[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y ] [Search | Home]
4Archive logo
/mämmi/
If images are not shown try to refresh the page. If you like this website, please disable any AdBlock software!

You are currently reading a thread in /int/ - International

Thread replies: 293
Thread images: 82
File: 1296671.jpg (97 KB, 620x530) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1296671.jpg
97 KB, 620x530
uusi mämmi
new mämmi
>>
lads
>>
>mämmi
>turha

valitse kaksi
>>
koitetaas pitää tää hengissä aamuun asti
>>
>>53801197
mikä siinä mämmissä mättää?
>>
I share your bog blood, fellows
>>
File: 1436958116644.png (70 KB, 203x164) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1436958116644.png
70 KB, 203x164
>>53801197
>mämmi
>mämmi
noin!
>>
>haxasin ja päivitin haxatun 3ds
>valmis 3 tuntia ennenkuin uusi päivitys tulee ja rikkoo kaiken
feels good mane
>>
>>53801353
Onko ne päivitykset muka automaattisia?
>>
>>53801411
ei
mutta kun on asentanut SD kortille haxatun "käyttiksen", on parasta päivittää se uusimpaan versioon, jotta uudemmat pelit toimii
nyt ei voi enää päivittää, ainakaan suoraan¨

eihän tää mitään suurta ole, ja aina tulee uudet haxit, mutta feels good silti
>>
hei, ei nukuta
>>
>>53801166
Miksi noin rasistinen kuva? Oletko joku vasemmistofasistia kannattava suomenruotsalainen?
>>
>>53802223
>on olemassa vain ISAM_MAAM_persuja ja vihervasemmistoa
jooh juuh ok
t. liberaali oikeistolainen
>>
>>53802295
>On olemassa vain sinä ja vastapuoli
Juuh tuota jooh
t. intergalaktinen ultra-liberaali äärinatsi
>>
Hdlusn unta.
>>
Eeeee
Vidu
>>
>>53802660
Sanoiko joku bunda?
>>
File: Flawless Finns.jpg (344 KB, 1023x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Flawless Finns.jpg
344 KB, 1023x675
>I came.
>You left.
>My semen you did theft.

Kiitos. Tässä juuri työstän Cheeckille uutta materiaalia.
>>
>>
Poistin mun FB:n kokonaan. Tuli autistinen olo. Mut toi on vitun turhake juttu.

Onko muut nyymit poistanu omia FB:eitään?
>>
>>53801166
>>53801166
>>53801166
Finland i need your help pls come post memes on /int/ live chat https://livebunker.rocks/chat/int
>>
File: naama.jpg (7 KB, 210x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
naama.jpg
7 KB, 210x240
ilmeeni kun valvoin tän yön ja pitää varmaan valvoo seuraavakin. Ei vitun vittu.
>>
>>53805909
noin 8kk sitten. ei oo ikävä. nyt fb tuntuu joltain ii2.orgilta
nyt kahvia kitusii ja töihin
>>
>>53805909
En koskaan edes tehnyt käyttäjää
>>
>>53808873
Miten kukaan lähettelee kännissä mitään viestejä kenellekään? En oo ikinä ymmärtäny tätä, ellei sitten ole vain meemuilua
>>
>>53808873
No miltä nyt tuntuu?
>>
>>53809044
Pitää olla vähän kallu, jos lähtee kännissä kirjottelemaan viestejä, ansaitset nolotukses, nolo
>>
>>53803337
>joku uskoo epäironisesti että keskivertosuomalainen näyttää tuolta
>>
>>53809966
ookkonää tyhymä
>>
>>53809992
suomalaisten pohjoismaisuus on paska meemi
>>
>>53810014
mongoolimeemi on vielä tyhmempi
>>
>>53801166
hienot tupla tuplat homo
>>
>>53810046
sekin on uskottavampi kuin eurooppalaiseen integraatiopolitiikkaan perustuva suomalaisten keinotekoinen ja pakotettu pohjoismainen identiteetti. sitä paitsi, esim. turanismi on pohjimmiltaan paljon isänmaallisempi ideologia kuin mikään pan-eurooppalainen sellainen
>>
File: finn_otto.jpg (43 KB, 628x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finn_otto.jpg
43 KB, 628x800
>>53810135
ootko vinosilmä jolla isot poskiluut? asut varmaan pohjoisessa? mulla ei ole kumpiakaan noista, vaan lähinnä tälläset kasvonpiirteet

ja tiedoksi: toi mongoolimeemi on vitun tyhmä, suomalaisilla ei ole yhtään mitään tekemistä mongoolien kanssa
>>
>>53810197
mut en oo tietenkään noin komea
>>
>>53810197
>uskoo epäironisesti että kaikki ei-lappalaiset näyttävät samalta kuin kuvassa
väittäisin, että pseudomongoloidiset piirteet kuten vinot silmät ovat yleisempiä suomenruotsalaisten kuin kantasuomalaisten keskuudessa. karjalaisissa esiintyvät piirteet jotka saksalaiset ja ruotsalaiset antropologit ovat yleensä liittäneet mongoloideihin ovat yhdistettävissä paleoliittisiin cro-magnoneihin eli proto-eurooppalaisiin joilla poskipäät olivat myös suht. ulkonevat ja nenänvarsi suht. matalalla, josta aiheutuivat pienet silmät karjalaisten perimä on muutenkin 99% eurooppalaista.
samalla logiikalla ruotsalaisia voitaisiin pitää depigmentoituneina iranilaisina jos suomalaisia voidaan pitää depigmentoituneina mongoloideina.
>>
>>53810253
Se on ikävä kuulla se sillä itsehän voisin olla tuon mannekiinin kaksoisveli kun on niin paljon samaa näköä
>>
>>53810197
>>53810322
>>
>>53810197
turanismissa on enemmän järkeä kun missään pan-eurooppalaisessa ideologiassa suomalaisia ja altailaisia kansoja yhdistävien kulttuurillisten ja historiallisten piirteiden takia, kuten esim. shamanismin takia
https://en.wikipedia.org/wiki/Seima-Turbino_phenomenon
>>
>>53810322
aha ehk oon sit vähemmistöä ja kaikki ketkä tunnen kaverit jne on vähemmistöä. kellään ei mitään mongoolipiirteitä
>>53810334
no oon silti suht hyvännäköinen
>>53810366
ok
>>
>>53810366
geenit periytyvät eri tavalla kuin kielet ja kulttuuri, kuinka vaikea ymmärtää.
>>
>>53810384
>kellään ei mitään mongoolipiirteitä
Et vaan tunnista niitä vitun taukki, kaikkialla Euroopassa on mongolipiirteisiä ihmisiä, Suomessa enemmän
>>
>>53810419
älä nyt raivoo siellä vitun ruma vinosilmä poronnussija. ei mua kiinnosta

