[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Nederdraad
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 303
Thread images: 71
Nederdraad

star wars editie

welkom: nederlanders en andere mensen die nederlands spreken

niet welkom: je moeder
>>
Ik ben super geil maar ik mag niet jossen van mijn baasje
>>
eerste voor zondagochtend niet naar de kerk

Alle heidenen en ketters uitgenodigd
>>
>>53364839
wij /hedonisten/ nu?

Wie gooit hier wel eens een ecstase pilleke in zijn mik? Is wel lekker hoor.
>>
>>53364831
lol flikker
>>
Nieuwe video van oud en nieuw in Duitsland.

https://www.youtube.com/watch?v=tlpdD7wIYaw
>>
>>53366050
dat zijn geen echte moslims
>>
>>53366099
Ze hebben geen morele verantwoordelijkheid naar Duitsland, ze hebben als moslims een plek in een eerste wereld land veroverd dat is waar de islam om gaat.
>>
>>53366178
Moslims zijn niet echt
>>
>>53366178

>dat is waar de islam om gaat

Wat bedoel je precies?
>>
>>53366224
Islam is een ideologie van verovering, hun doel is om andere cultueren te infiltreren en het over te nemen.

https://www.youtube.com/watch?v=PCtY1o48yuA
>>
>>53366397

En wat heeft de gebeurtenis van Keulen te maken met imperialisme?
>>
>>53366437
struikelflikkers RAUS
>>
>>53366397
en homo's vermoorden :(((((
>>
>>53366437
Dat het beesten zijn die daar niet thuis horen in het orginele vreedzame Duitsland.
>>
>>53366508
Daar is niks mis mee, maar daar heeft Duitland geen moslims voor nodig. Fascisme ruimt dat soort ongewenste elementen wel op.
>>
>>53366509

Juist ja, je bent gewoon kankerdom en lult maar wat
>>
Het is toch geen donderdag?
>>
hoorjt mijt dat viil rauchen of

von 0 bis 10, wie holländisch war das?
>>
>>53366578
Blijf dat geloven, weet wel dat je smerige taqiyya hier niet werkt.
>>
>dvw geen Pesky om me in mijn kontje te neuken
>>
>>53367096
>dvw wel super lief en schattig knuffelottertje om mij in mijn strakke vossenjongenskutje te yiffen terwijl hij aan mijn halsbandje trekt en mij een brave jongen noemt
>>
>>53366509
Doe je aluhoedje es af Barry
>>
>>53367440
Doe je struikel es aan Arabier
>>
>>53366547
Maar islam is ook een fascistische ideologie dus eigenlijk zou je moslims hele aardige mensen moeten vinden. Dat vond Hitler ook heb ik gehoord.
>>
>>53367562
Hou toch je bek, smerige kankervacht.
>>
File: dvwvos.jpg (15 KB, 245x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dvwvos.jpg
15 KB, 245x250
>>53367608
>>
waar is witfrau? fickie fickie
>>
moet een presentatie houden bla bla stage.

>"Wat is de plek van de ict in het bedrijf"

wat bedoelen ze hier precies mee?
>>
>Wakker gebeld om half 4
RIEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53367874
Dat is het idee van de presentatie, dat je er achter komt en het aan hen uit legt
>>
>>53367883
het is pas 13:00
>>
>>53367905
je neger wat bedoelen ze.
wat willen ze van mij horen?
>>
>>53367914
VANOCHTEND OETZ
>>
File: 2015.png (353 KB, 1500x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2015.png
353 KB, 1500x1000
HET IS 2016 HALLO???!!
>>
>>53367945
De plek van de ict in het bedrijf.
>>
File: 1390273799109.gif (707 KB, 550x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390273799109.gif
707 KB, 550x300
EYY LMKA
>>
>>53367945
>Doe alsjeblieft mijn opdracht voor me, ik ben een debiel

