första brevet på dagen känns som man stämplar in. Ska ta mig en kopp kaffe och jobba på ett bra brev innan lunch. Kommer nog få in lite skojbrevning innan dess.
>>
>>53508915
ok blogN^
>>
>>53508926
Taskig blogg i så fall.
>>
>>53508773
more pls
>>
>>53508915
Keke

Jvdk
>>
prutt
>>
>dkn man kollar flugsvamp och upptäcker att sitt saldo har magiskt flerdubblats sen man var inne och kollade sist
tack bitcoin
>>
>dkn vill bara hem och sova igen
>>
>>53509409
>dkn hemma och i sängen men kan inte somna
>>
>>53509409
>>53509631
>dkn heema men man har ingen att heema
>>
>>53509667
>när mdongo är full
Hur mår du?
>>
>>53509667
Hade du skedat mig i utbyte mot ett heem?
>>
>havregryn och jordnötssmör till frukost
wew
>>
>>53509928
Försöker du bli stor?
>>
>>53509976
J
Måste äta stort för att bli stor
>>
>>53509928
top gott favä
Jordgubbssylt bäst dock
>>
>>53509928
Har du kanel i kaffet?
>>
>>53509983
Lämna denna dimension bakom dig, bli större än någon annan före dig.
>>
>>53509928
>>53509983
Du låter som en stor grabb
>>
>>53510009
>kaffe
>inte förstöra vinningarna

>>53509998
Hallon > Jordgubb, slåss mig

>>53510013
Lämnar mänskligheten bakom mig

>>53510043
4 U
>>
File: image.png (47 KB, 897x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
47 KB, 897x217
>dkn ingen adopterad syster att mobba
>>
>>53510213
>anons första lyckade brev
>>
>>53510062
>dkn inte sommar och man kan inte plocka hinkar med bär till en stor jävla bärpaj
>dkn inga hallon
>dkn inga jordgubbar
Vintern är helvete favä
>>
File: imovane-addiction.jpg (15 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
imovane-addiction.jpg
15 KB, 600x400
>dkn hittat lösningen till sin dygnsrytm
>>
File: 1440430412381.png (55 KB, 176x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440430412381.png
55 KB, 176x200
Breva sången som beskriver din relation med din pappa
https://www.youtube.com/watch?v=KUwjNBjqR-c
>>
Nån som har skuld med inkasso eller kronofogden? Jag e trött på dom äckliga korrupt jävlar! Dax att börja folkrörelse mot dom!
>>
>>53510646
heema dem bara dmongo
>>
Vem?
>>
>>53510820
Du.
>>
>>53510820
Vad hände med den gamla goda regeln att det som händer på kanalen stannar på kanalen?
Riktigt vidriga svin som gör sånt här
>>
>>53510895
Haha aa
>>
File: 1450125205621.png (71 KB, 1440x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450125205621.png
71 KB, 1440x2560
>>53510820
Gratis karma ju
>>
>>53510914
Hur många gånger har du brevat den här skärmdumpen favä?
>>
debaaatt
http://www.svtplay.se/kanaler/svt2
>>
>>53510951
många, den ger även många (You)

t. inte ens jodelanon
>>
Kudden är ett helt okej substitut till flickvän ändå.
>>
>>53511173
>>
>>53511173
>spruta ner sin kudde
>>
>>53511225
>>53511229
M-man kramar väl bara sin flickvän, eller vad menar ni?
>>
>dkn jag drömde att jag stormade tomtens verkstad som i ett Heroes of Might and Magic-spel
>>
Mitt liv är så jävla knullat
>>
>>53511334
VI
>>
Vad symboliserar facklan?
>>
File: image.png (440 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
440 KB, 633x758
>>53511334
>dkn inga magiska krafter
>>
>>53511374
den germanska själen
>>
>>53511339
precis som din amma då anon
>>
File: Namnlös.png (228 KB, 694x805) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Namnlös.png
228 KB, 694x805
kek
>>
>>53510914
>12h
sega karman favä. Jodel är dött
>>
>>53511374
Kunskap
>>
>>53511374
din mamma
>>
Kommer SD och SMR få 50% totalt i nästa val?
>>
>>53511270
Jo men flickvännen kramar dig tillbaka.
>>
>>53511414
särskrivningen gör det bara bättre
>>
>>53511449
mm, SD får 49.93% och SMR 0.07%
>>
File: Rakata_Temple.png (645 KB, 876x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rakata_Temple.png
645 KB, 876x550
Har blivit sjukt intresserade av Pre-TOR eran.

Tycker det är så mystiskt med Rakata, de påminner mig om Atlantis.
>>
>>53506258
Då får du väl ge upp och bli en sån som managear / regulerar lidandet för de talangfulla kodarna istället.
>>
File: 1436286886420.jpg (32 KB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436286886420.jpg
32 KB, 400x225
>>53511449
Vill rösta SMR men de kommer nog aldrig få 5%+
>>
>>53511474
läs bara riktigt historia senpai
>>
>>53511484
Så du vill rösta på det svenska muslimska rådet?
>>
File: henkes dotter.jpg (25 KB, 760x426) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
henkes dotter.jpg
25 KB, 760x426
Skulle ni bazza henkes guzz?
>>
>>53503273
>rekommendera k-on
Undvik som pesten favä kyoanis sämsta verk någonsin, se haruhi istället

>glömma lucky star, azumanga daioh och nichijou
>>
>>53511525
Nej, det är ju henkes tjej