meen nyt nukkuu, sul on varmaan porot hoidettavana. voit vaikka huutaa niille
>>
>>53810384
>kellään ei mitään mongolipiirteitä
asun helsingissä ja tunnen aika monta pseudomongoloidin näköstä tyyppiä joita kukaan ei juuri pidä aasialaisen näköisenä eivätkä he itsekään havaitse näitä piirteitä
>>
File: image.jpg (34 KB, 473x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
34 KB, 473x278
Onko benedict cumberbatch mongooli?
>>
>>53810449
Ei ne mongolipiirteet oo mistään Lapista vaan idästä, venäläisten ja balttien joukossa paljon mongolisakkia kanssa.
>>
>>53810475
Ei
>>
>>53810490
tämä, pienehköt mutta suht. suorat silmät ovat yleensä liitettävissä esim. karjalaisiin, todella vinot ja stereotyyppisesti aasialaiset silmät ovat aika saamelainen piirre
>>
>>53810525
>saamelaiset
No ne nyt ovat pohjoisen arktista alkuperäiskansaa. Vertaa vaikka moniin Venäjän siperiassa asuviin kansoihin monilla niillä on vinot silmät sun muita aasialaisia piirteitä. Saamelaiset kuuluvat näihin kansoihin lähemmin kuin meihin etelän "oikeisiin" Suomalaisiin.
>>
Toivottavasti kuolen pian jtp
>>
Ooteko cähä mongoleja kaikki
>>
ei vittu mikä darra
>>
>>53811664
Vitun elämän kalu tänään on tiistai
>>
File: c7764c5959.jpg (35 KB, 418x455) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
c7764c5959.jpg
35 KB, 418x455
Hyvänen taivas, katsokaa kelloa!
>>
File: anime.jpg (39 KB, 316x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anime.jpg
39 KB, 316x385
Päivittäinen muistutus: Anime on paskaa
>>
>>53811766
tuplat varmistavat tämänKIN totuuden
>>
>>53811788
tuplatuplat joten ei voi olla väärässä jtp
>>
>>53811722
mulle jokainen päivä on lauantai
paitsi darrapäivät on sunnuntai
eli tänään on sunnuntai
pitäis kohta ottaa aamupalaa, mut paska olo
>>
File: suuttunut Yui.jpg (99 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suuttunut Yui.jpg
99 KB, 1080x1080
>>53811788
>4D: Tuplat pilasivat elämäni
>>
>>53811391
Toivottavasti uskallan tappaa itseni pian jtp
>>
>>53805909

En ole poistanut mutta on ollut dormanttina viimeiset 3 vuotta. Säilytän etten unohtaisi kaikkien ihmisten nimiä jos äkillisesti sattuisi tarvitsemaan.
>>
>>53811766
>>53811788
>>
>>53805909
Näppärästi moni sattumanvarainen sivu hyväksyy facebookin kirjautumisena, eikä tarvitse sataa eri tiliä kerran kaks käytetyille sivuille.
>>
>>53811903
Mihin nämä 4D dokumentit muuten katosivat? Muutama vuos taaksepäin oli aina kiinnostavaa katsoa näitä dokumentteja eri friikeistä tyyliin "4D: Lapseni on umpeenkasvanut siamilainen perseenreikä"
>>
>>53812391
Jospa ei kannata maksaa laatuohjelmista kun katsojat vähenee nettiin.
>>
>>53812637
>laatuohjelmista
>4D: Lapseni on umpeenkasvanut siamilainen perseenreikä
>>
>>53812878
Niin hienosti esitetty että vaikeaa olla katsomatta, eikös se ole laadun merkki.
>>
File: image.jpg (54 KB, 640x560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
54 KB, 640x560
Onko animen katsojat vai siitä valittajat autistisenpia?
>>
>>53813253
Ikiaikainen kilpailu joka on ollut käynnissä antiikin Kreikan ajoista asti.
>>
File: pimeys.jpg (24 KB, 980x551) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pimeys.jpg
24 KB, 980x551
wake me up
>>
File: 1451584087108.jpg (39 KB, 436x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451584087108.jpg
39 KB, 436x604
>>53813988
can't wake up
>>
Löytyis jostain pipo tai lippis jota kehtaa pitää pitkin vuotta päässä.
Hiukset menee jo kylkiluita alemmas, pitäs lyhentää.
>>
>>53814209
Vedä kaljuks ja laita hunajaa päähä
>>
>>53814209
Hommaa puuvillakangaspipo! Ihan vain sellainen perus musta, sitten otsalta vedät hiukset sivuille niin että otsa on näkyvillä ja hiukset laskee ohimoiden kohdalta. Ei oo vaikeeta.
>>
>>53811893
Jos ottaa lauantaina tärpättiä ja herää sunnuntaina mutta päättääkin juoda lisää niin muuttuuko sunnuntai lauantaiks kun korkki narahtaa?
>>
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016011920980178_uu.shtml

Taasko rikastui?
>>
File: 1390793969680.png (112 KB, 2442x2798) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390793969680.png
112 KB, 2442x2798
>>53810197
Miten perse voi kipeytyä näin pahasti mongoliksi kutsumisesta
>>
>>53815131
älä välitä, se on kaappi-mongooli
>>
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1453180838590.html
M-mutta suomalaisetkin
>>
>>53816003
Tämä olla rasismi.
>>
>>53816198
Ei vaan tämä on rassismi:
http://mvlehti.net/2016/01/18/saksalaispoliisit-puhuvat-suunsa-puhtaaksi-kehitysmaalaisten-aiheuttamasta-rikosaallosta/
>Viime aikoina olemme pidättäneet taskuvarkaita ja kirjaimellisesti kymmenen minuuttia myöhemmin me olemme pidättäneet heitä uudelleen.
>He vain kävelevät ulos täältä (poliisiasemalta) ja jatkavat.
>He nauravat meille, koska he tietävät, että mitään ei tapahdu heille
>vaikka me vain antaisimme vain pysäköintisakon, olemme välittömästi ympäröityjä kymmenellä, kahdellakymmenellä tai viidelläkymmenellä värillisellä ihmisellä, jotka huutavat ja tönivät meitä

