[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 312
Thread images: 88
File: aku ja pojat.gif (966 KB, 384x294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aku ja pojat.gif
966 KB, 384x294
Aku Ankka -painos
>>
Eka itsemurhille
>>
Eka animelle.
>>
File: 1450183488536.png (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450183488536.png
2 MB, 1280x720
>>53442415
toka waifutehdas-animelle!
>>
File: 1450993552369.jpg (42 KB, 252x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450993552369.jpg
42 KB, 252x438
>>
File: hmm.jpg (296 KB, 999x745) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hmm.jpg
296 KB, 999x745
>>
>>53442452
Miltä tuntuu kun äitisi ei koskaan rakastanut sua?
>>
File: 1426093350695.jpg (639 KB, 1680x1120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426093350695.jpg
639 KB, 1680x1120
Oispa kesä ja pääsis soutelemaan
>>
>>53442607
Mutta eihän tämä tieto pidä millään tasolla paikkaansa.
>>
>>53442452
Vitun autisti
>>
File: 12324.jpg (100 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12324.jpg
100 KB, 1280x720
>>53441952
Nokkonen tarvii sen verran aurinkoa että se ei kasva umpi metsässä vitun posa
>>
File: 1425467755320.jpg (328 KB, 739x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425467755320.jpg
328 KB, 739x1000
Oispa loli
>>
File: segling.png (508 KB, 879x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
segling.png
508 KB, 879x494
>>53442691
>soutelemaan
Miten vitun juntti voi olla
>>
File: 1443878296204.jpg (76 KB, 803x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443878296204.jpg
76 KB, 803x720
Jumaleissön miten paljon negatiivisuutta voi mahtua yhteentoista viestiin.
>>
>>53442800
Ootko kuullut noista vitun hakkuu-aukeista ja pellonlaidoista?

Kannattasko oikeasti vittu käydä ulkona joskus? Vai eikö äiti päästä ulos vitun autisti?
>>
vitu amine himtit pikku påjut
>>
>>53442902
njoo 4/11 animee on iha kova negatiivisuuden saldo.
>>
File: alkisysäy.png (118 KB, 254x269) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
alkisysäy.png
118 KB, 254x269
>>53442978
>>53441778
>>
>>53442978
>sotkun tytön
Nyt joku Kajaanissa oleva sanoo onko Minta vielä sotkussa piristämässä varusmiesten päivää
>>
>>53442890

Haista hurri vittu, soutelu järvellä on parasta. Purjehtiminen on niin teennäistä juppeilua kun vaan voi olla.

Jos kesämökkisi on meren eikä järven rannalla, voit painua vittuun.
>>
File: 1450955865938.jpg (1 MB, 1166x1373) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450955865938.jpg
1 MB, 1166x1373
Lisää animea kuivaan lankaan.
>>
>>53442942
mut joo siis.. teehän on ihan vitun halpaa
t. eri
>>
File: 1446952665002.jpg (51 KB, 604x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446952665002.jpg
51 KB, 604x550
Lopetin tupakoinnin ja poltan nyt sähköröökiä. Ainakin keuhkoista yskitty lima maistuu vanilijalle enkä haise enää pahalle.

Onko muilla kokemuksia näistä suufedoroista?
>>
>>53443381
No myin jonnekkin helsinkiläiseen hippiliikkeeseen pakurikääpää 200 eurolla, että joo.. Mites sulle ne kaupan teet?
>>
File: 1452375668204.png (234 KB, 577x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452375668204.png
234 KB, 577x480
>>53443253
Onko hiroshima muuten muuttanu captchoja? Legacy captchallakin tulee pelkkää sanasalaattia. Numerocaptchat oli mukavampia.
>>
File: 1437936651681.png (566 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437936651681.png
566 KB, 1280x720
>>53443684
Kyllä niitä numeroita yleensä saa, mutta välillä tulee jostain syystä pari sillisalaattia väliin. En tiedä mistä johtuu.

t: 2900
>>
File: captcha.png (16 KB, 312x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
captcha.png
16 KB, 312x279
>>53443684
Ihan entisellään se on
>>
File: 1437208691109.jpg (26 KB, 607x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437208691109.jpg
26 KB, 607x600
>captcha kysyy tiekylttejä
>valitse salaattikulho
>captcha hyväksytty
>>
File: 12325.png (741 KB, 1092x1052) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12325.png
741 KB, 1092x1052
>>53442942
Olen olen, mutta kun väittää ensin kiven kovaan että:
>En ole vielä poiminut yhtään yrttiä joka ei olisi ollut metsässä jossa naavaa kasvaa kuusista koivuihin.
niin tuo on kyllä aika kaukana uskottavammasta aukeasta.

Miten alas pitääkään joidenkin vajota että tarvii ruveta ituhippiä esittämään anonyymissä keskustelussa

>>53443586
Syön ite omat kuivatut mustatorvisieneni, joidenkin hipstereiden käsiin ei sellasia herkkuja anneta
>>
torilla tavataan
>>
>>53443586
Aika hyvi.
Mut about kauanko keräsit ja paljon? Mite arvoisit työnmäärän?
Sullehan toi on harrastus niin eikait siinä.
>>
File: 1446950477923.jpg (31 KB, 449x546) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446950477923.jpg
31 KB, 449x546
>>53444019
Missä helvetissä oikein asut, että sinulla ei kasva naavaa metsissä? Minun tarvii pihalle vain mennä niin naavaa alkaa näkymään joka vitun paikassa? Nokkoset käy hakemassa naapurin lehmä-aitauksen vierestä ja pakurit + siankärsämöt metsästä.

Vitun kaupunkipojat jotka näkee "metsää" kerran vuodessa mummolareissullaan.

>>53444077
Jaa-a.. Pakurit yleensä kerään kun on muutenkin kaatamassa metsää niin vaikea arvioida. Jos lähdet metsään vain huvinvuoksi pyörimään niin varmaan löydät jonkin puolisen kiloa koivuista. Nyt olen tainnut saada noin kaksi kiloa, mutta en ole punninnut jauhamattomia.

Niiden jauhaminen on kuitenki maailman vittumaisin homma ja olen hajottanut yhden tehosekoittimenkin sillä. Vanha lihamylly + kirves on ollut aika tehokas yhdistelmä. Tunnissa mylläsin sen kilon jonka myin pois ja puoli kiloa jätin omiin säilöihin. Kuivumassa on vielä kilo varmaan.
>>
>>53442978
Itselläni aika samat setit, mutta jouduin istumaan parin gineksen yli koska komppanian päällikön linjaus. Samapa tuo, meni kivasti sählyä pelatessa ja Motlen dataluolassa leffaa katsoessa.
>>
File: AD43848.jpg (566 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AD43848.jpg
566 KB, 1920x1080
Ok, so please tell me sincerely, why doesn't Finland have this?
>>
>>53444482
Moving ice-sheets smoothed this place quite flat.
>>
>>53444482
How many times have you asked that? 10?
>>
>>53444564
Why didn't the great lord Allah make the ice create fjords instead?

