[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
Sverige/Sweden
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /mu/ - Music

Thread replies: 145
Thread images: 30
File: flagga.jpg (2 MB, 4256x2832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flagga.jpg
2 MB, 4256x2832
Alla svenskbögar på /mu/ kom hit
Vad lyssnar ni på och sånt?
>>
>>53566499
https://www.youtube.com/watch?v=H-2IPVbdUdw

Norrländskt vemod.
>>
>>53566524
Har rätt så svårt för svensk punk, i alla fall när dom sjunger svenska, men det är skön norrländska tycker jag
>>
>>53566499
Treblinka - Severe Abomination

Tidig svensk svartmetall.
>>
File: 1238572307379253.jpg (27 KB, 600x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1238572307379253.jpg
27 KB, 600x376
>>53566499
>svenskbögar
>använder bög som pejorativ
>>
>>53566560
>Har rätt så svårt för svensk punk, i alla fall när dom sjunger svenska

Är detta någon typ av episk landsförrädarjagjag?
>>
>>53566499
Vi som älskade varandra så mycket, svensk screamo
https://www.youtube.com/watch?v=p-BSMJS8f9k
>>
>>53566633
>pejorativ
>faktiskt tro att han använde det nedsättande

Lol bög
>>
vad är poängen med detta tho lol...
>>
>>53566634
Haha låter så jävla bajsnödigt, KSMB och sånt trams
snälla...
>>
File: 198142789784124.gif (1022 KB, 500x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
198142789784124.gif
1022 KB, 500x283
>>53566656
>Lol bög
>använder bög som pejorativ
>>
>>53566669
>tho lol...
Håll käften och dra åt helvete.
>>53566679
>KSMB och sånt trams
>trams

Du äcklar mig.
>>
Hold nu kæft
>>
>>53566695
>faktiskt bry sig om specifika ord
>>
hej jan heter jag och jag lyssnar mestadels på dungen
>>
>>53566708
>Du äcklar mig
https://www.youtube.com/watch?v=2HtPhGf5AQE
här har du :)
>>
File: vad gör du.png (17 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vad gör du.png
17 KB, 900x900
>>53566695
>försöker läxa upp andra helt i onödan
>brevar 2D på /mu/
>>
File: ka-bili44.jpg (78 KB, 800x605) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ka-bili44.jpg
78 KB, 800x605
>>53566708
nej lol
>>
>>53566767
Eddie var fan mer punk än majoriteten av alla punkare
>>53566758
Fan va fett :3
>>
>>53566767
>>53566758
>>53566651
>>53566593
>>53566524
>>
File: swedenytube.jpg (128 KB, 708x778) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedenytube.jpg
128 KB, 708x778
>>53566499
>>
>>53566593
Min neger :D

https://www.youtube.com/watch?v=SCMwn0NkMpo
>>
>>53566833
>har inte äns hört dungen
>>
>>53566772
>antyder att 2D inte hör hemma på /mu/
>>
Ingen jävel som är /kent/ här då
allt fram till du och jag döden var bra
sen sket allt sig när dom släppte tillbaka till samtiden
>>
>>53566834
SWEDEN
YES
>>
Detta /proggtråd/ nu?

https://www.youtube.com/watch?v=jaFaCclUoHs
>>
>>53566872
Senaste albumet var bokstavligen grisvidrigt.
>>
File: 101.jpg (2 MB, 2050x1367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
101.jpg
2 MB, 2050x1367
>>53566861
>lyssnar inte på Johan Helmich Roman
>>
>>53566868
Ja det gör jag.
>>
File: 539384234.gif (991 KB, 492x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
539384234.gif
991 KB, 492x463
>>53566924
>>
File: jimmie antyder.png (149 KB, 565x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jimmie antyder.png
149 KB, 565x600
>>53566913
>diet coke
>inte läckö-cola
>>
>>53566499
أنا معجب كبير من الموت القبضات . هل تعتقد أنها سوف تأتي من أي وقت مضى الى السويد؟ آمل ذلك.
>>
>>53566964
>أنا معجب كبير من الموت القبضات . هل تعتقد أنها سوف تأتي من أي وقت مضى الى السويد؟ آمل ذلك.