Det finns massa singeltjejer jag lika gärna kan "bazza" istället för att vara en obror fitta mot henke
>>
>>53511481
Hur många jobbar med sånt? Ä-är det inte stor konkurrens i den branchen?
>>
>>53511503
Rakata levde i våran galax senpai.
>>
>>53511560
Skulle du heema henne då? Tänk dig, hon är ju typ svart men har blåa ögon och ljust hår och har säkert en gal1 kropp. Sen är hennes pucci "svart" så den kommer vara en RIKTIG bullfitta å mjuk å våt liksom.
>>
>>53511602
Nej, men du förtjänar en heemning
>>
>>53511570
Finns så många otroligt rövburgiga / lata smartskaft nu för tiden att vi kommer nog aldrig få slut på behov av regulatorer för lidande.
>>
http://www.svt.se/opinion/article5817236.svt

>Det handlar om unga män i grupp - inte etnicitet

Varför skriver man såhär efter en händelse där enbart flyktingar har agerat dåligt?
>>
>>53511484
Det finns inget hopp om demokratisk seger ändå. Rösta på det du håller med mest bara för att markera och sluta vänta på något parlamentariskt mirakel.
>>
File: bild.png (181 KB, 496x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bild.png
181 KB, 496x364
>>
File: snelhest.jpg (2 MB, 2289x2331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snelhest.jpg
2 MB, 2289x2331
Asså kolla hästens blick... man VET mannen.
>>
>>53511449
>>53511469
>>53511484
>NMR
fdåd
>>
>>53511669
Vad kallar man det när barn begår sex-övergrepp mot vuxna? Baklänges pedofeely?
>>
File: MainGalaxy.png (2 MB, 1471x1321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MainGalaxy.png
2 MB, 1471x1321
kan vi inte prata om star wars istället för politik och hanreji?
>>
>>53511677
Lol, ja.

>För i helvete ta av mig denna hemska mössan, mina öron ser jättestora ut och jag får ju skämmas.

Eller tänkte du ngt annat?
>>
>>53511744
Först att hon spräckte hinnan på hästens rygg sen att de har bazzat såklart.
>>
>>53511474
>>53511725
för att vi inte är nördar, lel
>>
>>53511710
Inte skämta om pedofulingar nu. Folk kan ta lilla upp.
>>
File: zTF6goT.jpg (361 KB, 1272x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zTF6goT.jpg
361 KB, 1272x1500
>>53511725
>dkn allt man vet om star wars krossats av Disney
>>
>>53511787
/hc/ är åt det hållet --->
>>
File: nerd.jpg (124 KB, 1600x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nerd.jpg
124 KB, 1600x1600
>>53511818
>politik
>inte höjden av nördighet

Lmao var du kapten för skolans debattlag också eller?
>>
File: Darth_Bane-TEA.jpg (303 KB, 700x919) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Darth_Bane-TEA.jpg
303 KB, 700x919
>>53511818
>dkn Disney har av-canoniserat Korriban

era horor
>>
>>53511861
> dkn det finns inget horsecores forum
>>
>>53511876
Menat till >>53511788

>dkn trött
>>
>>53507818
Mer sånt här behövs.

Granska alla jävlar.
>>
>>53511818
>dkn kommer aldrig ha en krok-ljussabel och göra galaxen osäker med mitt band med avfallna pirat-jedi-riddare.
>>
File: 1453355436.gif (1 MB, 286x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453355436.gif
1 MB, 286x258
>>53510914
>25 båtar
>mycket

Har ni ens kommit över 50k karma?
>>
File: Sith_King_Adas.jpg (2 MB, 1309x1783) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sith_King_Adas.jpg
2 MB, 1309x1783
STOR

SVART
>>
Mandalorer är bokstavligen ariska krigare
>>
>>53511884
hestkurs forumet är ditåt --->
>>
File: 144654674408.jpg (96 KB, 792x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144654674408.jpg
96 KB, 792x558
>>53511669
Han ser ju ut som en dundercuck.
>>
>>53511929
Kan inte glömma SvDs originala sågning av stjärnornas krig. Han Solo och Chewbacca beskrivs som

>> Rymdraggaren och hans jätteapa.
>>
>>53511955
>dkn humanoider cuckade den antika civlizationen av Taung på Mandalor och blåste dom rakt åt helvete från deras egna planet.

Mänskligt imperie när?
>>
>>53511938
>inte ha -4000 och bli portad
>>
Sith gjorde inget fel. Jedi är judar som styr galaxen bakom kulisserna.
>>
>>53512058
Det är tvärtom mannen.

Sith är zionister, de vill att bara sin ras ska styra.
>>
>>53511929
>dkn drew karpyshyn aldrig komer skriva star wars igen

Har inte bioware/Ea fortfarande rättigheter att göra "fanfiction"?
>>
File: 760.jpg (32 KB, 760x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
760.jpg
32 KB, 760x430
Den här mannen stod upp för våra Svenska döttrar.

Blev knivhuggen av arab.

Nya spännande Sverige!
>>
File: 14113454354441.jpg (148 KB, 958x784) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14113454354441.jpg
148 KB, 958x784
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/69862/1/49/

Äldreboendena Vimarhaga och Borghaga kommer inom kort att tömmas på de ensamkommande flyktingbarnen.
– Det har varit en hel del incidenter den senaste tiden, så nu vill vi tömma dessa boenden så fort som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson.

>de satte helt seriöst "ensamkommande flyktingbarn" på ett äldreboende
>>
>>53512097
Sith vill bryta sig fria från den korrupta "demokratiska" republiken och införa ett system byggt på naturlagarnas eviga principer.
>>
>>53512107
ViF
>>
>>53512107
SMR skulle kasta ut honom.
>>
>>53512114
Den nya republiken kan suga en fet.

