[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/ex-yu/
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network limitations. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 307
Thread images: 55
File: 4.jpg (98 KB, 675x437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.jpg
98 KB, 675x437
Бoгoјaвљeњe - Edition
>>
File: 25.jpg (34 KB, 588x429) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
25.jpg
34 KB, 588x429
>>
http://lichess.org/kFyxXKj9

hoce neko saha?
>>
>servske cajke
>servske

lmaozzz, sve's to kopije Hrvatskih sevdalinki bajo moj
>>
>>53829388
ja i dalje cekam, aj neko
>>
>>53829459
>>53829459
>>53829459
OVOVO

evo jedne predivne sevdalinke, za dušu

https://www.youtube.com/watch?v=S8iJvVNIlKw
>>
>>53829459
OVOVO

servi sve kopiraju, pa tako i glazbu
>>
>>53829459
>>53829459

>lmaozzz, sve's to kopije Hrvatskih sevdalinki bajo moj

al doslovno
>>
Skype ustašise u izdanju:

>Ponosimo se cajkama.

wew
>>
>>53829337
>Бoгoјaвљeњe

šta?
>>
>>53829579
Bogojavljenje. Znaš one scene kada januaru neki pop zafrljači krst u skoro zaleđenu reku/jezero pa se svi powerslavci popale i jure da vide ko će prvi da stigne do krsta.

I onda onaj koji ga prvi izvuče se smatra glavnim bajom na odeljenju za plućne bolesti.
>>
File: Milebudak.gif (45 KB, 167x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Milebudak.gif
45 KB, 167x244
>>53829382
bejsd

posjeća me na legendarnog Ustašu Milu Budaka, koji je izjavio da od danas (10. 4. 1941.) Hrvatski svečenici bace hostiju i prime mitraljeze u ruke!

legenda ustaška
>>
HRISTOS SE JAVI
>>
>>53829337
lik sa te slike više liči kao da radi ice bucket challange nego da pliva za krst lel
>>
>>53829572
zašto se nebi ponosili Hrvatskom glazbom?

evo, čak i servi pjevaju Hrvatske sevdalinke, i to na ijekavici normalno

https://www.youtube.com/watch?v=YKtvTbP_TYY
>>
File: budak.jpg (5 KB, 312x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
budak.jpg
5 KB, 312x208
>doslovno se preziva budak
kek crvati i njihova izmisljena imena i nacija
>>
>>53829861
Ruski ćomani tripuju bogojavljenje kontam, ujedno jedan ima kukaču pa sam tu stavio da bi bilo prijemčivo drugarima hrvatima.

Drugarstvo, ovo ono.
>>
>>53829862
>>53829862


samo Hrvatine mogu smislit takvu muziku ... klasa !svaka čast
>>
Zašto ljudi uzdržavaju retarde? Zašto društvo uzdržava retarde?

Gledam baš neki dan, ima jedan lik koji već deset-petnaest godina šeta retardiranog sina gradom, dok ovaj zavija prekriženih ruku. Ista scena već desetak godina.

Što je taj stari mislio kad je bio mojih godina? Koje je planove imao? Čisto sumnjam da je mislio kako će mu se život svesti na to da bude vodič retardiranom djetetu dok neko od njih dvoje ne umre.

Život koji nije vrijedan života. Žalost.
>>
Saznao sam da me devojka prevarila, ali previše je volim da bih je ostavio. Kakav sam ja jadnik, al srce ne bira koga će da voli. :(
>>
>>53829956
Zar nije taj običaj o plivanju za 'časni krst' ustvari došao iz Rusije? Nešto ne pamtim da je to ovde bilo popularno pre.
>>
evo još jedne HrvatskoMuslimanske legen..dice!

Zilha Bajraktarević, preimenovana u Silvana Armenulić!

https://www.youtube.com/watch?v=27AgETINdTs

ovakvu klasu servi nemogu smislit... sevdah!
>>
>>53830022
Koji si cuck, napuši tu kurvu. Ali prvo je dobro izjebi.
>>
>>53829978
>http://www.oslobodjenje.ba/vijesti/svijet/isis-naredio-ubijanje-djece-sa-downovim-sindromom

fino znaci tvoja uvijerenja se poklapaju sa Islamskom Drzavom
>>
>>53830058
To je uvek bilo popularno tu. Tačnije, u svim pravoslavnim zemljama, samo ne u istoj meri. Baci pogled, i grci to rade.
>>
>>53830022
Mozda si Svedanin?
>>
>ook nemaš pojma igrat šah
>>
>>53830022
Ne budi cuck već odjebi kurvu, nikad joj se više nemoj javiti, a tog pajsera iznabadaj na bugara da te niko ne vidi.

Ne šalim se.
>>
>>53830175
bar nisi usrao partiju kao prosli hrvat koji je smarao ustasama i ostalim sranjima u chatu

wp, nije losa partija bila
>>
>>53829978
To ti je dobra pouka da ne treba da imaš decu. Zajebi da robuješ i zdravom i mutavom klincu. Ako baš moraš da imaš dete jer si glup ko kurac i drmaju te vestigijalni instinkti, onda barem usvoji. Tako bar možeš da biraš model, realno.
>>
File: image.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 3264x2448
what do croatians think of this?
>>
>>53830278
too sweet
>>
>>53830278
only nigers like that shit
>>
File: lol vvtf.jpg (58 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lol vvtf.jpg
58 KB, 1000x1000
>>53830278
dont post that u will trigger the serves xddd
>>
File: 1452371178362.jpg (153 KB, 579x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452371178362.jpg
153 KB, 579x498
>serve triggeruje čokoladica
ahahahahahahaAHAHAHAHAHAahahAHahhahaAahahaHAhahahahahahahahahahahahaha serviiiiii
>>
>>53830403
Funny, it's still half as sweet as most american candy

>>53830415
lel why do they get triggered by bajadera?
>>
>>53830606
they're serves, they get triggered by anything that's croatian

inferiorty complex and so fort..
>>
>>53830606
>why do they get triggered by bajadera?

They don't. Croats would like to think they do tho, thats how they construct their national identity.
>>
>>53830278
I like it. Kraš makes good candy.
KRAŠ – A Taste That Brings Generations Together
>>
>>53830760
sure, then why are you burning our flags week day in ""your"" country kek

you're literally our own butthurt arabs lmaoz
>>
>>53829337

https://www.youtube.com/watch?v=X-Zd147yvvs&feature=youtu.be

SVEŽE SVEŽE SVEŽE ZA EXYU DRUGARE!!!

