[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 314
Thread images: 105
File: 03.jpg (88 KB, 850x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
03.jpg
88 KB, 850x850
Maanantai alkaa animella
>>
>>53419047
This general sucks, fuck off
>>
File: 1451016588373.png (451 KB, 544x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451016588373.png
451 KB, 544x748
>>53419086

Ur mum sucks me.
>>
File: 1451124439414.jpg (425 KB, 1024x1050) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451124439414.jpg
425 KB, 1024x1050
Aika kiva avauskuva.Laitanpa vielä toisen yhtä kivan.
>>
File: giphy.gif (941 KB, 500x281) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
941 KB, 500x281
>>53419086
Joudutaan lopettamaan. Purilaismies sanoi että langat imee.
>>
>13.40
>maanantai alkaa
Mee töihi lesbomädättäjä
>>
>>53419086
T. John Macklemore
>>
>>53419197
Kaipaatko poikarakkautta?
>>
>>53419230
ah ah muna poika pilluu ja kakka kikkeli kalle
>>
File: 1435367879290.jpg (39 KB, 526x561) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435367879290.jpg
39 KB, 526x561
>>53419230
>>
File: 1446878527051.png (42 KB, 159x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446878527051.png
42 KB, 159x302
just dropping to say you guys are some pretty alright lads
>>
>>53419086
Yksi Big Mac mukaan, kiitos.
>>
>>53419086
This guy gets it
>>
>>53419047
This general is good, keep up the good work.
>>
>>53419365
Kolme*
>>
Suositelkaa jotain mecha animea, kun tuo Gunbuster tuli puheeksi edellisessä langassa.
>>
>>53419678
ja laittikokis
>>
>>53419687
Kato Patlabor OVA jos et oo jo kattonu. Samaan aikaan tehty ja ihan näyttävä animaatiotyyli.
>>
>pakkasella nenä täyttyy räästä eikä nenän kautta voi enää hengittää
>suun kautta hengittäminen sattuu keuhkoihin
>stk ali-ihminen
>>
Elämä on paskaa
Onneks vkl on DESUCOOOON!
>>
>>53419906
Normot vittuun
>>
File: 1448604179393.png (704 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448604179393.png
704 KB, 1280x720
>>53419906
Kukin tyylillää mut ite: en menis.
>>
File: sakurako.png (460 KB, 730x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sakurako.png
460 KB, 730x1080
>>53419906
>Käy coneissa
>>
File: 1451299568056.gif (144 KB, 136x193) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451299568056.gif
144 KB, 136x193
>>53419906
>desucon

Onko tuolla mitään kiinnostavaa? Ainut kerta milloin olisin voinut käydä oli silloin kun Wakamoto vieraili siellä.
>>
>>53419687
Oisko toi GaoGaiGar

https://www.youtube.com/watch?v=CS_rdEYN7Cc
>>
>>53420003
Vittu pääsispä kairaa Sakurakoo sen rakoon.

Toki siis hellästi ja Himawarin luvalla.
>>
File: tomino.jpg (332 KB, 1728x2304) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tomino.jpg
332 KB, 1728x2304
>>53419687
Pari uusinta Gundamia ihan ok settiä

Muv-Luv Schwarzesmarken alkoi eilen myös
>>
File: 996029.png (34 KB, 666x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
996029.png
34 KB, 666x666
>>53420011
en mä tiiä, meen sinne kaverin kans juomaan kaljaa, pelaamaan magickia ja kourimaan naisia
>>
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016010920934553_uu.shtml
Mistä lähtien naisasialiitto on ollut ulkomaalaisten miesten asialla
>>
>>53419906
Onko tonne pakko pukeutua animuksi vai voiko siellä muita vaivaamatta pällistellä normovaatteissa?
>>
>>53420185
ehkä 10-15% cossaa siellä. Loput normovaatteissa
>>
>>53419906
Kävin viimevuonna, oli hauskaa.
Ootko ekaa kertaa menossa desuun?
Sääli että jää nyt välistä, oltais voitu pitää mämmimiitti.
>>
>>53420177
>http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016010920934553_uu.shtml
Mistälähtien feminatseja EI oo kiinnostanut valkoisten miesten kansanmurha ja länsimaiden tuho?
>>
>>53420252
kolmas desu, ja kaikki ollut frosteja koska kesäsin aina ollut jotain sen päällä :/
Cossasin viime vuonna Finn:iä AT:sta
tunnistajat tunnistaa
>>
>>53420177
Miten "klassinen keskustelu Kaisaniemen puiston turvallisuudesta 2000-luvun alussa" muka liittyy suomalaisiin, asia alkoi vasta somalien massamuuton jälkeen...
>>
>>53419687

