[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/rzeczpospolitya polska/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 325
Thread images: 89
File: tak jest.jpg (31 KB, 580x476) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tak jest.jpg
31 KB, 580x476
roztopy to chuj edycja
>>
>tug jebles literowke w temacie
>>
File: 1453064617608.jpg (143 KB, 960x641) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453064617608.jpg
143 KB, 960x641
hello, where is juicy fertile polish girl?
>>
KURWA JAK DOBRZE ŻE TO OSTATNIA NOCKA W TYM TYGODNIU
pierdole kurwa taką robotę
>>
i taki fred popieram
>>
Szczerze mówiąc to się wolałem wkurwiać na złodziei z PO, niż wstydzić za debili z PISSu.

Przynajmniej w robocie nie miałem " Anon co to sie u was w Polsce odpierdala?" co tydzień
>>
File: 1453399409135.png (147 KB, 241x351) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453399409135.png
147 KB, 241x351
PiS
>>
>>53931023
brawo, geniuszu
>>
>>53931077
lepsza taka niż żadna
>>
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/byly-polityk-po-przylapany-na-wreczaniu-lapowki-zaplaci-200-tys-zl/4012mv

http://piaseczno.platforma.org/10-nasi-samorzadowcy/57-lukasz-kaminski-radny.html

dla potomnosci. Żydzi dają Kamińskiemu łapówę za ziemię Polską.
>>
>>53931134
przestań wędkować, zdradziecki vollksdeutschu
>>
>>53931134
ty sie kevinow lepiej spytaj co sie tam u nich odpierdala
najpierw sie jelenia teraz nakurwiaja szopki z blokowaniem jakis partii przed wyborami
cyrki jak w kurwa szwecji
>>
>>53931190
to pewnie jeden z tych nowoczesnych.de
>>
>>53931160
no nie wiem
zarabiam dosłownie najniższą krajową+troche, a męczę się tam jak skurwysyn
musze sobie znaleźć nową robotę, najlepiej taką co są tylko zmiany dzienne+ew. soboty
>>
File: B-s9b2nUUAAAVoY.jpg (48 KB, 599x699) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B-s9b2nUUAAAVoY.jpg
48 KB, 599x699
>>53931188
Post polish qts
>>
http://www.nybooks.com/articles/2016/02/11/europe-verge-collapse-interview/?utm_medium=email&utm_campaign=NYR+Malcolm+on+Hughes+Soros+on+the+EU&utm_content=NYR+Malcolm+on+Hughes+Soros+on+the+EU+CID_d3e7d88f4107be845ad4089cde50dfb6&utm_source=Newsletter&utm_term=The+EU+on+the+Verge+of+Collapse/?mobilizer=94099bba5169594ac0740c29a5b75f90

Soros exclusive about Poland and how he wants a Maidan there
>>
>>53931325
skracaj linki pedale
>>
>>53931222
czek em
>>
>>53931134
Niech się lepiej martwią o swoje kobiety, o politpoprawną korupcję i o wolność słowa w swojej prasie, lewackie rogaczki.
>>
>>53931346
sorry
>>
>>53930940
znów brązowe błoto na ulicach. i jeszcze kurwa sól, a potem psie gówna wyjdą na wierz
>>
>Schmitz: Where would the money for your plan come from?
>Soros: It would be impossible for the EU to finance this expenditure out of its current budget. It could, however, raise these funds by issuing long-term bonds using its largely untapped AAA borrowing capacity. The burden of servicing the bonds could be equitably distributed between member states that accept refugees and those that refuse to do so or impose special restrictions. Needless to say, that is where I remain at odds with Chancellor Merkel.
>>
File: 1452298071578.jpg (16 KB, 238x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452298071578.jpg
16 KB, 238x223
>>53931323
3D is PD.
>>
>>53931325
>babcie robią majdan
>umierają po pierwszej zimnej nocy
>ZUS uratowany
dziękuję pan szorosz
>>
>>53931468
>pd
pięć de?
>>
>>53931550
wyslemy mu kwiaty
>>
>>53931563
pig disgusting
>>
>zapostuj gołe cycki z podkolanówkami
>post usunięty i pół godziny na ławce
>post z cyckami i dupą wierzbickiej dalej wisi
przynajmniej pan miotła ma dobry gust
>>
>>53931134
doslownie nie ma czego sie wstydzic """"jeszcze""""

za kazdym jebanym razem, po i pis to te same gowno, ale napierdalanie na tych drugich w tym stopniu jest znacznie przedwczesne
>>
haha kaczynski nie zyje jebac pis
>>
File: B9KUMAsCcAAD6vp.jpg (64 KB, 600x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
B9KUMAsCcAAD6vp.jpg
64 KB, 600x880
>>53931468
?? > 2D
>>
>>53931566
>żyd internacjonalista
Czyli że co? Jest nacjonalistą, ale w tym kraju, który lepiej płaci?
>>
>>53931638
>za kazdym jebanym razem, po i pis to te same gowno