EVROKREM BARABE FT. DARKO LAZIĆ !
>>
>>53830689
Well, they shouldn't feel too bad, they had Tesla after all

>>53830760
>>53830762
Are there any iconic candies from serbia I should look for? I've had tons of shit from germany and france but barely anything from your guys' neck of the woods
>>
>>53830977

your flag is a piece of shit, it deserves to be burned

>A FUCKIN TABLECLOTH
>crvati
>>
>>53831066
Hmm, "plazma keks"? Its like a dry biscuit that goes great with milk. Jaffa Cakes (which is a british invention but they didn't patent it in time). Apart from that, I don't know.

>>53831141
Nemoj se paliti majmuni, vidiš da je trigerovan. Na tome se završi.
>>
File: hrvati.png (503 KB, 513x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hrvati.png
503 KB, 513x599
>>53831141

ahahahha tablecloth, JEBI JEBI JEBI!!!
>>
>>53831141
>>53831205

damnit american see what you've done!

hhhhhh
>>
http://www.jasenovac.org/whatwasjasenovac.php

Daily reminder of what croats actually are.
>>
Kakav autizam
>>
>>53831235
I just wanted to discuss candy, I didn't mean to start another serbo-croatian war ;_;

>>53831178
I'll look for those next time I'm in the store, we get a lot of products from eastern and southern europe so they'll probably have it
>>
>>53831327
it's cool, his butthurt usually stops when he gets reminded of his croatian origin

cheers
>>
kako profesor igra ovog serva aahahahahaha

ko malu lukticu na špagici!
hahahahahahahaha

ne, ne.. ko serva! poslušnog serva!
hshshshshshs
>>
>>53831327
Its a run of the mill occasion here. The post-war born permavirgins treat their insecurities by shitposting in this general. Don't mind it much, it will pass.

If its one of those "exotic" shops that sells stuff from certain parts of Europe, then they'll certainly have these things. Try to pick up a "Najlepse Želje" as well.
>>
>>53831457
>his butthurt usually stops when he gets reminded of his croatian origin
Oh lord you're adding fuel to the fire

Cheers m8
>>
kaka pušiona ovaj ex-yu
>>
>>53831534
>HRVATSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

KEKS
U
C
K
S
>>
>>53831535
Not an exotic shop per se, just a caucasian grocer that carries all sorts of products ranging from baltics to the middle east

I'm pretty certain I'll find them, and thanks for the recommendation, I'll write that down
>>
>>53831582
pa i pravoslavci su Hrvati..
>>
ja sam znao da je ovaj lud al sad je nacisto prolupo
>>
>muslimani djeci daju srpska imena
>hrvati oce da uce cirilcu

jebem vam mater u picku i vama i onoj prici o "viste Srbi viste Srbi" eto vam sad brace rvata i musamana
>>
>guzobol
>>
>>53831675
I get it, well hope you enjoy them. Drop a review once you're done, I often do ask myself how people see our snacks.

You're welcome.
>>
>>53831799
to nece da izadje na dobro, bolje da smo drzali jezik za zubima
>>
>g-guz... guzob-bol...

triggered_croat.jpeg
>>
File: kroatisch.gif (72 KB, 536x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kroatisch.gif
72 KB, 536x445
>>53831799
>čirilica
>servska

kao prvo, vi se, kao servski služavački narod, služite tuđim (Bugarskim) pismom

a kao drugo, čirilica je uvijek bila dio Hrvatske, mi smo čak imali svoju - Hrvatsku Čirilicu ilitiga Bosančicu, dok ste vi koristili tuđe - bugarsko pismo (haha)

a pod treće >tomislav nikolić

gss
>>
Osim sto je viski dzin i to bez leda,
i sto u oci me ta tvoja gleda,
i sto sam prosula po sebi puder,

Inace sve je full i sve je super!
>>
>>53831799
jedna mala ispravka, BOŠNJACI daju BOSANSKA imena kao što su Tvrtko, Stjepan itd..
Dosta je bilo arapskih i semitskih imena među Bošnjacima.

BOG, BOSNA, BOŠNJACI!
>>
>>53831910
>a kao drugo, čirilica je uvijek bila dio Hrvatske, mi smo čak imali svoju - Hrvatsku Čirilicu ilitiga Bosančicu, dok ste vi koristili tuđe - bugarsko pismo (haha)

ovovov

Hrvatine Ustaše imaju i glagoljicu, i Hrvatsku čirilicu i naravno nam latinicu!

a servi cuckovi koriste Bugarsko pismo! LELZ... msml wtf.. hahahaha

>>53831955
>>53831955
OVOVO

Tvrtko legenda Hrvatske Bosne!

KRV SVOJU ZA MOSNU MOJU ...

živio Tvrtko, živio Tomislav!

katolici, domoljubi.. Hrvatski KRALJEVI!!
>>
>>53831955
ajde nebudali da nisu muslimani bilibi Bosanci ne nekakvi busnjaci

a posto su/bili musumani nemogu bit Bosanci nikad
>>
>>53831829
Will do

Stuff from Europe is almost always much better than our own products. The memes about American chocolate are sadly true, there is little quality control and they put tons of sugar in everything.
>>
File: 30.jpg (43 KB, 626x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
30.jpg
43 KB, 626x445
3-2-1 stižu skajp ustašice da izgrade još malo Crvatskog nacionalnog identiteta.

Cec bajo moj CEC
>>
ko lutkica na spagici..
>>
ovi filteri nevrijede kurcu
>>
File: 48.jpg (63 KB, 584x643) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48.jpg
63 KB, 584x643
>>53832039
TAČNO U SEKUND
>>
File: 1448498338326.jpg (49 KB, 476x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448498338326.jpg
49 KB, 476x604
zbog anice i bokala vina,
zapalit ću krajinu do knina
>>
>>53832079
kad je int inferioran naspram /pol/a
>>
a i vi ste brate inferiorni svi
>>
File: 1452307800731.jpg (35 KB, 702x673) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452307800731.jpg
35 KB, 702x673
>>53832019
>>53832019
>servi koriste bugarsko pismo
>hrvati čak imali svoju, hrvatsku čirilicu / bosančicu

>>53832137
ovo
>>
servi pišu bugarskim pismom
a govore hrvatskim jezikom

...

aaahahahaaaahhahahahahahaaaaaaa
>>
>>53832281
servi BTFO

sad pazi guzobol in 3.. two.. 1
>>
>>53832039

najjaci su crvati kako se konstantno dokazuju i uvek nalaze neke nove "istine" o njihovom "poreklu"

hehe nacije koje su stvarno nacije ne trebaju potvrdu kao srpska, dok ne-nacije poput crvata uvek moraju da se trzaju
>>
Zabluda: Vukovar je grad heroj.