Den gamla republiken var den sanne republiken, utan hanreji.
>>
>>53512058
Jedi är dom största hycklarna i galaxen

>jedikoden förbjuder all sorts känslor
>jättemånga jedis är synl8gt arga när dom slåss i filmerna

Jedikoden är trasig, Luke insåg det när han lämnade obiwan och yoda i rymdimperiet
>>
>>53512163
>NMR
fdåd
>>
>>53512113
Små gröna män med enorma gurkor.
>>
File: finland.png (367 KB, 1600x1954) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finland.png
367 KB, 1600x1954
WE WUZ ROMANS N SHIEET
>>
>>53511725
Varför satte dom det inte bara i vintergatan? ser inte poängen med fantasy-scif-fi
>>
File: 1369918038780.jpg (123 KB, 651x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1369918038780.jpg
123 KB, 651x550
>>
>>53512173
>dkn filmerna får Siths att se ut som anfallarna
>dkn det var jedi ordern som först ville utplåna alla siths.

moralisk "order"
>>
>>53501023
vilka mer /mansförkylning/ idag?

Skitvinter. Tur att man hann flytta klart innan man blev riktigt kass.
>>
>>53511725
vad finns i wild space?
är det sexuellt?
>>
File: Darth Lund.png (1 MB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Darth Lund.png
1 MB, 750x750
>"Vår tid har kommit. I 18 år förberedde vi oss. Vi växte starkare.
>Medan ni vilade i er vagga av makt, i tron om att ert folk var säkert... och skyddat.
>Ni fick förtroendet att leda folket - men ni blev bedragna, då svenskens styrka har förblindat er.
>Ni antog att ingen kraft kunde utmana er...och nu...till slut...har vi återvänt.
>Ni blev bedragna. Och nu, skall er ockupation falla"
>– Darth Lund
>>
>>53512107
namn?
>>
>>53512206
le monade

Jag kunde skriva något supersmart filosofiskt nu. Men jag skulle säkert bara bli missförstådd och hånad för det ändå, så jag låter bli.
>>
File: hhhhkkgnsyduf.gif (480 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hhhhkkgnsyduf.gif
480 KB, 600x450
>>53511544
>han gillar inte de sötaste flickorna någonsin
Akta så jag inte heemar dig suedi
>>
kollar ni inte på debatten eller? baserade jimpan nu ju
>>
File: 1450184337180.png (12 KB, 917x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450184337180.png
12 KB, 917x514
>>53512267
HELL SEGER
>>
>>53512199
För att människor sägs ska ha evolutionerat på flera galaxer.

det finns en teori att människor i vinter gatan fördes hit av humanoider som ville kolonisera andra galax system.
>>
>>53512271
Arminas Pileckas
>>
>>53512235
Tekniskt sett aå utplånade bane alla sith utom sig själv
>>
>>53512251
Det är där som alla undangömda twilek-bordeller finns.
>>
>>53512267
https://www.youtube.com/watch?v=YdgmH9Vv2-I
Fuktigaste trailern som gjorts.
>>
File: but thats heresy.png (119 KB, 402x564) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
but thats heresy.png
119 KB, 402x564
>>53511725
>star wars
>människor och xenos lever sida vid sida
>>
>>53512281
>han utstår mental tortyr frivilligt

Jag har aldrig vart så uttråkad efter 3 avsnitt 2d i hela mitt liv, /a/ autsade aönder om den när den gick så jag hoppade på tåget men ångrade mig
>>
>>53512281
>suedi
>>
>>53512354
Varför tolkar du det som tortyr? Det är nog något med din inställning som är lite knasig.
>>
File: 1432565523.jpg (142 KB, 618x952) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432565523.jpg
142 KB, 618x952
>>53512354
Jag har helt seriöst försökt kolla på den två gånger.
>>
>>53512281
>suedi
>>
>>53512323
>dkn jedikampanjen i det apelet var skitfuktig efter att man läst böckerna med lord scourge och revan
>>
>>53512323
man1...

https://www.youtube.com/watch?v=Nzq9epS2b1A
>>
sossejimmie kommer fram
>>
>>53501210
Blanda i lite oboy pulver :)
>>
Kindberg Haka halvbränner jimmie faktiskt favä
>>
>>53512371
För att den var så ofantligt tråkig, inget underhållningsvärde öht

Vill jag bara se nåt med bra karaktärsdesign kollar jag hellre på typ hyouka
>>
>>53512377
>>53512442
>inte se den bara för azusa
>>
File: 14524546776.gif (236 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14524546776.gif
236 KB, 500x500
Åsa tycker det är bra för Sverige med 160k om året.
>>
>läser fvs dagbok från högstadiet för skit och skratt
>hon var råkär i en kille som kallades Jonte och spelade WoW hela dagarna vilket tydligen drev henne till vansinne
Verkar jagjagmagi retroaktivt?
>>
>>53512476
>>läser fvs dagbok
>>
File: kdkdk.jpg (73 KB, 763x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kdkdk.jpg
73 KB, 763x429
>>53512354
Jaja, tycker själv att den är bra men kan tyvärr inte tvinga någon att gilla något.

>>53512366
>>53512378
Är det inte så invandrare pratar? Tyckte det passade bra med "heema"
>>
>>53512476
beror på, onanerade du till den tanken (att hon var råkär i en annan kille) ?
isf Ja
>>
>>53512476
Din fv är fortfarande lite kär i mig favä

t. Jonte
>>
AKB har definitivt en ny taktik mot jimmie, och jag tror den kommer vara ganska effektivt.