macross frontier
>>
>>53420144
>Kourimaan naisia
Jaahas ja sitten saadaa lueskella iltapäivälehdista #Lääppijä trendistä hikky coneissa. Vaikkakin ehkä siinä on enemmän toimintaa mitä niiden kävijät yleensä saavat.
>>
>>53420099
Juu se ois tää
https://www.youtube.com/watch?v=gCpTyXCOFDE
>>
Mitä mieltä jengi on nyymichanista ja apokalaudasta?
Mämmi sai mut kiinnostumaan taas suomilautailusta, mutta ylilauta on paria alalautaa lukuunottamatta täysin kelvoton.
Mut nää ug-suomilaudat näyttää ihan kivoilta, iha niinku mämmi.
>>
>>53420579
Apoka on kiva, mutta paska postaustahti. NC menee paremman puutteessa.
>>
>>53420579
>suomilauta joka ei ole kuvalauta tai northpole
>hyvä
Valitse toinen
>>
>>53420579
nyymichan on 15 postaajan rinkirunkkaus jossa kaikki tietävät kokoajan kuka postaa vaikka nimiä ei käytetäkkään.
>>
>>53419047
Kato tätä Autismi Arnoa, Rami. Ei taia osata herätä 6 aikaa aamulla. Räh räh kjäh kjäh t. Työmies Tapi
>>
>>53420579
nyymichan on yksi vitun iso metakeskustelu siitä miksi nyymichan on parempi kuin lauta X.
>>
I keep opening the thread just to look at the OP picture
>>
>>53420348
Tunnistettu.
>>
>>53420579
Apoka on ihan kiva vaikkakin hiukka kuollu. Nyymichanista en tiiä
>>
>>53420959
Quattro juustohampurilainen, kolakola ja pirtely, kiitos.
>>
>>53420579
nyymichan tuntuu olevan liikaa pelkkä ircin jatke
>>
>>53420986
Ei tää Finn :D
>>
File: en voi hyvin.png (454 KB, 620x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
en voi hyvin.png
454 KB, 620x414
Heräsin just.
>>
File: supernig.jpg (85 KB, 600x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
supernig.jpg
85 KB, 600x300
>>53422271
ai tää vai
>>
File: rengecos.jpg (314 KB, 1024x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rengecos.jpg
314 KB, 1024x871
>>
>>53423046
kato mannerheim!
>>
File: 231425346457.jpg (80 KB, 1333x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
231425346457.jpg
80 KB, 1333x900
>stk kolmen viikon loma loppuu
aion valjastaa tämän vitutuksen opiskelupaikan etsimiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun
>>
>>53423229
Hyvä suunnitelma
>>
>>53423229
Ai siis kaljanjuomiseen ja koneella makaamiseen? No joo.
>>
>kello lyö 14:50
>voi juku mä lähden kohta hiippailemaan kotiin
>pomo soittaa
>make älä lähe mihinkään, tarvitaan sua viel about 45min :DD
>ja sun pitäs muuten tulla viel käymään työmaalla tos seiskan aikoihin illalla :DD
oispa neet
>>
Tuleeko H-merkki jos sanon intissä polttavani kannabista päästäkseni pois mutta kusen puhtaat?
Kävin tänään veksissä ja valitin homeesta. Lääkäri sanoi että ei ota kantaa onko täällä hometta.
>>
>>53423819
oispa töitä
>>
Maahisten kuningas on kuollut ;_;
https://www.youtube.com/watch?v=JPRh537QyVo
>>
>>53423819
Missä oot töissä? Oletko sukulaisella?
>>
>>53423849
Valitat psygologille vai mikä se nyt onkaan ettet enää kestä ja haluat sivariin. Pääset pois n.3 päivässä
>>
>>53423849
>Lääkäri sanoi että ei ota kantaa onko täällä hometta
Miksei?
>>
>>53423849
>"Me tiedetään että täällä on hometta mutta ei haluta vastuuta sen aiheuttamista vaivoista"
>>
>>53423849
Semmoista ei olekkaan kuin H-merkintä. Se on joku legendaarinen tornari. Sen sijaan saat E-paperit ja jos sitten jaksat kolmen vuoden päästä kertoa saman stoorin saat ne C-paperit.

Toki siellä tiedoissa lukee "nyymi nyyminen, e-paperit, huumeiden polttelu" mutta ei niihin tietoihin pääse käsiksi kuin puolustusvoimat ja ehkä jossain ääritapauksessa jos sua epäillään maanpetoksesta niin poliisi ja siinä kohti en stressais jostain marisätkästä.
>>
>>53423903
>>53423915
>>
>>53423849
Suodatinkiekot tuvan ilmastointiputkiin kyselemättä ja tuuletat viileäksi asti kerran.
Yllättäen muutaman viikon ajan onkin ainoa terve ryhmä komppanjassa.
>>
>>53424184
>kyselemättä
Tommosesta tulee kyllä vähintään ehdollista.
>>
>>53424331
Mikäs ilman siivilöinnissä täyttää rikoksen merkit?
>>
>>53424410
Oisko tää
>maanpetos
>>
>>53424676
Jaa-a, ehkäpä jos maanpuolustuksen kannalta olennainen asia antaa homeella astma alokkaille.
Oma-aloitteinen perseily on olennainen osa varusmiespalvelusta, itse harrastin ja seurauksena ei ollut muuta kuin välillä huutamista.
>>
File: nattywalk.gif (2 MB, 371x352) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nattywalk.gif
2 MB, 371x352
postaan kotoa
>>
>>53424995
Kokolattiamatto, luksusta.
>>
>>53424995
tuo vaatekappale ei näytä mukavalta
>>
File: 1436466651135.jpg (1 MB, 2000x1583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436466651135.jpg
1 MB, 2000x1583
Panettaa
>>
>>53426704
Itteä ei jostain syystä paneta, varmaan alkaisi panettaa ja kovaa taas kerran jos näkisin vähän enemmän rivoja animu__tytyjä
>>
File: souminazis.jpg (14 KB, 275x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
souminazis.jpg
14 KB, 275x183
>>53419047
Saunas are overrated
>>
File: ptsd.jpg (260 KB, 696x975) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ptsd.jpg
260 KB, 696x975
>>53426817
Triggered
>>
>>53426817
Viime kerran kun olin saunomassa niin humanisti tytöt koitti lääppiä
>>
>>53419047
Who are these semon demons?
>>
>>53426984
poo in the loo lälläslää
>>
>>53426942
Kai teit rikosilmotuksen? seksuaalirikoksia ei saada koskaan kuriin, jos niihin ei puututa.
>>
>>53427163

ei miehiä voi ahdistella senkin höpsö
>>
The Finnish language is LITERALLY a meme
>>
>>53427256
that is what your mum said when I did the abc on her pussy
>>
>>53427256
äitis on mene
>>
>>53427256
nosy
>>
Finland ITSELF is a joke played out by the human race collectively

The country of Finland DOES NOT ACTUALLY EXIST; in its 'place' is a GIGANTIC SPURDO SPADRE FACE
>>
>>53420380
Miksi juuri Frontier? Alkuperäinen on paras, vaikka on F ihan OK myös.
>>
>>53426942
I can type in my language too, just watch.
Pirtis apmeklē tikai pedofīli un homoseksuāļi.
>>
>>53427585
lälläslää, suomi voitti nuorten lätkässä!
>>
>>53420177

>Sadek ei usko ilmiön voivan rantautua samalla tavalla Suomeen. Sadekin mukaan suomalaiset naiset ja maan hallitus eivät hiljenisi ilmiöstä niin kuin arabialaisnaiset. Lisäksi Suomessa on kameravalvontaa julkisilla paikoilla, toisin kuin Egyptissä.