TAKBIR

ALLAH ÄR STOR
>>
>>53566881
الذهاب يموت حثالة عنصرية.
>>
4chan is English only except for /int/

this is against the rules
>>
File: birden of proof.png (64 KB, 636x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
birden of proof.png
64 KB, 636x674
>>53567005
>antyder vissa antydningar
>>
>>53567017
Why are you so mean? Here, have some god-tier Swedish DSBM.

https://www.youtube.com/watch?v=mygIU9tzrP0
>>
File: 1415464208688.jpg (92 KB, 640x1008) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415464208688.jpg
92 KB, 640x1008
>>53566905
Ja verkligen
>Jag är melodifestivalen
mfw
>>
>>53566964
kebab
>>
File: 6014.jpg (72 KB, 618x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6014.jpg
72 KB, 618x412
Ska se far o son ikväll
Kommer man se nån av er där
>dkn är där mest för att ragga
>>
>>53566499
Lite av allting
>>
>>53567173
Spelar de i Stockholm?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=wHR9tyODJB0
>>
>dfn næsten ingen danskere på /mu/
>dfn ingen qt /mu/ pige som er til Swans
>>
DÅLIGTDÅLIGTINTEBRA, Lauryn Hill, Svanar, Pappa John Dimmig.

Förresten, var bor alla svenska /mu/tants? Göteborg här.
>>
>>53566499
Britbong here who is going to Göteborg with Gf over easter. Can you recommend me some good bars there my good man?
>>
>>53567199
Malmö, på babel
Såg dom på emmaboda, dom har sådär musik, men dom är rätt så roliga live
Dock är Frej en jävla hora
>>
>>53567248
>Dock är Frej en jävla hora
?
>>
>>53567240
Kom ind i kampen, homie! Lavede en dame på drone med min swans-t-shirt for lidt tid siden.
>>
>>53567243
är ett svårt gbg-as
>>
viet cong på mejeriet imorn? kommer bli asmegafett känner jag
>>
>>53567248
Såg Yung Lean på Babel förra helgen, det var horribelt
>>
>>53567330
Jeg så Viet Cong i Kobenhavn i går - de var pissegode! Du kan godt glæde dig. Men opvarmningen var ikke helt i top.
>>
>>53567337
Min kompis känner honom. Han spelade tydligen in någonting med Frank Ocean nyligen.
>>
>>53567243
Lund för fan
>>
Kräldjursanstalten
https://www.youtube.com/watch?v=IWWNJG4lEMk

Pärson Sound
https://www.youtube.com/watch?v=kYaOotIWxu0

Samla Mammas Manna
https://www.youtube.com/watch?v=PIWJfmnn_c0
>>
DUUUUUUU ÄÄÄÄÄÄR FÖR FIIIIIN FÖÖÖÖÖÖR MIIIIG
MEN JAG VILL HAAAA DIG ÄNDÅÅÅÅÅÅÅÅ
>>
>>53567243
Uppsala.
>>
File: toldyouso.jpg (47 KB, 854x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
toldyouso.jpg
47 KB, 854x369
>>53567393
Ni tror inte på mig nu, men vänta bara
>>
vanligen, jag lyssnar på Nick Drake och en massa oväsen musik
finns det några bra svenska ljudkonstnärer ute /mu/?
>>
>>53567591
>ÄÄÄÄÄÄR

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ*
>>
>>53567647
Är det du google översätt?
>>
>>53567643
tweetade inte frank att de var i studion och recordade tillomed? har för mig det var något sånt
>>
>>53567688
>recordade

Spelade in heter det.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=xjXRMAOnc7M

Fredagsvemod.
>>
File: wRE6tEt - Imgur.png (210 KB, 300x585) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wRE6tEt - Imgur.png
210 KB, 300x585
>>53567703
äru helt hundra
>>
File: skräp mann1.jpg (78 KB, 832x584) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
skräp mann1.jpg
78 KB, 832x584
>>53567708
>svensk tråd
>norsk låt
>>
>>53567688
aha, trodde man satt på något här
>>
File: smug kräfta.png (39 KB, 513x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smug kräfta.png
39 KB, 513x590
>>53567725
Japp.
>>
File: jimmie1[1].jpg (759 KB, 4200x2905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jimmie1[1].jpg
759 KB, 4200x2905
>svensk
>ej en spellista bestående enbart av vit makt-musik
>>
>>53566872

>dkn en polare säger att du och jag döden är deras bästa album

fyfan vilken jävla cp-idiot. alla vet att s/t > isola > verkligheten > hagnesta > döden >> vapen >>> syntgrejer >>>>> "hey nu är vi politiska"
>>
>>53567753
BAS SÄNG
>>
>>53567620

Vill du starta ett band? Har lust att lira ösig rock med oljud, typ A place to bury strangers. Är en halvkass gitarrist som vill dansa på scen och spela oväsen mest
>>
Finns det nån bra svensk stenarmetall där ute?
>>
>>53567764
Nja
Döden > Hangesta > Isola > Verkligen > vapen >s/t > Synthsakerna
>>
I dated a swedish girl for a while. Turns out she was crazy. Her mom made good food though. Only thing about it that bothered me was she insisted you are supposed to eat meatballs and jam together. Thats fucking gross. I don't want fucking sweets mixed in with my meat.