Rätt skönt ändå, nu gör vi politik på riktigt på nå sätt och hon möter honom likt hon skulle möte vilken sosse som helst.
>>
File: 1452677886885.jpg (67 KB, 709x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452677886885.jpg
67 KB, 709x765
>>53512500
>du kommer aldrig krama mio och skydda henne från allt ont
>>
>diskutera om vem som ger ut mest pengar till andra länder
>>
>>53512537
Vad gjorde hon?
>>
>>53512500
>Är det inte så invandrare pratar? Tyckte det passade bra med "heema"
Varför vill du prata som en invandrare anon?
>>
>Centergubben vill att Sverige ska fördöma Polen
>>
>>53512594
Frågade varför han går längre vänster än regeringen när det gäller A-kassa.
inget tjafs om invandring, bara bidragspolitik
>>
Är det för sent att rädda Sverige? Även om vi slänger ut invandrarpacket är en stor andel av den svenska befolkningen hanrejar som aktivt tog in dem och förstörde vårt land. Och ännu en stor andel är tofflor som lät dessa hanrejar göra det.
>>
>>53512647
Ja, det är över.
>>
>>53512647
En totalförändring måste ske på folksjälsnivå.
>>
>>53512647
Ja

t. blatte

Sverigetråden är nästa stopp
>>
>>53512673
Är ju ingen som försöker med det.
>>
>>53512647
De vita folken dog 1945. Det var alltid för sent.
>>
>>53512499
Vi läste den tillsammans, aslivat.

>>53512501
>>53512513
>"kärlek" på högstadiet
Hon hade inte ens snackat med killen lol
>>
File: katt.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
katt.png
2 MB, 1920x1080
>>53512571
Jvdk

>>53512611
Lite som att rollspela så tyckte det var roligt
>>
>>53512688
Du måste styra massmedian för att påverka hela befolkningen samtidigt och den är just nu i händerna på familjer och organisationer som är fientligt inställda till oss.
>>
>>53512732
Snälla du.

Det behövs inte jävla kulturnissar som säger vad folk ska tro på.
>>
>>53512730
https://www.youtube.com/watch?v=47Ac5lSsjss
>>
>>53512732
Haha aa judarna vill krossa sverige xD
>>
https://strawpoll.me/6524490
https://strawpoll.me/6524490
https://strawpoll.me/6524490
https://strawpoll.me/6524490
>>
>>53512754
>han tror att den stora massan är självständiga tänkare
Skulle brevat en fedora om jag hade någon sparad.

>>53512770
Varför nämner du judarna när ingen har tagit upp det? Är det för att du innerst inne vet att det är judiska familjer det handlar om även om du helst inte vill erkänna det?
>>
File: 1451844625173.jpg (3 MB, 2480x3508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451844625173.jpg
3 MB, 2480x3508
>dkn bajsar och bajsbrevar
>>
File: 1452601819913.jpg (96 KB, 449x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452601819913.jpg
96 KB, 449x600
>dkn stannar hemma och tittar på partiledardebatten istället
>>
>>53512754
Nä, folk är individer som inte påverkas av andra.

t. Axel 16 år, muf medlem och gillar Rand Paul
>>
OM NÅGON VILL FIKA MED EN ANON SÅ KOM TILL KAFFET(KTH)
>>
File: 1423476673856.jpg (384 KB, 1750x2500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423476673856.jpg
384 KB, 1750x2500
>Skulle brevat en fedora om jag hade någon sparad.
>>
>>53512803
Detta är varför ni aldrig kommer vinna.

Istället för att sitta och skrika om judarna så borde ni försöka sprida svensk nationalism. Få folk att inte ens bry sig om det andra.
>>
>>53512782
>halvblattar får inte rösta
o-okej
>>
>>53512801
Ska jimmie eller sd snacka?
>>
>>53512813
Vänta till 13:30 vid D-huset anon-chan
>>
>>53512813
är inte mjuktuff nog
>>
>>53512813
kan vi ta det imorrn
>>
>>53512790
Jag vet att det är judiska familjer, det är nog ingen som förnekar det men du påstår att dom är fientligt inställda till oss vilket verkar helt absurdt
>>
>>53512824
>ignorera snubben som hugger dig med en kniv och häller salt i såret
>>
>>53512827
han snackar just nu
http://www.svtplay.se/kanaler/svt2
>>
File: 1421765477555667.jpg (66 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421765477555667.jpg
66 KB, 500x375
>integrationsmemet

Det har ju inte funkat sen 80-talet.
>>
>>53512813
Divi sluta törsta
>>
>>53512830
NEJ, JAG SA JU ATT JAG INTE KAN DET, KL 1300 SÅ MÅSTE JAG VARA I KISTA PÅ ARBETSINTERVJU.
>>53512831
haha va?
>>53512835
Kanske, men då får det bli mellan 13-14
>>
>>53512827
Alla partiledare

Jimmie får repliker just nu
>>
>>53512782
Tur att vi har 30-35 SMRare i tråden som väger upp
>>
>>53512837
>att täcka upp masstrakasserier av svenska tjejer är inte fientligt
>att förespråka folkutbyte är inte fientligt
>att påstå att svensk kultur inte existerar är inte fientligt
>att skuldbelägga vita män för bokstavligen allt är inte fientligt
>att bryta ner och förstöra kärnfamiljen är inte fientligt
Ska jag fortsätta? Jävla hasbaratroll.
>>
>>53512854
Jag snackar mer om att bygga upp så han inte ens kan hugga dig med en kniv.
>>
>>53512815
https://youtu.be/5r_xljcLDgg
>>
>>53512857