Näitä saa ottaa
>mv
>mv
>mv
>mv
>>
>>53816883
>MV
>>
>>53801166

>tfw no cabin in lapland to hug and cuddle with my cute finn bf under the blanket by the fireplace on a cold snowy night while watching anime and drinking hot chocolate together
>>
File: ..jpg (294 KB, 1200x1714) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
..jpg
294 KB, 1200x1714
>>53816883
mvlehti ei oo mikään hirveän hyvä lähde.
>>
http://strawpoll.me/6569304
>>
>>53817127
anime ei oo mikään hirveän hyvä ajanviete
>>
>>53817127
Sulla ei oo kyllä varaa kritisoida yhtään mitään kun postailet tollasta homoa animea.
>>
>>53817199
Kannattaa sitä animee aina välillä harrastaa, muuten tulee ummetus :DDD

lälläslää
>>
File: 122_5.jpg (150 KB, 706x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
122_5.jpg
150 KB, 706x1000
>>53817256
voin mää postailla tällästäkin animea
>>
haluaisin laittaa munia reikiin ehkä ja vaikka jonkun tytön onko ketään tyytö täälä
>>
File: kebu.jpg (135 KB, 528x959) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kebu.jpg
135 KB, 528x959
Löysin kuvan kebabista ja postaan sen koska on nälkä
>>
>>53818320
kiva. nyt mullaki on.
onko nyt hyvä mieli? onko?
>>
File: just.jpg (31 KB, 456x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
just.jpg
31 KB, 456x320
Yks aasialainen, ketä oon pannu, pisti just whatsapissa kuvan jossa positiivinen raskaustesti.

Ihan sama mitä yritän, kaikki menee päin persettä kuitenki.
>>
>>53819552
Onko kyseinen vinosilmä kunnon jakorasia? Jos ei niin onneksi olkoon :DDD
>>
>>53819552
Onko hyvän näköinen ja oletko itse perusjamppa?
Voit pistää tänne kotiapulaiseksi jos et jaksa.
>>
>>53819552
RRRÄÄÄÄÄÄ
NORMOT POIS
>>
Suvakkikampanjahenkilö on näköjään palannut, kenties itsestään varoitti kun puuttumisestaan kyseli joskus toissa päivänä.

Harmi.

Ois pysyny ylilaudalla.
>>
Postaan kotoa
>>
File: ankkaapanettaa.jpg (37 KB, 472x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ankkaapanettaa.jpg
37 KB, 472x645
>>53819552
laita kuvii
>>
File: 1388872773402s.jpg (5 KB, 190x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388872773402s.jpg
5 KB, 190x220
>>53820122
huolestuin että sille oli tapahtunut jotain
>>
File: 1426518967086.jpg (41 KB, 673x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426518967086.jpg
41 KB, 673x675
>>53820178
>>
>>53810135
>turanismi on pohjimmiltaan paljon isänmaallisempi ideologia
Haluaisin vain sanoa, että haista paskaa duran-duran homoilija.
Pohjoismaalaisia olemme olleet yli 10000 vuotta, joten voisitko kipittää takaisin uralille ja kysyä missä se duran-duran nyt keikkailee.
Vittu.

>Tuleeko turanisteista uudet anarkistit? Anarkisti-Marko ja Turanisti-Tuukka.
>>
oon alaikäne
>>
>>53820468
myytkö pojupimpsaa?
>>
File: hqdefault.jpg (6 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hqdefault.jpg
6 KB, 480x360
>>53820468
Kiva tietää. Saatko paljon pillua?
>>
>>53818320
Tiedät varmaan, että kebab on tehty irti revityistä häpyhuulista?
>>
>>53820557
Söisin ihan mielenkiinnosta enemmän kebabia jos tämä olisi totta.
Mietippä miten monta pimperoa pitää käsitellä yhden kioskin kebabeja varten.
>>
>>53820534
en ku jaan ilmaseks
>>53820543
oon homppeli
>>
>>53820625
Nettipojut tuppaa syystä tai toisesta olemaan.
Onko pyllykikkeli parempaa kuin itse käsin vatkaaminen, vai harrastatko jännän nimissä?
>>
File: bygmaxjäbä.jpg (222 KB, 1836x1357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bygmaxjäbä.jpg
222 KB, 1836x1357
>>53820316
Suomen kulttuuri on paljon lähempänä itää kuin muita pohjoismaita.
>>
File: problems.png (23 KB, 200x124) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
problems.png
23 KB, 200x124
>>53820557
>>
>>53820611
Noh, jos loppuu kesken niin juutalaisilla on sitä esinahkakebabia. Vai liekkö salaliitto ja iskeneet kebabit yhteen...
>>
File: setit.jpg (1 MB, 1901x1070) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
setit.jpg
1 MB, 1901x1070
r8 mun päivällinen
>>
>>53820677
laukeeminen parasta vaikkei saakkaan eturauhas orkasmia
>>
>>53820680
Itselle tuntuu kuin olisi sekä itä että länsi jotenkin kaukana ja kummastakin olisi vain osia tippunut Suomen tekemisiin ja olemisiin.

Länsirantahan on tietysti tiheässä ruotsifaneja ja Ilomantsi-Helsinki väliltä löytyy venäläisiä, mutta silleen muuten.
>>
>>53820727
iha jees
kuha on kunnon kastike
>>
>>53820680
No ei kai? Uralin kansaahan tässä vittu ollaan, mutta kukapa täällä saatana puhuu "muh 1/46 osa uralin-heritagea".
>>
>>53820727
perunat ihan jees mut makkara kyl näyttää aika paskalta
>>
>>53820727
Käristäisin pannulla, näyttää jotenkin kylmältä ilman uhkeaa rypsiöljyn hohtoa.
>>
>>53820846
>rypsiöljyä makkaraperunoihin
HYI vitun läski
>>
>>53820680
No ei kyllä. Tietty eroavaisuuksia verrattuna ruotsalaisiin, mutta enemmän niitä eroja on venäläisiin verrattuna
>>
>>53820931
Eikaitse öljy läskistytä, menee toisesta päästä voideltuna ulos tasaisen varmasti ennen kuin ummetus jumittaa rasvankeräysvaiheeseen suolta.
>>
>>53820846
Kylmäpuristettua neitsytoliiviöjyä tai kookosrasvaa, douh maan.
>>
>>53820976
No Venäjä tuhos oman kulttuurinsa kommunismin aikana, Suomen kulttuuri tuli Venäjän Keisarikunnasta ja varmasti muistuttaa enemmän sitä kuin Venäjä itse.
>>
>>53821035
Juu, jos makuelämystä tekee niin nämä on parempia ku rypsi.
>>
>>53821035
Taidat olla joku hippi :D
>>
>>53820122
Joo koska vain yksi ihminen internetissä on sitä mieltä että ehkä kaikkia neekereitä ei pitäisikään heittää vittuun suamesta !!
>>
>>53821157
Suomen kulttuurihan tuli nimenomaan suomenruotsalaisilta. Suomella ei ollut juuri mitään tekemistä Venäjän tai venäläisten kanssa keisarikunnassa poislukien sortovuosia