Istina: Prije nego što su hrvatske paravojne jedinice izvršile nasilnu mobilizaciju, u Vukovaru je bilo oko 1600 hrvatskih boraca, od čega više od polovine iz drugih djelova Hrvatske i BiH. Čak i oni koji su bili Vukovarci, bili su uglavnom djeca doseljenika koje su komunisti naselili u Vukovar poslije 2. svjetskog rata. U općini Vukovar živjelo je oko 37 000 Hrvata, što znači da je vojno sposobnih muškarca bilo najmanje 5 000. Prema tome, jedva nešto više od 10 posto vukovarskih Hrvata (i po neki Mađar i Srbin) se dobrovoljno priključilo hrvatskim paravojnim jedinicama. O kakvom onda herojstvu pričamo? Na snimkama, odmah po ulasku JNA u Vukovar vide se hrvatski vojnici koji plačućim glasom govore da su ih hrvatske paravojne jedince nasilno mobilizirale. Vidi se otac koji priča da su njegovi sinovi, pripadnici hrvatske paravojske činili zločine nad srpskim civilima u Vukovaru. O masovnom napuštanju položaja Hrvata i bježanja u Vinkovce, pa čak i u Srbiju, govori se čak i u propagandnom pamfletu hrvatske televizije” Heroji Vukovara”. Dezerterstvo je bilo glavni razlog poraza hrvatskih paravojnih jedinica i pada Vukovara.
>>
>>53830977
ovo

servi doslovno guzobolni na Hrvatsku iz razloga:

jer su Hrvati narod, oni su popravoslavljeni Hrvati i to ih boli (mislim pogle ko pali tu svetu Hrvatsku zastavu.. "šešelj" hahahah)

drugo, oni su bili pod turcima koji su ih osvojili dok se Hrvatska snaga oduprijela i porazila osvajače!

treće izgubljeni ratovi

a četvrto i peto, govore Hrvatskim jezikom, te kopiraju Hrvatsku glazbu, običaje, itd
>>
>>53832137
čak i crnci rokaju srbe toppu kekku
>>
>>53830022
sta se desilo? opisi situaciju pa da onda vidimo sta da radimo
>>
Je li agresija bila razbijanje Jugoslavije koje su na valovima hrvatskog klero-fašizma izvele udbaško-patrijske strukture i međunarodni centri moći – Washington, London, Berlin, Vatikan… ? Je li agresija bila izbacivanje Srba iz hrvatskog ustava, istih onih Srba koji su Hrvatsku (u avnojskim granicama) i stvorili? Je li agresija bila otpuštanje Srba sa posla i tjeranje da potpisuju izjavu o lojalnosti? Je li agresija bila ubijanje srpskih civila i rušenje njihovih objekata prije početka rata u Vukovaru i drugim gradovima i selima po Hrvatskoj? Je li agresija bila upad u Borovo selo HDZ-ovih paravojnika sa lažnim iskaznicama MUP-a, pucnjava po mještanima i držanje djece u vrtiću kao taoce? Je li agresija bila blokiranje kasarne JNA u Vukovaru i ubijanje mladih ročnika? Ili je agresija bila zakašnjeli pokušaj JNA da tome stane na kraj? Neka svako odgovori za sebe.

HRVATI SU GENOCIDAN """NAROD"""
>>
>>53832502
ovo je pasta sa Ispovesti bre
ja jesam cuck u neku ruku al nisam tolki cuck
>>
vi ste svi jebeni debili, ubijte se.
>>
sad sam tek skužio da se srpski predsjednik zove tomislav

lel
>>
>>53832478
>>53832478
čak su i Hrvati islamske vijere prije stvorili jezik od serva haha

mda

>>53832281
lelz

ovo! .. ovo zaista..

naime, servi koriste Bugarsku čirilicu, a Hrvati su još u ranom srednjem vijeku izumili svoju!

mda

>>53832574
>>53832574

haha

servi se vračaju Hrvatskim korijenima!

haha
>>
>>53832574

sta je tu cudno? srpsko ime, kao i zoran, kao i stepan
>>
>>53832525

OVO
VO
O

HRVATE BOLI ISTINA I ISTORIJSKE ČINJENICE, SAMO IH ROKAJ!!!
>>
>>53832595
>naime, servi koriste Bugarsku čirilicu, a Hrvati su još u ranom srednjem vijeku izumili svoju!

tako je!

zanimljivo je i da je grad "Beograd", s izuzetkom Hrvatskoga Zemuna, također Bugarski

---------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=RKQFoINKCBg
---------------------------------------------------

mda
>>
>>53832599
>stepan

hehe nije nego je stefan
>>
>>53832574
de ne seri, baš sam sad provjerio na netu, još je frajer i grobar po zanimanju

ma
>srbija
bre
>>
>>53832639
>https://www.youtube.com/watch?v=RKQFoINKCBg [Embed]
>serbia vs bulgaria, serbia was conquered twice

to svak zna, i to da koriste bugarsko pismo i to da su im Bugari osnovali beograd!

povijesna granica i je Beograd, na zapadu je Hrvatsko, na istoku je Bugarsko..

naime, servi nisu postojali kao narod u srednjem vijeku, tada nije bilo turaka da popravoslave hrvate i "kreiraju" serve

mda

naime
>>
>>53832552
ja bas nisam siguran kako bih reagovao da me devojka prevari. siguran sam jedino da ne bih uradio nista nasilno, ne verujem da bih povisio i ton.
verovatno bih joj u startu rekao da slobodno moze da batali celu vezu ako hoce, a ako bi htela da ostane, drkao bih je sve vreme na osnovu toga sto imam moralni highground dok joj se ne smuci i ne ode sama
verovatno bih bio samo cinican i gadan
>>
>>53832731
>naime, servi nisu postojali kao narod u srednjem vijeku, tada nije bilo turaka da popravoslave hrvate i "kreiraju" serve

eh.. profesore, nekada stvarno daš jasan pogled na povijest!

ali, profesore, zašto servi govore Hrvatski, a pišu Bugarskim?

zašto jednostavno i ne pišu Hrvatski? Ili pak bugarskim?

zašto su žrtve cucka oba naroda, a ne samo jednog?

profesore.. objasniiii
>>
kada ste shvatili da su hrvati nista vise nego katolicki srbi?
>>
>>53832731
>>53832812
zaboravio si skinut ime
>>
>>53832812
>ali, profesore, zašto servi govore Hrvatski, a pišu Bugarskim?
eh, za to su zaslušni servski povijesni gospodari!

haha, ne ne, ne mislim na turke! mislim na njihove prijašnje gospodare - bizant!