>>53444643
Only Allah knows (I'm from Sweden btw)
>>
>>53444675
I believe you
>>
>>53444412
Pakureita ei sitte saa kerätä ilman maanomistajan lupaa jtp desu
>>
>>53443417
Vitun jepa. Vaihdoin 2kk sitten. En oo menos bäkkii.
Nyt oon vaihtamassa perus aloittelijan eGo:sta tankkimodiin jossa säädettävä teho. Siihen tietysti kylkeen itsekasattava atomizaattori. Ja pari pulloa DIY niksapohjia josta vääntää mehuja.
Olen eufoorinen.
>>
>>53444904
No vittu yllätys
>>
File: 12326.jpg (117 KB, 900x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12326.jpg
117 KB, 900x1080
>>53444412
>naapurin lehmä-aitauksen vierestä
>En ole vielä poiminut yhtään yrttiä joka ei olisi ollut metsässä
Juuh elikkäs

Mitä jos keksisit jotain tekemistä josta tykkäät niin ei tarviis netissä tällein olla agroomassa toisille (:
>>
>>53444971
No onhan se vähän epäloogista.
>sieniä saa kerätä maasta niin paljon kuin haluaa
>sieniä ei saa kerätä puista
>>
>>53444482
Aren't those bit inconvenient?
>>
>>53445095
Oisko vaikka että käävän kerääminen vahingoittaa puita
>>
>>53445145
Kääpä on muuten parasiitti ja imee mehuja siitä puusta.
>>
File: 1420701735133.gif (3 MB, 240x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420701735133.gif
3 MB, 240x180
>>53445228
>>
>>53445008
Onko sulla vaikeaa kuvitella lehmä-aitauksia metsän reunamilla? Vai onko sinulla enemmänkin noita ongelmia päässäsi äitiongelmiesi lisälksi kun kaiken pitäisi olla just eikä melkein siellä syvimmästä kolkasta sitä ikimetsää?

>>53445145
>>53444971
>>53444904
Jep ja tämä. Pakurien poiminta voi vahingoittaa puuta ja avaa teitä bakteereille ja muille sienille. Mutta oikeasti ketä vittua teitä olisi näkemässä sitä jos naapurin puista napsitte niitä irti?
>>
eli se puu pitäs kaataa ennenku otat itutee materiaalit siitä? ok. sinne meni mun bisnes ideat
meinasin et ois alkanu kerää päivät pitkät itutee mattui hipeille :D
>>
>>53445361
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Käävät
>Käävät (Polyporaceae) ovat sieniä, jotka kasvavat yleensä puun rungossa puun loisena. Elävällä puulla kasvaessaan kääpä vahingoittaa puuta lahottamalla sitä

Oot muuten aika vitun tietämätön.
>>
>>53445448
Eihän siinä ettei kukaan ole näkemässä, mutta kyllä mua vitutti kun huomasin että joku oli käyny nyysimässä metsästä kuusen joulun alla. Sama juttu kääpien kanssa
>>
>>53445539
Se että se on loinen ei anna oikeutta lähteä repimään puusta mitään irti jos et sitä omista
>>
>>53445228
eikö ne ole symbioosissa

molemmat höytyy toisesta
>>
File: Inonotus_obliquus.jpg (220 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Inonotus_obliquus.jpg
220 KB, 800x600
>>53445478
Ei sitä ole pakko, mutta helpompaa se on kun olet kaatamassa puita muutenkin ja otat samalla sienet talteen. Olet vain hissukseen etkä kerro mistä sait sienet.

Kuka vittu edes tollasta mörkälettä osaisi kaivata?
>>
>>53445705
Sienet elää symbioosissa puiden kanssa, käävät on loisia
>>
>>53445579
No hei mut aattele positiivisesti. Joku perhe sai ilosen joulun jne... ellei isä ostanu kuusimasseilla viinapulloo ja tappanu
>>
>>53445750
Käävätkin on sienä, mutta joo..
>>
File: 1421088144701.jpg (715 KB, 1149x811) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421088144701.jpg
715 KB, 1149x811
>>53445732
joo nuita mötköihä o iha vitusti pitkipoiki.
nonii pojat meikä alkaa hustlaa kääpää.
kuulette musta sitte tiedotuslähteisä jos hommat kussee.
>>
Kerrankin mämmissä jutellaan/tapellaan jostain luonnosta eikä vain homostella.
>>
Tekis muuten mieli mennä pilkille. Missä päin Helsinkiä sitä kannattaisi koittaa?
>>
>>53446239
jep, vittu mitä böndei
>>
>>53446364

Meren jäällä.
>>
>>53446364
jäällä
>>
File: 1389281726301.jpg (26 KB, 352x370) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1389281726301.jpg
26 KB, 352x370
Ei vittu, jääkö teillä koskaan joku ruuanpala nieluun niin pahasti jumiin, että tuntuu kuin alieni yrittää tulla rinnasta ulos? Kävi taas niin ja tuntuu siltä kuin pyörtysin kohta
>>
>>53446239
Ei meillä ooo mitään erimielisyyttä luonnon suhteen, toi yks vaan koittaa esittää jotain ituhipeltsöniä kun ei elämässä tunnu olevan enempää sisältöä
>>
>>53446481
yleesä auttaa ku ei ahmi.
>>
>>53446481
protip: kannattaa pureskella ruoka ennen kuin nielee
>>
>>53446481
Kuumottelen joskus nielinkö ruokaa tai vettä keuhkoihin ja odotan keuhkotulehdusta.
>>
>>53446529
>postaa animea /mämmi/in
>>
File: 1451376727879.jpg (92 KB, 600x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451376727879.jpg
92 KB, 600x683
>>53446529
>>53446924
Jotakuta taitaa vain suututtaa anime jostain syystä.
>>
File: 12327.gif (116 KB, 277x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12327.gif
116 KB, 277x400
>>53446924
>>53437151
>>
>>53447277
Eikö avatarhomoilu ole kielletty säännöissä?
>>
File: 12328.jpg (105 KB, 520x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12328.jpg
105 KB, 520x720
>>53447512
On kait se, mutta en avatarhomoile, postaan vaan Azusaa kun se on paras.
>>
Mämmi
>>
Sauna
>>
File: suomi.png (61 KB, 705x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suomi.png
61 KB, 705x590
Suomi
>>
File: 1444512593713.jpg (24 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444512593713.jpg
24 KB, 600x400
Kattokaa ny mitä teitte Azusalle! Elkee ilkeilkö kaikki kokoajan!
>>
>>53450693
miks laitat mun kuvia lupaa kysymättä nettiin etkö yhtään ajattele mun tunteita kun laitat mun kuvia lupaa kysymättä nettiin
>>
>>53451486
Tää kuva on kuule redditistä
https://www.reddit.com/r/fingols/
>>
>>53451205
teen susta poliisi raportin inter netin järjestys miehille ja sun piirretyt viedään
>>
>>53451538
se on valo kuva joka on otettu mökin pihalla mökki tien vieressä kesällä vuona -1805 ennen jeesustelua
>>
>>53451205
Ala ikä banni vasaraa.
>>
tein custom pizzaa, mozzareölla pitsun päälle pistin pyttipannu
>>
File: 12329.jpg (853 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12329.jpg
853 KB, 1920x1080
Tähän aikaan yöstä?
>>
Opiskeleeko mämmissä kukaan matikkaa uliopistossa
Onko miten vaikeaa
>>
>>53453355
iha helpoo
>>
>>53453355
Jos pitää ihan kysyä niin mee vaan samantien tekniikkaa lukemaan. Ja kyllä >>53453982 iha helpoksi on mahdollista räätälöidä omilla suuntautumis valinnoilla mutta se nyt käytännössä meinaa matikan opettajaa
>>
File: guumodus.png (9 KB, 420x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
guumodus.png
9 KB, 420x376
Pitäis muuttaa kuun lopussa Heseen koska opiskelu, muttei vieläkään ole kämppää.
Voi viddujen viddu.
>>
Palauttaako kellään muull archive.is HTTP-451 (Unavailable For Legal Reasons)?
>>
>>53454457
Admin blokkasi suomalaiset IP:t ties mistä syystä.
>>
>>53454504
mida viddua nyd daas
>>
>>53454574
Suomen Tulli oli pysäyttäny sen sivuston adminin rajalla jostain syystä josta se veti sit herneet nenään ja ip bannas koko maan.
>>
>>53456102
en tiiä ees mistä vitusta puhutte mutta aikamoinen autism babby tantrum
>>
Hello Finland
Why are you hate us?
>>
mistä anime_kon-veh-dista tääl oikkee puhutaa
onks sellane menos jossai just ny vai
>>
lol apua
>>
File: 1452187929755.jpg (39 KB, 409x419) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452187929755.jpg
39 KB, 409x419
tänään on kiva päivä
vois siivota kaapin ja ostaa munkin sotkusta ekaa kertaa
>>
huomenta anomuumit

