[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Dutch robots unite
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /r9k/ - ROBOT9001

Thread replies: 84
Thread images: 12
File: NL.gif (2 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NL.gif
2 KB, 600x400
Dutch robots unite
>>
>>25989175
Wie /kankerkankerkankerkanker/ hier?
>>
Friesbot hier. Kanker.
>>
>>25989212
Sorry maar ik zei toch echt Dutch robots
>>
>>25989284
Excuses aanvaard.
>>
File: tinder.jpg (25 KB, 1252x1252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tinder.jpg
25 KB, 1252x1252
Wie heeft er hier een beetje geluk op tinder?

>mgw ik normaalflikker probeer te zijn
>match met meer dan 100 wijven
>ze negeren me allemaal op een hoop bots na
>>
Wie /uwv/ hier?
>>
File: 1.jpg (279 KB, 2234x1586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
279 KB, 2234x1586
>>25989284
>>25989175
Wie /engelse ziekte/ hier
>>
>>25989178
Ik
wassenaar
jongens ik ga naar brabant in een paar weken wat moet ik weten?
>>
>>25989424
dat het een halfuurtje rijden is
>>
>>25989315
Ik heb 50 matches met 2 super matches.

Met geen enkele een goed gesprek kunnen houden.
Zelfs niet met de 3 meiden die tegen mij begonnen.

Ik ben niet lelijk dus, maar wel een spaghetti monster.
>>
>>25989445
bij mij negeren ze me allemaal

ook sinds begin januari mega veel bots, hebben jullie daar ook last van?
>>
File: belgenland.png (703 B, 250x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
belgenland.png
703 B, 250x217
>>25989175
mogen de belgen er ook ook bij?
>>
Wie /probeertnormaaltezijn/ hier
Het gaat allemaal goed totdat ik iets moet zeggen dat buiten de standaardzinnen valt
>>
>>25989445
zeg gewoon dat je kanker hard wil neuken swa
>>
>>25989502
Ik ken deze voel.
>>
>>25989483
nee sorry man
>>
>>25989466
2 van de 50.

Ik heb trouwens met een locatie spoofer in verschillende steden getindered.
Ik had de meeste matches in apeldoorn en leiden, de minste in middelburg.

Meeste schattigtaartjes zaten ook in apeldoorn
>>
>>25989570
hmm ik woon in r'dam en ik heb gewoon overal pech ermee

echt 100 tot 200 matches en niemand zegt wat terug, heb echt alles geprobeerd volgens mij
>>
>>25989567
nou ik doe het lekker toch
>>
>>25989595
doerak

well chill ff een nederlands draadje hoeven we niet de hele tijd origineel te zijn
>>
>>25989622
mooi dubs kankerlijer
>>
>>25989643
niemand geeft een fuck om postcijfers kanker nieuwflikker rot op met die shit naar /willekeurig/
>>
>>25989668
bijna satanic trips, volgende keer beter anoniempje
>>
>>25989707
sterf
>>
>>25989713
wil je me daar bij helpen, schat? :33
>>
Voor het eerst in Amsterdam geweest vorige week. Wat een kankerchaotische stad, schaam jullie Hollandflikkers
>>
>>25989729
heb je veel drugs gedaan anon? vertel me over je tripje.
>>
>>25989727
Ja. Waar woon je?
>>
Wie /Al-mere/?
>>
>>25989758
Belgenland
>>
>>25989778
hebben ze daar geen treinen of hoge gebouwen?
>>
>>25989794
Ik wil het verkeer niet platleggen, daar hebben we de vakbonden voor. En de gebouwen zijn niet hoog genoeg ;-;
>>
>>25989794
>Belgische treinen
Als u al op de NS klaagt hebt u nog niks gezien
>>
File: 1429981881541.jpg (39 KB, 446x362) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429981881541.jpg
39 KB, 446x362
>hele dag mexicanos en bamis an vreten
>kankerneet
>geen gf
>>
>>25989823
>>25989831
ok leuk maar ik ga nu met hem praten kutbelgen

>>25989833
ik ben ook nog ff neer maar deze week moet ik naar het uwv die gaan me aan n baan helpen

heeeft 5 jaar geduurt ben benieuwd

ook geen vriendin
>>
>>25989833
Ribsters>mexicanos
Koop een airfryer
>>
>>25989853
>UWV gaat me aan een baan helpen
Hahahaha sorry mijn vriend
UWV gaat je tijd verdoen
>>
>>25989853
verlaat me niet ;c
>>
>>25989874
ik moet wel

hoezo tijd verdoen?

ik heb wajong gehad maar zown wijf zei laatst ok ja nu kan je wel werken dus ja gaan we het over hebben

ik wil best een chille baan als t maar geen kanker baan is

>>25989880
doe niet zo ontzettend gay kankerhomo
>>
>>25989903
UWV snapt niet hoe bedrijven mensen zoeken
Beste dat je gaat krijgen is een kut winkelbaantje
Dat is als ze al iets vinden
>>
>>25989939
ja dat is dus niet de bedoeling ik wil wel iets doen waarvoor ik ben opgeleid

kan in mn eentje ook wel een baan vinden bij de albert heijn maar dat wil ik niet
>>
>>25989950
Ja dat is niet hoe de uwv werkt
Ze gaan EEN baan voor je vinden
Niet een goede baan
Dat zal je toch echt zelf moeten doen
>>
>>25990008
dan kunnen ze echt de kanker krijgen en gaan er doden vallen
>>
Fembot hier
Skype: dango.yori.hana
>>
>>25990346
add me
emzvdl
>>
>>25990346
kankerflikker