naime, servi pod bizantom su bili drugi narod, to su bili .. jednostavno servi, robovi i služavke koje su naravno pisali čirilicom jer je gospodar tako naredio..

no, nakon turskog popravoslavljanja HRVATINA, nastali su ovi, drugi servi, današnji dasetakoizrazim. Oni, uz mnogo Hrvatstva, su zadržali i jezik.

mda
>>53832909
mfda
>>
>>53832967
>>53832812
da ga jebes ovo cak drzi vodu
>>
>>53832768
a sta mislis sestra ti se zaljubi u cigana recimo, vole se, oce da se uzmu. Bill je se odreko?
>>
>>53832731
>>53832812
>>53832967
neloše dbi
>>
File: TOP.jpg (30 KB, 720x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TOP.jpg
30 KB, 720x438
>servski ""jezik""
>servsko """pismo"""
>servska """""nacija"""""
>>
>>53833046

odreko bi je se da se uda za bilo kog stranca a ne cigana
>>
https://www.youtube.com/watch?v=bk6v2h_cwUk

Kalač
Sejo Kalač
>>
>>53833046
ne, sta da joj radim
moja sestra vec ima decka koji je takav indijanac da bih radije da je s nekim random ciganom
>>
>naime, servi koriste Bugarsku čirilicu, a Hrvati su još u ranom srednjem vijeku izumili svoju!
gssssssssssssss servi
>>
>>53833190
ako je bijelac ne-musliman iz neke normalne zemlje da
prihvatljive zemlje:

USA
Kanada
Cijela Evropa osim šiptara i bošnjaka
Rusija
Australija

ostalo nema šanse
>>
SAMO RICH PIANA BAJO MOJ
>>
>>53833356
>>53833190
kako uopste mozes sestri da govoris s kim da se muva?
ja se s tim ne bih ni sa cerkom raspravljao. mislim, mogao bih da joj dam savet i da joj kazem sta se meni cini, al to je to. cak mozda ni to. ja bih pustio cerku da radi sta hoce, pa nek se nauci. ako nadje nekim s kim je srecna, meni super. ako se zezne s nekim indijancom, naucice se za sledeci put.
i to sve pod uslovom da ne odlucim da se cerka abortira naravno.
a sa sinom bih radio trening plan svaki dan, pikao basket s njim i pazio ga bas zesce
>>
File: rich piano2.jpg (92 KB, 776x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rich piano2.jpg
92 KB, 776x502
>>53833416
HAVEN'T DONE YOUR 8 HOUR ARM WORKOUT YET? C'MON IT'S LIKE YOU DON'T WANNA LEAVE HUMANITY BEHIND
>>
>>53833617
izgleda ko lik iz igrice
>>
>>53833612
da slazem se. I naravno da ne mozes da joj govoris sta da radi, to se podrazumjeva. Medjutim, ona ce da zna koji je tvoj stav i ako te ne postuje i ignorise onda mora da snosi posljedice, onda nije ni zasluzila tebe kao brata. Jednostavno bi prekino svaki kontakt snjom, vise mi nije sestra. Nebi volio ni na ulici da je sretnem
>>
>>53833690
IGNORIRAJTE I REPORTAJTE LJUDSKE POSTOVE
>>
>>53833617
ali baš je pozitiva lik, jebeni su mi ovi njegovi novi videoi
>>
>>53829978

A šta ti predlažeš? Da ih počnemo tamanit ili koji kurac?
>>
File: 6.jpg (67 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
67 KB, 500x500
Onda "mora" da ide u UAE, ona "mora" da prihvati taj posao.

To je to egzju, na to se svelo. Na tome sam.

Idem da isplačem dušu i isperem je nekim budžet alkoholom.
>>
>>53829978
>Život koji nije vrijedan života. Žalost.
a koji je život vrijedan života? kak definiraš to, koga boli kurac iskreno, ak su ih starci htjeli nek ih imaju
al da saznam da mi cura/žena rađa djete retardirano natjerao bi ju na pobačaj
>>
>>53834377
ja bi se na tvom mjestu ubio sa saznanjem da mi moje sjeme stvara retardirane ljude
>>
>>53834363
i bolje
alternativa ti je da ne prihvati ga zbog tebe, ostane u tu i zamjera ti, na početku u sebi al sve više i više prema tebi, pa čujem 'sjećaš se kad sam ostala tu zbog tebe a ne u bogati dubai išla' i na kraju to sve završi s prekidom
odi i ti kaj ćeš tu ak si freelancer, ak nećeš probaj na daljinu il prekidaj jebiga
>>
http://rs.n1info.com/N1-Uzivo
ko gleda raduleta?
r/serbia circlejerk kandidat.
>>
>>53834441
vidim da je tebe retardirana sperma stvorila
>>
>>53834363
pušti kurvu nek ide ko joj klacka koske
>>
>>53834459
Ništa od toga nije sporno, ja se slažem sa tim 100 posto, šta više i sam bi to predložio. Ali uopšte nije bio neki dijalog kao "kako ćemo i šta ćemo", već "ja idem, ti se snađi". Bukvalno imam osećaj kao da dobijam ultimatum i da se nada da ću joj dati nogu da može mirne duše da ode.
>>
>ook nikada nećeš prevrnuti amfilohija iz kanua u vodu
https://twitter.com/Zli_Vrac/status/689454085431361536?ref_src=twsrc%5Etfw
>>
>>53834553
ti kao ne bi bio isti na njenom mjestu? dođe ti netko i kaže e evo ti jeben posao iz snova za mrcinsku plaču s kojom ćeš si život osigurati i u mirovini i sad ti ne bi ti kao nećkao se
ima pravo ona, ja idem ti se jebi, mlada je, imat će love, naći će nekog drugog kad tad
>>
>>53834584
>zombijana

MRŠ U PIČKU LEPU MATERINU
>>
srbi pošto kažete ker umjesto pas jel vi psujete ikad pas mater?
>>
>>53834735
Mi kažemo i ker i pas i džukela i hrvat, sve nam je to isto :^)
>>
>>53834658
ovo sam našao sa blica, ni ne znam čiji je to twitter kek
>>53834735
da, psujemo sve
mater, psa, boga, sunce
jedino crnogroci psuju oca
>>
>>53834584
hahah upravo ovo gledam

>>53834658
mada ima stila dbi
>>
>>53834654
Otišao bi, nema sumnje, ali bi se pocimao da povedem nju sa sobom. Gledao bi da "mi" odemo, ne da ja odem a ona "da se snađe". Kontaš? Ajde što to podrazumeva da bacim sve što imam/radim tu i dignem sidro, ali ako to ne uradim na zicer zbog nje, onda sam ja govno.