Sen takiahan me saatiin pitää ruotsin ajan aikaiset lait yms. yhteiskunnalliset rakenteet.
Eron jo näkee siinä että venäläiset on ortodokseja ja suomalaiset luterilaisia.
>>
File: 1452968685119.jpg (97 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452968685119.jpg
97 KB, 1280x720
>>53821318
Voihan niitä olla kolme, mutta harvempi niistä jaksaa samaan tyyliin osallistua.
>>
>>53821200
Juu, pidän itsestäni suhteellisen hyvää huolta, eli katson rasvojen eri laatuja ja niiden koostumuksia.

Rypsäreistäkin ne paremmat kylmäpuristetut paskat ostoskoriin.
>>
>>53821359
>Suomen kulttuurihan tuli nimenomaan suomenruotsalaisilta.
Jep ja kaikki rahat tulee pankkiireilta.
>Koska uskonto
Mjaa, eli suomalaiset on suomenuskoisia pakanoita.
>>
Is Finns being Mongols a common thing among regular Finns or is it just like our nonsensical T*ran meme?
What culture do you affiliate yourselves with? Scandinavian, just Finnish or Mongol?

>inb4 döner with no onions
>>
>>53801166
Saako täältä isoa kyrpää pojupimpsaan?
>>
File: 1450802312551.jpg (305 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450802312551.jpg
305 KB, 1920x1080
Tilasin kiinalaiseni riisillä ja se toikin ne vahingossa nuudeleilla.

Vähän harmittaa mutta toisaalta on niin hyvää etten jaksa kehtaa soittaa ja valittaa. Ja maksoi kotiinkuljetuksen kanssakin vaan 11e.
>>
>>53821552
Mulle olis döner mut saa olla sipulia
>Finnish culture
>>
>>53821531
No Lönnrotit, Gallen-Kallelat, Sibeliukset ja muut oli suomenruotsalaisia.
Ja suomi oli ollut osana Ruotsia paljon kauemmin ku 100 vuotta osana Venäjää, jossa venäläinen kulttuuri ei juuri heijastunut.
Ei suomalainen kulttuuri oo saanu juuri mitään vaikutteita Venäjältä
>>
>>53821552
It's definitely a meme restricted to a small chunk of the internet. No-one past the Jonne age of 15 would use it in real conversation.

Also, kebab ja aurajuusto pitsa, kokis ja pistä folioon, syön kotona.
>>
>>53801166
>>53801290
Allo, muh khan-bros. Pls sell me clay.
>>
>>53821552
regular sheeple finns still meekly worship their swedish overlords and affiliate with scandis
awakened finns feel the noble steppe blood rushing through their veins
>>
>>53821552
The common Finn is blind after being subjugated to Swedish brainwashing all their lives. They are unable to see that modern Finns owe everything to Tengri
>>
>>53821675
>No Lönnrotit, Gallen-Kallelat, Sibeliukset ja muut oli suomenruotsalaisia.
Ja silti niiden teokset vaikuttaa olevan enemmän idästä kuin lännestä?
>>
Hanavesi on jumalaista näin talvisin.

Ihan ko kylmästä lähteestä jois
>>
>>53821967
Niin on mutta se ei tarkoita että se ois lähempänä venäläistä kulttuuria tai ruotsalaista. Noi on kuollu ja kuopattu
Suomalainen kulttuuri on melko samit ruotsalaisen kanssa, jo ihan sen takia ku oltiin sama maa 700 vuotta

Ei pidä sekottaa suomalais-ugrilaista kalevalaista kulttuuria venäläiseen. Virosta löytyy Kalevipoeg joka on melko samanlainen ku meidän Kalevala, jos joku kulttuuri on samanlainen niin se löytyy virosta
>>
>>53821645

stk ei ole kotiinkuljettavaa kiinalaista 10 kilometrin etäisyydellä
>>
Harmi kun oma kulttuuri loppui suurinpiirtein Väinö Linnaan.
Uudessa kulttuurissa ja kulttuurimuodoissa haisee väkevästi jenkkipaska vaikka osittain suomeksi yrittäisivät.
>>
>>53822252
>>53821967
Elikkä viimeset 800 vuotta Suomen kulttuuri on saanu niin paljon vaikutteita lännestä, ettei voi ees verrata venäläiseen kulttuurin. Jo ihan se ortodoksilainen kulttuuri eroaa niin paljon luterilaisesta
>>
>>53821757
https://www.youtube.com/watch?v=u5XhJippIsU
>>
File: 1400921559004.jpg (327 KB, 700x1690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400921559004.jpg
327 KB, 700x1690
>>53822348
>>
File: swedish troopsies.png (209 KB, 1086x5437) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
swedish troopsies.png
209 KB, 1086x5437
>>53821675
Sehän on jännää, jos Ruotsi - tuo mahtirodun jalostamo ja parhauden tyyssija - piti Suomea hallussa 700 vuotta ja piti itsellään valtapaikat hallussa, saaden nämä ruotsalaisten nimeä kantavat suomalaiset "itselleen" ja all heil tre kronor.
Kaikki suomalainen ja siihen liityvät jäivät jalkoihin, kun lännestä tuotiin miekoin ja kukkasin demokratiaa.. Ei kun siis monarkiaa! Ai vittu, eipäs kun kristinuskoa! No kuiteskin. Sokeroitua paskaa tuli.

