[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/ex-yu/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 304
Thread images: 52
File: perfecto.jpg (358 KB, 1132x1218) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
perfecto.jpg
358 KB, 1132x1218
savršena edicija
>>
File: 080325keszulokk.jpg (57 KB, 450x416) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
080325keszulokk.jpg
57 KB, 450x416
Prvi za Mađarski Vojvodine
>>
http://vocaroo.com/i/s0tbJ4pRz01R
>>
dobro jutro
>>
>>53463669
a sto opet camuge mater im jebem
>>
File: Girls.png (490 KB, 449x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Girls.png
490 KB, 449x401
>he is s*rbshit
>>
>>53463861
retarded proxy
it says right in the pic
>preparing to kill hungarians

its a gypsy
>>
>NATO će me plaćati $12 na sat da letim dronom po Srbiji i koljem
>>
>>53465185
jel ima mjesta i za mene
>>
>>53463669
hnnnnnnngnghgh
>>
>>53464852
Ember van egy rakat cigány képem. Csak ráböktem egyre azt' hadd menjen.

>proxy
>>
>lik vas sramoti cak i na /pol/u
>>>/pol/60755340
>>
e dali neko zna gde imaju da se kupe metalni prahovi? najbolje celicni prah ali moze i bakarni.

jel uvopste ima negde to da se kupi, ili da gulim metal?
>>
>>53463669
ДAЙ MИ ИЗTOЧHИК, AHTE
>>
ex-yu meetup KADA
>>
>>53466585
probaj u alatarnici, pitaj automehanicare jebiga
>>
>>53467113
Da sma na kompu sad bih proguglao sliku kade i u paintu na nju napisao ex-yu meetup pa ti odgovoio samo s tom slikom. Kako nisam, jebi ga.
>>
čemu sve ovo kada ćemo na kraju svi umrijeti
>>
>>53466931
>>
http://www.index.hr/vijesti/clanak/izbjeglice-nezadovoljne-zivotom-u-njemackoj-dobrovoljno-napustaju-zemlju/867709.aspx

prvo ih zovu da dođu, a sad ih tjeraju iz zemlje qeq
>>
http://www.index.hr/vijesti/clanak/uznemirujuce-fotografije--u-eksploziji-u-istanbulu-10-mrtvih-i-15-ranjenih-vecina-zrtvi-nijemci/867642.aspx

RIP turski turizam.
>>
File: kikica.jpg (67 KB, 538x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kikica.jpg
67 KB, 538x960
KOO ĆE PRVI
>>
>>53470645
hrvatsko """""""""obrazovanje""""""""""

Anywho, I was kindly asking for sauce on that attractive pooskin, хъpвaтcки цигaнинo
>>
>>53471491
Nevermind, her last name is SULTAN.
Gas it now.
>>
>>53466931
daj mi izvornik, ante

>>53471491
hrvatski ciganino

your cyrillics is funny
>>
https://www.youtube.com/watch?v=OA1ADXe8u2E

napokon ćete znat kako je jebat
>>
>>53470978
ja sam već odavno dao proročanstvo da će se ista stvar dogoditi i kod nas, znači jedan bombaš samoubojica ili pucač i to je rip in peace hrvatski turizam
>>
još sat vremena
>>
Jackie Chan je Srbin
>>
digo debian osmicu bog te jebo kolko je ovo bolje
>>
>>53474138
Kaj? Otkad? Vrijeme za dist - upgrade
>>
File: btfo.jpg (97 KB, 1364x936) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
btfo.jpg
97 KB, 1364x936
Croats = Slaves
>>
>>53475800
Croats are Slavs only by language
We have something like 20% Slav genetics, rest is local tribes like Liburni, Yapodi, Histri, Delmati, various Illyrian tribes...

oh and - get shot
>>
>>53475914
100% srbska krv pozz
>>
>>53475949
... prolivena naokolo po jasenovcu
>muh nejač
>muh deca i starci
>>
dosadno mi je
>>
>>53476716
ja sam napaljen i imam 50 kuna viška
>>
>>53476750
nemaš
>>
>>53476798
:(

ali sam napaljen
>>
>>53476857
nisi
>>
zašto pričaš sam sa sobom majmune
>>
Test test
>>
ovo je sada /hrv/ thread
>>
>>53475914
nemoj tako bajo

samo zato što su servi i ostali meme ""narodi"" slaveni ne znači da se mi trebamo ograđivat od slavena kao cijelinu

a i na kraju krajeva i ti servi su hrvati
to što su oni napustili naše običaje i preuzeli turske ne znači da nisu hrvati, koliko god ih se mi zapravo sramimo jer su em bili pod turcima em zbog tog imena "serve, to su ipak samo slabija verzija nas hrvata, ali isto hrvati..

a da se vratim, na kraju krajeva mi smo dragulj slavena!
>prva slavenska kraljevina
>prvi riječnik i razvijena književnost na slavenskom jeziku
>začeli ideju panslavizma
>stvorili ideju jugoslavizma i stvorili prvu zajedničku državu slavena
itd.

hrvati.. srce slavena, duša arijevaca!