U tome je stvar.
>>
ev vam pizdeki, navčite kaje pravo psovanje

https://www.youtube.com/watch?v=ceuj4wJyhqQ
>>
>>53834899
ovo je još nula, trebaš vidit kak je kad se nema gazirane za gemišta hshs
>>
>>53834797
zašto oca?
>>
>>53834881
jesi to njoj rekao? dobro ona ide tamo, prihvatila je posao i sve to, al ovo o tome kak je s tobom postupila i na koji način
reci joj to jer koliko vidim više te to muči nego to kaj ćeš ići u dubai
>>
File: AverageAss.jpg (468 KB, 1250x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AverageAss.jpg
468 KB, 1250x660
Daily remider da ovako izgleda prosjecno zensko dupe
>>
>>53835025
jer je pobjegao natrag u srbiju
>>
>>53835025
ne znam... valjda neki pederluk odakle dolazi.
>>
>>53835072
žalosno
>>
>>53834899
kek
>>
>>53835072
kaj si očekivao?
uglancano photoshopirano nauljeno dupe porno zvjezde?
>>
Sta radimo ovom islandu jaooo bajo moj pa pogubili se frajeri
>>
Koji je ovaj Saša Radulović car. Kaže neće u koaliciju sa samo trojicom:
Boris Tadić, Čedomir Jovanović i Nenad Čanak.
Ima moj glas.
>>
>>53834899
zagorci su bogovi psovanja
https://www.youtube.com/watch?v=lnw0mgWJd34
>>
>>53835294
a na kapiji napisano Thompson i krst hahah
>>
>>53835072
nikad nisam bio sa devojkom,jel ovo istina?
jbt ja nista nisam propustio
>>
>>53835648
https://www.youtube.com/watch?v=-Pyg_YsQOiY
>jeba ti ante pavelić mater

>kapiji
na dvorišću ne
>>
>>53835294
ima gro videa od rude kak pizdi
>>
>>53835294
bobina miljenko
>>
File: thompson-mac.jpg (31 KB, 400x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
thompson-mac.jpg
31 KB, 400x562
>>53835648
kek brijem da to ovo predstavlja ahaha
>>
>>53835788
voleo bi da thompson dođe svirati u srbiji
HRVATSKA DO ZEMUNAAAAAAA
zds zds
>>
>>53835276
Čekaj, čekaj, znači ide u koaliciju sa Acom/Tomom?
>>
>>53835766
baš gledam gsss
https://www.youtube.com/watch?v=oFv-dre5HPs
>>
>>53835950
https://www.youtube.com/watch?v=KXq9Du0D7Wk
>lik počne pjevat jasenovac i gradiška stara dok golfa popravlja
lik je presmijeh
>>
>vidi ga psuje hahaha koji smijeh
Ubite se jazavci
>>
>>53835944
nije to rekao ali kazao je da neće ići u koaliciju sa gore navedenim likovima
>>
>>53835950
>>53833253
>>53831910
gss
>>
Da li je dr Ante Pavlović KAJROPREKTIK pušten iz zatvora/ludare još?

Šta se dešava sa tim kraljem?
>>
>>53836048
bok
>>
>>53836048
tko te jebe depresivnog kaj nemreš uživati u malim stvarima u životu kao smijat se ljutom međimurcu

>>53836112
tko zna al brijem da ne
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XNSKKOaHVFY
>>
Da li mislite da je neironično podržavanje aneksacije Krima od strane Rusije nesvesno priznavanje Kosova? A već smo ga na neki način priznali neformalno, Briselskim sporazumom.
Jebote, pa čak je i Putin iskoristio situaciju na Kosovu kao argument za aneksaciju Krima. A mi kao podržavamo Ruse ovo-ono.
Top cucks smo.
>>
>>53836164
Taj lik je vrhovni ludak, ja ću bukvalno pasti u depresiju ako ne bude objavljivao još šita.

Njegovo gostovanje kod Malnara je legendarno.
>>
>>53836201
ti očekuješ logiku svjetskoj politici i nacionalizmu
top kek

>>53836229
ima na youtubu kak ide selom na konju za vrijeme mise
lik suprotnost od autista, nula samosvjesnosti
>>
>za imbecile koji nisu upućeni

https://www.youtube.com/watch?v=X5L82kRjVC4
>>
>>53836201
pa svi su topcucks sem amerike,izraela,rusije i kine. Nema dalje.
>>
>>53836297
si pogledo i onaj iz devedesetih? taj mi je još bolji, u ovom je glumato previše tamo ga je Malnar raspizdio do kraja lmaoz
>>
>>53836283
Njegova kombinacija indijskih gurua i hrvatskog ustaštva je bukvalno eklektika budućnosti. A kada obesi kera u jezero "jer je to dobro" po nje, ja samo što nisam riknuo.

Mada i ona scena kada onom šlogiranom liku izvadi kurac i ostavi ga tako na suncu dok on okolo baca magije me ostavilo paralizovanog.
>>
>>53836381
>Mada i ona scena kada onom šlogiranom liku izvadi kurac i ostavi ga tako na suncu dok on okolo baca magije me ostavilo paralizovanog.
kaj
to nisam vidio
daj link
>>
>>53836283
"Mantra "Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova" nije politika. To je bežanje od odgovornosti i zamajavanje javnosti. Jer to od nas niko i ne traži. Zašto onda naša vlada tom rečenicom bombarduje građane Srbije? Prenemaganje premijera kako nije oka sklopio dok se odlučivalo o ulasku Kosova u Unesko, nije politika. To je pozorišna predstava, licemerje i što je najgore od svega, potpuna laž. Jer isti taj premijer je potpisao sporazum u Briselu po kome se obavezao da Srbija neće ometati članstvo Kosova u međunarodnim institucijama. Da li je premijera uhvatila amnezija?"
-Saša Radulović
Istinu zbori lik.. treba se lepo dogovoriti sa Albancima i napraviti neki deal koji je bolji od ovog Briselskog i onda priznati državu. Jebeš ovo natezanje.
>>
>>53836377
Jesam, jesam. Onaj njegov film/dokumentarac gde drka kerovima i tera babe da se skidaju gole je vrhunski shit.
>>
>>53836420
Ahaha, sada sam se setio i scene. O moj jebeni bože, prvo mu pokazuje svoj kurac, onda izvadi tom slomljenom liku kitu i fotografiše sa digitalcem. TOP JEBENI CEC, ne možeš izmisliti ovakav shit.