Huutonaurua kun tasan sama tapahtui Helsingissä ja nimenomaan suomalaiset naiset ja hallitus hiljeni
>>
Finnish characters in anime are the cutest.
>>
>>53427632
NO

don't believe in the fooling finn, my friends

just say NO to FINLAND
>>
File: 123456.jpg (18 KB, 500x328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123456.jpg
18 KB, 500x328
>>53422452
>>53423046
Aika diippi yhdennäiköisyys näillä
>>
>>53420177
Kyllä suomalaisetkin #lääppijät
>>
File: mettä.jpg (39 KB, 338x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mettä.jpg
39 KB, 338x372
>>53427723
>>
>>53423046
>>53422271
accidental huutista
>>
>>53427227
Oli niitä semmosia poikkitieteellisiä illanistujaisia ja siinä mukavia rupateltiin montakin tuntia ja yks jos toinenkin kävi saunomassa välillä, mutta sitten loppuillasta yhtäkkiä tunsin kun käsi hipelöi olkapäätä. Tahoin siitä vaan jotenkin pois joten sönkötin jotain ja kävin hakemassa uuden oluen jääkaapilta, mutta sitten se pahaks vasta meni ku istuin takasi pöytään ja se tyty laski käden reidelle. Ahdistuin tilanteesta kyllä huomattavasti.
>>
File: 1450427355311.jpg (42 KB, 290x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450427355311.jpg
42 KB, 290x290
>>53427722
You call this cute?
>>
File: lil based god.jpg (70 KB, 720x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lil based god.jpg
70 KB, 720x540
>>53428171
top_tire
>>
>>53428114
RRRRRRÄÄÄÄÄ
kuulostaa ihan liian normolta
Mee pois
>>
>>53426942
>>53428114
Ootko söpö? :3
>>
File: velho.jpg (585 KB, 683x1023) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
velho.jpg
585 KB, 683x1023
>>53428114
oletko noituri?
>>
>>53427722
Desho?
>>
File: 1452527096825.jpg (42 KB, 322x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452527096825.jpg
42 KB, 322x379
>>53428042
>>
Jouduin tänään lastenkotiin j t p. P io täiskö karata?
>>
>>53428302
En, menepois.
>>
>>53428627
Oot söpö :3 Postaa olkapääs :3
>>
>>53420177
5+ jätkän joukkoraiskauksista ja lääppimisestä uutena ilmiönä tässä on kyse eikä mistään puistorikastamisesta

Ihan kuin tahaltaansa yrittävät asian ymmärtää väärin
>>
>>53428626
Oliko oma vai huoltajien moka?
>>
>>53428626
Synnyitkö vittupääksi vai ryyppäsikö vanhemmat
>>
>>53428735
Äiti alko käyttää huumeita koska niin tekee sen miesystäväkin ja ei jaksa pitää meistä huolta. Surkeata kun sisko pääsee sen biologiselle isälle asumaan ja jään tänne yksin. Heh!!!
>>
>>53429073
>>53428626

alaikäban
>>
>>5342913
Ootko ikärasisti X( soitin kytille. Nauti loppuelämästäs linnassa!
>>
>>53429073
Aika siistii.
Koita pärjätä.
>>
>>53429073
Jaa. Karua puuhaa. Jos on kummi niin kannattaa alustavasti haluta sille asumaan.
>>
>>53423920
Kiitos, näillä siis eteenpäin.
En rupea hommamaan mitään vitun asthmaa tän paskan takia.
>>
>>53429073
Ootko jo toisen asteen oppilaitoksessa? Etkö voi hakea opiskelija-asuntoa?
>>
>>53429521
Onko sattumalta Kajaanin homeloukusta kyse?
>>
Kohta tiedossa riistakäristystä ja pottumuusia. Mites muiden setit?
>>
>>53429691
Pakastepizzaa ja kaljaa
>>
>>53429691
munakasta (Xd) ajattelin iskeä tulille
>>
>>53429691
Niin juu, syödäkin pitäis. Kymmenen tuntia aamiaisesta.
>>
File: P_20160111_183110.jpg (157 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
P_20160111_183110.jpg
157 KB, 1600x900
>>53429691
Cashewpähkinöitä paahdettuna suolaisessa kerma-hunaja kastikkeessa.
>>
>>53429911
Mielenkiintoset setit, varmaan tofun kanssa 5/5.
>>
>>53429911
Näyttää paskalta
>>
>>53429988
Niin näyttää mämmikin.
>>
File: 1451675460065.png (169 KB, 575x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451675460065.png
169 KB, 575x446
Kuolen tylsyyteen. Pitäisiköhän katsoa animea tai pelata jotain.
>>
File: 1451599392676.jpg (69 KB, 700x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451599392676.jpg
69 KB, 700x338
>>53430703
Kuole mieluummin tylsyyteen, parempi näin pitkällä tähtäimellä.
t. Tietäjä
>>
>>53430703
Mulla oli sama kun pidin välivuotta. Sitä ei saa mitenkään täysin parannettua. Mut itellä autto ku alko mixata tekemisiään.
Esim 2h pelaaamist 0.5h runkkausta 1h animea 1h ruuanvalmistamista ja syöntiä 1h lautailua 2h pelaamista 1h kauppaan 0.5h runkkausta 1h lautailua 1h ruokaa jnejne
Kokoajan max 2h pätkissä vaihtaa tekemistä niin se auttaa jonku verran.
Mut se sisällä olo alkaa ahistaa vaikka välillä käy ulkon kaupas. Sille vaan ei voi mitään...
>>
>>53429581
Kyllä herra nyymi.
>>
File: radfrog.png (7 KB, 652x811) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
radfrog.png
7 KB, 652x811
>>53430703
>>53430961
Halusin vain sanoa että God hand on aika vitun jees
>>
Mistä johtuu, että pakastepizzat maistuu nykyään paskalta
>>
File: 1451042308297.jpg (40 KB, 422x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451042308297.jpg
40 KB, 422x530
>>53431911
Väitätkö todella, että nuo on maistuneet joskus hyvältä?
>>
>>53432011
Ennen pystyin syömään, nyt en
>>
>>53431911
Jos söisit jotain muutakin välillä niin vois maistua paremmilta
>>
>>53431911
ehkä kasvoit niistä ulos. itse söin saarioisten jauheliha"pizzoja" vuodet 2007-2014. Viime vuonna en syönyt melkein lainkaan, olivat vain niin pahvisen makuisia.
>>
File: 1428078125775.png (279 KB, 562x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428078125775.png
279 KB, 562x576
>>53432011
Nautin ihan oikeasti pakastepizzan mausta.
t.eri
>>
Tekis mieli namia, mutta en keksi mitä tilaisin. Ehdotuksia
>>
>>53426984
Nico and Maki are pure and the fact that they occasionally kiss just proves it!
>>
File: 1452442064838.gif (183 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452442064838.gif
183 KB, 480x270
en kerenny tänään pesee hampaita kun oli viideltä herätys
>>
File: frozen pizza.jpg (104 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frozen pizza.jpg
104 KB, 640x640
>>53431911
>>53432011
There is literally no better food on earth than Ristorante frozen pizzas
>>
>>53432321
>tilaisin