>>53459379
kyllä se siitä

>>53460410
pääsispä takas. oikee elämä on välillä niin kestämätöntä
>>
>>53458724
Right now, because you're smuggling """" Syrian """" """"""""""refugees"""""""""" to our border.
Usually no hate, but not much trust either. Because you allow stuff like this current situation to happen.
>>
Huomenta
>>
File: 1450136063282.jpg (84 KB, 460x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450136063282.jpg
84 KB, 460x664
>>53460410
Kuulostaa kivalta.
>>
Suositelkaas jotain animua mihin saisi hukutettua muutamat tunnit mukavasti tässä, ei mitään koulutyttövammailua
>>
File: byte junkie.jpg (84 KB, 401x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
byte junkie.jpg
84 KB, 401x403
>>53462778
Armitage ja Mad Bull 34 on ihan hyvejä.
>>
File: 1408370832662.png (690 KB, 745x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408370832662.png
690 KB, 745x1000
panettaa...
>>
File: 1451801799605.png (231 KB, 500x587) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451801799605.png
231 KB, 500x587
>>53462968
nyt loppu tommoset jutut
>>
File: 1451307863204.jpg (41 KB, 710x571) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451307863204.jpg
41 KB, 710x571
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1452495027213.html
>Turvapaikanhakija pettyi oloihin Suomessa: ”Nyt he pyytävät meitä siivoamaan ja osallistumaan keittiöhommiin…”

>Kun tulimme Tampereelle, täällä ei ollut edes sänkyjä. Nukuimme lattialla. Kaksi viikkoa sitten sängyt tulivat. Meitä pyydettiin kasaamaan niitä itse, koska se kuulemma maksaisi muuten 50 euroa tai jotain sellaista per sänky, jos joku firma kasaisi ne, turvapaikanhakija sanoo.

>Voimme huonosti. Emme saa unta. Irakissa olevat perheen jäsenemme kärsivät siellä ja me täällä, hän kertoi viikonlopun välikohtauksen jälkeen.
>Tämän hyökkäyksen (yksi ilotulitusraketti ammuttu ikkunaan) lopputuloksena haluan palata Irakiin. Monet muutkin ovat samaa mieltä.

>Meille annetaan 92 euroa kuukaudessa. Täällä tarjotaan ruokaa, muttemme pysty syömään sitä. Meidän perhe Irakissa lähettää meille 200–250 euroa kuukaudessa, jotta voimme ostaa ruokaa kaupasta, asukas kertoo.
>Huttunen sanoo, että ruoka on pääosin samaa, jota tarjotaan Tampereen kaupungin muissakin yksiköissä, esimerkiksi kouluissa.

On se sota kyllä helvetin kova kun tämmöset asiat stressaa kun pääsee turvalliseen maahan!! Että ihan pitää siivota omat sotkunsa ja ruokakin on pahaa! Voi sotalapsiraukkoja.
>>
File: 1452085220565.png (225 KB, 478x556) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452085220565.png
225 KB, 478x556
Huomenta
>>
File: 1449963715590.jpg (451 KB, 849x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449963715590.jpg
451 KB, 849x1200
>>53464472
No huomenta.
>>
>hae töitä
>joo me soitetaa sulle takas huomenna
Vittu en ees uskalla mennä suihkuun ku pitää tota puhelinta kuumotella
>>
>>53464853
Eine sulle kummiskaa soita, ota känny suihkuu mukaa
>>
>>53463536
Nautin noitten loisien kärsimyksestä.
>>
File: 12330.jpg (48 KB, 478x483) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12330.jpg
48 KB, 478x483
Miksi animehomoilusta ei tuu bännejä
>>
>>53442328
>>>/co/78907584
>>
>>53442890
vad betyder detta?
>>
Pierettää pirusti
>>
>>53465167
En tiedä. Oletko edes katsonut K-Onia, kun Azusaa spammit?
>>
>>53465167
Miksei homoilusta tuu bännejä?
>>
Homottaa
>>
File: 12331.jpg (152 KB, 900x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12331.jpg
152 KB, 900x1200
>>53465350
En, mutta latasin yhen pätkän että voin kuvakaappauksia napsia. Vois jossain vaiheessa opetella myös tekemään webmiä
>>
>>53463536
Nää loiset pitäis kyllä kaikki karkoittaa.
>>
>>53465449
ffmpeg.exe -i animu.mkv -ss (aloitusaika) -t (kesto) -vcodec libvpx -b:v (bitrate) -crf 10 output.webm
>>
>>53465449
eli kuhan vaan vittuillaksesi postaat itsellesi tuntematonta animetötöä

ok
>>
File: 1452441217123.gif (301 KB, 350x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452441217123.gif
301 KB, 350x464
mitä teen kun tulee hävikkiä
korvatulpat ovat hukassa
>>
>>53465407
vitu hinaaja laite perä kärry mestari
>>
>>53465753
Ootpas söpö.
>>
>>53465753
No et yhtään mitään.
>>
File: 12332.jpg (129 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12332.jpg
129 KB, 1024x768
>>53465541
>.exe

>>53465562
No siis ei mulla mitään animea vastaan, oon kattonutkin muutaman scifimmän kun aihe ihan mielenkiintonen, mutta hirmu monessa muussa tuntuu olevan aivan liian yököttävä asetelma että pystyis kaapimatta silmiä päästä.

Ja en todellakaan vain vittuillakseni tätä tee vaan teki vaan ihan mieli koittaa animuhomostelua koska en aikaisemmin koittanut ja kaikilla muillakin näytti olevan niin hauskaa postaillessa söpöjä töttöjä.
>>
http://nyt.fi/a1452566877988
Jos et ole somebrändi olet jo syrjäytynyt elämästä.
>>
>>53466148
Ymmärrätkö mikä ero on avatarhomoilulla ja animeautismoinnilla?

