[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 320
Thread images: 82
File: 123.png (2 MB, 1667x903) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
123.png
2 MB, 1667x903
>siedzi gimb poland firsto to fight xD na sprawdzianie z histori
>zapomnialem kiedy wojna wybuchła
>nagle przychodzi mu do głowy NINTEN THIRTY NINE WHEN THE ALLY TURNED AWAY
>>
>>54019674
bylo wpisac wielka biala polska nowocioto
>>
What do poles think about the political situation in Poland ?

I mean we had some news on tv claiming Poland was turning in dictature.

They claimed the seperation of powers was being deleted.

I guess you guys elected them so you don't mind it, i like your program against migrants, but do they need to turn the country in a democracy (considering it's happening).
>>
>>54019756
twoj stary
>>
>>54019803
nothing is fucking happening
the west is butthurt because we've elected a right-ish wing party instead of reelecting the party that sucked the west's dick
>>
Prawilny, potwierdzony dubsami temat

>>5401976
>>
>>54019803
Democracy is shit and most of people dont care about it.
Every time we started to lean toward this horrible system we were erased from map.
>>
>>54019985
Prawilny, potwierdzony dubsami temat
>>54019766
>>54019766
>>54019766
>>
>>54019971
That's what i think.

They showed some people in the street telling how Poland was becoming harsher than former USSR.
How some of your politcian will be also some general procuror.
>>
>autyści znowu zakładają tysiące fredów
Ogarnijcie się kurwa
>>
File: 1390738586136.png (15 KB, 278x510) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390738586136.png
15 KB, 278x510
jakie to uczucie spuscic sie w kobiete bez kondora
>>
Anoni poważny problem jest... W co mam zagrać?
>Skyrim
>Assasin's Creed 1 lub 2
>Odpierdalać maniany w GTA5

myślę o skyrimie, ale na samą myśl o gierkach od beaty to mnie na wymioty zbiera
>>
>>54020089
Przerażające jeżeli to nie twoja żona 2bh
i chuj czasem boli jak za mocno ściska pizdę
>>
>>54020103
same chujowe gierki żbsz
>>
>>54020103
a masz 2GB modów zeby skyrim byl grywalny?
>>
>>54020155
>2GB
Skyrim robi się grywalny dopiero po 10GB.
>>
>>54020138
opowiedz więcej, normiku. jak pachnie naga kobieta(nie mam na myśli rybiej szparki)
>>
>>54020213
a nude mody dla dzieci tez masz
>>
>>54020103
Czy gta 5 to dobra gierka
>>
>>54020103
>Skyrim
z modami usprawniającymi mechanikę
>assasin shit
>
>GTA5
poszaleć zawsze można

ja ostatnio przekonałem się do kampanii cod-ów
niby takie głupie a cieszy
>>
>>54020251
A skyrima instaluje się po coś innego?
>>
>>54020048
And you ate it up?
>>
>>54020338
Ja to zrobilem dla ruchania sie z dziewczetami z feme penisami i prostytucji
>>
>>54020338
ale ten mod to na jakims ukrytym forum slyszalem
>>
>>54020365
That's why i come here.

One woman telling stuff to the news, and one pic of some dude with a sentence about it doesn't convince me.

Wanted to see what poles thought about it.

Tbh even if it's happening, good for you
>>
>>54020145
nadrabiam ostatnich 10 lat gamingu.
przeszedłem dopiero 10 z 40 bardziej wpływowych tytułów w branży, więc wypowiem się dopiero jak skończę.
>>54020155
xbox360
also nie przepadam za modowaniem gierek
>>54020234
jak człowiek. każda trochę inaczej. zacznij używać trzech rodzajów mydła, to się przekonasz.
>>54020255
moim zdaniem bardzo. na chwilę obecną jedna z najlepszych i nadal wspierana przez rockstar.
>>
>>54020048
Until someone like journalist dies on streets they have no right to do such comparison.
But desu i wouldn't mind to see some scum like tomasz lis gunned down, hes.asically spewing hate speech against current government while being funded by German oligarch. How is this not attack on our politics?
>>
File: Akari32.jpg (102 KB, 653x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Akari32.jpg
102 KB, 653x720
Nie ma gierek.
>>
File: 1410690673898.png (816 KB, 620x841) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410690673898.png
816 KB, 620x841
>>54020590
https://www.youtube.com/watch?v=cPvS_dB4-SQ
>>
>>54020590
*unzypuje pisiorka*>>54020464
>gamingu
cringed
>>
a czego sluchacie?
https://www.youtube.com/watch?v=SCD2tB1qILc
>>
>>54020657

Mój wódz
Chwała wielkiemu Marianowi
>>
>>54020728
>monstercat
>dnb
wykurwiaj
>>
>>54020728
nuty z hotline miami
mam nadzieje ze ten bedzie tez trojka, bo typek ma talent do dobierania fajnych utworow
>>
>>54020728
z innego tematu https://www.youtube.com/watch?v=TIVijJWiIrQ
>>
>>54019674
Jajcarskie piosenki z zeszłych tematów:

https://www.youtube.com/watch?v=fWs8HwDtddQ

https://www.youtube.com/watch?v=80DtQD5BQ_A

https://www.youtube.com/watch?v=-QRZpligDOs

https://www.youtube.com/watch?v=rRjOBr6tmM8

https://www.youtube.com/watch?v=w-0TEJMJOhk

https://www.youtube.com/watch?v=v2NFl86LX3Q

https://www.youtube.com/watch?v=N9qYF9DZPdw

https://www.youtube.com/watch?v=lOfZLb33uCg

https://www.youtube.com/watch?v=35K6vQRt67g

https://www.youtube.com/watch?v=1pkVLqSaahk

https://www.youtube.com/watch?v=d59boCs31uM

https://www.youtube.com/watch?v=gJLIiF15wjQ

https://www.youtube.com/watch?v=DsQVH2ceXNU

https://www.youtube.com/watch?v=r_GH6M7cUq4

https://www.youtube.com/watch?v=GI6CfKcMhjY

https://www.youtube.com/watch?v=gscM2vpUXIc

https://www.youtube.com/watch?v=56duVYLsd4Q

https://www.youtube.com/watch?v=TIVijJWiIrQ

Znacie inne ?
to dawac wiecej

https://www.youtube.com/watch?v=NisCkxU544c
>>
>>54020436
The change is good and you're being fed lies by your leftist dominated (I'd say even worse than dominated, that's how bad the pluralism on the West is) media. They don't want the new government because it doesn't bend over for them like a good scummy goy. Because it's bad for the leftist dominated media shitting out propaganda, that kept on dominating here for the last 25 years. They don't want it, because they want to control the foreign capital more tightly instead of allowing foreign scums all over again. You wouldn't believe how many of these leftist establishment medias are owned by German capital, Axel Springer for example. They don't want it because it actually defends Poland's interests. The seperations of power aren't getting deleted. The party and coalition that was in charge here before, that was good for the foreign establishment had almost all its own judges in Constitutional Court. PiS barely changed 5 of these judges (that still leaves 10 judges from PO, that were installed in a rush in June, after PO's presidential candidate lost the elections and they knew what was coming in parliament elections, so they glued to the thorough as hard as they could). It's no wonder, since there were so many affairs with PO they could easily get persecuted for their crimes.
>>
>>54020866
Chuju, mojej nie uwzgledniles.
https://www.youtube.com/watch?v=xVdn9GhwJgk
>>
>>54021022
Szanuje, zostaje uwzględniona w następnym spisie.
podlinkowujcie swoje wybory jajcarskich piosenek do tego posta
>>54020866
>>
File: 52.jpg (11 KB, 300x168) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52.jpg
11 KB, 300x168
a gra tu ktos w zydowskiego kamienia? p-piszcie batle tagi
>>
>>54020866
https://www.youtube.com/watch?v=CevzIXAtX2g
>>
>>54021117
Nie, ale gram w starcrafta 2 z koreańczykami.
Mój mózg jest szybszy niż komputer.
>>
>>54021178
https://www.youtube.com/watch?v=pXb1qL-Ym18&feature=youtu.be
>>
>>54019803
most of the demonstrators are beurocrats and active members of the party which lost the current elections. the previous party in the past 8 years took over all the public media, and was the biggest sponsor of the private ones, and they're pulling all the strings they have, to make noise before they get rid off

it's like teabag movement in the us, with 1/10 of the impact and even less credibility. what's scary is that the european media are treating them seriously

PiS is a conservative party, nowhere near the right-wing side. it's the same party that governed in 2005-2007, signed the lisbon treaty, and set us on the path to the EU. if anything, the current reforms are about restoring democracy

the general procurator guy you've mentioned had 60 cases against him, for overstepping his competences when fighting corruption, and he had won every single one, and all of this as a member of the opposition. he's as clean as one can get

and we desperately need reforms, it's not like things were getting better here (vat gap raising 7 times since 2008, nationalisation of private retirement funds to cover the government debts, closing of the largest opposing newspaper, corruption cases being constantly swept under the rug, which was all ok, as long the ruling party was following EU beurocrats to the letter)
>>
>>54021206
Szczerze nasmiewanie sie z papieza jest żałosne.
>>
>>54021248
ale papiezactwo przeszedlo reformacje juz dawno temu
to juz nie nasmiewanie sie i baitowanie tylko sztuka
>>
Anony znalazłem zajebistą koszulkę na stronie z odzieżą patriotyczną.
>>
File: feliks.jpg (84 KB, 620x766) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
feliks.jpg
84 KB, 620x766
>>54021391
A mają jakaś fajną z Polskim Janem Głębokim?
>>
File: 1452384650401.jpg (513 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452384650401.jpg
513 KB, 800x600
>>54021391
E S T E T Y C Z N A w chuj szanuję
>>
>>54021488
>1488
Dla ciebie jest tylko taka.
>>
>>54021637
A to chujowa. Byłem dumny z Polski tylko wtedy gdy była sprzymierzona z związkiem Radzieckim.
>>
>>54021697
Och czyli interesuje cię najnowsza powyborcza kolekcja zimowa dla lewaków?

Mam cos dla ciebie
>>
>>54021488
Dzierżu sam seks
>>
Considering going to Poland in Erasmus
>Can you get by with only English?
>How's quality of life?
>Would you recommend?
>Is education good?
>>
>>54021782
wtedy to trochę chujowo wyglądał
ale jak się postarzał to elegancki z tą fryzurą i wąsami
>>
>>54021824
If you want to get stabbed, sure.
>>
>>54021764
wyglada jak helm krzyzowca, zajebiste żbsz
>>
>>54021824
depends where
>>
tug nigdy nie bedzie grand strategy w czasach 909-1939
>>
>>54021824
Yes, but dont bother with older people
Can you be more specific? Poland is pretty safe and it would be cheap for westerner to live here.
>>
File: xDDDD.png (25 KB, 575x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xDDDD.png
25 KB, 575x687
JAN PAVEL DRUHÝ JEBAL MALÉ DĚTI XDD
>>
>>54021927
>>54021948
Either Warsaw or Krakow, only compatible universities there
>>
>>54021824
sort of, youngsters know english, professors more often than not

quality? i dunno, it's ok i guess.

nah see next point

erasmus education is always shit from what i've noticed. several of my friends went on erasmus trips, i've also met some people from abroad on erasmus here. it's not that they all were the party types, though some of them were, it's that the erasmus syllabus and expectatotions were usually so fucking low you'd have to be braindead not to pass. it's basically paid vacation.

if you're into that then sure go, but otherwise, and that's also an opinion of someone who came back from erasmus, it might be better if you just stay where you are and go on a trip for two weeks during summer
>>
File: img_0.jpg (43 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
img_0.jpg
43 KB, 640x480
>>54021764
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3L0mOauDc6E
>>
>>54022021
then it's not a problem
just avoid commieblocks and you'll be fine
>>
>>54022021
Warsaw - yes if you are gay or ugly feminist.