Nee dank u
>>
>>53367945
Ben jij zo dom, of lijkt het maar zo?
>>
gister viel mijn internet uit, dus ik kon niet de rest van mijn map palen :^(
dan maar nu dan
>>
File: 1371651162122.jpg (68 KB, 700x525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1371651162122.jpg
68 KB, 700x525
ikke ihe
>>
File: 1450842985549s.jpg (3 KB, 125x93) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450842985549s.jpg
3 KB, 125x93
?/54
>>
File: 1417018826503.jpg (46 KB, 568x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417018826503.jpg
46 KB, 568x378
marginaalst xd
>>
File: 1450788124144s.jpg (4 KB, 111x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450788124144s.jpg
4 KB, 111x125
>>53368219
?/54
>>
File: 1450787910482s.jpg (3 KB, 125x92) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450787910482s.jpg
3 KB, 125x92
>>53368250
?/54
>>
File: 1446209878631.jpg (51 KB, 400x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446209878631.jpg
51 KB, 400x323
>>53368219
>>53368250
>Duimnagels
>>
File: 1450787583404s.jpg (4 KB, 125x113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450787583404s.jpg
4 KB, 125x113
>>53368278
?/54
>>53368283
ja, ik moet mijn map opruimen
>>
File: 1367523232218.png (107 KB, 391x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367523232218.png
107 KB, 391x366
>>53368250
>>53368219
>>
>>53368321
>repareren
het is maken idioot
>>
File: 1450787199465s.jpg (4 KB, 125x113) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450787199465s.jpg
4 KB, 125x113
>>53368320
oei nog een
?/54
>>53368321
sorry :^(
>>
File: 1450787014189s.jpg (3 KB, 125x109) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450787014189s.jpg
3 KB, 125x109
>>53368375
kanker
?/50
>>
File: 1416969034314.jpg (701 KB, 908x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1416969034314.jpg
701 KB, 908x1024
>>53368366
wolla bart, kalm
>>
File: 1450786952815s.jpg (3 KB, 121x125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450786952815s.jpg
3 KB, 121x125
>>53368403
dit moet stoppen
?/49
>>
File: 1450786825512s.jpg (2 KB, 125x114) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450786825512s.jpg
2 KB, 125x114
>>53368434
het houd niet op/48
>>
File: 1413399490886.jpg (48 KB, 960x647) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413399490886.jpg
48 KB, 960x647
>wijven
>>
>>53368467
>>53368434
>>53368403
>>53368375
>>53368320


kanker op met die slechte plaatjes als je geen normale grootte kan produceren
>>
>>53368515
Gewoon rapporteren
>>
>>53368475
En ik maar denken dat mijn garage amper geklede dames op hoge hakken als monteurs in dienst had
>>
File: 1396642091281.jpg (131 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396642091281.jpg
131 KB, 1024x768
>>53368596
>dvw geen Amerikaan
>>
dacht dat boba fett's helm rond-achtig was. KANKER kennelijk niet
>>
>>53368694
Waarom zou je in hemelsnaam in een landschip willen rondrijden, geen snelheid, slecht bochtenwerk, plastic goedkoop interieur en mechanisch inferieur
>>
>met opzet aangreden door een Oostblokker
>laptop is licht beschadigd
>zou wel een nieuwe willen op kosten van cyka blyet
Wat valt er te breken zodat de kosten te hoog worden voor een reparatie? Natuurlijk iets subtiel.
>>
>>53368852
Ligt aan je laptop
>>
>>53368797
Een ladschip moet nog wel tof zijn als weekeindewagen oetz.
Ik zit nog te twijfelen tussen een T2 of een goedkope sportwagen, binnenkort zou ik weer geld hebben.
>dvw geen T2 om in te trippen
>>
>>53368900
>Niet een motor kopen voor het ultieme rijplezier
>>
>>53368897
De behuizing moet volledig vervangen worden wat al redelijk duur is, alleen al in werkkosten. Hij heeft ook €800 gekost denk ik, niet zeker omdat hij ook een "reparatielaptop" was nadat iemand hem gebroken had. Ik was al aan het denken aan bv. ook de dvd-drive af te maken, hij is op de hoek gevallen waar deze zit.
>>
>>53368969
>motor
>in België
Kloteveel regen en putten maat.
>>
de nederlandse taal is voor faggots gtfo normies
>>
>>53369019
>i3
>acer
>€800

Dat ding is €100 waard maximaal
>>
>>53369181
Heb er niet veel aan te zeggen gehad. En in de "legale zin, is hij €800 waard ookal is het nogal een klotebeest.
>>
>>53369029
>putten
Ze hebben motor die daar prima mee omgaan
>>
>>53369029
Ze zijn wel een stuk goedkoper in belgie, en de putten ontwijken is alleen maar extra plezier: beetje interactie met de weg
>>
File: IMG_20140620_125305.jpg (680 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20140620_125305.jpg
680 KB, 2048x1536
>>53369287
>>53369298
Ik heb al velo's kapotgereden op die kankerputten, ge moet maar eens zat rijden, tegen dat ge thuis zijt is uw tweewieler naar de kloten.
>>
Neger, deze laptop is nog geen €800 meer waard. En die was toch een heel stuk duurder dan jouw dingetje.