Muuta kuin että ensimmäinen on vallan kehitysvammaista ja toinen vaan autistista.
>>
>>53466148
Noh miltä animehomoilu tuntuu?
Se on vähän semmonen että siihen pitää oikeasti uskoa, tai muuten siitä ei saa kunnolla mitään irti.
Ite yritin animehomoilla nuorempa, ostin pari figua ja kävin coneissa, mut ei se oikein maistunu ku en ollu aito weeaboo, ei mulla ollu waifua eikä mitään.
>>
File: 12333.jpg (27 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12333.jpg
27 KB, 640x480
>>53466348
Mutta jos ei halua muita kuvia tallennella niin pitöö animeautismoida vain parhaalla tytöllä
>>
File: 1449121512230.jpg (27 KB, 399x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449121512230.jpg
27 KB, 399x399
>>53466456
>ilmeeni kun omistan lähemmäs 200 anime figuuria

Onneksi on töitä, niin voin kustantaakin tämän älyttömän harrastukseni.
>>
File: 1444356819101.png (571 KB, 433x681) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444356819101.png
571 KB, 433x681
>>53466529
Kuvia.
>>
File: 1451070688339.jpg (116 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451070688339.jpg
116 KB, 1000x1000
>>53466560
Mietin asiaa kun pääsen töistä. En tiedä millaisia kuvia tällä luurilla edes irtoaa.
>>
>>53466682
>käyttää rahansa figuureihin
>ei ole varaa kunnon kännykkään
nyt on aitoa menoa :D
P.S. missä duunissa oot kun voit näin vapaasti animepostata keskellä duunipäivää?
>>
>>53466736
Trukin ohjaimissa istun ja odotan seuraavaa rekkakuormaa.
>>
>>53466529
Ootko tää

http://uchuuj.in/
>>
File: forssa.jpg (33 KB, 518x389) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
forssa.jpg
33 KB, 518x389
>>
>>53466936
hieno logo kyllä
vois olla jonkun natsipartion hihanauhassa tommonen
>>
File: coffee 4 cooper .jpg (16 KB, 296x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
coffee 4 cooper .jpg
16 KB, 296x283
>>53466348
Se on harmi kun enää ei voi reportteihin kirjata syitä. Saataisiin puolet animeautisteista vittuun avatarhomoilun varjolla.
>>
>>53466936
Säälin kyllä pakoloisia, jotka tuonne loukkuun joutuivat
>>
File: 1450274771297-r9k.jpg (8 KB, 235x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450274771297-r9k.jpg
8 KB, 235x215
>>53466921
Oiskohan uuden holokaustin aika?
>>
>>53466989
kyl toi varmaa sodan ja vainot voittaa...
EIKU HUPS TILANNE RAUHOTTUKI JO :DDDD
>>
>>53465753
Käyt viereisen tuvan kaapilla ruokailusta tullessa tjs.

t.vuoden kuski ei yhtään hävikkiä
>>
>>53467057
Lopeta, sulla on vain yksi suu
>>
>>53465753
En voi ymmärtää miten useimmilla häviää niin helvetisti tavaraa. Yhdelläkin alikersantilla oli hävinnyt pelkästään j-kaudella kolmen kympin edestä tavaraa. Itse jouduin tekemään vain yhden hävärin ja sekin oli kaapin lukosta.
>>
>>53467158
ei oo, naama jäi tälläseks ku irvistelin lapsena ja tuuli käänty :DDDD
>>
File: pDAbKBJLIGc.jpg (20 KB, 320x334) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pDAbKBJLIGc.jpg
20 KB, 320x334
>>53467196
Reps röps
>>
>>53466961
Eihän täällä avatarhomoile kuin yksi henkilö. Aika vähäksi arvioit animejäbien määrän jos se on sulle puolet.
>>
Milloin tulee Helsingin ja Tallinnan välille viinatunneli?
>>
>>53465753
>Korvatulpat
>>
>>53467452
vois vaan vetää jonkun perus viemäriputken virosta suomeen, ja sit siitä vetäis viru valgeeta
jäis aika nopeasti voiton puolelle
>>
>>53465541
onko tähän olemassa graafista käyttö liittymää
>>
>>53467878
https://github.com/WebMBro/WebMConverter
>>
>>53467878
>>53467917
Päivitä tuo ffmpeg vielä manuaalisesti uusimpaan julkaisuversioon
>>
>>53466194
Olin jo syrjäytynyt ennen somea
>>
>>53468235
No toimiko
>>
>>53468235
Vieeelä vähän vaatinee hiomista.
>>
File: 12335.webm (486 KB, 420x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12335.webm
486 KB, 420x720
>>53468235
>>53468505
Juu, aluks puuttu libvpx ja sitten rupesin leikkimään asetuksilla
>>
http://yle.fi/uutiset/mv-lehtea_vastaan_nousi_boikottirintama__kokoomusnuoret_rahahanat_saatava_kiinni/8586201
E-ei saa mainostaa sivuilla, joista en tykkää ;___;
>>
>>53468700
>Suomalaisen demokratian näkökulmasta on tärkeää, että ihmiset uskaltavat jatkossakin avata suunsa ja sanoa mielipiteensä* – pelkäämättä, että joutuu kohtaamaan vihaisen palauteryöpyn, uhkauksia, tappouhkauksia. Pahimmillaan sillä on sellainen vaikutus, että nuoret valitsevat jonkin muun polun kuin poliittisen vaikuttamisen tai oman mielipiteensä ääneen sanomisen. Se olisi vaarallinen polku
>*Ei koske vääriä mielipiteitä
>>
>>53468700
Poliittiset opiskelijat näköjään olettavat koko lehden lukematta "toistuviksi valheiksi", kun ei yhtään esimerkkiä ole itkuun eksynyt.
Eihän niillä ole oikeutta tarkistaa, saattaisivat kokea rasistisia mielipiteitä.
>>
>>53468700
Kalikka on näemmä kalahtanut :D

Veikkaisin että yle ei tule esittämään mitään faktoja tukemaan noita väitteitä feikkiuutisista sun muista, vaan jatkaa tuota älämölöä ja huutelua samalla mainostaen mv:tä ilmaiseksi.
>>
File: lol apua.jpg (15 KB, 276x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol apua.jpg
15 KB, 276x200
Mihin mun kuulokkeet oikeen meni
>>
juon kiljua ja paskapostaan
vähän pelottaa tuo darra
>>
>>53468907
>>53468913
http://yle.fi/uutiset/nain_somehuhusta_tulee_totta__tarkastelussa_kolme_vastamedian_uutista/8420146

Johan Yle on noita käsitellyt.
>>
>>53468788
>>53468907
>>53468913
Vaikka olen sellainen kuuluisa "maahanmuuttokriitikko", tosin olen sen lisäksi vielä ihan puhdasverinen rasistikin, toi mv-lehti on ihan täysi vitsi.

Siellä oli kuukausi takaperin ylifoorumin kanssa sellainen kohtaaminen, että joku ylilautajonne kirjoitteli feikkitunnuksella facebookkiin kuinka hirttää koiria. Mv-lehden asiantunteva salapoliisitiimi (aka. Ilja Janitskin) teki tutkimusta ja päätyi tulokseen että Lavis (se diggoo äijä) on koirien hirttäjä. Miten hän päätyi tähän tulokseen? No koska joku postasi diggoo_nauru.mp4 aihetta käsitelleeseen lankaan.

Siitä voitte peilailla miten asiapohjaista uutisointia tuolla harrastetaan. Revitään kaikki täysin irti kontekstista ja maalaillaan niin käsittämättömiä juttuja kun vaan clicbaittailuun on lain sallimissa rajoissa mahdollista.

Tarvitsetteko oikeasti esimerkkejä mv-lehden täysin perättömistä "uutisista"?
>>
>>53468700
MV on kyllä täyttä paskaa, mutta huvittaa silti miten samaan hengenvetoon puolustetaan mielipiteenvapautta ja vaaditaan rahoituksen estämistä tietyiltä julkaisuilta
>>
File: 1425840245025.jpg (59 KB, 640x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425840245025.jpg
59 KB, 640x560
>>53466843
>rasvainen ja paskainen työukko joka kerää figuja
>>
>>53469742
Aika hottis.
Jos oisin neet fembot niin piilo-otaku duunari ois mun ykkösvalinta mieheks.
>>
>>53469022
Darra lähtee sillä millä on tullutkin.
>>
File: 14wftr7.jpg (78 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14wftr7.jpg
78 KB, 1280x720
>>53442795

Vittu tossa on ollu kyl kuumotukset.
>>
nimenomaan mutta oon juonu aika kauan tätä jo :D
>>
http://yle.fi/uutiset/analyysi_katupartioista_syntyi_viestintasotku__ykkosministerit_katsoneet_sivusta/8588734
>Poliitikot ja viranomaiset ovat viime viikot miettineet ankarasti viestintää - mitä turvapaikanhakijoista ja jännittyneestä Suomen tilanteesta voi julkisuudessa kertoa. Osa on sitä mieltä, että on kerrottu jo liikaa - tieto tuottaa turvattomuutta ja tuskaa.