Kraków is better, but you need to speak polish and be white or you will be beaten, like this sith from india who was beaten by bydlo because in this skin and turban he was looked like muslim.
He was lucky because they don't have machetes, he just lost some teeths.
>>
File: cute czechy.png (29 KB, 520x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cute czechy.png
29 KB, 520x390
>>54022001
xd
>>54022021
Warsaw is more of a boring business city while Kraków should be a lot more interesting for foreigners
>>
>>54022119
>foreigners
White foreigners
>>
>>54022112
Ale że to są obrońcy narodu to ty wiedz.
>>
>>54021824
1. Only in big cities and resorts
2. For westerners? Comfy as fuck
3. At least we're not Ukraine
4. Look at point one.
>>
>>54022021
Kraków is more tourist oriented than Warsaw so it wolud be easier to live there knowing only english
>>
>>54022246
Wiem, sam mam takiego znajomego z krakowa
>>
>>54020769
lepiej zeby nie pchal dalej

nie ma nic do dodania, 2 to gra kompletna cokolwiek wiecej bedzie flopem
>>
>>54022246
"swoich" tez bija
>>
>>54022338
Zdrajców narodu tylko.
>>
File: lol.png (117 KB, 500x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol.png
117 KB, 500x360
>>54022080
>>
>>54022394
>>
w krakowie jest bardzo bezpiecznie żbsz
tyle razy wracałem nocą i nikt nigdy się nie dojebał
>>
>>54022246
>>
File: 1452947565237.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947565237.webm
3 MB, 640x360
>>54022456
>lewackie '''''''''''''''''memy'''''''''''''''''''
>>
>>54022495
zależy gdzie

ale w większosci to rzeczywiscie memy, bo osławione w latach 90. dzielnice dresów zamieniły się w dzielnice emerytów
>>
No siema zuchy wróciłem z marszu. Mogę odpowiadać na pytania jak było
>>
>>54022527
Prawda oczy w kole, gestapowcu
>>
File: 1449714342434.jpg (21 KB, 638x573) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449714342434.jpg
21 KB, 638x573
>kiss x sis
>>
>>54022580
jak tam w Poznaniu?
>>
>>54022456
>>54022527
Gorszy sort jest nazywany gorszym bo sa ku temu powody.
>>
>>54022527
geny polakow patriotow powstancow przeszly daleka droge, teraz gdy juz nie mamy zadnego oprawcy to sie sami ze soba bija robiac jakies kibolskie plemiona
>>
File: norwid_portret.jpg (34 KB, 360x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norwid_portret.jpg
34 KB, 360x450
>>54022728
>Polacy są wspaniałym narodem i bezwartościowym społeczeństwem.
>nic się nie zmieniło
>>
>>54022728
ale te dresiki nie mają żadnych genów powstańców
to się nazjeżdżało na manify z najgorszych dziur w całej polsce
ciekawe jaki jest współczynnik kazirodztwa na takich wsiach
>>
>>54022845
patrzcie jak najgorszy sort zazdrości

idź do tatusia po ukradzione pieniądze :^)
>>
>>54022845
Cytując klasyka
> Nieważne że córka, ważne że stoi
>>
>>54022845
Anony kojarzy ktos co to jest to w tej fajnej zbroi i z wypasioną bronią?
>>
>>54019803
It's ogre.
Only Germany can save us now.
>>
zuchy pamietacie taka h-mange gdzie typo sie uczyl zeby go na studia przyjeli ale nie mogl sie skupic bo mu dziewczyna ciagle knage czyscila albo nozkami mu tez tam cos??

dam soga
>>
>>54022616
>>54023223
widzę, że temat dziewuch przeszkadzających w nauce zucha kręci, czyżby sesja?
>>
>>54023223
pamiętam, obaliłem ze 3 razy
>>
>>54023063
pewnie wh40k
>>
>>54022692
było nas sześć milionów dzisiaj na pewno
>>
>>54023348
heeh
>>
>>54023289
no ja też nie pamiętam ile razy znacz że dobra była to bym jeszcze raz no

>>54023288
już po


to co qmple pamiętacie może?
>>
>>54023314
To i ja wiem.
>>
File: screencap.png (1 MB, 1901x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
screencap.png
1 MB, 1901x499
Kupicie?
>>
>>54020032
Nie zesraj się wykopku
>>
>>54023627
Oczywiście. Zawsze wspieram niezależnych dziennikarzy.
>>
Jak można być dumnym z kraju, który jako naród nigdy niczego wielkiego nie osiągnął i przez większość swojego istnienia był na poziomie porównywalnym do afrykańskich plemion?
>>
>>54023627
>"A nie mówiłem?"
>komunistyczna czerwień jak w logu Gazety Wyborczej
każdy z KODu pewnie ze cztery egzemplarze kupi
>>
>>54023627
Kolejna klasyka do mojej kolekcji.
>>
>>54023954
Korab zapomnial o tripie.
>>
>>54023954
masz na myśli Niemcy? też tego kurwa nie rozumiem, ale większość Niemców to lewaki wstydzące się nawet własnej flagi więc na razie żaden problem

jak lubią być jako naród cuckowani przez arabów to trudno

ich państwo ich demokracja - mogą robić co chcą
>>
>>54023954
bigos
>>
File: 1.jpg (152 KB, 450x653) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
152 KB, 450x653
Szybkie pytanko zuchy - czy trole pisu spamują tu ZA DARMO, czy dostają za to jakieś sensowne pieniążki? Jak to drugie, to ile dostają za godzinę (od postu/mejmeja?) i gdzie ewentualnie pisać jakbym był chętny?
>>
>>54024158
To Petru płaci 25 zł jakbyś dziś poszedł w mrozie poskakać.

PiS nie wiem ile płaci
>>
File: 1400696151907.jpg (3 MB, 2531x3600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400696151907.jpg
3 MB, 2531x3600
ANIME
>>
ZA NARÓD
>>
>>54024158
będzie do portfolio
>>
File: 1441134955889.jpg (452 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441134955889.jpg
452 KB, 800x800
>>54024437
>naród n*emiecki
>>
File: 1423757040358.png (222 KB, 915x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423757040358.png
222 KB, 915x694
>ograniczony dostęp do chińskich bajek
>cztery liście nie bawią cię jak kiedyś
>brak osoby z którą wyjść
>granie w stare stare gierki też już nie bawi
ehh anoni
>>
>>54024437
no i to był kurwa tłum a nie tam jakieś 10 tys. hopsających staruszków
>>
File: 19_30-24.jpg (568 KB, 1500x998) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19_30-24.jpg
568 KB, 1500x998
>>54024437
ZA KRAJ
>>
>>54024158
za darmo
to autentyczne pojeby
>>
>>54024508
>>ograniczony dostęp do chińskich bajek
???????
>>
File: proud-nazi-girl.jpg (217 KB, 474x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
proud-nazi-girl.jpg
217 KB, 474x600
>>54024516
TRZY RAZY AJ WAJ
>>
Well. Can polfagz do anything but bloozing every day and fighting eachother? Russia > Poland.
>>
>>54024570
>>
>>54024640
travel all over europe without visas
>>
File: Hitler-Salute.jpg (184 KB, 1200x917) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hitler-Salute.jpg
184 KB, 1200x917
>>54024613
SIEG HEIL
>>
File: 1347668008323.png (30 KB, 850x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1347668008323.png
30 KB, 850x560
/thread
>>
>>54024700
Riding to the place of serving toilet is not designated as TRAVELLING.
>>
>>54024725
>/thread-ing your own post
>>
>>54024791
/thread
>>
>>54024640
Poland is meh but Russia is African tier shit desu lad
>>
>>54024791
polfaget got mad, lel
Come clean my shithouse polish redneck
>>
>>54024873
>redneck
>>
>>54024948
>2016
>keep using greentext
As simple as Poland's space program, lel
>>
>>54024984
>current year
>>
>>54024873
when you start paying ~100-150k rub for this, then why not
>>
>>54023539
Szykuj się na wylew spierdolenia.