De waarde van zo'n ding is niet de winkelwaarde. Het moment dat jij een laptop koopt is hij al minimaal €100 minder waard.
>>
>>53369362
Zoals ik zei, ze hebben motoren die daar prima mee omgaan
>>
Als je je alleen anaal laat neuken ben je dan nog maagd?
>>
>>53369380
Ja, ik ken ook wel economisch afschrijven. Jammer voor hem doe ik daar niet aan mee en is hij nog steeds zoveel waard voor mij. Wat weten die flikkers dat nu, moet hij maar niet verkeersagressie plegen. Ik ga die mongool melken voor iedere cent dus zouden we dit niet kunnen laten degraderen in een Leddit cirkelruk over laptops?
>>
>>53369362
Een fiets is niet hetzelfde als een motorfiets anon, er is een redelijk groot verschil.
Zeker als je een ADV hebt zijn die putten geen drol aan
>>
>>53369472
Nee :3
>>
>>53369496
Helaas doet jouw verzekering daar niet aan.
>>
File: IMG_20140611_110403.jpg (603 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20140611_110403.jpg
603 KB, 2048x1536
>>53369460
>>53369500
Belgische putten helpen alles naar de kloten oetz
>>
>>53369537
Mijn (of zijn) verzekering waardeert hem niet, oetz. Ik moet hem zelf laten repareren. Als deze "computer specialist" (hahahaha) opgeeft dat hij geneukt is dan is dat zo. Misschien wel moest het een normaal ongeval zijn, maar in dit geval is het een misdaad.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jK7X44POwFQ
>>
>>53369660
>Mijn (of zijn) verzekering waardeert hem niet, oetz.
Wat is voor onzin?

En kloot aan je mobo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=fuUQ70EDgWk
>>
>>53369825
RIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53369710
Wat valt er iets subtiel te kloten aan een mobo dat kan zijn van hem te laten vallen? Hoekje afbreken?
En het gaat via de politie. En het gaat eigenlijk vooral over de reparatiekosten omhoog werken. De eigenlijke waarde maakt zoveel niet uit, en als de verzekering beslist van het is het niet waard moet ik zowieso iets dat gelijk is krijgen. Dus heb ik in essentie een nieuwe laptop, zeker als ik er wat mee kloot. De kosten van een nieuwe behuizing zijn zo al enkele honderden. Ze rekenen kankerveel per werkuur + het is een niet veel voorkomend model en het is kankermoeilijk om er stukken voor te vinden.
>>
>wees gisteren
>ga uit
>ben dronken
>laat mobiel vallen op grond
>volledig naar de klote
>mobiel die wil kopen is zojuist €70 duurder geworden
>>
>>53370205
De joden hebben je te pakken
>>
>>53370205
welke mobiel wou je kopen?
>>
>>53370243
Lumia 830
>>
>>53370205
Oy vey.
>>
>>53370275
Koop een fatsoenlijke telefoon, homo.
>>
File: khalolsi.gif (1 MB, 245x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
khalolsi.gif
1 MB, 245x280
>>53370275
>Nokia
>>
File: 1400087571891.jpg (53 KB, 320x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400087571891.jpg
53 KB, 320x530
>>53370275
>>
>>53370464
Definieer fatsoenlijke telefoon
>>
School
Vind ik echt een bel
Je ziet mij pas lachen
Na de hel
>>
File: fiesta.jpg (9 KB, 236x232) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fiesta.jpg
9 KB, 236x232
Paal grappige nedermiems

https://www.youtube.com/watch?v=V2h8fKTb_tU
https://www.youtube.com/watch?v=u9-IZnVJlpg
>>
>>53370603
Ondersteuning voor alle applicaties bijvoorbeeld.
>>
>>53370709
Welke mis jij?
Er zijn er maar heel weinig die ik mis, en dan pak ik wel mijn tablet
>>
>>53369260
hier in normale landen hebben ze het vaak over dagwaarde bij dat soort apparaten. Dat is hoogstens 200 ballen.
>>
>>53370776
>M-MAAR IK MIS HELEGAAR GEEN A-APPLICATIES