EIkö karkkia kannattaisi käydä kaupasta hakemassa?
>>
File: 1439332475945.jpg (32 KB, 640x619) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439332475945.jpg
32 KB, 640x619
>>53432622
>replying to a 2 hour-old post
>posting shit anime
>>53432692
>ananás
>>
>>53432674
Ootko se inttinyymi? Koeta jaksaa siellä.
>>
>>53432692
ite aattelin just pistää tonnikala ristoranten uuniin
>>
>>53432765
>>53419422
looks like some people got out of the bed with a wrong foot!!
>>
>>53432723
En kehtaa ostaa kaupasta isoa määrää karkkia
>>
File: 1439637518388.jpg (77 KB, 288x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439637518388.jpg
77 KB, 288x499
Luulin että kaikki animehomot meni inttiin, mut tää lankahan on pahin pitkiin aikoihin.
>>
>>53432781
on
koko vitun päivä meni ulkona taisteluvarustus päällä
>>
>>53432832
Voi vittu nyt

Kukaan ei välitä ostatko kolme kiloa kurkkua vai karkkia.
>>
File: 4235.png (543 B, 58x52) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4235.png
543 B, 58x52
>>53432875
Paljonko on aamuja?
>>
>>53432847
>animehomot
>inttiin
Miks mennä inttiin kun voi vaan hankkia c-paprut?
t. C-prujullisen herrarodun jäsen
>>
>>53432875
Saispa taas pitää sirpaa ja tetsaria ;_; Ja rynkkyä
>>
>>53432765
Give me one reason not to reply 2 hour old post you fucking portugalian nigger :D
>>
>>53432692
I just ate Ristorante's mozzarella pizza and could barely finish it
>>
>>53433100
Yeah the mozzarella one sucks. nothing but cheese. The Hawaiian and spinach ones are good
>>
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016011120941919_ul.shtml
>Arabimaissa rikollisuuden muoto on tunnettu jo pitkään.
>Arabiaksi sitä nimitetään sanalla "taharrush", joka tarkoittaa naisten seksuaalista joukkohäirintää julkisesti.
Tämä on nyt kirjaimellisesti kulttuurinrikastusta. Noilla perkeleillä on nimikin sille kun porukalla ahdistellaan ja raiskataan naisia.
>>
File: 1451788560962.jpg (43 KB, 550x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451788560962.jpg
43 KB, 550x476
>>53432847
Omista inttivuosista melkein kymmenen vuotta aikaa. Yritä nyt vaan jaksaa meidän kanssa.
>>
File: 1452271749034.jpg (35 KB, 644x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452271749034.jpg
35 KB, 644x611
>>53432905
liikaa
en tiedä viel
>>
File: 1320792726081.jpg (38 KB, 225x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1320792726081.jpg
38 KB, 225x240
>>53433032
You should be checking these quints instead you dumb fucker
>>
>>53433334
As shit as your skin.
>>
>>53433334
lmao
>>
File: 1413981501849.gif (2 MB, 400x286) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413981501849.gif
2 MB, 400x286
>>53433389
>>53433393
FUCK YOU
>>
File: akun muikea ilme.gif (61 KB, 149x173) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
akun muikea ilme.gif
61 KB, 149x173
>>53432921
Inttifiilistelystä puheenollen, itselläni on jotakin kummaa nostalgiaa omaa palvelustani kihtaan
>tammi-helmikuun pakkaset, -20ºC tjsp
>tule syömästä ja siirry takaisin palveluspaikalle minisotkun kautta
>vierestä marssii mosaosasto täydessä taisteluvarustuksessa ja helvetillisen täydet reput selässä
>oma varustus luokkaa M05 housut, villapaita ja pahvikahvi
>>
>>53429911
ei voi olla NEET, cashew-pähkinät on kalliita
>>
https://www.youtube.com/watch?v=etXbPrCZ6dk
>>
>>53434255
Estonian language never fails to sound funny.
>>
>>53434255
KÄÄBIK :DDDDDDDDD
>>
File: 1447556214628.gif (3 MB, 627x617) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447556214628.gif
3 MB, 627x617
oispa ystäviä
>>
Mun kiljust tuli vähä laimeet mut kyl se menee... Ois pitäny vissii antaa käyä kauemmin.
Käytin pikahiivaa ja annoin olla 8 päivää
>>
File: 1447438706135.jpg (171 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447438706135.jpg
171 KB, 1280x720
Olispa kaljaa, kaupastahan sitä saa mutta kun pitää herätä huomenna klo 7 niin ei kehtaa juoda kun menee kuitenkin överiksi.

Mökö möks vittu.
>>
File: 1451039591813.png (172 KB, 462x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451039591813.png
172 KB, 462x437
>>53434872
Uskaltaispa nähdä ihmisiä livenä.
>>
File: 1451039608683.jpg (79 KB, 478x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451039608683.jpg
79 KB, 478x600
>>53434872
Oon kaikkien animehomojen ystävä. Myös sinun.
>>
>>53434903
No onpa sulla nyt vaikeaa
>>
File: 1450983512891.gif (3 MB, 361x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450983512891.gif
3 MB, 361x203
onko mustilla pojilla oikeesti isot pippelit
>>
en tykkää tästä että postaatte söpöjä animekuvia samalla kun puhutte jostain likaisista aikuisten jutuista niin kuin kaljasta ja huumeista
>>
File: 1445900088954.png (484 KB, 626x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445900088954.png
484 KB, 626x431
>>53433860
Vähän sama mutta muunneltuna
>tammi-helmikuun pakkaset
>siirry suoraan syömästä vaunuhallille koska huoltoa luvassa.
>kaverin kanssa älli ulos hallista ja hyrskhyrsk kohti tankkausasemaa
>Tuoreet mosat marssii risteykseen oikealta ja muoto pysähtyy antaakseen tietä vaunulle
>kurvaa risteyksestä oikeaan samalla morjenstaen alikeille kaverin kanssa ja nauraen jäätyville, surkean näköisille mosille
>>
>>53433175
hienoa, koskahan mekin päästään kokeileen?
>>
Siis mitä vittua?