Also Norway has better music.
>>
>>53567805
Snälla översätt aldrig genrenamn
>>
>>53567805
>truckfighers
https://www.youtube.com/watch?v=JLMPA4xPFpg
>Skånska mord
https://www.youtube.com/watch?v=qVChFpvbYu0
>>
why not be a little vaguer
everything you think you
maldoror is deadknow
every specifica blining///// eclipse of the manorthern borderny terrible shapes of this world detail
that is where you begin to lose
the shingles on my roof
the plot
do not forget the difference between the two
when you arin a foreign land in a foreign towne half-gone, drunk or pissed, vomiting on the side-walk, fucked up on narcotics, s982714paced out beyond comprehension, that is when you truly understa8746nd how little you understand
howas by a shining br921847ainless beacon insignificant your thoughts are in the greater scheme of things
moving as if aaginst a strong breeze, a hellish wind, the soft pressings of the padded breeze
how ignorant and pointless e a broken bottle cuffed with the blood of an unknown manach and every single
idea yo./u have ever had truly is
how rid//iculou s you
r problems are, your flespecial pegg shaped headlanetin\g issues, slight anno88888yan
a cast of iron in sadnes a cacophony of clanging a dog's head on a stihidden between two buildingscksces in your brief and me,,aningless lifewhen you are calm and joyful

thou shalt not meddle
ach golgotha
>>
>>53567797
>Är en halvkass gitarrist som vill dansa på scen och spela oväsen mest

Fan va episkt, jag är en halvkass trummis som gillar att slå hårt och cymbalrunka.
>>
>>53566872
tillbaka till samtiden var helt ok imo
finns det något/några andra band som påminner om gamla kent?
>>
>>53567667
så inga buller artister va?
och ja, min svenska är definitivt inte perfekt
>>
>>53567817
Snälla håll käften.
>>53567835
Tack baserade anon :3
>>
>>53567844
Solen
https://www.youtube.com/watch?v=HpgzD5xsMU8
Polare snackar om dom här rätt mycket, men har inte riktigt fäst sig för mig
>>
Åland, kom till ircen.
>>
>>53567877
Nej.
>>
>>53567813

Hmpf.

Bästa låtarna:
s/t - Ingen kommer att tro dig
Verkligheten - Gravitation
Isola - Elvis
Hagnesta - Revolt III
V&A - Pärlor (löjligt bra outro > resten av låtarna)
Döden - 400 Slag, alternativt Max 500
Syntgrejerna - ??? Vy från ett luftslott kanske

Vita hatten och 747 - sjukt överskattade
>>
why not be a little vaguer
everyth98274ing you think you
maldoror is deadknow
every specifica blining///// eclipse of the manorthern borderny terrible shapes of this world detail
that is where you begin to lose
the shingles on my roof
the plot
do not forget the diff a cautious misunderstandingerence between the two
when you arin a foreign land in a foreign towne half-gone, drunk or pissed, vomiting on the side-walk, fucked up on narcotics, s982714paced out beyond comprehension, that is when you truly understa8746nd(*^& how little you understand
howas by a shining br921847ainless beacon insignificant your thoughts are in the greater scheme o88884827f things
moving as if aaginst a strong breeze, a hellish wind, the soft pressings of the padded breeze
how ignorant and pointless e a broken bottle cuffed with the blood of an unknown manach and every single
idea yo./u haand the faults of our eldersve ever had truly is
how rid//iculou s you
r problems are, your flespecial pegg shaped headlanetin\g issues, slight anno88888yan
a cast of iron in sadnes a cacophony of clanging a dog's head on a stihidden between two buildingscksces in your brief and me,,aningless lifewhen you are calm and joyful

thou shalt not meddle
ach golgotha
>>
File: 1421433451058.jpg (9 KB, 328x323) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1421433451058.jpg
9 KB, 328x323
>>53567814
Captcha: argWe
>>
File: 141031102797.png (220 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
141031102797.png
220 KB, 499x499
>det finns folk här som inte har träffat Biotrolls kusin
>>
>>53567243
ume
>>
>>53567894
>dkn jag på allvar brukade tycka att Socker var deras bästa låt
>>
>>53567805
https://rateyourmusic.com/list/cosmowombo/stonerland_part_1__sweden/
Fet lista här
>>
>>53567840