o jak gniję z lemingów
>>
Kto /nowoczesna2019/ tu?
>>
>>53931675
to chodzi o to że nacjonalistyczne poglądy musi godzić z obowiązkami jako zawodnik interu mediolan
>>
File: ogroki-kiszone1.jpg (67 KB, 800x598) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ogroki-kiszone1.jpg
67 KB, 800x598
jecie ogórki od jasnej czy ciemnej strony?
>>
>>53931754
DOSŁOWNIE KURWA
STĘCHŁY MEM
>>
>>53931806
Lucky Star to gówno.
>>
>>53931806
kroje na pół i jem od srodka
ew. kroje na cwiartki i jem jak arbuza
>>
NHK to gówno
>>
File: pedale.png (13 KB, 1245x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pedale.png
13 KB, 1245x198
>>53931662
Here, in your language.
>>
>>53931884
>gówno opinia: the post
twoja stara nie ma jajników
>>
>>53931896
RUDE
>>
>>53931754
do 2019 to oni sie moga juz inaczej nazywac
>>
>>53931936
rudych nie mam, ale niech anoni postują
>>
>>53931566
Mogło być gorzej. Mógł się zatruć tym leczem na śmierć.
>>
>>53931960
np Ruch Obrony Demokracji
>>
>>53931972
Är du en hora? :O
>>
ANGLIA DLA POLAKÓW
>>
>>53931960
Moderne.DE
>>
>>53932083
Tak, Ada jest chora i nie przyjdzie.
>>
>>53931960
suchymem.pl
>>
>>53932121
bardziej >>53932043
albo cos w rodzaju unia liberalow czy platforma wolnosci
>>
>>53932151
Hur mycket? 200 sek?
>>
>>53931806

Prawdziwe pytanie brzmi:

Małosolne , Kiszone , czy Konserwowe?

Obiektywnie: małosolne pany.
>>
>>53932198
200 sekund to nie stosunek. Chyba że w Szwecji jest inaczej.
>>
>>53932313
malosolne, wiadomo
>>
File: 1399761972748.jpg (113 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399761972748.jpg
113 KB, 1000x1000
Mięśnie!
>>
>>53932316
SEK ÄR PENGAR DITT JÄVLA MONGO
>poles, not even once
>>
>>53932352
Spierpapier!
>>
>>53932313
małosolne
>>
zuchy robią mase?
>>
>>53932357
Głupi. Myśli, że pingwiny pochodzą z Mongolii.
>Szwedzka """"""""edukacja""""""""
>>
>>53932403
ja kiedyś lepiłem pierogi
>>
>>53932313
zależy od egzemplarza żbsz, ale wszystkie dobre
i o surowym zapomniałeś
>>
>>53932313
Porządnie kiszone, tak, żeby aż trzepało. A najlepsza woda po takich.
>>
>>53932467
Tjena, blev din morsa våldtagen av ryssar? FRÅGAR ÅT EN JÄVLA KOMPIS BRUH
>>
>>53932499
Surowe (jak i konserwowe) to dosłownie syf. Nie wiem jak można jeść.
>>
>>53932403
no dzisiaj to wyjątkowo. 80 g białka najmarniej weszło
>>
>>53932403
w zeszla sobote wypadla mi z gniazda w kuchnii i pradu tam nie mialem to zrobilem od reki
>>
File: 798.png (306 KB, 593x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
798.png
306 KB, 593x540
>robale nieironicznie lubią jeść ogórki
>>
>>53932601
Też uważam, że dobrze jest znać alfabet Morse'a i zawsze nosić ze sobą kompas. A Wartburgi to całkiem porządna auta były.
>>
>>53932684
(Ty)
>>
File: 1396826065853.png (85 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1396826065853.png
85 KB, 500x500
>>53932389
Co?
>>
>>53932725
porządne*
>>
>>53932684
Co nie? Kurwa jebane gówno. Ogórki dobre tylko w postaci mizerii.
>>
File: 3dpd.webm (2 MB, 640x443) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3dpd.webm
2 MB, 640x443
>>
>>53932725
?
>>
>>53932684
liczysz na (you) za chujową przynętę? no to dobrze liczysz
>>
>>53932748
Weź papier, wrzuć do pralki i go spier.
>>
>>53932791
>nie tęskni za Wartburgami
Dosłownie gównogust.
>>
File: 1391202684542.jpg (137 KB, 323x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391202684542.jpg
137 KB, 323x454
>>53932825
>>
>>53932779
Mój czarnuch.
>>
File: 1452193291723.jpg (136 KB, 600x953) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452193291723.jpg
136 KB, 600x953
>>53932879
:/
>>
>>53932725
kompas spoko, a czy umiesz czytać z gwiazd? wypadało by też umieć odczytać azymut
>>
czesc
>>
>>53932913
>różowe sandały
Niemęsko żbsz.
>>
>>53932939
km?
>>
>>
File: 1452536612712.jpg (51 KB, 458x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452536612712.jpg
51 KB, 458x430
>>53932944
>>
>>53932913
Nie patrz tak krzywo, bo kociej mordy dostaniesz.
>>
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019393,title,Potezna-awaria-w-Warszawie-Skutki-odczuje-kilka-tysiecy-warszawiakow,wid,18118545,wiadomosc.html

wa*szawiaki

dobrze im tak
>>
>>53933001
Nie, mile morskie.
>>53933009
Spodziewałem się.
A ty nie spodziewałeś się, że ominą cię dubelki.
>>
File: 1426359350483.jpg (81 KB, 692x692) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426359350483.jpg
81 KB, 692x692
>>53933043
Dobrze im tak, wieśniakom
>>
>>53930940
https://www.youtube.com/watch?v=I6e-Xdr-qGg
propaganda lvl BBC
>>
>>53933043
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