To są Skitarii, czyli zbrojne ramię Adeptus Mechanicus. Są oni chyba jedyną frakcją, która nawet we własnym kodeksie wychodzi na idiotów.
To oni popierdalają w każde miejsce, o którym są pogłoski, że może być tam fragment starej technologii. W większości przypadków znajdują tam Nekronów/Eldarów/Chaos/mieszaninę powyższych, którzy potem wyciskają im gówno oczodołami. Zwykle armie Ludzi w W40k są przedstawiane jako "underdog" albo dostają oburzające wręcz warstwy plot armoru - Skitarii nie, co prowadzi do ich licznych porażek. Generalnie ich nie polecam.
>>
Jesteście powołani do wojska III Rzeszy. Idziecie walczyć za Führera czy dezerterujecie?
>>
File: 1453572870940.png (800 KB, 1375x650) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453572870940.png
800 KB, 1375x650
czy taki program jak w pic relatywnym działa?
>>
>>54024660
to nie ten sam od tej pedo VNki?
>>
>>54025486
ten sam autor
>>
>>54025416
zależy na którym froncie
>>
>>54025563
fajna ta VNka w ogole? slyszalem ze duzo hermetycznego germanskiego humoru i przepada on w tlumaczeniu
>>
>>54025416
Pradziadka wzięli, po czym spierdolił do włoskich partyzantów przy pierwszej okazji. Pewnie tak samo.
>>
>>54024382
Sąsiadka dzisiaj poszła (emerytka) bo jej znajoma poszła, mówiła że nie wie na co idzie, ale idzie koleżanki spotkać i pogadać. xD
>>
>>54025570
sudfront
>>
File: IMG_5177.jpg (2 MB, 2304x3072) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_5177.jpg
2 MB, 2304x3072
>>54025570
Na najważniejszym, wschodnim. Tylko dzięki sile woli takich ludzi jak ty możemy zwyciężyć.
>>
>>54025655
może
>>
>>54025165
Ale fajni są widać,
Lekki armor + full elektroniki, cos fajnego na ramieniu, maska predatora i jakies snajpy gaussa.
Co to jest to na ich ramieniu ?
Celownik jakis inteligentny? działko plazmowe jak u predatora?
>>
AAAAAA ПOЛЯКИ POБAКИ
>>
>>54023828
kekłem hardo, faktycznie teraz oni są niepokornymi
>>
>>54025818
https://www.youtube.com/watch?v=HZcLfhq4l98
>>
>>54025165
I po co szukają starej technologii, skoro mają nową? lol

Dodałbym im niewidzialnosc i jakies ostrza, oprócz tych snajperek i byliby OP.
>>
>>54025885
a cwicze klawiature rosyjska
>>
File: Stalin-Hitler.png (507 KB, 844x588) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Stalin-Hitler.png
507 KB, 844x588
Za kim bardziej tęsknicie?
>>
>>54026002
za moja ex
>>
>>54025603
nie zauważyłem tak wiele tego, a gierka całkiem śmieszna i fapaśna
>>
>>54026002
Za Tuskiem ;_;
>>
>>54026002
>>
File: u wot m8.jpg (156 KB, 800x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
u wot m8.jpg
156 KB, 800x1136
https://www.youtube.com/watch?v=9ViOAUNuq58
kto /i don't care/ tutaj? zawsze smiecham z fedorian
>>
>>54024553
Większość bajek mam na komputerze który podłączam do telewizora, a że mieszkam ze starymi to nie zawsze jest jak oglądać a na komputerze nie chce mi się
>>
>>54026026
ZAMKNIJ MORDĘ ;_;
>>
File: 1450798848414.jpg (36 KB, 267x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450798848414.jpg
36 KB, 267x400
>>54026026
>mienie gf kiedykolwiek
sam sobie to zrobiłes
>>
>>54025890
>>/tg/
serio kurwa, albo idziesz 100% autyzm, albo się nie wypowiadaj
>>
>>54026153
no ta, bo przecież najbezpieczniej to kompletnie odizolować się od społeczeństwa
>>
>>54026055
https://www.youtube.com/watch?v=oOcBRyQtb_w
>>
>>54026246
taka prawda żbsz
>>
>>54026246
nie zgubiłeś się anonku?
>>
File: ESYf2JN.jpg (96 KB, 944x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ESYf2JN.jpg
96 KB, 944x712
>>54026246
>>
>>54025890
Problem w tym, że nie mają. Innowacja jest zakazana w obawie przed herezją przeciw Omnimesjaszowi, bo oczywiście nie każda technologia jest uznawana za świętą. Oprócz tego Mechanicus w większości nie wie dokładnie, jak dane urządzenie działa. Mogą je utrzymywać w dobrym stanie i konserwować, ale wszystko to jest zawsze mocno przybliżone i naciągane. Często jeżeli coś im się spieprzy permanentnie to nie są w stanie tego naprawić ani odbudować. Nawet większość ich planet-kuźni działa na zasadzie czytania instrukcji obrazkowej w innym języku - niby złożysz, co masz złożyć, ale absolutnie nie rozumiesz jak to działa.
>>
File: 1426472450359.jpg (304 KB, 800x2504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426472450359.jpg
304 KB, 800x2504
>>54025890
>Imperium
>tworzenie nowych rzeczy a nie szukanie staroci i ogarnianie jak one działały
wybierz jedno
albo przejdź na jedyną słuszną stronę
>>
File: 1311615490276.png (103 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1311615490276.png
103 KB, 400x400
>dzieciaczki grają w Warhammery
>>
>>54026295
brzmi jak z kresów wschodnich
>>
>>54021216
lol, ktoś tu wierzy we wszystko co mu powie max kolanko
>>
>>54026295
>są ludzie którzy wolą Dmowskiego ponad tego cudownego ciepłego człowieka