Dit zegt letterlijk iedere Lumia-apologeet.
De realiteit is gewoon dat er heel veel applicaties missen.
>>
File: 1452150653694.jpg (694 KB, 2966x1557) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452150653694.jpg
694 KB, 2966x1557
>>
jongens wij moeten eens een goede miem maken, eentje die internationaal bekend word
>>
>>53370949
Iemand moet zijn micropenis palen.
>>
>>53370907
Reparatie is 100% hoger dan dat bedrag al. Behuizing €50
Scherm: €110
DVD Drive: €20
En dat is dan nog voordat ik ermee gekloot heb. Er moeten nog werkuren bij.
>>
>>53370909
Welke dan?
>>
>>53371022
pak het geld en koop nieuwe laptop
>>
>>53371027
Niet zo bijdehand, snotaap.
Ik sla je tanden uit je bek.
>>
>>53371089
Dat was het plan, maar jullie beginnen over hurrr verzekering.
>>
>>53370915
heb jij dit als achtergrond van je computer?
>>
>>53371188
Nee, wou gewoon palen
>>
>>53371157
TREK UW PLAN ER MAAR MEE, IK BEN HET ZAT
>>
>>53371022
als reparatie duurder is dan de dagwaarde krijg je waarschijnlijk alleen die dagwaarde
>>
>>53371027
NS gaat pas een app maken als het 20% marktaandeel heeft
>>
File: 1443709067131.jpg (488 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443709067131.jpg
488 KB, 1920x1200
>>53370915
>>53371188
ik had hem wel ooit als achtergrond
nu heb ik deze
>>
>>53371256
Ja, behalve dat ik hem ook gewoon kan aanklagen omdat hij meerdere misdaden begaan is.
>>
File: 165.gif (2 MB, 250x443) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
165.gif
2 MB, 250x443
>>53371306
> mgw misdaden begaan is
>>
>>53371256
En ik kan ook eisen dat ik een gelijkaardige terugkrijg. Krijg ik een andere die nog steeds klote onder de kap is, maar hij is wel nieuw en ik heb nog steeds nut voor een ongeveer crappy laptop. En ik geloof dat hij ook wel nog meer dan €200 waard is.
>>
>>53371270
Er zijn onofficiële versies.
9292 is wel aanwezig, die ik persoonlijk gebruik
>>
>>53371361
>je staart nu naar die anus
>>
File: 1402264094702.jpg (83 KB, 566x566) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402264094702.jpg
83 KB, 566x566
>>53371361
Oeps.
>>
>>53371447
Kankerneger, JE VROEG TOCH WAT?????

NU HEB JE JE ANTWOORD GODVERDOMME

MET JE KUT NOKIA 820 MIEMTELEFOON
>>
File: 1392323524246.jpg (44 KB, 608x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1392323524246.jpg
44 KB, 608x580
>>53371022
>mgw jij 'm verder kapot maakt en 150 euro krijgt met behoud van laptop
>mgw jij daar alleen een budget tablet van kan kopen
>>
>>53371472
Ik ben terug naar de anus gaan kijken
>>
Weten jullie nog dat die belg toen een nokia 630 is gaan kopen op ons advies

wat een miem
>>
K- kan ik woon in Nederland? Hoe kan ik verhuizen daar?

Ik woon in england maar ik haat het hier.
>>
>>53371565
wie niet

maar ook ons land is binnenkort overgenomen door de zandnegers hoor
>>
>>53371565
Je zal toch echt eerst onze taal moeten beheersen.
>>
>>53371497
>mgw ik ook gewoon een product van minstens gelijkwaardige kwaliteit kan vragen
>mgw ik geen gezicht heb
>>
>>53371565
Je mag wel in mijn kelder komen wonen.
>>
>>53371603
Dat is een feit in alle eurolanden.

>>53371631
Ik nooit Nederlands met anderen gespreken.

>>53371653
Ben je een mordenaar of een rapist?
>>
>>53371793
jij bent veel te achterdochtig voor dit land
>>
>>53371793
Waarom haat je Engeland?
>>
>>53371565
Pas op

Hier zijn veel moslims
>>
>>53371848
Naturlijk - ik kom uit england, met muslimen.

>>53371886
Engelse mensen.
>>
>>53371994
enkel in de RANDSTAD toch??? of liegen jullie met die randstad miem?????
>>
>>53372020
> dvw wij geen randstad hebben.
>>
>>53372051
VLAAMSE RUIT
>>
>>53372010
wat is er mis met de engelse mensen? te snobberig? grof? te veel "banter"? vertel het me, limburgse vriend

wanneer keer je trouwens terug
>>
>>53372071
Ik ben randstad dan...
>>
File: fg5Zd2X.jpg (61 KB, 399x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fg5Zd2X.jpg
61 KB, 399x523
>>53372020
Wel meer in de randstad, maar het blijft zeker niet beperkt tot de randstad. Ook in andere stedelijke gebieden zijn veel schijthuiden.