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1452487181560.html
>>
>>53435307
sil oli plussapisteitä oikeuslaitokselta niin sai alennusta
>>
>>53435307
>KÄRÄJÄOIKEUDEN tuomio miehelle oli hovioikeuden mukaan ”liian ankara, minkä vuoksi sitä on alennettava”.

Juuh elikkäs mitä vittua
>>
>>53435307
Aikamoista
>>
Animua ja weizenbockia. Voi juku mikä maanantai
>>
File: 1410374889435.png (170 KB, 317x403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410374889435.png
170 KB, 317x403
>>53435307
Tuskin ketään haittaa, jos vaikka menen itte tappamaan ton tyypin?
Tai oikeestaan murhaan ensin perheeni niin saan sentään lievemmän tuomion
>>
>>53435307
Miksi?
>>
File: 1451504585456.jpg (430 KB, 1167x1068) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451504585456.jpg
430 KB, 1167x1068
>>53435307
Siis aiempi rikos on lieventävä asianhaara? Ei helvetti.
>>
>>53435095
source on that gif?
>>
>>53435307
Ei pitäs tässä vaiheessa kellekään tulla yllätyksenä että pohjoismaissa on lainsäädäntö aivan päin vittua
>>
>>53435640
se on kato kun se tekijäkin on uhri, ei sitä sovi liikaa rankaista tai ollaan yhtälailla rikollisia
>>
File: 1450771651862.png (776 KB, 906x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450771651862.png
776 KB, 906x1080
>>53435095
Mustat miehet on rumia
>>
>>53435635
some interracial thread on /h/ has one more gif
>>
>>53435307
Tulee mieleen se sarjakuva jossa pankkiryöstäjät raiskaa lapsen ennen kiinnijäämistä jotta sais lievemmän tuomion
>>
>>53434874
Olitko se nyymi joka osti ison pussin turbohiivaa ja kyseli kiljusta?
Noh, toivottavasti maistuu. Parin sitruunanmehun puristaminen parantaa makua huomattavasti, maistuu ihan siltä garage juomalta.
>>
Please post link to Markos yotube channel I can't find it.
>>
>>53435875
https://www.youtube.com/user/Markorepairs
>>
File: 1452356815081.png (20 KB, 736x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452356815081.png
20 KB, 736x547
>>53435927
Thank you anon! :DD

Here's a gondola.
>>
>>53435768
I checked out the interracial thread and holy shit is it cringeworthy. I will never understand the appeal of cuckold.
>>
>>53433175

>Sadek ei usko ilmiön voivan rantautua samalla tavalla Suomeen. Sadekin mukaan suomalaiset naiset ja maan hallitus eivät hiljenisi ilmiöstä niin kuin arabialaisnaiset. Lisäksi Suomessa on kameravalvontaa julkisilla paikoilla, toisin kuin Egyptissä.
>>
>>53435635

>Sweden
>>
File: 12321.jpg (108 KB, 490x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12321.jpg
108 KB, 490x720
Mitä teetä te juotte?
>>
>>53436405
Kahvia
>>
>>53435836
Joo oon se. Kyl se helåposto menee ja pärisee. Sitä on joku 6l viel jäljel.

Ei paha ku 0.8e saa yhet hyvät kännit. <3

Veikkaan et se on jotain 10%.
>>
File: 1421190697729.jpg (218 KB, 633x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421190697729.jpg
218 KB, 633x800
>>53436405
Keisarin Morsian ja Vihreä tee
>>
>>53436405
teetä? en juo teetä mutta teetän animea pyttyyn haha lälläslää!
>>
>>53436405
Vehnäolutta. Tämän jälkeen vois kyllä pistää vaikka Uskollista Ystävää tulemaan
>>
File: 1361193965393.jpg (97 KB, 504x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1361193965393.jpg
97 KB, 504x470
/r/equestaan vielä uudestaan:

Kolmipaneelinen strippi missä akun kolmas silmä aukeaa

Ettiny jo kaks päivää
>>
>>53436405
se ois toi perus lipton
>>
File: filthy peasant.gif (439 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
filthy peasant.gif
439 KB, 640x360
>>53436405
Teen itse teeni. Kaapissa on pakurikääpää, nokkosta ja siankärsämöä. Laittakaa vain te rahanne niille kauppojen juutalaisille.
>>
File: 1424123870350.png (58 KB, 324x246) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424123870350.png
58 KB, 324x246
>>53436405
Ostin Liptonin keltasta laabelia jostain syystä. Kai tätä juo.
>>
File: 1379827103942.gif (460 KB, 318x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379827103942.gif
460 KB, 318x239
>>53437109
Tossa
>>
>>53437194
Mikäs meemi toi on? Oon nähny tosta samasta kuvasta monia eri versioita ympäri nelikaania.
>>
File: 12322.jpg (99 KB, 520x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12322.jpg
99 KB, 520x720
>>53436515
Vihreä kyllä aika mahtavaa ja voi keittää samoista lehdistä toisenkin kupillisen jos maistuu. Nyt menossa pussillinen Earl Greytä

>>53437151
>Tee
>Nokkosia valtatien varrelta
Juuh elikkäs
>>
>>53434255
pippeltaatten :DDDD
>>
>>53437109
Olisko tämä
>>
>>53432847
Nykypäivä ja älypuhelimet. Intti kylpee paskassa 24/7 tätänykyä.
>>
onko täällä oikeesti niin vitun uusavuttomia ihmisiä että ainut lämmin ateria mitä osaa tehdä on pakastepitsa? ei kai?
>>
>>53437705
Aina ei jaksa kokata desu
>>
File: 567812456789543.png (195 KB, 368x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
567812456789543.png
195 KB, 368x375
>>53437597
No just se :DD

5/5 kiitos paljon
>>
File: 1450620382567.jpg (116 KB, 812x945) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450620382567.jpg
116 KB, 812x945
>>53437705
Leivon pitsan itse alusta loppuun asti. En kyllä vieläkään osaa tehdä ohutta pohjaa, mutta pannupitsa tyylinen maistuu hyvin myös.

