[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/tr/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 304
Thread images: 49
File: gravesight üstad.jpg (81 KB, 540x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gravesight üstad.jpg
81 KB, 540x540
Üstad edisyonu
>>
bu hit*t memesi ne zaman sona erecek?
eski /tr/'yi istemek bir suç mu ?
>>
File: 1417966938494.png (751 KB, 2679x1694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1417966938494.png
751 KB, 2679x1694
>>55026781
>>
>>
>>55026970
ya cok tatli ya kamalim
>>
>>55026970
bu kadın kürt mü?
>>
>>55026679
turey suport isis
>>
File: 1453596918659.png (191 KB, 149x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453596918659.png
191 KB, 149x602
>>55027002
aynen.
>tfw asla nihalin tükürüğünü yutamayacaksın
>>
>>55027032
it is not true actually,we don't have any ties with ISIS
>>
>>55026970
ben bunun facesi ile assholemi bile silmem assholeme yazık olur
>>
>>55026884
özlüyorum anon
özdenin bait postlarını , şehitlerle taşşak geçen o gereksiz ama komik OClerini özlüyorum.
>>
>>55027048
keske tukurse bana ya hemencecik yalayip yutardim
>>
File: maxresdefault (2).jpg (146 KB, 1667x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault (2).jpg
146 KB, 1667x920
>>55027019
mersinli.
>>
>>55027060
turey suport isis
>>
>>55027098
>mersin
arap desene sen şuna
>>
File: nihal10.jpg (33 KB, 487x322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nihal10.jpg
33 KB, 487x322
>>55027061
*cringe*
>>
>>55027098
tamamda kürt mü? kürte benziyor
>>
>>55027060
turlye suport iss
>>
https://www.youtube.com/watch?v=BfWTbuPIOQY
>>
>>55027162
MAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINAMAMINA MİKROFON ŞOW
>>
>>55027187
i do but the antis in here *cringe* out on every fucking step towards space
>>
>>55027213
https://www.youtube.com/watch?v=jRn9BRo4Igw
>>
Gravesight rap dünyasının kralıdır bununlan anlaşın bir kere
https://www.youtube.com/watch?v=Fe2LVUwGhDk
>>
>>55027272
https://www.youtube.com/watch?v=Sk-GL-VoEiI
>>
>>55027351
helal lan seninle anlasicaz galiba
>>
>>55027405
no benis no ban :DD
>>
>>55027091
şehit ocsi mi istiyorsun?
>>
File: Mumia-Abu-Jamal.jpg (295 KB, 1669x1093) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Mumia-Abu-Jamal.jpg
295 KB, 1669x1093
https://www.youtube.com/watch?v=pNiuYWvlFIA
>>
küçücük sikim var sikecek bir kızda yok
>>
>>55027863
orta-büyük sikim var sikecek kız hiç olmadı
>>
>>55027924
anan var ya oglim
>>
File: 1455341229003.jpg (108 KB, 887x1002) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455341229003.jpg
108 KB, 887x1002
>>55027439
https://www.youtube.com/watch?v=bwrHqkRSHqY
>>
https://www.youtube.com/watch?v=JhX5vsAnrgs
>>
File: 1454928905210.jpg (92 KB, 227x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1454928905210.jpg
92 KB, 227x283
https://www.youtube.com/watch?v=GfPi2pOotiw
>>
>>55026679
turey suport isis
>>
>>55027439
https://www.youtube.com/watch?v=B-ZazYBworA
https://www.youtube.com/watch?v=FJ75KXiG8WU
>>
>>55028041
https://www.youtube.com/watch?v=HbVb1pxpdGM
>>
>>55028243
*cringes*
>>
File: image.jpg (19 KB, 554x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
19 KB, 554x369
>>55028256
>mc bushpig
https://www.youtube.com/watch?v=xc6Oov8A-Co
>>
>>55028311
helal be
>>
>>55028354
horrorcore dinlermisin xocam?
>>
>>55028386
dinliyom xocam
>>
>zenci muzik dinlemek

affedersiniz ben buraya /tr/ sandim, halbuki /tucul'd/mus
>>
>>55028420
xocam çok ortak yönümüz varmız amk korkuyorum
>>
File: kurds.png (150 KB, 786x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kurds.png
150 KB, 786x476
>Canada now supports the Kurds
>Obama now supports the Kurds
Turkey is finished.
>>
>>55028566
anani zenciler siqiyor oc
>>55028571
keske kiz olsan xocam cok guzel olurdu
>>
File: Türk kizi.jpg (1018 KB, 2592x3888) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Türk kizi.jpg
1018 KB, 2592x3888
https://www.youtube.com/watch?v=NMmKqIRGFt0
>>
>>55028611
turley suport iss
>>
>>55028611
Good. Turkey is a blight on the planet.
>>
panik atak sorunumu nasıl çözebilirim deneyimli biri varsa lütfen yardım etsin teşekkürler
>>
>>55029161
yarrak ye
>>
>>55029161
En iyi defans ataktır kardeşim şöyle çok ağır bi panik atak geçirirsen hiç bişeyin kalmaz