NEGER VA FAN
>>
>>53512869
>divi
Vem? Är bara en anon som skall fika och vill möta främlingar.
>>
>>53512898
Vilket är jättebra men det är svårt att bygga upp det när hans kniv sitter djupt i ryggen. Vi måste få bort den först innan vi kan bygga upp vårt försvar för framtida attacker.
>>
>>53512909
Jaha, då får du träffa divi.
>>
>>53512873
>Kanske, men då får det bli mellan 13-14
ok kanske, jag kommer vara där i skolan då ändå
>>
>>53512873
Vad är det du pluggar på kth?
>>
>>53512890
>dessa tidningar har under de senaste dagarna släppt avslöjande efter avslöjande om hur polisen har täcker upp masstrakasserier
Stormbögar på självmordsklocka?
>>
>>53512890
Och vad vill de utvinna genom att utrota den svenska rasen?
>>
>>53512924
Snälla.

Förstår du inte att svenskar är inte nationella för fem öre?
Är ju det som måste ändras först.
>>
File: 0.jpg (18 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0.jpg
18 KB, 480x360
>>53512873
>mjuktuff
>>
>spelar in bollen på Jimmmies bollhalva
>kommer indirekt in på Köln trots att debatten handlar om något helt annat

tänker han sig inte för?
>>
>>53512869
Om jag tjatar om fika så brevar jag Saya
>>
>>53512909
Divi är från irc

t. Inte från irc men har spioner
>>
File: CYAsP3f355TZfy.jpg (73 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CYAsP3f355TZfy.jpg
73 KB, 600x800
>Liberalerna
>står och vill tvinga folk att prata svenska
>>
>>53512977
Sluta gilla en piercad slyna.
>>
>>53513007
>>står och vill tvinga folk att prata svenska

nej neger, de vill inte tvinga någon att lära sig svenska. däremot ska det vara nödvändigt om man vill ha svenskt medborgarskap. men det finns inget tvång inblandat, bara villkor och motprestationer
>>
>den här slynrövnegern just nu
>>
>>53512944
Skärp dig. Du vet mycket väl att tidningarna satt på informationen och nu försöker rädda sitt skinn.

>>53512945
Söndra och härska.

>>53512946
Det går inte att ändra utan att kontrollera media. Hur ska du få folk att bli nationella när de ständigt bombarderas av antisvenska budskap?
>>
Men grabbar undersökningen blir inge kul om man inte är ärlig
>>
>>53512977
kom imorgon
>>
>>53512939
Hade först datateknik hos kista(som högskole) sen kom jag in på master i datalogi och nu snart färdig med allt. Varför?
>>53512966
Okej fattar.
>>53512979
>>53512930
Är denna "divi" någon person man skall undvika?
>>53512934
Trevligt.
>>
>>53513032
>Hur ska du få folk att bli nationella när de ständigt bombarderas av antisvenska budskap?

Genom en stark nationell rörelse som berör svenskar. Men kriga mot tidningsjuden istället...
>>
>>53513072
>att belysa för folk att tidningarna ljuger är fel
haha aa
>>
>>53513083
Har jag sagt det eller?

Säger att det ändå måste koncentrera sig på oss. Inte boogeymanjuden.
>>
>>53513032
>Skärp dig. Du vet mycket väl att tidningarna satt på informationen och nu försöker rädda sitt skinn.

Vem försöker dom rädda sitt skinn ifrån? Dom styr ju all media så det är ju bara att inte rapportera om det till att börja med

>söndra och härska
Du menar som dom redan gör?
>>
>>53512946
Svenskar är jätte nationella utan att dom vet om det.

svensktkött
svenskmjölk
man gapar och skriker inte
man står tyst i kön på ica
att bry sig om djurensrätt
att inte sitta brevid någon på bussen


allt det är nationalism som kan vara osynlig i vardagen. men åk utomlands så kommer du sakna våran vinter autism.
>>
>>53513072
Det funkar säkert jättebra om majoriteten fortsätter att svälja regimmedias lögner. Hur ska du bilda en nationell rörelse som växer sig stark utan att kritisera de rådande maktstrukturerna? Massmedia är den första statsmakten, de har till och med makten att kasta hela polismyndigheten under bussen för att rädda sitt eget skinn.
>>
>>53513114
>Dom styr ju all media så det är ju bara att inte rapportera om det till att börja med
Vilket var precis det som hände. Du har inte riktigt hängt med de senaste dagarna eller?

>Du menar som dom redan gör?
Ja?
>>
File: NTR.jpg (512 KB, 1200x1807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NTR.jpg
512 KB, 1200x1807
>dkn ingen japansk husfru att smälla
>>
File: 1386633592348.gif (89 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386633592348.gif
89 KB, 640x360
>>53513042
Ja, akta dig för divi.
>>
File: 1452426581631.jpg (63 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452426581631.jpg
63 KB, 1280x720
>>53513015
När du slutar vara nbög
>>53513042
>dkn pluggar Datalogi II på SU
:3c
>>
File: 1452381448344.jpg (65 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452381448344.jpg
65 KB, 720x960
>dkn ingen japansk husfru att smälla
>>
>>53513117
Släng ihop det där i en rörelse så.