Tak to jest jak się żyje na krawędzi z sercem z lodu.
>>
>>54026873
>granie w Warhammery
>nie czytanie tylko pdf'ów kodeksów żeby kłócić się i pluć na ludzi na /tg/

Niby biedny nie jestem, ale płacenie 125PLN za jeden zestaw plastikowych figurek mi się nie uśmiecha.
>>
>>54022021
Warsaw is much better for a longer stay. Not so oriented for tourists, larger, many cool places, you can live there without knowing Polish
>>
File: stalin.jpg (239 KB, 1200x1381) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
stalin.jpg
239 KB, 1200x1381
>>54027103
Truly this is the success of socialism, the truest socialist capital, tavarish.
>>
>>54027292
żarciki żarcikami, fallusy kultury fallusami, bloki blokami, ale warszawa to się rozwija jak pojebana. przez ostatnie 10 lat to nie do poznania żbsz
>>
>>54027005
ten ciepły człowiek bez mrugnięcia okiem brał pruskie hajsy za bawienie się w Polskę
>>
>>54027364
taki większy biedniejszy Poznań
>>
>>54027364
no nie do poznania

poznań dużo lepszy pod każdym względem
>>
>>54027428
Tak Ci powiedziała ta ruska prostytutka?
>>
>>54027469
>>54027485
widzę że żarty gimnzjalne
>>
>>54027485
Jeżeli to nie sarkazm to dworzec główny na pewno mają lepszy w wawie
>>
>>54027469
>>54027485
nie bójcie się, takie same robactwo głosujące na PO i Nowoczesną, czytujące Wybiórczą na swoich tablecikach trzęsie waszym miastem
>>
>>54027618
zabawne z tą prostytutką

Dmowski regularnie chadzał na dziwki aż złapał syfa od nich i się długo leczył
>>
>>54027658
nie mają

dworzec w warszawie to moloch z którego wszędzie daleko bo się warszawiaczkom zamarzyły ulice do defilowania i zjebane podziemne rupieciarnie
>>
>>54027618
>spróbujmy się ułożyć z jakimś sąsiadem bo nas rozjebią
>zły pomysł
zresztą to nawet Piłsudski mówił, że nie mamy żadnych szans jak ruskie i szwaby się skumają
>>
>>54027690
Bo Dmowski to był plebejusz bez wyobraźni. Marszałkowi każda by popuściła na sam widok prawdziwego wodza.
>>
>>54027792
Mogliśmy ich rozjebać z Hitlerem i już prędzej do tego dążył Marszałek, ty ruska kurwo bez honoru.
>>
File: maxresdefault.jpg (69 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
maxresdefault.jpg
69 KB, 1280x720
Anony ważne pytanie:
czy to prawda, że skarpetki dzielą się na lewe i prawe? Jak to rozpoznać?
>>
>>54025165
Szkoda, bo fajnie wyglądają.
>>
>>54027921
ja tylko zakładam skarpetki na siurka to nie wiem
>>
>>54027792
>lol ułóżmy się z ruskimi m'lady to się na pewno uda

dobry pomysł, wykopku

muh realpolitiks
>>
>>54027883
spierdalaj Zychowicz
>>
>>54027792
>ułożyć
>ciągnąć lachę
widzisz różnicę, pansłowiańska kurwo?
>>
>>54028090
Prawda jest taka, że mogliśmy ich rozjebać wojną prewencyjną ale z jakichś powodów Marszałek tego nie zrobił. Jakoś mało mi się chce wierzyć, że tak się przejmował zdaniem debili z Zachodu, szczególnie widząc ich politykę.
>>
>>54027883
nie było wiadomo jeszcze jaką imbe komuniści chcą odjebać, z tym Hitlerem to nawet niezły pomysł tylko, że Adolf to był jedyny znaczący polityk niemiecki, który uznawał prawo Polski do istnienia(co nie znaczy, że w przededniu wojny nie powinniśmy z nim pójść).
>>
File: zY3CSV3.png (33 KB, 899x547) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zY3CSV3.png
33 KB, 899x547
>>54027428
>>
File: 1349423187289.jpg (381 KB, 1000x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349423187289.jpg
381 KB, 1000x1300
>>54024400
ANIBE
>>
>>54027364
Konstantynopol tez sie rozwijal jak pojebany. A cala reszta byla chujowa.
>>
>tug cala rodzina najebana
Alkohol to rak.
>>
>>54028714
Alkohol to zbawienie, debilu.
>>
>>54028714
czy to ten słynny anon abstynent?
>>
>>54028749
Czy to ten slynny anon menel?
>>
File: 1442492088044.png (160 KB, 318x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442492088044.png
160 KB, 318x365
Wokulski > Kordian pod każdym względem i nawet nie handlujcie
>>
>>54028812
co ona po lodówce chodziła, że w jogurt wlazła?
>>
>wiekszosc lektur szkolnych w polsce to XIX i XX wiek
WE WUZ OPPRESSED AND SHIT
>>
>>54028926
polacy to taki robacki narod ze dopiero pod zaborami nauczyli sie pisac
we wuz messiah of nations and shiet
>>
>>54028859
bycie lepszym od kordiana to nic trudnego
>>
>>54028926
co bys zuchu dolaczyl do spisu lektur?

tylko nie kurwa harry potter
>>
>>54028926
a zauważyłeś wcześniej jakąkolwiek polską literaturę?