t. bilen
>>
>>55029161
niye oluyor biliyorumusun? uyusturucu kullaniyormusun?
>>55029192
insanlan kontakt yapmak yardimci olabilir gercekten
>>
>>55029161
hic birine sarilmayi denedinmi?
hayati lsd tripi gibi düsün, bad trip'e kayarsen sana sarilan insan varsa, güzel müzik, yesillik, doga, sessislik... bunnar hepsi yardimci olabilir

ama nerden kaynaklindigini ögrenmek cok yardimci olur
>>
>>55029330
hoxam sigara içiyorum ama 1 2 tane oda kafama eserse o kadar normieyim ki gece böyle pc başında oturunca birden o tetikliyor beni bayılıcak gibi oluyorum ve nefes darlıgı çekiyorum uyuşturucu kullanmıyorum istesemde kullanamam panik atak yüzünden ölürüm
>>
>>55029462
https://www.youtube.com/watch?v=q4AQDDKglEE

nerde yasiyorsun?
kendini bu dünyaya bagli his etmiyormusun? güvenli his etmiyormusun?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ePHE1JCpME4

hadi gene iyisiniz guzel muzik linkledim size
>>
File: Star Head.jpg (1 MB, 1000x935) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Star Head.jpg
1 MB, 1000x935
>>55029422
>hayati lsd tripi gibi düsün, bad trip'e kayarsen sana sarilan insan varsa, güzel müzik, yesillik, doga, sessislik... bunnar hepsi yardimci olabilir

aydınlanmış hissettim... ben o değilim ama sağol
>>
File: 960.jpg (34 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
960.jpg
34 KB, 960x540
>>55029568
hoxam istanbul'un büyükçekmece bölgesinde yaşıyorum güzel bir sahil kasabası havası var gasp silahlı saldırı vb olma oranı % 0.01 çogunluk yaşlı ortamı herkes birbirini tanır tamamen benim psikolojij bozuklugum ve zaten yavaştan yavaştan geçmeye başladı ama pc başında çok durunca haraketsizlikten ölücem diye bazen tırsıyorum
>>
*hapşu*
>>
>>55029161

****ciddi cevap****

acilen tedavi gör. bende de vardı ciddiye almadım amına koyayım borderline bozukluğa dönüştü zamanla. şimdi inanılmaz mutsuzum. her bilinmeyen telefon aradığında korkuyorum, sevdiğim kızı sürekli başkası elimden alacak diye kıza açılamıyorum, insanları üzüyorum, bir saat üstüste aynı duyguyu yaşamıyorum burada tavsiye isteme git tedavi gör.
>>
>>55029742
kendine kizma... hayatini istedigin türde devam et...

sebze al
meyve al
cok su ic
onnari yap
baska bir sey degismene gerek yok

onnar otomatiklesdikten sonra daha cok ilerle
önce bir sisteminin pilini doldurmak istiyorsun
bütün insaat mazemeleri bir atistirt

kesin bir pozitif faydasini göreceksin
pozitife bak, yetmesse degisik bir sey düsünmelisin

her zaman pozitifi ara

>>55029965
vücutun kendisi uysturucu üretiyor
cok bir zaman icin üzgünsen ona bagimlik yaparsin

cikarilir
>>
>>55029161
Bismillahirrahmanirrahim

İlk önce boy abdesti alıyosun kardeşim

Kurulandıktan sonra cemaati bol olan bir

camii şerife gidip imam efendinin arkasında

namazını huşu içinde eda ediyorsun

Önce sağa sonra sola selam verildiği anda

"ALLAH YOK DİN YALAN"

diye hönkür.

Akabinde yaşayacağın olaylar panik atakı

salisesinde unutmanı sağlayacaktır.

Dua ile kardeşim
>>
F-16'lar Suriye'de. Happening :D
>>
>>55030433
>f-16
ax
>>
>>55030433
kanit?
>>
File: images.jpg (5 KB, 219x230) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
5 KB, 219x230
>>55030158
hoxam kısaca şöyle olunca böyle oluyor