Kiitos äiskälle, että ylipäätään osaan tämän tehdä.
>>
File: 1452019916207.png (436 KB, 644x644) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452019916207.png
436 KB, 644x644
>>53436405
En tykkää teestä.
>>
>>53437705
Vittu miten vituttaa käyttää helvetisti aikaa kokkaamiseen ku käy töissä ja opiskelee. Omaa aikaa on muutenki vitun vähän.
>>
File: 12323.jpg (88 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12323.jpg
88 KB, 1280x720
>>53437840
>>
>>53437770
>>53437839
>>53437915

tiedän täältä ainakin yhden virolaisen joka syö 24/7 eineksiä eikä omista edes vittu kattilaa

makaroneissa/muussa pastassa menee 10-15min
ja siinä samalla voi paistaa ja maustaa sipulin ja jauhelihan, sit heittää sekään vähän tomanttimurskaa jos ei halua olla köyhä ja vaikka tiskata vittu lautasen ja haarukan
paska selitys...
>>
>>53437705
Pakastepitsa on hyvää, joten miksi tuhlaisin aikaa perunoiden kuorimiseen ja keittämiseen?
>>
File: 1382127474975.jpg (24 KB, 400x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1382127474975.jpg
24 KB, 400x462
>>53438076
>kuorii perunat
>>
>>53438076
>kuorii perunansa
Ihan kauhea plebeiji.
>>
>>53435589

>herää
>en elä Vitamin Questia

Syytän Tampereen yliopistoa.

>>53436405

Vihreä jasmin.
>>
>>53438062
>joka päivä makaryyniä ja jauhista
En koskaan.
>>
>>53438076
>kuorii perunoita
Mitä helvettiä?
>>
File: 2362345.jpg (3 KB, 120x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2362345.jpg
3 KB, 120x120
>>53433860
Muistan itse vielä loppusodan kun olin esikunnassa koko harjoituksen ajan puhumassa paskaa everstien ja muiden kanssa. Kahvin keittäminen oli se tärkein tehtävä ja tuli ihan everstiltä käsky pitää huoli että aamulla on kahvit keitetty ennen kuin hän herää ja päivällä pitää olla koko ajan kahvia saatavilla.

Esikunnan edessä tietenkin mosats seiso vahdissa ja minä kävin siinä pyörähtelemässä kahvikupin kanssa muuten vaan tai ohi kävellessä kun olin matkalla saunaan/sotkuun/suihkuun mosilta ohi kysyen että onko teltassa kylmää.

Kerkesin jo säikähtämään ennen loppusodan alkamista että minun pitäisi joku ase ja tetsariki penkoa esiin ku ei niitäkään ollu käyttäny sen jälkeen kun ne oli saanu.

Ei edes vituttanu olla vuotta ku oli niin suklaiset setit ja tämän kaiken riman alittelun ja kahvin lipittelyn kruunasi kersantin natsat.
>>
File: 1435323597654.jpg (65 KB, 504x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435323597654.jpg
65 KB, 504x504
>>53438076
>perunoiden kuoriminen
>>
>>53438132
>>53438156
onneks niitä perunoita saa semmosina nuorempina ja vähemmän multaisina
saa kuoristakin ravintoaineet :3
>>
File: 1452540403709.png (57 KB, 195x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452540403709.png
57 KB, 195x198
>>53438194
>>
>>53437915
jaa, ite suurimmaks osaks vetelen jauhelihamakaronisörsseleitä minkä tekemiseen menee about 15min
>>
Just laitoin makaryllit poriseen
>>
>>53438196
se onkin ainut ruokalaji mitä voi kokata
onko sitten kiva vetää jotain mikropitsoja ja muita eineksiä kun kroppa ottaa vastaan jo kolmikymppisenä
juot varmaan myös vähintään 1,5l limpparia per päivä? sami
kylläpäs triggeröidyin, wew
>>
File: 1451920374905.png (344 KB, 340x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451920374905.png
344 KB, 340x523
>>53438058
Noku tee maistuu laimeelta ja lämpimältä mehulta
>>
>>53438399
eikö kannattais ihan vaihtelun vuoksi kokeilla jotain täysjyväpastaa? omasta mielestäni parempaa kun normi makarylli, ehkä vähän kun vertais vaaleeta ja ruisleipää?
>>
>>53438339
Se siinä onki, ei viittis tollasta paskaa syödä joka päivä.

>>53438423
Koitas nyt kehari rauhottua. Sanoin, että vituttaa ku menee aikaa kokkaamiseen. En sitä, että sen kokkaamisen sijaan ostan jotain einespaskaa ja kiskon limua. Teen kunnon safkaa ittelleni, mutta kyrpii ku menee aikaa siihen.

Ens kerralla jätä postaamatta ennen ku viesti on ymmärretty, paskaperse.
>>
>>53438423
Luuletko oikeasti päivittäisen jauhe vitun lihan ja hiilaripaskan syöminen on terveellistä?
>>
File: juuhtota.jpg (32 KB, 650x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
juuhtota.jpg
32 KB, 650x488
wuf
>>
Suomi
Suomi
Sauna
Sauna


SAWNA
SAWNA
S A W N A
>>
>>53438615
>Teen kunnon safkaa ittelleni, mutta kyrpii ku menee aikaa siihen.
>Ens kerralla jätä postaamatta ennen ku viesti on ymmärretty, paskaperse.

no hyvä! ja en jätä, älä ota itseesi

>>53438619
ei varmaan terveellistä mutta varmasti terveellisempää
sitäpaitsi ei mitään samaa ruokaa kannata syödä 24/7, jo pelkästään sen takia että se alkaa maistumaan puulta
>>
>>53438768

haista sinä vaahteraneekeri vittu
>>
File: 1425602072539.jpg (98 KB, 500x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425602072539.jpg
98 KB, 500x321
oon syöny 3pv makaroonia ja lihapullia + kalapuikkoi xD
no sori vittu ei oo massia.
oon koittanu maustaa + sipuli jne kastikkeet vittu rauhottukaa
>>
>>53438788

Itsehän vedin öbaut vuoden verran joka arkipäivän päivälliseks joko riisiä ja kanasuikaleita tai tummaa makaronia ja jauhelihaa. En ole täydellisen uusavuton ruuanlaiton kanssa, mutta kuitenkin sen verran laiska, etten jaksa käyttää aikaa kokkaamiseen.
>>
>>53438272
Nyt on kyllä kohtuullisen suklaiset setit, mikä homma? Kai vielä vaadit tarinassa mainituilta mosilta herroittelut?