>>53513123
Sen då, när tidningarna är i sopkorgen? Ska ni ta över deras roll och sprida era lögner istället?
Inte hållbart för fem öre. Sen så kommer tidningarna vända kappan efter vinden för att inte förlora läsare.
>>
>>53513164
Berätta mer om varför.
>>53513189
Kul, hoppas det går bra.
>>
File: 1452604701171.gif (241 KB, 219x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452604701171.gif
241 KB, 219x300
>>53513164
Ayy qringlan och aepplen har träffat mig och båda lever än idag
>>
>>53513145
>judarna styr all media och har inte rapporterat nåt

>judarna har rapporterat om det och nu försöker judarna mörka upp det igen genom att rapportera om hur dom själva inte rapporterat om nåt genom att rapportera om det
Ok.

>Ja?
Om dom redan har makten varför vill dom ta över makten?
>>
>>53513206
>Ska ni ta över deras roll och sprida era lögner istället?
Nej, vi ska sprida sanningen.

>Sen så kommer tidningarna vända kappan efter vinden för att inte förlora läsare.
Kommer inte hända så länge presstödet finns kvar. Sen äger till exempel familjen Bonnier många andra saker och pengar från dessa verksamheter kan användas för att finansiera en tidning som går dåligt.
>>
>>53513032
>Söndra och härska.
Judar är ett gäng kommunistakademiker och när de inte är det är de ett gäng kapitalistkarikatyrer. Både kommunism och högkapitalism är hotfull mot inte bara den svenska nationen utan alla nationer. Förgöringen av nationalstaten och eventuellt hela nationer ingår helt enkelt i ideologierna och politiken. I Sverige har man väl redan raderat raderna som hänvisar till den svenska nationen.

Du alienerar normalbögar när du antyder att alla judar är med i en tusenårig avsiktlig konspiration.
>>
File: 618Smallville0952.jpg (91 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
618Smallville0952.jpg
91 KB, 1280x720
>>53513218
Med nöd och näppe ;_;
>>
>>53513246
Försök vara lite mindre uppenbar nästa gång.

>>53513260
>när du antyder att alla judar är med i en tusenårig avsiktlig konspiration.
Det har jag aldrig någonsin antytt. Dina halmgubbar kommer du ingen vart med.
>>
File: 1452460809766.png (1 MB, 705x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452460809766.png
1 MB, 705x1000
>>
>>53513258
Om över 50% av befolkningen är nationella så kommer inte tidningarna fortsätta hålla på, de kommer självdö då. Händer lite redan nu då vissa tidningar har gått lite mer "åt höger" för att inte dö ut.

>Nej, vi ska sprida sanningen

Så du vill att media ska tas över och inte vara fri?
Inte hållbart för fem öre. Bättre att granska tidningarna istället.
>>
>>53513264
Så han tafsade på er?
>>
>>53513288
Jag gycklar inte men det är så du resonerar

>judarna styr världen
>därför vill dom förstöra världen så att dom kan ta över världen
Ser du själv hur jävla korkat det låter? Jag kan acceptera att dom styr och ställer men att dom vill utrota den vita rasen går jag inte med på
>>
>>53513326
>Bättre att granska tidningarna istället.
Vem ska granska dem? PK-Lotta?
>>
>>53513326
Media ska vara fri men en enskild familj eller koncern ska inte tillåtas äga hundratals tidningar och nyhetskanaler.
>>
>– Det har väl inte varit så lyckat att blanda de äldre med de ensamkommande flyktingbarnen, medger Tomas Peterson.

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/69862/1/49/

varför är sverige världens tokigaste land
>>
>>53513348
Han var värre än Misaka
>>
>>53513349
>men att dom vill utrota den vita rasen går jag inte med på
Det kommer i alla fall bli resultatet av politiken de för fram.
>>
>>53513353
Folket.

Är ju det jag säger. Att det är folket som måste ändras på sig. Inte media.
>>
>>53513380
Okej, tror jag skippar fika med denna "divi" personen, vill inte ha någon tafsande person. Trodde det var någon person som gillar fika och mys.
>>
>>53513389
Men du verkar vara för trög för att fatta att en del i att folket ändrar sig är att de slutar lita på regimmedia.
>>
>>53513389
Ja men folket växer upp med SVT och böcker tryckta av Bonnier
>>
File: 1451724383845.jpg (99 KB, 883x904) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451724383845.jpg
99 KB, 883x904
>>53513264
>>53513380
SLUTA MOBBAS OCH SPRIDA RYKTEN OM MIG
>>
File: 1452677749283.jpg (227 KB, 946x1353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452677749283.jpg
227 KB, 946x1353
>var kvinna
>bli våldtagen
>>
>möta upp men en kinestittare ("anime")

hade heemat direkt favä
>>
>>53513456
O-o-okej D-divi, s-slå mig i-inte b-b-bara ;_;
>>
>>53513349
>Israel vill ha en stark stat
>Att då göra Mellanöstern ostabilt kommer stärka Israel
>Få USA och NATO att gå in i mellanöstern och göra det ostabilt
>Ta inte hänsyn vilken jävla röra den eviga juden har orsakat
>Försöka få oss att ta på oss skiten som är flyktingströmmen som Israel skapat
>>
>>53513490
jag med, men först skulle jag vilja knulla deras röv ;3c
>>
File: 1452680063094.jpg (81 KB, 650x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452680063094.jpg
81 KB, 650x180
>>53513485
>var pojke
>bli våldtagen
>>
>>53513430
Ja?
Är ju sjukt många bra grejer SVT har gjort och många bra böcker som är tryckta av Bonnier. Häng inte upp dig i Bonnier.