>>inançsız olduğum için dinle ilgili bir şey diyince psikolojim beni bunları duyan ve beni yargılıyacak ilahi bir güç varmış gibi tetikliyor ve bedenimi nefesini kesiyor ya da titretiyor
>>bir kalabalık önünden geçince agresif hareketler ya da bir konferans salonunda ön taraflarda otururken birileri bana bakıyor psikoloji yüzünden düzensiz tavırlar
>>etrafımdaki kişilerin uyuşturucu kullanıyor ve anlattıklarına göre canım çekiyor ama normie ve panik ataklıgım yüzünden içersem ölüceğimi düşünüyorum bad trip yüzünden denersem sadece (marijuana onuda bulamam)
>>alkol alabiliyorum ama gecesinde acayip bir baş dönmesi ve düzensiz nefes alış verişi kusma hissi kusamama
>>sebze meyve ve çok su içiyorum ayriyetten çok su içince işeyemessem ekmek yemek durumunda hissediyorum suyu emer düşüncesiyle çok nadiren sabahları yemek yiyebiliyorum normalde yiyemiyorum
>>etrafımdaki insanların benden kötü tipli ve muhabbeti olmayna kişilerin karı kız durumlarını anlatması götümü yakıyor ve ben bu zamana kadar ne kadar iyi konuşsam ve birşeyler çabalasamda elimde hiçbir varlıgım yok eski sevgilim ile ayrılalı çok uzun zaman olmasına ragmen hayla takip ediyorum ve herşeyi çok kafaya takıyorum
>>üniversitede okudugum bölümün beni ileride bir bok yapmıyacagını biliyorum ve bir işe olan cabam olmadıgı için ilerleyen zamanın belirsizligi beni şüpheye düşürüyor iyi hayatım hiçbirşeyi düzelticegini sanmıyorum
>>gençligimi yaşayamıyacagımdan korkuyorum şu ana kadar bunları bunları yaptım diyebilecegim ve artık ölsemde gam yemem diyecegim hiçbir şeyim yok
>>
>SAA Rakka'ya yaklaşıyor
>Xürtler Fırat'ı geçti
ax be t*yyar
>>
>>55030433
bordo bereliler telsizi kapattı :^D
>>
şu suriyede olup bitenleri siklemeyen bi ben miyim lan? ankaradan doğusu çöpe gider, sikimde değil dog
>>
Burada bir görsel vardı. İşte moğollar yakıp yıkıyor şişman adamın teki oo çok iyi alfa adamlar 1/128 mongolum bu arada

Romalılar yakıp yıkıyor oo işte güç budur işte rome falan

sonra türkler yakıp yakıyor insan değil bunlar bunlar vahşi bunlar barbar falan filan anlayan anladı.

Varsa yollayın onu pls
>>
File: hermes aphrodites.jpg (188 KB, 640x549) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hermes aphrodites.jpg
188 KB, 640x549
birine sarilmak arbiden faydali
bu nedendir? cünkü sarilirken baska bir insan ile birlesiyorsun
her seyin bir olmasini anlamak cok yardimci olabilir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Evren
evrenin üstü tanri oldugu anlamak cok cok yardimci olabilir


>>55030409
benzeyen bir sey ben de düsndüm
>>
>>55030668
sikleme ama putin ananizi sikince sonra avrupaya gelme ;-DDDDDDDDDDDDDDD
>>
>>55030726
he amk eu4 oynuyoruz öyle kafasına göre saldırıcak adam

bodrumundan çıkmayan /pol/ boyunsakal zırvalarıyla gelme bana p*mak piçi .DdD
>>
>>55030754
pomak mi?????
>>
>>55030797
evet :^)=)
>>
File: kukurac.png (18 KB, 1442x97) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kukurac.png
18 KB, 1442x97
>>55030832
tamam oc evsiz kalinca seni yanima almam
>>
>>55030754
>eu4'te kafana göre saldırmak
küçük ülke oynamayanlar lütfen dışarı çıkabilir mi ?
>>
>>55030889
p*maklarla aynı evde kalıcağıma sokakta yatarım daha iyi

hepiniz orospu çocuğusunuz, kızlarınız da orospu
>>
>>55030963
sie amq boktenli kukuraci ben 100% avrupali turkoyum ;-DDDD
>>
>>55030579
söyledik seylerin cok agir ama kendini üzme... bu dünya hepimiz icin yaratilmistir, hic bir insana bile borclu degilsin, 100% egemenlik hakkin vardir

ilk basda pozitif düsünmeye calis
mesela ilkleri ikinci sözlerle cikar:
>ben hayatdan nefret ediyorum
öyle, söyleme ama sunu söyle
>ben daha güzel bir hayat yasamak istiyorum
...
öyle tür iste...
insanin yönü cok önemli, bakisi cok önemli cünkü ihtimallarini ona göre görürsün

neyi cok yapmak isterdin?
>>
>>55030963
*cringe*
git öldür kendini
>>
>>55030433
haydi ya allah
bir gece ansızın 81 düzce 82 halep 83 şam
>>
girilen entrylerin bir çoğunda ben savaşa girmem demiş bizim vatanseverler. kılıf hazır tayyip, %50, hükümet, dış politika. e amına kodumun kancığı diyecem çünkü ülkesi için savaşmayan erkek kancıktır benim gözümde, hani savaşmayan süriyeden kacıp gelenler icin söylediğiniz kelime. yakın tarihte çıkan savaşlara bir dönün bakın, o zamanda suç atatürk'ün deyip savaşa gitmem diyenler oldu mu dersiniz ?

edit: ekşi götü cepheye gitmeye yemeyen bahanesi siyaset olan etekli ile dolu. er meydanı er işidir.
>>
>>55031004
sie amq p*mak piçi git b*lgar götü yala :DD

>>55031023
>*cringe*

*cringe*
>>
>>55030579
psikiyatriye gitmekten kaçınma. ne derler falanı geç git pro yardım al anon
>>
yav durumlar ne ? turkolar savasi hazir mi yoksa tayyip gene herseyi yasaklayip kimsenin haberi yok? ;-DD
>>55031194
sie amq anadolulusu ;-D
>>
>>55031234
>psikiyatri pro yardım
>tücülmek değil
>>
File: 3P.jpg (1 MB, 1377x1051) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3P.jpg
1 MB, 1377x1051
>>55031124
haklisin, benim cok götüm yaniyor, babam bana askerlik kötü ögretmisti, simdi asker olarak bir sikiye yarardim. neyse, bir bakalim kader bizim icin ney hazirladi