niko nam nije ni do koljena

zds.. i ..pozdrav..
>>
File: glupsitbhfam.png (28 KB, 489x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
glupsitbhfam.png
28 KB, 489x445
>>53477025
>>
>>53477159
a imas pravo dbi
>>
>>53477159
a ima nečeg i u ovom
>>
ovo je sad /deutsch/ thread
>>
>>53477159
kad pogledas tako fakat d
>>
>>53477159
servi #REKT
>>
>>53477174
>gle mama, znam koristit paint
>>
>>53477159
>>53477159
na kraju krajeva svodi se sve na ovo
>>
POČINJE
>>
>>53477159
ne bježim ja
samo pogledaj facu bjelorusa ili nekog rusa i hrvata
samo pogledaj facu sjvernog hrvata i dalmoša ili hercegovca

mi smo mješavina, jezik je slavenski
sam velim, nije važno tko i što prije 1,5k godina nego tko i što danas
>>
>>53477159
>to što su oni napustili naše običaje i preuzeli turske ne znači da nisu hrvati
ovo najviše
srbi su naša braća
>>
ovo je sad /dijaspora/ thread
>>
>>53477273
dobar sam onda u paintu jebote
>>
za dom spremni

>>53477368
ovo
>>
>>53477359
a po čemu su bjelorusi i rusi slika slavena?
misliš da oni nisu izmješani? od mongola i tatara do vikinga i kazara i čega sve ne
>>
meni se ševi neki trap
ne mora biti niti prolazan, samo nesmije biti star i debel
budem ga i u prdu
i budem se ostao maziti s njime

ajmo, trebam metnut u nešto
>>
>>53477432
Ovisi koji dio Rusije
Južni dijelovi sa stepama su bili pod Nomadima ali sjeverni nisu, a tako nije ni Poljska ili Litva
Da je bio napada i tamo - bilo je
>>
diram se po pički
>>
>>53477425
Odakle si zemljak? :^)
>>
>>53477545
Populacijska genetika ne funkcionira kak vi mislite.
>>
PETICE
>>
>>53477774
ma ajde u pičku materinu, idem se ubit
>>
>>53477577
Mogu ja?
>>
>>53477626
endehazija bre aka lider regiona
>>
>>53475942
>>
the penis,,,,, THE DENNIS!!:?
>>
>>53477545
>Ovisi koji dio Rusije
pa kao i Hrvatske

a misliš da gore nije bilo drugih naroda? od ugara do drugih pizdarija? to šta novograd nije pao pod mongole ne znači da je taj dio 100% slavenski

no skroz nebitno, samo oću reć da je i tamo bilo pun kurac naroda i da su oni jedanko izmješani ako ne i više

čak i ako vjeruješ u haplogrup meme vidiš da ni po tom nisu veći slaveni od nas

a poljska je isto prošla od sarmatinaca do jebote šveđana

aha i
>litva
>>
Republika Srpska (tajno potpomognuta Srbijom) proglasi samostalnost nakon brzog referenduma.
Umjesto balvana, Srbi puteve zakrčuju svojim tijelima kako bi otežali prolazak vojske BIH
Pozivaju se na samo-opredjeljenje, BIH vodstvo na neustavnost takovg postuka

Kako reagiraju:

1. Federacija BIH
2. Bošnjaci zasebno
3. Hercegovci zasebno
4. Republika Hrvatska
5. Republika Srbija
6. UN
7. EU
>>
>>53477981
Svi su ljudi u svim tim regijama manje-više isti zadnjih 10 000 godina, od zadnjih velikih migracija, samo se kultura promijenila. Mongoli i tatari nisu tračka dnk ostavili. Došli su na vlast, nisu dofurali bande silovatelja.

Slaveni isto tako kad su se okolo naseljavali su ostavili tek ponešto dnk, uglavnom su sa sobom donijeli kulturu, nisu zamijenili lokalno stanovništvo, već se stopili s njim.

Isto tako turci nisu ostavili ništa mjerljivog dnk po balkanu, niti arapi po siciliji ili iberiji...
>>
>>53463669
guys I reversed searched this picture and found the girl's instagram which I then sent to a friend saying "holy shit look at this hot bitch", but it was only after doing so that I realized how young she looked. What do I do now? He might think I'm a pedophile
>>
>>53478105
1. opći plač i lelek pre UNom
2. naoružavaju se i deru Srebrenica
3. prvo pokušavaju sprječiti srbe pa počinju se pripremati za svoje odvajanje
4. diplomatske prijetnje, blokiranje graničnih prijelaza, vojska na granici, nema sranja od straha za ekonomiju i turzam
5. Ako su mogli Kosovari onda mogu i Srbi!! Bre!!
6. ne! nemože! nema nove ukrajine!
7. ne! nemože! nema nove ukrajine!
>>
>>53478105
RAT
A
T
>>
>>53478324
>pedotugal
>>
I want to be Serbian.
How hard would it be to learn Serbo-Croatian and get a job in Belgrade or somewhere? Could I teach English or something there?

I need to get away from this shithole and go where I feel I belong
>>
>>53478169
pa to doslovno i ja govorim, svi smo se stopili sa lokalnim stanovništvom, bili to mi hrvati sa romanskim ili rusi sa turkima, ne znači da su oni veći slaveni od nas

ali
> Mongoli i tatari nisu tračka dnk ostavili. Došli su na vlast, nisu dofurali bande silovatelja.
kek bajo reci to ruskim babama i dedama iz 13. stolječa, poznato je da su mongoli osim haranja i karali na sve strane
>>
>>53477159
>>53477181
>>53477214
>>53477243
>>53477269

al si jadan pickat materna
>>
>>53478492
>fleeing a shithole to go to a shithole
not implying we're any better
>>
>>53478492
As a Serb from Belgrade...

No.... No you don't want to go there lol.
>>
>>53478492
rolf hes serious
>>
>>53478703
That was just an example since it's a city

>>53478630
I've lived in shitholes before, in Europe and Asia
>>
>>53478492
>to learn Serbo-Croatian
You can't do it.