Fan, är du tjej? Alla dugliga, billiga replokaler i Uppsala kräver ju att man är 50/50 killar/tjejer, vilket är vidrigt löjligt. Inget emot tjejer, men dom jävlarna vill ju ändå inte lira bra musik
>>
why not be a little vaguer
everyth98274ing you think you
maldoror is deadknow
every specifica blining///// eclipse of the manorthern borderny terrible shapes of this world detail
that is where you begin to lose
the shingles on my roof
the plot
do not forget the diff a cautious misunderstandingerence between the two
when you arin a foreign land in a foreign towne half-gone, drunk or pissed, vomiting on the side-walk, fucked up on narcotics, s982714paced out beyond comprehension, that is when you truly understa8746nd(*^& how little you understand
your festering consciousness
howas by a shining br921847ainless beacon insignificant your thoughts are in the greater scheme o88884827f things
moving as if aaginst a strong breeze, a hellish wind, the soft pressings of the padded breeze
how ignorant and pointless e a broken bottle cuffed with the blood of an unknown manach and every single
idea yo./u haand the faulthe faultlines of our selvests of our eldersve ever had truly is
how rid//iculou s you
r problems are, your flespecial pegg shaped headlanetin\g issues, slight anno88888yan
a cast of iron in sadnes a cacophony of clanging a dog's head on a stihidden between two buildingscksces in your brief and me,,aningless lifewhen you are calm and joyful

thou shalt not meddle
ach golgotha
>>
>>53567920
Är med dig där, klarar knappt av vapen skivan nu
>>
>>53567929
>Fan, är du tjej?

Det finns inga tjejer på nätet mann1. Har du kollat Ungdomens Hus förresten?
>>
>>53567920

Demo-versionen är ju crazy bra. Ska lyssna på den inatt när jag blir bränd av tjejen jag är kär i men som nog bara vill vara min vän. Äntligen får man anledning att gråta och lyssna på Kent igen!
>>
>>53567814
>the radio dept, refused, jens lekman, esbjörn svensson trio, movits, popsicle, robyn, jose gonzales, pere bjorn and john, lykke li, first aid kit, the tallest man on earth, the knife, fucking abba
What does Norway have that trumps these?
>>
speak finnish not swedish.
>>
>>>/int/
>>
>>53567248
lol snubben kollar far o son när ceephax spelar på kontext samma kväll
dessa satans plebejer
>>
>>53567951
Pekkaboo snälla gå.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=EeyxRRiv9hY
>>
>>53567947
>Peter Bjorn, and John
> an example of good music
>>
The Radio Dept - Clinging to a Scheme
https://www.youtube.com/watch?v=B8WjrNBfWoU

Förskräckligt fint sound. Någon som kan rekommendera mig något liknande?
>>
>>53567982
they have more than one song you know
>>
>>53567885
Är du fri?
>>
Hörni. kvällens musiktips är Humörsvängningar- sveriges bästa band.

https://www.youtube.com/watch?v=8KFzfKpOdsc

>>53567943

Nix pix, har haft det i åtanke jättelänge men aldrig blivit. Det bästa vore att få en lokal med lite stärkare och grejer samt tillgång 24/7, jag och min kompis har varsitt trumset hemma som lika gärna kan stå i en replokal.

Det vi har hittat är antingen för långt borta, för dyrt eller för begränsat. Och då är vi ändå inte kräsna, men det är fan löjligt hur svårt det är att hitta dugliga replokaler här om man jämför med Umeå.
>>
File: st.jpg (270 KB, 1417x1417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
st.jpg
270 KB, 1417x1417
>>53567992
Rätt så.
>>
>>>/int/
>>
G'day Swedecuck!
>>
>>53567991
I've listened to Writer's Block all the way through and it was garbage.

Refused are good though.
>>
>>53567982
الذهاب يموت حثالة عنصرية.
>>
>>53567986
Känner egentligen bara till Postiljonen som sveriges andra drömpop band, dom har betydligt mycket mer betoning på pop dock och har rätt mycket tumblr-estetik, men det är någonting.
https://www.youtube.com/watch?v=_N56jAfhmgM
https://www.youtube.com/watch?v=DBCOPwDGrj8
>>
>>53568066
Vilken episk jagjag, jag skrattar fan ihjäl mig!
>>
>>53567647
lyssna på hanna hartman och sven-åke johansson
>>
>>53568066
المحبة في كل الضحك
>>
>>53568007
Jag brukade hyra en källarlokal i Boländerna förut, så man har ju kontakter iaf.