>>53372051
Jullie randstad is brussel en antwerpen enzo
>>
>>53372116
Eh, zij zijn dronkaards en hebben façades - ook zij zijn negatief.
>>
Rate onze nieuwe miss belgië
>>
>>53372293
6.5
>>
>>53372293
mooi hoor
>>
>>53372293
niet mijn smaak/10

Ze is wel een schone dame oetz
>>
Heeft iemand nog die kopiepasta dat ongeveer gaat als volgt:
>het scheelt de samenleving een hoop gekanker als iedereen HBO heeft gestudeerd...
Ik kan het nergens meer vinden.
>>
>>53372293
meh
>>
>>53372293
>Antwerpen

nee bedankt
>>
>>53372456
nee maar ik heb wel deze gif
>>
>>53372293
ziet er saai uit
>>
>>53372598
bedankt, mag ik die opslaan?
>>
File: 1451770617973.gif (2 MB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451770617973.gif
2 MB, 320x240
>>53372293
average belgian
>>
>>53372683
j-ja hoor, en geef 'm een vind ik leuk en deel 'm
>>
>>53372598
>die samenpersing bodemvondsten en grenswaarde
Je maakt me verdrietig
>>
File: emily_rudd_009.jpg (680 KB, 853x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd_009.jpg
680 KB, 853x1280
>>53372293
Ze ziet er plastic uit. Alleen normaaltjes vinden zoiets lekker.
>>
File: schattig.gif (782 KB, 500x538) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schattig.gif
782 KB, 500x538
>>
>>53372867
>commentaar op plasticje
>paalt plasticje
daarom houd ik van kinderen, die maken zich daar tenminste niet druk om
(een van de vele redenen)
>>
File: Those eyes.png (934 KB, 610x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Those eyes.png
934 KB, 610x611
>>53372960
Zij is niet plastic, pedo. Emily is puur.
>>
>>53373034
Wie de neuk is emily en waarom ben je zo geobsedeerd door iemand die je nooit zal zien?
>>
>>53372958
Welke word er in z'n kont geneukt?
>>
File: Emily 2.jpg (223 KB, 1200x1800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Emily 2.jpg
223 KB, 1200x1800
>>53373064
>paal drie plaatjes van Emily
>geobsedeerd
O.K.
>>
File: 1476423734534.jpg (59 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1476423734534.jpg
59 KB, 640x640
>>
>>53373124
>implicerend dat jij nu niet je plasser vast hebt
>>
>>53373124
> implecerend dat je emily niet alle dagen ergens paalt
>>
>>53373153
wat is er met haar kaak?
heeft ze er veringen tussen?
>>
>>53373109
De blonde.

Het is wel duidelijk dat de zwart harige de dominante is om eerlijk te zijn.
>>
>Al die kankerflikkers die plaatjes van meisjes palen
>Überhaupt plaatjes van meisjes opslaan

Waarom gaan jullie niet gewoon naar buiten, of op Tinder of naar een feestje om met een echt 3d meisje te knuffelen? Hoe moeilijk kan het zijn zeg...
>>
File: lmao.jpg (219 KB, 1600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lmao.jpg
219 KB, 1600x900
>>53373222
>naar buiten
>>
>>53373222
>niet een vd hebben EN tientallen gb's plaatjes van meisjes hebben
>>
File: emily_rudd_020.jpg (74 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd_020.jpg
74 KB, 750x750
>>53373168
Ik word ook botergeil van je moeder, maar die kan ik maar 1x per week zien. Betekent dat ik dan ook geobsedeerd van haar ben?

>>53373193
Een anoniempje voor mij heeft plaatjes van haar gepaald, ik vond haar er wel leuk uitzien dus ging ik op het internet naar nog meer plaatjes speuren.
>>
File: hqdefault.jpg (14 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
14 KB, 480x360
>>53373222

oetz, ik trek mij liever op plaatjes van konten dan het gezeik van echte wijven te doorstaan
>>
>>53373222
Men vorige vd was een kankerwijf en zag het zelf niet.

Ben even alle hoop in vrouwen verloren.
>>
File: 1442177367750.png (21 KB, 200x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442177367750.png
21 KB, 200x194
ik ga even trekken onder de douche, bzt oetz
>>
>>53368425
>>
>>53373209
Maar die met zwart haar lijkt het meest op een meisje
>>
dikke vette kankerkonten
>>
>>53373325
waarom was ze een kankerwijf
>>
IK HEB GEEN ZIN MEER OM AAN DIE PRESENTATIE TE WERKEN

RIIIIEEEEEEEEE
>>
>>53373449
>een meisje kan niemand in de kont neuken
deze miem moet echt stoppen
>>
File: emily_rudd_021.jpg (79 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily_rudd_021.jpg
79 KB, 640x640
>>53373359
Dat is niet handig oetz, dat wordt altijd zo plakkerig en is moeilijk te verwijderen als het ergens aan vast kleeft.
>>
>>53373538
Maar onder de douche trekken is wel lekker
>>
>er zijn hier mensen die niet heffen

HAHAHAH
geniet van je maagdelijkheid
>>
>>53373511
Eerste 2 jaar ging goed.
Dan altijd klagen, zagen en pessimistisch denken.