Ja ymmärrät varmaan, että me tultiin sieltä idästä, meidän kulttuuria oli siellä.
Slaavitut otti kaiken haltuun ja alkoi pieksemään jo olleista perinteistä paskat pihalle - aivan kuten täälläkin tehtiin. Vähä vähältä, askel askeleelta.

Se että tänne kerkesi hyökkäämään kristinusko lännestä, oli täysin kirkon valtataistelua itäistä ortodokseja vastaan. Tällä kertaa kävi näin.

Nyt Islam kolkuttelee suvaitsevaisten ovia.

Tulee jännät ajat.
>>
>>53822482
Hyvä sarjis.
>>
>>53822482
Ei tarvi alkaa uhriutumaan. Ihan jokainen kansa jäi kristinuskon alle ruotsalaisetkin. Kristinusko ois tullut Suomeen joka tapauksessa. Jos sen ois tuonut tänne joku hämäläinen sotapäälikkö niin nyt täällä varmaan kirottais kuinka hämäläiset tuhosi suomalaisen kulttuurin.

>Ja ymmärrät varmaan, että me tultiin sieltä idästä, meidän kulttuuria oli siellä.
Ei suomalaiset oo tullu idästä. Täällä on ollut asutusta jääkauden lopusta ja asutusta on tullu joka suunnasta ajan mittaan.


>Kaikki suomalainen ja siihen liityvät jäivät jalkoihin, kun lännestä tuotiin miekoin ja kukkasin demokratiaa.. Ei kun siis monarkiaa! Ai vittu, eipäs kun kristinuskoa! No kuiteskin. Sokeroitua paskaa tuli.
Noi oli vittumaisia aikoja joka puolella eurooppaa. En vaan ymmärrä tota joidenkin uhrimentaliteettia. Ihan saman kohtalon joutu käymään jokainen euroopan pakana. Eikä siinä ollut kyse siitä mitä kieltä tai miltä ne näytti.
Ruotsalaiset kuninkaat pakkokäännytti ruotsalaisia plebejä siinä missä muita Puolalainen kuningas käänytti puolalaisisa yms.
>>
File: setit.jpg (884 KB, 2377x1697) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
setit.jpg
884 KB, 2377x1697
>>53820727
5/5, täs omat.
>>
Postaan junasta täällä on kivan lämmintä ja juna on yllättävän tyhjä :3
>>
>>53822771
Hämäläiset vittuun mun Suomesta jtp
>>
File: Top Umaru.jpg (95 KB, 300x386) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Top Umaru.jpg
95 KB, 300x386
>>53822305
Itellä kolme joista tosin vain kaksi on hyviä. Ruokajuomana kokista!
>>
File: Muuttoaalto.png (243 KB, 650x867) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Muuttoaalto.png
243 KB, 650x867
>>53822771
>Ei suomalaiset oo tullu idästä.
Mistäs sitten? Ai niin, nehän sikisi sieltä Hesestä ja Atlantikselta! Just. En muistanut yhtään. Sori.

>Uhriutua
>Uhrimentaaliteettia
>Kun kertoo tosiasiat on siitä tuleva automaattinen uhriutuminen.
Että jooh niiku.
Kukaan ei väittänyt etteikö sitä tapahtunut muualla, mutta kas kun tämä paska keskustelu sattui keskittymään meidän rajoihin. Väärin on silti väärin, valtapeli on silti valtapeliä, aivan kuten nytkin. Agenda sitä agenda tätä blaadiblaa. Kuninkaat on edelleen kuninkaita, papit mulkkuja ja talonpojat piehtaroi 4kaanin sikalätissä heittämässä verbaalista paskaa, koska eivät ole sikariportaan pohattoja.

Keitän kahvit saatana.

Itselleni.

Vittu.
>>
>>53823423
>ei tiedä että ahvenanmaa on atlantis
>>
File: 1450033823886.jpg (335 KB, 1280x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450033823886.jpg
335 KB, 1280x640
I came here to collect rare spurdos.

Im very disappointed, /spurdo/.

Youre a disgrace for your proud mongol heritage. Ghengis would be disappointed
>>
>>53821863
will finns join us, alongside the magyars, in the struggle for pan-mongolian hegemony?
braise dengri
>>
>>53823545
right beside you bud
>>
>>53823545
you have my bow m8
>>
>>53823545
And you have my horse
>>
>>53817366
Tuo vitun parketti mitä vittua.
Tosi hieno
>>
>>53823423
>Mistäs sitten?
Ihan joka puolelta mistä tänne on päässy. Suomi on ollut asutettuna jääkauden lopusta asti.
Ei suomalaiset oo joku yks kansa joka jostain uralilta tuli tänne.
Suomalaiset muutenkin on geneettisesti eniten eroava kansa jos vertaa varsinais-suomalaista ja kuusamolaista, ne eroaa enemmän ku saksalaiset ja kreikkalaiset. Puhumattakaan saamelaisista


Ja joo tosi ikävää että tätä vääryttä oli joutunu jotenkin pahasti kokemaan. Ihan samanlai joka kansa on jääny kristinuskon jyrän alle
>>
>>53823545
I am pure cuman in blood, can I join?
>>
Valuiskohan suovedet maan sisään tai pohjavesikerroksiin jos kaivais tarpeeksi syvän lammen.
On niin pitkästi jokeen ettei innosta ojittaa koko matkaa.
>>
File: men-vitun-ma.jpg (130 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
men-vitun-ma.jpg
130 KB, 1280x720
Noniin nyt joku älypää kertoo miksi VITUSSA Menma ei ole /mämmi/n virallinen maskotti. Siis vittu helvetti saatana eikö tämän pitäisi olla itsestäänselvää?
>>
>>53823797
Paitsi lännestä. Tai pohjoisesta.
>>
>>53823542
Kill yourself
>>
>>53824128
Mites toi baltia?
Sieltähän meidän sukulaisia löytyy eniten
>>
File: ride with us.jpg (834 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ride with us.jpg
834 KB, 1920x1080
>>53823545
NYT VITTU MENNÄÄN, ADOLF! NAPPI LAUTAAN, RATTI NAULAAN JA URAAHLILLE!
Mutta mitään tenu-tengriä ei ylistetä.
>>
>>53824188
Se on etelä.
>>
File: 1453219209738.jpg (90 KB, 484x857) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1453219209738.jpg
90 KB, 484x857
>>53824194
Hevonen keulassa masentui kun tunsi kostean kikkelin nupin selkää vasten.
>>
File: hjnA9ek.jpg (83 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hjnA9ek.jpg
83 KB, 1366x768
>>53824105
Ehdottaisin autismon sijaan assburgeria.
>>
>>53823623
<3
>>53823733
<3
>>53823750
I would very much like to have your horse, thank you.
>>53823857
nuttella ukulele