>>53478492
>get a job in Belgrade
You could hardly do it.
>or somewhere
You could never do it.
>>
>>53478703
Z N A Č I
T V R D I M

V O Ž D O V AC

J E

N A J J A Č I
>>
>>53478780
For what purpose are you so negative?
I've learned another language before when I lived in Asia, it's not like it's something I've never done before
>>
>>53478105
1. kmekme
2. kme kme hrvati spasite nas opet
3. ok.jp i g
4. vrijeme da dovršimo posao, oluja broj 2 AKTIVIRAJ
5. n-nato plz spasi banja luku opet p-p-plz
6. kme kme... a kme?
7. kme!!
>>
>>53478802
skidaju bre klincima patike
>>
>>53478763
Croatian coast or islands during summer, fall and spring (1200 of islands, bunch of small cities, just pick ANY - all gorgeous)
Smaller cities in northwestern Croatia during winter (Samobor, Varaždin,Bjelovar..)
>>
>>53478824
Did you look up the charles channel (dont remember his name) on yt
>>
>>53478703
>dijaspora misli da je beogread neki ghetto nigga bitches kurve koka bre
da pogađam nikad nisi bio u beogradu?
>>
>>53478824
Not negative, realistic.
>>
>>53478599
To kaj je pokoja baba bila silovana je isto sad preuveličavanje. Nije utjecalo na lokalni dnk, a proizvodi tog silovanja, ako nisu bili ubijeni odma, kek, ako imaju danas potomke njihov mongolski dnk je kompletno zanemariv.
>>
>>53478892
>>
>>53478971
Gore od Novog Zagreba, dbi.
Postajte Mamuticu.
>>
>>53478971
ima kinezi u toj del isto :D
>>
>>53478971
ahahah

vidi se utjecaj turske hahahaha
>>
>>53478971
kakva rupa
>>
>>53479060
kek baš
>>
File: mamutica.jpg (134 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mamutica.jpg
134 KB, 640x360
mamuti---JEBEM hhhh
>>
kao neko ko zivi u mjesto nedovoljno velikom za komunjarske blokove...

nije mi jasno sta imate toliko protiv blokova?
>>
AJDEE DA SE DROGIRAMOOO NEK SE OCI SJAJEEEEE
>>
>>53479180
dbi meni su comfy

brijem da bi uživo da sam u raketama na cvijetnom, il u onim neboderima na srednjacima

ali ovo >>53478971 je odvratno, baš ciganluk
>>
>>53479181
TO JE ONO NAJLJPŠE ŠTO NAM SRCE POZNAJE
>>
>>53479016
>Gore od Novog Zagreba, dbi.

najkomfi mjesto u ZG... utrina, zaprude su tako chill mjesta

KEJ PRIČAŠ RAZBU???

https://www.youtube.com/watch?v=-CZ80qF39tw
>>
>>53479239
>rakete na cvijetnom
Triggeran sam.

>>53479251
Al ovo su rakete, ne Zapruđe.
>>
>>53479180
Ovo
Meni se sviđaju dbi
>>
>>53478892
Ma bio sam dosta puta. I stvarno.... u glavnom jeste "neki ghetto nigga bitches kurve" mesto. Samo je poznat po "night life" ali sto se tice bitne stvari kao ekonomija, demografija, kultura i arhitektura (osim Knez Mihailova naravno) moram da kazem da grad je totalno propao.
>>
American friend, Belgrade is 1st world just like you're used to but all white, you'll love it

https://www.youtube.com/watch?v=_Zu_tkk9be0
>>
File: ciganske_rakete.jpg (408 KB, 897x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ciganske_rakete.jpg
408 KB, 897x673
>>53479239
>voli rakete
>voli stil gradnje koji izgleda dobro samo na papiru, crno na bijelo, nacrtan olovkom
najradije bi tebe izraketiro
jebem ti brutalizam da ti jebem
ma sjebite Zagreb do kraja mamu vam pedersku socijalističku
>>
File: zagreb utrine.jpg (792 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zagreb utrine.jpg
792 KB, 1024x768
>>53479308
>Al ovo su rakete, ne Zapruđe.

dis purgeru. Goran Bare inace zivi u Utrinama
>>
>>53479251
ovo

iako špansko/vrbani stil zgrada su mi još bolše

ili tipa nove zgrade na savskoj

>>53479370
ne brini sad će beograd na vodi huhuhuhuhu

ali ne bio sam i ja ito tri puta jebote, ko klinjo, sjećam se da sam se sliko sa starim pokraj table di piše Zemun :^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^)
>>
ti komiblokovi ružno izgledaju samo izvana, iznutra su skroz komfi

t. živio u 4 različita komibloka u zagrebu
>>
hajde postujte neke smešne slike
>>
>>53479497
Imao sam isto iskustvo sa vasim mamama
>>
https://soundcloud.com/alexxisbrooke/alexis-brooke-same-damn-thing

naso sam je na /mu/
>>
>>53479461
>jebem ti brutalizam da ti jebem

OVO
V
O

art deco i noveau je prava stvar, brutalizam je komunizmom inspirirana arhitektura - govna komunjarska

čak i trule limenke izgledaju dobro u Utrinama
>>
>>53479450
Nowhere will ever be as shitty as when I was living and working in the Philippines. And I spent time in Lithuania for a job too, so I know how the post communist shithole life is.
>>
>>53479461
Dosta je comfy taj čitav dio uz Dubrovačku aveniju, između rotora i Zapruđa, dbi. Na stranu mamutica i poneki komiblok.
Živio sam 5 godina jedno 50 metara od raketa. Tamo su bili neki larperi ili reenacteri, pojma nemam. Nedjeljom sam vidio iza raketa, između njih i Slavenske kako se ekipa mačuje i nosi lukove i strijele.