ölüm icin ölüme gitmestim, ama daha güzel ve ilerlemis bir dünya birakmaya hemen icine kosardim
>>
>>55031282
>öğrenci
>devlet hastane
>>
>>55031297
*cringe*
>>
>>55031359
inancim o, ölüm herseyin bir parcasi olmak
hayatdan vazgecmek kim bilir nasil bir dünya birakmis olursun

sirf bir tane sansin var
ona göre mücadele et
>>
>>55031124
>ekşi

xocam sen ekşiyi niye takıyo, savaş çıksa adam lazım olsa sike sike herkesi askere alırlar zaten.
>>
>>55030579
Ben teşhisi koydum; bünye dalyaraklık hummasına tutulmuş. K*rtlere siktirmek şart.
>>
>>55031124
saldırı savaşıysa katılmam. savunma savaşıysa katılırım.
suriye'deki çıkarları korumak için ölmek bana mantıklı gelmiyor.
ama olay doğunun kopmasına falan dönerse orduya yazılırım.
>>
>>55031741
ne kadar boş konuştuğunun farkında değilsin umarım bir an önce ben ne yapıyorum diye düşünürsün...
>>
>>55031124
Tayyarın ordusuna siksen katılmam, isterse Rusya gelsin İstanbulu siksin.
>>
>>55031792
>saldırı savaşıysa katılmam
>gavurların götünü yakmak istememek

Zaten saldırı savaşı çıkmaz o ayrı mesele.
>>
her gün 31 çekmeyi nasıl bırakabilirim? 31 çekme sıklığınız nedir?
>>
>>55031937
Günde 1 kereden fazla çeken otistiktir.
>>
>>55031995
otizmin eşiğindeyim o zaman
yardım edin anonlar :(
>>
>>55032026
Am bul anon otizm motizm kalmaz.
>>
>>55031937
>kendini triggerlerden koru (resimler filan)
>iradeni biraz artdir
>spor yap
>>
>>55031910
prensip meselesi. türkiyenin hala çoğu durumda pasifist yaklaşması gerektiğini düşünüyorum.
tamamıyla çıkarlarımıza ters olmadığı sürece müdahale etmek genelde bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için zararlı.
>>
File: CbIMGl3WEAEcnZw.jpg (43 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CbIMGl3WEAEcnZw.jpg
43 KB, 600x400
afrin
>>
>>55032281
dağı taşı bombalıyolar amk öff
>>
File: 1447859315016.jpg (14 KB, 310x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447859315016.jpg
14 KB, 310x464
>>55032058
>am bul
am bulamadığım için otistik bir yaşam sürüyorum
otistik bir yaşam sürdüğüm için am bulamıyorum
4/10 tipim var
snowball effect
>>55032075
4chan'da dolaşırken tetikleyici resimlerden kaçmak zor oluyor
kendimce evde her gün 15 dk egzersiz yapıyorum
düzenli spor sayılmaz
>>
>>55032077
merika ve rosiya alamanyda el sıkıştı. muhtemeldir bu el sıkışma bizi ve menfaatlerimizi korumak için değil. şu anda biz top atışlarına devam ediyormuşuz, merika atışı durdurun dediği halde. demek bıçak kemiğe dayandı ve ne olacksa olsun modundayız.

masa başı analisti evden bildirdi
>>
File: 1452105485032.jpg (643 KB, 2560x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452105485032.jpg
643 KB, 2560x2560
>>55032375
hmm
>>
>>55032456
Sors istiyorum hocum.
>>
>>55032456
oğlum türkiye kendini yalnızlaştırır iyice eğer amerikayı da kaybederse.
sırf amerikanın tarafında olduğumuzu göstermek için rus uçağı düşürdük sınırda, bıçak kemiğe dayandı muhabbetinin anlamı yok.
haa eğer ironik shitposting yaptıysan 10/10
>>
Valla Turkiye Rusiyaya 2 nuke atsa çox yaxşı olar
>>
>>55032617
>turkiye
>nuke
*cringes*
>>
>>55032617
oo kamil abi naber
>>
>>55032617
Atarız kamil abi yeterki sen iste.
>>
>>55032617
delüzyonel ama KEK'd
>>
>>55032375
>kendimce evde her gün 15 dk egzersiz yapıyorum
cok iyi
>>
>>55032617
kamil abi çocuk doğdu mu ?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=BCyE0X89tls

turkiye vuruyor vallax
>>
>>55032375
31 egzersiz sayılmıyor yalnız anon.
>>
>>55032736
asker üniformalarından fake olduğunu anladım
>>
>>55032751
*cringe*
>>
File: çay.jpg (98 KB, 590x590) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
çay.jpg
98 KB, 590x590
>>55032617
kamil abi hoşgeldin abim
>>
https://www.youtube.com/watch?v=yBAXXCqu5AM
>>
>>55032617