https://www.youtube.com/watch?v=fOGUglz9inY
>>
>>53836441
kako se zove dokumentarac
>>
>>53836427
nacionalizam lijepo prekriva uvijek sranja u državi, skreće pozornost, pogledaj kod nas ploče ćirilićne, hdz prije karamarka je počeo to uvodit u vukovar, došao sdp, hdz digao na noge ove besposličare i eto sranja si o njima pišu kao da nekog boli kurac, isto sranje s braniteljima kaj prosvjeduju sad skoro 2 godine, nitko im nikaj nije htio oduzeti ovi digli šator ispred minstarstva branitelja il kak se već zove jer razlozi koje ni sami nisu znali reć jer seru govna
svaka država ima takva mazanja nepotrebnim stvarima jer stvari koje su u kurcu je teško popraviti i treba dugo vremena i muke, a narod ne želi muku jer je gotovanski i želi sve u roku od par dana da se sredi a kurcom ne bi mrdnuli za to jer su svi krivi osim nas
i jebiga
u krug
>>
>>53836638
CHIROPRACTIC: My way of life / Moj način života

https://www.youtube.com/watch?v=RxW2XwPMwjk
>>
Ja ne mogu da verujem da vi likovi niste upoznati sa Ante Pavlovićem, lik je imao verovatno najjaču sektu na području ex yu, taj shit je bio morbidno komičan.
>>
>>53836653
Sve se može postići dogovorm da je ovaj narod normalan.
>>
Jebeš demokraciju

ŽIVJELA MONARHIJA
>>
>>53836828
narod je kratkovidan užasno
i nitko ne želi raditi da država bude jaka, onda i narod tako i ja, nego nek ja imam ostalo me boli kurac
>>
>>53836560
ahahahaha #centiran
>>
>>53836863
kek
baš me zanima.. ko će biti kralj? oO
>>
>>53836919
JEDAN JE IVICA KRALJJJJJJJJJJJJJJ
>>
File: ThisGuy.jpg (66 KB, 500x440) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ThisGuy.jpg
66 KB, 500x440
>>53836896
Srećom, imamo tebe
Vodi nas do nove Hrvatske, dalekovidni anone
>>
>>53836947
da
sva sreća
>>
>>53836863
a što vi Hrvati tom svojim granicama okružujete 70% Bosne i Hercegovine, koji kurac? Odlijepite se od nas bolan
>>
>>53836990
nekoć naši
al jebeni turci...
>>
File: GETOUTBAZNIJA.jpg (97 KB, 1000x799) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
GETOUTBAZNIJA.jpg
97 KB, 1000x799
>>53836990
Vrati se u Tursku/Srbiju i nama ostavi zakonitu hrvatsku zemlju Bosnu i Hercegovinu
>>
>>53837102
>>53837114
grizete frendli bejt
sramite se, niste hrvati
>>
>>53836919
This goy ili netko iz hrvtskog plemstva
>>
>>53837221
twink/10
>>
>>53836758
jebote koja to godina?
>ta gajeva na početku
>>
>>53837368
A jebiga, da ide u gym ne bi tako izgleda
>>
>>53837437
Istina. /lowetest/
>>
>>53837434
1993. Kako god okreneš, nema zeitgeist opravdanje za shit koji je radio tim ljudima.
>>
ČEK BRE
*popije hektolitar rakije*
JEL TI TO BRE
*pusti bradu*
JEL TI TO
*baci balvan na cestu*
JEL TI TO STVARNO BRE MENI
*šacuje civile*
JEL TI TO UMIJEŠ DA KAŽEŠ BRE
*muh večna ognjišta*
JEL TI TO BRE
*zakolje dete*
ALI BRE
*pošalje tenkove bez podrške u urbanu sredinu*
BRE JEL TI TO MENI
*genocidiše nativno stanovništvo*
NE STVARNO BRE
*izgubi rat*
ALOO BREE JEL TO ZA OZBILJNO
*pobjegne traktorom*
ALO
*bombardira ga NATO*
KOJI KURAC BRE PA KAKO TO
*izgubi kosovo*
>>
kissi kissi
>>
>>53837537
jebote '93
al lik izlgeda isto tad i sad
naravno da nema opravdanje lik je narcisoidan i željan pažnje
>>
>>53837595
...kad će se meni ovo dogoditi
>>
File: laugh.jpg (55 KB, 991x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
laugh.jpg
55 KB, 991x902
>>53837566
>*pošalje tenkove bez podrške u urbanu sredinu*
>>
>>53836201
Ali ćemo da dobijemo republiku srpsku.
>>
>>53837680
Kad postaneš profesionalni pornićar.
>>
>>53837566
KAJ TO DELAŠ
*izgine*
>>
>>53837566
>večna ognjišta
Ovo me sjetilo kada sam bio na satu povijesti u osnovoj
Učili smo o Domovinskom ratu i naša profesorica se žalila kako smo postupili prema Srbima koji su tu ''živjeli četiri stoljeća na pradjedovskim ognjištima''
Naravno, ona je ljevičarka i za gay ''''''''prava''''''

>inb4 ''vjerojatno još ideš u osnovnu KEK''
>>
>>53837624
Lik je bio u ludari već u par navrata, verovatno je i sada (Vrapče ili nešto). U svakom slučaju, taj lik mora da se makne iz javnosti. Gledaj mu klipove, to je bolestan um.
>>
>>53837566
>šacuje
Bre, pričaj srpskim da te ceo svet razume
>>
>>53835072
>ook i dalje mi se svidja
;_;
koji sam jadnik
>>
>>53837817
U zivotu nisam upoznao povijesnicara koji je bio ljevicar
>>
>>53837852
>Gledaj mu klipove, to je bolestan um.
pa da
bio je smijeh svima kao lokalni luđak al onog klinca sa onim debilnim roditeljima je napao i odnio vrag šalu
al i dalje će biti debila kaj će ga štititi i misliti da je lik legenda i genij
>>
>>53837732
ovo je i logicno. Kosovo je puno Siptara realno a RS je puna Srba. Ako cemo da pravimo neki dogovor i da saradjujemo onda svakom svoje
>>
>>53837930
takođe
>>
File: 1380601381315.jpg (44 KB, 317x379) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1380601381315.jpg
44 KB, 317x379
Kako depresija anoni?
>>
>>53837894
pa nisi peder da ti se ne sviđa jebote

>>53837930
meni svi koji su mi predavali su bili ok profesori, nitko nije svoju politku gurao, bar nisam primjetio
>>
>>53836919
pa neki italijanski moreplovac
mozda pitaju onog kapetana kosta konkordije
>>
>>53837936
Joj jbt da, ono dete koje je bičevao pred kevom i ćaletom jer nije hteo da mu pokaže kurac ili nešto. To je bilo pre tipa godinu/dve dana.