I triggeralo me jer su rakete Vrbik, ne Cvijetno. Cvijetno je studentska graba.

Al kad već spominjem larpere, sjetio sam se ovoga:
https://www.youtube.com/watch?v=aM--L3lk3zc

Ne znam jel u tom videu, al u jednom sam vidio da larpaju u gornjem gradu u kasne noćne sate. Da mi je vidjet te klošare tamo u gornjem gradu kako larpaju u 1 ujutro, umro bih.
>>
>svi ovi jazavci s klošarskih kvartova
gss
>>
commie blockovi su bili jedan od najvažnijih čimbenika urbanizacije hrvatske, to kaj vam sad izgledaju ružno i šta ste očekujete da će cijeli svijet izgledat ko naselja iz tipa pod istim krovom je vaša krivica

>>53479461
>ne voli brutalizam
oo pa ćao el đi bi ti!

>>53479477
kaj nije bare zapruđe?
i rakete su >>53479461 bajone
>>
File: comfy.jpg (362 KB, 1590x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comfy.jpg
362 KB, 1590x765
>>53479497
ostale zgrade izgledaju komfi i izvana i iznutra
na knežiji komiblokovi imaju zidove tako debele da niti se počešat po guzici ne smiješ da te ne čuju
>>
>>53479655
Why are you so deadset on serbia
>>
>>53479495
>ne brini sad će beograd na vodi huhuhuhuhu

Da. Samo su nam Arapi trebali.

Onda ce Srbija biti pravi 3rd world country.

Ali sta mogu ja. Tako politicari su hteli, pa tako cu i dobiti. A Srpski narod (kao svaki narod u Evropi) je isto kriv sto su dozvolili sve ovo sta se desava.
>>
>>53479461
http://blog.ted.com/9-views-of-tirana-albania-with-its-bright-multicolored-building/
>>
>>53479787
Memes mostly, but they've always been really interesting to me. And everyone thinks they're "bad guys" when they're not.
>>
tl;dr špansko tip zgrada = najbolje zgrade
>>
File: gospodski.jpg (388 KB, 1631x759) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gospodski.jpg
388 KB, 1631x759
>>53479778
stari VRBANI FTW!

ali baš se vidi koliko ciganije, krkana, komunjara i dotepenaca ima ovdje
ako nije donji ili gornji grad onda je kurac
(slika. donji grad)
>>
File: 1452611868178.png (66 KB, 1219x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452611868178.png
66 KB, 1219x900
VOTE FOR NORGE:
https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim
https://poal.me/ma3eim
>>
>>53480069
bravo anone!

Ne moze biti više comfy od Gornjeg grada
jebale vas zagrebačke provincije
>>
>>53479988
it just happens that they are always involved in wars around here
just like jews with the whole expulsion thing
it's not them , its everyone else
>>
Nek netko posla slike onog olimpijskog naselja. Mi smo to zvali katakombe. Jao, ne mogu se sjetit imena ulice. Comfy u pičku materinu.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=DcwzULfWMe4
>1 serbian
koji kurac...
ajde ko je od vas bio na rejp rampejdž?
>>
File: 1452620847577.jpg (2 MB, 5000x5000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452620847577.jpg
2 MB, 5000x5000
>>53480108
>Zagreb
>>
zakaj nema ovakvih cura u zagrebu http://i.4cdn.org/b/1452621332460.gif
>>
>>53480397
Sjetio se.
KSAVER
S
A
V
E
R
>>
>>53480444
ima dosta
ali za ozbiljno
samo ne u tvojoj sobi
>>
>>53480530
na cajkama ih nema
možda da postanem metalac
>>
>hejtatu kultne rakete i brutalizam
>zagrebčani
haha sve same dekličke strahopičkice itt

>>53479778
>knežija
to je kvart namijenjen za radnike iz pizdi milih materina, te zgrade su za kurac to svak zna

>>53480069
>>53480189
ovo haha

memanje na stranu prije bi živio u prečkom neg u gornjem gradu, stan od dva kvadrata i još ti ne daju da klimu ugradiš da ne naruši izgled stare zg jezgre lelz

>>53480453
kek tam je bandičeva uspinjača
izgleda komfi ali malo prefavelasto, pogotovo kad uđeš unutra, treba ti pol sata da do ceste dohodaš jebotepas
>>
https://www.youtube.com/watch?v=cBX0DrkjYUo
>>
File: NIZHR-full-dzs.jpg (184 KB, 625x1056) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NIZHR-full-dzs.jpg
184 KB, 625x1056
fef
>>
>>53480684
koja je poanta ove usporedbe?