>>53513413
Såklart. Det jag säger, om de inte håller med tidningarnas politiska vinklingar så kommer de ju vara skeptiska.
>>
File: suth.png (1 MB, 1024x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suth.png
1 MB, 1024x750
>tråden just nu
>>
>>53513542
>Är ju sjukt många bra grejer SVT har gjort och många bra böcker som är tryckta av Bonnier. Häng inte upp dig i Bonnier.
>hela den här meningen
Jobbar du där eller varför är du så sjukligt defensiv?
>>
>>53513497
Det är USA som destabiliserar regimer som är Iran/Ryss-vänliga. Israel hänger på, men utöver det vill de ha stabilitet.
>>
File: 1452028595971.jpg (61 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452028595971.jpg
61 KB, 600x600
>>53513496
Försök stoppa mig manskulting
>>
File: Rysslandsvänliga.jpg (53 KB, 492x373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rysslandsvänliga.jpg
53 KB, 492x373
>>
File: 1437559543460.webm (393 KB, 360x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437559543460.webm
393 KB, 360x374
>>53513566
Förnekar du allt bra SVT har gjort?

Alla klassiska program osv.
>>
>>53513584
Snälla säg att det bara är ett gyckel. Ingen kan vara så här blåpillrad.
>>
>>53513616
Bra underhållning ursäktar inte folkmordspropaganda som dagligen förminskar, förnekar, bespottar och hånar vårt folk.
>>
Ryssland är INTE fienden.
>>
Hörde att man kan få lågtest av snabbkaffe? Sanning eller ej?
>>
>>53513609
Enligt massmedia och politiker är Vladimir Putin Sveriges fiende nr. 1. ”Putler” lurar bakom varje hörn och i varje ubåt för att göra livet surt för varje svensk. Utan Putin lever vi svenskar i ett paradis på jorden.

Och om paradiset har några små skavanker så kan ändå allt skyllas på Putin – eftersom det är han som är det största hotet mot Sverige.

Det är nämligen Putin som är skyldig till verklighetsfrämmande irrläror som ”genusvetenskap” och kulturmarxism, den rådande enpartistaten, massövervakningen av svenska medborgare, censurlagar mot fritänkare, uthängningar av invandringskritiska svenskar, HBT, massinvandring utan hejd, kulturberikande gruppvåldtäkter och de tiggarbataljoner vi har i Sverige.
>>
>>53513597
Jag vill mobba en lång svagis som du :3
>>
File: 1440431212348.png (553 KB, 505x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440431212348.png
553 KB, 505x509
Kollade på 12 years a slave och det oironiskt föll en tår eller två vid slutet. Och så nu vill jag utrota den vite mannen med.

Judens manipulation är effektiv.
>>
>>53513728
Kolla på The Greatest Story Never Told för att återfå din stolthet och fälla några tårar till.
>>
File: 1452029078312.png (112 KB, 782x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452029078312.png
112 KB, 782x577
>>53513696
Ä-är bara 185 så inte "lång" desu senpaitachi, fast svag som fan är man och närmar sig 70 kg sträcket
>>
>>53513619
Judarna har starka intressegrupper men det är inte samma sak. Den enda som är blåpillad är han som tror att Amerika är en Israelvasall och inte att Israel är en startplatta för amerikanskt engagemang i mellanöstern. Se själv hur Netanyahu bajsar på sig så fort Amerika närmar sig Iran.
>>
File: 1452554548916.gif (3 MB, 400x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452554548916.gif
3 MB, 400x225
>>53513584
>Israel hänger på
>>
>>53513758
4/10
Du försökte.
>>
>>53513748
Aha, du är inte så lång alls, lite längre än mig men inte lång alls. Men fan är du fetsmal?
>>
>>53512813
Är du en söt tjej? :3
>>
>>53513779
motbevisa honom
tråkigt att du inte kan
>>
>>53513800
Nej, är en ursvensk babar.
>>
>>53513819
>sjunka så lågt att man sambögar
>>
File: 1452630925367.jpg (1 MB, 2908x1916) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452630925367.jpg
1 MB, 2908x1916
>>53513597
>>53513748
Jag bänkar fan din vikt ditt gängliga skelett
>>
>>53513770
>>53513779
Fy fan, läs en bok. Israel är ett jävla jagjagsland förutom när de ser öga-till-öga med burgarna, vilket händer ganska ofta.

>>53513844
>>
>>53513841
Rataxes snela.
>>
>>53513851
>han bänkar endast 70kg
Pfff
>>
>>53513851
Alltså vafan, du klankade ner på mig för att jag sexualiserade Kreuk igår och nu brevar du bilder som en babian kunde runka till.
>>
File: hibernian1.jpg (522 KB, 752x2009) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hibernian1.jpg
522 KB, 752x2009
>>53513844
hehe mm
>>
>>53513841
Breva bild
>>
>>53513874
>>53513886