Haar vriendinnen zwart maken, mijn vrienden zwart maken. Haat alles en iedereen.

Kwaad worden en manipuleren, etc. Zware emotionele last.

Dus heb ff genoeg van drama en vrouwen in het algemeen. Alleen men piemel wilt nog, dus denk aan hoertjes oetz.
>>
>>53373449
>>53373524
Het zijn beide jongens maar die zwart harige jongen klempt de blonde vast tijdens het kussen.
Het lijkt mij overduidelijk dat die het dominante van het stelletje is.
>>
>>53373607
Heffen is nog geen eens het moeilijkste gedeelte.

Gezond eten is het halve werk kanker mongool.
>>
>>53373590
Daar geef ik je gelijk in, maar wees voorbereid als je je kwakje wilt wegwerken.
>>
>>53373709
gewoon richten op het putje, niets aan de hand
>>
>>53373607
>Denken dat je je maagdelijkheid gaat verliezen met heffen.
Je doet het voor jezelf, een vrouw geeft er echt geen moer.
>>
File: 1452292473955.png (696 KB, 633x758) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452292473955.png
696 KB, 633x758
>>53372958
>dvw geen vriendje/vriendin om gezellig mee in bed te knuffelen
>>
Wanneer gaat Emily naakt?
>>
>>53374093
Als ze haar vriendje neukt
>>
>>53373963
B3n jij bi?
>>
>>53373963
>dvw geen vd
>>
>>53374216
Ja :3
>>
>>53373963
>dvw met je vriendje knuffelen eigenlijk leuker is dan kontseks
>>
>>53373109
>word
>>
>>53374299
>dvw knuffelen bijna net zo goed voelt als seks.
>dvw knuffelen altijd uit de hand loopt in "seks".
>>
File: piep.jpg (129 KB, 858x725) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
piep.jpg
129 KB, 858x725
>>53374285
RIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEE BI TUIG GA WEG

JE BENT HOMO OF HETERO

RIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
>>53374687
>"seks"
Vanwaar die aanhalingstekens?
>>
>>53374742
waarom? Ik kan er niks aan doen.
>>
>>53373819
>"wauw anon je hebt echt sexy spieren"
>"wow je hebt echt gespierde schouders"
>"je bent echt mooi gespierd geworden"

het helpt wel
>>
>>53374742
Anon, sommige mensrn zijn gewoon niet zo kieskeurig als jij of ik en steken hun piemel gewoon waar het goed voelt. Ik ben stiekem altijd wel een beetje jaloers op bi's want die hebben dubbel zoveel porno als homo's of hetero's
>>
>>53374881
dankje
>>
Ik heb gisteren met een 3d meisje gezoend
>>
>>53374881
dankje
>>
File: waarom.jpg (20 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
waarom.jpg
20 KB, 306x306
>>53374785
Omdat biseksuelen tuig zijn.

Voordat je het weet verlaat je vriendje je voor een getsiederrie van een vrouw
>>
>>53374926
>>53374952
geen probleem :winkkiss:
>>
>>53374939
Heb je achteraf wel je mond gespoeld?
>>
>>53374979
Maar een homo kan je toch ook opeens verlaten voor een andere man? Wat maakt het uit.
>>
>>53374939
was het je nicht op de wang op een verjaardag?
>>
>>53374979
Nou mijn vriendje zou dat nooit doen :3
Alleen sletten doen dat.
>>
File: 1450715664713.png (129 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450715664713.png
129 KB, 300x300
>>53374939
>3d
>>
>>53374939
netjes, hoe zag ze er uit?
zoende ze een beetje goed?
heb je haar nummer?
>>
>>53375028
Het is pijnlijker wanneer je ex kiest voor iemand van het andere geslacht.