Yle kannattaa viranomaisten tiedonpimitystä :D
Vitun hieno media tää yle, sitoutumaton ja neutraali. Verovaroin vielä tuotettukkin, eli täysin ilmainen.
>>
is my hesburger bonus card valid in Suomija? pls respond
>>
>>53470238
Mistä sinä tuon keksit? "Osa" tuossa tarkoittaa osaa poliitikoista ja viranomaisista, ja kirjoittaja heti sen jälkeen kuittailee paskasta viestinnästä.
>>
>>53470245
Dats tje guestion
Regards baltman
>>
>>53470245
Pistäs yhdet cepelinait ja gira
>>
>>53470320
Ylen toimittaja ei nähnyt mitään ongelmaa siinä että tietoa pimitetään.
Hänen mielestään ongelma on "ristiriitainen" viestintä, eli se että joku uskaltaa olla maahanmuuttokriittinen julkisuudessa.
>>
>>53470238
On kyllä aika huvittavaa miten media yrittää kaikin keinoin mustamaalata noita katupartioita.
>>
>>53442577
Ei saa sanoa F-sanaa
>>
suomi on paras :DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
anime on paskaa :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>>
File: 12336.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12336.webm
2 MB, 1280x720
>>53471260
iteoot
>>
>>53470245
It should say on the card where it's valid
>>
File: 1449694963913.png (228 KB, 769x804) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449694963913.png
228 KB, 769x804
>>53471260
>>
File: chu.jpg (418 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chu.jpg
418 KB, 1280x720
Love Live -elokuva oli ihan ok jtp.
>>
>>53470543

Jaah, eipä siinä tarvitse hirveästi yrittää jos siellä on jannuilla taustalla sossutanttojen uhkailua veitsi kädessä ja muuta elämäm_kouluilua
>>
>>53470238
Minne se tuska häviää kun tapauksia ei kerrota julkisuuteen? Turvatonta Suomessa on tällä hetkellä joka tapauksessa.
>>
>>53471909
Elämäm koululaiset on tuhat kertaa parempia kuin jotkut vitun mutakuonot ja ählämit.
Jos noi katupartiot estää edes yhden ryöstö/raiskaus yrityksen, niin ne on jo tehneet enemmän hyvää Suomen puolesta kuin nää vitun "pakolaiset" tulee ikinä tekemään.
>>
>>53471985
Vieläpä maksutonta toimintaa.
Poliisin määrärahojen korotukset eivät menisi kuitenkaan katupartiointiin, kävisivät vaan hyssyttelemässä useammin kun asiat on jo tapahtuneet.
>>
File: 1452509304651.jpg (47 KB, 306x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452509304651.jpg
47 KB, 306x632
>>53471899
Se oli ihan kiva joo. Tekisivätpä vaan muusa spinoffeja 10000 jaksoa eikä mitään uusia tyttöjä ;_;
>>
>>53471909
Aika hullunkurinen asetelma muutenkin tämä. Katupartiot on käyttäytynyt moitteettomasti mutta niihin kohdistetaan median toimesta mustamaalaus kampanja ja suoranaista vihapuhetta.
Ja samaan aikaan toisaalla monisatapäiset ählämilaumat ahdistelee naisia ja puskaraiskaukset on tullut suomen katukuvaan jäädäkseen, mutta tälläkertaa median toimet kohdistuu näiden väkivaltarikollisten suojeluun, propagandan levittämiseen sekä juuri sen tietyn, vääränlaisen vihapuheen demonisoimiseen.
>>
oon aika anime jtp
>>
File: 1444693926898.png (234 KB, 500x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444693926898.png
234 KB, 500x380
Datanomiks opiskeleminen kaduttaa vitusti, tuhlasin koko elämäni tärkeimmät vuodet tähän paskaan
On kyllä nyt niin paskat setit mulla että kusin elämäni ja voisin lopettaa sen parin kuukauden päästä siihen koska ei amiksen jälkeen ole yhtään mitään vitun suunnitelmia
>>
>>53473343
Oisit opiskellut ICT-masentajaksi.
>>
>>53473343
siis tekeekö noilla papereilla yhtään vittu mitään?
>>
Mitenhän karua olisi rueta pyörimään ihmisten ilmoilla.
Asiakaspalvelutyön aikaan vihreiden ja velkaisten parissa oli melko nihkeää, joten ennakkoon tiedossa ettei mitään parasta.
Mutta kai se on pakko.
>>
>>53473519
Ei oikeen, mun koko elämäni on pelkkää katumusta koska helvetti kusin koko ajan kaiken vaikka kaikki mun ympärillä varoitti mua siitä etten vaan kusisi kaikkea
>>
>>53473343
Varmista voitko hakea muuhun ammatilliseen ton jälkeen kun nehän muutti niitä. Jos et voi, älä nyt ota herranjumala noita papereita ulos. Täysin turhat.

Tunnen tasan yhden työllistyneen datanomin ja sillä nyt ei ole mitään tekemistä sen datanomitutkinnon kanssa, on itseoppinut koodailijanero.
>>
>>53473343
No mene takas kouluun ja hae uudet paperit.
>>
http://mvlehti.net/2016/01/12/kutsu-matuille-kolniin-pahoinpitele-ja-raiskaa-valkoinen-nainen-kayta-hanta-halujesi-mukaan/
>Pahoinpitele ja raiskaa valkoinen nainen, käytä häntä halujesi mukaan. Uutena vuotena tehkää taharrush gamai kaikkialla Euroopassa.
>Hyökätkää heidän naisiaan vastaan, näyttäkää, keitä olemme”, kuului viesti.
Ebin feikkiuutinen. Onneks täällä on sentään hesari kertomassa ettei ollut merkkejä mistään etukäteen suunnitellusta jutusta.
>>
http://www.hs.fi/kotimaa/a1452574412149
>Alustavan selvityksen perusteella on todennäköisintä, että palon on sytyttänyt kiinteistössä asuva henkilö. Henkilökunnan mukaan osa vastaanottokeskuksen asukkaista on ollut tyytymättömiä olosuhteisiin vastaanottokeskuksessa.
>>
File: 1452603051683.jpg (133 KB, 695x998) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452603051683.jpg
133 KB, 695x998
mistä saa öttö tötön
>>
>>53476436
kirjastosta
>>
Tää >>53476490
Et oo kuitenkaan mikään bilemake joten turha etsiä diskosta tytyjä.
Kirjastot, harrastukset, tapahtumat (esim animeconit) ja tietysti ylilipasto. Sieltä löytyy söpöjä, älykkäitä ja neitseellisiä tytyödejä.
T. Löysin omani juuri näin.
>>
>>53473343
Njaa, mieti jos olisit opintojen sijaan viettänyt elämäsi parhaat vuodet yksin komerossa ilman mitään kontaktia ulkomaailmaan. Ois astetta paskempi nakki.