DOBRZE IM TAK KURWA

>Potężna awaria ciepłownicza w warszawskim Wilanowie
>WILANOWIE

BÓG JEST WIELKI
>>
>>53933136
Czy to tylko mnie się wydaje, czy on ma same trzonowce?
>>
>>53933178
teraz tylko czekać aż się powybijają bez swojej Wybiórczej na tabletach
>>
>>53933043
chwila chwila
koriab przestał nagle postować
mam na myśli prawdziwego, nie podszywa

kurwa śmiecham
>>
>>53933043
popieram wszystkie awarie w wa****wce
>>
>>53933188
koronek nie ma
>>
File: 1450781278651.png (34 KB, 1762x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450781278651.png
34 KB, 1762x347
>>53933303
Sam jesteś podszywem
>>
Wyobraźcie sobie te wszystkie wykopki z Wilanowa bez prądu. I to do jutra.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=s-dFeHUOLh0
Handlujcie z tym. Mimo, że animacja to nie raz poczułem się nieswojo.
>>
>wygraj przetarg/podpisz umowę na napisanie jakiegoś programu
>ałtsorsuj jak pojebany w Indiach
>płać małpom $1/h za napierdalanie w klawiaturę
>pływaj w hajsie w Polszy

Czy taki plan ma szanse zadziałać? Przeczytałem o nim w /polsce/.
>>
>>53933538
co się stało
>>
File: 1437587716483.jpg (7 KB, 299x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437587716483.jpg
7 KB, 299x289
>>53933538
>>
>>53933609
Coś się, coś się popsuło
>>
File: petru.webm (2 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
petru.webm
2 MB, 1280x720
>>
>>53933608
jak zatrudnisz ciapatych w indiach to sie spodziewaj tego ze oni chuja potrafia zrobic i beda sie ukrywali przed praca
ta nacja to jest kurestwo jakiego tys jeszcze nie widzial
kazdy kto potrafi zrobic cokolwiek wypierdala z kraju, zostaja tylko najgorsze napleciarze i nawet jak maja po trzy dyplomy nie widza nic o niczym nigdy
>>
>>53933548
Piękny film, anonku. I taki prawdziwy.
>>
>>53933538
jutro o 14 włączają już się dowiedziałem

jebany buraku
>>
>>53933548
Zajebiście pokazali stado Wałęsy. Wyglądają jak takie dziwne szuje.
>>
>>53933608
a tam chuj z małpami
studenci za "wpis do cv" musztarda rasa
>>
File: 1440320098931.gif (993 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440320098931.gif
993 KB, 250x250
>>53933978
>potrzebuj paru frajerów do zajęcia się papierami bo się spiętrzyły a na księgową szkoda hajsu
>napisz na gumtree że hehe staż XD potrzebny księgowy
>jutro dziesięć maili
>>
File: 4530010.png (26 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4530010.png
26 KB, 300x300
>>53934084
>chce ci się ruchać
>napisz na gumtree, że staż na prostytutkę
>jutro kolejka do twojego chuja
>>
Ananaski kawałek Best Friends słyszały?

https://soundcloud.com/kanyewest/real-friends-no-more-parties-in-la-snipped
>>
Szanujecie chłód?
>>
File: 1434387449680.jpg (52 KB, 658x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434387449680.jpg
52 KB, 658x438
Czemu oni wszyscy kurwa palą? Ciekawe czy Jarek też pali
>>
>>53934283
Gówno dla rogaczy z chujowym gustem /mu/. Tutaj masz najlepszych Best Friends.

https://www.youtube.com/watch?v=JJLUwLafvDg
>>
File: 12562189.jpg (94 KB, 900x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12562189.jpg
94 KB, 900x720
>>53934235
>szukasz hajsu
>napisz na gumtree, że przyjmiesz nieodpłatnie gotówkę
>jutro kolejka inwestorów
>>
File: kd1.jpg (38 KB, 554x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kd1.jpg
38 KB, 554x369
>>53934360
>>
>>53934283
>kanye west
ja pierdole
>>
>>53934360
Jakbyś obracał się w takim bagnie to też byś palił.
>>
>>53934360
nerwy
>>
>>53934360
>niepalenie
>>
>>53934283
Ale spierdoliłem, Real Friends.
>>53934410
>Union Jack
smród
>>
Co wy łachudry wiecie o dobrej muzyce
https://www.youtube.com/watch?v=91pJ3igFTpk
>>
>>53934410
MBDTF bylo zajebiste
>>
>>53934360
pewnie pali "slimy"
>>
>>53934399
>>53934420
>>53934424
>>53934435
Postujcie palących ludzi
>>
>>53934535
>>
>>53934360
bo papierosy dobrze smakują