En aangezien biseksuelen tuig zijn gebeurt dat vaker bij hen.
Het is net hoogverraad.
>>
>>53375024
Ja, met alchohol

>>53375045
Nee, het was een dronken meisje op een feestje
>>
>>53375161
wil je erover praten anonneke
>>
>>53375191
>een dronken meisje
oke laat maar, telt niet echt he
>>
>>53375161
Heb jij daar soms ervaring mee?
>>
>>53375191
jij bent ziek!
dronken sletten zijn walgelijk, waarschinlijk had ze al 3 tongen in haar op die avond
>>
>>53375161
>En aangezien biseksuelen tuig zijn gebeurt dat vaker bij hen.
Kan je dat bewijzen?
Als ik een relatie met iemand aan ga is dat omdat ik van iemand hout, en die zal ik dan niet zomaar verlaten.
Elke richting heeft wel sletten, maar niet iedereen is een slet.
>>
File: giphy.gif (2 MB, 480x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
2 MB, 480x264
>dvw server OS updaten
>>
>>53375418
ga je er gentoo opzetten
>>
>>53375146
Ze was klein, maar zag er prima uiten ze was schattig. Een objectieve 6, maar ik vind het een 7. Ze zoende goed ja en heb dr nummer. Ik ga dr morgen iets sturen denk ik.
>>
>>53375474
wat ga je sturen
>>
>>53375457
Nee, te veel moeite voor wat ik wil. Ben nu aan het updaten van Mint 14 naar 17.3 XFCE
>>
>>53375418
Tijd om alles te breken!
>>
File: schatje_van_lgbt.jpg (231 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
schatje_van_lgbt.jpg
231 KB, 540x960
Ik heb geen zin om te leren. ;(
>>
>>53375531
foto van zijn lul
>>
File: 1385753393900.jpg (7 KB, 379x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385753393900.jpg
7 KB, 379x245
>>53375564
>server
>Mint
>>
>>53375531
Foto's van zijn lul
>>
>>53375564
>desktop installeren op een server
euhm..
>>
>>53375613
Tfoe wat een kksletje
>>
>>53375628
>>53375666
goed plan kuikentjes houden van piemels
>>
>>53375613

leer dan niet, en leer in de plaats tijdens de herexamens
>>
Ik wil niet meer verbannen zijn >:(
>>
>>53375637
Werkt al jaren en is lekker makkelijk.
Geen zin debian te gebruiken en er dan achter komen dat alles daarom achterhaalt is en als je dan een probleem hebt dat er geen oplossing meer te vinden is omdat die site al 10 jaar uit de lucht is.
>>
>>53375826
Ik ook niet >:(
>>
Jongens, ik heb bijna 400 euro aan muntgeld liggen, wat kan ik daarmee doen?
Ik realiseer me ook dat het totaal nutteloos is aangezien al het muntgeld tegenwoordig van vrijwel waardeloze metalen is gemaakt, de 5 cent is niet eens meer van koper zoals de stuiver in de guldentijd.
>>
File: 1444083097923.png (183 KB, 308x539) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444083097923.png
183 KB, 308x539
>3D
Walgelijk
>>
>>53375877

parkeerboetes of rekeningen betalen
>>
Naar mannelijke schaatsers kijken in die strakke schaatspakken maakt mij zo hard.
>>
>>53375877
op de bank zetten
>>
File: 1446947578003.jpg (92 KB, 340x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446947578003.jpg
92 KB, 340x451
>>53375885
>2D
varkensverrukkelijk!
>>
>>53375830
waarom dan niet gewoon een windows server draaien

>>53375877
gooi het in de geldstortautomaat bij een bank
>>
>>53376002
>waarom dan niet gewoon een windows server draaien
Omdat het servertje een oude Atom processor heeft en windows de neiging heeft om spontaan opnieuw op te starten voor updates.
>>
>mijn zus gaat naar Keulen voor haar studie
>ze is daar tijdens karnaval
A-alles komt goed, t-toch?
>>
>>53376158
Hoe kijkt ze er zelf tegenaan?
>>
>>53376131
je bedoelt een tweede computer voor thuis, niet een server
>>
>>53376158
Ja hoor. De vluchtelingen zullen zich dit keer niet vergrijpen. Wees maar niet bang.
>>
>>53376158
Een goede broer geeft zijn zus een burka.
>>
>>53376158
kkracist nu krijg je een bruin neefje
>>
>>53376190
Volgens haar totaal geen risico maar ze is erg naief om oetz te zijn. Ze denkt dat het allemaal overdrefen wordt in de media en dat het allemaal wel meevalt.
>>
File: image.jpg (745 KB, 2560x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
745 KB, 2560x1600
>>53374093
binnenkort hoop ik oetz
>>
>>53376195
ik gebruik hem om mijn data te synchroniseren tussen mijn andere apparaten, dingen als films en muziek op te slaan en downloaden. En daarnaast heb ik ook regelmatig een website erop draaien en ben ik van plan mijn mail server erop te zetten.

Gebruik alleen een OS die niet gemaakt is voor een server, al kan hij het prima aan.