P.S. olipas vaikeaa lähettää tämä viesti. Kuva liittyy.
>>
>>53474062
Vituttaa että näiden loisien palvelemiseen menee satoja miljoonia joka vuosi.
>>
>>53476925
mutta kun m-muh unelma
>>
Huomenna kotiin täältä homeloukusta. Sanoin lääkärin tarkastuksessa, että paja palaa. Nyt 2 vuotta lykkäystä.
Onkohan noihin seuloihin pakko osallistua sitten ennen kutsuntoja?
>>
>>53477508
Ei pilven poltto ole ainut keino päästä pois intistä
>>
>>53477508
Ei, senku valehtelet vaan uudelleen.

Mitäs elämään nyt kun ragequitit otit? Gettaatko suosiolla C vai meinaatko mennä takaisin johonkin muuhun yksikköön?
>>
>>53477508

Sanot vaan sitten että sulla on ollut itsetuhoisia ajatuksia, lekureilla on silloin kai sääntöjen mukaan pakko todeta masentuneeksi.
>>
File: 1451956787877.jpg (64 KB, 560x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451956787877.jpg
64 KB, 560x560
>>53477608
Varmasti yksi helpoimmista kun se on vaarallinen HUUME ja jatkokysymyksiä ei seuraa koska eihän HUUMEIDENKÄYTTÄJÄ voi suorittaa armeiJJJJaa.
>>
>>53477692
Mut jos ne toteaa masentuneeksi niin ne saattaa ohjata jatkohoitoon.
>>
>>53477638
Ajattelin lähteä varmaan lukioon.
Oikea syy oli sisäilma ongelmat, mutta eivät millään uskoneet. Oikesti tavallaan tykkäsin tästä.
>>
>>53477508
Jees, oikea valinta.
T. C-babrud eikä kaduta tippaakaan kun lukee näitä inttijuttuja.
Kaikki parhaat inttijutut tai inttiroolit tuntuu olevan niitä jossa vältetään hommia ja vastuuta.
>>
File: 1451080062214.jpg (92 KB, 1060x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451080062214.jpg
92 KB, 1060x404
>>53476661
>ylilipasto
Ilmeeni kun kolmen vuoden aikana tavannut ehkä pari kolme vapaata tytyä.
>>
File: 1452538787012.png (94 KB, 938x823) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452538787012.png
94 KB, 938x823
>>53477858
>Oikea syy oli sisäilma ongelmat, mutta eivät millään uskoneet.
En kyllä jotenki itekään usko. :D
>>
File: 1386120091078.png (67 KB, 350x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386120091078.png
67 KB, 350x338
>>53477949
Ilmeeni kun en ole kolmen vuoden aikana jutellut yhdellekään tytylle
>>
>>53477949
Opiskeletko jotain tekniikkaa?
Muuten ei voi olla totta. Tai sit vaan et tunne yhtään tytyjä :D
>>
>>53477753
Rauhoittavien ja turruttavien harrastamisessa on se haittapuoli, ettei naamasta ja olemuksesta voi perusjampat ennustaa milloin poika on napsahtamisen paikkeilla.
Aseettomassa askartelussahan tämä ei haittaa.
>>
>>53477997
Jos olisit täällä tuvassa lupaan, että olisit samaa mieltä. Heti oireet lievenee, kun on sotkussa tai pihalla tunnin.
>>
File: 1447662803200.gif (1 MB, 236x161) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447662803200.gif
1 MB, 236x161
>>53478037
Ilmeeni kun en kolmen vuoden aikana ole jutellut kellekään jolle en olisi sukua.
>>
hello what happened to porn section on Ylilauta
>>
File: 1328955416500459.jpg (39 KB, 360x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1328955416500459.jpg
39 KB, 360x480
>>53478417
Ilmeeni kun en kolmen vuoden aikana ole jutellut kellekään paitsi leivänpaahtimelleni.
>>
>>53478449
nothing?
>>
>>53478514
i cannot find it anymore
>>
>>53473343

Ehtisit vielä ruveta lukemaan yliopistoa varten esim. kauppa- tai valtiotieteelliseen kunhan on motivaatiota ja kiinnostusta.
>>
>>53478525
Uh..?

ylilauta.org/fap works for me.
>>
File: li.png (24 KB, 594x202) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
li.png
24 KB, 594x202
>>
>>53469224
>Johan Yle on noita käsitellyt.

Ihan vitun objektiivisesti.

Oma mielipide MV-lehdestä...

50% randomi blogi/foorumi postausten kopio-paskomista... luonnollisesti ilman lupaa, noista varmaan puolet paskaa, neljäsosa totta ja loput mielipiteitä.
20% ihan aitoja tekijänoikeusrikkomuksia kaupallisista julkaisuista.
20% kopio-paskomista magneettimediasta.
10% yksityiskohtia rikosjutuista, mitä massamedia ei tunnusta, ennen kuin alkaa levitä sosiaalisenmedian kautta.

Viimeinen 10% tekee siitä arvokkaan.
>>
>>53473343
Jos ei datanomina osaa käyttää sitä koulutusta hyödyksi niin sitten on väärän alan valinnu. Se on sellanen tutkinto jota pitää osata omatoimisesti soveltaa ja täydentää omalla aktiivisuudella. Ei pelkällä tutkinnolla työtä usein saa muutenkaan jos et osaa soveltaa sitä.

IT-ala on muutenkin alana sellanen et sä et yksinkertaisesti tee vittuakaan yhdellä tutkinnolla loppujen lopuksi jos ei ole muutenkin omasta takaa osaamista tai kiinnostusta hankkia osaamista.

Opiskele vaikka omatoimisesti kytkimien konffausta ja jotain ITIL periaatteita ja hankki niistä vaikka certifikaatit, jos päätät erikoistua IT-alalla sellaiseen josta niistä on hyötyä.

T. Työllistynyt datanomi
>>
>>53478909
>Andersson
Ruotsalaisuus on asennevamma.
>>
>>53477879
Se vaan kuuluu asiaan kertoa kuinka sluibaa on ollu vaikka ei oikeasti ole ihan niin sluibaa ollu.

Kyllä intissä saa oikeasti todella hyödyllisiä kokemuksia vaikka omalta siviilialalta jos vaan kiinnostaa ja hakee niihin.
>>
>>53478909

Vasemmistoliitto... tuon ämmän mielestä kaikki olisi paremmin jos olisimme kuuluuneet neuvostoliittoon ja se olisi edelleen olemassa.
>>
>>53479422
Näin kuskina voin sanoa että mulla menee kyllä kaikki aika aina keksiessä mitä me muka oltais voitu tehdä jos puhe menee inttijuttuihin kun ei tehty yhtään mitään muuta ku sluibailtiin.
>>
>>53479682

No en sanonu että kuskin hommat olisikaan hyödyllisiä. Olisit ruvenu vaikka elektroniikka-au:ks tai jotai. Pointti oli et siellä voi tulla hyödyllisiä kokemuksiaki omalta siviilialalta.
>>
>>53478909
Vassari-akan mielipiteillä ei ole paskaakaan merkistystä. Se voi sieltä omasta ideologia kuplastansa huudella mitä lystää.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=DmgNZE7kQoo
Muistakaa äänestää tää Euroviisuihin, juutalaisystäväni :-DDDDD
>>
>>53479851
Et, mutta sanoit että
>Se vaan kuuluu asiaan kertoa kuinka sluibaa on ollu vaikka ei oikeasti ole ihan niin sluibaa ollu.