Itse olin 9 kuukautta ATK-tukinakissa. Töhöhallinto never forget
>>
>>53439009
mitäs sä sitten syöt päivästä päivään?
koko netti on pullollaan reseptejä ja vaikka mitä ohjeita mutta kaupassa lyö pää aina tyhjää ja se menee siihen perus pasta + pastakastike
tai jotain perunoita ja lihaa
>>
>>53438936
>You smell the maple nigger fuck
>>
>>53439215
>smell you maplenigger fuck
>>
>>53439077
Itsekkin olin atk-tukihenkilönä [spoiler]sivarissa[/spoiler]
>>
du maplenigger bök en vitta smellarnarna D:
>>
tiedättekö sen fiiliksen kun pitäis mennä suihkuun mutta kun kämppä on niin saatanan kylmä?
hyh
>>
>>53439529
joo, onneks o sauna
voi seisoskella ja kuivatella siinä ovella
>>
File: 1386716039182.jpg (237 KB, 601x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1386716039182.jpg
237 KB, 601x601
>>53439529
En tiedä. Tälläkin hetkellä +23C sisällä
>>
File: comftrbrll.jpg (12 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comftrbrll.jpg
12 KB, 225x225
>>53439578
vois muute laittaa saunan päälle
>>
File: 1437457864184.png (1 MB, 1160x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437457864184.png
1 MB, 1160x602
>>53439721
>>53439725
>>
File: 1435869307801.gif (3 MB, 658x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435869307801.gif
3 MB, 658x800
>>53439775
>>
File: kuumotus.jpg (5 KB, 152x176) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kuumotus.jpg
5 KB, 152x176
>>53439721
>>53439725
>>
>>53438076
>perunoiden kuorimiseen
eiks tää oo normii?
Äiti aina kuori perunat ku oli joku pikkupentu mut sanoin sitte et ei tarvi
Mitä ne kesäajan pikkupotut o? Uusia pottuja?
Vittu ne on dänkkei, oispa niitä ja vähä voisilimää ja vittu jotaki lihhaa huhhuh... onneks on vaa kaasulihapullia ja makaroonia XD
>>
>>53439077
En mä ikinä pistäny mosia herroittelemaan. Siksi luultavasti sain ylennyksenki kun mosat anto hyvät arvosanat arvioinneissa vaikka en edes pitäny koulutuksia heille, mutta oli kuitenki välttämätöntä että minutkin arvioidaan.

Koulutukseltani olin tietojärjestelmäasentaja, mutta loppujen lopuksi päädyin sellasiin tehtäviin jossa oli enemmän siviilikoulutuksesta hyötyä ku siitä koulutuksesta mitä AUKissa annettiin.

AUKissa opettivat hitsaamaan valokuituja ja mä en taitanut AUKin jälkeen hitsata kertaakaan.
>>
File: 1450344363160.jpg (911 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450344363160.jpg
911 KB, 1920x1080
>>53439721
>>53439725
Mitä täällä tapahtuuuuu
>>
File: 1410885465926.png (49 KB, 1116x577) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410885465926.png
49 KB, 1116x577
>>53440208
meikästä ja jostai jäbästä tuli comfyi
>>
>>53440169
EKOMJ tietoliikennemasentaja?
>>
File: 1446163315868.gif (2 MB, 1208x860) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446163315868.gif
2 MB, 1208x860
>>53439721
>>53439725
>>
File: höhöhö.jpg (13 KB, 227x222) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
höhöhö.jpg
13 KB, 227x222
>>53440625
>ei ota avaimia mukaan
ootko joku monivammane? :DDD
>>
>>53439721
>>53439725
juuh elikkäs hirsohima vai mikä se oli
>>
>>53440625
mulla on taskussa yllätys
>>
>>53440625
Aika jonne
>>
>>53440625
Tos mun
>>
>>53440308
Ei ku tietojärjestelmäasentaja. Ei meillä mitään joukkueita ja varuskuntaki vaihtu 3 kertaa vähän pysyvämmin + 3 työkeikkaa kolmeen muuhin varuskuntaan.
>>
>>53429691

Sulla... Sulla on uuni vessassa?
>>
File: 1420999955138.png (122 KB, 427x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420999955138.png
122 KB, 427x380
>>53439721
>>53439725
SAMAHOMO SAMAHOMO!!!
>>
File: absolutely disgust.jpg (100 KB, 288x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
absolutely disgust.jpg
100 KB, 288x499
Voi vittu oon vitun naurettava weeaboo ja lähden animetapahtumaan.

Tappasko ittensä?
>>
>>53440847
https://www.youtube.com/watch?v=pRZ4yd8dJi8
>>
>>53441084
Ittensä tappaminen on kauheen lopullista. Juo vaik ennemmin kaljaa.
>>
File: 1421317176955.jpg (32 KB, 434x339) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421317176955.jpg
32 KB, 434x339
>>53441234
>ei usko uudelleensyntymiseen
>>
File: 1431286736159.jpg (26 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431286736159.jpg
26 KB, 500x375
>>53441234
tää
mut ei se välttis oo lopullista
>>
File: 1449281403494.jpg (47 KB, 597x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449281403494.jpg
47 KB, 597x667
>>53441321
En uskokkaan.
>>
Nico nico nii~
>>
File: living the dream.gif (130 KB, 500x402) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
living the dream.gif
130 KB, 500x402
>>53441234
Alkoholismi tuhoaa perheitä ja olen jo tuhonnut elämäni olemalla ihan vitun naurettava weeaboo-homo joka käy jossain vitun desuconissa.


Eikö tää voisi jo loppua tjp?
>>
>>53441514
no mitä vittua, jos diggaat nii diggaat.
älä kuitenkaa spämmi animee nyt vitusti
>>
>>53441514
nöff nöfff pööp :3
>>
>>53441134
Pitäsköhän itekki rupee teippailee
>>
File: life is runed.jpg (77 KB, 639x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
life is runed.jpg
77 KB, 639x960
>>53441637
En ole onneksi alentunut sille vitun tasolle. Tuoki >>53441386 homo oli vaan joku jonka elämässä on niin vähän sisältöä, että se ei edes tajua tappaa itseänsä.
>>
File: 225.png (302 KB, 828x1403) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
225.png
302 KB, 828x1403
>>53438272

Oikein lusittu. Itsehän tässä just 9kk spol-kirjurina ja P-kauden jälkeen en ole tehyt käytännössä mitään verrattuna siihen mitä muut tekee.