i ta slovenska zastava pod uvozne partnere RH zozzle
>>
>>53480561
>cajke

>>53480662
Malo je favelasto, samo kaj je komfi favelasto, nije ovo južna amerika, dbi. I ne treba baš tolko do ceste, treba ti 5 min max, bilo gore ili dolje.
>>
>>53480662
da, zato i jesu tu meme uspinjaču napravili ali opet je za kurac
>>
>>53480662
ne znam o čemu pričaš, budući da rijetko koji stan ima ispod 80 kvadrata , a u prosjeku su imaju stotinjak kvadrata. klima ti ni ne treba kada su zidovi debeli preko pola metra ( ne kazem da ne bi bilo lose, ali nije prijeko potrebna).
Blizu si svega a opet si daleko od buke, gužve i takvih sranja
>>
File: KFlAOmE.jpg (24 KB, 333x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KFlAOmE.jpg
24 KB, 333x333
>ne čajke naravno
>>
File: OVOstevi.jpg (92 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OVOstevi.jpg
92 KB, 960x720
Kakvi jebeni jazavci u tredu pa ja nevjerujem
>>
>>53480943
Ja sam ovaj s "u mad bro" majicom.
>>
>>53480943
tiho seljoberu dok gospoda priča
>>
>>53480943
evo mene, skoz desni s lijepom kosuljom
>>
File: 1452622584512.jpg (919 KB, 4160x2496) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452622584512.jpg
919 KB, 4160x2496
Guys, what is this thing? I got is as a gift by my neighbour...
>>
>>53463861
Vajdaság Autonóm Tartomány, my friend :^)
We can make it a republic together.
>>
>>53480662
>, stan od dva kvadrata i još ti ne daju da klimu ugradiš da ne naruši izgled stare zg jezgre lelz
to je zapravo OK, staviš klimu s druge strane a na na pročelje kao cigan ili bosanac
i izađeš van i odma si u centru, odmah si u "žiži", vrevi
jebenica ako voliš da ti se nešto događa stalno
+ sjediš na milijunima...

>to je kvart namijenjen za radnike iz pizdi milih materina, te zgrade su za kurac to svak zna
zar nije svaka brutalistička zgrada u ZG namijenjena njima jer šta će njima urbanizam barcelone ili beča? nek se tornjaju spavat kao stoka koja jesu?


>>53480684
>fifa 18
reeeeeeeeeeeeee
>>
>>53473756
Bog je Srbin
>>
>>53481044
It's disgusting if you ask me.
Try it, many seem to love it.
>>
>>53481044
Ate that once in my life
Mother told me its somethign called raharhotlum or something
It's Bosnian/Tutkish/whatever sweet to eat while drinking coffee I think

TO SWEET for me
>>
>>53481044
some sort of sweets, ask serbr or bosniaks
>>
>>53480835
lijepo to zvuči ali 5 min gore dolje ić svaki dan je pomalo naporno bajo

plus onaj "šoping blok" je sada mjesto di se moš pikat u venu a da te niko ne gleda

al ok lijepo izgleda, nekako na primorski ugođaj mi vuče dbsi

>>53480908
jel živiš u centru? frende pa od svetog duha pa na dalje stanovi imaju po 50 kvadrata maks, jebote pa postoji razlog zašto samo babe i dede ostaju u centru, a ako planira čovjek obitelj a živi u centru prvo šta radi je renovira stan da ga skuplje proba heh

>Blizu si svega a opet si daleko od buke, gužve i takvih sranja
stereotip, donji grad je brijem po stopu kriminala gori i od ferenčice
>>
>>53481032
Kako ide gangsteru?
Koji si level u wowu i lolu i jesi cuo zadnji album kukus klana
Bas je dobar
>>
>>53481224
jesi ti onaj vinkovčanin koga okida hrvatski glavni grad?
>>
File: 1452622861548.jpg (849 KB, 2496x4160) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452622861548.jpg
849 KB, 2496x4160
>>53481148
It says it was made in Kosovo.
>>
File: Yy0YHa7.jpg (38 KB, 305x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Yy0YHa7.jpg
38 KB, 305x333
>>53481268
>>
>>53481170
A dobro, ne znam na kaj si navikao, meni nije bio problem nikad ić 5 minuta do tramvaja. A ja sam znao i trčat do zadnjeg kata uzbrdo jer sam bio nestrpljiv čekat da se lift spusti tak da mi ni uzbrdo nije problem.

U pravu si, dost je primorski. Da ima pogled na more bilo bi savršeno.

>>53481265
A koga ne okida. Svaki ne-Zagrepčan je trigeran Zagrebom. Ne bi vjerovao koje guzobolne idiotarije sam čuo od Zagoraca.

>>53481268
Kek. Now that's a quality stamp if i ever saw one. Where is your neighbor from?
>>
>>53481268
>the young europeans
Kosovo will be the progressive new place.
muh human rights
>>
>>53481044


>>53481142
this.

radije bi bacio u smeće nego jeo
>>
>>53481317
He and his wife come from Kosovo.
Seriously, how good is it?
>>
File: 132.jpg (173 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
132.jpg
173 KB, 640x480
>>53481170
živim da (nemoj me nac molim te hehe). pricam ti za gornji grad, a za stanove po centru u kojima sam bio ne bih bas rekao da su mali. Normalno da postoje ,ali mislim da su oko 50-50 u omjeru s velikim stanovima.

Mislim da nije problem u kvadraturi u centru, nego cijena koja tjera ljude da potraze stan na drugome mjestu, pogotovo s novom obitelji
A sto se tice kriminala i takvih pizdarija si 100% u pravu. centar je leglo narkomana, nažalost
>>
>>53481268
enjoy your uranium depleted lokum
>>
>>53481416
Like someone said, it's VERY sweet, usually eaten with coffee. Personally I don't drink coffee and it was too sweet and disgusting to me. Try it, you won't die.
>>
>>53481463
D U D L
L D U D
>>
>>53481170
babe žive jer se boje prodat, navikle su i žele ostati blizu bolnice
inače bi sve pobjegle van grada jer koji će njima kurac blizina trga
+ nisu uređivali pa sad ako idu prodat ne mogu dobiti tu cijenu koju žele (a žele novi uređeni stan za sebe i unučad u zagrebu gdje su blizu tramvaja i bolnice)