>sings throat hymn in ancient mongolian

The rebirth of Kublai's legacy is upon us, lads. Shall we overrun the chinese infidels first, or pillage the Germanic scum?
>>
File: memma.jpg (450 KB, 1772x1211) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
memma.jpg
450 KB, 1772x1211
>>53824412
Tässä oli tällainen kielivitsi :^)
>>
File: loli.gif (443 KB, 237x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
loli.gif
443 KB, 237x237
>>53824105
jonnet ei muista.
https://www.youtube.com/watch?v=WhZHPz2f34k
>>
>>53824598
Ei ku niin, sehän olikin hauska. Olenpa paska kun en huomannut. Menen häpeissäni kauppaan ja ostan mämmiä.
>>
File: finnian.png (27 KB, 1306x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
finnian.png
27 KB, 1306x287
>>53824194
I will assume that you are willing to offer Hitler's body at the foot of the Ural, praise be to tengri.
I am with you
>>
File: menma kujeilee.png (188 KB, 500x616) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
menma kujeilee.png
188 KB, 500x616
>>53824729
Saat anteeksi jos alat kanssani kampanjoimaan maskotti Menman puolesta

t. maskotti Menman kannattaja
>>
File: hang.jpg (817 KB, 608x1070) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hang.jpg
817 KB, 608x1070
>>53824773
>>
>>53824916
Noh, älä kiusaa
>>
File: sad_mongol_pepe.jpg (11 KB, 200x206) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad_mongol_pepe.jpg
11 KB, 200x206
>>53824916
>>
>>53824916
kakkos ja kolmosvaiheen väliin toivoisin lisäohjeita
>>
>>53824326
"Tässä sitä ollaan. Tulevan Suomen Marsalkan muna selässä kiinni... Kyllähän ne tuolla tallilla jo pelotteli, että Marski on hevosmies henkeen ja vereen, mutta että NÄIN innokas. Huh huh. Toivottavasti käyttää edes suojausta kun nostaa häntää."
>>
>>53825011
jaa, toimii se sittenkin noin
https://www.youtube.com/watch?v=XVYLT1H41Ag
>>
>>53824773
Hyvä transulaatio :D
>>
>>53824412
vittu tuo violettihiuksi on rasittava
paska
saatana
helvetti
>>
>>53819552
>yks aasialainen
Tarkoittanet kantasuomalaista?
>>
>>53825204
tekisi mieleni pirteää estotonta violettihiusta paijata
t. erakkorabu
>>
File: 1344193108576.jpg (100 KB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1344193108576.jpg
100 KB, 1366x768
>>53823545
>>53824587
>>53824773
I don't mean to shit on your parade here bulgarian bro, but aren't you guys more slavs than mongols?
>>
>>53825267
No mukavalta se näyttää mutta ihan
v
i
t
u
n
ärsyttävä
>>
File: pimppipastori.png (115 KB, 250x361) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pimppipastori.png
115 KB, 250x361
Kullilordin aika on ohi
Pimppipastorin aikakausi on alkanut
>>
Paska lanka
>>
>>53826707
Mitä jos keksisit vaikka jotain muuta?
>>
>>53826707
Miksi se on pimppipastori, eikä pimppastori?
>>
>>53824194
Katso Marskin vuodetut nakukuvat!
Seksivau!
>>
File: 1407004406314.jpg (39 KB, 426x341) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1407004406314.jpg
39 KB, 426x341
>>53826830
toi vitun webbumi
>>
>>53827596
Puhutaanko jostain mikä ei ole homoilua, animea tai mamuja? Vaikka oculus rift, koenigseg 1:1, Yves Rossy, FF7 remake tai jotai
>>
>>53828024
>FF7 remake
>ei homoilua
>>
File: mämmisuosikki.jpg (130 KB, 968x815) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mämmisuosikki.jpg
130 KB, 968x815
Mämmi hidastui dramaattisesti 18:33. Löysin asiaan syyllisen tapahtuman
>>
pls gib clay
>>
File: 1452102775342.jpg (139 KB, 752x581) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452102775342.jpg
139 KB, 752x581
>>53811766
>>53811788
>>
>>53828511
You first
>>
>>53828603
Juu aina välillä on toistuvia numeroita sarjan lopussa. Elämää avartava kokemus. Mutta kyllä tämä pitäisi kieltää.
t. Päivi Räsänen
>>
hyi vittu oon ruma
silmät ihan vitun lähel toisiaan ja leuka on hirveä
>>
>>53828024
>uusista superhyperautoista fantasiointi
Aika homoa jtp
>>
>>53828740
Pistä referenssikuvaa niin voi yhtyä mielipiteeseen.
>>
>>53828740
>isot korvat
>iso nenä
>kaljuuntuva pää
>silmät liian lähekkäin
>heikko alaleuka
Tappakaa mut
>>
>>53828073
FF7 remake ei voi olla homoilua vaikka yrittäisi.
>>53828764
Eikä tuleva uberhyper autokaan. Perkele siinä on hiilikuituvanteet mitkä painaa murto-osan metallivanteesta, mietippä miten se vaikuttaa ohjautuvuuteen. Ja titaanista 3d tulostettu ahdin kahdella kompurapesällä. Nämä on niitä juttuja joita tulevaisuudessa näkee corollassa kun joku pioneeraa sen homman aluille.
>>
>>53828908
>pienet korvat
>pieni nenä
>hulmuava kullanruskea tukka
>silmät sopivan kaukan toisistaa
>god tier maansiirtokone-leuka

<läski burgeri
>>
>>53829114
Kuulostaa aika homolta
>>
>>53824128

Mistä I1 kantajat on jossei lännestä?
>>
>>53829114
Insinööripornona Koenigseggit on kyllä parasta A-ryhmää, ei siinä mitään, mutta yleisesti ottaen superduperautoista fantasiointi "ku se on kallis ja siinä on miljoona heppaa ja se kulkee tuhat kooämhoo" on melko homoseksuaalista touhua
>>
>>53829338
Puhutaanko sitten vaikka kyrvistä? Kuulemma ei ole homoa jos se vaan on feminiininen neekerislerba.
>>
>>53829670
Ei ainakaan kuulosta yhtä homolta kuin autot desu
>>
File: 1438095683209.jpg (23 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438095683209.jpg
23 KB, 480x360
>>53828024
>oculus rift,
Now with more ads! ADS ADS! SOCIAL FEACESBOOK IN 3D!!!!1
VR on tulevaisuutta ja tulee kattamaan pornosta matkailuun.
Jos minulla olisi rahaa, niin olisin hankkinut jo tiimin tekemään parit ideat, mutta ei.
Hyvä että muut firmat ovat lähteneet mukaan tähän, ettei jää vain yhden armoille.