Päivän ohjelma käytännössä:
>herää joskus 10-12
>käy lyömässä veksiin lähteneet/vapautukset ekseliin
>tulosta päivän vahvuusilmoitus seinälle
>tee postikierros
>lounaalle
>jotain pieniä nakkeja vääpeliltä tyyliin "joo tulosta näitä pari ja nakita päivystäjä/apuvalvoja nakittamaan joku tekemään jotaki"
>10-20 min kokonaishomman jälkeen loppupäivä omassa tuvassa (kokonaan oma tupa ilman muita) läppärillä naputtelua.
>mene nukkumaan joskus 02:00-03:00

Lisäksi ihan järjetön KSE mm. kaikessa.
>yövapaat 3 kertaa viikossa
>kaikki viikonloput vapaana, muilla vartio joka kolmas viikko + muut ginekset leirien jne takia
>silloin ku yövapaat, voin lähteä himaan heti ku hommat tehty
>kukaan varusmies/kouluttaja ei kasarmilla käskytä mitään koska vääpeli ainoa esimies (+ päällikkö mutta ei pahemmin ole näkyy)
>vitusti lomia
>sodee/ulos kassulta koska huvittaa ilman mitään ilmotuksia

Joskus kerran parissa viikossa aina vähän enemmän hommia, mutta naputtelen nekin ihan saatanan nopeasti koska osaan käyttää tiato konetta ja ekseliä tehokkaasti.

>ilmeeni kun ylenin ennen joulua korpraaliksi ja kaikilla muilla varusveijareilla peput ihan vitun kipeinä
>>
>>53441712
Pitäähä miehellä olla harrastuksia.
>>
>>53441732
Replyytköhän sä nyt väärälle ihmiselle vai mitä vittua täällä tapahtuu.
>>
File: dana sigh.jpg (30 KB, 500x359) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dana sigh.jpg
30 KB, 500x359
>>53437559
>valtatien varrelta

Olet varmaan joku helsinkiläishomo? En ole vielä poiminut yhtään yrttiä joka ei olisi ollut metsässä jossa naavaa kasvaa kuusista koivuihin.

Kannattaisiko joskus käydä vaikka ulkona vitun animehinttari?
>>
File: 1434504084508.jpg (59 KB, 395x401) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434504084508.jpg
59 KB, 395x401
>>53441917
veikkaan et ei
>>
>>53441917
>animehomo
>ei ole alentunut sille tasolle, että spämmisi animea
>moittii toista animehomoa animen spämmimisestä
>>
>>53441964
Eli mun pitäisi tappaa itseni koska en usko uudelleensyntymään.

Kuittaan.
>>
File: 1426933886954.png (332 KB, 500x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426933886954.png
332 KB, 500x372
>>53441994
kunnioitettavaa toimintaa.
>>
>>53441917
En vittu tiedä. Eikai nyt vittu yksi animekuva jonka postaan ole spämmimistä?

>>53441994
En sentään vittu ole niin autisti, että kuvittelen animen olevan joka vitun jätkän juttu ja postaile päivittäin suu vaahdossa poikapillusta ja uusimmasta waifutedas-animesta jotain 30 reaktiokuvaa "Oispa nico nico" tekstin kera tjp.
>>
File: 1450656515244.jpg (109 KB, 777x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450656515244.jpg
109 KB, 777x720
>ei spämmi animea
On siinä jollain paska elämä.
>>
File: 1450591952891.png (415 KB, 654x702) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450591952891.png
415 KB, 654x702
On teillä taas ongelmat täällä. Tässä animea piristämään iltaa.
>>
File: 1398260743405.png (1 MB, 1070x1194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398260743405.png
1 MB, 1070x1194
>>53442124
Tämä
>>
File: 1430335878563.jpg (381 KB, 808x1899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430335878563.jpg
381 KB, 808x1899
>>
>>53442091
No mut oispa Nico nico.
>>
File: 1444264790001-int.jpg (113 KB, 394x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444264790001-int.jpg
113 KB, 394x500
Noniin nyt mentiin herättämään alaikäisetkin.
>>
File: 1451288596823.png (110 KB, 203x235) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451288596823.png
110 KB, 203x235
>>53442164
Jörö jyrät o kivoi!

kuvas ei oo: jörö jyrä
>>
>>53442328
>>53442328
>>53442328
>>53442328
>>
>>53442319
Kuka on paras jyrä
>>
File: 1450531685673.jpg (113 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450531685673.jpg
113 KB, 1280x720
>>53442372
Mene nyt vittuun paskas kans, ei olla viel edes bumppirajassa.
>>
>>53442455
310 ei ole mun bumppiraja
>>
>>53442455
Tää lanka kyll kuoli nyt kun alaikäiset ja äitiongelmaiset tuli paikalle tjp..
>>
>>53442543
>>53442571
No menen sitten spämmimään seuraavaan lankaan animea.
>>
>>53441778

Kuulostaa aika vitun tutulta.

>Muut menee leirille, meikä on kassulla/sotkussa
>Muut paimentaa mortteja ja tetsaa, meikä lautailee ja juo kahvia tietojärjestelmäkeskuksessa
>Muilla gines leirin takia, minä olen lomilla
>Muilla gines koska valmius, mutta mina otta loma, kikilla mausteilla
>Muut ei pääse sotkuun koska joku teki tai päätti jotain, minä menen sotkuun koska ei koske minua
>Muut paimentaa mortteja ilta- tai aamuvahvariin tms. värkkäystä, minä nukun punkassa
>Muilla on lounaaksi pakkiruokaa, minä syön ruokalassa

Ilmeeni kun minä ja komppanian kirjuri pelattiin tuvassa CS:ää ja raportoitiin muille alikeille sotkun munkkitilanteesta ja aina välillä ohimennen mainittiin myös sängyn ja lämpimän suihkun mukavuudesta ja sotkun tytön tisseistä jotka oli tietenkin aina poikkeuksellisen näkyvästi esillä aina kun oli muut ei pääsy sotkuun ja siitähän piti aina mainita.
>>
>>53442978
>ja sotkun tytön tisseistä jotka oli tietenkin aina poikkeuksellisen näkyvästi esillä aina kun oli muut ei pääsy sotkuun ja siitähän piti aina mainita
kerro lisää?
>>
>>53419422
t. alberto barbosa
>>
>>53443105
sillä oli isot tissit ja joskus oli kaula-aukkoa vähän enemmän. Kaikki kuolas sitä sotkussa ja tötöalikit tunsi suurta alemmuuden tunnetta aina kun ne tissit tuli puheeksi.
Thread replies: 314
Thread images: 105
Thread DB ID: 427679[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.