a kao commie blokovi imaju stanove veće od 60 kvadrata? kek
ili su 40 ili 60

ako misliš na novogradnju oni imaju više ali jebote ti stanovi s tim fasadama i knaufom
svaka nakon 6 godina izgleda kao ruglo s onim flekama od prašine i vlage (a da ne govorimo o tome što im kiša napravi)

hrvatska je kurac po pitanju novogradnje, sve bauhaus stil jer je jeftino
tak je i brutalizam isto bio - napraviš zgradu do 84% i onda useli stoku, koga briga

srušit zagreb
selo jebote
sve selo od pruge naniže
>>
>>53481416
It's very good, but this one you have I wouldn't eat even if someone put a gun to my head, a lot of Italian soldiers who were stationed in Kosovo died of cancer, do you want the same ending for you and/or your family? Eat it then
>>
Dbi ne bi mogao živjet u Zagrebu proper opet vjerojatno. Prestar sam. To je za stare ljude, narkomane i studente. Samo predgrađe.
>>
luda za tobom
>>
https://www.youtube.com/watch?v=o8NKRwyv2sM

najbolje je sa debeljucom
>>
>>53481529
Now I am worried
>>
https://www.youtube.com/watch?v=UMjJJzmOXZQ
>>
File: image.jpg (104 KB, 599x589) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
104 KB, 599x589
premalo slika desu
>>
File: sfwish1.webm (886 KB, 450x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sfwish1.webm
886 KB, 450x450
Kako da nađem gf?
>>
>>53480069
>>53480189
>>53480444
>>53480908
>>53481419
Nemoj stajat ko kurac jebote daj ono izgledas ko gluha svinja gledaj na sat kao mala ti treba doc
>>
>>53481737
You've been in contact with kosovars, it's too late already.
>>
File: alexis_r.jpg (657 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alexis_r.jpg
657 KB, 1280x1920
ne mogu više za zadržim bol
>>
File: klara.jpg (194 KB, 1121x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klara.jpg
194 KB, 1121x748
>>53481623
>želi živjeti u Klari
>muh mir
>muh predgrađe
>muh selo ali grad
To ti je kao da si u Zagrebu samo si još dalje od tramvaja
Sve izgleda kao da je voda donesla
Klara je baš savršen primjer razvoja Zgreba
Hižice i pojceki i onda netko kresne zgradurinu na sred seoske ceste bez smisla ili plana


Da miniramo naisp kada se digne Sava? Dignemo svi osiguranje prije. da dobijemo urbanizam milim ili silom
>>
>>53481937
jesu sesvete predgrađe?
>>
>>53481937
>muh smrad gnojiva, magle i auta
>>
>>53481981
da mi netko veli da nisu - razmišljao bih neko vrijeme
da mi netko veli da jesu - složio bih se
>>
>>53481981
Sesvete su grad
>>
podsjetnik da kupite Kandit Praline
>>
>>53482261
seljak uočen
>>
>>53482282
umri
sad sam gladan
>>
>>53482261
t. Sesvećanin

Moja kuma iz Sesveta uvijek trabunja kako su Sesvete metropola jebena i kako NISU DEFINITIVNO NISU ZAGREB.
>>
najdraža porno glumica/glumac ?
>>
>>53482566
maria ozawa hihi
>>
File: zagreb.jpg (9 KB, 211x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zagreb.jpg
9 KB, 211x239
>>53482400
službeno su gradska četvrt Zagreba
progutao ih zagreb
sad neka plaćaju skuplje režije nego u NYC ili Parizu kao što moramo i mi u ZG
hehehehe
sve će Zagreb progutat i sjebat sa svoijm zbrčkanim zgradama i kućama
ako nemožemo mi živjetu u urbaniziranom gradu onda neće nitko

heheheheee
>>
>>53482683
Kad će Zagreb progutati Zaprešić? Daj neku procjenu.
Neka nam je i 70% stanovništva na metro području Zagreba dok god imamo metropolu.
>>
>>53482736
pomomemišljenju neće još dugo, uopće se ne razvija krajnji zapad zabrega, em jer je za kurac povezan em zbog save
>>
>>53482566
skin diamond
>>
nego de ba vi meni recite, koliko ima brace muslimana u tom Zagrebu?
neko ovdje mora pitat prava relevantna pitanja
>>
>>53482966
Nema mnogo. Sam hercegovci, bajo moj.
Zašto?
>>
>>53482966

18.044

http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/H01_01_10/h01_01_10_RH.html
[na dnu je Grad Zagreb]
>>
>>53483108
ma samo trolam malo.
a nikad nisam shvacao tu mrznju zagrepcana prema hercegovcima, kao they tok our joooobs
isto ovdje kako sarajlije mrze sandzaklije, smijesan stav.
>>
>>53483290
Pa nemozes ih mrziti koliko ih je
To je vise kao mema neka
>>
>>53481835
budi vuk
>>
Sa kakvim betama ja dijelim stranicu ja nevjerujem
Njima je ovo dobra picka
>>
>>53483503
nije za hvalit se ali ajde nije baš ni za sramit se
neka malo pusti obrve na miru i neka si obriše masno čelo
a i ima se pekeca pa i to bi trebalo maknuti
>>
dugo nije bilo onog pedofila koji posta tablice i parove
možda su ga napokon uhitili
>>
Jebem ti sve leti jebeni NLO iznad sarajeva. U pičku materinu ne znam jesam li sanjao ili se napušio ili je ono bilo stvarno. Leta nekakvo crveno zeleno govno u x obliku po nebu ali se miče potpuno neprirodno u zraku ni avion ni helikopter se ne miču onako.