>koenigseg 1:1
Kuka mitä häh?

>Yves Rossy
Kuka mitä häh?

>FF7 remake
Episodeissa myytävä haistapaska, koska squarenix on paske.
>>
>>53829630
Insinööriporno on yks juttu joo, mutta onhan se nyt hienoa kun joku pistää normeja ja ennätyksiä uusiks ihan vaan koska pystyy siihen ja kaikki tämä katulaillisessa paketissa. Toivottavasti tuo 1:1 nähdään joskus clarksonin näpeissä siinä amazon top gearissa. Ja tosiaan tuo teknologia on uraauurtavaa, vähän niinku ne mukautuvat tutkaohjatut vakionopeussäätimet jotka ilmestyi S-mersuihin 15 vuotta sitten, joita on nykyään joka pösössä ja nissanissa.
>>
File: x-files.png (994 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
x-files.png
994 KB, 1024x768
Väänsin just isot ummetusanimet pönttöön lälläslää.

Tein myös kanankoipia ft. spermasalaatti ja nyt alan maratoonaa noita vanhoja x-filesejä että voin alkaa kattoo niitä uusia jossain vaiheessa.
>>
>>53829942
>>koenigseg 1:1
>Kuka mitä häh?
https://youtube.com/watch?v=02K1CaUpAJA

>Yves Rossy
>Kuka mitä häh?
https://youtube.com/watch?v=Czy0pXRRZcs

>FF7 remake
>Episodeissa myytävä haistapaska
Ei kai vittu oikeesti? Olin valmis ostamaan pleikkarin sitä varten mut jos se tosiaan menee tuohon niin jätän ostamatta.
>>
>>53831124
Kivat teknot. Otan kaksi kumpiakin. Ja isot ranskikset, kiitos.

Saman kohtalon kokee Hittimieskin.
https://youtu.be/VysWXsuGPHQ?t=2m51s
Saas nähdä mitenkä desu sexien käy.
>>
tein just aamupalaa :3
>>
>>53832991
TÖIHIN
>>
>>53832711
No voi helvetin perkele, loppuis nyt tuo pelien osissa myyminen.
>>
>>53832711
Enpä ny oikeen nää mitään ongelmaa siinä että myyvät osissa, parempi se on kuin myisivät ne lisäosina. Sterling on muuten iha legitti aisankannataja.
>>
>>53833327
>toivoo jutkujen lopettavan jutkuilun
Onnea, en muuta sano.
>>
File: 1452411348208.jpg (58 KB, 555x436) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452411348208.jpg
58 KB, 555x436
Syön mun kiinalaisen härän jämii ku en jaksanu syödä kerralla kaikkee!
>>
File: Fins.jpg (92 KB, 638x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Fins.jpg
92 KB, 638x479
What's the deal with Fins and their personal space?

What happens when you're forced to be close to each other in a crowded bus/train?
>>
>>53833446
Niin, mitäpä pahaa siinä on että myyvät pelin 3x70e vuoden parin väliajoilla, verraten jos myisivät yhen kokonaisen pelin 70e.
>>
>>53834048
We just deal with it.

It's not really a problem. It's just that we prefer for it to not happen.
>>
>>53834048
Stay the fuck away from me
>>
>>53834067
No entä jos se ei oo taloudellisesti järkevää myydä yhtenä pelinä, muutenkin pelien ovh pitäisi olla lähemmäs 100€ jotta tälläisiä paskeita ei tapahtuisi ja siitä tulisi vielä suurempi ulina.
>>
File: busstop.jpg (62 KB, 420x279) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
busstop.jpg
62 KB, 420x279
>>53834048
well there is a personal space but it's gotten a bit memey.

here is what a typical bus stop with people waiting for transportation looks like in finland
>>
>>53834048
Every Nordic country is like that m8.

You just need to understand that we don't like strangers.
>>
>>53834048

We have space. I understand your swamp is the most packed part of Europe so you dont have a choice. We do so we take our space.
>>
>>53834048
>having strange people near you
Fucking savage
>>
File: animen taputus.jpg (28 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
animen taputus.jpg
28 KB, 400x400
vittu animen postaus on KIVAA
>>
File: 1408737269605.jpg (80 KB, 562x562) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408737269605.jpg
80 KB, 562x562
>>53834644
We did it first, stop copying us
>>
File: Persanal speis.jpg (535 KB, 2048x1818) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Persanal speis.jpg
535 KB, 2048x1818
>>53834048
This happens.
>>
File: 1451382464295.png (55 KB, 528x1525) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451382464295.png
55 KB, 528x1525
>>53834048
>>
>>53834807
Emt.. On se kai jos on tilanteeseen sopiva reaktiokuva tjp. Muuten se vaan provoaa porukkaa ja on täysin tarkoituksetonta.

Ei ole minusta kivaa kun porukka äksyilee.
>>
>>53834613
People in Helsinki don't know the concept of personal space.
>>
>>53834988
Tämä. Ei kuvia tartte liittää ellei ole tilanteeseen sopivaa semmoista.
>>
File: 1367201928302.jpg (10 KB, 293x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1367201928302.jpg
10 KB, 293x282
>>53834886
>talking to a stranger on the bus
>>
>>53835247
It was a friend. They were going to the same place to party or some shit. One of them stabbed the other and they just continued their journey.
>Learn to read.
>>
>>53835411
Ryssä ja jenkki takapenkillä baka
>>
Missä näitä introverttejä oikein on? Aina kun käyn esim kaupassa kaikki randomit juttelee toisilleen ja kaupan työntekijöille.
>>
>>53835543
Kotona runkkaamassa animelle
>>
File: Meineförst.jpg (903 KB, 1197x2023) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Meineförst.jpg
903 KB, 1197x2023
>>53835497
No ne minä pistin vain koska olenhan nero ja patriarkian edustaja. Ja ne juttelee toisilleen, tai enemmänkin heittelee paskoja kommentteja joihin suomalaiset ei vastaisi.