>on nie pali
a wąs już pierwszy urósł ci? xDDDDDDDD
>>
>>53934399
Czemu ingerujesz w prywatność Kingi Dudy, co? Myślisz, że życzyłaby ona sobie tego?
>>
>>53934531
mentolowe
>>
>>53934399
zacząłem palić dla kini
>>
>>53934592
będę ingerował w jej prywatność ile będę chciał
>>
>>53934450
zajeb sie

>>53934479
ty tez

k*nye to jest mem mam nadzieje ze zdajecie sobie z tego sprawe
>>
>>53934568
>Lech też
NO KURWA
Mam nadzieję, że Jarosław jest od tego wolny i to dzięki temu taki z niego dobry gracz
>>
>>53934535
najlepiej palące kobiety
palące kobiety to mój fetysz żbsz
>>
anony szanują boards of canada?
https://www.youtube.com/watch?v=mAkgUeJDgQ8
>>
>>53934620
O kurwa. Gdybym wiedział, to bym częsciej chodził w okolicach rynku
>>
Dobry wieczór!
>>
File: kaczynski_piwo.jpg (58 KB, 476x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kaczynski_piwo.jpg
58 KB, 476x550
>>53934645
zamiast tego doi
>>
Jeżeli ktoś nie pali, nie rucha, nie pije i nawet nie gra w gierki to literalnie po co jeszcze żyć?
>>
>>53934620
Ta na lewo wygląda jak młoda Tuskówna. Wyobraźcie sobie anoni, Andrzej z Donaldem gryzą się publicznie jak najwięksi wrogowie, a w zaciszu prywatnego domku letniskowego spędzają wspólnie miłe wieczory, a Kinia z młodą Tuskówną, której imienia zapomniałem to najlepsze psiapsióły.
>>
>>53934676
>>
>>53934725
anime i narkotyki
>>
>>53934699
szacun

chętnie bym stunkął się szklankami
>>
>>53934725
dla mojej waifu
>>
>>53934727
ciekawe czy nożyce są grane
>>
>>53934620
Kurwa gdzie to? Saski? Łazienki?
Naprawdę ładne ławki.

>>53934656
Szanuję jak pojebany, uwielbiam Dayvan Cowboy i Gemini.
>>
>>53934791
o jak im wygodnie ciasto wpierdalają
>>
>>53934725
Zawsze możesz oglądać dobre filmy jak na patrycjusza przystało.
>>
>>53934627
>k*nye to jest mem
i co z tego

nie mow mi ze wciaz boldupisz za jakies maniany na gownonagrodach
>>
>>53934699
Ojebanie czasem piwka szanuję.

Za zdrowie wasze i nasze, zuchy
>>
>>53934837
nigdy nie buldupilem bo sie nie interesuje jego nagraniami, jego dotychczasowa """"tworczosc"""" to zart
>>
aj waj giewałt tyle szekli
>>
kto /korpośmieć/ tutaj
>>
>>
>Córka prezydenta Andrzeja Dudy i Karol Sabatowski zaczęli spotykać się wiosną zeszłego roku. Między innymi ze względu na związek ze studentem medycyny, Kinga Duda nie zdecydowała się przeprowadzić z rodzicami do Warszawy i została w ich krakowskim mieszkaniu. Karol często je odwiedzał, ale gdy do ich drzwi zapukali dziennikarze tabloidu (!), zapewniał, że... pomaga tylko w opiece nad fretką.

>Rodzice Kingi tak go polubili, że nie tylko powierzali mu klucze do swojego mieszkania, ale nawet zabrali na wspólne wakacje do Toskanii. Podobno Kinga i Karol planowali już zamieszkać razem. Niestety, zamiast tego zdecydowali się rozstać.

>Nie wiadomo, co się dokładnie stało. Sama Kinga nie chce rozmawiać na ten temat.
>>
>>53934897
Prezes taki patrycjusz, że ja pierdolę.
>>
File: 1450738605409.gif (4 MB, 350x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450738605409.gif
4 MB, 350x350
>>53934954
>pomaga tylko w opiece nad fretką.
heheheheheheeheehhehehehehehe

>twarz fretki gdy
>>
>>53934954
jak mnie kurwa takie podwinięte nogawki cynglują
>>
>>
>>53934935
aj lmao
>>
>>53934954
>Sabat
>Szabas
>Dziadek Kingi
>Kornhauser
>Żyd
>>
>>53934954
ale pedał, Kinię stać na lepszego
>>
>>53934360
Mam 28 lat i nigdy nie miałem papiera w ustach.
>>
>>53935033
zawsze kurwa czujny, ja pierdolę
>>
>>53934656
z samego Warp wolę innych (co najmniej siedem grup, tak na szybko ze łba).
https://www.youtube.com/watch?v=0NySz4SR-0Q
>>
>>53934788
albo przynajmniej łyżki
>>
>>53935013
-10, śnieg, a oni dalej popierdalają z podwiniętymi nogawkami
>>
No to do dna
>>
File: 1438850270034.jpg (594 KB, 1080x1214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438850270034.jpg
594 KB, 1080x1214
>>53935053
Kinga wyzwoliła się z żydowskiego spisku matrymonialnego aby być ze swoją prawdziwą miłością, znanym pisarzem tureckiego pochodzenia
>>
File: 137593505137.jpg (11 KB, 250x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
137593505137.jpg
11 KB, 250x247
>>53934996
>>
>>53934996
>fretką
ciekawa nazwa sromu
>>
>>53934954
>te chude rączki
czy on nawet winduje?
>>
>>53934996
co to za pani