Sada sam pogledao, overi mu fejs, ljudi mu i dalje šalju podršku, to se masa prima oni veruju da je lik neki zmaj ili šta ti ja znam. Iskrivljeno.
>>
>>53836201
Koliko znam (a može da griješim) Beograd je priznao Kosovski 'pasoš'
Što bi trebalo značit da vi indirektno priznajete Kosovo kao drugu državu neovisnu o Beogradu
>>
>>53836758
6:44 purgeri koja je ovo pjesma
o zagrebu je al je nemrem nać na youtubu
>>
>>53838013
mislim, taj problem je tako jednostavan da mi uopće nije jasno kako ljudi sa depresijom uopće postoje

jednostavno se ubi
>>
>>53837930
Ah, moja rodica imala je lezbu kao profesoricu iz povijesti u srednjoj
Morala je napisat esej o patnji homoseksualaca za vrijeme Hitlera
Čak ih je iz zvala na gay paradu
E da, moj prijatelj ima također ludog profesora iz povijest. Kada je bio referendum o braku, navodno je proziva učenika i pita je su li za protiv ili za. Oni koji su rekli da su protiv dobili bi asa.
>>
https://youtu.be/NDcdNPPxuKM?t=6m14s

>Ti se smiješ
>Ti se smiješ, jebo ga ti
>*šutira pasivnog dripca*
>A znaš da sam ja zajeban jako

You can't make this shit up.
Zašto se vi hrvati ne kurčite ovim likom, realno?
>>
>>53838048
http://www.jutarnji.hr/osuden-otac-zrtve-ante-pavlovica--ne-mogu-si-oprostiti-sto-sam-sina-odveo-tom--kiroprakticaru---nisam-znao-da-je-lud-/1353539/

bar stari žali iako je kao pička postupio u videu
>>
>>53838234
Cec koji kurac
Moja u srednjoj pricala kako ustase nisu tako lose a u osnovnoj je neka muslimanka koja nas je gađala kad bi krivo nesto rekli i srala po srbima stalno
>>
>>53838248
nitko se ne kurči, od kud tebi jebote da itko kurči, lik je doslovno freakshow jedino zato ga itko i gleda, tj 95% likova kaj ga gleda
>>
>>53838234
>Oni koji su rekli da su protiv dobili bi asa.
mislim da je ovo kažnjivo zakonom, trebalo bi je prijaviti
>>
>>53838365
hhahahaha blago ti se
U osnovnoj taj isti moj prijatelj se zakačia sa profesorom iz geografije. Profesor je bia ateist pa mu je dao asa kada je on branio vjeronauk u crkvi
Tome sam svjedočia jer smo bili zajendo u razredu
>>
>>53838396
Pročitaj opet, piše: zašto se ne kurčite ovim likom?

Ovo je možda jedina stvar koju imate koju bukvalno ni jedna druga država na svetu nema. Powertrip ludaka sa sektom koji nije iza rešetaka.
>>
>>53837949
To i onda zid jedan prema šiptarima i na njemu robotizovane kule sa kalašnjikovima ko jevreji što imaju prema palestincima.
>>
>>53838462
vjeronauk u školi*

>>53838444
To je bilo prije dvije godine. A završia je s srednjom
>>
File: 1406212575260.jpg (37 KB, 396x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406212575260.jpg
37 KB, 396x388
>ook stavio 50 kuna da ce biti manje od 61.5 golova na tekmi
>ook 33-25 je
Drzite me momki
>>
>>53838336
Jebote, pa naravno da je mamlaz dijaspora. Samo dijaspora može svoje dete da odvede takvoj debilčini. Majke mi.
>>
>>53838482
aha sori
ne kurčimo se jer je lik retard žešći, zreo za raspravu na 4chanu il noćnoj mori i to je to
i lol nema ni jedna druga država, sve države imaju nekog kao on, amerika ima bizins na ljudima kao on, pogledaj scijentologiju, to se događa kad pavloviću daš malo više pameti
>>
File: 1427797063198.jpg (9 KB, 210x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427797063198.jpg
9 KB, 210x200
>>53838365
>srala po srbima stalno
HAHAHAHAHAAHHAHAHAHA SVE BI DAO DA TO VIDIM
>>
File: Needle-011.jpg (22 KB, 460x276) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Needle-011.jpg
22 KB, 460x276
>dalmoš je opet u tredu
>>
>>53838624
Ultra_Europe.jpeg
>>
File: file.png (411 KB, 622x477) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
411 KB, 622x477
mater ti jebem naslovnica knjige 'ubojica u bijelim mantilima'
ovo je šešelj razina literature
>>
>>53838599
Ja bi se kurčio ovde 24/7 da je Pavlović srbin. Realno, Šešelj bukvalno pičkin dim koliko je ovaj Ante iskrivljen.

Mene tematika psihopatije uvek interesuje, i teško da naletiš na ovako temeljno dokumentovanog bolesnika. Sprdnju na stranu, ja sam bio van sebe kada sam izvalio da ovo raste "tri ulice dalje".
>>
>>53838624

aaaaaaaa parangal fjaka gradele bili mamić skužaj
>>
I cekaj sta je bilo na kraju sa pavlovicem? Jel uhapsen?Jel mrtav?
>>
>>53838785
uhićen, u zatvoru na godinu i mjesec dana
>>
Ljudi volim vas najmnogopunije na svijetu ^^
Cmokić, koji kawaići
>>
>>53838930
Ubi se pedofilu
>>
File: 1452192250630.jpg (68 KB, 614x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452192250630.jpg
68 KB, 614x960
>>53838512
OVO

V

O
>>
Naredno klupko bolje da bude Ante Pavlovic edition. Bonus points ako ga srbin napravi.
>>
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Vagina_collage_12.jpg

I neka samo neko ovdje jos jednom pisne da su pederi odvratni jezik cu mu iscupati
>>
>>53839187
Zašto su Srbi opčinjeni nakaradnim nasilnim luđacima?
>>
>>53839017
a pogotovo tebe, zašto si tako tsun-tsun anone~
>>
>>53839178
uf kaj bi ju tjerao da pjeva evo zore evo dana dok ga prima sa šajkačom na glavi
>>
>>53839178
>Zgutikuraca
>Ikona Svetog Simeona

Triggered
>>
>>53839231
>I hate fun: the post
>>
>>53839321
to je ovaj depresivni pusti ga
nemreš se smijat međimuricma kaj psuju
nemreš se smijet ludim kiropraktičarima kaj bi svima drkali
>>
>>53839366
nismo ista osoba
i ubi se kretenu
>>
>>53839502
mentalno jeste
i neću
nisam depra kao ti
>>
>>53839566
>depra

poslušaj ga što čovjek kaže i ubi se
>>
File: 3407646.jpg (42 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3407646.jpg
42 KB, 600x800
>jazavci umiru na ovu sliku
>>
>>53839646
našao sam drugog
>>
File: bl292q.jpg (43 KB, 512x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bl292q.jpg
43 KB, 512x375
HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHHA
kako dobra slika HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHA umirem AHHAHAHAHAHAHA
>>
>>53839686
jebat ću te u čmar kad te nađem, sam se pazi pičko jedna
>>
>>53839669

Ovo je Ante

Ante je ustaša.