>>25990375
en jij ook
>>
>>25990346
waar kom je vandaan
>>
KANKER HOMOS
>>
>>25989729
Doe eens lief over Amsterdam. :C
>>
wat een stel normaalflikkers hier
godverdekanker
>>
File: 1451288787131.jpg (66 KB, 700x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451288787131.jpg
66 KB, 700x513
>zelfs deze draad zot vol met normaaltjes
>>
Wie /avond- en nachtloper/ hier? Perfect weer voor een robot.
>>
>>25989212
ook een friesbot hier

:D
>>
Kanker Kanker Kanker Kanker Kanker.
>>
>>25990663
Te lui voor
>>
>>25990718
nou zeg
>>
>>25990346
>fembot

gebruiken mensen deze miem nog steeds in het huidige jaar?
>>
File: JUST.png (97 KB, 353x353) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JUST.png
97 KB, 353x353
Wie hiet /kutleven/ ?

GEWOON NEUK MIJN POEP OMHOOG
>>
Waarom is alleen wonen zo duur?

Zat net te kijken en ik zie niks onder de 700.
En huurtoeslag gaat maar tot 711

Waar zijn de goedkope woonplekken te vinden?

>mag geen euroteken palen
>>
>>25991304
die hebben al die kanker illegale asielzoekers

ik weet ngo toen ik hier ging wonen voor een flatje met keuken badkamer en slaapkamer betaalde ik 280 en nu 5 jaar later is het kanker 360 geworden
>>
File: black pepe.jpg (953 KB, 4480x4328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
black pepe.jpg
953 KB, 4480x4328
>bijna carnaval
>iedereen gaat feesten
>overal harde muziek
>dronken mensen in kostuum op straat
>ik zal nog steeds alleen thuis zitten aftrekken op vietnamese vingerverf tekeningen
>>
>>25991382
Op welke websites vind je flatjes als dat?
Het enigste wat ik hier vind is voor 400 een zolderkamer bij iemand thuis
>>
>>25991479
>belgenstruggles

flikker op niemand geeft een fuck om carneval

>>25991503
naja vroeger op woonet haaglanden maar daar heb je nu ook niks meer

in t hele land is alles op
>>
>>25991503
>>25991519
tis gewoon niet meer te doen

je kan alleen geluk hebben met loting, urgentie of jaren ingeschreven staan

Mohammed en Fatima hebben voorrang. Tenzij je 600 wilt betalen voor een varkenshok dan maak je misschien wel een kans
>>
File: 34259066.jpg (129 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34259066.jpg
129 KB, 900x900
Tfw herkansing morgen geen zin om te leren phams
>>
>>25989175
Wie /klinischdepressief/ hier?
>>
>>25991555
>overmorgen laatste kans om opdracht in te leveren
>niet inleveren = onvoldoende voor vak = half jaar opnieuw doen
>nog steeds niks aan gedaan
>>
>>25991558
ah nieuwflikkertje

pas als je zolang in het letterlijke niets zit kom je erachter dat depressie niet bestaat
>>
>>25991555
Ik zie je gaat hva
>>
>>25991629
Uvt
>>
>>25991649
Ik zie verkeerd.
>>
>>25991625
>depressie bestaat niet meme
>>
>>25991685
is echt zo
>>
>>25991479
>bijna karnaval
>waar ga jij karnaval anon
Fucking normaaltjes
KAAAAAAAAAAANKEEEER
>>
Ik ben gisterennacht voor het eerst uit geweest. Ik snap niet wat normaalflikkers de lol er van in zien, ik vond het kankersaai.
>>
>>25991614
ga werken dan autist
>>
>>25991614
>Moet morgen de moed bij elkaar schrapen om leraren te overtuigen mij alsnog een voldoende te geven
>anders half jaar uitstel en afstuderen verlaten
Vermoord me gewoon hogerejaars
>>
>>25991821
vertel meer over je avond, ik wil weten wat je er zo kanker aan vindt
>>
Wie /steedsvroegerslapen/ hier?

Vroeger om 10uur tegenwoordig eerder half9

slapen is chill
>>
>>25991912
Nee wel /middagdutjes
>>
>>25991933
nee das gay

gwn vroeg op vroeg plat
>>
>>25991881
>Geen alcohol want ben de bob
>Loop kroeg/club/discotheek binnen
>Muziek staat kankerhard en klinkt kut
>Moet in de oren schreeuwen om elkaar te verstaan
>Iedereen danst als een idioot
>Ik probeer te dansen maar voel me te mogolisch
>mfw wanneer de mensen die mij levenloos noemen dit elke week doen
>>
>>25992103
>Hey gaste kom we gaan uit lekker zuipe en chickies neuke
>jaaa man vet idee heb alleen geen zin om te rijden
>oh ja rijden is kut en ov is ook zo kk duur
>hey hoe heet die levenloze kankerautist nou ook alweer die met die auto?
>oja hij ja kom laten we doen alsof we hem aardig vinden dan kan die ons rijden
>oja goed idee man zolang we maar niet met hem gezien worden
Thread replies: 84
Thread images: 12
Thread DB ID: 459933[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.