potrzebuję do projektu naukowego
>>
>>53935127
Nie wierzę.
>>
>>53934954
wygląda jak pedałek
>>
Myślicie, że wspierają lokalne piwiarnie czy kupują jakieś siki?
>>
>>53934656
dobre to
>>
>>53935210
ewidentnie pije jakiś blond czyli nie polskie gówna
>>
>>53934656
Szanuję jak pojebion
https://www.youtube.com/watch?v=9vHEtin2qsM
>>
podoba mi się ten nowy koriab
>>
File: 1441803835152.png (518 KB, 500x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441803835152.png
518 KB, 500x720
>>53935205
>banda dziewic, spierdonów i wiecznych singli wyzywa od pedałow kolesia, który ma udokumentowany związek
Cos mi tu nie gra.
>>
>>53935307
inny trip = to postuje łukasz, znany tu szerzej jako animeposter
>>
>>53935313
>udokumentowany związek
chyba z fretką
>>
>>53935341
cyckoposter*

https://www.youtube.com/watch?v=FiS6a1XE91M&feature=youtu.be
YOU CAN'T MAKE THIS SHIT UP
>>
>>53935210
>>53935240
podejrzewam, że to może być piwo z banera
>>
>>53935164
ma dopiero 20 lat czy 19, jeszcze się wyrobi

tyczkowata budowa ciała, pewnie nie może złapać wagi jak człowiek
>>
>>53935370
Czuję się obrażony.
Nigdy w życiu bym nie zagłosował na Trumpa.
>>
>>53935313
gej ≠ pedał
>>
zuchy czy ktos tu jeszcze jest KHV
>>
>>53935313
>pedałki (po modnemu metroseksualni)
>nie w modzie od lat wielu
>>
>>53935313
>udokumentowany

co? Duda mu podpisał?
>>
>Jarosław też lubi czerwone wino, ma swoją ulubioną markę, węgierską kadarkę.
>akurat masz tylko kadarkę w domu

IDĘ WYPIĆ ZA PREZESA, ZUCHY.
>>
>>53935478
ja tylko HIV
>>
>>53935478
no elo
>>
>>53935517
dziwne, ja też zazwyczaj kupuję kadarkę
>>
>>53935517
>>53935578
macie gust jak stary spierdon z żoliborza
>>
>>53935608
żoliborz, pieprzony żoliborz
>>
>>53935517
>tug najbardziej lubisz slodkie i jasne wina: fabery i riesling
taki wstyd zaba
>>
File: 1450724967604.jpg (267 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450724967604.jpg
267 KB, 600x900
cycki na szczupłych dziołchach > dupy na grubasach
>>
>>53935700
jebac zoliborz jebac wole jebac srodmiescie

tylko ursynow
>>
>wina

te """"dobre"""" sa cierpkie jak skurwysyn, jak pijesz slodkie to zes baba albo zul, a po wszystkich glowa boli nawet po dwoch kieliszkach jak ja pierdole
>>
>>53935700
rozkwita na drzewach, na krzewach
>>
>>53935723
dlaczego mi to robisz?
>>
>>53935723
duże cycki są lepsze jak są ubrane
małe są lepsze nagie
>>
>>53935091
ale cygaro z wąsem to masz codziennie w mordzie
>>
File: 13761d74253367.jpg (8 KB, 250x245) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13761d74253367.jpg
8 KB, 250x245
kurwa zuchy nie moge sprzedac scizora a za 6kk kupilem, a potrzebuje aggrona na npc
mysalem ze sie latwo sprzeda
>>
>>53935779
ciebie boli bo masz słaby łeb
>>
>>53935779
>te """"dobre"""" sa cierpkie jak skurwysyn
typowy pleb nie wie nic o winach twarz
>>
>>53935827
jak dziołcha ma dobry cyc i ciasny sweter co wszystko estetycznie opina (i się na plecach troszkę fałduje hngg) to petru mi wariuje w spodniach
>>
>>53935897
super post usmiechnalem sie ale tylko lekko
>>
>>53935866
chuj mnie to, patrz ostatni punkt

>>53935847
regularnie sacze sobie bimberek do 4sza i jakos nie umieram, w porownaniu do wina

plus wino usypia

dla przyjemnosci juz wole sobie jakies crafty kupic, slodkie gorzkie jakiekolwiek, wszystko lepsze niz wino
>>
PETRU MAĆ
>>
>Duńskie władze alarmują: Imigranci przenoszą niebezpieczne choroby
>Imigranci przenieśli do Danii śmiertelną i wysoce zaraźliwą chorobę - błonicę. Władze ostrzegają szpitale przed możliwą epidemią. Ostatni przypadek błonicy odnotowano w Danii w 1998 roku.