Niin totesin vaan että joissain hommissa tilanne on kyllä juuri päinvastainen.
>>
>>53480050
tän nimi vois olla #lääppijät
>>
>>53480225
Ei ne ole kantasuomalaisia
>>
>>53480050
Rotusekottelu on hauskaa. Kaikki siistit tyypit tekee sitä.
>>
>>53479935
Onko se sanonu että mikä niissä katupartioissa nyt harmittaa vai onko tämä vaan suvakkihuumaa ja oikeamielistä vihapuhetta kun partiopojalla on pilotti päällä.
>>
>>53480050
Voitaisko jo äänestää Turmion Kätilöt Euroviisuihin?
>>
File: 1451254141028.jpg (706 KB, 1440x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451254141028.jpg
706 KB, 1440x1080
Heittäkää joku amatööriarvio milloin tämä pakolaiskriisi lähtee viimeiseen veriseen syöksykierteeseen

Itse heitän veikkaukseksi ensi uutta vuotta kun seuraava parin miljoonan moniosaajan paraati on saapunut Eurooppaan ja about samat setit tapahtuu kuin tänäkin uutena vuotena.
>>
>>53481388
2019 alkupuoliskolla.

Näyttää tää matuilu menevän siihen suuntaan et ei tästä kohta enää ilman täysveristä paskamyrskyä päästä.
>>
File: 1435684983221.gif (2 MB, 216x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435684983221.gif
2 MB, 216x150
Hirveet mielentilan ailahtelut päällä kun yritän vähentää ahmimisen määrää. Tuntuu kuin olisin joku 14v tyttö saatana ja vasta kolmas päivä menossa.
>>
>>53481155
Eihän sinne voida laittaa mitään sellaista, mistä joku saattaisi pitää. Se ei ole taiteellista!
>>
File: 1303.jpg (23 KB, 429x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1303.jpg
23 KB, 429x375
>>53473343
>ilmeeni kun datanomi
>ilmeeni kun en muista koulusta mitään
>ilmeeni kun IT-ala ei kiinnosta pätkääkään
>>
File: 1442483100868.png (106 KB, 372x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442483100868.png
106 KB, 372x351
>>53481388
Ei koskaan
>>
>>53481388
Ei koskaan, yhteiskunta vain degeneroituu jenkkilän kaltaiseksi dystopiaksi. Sosiaalituet ovat 100e ruokakuponkeja, neekereille ja yh äidille tuplamäärä. Koulutus ja terveydenhuolto ovat maksullisia. Toimeentulevat ihmiset (lääkärit, lakimiehet, insinöörit jne.) segrekoituu omille valkoisille aidattuihin yhteisöihin. Neekerit, arabit ja köyhät suomalaiset asuu keskenään köyhillä alueilla.

Tottakai rähinöitä tulee, on katupartioita, neekerijengejä ja shariapartioita. Mut mitään rotusotaa tai muuta semmosta ei tule.
Jenkeissä jengi on paljon heikomalla, neekereitä on parikymentä miljoonaa ja kaikilla on aseet. Ei siellä silti mitään rotusotaa ole.
>>
>>53481155

Mistreat tai Sniper vois olla parempi. Paskaa musaa, mutta kivat lyriikat.

https://www.youtube.com/watch?v=YgCOILBTIbU
>>
>>53481789

Jenkeissä ei ole niin radikaalia kulttuuri eroa etnisten ryhmien välillä.
>>
>>53480050
Ihmettelinkin miksi Euroviisut oli homoille ja keski-ikää lähestyville naisille niin tärkeä asia että piti puhumiset töissä ja sosiaalimediansa asialle joka vuosi omistaa.

Tämä menee täysin lässyvassaripolitiikaksi tänä vuonna.
>>
>>53482087
Ei olisi ensimmäinen kerta
>>
>>53481979
Onhan, siellä kulttuurien vaan ei tarvitse kohdata.
>>
>>53481789
Jenkkilä kasvoi sellaseks aikojen saatossa mutta tänne sitä ollaan tuomassa väkisin ja nopeesti. Ja johan meillä on 4 kuukauden jälkeen katupartiot ja ties miten monta raiskattua naista/tyttöä lisää, ja perkeleen kiukkunen kansa.
>>
>>53482359
Ootappas ku toi tahti taantuu "vaan" sellaseksi 15 00/vuosi ja turvikset lähtevät pois noista hätämajoituspaikoista lammaspaikkakunnilla mamughettoihin, joista muuttavat pois vikatkin kantikset niin pian ollaan sellasessa segregaatiotilanteessa niin kuin Ruotsi, että tavalliset ihmiset saattaa kuvitella, että eihän niistä ole mitään haittaa kun en näe niitä mun keskiluokkasella omakotitaloalueella, en mun keskiluokkasella työpaikalla, mun keskiluokkasella automatkalla tai keskiluokkasessa ostoskeskuksessa, ne mitä näkee välillä keskustassahan on varmaan vaan yksittäistapauksia :) Joten lisää pakolaisia vaan, onhan niitä pakko auttaa :)
>>
>>53482565
*15 000
>>
>>53482213
>Onhan, siellä kulttuurien vaan ei tarvitse kohdata.

Jenkki nekru tai latino on enemmän kuin muutaman pykälän länsimaisempi kuin hiekkaneekeri tai aito afrikkalainen yön-timo.

Lisäksi kaupunkirakenne ei ole niin tiivis kuin euroopassa keskimäärin.
>>
>>53482565
Ihan hyvä, mutta keskiluokka tulee kuolemaan pois. On vain mamuja, köyhiä ja rikkaita
>>
>>53482623
Tiiviimpi kuin Suomessa, eikä sillä tiiviydellä edes ole väliä vaan sillä, että keskustat on näivetetty, eli ihmisillä ei ole enää yhteistä aluetta, jossa kaikki yhteiskuntaluokat tapaavat. Valkoiset elävät omilla alueilla, eivät käytä joukkoliikennettä, heillä on omat kauppakeskukset, omat työpaikka-alueet, koulut jne. Lisäksi, koska Amerikka ei ole sosiaalidemokratia, eivät valkoiset ole edes niin vastuussa mustista, tottakai ne vievät verovaroja, mutta vähän verrattuna siihen mitä Euroopassa.
>>
>>53482794
No keskiluokka on nyt jotain 70%, ei se siitä tule alle 20 prosentin ihan heti laskemaan, USA:ssa keskiluokka on pienennyt jo vuosikymmenet ja se on silti 49%.
>>
File: lolapua.jpg (3 KB, 125x113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lolapua.jpg
3 KB, 125x113
>>53466921
mitä helkkaria
>>
>>53482861
>Tiiviimpi kuin Suomessa, eikä sillä tiiviydellä edes ole väliä vaan sillä

Suomessa on lähiöiden välissä vitusti mettää, se on jotain, mitä jenkkiläisessä urbansprawlissa puuttuu. Muun Euroopan ja USA:n vertailussa tuo tulee entistäkin ilmeisemmäksi. Jenkeissä kaupunkirakenne on muutamia poikkeuksia lukuunottamatta suunniteltu täysin autoilun ehdoilla.
>>
>>53483227

>Jenkeissä kaupunkirakenne on muutamia poikkeuksia lukuunottamatta suunniteltu täysin autoilun ehdoilla.
Niin tehtiin Suomessakin 1960-1990
>>
>>53482565
Eli ihan ku Ruotsi ja Englanti nyt ja Saksa, Ranska Hollanti Tanska Belgia jne kohta perässä.
Itä-Euroopassa tullaan nauramaan meille yhä vaan kovempaa tulevaisuudessa jos niillä vaan kantti kestää vastustaa tätä touhua uhkailuista huolimatta, ja sehän kestää kun siellä vasta vähän aikaa sitten päästiin eroon yhden invaasion jälkimainingeista eikä uutta haluta.
>>
>>53483486
Mikähän meni vikaan nyt kun maakunnissa on jäätävä muuttotappio meneillään ja ihmiset hakeutuu isompien kaupunkien tuntumaan. Jenkkilässähän nuo valtavat suburbit on täynnä ja siellä asuminen tuntuu kannattavan vaikka työmatkaa kertyy vitusti. Olisko keskiluokan duunaria verotettu riittävästi vai oisko vielä varaa nipistää vähän.
>>
File: 1451787935881.png (179 KB, 500x358) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451787935881.png
179 KB, 500x358
>ei töttö-ötöä