jesu li ovo jebeni ameri i njihovi dronovi ili šta? Je li me CIA snimila?
>>
zaaaagreb

amerika u maaalom
>>
File: 1381865384410.jpg (32 KB, 500x331) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1381865384410.jpg
32 KB, 500x331
TILtoday i learn

frediška živi u udrinama :------D

a hrvoje živi u gornjemz gradu :-----d

a gdje li je samo profesor ??ostat će enigma hhhhhxD
>>
>>53483290
Dbi meni samo ide na kurac njihov naglasak. Kao da mi netko siluje uši, a meni teško nešto smeta jer ionako imam tinitus.
Da imam tinitus od kojeg čujem hercegovački naglasak non-stop, ubio bi se.
>>
>>53483747
t. jazavac iz lomničke 25

:)))))
>>
>>53483747
brofesor mora da je negdje u podsljemenskoj zoni, ipak on jedini zarađuje VELKEpare
>>
>>53483747
sve cu vas doxat mamu vam jebem
>>
Ljudi, mozemo do sutra da se svadjamo, ali ja mislim da ovako stoje stvari:

Marina Perazic je bila bolja picka, ali Zana bolje peva.
>>
File: hehe.jpg (8 KB, 199x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hehe.jpg
8 KB, 199x200
>špansko
>>
>>53483912
no u

c-------:


>>53483966

hhhhh
>>
>>53483918
>Zana
>bolje pjeva
>>
>>53477159
>>53477159
>>53477159
>>
JAOOOOOOO ŠTOOOO MI SE JEBEBEBEB NEŠTOOO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
Najbolji spot svih vremena. Svi ljudi u ovom tredu mogu se poistovjetiti
https://www.youtube.com/watch?v=qB_I1YBAozE
>>
>>53484070
Search your heart anon, you know it to be true.
>>
>>53484372
šta seks ovo ono, jebička pička .. ? hahah
>>
iva jerković je sve
>>
ci ci CI CI c i C I ci ci
C I
c i
>>
>>53484464
Č kao čavoglave
>>
>>53484658
umro sam koja tišina je nastala
>>
psst
>>
>>53484710
Jebo bi ove dvije male a i mame nisu za baciti
Uf petra petra
>>
šššš
>>
>>53484774
>>53484855
Ja tebe volim
>>
File: Srbijanac.jpg (920 KB, 4320x3240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Srbijanac.jpg
920 KB, 4320x3240
Kada ste shvatili da ste vuk?
>>
File: 1448552729613.jpg (198 KB, 682x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448552729613.jpg
198 KB, 682x1024
>>53484967

:o)
>>
File: 0001.jpg (245 KB, 956x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0001.jpg
245 KB, 956x1280
>>53485115
Bas si lijepa
>>
@53485012

jesi ikad dobio (You) na ovo?
>>
>>53485012
Evo je
>>
>>53485221
kranje novopeder

stisni mu No. 53485012
i onda piši
>>
No. 53485012
jesi ikad dobio (You) na ovo?
>>
Pish pish
>>
lesbian pussy licking
>>
File: 341599.jpg (76 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
341599.jpg
76 KB, 960x540
Di su srbi?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=yazkvD0WYJM
>>
U NOVOM BROJU TELEGRAFA SAZNAJTE:

KO IMA JAČU VOJSKU: SRBIJA ILI hrvatska?

POGLEDAJTE KAKVIM MAŠINAMA SMRTI DIRIGUJE ŠTAB VOJSKE SRBIJE

EKSKLUZIVNO: INTERVJU SA BABOM VANGOM
"U krvavom ratu SRBIJA će POBEDIT HRVATSKU!"

NOVI BROJ TELEGRAFA NA KIOSCIMA
>>
>teretana
doslovno jazavci i dijevci koji misle da će jebat ako izgledaju "buffed".
>>
File: 1390931295746.jpg (45 KB, 364x368) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390931295746.jpg
45 KB, 364x368
>>53485719
>U NOVOM BROJU TELEGRAFA SAZNAJTE:
>KO IMA JAČU VOJSKU: SRBIJA ILI hrvatska?
>POGLEDAJTE KAKVIM MAŠINAMA SMRTI DIRIGUJE ŠTAB VOJSKE SRBIJE
>EKSKLUZIVNO: INTERVJU SA BABOM VANGOM
>"U krvavom ratu SRBIJA će POBEDIT HRVATSKU!"
>NOVI BROJ TELEGRAFA NA KIOSCIMA
>>
File: uEeTMAg.png (112 KB, 688x1434) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
uEeTMAg.png
112 KB, 688x1434
>>53485797
>>
>>53485797
jel to pricas iz licnog iskustva?
>>
>>53485719
>POBEDIT

tu si usro sejmfegcino
>>53485896
>>
>>53485797
ne moras ici u teretanu da se nabildujes
>>
File: 1405042855276.jpg (99 KB, 622x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405042855276.jpg
99 KB, 622x556
>>53485897
>>53485898
HHHHHHHHHH
>>
>>53485988
>>53485897
>>
>seiko skx007

na ebayu oko 50-80usd polovan, dal da potrosimnovacklikommiša momci?