pierwszą polską powieścią był Rękopis znaleziony w Saragossie
>>
Pustyni i w puszczy to obiektywnie najlepsza lektura szkolna.
>>
>>54028859
Kordiana jako książkę szanuję bo to takie naśmiewanie się z romantyzmu przez romantyka. Trudno bardziej nie szanować Wokulskiego - byznesmena z wizją, niż Kordiana - totalną spierdolinę, która nie wie co ze sobą zrobić.
>>
>>54029016
>nie zbrodnia ikara
>>
File: 1439154608389.jpg (70 KB, 400x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439154608389.jpg
70 KB, 400x388
>>54028714
>cała rodzina najebana
>wreszcie mogę szczerze porozmawiać z ojcem
>>
>>54029016
kandyd
>>
Ej zuchy, jak to w koncu bylo z tymi dziadami

Czemu niepokolei pisal?
>>
>>54028996
>>
>>54029091
dostojewski to w ogóle inny rząd literatury niż te polskie plwociny

moim zdaniem zwyczajnie nie nadaje się dla licealnych gówniarzy, zwłaszcza przymuszonych do czytania
>>
Najlepsza lektura to Oskar i Pani Roza
>>
>>54029091
Zbrodnia i kara jest dobra, ale przereklamowana w chuj.
>>
>>54029091
>zbrodnia ikara
śmiechłem

>nie Granica
>>
>rosyjska literatura

nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuudy
>>
>>54029128
>ojciec najebany
>nigdy nie zamyka ryja o komunizmie i swojej mlodosci
>>
>>54029166
bo się najebał na stepach, jak na prawdziwego patriotę przystało
>>
File: hqdefault.jpg (19 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
19 KB, 480x360
>>54019674
> bądź gimbopatriotą
> słuchaj Sabatona, pozwól zarabiać na koszulkach, koncertach, płytach
> odkryj, że Sabaton szwedzki zespół
> preczzobcymkapitalemnarodowiecface.jpg
>>
File: MOJA_WALKA.png (241 KB, 600x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MOJA_WALKA.png
241 KB, 600x337
>>54028996

>>54023627
>>
>>54026945

lol, ktos tu jest niedojebem.
>>
>>54029310
zawsze jak sobie mysle o waznych postaciach z polskiej historii to nie moge sobie wyobrazic ich walacych wody w pelnych dymu z fajek kamienicach

straszna abstrakcja
>>
File: 1440172227986.gif (498 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440172227986.gif
498 KB, 500x375
mickiewicz to pizda i ćwok, w dodatku w paryżu tyle ćpał i zadawał się z masonami czarownikami że aż go towiański opętał

cypek norwin jedyny prawilny emigrant, siedział sobie na skwerze z wódą i szkicował
>>
>2050
>sapkowski w spisie lektur
tak będzie
>>
Zdążyć Przed Panem Bogiem
>>
>>54029423
ale że Witkacy poważny narkomanta prowadził dziennik w którym zapisywał działanie różnych substancji i ich wpływ na twórczość to ty pamiętaj

pewnie częściej chodził najebany niż trzeźwy
>>
>>54029497
już jest
>>
>>54029480
t. Słowacki

mam tu coś dla pana wieszcza
>>
>>54029497
mój nauczyciel polskiego z gimbazy zawsze srał na fantasy i trochę mnie to cynglowało
Ale dorosłem i w końcu zrozumiałem że to gówno dla podwiekółw i że miał racje.
>>
>>54029480
>>54029581
co sie wtedy cpalo

morfine?
>>
>>54029662
patriotyzm, tylko patriotyzm
>>
>>54029662
prochy przodków
>>
>>54021349
Art Cremovienne
>>
>>54029662
wszystko kurwa

witkacy bardzo lubił peyotla
>>
>>54029423
Romantycy to była niezła degeneracja - chlanie, narkotyki, ruchanie kogo popadnie, ale artyści młodopolscy potrafili zejść dosłownie do poziomu sebixów np. rzucanie butelkami po kamienicach i darcie ryja w nocy z tekstami w stylu "ludzie czemu wy jeszcze nie śpicie", o byciu ciągle najebanym/na dragach nie wspominając.
>>
Poniatowski to był król na którego naród robaków nie zasłużył ale go dostał.
Jako jedyny próbował reformować te hołotę i obalić weto, przez co wywołał taki ból dupy ze szlachta każdemu płaciła żeby zafałszować historie.
>>
>>54029790
młoda polska najlepsza literatura
>>
>>54029662
Stanisław Ignacy WitkiewiczNarkotykiNikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, eter + appendix

Wszelako dziwne jest w tej książce materii pomięszanie.

Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem
>>
>>54029790
>rzucanie butelkami po kamienicach i darcie ryja w nocy z tekstami w stylu "ludzie czemu wy jeszcze nie śpicie", o byciu ciągle najebanym/na dragach nie wspominając.
Czyli twórczość Pei i mu podobnych to spuścizna młodej polski?
>>
>>54029794
w sumie racja
a sobieski to krótkowidz i kretyn
nie robił sprzymierza z turkami tylko z niemcami w zydami w dupe jebanymi z austriakami popierdolencami
>>
>>54026772
>Imperium
>tworzenie nowych rzeczy a nie szukanie staroci i ogarnianie jak one działały
Wybieram tworzenie nowych rzeczy.
Kto jest po tej stronie?


>Innowacja jest zakazana w obawie przed herezją przeciw Omnimesjaszowi
Chuj tam z omnikimś, tylko blokuje postęp.


> niby złożysz, co masz złożyć, ale absolutnie nie rozumiesz jak to działa
Czyli to sa barbarzyńcy którzy zaatakowali bardziej rozwinięte cywilizacje i wygrali, a teraz używają z ich technologii, ale nie wiedzą jak działają ani jak je ulepszyc, tylko korzystają tak długo aż się rozpadnie...
>>
>>54029790
>tug nigdy nie wyjdziesz na miasto z Mickiewiczem
>>
N O R G E
O
R
G
E

>>54027999
>>54027999
>>54027999

https://poal.me/g1yx97
https://poal.me/g1yx97
https://poal.me/g1yx97
>>
>>54030057
korab spierdalaj z tym zasmiecaniem dobrej nitki
WON KURWO
>>
>>54030057
kurwa jaki jest sens robienia tych turniejów

serio
>>
>>54029970
Generalnie wszyscy, poza Imperium i w sumie chaosem, chociaż oni też coś tam robią, ale na mniejszą skalę niż inni.
Generalnie najlepsza opcja dla ciebie to Tau, jeśli nie przeszkadza ci strata jaj.
>>
File: 1449155467649.jpg (237 KB, 500x850) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449155467649.jpg
237 KB, 500x850
>>54029970
>nowa technologia
Tau ewentualnie Heretecy (Tak, Heretecy, nie heretycy)

Nie mów nic złego o Omnisjaszu worku mięsa bo nasle Inkwizycję.