i Jarosław znowu miał rację
>>
Postuje palące. Już bez tripa, bo poleciał ban za Nozomi
>>
>>53936046
I lewackie media znowu nie miały.
>>
>piwa o wysokiej goryczy (IBU) są najsmaczniejsze
>ale w chuj drogie
gurwa :DDD
>>
>>
>>53933548
Mocne.Fajnie,ze koles pokazał wszystkie istotne fakty. Nawet tego zjebka Grossa pojechał, nie mówiąc już o baumanie i michniku. To i owo o batalionach chłopskich i nsz, jest git jak dla mnie. Szkoda, że animacja trochę toporna.
>>
>>
>>
>>
>>53936192
w najebkowni kolo mnie mieli cos co sie nazywalo crazy mike, 10/10 dla mnie, tylko koniec swiata mi rownie bardzo smakuje
>>
File: 1438850419512.jpg (48 KB, 499x499) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438850419512.jpg
48 KB, 499x499
>idź do fryzjera bo już tureckie loki trzeba modnie ogolić na zero pod czapkę
>fryzjer w modnej klimatycznej piwnicy ps. 15zł za strzyżenie ty kurwo żydowska
>akurat wszystkie stanowiska zajęte to siądź sobie wygodnie za stolikiem przeglądaj gazetki oglądaj kafelki i takie tam
>sebiksy z liceum siedzą sobie śmieszkują na kanapie obok coś tam na komórce czytają
>zapuść żurawia
>o gurwa 4chan
>zapuść stado żurawi
>hehe polski tred na /b/ ;dd jakiś debil postuje papieżoki i furry porno
>"hhe mati obacz kurwu kurwu"
>"o kurwu kurwu sebixius"
>nadeszła twoja kolej
>idź sobie siądź u ulubionej pani fryzjerki Zosi (waliłem do niej nieraz żbsz)
>"co dzisiaj będzie turczyn"
>"na zero zosiu"
>"nie szkoda ci? takie masz ładne te kukle"
>"nie na zero"
>z krzesła obok jakiś sportowy patrzy na Zosię głupio się cieszy
>"HHE DOBRZE MÓWI ZIOMECZEK NA ŁYSO NA ŁYSO TO JEDYNY PRAWILNY STYL"
>Zosia się poddaje mnie goli
>ziomeczek coś tam mnie zagaduje że hehe Legia kurwa ale nasza kurwa itd
>ja że tak tak owszem
>Zosia się zamyśliła chyba bo mi ojebała ucho
>"ojezu przepraszam Turczynek"
>"ała"
>krew się leje
>ziomek jakiś zielony na twarzy
>"kurwu kurwu jakiś plaster"
>"nie szkodzi zaraz się zagoi"
>"JA TAK NIE MOGĘ"
>zerwał z siebie ten śliniak i wybiegł z piwnicy ziomki za nim
>fryzjerka co go goliła kurwi żeby wracał oddawał kasę bo mu w dupę wsadzi tę golarkę
>wraca Zosia z zaplecza z plastrem
>"hhe może jednak na łyso nie"
>"wiedziałam"
>tak mnie gładzi po policzku z aprobatą ps. nie goliłem się szorstki alfa samiec
>po goleniu daj napiwek drugie tyle żeby salon nie był stratny za sebiksa
>Zosia uśmiechnięta

ehh anony
>>
File: pozdro pocwciz.jpg (54 KB, 604x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pozdro pocwciz.jpg
54 KB, 604x376
>>53936192
>>
>>
>>53936415
>drugie tyle

ma cię za frajera
>>
>>
>>53936655
Żbsz 15zł to niedużo za strzyżenie. U mnie też biorą 15zł, za dosłownie każdą fryzurę. Czuje dobrze.
>>
>>53936415
3/10
>>
Jaka jest najlepsza książka o prezesie?
>>
gdzie jest wasz boge teraz jebane normiki
>>
>>53933608

O ile to nie jest klikanie lewych lajków ( czytaj "Agenca Internetowego PR" ) to kurwa zapomnij.