tko satovi ovdje?
>>
>>53486071
samo jacques lemans bajo moj
>>
>>53485988
HEJ JAZO JAZAVCE
>>
>>53486071
ne gledam satove ispod 500e
>>
File: satovi.jpg (755 KB, 1800x1369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
satovi.jpg
755 KB, 1800x1369
P I S H A J po sirotinji
>>
>>53486141
nema pas za šta da te ugrize, tebi je sat od 500 zlota vrh
>>
>>53486226
kaj je najbolje i jesam hercegovac

stay mad
>>
>>53485285
Bejtovan dbi
>>
File: seiko skx007 s.jpg (8 KB, 275x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
seiko skx007 s.jpg
8 KB, 275x183
>>53486110
>jacques lemans

kronometri su mi dosta tryhard look

>>53486141
>ne gledam satove ispod 500e

tag heuer? lol kakav neukus
>>
>>53486272
>kaj
>hercegovac
pls faux hercegovče
>>
zaglavilo mi se parce jabuke u groniku.
gusim se
>>
File: aerodrom.jpg (51 KB, 699x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aerodrom.jpg
51 KB, 699x422
mali podsjetnik da je naziv zagrebackog aerodroma bio ispisan cirilicom
>>
>>53486353
pozz
>>
>>53486388
AAAA NEE MAKNI TO JEBEM TI MATER

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MOOOOODS
>>
>>53486459
Глac je дoшao ca cтpaнe нoкшиpa. Aли мoмци, кao и yвeк, ниcy oбpaтили пaжњy нa oвo кyкypикaњe. Heк' oн кyкypикa, штa yзeти oд њeгa? Пeтao ниje чoвeк, и вeчepac имaћe вeoмa тeшкy нoћ. Toкoм пocлeдњих гoдинa и пo дaнa, cвaкa нoћ јe билa тaквa тeшкa, и caдa њeгoв aнyc јe тoликo шиpoк дa ce мoжe лaкo caкpити y њeмy кoнзepвy кoндeнзoвaнa млeкa.
>>
here

https://telegram.me/joinchat/ADeU6wDvZmRZw06l5vp6Aw
>>
>>53486342
>hercegovci ga nisu htjeli zaposlit u vlastitom gradu pa je pobjegao sve do italije

urlam
>>
>kupovati satove
koji kurac?? nije ni čudo da svi seru kako u država nema para i kako smo "balkan" kada ljudi troše na takve gluposti :------------------------) hehe
>>
>>53486564
očajni mamci
odjebi na reddit
>>
>>53486564
ukloni sebei svoje cargo hlače iz dreda
>>
File: tag.BA0875-2.jpg (20 KB, 300x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tag.BA0875-2.jpg
20 KB, 300x288
tko tagheuer precijenjeno sranje za ZŠEM ovdje?
>>
>>53486779
samo vern bajo moj, a i tag je za kvazi klošare
>>
>>53486838
>tag je za kvazi klošare

i svakog drugog studenta bilo cije ekonomije + vneck pulvoer
>>
>>53486656
>>53486701
>pičke triggerice
>>
kad će prestat mema da je reddit loš lol
>>
«Srbe na vrbe!» — paздaлcя пpoнзитeльный гoлoc co cтopoны Хopвaтии. Ho cepбы, кaк вceгдa, нe oбpaтили внимaния нa этo визгливoe кyкapeкaньe. Пycть кyкapeкaeт, чтo c нeгo взять? Хopвaт — нe чeлoвeк, и ceгoдня eмy пpeдcтoит oчeнь тpyднaя нoчь. У нeгo yжe в тeчeниe дeвяти cтoлeтий кaждaя нoчь былa oчeнь тpyднoй, и тeпepь eгo cтpaнa былa paзpaбoтaнa нacтoлькo, чтo oн бeз тpyдa мoг cпpятaть в нём вeнгpoв, цыгaн, aлбaнцeв и гeeв.
>>
>>53487085
postaj o servima nisi dugo hh
>>
Kako da se obogatim?
>>
>>53487085
nikad, to ti jazavci i dijevci vole srat po bilo čemu popularnom da bi se osjećali "cool" i "drugčijim od drugih", to su oni likovi koji su ti u srednjoj rekli da imaš gay tenisice i ako tim tenisicama nišat ne fali haha

>>53487148
haha wut? hahah
>>
sljedeći thread posvećujemo poljacima??ili....
>>
>>53487286
DA DA DA DA DA DA DA
>>
SEKS SEKS SEKS SEKS SEKS
>>
>>53487286
ja sam za latinose
>>
>>53487286
>>53487425
LJUDSKI
U
D
S
K
IIIIIIIIIIIIIIII
>>
LJUD
>>
>>53487533
DEDE
>>
>sex-yu

:DDDD
>>
>>53487717
ovo
>>
vrijedili se brukati ovako javno na netu za pare?
twitchtv/miramisu
>>
ajmo još 10 postova pa počinje šou
>>
wot
>>53487677
>>53487337

haha
>>
jedan
>>
hhhh ajmo na šveđane epik rejd MAMA VIDI ME rađe
>>
>>53486388
hahah auuuu
>>
>>53488040
oš da ja tebe prebijem sad? onak ladno?
>>
>>53488104
nemoj di ćeš na dijasporu eee
>>
>>53486353
crkni ko te jebe
>>
>>53488104
нeмoј мoлим тe, пa ипaк cмo cвoји :DDD
>>
NOVI!!

>>53488221
>>53488221
>>53488221
>>53488221

NOVI!
>>
Tralalal ide sveti Nikola
>>
>>53486534
Ali ja nisam Zagrepčan. Kaj sad?
>>
>>53486071
>>53486329
U jebo ga ja, pomislio sam na tren da sam opet greskom otvorio /wt/
>>
>>53486779
Tag je bio dobar pre HEUER sranja.
Thread replies: 304
Thread images: 52
Thread DB ID: 428261[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.