Korzystają z technologii starej ludzkosci z czasów przed Imperium. Przed czasem Imperium doszło do Age of Strife i technologia została albo rozjebana albo zagubiona.
>>
>>54029924
https://www.youtube.com/watch?v=j0aAiKSUzJM
za sto lat, na pamięć w każdej polskiej szkole, łącznie z pytaniami nauczycielki co oznacza nr. 997 w kontekście odzyskiwania niepodległości.
>>
jestem kurewsko ciekaw, co za 50 lat będą pisać w podręcznikach do historii o dniach dzisiejszych
>>
File: 1449881854970.png (56 KB, 630x664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449881854970.png
56 KB, 630x664
>X miał niebieskie firanki
>"wiecie państwo to jest symbol Polski niepodległej trzeba rozumieć co autor miał na myśli"

>150 lat wcześniej
>"asienaebam kurwa dam tu firankę niebieską zawsze parę słów więcej XD"
>>
>>54030269
że Stonoga walczył w podziemiu xD
>>
>>54030328
Tak pewnie było
Według ludzi uczących polskiego i układających pytania na maturę z niego nawet sam autor pewnie nie miałby racji, jakby z nimi rozmawiał na temat co miał na myśli.
>>
>>54029994
>nigdy nie zagłuszysz bólu istnienia wódeczką z Mickiewiczem

ciemno wszędzie

głucho wszędzie

ja pierdolę
>>
>>54030149
>>54030182
Tau mają jakies roboty w sensie droidy, drony latające z minigunami lub lasery?

Powiedzcie cos o nich wiecej
>>
>>54030269
بفضل مساعدة من الجمهورية الاتحادية القديمة في ألمانيا (الآن أرض المركزية في نيو الخلافة الأوروبي)، تم توجيه المعارضين الشر الديمقراطية.
>>
>>54030447
https://1d4chan.org/wiki/Tau
Poczytaj sobie.
>>
File: 1445522614111.jpg (409 KB, 990x1378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445522614111.jpg
409 KB, 990x1378
>>54030447
Młoda humanoidalna rasa (mają chyba jakies 5000 lat tylko). Komuchy podzielone na kasty. Używają do walki mechów bo są słabi nawet na ludzkie standardy.
Jako jedyni pchają technologię.
>>
który polski poeta był największym anonem?
>>
>>54030395
W imieniu Polski Podziemnej skazuję Cię na piecyk.
>>
>>54030551
wyspiański

koles był w bandzie przybyszewskiego a i tak nie pił
>>
GUŚLARZ:
Czarne z gara płyną buchy
Leca geste kłęby pary
Wzywam was, najcięższe duchy
Te bez czci i ten bez wiary
>>
>>54030551
norwid
bo kazdy go mial w dupie, dopiero o nim se przypomnieli pare dekad pozniej
>>
Chciałbym żeby Wyspiański był naszym patronem od teraz. Szanuję mocno.
>>
>>54030651

CHÓR:
Pierzchaj ten kto w Boga wierzy
Swąd kremowek czuć nieswieży
Wchodzi DUCH
Duch piekielny w szacie białej
Papież Polak, Biskup Rzymu
W lewej dloni z pastorałem
W prawej akt aneksji Krymu
>>
File: 1423617770769.jpg (137 KB, 500x661) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423617770769.jpg
137 KB, 500x661
>to pierdolenie o Tau
Ja was kurwy dorwę
>>
>>54030720

DUCH:
Imię moje jest Jan Paweł
Jam pół człowiek jest, pół diabeł
Jam jest bestia straszna sroga
Jam jest szatan, śmierć i trwoga
Jam dowodził na Wolyniu
Jam pociągał spust w Katyniu
Prowadziłem Tupolewa
Celowałem prosto w drzewa
Jam jest święty
Co uderzyl w World Trade Center
Strącił Łuszcza z ośmiu pięter
A najbardziej na tym świecie
Lubił gwałcić małe dzieci
>>
>>54030772

DUCH POLAKA:
Ty Janie Pawle, ty bestio zapchlona
Na wieki wieków bądźże potępiona
Zapewniałeś ześ ty prawy jest katolik
A pisałeś - do Mossadu - wszystkich gojów rozpierdolić
Powiem ja i twą najskrytszą tajemnice
Tys Żydowi sprzedawał polskie kamienicy
Śmierć byś napotkał i rychły pochowek
Za te kamienice dla pięciu kremówek
>>
File: 1446155389403.jpg (195 KB, 1024x1117) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446155389403.jpg
195 KB, 1024x1117
>>54030763
Fakt że Tau jeszcze istnieją wo wyłączna zasługa tego chuja Tzeentcha
>>
>>54030664
to
>>
>>54030842

GUŚLARZ:
Czego pragniesz Ojcze Święty
Jeśli dziecka, bądź przeklęty!
>>
>>54030900

DUCH:
Dobrze mnie Polaczki znacie
Małe dzieci mi tu dacie
Chcę duszyczki Józia, Rózi
Chętnie włożę im do buzi

**Wchodzą JÓZIO I RÓZIA**
>>
File: 1426481963409.jpg (87 KB, 800x848) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426481963409.jpg
87 KB, 800x848
>>54030848
na 100% część jego planu
Jak kurwa wszystko
>>
File: Portret_z_zona.jpg (136 KB, 800x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Portret_z_zona.jpg
136 KB, 800x612
Hej leszcze
Nazywam się Stanisław i nienawidzę was wszystkich. Wszyscy jesteście głupimi, niedorozwiniętymi przegrańcami, którzy całe dnie spędzają na ćpaniu i chlaniu. Jesteście wszystkim złym w młodej polsce.
>>
>>54030955

JÓZIO I RÓZIA:
Witaj papo, ojcze święty
Chcemy dać ci te podarki
Zapalniczka, tytoń, skręty
Byś mógł kopcić w rytmie "Barki"
>>
>>54031015

PAPIEŻ:
Schylcie o dziatki małe swe główeczki
Karol da wam kremóweczki
W nich rohypnol jest - dachówka
Byście nie pisnęły słówka
>>
>>54030523
łeee, a po polsku?