:^)
>>
File: 144452394221.gif (999 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144452394221.gif
999 KB, 500x281
>>53513728
Såg den filmen på bio, snacka om #awkward när en av de oräkneliga "den löjligt onda vite mannen"-scenerna dök upp. Mådde illa och så hjälpte det inte att en neger vid sidan av mig blängde på mig när jag kollade bort för att titta på mobilen för jag kunde inte titta på scenen.
>>
File: 1449758120213.jpg (2 MB, 1200x1679) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449758120213.jpg
2 MB, 1200x1679
>>53513781
Fetsmal och arbetar mig nedåt i viktskalan
>>53513851
D-du med, aja dags att ta tåget och sticka till KTH
>>
>>53512782
Ingår finnar i Icke-MENA blatte kategorin? Frågar åt en vän
>>
https://youtu.be/wmzlgtJPx6Q
Vad lyssnar ni på?
>>
>>53513880
Det var en träningsrelaterad bild bara, du hittar inget mer oanständigt än de där bilderna. Och de där är ju inte oanständiga.
>>
>>53513925
nej
>>
>>53513930
https://www.youtube.com/watch?v=yB6S3c7f8XA
>>
>>53513918
Fan skulle inte banga med en smal söt pojke, dvs knull. De brukar ha snygga ben som tjejer, vilket är h1.
>>
>>53513904
m-måste ju veta hur du ser ut om jag ska ta mig dit
>>
>>53513851
>kunna gilla kreuk efter henns veliga roll i småbyn

lois var många gånger bättre än sketna lana favä
>>
>>53513872
https://www.nordfront.se/film-sionistiskt-sektmote-usa-med-israels-premiarminister.smr
https://www.nordfront.se/amerikansk-politiker-anklas-for-antisemitism-appladerade-oentusiastiskt-netanyahus-tal.smr

Innan du börjar gråta om att det är Nordfront så kan du kolla igenom länkarna. Det är en ren lögn att Israel inte skulle ha ett enormt inflytande över amerikansk politik. Du blir helt enkelt inte president om du inte är extremt Israelvänlig.
>>
>>53513943
Det är väldigt nära att hon presenterar sig själv med sin bakdel. Hon behövde bara kurva svanken mer och titta bakåt med en undergivet anlete.
>>
>>53513975
Kolla bara runt efter en kille runt 180 som ser galen och arg ut, det är jag.
>>
>>53513912
>"den löjligt onda vite mannen"-scenerna dök upp

För att vara rättvis så var de slavdrivare, tror inte du hittar goda människor som håller på med det där precis.
>>
File: zq6mbf1k.jpg (92 KB, 618x950) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zq6mbf1k.jpg
92 KB, 618x950
>>53512782
>dkn icke-MENA blatte

>>53513976
Lois är ju värdelös skådespelerska, vilket är varför hon inte fått jobb efter småbyn

>>53513993
Det är en hårfin linje men än en linje hur som helst som hon verkar bejaka
>>
>>53513728
>>53513912
märkligt nog blev jag inte berörd alls, snarare uttråkad

jag tror den penslade på för kraftigt. sen hjälpte det nog heller inte att mcqueens regi är tämligen anemisk överlag
>>
>>53514013
Tror jag är för autistisk för att bara gå fram till någon och ta en fika favä
>>
>>53514037
Det gör inget, jag förväntade mig inget ändå favä.
>>
Såg att den där hatfulla 8 hade en scen där en neger får sin kuk avsugen av en vit man. Det ska bli kul att se på bio.
>>
File: porträtt.jpg (263 KB, 799x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porträtt.jpg
263 KB, 799x712
>>53514013
>runt 180
Försök inte, manskulting
>>
File: 1452454773194.png (1 MB, 912x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452454773194.png
1 MB, 912x905
>>>/mu/61707513
>>>/mu/61707531
>The lead singer for Manchester United
>>
>>53514075
Kom mot mig din knullpojke, du bänkar bara 70kg. Jag bänkar 120kg.
>>
>>53514032
Hade nog definitivt inte själv sett klart filmen om jag var ensam, t.ex scenen när han hängde vid trädet tog ju fan sin tid.
>>
>>53514103
Jag är sötare så jag vinner per automatik tihi
>>
>>53513987
han sa att israel har inflytande över amerikansk politik
hans poäng var att det inte styr usa
du borde läsa på lite mer om amerikansk politik favä
det är inte bara judar som är Israelvänliga i usa
det finns sjuka mängder kristna som ser Israel som det förlovade landet vars stöd är viktigt för att vinna presidentval bland annat
>>
>>53513987
>Det är en ren lögn att Israel inte skulle ha ett enormt inflytande över amerikansk politik
Det är inte samma sak som att påstå att burgarna följer Israels intressen istället för sina egna först och främst. Det är inte tack vare Israel man vill plocka bort Assad till exempel, det är för att man efter kalla kriget systematiskt har och vill plocka isär alla intressesfärer (Soviet/Ryssland, Iran, China, mfl) som inte är deras egna.
>>
>>53514131
>det är inte bara judar som är Israelvänliga i usa
Det har jag aldrig påstått. Israel och USA är tätt sammankopplade och det ses som opatriotiskt att inte var Israelvän där.
>>
>>53514060
Här, besparar dig lite tid.
>>
>>53514129
Kanske...det enda jag vet från vad andra tycker är att jag ser arg/sur ut eller som en stenåldersman.
>>
>>53514158
Israels intressen är USAs intressen.
>>
>>53514159
Det är som att vara Ryssvän i Sverige, Israel är deras kompis mot Iran.
>>
>>53514188
Och vilka har spätt på hetsen mot Iran och alltid framställt Israel som en vän? Jo judeägd media, precis som i Sverige.
>>
File: 1451172044970.gif (1 MB, 392x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451172044970.gif
1 MB, 392x400
>de diskuterar amerikansk utrikes-politik kl. 11 på morgonen på ett kinesiskt bildbräde forum för kongolesiskt lerkonst oironiskt
>>
>>53514188
Somalia är ju felplacerad på den kartan, det där är ju Kenya.
>>
>>53514260
man1...
>>