Eli suomennettuna; koska pitihän sitä jatkaa ryssä/jenkki parivaljakon edesottamuksia ja omistan julman lerssin, senkin bakanaattori.
>>
File: 1452805181057.png (174 KB, 450x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452805181057.png
174 KB, 450x400
>>53834886
aika paska OC
>>
File: 1451746265501.gif (1 MB, 460x570) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451746265501.gif
1 MB, 460x570
Ymmärsin viimein miten saan tyttöystävän
>>
File: 1452756407376.png (151 KB, 500x388) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452756407376.png
151 KB, 500x388
>>53838576
Paskin jörö jyrä ja pilas koko sarjan.

No miten?
>>
>>53838576
Kerro meillekkin
>>
>>53838796
Niin. Vitun Chinatsu.
>>
File: tääkö vai.png (39 KB, 914x1091) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tääkö vai.png
39 KB, 914x1091
>>53838576

Ja kuinkas tämmöisen tavoitteen eteen tulisi sitten toimia?
>>
>>53836847
Tee itse parempi, animehomo.
>>
A turha az Dzsuva :DD
>>
>>53838576
et keksiny narraat vaa meitä lälläslää
>>
Vittu ahistaa ja ei oo ees kaljaa.
>>
Kuinka nopeasti lukiomatikan voi insinöörikoetta varten itseopiskella?

t: ei ihan nollasta aloittava.
>>
>>53843056

Niin nopeasti kuin kykenee :^)
>>
File: guumodus.png (9 KB, 420x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
guumodus.png
9 KB, 420x376
>stk 10 päivän päästä muutto pois kotoa.
>>
vois ryhtyy papiks nyt kun ateistitkin sitä pääsee harjoittamaan jostain ihmeen syystä
>>
>>53843269
Pitäähän niiden nyt jotenkin saada ne vitun perseet penkille ja ottamaan jeesusta sisäänsä.
>>
Viinipullo puoliks täynnä.
>>
>>53843269
mitä vittua? eihän?
>>
Mitä muut aatteli huomenna? vois skippaa tunnit ja jäädä kotiin juomaan viskiä >
>>
>>53843240
onnea anomuumi
>>
>>53843269
Paskapuhetta enkä usko
>>
File: df5YmzV.png (125 KB, 257x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
df5YmzV.png
125 KB, 257x300
>>53843240
>stk porukat muuttaa pois lapsuuteni kodista ens viikolla
>stk en enää koskaan pääse paikkaan jossa elämäni harvat hyvät muistot tapahtu
>>
>>53843673
No voi höh.
>>
File: ipad.png (237 KB, 800x553) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ipad.png
237 KB, 800x553
meme
>>
File: tää.jpg (61 KB, 648x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tää.jpg
61 KB, 648x365
>>53844134
>ans roller :D
>>
vitun vitun vitun vitun vittu
poistin vahingossa mun kuvakansion SAATANA VITTU PERKELE
>>
File: aku ja pojat.gif (966 KB, 384x294) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aku ja pojat.gif
966 KB, 384x294
>>53845069

Tällä pääset alkuun
>>
>>53845069
Oisko kannattanut kattoa ensi että mitä oot poistamassa ennen ku lähet tekemään mitän peruuttomatonta.
>>
>>53845069
ei nå nyyyt
parasta ennen, kun elän niiku viimestä päivä :DD D
>>
>>53845609
mut siel oli kaikki ebin kuvat ja qt:t jotka oli vuosien saatossa kerääntynyt, nyt kaikki se on poissa ;(
>>
>>53845680
tag chansen och skaffa dig ett liv))
>>
>>53818320
suomalainen kebu maistu muuten ihan vitun hirveeltä ku olin visiitillä
>>
>>53846079
Yksi tollanen Pur Porc-pötkö ja iso olut mukaan, kiitos.
>>
>>53845069
latasin jonku data recovery ohjelman.
katotaa et jos sais ees jotain pelastettua, muute joudun mennä ettii jostain archivesta ja googlettamaan...
>>
>>53821675
> Lönnrot teki kansallisrunonsa alueesta joka on osa Venäjää nykyään
> Suomen kaunein arkkitehtuuri rakennettiin Venäjän vallan alla
> sitä autonomian määrää
> kuka kouluttikaan varhaisitsenäis Suomen armeijan

Istus ny leirikyrpääs ja anna hurrihomon vaan panna. Saat kuitenki enemmän opiskelijakaljoihis kuin kassalla istuessa
>>
>>53822317
> Jo ihan se ortodoksilainen kulttuuri eroaa niin paljon luterilaisesta

noh tääpä selittänee keskiverto suomalaisen sisäänpäinkääntneen munattomuuden
>>
>>53823522
kek
>>
>>53846281

en ma ummarra, puhu soomi
>>
>>53846811
Ich habe ein pur porc. Vittu MEE TAKAS KOTIMAAHAS! Ja yksi kalja
>>
>>53846907

du hast ein? Ich brauch das!
Nehm oder ich deine Schwester ficki ficki
>>
>>53845069
>ei pidä kuviansa ulkoisella kovalevyllä kaiken varalta.
Plebiaani.
>>
File: annasofia4.jpg (18 KB, 400x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
annasofia4.jpg
18 KB, 400x600
>>53847355
>>53846317
sain aika ison osan recoverattua. mutta pieni osa niistä oli damageutuneita niin kuin näin. aika vitun jännä että miten sielä oli kuvia vieläkin jotka olin poistanu joskus kuukausia sitten.
>>
>>53848409
Jos sulla on jotain hienoja glitch-art kuvia postaa tänne ihmeessä.
>>
File: 1451786333922.jpg (66 KB, 720x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451786333922.jpg
66 KB, 720x733
>2016
>amerikan ylikselle ei vielkää voi postaa emojeita

Öö mitä vittuu
>>
>>53847004
Osaispa saksaa enemmän kuin mitä on pornofilmeistä kuullut.
Thread replies: 293
Thread images: 82
Thread DB ID: 453273[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Search | Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the shown content originated from that site. This means that 4Archive shows their content, archived. If you need information for a Poster - contact them.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content, then use the post's [Report] link! If a post is not removed within 24h contact me at [email protected] with the post's information.