Kamil Abi hoş gelmişsen.
>>
>5. sayfa

uydunuz mu
>>
>>55032646

70 adet 330 kt B61 var İncirlikte.
>>
>>55033620
peki onlar kime ait?
>>
>>55033618
yok xocam happening bekliyom
>>
File: 75.jpg (25 KB, 373x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
75.jpg
25 KB, 373x394
böyle cemahatcılar yüzünden zamanında üniyi kazanamamıştık amına koduklarım
>>
>>55033620
üşendim bakmaya görsel + bilgi atarmısın
>>
>>55033839
Lan o değilde bu herifler o kadar soru çözmeyi cidden nasıl beceriyor. Ben üniversiteye hazırlanırken kitapların yarısı boştu hep bu herifler çatır çatır kitap bitiriyordu.
>>
File: 1433533963707.png (29 KB, 310x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1433533963707.png
29 KB, 310x326
ohhh iyiki obezim eğer savaş çıkarsa askere alınmayacağam
size suriyede başarılar dilerim iskeletler :DDDDDD
>>
>>55033659

NATO'ya

>>55033993

https://en.wikipedia.org/wiki/B61_nuclear_bomb
>>
bugün spora başladım.
>>
>>55034048
no life
poor aile
tek gelecek sınavdan iyi sonuç almak
başka çareleri yok.
>>
>>55034102
xalak anon burada postlayan kişilerin maddi durumu kötü mü sanıyorsun herkes bedelli hahahaha şişko anon seni
>>
>>55034149
Çok zengin olup bunu yapanları da biliyorum ama adamın annesi babası doktor herif soru çözerken kafayı yiyordu daha önemlisi benim gibiler niye böyle yapamıyor?
>>
>>55034102
sie kamal ins*llah ruslar nihale tecavuz eder ;-D
>>
>>55034227
otist bir çan sıçanısın çünkü
>>
>>55034148
güzel, ne yaptin
benim sor günüm yarin


>agri varsa hemen birak ve sekilini düzelt
>>
File: 1432255590177.jpg (185 KB, 587x677) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432255590177.jpg
185 KB, 587x677
>>55034265
Kalbimi kırdın anon.
>>
>>55034048
benim durum daha kötüydü amk
ders çalışma süresi günde 30 dakikayı geçmiyordu
test falan hak getire
ama yine de ygs'de türkçe ve sosyalde 35+ almıştım beni aramışlardı nasıl yabdun diye :DD
t. dilci
>>
selanik p*çlar all of u
>>
>>55034302

****cringes****
>>
>>55034227
Disiplin meselesi. Anası babası doktor ise çocuğun üzerinde başarı endeksli baskı daha çok olur. Türkücü, şarkıcı çocuklarına bakıp da aldanmayın. Zeki zenginler çocuklarını şımartmaz öyle, köpek gibi çalışıyor o çocuklar.
>>
>>55034340
SELANİK PİÇİ
>>
>>55034259
Savaş çıksa ordan türkiyeye savaşmak için gelen olur mu lan çingen? Zamanında benim dedemler gelmiş hala öyleleri varmı merak ettim.
>>
>>55034302
spor* günüm

>>55034048
seni bilemede ama benim icin böyle gecdi
beyinin bir kas gibi, onnar bütün gün emma watson resimlerine bakip yormuyorlar
>>
>>55034302
ilk gün olduğun için pek birşey yapmadım.
bisiklet
ağır tempo koşu
sonra kasları yordum biraz. hamlığını atsın diye.
iki güne çıkar ağrısı.
>>
>>55034378
güzel proksi
>>
/tr/de takılan kesim olarak elit miyiz? ailesi zengin olmayan varmı aramızda.
>>
>>55034430
cok güzel, devam et
>>
>>55034309
Benim durmum daha kötü hocum. Sene boyunca bütün deneme sınavlarından yüksek aldım hep dershanede 8 9 uncu oluyordum, sonra sınava girdim sik gibi bi not aldım eğer dil sınavına girmemiş olmasaydım karabükte endüstri mühendisliği okuyor olurdum

t. sayısalcı
>>
>>55034460

benim zengine değil.
>>
>>55034491
sikdir git o zaman bu tiradtan köpek tarhana kokuttun
>>
>>55034440

büyük oyunu bozdun kardeşim
>>
>>55034399
gelmez xocam
>>
>>55034460
Benim ailem fakir, para verin bana piçler.
>>
>>55034489
hangi sınav? ygs kaç yani
ve kaç net yabdun?
>>
>>55034440
Proksi değil hocam adam savaş çıkıcak diye ülkeden kaçmış.
>>
>>55034440
Senin annen proksidir, hitit artığı!
>>
>>55034551
okuyor musun xocam bulgarda?
>>
>>55034552
ananı gönder saatliğine 100 lira verim
>>
>>55034609
wikipedidenmi buldun?
>>
>>55034614
lise son
>>
>>55030754
>boyunsakal

Neckbeard'in tercumesi bu mu hakkaten?
Guldum lan :D
>>
>>55034646
sizinkiler o şekil mi zengin olmuş ben şok vefat iptal
>>
>>55034687
hangi sehir?
>>
Turks are dogshit at fighting. Their "special forces" were captured by low-IQ groids in the Army during the Iraq invasion. Russia would kill them like it's going out of style.