Ik kan ook wel een Windows server draaien, ik heb Windows Server 2008 R2 hier liggen, maar dan heb ik die liever op wat zwaardere hardware, kan bijvoorbeeld als mijn huidige desktop een vervanger krijgt.
>>
>>53376382
En jij stopt haar niet? best wel cuck van jou oetz.
>>
>>53376382
Dan moet je er alles aan doen om haar wakker te schudden.
>>
>>53376382
Hoorndrager.
Veel plezier met je nieuwe zandnegerzwager.
>>
>>53376382
Zeg nu dat ze er spijt van gaat krijgen.
Dan later als ze zwanger terugkomt kan je "eigen schuld" zeggen.
>>
Hoe noem je de conducteur in de trein in het Engels?
>>
>>53376927
Conductor
>>
File: 1379416795839.jpg (15 KB, 400x380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1379416795839.jpg
15 KB, 400x380
>>53376927
Bedoel je de kaartjesknipper?
Dat is een conductor
>>
>>53377005
Domme kikkerpaler.
>>
>>53376927
Chip the card Clipper
>>
test niet reageren aub
>>
>>53376993
>>53377005

train conductor = de treinbestuurder. De kaartjesknipper noemen wij hier train guard
>>
>>53377005
klinkt stom oetz
>>
wie /schijtpalenop/tv// hier?
>>
>>53377522

ik ben gestopt toen ze alle /got/ bande
>>
File: 1414791582065.jpg (89 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414791582065.jpg
89 KB, 400x388
>>53377045
>>
>>53377507
Zelfs voor iemand die zo'n debiele job uitoefent hebben jullie een titel zoals "guard". Die gekke Britten toch.
>>
>>53377701
alsof 'security guard' zo'n hoogstaand beroep is
>>
>>53377484
sorry
>>
>>53377590
>ik ben gestopt toen ze alle /got/ bande

Dan kan je toch gewoon terug naar reddit?
>>
>>53373538
>>53373282
>>53373153
>>53373124
>>53373034
>>53372867
goeie smaak oetz
>>
File: 1450584343058.gif (50 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450584343058.gif
50 KB, 250x250
>>53364057
>>
>>53377830

wat, en bane schijtposten is veel beter? /tv/ was 95% Got of Bane
>>
>>53378043
brasil
kissu~
>>
>>53378051
Got was pure kanker. Kanker draden en een kanker programma
>>
>>53378043
je hebt vannacht de katten editie gemist
>>
File: 1434450292359.jpg (190 KB, 500x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434450292359.jpg
190 KB, 500x598
>dgw ik dit hele jaar nog niet naar de gym ben geweest omdat ik altijd te laat wakker word
>>
>>53378043
Lief :3
>>
>dvw dit jaar nog niet gedoucht
>>
>>53378222

bereid je kontgat dan al maar voor, april is het nieuwe seizoen en dan mag /got/ terugkomen
>>
>>53377912
n-niet te hard bijten aub
>>
>>53375564
mongool aub

voor server gebruik je debian of desnoods ubuntu
>>
>>53378566
:3
>>
>>53378387

oetz, je lichaam wordt bewust later wakker om de sportschool te vermeiden
>>
>>53378387
Dan maar bodyweight thuis training er van maken, tenzij je alsnog een homegym heb.
>>
>>53378882

met thuis training, in combinatie met fietsen en joggen, kun je best wel ver komen. je zal wel nooit echt gespierde armen krijgen, maar het is een goed begin, zeker voor buikspieren
>>
>>53378971
ik kom thuis ook best ver oetz
>>
>>53379110

ik kom nooit verder dan mijn vuist
>>
File: large.jpg (297 KB, 445x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
large.jpg
297 KB, 445x667
>>53378761
>>
File: emily-rudd-mix-18.jpg (1 MB, 1118x1677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
emily-rudd-mix-18.jpg
1 MB, 1118x1677
o-oh
>>
File: mOnvOJG.png (298 KB, 2271x2380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mOnvOJG.png
298 KB, 2271x2380
>>53379319
amai bedankt
>>53379663
>>
File: 1432244088867.jpg (60 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432244088867.jpg
60 KB, 640x640
>>53378075
>>53378400

>>53378243

Ik heb een leven

misschien volgende keer
>>
>>53379914
Leuk geweest, nu opkankeren naar /an/ met je katten.
>>
Zal ik een elektrische fiets kopen? Woon 25km van me werk en auto is te duur
>>
>>53380046
>>53380046
>>53380046

Nieuwe draad.
>>
File: 1430866460565.gif (2 MB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430866460565.gif
2 MB, 480x270
>>53380015
nee
>>
>>53380034
koop een scooter
Thread replies: 303
Thread images: 71
Thread DB ID: 413052[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.