Oispa töttö-ötö.
>>
File: chenwut.jpg (25 KB, 292x227) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chenwut.jpg
25 KB, 292x227
>>53471436
Oliks toi se likka Devil Is A Part Timer animusta?
>>
>vanhemmat aina kyselee koska hankin jonkun siivoamaan kämppääni.
RÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!
>>
>>53484162
En tiedä mutta veikkaan ikärakennetta.
>>
>>53484490
>käyttää englanninkielisiä animenimiä

ettekö te vittu osaa edes homoilla oikein
>>
>>53484490
taidat tarkoitaa HATARAKU MAOU-SAMAa VItUN TURBO PLEB
>>
>>53484413
Rönttö pörpöt on yliarvostettuja
>>
>>53484614
Tai sitten työnteosta on tehty niin kannattamatonta, ja elämästä ja autoilusta niin kallista ettei taskulaskimen omaava henkilö enää jää sinne korpeen elämään leveästi vaan muuttaa kaupunkiin. Varsinkin kun pk-seudulla on samasta hommasta isommat palkat kun loppu suomessa.
>>
>>53484727
>>53484655
No ei oo autismi sillä tasolla vielä saatana että alkais kuuriimuja muistamaan.
>>
File: himawari.png (398 KB, 792x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
himawari.png
398 KB, 792x540
Oispa kavereita...
>>
>>53485517
Eikö koko mämmi ole täynnä ystäviä?
>>
Kasvotusten varmaan jokainen /mämmi/stä turhauttaa toisiaan, eikä Skypeä kummempaa tuttavuutta saisi aikaan.
>>
>>53485517
Kaverit on pidemmän päälle tosi ikäviä kun niitä pitäisi kohdella hyvin ja aina ei vaan jaksa. Kivempi olla melkein ilman.
>>
File: allahu ackbar.jpg (96 KB, 768x432) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
allahu ackbar.jpg
96 KB, 768x432
>>53483867
>Itä-Euroopassa tullaan nauramaan meille yhä vaan kovempaa tulevaisuudessa jos niillä vaan kantti kestää vastustaa tätä touhua uhkailuista huolimatta, ja sehän kestää kun siellä vasta vähän aikaa sitten päästiin eroon yhden invaasion jälkimainingeista eikä uutta haluta.

Miettiny todella että jos tää paska vaan pahenee niin pitäisköhän muuttaa Slaavilandiaan pakoon.
Mutta mihin?
Unkari on aika vitun jepa politiikassaan, mutta kuin kauan sekin kestää ku se on kuitenkin aika lähellä Saksaa ja Balkkania mistä noi karvakädet tunkee.
Valko-Venäjä on Venäjääkin pahempi.
Puola ja Slovakia vaikuttaa ihan kivoilta paikoilta kuhan ne ei ala persettään kääntämään.
Romania ois varmaan aika varma ku se on niin paska paikka että sinne ei ees hiekkakansa mene.
Ukrainasta ei tiedä mitä siellä vielä tapahtuu.
Ja ite Äiti-Venäjän ongelmat tiedetään.
>>
>>53484162
Kansainvälinen ilmiö, ihmiset hakeutuu sinne missä on töitä ja työt keskittyvät suurkaupunkeihin moninaisista syistä, mutta kehitys tosiaan täysin sama joka puolella maapalloa. Amerikassakin ne pikkukaupungit tyhjenevät.
>>
>>53485953
Suomessa lisäksi kaupungit kannustaa firmoja ja opiskelijoita olemaan siellä kirjoilla, verot kun menee niiden taskusta sivukyliin jos ovat muualla kunnallisveron piirissä.
>>
>>53484613
Tilaa piika ja lähetä kuitti vanhemmille.
>>
No tuota, sain tyty-yden kaikesta huolimatta, mut nyt herää kysymys: Miten pidän tyty-yden?
>>
>>53485943
Miksei vaan viro? Taloudellisesti viro on samaa tasoa puolan/unkarin kanssa.
Siellä on jo paljon veropakolaisia Suomesta :D
>>
>>53486742
Venytä benis, puoli metriä Pringles purkin paksuista yleensä riittää.
>>
>>53486742
Miten sait
>>
>>53486742
Miten sait tyty-öden?
Nyt kunnon blogi, mäki haluun töttörönttöä.
>>
File: Mongolia and Eesti.png (321 KB, 710x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mongolia and Eesti.png
321 KB, 710x1200
>>53486863
No sekin on vaihtoehto, varsinkin kun oon miettiny tosissaan jonkun pikkubisneksen pystyyn laittamista ku Virosta löytyy seuraava
http://www.koivuaho.fi/verotus-virossa/
>Toinen suuri ero muun muassa Suomeen verrattuna on Viron yritysvero, joka maksetaan vasta, kun yhtiöstä nostetaan esimerkiksi osinkoa. Voittoa tuottava yhtiö voi siis verovapaasti jättää koko voiton yhtiöön, ja käyttää sen esimerkiksi investointeihin, työvoiman palkkaamiseen ja myyntivolyymin lisäämiseen. Järjestelmä on ihanteellinen varsinkin kasvuyrityksille.
Voitais täällä ottaa mallia pikkuveljistä jtp.
>>
>>53486742

hommaat vitusti massia
>>
File: eitoimi.png (237 KB, 511x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eitoimi.png
237 KB, 511x446
>>53487040
>>
Vittu että kämppä haisee pieruilta aina kun astuu ovesta sisään
>>
>>53487040
Eihän tommoista voi täällä kokeilla
>>
>>53487263
Ei tommosta saa täällä kokeilla ku EU kieltää
>>
*prööt*

t.pröötmies
>>
>>53487332
Kumma ku Viro saa
>>
>>53487427
Ne vaati siihen erityislupaa liittymisen yhteydessä ja saivat.
>>
File: 1387694036471.png (33 KB, 400x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387694036471.png
33 KB, 400x244
>>53486742
Paljasta salaisuutesi
>>
Hei nyt jotain rajaa, kolmesataakaks menossa jo
>>
>>53487532
Meidän pitäis haistattaa paskat EU:lle, ja tehdä sitä mistä on eniten hyötyä meidän kansalle.
>>
File: 1416009424772.png (667 KB, 649x877) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416009424772.png
667 KB, 649x877
tuntuu hyvältä olla mongoli jtp
>>
>>53490356
M-mutku EU:n virat ;__;
>>
>>53490561
Kansanedustajat jotka ajoivat meiddät EU:hun pitäis lynkata maanpettureina.
>>
>>53490602
Voidaanko säästää Sauli
>>
>>53490779
Sauli voidaan säästää.
>>
>>53486261
Suomessa valtion työpaikkoja pakkosijoitetaan maakuntiin ja yli 100 kuntaa saa pääosan verotuloistaan valtionosuuksina.
>>
File: 1382736401928.jpg (31 KB, 428x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382736401928.jpg
31 KB, 428x376
Kuuden tunnin päästä herätys töihin
>>
Seuraaks ne
Thread replies: 312
Thread images: 88
Thread DB ID: 428045[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.