>Umeå

Är du möjligtvis studenthanrej?
>>
Knuff för fan.
>>
Can I come to Sweden it sucks here :(
>>
>>53568276
Where ya from m8?
>>
>>53568071
Tänkte mig snarare något med lite mer distortion, mycket mindre mindre reverb och en aning snabbare tempo. De där två låtarna du länkade slår mig som något man skulle höra i en "2010 Chillwave Summer Mix".
>>
Någon som känner till fler sidor som soundofmusic?
soundofmusic.nu
>>
>>53566593
Mycket bra
>>
Känns så jävla SJUKT att läsa på svenska här.
>>
>>53568420
Varsågod :3
>>53568506
>han sverigepolar inte
>>
File: oooooohhhhh.gif (2 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oooooohhhhh.gif
2 MB, 200x200
>>53568506
Känns så jävla SJUKT att vara en liten medveten köttklump på en roterande kula mitt ute i yttre rymden
>>
>>53568612
Hjärnsprängd varenda jävla gång.
>>
Är det gay om jag gillar att titta på stora svarta män har sex med min syster?
>>
>>53568106
>lyssna på hanna hartman och sven-åke johansson
tack
>>
>>53568679
Beror helt och hållet på vem av dem du onanerar till.
>>
>>53568679
OMG HEJ GOOGLE ÖVERSÄTT!
>>
>>53568737
Vad fan gjorde du bara jävla säga om mig, din lilla slyna? I have du vet att jag tog examen toppen av min klass i Navy Seals, och jag har varit inblandad i många hemliga räder mot al-Qaida, och jag har över 300 bekräftade dödar. Jag är utbildad i gorilla krigföring och jag är den översta prickskytt i hela amerikanska militären. Du är ingenting för mig utan bara ett annat mål. Jag kommer att torka dig fan ut med precision vars like aldrig har sett förut på denna jord, märk mina jävla ord. Du tror att du kan komma undan med att säga att skit till mig över Internet? Tänk igen, fucker. Som vi talar jag kontakta min hemliga nätverk av spioner över hela USA och din IP är spåras just nu så att du bättre förbereda för stormen, maggot. Stormen som utplånar den patetiska lilla sak du kallar ditt liv. Du jävla död, grabben. Jag kan vara var som helst, när som helst, och jag kan döda dig i över sju hundra olika sätt, och det är bara med mina bara händer. Jag är inte bara omfattande utbildning i obeväpnad strid, men jag har tillgång till hela arsenalen av Förenta staternas marinkår och jag kommer att använda den till fullo för att torka din eländiga ass off ansiktet på kontinenten, din lilla skit. Om ni bara kunde ha vetat vad ohelig vedergällning din lilla "smart" kommentar var på väg att få ner över dig, kanske du skulle ha haft din jävla tunga. Men du kunde inte, du gjorde inte, och nu du betalar priset, för helvete du idiot. Jag kommer skita vrede över dig och du kommer att drunkna i den. Du är fan död, kiddo.
>>
>>53568755
Episkt mann1
>>
File: mats.jpg (24 KB, 220x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mats.jpg
24 KB, 220x330
Breva svensk frijazz/oljudsmusik, jag behöver bättra på min samling.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=TVZ5YfiriJU
>>
>>53568982
Är det du anon? Hur som helst, skiten är totalt jävla värdelös.
>>
>>53568928
Oljud:

Sewer Election
https://www.youtube.com/watch?v=ndsO6WlrpG0

Ättestupa
https://www.youtube.com/watch?v=5WvjXq2e9E4

Arv & Miljö
https://www.youtube.com/watch?v=j8oTq9WkPZM
>>
>>53569147
Arv & Miljö är fan grymma, tack anon!
>>
File: VNTI - SIN.jpg (43 KB, 371x371) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
VNTI - SIN.jpg
43 KB, 371x371
Ny trap, lyssna på det era jävlar.

https://soundcloud.com/deadjunes/bummer-zone
>>
Vilken är den bästa svenska album?

That's the most advanced thing i can say in your language
>>
>>53569227
>lyssnar på en subgenre av skit-hopp
>>
>>53569297
Vilket är det bästa svenska albumet?*
Thread replies: 145
Thread images: 30
Thread DB ID: 38586[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.