>>53933821
Ten anon opisał to perfekcyjnie.
>>
>>53936871
>>53936665
>>53936561
wypierdalaj na kwejka zbsz
>>
>>53936723
>>53936415
NO dobra jak teraz wyglądasz, się pokaż.
>>
>>53936871
następna zapluta tripciota atencji. Wykurwiaj stąd koriabie zajebany
>>
File: 1408405941903.jpg (307 KB, 1158x1226) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408405941903.jpg
307 KB, 1158x1226
>>53936929
>>53937019
Nie :^)
>>
File: ja.jpg (405 KB, 1080x1448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ja.jpg
405 KB, 1080x1448
>>53937002
>>
>>53937085
tug ja tak moge wygladac , tylko troche bielszy jestem, musze schudac do fryzjera isc i brode zapuscic ale swedzie strasznie
>>
>>53937048
Przyznam ze sie zaśmiałem, bo w ostatnim panelu spodziewałem się jebanych diamentów.
>>
>>53937211
bardzo to ciekawe proszę kontynuuj
>>
>>53936871
Kanae to moja dziewczyna, chcesz trochę wpierdolu?
>>
>>53936847
Ta w której ginie.
>>
dobry fred.
ostatnio dobre fredy są
>>
>>53937211
Broda jest dla plepsu ktorego nie stac na maszynkę, ewentualnie dla bezdomnych meneli.
Od wieków tylko barbarzyńcy je nosili, a taki cywilizowany rzymski cezar czy legionista nie golił sie na gładko.
>>
>>53937258
no i musialbym jeszcze troche pociwyc i sie w olej wysmarowac
>>
>>53937259
Ależ anon, bądźmy poważni. Powinniśmy pogratulować sobie dobrego gustu, a nie grozić wręczeniem wpierdolu.
>>
>>53937291
golił się na gładko *
>>
>>53936391
>moje urodziny
>>
>>53935179
Ashlyn Rae
Ale kurwa ni chuja nie mogę z jakiego filmu ten gif.
>>
SELL SCIZOR +50 CRIT 3 REG 3 ADDON DD PARTICLE ( acc aggron +50 return 5)
>>
File: 1452947565237.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452947565237.webm
3 MB, 640x360
>>53937277
dobry wieczór, panie Schetyna
>>
>>53937424
wypierdalaj z tą tibią czy innym Metinem
>>
>>53937291
>lamus, któremu rośnie szczura cipa zamiast brody, wykryty
>>
>>53937476
Arab/turek detected ^^
>>
>>53937471
nie :^)
apropor jakis dobet server metin znacie?
>>
>>53937424
co to za pokemmony?
>>
>>53937562
na chinskim jest dobre

privy to chuuje
>>
>>53937547
>^^
wykopek detekted
>>
>>53937243
>diamenty
>metal
>niemiecki humor
>>
File: 1412515138553.jpg (105 KB, 674x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412515138553.jpg
105 KB, 674x680
Nie fapować, postować

>wszystkie witryny sklepowe
skynet coraz bliżej
>>
>>53937656
tripciota wykryta
>>
File: 1387228891302.gif (2 MB, 240x180) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1387228891302.gif
2 MB, 240x180
>>53937935
Co ty nie powiesz kurwa geniuszu
>>
>>53937916
tłumacze skrypt. zajęty jestem
>>
>>53937291
to dlaczego większość filozofów jest przedstawiana z brodami?
>>
>>53937998
ironia wykryta
>>
>>53938093
nie mieli czasu na golenie
>>
File: 1404996202165.jpg (29 KB, 331x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404996202165.jpg
29 KB, 331x301
>>53938093
Jako symbol ich zaniechania zajmowania się życiem doczesnym, co ma świadczyć, że są tak oderwani od rzeczywistości, że faktycznie dobrzy z nich filozofowie
PS To prawda

>>53938114
off by 3 wykryto, ale na pocieszenie sprawdź to
>>
File: 1441573840934.png (26 KB, 730x694) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441573840934.png
26 KB, 730x694
>war*zawka
AHAHAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHAAHAHAAHAHHAAHAHAHHA
>>
>>53938152
>>53938165
a bogowie greccy i rzymscy?
a postacie biblijne?
>>
>>53938237
tylko barbarzyńcy i podludzie wierzyli w ich istnienie, stąd brody hehe
>>
File: 1415922650356.gif (80 KB, 315x411) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415922650356.gif
80 KB, 315x411
>>53938237
Ta sama sytuacja. Przywiązani do innego świata, świata bogów, zatem nie zważają na sprawę tak przyziemną jak golenie się
>>
>>53938165
>liczenie numerków postów
niedojebanie mózgowe wykryto
>>
File: 1404996325210.gif (2 MB, 225x96) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404996325210.gif
2 MB, 225x96
>>53938492
>nieliczenie numerków postów
brak autyzmu wykryty
>>
>>53938560
akurat autyzm to ja mam, nawet mam na to papierek. ale jaranie sięnumerkami to po prostu mózgozjebanie, porównywalne do oglądania chińskich bajek
>>
File: crab.jpg (869 KB, 5000x3712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
crab.jpg
869 KB, 5000x3712
>>53938702
>nie oglądanie chińskich bajek
>>
File: 1445639627122.gif (37 KB, 578x152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445639627122.gif
37 KB, 578x152
>>53938702
Obrazek jedynie w celach humorystycznych. Tak naprawdę to anime należy szanować :^)
>>
File: Suzu.gif (992 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Suzu.gif
992 KB, 1280x720
Od jutra ferie zuszki!
>>
>>53938788
obrazek mówi prawdę. z bajeczek wyrosłem w wieku 12 lat

poza tym
>pedalskie emotki wykryte
>>
>>53939377
A od poniedziałku sesja. :^)
>>
>>53939377
Ja mam ferie codziennie gówniaku
>>
>tug otwierasz browara i wchodzisz na exhentai
szykuj sie petru
>>
>>53939459
kek, szanuję NEET lifestyle

twoje zdrowie, anonku
>>
>>53939529
słynna smutna panda?
>>
>>53939611
ona właśnie
>>
>>53939529
>nie nhentai
nie szanuję
>>
>>53939652
a jak smutna?
>>
File: illias8.jpg (137 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
illias8.jpg
137 KB, 640x480
>>53939529
>4, słownie KURWA CZTERY komiksiki z potworoloszkami od końca 2015
no i po chuj wchodzić
>>
>>53939456
nie dołuj, zuchu
>>
>>53939691
nie jest smutna bo umiem wjeść C-:

>>53939664
od kiedy pururin spadł czasem tam zajrzę ale póki co exhentai posiada wszystko czego mi trzeba Cx
>>
File: KayanoAi.gif (2 MB, 400x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KayanoAi.gif
2 MB, 400x360
http://exhentai.org/g/895363/46eb00e24d/
>>
File: 7j15tXU.jpg (198 KB, 566x333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7j15tXU.jpg
198 KB, 566x333
Łał

Znam basha
>>
>>53940235
Pokaż mi.
>>
co to jest gurwa exhentai? strona z japonskimi pedokreskowkami?
>>
File: comf.jpg (366 KB, 2048x1536) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
comf.jpg
366 KB, 2048x1536
https://www.youtube.com/watch?v=D_2K_-cmIRY
>>
>>53940395
t-t-t-tutaj ide!
>>
dzień dobry anoni
>>
TYLKO KPOP
>>
czemu polska jest taka kurwa biedna
>>
File: 1453248815862.jpg (109 KB, 600x851) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453248815862.jpg
109 KB, 600x851
>>53941468
mialo byc tak pieknie
>>
>>53941565
>1939
>Osiągniemy najwyższą doskonałość sił obronnych
A TO RYCHŁO W CZAS ZACZĘLI PLANOWAĆ

Btw 2 RP jest niby tak gloryfikowana a była tak zapóźniona w stosunku Zachodu jak PRL(no może nie dokładnie tak samo ale była bieda syf i ubóstwo).

>chcemy i musimy prześcignąć inne narody i państwa
Ale ten mindset mi się podoba, szkoda że dzisiaj nikt tak nie myśli.
>>
>>53941751
primo opozniona nie zapozniona
secundo nie byla nawet w polowie tak powolna jak ty, retardzie
>>
>palenie
Wolna wola i te sprawy, ale nie szanuję żbsz. Jak wy możecie znosić ten zapach? Tak szczerze pytam
>>
zuchy co myslicie o Telewizja Republika
>>
>>53942831
nie wiem, nie mam telewizora
>>
>>53941468
Żeby nieudacznicy twojego pokroju powymierali wreszcie z głodu.

Pozostaną silne, sprytne chuje i wtedy Polska stanie się bogata.
>>
>>53942739
A ja nie rozumiem, jak można znosić smak wódki i kolędowanie nad klozetem potem, jak się przesadzi.

>>53942831
Nic. Telewizji nie oglądam od paru lat.
>>
>>53943100
internet nudny sie robi czasem
>>
>>53941751
fakt faktem ze mielismy ekonomie na poziomie hiszpani, to zawsze cos.
>>
>>53943100
No to witaj w klubie
Ja w ogóle jestem taką porażką, jak na Słowianina, że w ogóle nie lubię smaku alkoholu i poję wyłącznie dla towarzystwa. Obecnie jedyny trunek jak mi nawet smakuje to cydr, głównie dlatego, że słodycz zabija smak procentów
Straszny pedal ze mnie, nie?
>>
>>53943219
pale bo mi się strasznie nudzi i nie mam co robić żbsz

mój sposób na urozmaicenie sobie żywotu
>>
File: daria_newspaper.gif (18 KB, 204x248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
daria_newspaper.gif
18 KB, 204x248
>>53943146
Wszystko się nudzi w nadmiarze, a czasem wkurwia, jak reklamy. Jest cośw ogóle do oglądania w elektrożydzie w naszych czasach? Obrazek w relacji.
>>
w e w
>>
>>53943219
Ja ostatnimi czasy tylko likiery, bo lubię słodycze, no i piwo w towarzystiwe. Z tym, że nie nigdy nie byłem jakimś wielkim koneserem alkoholi, bo głowa może w porządku, alle żołądek słaby. Cóż zrobić, nie każdy rodzi się Słowianinem krwi.
>>
>>53934791
>Kurwa gdzie to? Saski? Łazienki?
>Naprawdę ładne ławki.
Kraków. Najwięcej ich widziałem w małym niby parku na zachód od rynku.
>>
>>53943168
>fakt faktem ze mielismy ekonomie na poziomie hiszpani, to zawsze cos.
hiszpanii podczas wojny domowej
>>
>>53942831
Oglądałem tam ostatnio "Kącik polityczny" Ziemkiewicza. Aż dziwnie mi się zrobiło bo od dawna nie widziałem tak bezstronnej rozmowy o polityce. Jeśli w którąkolwiek stronę się przechylali, to raczej w "prawicę" i to dość lekko.
Popierdolili też o tym jak to ich wypierdolono z TV za PO i że wtedy im powiedziano że zdolni są, poradzą se, to teraz oni powiedzieli żeby Lis i Krasko też zrobili własną telewizję.
>>
>>53930940
nimfetki
>>
Rzeczywisty Czarnuch Godziny
pierdolnij w lajka kto góra
Thread replies: 325
Thread images: 89
Thread DB ID: 468785[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.