Turkey would still win though because of geography. They could shut the Strait and trap the Black Sea Fleet at port, then flood in a million of their brown goonies into Syria. Of course, doing so would also destabilize their own country, as the Kurds would almost certainly revolt nation-wide, and the Turkish government would be rapidly drained playing whack-a-mole in every single city. But short of Russian paratroopers taking Constantinople, there's not much Putin could do at that point.
>>
>>55034553
Valla hocam o kadar fena sıçtım ki söylemeye yüzüm bile yok ama dil sınavından 75 net yapmıştım şimdi ingilizce öğretmenliği okuyorum.
>>
>>55034740
kircaali
>>
kendime battlefront ve hardline aldım amk :D
>>
>>55034719
*cringe*
>>
>>55034753
Proksi çalışmamış hocam bi daha dene.
>>
>>55034788
cardingci anon? ;-D
>>
>>55034761
Söyle işte amk burada seni mi ezeceğiz. Merak ettim sadece
>>
>>55034788
acaba vatanbilgisiyardan ekran kartı alsam bolisler yakalarmı beni?
>>
>>55034771
>Güney Bulgareli
Çöp Tier. Afedersin anadolu seviyesinde neredeyse.
>>
>>55034812
polden kopyaladım xacım

>>55034788
>battlefront ve hardline
çöp
>>
>>55034761
Hangi okuldasın lan belki sınıfdaşızdır
>>
>>55034866
t. literally anadolulu

efso
>>
File: nihal3.jpg (24 KB, 252x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nihal3.jpg
24 KB, 252x374
nihalin terlemiş çoraplarını koklarmıydınız
>>
>>55034821
evet, bitcoinle kart satın aldım
>>55034886
battlefront o kadar kötü değil,ama hardline cidden çöp saf goyimleri tücmek için yapılmış
>>
>>55034920
hemencecik yalayip yutardim
>>
>>55034823
Tam net sayısını hatırlamıyorum ama sıralamamı söyliyim.

MF-1 150 bin küsür
MF-2 120 bin küsür
MF-3 120 bin küsür
MF-4 130 bin küsür

Hedefim 50 bin küsür yapmaktı babayı yaptım. Ayrıca benden az çalışıp benden yüksek yapan arkadaşlarım var intihar etmek istiyorum.

>>55034904
Anadolu üniversitesi, benim sınıftan olamazsın kimse 4chan nedir onu bile bilmiyor.
>>
>>55034920
kamal kendinden bahsetsene biraz, çok ilginç bi tipsin, hayatsız olmak nasıl bi olay anlat biraz cidden merak ediyorum, anne ve babanla kavga ediyo musun odandan çıkmaya zorluyolar mı mesela?
>>
>>55030889
Sen editledin bunu değil mi? Doğru söyle.
>>
>>55034942
benim kardlar nerde kaldi? ;-DDDD
>>
>>55034979
ben Türkçe-Sosyal kaç net yabdugunu merak ettiydim :DDD
>>
https://instasync.com/r/HEYGECI
>>
>>55034983
ewet ;-D
>>
>>55035000
hocam bulamadım yav,8 saatimi harcadım bulamadım amk,hepsini oç ruslar kapmış inş*ll*h geberirler
>>
>>55034920
işssiz orospu çocugu burada komiklik yaptıgını sanıyor bir sorunu yok amcıgın *kakasını yapıyor* postunuda bu atıyor
>>
>>55034942
Hardline betası süperdi sonra ne oldu bilmiyorum ama Battlefronta kötü demeyen elini, ağzını, zevkini sikeyim. Sırf grafik map yok oyun modu yok 3 saat oyna bırak bir daha yüzüne bakmazsın.
>>
>>55035049
siqem boyle hayati yav.. iside katilmak istiyom
>>
>>55035027
Türkçe 24 net, sosyal bilimler 11,5 net.
>>
File: 1447031388066.jpg (9 KB, 225x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447031388066.jpg
9 KB, 225x225
Toplum icinde nasil gulumsenir lan?
Benim suratim pic related gibi oluyor
>>
>>55034982
>>55034920
cevap ver bana mekeon
>>
File: $_14.jpg (1 KB, 64x64) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
$_14.jpg
1 KB, 64x64
https://instasync.com/r/HEYGECI
https://instasync.com/r/HEYGECI
https://instasync.com/r/HEYGECI
>>
>>55034979
evet aynı okul değil, bizim sınıfta 4chan'de takılanlar var :D
>>
File: Kc_tier.jpg (53 KB, 600x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Kc_tier.jpg
53 KB, 600x509
>>55035132
>>
File: 1388884774886.png (90 KB, 803x1185) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388884774886.png
90 KB, 803x1185
>>55035142
Bende gülümseyemiyorum zaza, isteyince güzel gülümseyen insanlara çok özeniyorum :'(
>>
>>55035132
bi sayısalcı için aslında gayet iyi
>>
File: 1449766012598[2].jpg (64 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449766012598[2].jpg
64 KB, 960x960
şu adam kadar götümü yakan birisi yok dünyada. tipe bak yaşadığı hayata bak

gerçekten Y E T E EER
>>
>>55035097
bende ;_;
>>
File: 1444432601315.png (43 KB, 446x367) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444432601315.png
43 KB, 446x367
>ohk yok ka
>>
>>55035205

>Otistik olmak
Neden boyleyiz xocam? Cocuklukta mi hata ettik?
>>
>>55035142
he wallax zaza ben de
bi de insanların gözüne uzun süre bakamıyorum
>>
>>55035260
kard bulunca humble storeden alabiliyom mu
>>
>>55035222
sıfatından çok boyu sorun
>>
>>55035209
Hoxam zaten ben all around güzel bir öğrenciydim ama lys götümü çok fena sikti. 1 soru bile geometri sorusu çözemedim, en güvendiğim kale olan biyoloji bile bok gibi geçti.