>>54030548
biologiczne ciała są słabe i kruche, lepiej isc w roboty i drony, bo po co tracic doswiadczonego żołnierza jak moze sobie siedziec gdzies w bunkrze i sterować dronem/ rojem dronów, nawet jak sie je straci mozna wyprodukowac następne i nie traci sie doswiadczonego zolnierza. Jest to tańsza opcja niz szkolenia itd. nawet uwzględniając koszty produkcji.
>>
File: 1441436173298.png (129 KB, 874x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441436173298.png
129 KB, 874x892
>>54031109
Niech ktos skoczy po Komisarza.
>>
>>54031087

GUŚLARZ:
Pomóc tobie się staramy
Ale dzieci ci nie damy!
>>
>>54031109
>łeee, a po polsku?
podwiek czy normik po zawodówce?
>>
>>54031087
>>54030955
>>54030900
Tylko wyspiański chuju
Czy wiesz czym tym masz byc ?
O czym tobie marzyc, śnić?
Jutro dzień, przededniem świt, wiesz ty czym ty mogłes byc?
>>
>>54031161

PAPIEŻ:
Posłuchajcie choć chwile
Bracia, księża pedofile
Bo kto małe dzieci jebie
Ten nie będzie nigdy niebie
>>
File: 1451492299832.jpg (52 KB, 640x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451492299832.jpg
52 KB, 640x420
>>54031170
imo normik, są ferie
tak btw co się dzisiaj działo?
dopiero co wróciłem do domu
>>
File: adam_mickiewicz.jpg (9 KB, 213x260) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
adam_mickiewicz.jpg
9 KB, 213x260
>>54031222

CHÓR:
Słusznie dziś Jan Paweł prawi
Jednak duszy swej nie zbawi
Bo kto małe dzieci jebie
Ten nie będzie nigdy w niebie!

**KONIEC**
>>
File: 1426482063308.png (256 KB, 479x470) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426482063308.png
256 KB, 479x470
>>54031285
>>
>>54030328
teoretycznie nie powinno się analizować źródeł kultury bez zaczepienia w czasie w którym powstawały. wedłut tego autor, czasem nawet nieświadomie zawierał elementy właściwe tylko dla danego okresu w historii.
>>
>>54031150
?

>>54031170
Nie, po prostu tłumaczenia sa chujowe i niektóre nazwy nie pewnie nie mają polskiego odpowiednika.
Nie chce mi sie wkładać trudu w tłumaczenie.
>>
>znalez dobra gierke
>25 lat rozwoju
>zero contentu bo robi ja jeden fin w przerwach miedzy szukaniem jedzenia.
>>
>>54031338
>niebieskie firanki w domach mieszczańskich dzięwietnastowiecznego Paryża a sprawa polska
>>
>>54031271
*podwiek
>>
File: 1441436328963.jpg (102 KB, 523x492) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441436328963.jpg
102 KB, 523x492
>>54031410
>>
>>54031498
mój wywód był absolutnie z dupy
>>
>>54031516

Te jednostki Tau, wyglądają tak sobie.
Te roboty troche niepraktyczne.
Szczególnie jak tamci ludzie od tamtego Omni-kogos, mają ciężką broń, ciężkie zbroje i bron do walki wręcz, oraz ciezkie powolne pojazdy.
Nikt nie wpadł na pomysł zeby rozjebać ich rakietami lub z bombowców zrzucić termit, który by wszystko wypalił do gołej ziemi?
>>
>>54031476
>podziel się z tym zuchami
>nie podaj tytułu
>>
File: goth.png (2 MB, 1440x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goth.png
2 MB, 1440x900
Anonki grały czy tylko Łorhamery-srery?
>>
>>54031688
Pewnie Unreal world.
>>
>>54031664
Łyżką cię tu nie będziemy karmić, spierdalaj na /tg/ jak już ci ktoś wcześniej radził.
>>
>>54031714
najlepszy rpg
beata się może schować
>>
>>54031754
Jest tam jakis polski wątek na /tg/ ?
jesli nie to spierdalaj :D
>>
>>54031664
>rozjebać ich rakietami lub z bombowców zrzucić termit, który by wszystko wypalił do gołej ziemi?
Zaczynasz mówić jak prawdziwy syn Imperatora. Rozjebanie planety to Exterminatus. Problemem jest to że przed Exterminatusem trzeba pozbyć się obrony przeciwlotniczej (przeciworbitalnej?)wroga bo okręty dla Imperium są na wagę złota. Oslo Imperium Tau jest stosunkowo małe i nie opłaca się pakować wysiłku (chyba 30 systemów vs Imperium ~tysiące systemów)
>>
Nowy:
>>54031873
>>54031873
>>54031873
>>
>>54031928
>>54031928
>>54031928
>>
>>54031688
to>>54031750
>>
>>54031920
>nie edycja Komisarza Wyspiańskiego
>>
>>54031920
bez poprzedniej nitki
bez tytułu edycji
bez rzeczpospolitej
wykop...

Wez spierdalaj
>>
>>54031920
>>54031955
Ciężki wybór - naziści czy wykopki, wykopki czy naziści... Hmm...
>>
>>54031989
>rzeczpospolitej
Dosłownie największy rak
>>
>>54031989
że niby Wykop tworzy swoje ambasady na chanach XD
>>
>>54031877
Problem z Exterminatus polega na tym, że nie byle który statek jest zdolny je przeprowadzić. Oprócz tego procedura przywołania takiego statku jest w najlepszych okolicznościach mętna - Inkwizytor o słabych nerwach może go zarządzić po miesiącu walk i nikt (oprócz jego bezpośrednich przełożonych) nie będzie mu o to robił problemu, ale ktokolwiek inny może wysłać prośbę, prośba utknie gdzieś na drodze biurokracji, a gdy statki już przylecą po 5 latach zostają od razu zestrzelone bo planeta dawno padła.
>>
>>54032341
A i czemu imperium walczy wręcz i ma cieżkie zbroje?
Przeciez to anachronizm, czemu nie przejdą na broń energetyczną/palną/kinetyczną na sredni i daleki dystans jak cywilizowane rasy ogarniające podróże miedzygwiezdne?
Thread replies: 320
Thread images: 82
Thread DB ID: 470928[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.