Budi ko Ante.
>>
File: esa.jpg (927 KB, 2000x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
esa.jpg
927 KB, 2000x2000
Cemu sve anone?
>>
>>53839880
za hranu i seks
>>
File: 1452318095607.png (1 MB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452318095607.png
1 MB, 1920x1200
>>53839880
neznam neznam
>>
File: hehe.jpg (8 KB, 199x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hehe.jpg
8 KB, 199x200
>špansko
>>
>>53839899
da imam da jedem i da imam da jebem
>>
>>53839880
Zasad po našim znanjima mi ljudi smo anomalija u univerzumu.

Imamo oči i mozak, organe koji skupljaju fotone i pretvaraju ih u slike. Kako smo i mi deo tog istog univerzuma možemo da kažemo da univerzum gleda sam sebe kroz nas.

Zašto i kako je došlo do toga je bolje pitanje.

Lično smatram da je naš univerzum video igrica u nekom drugom univerzumu. Teorija velikog praska podseća na učitavanje video igre u memoriju sa proceduralno generisanim delovima.
>>
>>53839944
>>53839955
>>53839966
>>53840077

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ŠTA KOJ KURAC
>>
>>53840077
Zašto srbi vole tako jako lagati?
>>
>>53840077
mi smo mravi ispod kamena na otoku usred oceana
nebitni smo
>>
tohle mi chybělo
>>
File: 1451605421412.jpg (79 KB, 340x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451605421412.jpg
79 KB, 340x340
>>53840142
https://en.wikipedia.org/wiki/Double-slit_experiment
K O J I K U R A C
>>
ja sam stvorio svemir
>>
File: 175417397-290.jpg.jpg (41 KB, 290x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
175417397-290.jpg.jpg
41 KB, 290x290
Tko /illuminat/ ovdje?
Vi ste svi moje marionete
>>
>>53840167
cuz dobrica ćosić

-„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“

-„Laž je srpski državni interes.“

-„Laž je u samom biću Srbina“.

-„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“

-„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…“
>>
File: 222172.jpg (43 KB, 700x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
222172.jpg
43 KB, 700x335
>>53840540
>on ovo misli
ja kazem hop a ti skocis momak
>>
>>53840540
što da radim
>>
File: 1444579624739.jpg (63 KB, 566x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444579624739.jpg
63 KB, 566x433
E zamislite dodju vanzemaljci i ispostavi se da su muslimani.
>>
>>53840732
Vanzemaljci su već na zemlji samo mi to još uvek ne znamo.
>>
>>53840785
O
O V
O V O
O V
O
>>
ignorirajte dijasporu
>>
>>53840785
kontradiktiras samom sebi narkomancino
>>
nemojte me ignorirati
>>
File: pepe.jpg (489 KB, 1421x682) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe.jpg
489 KB, 1421x682
>>53840660
>>
File: peperarewizard.png (104 KB, 541x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
peperarewizard.png
104 KB, 541x530
>>53840930
>>
zamisli da živiš u zagrebu, pa ubio se da sam hercegovac
>>
>igram CK2 kao bizant
>pokorim područje srbije i podčinim hrvatskog kralja da mi bude vazal
>osnujem kraljevstvo srbije i krunu dam hrvatskom kralju koji sve srpske zemlje podijeli među svojim hrvatskim plemićima

#pišaj po srbima
>>
>>53841182
>opsjednut srbima: the post

>>53841166
ovo dbi
>>
>crtam mapice u paintu
>nisam se oprao godinu dana
>glupa sam neetara
haha sada cu malo ubijati orke u wowu
>>
>>53841356
de igras? ja igram vanilu zato sto nisam normi peder
>>
>>53841356
>igrati wow

ubi se
>>
>>53841356
>wowu
>tenutna godina
>>
bok
>>
>>53840924
>>53840664
>>53841474
evo ti jedan (you), sam nemoj plakati dečko
>>
File: images[1].jpg (8 KB, 262x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images[1].jpg
8 KB, 262x192
https://www.youtube.com/watch?v=D3IJ05QntXQ

I wish I was in Dixie!
Hooray! Hooray!
>>
>>53841536
ja sam cura
>>
>>53841842
ti si kurac
>>
žedan sam
>>
>>53841810
jesi gledo Cold Mountain? http://www.imdb.com/title/tt0159365/

ako nisi preporucujem, mocan film sa temom o americkom gradjanskom ratu
>>
>>53842029
>mocan film
>sa temom o americkom gradjanskom ratu
sa kakvim degenima ja ovde delim bajtove
>>
>>53842029
Nisam, ali da li je film Yankee-bias (mrzi Juznjake) ili ok?
>>
de su meme
>>
File: acdc big balls.jpg (74 KB, 600x433) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
acdc big balls.jpg
74 KB, 600x433
>>53841810
https://www.youtube.com/watch?v=085N0Ckjv58

Jug ce ponovno ustat!
>>
>>53842133
>>53842029
>>
>>53842119
sto sta fali filmu o americkom gradjanskom ratu?
>>
alo hahahah moj otac ima sopstveni twitter profil gde sere o politici i jugonostalgise i sere protiv kapitalizma
sad sam mu seo za laptop da ga ugasim on ostavio twitter ukljucen, prati ga nekih 200ak ljudi sto mi je najjace
>>
NOVO KLUPKO NOVI JA

>>53842183
>>53842183
>>53842183
>>53842183
>>
File: 1452180085696.png (100 KB, 1254x261) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452180085696.png
100 KB, 1254x261
>>53841842
Nema cura na anonimnim japanskim slikodaskama.
Sliku sisa sa posvetom za eks ju il' se teraj ukurac.
>>
>>53842124
reko bi da je neutralan, cak i malo vise vuce na stranu juznjaka reko bi
Thread replies: 307
Thread images: 55
Thread DB ID: 453899[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at wtabusse@gmail.com with the post's information.