>>55035200
Bizde bi tane var oda 9 gagten duymuş sadece.

>>55035201
Sayısalcı olunca o kadar oluyor hocum.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XZXlmIb5KbM

bu videonun 1.37 ve 1.39 saniyelerini sesli bir gif yapar mısınız lütfen şimdiden teşekkürler
>>
>>55035205
>Bende
Türkçe bilmeyen orospu çocuğu!

>>55035260
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>55035314
evet far cry 3 çektim
>>
>>55035340
kek
>>
File: 1455051067930[1].jpg (113 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455051067930[1].jpg
113 KB, 500x667
>150lik küçük sikli çekik m*ngollar hittit üstün yarışıyla mücadele edebileceğini sanıyor

kek amq kek :ddDD
>>
>>55035311
>bi de insanların gözüne uzun süre bakamıyorum
özgüven eksikliği direk, bende de vardı kurtuldum çok şükür normie oldum
>>
>>55035355
vpn kulaniyon demi
>>
>>55035327
Paragraf okuyup anlamak ile sayısalcı olmak ne alaka? Sanki sikik edebiyat sorularını soruyorlar orada.
>>
>>55035415
evet
>>
Brezilyalı götü yanığa cevab vermeyin
>>
yaniyom
>>
>>55035424
Zaman yetmiyor olay orda bide anlatım bozukluklarını hiç bilmediğimden 8 tane soru falan direk gitti zaten.
>>
zamanında öss'de türkçe 1'de 30 soruda 29 net, sosyalde 25 net yapmıştım. sayısalcıyım, sözel yapamayanlar gerizekalıdır NET
>>
>>55035445
hangi vpn kanki? alsam mi yoksa free olur mu
>>
>>55035506
hadi koçum hadi uza
>>
>>55035517
hotspot
ben torrenten indirdim gayet güzel çalışıyor
kolay gelsin kanka
>>
Kes uLaN t*rkistan kukroaçı
>>
>>55035506
>ÖSS
Günde 1 saat çalışma ile derece yapılabilecek yıllar. Ne zaman detay ve uzun sorulara kaçtılar işin boku çıktı. 2006 sonrası sistemde anca cemaatçi tüm gün test çözen inekler başarılı olur. Ama YGS eski ÖSS'ye benzediğinden onda çuvallamak zeka geriliğine delalettir.
>>
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/480431/Esad__Turkiye_ye_karsi_ordumuz_hazir.html

Oha :Dddd
>>
>>55035603
öss 2009'un Türkçesinde sadece 2 yanlışım var kardeş uza
>>
File: 1395862107018.jpg (60 KB, 475x356) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1395862107018.jpg
60 KB, 475x356
>>55035506
>>
>>55035603
2008'de girmiştim, okul puanı boku sikmişti beni bilmiyorum şimdi var mı hala
>>
>>55035635
hadi gene iyisin ;-D savas cikinci bu turkolar yanina gelir ;-D
>>
>>55035395
KOCAMI POSTLAMA REEEEEEEEEEE
>>
savaş çıkarsa ormanlara kaçın
>>
>>55035679
ya haklisin bulgar :Dd herkesi bekliyorum
>>
>>55035635
>suriye
>ordu

lel
>>
>>55035719
xocam ben gelsem mi yanina ;-D is filan bulurmusun ;-D
>>
>>55035754
dönermi kesçen hihi :D
>>
File: my waifu.jpg (136 KB, 750x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
my waifu.jpg
136 KB, 750x750
waifunuzu postlayın
>>
File: aaa.jpg (21 KB, 257x120) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aaa.jpg
21 KB, 257x120
>>55035658
EA1'e bak, 300 üstünden
>>
>>55035793
keserim nolcak ;-D
>>
File: nihal4.jpg (25 KB, 234x535) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nihal4.jpg
25 KB, 234x535
>>55035797
>>
>>55035797
>>
>>55035797
>>55026970
>>
>>55035802
virgülden sonraki sayılar çok nadirdir. puanından adını soyadını bulun bu orospu çocuğunun
>>
File: 1426353800950.jpg (1 MB, 2591x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426353800950.jpg
1 MB, 2591x2592
>>55035797
>>
>>55035867
o benim waifum lan öldürürm seni :D
>>
https://instasync.com/r/HEYGECI
>>
>>55035907
sie amk obezi benim olacak nihal hihi ;-DD
>>
>>55035754
mahallemdeki K*rt dönerci yeni isci ariyodu, vallah fazla para kazanirsin :Dd
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XZXlmIb5KbM [Embed]

bu videonun 1.37 ve 1.39 saniyelerini sesli bir gif yapar mısınız lütfen şimdiden teşekkürler
>>
File: 1455400939870.jpg (390 KB, 1421x719) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455400939870.jpg
390 KB, 1421x719
>>55035917
>>
>>55035923
sie amq ağzın bok kokuyor açlıktan git bi ekmek çalda ye :D
>>
>>55035965
ya yanina gelip beni siksen filan ben is yapmasam olur mu ;-DD
>>
>>55035979
O TAŞLARDA YILLARIN GETİRDİĞİ TARİH VAR OROSPU EVLADI
>>
File: 1455110299341.jpg (86 KB, 600x833) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1455110299341.jpg
86 KB, 600x833
>>55035979
>cherrypicking this hard
>>
>>55036020
resim at, bakim :DDd
>>
File: me.jpg (68 KB, 603x451) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
me.jpg
68 KB, 603x451
>>55036048
>>
>>55036046
>Bilmediğim lafları kullanıyorum
ikile koçum
>>
>>55035976
1:39 DA KAMAL VAR 1111111111
>>
>>55035979

>anatolians 9k bc
gobeklitepe
>t*rkics 800 AC
taş

bunu yapmak yerine bu kadar debelenmek neden
>>
yalnız hititçi turancıları fena yaktı burada anlaşabiliriz
>>
>>55035976
1:03 adami sikmek isterdim 2bh yeter ya..

>>55036068
kek :d
>>
>>55036046
waifu atıcaktım resim kalmış
>>55036074
> hurr durr ben eğitilmez bir çomarım ve benim bilmediğim kelimeleri başkaları da bilmiyodur
kek
>>
>>55036106
bu
turancılar göt yangınından /tr/'yi terk etti amk
>>
>>55036081
>kamalın dışarı çıktığını imbale
>>
https://www.youtube.com/watch?v=UA6uHf7-9HA
>>
>>55036125
Türkilerin bir tane şehrini göstersene islamiyet öncesi :DDD
>>
File: jihadd.png (364 KB, 688x443) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jihadd.png
364 KB, 688x443
>>55036170
chechens are absolutely bro-tier
i don't know why this race traitor do things like that
>>
interpalsde türkiyeyi engellemiş kezolar niye profilime bakıyo lan
>>
>>55036148
geçenlerde bime gittiğini ispatlar şeyler postalamıştı
>>
>>55036227
bok koktu
>>
>>55036170
She is a qt
>>
>>55035976
1:38 4chan özeti
o adam çan sıçanı değilse neyim
>>
>>55036229
Kezban oldukları için.
>>
File: lelele.jpg (198 KB, 944x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lelele.jpg
198 KB, 944x750
>>55036259
>>
>>55036300
Bok kokusundan nefes alamıyorum
>>
>>55036227

they are the best fighters 2bh
>>
>>55036245
>bim
ben hayatımda bime gitmem amq
>>
>>55036412
>arabier

Where are your parents from, komsu?
>>
>>55036227
çeçenlerin kökeni nereye dayanıyor? yereli mi oranın?
>>
>>55036431
>ben hayatımda bime gitmem

Nesini beğenmiyorsun lan bimin?
>>
>>55036445

I was born in a gulf country where my mum is from too. Paternal ancestry is from Yemen (a century back or so)
>>
>>55036170
https://www.youtube.com/watch?v=7p2Q4q_icH4

not armenian song
>>
>>
>>55035976
>>>/wsg/947564
olmadı
>>
>>55036622
Türküler orta asya'dan gelmedi
>>
>>55036605
>born in a gulf country where my mum is from too
Oh nice, assumed you were born in Europe. :Dd
>>
>>55036686
efisane ;-DDDDDDD
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CFBMCpqO0hQ

bastaki oglan k*rdo mu?
>>
>>55036700
kız her türlü gözüküyo

>>>/wsg/947570
>>
>>55036412

You are probably the only tripfag that I like m8
>>
>>55036700
hoxam olmamış ama denemen bile bir başarı
>>
>>55036712
OHA AYDINLANDIM LATIN ALFABESI KULLANIYORUZ.
BU DURUMDA MEMLEKETİN TÜM HİKAYE,ROMAN,ŞİİRLERİ ROMALILARIN.
SAĞOL ANON SAĞOL
>>
>>>/wsg/947570
>>>/wsg/947564
hangi otistik orospu çocuğu 2 tane attı
>>
>>55037083
>>55037083
>>55037083
>>55037083
yeni tirad
>>
>>55037124
yeni tirad
>>
>>55026970
Bunu orda ne sikiyorlar bir bilsen kamal.
>>
>>55031297
Sen bu tiradlarda gördüğüm en salak adamsın.
>>
File: 1428700839054.jpg (656 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428700839054.jpg
656 KB, 2048x1536
>>55035898
>/tv/de sürekli fargo webmni atan adam aslında otistik bir türk
>>
>>55037493
düsüncene göre
Thread replies: 304
Thread images: 49
Thread DB ID: 518798[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.